Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom"

Transkript

1 Údaje k Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom VPM spolu: 293, z toho VPM cez a Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. Vzdelanie Popis miesta Administratívny pracovník/administratívna pracovníčka GASTRO STAR, s.r.o. (Trenčianska 29, Nové Mesto nad Váhom, p. Hazda Peter-konateľ, Administratívny pracovník/administratívna pracovníčka Vystavovanie faktúr, objednávky, cenové ponuky Administrátor ICS systems s.r.o. (Mýtna 558/10, Stará Turá, 91601) Miroslav Michalides tel.: Administrátorské práce, správa sietí; Linux: - TCP/IP iproute, ISO/OSI model, tcpdump, iptraf, nmap, ipe netcat - netfilter - iptables - znalosť fungovania modulov v kerneli - inštalácia programov z balíčkov aj kompilovanie zo zdroj súborov; Windows: - sluţby - TCP/IP - Windows Firewall - nastavenie práv - zdieľanie - Remote Desktop Automechanik CNC frézar (práca len na dve zmeny) Miroslav Janega - BOSCH service (Trenčianska 32, Nové Mesto nad Váhom, GE Energy Slovakia, s.r.o (Trenčianska 1877/15, Nové Mesto nad Váhom, 91528) Miroslav Janega tel.: , Ivana Pospisilova DiS tel.: oprava motorových vozidiel Programovanie stroja, jeho nastavenie, obsluha a záverečná kontrola kvality. Práca v operačnom systéme Heidenheim, 3-osé obrábanie. Prevaţne kusová výroba s dôrazom na kvalitu a presnosť. Práca na 2 zmeny CNC obrábač strojov (aj absolventi, zaučenie moţné) ADECCO Slovakia, s. r. o. (Stará Turá 1, Stará Turá, 91601) Mgr. Stanislava Ţabková tel.: nastavovanie panelov do CNC strojov podľa výkresu - načítavanie programov do obrábacieho stroja - kontrola parametrov - spúšťanie zariadenia, vŕtanie dosiek - vyťahovanie materiálov zo zariadenia a následná kontrola p výkresu Elektromechanik - práca na 1 zmenu (3) EMERSON a. s. (Piešťanská 1202/44, Nové Mesto n.váh, 91528) Ing. Michaela Peterková tel.: , - príprava montáţnych dielov podľa dokumentácie - zapájanie jednotlivých komponentov podľa elektro schém a výrobnej objednávky - vizuálna kontrola všetkých zapojených komponentov

2 Elektromechanik - výroba klimatizačných jednotiek (3) EMERSON a. s. (Piešťanská 1202/44, Nové Mesto n.váh, 91528) Ing. Michaela Peterková tel.: , - príprava montáţnych dielov podľa dokumentácie - zapájanie jednotlivých komponentov podľa elektro schém a výrobnej objednávky - vizuálna kontrola všetkých zapojených komponentov Elektromontáţnik (doba neurčitá, platová valorizácia) (3) Elektromontáţny pracovník EMERSON a. s. (Piešťanská 1202/44, Nové Mesto n.váh, 91528) ESS Slovakia, s. r. o. (J.Kollára 345/16, Nové Mesto nad Váhom, Ing. Michaela Peterková tel.: , tel.: 032/ ,VŠ - montáţ a zapájanie elektrických častí komponentov záloţn napájacích jednotiek podľa predpísanej technickej dokumen - vizuálna kontrola všetkých zapojených komponentov - práca s technickou dokumentáciou a s príslušnou výrobno objednávkou elektromontáţne práce, bliţšie info na t.č. 032/ Etnológ/Etnologička Trenčianske múzeum v Trenčíne (Námestie Slobody 4, Nové Mesto nad Váhom, p. Anna Hajašová VŠ Etnológ/Etnologička - tvorba zbierok, výskum, odborné spracovávanie, spravovan vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbiero príslušnom odbore - tvorba expozícii a dočasných výstav - organizovanie seminárov a výchovno-vzdelávacích poduja - publikačná činnosť Poţadované doklady: - ţiadosť o zamestnanie - profesijný ţivotopis - doklady o dosiahnutom vzdelaní - publikačná činnosť Ďalšie poţiadavky: - prehľad o etnografii pre oblasť Nové Me nad Váhom - záujem o prácu so zbierkami a terénny výskum - bezúhonnosť Termín nástup: ihneď Ţiadosti posielajte na adresu : Anna Hajašová Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46 (P.O.BOX 120) Trenčín Expedient BALANCED HR s.r.o. (Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Mgr. Lenka Holienčinová tel.: , Kontrolovanie faktúr spojených s prepravou Koordinácia s plánovaním, výrobou a zákazníckymi poţiadav Vedenie a aktualizácia štatistík o zásielkach Zabezpečenie prepravy tovaru zákazníkovi bez oneskorenia Vyuţívanie efektívnych, rýchlych a cenovo dostupných dopra riešení Udrţiavanie dobrých vzťahov s aktuálnymi špedičnými firma Frézar, vŕtač WKV 100 TECHSERVIS, s.r.o. (Trenčianska 17,N.M.n.V, p. Ing. Janík - majster výroby mobil: 0911/ , ZŠ, Frézar, vŕtač WKV presné vŕtanie Frézovanie súčiastok vo zverákoch, v deličke, v podloţke, vŕ otvorov, vŕtanie háčkových otvorov a vŕtanie háčkovacou hla

3 Grafik/asistent Miroslav Klíma - ORIM (Mnešická 2, Nové Mesto nad Váhom, Klíma Miroslav tel.: 032/ znalosť práce s PC - grafické prostredie, komunikácia s klie výtvarné cítenie, anglický jazyk Inţinier kvality MAGNA SLOVTECA, s.r.o. (Rybárska 1, Nové mesto nad Váhom, tel.: 032/ , VŠ Dátum nástupu: Riešenie kvalitatívnych problémov výrobkov, komunikácia s zákazníkmi, PPAP, audity, komunikácia v anglickom jazyku, vytváranie reportov Kuchár ázijských jedál Kuchár/ka Kuchár/ka Lisár - lisárka, zoraďovač, operátor montáţe, kontrola (100) AZIA CENTRUM s.r.o. (Námestie Slobody 25, Nové Mesto nad Váhom, Studená kuchyňa Slezák, s. r. o. (Holubyho 5, Nové Mesto nad Váhom, Zuzana Miškovičová (Športová 503, Stará Turá, 91601) MY - STAV, spol. s r.o. (Hlavná 1, Nové Mesto nad Váhom, Vinh Nguyen Nam tel.: Marek Špak tel.: , ZŠ kuchár ázijských jedál tel.: Dátum nástupu: bliţšie informácie na osobnom pohovore Zuzana Miškovičová tel.: , Dátum nástupu: Opracovanie, kontrola plastových výrobkov, montáţne práce automobilovom priemysle, zoraďovačske práce. Stretnutie m po dohovore, tel. kontakt Manipulačný pracovník - obsluha drviča plastov Montáţnik/-čka káblových zväzkov (10) De Paauw Recycling Slovakia, s.r.o. (Trenčianske Bohuslavice 232, Trenčianske Bohuslavice, 91306) LEONI Slovakia, spol. s r.o. (Nám.Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá, 91601) Ing. Ľubica Lovásová tel.: , obsluha drviča plastov, manipulácia s materiálom strihacie, montáţnicke a krimpovacie práce káblových zväz testovanie a balenie výrobkov Nastavovač a obsluha strojov CH - PRINT, a. s. (Dr. A. Schweitzera 194, Stará Turá, 91601) Stanislava Hrašnová tel.: , fax: , Dátum nástupu: Obsluha strojov a zariadení, beţná údrţba pridelených strojo Nastavovač vstrekovacích lisov MIPP SK s.r.o. (Nám.Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá, 91601) Mgr. Janka Vojteková tel.: , príprava granulátu nastavovanie vstrekovacích lisov obsluha výrobných zariadení zodpovednosť za nastavenie a kontrolu výrobného proce riešenie problémov spojených s výrobou priebeţná kontrola kvality výrobkov dopĺňanie materiálu balenie a ukladanie výrobkov

4 Nástrojár Obchodný zástupca Obchodný zástupca - Západné Slovensko Obsluha čerpacej stanice PHM BALANCED HR s.r.o. (Nové Mesto nad Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom, GASTRO STAR, s.r.o. (Trenčianska 29, Nové Mesto nad Váhom, NATURAL s.r.o. (Nové Mesto nad Váhom 1, Nové Mesto nad Váhom, Mgr. Mariana Kianičková (Hrádok, Hrádok, 91633) Mgr. Jana Bodická tel.: , Zodpovednosť za údrţbu a opravu zariadení, strojov a nástro Zodpovednosť za údrţbu a opravu foriem na vstrekovanie pl lisovacích nástrojov Kontrola nových nástrojov Koordinácia pracovného tímu zodpovedného za opravu nást Spolupráca s oddelením údrţby a strojníctva Hazda Peter - obchodný zástupca v rámci SR Ing. Dušan Grešo tel.: , Dingová tel.: , Starostlivosť a rozvoj zverených zákazníkov a územia, plnen plánu predaja, vyhľadávanie nových predajných príleţitostí. bliţšie informácie na t.č Operátor linky - AJAX Corporation s.r.o. Operátor technickej podpory Operátor výrobnej linky v automobilovom priemysle (25) AJAX Corporation, s.r.o. (Hrádok 277, hrádok, 91633) ICS systems s.r.o. (Mýtna 558/10, Stará Turá, 91601) G & M in motion, s. r. o. (Trenčianske Bohuslavice 001, Trenčianske Bohuslavice, 91307) Ivan Gróf tel.: , Miroslav Michalides tel.: , Lívia Marková tel.: , ZŠ Dátum nástupu: pracovník pri linke na výrobu papiera a plastov + skladník ZŠ, ZŠ - telefonická a ová komunikácia s klientom - práca s databázou - technická podpora pre klientov _výroba svetlometov a nárazníkov z plastu v automobilovom priemysle _úspešné zvládnutie vstupných testov zručnosti _pracovné zaradenie na pozície lisár, montáţnik, zoraďovač mieste po absolvovaní vstupných testov zručnosti) _vhodné pre muţov, ţeny aj páry Operátor výrobnej linky/montáţny pracovník (20) Gi Group Slovakia, s.r.o. (Trenčianska 1, Nové Mesto nad Váhom, Mgr. Cecília Kotercová tel.: , ZŠ, Ponúkame prácu v Novom Meste nad Váhom vo výrobe. Prác vhodná pre muţov, ţeny a páry. Ubytovanie je zabezpečené a zdarma. Moţnosť závodného stravovania. Poskytujeme záloh príspevok na dopravu. Pracuje sa na zmeny. Dobre platové ohodnotenie. Operátor výroby INJECTA, a. s. (Nám.Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá, 91601) Chovancová tel.: , obsluha strojných zariadení a montáţ zdr. pomôcok-lisy potl a baliace linky výroba s dôrazom na zručnosť Operátor výroby (20) PERSOnica, s.r.o. (Malinovského 1275, Čachtice, 91621) Jana Slúčiková tel.: , - výroba a montáţ chladiacich zariadení - obsluha strojov, rezanie materiálu - práca v stoji - 3 aţ 4 zmenná prevádzka (podľa pracovného zaradenia)

5 Operátor výroby - obsluha CNC PREMATLAK, a.s. (Dr. A. Schweitzera 194, Stará Turá, 91601) Lenka Vičíková tel.: , Obsluha CNC stroja. Operátor výroby a skladu REFIMA s.r.o. (Vieska 440, Povaţany, 91626) Ing. Kvetoslava Mrázová tel.: , - výkon práce podľa pokynov priameho nadriadeného, podľa smerníc, pracovných postupov, inštrukcií a aktuálneho výro plánu, - obsluhovanie a sledovanie chodu výrobných strojov a zaria - plnenie strojov materiálom a odoberanie hotových kompon - kontrolovanie hotových komponentov, - prijímanie materiálových a tovarových zásob do skladu, - umiestňovanie prijatých zásob do regálov a miest na to urč označovanie uskladneného materiálu a tovaru informačnými štítkami, - vyskladňovanie materiálových a tovarových zásob zo sklad základe prijatých objednávok, balenie skladových zásob a ic pripravovanie na expedíciu, - podieľanie sa na sčítavaní a kontrolovaní aktuálneho mnoţ zásob na sklade. Pozn. Vhodnejšie pre muţov - fyzicky náročnejšia práca. Operátor/ka pri poloautomatickej linke MIPP SK s.r.o. (Nám.Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá, 91601) Mgr. Janka Vojteková tel.: , montáţ plynomerových polpočítadiel (práca v sede aj v s kontrola kvality výrobkov balenie a ukladanie výrobkov demontáţ nezhodných kusov odstraňovanie drobných porúch na linke plnenie pracovných úkonov podľa potrieb a pokynov zamestnávateľa Osobný bankár - Nové Mesto nad Váhom Prima banka Slovensko, a.s. (Nám. slobody 16, Nová Ves nad Váhom, Silvia Trsťanová tel.: , Do pobočky našej banky hľadáme spoľahlivého, zodpovedné

6 (Nám. slobody 16, Nová Ves nad Váhom, tel.: , Do pobočky našej banky hľadáme spoľahlivého, zodpovedné súťaţivého, ambiciózneho a pozitívne naladeného kolegu, kt bude dobrým tímovým hráčom. Na jednej z našich pobočiek budete členom malého tímu a v náplňou práce bude: Aktívne získavať nových klientov prostredníctvom telefonick oslovovania, osobnej komunikácie a získavania referencií.udrţiavať a budovať dobré vzťahy s klientmi. Priamo riešiť servisné poţiadavky klientov, otvárať osobné ú zabezpečovať poskytovanie spotrebných a hypotekárnych úv Pracovať s finančnou hotovosťou. Očný optik Pomocný pracovník Pomocný pracovník v kuchyni MUDr. Oľga Porubská - oftalmológia (Krčméryho 871/13, Nové Mesto nad Váhom, tel.: , očná optika Lens prijme do práce pracovníka očnej optiky. B info na t.č Prosím volať počas pracovných dn čase od 8.00 h - do h. V prípade potreby zabezpečíme ubytovanie Ladislav Markech - KOMINÁRSTVO (Komenského 9, Nové Mesto nad Váhom, RAGAS TEAM, s. r. o. (Beckov 550, Beckov, 91638) tel.: pomocné práce pri čistení komínov tel.: ZŠ, obsluha umývacieho zariadenia, umývanie bieleho a čierneh riadu, vykonávanie pomocných prác pri príprave a výrobe je sanitácia v zmysle HACCP, výdaj jedál. Miesto výkonu DC Te Bliţšie informácie na t.č. Martišková Daniela Pomocný robotník Pracovník SBS v Starej Turej SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. (štrkovňa., Kočovce, 91631) Guarding s.r.o. (SNP 1, Stará Turá, 91601) Ing. Martin Josko tel.: , Jozef Gelačák tel.: , ZŠ, ZŠ, Stráţna sluţba pracovníka SBS v obchodnej prevádzke. Pracovník v drevovýrobe WOOD PRODUCT, s.r.o. (Dibrovova 243/6, Stará Turá, 91601) p. Kovaľ tel.: ZŠ, miesto výkonu Píla Hrušové 1002, Bzince pod Javorinou prekladanie reziva, skracovanie a pílenie reziva, výhoda VzV Pracovník vo výrobe (4) Pracovník zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá Roen Est, s.r.o. (Trenčianska 17, Nové Mesto n.v., 91534) Miinifarma s.r.o. (Lubina 821, Lubina, 91612) p. Ing. Eva Bandurová mobil: 0903/ , ZŠ, Pracovník vo výrobe Práca na vysekávacom stroji, práca v drevovýrobe a práca n expandri(nastavenie stroja a expandovanie) tel.: starostlivosť o zvieratá, údrţba areálu, drobné tesárske prác Zamestnávateľ poskytuje sluţ. automobil

7 Zamestnávateľ poskytuje sluţ. automobil Pracovné miesto je s príspevkom od štátu 51a, podpora vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, pričom podmienka je vek do 25 rokov a minimá mesiace v evidencii na ÚP, alebo vek do 29 rokov a 6 mesiac evidencii na ÚP Pracovník/čka obchodného oddelenia Topreality.sk s.r.o. (Odborárska 1381/18, Nové Mesto nad Váhom, Kaplavková komunikácia s klientmi, práca s PC, poskytovanie informáci produktoch a cenách, prezentácia produktov a sluţieb spolo Topreality. Ţiadosti posielajte om na adresu Pracovník/čka v elektotechnickej firme (1 zmena) ADECCO Slovakia, s. r. o. (Stará Turá 1, Stará Turá, 91601) Mgr. Stanislava Ţabková tel.: , - obsluha galvanickej linky - draţkovanie (konečná výroba) - ukladanie dosiek na záves - obsluha stroja - práca s kyselinou Predavač / Pokladník- STARÁ TURÁ BILLA s.r.o. (Obeţná 8, Stará Turá, 85101) Andrea Zemčaková tel.: , - práca a obsluha zákazníkov na pokladni, - spracovávanie dennej uzávierky, - objednávanie tovaru, - dokladanie tovaru, - tvorba cenoviek, - kontrola doby spotreby, - fyzická inventúra tovaru. Predavač/ka Ing. Miloš Macega M+M (Malinovského 2664/36A, Nové Mesto nad Váhom, Ing. Michaela Macegová tel.: , fax: , - pultový predaj cigariet, tabakových výrobkov, doplnkového fajčiarskeho sortimentu a tlače - poradenstvo a obsluha zákazníkov - aktívna ponuka tovaru zákazníkom - starostlivosť o reprezentatívny vzhľad predajne - práca na PC pokladni - práca na Tipos termináli - objednávky tovaru, dopĺňanie tovaru - inventarizácia - práca s hmotnou zodpovednosťou Predavač/ka TESCO STORES SR, a.s. (Trenčianska 2492/68, Nová Ves nad Váhom, Alţbeta Kičková tel.: , Poskytovať prvotriedne sluţby zákazníkom, vytvárať pre zák príjemnú atmosféru pre nákup a starať sa o to, aby sa k nám obsluhovať zákazníkov na pulte, pracovať na pokladni a dop tovar. Dopĺňanie a vystavovanie tovar podľa platných plánogramo

8 zaisťovanie jeho dostupnosti. Zaisťovanie správneho označenie tovaru. Kontrola záručnej doby. Práca na pokladni Predavač/ka na úseku lahôdok - STARÁ TURÁ BILLA s.r.o. (Obeţná 8, Stará Turá, 85101) Andrea Zemčaková tel.: , - obsluha zákazníkov na úseku lahôdok - obsluha teplého a studeného pultu - úprava a vzhľad vitrín - dokladanie tovaru - obsluha nárezových strojov - vykonávanie inventúry na úseku lahôdok Predavačka - Nové Mesto nad Váhom KiK textil a Non-Food spol. s r. o. (Malinovského 2665, Nové Mesto nad Váhom, Peter Floch - predajná činnosť - práca na pokladni - komunikácia so zákazníkom - starostlivosť o predajňu Procesný technik Právnik Recepčný/recepčná LEONI Slovakia, spol. s r.o. (Nám.Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá, 91601) JUDr. Adriana Ručkayová (Inovecká 8, Nové Mesto nad Váhom, Hotel LIPA Slovakia s. r. o. (Husitská 5, Stará Turá, 91601) tel.: 032/ Ing. Ľubica Lovásová tel.: Dátum nástupu: tvorba výrobných liniek na vybranom segmente - optimalizácia a inovácia výrobných a technologických proc - príprava a aktualizácia výrobných pracovných postupov - zodpovednosť za rozbeh nových výrobkov - účasť na nových projektoch - koordinácia zlepšovateľského hnutia v spoločnosti VŠ právne činnosti. Ţiadosti spolu so ţivotopisom posielať ema na adresu bliţšie informácie na t.č 032/ Sanitár Skladník s VZV (Nové Mesto nad Váhom) (3) Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o. (Štefánikova 1, Nové Mesto nad Váhom, 91531) ADECCO Slovakia, s. r. o. (Čsl. armády 79, Nové Mesto nad Váhom, tel.: 032/ bliţšie informácie na t.č. 032/ Mgr. Stanislava Ţabková tel.: , Spoločnosť Adecco Slovakia, s.r.o. hľadá šikovných a zručn kandidátov na pracovné miesto SKLADNÍK v Novom Meste n Váhom. Náplň práce: - práca s VZV

9 - práca s VZV - práca s bremenami - práca vo výškach Stavebný robotník (3) Radim Horňáček Rad - Stav (Hôrka nad Váhom 156, Hôrka nad Váhom, 91632) 0918/ mobil: p.radim Hornáček, ZŠ Stavebný robotník Jednoduché stavebné práce. Miesto výkonu práce okr. Nové nad Váhom, Piešťany. Striekač - lakovač CHIRANA Medical, a.s. (Dr.A.Schweitzera 194, P.O.Box 57, Stará Turá, 91601) Ing. Peter Borcha tel.: , povrchová úprava výrobkov striekaním Strojník stavebných strojov SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. (štrkovňa., Kočovce, 91631) Ing. Martin Josko tel.: , Teamleader LEONI Slovakia, spol. s r.o. (Nám.Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá, 91601) Ing. Ľubica Lovásová tel.: , - riadenie výroby na zverenom výrobnom segmente - zodpovednosť za dodrţiavanie stanovených cieľov (KPI) - zodpovednosť za optimalizáciu výrobných procesov - plánovanie nasadenia pracovníkov a zariadení - riešenie technických a kvalitatívnych problémov Testovač - práca na dobu neurčitú (3) EMERSON a. s. (Piešťanská 1202/44, Nové Mesto n.váh, 91528) Ing. Michaela Peterková tel.: , - vykonáva bezpečnostné a funkčné testy vyrobeného napája zdroja - sleduje testovacie postupy pre daný výrobok - rieši negatívne výsledky testov a hľadá ich príčiny - odstraňuje chybu priamo alebo výrobok vráti späť do mont časti výroby - ak výrobok zodpovedá poţiadavkám a výsledok testovania pozitívny, presunie výrobok do zóny výstupnej kontroly Vedúca sestra Domov sociálnych sluţieb - Zemianske Podhradie (Zemianske Podhradie č. 4, Zemianske Podhradie, 91307) Mgr. Ivana Kosová tel.: , VŠ Dátum nástupu: Koordinovanie a vykonávanie terapeutických a sociálnych o počas trvalej opatery PSS a samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadení sociálnyc sluţieb. Vodič (5) Milan Turkovič Autodoprava-Turek (Hurbanova 8, Nové Mesto nad Váhom, Milan Turkovič tel.: , - Medzinárodná doprava (od balíkových zásielok aţ po 36 pa t) - Špecializácia na štáty Veľká Británia, Španielsko, Nemecko Belgicko, Francúzsko

10 Vodič MKD (3) LMJ - Lapšanský s.r.o. (Langsfeldova 4,Nové Mesto n/v, Lapšansky tel.: preprava tovaru v rámci EÚ Vodič dodávky Vodič dodávky a nákladného auta do 12 ton Vodič ťahača (5) GASTRO STAR, s.r.o. (Banská 4, Nové Mesto nad Váhom, Radim Horňáček Rad - Stav (Hôrka nad Váhom 156, Hôrka nad Váhom, 91632) ADAJA spol. s r.o. (Nová Ves nad Váhom 274, 91631) rozvoz tovaru v SR. ŢIadosti posielať om : 0918/ ZŠ, Vodič dodávky a nákladného auta do 12 ton Rozvoz stavebného materiálu na realizáciu stavby. Miesto vý práce v okrese Nové Mesto nad Váhom. p.oľga Šuleková- vedúca oddelenia personalistiky, mobil: , ZŠ Vodič ťahača Vedenie ťahača v rámci Európskej únii Zdravotná sestra pracovník vykonávajúci upratovanie a čistenie Čašník/Čašníčka Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o. (Štefánikova 1, Nové Mesto nad Váhom, 91531) HERENKO, s. r. o. (Ľ. Podjavorinskej 10/A, Nové Mesto nad Váhom, Hotel LIPA Slovakia s. r. o. (Husitská 5, Stará Turá, 91601) tel.: 032/ bliţšie informácie na t.č. 032/ tel.: upratovanie a čistenie administratívnych a výrobných priest obsluha umývacieho stroja - je potrebná menšia technická zručnosť tel.: 032/ , Čašník/Čašníčka Bliţšie informácie na tel.čísle 32/ Čašník/čka Mgr. Mariana Kianičková (Hrádok, Hrádok, 91633) p. Dingova tel.: práca na jednu zmenu. Odpočívadlo Hrádok, ďialnica D1 za N CS OMV Hrádok Špeditér LMJ - Lapšanský s.r.o. (Langsfeldova 4,Nové Mesto n/v, Lapšansky tel.: vyťaţovanie vozidiel. Špeditér, Špeditérka (6) Milan Turkovič Autodoprava-Turek (Malinovského 9/1228, Nové Mesto nad Váhom, Milan Turkovič tel.: ,

11 agentúry: 178 erf, jových á podľa a

12 a ných a ntácie ou nie, ok v atí esto vkami avných ami ŕtanie avičkou

13 entami, so e v moţné zkov ov. esu

14 ojov lastov, trojov nie m č (na ca je a hy a lačacie

15 a obného adení, nentov, čených, i du na ch ţstva stoji) ého,

16 ého, torý vašou kého účty, verov. Bliţšie ní v ho dál, esco. V na ce.

17 álne 3 cov v ií o očnosti o kazníka m vrátil, plňovať ov a

18 cesov ailom ných nad

19 é Mesto acieho táţnej je opatrení ch aliet, 24 o,

20 ýkonu torov, NMnV,

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom VPM spolu: 333, z toho VPM cez a Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. Vzdelanie Popis miesta Administratívny

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 10.12.2015 Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestnávateľa Vzdelanie Popis miesta Administratívny

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 24.10.2013 Vytvorené 04.11.2013 o 06:45 Názov profesie VPM Zamestnávateľ Adresa pracoviska Kontakt u zamestn. vzdelanie Popis miesta CNC operátor 1 EMERSON a. Evidované voľné pracovné miesta v

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 0.05.04 Vytvorené 05.05.04 o 06:47 Názov profesie VPM Zamestnávateľ Adresa pracoviska Kontakt u zamestn. vzdelanie Popis miesta Administrátor

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 14.11.2015 Administratívny pracovník v logistike Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn.

Více

Pracovná náplň VZOR. Riaditeľka /vedúca školskej jedálne, riaditeľka/vedúca výdajnej školskej jedálne

Pracovná náplň VZOR. Riaditeľka /vedúca školskej jedálne, riaditeľka/vedúca výdajnej školskej jedálne Riaditeľka /vedúca školskej jedálne, riaditeľka/vedúca výdajnej školskej jedálne Pracovná náplň VZOR 1. Metodická, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti prevencie obezity. 2. Tvorba školského výživového

Více

Ing. Vladimíra Micháliková(tel.: ,: Anna Sekerová (tel.: ,

Ing. Vladimíra Micháliková(tel.: ,: Anna Sekerová (tel.: , Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 10.04.2015 VPM 339 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. vzdelanie Popis miesta Automechanik

Více

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Rožňava

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Rožňava Názov profesie: Murár Názov organizácie: MMK TRANSPORT, s.r.o. Počet miest: 2 Dátum nástupu: ihneď Adresa pracoviska: Námestie baníkov 2, Ing. Eva Koščová, ekonóm, 058/732 81 27, 0915 880 207 a okolie

Více

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Spišská Nová Ves

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Spišská Nová Ves Názov profesie: Administratívny pracovník - asistent Názov organizácie: GWA, Počet miest: 1 Dátum nástupu: 01.03.2013 Adresa pracoviska: Letná 47, Spišská Nová Ves, Diana Špernakovičová 0905290010 EXCEL,

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k VPM -362

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k VPM -362 Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 12.05.2016 VPM -362 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. Vzdelanie Popis miesta Manaţér

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Evidované voľné pracovné miesta v okrese Váhom Údaje k 4.08.03 Vytvorené 5.08.03 o 06:55 Názov profesie VPM Zamestnávateľ Adresa pracoviska Kontakt u zamestn. vzdelanie prax Popis miesta Brúsič Nové Mesto

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 15.10.2015 Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. Vzdelanie Popis miesta Administratívny

Více

Požadované vzdelanie. Požad. prax

Požadované vzdelanie. Požad. prax Administratívny pracovník (10) Europa Workintense s.r.o., organizačná zložka(beckov 361, Beckov, 91638) Natalia Jovna (tel.: +421948759660, mobil: neuviedol, n.jovna@workintense.cz), Stredné Dátum nástupu:

Více

Aktuálny prehľad voľných pracovných miest

Aktuálny prehľad voľných pracovných miest ktuálny prehľad voľných pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny V eľký Krtíš počet voľných pracovných miest vhodné pre absolventa vhodné pre zdravotne postihnutých profesia názov spoločnosti/

Více

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Vranov nad Topľou

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Vranov nad Topľou Názov profesie: agent predaja Názov organizácie: PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o. Počet miest: 2 Dátum nástupu: ihneď Adresa pracoviska: Staničná 1250, Vranov nad Topľou, 09301 B, WORD, Názov profesie: inžinier

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom CNC operátor (fréza) 1 EMERSON akciová spoločnosť Piešťanská 1202/44, Nové Mesto nad Váhom, 91528 Zuzana Macháčová 0800 18 18 32 USO (SOU, US s 2, Nastav a ovládanie, tvorenie jednod. programov, vykonáv.

Více

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Brezno

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Brezno Názov profesie: elektrotechnik, i. n. Názov organizácie: KANTECH systems, Laskomerského 6, Brezno 1, B, WORD, Internet, EXCEL, Vzdelanie: USO (SOU, US s maturitou), Prax (v rokoch) 0, inštalácia kabeláže

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom. USO (SOS s maturitou) Zuzana Macháčová. Zuzana Macháčová

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom. USO (SOS s maturitou) Zuzana Macháčová. Zuzana Macháčová Evidované voľné pracovné miesta v okrese Názov profesie VPM Zamestnávateľ Adresa pracoviska Kontakt u zamestn. vzdela nie prax Popis miesta Brúsič Nové Mesto n/v, Zuzana Macháčová Piešťanská, 9528 0800

Více

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Revúca

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Revúca Názov profesie: administratívna pracovníčka/ník Názov organizácie: ZIKO HOLDING, s.r.o. Tomášikova 3, Revúca, Vhodné pre: absolventa: Nie občana so ZP: Áno Zodpovedný pracovník: Kolesár Matej - 0908451560

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 06.05.2013 Názov profesie Poč. VPM Zamestnávateľ Adresa pracoviska Kontakt u zamestn. Požadované vzdelaniepožad. prax Popis miesta

Více

Jeden informačný systém pre všetky procesy v logistike Microsoft Dynamics NAV 2009

Jeden informačný systém pre všetky procesy v logistike Microsoft Dynamics NAV 2009 Jeden informačný systém pre všetky procesy v logistike Microsoft Dynamics NAV 2009 WBI, s.r.o. Pluhová 50/A 831 03 Bratislava T: +421 2 4341 0285 F: +421 2 4341 0288 E: info@wbi.sk W: www.wbi.sk UŽ DVANÁSŤ

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 13.06.2015 Automechanik Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. Vzdelanie Popis miesta p.

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 22.01.2015 Vytvorené 22.01.2015 o 14:36 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. vzdelanie

Více

Marketing. Predaj. Služba. Microsoft Dynamics CRM. Výhody Microsoft Dynamics CRM

Marketing. Predaj. Služba. Microsoft Dynamics CRM. Výhody Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM Riešenie riadenia vzťahov so zákazníkmi, ktoré umožňuje oveľa efektívnejšie riadenie obchodných procesov a poskytuje plnohodnotný prehľad o chode a aktuálnom stave obchodného oddelenia.

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 09.06.03 Vytvorené 0.06.03 o 06:30 Názov profesie Poč. VPM Zamestnávateľ Adresa pracoviska Kontakt u zamestn. Požadované vzdelanie

Více

Aktuálny prehľad voľných pracovných miest

Aktuálny prehľad voľných pracovných miest ktuálny prehľad voľných pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš počet voľných pracovných miest vhodné pre absolventa vhodné pre zdravotne postihnutých profesia názov spoločnosti/zamestnávateľa

Více

Natalia Jovna (tel.: Miroslav Michalides (tel.: ,

Natalia Jovna (tel.: Miroslav Michalides (tel.: , Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 03.06.2016 VPM 256 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. vzdelanie Popis miesta Administratívny

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Dolný Kubín

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Dolný Kubín Názov profesie: Asistent osoby so ZP Názov organizácie: SN Group s.r.o. Dolný Kubín, 02601 Soňa Nízka- 0911 43 43 41, s.nizka@windowslive.com WORD, Internet, EXCEL, Vzdelanie: USO (SOU, US s maturitou),

Více

Miroslav Janega(tel.: , Mgr. Ivana Bebjaková(tel.:

Miroslav Janega(tel.: ,  Mgr. Ivana Bebjaková(tel.: Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 10.07.2015 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. Vzdelanie Popis miesta Automechanik Automechanik

Více

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Trebišov

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Trebišov Názov profesie: Agronóm Názov organizácie: AGRO-S spol. s r.o. Dvorianky 184, Parchovany, 07662 Marek Šiňanský, t.č. 056/6797127, 0905461964 Vzdelanie: Vysokoškolské, Prax (v rokoch), Názov profesie: Agronóm

Více

Služby železničných koľajových vozidiel Ing. Miloslav Lužák riaditeľ úseku služieb ŽKV. Obchodný rok 2013 Starý Smokovec, Vysoké Tatry, 8.11.

Služby železničných koľajových vozidiel Ing. Miloslav Lužák riaditeľ úseku služieb ŽKV. Obchodný rok 2013 Starý Smokovec, Vysoké Tatry, 8.11. Služby železničných koľajových vozidiel Ing. Miloslav Lužák riaditeľ úseku služieb ŽKV Obchodný rok 2013 Starý Smokovec, Vysoké Tatry, 8.11.2012 Obsah Poslanie Ponuka služieb Nákladné vozne Hnacie dráhové

Více

Ing. Vladimíra Micháliková(tel.: , Anna Sekerová(tel.: ,

Ing. Vladimíra Micháliková(tel.: ,   Anna Sekerová(tel.: , Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 09.05.2015 VPM 383 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. vzdelanie Popis miesta Automechanik

Více

, mobil: vzdelanie neuviedol, fax: neuviedol, e- mail: neuviedol, fax: neuviedol, e- mail:

, mobil: vzdelanie neuviedol, fax: neuviedol, e- mail: neuviedol, fax: neuviedol, e- mail: Evidované voľné pracovné miesta v okrese Myjava Údaje k 24.10.2014 Vytvorené 27.10.2014 o 08:15 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. Požadované vzdelanie Požad.

Více

BRATISLAVSKÁ KURIÉRSKA SLUŽBA DORUČENIE V BRATISLAVE OD 2,50 CENNÍK

BRATISLAVSKÁ KURIÉRSKA SLUŽBA DORUČENIE V BRATISLAVE OD 2,50 CENNÍK BRATISLAVSKÁ KURIÉRSKA SLUŽBA DORUČENIE V BRATISLAVE OD 2,50 CENNÍK VIETE, ŽE Váš čas aj čas Vašej asistentky je drahší než náklady na MESSENGER? doručujeme zásielky nielen po Bratislave, ale aj PO CELEJ

Více

Prínosy energetického manažmentu.

Prínosy energetického manažmentu. Prínosy energetického manažmentu j.stanek@chastia.com www.chastia.com Základné členenie energetického manažmentu Kontrola faktúr, optimalizácia výšky platieb kontrola podľa vlastných odpočtov stráženie

Více

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Humenné

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Humenné Názov profesie: asistent exportu Názov organizácie: MECOM GROUP s.r.o. Poľná 4, Humenné, 06617 Vhodné pre: absolventa: Áno občana so ZP: Nie Zodpovedný pracovník: personalne@mecom.sk anglický, ruský, Vzdelanie:

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k POČET VPM - ku dňu

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k POČET VPM - ku dňu Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 15.10.2014 POČET VPM - ku dňu 16.10.2014-122 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. vzdelanie

Více

Služby železničných koľajových vozidiel. Ing. Ľubomír Kuťka člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb ŽKV

Služby železničných koľajových vozidiel. Ing. Ľubomír Kuťka člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb ŽKV Služby železničných koľajových vozidiel Ing. Ľubomír Kuťka člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb ŽKV Obchodný rok 2017 Podbanské, 20.10.2016 Obsah Úsek služieb ŽKV v číslach Ponuka služieb HDV ECM

Více

POŽIADAVKY SLOVENSKÉHO TRHU PRÁCE NA TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

POŽIADAVKY SLOVENSKÉHO TRHU PRÁCE NA TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY POŽIADAVKY SLOVENSKÉHO TRHU PRÁCE NA TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY č.1 November 2010 Ing. Irena Jankovičová jankovicova@siov.sk STREDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE č.2 Trh práce široké spektrum povolaní a pracovných

Více

IMPLEMENTACE IS v rámci projektu Terminál intermodálnej prepravy Žilina Teplička

IMPLEMENTACE IS v rámci projektu Terminál intermodálnej prepravy Žilina Teplička IMPLEMENTACE IS v rámci projektu Ing. Peter Hrapko Vedúci oddelenia Oddelenie projektov intermodálnej prepravy Sekcia riadenia projektov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Radim

Více

ICS systems s.r.o. (Mýtna 558/10, Stará Turá, 91601)

ICS systems s.r.o. (Mýtna 558/10, Stará Turá, 91601) Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 01.10.2014 Vytvorené 02.10.2014 o 11:04 Názov profesie (počet miest) Zamestnávateľ (adresa pracoviska) Kontakt u zamestn. vzdelanie

Více

Férový dodávateľ energie

Férový dodávateľ energie Férový dodávateľ energie Staviame na individuálnom prístupe Našim zákazníkom ponúkame možnosť efektívneho hospodárenia s energiou - optimalizáciou spotreby, výhodnou cenou samotnej komodity ale aj vo forme

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Názov profesie Poč. VPM Evidované voľné pracovné miesta v okrese Váh Zamestnávateľ Adresa pracoviska Kontakt u zamestn. vzdelanie prax Popis miesta Brúsič 1 EMERSON Nové Mesto n/v, Piešťanská, 91528 Terézia

Více

Aktuálny prehľad voľných pracovných miest

Aktuálny prehľad voľných pracovných miest ktuálny prehľad voľných pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš počet voľných pracovných miest vhodné pre absolventa vhodné pre zdravotne postihnutých profesia názov spoločnosti/zamestnávateľa

Více

EURES Európske služby zamestnanosti

EURES Európske služby zamestnanosti EURES Európske služby zamestnanosti Sieť EURES (European Employment Services): - bola založená a je finančne podporovaná Európskou komisiou, - predstavuje v rámci EÚ hlavný nástroj na podporu nadnárodnej

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Vítame Vás pri prezentácii firmy

Vítame Vás pri prezentácii firmy Vítame Vás pri prezentácii firmy História firmy Spoločnosť GOMS, spol. s r. o., vznikla dňa 20.decembra 2000 na základe organizačných zmien, delimitáciou - outsourcingom odboru údržby hmotného investičného

Více

Riadiacim orgánom pre Operačný program KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST bolo: Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR

Riadiacim orgánom pre Operačný program KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST bolo: Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR INFORMOVANIE spoločnosťou Bonfiglioli Slovakia s.r.o. - prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Názov a sídlo prijímateľa: Spoločnosť:

Více

objavte stovky odmien a výhod vo vašom mobile

objavte stovky odmien a výhod vo vašom mobile objavte stovky odmien DP84 a výhod vo vašom mobile Ako poďakovanie za to, že ste s nami, sme pre vás pripravili ďalšie milé prekvapenie vernostný program Orange výhody, v ktorom nájdete: zľavy na nákupy

Více

ZRÝCHLENIE EVIDENCIE VO VