Blahoslavenství a běda turistů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blahoslavenství a běda turistů"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. IX., 7/2009 a 8/ 2009 Blahoslavenství a běda turistů Blahoslavení ti, kteří se dokáží těšit z nádherné podívané i bez fotografování, neboť jim se krása stvoření zapíše do srdce. Blahoslavení ti, kteří se nebojí únavy z namáhavého výstupu, neboť odměnou jim budou nejen svaly, ale i duchovní vytrvalost. Blahoslavení ti, kteří dokáží setrvat v tichu, aniž by neustále hledali signál, neboť se snadněji naladí na tichý Boží hlas. Blahoslavení ti, kteří se spokojí s menším dílem svačiny jen proto, aby se mohli rozdělit s druhými, neboť jejich tělo nebude sice plně nasyceno, ale nasytí se jejich duše. Blahoslavení ti, kteří pro dobro jiných neváhají použít své schopnosti a odborné znalosti, i když mají zrovna "volno", neboť dostanou odměnu, kterou nelze vyčíslit na výplatní pásce. Blahoslavení ti, kteří ani v horkých letních dnech neztrácejí cit pro vkusné a důstojné oblečení, neboť jejich tělo bude vyzařovat krásu duše. Blahoslavení ti, kteří ani v dopravní zácpě neztrácí trpělivost a úsměv, neboť jejich zásluhy o mír ve světě nejsou o nic menší než zásluh těch, kteří urovnávají válečné konflikty. Blahoslavení ti, kteří v navštívené zemi dokáží respektovat zvyky místních obyvatel, neboť se tak otvírají kráse, která se povrchnímu pohledu skrývá. Blahoslavení ti, kteří se i tam, kde je nikdo nezná, chovají podle svého svědomí, neboť ten, který vidí i ve skrytosti, je odmění. Ale běda vám, kteří nedokážete obdivovat krásu bez toho, aniž byste se jí usilovali zmocnit, neboť tak se vám v rukou rozpadne! Běda vám, kteří se neustále ženete za požitky, neboť vaše srdce zůstane stále nenaplněné! Běda vám, kteří zanecháváte nepořádek a špínu všude, kudy jen projdete, neboť jaké je okolí kolem vás, takovým se stává i vaše nitro! Běda vám, kteří v každé situaci hledáte to nejpohodlnější řešení, neboť nezakusíte radost z plného života! S Bohem na cestách. Modlitby nejen na prázdniny, Paulínky 2007 Duchovní slovo DĚKUJI! Od loňského roku slaví církev v Polsku začátkem června Svátek vděčnosti. Vynikající nápad, který by bylo dobře slavit i u nás. Vděčnost ctnost a životní názor, který je tak často opomíjený v našem životě. Jak často si stěžujeme, kritizujeme, pomlouváme, vidíme vše zlé. Jak málo je v nás vděčnosti. A přece máme za co a komu děkovat! Jak krásnější a radostnější by byl život, kdybychom místo toho, co je zlé, měli ve svém srdci vděčnost; kdybychom měli Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 1 -

