Blahoslavenství a běda turistů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blahoslavenství a běda turistů"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. IX., 7/2009 a 8/ 2009 Blahoslavenství a běda turistů Blahoslavení ti, kteří se dokáží těšit z nádherné podívané i bez fotografování, neboť jim se krása stvoření zapíše do srdce. Blahoslavení ti, kteří se nebojí únavy z namáhavého výstupu, neboť odměnou jim budou nejen svaly, ale i duchovní vytrvalost. Blahoslavení ti, kteří dokáží setrvat v tichu, aniž by neustále hledali signál, neboť se snadněji naladí na tichý Boží hlas. Blahoslavení ti, kteří se spokojí s menším dílem svačiny jen proto, aby se mohli rozdělit s druhými, neboť jejich tělo nebude sice plně nasyceno, ale nasytí se jejich duše. Blahoslavení ti, kteří pro dobro jiných neváhají použít své schopnosti a odborné znalosti, i když mají zrovna "volno", neboť dostanou odměnu, kterou nelze vyčíslit na výplatní pásce. Blahoslavení ti, kteří ani v horkých letních dnech neztrácejí cit pro vkusné a důstojné oblečení, neboť jejich tělo bude vyzařovat krásu duše. Blahoslavení ti, kteří ani v dopravní zácpě neztrácí trpělivost a úsměv, neboť jejich zásluhy o mír ve světě nejsou o nic menší než zásluh těch, kteří urovnávají válečné konflikty. Blahoslavení ti, kteří v navštívené zemi dokáží respektovat zvyky místních obyvatel, neboť se tak otvírají kráse, která se povrchnímu pohledu skrývá. Blahoslavení ti, kteří se i tam, kde je nikdo nezná, chovají podle svého svědomí, neboť ten, který vidí i ve skrytosti, je odmění. Ale běda vám, kteří nedokážete obdivovat krásu bez toho, aniž byste se jí usilovali zmocnit, neboť tak se vám v rukou rozpadne! Běda vám, kteří se neustále ženete za požitky, neboť vaše srdce zůstane stále nenaplněné! Běda vám, kteří zanecháváte nepořádek a špínu všude, kudy jen projdete, neboť jaké je okolí kolem vás, takovým se stává i vaše nitro! Běda vám, kteří v každé situaci hledáte to nejpohodlnější řešení, neboť nezakusíte radost z plného života! S Bohem na cestách. Modlitby nejen na prázdniny, Paulínky 2007 Duchovní slovo DĚKUJI! Od loňského roku slaví církev v Polsku začátkem června Svátek vděčnosti. Vynikající nápad, který by bylo dobře slavit i u nás. Vděčnost ctnost a životní názor, který je tak často opomíjený v našem životě. Jak často si stěžujeme, kritizujeme, pomlouváme, vidíme vše zlé. Jak málo je v nás vděčnosti. A přece máme za co a komu děkovat! Jak krásnější a radostnější by byl život, kdybychom místo toho, co je zlé, měli ve svém srdci vděčnost; kdybychom měli Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 1 -

