Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:"

Transkript

1 Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem Senátu Parlamentu České republiky a Českého svazu bojovníků za svobodu na konferenci České národní povstání 1945, kterou pořádají výše zmíněné instituce. Já se jmenuji Jiří Nenutil a dnešním dnem vás budu provázet. O slavnostní zahájení požádám předsedu Senátu pana Milana Štěcha. Předseda Senátu Milan Štěch: Dámy a pánové, hezký dobrý den. V našich novodobých dějinách není mnoho okamžiků, kde český národ jako celek vystoupil se zbraní v ruce v boji za něco nebo proti něčemu. České národní povstání z května 1945 k takovým momentům patří. Jsem rád, že ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu pořádáme dnes tuto odbornou konferenci a že jste, vážení hosté, přijali naše pozvání. Přeji si a věřím, že tato akce nabídne objektivní zhodnocení naší minulosti. A nyní mi dovolte několik vět, mých názorů na toto zmiňované období, a to i proto, že tady nebudu celou dobu konference a v té části, kde by se možná hodilo mé vystoupení, pravděpodobně už tu, jak jsem uvedl, nebudu. Řekl jsem v úvodu sice český národ jako celek, ale na odpor proti nacistickým okupantům je zajímavé a je potřeba zmínit to, že byl koordinovaný jen do určité míry a mnohde měl vysloveně spontánní charakter. Šířil se českými zeměmi jako vlna, a přestože měl v různých městech různou podobu, dá se jednoznačně říci, že měl také určitou jednotící myšlenku. Bylo jí obnovení Československa v původních hranicích před mnichovským diktátem. O formě bylo tedy jasno. Co se týče obsahu, tak zdaleka taková jednota neexistovala. Nebylo by pravdou tvrdit, že všichni účastníci povstání a každá odbojová skupina si přáli návrat masarykovské demokracie. Takto to nebylo. Celá řada jinak poctivých a slušných lidí podlehla pár let předtím iluzím o omezené demokracii a uvítala politické zřízení druhé republiky. Myslím, že je potřebné si to připomenout i s ohledem na současné dění a postoje některých občanů. Jistě žádný upřímný Čech, Moravan nebo Slezan hodný toho jména nemohl mít radost z okleštěného území, ale omezení demokratických vymožeností bylo samo o sobě v roce 1938 z mnoha stran přivítáno jako krok správným směrem. První republika měla v očích těchto lidí neříkám, že jich byla většina naopak stigma hospodářské krize a určitého společenského rozvratu. Paralela s dnešní dobou určité aféry, lihová aféra a další a další věci na lidi působily velmi, velmi deprimujícím způsobem.

2 Ani německá okupace národ v této věci nesjednotila. Ba právě naopak. Pod povrchem společenského odporu k nacismu se rozvíjely vzájemně naprosto neslučitelné představy, jak se v obnovené republice bude žít. Ostatně ani s tím společným odporem to většinu války popravdě řečeno tak slavné nebylo. Velká část národa byla dlouho naprosto pasivní a jednotlivá křídla odboje se mnohdy neshodovala ani v základních věcech. V tomto smyslu představuje květnové povstání přece jen určitý, dá se říct, pokrok. Šlo o jakési vyvrcholení, k němuž na jedné straně přispíval čím dál nesnesitelnější život v protektorátu, na straně druhé vítězný postup spojenců z východu a západu za účasti i našich vojáků. Dá se říct s odstupem času, možná ne úplně objektivně, že nebylo nač čekat. To samozřejmě nijak nesnižuje hrdinství těch, kteří se povstání aktivně zúčastnili, ba právě naopak. Musíme si uvědomit, že všichni ti lidé riskovali svůj život ve chvíli, kdy podle názoru mnohých stačilo už jen trpělivě čekat na příchod spojeneckých vojsk. I ještě dnes takový názor občas zaslechneme. Ale je to samozřejmě naprostý omyl. Povstání, ani odboj v předcházejících letech neměly jen symbolický význam. Bylo opakovaně prokázáno, že chování národa, našich vojáků na východní a západní frontě a politické reprezentace, samozřejmě exilové především, za války mělo klíčový význam pro rozhodnutí spojenců obnovit Československo ve víceméně původních hranicích. To, že v září 1939 začala válka, zdaleka neznamenalo automatické anulování mnichovské dohody. Francie a Británie ji uznaly za neplatnou až v roce Ani květen 1945 určitě zbytečný nebyl. Naopak. České národní povstání způsobilo ustupujícímu nepříteli významné problémy a zabránilo možná dalším Lidicím a Ležákům. Ustupující Wehrmacht se leckde choval doslova jako zvěř a taktika spálené země navíc nebyla vynálezem Němců, tu praktikovaly ustupující armády odnepaměti. Rovněž nacistický plán vybudovat na území Čech a Moravy jakousi pevnost, v níž by milionová armáda maršála Schörnera zastavila sovětský postup, i tento plán by byl pro naši zemi doslova katastrofou; katastrofou, proti které by heydrichiáda byla možná jen epizodou. Proto se na povstání nemůžeme dívat jako na symbolické hrdinské gesto. Ve skutečnosti to totiž byla normální a logická sebeobrana. Národ byl v ohrožení a bránil se. A bránil se statečně způsobem, na který můžeme být dodnes hrdí. Na českém národním povstání nejvíce oceňuji jeho spontánnost. Domácí odboj jej samozřejmě připravoval, ale jakmile jednou propuklo, lidé všeho věku, ženy i muži, někdy dokonce i děti, lidé všech sociálních skupin a různých politických přesvědčení po celé zemi, všichni se do něj zapojili zcela samovolně. V takových chvílích je doslova zázrak, když nedojde k významným organizačním, nebo i dokonce morálním selháním. České národní povstání takovým malým zázrakem podle mého názoru bylo. Tento zázrak se ale neudělal

3 sám, stáli za ním konkrétní lidé. A právě těmto lidem bychom na tomto místě měli poděkovat. I díky nim tu dnes můžeme totiž být. A měli bychom to mít na paměti zejména tehdy, když se někdy dosti povrchně a bez předchozích souvislostí hodnotí například odsun sudetských Němců. V této souvislosti bych chtěl také poukázat, že mě velmi zarmoutilo, až pobouřilo, například páteční vysílání televize Prima Family, kde byl nějaký pan Bukvoj, a možná jste někteří z vás zaznamenali, jak tam hovořil o paní Haně Benešové. Já nejsem znalec, ale myslím si, že na tom není vůbec nic pravdy, a zarazilo mě, že dostal takový prostor v době, kdy celá řada lidí vůbec prostor v televizi nedostane, aby šířili daleko objektivnější a pravdivé názory. Nechci a nevolám po cenzuře, ale myslím, že na takovéto nechutné věci bychom měli reagovat, neměli bychom je bez nějakého vyjádření přecházet a měli bychom je odsuzovat. Já tak činím, protože jsem tím skutečně i celá naše rodina, kteří jsme to sledovali byli pobouřeni a myslím si, že takové pořady by v televizi se příliš objevovat neměly. Je to můj názor, já ho nikomu nevnucuji, ale využil jsem této příležitosti, abych tento názor tady sdělil. Dámy a pánové, věřím, že tato konference bude mj. i důstojným připomenutím hrdinství všech, kteří se na povstání výrazně podíleli a také tím pádem nám připravili naši současnost, a věřím, že to nebude nikdy zapomenuto. Děkuji vám, že jste přišli, a přeji úspěch dnešní konferenci. (Potlesk.) Předsedající Jiří Nenutil: Já děkuji předsedovi Senátu panu Milanu Štěchovi a poprosím druhého hlavního zahajujícího řečníka bratra Vodičku, předsedu Českého svazu bojovníků za svobodu. Pan Jaroslav Vodička: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, milé sestry a bratři. Cílem této konference je zdůraznit význam českého národního povstání a vytvořit něco jako odrazový můstek pro následné zákonodárné kroky. Nechci předjímat, s jakými výsledky dnešní jednání skončí. Věřím však, že řečníci náležitě ocení důležitost této dějinné události a přispějí k jejímu pravdivému hodnocení. V posledních letech z úst rádoby historiků, přepisovačů dějin čas od času slýcháváme, že jsme zbabělým národem, jenž se údajně nikdy v minulosti pořádně nebránil. Tito lidé zjevně nic nevědí, nebo snad ani nechtějí vědět o našich statečných předcích, kteří bojovali za vznik samostatného Československa u Sokolova, Tobruku, o našich stíhacích letcích, kteří se vyznamenali v bojích ve Francii, v bitvě o Anglii a na východní frontě. Asi nemají potuchy o partyzánském hnutí, o povstání českého lidu. Všichni ti překrucovači historie vlastně ani

