Blahoslavenství a běda turistů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blahoslavenství a běda turistů"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. IX., 7/2009 a 8/ 2009 Blahoslavenství a běda turistů Blahoslavení ti, kteří se dokáží těšit z nádherné podívané i bez fotografování, neboť jim se krása stvoření zapíše do srdce. Blahoslavení ti, kteří se nebojí únavy z namáhavého výstupu, neboť odměnou jim budou nejen svaly, ale i duchovní vytrvalost. Blahoslavení ti, kteří dokáží setrvat v tichu, aniž by neustále hledali signál, neboť se snadněji naladí na tichý Boží hlas. Blahoslavení ti, kteří se spokojí s menším dílem svačiny jen proto, aby se mohli rozdělit s druhými, neboť jejich tělo nebude sice plně nasyceno, ale nasytí se jejich duše. Blahoslavení ti, kteří pro dobro jiných neváhají použít své schopnosti a odborné znalosti, i když mají zrovna "volno", neboť dostanou odměnu, kterou nelze vyčíslit na výplatní pásce. Blahoslavení ti, kteří ani v horkých letních dnech neztrácejí cit pro vkusné a důstojné oblečení, neboť jejich tělo bude vyzařovat krásu duše. Blahoslavení ti, kteří ani v dopravní zácpě neztrácí trpělivost a úsměv, neboť jejich zásluhy o mír ve světě nejsou o nic menší než zásluh těch, kteří urovnávají válečné konflikty. Blahoslavení ti, kteří v navštívené zemi dokáží respektovat zvyky místních obyvatel, neboť se tak otvírají kráse, která se povrchnímu pohledu skrývá. Blahoslavení ti, kteří se i tam, kde je nikdo nezná, chovají podle svého svědomí, neboť ten, který vidí i ve skrytosti, je odmění. Ale běda vám, kteří nedokážete obdivovat krásu bez toho, aniž byste se jí usilovali zmocnit, neboť tak se vám v rukou rozpadne! Běda vám, kteří se neustále ženete za požitky, neboť vaše srdce zůstane stále nenaplněné! Běda vám, kteří zanecháváte nepořádek a špínu všude, kudy jen projdete, neboť jaké je okolí kolem vás, takovým se stává i vaše nitro! Běda vám, kteří v každé situaci hledáte to nejpohodlnější řešení, neboť nezakusíte radost z plného života! S Bohem na cestách. Modlitby nejen na prázdniny, Paulínky 2007 Duchovní slovo DĚKUJI! Od loňského roku slaví církev v Polsku začátkem června Svátek vděčnosti. Vynikající nápad, který by bylo dobře slavit i u nás. Vděčnost ctnost a životní názor, který je tak často opomíjený v našem životě. Jak často si stěžujeme, kritizujeme, pomlouváme, vidíme vše zlé. Jak málo je v nás vděčnosti. A přece máme za co a komu děkovat! Jak krásnější a radostnější by byl život, kdybychom místo toho, co je zlé, měli ve svém srdci vděčnost; kdybychom měli Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 1 -

2 slovo děkuji pro Pána Boha i pro lidi, kteří žijí kolem nás. Nečekej, že tobě někdo poděkuje, ty to udělej první! Pamatuješ, že mše sv. Eucharistie - to znamená poděkování? Uvědomme si to a skrze brýle vděčnosti se podívejme na svět. Také já chci poděkovat. Poděkovat za to, že společně můžeme prožívat život víry v našem farním společenství. Poděkovat za vše dobré, co děláte z lásky k Pánu Bohu i k lidem. Opravdu, když se dívám na to, co jsme společně dokázali, jsem vděčný každému z vás. Děkuji za modlitbu, za dobré slovo, za skutky lásky. Děkuji! Přeji požehnané prázdniny. Všichni si zasloužíme chvilku klidu a obnovy našich sil. Doufám, že po prázdninách budeme opět společně pracovat pro Pána Boha i pro druhého člověka. Pamatuji na vás v modlitbě! Gajda, Jana Gajdová, Martin Grombíř, Dagmar Hadačová, Vendula Haluzová, Lukáš Holubík, Marie Holubíková, Vojtěch Horák, Veronika Hudečková, Anna Chocholáčková, Eva Chocholáčková, Petr Krša, Eva Krůtilová, Pavel Kubal, Jan Loutchan, Tomáš Lovecký, Romana Múčková, Marie Nováková, Barbora