Využití Moodle pro přípravu školního časopisu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití Moodle pro přípravu školního časopisu"

Transkript

1 Využití Moodle pro přípravu školního časopisu Ing. Marta Slawinská Gymnázium a SOŠ Orlová Červenec 2011

2 Obsah Obsah... 2 Předmluva... 3 Úvod... 4 Příprava školního časopisu s využitím Moodle... 5 Nastavení studijního kurzu v Moodle... 6 Další bloky Moodle k využití... 6 Studijní materiály v Moodle... 7 Další možnosti využití studijních materiálů... 8 Využití ankety v Moodle Další možnosti využití ankety Využití diskusního fóra v Moodle Další možnosti využití diskusního fóra Charakteristika systému Moodle Výhody použití Moodle při tvorbě školního časopisu Nevýhoda Školní časopis NEURON Gymnázia a SOŠ Orlová Závěr

3 Předmluva Školní časopis NEURON Gymnázia a SOŠ Orlová vznikl ve školním roce 2010/2011 na základě výzvy studentům zveřejněné v září 2010 na školním webu. Se zájmem o práci v redakčním týmu přišli v září studenti z různých tříd školy ve věku od 14 let. Cílem bylo, aby se časopis stal skutečně celoškolní záležitostí. Poptávka po existenci školního časopisu byla ze strany studentů, učitelů i vedení školy. Zaváděcí cena byla 5 Kč, nyní časopis stojí 10 Kč a vychází v nákladu cca 200 ks. Jedná se o studentský časopis, který reaguje na aktuální témata ze života školy i našeho okolí a na celospolečenské události, které se života studentů týkají (např. státní maturity aj.). Publikovat v něm však mohou nejen studenti, ale i zaměstnanci školy. Finální podoba časopisu je studentským dílem, s jazykovými a typografickými korekturami a s organizačními záležitostmi studentům pomáhají dvě paní učitelky Mgr. Jindřiška Růžičková s aprobací jazyk český, výtvarná výchova a Ing. Marta Slawinská s aprobací informatika a ICT. Ve fázi tvorby časopisu používáme redakční systém Moodle, který redakčnímu týmu významně usnadňuje práci a šetří čas. Aktuální vydání je vždy propagováno na nástěnce, na školních internetových stránkách a ve školním rozhlase, roznášejí ho členové týmu v dohodnutém dni, dále je prodáván na vrátnici školy, v knihovně a ve školním bufetu. Příležitostně je také nabízen rodičům a přátelům školy. Děkuji Mgr. Pavlu Kubínkovi, řediteli Gymnázia a SOŠ Orlová, za slovní a materiální podporu našemu školnímu časopisu NEURON, děkuji Mgr. Jindřišce Růžičkové za cenné náměty studentům pro tvorbu článků a pomoc při jazykových a stylistických korekturách, děkuji studentům, členům redakčního týmu naší školy, za aktivitu při psaní příspěvků a kompletaci školního časopisu do jeho finální podoby, děkuji Mgr. Blance Kozákové, vedoucí koordinátorce projektů KVICu Nový Jičín, za tuto příležitost prezentovat moje zkušenosti s vedením časopisu s využitím prostředí Moodle širší veřejnosti za podpory evropských projektů, děkuji Ing. Magdaléně Chmelařové, která mi i pedagogům naší školy předala první impuls k používání systému Moodle, a děkuji mojí rodině za podporu v napsání tohoto materiálu. Ačkoliv moje zkušenosti s vedením časopisu jsou poměrně krátké, věřím, že mohou učitelům, zvažujícím iniciovat vznik školního časopisu, poskytnout užitečné informace o potřebném ICT zázemí a inspiraci pro založení a úspěšné vedení časopisu na svých školách. Ing. Marta Slawinská 3

