EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ"

Transkript

1 EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ Číslo akce: Název: Minikonference aktivní metody učení Termín a místo: , ZŠ Mendelova v Karviné-Hranicích OZNAČTE PROSÍM V KAŽDÉM ŘÁDKU JEDNU MOŽNOST KŘÍŽKEM Společná úvodní část Minikonference W1 W2 W3 W4 W5 W7 W8 Wx Průměr Pracovní dílna č X (dopište, prosím) 1,62 1,15 1,33 1,69 1,50 1,28 1,57 1,50 1,14 1,15 1,00 1,07 1,43 1,05 1,29 1,00 1,23 1,00 1,33 1,07 1,20 1,14 1,50 1,50 1,455 1,141 1,246 Celkově akci hodnotím 1,13 1,07 1,33 1,20 1,40 1,00 1,43 1,20 1,220 Náslechy v hodinách včetně rozboru NA MINIKONFERENCI MĚ NEJVÍCE ZAUJALO (OSOBA, TÉMA, MYŠLENKA, APOD.) - Šlapal - Šlapal ČD; Podešvová ČŠI - 1. Miloš Šlapal, 2. paní učitelka z 5. B, 3. paní lektorky Sládková a Jochová - pracovní dílna č. 1 metoda literární kroužky - náslechové hodiny žáci jsou zvyklí na návštěvy; dílna náplň - Sládková, Jochová čtenářství v oborech metoda učení, výběr textu - zaujala mě řeč pana Miloše Šlapala - práce s textem kaktus, velbloud podnětné, zajímavé, inspirující - paní učitelka Trojaková hodina čtení v 1. třídě povedená hodina s ukázkou práce s textem - náslech v hodině a následný rozbor Leona Mechúrová - vyučovací hodina p. Trojakové a W1 - kdybyste někdy vynalézali velblouda, pořádně si prohlédněte kaktus - Leona Mechúrová ukázka hodiny - ukázková hodina, rozbor (2x) - všechny části konference - ukázková hodina; pracovní dílna s Katkou Šafránkovou - Hanka Košťálová a její vystoupení; Miloš Šlapal a příklady z praxe v prezentaci; Katka Šafránková a její výborná dílna - téma Neobyčejné řízené čtení a paní Šafránková - prezentace Miloše Šlapala; rozbor náslechové hodiny; práce v dílně - náslech v hodině p. uč. Mechúrové náslech v hodině + rozbor (3. B čtení) - vedení workshopů Mgr. Šafránkové příjemné vystupování, ponechání volnosti názoru druhým, respekt, srozumitelnost, uvádění příkladů, ucelenost, připravenost - fundovaný přístup přednášející, její přístup, kterým zaujala i konkrétní metodický návod a náměty - K. Šafránková metoda řízeného čtení konkrétní texty a práce s nimi - řízené čtení výběr textu a práce s ním; čtenářská dílna v 8. A opět práce s textem - seminář Katky Šafránkové ujasnění mnohých otázek, které jsem k tématu měla; konkrétní náměty do hodin i pro dílny s dětmi a rodiči - paní K. Šafránková - náslechová hodina ve 2. B - paní Kateřina Šafránková a její lekce - čtení vede k lepším studijním výsledkům - myšlenka setkávání učitelů, odborníků a předávání zkušeností, nápadů, informací; je moc dobré vědět, že máme podobné zkušenosti, nápady, ale i bolístky - osobnosti mluvčích - Miloš Šlapal dílny čtení - Miloš Šlapal; nejčastější společný prvek úspěšných žáků je vztah ke knihám a čtenářství

