Využití Moodle pro přípravu školního časopisu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití Moodle pro přípravu školního časopisu"

Transkript

1 Využití Moodle pro přípravu školního časopisu Ing. Marta Slawinská Gymnázium a SOŠ Orlová Červenec 2011

2 Obsah Obsah... 2 Předmluva... 3 Úvod... 4 Příprava školního časopisu s využitím Moodle... 5 Nastavení studijního kurzu v Moodle... 6 Další bloky Moodle k využití... 6 Studijní materiály v Moodle... 7 Další možnosti využití studijních materiálů... 8 Využití ankety v Moodle Další možnosti využití ankety Využití diskusního fóra v Moodle Další možnosti využití diskusního fóra Charakteristika systému Moodle Výhody použití Moodle při tvorbě školního časopisu Nevýhoda Školní časopis NEURON Gymnázia a SOŠ Orlová Závěr

3 Předmluva Školní časopis NEURON Gymnázia a SOŠ Orlová vznikl ve školním roce 2010/2011 na základě výzvy studentům zveřejněné v září 2010 na školním webu. Se zájmem o práci v redakčním týmu přišli v září studenti z různých tříd školy ve věku od 14 let. Cílem bylo, aby se časopis stal skutečně celoškolní záležitostí. Poptávka po existenci školního časopisu byla ze strany studentů, učitelů i vedení školy. Zaváděcí cena byla 5 Kč, nyní časopis stojí 10 Kč a vychází v nákladu cca 200 ks. Jedná se o studentský časopis, který reaguje na aktuální témata ze života školy i našeho okolí a na celospolečenské události, které se života studentů týkají (např. státní maturity aj.). Publikovat v něm však mohou nejen studenti, ale i zaměstnanci školy. Finální podoba časopisu je studentským dílem, s jazykovými a typografickými korekturami a s organizačními záležitostmi studentům pomáhají dvě paní učitelky Mgr. Jindřiška Růžičková s aprobací jazyk český, výtvarná výchova a Ing. Marta Slawinská s aprobací informatika a ICT. Ve fázi tvorby časopisu používáme redakční systém Moodle, který redakčnímu týmu významně usnadňuje práci a šetří čas. Aktuální vydání je vždy propagováno na nástěnce, na školních internetových stránkách a ve školním rozhlase, roznášejí ho členové týmu v dohodnutém dni, dále je prodáván na vrátnici školy, v knihovně a ve školním bufetu. Příležitostně je také nabízen rodičům a přátelům školy. Děkuji Mgr. Pavlu Kubínkovi, řediteli Gymnázia a SOŠ Orlová, za slovní a materiální podporu našemu školnímu časopisu NEURON, děkuji Mgr. Jindřišce Růžičkové za cenné náměty studentům pro tvorbu článků a pomoc při jazykových a stylistických korekturách, děkuji studentům, členům redakčního týmu naší školy, za aktivitu při psaní příspěvků a kompletaci školního časopisu do jeho finální podoby, děkuji Mgr. Blance Kozákové, vedoucí koordinátorce projektů KVICu Nový Jičín, za tuto příležitost prezentovat moje zkušenosti s vedením časopisu s využitím prostředí Moodle širší veřejnosti za podpory evropských projektů, děkuji Ing. Magdaléně Chmelařové, která mi i pedagogům naší školy předala první impuls k používání systému Moodle, a děkuji mojí rodině za podporu v napsání tohoto materiálu. Ačkoliv moje zkušenosti s vedením časopisu jsou poměrně krátké, věřím, že mohou učitelům, zvažujícím iniciovat vznik školního časopisu, poskytnout užitečné informace o potřebném ICT zázemí a inspiraci pro založení a úspěšné vedení časopisu na svých školách. Ing. Marta Slawinská 3

