Montážny návod. Termostatická zmiešavacia skupina pre TÚV s cirkulačným čerpadlom /2006 SK Pre odborných pracovníkov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Montážny návod. Termostatická zmiešavacia skupina pre TÚV s cirkulačným čerpadlom /2006 SK Pre odborných pracovníkov"

Transkript

1 /2006 SK Pre odborných pracovníkov Montážny návod Termostatická zmiešavacia skupina pre TÚV s cirkulačným čerpadlom Pred montážou si prosím pozorne prečítajte

2 Obsah 1 Všeobecné informácie Štruktúra upozornení O tomto návode Všeobecné upozornenia ohľadom prístroja Správne použitie Funkcia Tesnenia Skúška tesnosti Pripojenie k rozvodnej sieti Všeobecné montážne pokyny Upozornenia ohľadom prevádzky Technické údaje a rozsah dodávky Technické údaje Rozsah dodávky Montáž Všeobecné upozornenia Montáž držiaka na stenu Montáž zmiešavacej skupiny medzi zásobník a rozvodnú sieť pitnej vody Elektrická prípojka Montáž tepelnej izolácie Obsluha Nastavenie teploty zmiešavania Zmiešavací ventil v prevedení A Zmiešavací ventil v prevedení B Kontrola teploty zmiešanej vody Údržba Údržbové práce Protokol o vykonaní údržby

3 Všeobecné informácie 1 1 Všeobecné informácie 1.1 Štruktúra upozornení Rozlišujú sa dva stupne nebezpečenstva, ktoré sú označené nasledovnými výstražnými výrazmi: NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA Označuje možné nebezpečenstvo pochádzajúce od výrobku, ktoré môže bez dostatočnej prevencie spôsobiť ťažké zranenia alebo dokonca usmrtenie. NEBEZPEČENSTVO PORANENIA/ POŠKODENIA ZARIADENIA Upozorňuje na potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť stredne ťažké alebo ľahké zranenia alebo vecné škody. Ďalšie symboly na označovanie nebezpečenstva a upozornení pre užívateľa: NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA elektrickým prúdom Užívateľské tipy pre optimálne využitie a nastavenie prístroja ako aj iné užitočné informácie. 1.2 O tomto návode Tento montážny návod obsahuje dôležité informácie o bezpečnej a správnej montáži termostatickej zmiešavacej skupiny pre TÚV. Montážny návod je určený pre odborného pracovníka, ktorý má na základe svojho odborného vzdelania a skúseností znalosti o zaobchádzaní so sanitárnymi zariadeniami a pre elektrikára v prípade elektroinštalačných prác. Používajte iba originálne náhradné diely od firmy Buderus. Za škody spôsobené náhradnými dielmi, ktoré neboli dodané firmou Budeus, nemôže Buderus prevziať žiadnu záruku. Pri montáži prosím zohľadnite aj technické údaje uvedené v predajných podkladoch a podkladoch pre plánovanie. Pri montáži a prevádzke sanitárneho zariadenia prosím berte do úvahy normy a smernice platné v príslušnej krajine! 1.3 Všeobecné upozornenia ohľadom prístroja Správne použitie Centrálna termostatická zmiešavacia skupina slúži na zabránenie neočakávaným vysokým teplotám TÚV zo zásobníkov na ohrev vody v spojení so solárnymi zariadeniami alebo kotlami na tuhé palivo Funkcia Termostatická zmiešavacia skupina s cirkulačným čerpadlom sa montuje do potrubia s pitnou vodou za zásobník TÚV a zmiešava teplú vodu (horúcu vodu) a studenú vodu. Zmiešaná voda obmýva zabudovaný snímač, čím sa docieli presná regulácia Tesnenia Aby ste zabránili poruchám funkcie, je potrebné do prívodu studenej vody zabudovať filter nečistôt. Tesnenia už už vložené do vnútorných skrutkových spojov Skúška tesnosti Pred montážou prednej tepelnej izolácie je nutné vykonať skúšku tesnosti zariadenia, aby tak bolo možné zistiť prípadné netesné miesta. Termostatická zmiešavacia skupina pre TÚV bude v tomto dokumente označovaná ako zmiešavacia skupina. 3

4 1 Všeobecné informácie Pripojenie k rozvodnej sieti V prípade použitia pájkovaných dielov sa tieto nesmú montovať na pripojovaciu súpravu, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu tesnení Všeobecné montážne pokyny Na miestach odberu, kde je treba obzvlášť dbať na teplotu vypúšťanej vody, je nutné naplánovať termostatické zmiešavacie ventily alebo zmiešavacie batérie (decentrálne) s obmedzením najvyššej teploty. v dôsledku netesných prípojok. Všetky skrutkové spoje dotiahnite rukou a naviac o 1/8 otáčky pomocou vidlicového kľúča (toto zodpovedá momentu dotiahnutia 60 Nm) Upozornenia ohľadom prevádzky v dôsledku vysokých teplôt v rozvodnej sieti. V dôsledku príliš vysokých teplôt v rozvodnej sieti môže dôjsť k usadeninám vodného kameňa a teplotnému pnutiu potrubí rozvodnej siete. Skontrolujte teplotu vypúšťanej zmiešanej vody. NEBEZPEČENSTVO OBARENIA v dôsledku vysokej teploty v rozvodnej sieti. V dôsledku príliš vysokých teplôt v rozvodnej sieti môže dôjsť k usadeninám vodného kameňa a teplotnému pnutiu potrubí rozvodnej siete. Skontrolujte teplotu vypúšťanej zmiešanej vody. 4

5 Technické údaje a rozsah dodávky 2 2 Technické údaje a rozsah dodávky 2.1 Technické údaje Popis Max. prevádzkový tlak Max. teplota TÚV Rozsah nastavenia Hodnota Kvs Tab. 1 Technické údaje Dimenzovanie Popis Dimenzovanie Napájanie Výkon pri stupni 1 Výkon pri stupni 2 Výkon pri stupni 3 Tab. 2 Technické údaje cirkulačného čerpadla Obr. 1 Rozmery Zvyšková dopravná výška Objemový prúd Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 1 Obr. 2 Zvyšková dopravná výška cirkulačného čerpadla 5