2 slovo děkuji pro Pána Boha i pro lidi, kteří žijí kolem nás. Nečekej, že tobě někdo poděkuje, ty to udělej první! Pamatuješ, že mše sv. Eucharistie - to znamená poděkování? Uvědomme si to a skrze brýle vděčnosti se podívejme na svět. Také já chci poděkovat. Poděkovat za to, že společně můžeme prožívat život víry v našem farním společenství. Poděkovat za vše dobré, co děláte z lásky k Pánu Bohu i k lidem. Opravdu, když se dívám na to, co jsme společně dokázali, jsem vděčný každému z vás. Děkuji za modlitbu, za dobré slovo, za skutky lásky. Děkuji! Přeji požehnané prázdniny. Všichni si zasloužíme chvilku klidu a obnovy našich sil. Doufám, že po prázdninách budeme opět společně pracovat pro Pána Boha i pro druhého člověka. Pamatuji na vás v modlitbě! Gajda, Jana Gajdová, Martin Grombíř, Dagmar Hadačová, Vendula Haluzová, Lukáš Holubík, Marie Holubíková, Vojtěch Horák, Veronika Hudečková, Anna Chocholáčková, Eva Chocholáčková, Petr Krša, Eva Krůtilová, Pavel Kubal, Jan Loutchan, Tomáš Lovecký, Romana Múčková, Marie Nováková, Barbora Petruželová, Lucie Petruželová, Zdeněk Říha, Ivona Říhová, Michal Sochor, Richard Sochor, Jana Sochorová, Petr Surý, Martin Svoboda, Pavla Svobodová, Tereza Šťastná, Dominik Vajčner, Pavel Vavřík, Matěj Zůbek, Magdaléna Ženatá. Váš O. Lukáš Společenská kronika červen 2009 Biřmování - svátost křesťanské dospělosti přijali: Ludmila Bačíková, Marek Bellay, Lenka Bezděková, Adéla Blažková, Vít Buček, Martin Furiš, Miroslav Furiš, Kristina Hrubá, Jan Hrubý, Václav Juras, Lukáš Jursa, Přemysl Komoň, Markéta Konečná, Veronika Konečná, Lucie Krystoňová, Hana Landkamerová, Markéta Landkamerová, Anna Lžičařová, Anežka Mičková, Lukáš Mlýnek, Alžběta Motlová, Jakub Múčka, Martin Múčka, Vít Múčka, Radek Nejeschleba, Lucie Neumannová, Lukáš Perutka, Marcela Petráková, Amálie Zdislava Rosíková, Luděk Skalka, Sandra Skalková, Matěj Sobek, Jiří Sochor, Lubomír Sochor, Alžběta Sochorová, Lenka Sochorová, Marie Stanislavová, Ivana Svobodová, Jaromír Šašinka, Eliška Šašinková, Alena Šimánková, Petr Tomeček, Daniel Trýska, Anna Vičarová, Vojtěch Berčík, Jana Berčíková, Zdenko Bína, Martin Gaidos, Anna Gaidosová, Tomáš Svátost manželství si udělili: Radek Novák a Marta Trnečková oba ze Strážnice, Michal Zůbek z Petrova a Gabriela Hubíková ze Zlína, Patrik Komárek z Němčiček a Blanka Tokošová ze Sudoměřic Rozloučili se s námi: Marie Tichá, Marie Podrazilová, Josef Mazůr, Jiřina Jančová Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 2 -

3 Úmysly apoštolátu modlitby ČERVENEC 1. Aby křesťané na Středním východě mohli žít svou víru v plné svobodě a byli nástrojem pokoje a smíření. 2. Aby díky svědectví všech věřících v každé zemi světa byla církev semenem a jádrem smíření a sjednocení lidstva v jednu Boží rodinu. 3. Aby setkání charismatické konference otevřelo dveře mnoha srdcí pro mocné působení Ducha Svatého. SRPEN 1. Aby si veřejné mínění bylo více vědomo problému milionů vystěhovalců a uprchlíků a aby se nalezlo konkrétní řešení pro jejich často tragické situace. 2. Aby křesťané, kteří jsou diskriminováni a pronásledováni v mnoha zemích kvůli Kristovu jménu, dosáhli uznání svých lidských práv, rovnoprávnosti a náboženské svobody, aby mohli žít a svobodně vyznávat svou víru. 3. Aby čas odpočinku byl také časem pro obnovu důvěrného vztahu k Bohu v osobní i společné rodinné modlitbě. Z farnosti Ohlédnutí za svátostí biřmování Sobotní dopoledne 13. června 2009 se jistě významně zapsalo do srdcí a do paměti mnohých mladých farníků ze Strážnice a okolí. Svátost biřmování Po dlouhé přípravě do vyzdobeného chrámu P. Marie se sešli biřmovanci se svými kmotry a příbuznými. Sem právě v 10 hodin průvodem nastoupilo plno ministrantů a kněží i s O. arcibiskupem Janem Graubnerem. V ornátech převládala červená barva znamení Ducha svatého. A obřady začaly. Všechno klaplo na výbornou. Mnozí ze starších si asi připomněli minulé udělování svátosti biřmování, kdy biřmovance připravoval O. Jiří Schwarz. Letos to byl O. Lukáš Karpinski piaristé. Jak jim můžeme být vděčni za tuto tak Bohu milou službu v naší farnosti! Této službě se po několik let věnoval O. Jiří a po jeho odchodu do Sudoměřic přijal jeho úkoly a povinnosti O. Lukáš. Poděkujme jim i všem ostatním piaristům, kteří u nás sloužili a slouží dodnes, za jejich obětavou práci. Těší nás také, že jsou ctiteli naší patronky P. Marie, která jistě s uspokojením sleduje jejich konání láskyplným pohledem na obraze nad hlavním oltářem. Za všechno patří naše poděkování a obdiv. Vyprošujeme jim v modlitbě dary Ducha sv. a ochranu Matky Boží, kterou mají i ve svém řádu za patronku. Jarmila Lenzová Prázdninové táboráky I letos proběhnou o letních prázdninách tradiční táboráky. Sejdeme se opět každou středu od 18 do 21 hodin na hřišti ZŠ Školní ul. Níže uvedené osoby vyzvednou špekáčky a chléb v masně u Šťastných, klíč od areálu hřiště a várnici se šťávou u Jiřího Sochora ve Starém městě. Jídlo a pití platí farnost. Prosíme odpovědné osoby, které mají na starost průběh celého večera o likvidaci ohně a úklid atd. Srdečně zveme děti, mládež i dospělé - přijďte si posedět, zazpívat nebo si přijít jenom tak popovídat. Přejeme všem příjemnou zábavu a pěkné zážitky ze společného setkávání se. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 3 -