4 Úvod Při psaní materiálu o využití Moodle při tvorbě školního časopisu bylo možné využít dva přístupy: 1. Analyzovat celý proces vzniku školního časopisu od sestavení redakčního týmu, přes sběr příspěvků, kompletaci časopisu až po získání zpětné vazby od čtenářů na školní časopis, a pak k jednotlivým fázím tvorby časopisu přiřadit vhodné nástroje, které nabízí prostředí Moodle. 2. Analyzovat možnosti jednotlivých nástrojů integrovaných v prostředí Moodle ve vztahu k jednotlivým činnostem v procesu tvorby školního časopisu. Zvolila jsem si po úvaze přístup č. 2, a to z několika důvodů: 1. Učitelé na školách si vesměs dokážou docela dobře představit práci spojenou s procesem vzniku nějaké publikace (sestavení týmu, sběr dat a příspěvků, kompletace publikace, tisk a distribuce publikace, zpětná vazba). Slovní popis procesu vzniku jakékoliv publikace lze s úspěchem najít také na Internetu. Ovšem méně učitelů dokáže využít skutečný potenciál redakčního systému k optimalizaci průběhu tohoto procesu. 2. Druhý důvod je tak trochu osobní. Jsem učitelkou informatiky a systém Moodle na naší škole používáme již několik let. Ovšem já jsem se organizačního vedení našeho školního časopisu ujala teprve v září Trávit čas nadměrným vysedáváním na schůzkách redakčního týmu po vyučování je pro studenty i pro mne v době dostupného Internetu těžce akceptovatelné. Prezenční schůzky školního redakčního týmu jsou samozřejmě také nutné, ale jejich počet a délka je omezena a jejich obsahová náplň je členům kdykoliv dostupná v elektronické podobě v Moodle. Tím je také eliminována občasná nepřítomnost či nepozornost členů na schůzkách či přirozené zapomínání částí projednávaného obsahu na schůzkách. 3. Třetím důvodem je moje snaha seznámit čtenáře s jednotlivými nástroji dostupného systému Moodle tak, jak vypadají v prostředí Moodle po přihlášení, včetně doložení konkrétními screenshoty z práce redakčního týmu na naší škole. 4

5 Příprava školního časopisu s využitím Moodle Prvním krokem při vzniku našeho školního časopisu bylo vyhlášení výzvy studentům zveřejněné na školním webu a na nástěnkách s nabídkou účasti na jeho tvorbě. Na výzvu zareagovali studenti z různých tříd školy. Poté následovala ustavující schůzka redakčního týmu, padlo rozhodnutí o tištěné formě časopisu na základě provedeného průzkumu mezi našimi studenty a všichni členové byli seznámeni se studijním kurzem v prostředí Moodle pro redakční práci na školním časopisu. Naši studenti jsou s prostředím Moodle obeznámeni z běžného vyučování, takže jeho využití i pro práci redakce bylo pro ně přirozeným a logickým krokem. Moodle se postupně stal základním pracovním prostředím pro práci všech členů týmu, které koncentruje do jednoho místa všechny důležité pracovní dokumenty a integruje aktivity všech jeho členů. Redakční radu naší školy tvoří středoškoláci, vedoucí učitel se tak může s výhodou opřít o jejich solidní úroveň uživatelské práce na počítači a s Internetem, schopnost samostatné a týmové práce, jejich vlastní tvůrčí iniciativu a zájem o publikování vlastních článků v našem časopise. Je zřejmé, že práce vedoucího učitele redakčního týmu tvořeného mladšími žáky by musela být uzpůsobena adekvátně věku dětí a jejich schopnostem. Moodle sice představuje základní pracovní prostředí pro přípravu časopisu, ale občas využíváme alternativní způsoby komunikace jako ICQ, Skype, či někdy mobil. Termíny prezenčních schůzek členů týmu jsou sice předem avizovány v Moodle, ale prezenční i náhodná setkání, ústní jednání a vzájemná komunikace členů týmu s podporou aktivních učitelů a vedení školy tvoří velmi důležitou a nedílnou součást redakční práce. 5