6 2 Technické údaje a rozsah dodávky 2.2 Rozsah dodávky Zmiešavacia skupina sa dodáva kompletne zmontovaná. Obr. 3; poz.: Popis Guľový ventil prívodu studenej vody IG Rp¾ T-kus s klapkou proti spätnému toku Zmiešavací ventil TÚV DN20 Teplomer s ručičkou Guľový ventil prívodu TÚV IG Rp¾ s klapkou proti spätnému toku Guľový ventil na vývode zmiešanej vody IG Rp¾ Uzáver cirkulácie IG Rp¾ Cirkulačné čerpadlo T-kus s klapkou proti spätnému toku Redukčné hrdlo G1 x Rp¾ Tesnenie 17 x 24 x 2 (je predmontované) Prepojovací kus s klapkou proti spätnému toku Tesnenie 21 x 30 x 2 (je predmontované) Nástenný držiak s hmoždinkami a skrutkami Predná časť tepelnej izolácie Uholník so skrutkou M8 pre nástenný držiak Zadná časť tepelnej izolácie Matica M8 (na upevnenie zmiešavacej skupiny k nástennému držiaku) Počet kusov Tab. 3 Rozsah dodávky zmiešavacej skupiny Obr. 3 Rozsah dodávky zmiešavacej skupiny 6

7 Montáž 3 3 Montáž 3.1 Všeobecné upozornenia Pri montáži zmiešavacej skupiny dodržujte príslušné technické pravidlá týkajúce sa inštalácie zariadení s pitnou vodou (TRWI). Predloha veľkosti prípojok vedení Prepojovacie vedenia a pitná voda: - DN 20 (medené potrubie min. 18) Tlak v zariadení Prívod studenej vody pred zmiešavacím ventilom: - min. 2,5 bar Obr. 4 Schéma zapojenia Poz. 1: Klapka zabraňujúca spätnému toku Poz. 2: Cirkulačné čerpadlo Poz. 3: Zmiešavací ventil TÚV s termostatickou reguláciou Poz. 4: Uzatvárací ventil s klapkou proti spätnému toku Poz. 5: Vedenie cirkulácie Poz. 6: AW odberného miesta Poz. 7: Prípojka studenej vody podľa technických pravidiel pre inštaláciu zariadení s pitnou vodou (TRWI) Poz. 8: Zmiešaná voda AW Výstup TÚV EZ Prívod cirkulácie EK Prívod studenej vody 7

8 3 Montáž 3.2 Montáž nástenného držiaka Pred vyznačením upevňovacích bodov nástenného držiaka zohľadnite potrebné miesto pre celý systém. v dôsledku použitia nesprávnych hmoždiniek. Používajte iba hmoždinky, ktoré sú vhodné pre stavebný materiál danej steny. Dodané hmoždinky sú určené pre betón a murovanú stenu. v dôsledku chybného zavesenia. Ak má byť zmiešavacia skupina upevnená bez nástenného držiaka k potrubiam, je nutné podoprieť rúry sponami alebo závesmi. Vyznačte upevňovacie body nástenného držiaka (pozdĺžne otvory; obr. 5, poz. 2) a vyvŕtajte otvory pre hmoždinky (obr. 5, poz. 3). Pripevnite nástenný držiak na stenu pomocou hmoždiniek (obr. 5, poz. 4) a skrutiek (obr. 5, poz. 4) na stenu. Vyberte zmiešavaciu skupinu z tepelnej izolácie. Presuňte zadnú tepelnú izoláciu na nástenný držiak (obr. 5, poz. 2). Pri montáži zmiešavacej skupiny na nástenný držiak dodržujte nasledovné: - Pri montáži zmiešavacej skupiny s odstupom steny 50 mm je treba použiť predný otvor. - Pri montáži zmiešavacej skupiny bez odstupu steny je treba použiť zadný otvor na nástennom držiaku. Kolík so závitom M8 na uholníku (obr. 5, poz. 1) prestrčte cez zmiešavaciu skupinu cez otvor v nástennom držiaku (obr. 5, poz. 2) a upevnite pomocou matice M8 (obr. 5, poz. 5) Prepojte zmiešavaciu skupinu s rozvodnou sieťou. Obr. 5 Montáž nástenného držiaka (zobrazenie bez zadnej časti tepelnej izolácie) Poz. 1: Uholník s kolíkom so závitom pre maticu M8 nástenného držiaka Poz. 2: Nástenný držiak Poz. 3: Hmoždinka Poz. 4: Skrutky Poz. 5: Matica M8 8

9 Montáž Montáž zmiešavacej skupiny medzi zásobník a rozvodnú sieť pitnej vody v dôsledku netesných prípojok. Nainštalujte všetky potrubia a prípojky tak, aby boli bez pnutia. v dôsledku nesprávnej montáže cirkulačného čerpadla. Montážnu skupinu vždy namontujte v zvislej rovine. V prípade šikmej montáže cirkulačného čerpadla môže dôjsť k jeho poškodeniu. Na mieste montáže na prepojovacie potrubia zmiešavaciu skupinu utesnite k zásobníku pomocou konope alebo tesniacej šnúry (Loctite 55). Za účelom zjednodušenia montáže môžete demontovať všetky guľové ventily zo skrutkových spojov (dajte pozor na tesnenie). NEBEZPEČENSTVO OBARENIA horúcou vodou. Obr. 6 Prepojenie zmiešavacej skupiny s rozvodnou sieťou zásobníka a pitnej vody Poz. 1: Prívod studenej vody EK (zmiešavacia skupina) Poz. 2: Prívod TÚV EW (zmiešavacia skupina) Poz. 3: Prívod cirkulácie EZ k zásobníku Poz. 4: Vývod zmiešanej vody k miestam odberu Poz. 5: Prívod cikulačného potrubia od miest odberu Pri uvádzaní zariadenia do prevádzky musíte znova namontovať a otvoriť guľové ventily. Na mieste montáže k rozvodnej sieti s pitnou vodou zmiešavaciu skupinu utesnite pomocou konope alebo tesniacej šnúry (Loctite 55). v dôsledku netesných prípojok. Všetky skrutkové spoje dotiahnite rukou a naviac o 1/8 otáčky pomocou vidlicového kľúča (toto zodpovedá momentu dotiahnutia 60 Nm). 9