4 Úvod Při psaní materiálu o využití Moodle při tvorbě školního časopisu bylo možné využít dva přístupy: 1. Analyzovat celý proces vzniku školního časopisu od sestavení redakčního týmu, přes sběr příspěvků, kompletaci časopisu až po získání zpětné vazby od čtenářů na školní časopis, a pak k jednotlivým fázím tvorby časopisu přiřadit vhodné nástroje, které nabízí prostředí Moodle. 2. Analyzovat možnosti jednotlivých nástrojů integrovaných v prostředí Moodle ve vztahu k jednotlivým činnostem v procesu tvorby školního časopisu. Zvolila jsem si po úvaze přístup č. 2, a to z několika důvodů: 1. Učitelé na školách si vesměs dokážou docela dobře představit práci spojenou s procesem vzniku nějaké publikace (sestavení týmu, sběr dat a příspěvků, kompletace publikace, tisk a distribuce publikace, zpětná vazba). Slovní popis procesu vzniku jakékoliv publikace lze s úspěchem najít také na Internetu. Ovšem méně učitelů dokáže využít skutečný potenciál redakčního systému k optimalizaci průběhu tohoto procesu. 2. Druhý důvod je tak trochu osobní. Jsem učitelkou informatiky a systém Moodle na naší škole používáme již několik let. Ovšem já jsem se organizačního vedení našeho školního časopisu ujala teprve v září Trávit čas nadměrným vysedáváním na schůzkách redakčního týmu po vyučování je pro studenty i pro mne v době dostupného Internetu těžce akceptovatelné. Prezenční schůzky školního redakčního týmu jsou samozřejmě také nutné, ale jejich počet a délka je omezena a jejich obsahová náplň je členům kdykoliv dostupná v elektronické podobě v Moodle. Tím je také eliminována občasná nepřítomnost či nepozornost členů na schůzkách či přirozené zapomínání částí projednávaného obsahu na schůzkách. 3. Třetím důvodem je moje snaha seznámit čtenáře s jednotlivými nástroji dostupného systému Moodle tak, jak vypadají v prostředí Moodle po přihlášení, včetně doložení konkrétními screenshoty z práce redakčního týmu na naší škole. 4

5 Příprava školního časopisu s využitím Moodle Prvním krokem při vzniku našeho školního časopisu bylo vyhlášení výzvy studentům zveřejněné na školním webu a na nástěnkách s nabídkou účasti na jeho tvorbě. Na výzvu zareagovali studenti z různých tříd školy. Poté následovala ustavující schůzka redakčního týmu, padlo rozhodnutí o tištěné formě časopisu na základě provedeného průzkumu mezi našimi studenty a všichni členové byli seznámeni se studijním kurzem v prostředí Moodle pro redakční práci na školním časopisu. Naši studenti jsou s prostředím Moodle obeznámeni z běžného vyučování, takže jeho využití i pro práci redakce bylo pro ně přirozeným a logickým krokem. Moodle se postupně stal základním pracovním prostředím pro práci všech členů týmu, které koncentruje do jednoho místa všechny důležité pracovní dokumenty a integruje aktivity všech jeho členů. Redakční radu naší školy tvoří středoškoláci, vedoucí učitel se tak může s výhodou opřít o jejich solidní úroveň uživatelské práce na počítači a s Internetem, schopnost samostatné a týmové práce, jejich vlastní tvůrčí iniciativu a zájem o publikování vlastních článků v našem časopise. Je zřejmé, že práce vedoucího učitele redakčního týmu tvořeného mladšími žáky by musela být uzpůsobena adekvátně věku dětí a jejich schopnostem. Moodle sice představuje základní pracovní prostředí pro přípravu časopisu, ale občas využíváme alternativní způsoby komunikace jako ICQ, Skype, či někdy mobil. Termíny prezenčních schůzek členů týmu jsou sice předem avizovány v Moodle, ale prezenční i náhodná setkání, ústní jednání a vzájemná komunikace členů týmu s podporou aktivních učitelů a vedení školy tvoří velmi důležitou a nedílnou součást redakční práce. 5

