I. OBJAVUJEME CHÉMIU V NAŠOM OKOLÍ II. AKÉ VLASTNOSTI MAJÚ LÁTKY? ČO SKÚMA CHÉMIA? SKÚMAME VLASTNOSTI LÁTOK POZOROVANÍM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. OBJAVUJEME CHÉMIU V NAŠOM OKOLÍ II. AKÉ VLASTNOSTI MAJÚ LÁTKY? ČO SKÚMA CHÉMIA? SKÚMAME VLASTNOSTI LÁTOK POZOROVANÍM"

Transkript

1 I. OBJAVUJEME CHÉMIU V NAŠOM OKOLÍ ČO SKÚMA CHÉMIA? prírodné vedy: fyzika, chémia, ekológia, biológia, geografia spoločenské vedy: dejepis, archeológia, jazykoveda, ekonómia, filológia 2. pílenie dreva nie je chemická premena horenie dreva je chemická premena 3. veslá - drevo; zvitok papiera - papier; presýpacie hodiny - piesok, drevo a sklo; lyžička - kov; nožnice - kov a plast; karabína - kov; vrtuľka - plast a drevo; kompas - kov a sklo; váza - porcelán; sekera - drevo a kov; žiarovka - kov a sklo; vreckový nožík - plast a kov 4. prírodná veda VYSKYTUJÚ SA VŠETKY LÁTKY V PRÍRODE? prírodné suroviny: ropa, vápenec, drevo, železná ruda, kamenná soľ látky vyrobené v laboratóriách alebo závodoch: papier, vápno, jedlá soľ, benzín, železo 2. ropa - benzín, nafta, plasty; drevo - papier; vápenec - vápno; voda - vodík; železná ruda - železo, oceľ; vzduch - kyslík, dusík, vzácne plyny 3. Košice - železo; Ružomberok - zošity; Bratislava - pohonné hmoty; Hlohovec - lieky, Nováky - výroba plastov; Smolenice - lepidlá; Púchov - pneumatiky ŠETRIME PRÍRODNÉ SUROVINY kontajnera, druhotná, vyrobiť, recyklácia, Odpadový, použiteľný, lepenkové, vajíčka, 5 až 7, donekonečna, sklo, PET, farieb, fliaš, koberce, bundy, vytriediť, separácia 2. modrý kontajner: staré noviny, kartónová škatuľa zelený kontajner: zaváraninová fľaša, črepiny z pohára červený kontajner: mosadzný kľúč, plechovka žltý kontajner: PET fľaša, jogurtový téglik čierny kontajner: banánová šupka, ohryzok z jablka 3. a) áno; b) nie; c) nie; d) áno; e) nie; f) áno; g) áno; h) áno; i) nie; j) nie 4. výhodné vlastnosti: ľahké, lacné, odolné voči vode, nehrdzavejú, nehnijú nevýhodné vlastnosti: prirodzene sa nerozkladajú, dlho znečisťujú životné prostredie, pri spaľovaní uvoľňujú nebezpečné látky 5. druhotné suroviny II. AKÉ VLASTNOSTI MAJÚ LÁTKY? SKÚMAME VLASTNOSTI LÁTOK POZOROVANÍM tuhé skupenstvo: železo, sklo, drevo kvapalné skupenstvo: voda, benzín, ocot plynné skupenstvo: vodná para, zemný plyn 2. vzduch, zemný plyn 3. naftalén, soľ 4. benzín, voda 5. červená (zrak): farba, vzhľad zelená (čuch): zápach, vôňa modrá (sluch): zvonenie, dunenie žltá (hmat): vodivosť tepla, skupenstvo 6. chuť, život, neochutnávame OBOZNAMUJEME SA S CHEMICKÝM LABORATÓRIOM chémia je prírodná veda 2. a) Hrozí mi nebezpečenstvo otravy. b) Okamžite to oznámim učiteľovi a poliate miesto si opláchnem tečúcou vodou. c) Nepoužijem ju, lebo neviem čo v nej je. d) Oznámim to učiteľovi, ten mi ranu ošetrí. 3. zľava doprava: toxické látky - kyanid draselný výbušné látky - dynamit žieravé látky - kyselina sírová dráždivé látky - chlór oxidujúce látky - peroxid vodíka horľavé látky - benzín 4. pipeta; 2. chladič; 3. kadička; 4. pinzeta; 5. trojnožka; 6. téglik; 7. roztieračka; 8. kahan; 9. skúmavka; 10. byreta tajnička: piktogramy 1