2 slovo děkuji pro Pána Boha i pro lidi, kteří žijí kolem nás. Nečekej, že tobě někdo poděkuje, ty to udělej první! Pamatuješ, že mše sv. Eucharistie - to znamená poděkování? Uvědomme si to a skrze brýle vděčnosti se podívejme na svět. Také já chci poděkovat. Poděkovat za to, že společně můžeme prožívat život víry v našem farním společenství. Poděkovat za vše dobré, co děláte z lásky k Pánu Bohu i k lidem. Opravdu, když se dívám na to, co jsme společně dokázali, jsem vděčný každému z vás. Děkuji za modlitbu, za dobré slovo, za skutky lásky. Děkuji! Přeji požehnané prázdniny. Všichni si zasloužíme chvilku klidu a obnovy našich sil. Doufám, že po prázdninách budeme opět společně pracovat pro Pána Boha i pro druhého člověka. Pamatuji na vás v modlitbě! Gajda, Jana Gajdová, Martin Grombíř, Dagmar Hadačová, Vendula Haluzová, Lukáš Holubík, Marie Holubíková, Vojtěch Horák, Veronika Hudečková, Anna Chocholáčková, Eva Chocholáčková, Petr Krša, Eva Krůtilová, Pavel Kubal, Jan Loutchan, Tomáš Lovecký, Romana Múčková, Marie Nováková, Barbora Petruželová, Lucie Petruželová, Zdeněk Říha, Ivona Říhová, Michal Sochor, Richard Sochor, Jana Sochorová, Petr Surý, Martin Svoboda, Pavla Svobodová, Tereza Šťastná, Dominik Vajčner, Pavel Vavřík, Matěj Zůbek, Magdaléna Ženatá. Váš O. Lukáš Společenská kronika červen 2009 Biřmování - svátost křesťanské dospělosti přijali: Ludmila Bačíková, Marek Bellay, Lenka Bezděková, Adéla Blažková, Vít Buček, Martin Furiš, Miroslav Furiš, Kristina Hrubá, Jan Hrubý, Václav Juras, Lukáš Jursa, Přemysl Komoň, Markéta Konečná, Veronika Konečná, Lucie Krystoňová, Hana Landkamerová, Markéta Landkamerová, Anna Lžičařová, Anežka Mičková, Lukáš Mlýnek, Alžběta Motlová, Jakub Múčka, Martin Múčka, Vít Múčka, Radek Nejeschleba, Lucie Neumannová, Lukáš Perutka, Marcela Petráková, Amálie Zdislava Rosíková, Luděk Skalka, Sandra Skalková, Matěj Sobek, Jiří Sochor, Lubomír Sochor, Alžběta Sochorová, Lenka Sochorová, Marie Stanislavová, Ivana Svobodová, Jaromír Šašinka, Eliška Šašinková, Alena Šimánková, Petr Tomeček, Daniel Trýska, Anna Vičarová, Vojtěch Berčík, Jana Berčíková, Zdenko Bína, Martin Gaidos, Anna Gaidosová, Tomáš Svátost manželství si udělili: Radek Novák a Marta Trnečková oba ze Strážnice, Michal Zůbek z Petrova a Gabriela Hubíková ze Zlína, Patrik Komárek z Němčiček a Blanka Tokošová ze Sudoměřic Rozloučili se s námi: Marie Tichá, Marie Podrazilová, Josef Mazůr, Jiřina Jančová Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 2 -

3 Úmysly apoštolátu modlitby ČERVENEC 1. Aby křesťané na Středním východě mohli žít svou víru v plné svobodě a byli nástrojem pokoje a smíření. 2. Aby díky svědectví všech věřících v každé zemi světa byla církev semenem a jádrem smíření a sjednocení lidstva v jednu Boží rodinu. 3. Aby setkání charismatické konference otevřelo dveře mnoha srdcí pro mocné působení Ducha Svatého. SRPEN 1. Aby si veřejné mínění bylo více vědomo problému milionů vystěhovalců a uprchlíků a aby se nalezlo konkrétní řešení pro jejich často tragické situace. 2. Aby křesťané, kteří jsou diskriminováni a pronásledováni v mnoha zemích kvůli Kristovu jménu, dosáhli uznání svých lidských práv, rovnoprávnosti a náboženské svobody, aby mohli žít a svobodně vyznávat svou víru. 3. Aby čas odpočinku byl také časem pro obnovu důvěrného vztahu k Bohu v osobní i společné rodinné modlitbě. Z farnosti Ohlédnutí za svátostí biřmování Sobotní dopoledne 13. června 2009 se jistě významně zapsalo do srdcí a do paměti mnohých mladých farníků ze Strážnice a okolí. Svátost biřmování Po dlouhé přípravě do vyzdobeného chrámu P. Marie se sešli biřmovanci se svými kmotry a příbuznými. Sem právě v 10 hodin průvodem nastoupilo plno ministrantů a kněží i s O. arcibiskupem Janem Graubnerem. V ornátech převládala červená barva znamení Ducha svatého. A obřady začaly. Všechno klaplo na výbornou. Mnozí ze starších si asi připomněli minulé udělování svátosti biřmování, kdy biřmovance připravoval O. Jiří Schwarz. Letos to byl O. Lukáš Karpinski piaristé. Jak jim můžeme být vděčni za tuto tak Bohu milou službu v naší farnosti! Této službě se po několik let věnoval O. Jiří a po jeho odchodu do Sudoměřic přijal jeho úkoly a povinnosti O. Lukáš. Poděkujme jim i všem ostatním piaristům, kteří u nás sloužili a slouží dodnes, za jejich obětavou práci. Těší nás také, že jsou ctiteli naší patronky P. Marie, která jistě s uspokojením sleduje jejich konání láskyplným pohledem na obraze nad hlavním oltářem. Za všechno patří naše poděkování a obdiv. Vyprošujeme jim v modlitbě dary Ducha sv. a ochranu Matky Boží, kterou mají i ve svém řádu za patronku. Jarmila Lenzová Prázdninové táboráky I letos proběhnou o letních prázdninách tradiční táboráky. Sejdeme se opět každou středu od 18 do 21 hodin na hřišti ZŠ Školní ul. Níže uvedené osoby vyzvednou špekáčky a chléb v masně u Šťastných, klíč od areálu hřiště a várnici se šťávou u Jiřího Sochora ve Starém městě. Jídlo a pití platí farnost. Prosíme odpovědné osoby, které mají na starost průběh celého večera o likvidaci ohně a úklid atd. Srdečně zveme děti, mládež i dospělé - přijďte si posedět, zazpívat nebo si přijít jenom tak popovídat. Přejeme všem příjemnou zábavu a pěkné zážitky ze společného setkávání se. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 3 -

