Pomocný analytický přehled

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomocný analytický přehled"

Transkript

1 Pomocný analytický přehled sestavený k Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS suma MD suma D KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: , , Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , Stavby: , , , , Byty a bytové budovy , , , Nebytové budovy , , , , Technická rekultivace Ostatní stavby , , , , Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: , , , , Dopravní prostředky , , , Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí , , , , Pěstitelské celky trvalých porostů 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky , , , , Kulturní předměty: , , Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla , , Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) Kulturní předměty - ostatní , , Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji: Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji: , , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :55:34

2 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS suma MD suma D KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] Byty a bytové budovy Nebytové budovy Technická rekultivace Ostatní stavby Dopravní prostředky Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb Jiný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky , , , Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) Kulturní předměty - ostatní 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: , , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: , , , , Byty a bytové budovy Nebytové budovy , , , , Technická rekultivace Ostatní stavby , , , , Dopravní prostředky , , Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí , , Pěstitelské celky trvalých porostů Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku , ,43 podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Pozemky , , Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Kulturní předměty - ostatní 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :55:34

3 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS suma MD suma D KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Majetkové účasti u mezinárodních společností Majetkové účasti do 20% Depozitní směnky Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: , , Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , , Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 067 Dlouhodobé půjčky: Dlouhodobé půjčky - do splatnosti Dlouhodobé půjčky - po splatnosti 068 Termínované vklady dlouhodobé 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek: , , Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností Ostatní dlouhodobý finanční majetek majetkové účasti do 20% , , Ostatní dlouhodobý finanční majetek depozitní směnky Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek 072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 073 Oprávky k software 074 Oprávky k ocenitelným právům FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :55:34

4 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS suma MD suma D KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , , Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku: , , , Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , , Oprávky ke stavbám: , , , , Oprávky k bytům a bytovým budovám , , , , Oprávky k nebytovým budovám , , , Oprávky k technické rekultivaci Oprávky k ostatním stavbám , , , , Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem , , , ,70 a souborům hmotných movitých věcí: Oprávky k dopravním prostředkům , , , Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům , , , ,20 a souborům hmotných movitých věcí 085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , , , Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku: Oprávky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu Oprávky k ložiskům kovových nerostů Oprávky k ložiskům nekovových nerostů Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 119 Materiál na cestě 121 Nedokončená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 132 Zboží na skladě , , , , Zboží na cestě 139 Ostatní zásoby 142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem dlouhodobým - do splatnosti Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem dlouhodobým - po splatnosti 144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 146 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení: Opravné položky k dl.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti Opravné položky k dl.pohl.z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti 149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám , , , , Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky po splatnosti Opravné položky k ost.dl.pohl. - jiné , , , , Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 152 Opravné položky k software 153 Opravné položky k ocenitelným právům 154 Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům 156 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku: FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :55:34

5 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS suma MD suma D KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 157 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku: Opravné položky k nedokončeným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Opravné položky k nedokončenému software Opravné položky k nedokončeným ocenitelným právům Opravné položky k nedokončeným povolenkám na emise a preferenčním limitům Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému nehmotnému majetku 161 Opravné položky k pozemkům 162 Opravné položky ke kulturním předmětům: Opravné položky ke kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Opravné položky ke kulturním předmětům - ostatní 163 Opravné položky ke stavbám: Opravné položky k bytům a bytovým budovám Opravné položky k nebytovým budovám Opravné položky k technické rekultivaci Opravné položky k ostatním stavbám 164 Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí: Opravné položky k dopravním prostředkům Opravné položky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí 165 Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů 167 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku: Opravné položky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu Opravné položky k ložiskům kovových nerostů Opravné položky k ložiskům nekovových nerostů Opravné položky k dospělým zvířatům a jejich skupinám Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 168 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku: Opravné položky k nedokončeným bytům a bytovým budovám Opravné položky k nedokončeným nebytovým budovám Opravné položky k nedokončené technické rekultivaci Opravné položky k nedokončeným ostatním stavbám Opravné položky k nedokončeným dopravním prostředkům Opravné položky k nedokončeným strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí Opravné položky k nedokončeným pěstitelským celkům trvalých porostů Opravné položky k nedokončeným ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu Opravné položky k nedokončeným ložiskům kovových nerostů Opravné položky k nedokončeným ložiskům nekovových nerostů Opravné položky k nedokončeným dospělým zvířatům a jejich skupinám Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému hmotnému majetku FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :55:34