2 SKÚMAME VLASTNOSTI LÁTOK POKUSMI a) áno; b) nie; c) áno; d) nie; e) áno; f) nie; g) nie; h) nie; i) nie; j) áno; 2. zelená (pozorovaním zistíme): zápach, skupenstvo, farba, vôňa, vzhľad, červená (pokusom zistíme): horľavosť, teplota varu, rozpustnosť, teplota topenia, hustota 3. a) soľ - tuhá látka b) sklo - nehorľavá látka c) drevo - nie je kov d) alkohol - je horľavina e) vzduch - plynná látka f) piesok - nerozpúšťa sa vo vode b, 2. a, 3. c, 4. b, 5. d, 6. a, 7. d, 8. a, 9. d, 10. a, 1 a, 12. a, 13. c, 14. a, 15. d, 16. b, 17. c III. SKÚMAME LÁTKY Z ČOHO SÚ LÁTKY ZLOŽENÉ? častica oxidu uhličitého častica hélia častica vody častica kyslíka 2. a 3. a) kuchynská soľ b) cukor c) prací prášok 4. Látky: železo, zlato, vosk, sklo, mramor Telesá: socha, sviečka, pohár, klinec, minca PRIPRAVME Z CHEMICKÝCH LÁTOK ZMESI a) nie; b) áno; c) nie; d) nie 2. chemicky čisté látky: zlato, striebro, dusík, kyslík, železo zmesi: smotana, žula, vzduch, sklo, mlieko, mydlová pena 3. bronz CHEMICKÉ LÁTKY častíc, zloženie a usporiadanie, merať, číslami 2. látka teplota topenia [ o C] ľad 0 olovo 327 cín 232 zlato železo uhlík hliník 658 látka teplota varu [ o C] etanol 78,3 voda 100 acetón 56,5 éter 34,6 látka kg hustota [ m ] 3 vzduch 1,29 voda etanol 789,3 olovo meď zlato fyzikálne veličiny 4. a) etanol; b) voda; c) voda SKUPENSTVO CHEMICKÝCH LÁTOK a) nie; b) áno; c) áno; d) nie; e) áno; f) nie 2. a) desublimácia, topenie b) sublimácia, skvapalňovanie c) sublimácia, desublimácia d) vyparovanie, desublimácia 3. a) 0 C; b) 100 C; c) 0 C 4. Tuhé látky: soľ, cukor, železo, ľad Kvapalné látky: voda, etanol, benzín, ocot Plynné látky: kyslík, dusík, oxid uhličitý, vzduch ZMESI a) cement, voda b) oxid uhličitý c) voda d) živec, sľuda e) kyslík 2. tuhé zmesi: žula, sklo, betón kvapalné zmesi: ocot, mlieko, minerálna voda, džús plynné zmesi: vzduch, dym, zemný plyn 3. zliatiny 2

3 AKO ODDELÍME ZLOŽKY ZO ZMESÍ? 6. % hmotnosť rozpustenej látky [g] hmotnosť vody [g] 15 % % % % % sklo 8. samostatná práca 2. emulzia - rôznorodá zmes dvoch kvapalín, ktoré sa nemiešajú - olej a voda, ropná škvrna na hladine oceánu dym - zmes plynu, v ktorom je rozptýlená pevná látka - výfukové plyny automobilov rozptyľujúce sa vo vzduchu pena - rôznorodá zmes plynu rozptýleného v kvapaline - bublinky saponátu, pena na pive aerosól - zmes plynu a v ňom rozptýlenej kvapaliny alebo pevnej látky - hmla alebo dym suspenzia - zmes kvapaliny a v nej rozptýlenej pevnej nerozpustnej látky - polievka, piesok vo vode hmla - rôznorodá zmes kvapalnej látky rozptýlenej v plyne - ranný opar zhoršujúci viditeľnosť 3. kuchynskú soľ a kriedu vysypeme do vody 2. vzniknutú zmes prefiltrujeme, čím sa zbavíme kriedy 3. filtrát zahrievame v odparovacej miske 4. vodu odparíme a získame soľ IV. ROZTOKY ČO JE ROZTOK? rovnorodá, rozpúšťadlo, rozpustená látka 2. voda 3. a) mosadz - tuhé skupenstvo, zložky: meď, zinok b) minerálna voda - kvapalné skupenstvo, zložky: rozpustené minerálne soli, voda, oxid uhličitý c) vzduch - plynné skupenstvo, zložky: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vzácne plyny %, 30 %, 25 %, 15 %, 10 %, 5 % 5. a) 25 % b) 75 % c) 50 % ROZPUSTNOSŤ LÁTOK DURAL 2. a) rozpustí; b) rozpustí; c) nerozpustí 3. pozorovaním, pokusom 4. zmenou teploty a miešaním 5. samostatná práca V. VODA JE VODA DÔLEŽITÁ? a) krvný obeh, b) dýchanie, c) trávenie, d) vylučovanie, e) regulovanie teploty tela 2. sliny, krv, mozog, pľúca, svaly, kosti, zuby 3. toxíny, vylučovaní, čriev, vodou, dýchaním 4. povrch zeme = pevnina 30 % + voda 70 % voda 70 % = slaná 97 % + sladká 3 % DRUHY VÔD vodorovne: podzemná, 2. úžitková, 3. povrchová zvisle: 4. odpadová, 5. pitná, 6. zrážková 2. b 3. samostatná práca 4. samostatná práca 5. podzemná, zrážková, povrchová 6. desublimácia tuhnutie skvapalňovanie topenie vyparovanie sublimácia 3