6 Nastavení studijního kurzu v Moodle Celkové nastavení studijního kurzu v Moodle je v souladu s potřebami pro práci členů redakčního týmu. Na naší škole jsme zvolili tématické nastavení kurzu vzhledem k nepravidelnému vydávání našeho školního časopisu. Počet témat se zvyšuje podle potřeb a zhruba odpovídá počtu prezenčních schůzek. Kurz je dostupný pouze členům redakčního týmu, je chráněn klíčem k zápisu, hosté přístup do kurzu nemají. Ve studijním kurzu aktivně využíváme 4 z nabízených bloků prostředí Moodle: Osoby tento blok podává přehled o účastnících kurzu, datu a času jejich přístupu do kurzu. Nedávná činnost zde se členům zobrazují zprávy o aktualizacích jednotlivých částí studijního kurzu. Prohledat fóra slouží členům k rychlému vyhledání požadovaného tématu v diskusních fórech. Činnosti blok obsahující přehled o všech anketách, diskusních fórech a studijních materiálech. Další bloky Moodle k využití Dalšími vhodnými bloky pro práci redakčního týmu mohou být Kalendář s upoutávkou na důležité termíny, Připojení uživatelé, kteří tak mohou mezi sebou navázat rychlý kontakt např. formou chatu, a Poslední novinky ze studijního kurzu. 6

7 Studijní materiály v Moodle V procesu tvorby školního časopisu využíváme několik druhů studijních materiálů: Ad popisek; 2. textová nebo webová stránka; 3. odkaz na soubor nebo na web; 4. zobrazit adresář. Popisek většinou využíváme k informování členů týmu o aktualitách, o mimořádných schůzkách či událostech. Popisek má možnost formátování textu tedy vizuálního zvýraznění, aby se daná důležitá informace nedala přehlédnout. Snadno se přemísťuje a to z něj činí účinný nástroj k upoutání pozornosti na danou informaci na první pohled. Ad 2. Textová nebo webová stránka nám slouží k informování členů redakčního týmu o nějaké události či akci. Rozdíl oproti popisku spočívá v nutnosti kliknout na stručný nadpis dané informace. Proto je nutné zvolit dostatečně účinný nadpis, aby student pochopil, že bližší informace se dočte až po kliknutí na její stručný nadpis. Ad 3. Odkaz na soubor nebo na web patří k nejpoužívanějším studijním materiálům při práci redakčního týmu. Do prostředí Moodle umísťujeme několik druhů souborů a odkazů na ně. Ve formě odkazů na soubor dáváme do Moodle termíny, programy a zápisy z prezenčních schůzek, finanční informace v tabulkách, kontaktní údaje na jednotlivé členy týmu ( , ICQ, Skype, telefon), rozpisy služeb u tiskárny, informace o propagaci a způsobech distribuce časopisu. Odkazy na web vedou na internetová gramatická a typografická pravidla, internetovou jazykovou příručku a webové stránky naší školy s propagací a nabídkou časopisu k zakoupení. Ad 4. Nabídka Zobrazit adresář zpřístupňuje členům týmu větší množství studijních materiálů, které jsou umístěny v jedné složce. Student musí kliknout na zkrácený nadpis této složky, tedy nadpis složky by měl být zvolen stručně, jasně a adekvátně k jejímu obsahu. 7

8 Další možnosti využití studijních materiálů Studijní materiály slouží ke vložení libovolného dokumentu, který je určen všem členům redakčního týmu. Odkazy na soubory jsme použili také k vložení přihlášky do soutěže školních časopisů a k informování členů o výsledcích soutěže. Odkazy na web mohou vést na libovolnou internetovou stránku, která souvisí s prací členů redakčního týmu. 8