6 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS suma MD suma D KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] Opravné položky k nedokončeným pozemkům Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - ostatní 171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem: Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s rozhodujícím vlivem 172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem: Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s podstatným vlivem 173 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti: Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 175 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti 176 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku: Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností Opravné položky k majetkovým účastem do 20% Opravné položky k depozitním směnkám Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku 177 Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku: Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :55:34

7 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS suma MD suma D KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Opravné položky k pořizovaným maj. účastem u mezinárodních společností Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20% Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku 191 Opravné položky ke směnkám k inkasu 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti: , , , , Opravné položky k jin.pohl.z hl.čin.za poplatky, pokuty a penále , , , , Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní 193 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - do splatnosti Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - po splatnosti 194 Opravné položky k odběratelům , , , , Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení: Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry-do splatnosti Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za půjčky a úvěry- do splatnosti Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám: ,00 178,00 315, , Opravné položky k ost.kr. pohledávkám - dividendy a podíly na zisku Opravné položky k ost.kr.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti Opravné položky k ost.kr.pohl.-úroky z krátkod.cen.papírů-do splatnosti Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné ,00 178,00 315, , Běžné účty státních fondů 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , , Běžný účet 243 Běžný účet FKSP 244 Termínované vklady krátkodobé 245 Jiné běžné účty 251 Majetkové cenné papíry k obchodování: Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) kótované Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) nekótované Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování 253 Dluhové cenné papíry k obchodování: FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :55:34

8 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS suma MD suma D KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok 256 Jiné cenné papíry: Jiné cenné papíry - opční listy Jiné cenné papíry depozitní směnky Jiné cenné papíry - ostatní 261 Pokladna , , Peníze na cestě , , Ceniny , , , , Krátkodobé úvěry: Krátkodobé úvěry - jistina Krátkodobé úvěry - úrok 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 289 Jiné krátkodobé půjčky 311 Odběratelé , , , , Směnky k inkasu 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti: , , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále , , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 321 Dodavatelé , , , , Směnky k úhradě 324 Krátkodobé přijaté zálohy , , , , Závazky z dělené správy 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 331 Zaměstnanci , , , , Jiné závazky vůči zaměstnancům 335 Pohledávky za zaměstnanci , , , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , , Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi , , Závazky k vybranými místním vládním institucím , , Krátkodobé pohledávky z ručení: Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti 362 Krátkodobé závazky z ručení: Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :55:34

9 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS suma MD suma D KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] 363 Pevné termínové operace a opce: Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní Pevné termínové operace a opce (pohledávky)-termínové úrok.dohody(fra) Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní Pevné termínové operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(fra) Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní 364 Závazky z neukončených finančních operací 365 Pohledávky z finančního zajištění 366 Závazky z finančního zajištění 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: , , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , ,00 - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , ,00 - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní 2 000, , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: , , , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , , ,20 - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , , ,60 - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: , , , , Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z kr.cenných papírů - do splatnosti Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné , , , , Ostatní krátkodobé závazky: , , , , Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby , , Ostatní krátkodobé závazky - jiné , , , , Náklady příštích období: 6 015, , Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :55:34

10 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS suma MD suma D KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček Náklady příštích období - ostatní 6 015, , Výdaje příštích období: 2 431, , Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček Výdaje příštích období - ostatní 2 431, , Výnosy příštích období: , ,00 500,00 500, Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkod.dluh.cenných papírů Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhod.dluh.cenných papírů Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček Výnosy příštích období - ostatní , ,00 500,00 500, Příjmy příštích období: Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček Příjmy příštích období - ostatní 388 Dohadné účty aktivní , , , , Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček Dohadné účty aktivní - ostatní , , , , Dohadné účty pasivní , , , , Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček Dohadné účty pasivní - ostatní , , , , Jmění účetní jednotky , , , , Fond privatizace 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , , , Kurzové rozdíly 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , , Jiné oceňovací rozdíly , , , Opravy minulých období 411 Fond odměn 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 414 Rezervní fond z ostatních titulů Rezervní fond z ostatních titulů -finanční dary Rezervní fond z ostatních titulů -ostatní 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond 419 Ostatní fondy , , , , Dlouhodobé úvěry: , , , Dlouhodobé úvěry - jistina , , , Dlouhodobé úvěry - úrok 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů: Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 455 Dlouhodobé přijaté zálohy , , , Dlouhodobé závazky z ručení: Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 457 Dlouhodobé směnky k úhradě 458 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 459 Ostatní dlouhodobé závazky: , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :55:34

11 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS suma MD suma D KS AKTIVA / PASIVA [01] [02] [03] [04] Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky , , Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhod.cenných papírů Ostatní dlouhodobé závazky - jiné 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 7 663, , , Dlouhodobé pohledávky z ručení: Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti 468 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky , , , , Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti , , Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné , , , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: , , , , Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , , , ,69 - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,70 - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :55:34

12 Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od počátku roku hlavní hospodářská činnost činnost NÁKLADY [05] [06] 502 Spotřeba energie , Spotřeba jiných neskladovaných dodávek 511 Opravy a udržování , Ostatní služby: , Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s vyjímkou půdy , Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků , Ostatní služby - zpětný nájem Ostatní služby - jiné , Mzdové náklady: , Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady , Mzdové náklady - ostatní osobní náklady , Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem , Mzdové náklady - ostatní , Zákonné sociální pojištění: , Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění , Zákonné sociální pojištění - ostatní 8 130, Jiné sociální pojištění: , Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců , Jiné sociální pojištění - ostatní 527 Zákonné sociální náklady: 3 100, Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP Zákonné sociální náklady - ostatní 3 100, Jiné daně a poplatky: , Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné Jiné daně a poplatky - soudní poplatky 4 870, Jiné daně a poplatky - správní poplatky , Jiné daně a poplatky - ostatní , Dary a jiná bezúplatná předání: , Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn Dary a jiná bezúplatná předání - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní , Manka a škody 548 Tvorba fondů: Tvorba fondů - rezervní fond Tvorba fondů - sociální fond Tvorba fondů - ostatní 549 Ostatní náklady z činnosti: , Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění , Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné pozbytí majetku podle 25 odst. 6 zákona o účetnictví Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek Ostatní náklady z činnosti - jiné , Odpisy dlouhodobého majetku , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , Prodané pozemky ,95 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :55:34

13 Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od počátku roku hlavní hospodářská činnost činnost NÁKLADY [05] [06] 556 Tvorba a zúčtování opravných položek , Náklady z vyřazených pohledávek: , Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost , Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , Prodané cenné papíry a podíly: Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-kótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-nekótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností Prodané majetkové účasti do 20% Prodané depozitní směnky Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Prodané cenné papíry a podíly - ostatní 562 Úroky: , Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky - ostatní , Náklady z přecenění reálnou hodnotou: Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní 569 Ostatní finanční náklady 571 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery: Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: , Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV , Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní ,20 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :55:34

14 Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od počátku roku hlavní hospodářská činnost činnost VÝNOSY [05] [06] 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb , Výnosy z pronájmu: , Výnosy z pronájmu pozemků , Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné Výnosy z pronájmu ostatní , Výnosy z prodaného zboží , Jiné výnosy z vlastních výkonů 633 Výnosy ze sociálního pojištění: Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní 643 Výnosy z vyřazených pohledávek: Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní 644 Výnosy z prodeje materiálu , Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku: Výnosy z prodeje software Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: , Výnosy z prodeje bytů a bytových budov , Výnosy z prodeje nebytových budov Výnosy z prodeje ostatních staveb Výnosy z prodeje dopravních prostředků Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů Výnosy z prodeje kulturních předmětů Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku 647 Výnosy z prodeje pozemků , Čerpání fondů: Čerpání fondů - rezervní fond Čerpání fondů - sociální fond a FKSP Čerpání fondů - ostatní FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :55:34