10 3 Montáž 3.4 Elektrická prípojka NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA elektrickým prúdom. Vypnite el. napájanie vykurovacieho zariadenia alebo ho oddeľte od el. siete pomocou domovej poistky. Skontrolujte, či sú komponenty namontované bez pnutia. Podľa schémy zapojenia regulátora pripojte prívodné sieťové vedenie (obr. 7, poz. 1) cirkulačného čerpadla k regulátoru. Dodržujte inštrukcie uvedené v návodoch regulátora. Prispôsobte dobu chodu regulátora dobe odberu pomocou vlastných časovacích hodín. Obr. 7 Elektrické pripojenie zmiešavacej skupiny Poz. 1: Vedenie sieťovej prípojky Poz. 2: Smer toku v dôsledku chodu nasucho cirkulačného čerpadla. Cirkulačné čerpadlo uveďte do prevádzky až po naplnení, prepláchnutí a odvzdušnení potrubnej siete. 3.5 Montáž tepelnej izolácie Kryty tepelnej izolácie je možné najjednoduchšie spojiť tak, že: Uložíte predný kryt izolácie (obr. 8, poz. 3) na zadný diel izolácie (obr. 8, poz. 1). Pri vzájomnom stlačení oboch krytov (obr. 8, poz. 1) pridržiavajte zadný kryt. Obr. 8 Montáž krytov tepelnej izolácie Poz. 1: Zadný kryt tepelnej izolácie Poz. 2: Zmiešavacia skupina Poz. 3: Predný kryt tepelnej izolácie 10

11 Obsluha 4 4 Obsluha 4.1 Nastavenie teploty zmiešavania Zmiešavací ventil je prednastavený na 60 C. Dajte pozor na to, že zmiešavací ventil existuje v dvoch prevedeniach Zmiešavací venitl v prevedení A Prevedenie A má modrý otočný volič. Otáčaním v smere je možné znížiť teplotu zmiešavania. Otáčaním v smere + je možné zvýšiť teplotu zmiešavania. Nastavenú teplotu je možné zablokovať nasledovne: Vyskrutkujte skrutku (obr. 9, poz. 1) z modrého otočného voliča (obr. 9, poz. A). Otočný volič (obr. 9, poz. 2) vytiahnite (obr. 9, poz. B). Kolík ventilu (obr. 9, poz. 3) pridržte vidlicovým kľúčom SW 10 (obr. 9, poz. C). Kontramaticu (obr. 9, poz. 4) zadržte vidličovým kľúčom SW 21 (obr. 9, poz. C). Nasuňte otočný volič (obr. 9, poz. 2) a pomocou skrutky (obr. 9, poz. 1) ho zaskrutkujte (obr. 9, poz. D). Obr. 9 Nastavenie teploty v prípade prevedenia A s modrým otočným voličom Poz. 1: Skrutka Poz. 2: Modrý otočný volič Poz. 3: Kolík ventilu SW 10 Poz. 4: Kontramatica SW Zmiešavací ventil v prevedení B Prevedenie B má čierny otočný volič (obr. 10, poz. 1). Otočný volič (obr. 10, poz. 1) je možné prestaviť nasledovne: Potiahnite aretačný prstenec (obr. 10, poz. 2) k otočnému voliču (obr. 10, poz. 1) v smere šípky a podržte ho vytiahnutý. Otočný volič (obr. 10, poz. 1) so stiahnutým aretačným prstencom (obr. 10, poz. 2) otočte doprava a tak znížite teplotu zmiešavania. Otočný volič (obr. 10, poz. 1) so stiahnutým aretačným prstencom (obr. 10, poz. 2) otočte doľava a tak zvýšite teplotu zmiešavania. Po nastavení uvoľnite aretačný prstenec (obr. 10, poz. 2). Otočný volič (obr. 10, poz. 1) mierne otočte doľava alebo doprava, kým aretačný prstenec nezapadne, aby sta tak zabránili neúmyselnému prestaveniu. Obr. 10 Nastavenie teploty (prevedenie B s čiernym otočným voličom) Poz. 1: Otočný volič zmiešavacieho ventilu Poz. 2: Aretačný prstenec 11

12 4 Obsluha 4.2 Kontrola teploty zmiešanej vody NEBEZPEČENSTVO OBARENIA horúcou vodou. Skontrolujte teplotu zmiešanej vody na miestach odberu pri zapnutom cirkulačnom čerpadle. Skontrolujte ochranu proti obareniu: Pri zatvorení prívodu studenej vody sa musí samočinne prerušiť prívod TÚV. 4.3 Údržba Údržbové práce Skôr než zatvoríte guľové kohúty vypnite cirkulačné čerpadlo. Dajte pozor na to, aby ste po vykonaní údržbových prác znova otvorili všetky guľové kohúty. Za účelom vykonania údržbových prác môžete uzavrieť potrubia jednotlivo alebo všetky naraz pomocou guľových kohútov. Guľový kohút (obr. 11, poz. 1 a 2) zatvoríte tak, že ho otočíte doprava až na doraz. Guľový kohút (obr. 11, poz. 1 a 2) otvoríte tak, že ho otočíte doľava až na doraz. AUF = otvoriť ZU = zatvoriť Obr. 11 Zatvorenie a otvorenie guľových kohútov Poz. 1: Guľový kohút Poz. 2: Úchyt pre zablokovanie guľového kohúta 12

13 Obsluha Protokol o vykonaní údržby V prípade, že voda obsahuje zvýšené množstvo vodného kameňa, odporúčame vykonať čistenie puzdra snímača po 2 až 3 rokoch pomocou vhodného čistiaceho prostriedku alebo v prípade potreby vymeniť puzdro snímača. Dátum / skúšobný technik Skontrolovaná nastavená teplota zmiešanej vody ( C) Skontrolovaná ochrana proti obareniu Tab. 4 Protokol o vykonaní údržby 13

14 Poznámky 14

15 Poznámky 15

16

/2005 SK Pre odborných pracovníkov. Návod na montáž. Systémové oddelenie výmenník tepla (WT) Pred montážou si prosím pozorne prečítajte

/2005 SK Pre odborných pracovníkov. Návod na montáž. Systémové oddelenie výmenník tepla (WT) Pred montážou si prosím pozorne prečítajte 6304 2425 10/2005 SK Pre odborných pracovníkov Návod na montáž Systémové oddelenie výmenník tepla (WT) Pred montážou si prosím pozorne prečítajte Obsah 1 Rozsah dodávky systémového oddelenia - výmenníka

Více

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Zásobník na ohrev vody Logalux S120 Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si pozorne prečítajte. 6 720 647 323 (11/2001) SK UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEľA Pri montáži a

Více

/2004 SK

/2004 SK 7 747 004 39 06/004 SK Pre odborných pracovníkov Montážny návod Výmena dverí kotla Špeciálny vykurovací kotol na olej/plyn Logano S635 a Logano S735 Pred montážou si prosím pozorne prečítajte! Obsah Všeobecné

Více

Návod na montáž. Súprava pre pripojenie vykurovania U-Flex pre HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB122 Logamax U112/U114/U122/U124

Návod na montáž. Súprava pre pripojenie vykurovania U-Flex pre HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB122 Logamax U112/U114/U122/U124 6300 9047-10/2000 SK Pre odborných pracovníkov Návod na montáž Súprava pre pripojenie vykurovania U-Flex pre HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB122 Logamax U112/U114/U122/U124 Pred montážou prosím