4 nemají důvod k hrdosti na vlastní národ a vlastenectví, které vídáváme u jiných národů světa. Je jim prostě cizí. České národní povstání, do něhož se zapojilo také mnoho mladých lidí, patří k dramatickým okamžikům našich dějin, na něž můžeme být právem hrdí. V té souvislosti si často kladu otázku, proč člověk před smrtí necouvne ani na sklonku války, když zbraně postupně utichají a svět se raduje z nastalého míru. Jako třeba sotva dvacetiletý strojní zámečník František Hamerník, jenž se stal symbolem třešťského utrpení a vzdoru popravčí četu esesáků, své vrahy, dokázal svým statečným chováním ponížit. Určitě měl docela obyčejný lidský strach ze smrti, jenomže jako řada jemu podobných natolik toužil po svobodě své vlasti, že neváhal za dosažení tohoto cíle položit svůj život. Jiný mladí, tehdy šestnáctiletý Zdeněk Čermák, jenž je dnešním nejmladším známým pražským povstalcem, se před několika dny svěřil: Nenáviděl jsem nacisty za to, co udělali naší rodině, která byla v odboji. V ulicích Prahy jsem viděl spoluobčany zabité německými okupanty. I když jsem měl hrůzu z mrtvých, ze smrti, dokázal jsem ten strach překonat a na nebezpečí zapomenout, tak moc jsem toužil po svobodě rodné země. Hodně jsem četl Jiráska, takže vlastenectví jsem měl v sobě. To mě vedlo, řekl Zdeněk Čermák. Myslím, že toto vyznání nepotřebuje komentář. Jen bych dodal, že právě v onom vlastenectví, v té lásce k vlasti a ochotě se pro ni obětovat, spatřuji významný odkaz povstání českého lidu. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.) Předsedající Jiří Nenutil: Dámy a pánové, dovolte mi vysvětlit jedno protokolární ne opomenutí, ale událost. Já jsem nepředstavoval vzácné hosty, ani předsednictvo. Učinil jsem tak z důvodu, že málokdy jako zde máme šanci být ve společnosti tolika vzácných a významných lidí, že si nedovedu představit, jak bych je řadil, a i čas, který bych vyčerpal, než bych vyjmenoval zde vězně koncentračních táborů, vojáky minulé, současné a budoucí, mladé vědce, rodinné příslušníky odbojářů, zástupce Ústavního soudu a další, tudíž nebyli představeni hosté nikoliv proto, že bychom si jich nevážili, ale že si zde připomínáme události a připomínáme si ji za účasti pamětníků a účastníků. Jedním z nich je bratr Antonín Štícha a já jej prosím o další projev. Pan Antonín Štícha: Vážený pane předsedo Senátu, vážení hosté a přátelé, milé sestry a bratři, já nebudu ve svém příspěvku mluvit o historii českého národního povstání, to bude především úkolem našich historiků, kteří jsou přítomni. Já spíš se zde zmíním o snaze našeho sdružení o uznání názvu českého národního povstání místo stále v minulých časech

5 používaného názvu květnové povstání, dokonce někdy uváděno dokonce květnové povstání a pražské povstání. Proč takto děleno, když pražské povstání bylo plnou součástí českého národního povstání, kterého se zúčastnilo přes 297 obcí, a to zvláště v prostorách severovýchodních a východních Čech, kde byla především soustředěna vojska armády Mitte pod vedením generála Schörnera. Proč jsme se k tomuto dostávali? V roce 1946 vyšel zákon 255 o uznávání účastníků boje za národní osvobození. V tomto zákoně jsou znáváni všichni odbojáři, pouze v 1 písm. f) je použit název květnového povstání, a to jenom ti, kteří padli, nebo mají těžké poškození ať už zdraví, nebo byli těžce zraněni. To znamená, že ti, kteří měli to štěstí, že přežili, dokonce udrželi Prahu ve svých rukou až do příchodu sovětských vojsk, nebyli uznáni. A proč? K tomu slouží právě vyjádření směrnic pro tento zákon, pro jeho uznávání, a sice v tom, že ve směrnicích je poprvé dokonce použito názvu národní. Ale proč? To zdůvodnili tím, že tohoto národního povstání se zúčastnilo tolik lidí, že by se těžko prokazovalo, že kdo byl pravým účastníkem apod., a proto byli právě uznáni pouze ti, kteří padli nebo byli těžce zranění. To je první věc. Druhá věc, která zde není správná, je ta, že ti, kteří přežili, mohli být prověřováni. Zase podle směrnice a zákona 255 o možnosti použití tří svědků, kteří by potvrdili účast. Toto je povoleno u všech ostatních odbojů, pouze právě u květnového povstání není. To byla první část. Proto také především se začalo bojovat, aby byli uznáni všichni. Poprvé toho bylo použito až v roce 1968, kdy došlo k určitému uvolnění v politickém zřízení státu a poprvé se ustavilo sdružení českého národního povstání v rámci tehdejšího Českého svazu protifašistických bojovníků. Předsedou tohoto sdružení byl bratr Sum, bývalý náměstek ministra Jana Masaryka a člen původně České národní rady. My víme, jak dopadla v pětačtyřicátém Česká národní rada, jak dopadli někteří účastníci květnového povstání, zejména pražského povstání, kteří byli zavíráni za to, že se zúčastnili. Velmi pěkným vzorem je právě odsouzení generála Kutlvašra, který byl vrchním velitelem vojenské jednotky Praha. Protože v této době, v osmašedesátém roce k nám přišla spojenecká vojska Varšavské smlouvy, vše se vrátilo k původnímu sdružení přestalo existovat jako takové a zase se pokračovalo jednotně jako Svaz protifašistických bojovníků. Po tzv. sametové revoluci v 89. roce na mimořádném sjezdu vznikl název ne už Český svaz protifašistických bojovníků, ale vznikl název Český svaz bojovníků za svobodu. Znovu se v tomto svazu ustavilo sdružení českého národního povstání, opět pod předsedou bratrem Sumem, později po 90. roce bratrem Šulcem a nakonec jsem se k tomu dostal i já.