Petruželová, Lucie Petruželová, Zdeněk Říha, Ivona Říhová, Michal Sochor, Richard Sochor, Jana Sochorová, Petr Surý, Martin Svoboda, Pavla Svobodová, Tereza Šťastná, Dominik Vajčner, Pavel Vavřík, Matěj Zůbek, Magdaléna Ženatá. Váš O. Lukáš Společenská kronika červen 2009 Biřmování - svátost křesťanské dospělosti přijali: Ludmila Bačíková, Marek Bellay, Lenka Bezděková, Adéla Blažková, Vít Buček, Martin Furiš, Miroslav Furiš, Kristina Hrubá, Jan Hrubý, Václav Juras, Lukáš Jursa, Přemysl Komoň, Markéta Konečná, Veronika Konečná, Lucie Krystoňová, Hana Landkamerová, Markéta Landkamerová, Anna Lžičařová, Anežka Mičková, Lukáš Mlýnek, Alžběta Motlová, Jakub Múčka, Martin Múčka, Vít Múčka, Radek Nejeschleba, Lucie Neumannová, Lukáš Perutka, Marcela Petráková, Amálie Zdislava Rosíková, Luděk Skalka, Sandra Skalková, Matěj Sobek, Jiří Sochor, Lubomír Sochor, Alžběta Sochorová, Lenka Sochorová, Marie Stanislavová, Ivana Svobodová, Jaromír Šašinka, Eliška Šašinková, Alena Šimánková, Petr Tomeček, Daniel Trýska, Anna Vičarová, Vojtěch Berčík, Jana Berčíková, Zdenko Bína, Martin Gaidos, Anna Gaidosová, Tomáš Svátost manželství si udělili: Radek Novák a Marta Trnečková oba ze Strážnice, Michal Zůbek z Petrova a Gabriela Hubíková ze Zlína, Patrik Komárek z Němčiček a Blanka Tokošová ze Sudoměřic Rozloučili se s námi: Marie Tichá, Marie Podrazilová, Josef Mazůr, Jiřina Jančová Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 2 -

3 Úmysly apoštolátu modlitby ČERVENEC 1. Aby křesťané na Středním východě mohli žít svou víru v plné svobodě a byli nástrojem pokoje a smíření. 2. Aby díky svědectví všech věřících v každé zemi světa byla církev semenem a jádrem smíření a sjednocení lidstva v jednu Boží rodinu. 3. Aby setkání charismatické konference otevřelo dveře mnoha srdcí pro mocné působení Ducha Svatého. SRPEN 1. Aby si veřejné mínění bylo více vědomo problému milionů vystěhovalců a uprchlíků a aby se nalezlo konkrétní řešení pro jejich často tragické situace. 2. Aby křesťané, kteří jsou diskriminováni a pronásledováni v mnoha zemích kvůli Kristovu jménu, dosáhli uznání svých lidských práv, rovnoprávnosti a náboženské svobody, aby mohli žít a svobodně vyznávat svou víru. 3. Aby čas odpočinku byl také časem pro obnovu důvěrného vztahu k Bohu v osobní i společné rodinné modlitbě. Z farnosti Ohlédnutí za svátostí biřmování Sobotní dopoledne 13. června 2009 se jistě významně zapsalo do srdcí a do paměti mnohých mladých farníků ze Strážnice a okolí. Svátost biřmování Po dlouhé přípravě do vyzdobeného chrámu P. Marie se sešli biřmovanci se svými kmotry a příbuznými. Sem právě v 10 hodin průvodem nastoupilo plno ministrantů a kněží i s O. arcibiskupem Janem Graubnerem. V ornátech převládala červená barva znamení Ducha svatého. A obřady začaly. Všechno klaplo na výbornou. Mnozí ze starších si asi připomněli minulé udělování svátosti biřmování, kdy biřmovance připravoval O. Jiří Schwarz. Letos to byl O. Lukáš Karpinski piaristé. Jak jim můžeme být vděčni za tuto tak Bohu milou službu v naší farnosti! Této službě se po několik let věnoval O. Jiří a po jeho odchodu do Sudoměřic přijal jeho úkoly a povinnosti O. Lukáš. Poděkujme jim i všem ostatním piaristům, kteří u nás sloužili a slouží dodnes, za jejich obětavou práci. Těší nás také, že jsou ctiteli naší patronky P. Marie, která jistě s uspokojením sleduje jejich konání láskyplným pohledem na obraze nad hlavním oltářem. Za všechno patří naše poděkování a obdiv. Vyprošujeme jim v modlitbě dary Ducha sv. a ochranu Matky Boží, kterou mají i ve svém řádu za patronku. Jarmila Lenzová Prázdninové táboráky I letos proběhnou o letních prázdninách tradiční táboráky. Sejdeme se opět každou středu od 18 do 21 hodin na hřišti ZŠ Školní ul. Níže uvedené osoby vyzvednou špekáčky a chléb v masně u Šťastných, klíč od areálu hřiště a várnici se šťávou u Jiřího Sochora ve Starém městě. Jídlo a pití platí farnost. Prosíme odpovědné osoby, které mají na starost průběh celého večera o likvidaci ohně a úklid atd. Srdečně zveme děti, mládež i dospělé - přijďte si posedět, zazpívat nebo si přijít jenom tak popovídat. Přejeme všem příjemnou zábavu a pěkné zážitky ze společného setkávání se. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 3 -

4 Termíny a rozdělení táboráků: 8.7. Zdenka Nováková Maruška a Eliška Horákovy Pavel a Anička Tomšejovi Markéta Sochorová 5.8. Petra Vajčnerová (Demižón) M. Matyášová Jurasovi (rodiny, misijní klubko spolča kluků) Skarabeus, Jana Sochorová ml. Děkujeme všem, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas i druhým, děkujeme p. Polanskému za dřevo a vedení ZŠ Školní za zapůjčení prostor. Jurasovi Brigáda otloukání omítky na kostele Panny Marie Na začátku června se uskutečnila brigáda, při které se sešlo dost ochotných farníků, aby pomohli při otloukání omítky na kostele Panny Marie. Děkujeme všem, kteří tam pracovali! Také děkujeme p. Miroslavu Šťastnému za guláš, který dodal sílu brigádníkům k další práci. Pán Bůh zaplať! Misie Adopce na dálku dětí ze střediska v Manvi (Raichur) Vážení přátelé! V létě 2008 jsme strávili několik týdnů na jezuitské misijní stanici v Manvi (Raichur, Karnataka, Indie). Jezuité sem přišli teprve před několika lety, aby pomáhali lidem, kteří žijí ve velké chudobě a náročných podmínkách. Jedním z jejich hlavních cílů je umožnit vzdělání dětem z chudých rodin, díky němuž budou mít v dospělosti větší šanci na uplatnění, budou si moci zajistit důstojnější podmínky k životu a zároveň prospívat své komunitě. Měli jsme možnost alespoň na krátkou dobu sdílet s těmito dětmi jejich každodenní život; bydleli jsme s nimi na internátě, učili se a hráli si s nimi. Velmi nás povzbuzovala jejich nezměrná radost ze života, touha po vzdělání i odhodlanost jejich učitelů a těch, kteří chod celého projektu zajišťují. Adopce na dálku Velké plány indických jezuitů, ze kterých se již mnoho začalo uskutečňovat, samozřejmě potřebují finanční podporu. Jedna z možných forem pomoci je tzv. Adopce na dálku. V České republice ji formálně zajišťuje Rozvojové středisko Arcidiecézní charity Praha (ADCH Praha). Adopce na dálku znamená, že podporujete jedno konkrétní dítě, které by jinak z finančních důvodu školu navštěvovat nemohlo. Z částky 4900 Kč za rok je mu potom uhrazeno školné, školní pomůcky, uniforma apod. Tato částka se posílá jednou za rok na účet ADCH Praha. Je možné, aby se na jedno dítě složilo více Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 4 -

5 dárců (např. farnost, skupinka přátel, vaše pracoviště apod.). Samozřejmostí je potvrzení potřebné k získání slevy na dani. Za správné využití vašich financí ručí na české straně Rozvojové středisko ADCH Praha, které má s podobnou formou pomoci již dlouholeté zkušenosti. Na indické straně je to potom především ředitel střediska v Manvi otec Eric Mathis SJ, se kterým jsme v kontaktu a máme od něj průběžné zprávy o pokrocích celého projektu. Jak postupovat? Kontaktujte Vojtěcha Studénku ). Rádi Vám zodpovíme na dotazy, vybereme společně dítě k adopci a zařídíme registraci na ADCH Praha. Více informací O dobrovolnickém projektu Misia India 2008: O adopci na dálku: Jménem dětí z Manvi za pomoc děkují Vojtěch Studénka a další Příspěvky farníků Vzpomínka na Otce Dominika na Svatém Antoníčku Každým rokem jezdím na pouť na Svatý Antoníček. Bylo to v době, kdy tam byl