Více

Skrutka M6x20 mm (1) Skrutka M5x20 mm (1) Skrutka 5/8 " 32 x 5/ 8 (1) Skrutka 1/4 " 32 x 5/ 2 (2) Plastová podložka M5x1/8 (1)

Skrutka M6x20 mm (1) Skrutka M5x20 mm (1) Skrutka 5/8  32 x 5/ 8 (1) Skrutka 1/4  32 x 5/ 2 (2) Plastová podložka M5x1/8 (1) SK Stropný/nástenný držiak reproduktora Solight 1MR1 pokyny k inštalácii POZOR Pred inštaláciou si prečítajte inštalačné pokyny. Tento držiak reproduktora je určený iba k zaveseniu malých reproduktorov,

Více

Návod na montáž. Solárny zásobník ORION

Návod na montáž. Solárny zásobník ORION Návod na montáž Solárny zásobník ORION Solárny kolektor CS 100 F strana 3 z 16 Obsah 1. Všeobecné upozornenia 4 1.1 Upozornenia a doporučenia 4 1.2 Bezpečnostné upozornenia 4 1.3 Obsah dodávky 4 2. Technický

Více

Honeywell D05FS. Montážny a prevádzkový návod. Redukčný ventil

Honeywell D05FS. Montážny a prevádzkový návod. Redukčný ventil D05FS Montážny a prevádzkový návod Redukčný ventil 1./ Bezpečnostné pokyny 1. Postupujte podľa návodu na montáž a obsluhu 2. Výrobok používajte - V podmienkach pre ktoré je určený - V súlade s bezpečnostnými

Více

Montážny návod CW+ zásobník

Montážny návod CW+ zásobník Montážny návod CW+ zásobník Obsah : 1. 1. Všeobecné Všeobecné pokyny pokyny... 2 1.1 Výrobca 1.1 Výrobca... 2 1.2 Pokyny 1.2 Pokyny a odporúčania a odporúčania... 2 1.3 Normy 1.3 Normy a technické a technické

Více

Trojcestný kohút PN10 s vonkajším závitom

Trojcestný kohút PN10 s vonkajším závitom 4 233 SÉRIA 02 Trojcestný kohút PN10 s vonkajším závitom VBG31... Trojcestný kohút PN10 s vonkajšími závitovými pripojeniami Šedá liatina GG-25 Šroubenie pre DN20... DN40 mm k vs 6,3... 25 m 3 /h uhol

Více

outlet.roltechnik.cz

outlet.roltechnik.cz Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: NEXA INTEGRO VERA typ výrobku / type of product: masážní panel masážny panel massage panel outlet.roltechnik.cz ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160

Více

Návod na montáž záslepky. Krbová kamna Andrus Krbová pec Andrus

Návod na montáž záslepky. Krbová kamna Andrus Krbová pec Andrus Návod na montáž záslepky Krbová kamna Andrus Krbová pec Andrus CZ SK 0433317101400 CZ Úvod Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku! Před započetím montáže si prosím pečlivě prostudujte tento návod

Více

NÁVOD NA INŠTALÁCIU. Sady na výmenu k DK50 2V Mobile, Plus Mobile

NÁVOD NA INŠTALÁCIU. Sady na výmenu k DK50 2V Mobile, Plus Mobile NÁVOD NA INŠTALÁCIU Sady na výmenu k DK50 2V Mobile, Plus Mobile Pri prepracovaní používať dokumentáciu pre DK50 2V, PLUS Mobile s MD UPOZORNENIE! Akýkoľvek zásah do kompresora - demontáž a montáž jeho

Více

Prevázdkové údaje. Použitie. Teplovodné vykurovacie sústavy - jednorúrkové a dvojrúrkové. Pripojenie vykurovacích telies

Prevázdkové údaje. Použitie. Teplovodné vykurovacie sústavy - jednorúrkové a dvojrúrkové. Pripojenie vykurovacích telies Max. prevádzková teplota 110 C Max. prevádzkový tlak 10 bar Pri použití prechodiek HERZ pre medené a oceľové rúrky treba tieto hodnoty skorigovať s prihliadnutím na EN 1264-2: 1998 Tabuľka 5. Pri prechodoch

Více

Hoval SolarCompact ( ) Solárny ohrievač vody so solárnou čerpadlovou skupinou. Popis produktu

Hoval SolarCompact ( ) Solárny ohrievač vody so solárnou čerpadlovou skupinou. Popis produktu Solárny ohrievač vody so solárnou čerpadlovou skupinou Popis produktu Hoval ohrievač vody SolarCompact (300, 500) pre solárny ohrev a ohrev pomocou kotla Ohrievač vody Ohrievač vody z ocele vo vnútry emailovaný

Více

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu CZ SK Návod k instalaci Návod na použitie (pre zariadenie) WS-F1000 2010 Sony Corporation 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu

Více

NÁVOD NA INŠTALÁCIU Ecosun G Sklenený sálavý panel s potlačou

NÁVOD NA INŠTALÁCIU Ecosun G Sklenený sálavý panel s potlačou NÁVOD NA INŠTALÁCIU N618/R01 (01.06.14) - SK Ecosun G Sklenený sálavý panel s potlačou Montážny návod Inštaláciu, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môže vykonávať pracovník s odpovedajúcou

Více

Nepriamoohrievané zásobníky teplej vody. Technické údaje ST 65 E. Poznámky Závesný zásobník ST 65 E Nepriamoohrievané zásobníky teplej vody

Nepriamoohrievané zásobníky teplej vody. Technické údaje ST 65 E. Poznámky Závesný zásobník ST 65 E Nepriamoohrievané zásobníky teplej vody Poznámky Závesný zásobník ST 65 E Technické údaje ST 65 E Typ zásobníka Jednotka ST 65 E Prenos tepla (vykurovacia špirála) Počet závitov 12 Objem vykurovacej vody l 3,9 Výhrevná plocha m 2 0,8 Max teplota

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD CZ SK MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: MA1318 Rozměr: Rozmer: 900 900 2050mm POZOR!!! Při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen.

Více

Inštalačný manuál MOVER

Inštalačný manuál MOVER Inštalačný manuál MOVER Technická špecifikácia MOVER 5 8 15 Napájanie V 230V / 50 Hz Výkon motora W 280 350 600 Spotreba A 1,2-2 1-3,7 Tepelná ochrana C 135 C Pracovná teplota C -35 C - +55 C Materiál

Více

POHON POSUVNEJ BRÁNY MSV2-PP Návod na montáž

POHON POSUVNEJ BRÁNY MSV2-PP Návod na montáž POHON POSUVNEJ BRÁNY MSV2-PP Návod na montáž Stránka 1 Dôležité bezpečnostné inštrukcie Tieto inštrukcie sú dôležité z hľadiska bezpečnosti osôb. 1./ Chráňte ovládacie prvky (tlačítka, diaľkové ovládače...)