4 Termíny a rozdělení táboráků: 8.7. Zdenka Nováková Maruška a Eliška Horákovy Pavel a Anička Tomšejovi Markéta Sochorová 5.8. Petra Vajčnerová (Demižón) M. Matyášová Jurasovi (rodiny, misijní klubko spolča kluků) Skarabeus, Jana Sochorová ml. Děkujeme všem, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas i druhým, děkujeme p. Polanskému za dřevo a vedení ZŠ Školní za zapůjčení prostor. Jurasovi Brigáda otloukání omítky na kostele Panny Marie Na začátku června se uskutečnila brigáda, při které se sešlo dost ochotných farníků, aby pomohli při otloukání omítky na kostele Panny Marie. Děkujeme všem, kteří tam pracovali! Také děkujeme p. Miroslavu Šťastnému za guláš, který dodal sílu brigádníkům k další práci. Pán Bůh zaplať! Misie Adopce na dálku dětí ze střediska v Manvi (Raichur) Vážení přátelé! V létě 2008 jsme strávili několik týdnů na jezuitské misijní stanici v Manvi (Raichur, Karnataka, Indie). Jezuité sem přišli teprve před několika lety, aby pomáhali lidem, kteří žijí ve velké chudobě a náročných podmínkách. Jedním z jejich hlavních cílů je umožnit vzdělání dětem z chudých rodin, díky němuž budou mít v dospělosti větší šanci na uplatnění, budou si moci zajistit důstojnější podmínky k životu a zároveň prospívat své komunitě. Měli jsme možnost alespoň na krátkou dobu sdílet s těmito dětmi jejich každodenní život; bydleli jsme s nimi na internátě, učili se a hráli si s nimi. Velmi nás povzbuzovala jejich nezměrná radost ze života, touha po vzdělání i odhodlanost jejich učitelů a těch, kteří chod celého projektu zajišťují. Adopce na dálku Velké plány indických jezuitů, ze kterých se již mnoho začalo uskutečňovat, samozřejmě potřebují finanční podporu. Jedna z možných forem pomoci je tzv. Adopce na dálku. V České republice ji formálně zajišťuje Rozvojové středisko Arcidiecézní charity Praha (ADCH Praha). Adopce na dálku znamená, že podporujete jedno konkrétní dítě, které by jinak z finančních důvodu školu navštěvovat nemohlo. Z částky 4900 Kč za rok je mu potom uhrazeno školné, školní pomůcky, uniforma apod. Tato částka se posílá jednou za rok na účet ADCH Praha. Je možné, aby se na jedno dítě složilo více Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 4 -