2 - čtenářské dílny jako jedna z prostředků rozvoje ČG - nové podněty lektorů i učitelů; pracovní materiály - podněty, nápady - myšlenka, respektive informace, co hodnotí školní inspekce na všech hospitacích o čtenářské gramotnosti; zaujal mě p. Šlapal se svými zkušenostmi pedagoga - čtenářská dílna p. Šlapal - osoby lektorů, zejména pan Miloš Šlapal; velice milý a příjemný projev; velmi dobře připravená lekce - nejvíce mě zaujala náslechová hodina, její téma a zpracování - M. Šlapal jeho práce s žáky v dílnách čtení - náslechová hodina osobnost učitelky, téma (2x) - pan Šlapal - H. Košťálová Čtení je klíčem k úspěchu ; M. Šlapal Žáci, kteří pravidelně čtou, mají mnohem větší pravděpodobnost vzdělávacího úspěchu - setkání s lidmi podobného zaměření, sdílení zkušeností, námětů, postřehů; velmi inspirativní čas - výbornou organizaci a ochotu pedagogů - pořadatelskou školu a její pedagogy - ukázku hodiny; ukázky z videa - vše; připravenost lektorů - navození pozitivní atmosféry - sdílení s ostatními zkušenosti z praxe, pohledy; navázání kontaktů - připravenost celé akce; děkujeme všem - profesionální učitele, dobrou organizaci, milý přístup; oceňuji náměty a nápady pro další práci - vstřícnost všech lektorů - náslechová hodina (2x) - praktické příspěvky p. učitele Šlapala - skloubení praktické a teoretické složky - kvalifikovanost učitelky v 1. třídě, její kreativita a nadšení; skladba (nabídka) hodiny ve třídách a workshopů - dopolední náslech hodiny ve 3. B + rozbor hodiny - A. Kulíšková čtenářská gramotnost v přírodovědných předmětech, praktické zkušenosti - workshop č. 5 obě lektorky, spousta informací - další nápady jak zatraktivnit výuku - shrnutí - organizace BOV v 9. ročníku samotnými žáky; užití rybí kosti při kladení otázek; jednotlivé úrovně čtenářů - Kulíšková Alena přírodopis nadšení pro obor, pěkné nápady do hodin - pracovní dílna Leona Mechúrová konkrétní, věcné, přehledné - paní lektorka Leona Mechúrová; zavádění čtenářské dílny do výuky, návod, prakticky využitelné materiály pro výuku - L. Mechúrová schopnost vysvětlit, zaujmout; poskytnutí rad do praxe - pracovní dílna - pan ředitel Zmrzlík když představil školu, projekty, plány, vize školy - ředitel školy prezentace školy - výzva pro mě tak bylo aby školy měly aktivní knihovničky v každé třídě; hodina v 5. A (ČaS); workshop p. Mechúrové perfektní příprava, výklad, vedení workshopu - dílna čtení inspirující video - téma vytvoření a realizace čtenářských dílen; náměty pro konkrétní vyučovací hodiny; náslech v hodině - práce s dětmi, vedení hodiny, videoukázka, reflexe - pracovní dílna (z ní si odnáším řadu cenných rad a námětů pro další práci) - pracovní dílna W7; náslechová hodina ve 3. B - náslechová hodina ve 2. B; odpolední dílna praktický návod, jak začít se čtenářskou dílnou - vše - projev lektorky Leony, možnost vidět ji při práci (video) - Beáta velmi milá, přátelská, pozitivní učitelka; velmi ochotná, vstřícná; získala jsem mnoho praktických nápadů do výuky a vím, že už teď se těším na genetickou metodu chtěla bych podle ní učit ; L. Mechúrová

3 skvělá, přátelská, pozitivně naladěná lektorka; získala jsem mnoho praktických nápadů k použití v dílně čtení v 1. třídě, děkuji; chci učit podle genetické metody, aby děti brzy četly - paní Mechúrová - atmosféra konference a její organizace, nápady a náměty pro mou práci; milí a vstřícní lektoři - čtenářství nejen v ČJ - sepjetí teoretické báze s praktickou stále je velice úspěšně zvládnuto - pracovní dílna Leona Mechúrová; konkrétní náměty, výborná připravenost, věcnost - téma: Co se chci dozvědět žáci lepí papírky na tabuli, potom k tomu zjišťují odpovědi - myšlenka čtenářství - myšlenka jak změnit nechuť žáků ve vztahu ke čtení + nutnost a potřeba číst v odborných předmětech - téma matematika prof. Hejného - sdílení účastníků - hodina ČJ v 8. třídě; skvělá, inspirující, velmi dobře promyšlené a zvolené metody a text - úvodní část M. Šlapal - myšlenka/otázka jak moc vycházet při formulaci zadání naproti potřebám žáků, kdy trvat na zadání, které směřuje k cílům stanoveným učitelem - úvodní část p. Košťálové a p. Šlapala - téma pracovní dílny; konkrétní příklady využití v praxi; zkušenosti lektorů - náslechová hodina NA DNEŠNÍ MINIKONFERENCI OCEŇUJI - organizaci, pohodu, hodinu v 5. A - hodinu P. U. Renáty Niemczykové v 5. B - organizaci; dobré a odborné lektory - skvělou organizaci - oceňuji vyučující náslechových hodin jejich schopnost jít do takovýchto hodin; oceňuji lektory dílny (1) za promyšlenost, smysluplnost, rady, nápady - vše - oceňuji všechno - utřídění a prohloubení mých info - komunikaci s ostatními účastníky - skvělou organizaci a zabezpečení základních potřeb - organizační zajištění (při chodu školy!!!) - organizaci, celkovou atmosféru - dobrou organizaci - organizaci; vysokou úroveň lektorů; prostředí školy - organizaci, úroveň lektorů - velmi profesionální lektoři, učitelé v náslechových hodinách, příprava celé akce - setkání s inspirativními lidmi - přípravu školy a ochotu učitelů z Mendelky - připravenost lektorky, schopnost předat zajímavým způsobem zkušenost s metodou; výběr textů - odbornost, přehled lektorů - profesionalitu, připravenost, zaujetí pro práci - všechno (od organizace až po konkrétní obsahy jednotlivých dílen nebo náslechů); dílna velký přínos, použitelné v praxi - organizaci; zaměření výběr workshopů - konkrétní náměty a návody aktivního čtení, metodický materiál - výborně zorganizováno, výborní lektoři - velmi dobrou organizaci, kvalitu lektorů - organizaci, skvělou přípravu všech, kteří se podíleli; téma, které mě hodně zajímá; velká dávka inspirace - ucelenost přístupu - skvělou organizaci, přínosný program