6 Již v 68. roce právě bylo hned poprvé žádáno o uznání a po této revoluci jsme se postavili okamžitě znova a již v 90. roce jsme podávali znovu návrh na uznání českého národního uznání a jeho účastníků za účastníky boje za národní osvobození. Dopadlo to tak, že tento návrh došel až do prezidentské kanceláře, která však dala dotaz, jak by se účast prokazovala apod., a došlo k vyjádření, že po 50 letech by se to asi těžko prokazovalo. A žel bohu obdobně se vyjádřil i tehdejší předseda Českého svazu bojovníků za svobodu bratr Čermín, který toto řekl i v interview pro novináře. Nevím proč, protože bratr Čermín velmi dobře znal zákon 255, poněvadž byl při jeho ustavování v 46. roce, a znal i tuto možnost tří svědků. Proč toho nebylo znova využito a bylo takto odpovězeno? To nám dodneška není jasné. A z toho důvodu zase se to vrátilo k tomu, že těžko by se to prokazovalo, a zapomnělo se, že se žádalo ale o uznání českého národního povstání. To zůstalo bokem. Znovu v roce 2002 při oslavách květnového povstání jsme vešli ve styk s tehdejším předsedou vlády panem Milošem Zemanem, který v besedě (Besedě?) nám slíbil, že by mohl toto podpořit, a proto byl předán zase návrh tohoto zákona. Ale on, jak víme, v červnu potom odešel ze své funkce a vše zase zůstalo bokem. Znovu v roce 2005 sdružení českého národního povstání dalo znova návrh zákona o českém národním povstání a uznání jeho účastníků jako účastníků boje za národní osvobození. V té době sice potom ve Sněmovně apod. s různými návrhy toto vešlo bokem a bylo nám řečeno, že tato otázka je řešena zákonem 357/2005 Sb. Ani tehdy to nebylo uznáno a znovu se tam mluví o účastnících květnového povstání a došlo jenom k tomu, že fakticky ti, kteří přežili povstání ve zdraví apod., dostali uznání v tom smyslu, že jim bude vydáno potvrzení Ministerstva obrany o účasti v povstání. Ne nic jiného, zase jenom potvrzení o účasti. Proč ne uznání, které by mělo odpovídat tak, jako je to použito pro ty, kteří padli apod. Proto nám nic jiného nezbývalo, než znova vyčkávat, až se najde lepší příležitost. A tato příležitost se našla v loňském roce, kdy jsme se dostali do diskuse s panem předsedou Senátu Štěchem, který vysoce projevil o toto zájem, a řekl, že by bylo době, abychom v tom dále pokračovali a že by mělo být uznáno povstání českého lidu, národní povstání, ba dokonce nejenže nám řekl toto, ale byl nám velkou oporou a pomohl našemu svazu zorganizovat tento seminář, kde by právě mohli ti politici, kteří vůbec o tomto povstání skoro nic nevěděli, aby znovu byli s tímto seznámeni a aby byli pozváni historikové, kteří by prokázali, že se toho zúčastnil národ ve většině a ne jenom v některých částech, zejména ne jenom v Praze. A vidíte sami, tento seminář se zde koná a nám už zbývá teď jenom jedno, jak a kde sehnat někoho, kdo by tento návrh prosazoval, předložil ať už ve Sněmovně, nebo v Senátu jako zákon o českém národním povstání a uznání jeho účastníků za válečné

7 veterány. Vždyť povstání doopravdy bylo ve válce. Válka končila až 8. května 1945 a ne do 5. května 1945, jak je uznáváno u držitelů dvěstěpětapadesátek, protože válka byla. Nebylo povstání. Válka existovala! A kapitulace německé armády byla uznána až ve května. A bylo to dokonce tak daleko, že naopak na českém území se bojovalo de facto i nadále, vždyť jenom v Praze ještě se bojovalo 10. května; byly další popravy, a fakticky bylo ukončeno posledním výstřelem až 12. května u Milína. A my teď hledáme, kdo by toto pomohl. Bylo by výtečné, kdyby mohl Senát pod vedením pana předsedy Štěcha podat tento zákon jako celek. Pan předseda nám vysvětloval, jaké možnosti jsou, ale my přesto ho budeme žádat, kdyby mohl někoho, kdo by toto aspoň posunul, aby i toto šlo do Sněmovny a mohlo dojít... My jsme vysoce vděční za veškerou činnost, za veškerou péči panu předsedovi Senátu Štěchovi a děkujeme mu za jeho pomoc a věříme, že i nadále nám bude nápomocný. Děkuji všem. Na shledanou. (Potlesk.) Předsedající Jiří Nenutil: Já děkuji bratru Štíchovi za vylíčení geneze příčin této konference a jako o první historickou přednášku si dovolím požádat docenta Laštovičku a předtím si dovolím upozornit, že diskuse je zde řízená na písemnou přihlášku. Kdokoliv bude mít dotaz anebo žádost o příspěvek, jsou vymezeny časové body na diskusi, prosím přihlaste se a kolega Váňa vám dodá písemnou přihlášku, kterou si pak vybere. Pan Zdeněk Laštovička: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, bratři a sestry, dnešní ohlížení je směrováno ke konci 2. světové války. Byli jsme porobený národ, a tak jsme měli právo bojovat proti agresorovi. Od března 1939 jsme toto právo využívali. Čili můžeme říci, že v Evropě nebylo delšího odboje, ale zase na druhé straně jen málokterý aktivní účastník také celou dobu odboje prožil, protože němečtí okupanti se za jakékoliv protiakce tvrdě mstili. Ano, s agresorem jsme se utkávali jak na vlastním území, tak i na zahraničních bojištích. Měli jsme právo i povstat proti okupantovi, ale tato situace, pokud neměla být celonárodní sebevraždou, nastala až v posledních dnech války, kdy vztahy mezi Čechy a Němci po více než šestileté teroristické německé nadvládě se mimořádně vyhrotily. Prvního května 1945 začalo květnové povstání českého lidu v Přerově. Bylo to den po tom, kdy se otrávil a zastřelil ve svém berlínském podzemním krytu Adolf Hitler, génius zla, muž, který se svým národem přivedl Evropu do 2. světové války. V Přerově to začalo také den poté, kdy byla ustavena Česká národní rada a vedoucí 27členný orgán hnutí domácího odporu v čele s předsedou profesorem Albertem Pražákem. Přerovské povstání, i když bylo

8 jednotkami SS potlačeno a zaplaceno krví padlých občanů, hlavně místních železničářů, bylo signálem pro další místa, bylo impulsem pro povstání českého lidu. Povstalecké aktivity ten den zaznamenaly další obce v okolí: Horní Moštěnice, Brodek, Dobrčice, Trčice, Kojetín, Tovačov a další místa. Druhého května se těžiště protiokupačních akcí přesunulo z Moravy do Čech. Z ilegality vystoupily národní výbory. K akcím došlo v Nymburce, přidaly se Poděbrady, Chlumec nad Cidlinou, Poříčany, Úpice, Svatoňovice a například v Novém Bydžově místní povstalci již statečně odzbrojili německé vojáky. Třetí květen 1945 je významný tím, že povstalo Podkrkonoší. Revoluční situace nastala v Semilech, v Turnově, v Jilemnici, v Nové Pace, v Lomnici nad Popelkou, v Železném Brodě, v Rovensku pod Troskami, v Držkově, v Hájích nad Jizerou, Bukovině, Horské Kamenici, v Tepeřích. Německý velitel v Jičíně vyhlásil stanné právo. Při ozbrojených střetech s Němci a německých protiakcích opět umírali další lidé. V Pardubicích, Hradci Králové, Chrudimi a Náchodě, kde byly silné německé posádky, docházelo zatím jen k demonstracím. K povstání se ale přidával venkov a malá venkovská městečka. Západně od Prahy se projevilo ohnisko odporu v Rakovníku. K povstání došlo také v Příbrami a v Berouně. Blížíme se ke 4. květnu. Byl to pátek tenkrát. Povstání se rozšířilo do mnoha dalších míst. Není možné z časových důvodů je všechny vyjmenovat. Připomeneme si, že partyzáni osvobodili na Moravě Velehrad, vstoupili do Vizovic a ve spojení s místními dobrovolníky zabránili naplánovaným destrukcím továren a mostů. Češi převzali moc také na Kladně a v nejbližším okolí. V Praze velmi narůstá napětí a po oznámení, že protektorátní vláda zrušila nařízení o zákazu vyvěšování československých vlajek i povinnosti dvojjazyčných nápisů, propukají intenzivní povstalecké aktivity. Pátého května dopoledne povstali obyvatelé Plzně. Bylo to den předtím, než do města dorazily jednotky třetí americké armády pod vedením generála Pattona. Dále povstaly Domažlice, Klatovy, Rokycany, Louny a na okraji Vysočiny to byl Jindřichův Hradec. V některých oblastech se povstání rozhořelo i díky činnosti partyzánských skupin, které stále ve větší míře vstupovaly do otevřeného boje. V Praze se odstraňovaly německé cedule, vyvěšovaly české vlajky, ve městě vládlo neutuchající nadšení. Policejní jednotka, která měla převzít rozhlas do českých rukou, však narazila na odpor německých vojáků. Došlo k boji, což mělo známý následek volání rozhlasu o pomoc. To byl jeden z hlavních signálů, po kterém se rozšířilo povstání po celém našem území. Povstalci v Praze si byli vědomi toho, že proti případnému německému