4 7. samostatná práca 8. usadzovanie, čírenie, filtrácia, dezinfekcia 9. podzemná, 1 g, uhličitého, liečivé 10. samostatná práca 1 a) destilovanú (prevarenú), b) ťažkými kovmi, dusičnanmi, c) úžitkovú, d) dlhodobé pitie tej istej minerálnej vody sa neodporúča, e) destilovaná voda = chemická látka, voda nachádzajúca sa v prírode = zmes 12. samostatná práca 13. Váh, dĺžka: 403 km, vodné diela: napr. Liptovská Mara, Nosice, Kráľová VI. VZDUCH ČO JE VZDUCH? oxid uhličitý 1 % kyslík 21 % dusík 78 % 2. nádoba s modrým pruhom - kyslík, chemická látka, súčasť bielkovín, vyrába sa destiláciou skvapalneného vzduchu, podmienka horenia nádoba s čiernym pruhom - dusík, chemická látka, vo vzduchu sa nachádza v najväčšom množstve, vyrába sa destiláciou skvapalneného vzduchu, súčasť bielkovín 3. dusík a kyslík, mlieko, syr, fazuľa, hrach, mäso 4. voda slnečná energia cukor + + oxid uhličitý chlorofyl kyslík a) zelené rastliny, lebo obsahujú zelené farbivo chlorofyl, b) spotrebúva sa oxid uhličitý, c) slnečná energia ZNEČISTENIE VZDUCHU popol 2. samostatná práca 3. A + H, B + I, C + F, D + J, E + G c; 2. a; 3. b; 4. b; 5. d; 6. b; 7. c; 8. d; 9. c; 10. c; 1 c; 12. a; 13. b; 14. d; 15. d; 16. a; 17. c; 18. a; 19. b; 20. c; 2 b; 22. d; 23. c; 24. a; 25. d; 26. b; 27. a; 28. c VII. SPOZNÁVAME CHEMICKÉ REAKCIE V NAŠOM OKOLÍ FYZIKÁLNE DEJE predmety: pohár, balón, pero, klinec, stôl, kniha, lyžica, tanier, sviečka látky: sklo, atrament, vosk, železo, papier, vzduch, drevo, porcelán, plast 2. LÁTKA FYZIKÁLNE DEJE papier trhanie, strihanie, horenie železo hrdzavenie, ohýbanie, rezanie drevo rúbanie, pílenie, tlenie cukor váženie, presýpanie, pálenie jablčná dužina strúhanie, pečenie, krájanie CHEMICKÉ DEJE menia 2. počet vyfarbených okienok: 8 3. odstraňovanie vodného kameňa, spaľovanie benzínu v motore auta, hnitie jablka, čistenie škvŕn na oblečení, výroba jogurtu, výroba karamelu, trávenie potravy, výbuch plynu, fotosyntéza, tlenie lístia, varenie, dýchanie, kysnutie mlieka SKÚMANIE FYZIKÁLNYCH A CHEMICKÝCH DEJOV parafín, skúmavka, Petriho miska, kahan, držiak so svorkou, laboratórny stojan 2. a) nie, topil sa; b) áno; c) nie, z kvapalného na tuhé; d) áno; e) nie, nevzniká; f) nie, fyzikálny 3. chemický dej: zahrievanie modrej skalice, pôsobenie vody na biely síran meďnatý fyzikálny dej: drvenie modrej skalice, topenie parafínu, tuhnutie parafínu, strúhanie parafínu 4. modrá skalica - pentahydrát síranu meďnatého 5. výroba sviečok kozmetika - výroba krémov, mastí, líčidiel kúpeľníctvo - prísada do zábalov výroba hydroizolačných a sklzových voskov (lyžiarske, automobilové) impregnácia dreva súčasť otrávených návnad pre hlodavce 4

5 ČO SÚ CHEMICKÉ REAKCIE? a) áno b) áno c) nie d) áno 2. chemické reakcie, produkty, chemickými rovnicami, schémou, reaktanty 3. vyfarbené: tvrdý, nízka zápalná teplota, pyrotechnika, kov, reaguje s kyslíkom, chemická látka, magnesium, horí oslnivým plameňom, striebrolesklý, ľahký 4. Horčík je striebrolesklý ľahký, tvrdý kov. Jeho latinský názov - magnesium je odvodený od oblasti v Grécku Magnisia, v ktorej sa už v staroveku ťažili magnetické rudy. Horčík má nízku zápalnú teplotu nezahriali, značkami 6. a) horčík + kyslík oxid horečnatý, reaktanty: horčík, kyslík, produkt: oxid horečnatý b) voda + oxid uhličitý cukor + kyslík, reaktanty: voda, oxid uhličitý, produkty: cukor, kyslík c) vodík + chlór chlorovodík, reaktanty: vodík, chlór, produkt: chlorovodík d) peroxid vodíka voda + kyslík, reaktant: peroxid vodíka, produkty: voda, kyslík e) voda + oxid sírový kyselina sírová, reaktanty: voda, oxid sírový, produkt: kyselina sírová CHEMICKÉ ZLUČOVANIE a, b, d 2. DIGESTOR CHEMICKÝ ROZKLAD b, d 2. pálené vápno ČO JE HORENIE chemická, svetlo, teplo, kyslíkom 2. požiar, horenie, horľavina, plameň, hasič, zápalná teplota 3. prítomnosť horľavej látky, prítomnosť kyslíka, zahriatie látky na zápalnú teplotu 4. Pretože pary benzínu so vzduchom tvoria výbušnú zmes. 5. vodík, acetylén, metán, zemný plyn, propán-bután SKÚMANIE HORENIA žieravina horľavina výbušnina ZÁKON ZACHOVANIA HMOTNOSTI reaktantov, produktov 2. Plynné látky unikajú z banky (kadičky), preto sa poruší rovnováha. Unikaniu látok môžeme zabrániť zazátkovaním, navlečením balónika na nádobku, prácou v uzatvorenej sústave. 3. Balónik sa napĺňa vznikajúcim oxidom uhličitým. 4. Lomonosov - Rus, Lavoisier - Francúz, samostatná práca 5. c) 180 g vody 6. c) menšia ako hmotnosť reaktantov, lebo plynné látky unikli do prostredia 7. 10,7 g HCl 8. c) hrdzavý klinec má väčšiu hmotnosť ako nový klinec, lebo vzniká zlúčenina tvorená kyslíkom a železom a jej hmotnosť je daná súčtom hmotností železa a kyslíka toxická látka látka nebezpečná pre životné prostredie 2. sprej, odlakovač, riedidlo na farby, pohonné hmoty, olej, alkohol, papier, textil, drevo Iba vtedy, ak je zahriata na zápalnú teplotu. 4. Lebo pri pohybe palice sa dostane k rozžeravenému koncu väčšie množstvo kyslíka zo vzduchu. 5. horčík POŽIAR A JEHO HASENIE škodlivá, dráždivá látka odstránenie horľavej látky, zabránenie prístupu kyslíka, ochladenie horiacej látky pod zápalnú teplotu 2. biely fosfor 3. a) zohrievať teplou b) musíme odstrániť c) dávame d) vatou 5