4 - oceňuji pedagogy ZŠ Mendelova nechat nahlédnout pod pokličku a vpustit tolik cizích osob (učitelů) do třídy vyžaduje odvahu a odbornost, díky - připravenost konference za plného chodu školy - vše a za vše moc děkuji - tradičně velmi dobře zorganizováno; tematická rozmanitost - organizaci - perfektní organizační zajištění - velmi dobrou náslechovou hodinu přírodopisu v 9. B - srozumitelnost - praktické zaměření konference; možnost volby náslechu a workshopu; příjemnou atmosféru - zapojení učitelů do této akce; organizaci; příjemné prostředí - připravenost, organizaci - množství námětů na realizování (zavádění) aktivit, které vedou k rozvoji čtenářství (zájmu o čtení, porozumění textu), popř. k zavádění čtenářských dílen - množství materiálů, inspirace - perfektní organizaci - celá minikonference se nesla v jednom duchu čtenářská gramotnost ; mohli jsme nahlédnout do hodin, kde se využívá a jak se s ní pracuje - čtenářská gramotnost čtenářská dílna; účast v hodinách - přístup a osobu p. Mechúrové; organizaci celého dne - profesionální přístup lektorů; organizaci; občerstvení - organizaci, profesionalitu - upřesnění zakládání čtenářských dílen, náměty a organizaci - možnost účastnit se náslechové hodiny - možnost podívat se do dílen čtení - praktičnost, příjemné prostředí - organizaci - organizaci a občerstvení - perfektní organizaci a časovou přesnost! - zařazení praktických ukázek - praktickou stránku dílny; odnesla jsem si i materiály, se kterými bude jednodušší začínat - praktičnost, využitelnost v praxi, nové podněty, náměty, pomoc - práci všech organizátorů, lektorů, super jídlo a pohoštění; obsahová náplň dílny, zajímavá ukázková hodina; dílnu čtení p. Mgr. Mechúrové! - organizaci, přípravu i celý průběh - připravenost, odbornou erudici vystupujících a vynikající organizaci celé minikonference - organizace, připravenost - organizaci 1 - perfektní organizaci, příjemné prostředí i lidé, kteří měli na starosti organizaci - praktické zkušenosti - výborná organizace, profesionální přístup, inspirace do vyučování - zvládnutou organizaci, pestrou nabídku témat - připravenost, pestrost, organizační zvládnutí - zajištění a organizaci - organizaci, nasazení ZŠ Mendelova; téma čtenářství v různých oborech - otevření výuky v celé škole - pracovní nasazení ZŠ Mendelova - zvolené formy práce (dvojice, skupiny) v pracovní dílně - náslechovou hodinu