9 tankovému útoku zvenčí, a ten hrozil, protože byla zabarikádována cesta, kterou chtěli jet na západ, nemají mnoho šancí. Takže v noci z 5. na 6. května vyrostlo v Praze asi 2000 barikád. Někdo si to matematicky a technicky spočítal, že bylo rozebráno asi 250 tisíc metrů čtverečních dlažby, což představuje silnici širokou 5 metrů na vzdálenost 50 kilometrů. Takže když si řeknete z Prahy 50 kilometrů, tak to je asi jako do Rakovníka nebo do Poděbrad nebo do Mladé Boleslavi. Podíváme se ale na další část našeho území. V sobotu 5. května převzaly moc odbojové organizace ve Velkém Meziříčí. Ihned zvolily národní výbor. Ten se ujal správy města. Na Vysočině převzal moc nad městem i revoluční národní výbor v Třešti u Jihlavy. Ale 5. května ve stejný den byla Němci vypálena obec Javoříčko poblíž Bouzova a za spolupráci s partyzány na místě bylo zavražděno 38 místních mužů, nejmladší z nich byl 15letý. 5. a 9. května 1945 pražské povstání. Je to opravdu projev největšího a nejorganizovanějšího bojového vystoupení českého národa proti okupantům. Z časových důvodů nebudeme popisovat historii jednotlivých dnů na pražském bojišti. Začalo to prakticky bojem o rozhlas a skončilo 9. května, kdy v časných ranních hodinách do města dorazily sovětské jednotky. Pražské povstání je z hlediska vojenského pozoruhodné především tím, že vytvořilo během jediného dne z masy neozbrojených a po šest let brutální silou německých okupantů zastrašovaných a pokořovaných občanů mnohatisícovou armádu s potřebnými štáby, jednotkami a oddíly. Boj s profesionálními německými vojáky nebyl jednoduchý. V pražském povstání zahynulo na české straně uvádí se různá čísla 1780 mužů, 236 žen, 23 dětí. Mluvím jenom o české straně. Raněných bylo přes 2900 a z toho 1570 těžce. Přesto upozorňuji, že i když je historie pražského povstání z nesmírného množství dokumentů, publikací, článků, sepsaných svědectví velmi dobře známá, prošla, jak už tady bylo naznačeno, několika etapami falšování. Pokud se zeptáte, které etapy to byly, je možné uvést minimálně tři. Předně historické deformace hlásané dlouhá desetiletí minulým totalitním režimem, včetně tvrdého osobního dopadu na řadu účastníků povstání i odboje. Za druhé, opět okrajové neseriózní hodnocení povstání některými novými politiky, historiky a novináři po změně režimu v roce A za třetí, novodobý cynický pohled z vlny soudobého německého trendu historické revize dějin s jeho českými přisluhovači. Ten nás nyní trápí nejvíce, protože je rafinovaně a cíleně směřován na střední a mladší generaci. Protože jsme však už obyvateli svobodného a demokratického národa, musíme se těmto snahám nekompromisně postavit. Popírání a překrucování dějin je pro nás nepřijatelné. Vážíme si proto všech historiků, politiků a

10 novinářů, jejichž bádání a pohled do historie je nestranný a pravdivý, a vážíme si toho, že mnozí z nich dnes jsou mezi námi. Vracím se na území naší země. Šestý květen, neděle. V noci jednotky Wehrmachtu provedly protiúder proti povstání ve Velkém Meziříčí, obsadily město, zajaly povstalce. Tím uvolnily důležitou komunikaci přes Vysočinu pro ústup německé armády směrem na západ. Šestého května také v ranních hodinách vtrhla do obce Leskovice u Pacova skupina pelhřimovského jagtkomanda s Walterem Haukem jako velitelem. Obránci vesnice se sice pokusili obrannou palbou se chránit, ale neměli šanci. Akce skončila tragédií. Celá vesnice byla vypálena, 25 obyvatel bylo nemilosrdně zastřeleno nebo upáleno na místě. Pro zajímavost, Hauk byl po válce dopaden ve Francii, odsouzen k trestu smrti kvůli události v městečku Askö, kde za sebou zanechal přes 80 zavražděných civilistů. Trest mu byl ale zmírněn a již v roce 1956 byl propuštěn na svobodu a dál prožíval normální život, jakoby se, jak se říká lidově, nechumelilo. Přichází 7. květen. To je velmi významný den, protože je v Remeši podepsána německá kapitulace před všemi spojenci. Tady vidíme sídlo vrchního velení spojených expedičních sil v Remeši, kde se to podepsalo. Když tam dnes přijdete, přijedete třeba z Anglie, kde můžete fotografovat úplně všechno v galeriích, v muzeích bez jakéhokoliv omezení, přijedete do Francie, chcete si vyfotografovat sídlo, kde byla podepsána kapitulace, a oni vám řeknou: ne, tady se nesmí fotit. Pochopitelně jsme si to vyfotografovali. Tak toto je místnost, kde to bylo podepsáno. A dokonce tady vidíme osoby, které se toho zúčastnily. Byl to za Američany generál Walter Smith, za sovětský svaz generál Ivan Susloparov, potom tam byl generál Francois Seveze za Francouze a podepsal to generál Alfréd Jodl. Ten den ve Velkém Meziříčí byly vyneseny rozsudky smrti zastřelením a popravčí komando usmrtilo na břehu řeky Oslavy a Balinky 56 občanů a velitele povstání oběsil na sloupu veřejného osvětlení na Hlavním náměstí a tam musel zůstat pro výstrahu viset. Sedmého května tady také máme ukázku z pohřbu v Meziříčí. Takhle to vypadá dnes na hřbitově památník obětem 2. světové války. Sedmého května ráno vznikly také oddíly SS do ještě spící Třeště. Následovalo zatýkání a ještě toho dne odpoledne bylo jednotkou SS zastřeleno 33 rukojmí, převážně mladých mužů. Celkem při tomto protiněmeckém povstání v Třešti zahynulo 56 obyvatel. Tady vidíte pietní akt z roku 2010, každý rok se tam opakuje a zúčastňují se ho naši nejvyšší politici, což všichni obyvatelé Třeště nesmírně oceňují. Blížíme se k 8. květnu. Osmého května ve většině českých měst se podařilo odzbrojit Werkschutz, závodní stráž, Volkssturm, Tothovu organizaci i menší posádky Wehrmachtu.

11 Osmý květen byl poslední den, kdy vedení armád Střed předpokládalo, že se podaří průlom Prahou. Nepodařilo se, takže byl dán rozkaz: ustupujte ve směru na západ k Američanům. Devátého května, 16 minut po půlnoci byl podepsán berlínský dokument bezpodmínečné vojenské kapitulace, protože s dokumentem a kapitulací v Remeši Stalin nesouhlasil. Muselo se to tedy odehrát znova a bylo to v Berlíně, s platností od a od 23 hodin 1 minuty středoevropského času. Devátého května 1945 v 19 hodin také Američané uzavřeli své linie, demarkační čáru, a odmítli přijímat německé jednotky, které se chtěly vzdát pouze v americké zóně. Přesto k většímu boji s oddílem SS došlo 9. května po 19. hodině v Bělovsi u Náchoda, tedy po datu kapitulace. Další boj svedli čeští bojovníci v České Skalici. Desátého května 1945 došlo v Čimelicích jižně do Příbrami ke schůzce vybraných velitelů amerických a sovětských sil a mnohatisícové německé vojenské uskupení bylo vyzváno k okamžité kapitulaci. Nacisté kapitulaci odmítli a do amerického pásma se chtěli probojovat. Na rozkaz velitele Karla von Pücklera se jednotky zadního zajištění jeho armády urychleně zakopaly a připravily k obraně proti sovětské armádě. Držely linii Háje-Konětopy- Slivice nedaleko Příbrami. Tady do palebných hnízd umístily tanky, samohybná děla, pěchotní děla, kulomety, pěchota zaujala místa v okopech. Jedenáctého května jednotky SS v okolí Příbrami terorizovaly domácí obyvatelstvo, byli zabíjeni rukojmí. Proti nacistům se však statečně postavili partyzáni z brigády Smrt fašismu, k nim se připojili dobrovolníci květnového povstání z Příbrami a okolí. V odpoledních hodinách se rozpoutal boj a v něm zahynulo 13 partyzánů a 60 sovětských vojáků. To vedlo sovětské velitele k dalším razantním útokům, a tak v 1.30 hod. říkáme 11. května, ale ono to bylo po půlnoci, takže správně to bylo už 12. května podepsal SS Gruppenführer generál Karl von Pükler, vrchní velitel vojsk SS v Čechách a na Moravě (Konec strany A kazety číslo 1.) (Strana B kazety č. 1.) a generála Volkova. Poslední výstřely padly 12. května 1945 ve tři hodiny k ránu, vojenské výstřely, tedy v rámci boje. Do zajetí padlo po boji 6 tisíc německých vojáků a příslušníků SS. Desátého května 1970 jsme na připomínku těchto tragických okamžiků nechali postavit a odhalit památník, aby připomínal poslední dny a poslední hodiny 2. světové války v Evropě. Co říci závěrem? V českých zemích proběhlo květnové povstání ve 37 městech a 297 obcích. Ve všech městech a obcích se ujaly moci národní výbory. S organizací odboje se staly