ještě Otec Šuránek, ale i potom v době působení Otce Dominika, jeho synovce. Na jedné pouti jsem koupila pro vnučku v charitním stánku pěkný růženec. Jenomže po mši svaté pan farář poutní památky nesvětil a já jsem odjela domů. Růženec zůstal v kabelce, protože jsem si pořád na to myslela, že není posvěcený, že není takový hotový, prostě, že je jak polotovar. Jednou v neděli jsem se zase vypravila na odpolední nedělní mši svatou a byla jsem šťastná. Mši svatou sloužil právě Otec Dominik, tak jsem si to naplánovala, že ho požádám o posvěcení růžence. A podařilo se. Když jsem po mši svaté vyšla z kostela, on už vyšel ze sakristie jenom v klerice. Pokročila jsem za ním a poprosila o malou, velkou službu, jestli by mi posvětil růženec. On ochotně řekl: Ale ano, žádný problém, pojďte." Vešli jsme jenom kousek do sakristie, růženec položil na stůl, začal se modlit a svěcenou vodou, která byla v kropence na stěně růženec pokropil. Po požehnání mi spokojeně růženec podal a řekl: No a je to. S Pánem Bohem". Já jsem byla spokojená a šťastná, že se mi podařilo to, co jsem chtěla a po čem jsem tolik toužila. A často na jeho ochotu ve všem vzpomínám a přeji mu šťastnou věčnost, za všechny jeho oběti a dobré skutky. Anežka J. Čas pro toho druhého aneb Manželské večery ve Strážnici Ze zvědavosti jsme se přihlásili na manželské večery, které pořádalo Centrum pro rodinu Strážnice. Co jsme zažili? Strávili jsme osm večerů s pohoštěním, s přednáškou na DVD, ale i s prostorem pro zamyšlení nad tématy. Nešlo o žádné skupinové diskuze, manželé naslouchali jeden druhému u svého stolu. Tím, že jsme byli alespoň na pár hodin odtržení od všedních povinností, mohli jsme vše prožít opravdově. Kurz je sice založen na křesťanských principech, ale ve světě ho vyhledávají i lidé bez vyznání je určen pro všechny, co chtějí svoji osobnost i svůj vztah dále budovat. Měli jsme možnost poznat řešení situací, které přináší život a se kterými si někdy nevíme rady. V průběhu těchto večerů se vytvořilo pěkné společenství. Zajímavé bylo, že naše děti přijali naši účast na kurzu velice pozitivně a zajímali se, proč tam chodíme a co se tam dozvíme. Kurz pro nás byl určitě přínosem, vřele ho doporučujeme. manželé Jurasovi Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 5 -

6 Poděkování Když jsem šla na Den dětí kolem farské zahrady s otevřenými vraty a podívala jsem se dovnitř, poskočilo mně srdce radostí nad rozdováděnými veselými dětmi, nad jejich bezstarostným smíchem a honičkou kolem táboráku. Radost měly nejen děti, ale i jejich rodiče, kteří jistě dokáží ocenit zábavu dětí v tomto prostředí s odpovědným dozorem. A co my dospělí, jak my máme být vděčni otcům piaristům? Nebudu vyjmenovávat všechny služby, které nám poskytují, z obavy, abych na některou nezapomněla. Ale je jich víc než dost. A můžeme říci s čistým svědomím, že jsme náležitě za ně vděčni v modlitbách? Slibme si, že jim budeme v jejich službě pomáhat, pokud možno, a ne je otravovat různými, často nevhodnými, připomínkami a drobnostmi. Děkujme Bohu za to, že je máme a modleme se za ně. Pán Bůh žehnej jejich práci. Anna Průžková Starobní puberta Každá historická éra má své idoly, vzory a modly. Mám smůlu, že jsem spadla ve vývoji lidstva do období kultu mládí. Tak nevím, komu mám vděčit za to, že se ne zrovna tanečním krokem posouvám k padesátce, která zrovna teď přestala být populární. Proč jsem se nenarodila o hrst let později? Nenutila by mě žádná lidská uskupení s univerzálním receptem na svěžest, zdraví, úspěch, optimismus a jiné výdobytky připisované mládí, abych se začala bát zveřejňovat své datum narození. Naštěstí mám po rodičích tvrdou hlavu a nedám si