Více

Navíjacie zariadenie s teleskopickou tyčou Návod na inštaláciu a použitie

Navíjacie zariadenie s teleskopickou tyčou Návod na inštaláciu a použitie Navíjacie zariadenie s teleskopickou tyčou Návod na inštaláciu a použitie Montáž teleskopickej tyče 1. Najprv povoľte všetky fixačné skrutky na teleskopickej tyči a ak máte rúrku rozdelenú na dve časti

Více

Návod na montáž. Montážny rámček

Návod na montáž. Montážny rámček Návod na montáž Montážny rámček 1251 04 Popis prístroja Do montážneho rámčeka sa inštalujú prístrojové moduly alebo kompletné prístroje, napr. rádiový vstupný modul Dialog zo systému Samostatného Modulárneho

Více

Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém

Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém Projekčné podklady Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém aurostep VSL S 250 T, aurostep VSL S 250 F Základná charakteristika: Systém aurostep sa dodáva v prevedení drainback systém. Jedná sa o beztlakové

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou Montážní návod Montážny návod CZ SK ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou ZáSoBníky S dvojitou SpIrálou ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

tepelné čerpadlá IVT cenník a prehľad výrobkov

tepelné čerpadlá IVT cenník a prehľad výrobkov IVT cenník a prehľad výrobkov IVT Greenline C, E Plus Tepelné čerpadlo IVT Greenline C, E Plus s výstupnou teplotou 65 C je určené pre odber nízkoteplotnej energie zo zeme alebo podzemnej vody. Súčasťou

Více

Hydromasážní panely Hydromasážne panely

Hydromasážní panely Hydromasážne panely Hydromasážní panely Hydromasážne panely stavební připravenost montážní návod návod k užívání a údržbě STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ MONTÁŽNY NÁVOD NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU ELITE BOSSI ROUND BOSSI KVADRO BOSSI

Více

JEDI pohon pre garážové brány

JEDI pohon pre garážové brány JEDI pohon pre garážové brány TRITON s.r.o. www.triton.eu Strana 1 z 6 JET DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA V2 ELETTRONICA si vyhradzuje právo upravovať produkt bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež spoločnosť

Více

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Zásobník teplej vody Logalux HT/HC/H70W Pre odborných pracovníkov Pred vykonaním montáže a údržby si prosím pozorne prečítajte 6 70 643 48 (07/004) SK Obsah Všeobecné informácie........................................

Více

Puritan Bennett. Montážny vozík kompresora ventilátora 800 Series Pojazdný stojan ventilátora 800 Series. Kontrola obsahu súpravy.

Puritan Bennett. Montážny vozík kompresora ventilátora 800 Series Pojazdný stojan ventilátora 800 Series. Kontrola obsahu súpravy. Návod na montáž Puritan Bennett TM Montážny vozík kompresora ventilátora 800 Series Pojazdný stojan ventilátora 800 Series Kontrola obsahu súpravy Skontrolujte, či máte všetky súčasti uvedené v Tab. 1

Více

Riadiace bloky dvojručného ovládania ZSB

Riadiace bloky dvojručného ovládania ZSB hlavné údaje Funkcia Pneumatický blok dvojručného ovládania ZSB sa používa tam, kde je obsluha pri ručnej manipulácii vystavená nebezpečenstvu úrazu napr. pri spúšťaní valcov alebo zariadení, keď musia

Více

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.:

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.: N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj. č.: 857030 www.conrad.sk Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE Obj.č.: 85 70 30 Toto zariadenie Vám uľahčí štartovanie

Více

Návod na montáž. Modulárny funkčný stĺpik , ,

Návod na montáž. Modulárny funkčný stĺpik , , Návod na montáž Modulárny funkčný stĺpik 1371 00, 1372 00, 1373 00 Popis prístroja Do modulárneho funkčného stĺpika je možné nainštalovat spoločne na stenu viacero jednotlivých prístrojov s jednotným dizajnom.

Více

Návod na používanie. Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router

Návod na používanie. Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router Návod na používanie Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router Úvod Gratulujeme vám k zakúpeniu Flash-OFDM routera DTM Leadtek 7FD5. Jedná sa o WiFi router so zabudovaným Flash-OFDM modulom. Podporuje NAT, smerovanie,

Více

SmartHub Integrálna jednotka pre pasívne domy

SmartHub Integrálna jednotka pre pasívne domy Integrálna jednotka pre pasívne domy SmartHub Integrálna jednotka pre pasívne domy Popis Komplexné riešenie SmartHub je priestorovo úsporné a výkonovo optimalizované riešenie všetkých technologických potrieb

Více

SK Inštalačný manuál k TV držiaku 1M18 VAROVANIE

SK Inštalačný manuál k TV držiaku 1M18 VAROVANIE SK Inštalačný manuál k TV držiaku 1M18 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Uhlopriečka TV 66-140cm (26" - 55") Max. VESA: 400 x 400mm

Více

SÚPRAVA NA ÚDRŽBU DELUXE

SÚPRAVA NA ÚDRŽBU DELUXE SÚPRAVA NA ÚDRŽBU DELUXE SK DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE PREČÍTAJTE SI A DODRŽUJTE NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE VAROVANIE: Nedovoľte deťom, aby používali tento výrobok. Vyvarujte sa nebezpečenstvu elektrického

Více

HERZ - 3-CESTNÝ VENTIL

HERZ - 3-CESTNÝ VENTIL HEZ - -CESTNÝ VENTI Zmiešavací a rozdeľovací Technický podklad pre 07 Vydanie 0711 Montážne rozmery v mm Objednávkové číslo Dimenzia G a c H p max* kvs (m /h) 1 07 1 1/2" G 1 B 0 2 100 117 1 07 20 /" G

Více

Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7

Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7 Návod na obsluhu a inštaláciu Akumulačné nádrže 500/200v7 750/200v7 1000/200v7 Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

Montážny návod Stojatý zásobník TÚV SE-2

Montážny návod Stojatý zásobník TÚV SE-2 SK Montážny návod Stojatý zásobník TÚV WolfGmbH Postfach1380 D-84048Mainburg Tel. +49-8751/74-0 Fax +49-8751/741600 Internet:www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043756_201512 Stojatý zásobník TÚV Obsah

