Využití Moodle pro přípravu školního časopisu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití Moodle pro přípravu školního časopisu"

Transkript

1 Využití Moodle pro přípravu školního časopisu Ing. Marta Slawinská Gymnázium a SOŠ Orlová Červenec 2011

2 Obsah Obsah... 2 Předmluva... 3 Úvod... 4 Příprava školního časopisu s využitím Moodle... 5 Nastavení studijního kurzu v Moodle... 6 Další bloky Moodle k využití... 6 Studijní materiály v Moodle... 7 Další možnosti využití studijních materiálů... 8 Využití ankety v Moodle Další možnosti využití ankety Využití diskusního fóra v Moodle Další možnosti využití diskusního fóra Charakteristika systému Moodle Výhody použití Moodle při tvorbě školního časopisu Nevýhoda Školní časopis NEURON Gymnázia a SOŠ Orlová Závěr

3 Předmluva Školní časopis NEURON Gymnázia a SOŠ Orlová vznikl ve školním roce 2010/2011 na základě výzvy studentům zveřejněné v září 2010 na školním webu. Se zájmem o práci v redakčním týmu přišli v září studenti z různých tříd školy ve věku od 14 let. Cílem bylo, aby se časopis stal skutečně celoškolní záležitostí. Poptávka po existenci školního časopisu byla ze strany studentů, učitelů i vedení školy. Zaváděcí cena byla 5 Kč, nyní časopis stojí 10 Kč a vychází v nákladu cca 200 ks. Jedná se o studentský časopis, který reaguje na aktuální témata ze života školy i našeho okolí a na celospolečenské události, které se života studentů týkají (např. státní maturity aj.). Publikovat v něm však mohou nejen studenti, ale i zaměstnanci školy. Finální podoba časopisu je studentským dílem, s jazykovými a typografickými korekturami a s organizačními záležitostmi studentům pomáhají dvě paní učitelky Mgr. Jindřiška Růžičková s aprobací jazyk český, výtvarná výchova a Ing. Marta Slawinská s aprobací informatika a ICT. Ve fázi tvorby časopisu používáme redakční systém Moodle, který redakčnímu týmu významně usnadňuje práci a šetří čas. Aktuální vydání je vždy propagováno na nástěnce, na školních internetových stránkách a ve školním rozhlase, roznášejí ho členové týmu v dohodnutém dni, dále je prodáván na vrátnici školy, v knihovně a ve školním bufetu. Příležitostně je také nabízen rodičům a přátelům školy. Děkuji Mgr. Pavlu Kubínkovi, řediteli Gymnázia a SOŠ Orlová, za slovní a materiální podporu našemu školnímu časopisu NEURON, děkuji Mgr. Jindřišce Růžičkové za cenné náměty studentům pro tvorbu článků a pomoc při jazykových a stylistických korekturách, děkuji studentům, členům redakčního týmu naší školy, za aktivitu při psaní příspěvků a kompletaci školního časopisu do jeho finální podoby, děkuji Mgr. Blance Kozákové, vedoucí koordinátorce projektů KVICu Nový Jičín, za tuto příležitost prezentovat moje zkušenosti s vedením časopisu s využitím prostředí Moodle širší veřejnosti za podpory evropských projektů, děkuji Ing. Magdaléně Chmelařové, která mi i pedagogům naší školy předala první impuls k používání systému Moodle, a děkuji mojí rodině za podporu v napsání tohoto materiálu. Ačkoliv moje zkušenosti s vedením časopisu jsou poměrně krátké, věřím, že mohou učitelům, zvažujícím iniciovat vznik školního časopisu, poskytnout užitečné informace o potřebném ICT zázemí a inspiraci pro založení a úspěšné vedení časopisu na svých školách. Ing. Marta Slawinská 3