4 Termíny a rozdělení táboráků: 8.7. Zdenka Nováková Maruška a Eliška Horákovy Pavel a Anička Tomšejovi Markéta Sochorová 5.8. Petra Vajčnerová (Demižón) M. Matyášová Jurasovi (rodiny, misijní klubko spolča kluků) Skarabeus, Jana Sochorová ml. Děkujeme všem, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas i druhým, děkujeme p. Polanskému za dřevo a vedení ZŠ Školní za zapůjčení prostor. Jurasovi Brigáda otloukání omítky na kostele Panny Marie Na začátku června se uskutečnila brigáda, při které se sešlo dost ochotných farníků, aby pomohli při otloukání omítky na kostele Panny Marie. Děkujeme všem, kteří tam pracovali! Také děkujeme p. Miroslavu Šťastnému za guláš, který dodal sílu brigádníkům k další práci. Pán Bůh zaplať! Misie Adopce na dálku dětí ze střediska v Manvi (Raichur) Vážení přátelé! V létě 2008 jsme strávili několik týdnů na jezuitské misijní stanici v Manvi (Raichur, Karnataka, Indie). Jezuité sem přišli teprve před několika lety, aby pomáhali lidem, kteří žijí ve velké chudobě a náročných podmínkách. Jedním z jejich hlavních cílů je umožnit vzdělání dětem z chudých rodin, díky němuž budou mít v dospělosti větší šanci na uplatnění, budou si moci zajistit důstojnější podmínky k životu a zároveň prospívat své komunitě. Měli jsme možnost alespoň na krátkou dobu sdílet s těmito dětmi jejich každodenní život; bydleli jsme s nimi na internátě, učili se a hráli si s nimi. Velmi nás povzbuzovala jejich nezměrná radost ze života, touha po vzdělání i odhodlanost jejich učitelů a těch, kteří chod celého projektu zajišťují. Adopce na dálku Velké plány indických jezuitů, ze kterých se již mnoho začalo uskutečňovat, samozřejmě potřebují finanční podporu. Jedna z možných forem pomoci je tzv. Adopce na dálku. V České republice ji formálně zajišťuje Rozvojové středisko Arcidiecézní charity Praha (ADCH Praha). Adopce na dálku znamená, že podporujete jedno konkrétní dítě, které by jinak z finančních důvodu školu navštěvovat nemohlo. Z částky 4900 Kč za rok je mu potom uhrazeno školné, školní pomůcky, uniforma apod. Tato částka se posílá jednou za rok na účet ADCH Praha. Je možné, aby se na jedno dítě složilo více Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 4 -