9 9

10 Využití ankety v Moodle U školního časopisu NEURON jsme anketu využili k volbě nejvhodnějšího názvu časopisu na základě různých studentských návrhů. Studenti posílali své návrhy názvu časopisu do diskusního fóra a všechny názvy pak byly zařazeny do ankety k následnému hlasování. Svůj hlas mohl člen týmu v průběhu hlasování kdykoliv měnit a mohl se tak průběžně přiklonit podle jeho mínění k nejlepší variantě. Hlasování v Moodle probíhá v textové i v grafické podobě sloupcového nebo pruhového grafu. Tím bylo možné velmi dobře vizuálně i v průběhu hlasování pozorovat, který název časopisu si postupně získával nejvyšší počet příznivců. Ukončením hlasování ve stanoveném termínu bylo tak demokraticky rozhodnuto o našem vítězném názvu časopisu NEURON. Další možnosti využití ankety Anketu lze jistě také využít například k rychlému šetření o zpětné vazbě časopisu, k hlasování o zařazení konkrétního příspěvku do aktuálního vydání časopisu, nebo ke sběru dat za účelem zjištění názorů čtenářů na zvolenou problematiku. 10

11 11

12 Využití diskusního fóra v Moodle Diskusní fórum v Moodle funguje na principu diskusních vláken s možností vložení přílohy a používáme jej k těmto účelům: Ad ke vkládání jednotlivých příspěvků do aktuálního vydání časopisu; 2. ke vkládání grafického návrhu časopisu a ke korekturám; 3. ke vkládání návrhů názvu časopisu na počátku jeho vzniku. Jedno diskusní vlákno obvykle používáme ke vložení jednoho příspěvku s přílohou a k diskusi ostatních členů nad ním. Členové redakce se vyjadřují k obsahu příspěvku, k jeho délce, formě, gramatické a typografické správnosti, slohové úrovni, poutavosti, čtivosti, originalitě, možnému působení na potencionální čtenáře a dalším aspektům. Diskusní vlákna používáme i ke vkládání a zobrazení obrazových a grafických příloh. Je-li příloh více, systém Moodle umožňuje jejich vložení ve formátu ZIP a jejich následné rozbalení. Ad 2. Diskusní fórum také používáme k vložení grafického návrhu časopisu. Členové týmu se následně vyjadřují k jeho uspořádání, provádějí typografické a pravopisné korektury v příspěvcích, navrhují změny za účelem zvýšení atraktivity časopisu pro budoucí čtenáře. Ad 3. Na počátku existence našeho školního časopisu posílali do diskusního fóra studenti také své návrhy názvu časopisu. Hlasování o nejatraktivnější název časopisu bylo zpracováno rovněž v Moodle formou Ankety. Další možnosti využití diskusního fóra Diskusní fórum zcela jistě nabízí u školního časopisu ještě další možnosti využití. Členové redakce by se takto mohli vyjadřovat k celkové organizaci práce redakčního týmu či získávat touto rychlou formou zpětnou vazbu na úroveň školního časopisu od svých čtenářů. 12

13 13

14 Charakteristika systému Moodle V dnešní době již řada škol a vzdělávacích institucí nabízí svým studentům možnost studia s podporou e-learningu. Moodle patří v České republice k rozšířeným systémům zejména vzhledem k jeho nezávislosti na různých hardwarových platformách a podpoře různých operačních systémů. Jedná se o freewarový softwarový produkt nyní ve verzi Moodle 2.1, který lze získat na stránkách Jeho lokalizace do češtiny včetně komunitní podpory uživatelů Moodle je v současné době zajišťována Karlovou univerzitou v Praze na internetových stránkách Moodle lze ve školství využít ke studijní podpoře denního studia, dálkového studia i vzdělávacích kurzů. Je dobrým pomocníkem při organizaci studijních materiálů, obsahuje nástroje umožňující získávat zpětnou vazbu a přehled o studijních aktivitách a úspěšnosti žáků během studia. Je vhodný pro všechny stupně škol od základních až po vysoké. Umožňuje uspořádání celého školního portfolia do jednoho komplexního systému sloužícího k užitku všech studentů a zaměstnanců školy. 14