6 4. a) neopatrnosť neplnoletých detí pri manipulácii s ohňom, fajčenie b) zničená národná kultúrna pamiatka, niektoré exponáty zhoreli, nevyčísliteľné škody na historických exponátoch, obrovské materiálne škody v miliónoch c) väčšia kontrola detí zo strany rodičov, viac všímavosti zo strany obyvateľov, intenzívna osveta na školách ČO TREBA ROBIŤ V PRÍPADE POŽIARU poradie viet: c, e, d, a, b 2. Integrovaný záchranný systém: 112, združuje hasičov, záchrannú zdravotnícku službu a políciu 3. a) požiar, b) hasič, c) horenie 4. palivo, kyslík, voda 5. samostatná práca HASIACE LÁTKY voda, piesok, oxid uhličitý, oxid hlinitý 2. b, d, f, g 3. samostatná práca 4. samostatná práca a, 2. b, 3. b, 4. d, 5. b, 6. d, 7. a, 8. b, 9. b, 10. a, 1 c, 12. b, 13. c VIII. ZMENY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH CHEMICKÉ REAKCIE, PRI KTORÝCH SA UVOĽŇUJE TEPLO metán + kyslík oxid uhličitý + voda 2. uvoľňuje, je 3. a) plynové sporáky, plynu, horenie plynu, exotermická reakcia, b) auta, pohonnej hmoty, chladiť CHEMICKÉ REAKCIE, PRI KTORÝCH SA SPOTREBUJE TEPLO teplo sa uvoľňuje: horenie dreva, reakcia draslíka s vodou; teplo sa spotrebúva: fotosyntéza, vznik páleného vápna 2. Výroba najvýznamnejšieho kovu - železa - sa uskutočňuje pri vysokých teplotách. Železo sa vyrába tavením železnej rudy s vápencom, koksom a ďalšími prísadami vo vysokej peci. Surové železo, ktoré sa vyrobí vo vysokej peci, nemá vhodné vlastnosti na použitie. Preto sa ďalej spracúva na liatinu a oceľ. 3. koks železná ruda horúci vzduch troska 400 C 900 C C C POMALÉ A RÝCHLE REAKCIE vápenec surové železo a) vznik plynného produktu, úbytok tuhého reaktantu, reakcia horčíka s kyselinou sírovou b) vznik tuhého produktu (zrazeniny), reakcia dusičnanu strieborného s chloridom sodným c) zmena farby, rozklad produktu reakcie dusičnanu strieborného s chloridom sodným 2. a) áno; b) nie; c) nie 3. pomalá reakcia: trvá niekoľko hodín, reakcia železa s kyselinou sírovou, trvá niekoľko dní rýchla reakcia: trvá niekoľko sekúnd, búrlivá, reakcia dusičnanu strieborného s chloridom sodným, prudká, reakcia horčíka s kyselinou sírovou POMALÉ A RÝCHLE REAKCIE V BEŽNOM ŽIVOTE pomalé reakcie: hrdzavenie železa, hnitie dreva, rozklad plastov v prírode 2. korózia - hrdzavenie, kyslé dažde - poškodzovanie budov, vznik vápenca - kvaple v jaskyni 3. stalagmity, stalaktity (brčká), stalagnáty 4. korózia 6

7 DÔLEŽITOSŤ OVPLYVŇOVANIA RÝCHLOSTI CHEMICKÝCH REAKCIÍ natieranie vazelínou, farbenie, olejovanie 2. hasenie lesný požiar uskladňovanie v chladničke kazenie potravín používanie zmäkčovadla tvorba vodného kameňa vody užívanie výživových doplnkov s koenzýmom Q10 starnutie ľudského organizmu hojenie rán dezinfekcia rán príprava jedál prikrytie hrnca fluorizácia zubov vznik zubného kazu odstránenie škvŕn zo šiat používanie pracích prostriedkov pozinkovanie hrdzavenie železa AKO PREBIEHAJÚ CHEMICKÉ REAKCIE častice sú vhodne orientované častice nemajú vhodnú orientáciu častice majú malú energiu, pohybujú sa pomaly X častice majú veľkú energiu, pohybujú sa rýchlo 2. Zemný plyn so vzduchom tvorí výbušnú zmes, iskra od zvončeka dodá potrebnú aktivačnú energiu - nastane výbuch. 3. b, e 4. častice musia mať určitú minimálnu energiu, častice musia byť vhodne orientované VPLYV MNOŽSTVA ČASTÍC NA RÝCHLOSŤ CHEMICKEJ REAKCIE väčšia, väčšie, väčšiemu 2. a) menej kyslíka spôsobujúceho kazenie potravín v balení (menšie množstvo reaktantu) b) nedostatočný prístup kyslíka (menšie množstvo reaktantu) c) množstvo častíc reaktantov 3. poradie kadičiek: a, c, b, d 4. doplnené slová: kyseliny, zinku, častejšie, zrážky, rýchlejšie + + častice dosiahli aktivačnú energiu a pohybujú sa X X X VPLYV TEPLOTY NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ na hrnci s horúcou vodou, na radiátore, blízko pri radiátore, na stole 2. a) N; b) P; c) N; d) P; e) P; f) N; g) N 3. Vodný kúpeľ (horúca voda): viac bubliniek izbová teplota: menej bubliniek zdôvodnenie: teplota reakčnej zmesi ovplyvňuje rýchlosť reakcie a tým aj množstvo vznikajúceho plynného produktu 4. a) zrýchľujú sa reakcie imunitného systému b) aby nedošlo k poškodeniu tkanív VPLYV VEĽKOSTI POVRCHU TUHÉHO REAKTANTU NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ väčšia rýchlosť chemických reakcií - väčší povrch tuhého reaktantu; väčší počet zrážok častíc - viac častíc na povrchu reaktantu; menšia rýchlosť chemických reakcií - menší povrch tuhého reaktantu; menší počet zrážok častíc - menej častíc na povrchu reaktantu 2. b, g, i 3. rýchlosť, reaktant, väčšia, povrch, zrážky VPLYV KATALYZÁTOROV NA RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ druhá reakcia - v prítomnosti chlorofylu; katalyzátor ovplyvňuje rýchlosť chemickej reakcie (zrýchli, spomalí) a ovplyvňuje vznik produktu 2. biokatalyzátory - ovplyvňujú reakcie v živých organizmoch chlorofyl ovplyvňuje fotosyntézu enzýmy - zlepšujú účinok pracích prostriedkov inhibítory - spomaľujú priebeh chemických reakcií 3. Katalyzátor je látka, ktorá ovplyvňuje rýchlosť chemickej reakcie, po skončení reakcie však zostáva nezmenená. 4. pečenie chleba - droždie; fotosyntéza - chlorofyl; rozklad peroxidu vodíka - burel; horenie cukru - popol; trávenie - enzýmy; reakcia zinku s jódom - voda b; 2. a, d; 3. d; 4. a; 5. b; 6. a; 7. a; 8. b; 9. b 7