5 dárců (např. farnost, skupinka přátel, vaše pracoviště apod.). Samozřejmostí je potvrzení potřebné k získání slevy na dani. Za správné využití vašich financí ručí na české straně Rozvojové středisko ADCH Praha, které má s podobnou formou pomoci již dlouholeté zkušenosti. Na indické straně je to potom především ředitel střediska v Manvi otec Eric Mathis SJ, se kterým jsme v kontaktu a máme od něj průběžné zprávy o pokrocích celého projektu. Jak postupovat? Kontaktujte Vojtěcha Studénku ). Rádi Vám zodpovíme na dotazy, vybereme společně dítě k adopci a zařídíme registraci na ADCH Praha. Více informací O dobrovolnickém projektu Misia India 2008: O adopci na dálku: Jménem dětí z Manvi za pomoc děkují Vojtěch Studénka a další Příspěvky farníků Vzpomínka na Otce Dominika na Svatém Antoníčku Každým rokem jezdím na pouť na Svatý Antoníček. Bylo to v době, kdy tam byl ještě Otec Šuránek, ale i potom v době působení Otce Dominika, jeho synovce. Na jedné pouti jsem koupila pro vnučku v charitním stánku pěkný růženec. Jenomže po mši svaté pan farář poutní památky nesvětil a já jsem odjela domů. Růženec zůstal v kabelce, protože jsem si pořád na to myslela, že není posvěcený, že není takový hotový, prostě, že je jak polotovar. Jednou v neděli jsem se zase vypravila na odpolední nedělní mši svatou a byla jsem šťastná. Mši svatou sloužil právě Otec Dominik, tak jsem si to naplánovala, že ho požádám o posvěcení růžence. A podařilo se. Když jsem po mši svaté vyšla z kostela, on už vyšel ze sakristie jenom v klerice. Pokročila jsem za ním a poprosila o malou, velkou službu, jestli by mi posvětil růženec. On ochotně řekl: Ale ano, žádný problém, pojďte." Vešli jsme jenom kousek do sakristie, růženec položil na stůl, začal se modlit a svěcenou vodou, která byla v kropence na stěně růženec pokropil. Po požehnání mi spokojeně růženec podal a řekl: No a je to. S Pánem Bohem". Já jsem byla spokojená a šťastná, že se mi podařilo to, co jsem chtěla a po čem jsem tolik toužila. A často na jeho ochotu ve všem vzpomínám a přeji mu šťastnou věčnost, za všechny jeho oběti a dobré skutky. Anežka J. Čas pro toho druhého aneb Manželské večery ve Strážnici Ze zvědavosti jsme se přihlásili na manželské večery, které pořádalo Centrum pro rodinu Strážnice. Co jsme zažili? Strávili jsme osm večerů s pohoštěním, s přednáškou na DVD, ale i s prostorem pro zamyšlení nad tématy. Nešlo o žádné skupinové diskuze, manželé naslouchali jeden druhému u svého stolu. Tím, že jsme byli alespoň na pár hodin odtržení od všedních povinností, mohli jsme vše prožít opravdově. Kurz je sice založen na křesťanských principech, ale ve světě ho vyhledávají i lidé bez vyznání je určen pro všechny, co chtějí svoji osobnost i svůj vztah dále budovat. Měli jsme možnost poznat řešení situací, které přináší život a se kterými si někdy nevíme rady. V průběhu těchto večerů se vytvořilo pěkné společenství. Zajímavé bylo, že naše děti přijali naši účast na kurzu velice pozitivně a zajímali se, proč tam chodíme a co se tam dozvíme. Kurz pro nás byl určitě přínosem, vřele ho doporučujeme. manželé Jurasovi Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 5 -

6 Poděkování Když jsem šla na Den dětí kolem farské zahrady s otevřenými vraty a podívala jsem se dovnitř, poskočilo mně srdce radostí nad rozdováděnými veselými dětmi, nad jejich bezstarostným smíchem a honičkou kolem táboráku. Radost měly nejen děti, ale i jejich rodiče, kteří jistě dokáží ocenit zábavu dětí v tomto prostředí s odpovědným dozorem. A co my dospělí, jak my máme být vděčni otcům piaristům? Nebudu vyjmenovávat všechny služby, které nám poskytují, z obavy, abych na některou nezapomněla. Ale je jich víc než dost. A můžeme říci s čistým svědomím, že jsme náležitě za ně vděčni v modlitbách? Slibme si, že jim budeme v jejich službě pomáhat, pokud možno, a ne je otravovat různými, často nevhodnými, připomínkami a drobnostmi. Děkujme Bohu za to, že je máme a modleme se za ně. Pán Bůh žehnej jejich práci. Anna Průžková Starobní puberta Každá historická éra má své idoly, vzory a modly. Mám smůlu, že jsem spadla ve vývoji lidstva do období kultu mládí. Tak nevím, komu mám vděčit za to, že se ne zrovna tanečním krokem posouvám k padesátce, která zrovna teď přestala být populární. Proč jsem se nenarodila o hrst let později? Nenutila by mě žádná lidská uskupení s univerzálním receptem na svěžest, zdraví, úspěch, optimismus a jiné výdobytky připisované mládí, abych se začala bát zveřejňovat své datum narození. Naštěstí mám po rodičích tvrdou hlavu a nedám si vzít své právo na vrásky, pomalejší chůzi, přiznanou nemoc, svůj styl oblékání, druh četby. A hlavně právo na svůj názor. Lidi samozvaně vševědné, stáří odsuzující pak mohu, ale nemusím ani vyslechnout. Natož poslechnout. Takže jsem vlastně ráda, že je mi pětačtyřicet a už vím, že stáří neznamená smrt. Je to období, ve kterém má člověk pořád chuť žít. S kamarády, ve společnosti, v rodině. Se svými touhami, přáními a sny. Prožívá jakousi starobní, důchodcovskou pubertu, ve které se umí opravdu bavit a smát, jen s větším nadhledem třídí věci na důležité a nepodstatné. Mohu to doložit. Dcera šla poprosit babičku s dědečkem o půjčení rekvizit, aby se mohla převléct za starou babku. K jejímu obrovskému údivu jí babička dala k dispozici svoje sváteční důchodky, dědeček brýle, které má na čtení. Také přidali řadu užitečných rad ohledně správné chůze, držení hlavy, čagánku. A jakou měla radost, když jim na druhý den vracela půjčené věci a ukazovala fotky, nad kterými se mohli spolu zasmát! Znáte názornější doložení mladistvosti spojené se vstřícností a láskou? Proto jsem ráda, že se nemusím z důvodu nízkého věku tvářit tak, jak žádá současný trend, tedy pohrdat stářím, odsuzovat ubolavělé a přehlížet nemocné. Navíc mě tato kategorie lidí pořád nenápadně učí velké životní pokoře pokoře před životem. Hana S. Historie Pouť se Strážnici Zalistujme si v historii církevních dějin ve Strážnici a dozvíme se, jak to bývalo v 17. a 18. století ve Strážnici o poutích: Cituji: Vrcholným projevem Mariánské úcty a největší slavností koleje byla pouť při svátku Nanebevzetí Panny Marie. Každý rok je o ní v klášterní kronice zápis víceméně obšírný. Všechny bohoslužby bývaly u piaristů. Předvečer pouti: v sobotu před poutí bývaly první slavné nešpory s hudbou. Míval je obyčejně místní farář, někdy rektor koleje. Navečer chodili ke zpovědi poutníci z Radošovec i místní věřící. Večer bývala Loretánská litanie u sochy P. Marie, která stávala už před starou kolejí v ulici podél mlýna, asi od r asi na tom místě zbudovali piaristé později i nynější kapličku s obrazem P. Marie. Ráno se pokračovalo ve zpovídání. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 6 -