15 15

16 Výhody použití Moodle při tvorbě školního časopisu 1. Členové redakčního týmu mohou přistupovat do pracovního prostředí Moodle z libovolného počítače připojeného k Internetu tedy i z domu. 2. Členové týmu redakce nejsou při práci nad příspěvky do časopisu omezováni časem a mohou tak pro práci nad příspěvky využít i čas svého osobního volna. 3. Moodle umožňuje lépe každému jednotlivci sladit čas pro vzdělávání a zájmové aktivity dle jejich individuálního časového harmonogramu. 4. Moodle umožňuje naplno využít mladým lidem přirozenější elektronickou komunikaci ve formě vláken diskusních fór a chatů, kterou většinou upřednostňují před nepřehlednou záplavou ů a spamů. 5. Moodle umožňuje transparentně odhalit vyvíjenou aktivitu jednotlivými členy redakčního týmu. 6. Moodle podporuje týmovou spolupráci prostřednictvím ICT. 7. Moodle umožňuje členům týmu prezentovat vlastní názor na obsah jednotlivých příspěvků v porovnání s názory dalších členů týmu. 8. Moodle představuje jakýsi první filtr příspěvků, který pomůže odhalit, jak může být příspěvek vnímán, pochopen a přijat ostatními členy týmu, z čehož je možné částečně usuzovat na jeho pozdější přijetí širší čtenářskou komunitou. 9. Moodle nabízí rozsáhlé spektrum uživatelsky přívětivých nástrojů, které zefektivňují a optimalizují proces tvorby časopisu včetně organizačního řízení. 10. Moodle nabízí všem členům týmu přehlednou dokumentaci celého procesu vzniku časopisu až do jeho finální podoby, čímž je zajištěna jeho možná budoucí přenositelnost a nezávislost na konkrétních osobách. Nevýhoda Nutnost připojení počítače k Internetu 16

17 Školní časopis NEURON Gymnázia a SOŠ Orlová 17

18 Závěr Tento materiál by měl napomoci učitelům škol odhalit potenciál e-learningového systému Moodle při tvorbě školního časopisu. Já jsem se do práce s redakčním týmem pustila bez jakýchkoliv předchozích zkušeností a povedlo se. Naši redakci v současné době tvoří 17 studentů s věkovým průměrem 17,6 let. V uplynulém školním roce jsme vydali 3 čísla NEURONu (mikulášské, valentýnské a majálesové) a studenti vyjádřili přání zúčastnit se soutěže školních časopisů. A vida! Naše redakce školního časopisu NEURON letos hned napoprvé získala dvě třetí místa v Moravskoslezském kraji 3. místo za obsah a 3. místo v hlavní kategorii středních škol s přímým postupem do celostátního kola, které se bude konat v prosinci 2011 v Brně. Naše radost byla obrovská. Je to čest i závazek zároveň. Poděkování patří všem členům redakčního týmu Gymnázia a SOŠ Orlová. Doporučuji učitelům, aby si našli čas k naučení libovolného redakčního systému. Jsem vnitřně přesvědčena, že se Vám tato časová investice mnohonásobně vrátí jak při vzdělávání žáků, tak při řízení tvorby školního časopisu. Přeji Vám hodně úspěchů, iniciativní a kreativní žáky a chuť do společné práce! Ing. Marta Slawinská, Gymnázium a SOŠ Orlová,

PR a ICT podpora v projektu

PR a ICT podpora v projektu PR a ICT podpora v projektu Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání CSŘ SVČ Kroměříž, 21.11.2008 Radek Maca INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ 2016/2017 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB (stručný návod pro přispěvatele) 1. KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB (stručný návod pro přispěvatele) 1. KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 1. KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB V sekci Management je vytvořena struktura podsekcí pro publikaci tematicky zaměřených článků. Specifickou podsekcí je sekce Katalog produktů a služeb. V této sekci je umístěn