12 téměř okamžitě orgány moci. Obdivuhodná byla rychlost, s jakou se vytvářela armáda. Mobilizace byla většinou vyhlašována v době od 5. do 11. května, do rezervních oddílů vstoupilo více jak 100 tis. mužů, do regulérní armády přibližně stejný počet. Nelze zapomenout na partyzánské jednotky. Bojovaly podle taktiky udeřit a odsunout se. Oddíly českých bojovníků vedené českými důstojníky v povstání spíše bojovaly o pevná místa, města, obce, silniční a železniční mosty apod. Nesmíme zapomenout také, že v celých Čechách v průběhu povstání nebylo jediného místa s četnickou posádkou, kde by se tato aktivně nezapojila do povstání. Na mnohých místech byli četníci první a někdy i jediní plně aktivní činitelé v boji proti nacistům, navíc znali zbraně, mohli učit dobrovolníky, co šli do povstání, jak se s nimi zachází apod. Květnového povstání českého lidu se zúčastnilo asi 100 tisíc aktivních bojovníků, z nichž 8 tisíc padlo nebo bylo zavražděno. Na závěr ještě konstatuji, že se hluboce skláním před lidem Čech, Moravy a Slezska za statečné, obětavé a vlastenecké vystoupení proti okupantům v prvních květnových dnech roku Děkuji za pozornost. (Potlesk.) Předsedající Jiří Nenutil: I já děkuji docentu Laštovičkovi za shrnující úvodní příspěvek do dějin českého národního povstání a nyní si dovolím, dámy a pánové, z časového hlediska přejít rovnou k pauze na kávu. Vyhlašuji tedy 15minutovou přestávku v naší konferenci. Sejdeme se zde v 11.15, tj. za čtvrt hodiny. Kávu naleznete za místy, kde obvykle sedává vláda po pravé straně v salónku. Cestou můžete shlédnout výstavu prací mladých badatelů ze Západočeské univerzity, která se věnuje tématu posledních dnů 2. světové války, a budeme se těšit pravděpodobně na příspěvek pana profesora Kvačka v Přeji vám příjemnou kávu. (Přestávka.) (Po přestávce.) Předsedající Jiří Nenutil: a nejdelší blok dnešního dne zvládneme v pořádku. Druhý blok dnešní konference České národní povstání 1945 zahájí místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR pan senátor Pavel Lebeda. Senátor Pavel Lebeda: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo Svazu bojovníků za svobodu, vážení členové svazu a představitelé akademické obce, vzácní hosté, dámy a pánové, dovolte mi, abych jako místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a

13 bezpečnost vás jeho jménem i já přivítal na půdě Senátu PČR. Předpokládám, že se ode mne neočekává popis a chronologie českého národního povstání jako kompilace řady odborných pojednání, vzpomínek i autentických archiválií. Nebudu ani hodnotit jeho vojensko-politický význam. V tomto sále je spousta lidí, kteří to dokáží fundovaněji a odborněji. Jistě odhalí nové a objevné pohledy na tuto slavnou epochu našich novodobých dějin. A těším se i na to, že přímí účastníci povstání oživí diskusi svými vzpomínkami. Moje ambice je dnes jiná. Vaše konference probíhá v době, kdy nejen mezi historiky a politiky, ale v celé společnosti probíhá debata, do jaké míry se mají politici vyjadřovat k dějinným událostem a vynášet hodnotící soudy, zejména když je chtějí vtěsnat do zákonných norem a vtesat do mramoru. Abychom si rozuměli, jde o principiální záležitost nezávisle na významu té či oné události nebo zásluhách té či oné osobnosti. Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš či Václav Havel jsou bezpochyby velké osobnosti našich moderních dějin. Je ale otázka, zda a jak to má deklarovat právě Senát či Parlament vůbec. Na podporu této úvahy si dovolím uvést jeden citát: Dějiny nesmí být otrokyní aktuality a nesmí být psány pod diktátem konkurujících si pamětí. Ve svobodném státě nenáleží žádné politické autoritě, aby definovala historickou pravdu a aby limitovala historika. V demokracii svoboda pro dějiny je svobodou pro všechny. A tento text je výňatek z provolání francouzských historiků zveřejněného v roce 2008 v Blois na protest proti snahám francouzského parlamentu modifikovat dějiny. A právě tito francouzští historikové mne jako pamětníka inspirovali k inventuře názorů na události související s tématem konference tak, jak jsem je zaznamenával v čase. Na konec války mám jen kusé vzpomínky, ačkoliv jsem starší než pan prezident, barikády jako on jsem ale nestavěl. Snad mne částečně omlouvá, že jsem bydlel v Plané nad Lužnicí. Poválečné události a nálady jsem však už vnímal a pozorně poslouchal debaty rodičů a dospělých, i výklady učitelů či pana katechety. Všichni tehdy věděli, že zfanatizovaní a nacionalističtí sudetští Němci s voláním Heim ins Rech, bezvýhradnou podporou Henleinovy strany a hajlováním se zasloužili o rozbití Československa. Nikdo v Evropě proto nepochyboval, že jejich odsun po válce za asistence i podpory vítězných mocností je logický a spravedlivý. Pod pokračujícími tlaky zevními i vnitřními, politickými i ekonomickými se začalo zjišťovat, že obyvatelé Sudet, pokud vůbec nebyli všichni antifašisté, byli aspoň mírumilovní lidé, podobně jako to zjistili komunisté o obyvatelích Německé demokratické republiky. A tak se odsun znenáhla, ale velmi naléhavě překvalifikoval na vyhnání. Jako na povel přičinliví investigativci, literáti i filmaři odhalují nové a nové odsouzeníhodné živelné akty násilí, jak je na konci války páchali Češi, zatímco Němci a kolaborující Češi byli jejich

14 obětmi bez ohledu na to, co je příčina a co je následek, bez ohledu na nesrovnatelné počty obětí, na masové popravy českých vlastenců ještě v květnových dnech, bez ohledu na masakry českého obyvatelstva na konci války, jako byl ten ve Velkém Meziříčí. A když poměrně nedávno byli představitelé sudetoněmeckých organizací přijati na vrcholné vládní úrovni, tedy na té úrovni, kam by se nikdy neměli dostat, už to nevyvolalo ani příliš velké protesty. A je mi smutno. Zvláště když si připomenu vizionářské úvahy Edvarda Beneše. Takový vývoj předpověděl až s mrazivou přesností. Ptáte se, proč tento přehled vývoje názorů na nedávnou historii? Chtěl jsem prostě jen ukázat, jak politickými prostředky se dají přetvářet dějiny, jak to vypadá, když politika vtrhne do historie. A zkuste si představit pokračování. Objeví se politik, náš politik, který vyjádří přesvědčení, že povstání byla účelová a zbytečná akce, zcela bez vojenského významu, neboť válka byla rozhodnuta, že šlo pouze o akt msty, případně o politické hry, neboť německá armáda chtěla pokojně kapitulovat. A tak 1700 zmařených životů českých občanů a další stovky z řad Němců, vlasovců i rudoarmějců snad byly úplně zbytečné? Považujete to za nemožné? Chci zde říci, že české národní povstání v roce 1945 představuje náš významný podíl na osvobození naší vlasti. Toto vzedmutí po léta ponižovaného národního sebevědomí a zdecimované hrdosti má v našich novodobých dějinách nezastupitelný a i symbolický význam, na kterém by i sebepřizpůsobivější politický korektor dějin si měl vylámat zuby. Každý národ má své axiomy, své klíčové okamžiky. Úlohou demokratických politiků je podporovat svobodné historické bádání a oživování národní paměti. Jsem hrdý na to, že právě Senát poskytnul své prostory pro vaši konferenci. Ještě jednou tedy vítejte! Přeji zdar vašemu jednání a jsem přesvědčen, že konference bude úspěšná, tedy přínosná. Děkuji za pozornost. (Potlesk.) Předsedající Jiří Nenutil: Z důvodů zhoršené dopravní situace, kvůli počasí, odložíme přednášku docenta Čapky a profesora Kvačka na okamžik jejich příchodu. A nyní poprosím kolegu Jakla z Vojenského historického ústavu v Praze, který nás seznámí s tématem své přednášky. Pan Tomáš Jakl: Dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, ve své přednášce se pokusím nastínit souvislosti českého národního povstání v květnu 1945 se závěrem druhé světové války a se strategickou situací v Evropě v té době.

15 Myšlenka celonárodního povstání jako nejefektivnějšího příspěvku spojenců při předpokládaném osvobozování Československé republiky vznikla prakticky okamžitě po německé okupaci v březnu Generálové Bílý, Ingr a Vojcechovský vytvořili k jejímu provedení organizaci ilegální armády, kterou nazvali ON Obrana národy. Jednotky Obrany národa byly organizovány na územním principu. Obce a menší města stavěly roty, větší města prapory, okresy pak tvořily pluky atd. Povstání mělo vypuknout po přiblížení se spojeneckých armád k českému území a znesnadnit, ne-li znemožnit německou obranu v tomto prostoru. Velký rozsah takové ilegální organizace ovšem nebyl vhodný pro dlouhodobou ilegální práci a v dalším průběhu okupace Gestapo v několika vlnách rozbíjelo velitelské struktury i nižší články Obrany národa. Na Moravě došlo v průběhu války ke sloučení zbytků Obrany národa s civilními odbojovými organizacemi do odbojové organizace R3 Rada tří, která na myšlenku povstání rezignovala a orientovala se především na partyzánský boj, též pod vlivem sovětských zpravodajských výsadků. V Čechách se po zatčení generála Bláhy v říjnu 1944 stal posledním velitelem Obrany národa generál František Slunéčko, krycím jménem Alex, skrývající se v ilegalitě na Mladoboleslavsku, který se 30. dubna 1945 přesunul do Prahy. Na výzvy Československého zahraničního rozhlasu vznikaly též z věrných vlastenců ve vesnicích a ve městech ilegální revoluční národní výbory připravené převzít civilní samosprávu z rukou okupačních úřadů po očekávaném zhroucení německé moci. Jejich protějškem a leckde i součástí byla místní vojenská velitelství složená z aktivních i záložních důstojníků Němci rozpuštěné Československé armády. Následkem německého teroru neexistoval na konci války v českém odboji civilní protějšek exilové vlády, ústředí domácího odboje. Komunisté cílící na poválečné převzetí absolutní moci ve státě vytvořili za pomoci svých satelitních organizací Českou národní radu, která se za takové centrum prohlásila. Ze skutečných odbojových skupin se jí podařilo napojit na Radu tří, od které získala radiové spojení s československým exilem. Komunisté snad v koordinaci s Rudou armádou chystali své povstání na 7. května Němci se snažili do poslední chvíle vytvářet iluzi klidu v protektorátu, v uvozovkách, chráněného německou okupací. Ve skutečnosti válka stále více pronikala do každodennosti obyvatel českých zemí. Od léta 1944, kdy západní spojenci zahájili leteckou ofenzívu proti německé výrobě pohonných hmot, se protektorát i odtržená území staly cílem masivních strategických náletů. S přibližováním západní fronty přibývalo i útoků hloubkařů či kotlářů, stíhacích letounů útočících na pozemní dopravu. V protektorátu operovaly československé zpravodajské výsadky i výsadky vysílané z Londýna, jejichž úkolem bylo organizovat jednotky pro

16 připravované povstání. Od podzimu 1944 také operovaly v tomto prostoru v několika masivních vlnách vyslané výsadky sovětských zpravodajských služeb a armádního hloubkového průzkumu. Kolem nich se z českých ilegalistů i z uprchlých válečných zajatců tvořily partyzánské skupiny. Dalším momentem, který radikalizoval český odpor proti Němcům, byly pochody a transporty evakuovaných vězňů zajateckých a koncentračních táborů před postupující frontou. Tyto pochody smrti se všemi drastickými scénami, které je provázely, na jaře 1945 mobilizovaly české vlastence při organizování potravinové a zdravotní pomoci podvyživeným vězňům a zajatcům. Německá armád na jaře 1945 též opevňovala české vnitrozemí. Totálně nasazení čeští civilisté kopali zákopy a protitankové příkopy a stavěli protitankové překážky. Pozemní fronta vstoupila nejprve do odtržených území. V březnu 1945 sovětský první ukrajinský front pronikl na Osoblažsko a Opavsko. Po přenesení těžiště útoku prvního ukrajinského frontu na berlínský směr zde ovšem fronta zůstávala statická. Počátkem dubna první ukrajinský front v pozicích na Opavsku vystřídal čtvrtý ukrajinský front. Do protektorátu vstoupila fronta 7. dubna. Jednotky druhého ukrajinského frontu překročily řeku Moravu a vytvořili předmostí mezi Lanžhotem a Hodonínem. Jeden den před zahájením berlínské operace 15. dubna zaútočily 2. ukrajinský front ve směru na Brno a 4. ukrajinský front mezi Opavou a Ostravou. Na západě 18. dubna dobyla americká 3. armáda město Hranice a o dva dny později Aš. Německá obrana zastavila 17. dubna sovětské útoky mezi Opavou a Ostravou a 20. dubna u Brna. Druhý ukrajinský front obnovil útok 23. dubna, 26. dubna obsadil Brno a pokračoval v útoku v severovýchodním směru na Olomouc. 26. dubna obnovil útok ve směru na Olomouc také 4. ukrajinský front ve Slezsku a týž den Američané dobyli Františkovy Lázně a Cheb. Americká 3. armáda poté kryla levý bok spojeneckého postupu do Horní Falce a Bavorska. Při obsazování průsmyků v českých pohraničních horách narazila na silný německý odpor ve Všerubském průsmyku, kde boje trvaly od 26. dubna do 1. května. V prostoru Děčínského Sněžníku vstoupila 21. dubna do Čech i první divize ruské osvobozenecké armády, tzv. vlasovci. Šlo o pěší divizi, kterou postavili Němci z ruských zajatců a dobrovolníků. Divize vstoupila na české území již ve stavu vzpoury proti Němcům. 26. dubna se vydala dále na jih a 4. května se soustředila na Berounsku. Zde s ní navázal kontakt i český vojenský odboj. Na přelomu dubna a května 1945 tak fronta obtáčela české země od Dunaje na sever přes Šumavu, severní podhůří Krušných hor, slezské podhůří Krkonoš, Orlických hor a Jeseníků, přes Opavsko, Hanou a Brno opět k Dunaji. Většina německých jednotek na této frontě podlehla skupině armád Střed, malá část od Brna na jih