5 dárců (např. farnost, skupinka přátel, vaše pracoviště apod.). Samozřejmostí je potvrzení potřebné k získání slevy na dani. Za správné využití vašich financí ručí na české straně Rozvojové středisko ADCH Praha, které má s podobnou formou pomoci již dlouholeté zkušenosti. Na indické straně je to potom především ředitel střediska v Manvi otec Eric Mathis SJ, se kterým jsme v kontaktu a máme od něj průběžné zprávy o pokrocích celého projektu. Jak postupovat? Kontaktujte Vojtěcha Studénku ). Rádi Vám zodpovíme na dotazy, vybereme společně dítě k adopci a zařídíme registraci na ADCH Praha. Více informací O dobrovolnickém projektu Misia India 2008: O adopci na dálku: Jménem dětí z Manvi za pomoc děkují Vojtěch Studénka a další Příspěvky farníků Vzpomínka na Otce Dominika na Svatém Antoníčku Každým rokem jezdím na pouť na Svatý Antoníček. Bylo to v době, kdy tam byl ještě Otec Šuránek, ale i potom v době působení Otce Dominika, jeho synovce. Na jedné pouti jsem koupila pro vnučku v charitním stánku pěkný růženec. Jenomže po mši svaté pan farář poutní památky nesvětil a já jsem odjela domů. Růženec zůstal v kabelce, protože jsem si pořád na to myslela, že není posvěcený, že není takový hotový, prostě, že je jak polotovar. Jednou v neděli jsem se zase vypravila na odpolední nedělní mši svatou a byla jsem šťastná. Mši svatou sloužil právě Otec Dominik, tak jsem si to naplánovala, že ho požádám o posvěcení růžence. A podařilo se. Když jsem po mši svaté vyšla z kostela, on už vyšel ze sakristie jenom v klerice. Pokročila jsem za ním a poprosila o malou, velkou službu, jestli by mi posvětil růženec. On ochotně řekl: Ale ano, žádný problém, pojďte." Vešli jsme jenom kousek do sakristie, růženec položil na stůl, začal se modlit a svěcenou vodou, která byla v kropence na stěně růženec pokropil. Po požehnání mi spokojeně růženec podal a řekl: No a je to. S Pánem Bohem". Já jsem byla spokojená a šťastná, že se mi podařilo to, co jsem chtěla a po čem jsem tolik toužila. A často na jeho ochotu ve všem vzpomínám a přeji mu šťastnou věčnost, za všechny jeho oběti a dobré skutky. Anežka J. Čas pro toho druhého aneb Manželské večery ve Strážnici Ze zvědavosti jsme se přihlásili na manželské večery, které pořádalo Centrum pro rodinu Strážnice. Co jsme zažili? Strávili jsme osm večerů s pohoštěním, s přednáškou na DVD, ale i s prostorem pro zamyšlení nad tématy. Nešlo o žádné skupinové diskuze, manželé naslouchali jeden druhému u svého stolu. Tím, že jsme byli alespoň na pár hodin odtržení od všedních povinností, mohli jsme vše prožít opravdově. Kurz je sice založen na křesťanských principech, ale ve světě ho vyhledávají i lidé bez vyznání je určen pro všechny, co chtějí svoji osobnost i svůj vztah dále budovat. Měli jsme možnost poznat řešení situací, které přináší život a se kterými si někdy nevíme rady. V průběhu těchto večerů se vytvořilo pěkné společenství. Zajímavé bylo, že naše děti přijali naši účast na kurzu velice pozitivně a zajímali se, proč tam chodíme a co se tam dozvíme. Kurz pro nás byl určitě přínosem, vřele ho doporučujeme. manželé Jurasovi Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 5 -