4 Úvod Při psaní materiálu o využití Moodle při tvorbě školního časopisu bylo možné využít dva přístupy: 1. Analyzovat celý proces vzniku školního časopisu od sestavení redakčního týmu, přes sběr příspěvků, kompletaci časopisu až po získání zpětné vazby od čtenářů na školní časopis, a pak k jednotlivým fázím tvorby časopisu přiřadit vhodné nástroje, které nabízí prostředí Moodle. 2. Analyzovat možnosti jednotlivých nástrojů integrovaných v prostředí Moodle ve vztahu k jednotlivým činnostem v procesu tvorby školního časopisu. Zvolila jsem si po úvaze přístup č. 2, a to z několika důvodů: 1. Učitelé na školách si vesměs dokážou docela dobře představit práci spojenou s procesem vzniku nějaké publikace (sestavení týmu, sběr dat a příspěvků, kompletace publikace, tisk a distribuce publikace, zpětná vazba). Slovní popis procesu vzniku jakékoliv publikace lze s úspěchem najít také na Internetu. Ovšem méně učitelů dokáže využít skutečný potenciál redakčního systému k optimalizaci průběhu tohoto procesu. 2. Druhý důvod je tak trochu osobní. Jsem učitelkou informatiky a systém Moodle na naší škole používáme již několik let. Ovšem já jsem se organizačního vedení našeho školního časopisu ujala teprve v září Trávit čas nadměrným vysedáváním na schůzkách redakčního týmu po vyučování je pro studenty i pro mne v době dostupného Internetu těžce akceptovatelné. Prezenční schůzky školního redakčního týmu jsou samozřejmě také nutné, ale jejich počet a délka je omezena a jejich obsahová náplň je členům kdykoliv dostupná v elektronické podobě v Moodle. Tím je také eliminována občasná nepřítomnost či nepozornost členů na schůzkách či přirozené zapomínání částí projednávaného obsahu na schůzkách. 3. Třetím důvodem je moje snaha seznámit čtenáře s jednotlivými nástroji dostupného systému Moodle tak, jak vypadají v prostředí Moodle po přihlášení, včetně doložení konkrétními screenshoty z práce redakčního týmu na naší škole. 4

5 Příprava školního časopisu s využitím Moodle Prvním krokem při vzniku našeho školního časopisu bylo vyhlášení výzvy studentům zveřejněné na školním webu a na nástěnkách s nabídkou účasti na jeho tvorbě. Na výzvu zareagovali studenti z různých tříd školy. Poté následovala ustavující schůzka redakčního týmu, padlo rozhodnutí o tištěné formě časopisu na základě provedeného průzkumu mezi našimi studenty a všichni členové byli seznámeni se studijním kurzem v prostředí Moodle pro redakční práci na školním časopisu. Naši studenti jsou s prostředím Moodle obeznámeni z běžného vyučování, takže jeho využití i pro práci redakce bylo pro ně přirozeným a logickým krokem. Moodle se postupně stal základním pracovním prostředím pro práci všech členů týmu, které koncentruje do jednoho místa všechny důležité pracovní dokumenty a integruje aktivity všech jeho členů. Redakční radu naší školy tvoří středoškoláci, vedoucí učitel se tak může s výhodou opřít o jejich solidní úroveň uživatelské práce na počítači a s Internetem, schopnost samostatné a týmové práce, jejich vlastní tvůrčí iniciativu a zájem o publikování vlastních článků v našem časopise. Je zřejmé, že práce vedoucího učitele redakčního týmu tvořeného mladšími žáky by musela být uzpůsobena adekvátně věku dětí a jejich schopnostem. Moodle sice představuje základní pracovní prostředí pro přípravu časopisu, ale občas využíváme alternativní způsoby komunikace jako ICQ, Skype, či někdy mobil. Termíny prezenčních schůzek členů týmu jsou sice předem avizovány v Moodle, ale prezenční i náhodná setkání, ústní jednání a vzájemná komunikace členů týmu s podporou aktivních učitelů a vedení školy tvoří velmi důležitou a nedílnou součást redakční práce. 5

6 Nastavení studijního kurzu v Moodle Celkové nastavení studijního kurzu v Moodle je v souladu s potřebami pro práci členů redakčního týmu. Na naší škole jsme zvolili tématické nastavení kurzu vzhledem k nepravidelnému vydávání našeho školního časopisu. Počet témat se zvyšuje podle potřeb a zhruba odpovídá počtu prezenčních schůzek. Kurz je dostupný pouze členům redakčního týmu, je chráněn klíčem k zápisu, hosté přístup do kurzu nemají. Ve studijním kurzu aktivně využíváme 4 z nabízených bloků prostředí Moodle: Osoby tento blok podává přehled o účastnících kurzu, datu a času jejich přístupu do kurzu. Nedávná činnost zde se členům zobrazují zprávy o aktualizacích jednotlivých částí studijního kurzu. Prohledat fóra slouží členům k rychlému vyhledání požadovaného tématu v diskusních fórech. Činnosti blok obsahující přehled o všech anketách, diskusních fórech a studijních materiálech. Další bloky Moodle k využití Dalšími vhodnými bloky pro práci redakčního týmu mohou být Kalendář s upoutávkou na důležité termíny, Připojení uživatelé, kteří tak mohou mezi sebou navázat rychlý kontakt např. formou chatu, a Poslední novinky ze studijního kurzu. 6