Více

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární systém vyhřívání pro nadzemní bazény Solárny systém vyhrievanie pre nadzemné bazény Návod k montáži a provozu Návod na montáž

Více

16 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund

16 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund 16 PRÍSLUŠENSTVO 594 siegmund 16 Vozík na náradie / Panel na náradie 596 Modulárna stena na náradie / Ochranná stena 598 Strana Kefka / Držiak horáku 600 Imbusový kľúč / Uzemnenie 602 Prepravný držiak

Více

Displejové kódy (2010/12)

Displejové kódy (2010/12) Displejové kódy 1 Kódy zobrazované na displeji Kód zobrazovaný na displeji poskytuje informácie o prevádzkovom stave plynového kondenzačného kotla. 1.1 Prevádzkové a poruchové kódy Existujú 3 druhy kódov:

Více

plynový nástenný kotol Ceraclass acu

plynový nástenný kotol Ceraclass acu Príloha k odvodu spalín pre plynový nástenný kotol Ceraclass acu 6 70 6 899-00.O ZWSE -/ MFA 6 70 6 96 SK (006/) OSW Obsah Obsah Bezpečnostné pokyny a vysvetlenie symbolov. Bezpečnostné upozornenia. Vysvetlivky

Více

088U0210. Návod na použitie Izbový termostat CF-RS (štandardný model)

088U0210. Návod na použitie Izbový termostat CF-RS (štandardný model) 088U0210 Návod na použitie Izbový termostat CF-RS (štandardný model) Návod na použitie Izbový termostat CF-RS (štandardný model) Obsah 1. Prehľad funkcií... 3 2. Inštalácia / prihlásenie... 3 3. Test rádiového

Více

28 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund

28 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund 28 PRÍSLUŠENSTVO 378 siegmund 28 Vozík na náradie / Vozík na náradie compact 380 Panel na náradie / Modulárna stena na náradie 382 Strana Ochranná stena / Uzemnenie 384 Kefka / Držiak horáku 386 Imbusový

Více

Slnečné kolektory KM SOLAR PLAST

Slnečné kolektory KM SOLAR PLAST Klasické zapojenie Slnečné kolektory KM SOLAR PLAST Záruka na kolektory je 1 rok pri dodržaní technických podmienok prevádzky. Garantovaná životnosť je minimálne 10 rokov Po dlhoročných skúsenostiach s

Více

RELAX SHARP SEDUTO MARBLE CUBIC

RELAX SHARP SEDUTO MARBLE CUBIC MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: RELAX SHARP SEDUTO MARBLE CUBIC TYP VÝROBKU / TYPE OF PRODUCT: masážní panel masážny panel massage panel outlet.roltechnik.cz ROLTECHNIK a.s.

Více

Hoval ventily s motorom

Hoval ventily s motorom Popis produktu Hoval motorický trojcestný ventil VXP459 dimenzia DN ½" - ½" / PN 6, 0 C Ventil Typ VXP 459 Teleso ventila z červenej zliatiny vrátane šrúbení Pri ventiloch s kvs,5-6,3 percent. rovnaká

Více

Technické údaje. akumulačného zásobníka tepla s prietokovou prípravou teplej vody HSK OKO. Zásobník tepla a teplej vody HSK OKO

Technické údaje. akumulačného zásobníka tepla s prietokovou prípravou teplej vody HSK OKO. Zásobník tepla a teplej vody HSK OKO Technické údaje akumulačného zásobníka tepla s prietokovou prípravou teplej vody HSK OKO Všeobecné informácie Akumulačné nádrže HSK sú určené pre akumuláciu vykurovacej vody so súbežnou prípravu teplej

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA. a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia;

A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA. a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia; www.vodarne.eu A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA A/ 1.1 Realizácia vodovodnej prípojky pozostáva z: a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia; b) dodávky

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

RIEŠENIE PROBLÉMOV. Dôležité bezpečnostné inštrukcie - Čítajte pred inštaláciou produktu. Bezpečnosť osôb. Bezpečnosť produktu. Zvláštne opatrenia

RIEŠENIE PROBLÉMOV. Dôležité bezpečnostné inštrukcie - Čítajte pred inštaláciou produktu. Bezpečnosť osôb. Bezpečnosť produktu. Zvláštne opatrenia Dôležité bezpečnostné inštrukcie - Čítajte pred inštaláciou produktu Bezpečnosť osôb UPS má svoj vlastný vnútorný napájací zdroj (batériu). V dôsledku toho môžu byť jej výkonové výstupy pod napätím, aj

Více

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 SOLÁRNÍ SYSTÉM VYHŘÍVÁNÍ PRO NADZEMNÍ BAZÉNY SOLÁRNY SYSTÉM NA VYHRIEVANIE NADZEMNÝCH BAZÉNOV NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU NÁVOD NA MONTÁŽ A PREVÁDZKU 8.3.2012

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických odsavačů par CLASSIC. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat

Více

, g 2011 K ata l o P R i c e L I S T

, g 2011 K ata l o P R i c e L I S T K ata lo, g 2011 Kompletný sortiment Kompresné kovanie: Gebo Quick univerzálne svorné spojky, sú dostupné pre oce ové rúry od 19,7 mm do 63,5 mm priemeru, pre čierne oce ové rúry od 19,7 mm do 63,5 mm

Více

Systém zavlažovacích ventilov Návod na použitie

Systém zavlažovacích ventilov Návod na použitie Systém zavlažovacích ventilov Návod na použitie Dôležité pokyny Varovanie: Na spoje NEPOUŽÍVAJTE lepidlo na potrubie, použite pásku na potrubie Umiestnite manifold tak, aby voda tiekla smerom od domu V

Více

Radiátorové ventily. Siemens Building Technologies HVAC Products. Typový rad NF, pre dvojrúrkové vykurovacie zariadenia

Radiátorové ventily. Siemens Building Technologies HVAC Products. Typový rad NF, pre dvojrúrkové vykurovacie zariadenia 06 EN - Priame ventily VDN Rohové ventily VEN Opačné rohové ventily VUN Radiátorové ventily Typový rad NF, pre dvojrúrkové vykurovacie zariadenia VDN VEN VUN Teleso z mosadze, matne poniklované DN0, DN

Více

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie Tieto technické podmienky platia pre tlakové snímače typu EQZ. Stanovujú technické parametre, základné informácie o výrobku,

Více

Radiátorové ventily. Siemens Building Technologies Výrobky pre vykurovanie vetranie klimatizáciu (HVAC)