6 Poděkování Když jsem šla na Den dětí kolem farské zahrady s otevřenými vraty a podívala jsem se dovnitř, poskočilo mně srdce radostí nad rozdováděnými veselými dětmi, nad jejich bezstarostným smíchem a honičkou kolem táboráku. Radost měly nejen děti, ale i jejich rodiče, kteří jistě dokáží ocenit zábavu dětí v tomto prostředí s odpovědným dozorem. A co my dospělí, jak my máme být vděčni otcům piaristům? Nebudu vyjmenovávat všechny služby, které nám poskytují, z obavy, abych na některou nezapomněla. Ale je jich víc než dost. A můžeme říci s čistým svědomím, že jsme náležitě za ně vděčni v modlitbách? Slibme si, že jim budeme v jejich službě pomáhat, pokud možno, a ne je otravovat různými, často nevhodnými, připomínkami a drobnostmi. Děkujme Bohu za to, že je máme a modleme se za ně. Pán Bůh žehnej jejich práci. Anna Průžková Starobní puberta Každá historická éra má své idoly, vzory a modly. Mám smůlu, že jsem spadla ve vývoji lidstva do období kultu mládí. Tak nevím, komu mám vděčit za to, že se ne zrovna tanečním krokem posouvám k padesátce, která zrovna teď přestala být populární. Proč jsem se nenarodila o hrst let později? Nenutila by mě žádná lidská uskupení s univerzálním receptem na svěžest, zdraví, úspěch, optimismus a jiné výdobytky připisované mládí, abych se začala bát zveřejňovat své datum narození. Naštěstí mám po rodičích tvrdou hlavu a nedám si vzít své právo na vrásky, pomalejší chůzi, přiznanou nemoc, svůj styl oblékání, druh četby. A hlavně právo na svůj názor. Lidi samozvaně vševědné, stáří odsuzující pak mohu, ale nemusím ani vyslechnout. Natož poslechnout. Takže jsem vlastně ráda, že je mi pětačtyřicet a už vím, že stáří neznamená smrt. Je to období, ve kterém má člověk pořád chuť žít. S kamarády, ve společnosti, v rodině. Se svými touhami, přáními a sny. Prožívá jakousi starobní, důchodcovskou pubertu, ve které se umí opravdu bavit a smát, jen s větším nadhledem třídí věci na důležité a nepodstatné. Mohu to doložit. Dcera šla poprosit babičku s dědečkem o půjčení rekvizit, aby se mohla převléct za starou babku. K jejímu obrovskému údivu jí babička dala k dispozici svoje sváteční důchodky, dědeček brýle, které má na čtení. Také přidali řadu užitečných rad ohledně správné chůze, držení hlavy, čagánku. A jakou měla radost, když jim na druhý den vracela půjčené věci a ukazovala fotky, nad kterými se mohli spolu zasmát! Znáte názornější doložení mladistvosti spojené se vstřícností a láskou? Proto jsem ráda, že se nemusím z důvodu nízkého věku tvářit tak, jak žádá současný trend, tedy pohrdat stářím, odsuzovat ubolavělé a přehlížet nemocné. Navíc mě tato kategorie lidí pořád nenápadně učí velké životní pokoře pokoře před životem. Hana S. Historie Pouť se Strážnici Zalistujme si v historii církevních dějin ve Strážnici a dozvíme se, jak to bývalo v 17. a 18. století ve Strážnici o poutích: Cituji: Vrcholným projevem Mariánské úcty a největší slavností koleje byla pouť při svátku Nanebevzetí Panny Marie. Každý rok je o ní v klášterní kronice zápis víceméně obšírný. Všechny bohoslužby bývaly u piaristů. Předvečer pouti: v sobotu před poutí bývaly první slavné nešpory s hudbou. Míval je obyčejně místní farář, někdy rektor koleje. Navečer chodili ke zpovědi poutníci z Radošovec i místní věřící. Večer bývala Loretánská litanie u sochy P. Marie, která stávala už před starou kolejí v ulici podél mlýna, asi od r asi na tom místě zbudovali piaristé později i nynější kapličku s obrazem P. Marie. Ráno se pokračovalo ve zpovídání. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 6 -

7 Roku 1685 zpovídalo celkem 12 kněží, roku 1740 je zaznamenáno 15 zpovědníků ze všech okolních klášterů i far. Jelikož se na poutní slavnost sešlo vždy mnoho hostů, chudá kolej se svými prostředky na pohoštění sama nestačila. A tak před poutí chodili piaristé po okolí na sbírku. Například r sebrali 152 kuřat, 16 husí, 12 kachen, 350 vajec, másla roztopeného 8 mázů, čerstvého 6 liber. Roku 1735 daroval jim hrabě na pouť 2 vědra vína, půlku z daňka, čtvrtku z divoké svině a několik divokých kachen. Tolik nám prozrazují staré kroniky. V čem nám mohou být naši předkové příkladem? Nejen ve zbožnosti a obětavosti, ale i ve štědrosti, nemyslíte? Pozn.: Národnost piaristů byla: Italové, Němci, Moravané i Čechové za zápisu. Ostatní členové familiae domus byli: bratrem operarii. Klášter měl svého kuchaře a pekaře, zahradníka, obuvníka, krejčího, tesaře, vrátného a sklepmistra. Ze Strážnice samé vzešlo několik piaristů, kteří působili v kolejích moravských nebo v zemích okolních. Jarmila Lenzová Informace Farní informace Během prázdnin, z pochopitelných důvodů, budou změněné veřejné hodiny na faře. Čekáme Vás v pondělí a v pátek od do 18.00, nebo se můžete domluvit s knězem po mši sv. Naše telefonní čísla a ové adresy najdete na www farnosti. Jménem radějovských farníků Vás srdečně zvu na radějovskou pouť. Letos to bude neděle (5. července). Hrubá mše sv. ve Strážnici nebude, v hod. začne poutní mše sv. v Radějově. Letos jsem pozval známého nám všem bývalého strážnického kaplana a radějovského faráře P. Roberta Kalbarczyka, který v součastné době působí jako spirituál a učitel piaristických škol v Poznani. P. Lukáš Poděkování Dne při příležitosti MDD jsme byli pozváni panem kaplanem Jackem na farní zahradu oslavit s dětmi z křesťanských tříd (Motýlci a Berušky) jejich svátek. Pan kaplan se svými pomocníky (Luďkou, Mirkem a Vojtou) pro nás připravili špekáčky, sladkosti a spousty her. Dětem se na faře moc líbilo. Věříme, že budou mít krásnou vzpomínku na celý život. Táborákem bylo také završeno celoroční setkávání dětí z MŠ s Otcem Jackem. Každý měsíc nás přišel navštívit, obdařit dobrým slovem, obrázkem i dárkem a také povzbuzením paní učitelek při práci s dětmi. Všem Pán Bůh zaplať! Paní učitelky z křesťanských tříd Těšíme se na Svatého otce Není to tak dlouho, co jsme četli list našich biskupů, ve kterém nám oznamovali radostnou zprávu přijede za námi Svatý otec! Termín jeho návštěvy ( září) už není v nedohlednu. A tak se na něj chceme společně připravovat. Proto Vás chceme poprosit: napište nám své zážitky z minulých setkání se Sv. otcem Janem Pavlem II. či cokoli jiného, co jste prožili kolem osoby papeže. Chystáte se i letos setkat se s ním? Sledujete jeho život, promluvy, cesty? Jak? V novinách, na Prograsu nebo v Tv Noe? Modlíte se za něj? Máte jej rádi? Nalaďme se i prostřednictvím těchto příspěvků na papežovu návštěvu podobně, jako když se v rodině všichni společně těší a připravují na nějaké společné velké setkání. Další číslo našeho časopisu vyjde až na konci letních prázdnin. Proto své příspěvky můžete dodat do 20. srpna em na adresu nebo je vhoďte do krabičky vzadu v kostele. A ještě malá připomínka jestliže máte chuť napsat, udělejte to raději hned. Do konce prázdnin je daleko a kdo ví, vzpomenete-li v půli srpna na tento článeček. Podrobnosti kolem návštěvy Svatého otce najdete na Děkujeme a těšíme se na příspěvky! Redakce Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 7 -

