Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:"

Transkript

1 Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou teplotu v uchu nebo na čele. Kromě toho se zobrazuje aktuální čas a teplota okolí. 2) Okamžité měření Během několika vteřin. 3) Pohodlný, čidlo je volné a snadno se používá. 4) Vysoká rychlost, přesně vám poskytne přesnější čtení teploty. 5) Automaticky převádí teplotu z čela na displej, i teplotu ucha na displej - odstraněním předního krytu. Jednoduché použití. 6) Upozornění na horečku Když teplota překročí 38,0 C, teploměr začne pípat "píp-píp-píp" dlouho a pak následují dvě krátké a ikona "Horečka" se zobrazí na displeji. 7) automatické zobrazení paměti Pokaždé, když zapnete teploměr, zobrazí se předchozí měření. Ikony na jednotce Přečtěte si pečlivě návod před použitím a uschovejte jej pro budoucí použití! Zdravotnické zařízení typu B Bezpečnostní opatření při používání tohoto výrobku Tento teploměr je určen pro praktické využití doma. Nenahrazuje konzultaci s lékařem! Po každém použití, je možné teploměr očistit čistým hadříkem nebo papírovým ubrouskem nebo alkoholem. Ale celý teploměr by neměl být ponořen do žádné tekutiny!! Nevystavujte zařízení extrémním teplotám po dlouhou dobu. Například, v autě, na přímém slunci. Nebouchejte s přístrojem. Nedotýkejte se čočky sondy prsty. Nerozebírejte zařízení! Zařízení je určeno pro použití bez čepice ucha, která není nutná. Udržujte sondu čistou a chraňte ji před ušním mazem, potem a olejovými skvrnami. V opačném případě může být měření ovlivněno. Neměřte tělesnou teplotu během 30 minut po jídle, cvičení nebo koupeli. Při změně prostředí, počkejte v novém prostředí po dobu asi 30 minut před měřením. Interval je 10 sekund, pokud jsou konstantní měření. Je normální, že existují odchylky ve stálém měření mezi krátkými intervaly, v takovém případě může být průměrné měření považováno za výsledek.

2 Není určena zcela standardní hodnota tělesné teploty. U zdravých osob se teplota může pohybovat v rozmezí 0,2 až 1 C (32,36 ~ 33,8 F) v různých částech těla. Vždy měřte tělesnou teplotu ve stejnou denní dobu. Je-li teplota prostředí vyšší než funkční teplota zařízení zobrazí se "Err" symbol. Je-li teplota měřená nižší než 32 C, "Lo", symbol se zobrazí na obrazovce, když je teplota měřená vyšší než 42,9 C, "Hi", symbol se zobrazí na obrazovce. Umístění ovládacích prvků 1 Power / Skenovat 2 Displej 3 Přední kryt / příslušenství pro měření na čele 4 Stojan 5 sonda 6 Prostor pro baterie 7 Tlačítko nastavení času

3 Definice symbolů displej měření měření v uchu měření na čele teplota C F hodiny slabé baterie poslední měření

4 Popis LCD displej Displej Zobrazuje Akce Zobrazuje čas a venkovní teplotu, zatímco se měří tělesná teplota. Nastavte čas pokud používáte přístroj poprvé, nebo pokud jste měnili baterie. Zobrazí se na 1 vteřinu, když je teploměr poprvé zapnut. Počkejte, až se zobrazí poslední naměřená teplota. Zobrazí se na celý displej. Označuje poslední měření uložené v paměti. Teploměr je připraven k měření. Množství elektrického náboje nestačí. I když se baterie dají ještě použít, raději je vyměňte co nejdříve. Baterie je téměř vybitá. Dokud nevyměníte baterie, nelze měřit. Naměřená teplota je příliš vysoká. Když teplota měřeného objektu vyšší než 42,9 C. Naměřená teplota je příliš nízká. Když teplota měřeného objektu nižší než 32 C. Okolní teplota je příliš vysoká nebo příliš nízká. Když teplota okolí přesáhne rozsah pracovní teploty zařízení. Měření dokončeno. Teploměr se automaticky vypne.