Radiátorové ventily. Siemens Building Technologies Výrobky pre vykurovanie vetranie klimatizáciu (HVAC) 0 EN - Priame ventily VDN Rohové ventily VEN Radiátorové ventily Typový rad DIN, pre dvojrúrkové vykurovacie zariadenia VDN VEN Teleso z mosadze, matne poniklované DN0, DN a DN0 Integrované prednastavovanie

Více

V2000VS TERMOSTATICKÝ VENTIL V, PREDNASTAVITEĽNÝ VENTIL

V2000VS TERMOSTATICKÝ VENTIL V, PREDNASTAVITEĽNÝ VENTIL V2000VS TERMOSTATICKÝ VENTIL V, PREDNASTAVITEĽNÝ VENTIL rohový DIN krátke prevedenie rohový/rohový NF axiálny axiálny (do spiatočky) priamy DIN krátke prevedenie priamy/priamy NF uhlový-rohový priamy priamy

Více

Technická dokumentácia. Zásobníkové systémy Wolf

Technická dokumentácia. Zásobníkové systémy Wolf Technická dokumentácia Zásobníkové systémy Wolf Zásobníkové systémy Wolf Vrstvové zásobníky vody BSP, BSP-SL, BSP-W, BSP-W-SL Strana 3 Príslušenstvo Strana 3 Technické údaje Strana 5 kumulačné zásobníky

Více

AerobTec Telemetry Convertor

AerobTec Telemetry Convertor AerobTec Telemetry Convertor Telemetrický prevodník pre značky Futaba a FrSky Výrobca: AerobTec, s.r.o. Ilkovičova 3 841 04 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com AerobTec Telemetry Convertor Návod

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Ochranné známky Značky a názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných držiteľov. Informácie

Více

Akumulačné nádrže typ NAD

Akumulačné nádrže typ NAD Návod na obsluhu a inštaláciu Akumulačné nádrže typ NAD Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz 1.

Více

REGULAČNÉ VENTILY. BALLOREX Venturi 204. BALLOREX Vario 207. BALLOREX Basic 208. BALLOREX Dynamic 209. BALLOREX Delta 211. BALLOREX Thermo 212

REGULAČNÉ VENTILY. BALLOREX Venturi 204. BALLOREX Vario 207. BALLOREX Basic 208. BALLOREX Dynamic 209. BALLOREX Delta 211. BALLOREX Thermo 212 11 REGULAČNÉ VENTILY BALLOREX Venturi 204 BALLOREX Vario 207 BALLOREX Basic 208 BALLOREX Dynamic 209 BALLOREX Delta 211 BALLOREX Thermo 212 Cenovo zvýhodnené zostavy 213 Vyvažovanie ventilov 214 11 Objednávkové

Více

RNS510, RNS315, RNS810

RNS510, RNS315, RNS810 NÁVOD BCMI-VW RNS510 Video adaptér pre zapojenie parkovacej kamery pre originálne autorádiá Volkswagen RNS510, RNS315, RNS810 a radio RCD510 Skoda Columbus a radio Bolero Seat Trinax Len pre vozidlá bez

Více

LADOMAT A

LADOMAT A LADOMAT 11-30 A 11-100 NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU MAGA s.r.o., Samuela Kollára 86, 979 01 Čerenčany Rimavská Sobota. Tel/fax: 047/56 34 798 e-mail: magasro@magasro.sk www.magasro.sk Hlavné prednosti

Více

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU KOŠICE I., ODDIEL : SA, VLOŽKA Č.: 1243/V 055/7924 111, 055/7924

Více

Čerpadlo kondenzátu ktoré pracuje, pracuje a pracuje. Montážny návod

Čerpadlo kondenzátu ktoré pracuje, pracuje a pracuje. Montážny návod Čerpadlo kondenzátu ktoré pracuje, pracuje a pracuje Montážny návod Čerpadlo MINI BLUE je samonasávacie čerpadlo určené k rýchlemu a účinnému odvodu vodného kondenzátu z chladiacich a klimatizačných zariadení

Více

Návod na použitie Prístupový systém Vstupná jednotka E 10 Strana 1

Návod na použitie Prístupový systém Vstupná jednotka E 10 Strana 1 Prístupový systém Vstupná jednotka E 10 Strana 1 OBSAH 1 Úvod 3 2 Špecifikácia 3 3 Vnútorný obvod 3 4 Montáž 4 5 Zapojenie 4 6 Vstup do programovacieho menu 5 6.1 Vstup do programovacieho módu 5 6.2 Zmena

Více

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble)

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Príručka pre rýchlu inštaláciu Firmware v3.3.4 Vydanie 1. Marec 2009 Obsah Úvodné informácie... 1 Pripojenie ku káblovému/dsl modemu

Více

PARKOVACÍ SYSTÉM s LCD-displejom a 4 senzormi H PS010. Užívateľský manuál

PARKOVACÍ SYSTÉM s LCD-displejom a 4 senzormi H PS010. Užívateľský manuál PARKOVACÍ SYSTÉM s LCD-displejom a 4 senzormi H PS010 Užívateľský manuál Predajca: Luxline spol. s r.o. J.Murgaša 94 940 64 Nové Zámky Objednávky: Tel.: 035 6922 601, 6922 602 Fax.: 035 6922 603 SCHÉMA

Více

PARKOVACÍ SYSTÉM so 4 senzormi H PS001. Užívateľský manuál

PARKOVACÍ SYSTÉM so 4 senzormi H PS001. Užívateľský manuál PARKOVACÍ SYSTÉM so 4 senzormi H PS001 Užívateľský manuál Predajca: Luxline spol. s r.o. J.Murgaša 94 940 64 Nové Zámky Objednávky: Tel.: 035 6922 601, 6922 602 Fax.: 035 6922 603 SCHÉMA ZAPOJENIA DIGITÁLNY

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet 1. Postup inštalácie Pripojenie Wi-Fi routra k vašej sieti Upozornenie: NEPRIPÁJAJTE Wi-Fi router k zdroju napájania skôr, ako dokončíte

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

V1810 Alwa-Kombi-4 REGULAČNÝ VENTIL PRE ROZVODY TÚV

V1810 Alwa-Kombi-4 REGULAČNÝ VENTIL PRE ROZVODY TÚV V1810 Alwa-Kombi-4 REGULAČNÝ VENTIL PRE ROZVODY TÚV ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU Konštrukcia Teleso ventilu priame, vnútorný závit alebo vonkajší závit Ventilová vložka s ručnou hlavicou Viditeľný ukazovateľ prednastavenia

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

Presostaty KP 44. TECHNICKÉ ÚDAJE KP až +65 C (krátkodobo až +80 C)