6 Nastavení studijního kurzu v Moodle Celkové nastavení studijního kurzu v Moodle je v souladu s potřebami pro práci členů redakčního týmu. Na naší škole jsme zvolili tématické nastavení kurzu vzhledem k nepravidelnému vydávání našeho školního časopisu. Počet témat se zvyšuje podle potřeb a zhruba odpovídá počtu prezenčních schůzek. Kurz je dostupný pouze členům redakčního týmu, je chráněn klíčem k zápisu, hosté přístup do kurzu nemají. Ve studijním kurzu aktivně využíváme 4 z nabízených bloků prostředí Moodle: Osoby tento blok podává přehled o účastnících kurzu, datu a času jejich přístupu do kurzu. Nedávná činnost zde se členům zobrazují zprávy o aktualizacích jednotlivých částí studijního kurzu. Prohledat fóra slouží členům k rychlému vyhledání požadovaného tématu v diskusních fórech. Činnosti blok obsahující přehled o všech anketách, diskusních fórech a studijních materiálech. Další bloky Moodle k využití Dalšími vhodnými bloky pro práci redakčního týmu mohou být Kalendář s upoutávkou na důležité termíny, Připojení uživatelé, kteří tak mohou mezi sebou navázat rychlý kontakt např. formou chatu, a Poslední novinky ze studijního kurzu. 6

7 Studijní materiály v Moodle V procesu tvorby školního časopisu využíváme několik druhů studijních materiálů: Ad popisek; 2. textová nebo webová stránka; 3. odkaz na soubor nebo na web; 4. zobrazit adresář. Popisek většinou využíváme k informování členů týmu o aktualitách, o mimořádných schůzkách či událostech. Popisek má možnost formátování textu tedy vizuálního zvýraznění, aby se daná důležitá informace nedala přehlédnout. Snadno se přemísťuje a to z něj činí účinný nástroj k upoutání pozornosti na danou informaci na první pohled. Ad 2. Textová nebo webová stránka nám slouží k informování členů redakčního týmu o nějaké události či akci. Rozdíl oproti popisku spočívá v nutnosti kliknout na stručný nadpis dané informace. Proto je nutné zvolit dostatečně účinný nadpis, aby student pochopil, že bližší informace se dočte až po kliknutí na její stručný nadpis. Ad 3. Odkaz na soubor nebo na web patří k nejpoužívanějším studijním materiálům při práci redakčního týmu. Do prostředí Moodle umísťujeme několik druhů souborů a odkazů na ně. Ve formě odkazů na soubor dáváme do Moodle termíny, programy a zápisy z prezenčních schůzek, finanční informace v tabulkách, kontaktní údaje na jednotlivé členy týmu ( , ICQ, Skype, telefon), rozpisy služeb u tiskárny, informace o propagaci a způsobech distribuce časopisu. Odkazy na web vedou na internetová gramatická a typografická pravidla, internetovou jazykovou příručku a webové stránky naší školy s propagací a nabídkou časopisu k zakoupení. Ad 4. Nabídka Zobrazit adresář zpřístupňuje členům týmu větší množství studijních materiálů, které jsou umístěny v jedné složce. Student musí kliknout na zkrácený nadpis této složky, tedy nadpis složky by měl být zvolen stručně, jasně a adekvátně k jejímu obsahu. 7

8 Další možnosti využití studijních materiálů Studijní materiály slouží ke vložení libovolného dokumentu, který je určen všem členům redakčního týmu. Odkazy na soubory jsme použili také k vložení přihlášky do soutěže školních časopisů a k informování členů o výsledcích soutěže. Odkazy na web mohou vést na libovolnou internetovou stránku, která souvisí s prací členů redakčního týmu. 8

9 9

10 Využití ankety v Moodle U školního časopisu NEURON jsme anketu využili k volbě nejvhodnějšího názvu časopisu na základě různých studentských návrhů. Studenti posílali své návrhy názvu časopisu do diskusního fóra a všechny názvy pak byly zařazeny do ankety k následnému hlasování. Svůj hlas mohl člen týmu v průběhu hlasování kdykoliv měnit a mohl se tak průběžně přiklonit podle jeho mínění k nejlepší variantě. Hlasování v Moodle probíhá v textové i v grafické podobě sloupcového nebo pruhového grafu. Tím bylo možné velmi dobře vizuálně i v průběhu hlasování pozorovat, který název časopisu si postupně získával nejvyšší počet příznivců. Ukončením hlasování ve stanoveném termínu bylo tak demokraticky rozhodnuto o našem vítězném názvu časopisu NEURON. Další možnosti využití ankety Anketu lze jistě také využít například k rychlému šetření o zpětné vazbě časopisu, k hlasování o zařazení konkrétního příspěvku do aktuálního vydání časopisu, nebo ke sběru dat za účelem zjištění názorů čtenářů na zvolenou problematiku. 10

11 11

12 Využití diskusního fóra v Moodle Diskusní fórum v Moodle funguje na principu diskusních vláken s možností vložení přílohy a používáme jej k těmto účelům: Ad ke vkládání jednotlivých příspěvků do aktuálního vydání časopisu; 2. ke vkládání grafického návrhu časopisu a ke korekturám; 3. ke vkládání návrhů názvu časopisu na počátku jeho vzniku. Jedno diskusní vlákno obvykle používáme ke vložení jednoho příspěvku s přílohou a k diskusi ostatních členů nad ním. Členové redakce se vyjadřují k obsahu příspěvku, k jeho délce, formě, gramatické a typografické správnosti, slohové úrovni, poutavosti, čtivosti, originalitě, možnému působení na potencionální čtenáře a dalším aspektům. Diskusní vlákna používáme i ke vkládání a zobrazení obrazových a grafických příloh. Je-li příloh více, systém Moodle umožňuje jejich vložení ve formátu ZIP a jejich následné rozbalení. Ad 2. Diskusní fórum také používáme k vložení grafického návrhu časopisu. Členové týmu se následně vyjadřují k jeho uspořádání, provádějí typografické a pravopisné korektury v příspěvcích, navrhují změny za účelem zvýšení atraktivity časopisu pro budoucí čtenáře. Ad 3. Na počátku existence našeho školního časopisu posílali do diskusního fóra studenti také své návrhy názvu časopisu. Hlasování o nejatraktivnější název časopisu bylo zpracováno rovněž v Moodle formou Ankety. Další možnosti využití diskusního fóra Diskusní fórum zcela jistě nabízí u školního časopisu ještě další možnosti využití. Členové redakce by se takto mohli vyjadřovat k celkové organizaci práce redakčního týmu či získávat touto rychlou formou zpětnou vazbu na úroveň školního časopisu od svých čtenářů. 12

13 13

14 Charakteristika systému Moodle V dnešní době již řada škol a vzdělávacích institucí nabízí svým studentům možnost studia s podporou e-learningu. Moodle patří v České republice k rozšířeným systémům zejména vzhledem k jeho nezávislosti na různých hardwarových platformách a podpoře různých operačních systémů. Jedná se o freewarový softwarový produkt nyní ve verzi Moodle 2.1, který lze získat na stránkách Jeho lokalizace do češtiny včetně komunitní podpory uživatelů Moodle je v současné době zajišťována Karlovou univerzitou v Praze na internetových stránkách Moodle lze ve školství využít ke studijní podpoře denního studia, dálkového studia i vzdělávacích kurzů. Je dobrým pomocníkem při organizaci studijních materiálů, obsahuje nástroje umožňující získávat zpětnou vazbu a přehled o studijních aktivitách a úspěšnosti žáků během studia. Je vhodný pro všechny stupně škol od základních až po vysoké. Umožňuje uspořádání celého školního portfolia do jednoho komplexního systému sloužícího k užitku všech studentů a zaměstnanců školy. 14