5 VZKAZY LEKTORŮM, UČITELŮM ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ORGANIZÁTORŮM - děkuji, bylo to zajímavé - děkuji, líbilo se mi to - obdivuji vaši vstřícnost, ochotu zodpovědět všechny dotazy - W1 zajímavá lekce, dobře připravená, určitě využiji ve své třídě - všem moc děkuji za skvělou organizaci akce - těším se příští rok - děkuji za příjemně prožitý den (lektorům i organizátorům); velmi inspirující - díky/děkuji (2x) - děkuji, jen houšť!!! - děkuji všem, že nám umožnili nahlédnout do školy i hodin - 1* - děkuji za výbornou organizaci a milý přístup; jsem ráda, že jsem tady dnes mohla být - moc děkuj, perfektní - pokračujte v této práci dál, děláte to dobře - děkuji za skvěle připravenou akci - *** - moc děkuji za příjemné prostředí, ochotu a úroveň dílen - poděkování za vstřícnost - děkuji - všem děkuji za podněty, za příjemný a podnětný den - poděkování patří všem organizátorům a lektorům (velké zaujetí pro čtenářství a cenné rady) - těším sena další konferenci - děláte to se zaujetím, je to super - děkuji za vzornou a jistě časově vyčerpávající přípravu akce - moc se mi to líbilo - výborná organizace, chutný oběd i občerstvení, milé paní učitelky, aktuálně vybraná témata pracovních dílen - hodně elánu do další práce - organizátorům výběr seminářů byl složitý, protože všechny dílny vypadaly zajímavě; možná natáhnout seminář do několika dní - děkuji (3x) - výborné - - oceňuji formu přístup lektorů - moc děkuji za super den; mnoho poznatků využiji v praxi - děkujeme za zajímavé náměty a dobrou organizaci akce - děkujeme za dobře zorganizovanou akci - pokud bych měla najít jediné slovo, které by mělo vystihovat učitele je inspirativní; a to Miloš Šlapal určitě je, děkuji - děkuji za uspořádání akce byla jsem loni, letos opět velmi inspirativní; snad přijdu i příště - další minikonference praktické - děkuji lektorům, učitelům a organizátorům za zajištění konference, za příjemnou atmosféru a vstřícnost; děkuji lektorkám workshopu za jeho organizaci, přestože se o vedení workshopu dozvěděli den předem - děkuj za váš čas a pěkně připravené hodiny - příjemné vystupování, ochota sdílet své zkušenosti - velké díky za poskytnutí zkušeností, nápadů, - děkuji - děkuji všem za organizaci a náročnou přípravu - děkuji za organizaci a přípravu - škola působí dojmem velmi pozitivním, učitelé jsou tým vedený velkou osobností - děkuji za inspirativní a podnětný den plný nápadů pro svou praxi - děkuji všem, kteří se na organizaci podíleli, zvláště pracovníky ZŠ Mendelova za profesionalitu

6 - moc pěkné a příjemné odpoledne - ať je každý den důvod těšit se do školy - perfektní organizace; spousta námětů a cenných rad; příjemné prostředí - profesionální přístup, učitelé z praxe, velmi příjemné vystupování, pozitivní přístup; organizace velmi dokonalá vše vynikající KDE, KDY, KAM, v KOLIK, děkuji - jste skvělí - perfektně zvládnutý tak náročný den - skvělá minikonference! - děkuji, toto odpoledne bylo velmi přínosné a inspirativní - paní Mechúrové moc děkuji za vynikající dílnu, velmi inspirativní - velmi moc děkuji; děkuji všem! - děkuji za množství a kvalitu odvedené práce - chtěl bych všem pedagogům poděkovat a popřát, aby úspěšně ve své práci pokračovali - příjemné, vstřícné vystupování, ochota - díky moc - díky, fakt se vám to podařilo - rozšířit kapacitu lektorů o témata, o které je větší zájem - poděkování všem příjemná atmosféra ve vyučovací hodině; výborný oběd; aktivní pracovní dílna - - díky za prostor pro obohacení se zkušenostmi - skvěle připravená akce, za kterou Vám děkuji - děkuji, návštěva v 1. A byla inspirativní - děkuji - moc děkuji za možnost strávit u Vás plodný den - děkuji za zajímavé náměty MŮJ JAKÝKOLIV NÁMĚT: - STAČÍ VAŠE NÁPADY - KONFERENCE ZDE KAŽDÉ JARO, TŘEBA I BEZ NÁSLECHOVÉ ČÁSTI, ABYCHOM NEZATĚŽOVALI UČITELE - OCENILA BYCH POKRAČOVÁNÍ DÍLNY NEOBYČEJNÉ ŘÍZENÉ ČTENÍ ZAMĚŘENÉ NA STARŠÍ ŽÁKY - *** - NÁMĚT NA DALŠÍ DÍLNU: JAKÝM ZPŮSOBEM HODNOTIT DÍLNY ČTENÍ? HODNOCENÍ DÍLEN ČTENÍ - PRO APLIKACI ČTENÁŘSKÉHO KONTINUA VYTVOŘIT UCELENÝ SYTÉM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLY - RÁDA PŘIJEDU PŘÍŠTĚ; MOC BY MĚ POTĚŠILA I MINIKONFERENCE V MATEMATICE - SNAŽIT SE AKTIVITY KVIC ROZŠIŘOVAT NA VĚTŠÍ PŮSOBNOST, NEŽ JE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - MOŽNOST PODÍVAT SE DO DALŠÍCH HODIN; SPOLUPRÁCE - PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ BY SE MOHLO VĚNOVAT MATEMATICE PROF. HEJNÉHO - MATEMATIKA PROF. HEJNÉHO - SPOUSTU INFORMACÍ VYUŽIJI V PRAXI - OCENILA BYCH SEZNAM TZV. DOPORUČENÉ ČETBY, TZN. PRAXÍ OVĚŘENÝCH KNIH - MOŽNOST OPĚT NAVŠTÍVIT DALŠÍ SEMINÁŘ, HODINU; SPOLUPRÁCE - VÍCE PODOBNÝCH AKCÍ NA SEVERU MORAVY