8 Prázdninový rozpis mší sv. Tento rozpis bude platit od pondělí do pátku Strážnice Petrov Radějov Sudoměřice nedělní mše sv. v sobotu červenec srpen neděle 7.30, u P. Marie srpen červenec 9.00 pondělí u sv. Martina úterý u P. Marie středa čtvrtek pátek u sv. Martina Zádušní mše sv. a pohřby (ve všech farnostech) budou buď v pondělí, ve středu, nebo v pátek (v ty dny, kdy kněz bude mít jednou mši sv. ve farnostech), Úklid kostela Panny Marie Sobota 4.7. skupina č. 2 - Blatová A. Sobota skupina č.3 - Rybecká L. Sobota skupina č. 4 - Sochorová E. Sobota skupina č. 5 - Gajdová L. Úklid kostela sv. Martina Sobota 4.července - skupina č. 1 Sobota 11.července - skupina č. 2 Sobota 18.července - skupina č. 3 Sobota 25.července - skupina č. 4 Úklid kostela Panny Marie Sobota 1.8. skupina č. 6 - Stehlíková J. Sobota 8.8. skupina č. 7 - Benešová B. Sobota skupina č. 8 - Rybecká A. Sobota skupina č. 9 - Hrachovská B. Sobota skupina č Šašinková M. Úklid kostela sv. Martina Sobota 1.srpna - skupina č. 5 Sobota 8.srpna - skupina č. 6 Sobota 15.srpna - skupina č. 7 Sobota 22.srpna - skupina č. 8 Sobota 29.srpna - skupina č. 9 Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 8 -

9 Strážnická farní rodina a strážnická komunita piaristů Vás zve na tradiční pouť při příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. pátek, 14. srpna mše sv. v kostele Panny Marie po mši sv. koncert křesťanské hudby v podání mládežnické skupiny ze Slovenska sobota, 15. srpna mše sv. na Piaristickém nám. po mši sv. světelný průvod (Nová ul. a Komenského ul.) neděle, 16. srpna 7.30 ranní mše sv. v kostele Panny Marie poutní mše sv. na Piaristickém nám odpolední pobožnost a požehnání Nejsvětější Svátostí poutní odpoledne na farní zahradě, na Nám. Svobody koncert dech. hudby Svárovanka Letos bude naším hostem P. Tomasz Dawidowski a mládež ze srbskolužické farnosti Ostro v Německu. Příležitost ke svátosti smíření v pátek a v sobotu od do hod. Modlitbu sv. růžence (půl hodiny přede mší sv.) povede: v pátek Živý růženec, v sobotu mládež, v neděli hnutí Focolare. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 9 -