7 Roku 1685 zpovídalo celkem 12 kněží, roku 1740 je zaznamenáno 15 zpovědníků ze všech okolních klášterů i far. Jelikož se na poutní slavnost sešlo vždy mnoho hostů, chudá kolej se svými prostředky na pohoštění sama nestačila. A tak před poutí chodili piaristé po okolí na sbírku. Například r sebrali 152 kuřat, 16 husí, 12 kachen, 350 vajec, másla roztopeného 8 mázů, čerstvého 6 liber. Roku 1735 daroval jim hrabě na pouť 2 vědra vína, půlku z daňka, čtvrtku z divoké svině a několik divokých kachen. Tolik nám prozrazují staré kroniky. V čem nám mohou být naši předkové příkladem? Nejen ve zbožnosti a obětavosti, ale i ve štědrosti, nemyslíte? Pozn.: Národnost piaristů byla: Italové, Němci, Moravané i Čechové za zápisu. Ostatní členové familiae domus byli: bratrem operarii. Klášter měl svého kuchaře a pekaře, zahradníka, obuvníka, krejčího, tesaře, vrátného a sklepmistra. Ze Strážnice samé vzešlo několik piaristů, kteří působili v kolejích moravských nebo v zemích okolních. Jarmila Lenzová Informace Farní informace Během prázdnin, z pochopitelných důvodů, budou změněné veřejné hodiny na faře. Čekáme Vás v pondělí a v pátek od do 18.00, nebo se můžete domluvit s knězem po mši sv. Naše telefonní čísla a ové adresy najdete na www farnosti. Jménem radějovských farníků Vás srdečně zvu na radějovskou pouť. Letos to bude neděle (5. července). Hrubá mše sv. ve Strážnici nebude, v hod. začne poutní mše sv. v Radějově. Letos jsem pozval známého nám všem bývalého strážnického kaplana a radějovského faráře P. Roberta Kalbarczyka, který v součastné době působí jako spirituál a učitel piaristických škol v Poznani. P. Lukáš Poděkování Dne při příležitosti MDD jsme byli pozváni panem kaplanem Jackem na farní zahradu oslavit s dětmi z křesťanských tříd (Motýlci a Berušky) jejich svátek. Pan kaplan se svými pomocníky (Luďkou, Mirkem a Vojtou) pro nás připravili špekáčky, sladkosti a spousty her. Dětem se na faře moc líbilo. Věříme, že budou mít krásnou vzpomínku na celý život. Táborákem bylo také završeno celoroční setkávání dětí z MŠ s Otcem Jackem. Každý měsíc nás přišel navštívit, obdařit dobrým slovem, obrázkem i dárkem a také povzbuzením paní učitelek při práci s dětmi. Všem Pán Bůh zaplať! Paní učitelky z křesťanských tříd Těšíme se na Svatého otce Není to tak dlouho, co jsme četli list našich biskupů, ve kterém nám oznamovali radostnou zprávu přijede za námi Svatý otec! Termín jeho návštěvy ( září) už není v nedohlednu. A tak se na něj chceme společně připravovat. Proto Vás chceme poprosit: napište nám své zážitky z minulých setkání se Sv. otcem Janem Pavlem II. či cokoli jiného, co jste prožili kolem osoby papeže. Chystáte se i letos setkat se s ním? Sledujete jeho život, promluvy, cesty? Jak? V novinách, na Prograsu nebo v Tv Noe? Modlíte se za něj? Máte jej rádi? Nalaďme se i prostřednictvím těchto příspěvků na papežovu návštěvu podobně, jako když se v rodině všichni společně těší a připravují na nějaké společné velké setkání. Další číslo našeho časopisu vyjde až na konci letních prázdnin. Proto své příspěvky můžete dodat do 20. srpna em na adresu nebo je vhoďte do krabičky vzadu v kostele. A ještě malá připomínka jestliže máte chuť napsat, udělejte to raději hned. Do konce prázdnin je daleko a kdo ví, vzpomenete-li v půli srpna na tento článeček. Podrobnosti kolem návštěvy Svatého otce najdete na Děkujeme a těšíme se na příspěvky! Redakce Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 7 -