15 15

16 Výhody použití Moodle při tvorbě školního časopisu 1. Členové redakčního týmu mohou přistupovat do pracovního prostředí Moodle z libovolného počítače připojeného k Internetu tedy i z domu. 2. Členové týmu redakce nejsou při práci nad příspěvky do časopisu omezováni časem a mohou tak pro práci nad příspěvky využít i čas svého osobního volna. 3. Moodle umožňuje lépe každému jednotlivci sladit čas pro vzdělávání a zájmové aktivity dle jejich individuálního časového harmonogramu. 4. Moodle umožňuje naplno využít mladým lidem přirozenější elektronickou komunikaci ve formě vláken diskusních fór a chatů, kterou většinou upřednostňují před nepřehlednou záplavou ů a spamů. 5. Moodle umožňuje transparentně odhalit vyvíjenou aktivitu jednotlivými členy redakčního týmu. 6. Moodle podporuje týmovou spolupráci prostřednictvím ICT. 7. Moodle umožňuje členům týmu prezentovat vlastní názor na obsah jednotlivých příspěvků v porovnání s názory dalších členů týmu. 8. Moodle představuje jakýsi první filtr příspěvků, který pomůže odhalit, jak může být příspěvek vnímán, pochopen a přijat ostatními členy týmu, z čehož je možné částečně usuzovat na jeho pozdější přijetí širší čtenářskou komunitou. 9. Moodle nabízí rozsáhlé spektrum uživatelsky přívětivých nástrojů, které zefektivňují a optimalizují proces tvorby časopisu včetně organizačního řízení. 10. Moodle nabízí všem členům týmu přehlednou dokumentaci celého procesu vzniku časopisu až do jeho finální podoby, čímž je zajištěna jeho možná budoucí přenositelnost a nezávislost na konkrétních osobách. Nevýhoda Nutnost připojení počítače k Internetu 16

17 Školní časopis NEURON Gymnázia a SOŠ Orlová 17

18 Závěr Tento materiál by měl napomoci učitelům škol odhalit potenciál e-learningového systému Moodle při tvorbě školního časopisu. Já jsem se do práce s redakčním týmem pustila bez jakýchkoliv předchozích zkušeností a povedlo se. Naši redakci v současné době tvoří 17 studentů s věkovým průměrem 17,6 let. V uplynulém školním roce jsme vydali 3 čísla NEURONu (mikulášské, valentýnské a majálesové) a studenti vyjádřili přání zúčastnit se soutěže školních časopisů. A vida! Naše redakce školního časopisu NEURON letos hned napoprvé získala dvě třetí místa v Moravskoslezském kraji 3. místo za obsah a 3. místo v hlavní kategorii středních škol s přímým postupem do celostátního kola, které se bude konat v prosinci 2011 v Brně. Naše radost byla obrovská. Je to čest i závazek zároveň. Poděkování patří všem členům redakčního týmu Gymnázia a SOŠ Orlová. Doporučuji učitelům, aby si našli čas k naučení libovolného redakčního systému. Jsem vnitřně přesvědčena, že se Vám tato časová investice mnohonásobně vrátí jak při vzdělávání žáků, tak při řízení tvorby školního časopisu. Přeji Vám hodně úspěchů, iniciativní a kreativní žáky a chuť do společné práce! Ing. Marta Slawinská, Gymnázium a SOŠ Orlová,

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro studenty Ing. David Buchtela Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Obsah STŘEDISKO PODPORY ELEKTRONICKÉ VÝUKY... 2 MOODLE ČZU... 3 PŘIHLÁŠENÍ

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach

Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach Žilina 2. 5. júla 2009 LMS MOODLE JAKO NÁSTROJ PRO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KOZÁKOVÁ, Blanka, (ČR) 1 Úvod Ve vzdělávací instituci

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Středisko elektronické podpory výuky

pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Středisko elektronické podpory výuky PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Obsah STŘEDISKO PODPORY ELEKTRONICKÉ

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle 1 z 19 4.10.2011 14:15 VŠE Podnikové informační systémy Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle Projekt Eva Dvořáková Tomáš Kuneš Miroslav Ballek

Více

Webové stránky pro školy

Webové stránky pro školy Webové stránky pro školy Obsah Webové stránky pro školy... 1 Úvod... 2 Co obsahuje školní web?... 2 Extra výhody školního webu od nás... 2 Webová prezentace... 3 Fotogalerie... 4 Studijní materiály...