vzít své právo na vrásky, pomalejší chůzi, přiznanou nemoc, svůj styl oblékání, druh četby. A hlavně právo na svůj názor. Lidi samozvaně vševědné, stáří odsuzující pak mohu, ale nemusím ani vyslechnout. Natož poslechnout. Takže jsem vlastně ráda, že je mi pětačtyřicet a už vím, že stáří neznamená smrt. Je to období, ve kterém má člověk pořád chuť žít. S kamarády, ve společnosti, v rodině. Se svými touhami, přáními a sny. Prožívá jakousi starobní, důchodcovskou pubertu, ve které se umí opravdu bavit a smát, jen s větším nadhledem třídí věci na důležité a nepodstatné. Mohu to doložit. Dcera šla poprosit babičku s dědečkem o půjčení rekvizit, aby se mohla převléct za starou babku. K jejímu obrovskému údivu jí babička dala k dispozici svoje sváteční důchodky, dědeček brýle, které má na čtení. Také přidali řadu užitečných rad ohledně správné chůze, držení hlavy, čagánku. A jakou měla radost, když jim na druhý den vracela půjčené věci a ukazovala fotky, nad kterými se mohli spolu zasmát! Znáte názornější doložení mladistvosti spojené se vstřícností a láskou? Proto jsem ráda, že se nemusím z důvodu nízkého věku tvářit tak, jak žádá současný trend, tedy pohrdat stářím, odsuzovat ubolavělé a přehlížet nemocné. Navíc mě tato kategorie lidí pořád nenápadně učí velké životní pokoře pokoře před životem. Hana S. Historie Pouť se Strážnici Zalistujme si v historii církevních dějin ve Strážnici a dozvíme se, jak to bývalo v 17. a 18. století ve Strážnici o poutích: Cituji: Vrcholným projevem Mariánské úcty a největší slavností koleje byla pouť při svátku Nanebevzetí Panny Marie. Každý rok je o ní v klášterní kronice zápis víceméně obšírný. Všechny bohoslužby bývaly u piaristů. Předvečer pouti: v sobotu před poutí bývaly první slavné nešpory s hudbou. Míval je obyčejně místní farář, někdy rektor koleje. Navečer chodili ke zpovědi poutníci z Radošovec i místní věřící. Večer bývala Loretánská litanie u sochy P. Marie, která stávala už před starou kolejí v ulici podél mlýna, asi od r asi na tom místě zbudovali piaristé později i nynější kapličku s obrazem P. Marie. Ráno se pokračovalo ve zpovídání. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 6 -

7 Roku 1685 zpovídalo celkem 12 kněží, roku 1740 je zaznamenáno 15 zpovědníků ze všech okolních klášterů i far. Jelikož se na poutní slavnost sešlo vždy mnoho hostů, chudá kolej se svými prostředky na pohoštění sama nestačila. A tak před poutí chodili piaristé po okolí na sbírku. Například r sebrali 152 kuřat, 16 husí, 12 kachen, 350 vajec, másla roztopeného 8 mázů, čerstvého 6 liber. Roku 1735 daroval jim hrabě na pouť 2 vědra vína, půlku z daňka, čtvrtku z divoké svině a několik divokých kachen. Tolik nám prozrazují staré kroniky. V čem nám mohou být naši předkové příkladem? Nejen ve zbožnosti a obětavosti, ale i ve štědrosti, nemyslíte? Pozn.: Národnost piaristů byla: Italové, Němci, Moravané i Čechové za zápisu. Ostatní členové familiae domus byli: bratrem operarii. Klášter měl svého kuchaře a pekaře, zahradníka, obuvníka, krejčího, tesaře, vrátného a sklepmistra. Ze Strážnice samé vzešlo několik piaristů, kteří působili v kolejích moravských nebo v zemích okolních. Jarmila Lenzová Informace Farní informace Během prázdnin, z pochopitelných důvodů, budou změněné veřejné hodiny na faře. Čekáme Vás v pondělí a v pátek od do 18.00, nebo se můžete domluvit s knězem po mši sv. Naše telefonní čísla a ové adresy najdete na www farnosti. Jménem radějovských farníků Vás srdečně zvu na radějovskou pouť. Letos to bude neděle (5. července). Hrubá mše sv. ve Strážnici nebude, v hod. začne poutní mše sv. v Radějově. Letos jsem pozval známého nám všem bývalého strážnického