15 Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od počátku roku hlavní hospodářská činnost činnost VÝNOSY [05] [06] 649 Ostatní výnosy z činnosti: , Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven , Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s vyjímkou pojišťoven 5 000, Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy Ostatní výnosy z činnosti - jiné , Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů: Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-kótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-nekótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20% Výnosy z prodeje depozitních směnek Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní 662 Úroky: , Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky - ostatní , Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: , Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní , Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 669 Ostatní finanční výnosy 67, Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: , Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV , Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV , Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :55:34

16 Část IV: DNHM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů nákup nový nákup použitý nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis.kč na straně MD nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis.kč včetně AKTIVA [402] [403] [404] [405] 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle 11 od.6b vyhl.410/2009 Sb Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby: , Byty a bytové budovy Nebytové budovy Technická rekultivace Ostatní stavby , Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: Dopravní prostředky Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle 14 od.7 vyhl.410/2009 Sb Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky , Kulturní předměty: Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Kulturní předměty-kult.pam.v ocen.1 Kč (viz 25 od.1 písm.k) z.o účetnictví) Kulturní předměty - ostatní 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle 11 od.6b vyhl.410/2009 Sb Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: , , Byty a bytové budovy Nebytové budovy , Technická rekultivace Ostatní stavby , Dopravní prostředky , Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí , Pěstitelské celky trvalých porostů Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :55:34

17 Část IV: DNHM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů nákup nový nákup použitý nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis.kč na straně MD nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis.kč včetně AKTIVA [402] [403] [404] [405] Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle 14 od.7 vyhl.410/2009 Sb Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Pozemky , Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Kulturní předměty - ostatní FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :55:34

18 Část IV: DNHM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn zařazení do užívání aktivace na straně MD technické zhodnocení vnitro- organizační přesuny přecenění na reálnou hodnotu inventarizační rozdíly AKTIVA [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] , , , , , , , , , , , , , , , , , , FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :55:34

19 Část IV: DNHM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn zařazení do užívání aktivace na straně MD technické zhodnocení vnitro- organizační přesuny přecenění na reálnou hodnotu inventarizační rozdíly AKTIVA [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] , FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :55:34

20 Část IV: DNHM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů ostatní na straně MD prodej bezúpl.převod a předání z jin. titulu než ti- tulu org.změn bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn zařazení do užívání na straně D vyřazení likvidací vklad přecenění na reálnou hodnotu AKTIVA [420] [451] [458] [459] [460] [461] [467] [463] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :55:35

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Rozvaha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.01.

Rozvaha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.01. Název účetní jednotky: Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2013 okamžik sestavení: 15.01.2014

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 87,00 866,00 609 97,00 0,00 9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 05 hmotného

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 67 98,9 6 89,9 0 5,00 0,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 76 00,6 76 578,99 5 69 7,7 5 7 857,7 9 Uspořádací

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 79,5 5 58,5 60 9,00 65 67,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 50 8 78,56 7 70 9,09 968 87,7 0 55 867,75

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 50 658, 89 68, 5 00,00 55 08,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 67 05 98,7

Více

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 986 0,80 90,80 97 6,00 97 6,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Název 00870 Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 07 Předmět činnosti: veřejná správa Okamžik sestavení:.7.05 8::6 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 79 70 897,9 6 66 5,98 578 7 77, 569 058 99,7 680 70 5,5 60 9 758,5

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70890650 Název: Jihočeský kraj NS: 001 Nákladové středisko

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00532096 Název: Obec Bukovina AKTIVA CELKEM 26 745

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00568520 Název: Obec Dešná AKTIVA CELKEM 13 822

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM 51

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00283932 Název: OÚ Halenkovice AKTIVA CELKEM 137

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 235539 Název: Obec Libenice AKTIVA CELKEM 44 027

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272264 Název: Obec Ubislavice AKTIVA CELKEM 26

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 201

Více

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 275808 Název: Město Jilemnice AKTIVA CELKEM 705

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272086 Název: Obec Sber AKTIVA CELKEM 34 417 240,82

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00281000 Název: Obec Suchý AKTIVA CELKEM 54 318

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576883 Název: Obec Horní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235571 Název: Obec Nebovidy AKTIVA CELKEM 120