7 Studijní materiály v Moodle V procesu tvorby školního časopisu využíváme několik druhů studijních materiálů: Ad popisek; 2. textová nebo webová stránka; 3. odkaz na soubor nebo na web; 4. zobrazit adresář. Popisek většinou využíváme k informování členů týmu o aktualitách, o mimořádných schůzkách či událostech. Popisek má možnost formátování textu tedy vizuálního zvýraznění, aby se daná důležitá informace nedala přehlédnout. Snadno se přemísťuje a to z něj činí účinný nástroj k upoutání pozornosti na danou informaci na první pohled. Ad 2. Textová nebo webová stránka nám slouží k informování členů redakčního týmu o nějaké události či akci. Rozdíl oproti popisku spočívá v nutnosti kliknout na stručný nadpis dané informace. Proto je nutné zvolit dostatečně účinný nadpis, aby student pochopil, že bližší informace se dočte až po kliknutí na její stručný nadpis. Ad 3. Odkaz na soubor nebo na web patří k nejpoužívanějším studijním materiálům při práci redakčního týmu. Do prostředí Moodle umísťujeme několik druhů souborů a odkazů na ně. Ve formě odkazů na soubor dáváme do Moodle termíny, programy a zápisy z prezenčních schůzek, finanční informace v tabulkách, kontaktní údaje na jednotlivé členy týmu ( , ICQ, Skype, telefon), rozpisy služeb u tiskárny, informace o propagaci a způsobech distribuce časopisu. Odkazy na web vedou na internetová gramatická a typografická pravidla, internetovou jazykovou příručku a webové stránky naší školy s propagací a nabídkou časopisu k zakoupení. Ad 4. Nabídka Zobrazit adresář zpřístupňuje členům týmu větší množství studijních materiálů, které jsou umístěny v jedné složce. Student musí kliknout na zkrácený nadpis této složky, tedy nadpis složky by měl být zvolen stručně, jasně a adekvátně k jejímu obsahu. 7

8 Další možnosti využití studijních materiálů Studijní materiály slouží ke vložení libovolného dokumentu, který je určen všem členům redakčního týmu. Odkazy na soubory jsme použili také k vložení přihlášky do soutěže školních časopisů a k informování členů o výsledcích soutěže. Odkazy na web mohou vést na libovolnou internetovou stránku, která souvisí s prací členů redakčního týmu. 8

9 9

10 Využití ankety v Moodle U školního časopisu NEURON jsme anketu využili k volbě nejvhodnějšího názvu časopisu na základě různých studentských návrhů. Studenti posílali své návrhy názvu časopisu do diskusního fóra a všechny názvy pak byly zařazeny do ankety k následnému hlasování. Svůj hlas mohl člen týmu v průběhu hlasování kdykoliv měnit a mohl se tak průběžně přiklonit podle jeho mínění k nejlepší variantě. Hlasování v Moodle probíhá v textové i v grafické podobě sloupcového nebo pruhového grafu. Tím bylo možné velmi dobře vizuálně i v průběhu hlasování pozorovat, který název časopisu si postupně získával nejvyšší počet příznivců. Ukončením hlasování ve stanoveném termínu bylo tak demokraticky rozhodnuto o našem vítězném názvu časopisu NEURON. Další možnosti využití ankety Anketu lze jistě také využít například k rychlému šetření o zpětné vazbě časopisu, k hlasování o zařazení konkrétního příspěvku do aktuálního vydání časopisu, nebo ke sběru dat za účelem zjištění názorů čtenářů na zvolenou problematiku. 10

11 11

12 Využití diskusního fóra v Moodle Diskusní fórum v Moodle funguje na principu diskusních vláken s možností vložení přílohy a používáme jej k těmto účelům: Ad ke vkládání jednotlivých příspěvků do aktuálního vydání časopisu; 2. ke vkládání grafického návrhu časopisu a ke korekturám; 3. ke vkládání návrhů názvu časopisu na počátku jeho vzniku. Jedno diskusní vlákno obvykle používáme ke vložení jednoho příspěvku s přílohou a k diskusi ostatních členů nad ním. Členové redakce se vyjadřují k obsahu příspěvku, k jeho délce, formě, gramatické a typografické správnosti, slohové úrovni, poutavosti, čtivosti, originalitě, možnému působení na potencionální čtenáře a dalším aspektům. Diskusní vlákna používáme i ke vkládání a zobrazení obrazových a grafických příloh. Je-li příloh více, systém Moodle umožňuje jejich vložení ve formátu ZIP a jejich následné rozbalení. Ad 2. Diskusní fórum také používáme k vložení grafického návrhu časopisu. Členové týmu se následně vyjadřují k jeho uspořádání, provádějí typografické a pravopisné korektury v příspěvcích, navrhují změny za účelem zvýšení atraktivity časopisu pro budoucí čtenáře. Ad 3. Na počátku existence našeho školního časopisu posílali do diskusního fóra studenti také své návrhy názvu časopisu. Hlasování o nejatraktivnější název časopisu bylo zpracováno rovněž v Moodle formou Ankety. Další možnosti využití diskusního fóra Diskusní fórum zcela jistě nabízí u školního časopisu ještě další možnosti využití. Členové redakce by se takto mohli vyjadřovat k celkové organizaci práce redakčního týmu či získávat touto rychlou formou zpětnou vazbu na úroveň školního časopisu od svých čtenářů. 12