kaplana a radějovského faráře P. Roberta Kalbarczyka, který v součastné době působí jako spirituál a učitel piaristických škol v Poznani. P. Lukáš Poděkování Dne při příležitosti MDD jsme byli pozváni panem kaplanem Jackem na farní zahradu oslavit s dětmi z křesťanských tříd (Motýlci a Berušky) jejich svátek. Pan kaplan se svými pomocníky (Luďkou, Mirkem a Vojtou) pro nás připravili špekáčky, sladkosti a spousty her. Dětem se na faře moc líbilo. Věříme, že budou mít krásnou vzpomínku na celý život. Táborákem bylo také završeno celoroční setkávání dětí z MŠ s Otcem Jackem. Každý měsíc nás přišel navštívit, obdařit dobrým slovem, obrázkem i dárkem a také povzbuzením paní učitelek při práci s dětmi. Všem Pán Bůh zaplať! Paní učitelky z křesťanských tříd Těšíme se na Svatého otce Není to tak dlouho, co jsme četli list našich biskupů, ve kterém nám oznamovali radostnou zprávu přijede za námi Svatý otec! Termín jeho návštěvy ( září) už není v nedohlednu. A tak se na něj chceme společně připravovat. Proto Vás chceme poprosit: napište nám své zážitky z minulých setkání se Sv. otcem Janem Pavlem II. či cokoli jiného, co jste prožili kolem osoby papeže. Chystáte se i letos setkat se s ním? Sledujete jeho život, promluvy, cesty? Jak? V novinách, na Prograsu nebo v Tv Noe? Modlíte se za něj? Máte jej rádi? Nalaďme se i prostřednictvím těchto příspěvků na papežovu návštěvu podobně, jako když se v rodině všichni společně těší a připravují na nějaké společné velké setkání. Další číslo našeho časopisu vyjde až na konci letních prázdnin. Proto své příspěvky můžete dodat do 20. srpna em na adresu nebo je vhoďte do krabičky vzadu v kostele. A ještě malá připomínka jestliže máte chuť napsat, udělejte to raději hned. Do konce prázdnin je daleko a kdo ví, vzpomenete-li v půli srpna na tento článeček. Podrobnosti kolem návštěvy Svatého otce najdete na Děkujeme a těšíme se na příspěvky! Redakce Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 7 -

8 Prázdninový rozpis mší sv. Tento rozpis bude platit od pondělí do pátku Strážnice Petrov Radějov Sudoměřice nedělní mše sv. v sobotu červenec srpen neděle 7.30, u P. Marie srpen červenec 9.00 pondělí u sv. Martina úterý u P. Marie středa čtvrtek pátek u sv. Martina Zádušní mše sv. a pohřby (ve všech farnostech) budou buď v pondělí, ve středu, nebo v pátek (v ty dny, kdy kněz bude mít jednou mši sv. ve farnostech), Úklid kostela Panny Marie Sobota 4.7. skupina č. 2 - Blatová A. Sobota skupina č.3 - Rybecká L. Sobota skupina č. 4 - Sochorová E. Sobota skupina č. 5 - Gajdová L. Úklid kostela sv. Martina Sobota 4.července - skupina č. 1 Sobota 11.července - skupina č. 2 Sobota 18.července - skupina č. 3 Sobota 25.července - skupina č. 4 Úklid kostela Panny Marie Sobota 1.8. skupina č. 6 - Stehlíková J. Sobota 8.8. skupina č. 7 - Benešová B. Sobota skupina č. 8 - Rybecká A. Sobota skupina č. 9 - Hrachovská B. Sobota skupina č Šašinková M. Úklid kostela sv. Martina Sobota 1.srpna - skupina č. 5 Sobota 8.srpna - skupina č. 6 Sobota 15.srpna - skupina č. 7 Sobota 22.srpna - skupina č. 8 Sobota 29.srpna - skupina č. 9 Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 8 -

9 Strážnická farní rodina a strážnická komunita piaristů Vás zve na tradiční pouť při příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. pátek, 14. srpna mše sv. v kostele Panny Marie po mši sv. koncert křesťanské hudby v podání mládežnické skupiny ze Slovenska sobota, 15. srpna mše sv. na Piaristickém nám. po mši sv. světelný průvod (Nová ul. a Komenského ul.) neděle, 16. srpna 7.30 ranní mše sv. v kostele Panny Marie poutní mše sv. na Piaristickém nám odpolední pobožnost a požehnání Nejsvětější Svátostí poutní odpoledne na farní zahradě, na Nám. Svobody koncert dech. hudby Svárovanka Letos bude naším hostem P. Tomasz Dawidowski a mládež ze srbskolužické farnosti Ostro v Německu. Příležitost ke svátosti smíření v pátek a v sobotu od do hod. Modlitbu sv. růžence (půl hodiny přede mší sv.) povede: v pátek Živý růženec, v sobotu mládež, v neděli hnutí Focolare. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 9 -