Více

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70693544 Název: DSO Jizerské hory AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00256625 Název: Obec Hradiště AKTIVA CELKEM 41 384

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov AKTIVA CELKEM 83 771

Více

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 AKTIVA

Více

Licence: DNHE XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DNHE XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 0071169041 Název: Kanalizace severozapadni vetev-znojmo,plenkovice,kravsko,zerutky

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 43

Více

Licence: DEFX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

Licence: DEFX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 47884541 Název: Obec Velenov AKTIVA CELKEM 37 713

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572560 Název: Obec Mutěnín AKTIVA CELKEM 26 150

Více

Licence: DXRZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXRZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235270 Název: Obec Břežany I AKTIVA CELKEM 23

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Obec Loučim AKTIVA CELKEM 17 372

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578576 Název: Obec Soberaz AKTIVA CELKEM 9 043

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43256201 Název: Obec Dalešice AKTIVA CELKEM 10 384

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00252638 Název: Obec Opařany AKTIVA CELKEM 181 596

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578321 Název: Obec Dřevěnice AKTIVA CELKEM 86

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00269000 Název: Obec Libčany AKTIVA CELKEM 109 249

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00278165 Název: Obec Nemojov AKTIVA CELKEM 110 744

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43256201 Název: Obec Dalešice AKTIVA CELKEM 9 558

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00239046 Název: Obec Činěves AKTIVA CELKEM 109 331

Více

Licence: D0KX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0KX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00291218 Název: Městys Osvětimany AKTIVA CELKEM

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00260401 Název: Obec Brniště AKTIVA CELKEM 82 417

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00637246 Název: Obec Nýrov AKTIVA CELKEM 14 488

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00269000 Název: Obec Libčany AKTIVA CELKEM 105 362

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 578355 Název: Obec Chyjice AKTIVA CELKEM 28 736

Více

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 AKTIVA

Více

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00635758 Název: Obec Liboš AKTIVA CELKEM 56 958

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 40

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 45671745 Název: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70285195 Název: Mikroregion Jizni Valassko =705

Více

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00672025 Název: Obec Jindřichovice pod Smrkem AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00241458 Název: Městská část Praha - Lochkov UCS: 00241458

Více

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje Číslo Syntetický

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 640077 Název: Obec Močovice 38 Období Číslo

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 05.06.2015 8h10m13s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 I Č O :46276041 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Křekov územní samosprávné celky, svazky obcí,

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

Licence: MBMC XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MBMC XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 44992785 Název: Statutární město Brno UCS: 4499278521 Městská

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D8UR ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 26.03.2015 11h39m 8s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D9PC ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 09.02.2015 17h18m56s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00240192 Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice Sestavená

Více

IČO: 00232131 Rozvaha (v tis. Kč) Obec Libež ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.

IČO: 00232131 Rozvaha (v tis. Kč) Obec Libež ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12. Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v tis. Kč) okamžik sestavení: 10.02.2015 09:03:09 Název účetní jednotky: Obec Libež Sídlo: Libež

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 3 / 2015 IČO: 00303101 Název: Obec Oskava AKTIVA CELKEM 171 925

Více

IČO: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 20:47:04 Název účetní

Více

A K T I V A C E L K E M 543219.12 192999.00 350220.12 154295.04. A. Stálá aktiva 522895.00 192999.00 329896.00 107871.00

A K T I V A C E L K E M 543219.12 192999.00 350220.12 154295.04. A. Stálá aktiva 522895.00 192999.00 329896.00 107871.00 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Bzenecko, Náměstí Svobody 73 69681 Bzenec, DSO, IČ:71249800 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013

Více

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 19:48:30 Název účetní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 3 / 2015 IČO: 00667129 Název: Obec Řepeč AKTIVA CELKEM 33 039 361,18

Více

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 20:30:09 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2015 10:06:51 Název účetní

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

IČO: 00246735 Rozvaha Sestava: 60

IČO: 00246735 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2014 (v Kč) Název účetní jednotky: Obec Horní Radouň AKTIVA CELKEM 44 201 490,83 10 147 435,06 34 054 055,77 33 167 266,05 A. Stálá aktiva 33 979 586,68 10 147 435,06 23 832 151,62 23 803 144,66

Více