13 13

14 Charakteristika systému Moodle V dnešní době již řada škol a vzdělávacích institucí nabízí svým studentům možnost studia s podporou e-learningu. Moodle patří v České republice k rozšířeným systémům zejména vzhledem k jeho nezávislosti na různých hardwarových platformách a podpoře různých operačních systémů. Jedná se o freewarový softwarový produkt nyní ve verzi Moodle 2.1, který lze získat na stránkách Jeho lokalizace do češtiny včetně komunitní podpory uživatelů Moodle je v současné době zajišťována Karlovou univerzitou v Praze na internetových stránkách Moodle lze ve školství využít ke studijní podpoře denního studia, dálkového studia i vzdělávacích kurzů. Je dobrým pomocníkem při organizaci studijních materiálů, obsahuje nástroje umožňující získávat zpětnou vazbu a přehled o studijních aktivitách a úspěšnosti žáků během studia. Je vhodný pro všechny stupně škol od základních až po vysoké. Umožňuje uspořádání celého školního portfolia do jednoho komplexního systému sloužícího k užitku všech studentů a zaměstnanců školy. 14

15 15

16 Výhody použití Moodle při tvorbě školního časopisu 1. Členové redakčního týmu mohou přistupovat do pracovního prostředí Moodle z libovolného počítače připojeného k Internetu tedy i z domu. 2. Členové týmu redakce nejsou při práci nad příspěvky do časopisu omezováni časem a mohou tak pro práci nad příspěvky využít i čas svého osobního volna. 3. Moodle umožňuje lépe každému jednotlivci sladit čas pro vzdělávání a zájmové aktivity dle jejich individuálního časového harmonogramu. 4. Moodle umožňuje naplno využít mladým lidem přirozenější elektronickou komunikaci ve formě vláken diskusních fór a chatů, kterou většinou upřednostňují před nepřehlednou záplavou ů a spamů. 5. Moodle umožňuje transparentně odhalit vyvíjenou aktivitu jednotlivými členy redakčního týmu. 6. Moodle podporuje týmovou spolupráci prostřednictvím ICT. 7. Moodle umožňuje členům týmu prezentovat vlastní názor na obsah jednotlivých příspěvků v porovnání s názory dalších členů týmu. 8. Moodle představuje jakýsi první filtr příspěvků, který pomůže odhalit, jak může být příspěvek vnímán, pochopen a přijat ostatními členy týmu, z čehož je možné částečně usuzovat na jeho pozdější přijetí širší čtenářskou komunitou. 9. Moodle nabízí rozsáhlé spektrum uživatelsky přívětivých nástrojů, které zefektivňují a optimalizují proces tvorby časopisu včetně organizačního řízení. 10. Moodle nabízí všem členům týmu přehlednou dokumentaci celého procesu vzniku časopisu až do jeho finální podoby, čímž je zajištěna jeho možná budoucí přenositelnost a nezávislost na konkrétních osobách. Nevýhoda Nutnost připojení počítače k Internetu 16

17 Školní časopis NEURON Gymnázia a SOŠ Orlová 17

18 Závěr Tento materiál by měl napomoci učitelům škol odhalit potenciál e-learningového systému Moodle při tvorbě školního časopisu. Já jsem se do práce s redakčním týmem pustila bez jakýchkoliv předchozích zkušeností a povedlo se. Naši redakci v současné době tvoří 17 studentů s věkovým průměrem 17,6 let. V uplynulém školním roce jsme vydali 3 čísla NEURONu (mikulášské, valentýnské a majálesové) a studenti vyjádřili přání zúčastnit se soutěže školních časopisů. A vida! Naše redakce školního časopisu NEURON letos hned napoprvé získala dvě třetí místa v Moravskoslezském kraji 3. místo za obsah a 3. místo v hlavní kategorii středních škol s přímým postupem do celostátního kola, které se bude konat v prosinci 2011 v Brně. Naše radost byla obrovská. Je to čest i závazek zároveň. Poděkování patří všem členům redakčního týmu Gymnázia a SOŠ Orlová. Doporučuji učitelům, aby si našli čas k naučení libovolného redakčního systému. Jsem vnitřně přesvědčena, že se Vám tato časová investice mnohonásobně vrátí jak při vzdělávání žáků, tak při řízení tvorby školního časopisu. Přeji Vám hodně úspěchů, iniciativní a kreativní žáky a chuť do společné práce! Ing. Marta Slawinská, Gymnázium a SOŠ Orlová,