Učebné osnovy CHÉMIA

Učebné osnovy CHÉMIA Názov predmetu CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5. 9. 2017 UO vypracovala Učebné osnovy CHÉMIA Ing. Jarmila Bohovicová Časová dotácia Ročník piaty

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných k

Více

Chémia. VII. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová

Chémia. VII. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová Chémia VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník SEPTEMBER Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia Ročník: siedmy

Více

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Poznámky pre učiteľa Téma: Sacharidy Ciele: - charakterizovať vlastnosti, štruktúru, zloženie, využitie a výskyt sacharidov - popísať základné vlastnosti D-glukózy a

Více

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Aktivizujúce úlohy k téme tuky Aktivizujúce úlohy k téme tuky Poznámky pre učiteľa Téma: Tuky Ciele: - charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive človeka - charakterizovať výskyt

Více

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda Chemické reakce a děje Chemické reakce 1) Jak se chemické reakce odlišují od fyzikálních dějů? (2) změna vlastností látek, změna vazeb mezi atomy 2) Co označujeme v chemických reakcích jako reaktanty a

Více

Napíšte do zošita minimálne tri chemické reakcie.

Napíšte do zošita minimálne tri chemické reakcie. Chemické reakcie Napíšte do zošita minimálne tri chemické reakcie. Fotosyntéza Trávenie potravy Dýchanie hnitie jablka hrdzavenie Pečenie chleba varenie karamelu Výroba železa zo železnej rudy odstraňovanie

Více

Prosíme, prázdne obaly pred uložením do zbernej nádoby S T L A Č T E!!!!! Obaly je potrebné vypláchnuť a umiestniť do správnych zberných nádob.

Prosíme, prázdne obaly pred uložením do zbernej nádoby S T L A Č T E!!!!! Obaly je potrebné vypláchnuť a umiestniť do správnych zberných nádob. HARMONOGRAM ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU NA DRUHÝ POLROK 2016 ( plasty, kovy, tetrapaky, sklo, papier) Plasty 20.7. 17.8. 21.9. 20.10. 18.11. 19.12. Kovy,a 20.7. 17.8. 21.9. 20.10. 18.11. 19.12. tetrapak

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

Nebezpečné látky a ich rozdelenie

Nebezpečné látky a ich rozdelenie ADR delenie tovarov Nebezpečné látky sú všetky látky alebo substancie, ktoré môžu nebezpečne pôsobiť alebo ohrozovať zdravie alebo život ľudí, ich majetok a v neposlednom rade životné prostredie. Nebezpečné

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

Úvod. Vážení učitelia, milí žiaci,

Úvod. Vážení učitelia, milí žiaci, Úvod 1 Vážení učitelia, milí žiaci, v cvičebnici pracovnej učebnici pre žiaka sú spracované prvé dva celky Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED 2) Chémia okolo nás a Premeny látok. Témy sú rozvrhnuté

Více

1.5 Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov PL KEGA 130UK/2013

1.5 Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov PL KEGA 130UK/2013 Pokus (Lapitková et al., 2010, s. 30) Úloha: Zisti a porovnaj správanie vzduchu a vody v injekčných striekačkách, ak v nich zväčšíme priestor. Pomôcky: 2 injekčné striekačky s objemom 200 ml, hadička na

Více

LÁBORATÓRNE POMÔCKY. Anorganická a organická chémia ZS

LÁBORATÓRNE POMÔCKY. Anorganická a organická chémia ZS Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva Katedra environmentálneho inžinierstva LÁBORATÓRNE POMÔCKY Anorganická a organická

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2016/2017 7. ROČNÍK CHÉMIA Vypracoval: Mgr. Daniela Bošková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH36

DUM VY_52_INOVACE_12CH36 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH36 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

pre 7. roèník základných škôl a 2. roèník gymnázií s osemroèným štúdiom

pre 7. roèník základných škôl a 2. roèník gymnázií s osemroèným štúdiom 2 pre 7. roèník základných škôl a 2. roèník gymnázií s osemroèným štúdiom Chémia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom Helena Vicenová Veronika Zvončeková Emil Adamkovič

Více

PLASTY. Sem patrí. Piktogramy. Poznámka

PLASTY. Sem patrí. Piktogramy. Poznámka PLASTY PE a PET fľaše od minerálok a malinoviek, kofoly, mlieka, sirupov, octu, oleja, vína, piva, plastové obaly od drogérie(šampónov, krémov, tekutých mydiel, aviváží, pracích gélov, čistiacich prostriedkov),

Více

Laboratórne cvičenie č. 6

Laboratórne cvičenie č. 6 Laboratórne cvičenie č. 6 Dátum: 24.04.2015 Meno: Katarína Zdráhalová Téma: Bielkoviny Spolupracovníci: Filip Kubus Úlohy: 1. Dôkaz bielkovín vo vaječnom bielku Pomôcky: kadička, lyžička, skúmavky, držiak