8 Prázdninový rozpis mší sv. Tento rozpis bude platit od pondělí do pátku Strážnice Petrov Radějov Sudoměřice nedělní mše sv. v sobotu červenec srpen neděle 7.30, u P. Marie srpen červenec 9.00 pondělí u sv. Martina úterý u P. Marie středa čtvrtek pátek u sv. Martina Zádušní mše sv. a pohřby (ve všech farnostech) budou buď v pondělí, ve středu, nebo v pátek (v ty dny, kdy kněz bude mít jednou mši sv. ve farnostech), Úklid kostela Panny Marie Sobota 4.7. skupina č. 2 - Blatová A. Sobota skupina č.3 - Rybecká L. Sobota skupina č. 4 - Sochorová E. Sobota skupina č. 5 - Gajdová L. Úklid kostela sv. Martina Sobota 4.července - skupina č. 1 Sobota 11.července - skupina č. 2 Sobota 18.července - skupina č. 3 Sobota 25.července - skupina č. 4 Úklid kostela Panny Marie Sobota 1.8. skupina č. 6 - Stehlíková J. Sobota 8.8. skupina č. 7 - Benešová B. Sobota skupina č. 8 - Rybecká A. Sobota skupina č. 9 - Hrachovská B. Sobota skupina č Šašinková M. Úklid kostela sv. Martina Sobota 1.srpna - skupina č. 5 Sobota 8.srpna - skupina č. 6 Sobota 15.srpna - skupina č. 7 Sobota 22.srpna - skupina č. 8 Sobota 29.srpna - skupina č. 9 Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 8 -

9 Strážnická farní rodina a strážnická komunita piaristů Vás zve na tradiční pouť při příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. pátek, 14. srpna mše sv. v kostele Panny Marie po mši sv. koncert křesťanské hudby v podání mládežnické skupiny ze Slovenska sobota, 15. srpna mše sv. na Piaristickém nám. po mši sv. světelný průvod (Nová ul. a Komenského ul.) neděle, 16. srpna 7.30 ranní mše sv. v kostele Panny Marie poutní mše sv. na Piaristickém nám odpolední pobožnost a požehnání Nejsvětější Svátostí poutní odpoledne na farní zahradě, na Nám. Svobody koncert dech. hudby Svárovanka Letos bude naším hostem P. Tomasz Dawidowski a mládež ze srbskolužické farnosti Ostro v Německu. Příležitost ke svátosti smíření v pátek a v sobotu od do hod. Modlitbu sv. růžence (půl hodiny přede mší sv.) povede: v pátek Živý růženec, v sobotu mládež, v neděli hnutí Focolare. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 9 -