17 skupině armád Ostmark. Němci předpokládali ústup bojem přes české území na západ, který měl trvat podle jejich štábních odhadů nejméně do 20. května. Situaci však začali Němcům komplikovat čeští povstalci. Povstání, které vypuklo 1. května v Přerově Němci záhy potlačili. Druhého května ovšem vypukly nepokoje v Nymburce, které se podařilo udržet v neozbrojených mezích. Téhož dne začaly přestřelky mezi Němci a Vlasovci na Rakovnicku a Berounsku. Třetího května povstalo Podkrkonoší. Dne 4. května obdržely pošty, četnické a železniční stanice protektorátu telegram protektorátní vlády Kamenického, který nařizoval zavedení češtiny jako jediného úředního jazyka v Protektorátu Čechy a Morava. Němci sice záhy telegram dementovali, ale zpráva se mezitím bleskově rozšířila mezi českým obyvatelstvem a vyvolala masové odstraňování německých nápisů, vyvěšování doposud zakázaných československých vlajek, potyčky s německými úředními osobami, které se tomu snažily bránit. Generál Slunéčko se dopoledne 5. května po zhodnocení situace rozhodl zahájit boj. Aktivoval Vojenské velitelství Velké Prahy Bartoš pod vedením generála Kutlvašra s působností na území hl. m. Prahy a své velitelství Alex s působností v zemi české. Čeští policisté, četníci a protektorátní vládní vojáci započali obsazovat strategické body v Praze. Při obsazování Českého rozhlasu narazil policejní oddíl na neočekávaně silný odpor a volání o pomoc provedli ve rozhlasoví hlasatelé přímo do éteru. Po tomto zveřejnění propuklo povstání na celém dosud neosvobozeném českém území. Civilní správu v obcích přebíraly revoluční národní výbory, jednotky místních povstaleckých vojenských velitelství prováděly mobilizaci, oblehly a v mnoha případech i zlikvidovaly místní německé posádky. Povstalci paralyzovali protektorát a ochromily týlový provoz skupiny armád Střed. Po informaci z Prahy, že protektorát nelze již politiky, ani vojensky udržet, vyjednavači posledního německého vůdce admirála Dönitze zahájili jednání, na jehož konci byl brzy ráno 7. května podpis německé bezpodmínečné kapitulace před všemi spojenci v Remeši. Válka v Evropě měla právně skončil o půlnoci z 8. na 9. května V Čechách ovšem boje pokračovaly. Proti pražským povstalcům vyrazila bojová skupina SS Wallenstein z benešovského cvičiště zbraní SS, bojová skupina Milovice z milovického vojenského prostoru, bojová skupina generála Reimana z Českého Brodu a z fronty u Drážďan i bojová skupina 4. pluku SS Der Führer. Jednotky z vojenských prostorů a z míst, kde si Němci zachovali iniciativu, například to bylo velitelství skupiny armád Střed ve Velichovkách, vedle toho vysílali trestné výpravy do svého okolí provázené popravami. V Praze bylo přibližně 30 tisíc ozbrojených českých povstalců, kteří disponovali 10 improvizovanými obrněnými vlaky a přibližně 10 pozemními bojovými vozidly. Pražané

18 postavili na obranu města v noci z 5. na 6. května přes 1600 barikád. Jediný vnější spojenec, který dokázal včas přijít Pražanům na pomoc, byla 1. divize ruské osvobozenecké armády se čtyřmi pěšími pluky, tanky a dělostřelectvem. Přítomnost 1. divize ROA v Praze 6. a 7. května byla klíčovým momentem, díky kterému povstání v Praze přežilo nejsilnější německý útok 7. května Mezitím velitel spojeneckých expedičních sil v Evropě generál Eisenhower oslovil náčelníka sovětského generálního štábu generála Antonova s tím, že americká 3. armáda může postoupit až na linii Vltava-Labe. Generál Antonov to 4. května odmítl s tím, že již probíhá pražská operace Rudé armády. Pattonova 3. armáda proto 5. května zaútočila do českého vnitrozemí pouze s cílem dosáhnout dříve stanovené linie Karlovy Vary-Plzeň-České Budějovice. Plzeň Američané osvobodili 6. května a svůj postup zastavili v Rokycanech. Když vyšlo najevo, že americkou 3. armádu zastavili politici u Plzně, že Prahu mají osvobodit sovětské jednotky a že Česká národní rada kontrolovaná komunisty, která se prohlásila být politickým představitelem povstání, je zděšena přítomností protistalinských vlasovců v Praze, začaly jednotky 1. divize ROA večer 7. května ustupovat na západ. Přes odchod vlasovců a brutální postup se však německým jednotkám do 8. května nepodařilo pražský komunikační uzel uvolnit. Sedmého května přišel z Flensburgu do velitelství skupiny armád Střed rozkaz převést okamžitě maximum jednotek z východní fronty na západ. Pro povstalecké jednotky mimo Prahu schopné paralyzovat německý týl do příchodu spojeneckých armád to znamenalo katastrofu. V západních Čechách sice povstání vítězně skončilo příchodem americké armády, ale východně od mezispojenecké demarkační linie dostaly události tragický spád. Z východu se na místo spojenců začaly valit frontové divize skupiny armád Střed, jejichž jediným cílem bylo za každou cenu se dostat na západ, kde jejich vojáci očekávali v zajetí lepší zacházení než u Sovětů. Pražská operace Rudé armády měla začít 7. května útokem rychlých skupin 1. ukrajinského frontu od Berlína a 8. května útokem rychlé skupiny 2. ukrajinského frontu od Brna. Ukončení operace bylo plánováno nejdříve kolem 20. května. Namísto toho už 6. května začala rychlá skupina 1. ukrajinského frontu u Míšně pronásledovat Němce, kteří začali ustupovat na jih. Podobně rychlá skupina 2. ukrajinského frontu vyrazila 7. května za ustupujícím levým křídlem skupiny armád Ostmark. Velitel skupiny armád Střed však rozkaz k ústupu pro své pravokřídelní divize vydal až 8. května dopoledne. A do takto vzniklé mezery mezi oběma skupinami armád se tanky rychlé skupiny 2. ukrajinského frontu stočily a pokračovaly rychle na Prahu. Průjezd sovětských rychlých skupin německý ústup příliš

19 nenarušil. Pokud sovětské tanky narazily na ustupující kolony, které obvykle takřka kolmo křížily jejich trasy, rozstřílely nejbližší vozidla, vraky odhrnuly na kraj silnice a pokračovaly dál. Po jejich průjezdu opět pokračoval proud německých vozidel ve směru na jihozápad. Sovětské letectvo se 8. a 9. května snažilo zabránit německému ústupu bombardováním komunikačních uzlů. Při náletech zahynuly stovky českých civilistů a náletům padla za oběť i mladoboleslavská automobilka. I po náletech ale německý ústup pokračoval. Ještě 10. května bombardovala sovětská a rumunská letadla prostor v okolí Havlíčkova Brodu. Osmého května ztratily boje v Praze smysl. Průchod Prahou se Němcům nepodařilo obnovit a frontové jednotky Prahu musely obcházet. Pražská posádka a většina bojových skupin, které měly povstání potlačit, proto večer 8. května kapitulovaly do rukou povstalců, složily zbraně a odjely a odešly se vzdát k Američanům. Poslední německá kolona složená z větší části z pražské posádky SS opustila centrum Prahy dopoledne 9. května už za přestřelek s prvními sovětskými tanky. Na jihovýchodním okraji Prahy dosáhla území ovládaného bojovou skupinou SS Wallenstein. Tato bojová skupina odešla ze svých postavení na jižním okraji Prahy až 9. května odpoledne po intervenci vojenských zpravodajských důstojníků od americká 5. pěší divize. Devátého května Američané přestali brát další zajatce a uzavřeli demarkační čáru. Na komunikacích vedoucích k americkým liniím se začaly tvořit mnohakilometrové fronty desítek tisíc německých vojáků a civilistů. Okolo 10. května se k nim přiblížily z východu sovětské jednotky a začaly jejich odzbrojování. První divize ROA dosáhla odpoledne 9. května 1945 amerických linií u Lnářů, kde ji 12. května zajala Rudá armáda. Němci před americkými liniemi bezúspěšně vyjednávali o přechodu do zajetí. Zadní voj německých jednotek stojících na sever od Čimelic se zakopal u Milína. Večer 11. května po příchodu prvních sovětských jednotek, které nasadily i dělostřelectvo a raketomety, se Němci stáhli na jih. Američané je odzbrojili a v Písku předali Rudé armádě. Německý velitel těchto jednotek v prostoru Milín-Čimelice kapituloval o půlnoci na 12. května a ještě 12. května ráno zničilo sovětské dělo v Březnici německý obrněný transportér, který se snažil probít k Američanům. Tím těžké boje v Čechách skončili. Do sovětského zajetí padlo celkem okolo 800 tisíc německých vojáků. Podle posledních poznatků je to prakticky celá skupina armád Střed. Záměr celonárodního povstání, které by po přiblížení spojeneckých armád urychlilo osvobození v českých zemích, který vznikl v březnu 1939, se nakonec podařilo v květnu 1945 úspěšně uskutečnit. Šlo též o skutečně mezispojeneckou operaci, ve které se účastnili vojáci ze západu i východu a kterým byli čeští povstalci nejen rovnocennými spolubojovníky, ale též