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline Žilinská univerzita v Žiline Fakulta Stavebná Informačný list predmetu Kód: 4B103 Názov: Stavebné materiály Študijný odbor: Železničné staviteľstvo Cestné staviteľstvo Objekty dopravných stavieb Dopravné

Více

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Technická fakulta Katedra stavieb Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY Nitra 2014 Vydala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vo Vydavateľstve

Více

Ročník 7. ročník Predmet Biológia Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu Mgr. Milada Rajterová

Ročník 7. ročník Predmet Biológia Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu Mgr. Milada Rajterová Financované Prijímateľ: Názov projektu: Kód projektu: Aktivita, resp. názov seminára z Finančného mechanizmu EHP a ŠR SR Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Revitalizuj a zachráň

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra Kyslík Je složkou vzduchu Umožňuje dýchání živočichů V malém množství je také rozpuštěn ve vodě, což umožňuje život vodních živočichů Je nezbytnou

Více

Obsahový a výkonový štandard CHÉMIA

Obsahový a výkonový štandard CHÉMIA Obsahový a výkonový štandard CHÉMIA Chémia 7.ročník Chémia ako veda chemický výrobok a prírodná surovina, význam chémie pre život človeka chemicky čistá látka vlastnosti látok horľavosť, rozpustnosť, skupenstvá,

Více

Chémia 6. ročník. Školský vzdelávací program Živá škola. Premeny látok Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí Chemický dej

Chémia 6. ročník. Školský vzdelávací program Živá škola. Premeny látok Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí Chemický dej Chémia 6. ročník Obsahový štandard Výkonový štandard Premeny látok Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí Chemický dej vedieť na konkrétnych príkladoch zhodnotiť a chemická reakcia, chemický dej

Více

Zisti, ktoré farby sa zobrazia na bielom povrchu, ak svetlo prechádza hranolom.

Zisti, ktoré farby sa zobrazia na bielom povrchu, ak svetlo prechádza hranolom. Úloha 1 (Lapitková, 2012, s. 18) Zisti, ktoré farby sa zobrazia na bielom povrchu, ak svetlo prechádza hranolom. Pomôcky: trojboký hranol z priehľadného skla, biely povrch (hárok papiera) Postup: a) Nasmeruj

Více

Pracovný list pre žiaka

Pracovný list pre žiaka Pracovný list pre žiaka Pokus 1 (Lapitková, et al., 2010a, s. 33) Úloha č.1 Zistite akú teplotu má povrch banky, aby sa na ňom začala tvoriť rosa. Pomôcky: sklenená nádoba (banka), teplomer, kocky ľadu,

Více

Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu

Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu kat. č. ázov odpadu kat 01 03 05 iná hlušina obsahujúca 01 03 07 iné odpady obsahujúce z fyzikálneho a chemického spracovania rudných

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

O X I D Y. Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov

O X I D Y. Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov O X I D Y Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov CO TO JSOU OXIDY? Oxidy (starší název kysličníky) jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku, kromě vodíku. Mezi oxidy patří mnoho nerostů, průmyslových

Více

UMÝVACIE A ČISTIACE PROSTRIEDKY

UMÝVACIE A ČISTIACE PROSTRIEDKY UMÝVACIE A ČISTIACE PROSTRIEDKY A) UMÝVACÍ PROSTRIEDOK pre umývačky riadu ACQUABRITE ECO Funkcie: umývanie + sanitácia!!! Pre klasické umývačky riadu, s čiastočnou úpravou tvrdej vody. Vhodný pre HACCP

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou

Více

Korespondenční seminář Chemie, 8.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 8.kolo Korespondenční seminář Chemie, 8.kolo Milí žáci kvarty a 9. ročníku ZŠ, na následujících stránkách najdete 8. kolo korespondenčního semináře, ve kterém opět můžete změřit své síly v oboru chemie se svými

Více

AKO SEPAROVAŤ KOMUNÁLNY ODPAD

AKO SEPAROVAŤ KOMUNÁLNY ODPAD AKO SEPAROVAŤ KOMUNÁLNY ODPAD Triedenie komunálnych odpadov podľa komodít. Podrobný prehľad, čo patrí a nepatrí do separačnej nádoby. Kat.č.: 15 01 01, 20 01 01 noviny, časopisy, knihy, kancelársky papier,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Soli ČÍSLO PROJEKTU: OPVK

Více

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O použité filtračné hlinky N kyslé

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O použité filtračné hlinky N kyslé Katalógové číslo ázov druhu odpadu 02 01 01 kaly z prania a čistenia O 02 01 03 odpadové rastlinné tkanivá O 02 01 04 odpadové plasty (okrem obalov) O 02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O 02 01 08

Více

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 50. ročník, školský rok 2013/2014 Kategória C Školské kolo TEORETICKÉ ÚLOHY ÚLOHY ŠKOLSKÉHO KOLA Chemická olympiáda kategória C 50. ročník školský

Více

Dezinfekcia a sterilizácia v prevencii nozokomiálnych nákaz na našom pracovisku

Dezinfekcia a sterilizácia v prevencii nozokomiálnych nákaz na našom pracovisku Dezinfekcia a sterilizácia v prevencii nozokomiálnych nákaz na našom pracovisku Hudákov ková Emília Nozokomialne nákazy ochorenie infekčnej nej etiológie gie, pohyb osoby v nemocničnom nom zariadení. zdroj

Více

Drobný stavebný odpad. Zmesový komunálny odpad. Papier. Plasty. Interval vývozu: 1 krát za 2 týždne

Drobný stavebný odpad. Zmesový komunálny odpad. Papier. Plasty. Interval vývozu: 1 krát za 2 týždne Zmesový komunálny odpad Drobný stavebný odpad Interval vývozu: 1 krát za 2 týždne Druh nádoby: plastové 120 litrové, 240 litrové nádoby, 1100 litrové a kovové 110 litrové nádoby Zbiera sa: len zmesové