10 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY Ředitel naší charity na Ukrajině! Tak už to všichni víte - důvod, proč náš pan ředitel nebyl na benefici, byl jeho odjezd na Ukrajinu. O tom, co tam viděl, poznal a prožil, pojednává následující rozhovor: 1.) Kdy jste se zúčastnil pracovní cesty na Ukrajinu a co bylo jejím účelem? Na Ukrajině jsem byl spolu s dalšími řediteli charit naší diecéze a s pracovníky Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) ve dnech Hlavním cílem této cesty bylo seznámení s našimi projekty a aktuální sociální situací v Tarnopilské oblasti na západní Ukrajině, kde ACHO již několik let pomáhá dětem. 2.) Jaká je sociální situace na Ukrajině? Situace v této oblasti je nesrovnatelně horší než u nás. Hospodářství této země je na pokraji kolapsu, nezaměstnanost dosahuje až 40%, a proto v posledních letech velká část produktivních obyvatel (údajně 5 7 milionů) z Ukrajiny dočasně, nebo natrvalo odešla za prací. Státní pokladna je prázdná, a sociální výdaje jsou proto drasticky omezené. dětí ulice jde např. často o případy, kdy jsou rodiče alkoholici nebo odjeli za prací, a tak své děti nechali na starost prarodičům. Prarodiče se však po čase nemohou o děti starat (úmrtí, choroba apod.) a děti se pak ocitají na ulici. Vzhledem k tomu, že jejich rodiče žijí, děti nemají nárok na sociální dávky, které jsou údajně jen pro sirotky. Tyto děti jsou pak často zneužívány k trestné činnosti, trpí tuberkulózou, žloutenkou, jsou podvyživené... A zejména na tyto děti se naše pomoc soustřeďuje. 4.) Můžete uvést konkrétní příklady? Na Ukrajině jsme navštívili tři konkrétní projekty, kterým pomáháme. Nejprve jsme se seznámili se zařízením pro děti v městečku Lopatyn, kde v rámci projektu Fond dětí v nouzi byla opravena zchátralá budova. Nyní je zde vývařovna obědů pro sociálně slabé děti a dva pokojíky pro ubytování celkem 5-6 dětí. Denně se zde vaří obědů. Vedoucí tohoto zařízení je místní obyvatelka, absolventka VOŠ v Olomouci. Naše charita platí tuto vedoucí (100 USD měsíčně) a přispívá na mzdu dvou kuchařek. 3.) Jak naše charita na Ukrajině pomáhá? Jak jsem řekl již v úvodu, pomoc naší diecézní charity je zaměřena na děti, které patří k nejvíce postiženým. Na ulicích velkých měst se potloukají děti bez domova, státní dětské domovy jsou přeplněné a úroveň jejich vybavení a služeb je vzhledem k nedostatku peněz na velmi nízké úrovni. U Budova pro děti v nouzi v Lopatynu Časopis farnosti Strážnice Na cestu

11 Dalším projektem, kterému pomáháme, je CARITAS Tarnopil, kde je vývařovna pro sociálně slabé a dětský domov pro cca 50 dětí. Aby tento projekt ekonomicky přežil, má i své hospodářství. Několik zaměstnanců této charity obhospodařuje část zkrachovalého kolchozu. Svými výpěstky pak zásobuje svou kuchyni a přebytky hradí nájemné a získává i nějaké peníze. Třetí projekt, který financujeme a který jsme rovněž navštívili, je dětský domov pro nezaopatřené děti v Bortnikách. V současnosti je zde 25 chlapců. Zde rovněž pomáháme spolufinancovat rekonstrukci a vybavení areálu, neboť budovy byly tamější charitě věnovány ve značně zchátralém stavu. Sovětského svazu v bojové pohotovosti balistické rakety s jadernými hlavicemi. 6.) Pomáhá uvedeným projektům nějak i ukrajinský stát? V rámci svých možností ano. Ukrajina sice nemá peníze, ale má lidi, půdu, opuštěné objekty. Zchátralou budovu v Lopatynu dostal projekt darem a příslušný pracovní úřad pomohl při rekonstrukci tamějšího domu tím, že na dobu několika měsíců zapůjčil zdarma nezaměstnané řemeslníky. Rovněž dětský domov v Bortnikách dostal zdevastovaný areál darem. Caritas Tarnopil zase obhospodařuje pozemky o rozloze 300 hektarů, z nichž takřka polovinu dostal darem a za zbytek platí nájem naturáliemi. Chlapci z dětského domova v Bortnikách 5.) Můžete uvést i nějakou zajímavost? Byla to například návštěva Brodů bývalé raketové základny a nyní sociálního projektu pro propuštěné vězně, kterým se zde pomáhá k návratu do společnosti. Bývalí vězni zde pracují v stolařské dílně a na farmě. Tito lidé zde znovu získávají pracovní návyky a svou identitu, potřebnou pro návrat do společnosti. V rámci tohoto projektu mají pracovní prázdninové stáže i žáci olomoucké VOŠ. Dojem z tohoto místa byl umocněn skutečností, že několik set metrů od tohoto místa jsou umístěna obrovská 42m hluboká podzemní sila, ve kterých byly za éry 7.) Jaké celkové dojmy si odtud odvážíte? Dojmy jsou rozporuplné. Na jedné straně vidíte mnohamilionové vily zbohatlíků a jen o kousek dál zchátralé domečky většinového obyvatelstva. Krajina na venkově je jako vystřižená z Ladových obrázků. Louky s pasoucím se dobytkem a husy producírující se s housaty jsou zde spíše pravidlem než výjimkou. Lidé jsou zde však většinou pracovití a zbožní. Děti, se kterými jsme se v domovech setkali, jsou vděčné za každý úsměv, pohlazení či sebemenší dárek. Následky plánovitého sovětského zřízení jsou zde však vidět takřka na každém kroku. Závěrem bych chtěl říct, že jsem rád, že naše charita, zejména formou části výnosu z Tříkrálových sbírek, pomáhá zmírnit a ulehčit život tamním dětem. Za tuto pomoc děkujeme všem, kteří přispívají do těchto sbírek. Děkujeme za rozhovor. Časopis farnosti Strážnice Na cestu