20 klíčovými hráči. České národní povstání zkrátilo válku minimálně o 10 dní v době, kdy jakékoliv ztráty byly s blížícím se koncem nepřátelství obzvláště bolestivé. Zabránilo též Němcům ve vedení frontové obrany v Čechách se všemi z toho plynoucími důsledky. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.) Předsedající Jiří Nenutil: Já děkuji kolegovi Tomáši Jaklovi z Vojenského historického ústavu. Pokud se nemýlím, pan profesor Kvaček stále ještě není přítomen a docent Čapka podle mých informací zamrzl pardon za to slangové slovo na dálnici, tudíž si dovolím přejít k diskusi, ale dovolte mi diskusi poněkud uvést. České národní povstání pramení z mnohaleté touhy českého národa potlačovaného okupační nacistickou totalitní mocí dát najevo sou svébytnost, dát najevo touhu bojovat, která bublala přinejmenším od Mnichova. Stačí citovat štábního kapitála Václava Morávka, slavného jednoho ze tří králů, který vnímal svou odbojovou činnost tak, že se jedná o čas, který je dlužen republice. Měl zemřít v roce 1938 jako voják na státních hranicích a nebylo mu to umožněno, a proto vnímal svoji existenci v odbojovém hnutí jako dar v nastaveném čase. Toto vnímání nebylo cizí nejen vojákům, ale i rodinám a prostým civilním příslušníkům českého národa. Této otázce se budu blížeji věnovat ve svém diskusním příspěvku, takže mi nyní dovolte jen poznamenat, že když české národní povstání v květnových dnech konečně propuká, a ta situace se nijak neliší od Francie, Holandska, Slovenska, domnívám se, že to je zcela srovnatelná celoevropská zkušenost, že jakmile utlačovaný, ponižovaný a oslabený člověk má šanci narovnat se k lidské důstojnosti, má šanci dát najevo svou touhu se prát i z posledních zbytků sil, tak ji využije a my jako Češi můžeme být právem hrdí, že po slovenském národním povstání jsme se bratrsky ve stejnou chvíli se fronta přiblížila k nám dokázali vzchopit, narovnat páteř, ukázat drápy a dovolím si s veškerou pokorou říct, že škrábat a kousat a bylo to cítit. Může na to český lev být právem hrdý. Je ovšem potřeba také říct, že české národní povstání přechází do něčeho, na co soudobí historikové poněkud zapomínají, ale v té době to byl zcela normální termín, do národní revoluce. Česká společnost prošlá zradou Mnichova, prošlá okupací, prošlá tragédií heydrichiády, totálního nasazení, prošlá diplomatickými zmatky mezi západní a východní emigrací, kdy odbojáři často čekali na loukách na shozy zbraní, které nepřicházely, byla rozpolcená a každý si hledal stanovisko ve svém svědomí, v názorech svých přátel nebo spolubojovníků. Budu citovat kolegu Johna, který když hodnotil plzeňské povstání, použil krásnou formuli: Každý jeden si na barikádě představoval republiku tu svoji, ale všem šlo o republiku. Je nezpochybnitelným dědictvím českého národního povstání, že téměř nebylo

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 343 8. funkční období 343 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 718/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 718/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 718/0 Senátní návrh zákona o Českém národním povstání a o změně zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných

Více

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize.

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize. OSVOBOZENÍ OSTRAVY Po padesáti dnech tvrdých bojů byla vojsky 4. ukrajinského frontu osvobozena Moravská Ostrava. Operace se aktivně zúčastnily i naše zahraniční jednotky 1. československá samostatná tanková

Více

II. SV boje operace Barbarossa

II. SV boje operace Barbarossa Zimní válka napadení Finska SSSR 11/1939 3/1940 tuhé boje, Finové donuceni požádat o příměří Rudá armáda obrovské ztráty (200 tis. vojáků, 2200 tanků a letadel) Německo získává přesvědčení, že SSSR není

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO V PROSTĚJOVĚ Autorský tým: Veronika Jurčíková, Martin Němec, Lucie Jakubcová, Lukáš Pospíšil Pedagogické vedení: Mgr. Dita Krpcová DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Konec World War 2-druhé svět.války v okrese Č.KRUMLOV

Konec World War 2-druhé svět.války v okrese Č.KRUMLOV Konec World War 2-druhé svět.války v okrese Č.KRUMLOV Počátek r.1945 byl asi pro Horní Planou velmi rušný.již před tímto rokem se její německy psaná kronika zmiňuje o uprchlících z Německa a Rakouska.Tehdy

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA, DOMÁCÍ ODBOJ (Protektorat Böhmen und Mähren) Klíčová slova: protektorát, protektorátní vláda, okupační správa, úplné začlenění do říše, demonstrace, odbojové organizace a partyzánské

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad.

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. 17. listopad V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. Upraveno pro bezkontaktní prezentaci Co pro nás znamená? Státní svátek nemusíme

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Domácí odboj Heydrichiáda Zahraniční odboj Slovenský štát Slovenské národní povstání Osvobozování ČSR Květnové povstání

Domácí odboj Heydrichiáda Zahraniční odboj Slovenský štát Slovenské národní povstání Osvobozování ČSR Květnové povstání Domácí odboj Heydrichiáda Zahraniční odboj Slovenský štát Slovenské národní povstání Osvobozování ČSR Květnové povstání Domácí odboj Německo ve svých plánech s Čechy nepočítalo. Prominenti říše plánovali,

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Sociální práce v historickém kontextu Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Jan Dočkal Konec války v Evropě Pokračující válka v Tichomoří Průběh kapitulace 4.května - Severní

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P16 Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: 9.6.2012 Datum ověření: 11.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_01 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 9.A Datum: 11.6.

Více

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.288 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Číslo DUMu/Název DUMu:

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

US MISE Velichovky Američtí vojáci ve Velichovkách 8. května 1945

US MISE Velichovky Američtí vojáci ve Velichovkách 8. května 1945 US MISE Velichovky 1945 Američtí vojáci ve Velichovkách 8. května 1945 Libor Pařízek Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2. Světová válka 5. ročník Mnichovská

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

ČESKOSLOVENSKO ZA 2. SV. VÁLKY

ČESKOSLOVENSKO ZA 2. SV. VÁLKY ČESKOSLOVENSKO ZA 2. SV. VÁLKY PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 14. března 1939 odtržení Slovenska - Slovenský štát 15. března 1939 okupace zbytku území ČSR Němci 16. března 1939 vyhlášen protektorát Čechy a

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu Sovětský voják vítězně vztyčil vlajku. FOTO - Bundesarchiv Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu»A jak začala válka? Na všech strategických směrech na naše vojska neočekávaně dolehly mimořádně silné údery

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Atlantická charta dokument, který obsahoval hlavní principy vedení války a nové organizace světa po jejím skončení.

Atlantická charta dokument, který obsahoval hlavní principy vedení války a nové organizace světa po jejím skončení. Vznik protihitlerovské koalice Koalice = seskupení, spojení Vývoj válečných událostí v roce 1941 donutil západní mocnosti k vytvoření tzv. protihitlerovské koalice. Atlantická charta dokument, který obsahoval

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Opakování -hospodářská krize ve světě

Opakování -hospodářská krize ve světě Opakování -hospodářská krize ve světě Evropa i USA jsou v hospodářské krizi, r. 1929 se zhroutila burza v New Yorku (černý pátek), V Evropě dochází k vlnám nezaměstnanosti, hladomoru, rozpadu společnosti

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Armáda ČR Brno, 2006 Autor : Bc. Jaroslav Matula Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Tento článek je polský pohled na válku, kterou se v Evropě snaží rozpoutat USA.

Tento článek je polský pohled na válku, kterou se v Evropě snaží rozpoutat USA. Vyvolání války v Evropě je způsobem, jak si USA upevní pozici světového hegemona. Aneb jak se na mezinárodní situaci dívají obyčejní Poláci. NATO jako fikce! Vyvolání války v Evropě je způsobem, jak si

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Opletala a listopadovými

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny:

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_17 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více