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Festivalova mobilnı aplikace

Festivalova mobilnı aplikace Festivalova mobilnı aplikace Základní funkce Festivalové informace Aktuality Program Mapa/plánek Aktualizace dat Internetový editor dat pro správce Festivalové informace Praktické informace pro návštěvníky

Více

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro studenty Ing. David Buchtela Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Obsah STŘEDISKO PODPORY ELEKTRONICKÉ VÝUKY... 2 MOODLE ČZU... 3 PŘIHLÁŠENÍ

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

V praxi se může jednat například o procesní instrukce, pracovní instrukce a podobný druh dokumentace.

V praxi se může jednat například o procesní instrukce, pracovní instrukce a podobný druh dokumentace. Aplikace pro správu dokumentace malého rozsahu Řešení pro správu dokumentace malého rozsahu je vhodné pro správu dokumentace v rozsahu desítek až stovek dokumentů. Je vhodné pro pracovní skupiny, které

Více

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy Posuzovací arch: Intertová prezentace školy Úvodní instrukce k dotazníku Následující dotazník Vám nabízí možnost rámcově zhodnotit podobu intertových strák (lze použít i označení intertová prezentace či

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Absolventské práce žáků devátého ročníku

Absolventské práce žáků devátého ročníku Absolventské práce žáků devátého ročníku Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností s vlastními možnostmi. Jsou příležitostí plánovat a zažít osobní

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

E-learningový systém pro podporu výuky algoritmů

E-learningový systém pro podporu výuky algoritmů Úvod E-learningový systém pro podporu výuky algoritmů řešitel: Roman Hocke vedoucí práce: Mgr. Petr Matyáš 1 implementace e-learningového řešení Cíle práce přizpůsobení k výuce Teoretické informatiky a

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ 1 STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ PR ČLÁNEK délka článku: počet znaků neomezen počet fotek: neomezen počet zpětných odkazů: neomezen umístění: mezi redakčními články v příslušné rubrice,

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti

č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti Elektronický časopis Právo-Bezpečnost-Informace" ISSN 2336-3657 Anotace: Příspěvek čtenáři poskytuje úvodní seznámení s výstupem dílčího výzkumného projektu č. 4/8 - Elektronická podpora výuky a vědeckého

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 1: Vyhodnocení primárního průzkumu v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn STRUKTURA PRŮZKUMU Tabulka 1: Struktura primárního průzkumu projektu

Více

pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Středisko elektronické podpory výuky

pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Středisko elektronické podpory výuky PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Obsah STŘEDISKO PODPORY ELEKTRONICKÉ

Více

Distanční vzdělávání na VŠFS. nástin koncepce

Distanční vzdělávání na VŠFS. nástin koncepce Distanční vzdělávání na VŠFS nástin koncepce 1 Školení autorů DSO systematické školení úvodní kurz problematika distančního vzdělávání, terminologie didaktický kurz tvorba DSO technický kurz práce s e-learningovými

Více

Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ

Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ Bydlínek zve vaši společnost na oborový portál BYDLENI.CZ Jsme nezávislý internetový magazín pro nejširší veřejnost. Orientujeme a inspirujeme návštěvníky v široké problematice

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 11/2015

SMĚRNICE DĚKANA č. 11/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 11/2015 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 Den vydání: 3. 09. 2015 Platnost: 3. 09. 2015 Účinnost:

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

ConfApp Mobilní aplikace pro konference

ConfApp Mobilní aplikace pro konference ConfApp Mobilní aplikace pro konference Základní funkce Program konference, informace o konferenci, články a aktuality, informace o přednášejících, mapa oblasti. Program Přehledné zobrazení právě probíhajících