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

Školský vzdelávací plán CHÉMIA

Školský vzdelávací plán CHÉMIA Školský vzdelávací plán CHÉMIA Názov predmetu Chémia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník siedmy Časový rozsah vyučovania 33 Poznámka Povinný predmet Vypracovala RNDr. Oľga Malíková I. Charakteristika

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov STAVBA ATÓMU Starogrécky filozof Demokritos (450-420 pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov Starogrécky filozof Aristoteles (384-322 pred n.l) Látky možno neobmedzene

Více

VYPRACOVAT DO 22. 10. 2015

VYPRACOVAT DO 22. 10. 2015 Máte před sebou PRACOVNÍ LIST Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky: - pracovní list

Více

ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad 2616/25, MŠ Mládeže 2, Poprad Mgr.Beáta Polovková Malí výskumníci (Rozpustnosť látok vo vode) - rozpúšťanie

ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad 2616/25, MŠ Mládeže 2, Poprad Mgr.Beáta Polovková Malí výskumníci (Rozpustnosť látok vo vode) - rozpúšťanie Materská škola meno učiteľky Názov aktivity Vzdelávacia oblasť Podoblasť: Výkonový štandard/ Výkonová úroveň Pomôcky a učebné zdroje Organizácia prostredia Metodický postup ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z CHÉMIE. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z CHÉMIE. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán z CHÉMIE pre 7. ročník Počet hodín : 1 hod. týždenne, 33 hod. ročne; z toho 3 hodiny laboratórne práce Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a:

Více

Voda vo výučbe prírodovedných rodovedných predmetov

Voda vo výučbe prírodovedných rodovedných predmetov Voda vo výučbe prírodovedných rodovedných predmetov Voda! Nemáš ani chuť,, ani farbu, ani vôňu! Nemožno ťa a opísa sať!! Tebou sa nadchýname a nevieme, čo o si zač.. Nemožno povedať, že e si potrebná pre

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

POZNÁMKY K PRÍPRAVE PRAKTICKEJ ČASTI

POZNÁMKY K PRÍPRAVE PRAKTICKEJ ČASTI POZNÁMKY K PRÍPRAVE PRAKTICKEJ ČASTI Chemická olympiáda kategória C 51. ročník šk. rok 2014/2015 Domáce kolo Mária Linkešová Maximálne 40 bodov (b), resp. 143 pomocných bodov (pb) Pri prepočte pomocných

Více

VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA

VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA 1. Dôvod vypracovania oznámenia Označiť dôvod/zmenu x Nové oznámenie Nový podnik 3 ods. 5 písm. a) zákona Aktualizácia oznámenia Možnosť výberu z viacerých

Více

1. Látkové množstvo a molárna hmotnosť

1. Látkové množstvo a molárna hmotnosť 1. Látkové množstvo a molárna hmotnosť jeden mól plynnej látky jeden mól kvapalnej látky jeden mól tuhej látky Naučíme sa Čo je látkové množstvo Čo predstavuje 1 mól látky Čo je molárna hmotnosť L á t

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku zadání Jaký bude objem vodíku při tlaku 105 kpa a teplotě 15 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 8 gramů zinku s nadbytkem kyseliny trihydrogenfosforečné? Jaký bude objem vodíku při tlaku 97 kpa a teplotě

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

Riešenie nie len pre vodný kameň. Mineral Water Doctor. Mineral Water Doctor TEL. DISTRIBÚTOR

Riešenie nie len pre vodný kameň. Mineral Water Doctor. Mineral Water Doctor TEL. DISTRIBÚTOR Page 1 Mineral Water Doctor DISTRIBÚTOR Mineral Water Doctor Riešenie nie len pre vodný kameň TEL. E-MAIL S MALOU INVESTÍCOU VEĽKÉ VÝSLEDKY w w w. e n e r g y w a t e r. s k Ušetrite až 25% nákladov! Page

Více

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např. 1 Kyslík a vodík Kyslík Vlastnosti Bezbarvý reaktivní plyn, bez zápachu, nejčastěji tvoří molekuly O2. Kapalný kyslík je modrý. S jinými prvky tvoří sloučeniny oxidy (např. CO, CO2, SO2...) Výskyt Nejrozšířenější

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH27

DUM VY_52_INOVACE_12CH27 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH27 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý SOLI Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s vlastnostmi solí,

Více

Pivo. Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš

Pivo. Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš Pivo Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš Čo je to pivo? základné suroviny: slad, chmeľ, voda fázy výroby: výroba mladiny, kvasenie, dokvasovanie, pasterizácia a stáčanie piva Existuje asi 24 druhov

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovnovzdelávací plán z chémie pre 6ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: Elearning vo výchovnovzdelávacom procese Dopytovoorientovaný projekt

Více

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ POKYNY Prostuduj si teoretický úvod a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly zkontroluj si správné řešení úkolů podle řešení FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ 1) Vliv koncentrace reaktantů čím

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Obec Vitanová. SKLO zbierame do zelených kontajnerov alebo vriec

Obec Vitanová. SKLO zbierame do zelených kontajnerov alebo vriec Obec Vitanová Zberová spoločnosť TS Ružomberok FINANCUJE TRIEDENÝ ZBER V NAŠEJ OBCI SKLO zbierame do zelených kontajnerov alebo vriec patrí sem - biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (poháre, fľaše,

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Těleso. Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu.

Těleso. Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu. Těleso a látka Těleso Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu. Z více těles, z více látek.. domácí úkol - 2 experimenty difuze v chladné vodě krystalizace

Více

Solné rekordy. Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují.