10 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY Ředitel naší charity na Ukrajině! Tak už to všichni víte - důvod, proč náš pan ředitel nebyl na benefici, byl jeho odjezd na Ukrajinu. O tom, co tam viděl, poznal a prožil, pojednává následující rozhovor: 1.) Kdy jste se zúčastnil pracovní cesty na Ukrajinu a co bylo jejím účelem? Na Ukrajině jsem byl spolu s dalšími řediteli charit naší diecéze a s pracovníky Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) ve dnech Hlavním cílem této cesty bylo seznámení s našimi projekty a aktuální sociální situací v Tarnopilské oblasti na západní Ukrajině, kde ACHO již několik let pomáhá dětem. 2.) Jaká je sociální situace na Ukrajině? Situace v této oblasti je nesrovnatelně horší než u nás. Hospodářství této země je na pokraji kolapsu, nezaměstnanost dosahuje až 40%, a proto v posledních letech velká část produktivních obyvatel (údajně 5 7 milionů) z Ukrajiny dočasně, nebo natrvalo odešla za prací. Státní pokladna je prázdná, a sociální výdaje jsou proto drasticky omezené. dětí ulice jde např. často o případy, kdy jsou rodiče alkoholici nebo odjeli za prací, a tak své děti nechali na starost prarodičům. Prarodiče se však po čase nemohou o děti starat (úmrtí, choroba apod.) a děti se pak ocitají na ulici. Vzhledem k tomu, že jejich rodiče žijí, děti nemají nárok na sociální dávky, které jsou údajně jen pro sirotky. Tyto děti jsou pak často zneužívány k trestné činnosti, trpí tuberkulózou, žloutenkou, jsou podvyživené... A zejména na tyto děti se naše pomoc soustřeďuje. 4.) Můžete uvést konkrétní příklady? Na Ukrajině jsme navštívili tři konkrétní projekty, kterým pomáháme. Nejprve jsme se seznámili se zařízením pro děti v městečku Lopatyn, kde v rámci projektu Fond dětí v nouzi byla opravena zchátralá budova. Nyní je zde vývařovna obědů pro sociálně slabé děti a dva pokojíky pro ubytování celkem 5-6 dětí. Denně se zde vaří obědů. Vedoucí tohoto zařízení je místní obyvatelka, absolventka VOŠ v Olomouci. Naše charita platí tuto vedoucí (100 USD měsíčně) a přispívá na mzdu dvou kuchařek. 3.) Jak naše charita na Ukrajině pomáhá? Jak jsem řekl již v úvodu, pomoc naší diecézní charity je zaměřena na děti, které patří k nejvíce postiženým. Na ulicích velkých měst se potloukají děti bez domova, státní dětské domovy jsou přeplněné a úroveň jejich vybavení a služeb je vzhledem k nedostatku peněz na velmi nízké úrovni. U Budova pro děti v nouzi v Lopatynu Časopis farnosti Strážnice Na cestu

11 Dalším projektem, kterému pomáháme, je CARITAS Tarnopil, kde je vývařovna pro sociálně slabé a dětský domov pro cca 50 dětí. Aby tento projekt ekonomicky přežil, má i své hospodářství. Několik zaměstnanců této charity obhospodařuje část zkrachovalého kolchozu. Svými výpěstky pak zásobuje svou kuchyni a přebytky hradí nájemné a získává i nějaké peníze. Třetí projekt, který financujeme a který jsme rovněž navštívili, je dětský domov pro nezaopatřené děti v Bortnikách. V současnosti je zde 25 chlapců. Zde rovněž pomáháme spolufinancovat rekonstrukci a vybavení areálu, neboť budovy byly tamější charitě věnovány ve značně zchátralém stavu. Sovětského svazu v bojové pohotovosti balistické rakety s jadernými hlavicemi. 6.) Pomáhá uvedeným projektům nějak i ukrajinský stát? V rámci svých možností ano. Ukrajina sice nemá peníze, ale má lidi, půdu, opuštěné objekty. Zchátralou budovu v Lopatynu dostal projekt darem a příslušný pracovní úřad pomohl při rekonstrukci tamějšího domu tím, že na dobu několika měsíců zapůjčil zdarma nezaměstnané řemeslníky. Rovněž dětský domov v Bortnikách dostal zdevastovaný areál darem. Caritas Tarnopil zase obhospodařuje pozemky o rozloze 300 hektarů, z nichž takřka polovinu dostal darem a za zbytek platí nájem naturáliemi. Chlapci z dětského domova v Bortnikách 5.) Můžete uvést i nějakou zajímavost? Byla to například návštěva Brodů bývalé raketové základny a nyní sociálního projektu pro propuštěné vězně, kterým se zde pomáhá k návratu do společnosti. Bývalí vězni zde pracují v stolařské dílně a na farmě. Tito lidé zde znovu získávají pracovní návyky a svou identitu, potřebnou pro návrat do společnosti. V rámci tohoto projektu mají pracovní prázdninové stáže i žáci olomoucké VOŠ. Dojem z tohoto místa byl umocněn skutečností, že několik set metrů od tohoto místa jsou umístěna obrovská 42m hluboká podzemní sila, ve kterých byly za éry 7.) Jaké celkové dojmy si odtud odvážíte? Dojmy jsou rozporuplné. Na jedné straně vidíte mnohamilionové vily zbohatlíků a jen o kousek dál zchátralé domečky většinového obyvatelstva. Krajina na venkově je jako vystřižená z Ladových obrázků. Louky s pasoucím se dobytkem a husy producírující se s housaty jsou zde spíše pravidlem než výjimkou. Lidé jsou zde však většinou pracovití a zbožní. Děti, se kterými jsme se v domovech setkali, jsou vděčné za každý úsměv, pohlazení či sebemenší dárek. Následky plánovitého sovětského zřízení jsou zde však vidět takřka na každém kroku. Závěrem bych chtěl říct, že jsem rád, že naše charita, zejména formou části výnosu z Tříkrálových sbírek, pomáhá zmírnit a ulehčit život tamním dětem. Za tuto pomoc děkujeme všem, kteří přispívají do těchto sbírek. Děkujeme za rozhovor. Časopis farnosti Strážnice Na cestu