10 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY Ředitel naší charity na Ukrajině! Tak už to všichni víte - důvod, proč náš pan ředitel nebyl na benefici, byl jeho odjezd na Ukrajinu. O tom, co tam viděl, poznal a prožil, pojednává následující rozhovor: 1.) Kdy jste se zúčastnil pracovní cesty na Ukrajinu a co bylo jejím účelem? Na Ukrajině jsem byl spolu s dalšími řediteli charit naší diecéze a s pracovníky Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) ve dnech Hlavním cílem této cesty bylo seznámení s našimi projekty a aktuální sociální situací v Tarnopilské oblasti na západní Ukrajině, kde ACHO již několik let pomáhá dětem. 2.) Jaká je sociální situace na Ukrajině? Situace v této oblasti je nesrovnatelně horší než u nás. Hospodářství této země je na pokraji kolapsu, nezaměstnanost dosahuje až 40%, a proto v posledních letech velká část produktivních obyvatel (údajně 5 7 milionů) z Ukrajiny dočasně, nebo natrvalo odešla za prací. Státní pokladna je prázdná, a sociální výdaje jsou proto drasticky omezené. dětí ulice jde např. často o případy, kdy jsou rodiče alkoholici nebo odjeli za prací, a tak své děti nechali na starost prarodičům. Prarodiče se však po čase nemohou o děti starat (úmrtí, choroba apod.) a děti se pak ocitají na ulici. Vzhledem k tomu, že jejich rodiče žijí, děti nemají nárok na sociální dávky, které jsou údajně jen pro sirotky. Tyto děti jsou pak často zneužívány k trestné činnosti, trpí tuberkulózou, žloutenkou, jsou podvyživené... A zejména na tyto děti se naše pomoc soustřeďuje. 4.) Můžete uvést konkrétní příklady? Na Ukrajině jsme navštívili tři konkrétní projekty, kterým pomáháme. Nejprve jsme se seznámili se zařízením pro děti v městečku Lopatyn, kde v rámci projektu Fond dětí v nouzi byla opravena zchátralá budova. Nyní je zde vývařovna obědů pro sociálně slabé děti a dva pokojíky pro ubytování celkem 5-6 dětí. Denně se zde vaří obědů. Vedoucí tohoto zařízení je místní obyvatelka, absolventka VOŠ v Olomouci. Naše charita platí tuto vedoucí (100 USD měsíčně) a přispívá na mzdu dvou kuchařek. 3.) Jak naše charita na Ukrajině pomáhá? Jak jsem řekl již v úvodu, pomoc naší diecézní charity je zaměřena na děti, které patří k nejvíce postiženým. Na ulicích velkých měst se potloukají děti bez domova, státní dětské domovy jsou přeplněné a úroveň jejich vybavení a služeb je vzhledem k nedostatku peněz na velmi nízké úrovni. U Budova pro děti v nouzi v Lopatynu Časopis farnosti Strážnice Na cestu

11 Dalším projektem, kterému pomáháme, je CARITAS Tarnopil, kde je vývařovna pro sociálně slabé a dětský domov pro cca 50 dětí. Aby tento projekt ekonomicky přežil, má i své hospodářství. Několik zaměstnanců této charity obhospodařuje část zkrachovalého kolchozu. Svými výpěstky pak zásobuje svou kuchyni a přebytky hradí nájemné a získává i nějaké peníze. Třetí projekt, který financujeme a který jsme rovněž navštívili, je dětský domov pro nezaopatřené děti v Bortnikách. V současnosti je zde 25 chlapců. Zde rovněž pomáháme spolufinancovat rekonstrukci a vybavení areálu, neboť budovy byly tamější charitě věnovány ve značně zchátralém stavu. Sovětského svazu v bojové pohotovosti balistické rakety s jadernými hlavicemi. 