Solné rekordy. Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují. Soli nad zlato Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Solné rekordy Úkol 1a: Na obrázku

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Složení látek VY_32_INOVACE_03_3_02_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SLOŽENÍ LÁTEK Fyzikálním kritériem

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

Pipeco Slovakia s.r.o. Mostárenská Brezno IČO: DIČ: SK Číslo účtu: /0200. Chemická odolnosť HDPE

Pipeco Slovakia s.r.o. Mostárenská Brezno IČO: DIČ: SK Číslo účtu: /0200. Chemická odolnosť HDPE Chemická odolnosť DPE + odolný za bežných podmienok (tlak, teplota) podmienene odolný - médium napáda materiál, podstatne skrátená o životnosť. - nie je odolný Je potrebné prihliadať na koncentráciu a

Více

Manuál nakladania s komunálnymi odpadmi v mesta Bardejov

Manuál nakladania s komunálnymi odpadmi v mesta Bardejov Manuál nakladania s komunálnymi odpadmi v mesta Bardejov Vypracoval: Odpadový hospodár s.r.o. Upravil: Klimek Milan, ref. odd. životného prostredia Zmesový komunálny odpad Drobný stavebný odpad Interval

Více

Pitný režim uznáva každý a nerešpektuje ho takmer nikto. Jeho dodržiavanie je dôležité bez ohľadu na pohlavie či vek.

Pitný režim uznáva každý a nerešpektuje ho takmer nikto. Jeho dodržiavanie je dôležité bez ohľadu na pohlavie či vek. Pitný režim uznáva každý a nerešpektuje ho takmer nikto. Jeho dodržiavanie je dôležité bez ohľadu na pohlavie či vek. Voda je pre náš organizmus nesmierne dôležitá, už aj pre samotný fakt, že tvorí až

Více

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených

Více

Dosiahnutie rekordnej výroby kusov hotových výrobkov. 2016

Dosiahnutie rekordnej výroby kusov hotových výrobkov. 2016 SK O nás História Alfa-Plam vlastní najmodernejšiu technológiu, výrobné haly a sklady ktoré umožňujú ročnú výrobu viac než 10.000 kusov výrobkov. Moderné stroje od európskych a svetových výrobcov sú základom

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie -ukázka chem. skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

16. Koľko litrov moču sa zmestí do močového mechúra

16. Koľko litrov moču sa zmestí do močového mechúra 1. Popíš strednú vrstva oka 2. Vymenuj zmeny na tele v období puberty 3. Čo vieš o prištítnom teliesku 4. Čo prospieva a neprospieva obehovej sústave 5. Čo tvorí hrudník 6. Ako ináč nazývame pohyblivé

Více

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ EMIE ANORGANIKÁ ORGANIKÁ 1 EMIE ANORGANIKÁ Anorganické látky Oxidy: O, O 2.. V neživé přírodě.. alogenidy: Nal.. ydroxidy: NaO Uhličitany: ao 3... Kyseliny: l. ydrogenuhličitany: NaO 3. 2 EMIE ORGANIKÁ

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SUDOVÉ ČERPADLÁ PRE KAŽDÚ KVAPALINU TO PRAVÉ SUDOVÉ ČERPADLO. Uzavrieť to, čo je vo vnútri.

SUDOVÉ ČERPADLÁ PRE KAŽDÚ KVAPALINU TO PRAVÉ SUDOVÉ ČERPADLO. Uzavrieť to, čo je vo vnútri. SUDOVÉ ČERPADLÁ PRE KAŽDÚ KVAPALINU TO PRAVÉ SUDOVÉ ČERPADLO Uzavrieť to, čo je vo vnútri. Výhody sudových čerpadiel Grün žiadna vnútorná rúra ľahko prístupný hriadeľ jednoduché čistenie pevný hriadeľ

Více

Prezentace slouží k výuce tématu Rozlišování látek.

Prezentace slouží k výuce tématu Rozlišování látek. Rozlišování látek Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov CHEMIE Tematický okruh Téma Obecná chemie Rozlišování

Více

Obec Liesek. PLASTY zbierame do vriec spolu s papierom, kovmi a VKM. KOVY zbierame do vriec spolu s papierom, plastami a VKM

Obec Liesek. PLASTY zbierame do vriec spolu s papierom, kovmi a VKM. KOVY zbierame do vriec spolu s papierom, plastami a VKM Obec Liesek Zberová spoločnosť TS Ružomberok FINANCUJE TRIEDENÝ ZBER V NAŠEJ OBCI SKLO zbierame do zelených kontajnerov alebo vriec patrí sem - biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (poháre, fľaše,

Více

Pri procese spaľovania vstupujú do zariadenia pyrolýznej pece HOVAL GG 24 nasledovné odpady:

Pri procese spaľovania vstupujú do zariadenia pyrolýznej pece HOVAL GG 24 nasledovné odpady: Pri procese spaľovania vstupujú do zariadenia pyrolýznej pece HVAL GG 24 nasledovné odpady: Katal. č. ázov Kat. 02 01 02 dpadové živočíšne tkanivá 02 01 03 dpadové rastlinné tkanivá 02 01 04 dpadové plasty

Více

FLORE - WC BĚLICÍ GEL

FLORE - WC BĚLICÍ GEL CHEMOTEX Děčín a. s. Děčín XXXII Boletice nad Labem 63 407 11 Děčín Czech Republic Tel: +420-412-709 222 Fax: +420-412-547 200 E-mail: chemotex@chemotex.cz www.chemotex.cz FLORE - WC BĚLICÍ GEL TECHNICKÝ

Více

Obsah. Čistenie pomníkov s. 3. Fotokeramika s. 8. Žulové výrobky s. 12

Obsah. Čistenie pomníkov s. 3. Fotokeramika s. 8. Žulové výrobky s. 12 Katalóg produktov Obsah Čistenie pomníkov s. 3 Fotokeramika s. 8 Žulové výrobky s. 12 2 Čistenie pomníkov RUSTSTOP/G je špecifický produkt určený na odstránenie každého typu hrdze prítomnej na všetkých

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více