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

ver. 1.19 Asynchronní E-learningový

ver. 1.19 Asynchronní E-learningový Obsah: Teorie úvodem Základní terminologie Asynchronní e-learning Stavební bloky e-learningu Jednotlivé součásti sti systému Uživatelé Přehledné interaktivní prostředí Testy Jak testy fungují Hodnocení

Více

Obsah Redakční systém Wordpress

Obsah Redakční systém Wordpress Obsah Redakční systém Wordpress 3. Použití a správa redakčního systému Wordpress... 2 3.1 Cíle kapitoly... 2 3.2 Klíčová slova... 2 3.3 Čas potřebný ke studiu... 2 3.4 Průvodce kapitolou... 2 3.5 Obsah

Více

PŘÍPRAVA PROJEKTU. Stanovení cíle projektu Jaké jsou výukové cíle projektu? Jaké jsou učební cíle projektu pro žáka? Čemu se mají žáci naučit?

PŘÍPRAVA PROJEKTU. Stanovení cíle projektu Jaké jsou výukové cíle projektu? Jaké jsou učební cíle projektu pro žáka? Čemu se mají žáci naučit? PŘÍPRAVA PROJEKTU Stanovení cíle projektu Jaké jsou výukové cíle projektu? Jaké jsou učební cíle projektu pro žáka? Čemu se mají žáci naučit? Stanovení doby trvání projektu Jak dlouho budou žáci na projektu

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Nápověda ke cvičení 1

Nápověda ke cvičení 1 Nápověda ke cvičení 1 Uložení dokumentu: Soubor Uložit jako pohlídáme si správné umístění dokumentu (plocha) Název souboru: napíšeme název Uložit jako typ: Dokument Word Uložit Průběžné ukládání: Soubor

Více

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1.

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1. Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA Verze 1.1 Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU školní rok 2016-2017 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU Absolventská práce je jednou z forem završení působení žáka v Základní

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

Academic Writing na ZČU. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni , IVIG

Academic Writing na ZČU. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni , IVIG Academic Writing na ZČU Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni 7. 9. 2017, IVIG Spolupráce s Centrem akademického psaní AV ČR - seminář pro doktorandy ZČU IVIG 2016 prezentace Odborné psaní

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET CHEMIE Název metodického

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz PŘEDSTAVENÍ SERVERU www.bmwgs.cz Motto: Motocykly BMW = BMWGS.cz STRÁNKY MAJITELŮ A FANOUŠKŮ VŠECH TYPŮ MOTOCYKLŮ BMW S PRIMÁRNÍM ZAMĚŘENÍM NA MODELOVOU ŘADU GS Portál je v provozu šestý rok. Navzdory

Více

řešení tiskoviny Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP Označení materiálu (přílohy):

řešení tiskoviny Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): Autor: Markéta Březinová Datum vytvoření: prosinec 2014 Třída (ročník): PG 3. Předmět: Polygrafie v praxi CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

INFORMATIKA MS WORD ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ

INFORMATIKA MS WORD ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S3-D09_Z_WORD_ODR_CIS.docx Informatika MS Word Odrážky a číslování INFORMATIKA MS WORD

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace Šromotovo nám. 177, Hranice 753 01 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU INFORMACE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 www.zssromotovo.cz ABSOLVENTSKÉ

Více

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha

Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Portál IT komunity v ČR Kamil Matoušek, Jiří Kubalík ČVUT Praha Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního fondu

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Pořadové číslo: 12. 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Pořadové číslo: 12. 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Pořadové číslo: 12 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Výtvarná výchova 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov).

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). Souhrn přihlášky Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2015 Shrnutí přihlášky Seznam

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

Průvodce službami. Základní informace

Průvodce službami. Základní informace Průvodce službami Základní informace Pokud uvádíme odkaz na internetové stránky Mzdová praxe, máme na mysli stránky www.mzdovapraxe.cz, pokud není v textu uvedeno jinak. Většina elektronického obsahu je

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více