6.) Pomáhá uvedeným projektům nějak i ukrajinský stát? V rámci svých možností ano. Ukrajina sice nemá peníze, ale má lidi, půdu, opuštěné objekty. Zchátralou budovu v Lopatynu dostal projekt darem a příslušný pracovní úřad pomohl při rekonstrukci tamějšího domu tím, že na dobu několika měsíců zapůjčil zdarma nezaměstnané řemeslníky. Rovněž dětský domov v Bortnikách dostal zdevastovaný areál darem. Caritas Tarnopil zase obhospodařuje pozemky o rozloze 300 hektarů, z nichž takřka polovinu dostal darem a za zbytek platí nájem naturáliemi. Chlapci z dětského domova v Bortnikách 5.) Můžete uvést i nějakou zajímavost? Byla to například návštěva Brodů bývalé raketové základny a nyní sociálního projektu pro propuštěné vězně, kterým se zde pomáhá k návratu do společnosti. Bývalí vězni zde pracují v stolařské dílně a na farmě. Tito lidé zde znovu získávají pracovní návyky a svou identitu, potřebnou pro návrat do společnosti. V rámci tohoto projektu mají pracovní prázdninové stáže i žáci olomoucké VOŠ. Dojem z tohoto místa byl umocněn skutečností, že několik set metrů od tohoto místa jsou umístěna obrovská 42m hluboká podzemní sila, ve kterých byly za éry 7.) Jaké celkové dojmy si odtud odvážíte? Dojmy jsou rozporuplné. Na jedné straně vidíte mnohamilionové vily zbohatlíků a jen o kousek dál zchátralé domečky většinového obyvatelstva. Krajina na venkově je jako vystřižená z Ladových obrázků. Louky s pasoucím se dobytkem a husy producírující se s housaty jsou zde spíše pravidlem než výjimkou. Lidé jsou zde však většinou pracovití a zbožní. Děti, se kterými jsme se v domovech setkali, jsou vděčné za každý úsměv, pohlazení či sebemenší dárek. Následky plánovitého sovětského zřízení jsou zde však vidět takřka na každém kroku. Závěrem bych chtěl říct, že jsem rád, že naše charita, zejména formou části výnosu z Tříkrálových sbírek, pomáhá zmírnit a ulehčit život tamním dětem. Za tuto pomoc děkujeme všem, kteří přispívají do těchto sbírek. Děkujeme za rozhovor. Časopis farnosti Strážnice Na cestu

12 Nejen pro děti Ahoj holky a kluci! Skočila škola a vás čekají 2 měsíce volna. Těšíte se? Určitě ano. A také si určitě přejete, aby se prázdniny vydařily a byly naplněny krásnými zážitky, dobrodružstvím, kamarádstvím.. Teď nikdo z nás nemůže s jistotou říct, jaké budou. Ale jedno víme jistě: pokud se zachováte podle rady ukryté v tajence, budou to ty nejskvělejší možné prázdniny. Luštění tajenky je tentokrát velmi jednoduché (protože co kdyby měly vaše unavené mozky taky prázdniny ). Vypište si z následujících dvou vtipů zvýrazněná písmena. Ta už vám sama to tajemství prozradí. * * * * V České republice začne platit Euro. Desetikoruna, stokoruna a tisícikoruna se rozhodnou: Holky, na Zemi vládne Euro. My nemáme žádnou práci, půjdeme do nebe!" Přijdou tedy až k nebeské bráně. Desetikoruna říká svatému Petrovi: "Svatý Petře, na Zemi platí Euro a já nemám žádnou práci. Mohu jít do nebe?" Svatý Petr odpoví: "Samozřejmě desetikoruno, jsi tady vítána!" Se stokorunou je to stejné a tak tisícikoruna řekne jenom: Tak já jdu taky, jo?" Svatý Petr ji zastaví: Počkej, počkej, tebe jsem v kostele neviděl! * * * * Jeden vědec povídá Bohu: Bože, už nejsi potřebný. Věda postoupila tak daleko, že už i my vědci umíme udělat člověka z hlíny." Tak to předveď, vybídne ho Bůh. Vědec tedy začne spěšně nabírat ze země hlínu. A Bůh na to: Počkej, počkej, ber ze svojí hlíny!. Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti Vychází , náklad 700 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi. Své náměty a připomínky můžete vhodit do krabičky vzadu v kostele. nebo zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům Časopis farnosti Strážnice Na cestu