12 Nejen pro děti Ahoj holky a kluci! Skočila škola a vás čekají 2 měsíce volna. Těšíte se? Určitě ano. A také si určitě přejete, aby se prázdniny vydařily a byly naplněny krásnými zážitky, dobrodružstvím, kamarádstvím.. Teď nikdo z nás nemůže s jistotou říct, jaké budou. Ale jedno víme jistě: pokud se zachováte podle rady ukryté v tajence, budou to ty nejskvělejší možné prázdniny. Luštění tajenky je tentokrát velmi jednoduché (protože co kdyby měly vaše unavené mozky taky prázdniny ). Vypište si z následujících dvou vtipů zvýrazněná písmena. Ta už vám sama to tajemství prozradí. * * * * V České republice začne platit Euro. Desetikoruna, stokoruna a tisícikoruna se rozhodnou: Holky, na Zemi vládne Euro. My nemáme žádnou práci, půjdeme do nebe!" Přijdou tedy až k nebeské bráně. Desetikoruna říká svatému Petrovi: "Svatý Petře, na Zemi platí Euro a já nemám žádnou práci. Mohu jít do nebe?" Svatý Petr odpoví: "Samozřejmě desetikoruno, jsi tady vítána!" Se stokorunou je to stejné a tak tisícikoruna řekne jenom: Tak já jdu taky, jo?" Svatý Petr ji zastaví: Počkej, počkej, tebe jsem v kostele neviděl! * * * * Jeden vědec povídá Bohu: Bože, už nejsi potřebný. Věda postoupila tak daleko, že už i my vědci umíme udělat člověka z hlíny." Tak to předveď, vybídne ho Bůh. Vědec tedy začne spěšně nabírat ze země hlínu. A Bůh na to: Počkej, počkej, ber ze svojí hlíny!. Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti Vychází , náklad 700 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi. Své náměty a připomínky můžete vhodit do krabičky vzadu v kostele. nebo zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům Časopis farnosti Strážnice Na cestu

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1-

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1- Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV Mílí přátelé, vstupujeme do měsíce, který je zasvěcený modlitbě růžence. Snažme se vzít do ruky růženec a společně s Pannou Marií

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření Vážení obyvatelé Domova, protože se už výrazně ochladilo, určitě nadešel čas, abychom rozšířily nabídku činností. Plánujeme, že začneme vyrábět ozdoby na Vánoce a další velice zajímavé věci sledujte nástěnky.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE 6. 5. Pátá neděle velikonoční ÚT

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

číslo 60 červen 2014

číslo 60 červen 2014 číslo 60 červen 2014 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Ústeckého zpravodaje, který vydává obec Ústí u příležitosti 625. výročí od první písemné zmínky o obci Ústí. Víte, že v

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014 20. ročník listopad 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014 Usnesením č. 45/2014 zastupitelé schválili zvolení jednoho místostarosty. Usnesením č. 46/2014 zastupitelé obce Zahrádky

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2011

Střešovický. evangelík. na červen 2011 Střešovický evangelík na červen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více