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

2. Thunderbird: jak ho získat 19

2. Thunderbird: jak ho získat 19 Obsah Úvod 9 Komu je určena tato kniha 10 Co v knize najdete 10 Verze Mozilla Thunderbirdu 11 Typografické konvence 11 Zvláštní odstavce 12 Kontakt na autora 12 Poděkování 12 1. Mozilla Thunderbird: co

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ 1 STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ PR ČLÁNEK délka článku: počet znaků neomezen počet fotek: neomezen počet zpětných odkazů: neomezen umístění: mezi redakčními články v příslušné rubrice,

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

řešení tiskoviny Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP Označení materiálu (přílohy):

řešení tiskoviny Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): Autor: Markéta Březinová Datum vytvoření: prosinec 2014 Třída (ročník): PG 3. Předmět: Polygrafie v praxi CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Webové stránky pro školy

Webové stránky pro školy Webové stránky pro školy od just4web.cz s.r.o. PREZENTACE Obsah Webové stránky pro školy... 1 Úvod... 2 Proč školní web od nás?... 2 Co obsahuje školní web?... 2 Extra výhody školního webu od nás... 2

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více

Distanční vzdělávání na VŠFS. nástin koncepce

Distanční vzdělávání na VŠFS. nástin koncepce Distanční vzdělávání na VŠFS nástin koncepce 1 Školení autorů DSO systematické školení úvodní kurz problematika distančního vzdělávání, terminologie didaktický kurz tvorba DSO technický kurz práce s e-learningovými

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií 1. začínáme 2. máme první zkušenosti 3. nabýváme sebejistoty 4. jsme příkladem ostatním řízení a plánování vize školy ICT plán Vize pouze

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Webové stránky pro školy

Webové stránky pro školy Webové stránky pro školy Obsah Webové stránky pro školy... 1 Úvod... 2 Co obsahuje školní web?... 2 Extra výhody školního webu od nás... 2 Webová prezentace... 3 Fotogalerie... 4 Studijní materiály...

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy Posuzovací arch: Intertová prezentace školy Úvodní instrukce k dotazníku Následující dotazník Vám nabízí možnost rámcově zhodnotit podobu intertových strák (lze použít i označení intertová prezentace či

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou"

Záznam uživatelského testování Pojištění před zahraniční cestou Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou" Vypracoval: Filip Zwyrtek Testované internetové stránky pojišťoven (http://www.ceskapojistovna.cz/) (http://www.csob.cz/) Česká podnikatelská

Více

Dejte vaší škole nový rozměr!

Dejte vaší škole nový rozměr! Dejte vaší škole nový rozměr! Co je to FRONTER? Fronter je otevřená výuková platforma, která si za dvanáct let svého nasazení ve vzdělávacích institucích v celé Evropě získala více než jeden milion aktivních

Více

E-learning pro knihovníky

E-learning pro knihovníky E-learning pro knihovníky (Knihovnické minimum) Marie Šedá seda@svkos.cz Osnova Co je e-learning Knihovnické minimum Harmonogram a průběh studia Komunikace Statistika Ohlasy A co dál 2 Co je e-learning?

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Návod k použití Intranetu

Návod k použití Intranetu Návod k použití Intranetu Aplikace je rozdělena na dvě části. První vstupní částí je Webmakléř, kde jsou uvedeny informace týkající se pojistných smluv. Druhou částí je Intranet, který poskytuje metodickou

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 Redesign webu www.czech-us.cz www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 1 Obsah OBSAH... 2 WIREFRAME WEBOVÝCH STRÁNEK... 3 DŮVODY PRO REDESIGN... 4 CÍLE REDESIGNU... 4 ROZSAH

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Informační systém pro strategické řízení. Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11.

Informační systém pro strategické řízení. Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11. Informační systém pro strategické řízení Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11.2008 www.dataplan.info Vstupní stránka DataPlánu www.dataplan.info Mini-port

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

ver. 1.19 Asynchronní E-learningový

ver. 1.19 Asynchronní E-learningový Obsah: Teorie úvodem Základní terminologie Asynchronní e-learning Stavební bloky e-learningu Jednotlivé součásti sti systému Uživatelé Přehledné interaktivní prostředí Testy Jak testy fungují Hodnocení

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více