5 Čas a okolní teplota Přístroj je dodáván s vloženou baterií. Odstraňte ochrannou fólii mezi baterií a kontakty. To chrání akumulátor před vybitím během přepravy. Nastavte čas, když používáte přístroj poprvé nebo po výměně baterií. Poté, se zobrazí teplota okolí a čas. 1) Způsob nastavení: stisknutím vypínače zapněte teploměr. Otevřete kryt baterie na zadní straně, a stiskněte tlačítko Nastavení času pro nastavení hodin (počet hodin začne blikat) a minut (min začnou blikat) a stiskněte tlačítko skenování pro nastavení čísel. Stiskněte tlačítko nastavení pro potvrzení (viz obrázek 6.1, 6.2). 2) Čas je nastaven, teploměr zobrazí čas a teplotu prostředí, zatímco se používá k měření tělesné teploty (viz obrázek 6.3, 6.4). Změna stupnice Infračervený teploměr k měření teploty, zobrazuje výsledek buď ve C nebo F. Operace, jak změnit stupnice mezi C a F : Po zobrazení všech ikon, až se zobrazí "- C" nebo " F -", stiskněte tlačítko Skenovat, pak přepínáte mezi C nebo F. Počkejte po dobu 3 sekund a teploměr se automaticky přepne do režimu měření. Měření v uchu 1) Když je systém ve stavu času / teploty prostředí, stiskněte tlačítko skenovat. Údaje budou zobrazeny, pak po "píp-píp", systém přejde do režimu měření. 2) Sejměte víčko sondy, a teploměr přejde do režimu měření ucha (viz obrázek 7.1). 3) Opatrně zatáhněte za ucho- natáhnout zvukovod. Při měření teploty v uchu, vložte sondu do ucha první (viz obrázek 7.2), poté stiskněte tlačítko. Za sekundu nebo později se ozve "píp", a je možné odstranit teploměr.měření je dokončeno. 4) Pokud je naměřená teplota vyšší než 38,0 C, teploměr bude odesílat "píppíp-píp", dlouze a pak dva krátce, a na displeji se zobrazí ikona horečky (viz obrázek 7.3). V (Picture 7.3) J poznámky: Zajistěte, aby byl povrch sondy čistý, jinak měření nemůže být přesné. Vyčistěte sondu čistým hadříkem nebo papírem namočeným ve vodě nebo alkoholu, a provádějte měření až bude teploměr zcela suchý.

6 Měření na čele 1) Když je systém ve stavu času / teploty prostředí, stiskněte tlačítko skenovat. Údaje budou zobrazeny, pak po "píp-píp", systém přejde do režimu měření. (viz obrázek 01/08-03/08). 2) Ujistěte se, že sonda je na čele. Tiskněte sondu teploměru přímo na čelo. 3) Stiskněte tlačítko Skenovat. Za sekundu nebo později se ozve "píp", a je možné odstranit teploměr. Měření je dokončeno. 4) Pokud je naměřená teplota vyšší než 38,0 C, teploměr bude odesílat "píppíp-píp", dlouze a pak dva krátce, a na displeji se zobrazí ikona horečky (viz obrázek 8.4). poznámky: Je-li přípravek použit k měření teploty na čele, měření je pouze orientační, protože kůže je významně ovlivněna teplotou prostředí. Když je pot a nečistoty na čele, naměřená teplota nemusí být přesná. Napájení z baterie a výměna Pokud jsou baterie téměř vybité, bude ikona vybité baterie na spodní části obrazovky. I když baterie stále mohou být použity, bylo by ideální je vyměnit (viz obrázek 9.1). Pokud je množství elektrického náboje z baterie nižší než minimální hodnota, "Lo" symbol je na obrazovce, a ikona baterie bliká, teploměr vydává zvuk "píp" (viz obrázek 9.2). Dokud nevyměníte baterie, nelze použít teploměr k měření. Postup na výměnu baterie Vyjměte staré baterie: Otevřete kryt baterie (viz obrázek 9.3). Vložte novou baterii: CR2032 lithiovou baterii s katodou dolů do prostoru pro baterii(viz obrázek 9.4).

7 Zabezpečení Držte děti mimo dosah baterií. Při požití baterií ihned vyhledejte lékaře. Dodržujte správnou polaritu (+) a (-) baterií! Vždy vyměňte všechny baterie, nikdy nepoužívejte použité baterie nebo baterie různých typů. Použité baterie neotevírejte a nedeformujte, hrozí riziko úniku kapaliny z baterie! Nikdy nevhazujte baterie do ohně! Nebezpečí výbuchu! Vybité baterie vyjměte z přístroje. Vyjměte baterie z přístroje, pokud není přístroj používán po delší dobu. Úklid Nevyhazujte tento přístroj s běžným komunálním odpadem. Vyhoďte ho na sběrné místo pro recyklaci. Tím přispějete k ochraně životního prostředí. Technické specifikace Model Rozsah měření teploty těla / režimu skenování FT 4925 (FDIR-V1) 32.0"C-42.9"C (89.6 F F) Rozsah měření teploty okolí 10.0 C-40.0 C (50.0 F F) Přesnost měření tělesné teploty ±0.2 C/0.4 F ±0.3 C/0.5 F ±0.3 C/0.5 F 35.5"C-42.0"C (95.9 F F) 32.0"C-35.4"C (89.6 F F) 42.1 C-42.9 C (107.8 F F) Rozlišení displeje 0.TC/0.TF provozní prostředí 10.0 C-40.0 C (50.0 F F), Rh80% or below