Presostaty KP 44. TECHNICKÉ ÚDAJE KP až +65 C (krátkodobo až +80 C) Presostaty KP 44 Duálny tlakový spínač KP 44 je navrhnutý ako ochranný prvok čerpadiel, ktorý má ovládať a chrániť vodné čerpadlá. KP 44 kombinuje funkciu tlakového spínača a prostriedku k monitorovaniu

Více

TELCO PH 578. telefónny prístroj. Návod na obsluhu Návod na obsluhu Návod na obsluhu VLASTNOSTI:

TELCO PH 578. telefónny prístroj. Návod na obsluhu Návod na obsluhu Návod na obsluhu VLASTNOSTI: Návod na obsluhu Návod na obsluhu Návod na obsluhu telefónny prístroj TELCO PH 578 VLASTNOSTI: Opakovanie posledného voleného čísla REDIAL Pauza vo voľbe čísla Spätný dotaz na pobočkovú ústredňu FLASH

Více

KLARSTEIN XJ3 GRENOBLE, ČISTIČ VZDUCHU, IONIZÁTOR, 4 - V 1, FILTER. Návod na používanie

KLARSTEIN XJ3 GRENOBLE, ČISTIČ VZDUCHU, IONIZÁTOR, 4 - V 1, FILTER. Návod na používanie KLARSTEIN XJ3 GRENOBLE, ČISTIČ VZDUCHU, IONIZÁTOR, 4 - V 1, FILTER Návod na používanie 10021654 Vážený zákazník, V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu. Aby sa zabránilo možnému technickému

Více

Test. Ktorý valec by ste použili? A. Jednočinný valec B. Dvojčinný valec. Odpoveď:

Test. Ktorý valec by ste použili? A. Jednočinný valec B. Dvojčinný valec. Odpoveď: Test Týmto testom môžete zistiť, či sú Vaše základné znalosti o pneumatickom riadení postačujúce pre nadstavbový seminár P121, alebo je pre Vás lepšie absolvovať základný seminár EP111. Test je rýchly,

Více

Elegantne jednoduché... Stručný návod na použitie Vášho HumaPen Luxura

Elegantne jednoduché... Stručný návod na použitie Vášho HumaPen Luxura Elegantne jednoduché... Stručný návod na použitie Vášho HumaPen Luxura Humapen Luxura - spolahlivé a jednoduché inzulínové pero, ktoré si zamilujete. Predstavujeme Vám nové inzulínové pero: Elegantne jednoduché...

Více

Návod na používanie strešného boxu MD ULTRAPLAST

Návod na používanie strešného boxu MD ULTRAPLAST SK Návod na používanie strešného boxu MD ULTRAPLAST Vážený zákazník, sme veľmi radi, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho strešného boxu a želáme Vám, aby ste mali úžitok a radosť z jeho používania. Je však

Více

FREEDOM MICRO. Montážní návod / Montážne pokyny

FREEDOM MICRO. Montážní návod / Montážne pokyny FREEDOM MICRO Montážní návod / Montážne pokyny Určeno pouze pro vytápění. Pro chlazení prosíme kontaktujte firmu JAGA. Určené len pre vykurovanie. Pre chladenie prosíme kontaktujte firmu JAGA. Před instalací

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze Statív Návod na použitie VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno

Více

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Zásobník TÚV 6 720 616 036-00.1RS Logalux SU400 SU1500 Pre odborných pracovníkov Pred začiatkom montáže a údržby pozorne prečítajte. 6 720 617 749-09/2008 SK Obsah Obsah 1 Bezpečnostné

Více

Sada s veternou turbínou

Sada s veternou turbínou Sada s veternou turbínou 1 Používateľský manuál/ Návod na obsluhu Čo je v balení? A Náboj turbíny B Lopatky turbíny/ vrtuľa C Generátor D Prevody (60T, 40T (x2), 20T) E Chvostová plocha F Otáčacie ložisko

Více

Predajný cenník a návod 2017

Predajný cenník a návod 2017 MYSLÍME ECOLOGICKY ŠETRÍME PRÍRODU AJ VAŠE PENIAZE ALEA Slovakia s.r.o. distribútor pre SR www.wcbidet.eu Myslite ECOLOGICKY a ekonomicky Naša spoločnosť dodáva slovenským zákazníkom produkty z celého

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

L A A1 A2 V V1 V2. Rozmerová schéma. Základné rozmery pre membránové uzávery BAP DN 050 DN. Hmotnosť NT 27 ST 41 SVT 51,3

L A A1 A2 V V1 V2. Rozmerová schéma. Základné rozmery pre membránové uzávery BAP DN 050 DN. Hmotnosť NT 27 ST 41 SVT 51,3 Membránový uzáver BAP DN 50 so závitom FF Rozmerová schéma. v Médium: vykurovacie plyny, vzduch, neagresívne plyny v Materiál: teleso a veko AlSi10MgMn STN 42 4331,70 v Membrána: Kaučuková pryžo - textília

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

Montážny predpis pre spájanie PVC U korugovaných kanalizačného potrubného systému pomocou pákových prípravkov.

Montážny predpis pre spájanie PVC U korugovaných kanalizačného potrubného systému pomocou pákových prípravkov. Montážny predpis pre spájanie PVC U korugovaných kanalizačného potrubného systému pomocou pákových prípravkov. Nitra, november 2007 2 OBSAH : 1. Oblasť použitia... 2 2. Popis... 2 3. Postup montáže...

Více

reflex akumulačné zásobníky a zásobníkové ohrievače pre pitnú vodu Návod pre montáž, prevádzku a údržbu

reflex akumulačné zásobníky a zásobníkové ohrievače pre pitnú vodu Návod pre montáž, prevádzku a údržbu reflex akumulačné zásobníky a zásobníkové ohrievače pre pitnú vodu Návod pre montáž, prevádzku a údržbu 1. Montáž Inštaláciu zásobníkového ohrievača smie vykonávať odborná firma v súlade s platnými predpismi.

Více

Izolačná vrstva pozostáva z 10 mm zhutnenej minerálnej sklenej vlny (rock wool) a produkty disponujú vnútorným Ø

Izolačná vrstva pozostáva z 10 mm zhutnenej minerálnej sklenej vlny (rock wool) a produkty disponujú vnútorným Ø Séria 10DPG Produkty série "10DPG" pozostávajú z dvoch častí, kde vnútorná je z nerezu AISI 316L (DIN1.4404) a vonkajšia je vyhotovená z nerezu AISI 304 BA (DIN1.4301). Izolačná vrstva pozostáva z 10 mm

Více