12 Nejen pro děti Ahoj holky a kluci! Skočila škola a vás čekají 2 měsíce volna. Těšíte se? Určitě ano. A také si určitě přejete, aby se prázdniny vydařily a byly naplněny krásnými zážitky, dobrodružstvím, kamarádstvím.. Teď nikdo z nás nemůže s jistotou říct, jaké budou. Ale jedno víme jistě: pokud se zachováte podle rady ukryté v tajence, budou to ty nejskvělejší možné prázdniny. Luštění tajenky je tentokrát velmi jednoduché (protože co kdyby měly vaše unavené mozky taky prázdniny ). Vypište si z následujících dvou vtipů zvýrazněná písmena. Ta už vám sama to tajemství prozradí. * * * * V České republice začne platit Euro. Desetikoruna, stokoruna a tisícikoruna se rozhodnou: Holky, na Zemi vládne Euro. My nemáme žádnou práci, půjdeme do nebe!" Přijdou tedy až k nebeské bráně. Desetikoruna říká svatému Petrovi: "Svatý Petře, na Zemi platí Euro a já nemám žádnou práci. Mohu jít do nebe?" Svatý Petr odpoví: "Samozřejmě desetikoruno, jsi tady vítána!" Se stokorunou je to stejné a tak tisícikoruna řekne jenom: Tak já jdu taky, jo?" Svatý Petr ji zastaví: Počkej, počkej, tebe jsem v kostele neviděl! * * * * Jeden vědec povídá Bohu: Bože, už nejsi potřebný. Věda postoupila tak daleko, že už i my vědci umíme udělat člověka z hlíny." Tak to předveď, vybídne ho Bůh. Vědec tedy začne spěšně nabírat ze země hlínu. A Bůh na to: Počkej, počkej, ber ze svojí hlíny!. Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti Vychází , náklad 700 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi. Své náměty a připomínky můžete vhodit do krabičky vzadu v kostele. nebo zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům Časopis farnosti Strážnice Na cestu

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině Výtvarný projekt Můj životní cíl pro děti z dětských domovů na Vysočině Projekt Můj životní cíl Určený pro děti z dětských domovů: DD Jemnice, DD Hrotovice, DD Senožaty, DD Náměšť nad Oslavou Seznam výtvarných

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Jsem rád, že i loňský rok byl pro naše středisko požehnáním. Ve srovnání s rokem minulým k nám přijelo více návštěvníků, pro které se nám podařilo připravit řadu nových tématických pobytů.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r.xiv., červen 2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r.xiv., červen 2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r.xiv., červen 2014 Poprvé Pána Ježíše ve Svátosti Oltářní přijali v Petrově: Štěpán Hudeček, Kateřina Klásková, Karolína Konečná, Hana Marečková, Matúš Martinek, Lenka Tomšejová

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje FARNÍ LIST září 2005 ročník 1 číslo 1 Slovo kněze Vážení farníci, poprvé v historii kolodějské církevní obce vychází tento farní list,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE

JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE PENÍZE, PRÁCE A SOCIÁLNÍ SYSTÉM V ČR Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR,, v.v.i. 20. října 2014 Mezinárodn ní kulatý stů ůl SÓLO ROD DIČE SÓLO

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Od zralosti ke stáří

Od zralosti ke stáří Od zralosti ke stáří Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., 7 a 8/2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., 7 a 8/2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., 7 a 8/2014 Duchovní slovo Každý z nás nějak plánuje (nebo už má naplánované) prázdninové měsíce. Dovolená, rodinný výlet, tábor pro děti apod. Každý z nás má právo na

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

M Ě S Í Č N Í K Č E R V E N 2 0 1 2

M Ě S Í Č N Í K Č E R V E N 2 0 1 2 M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY Č E R V E N 2 0 1 2 Milovaní farníci, vstoupili jsme do dalšího měsíce, který je pro nás korunován velkými oslavami. Od slavnosti sv. Norberta, jehož ostatky jsme

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více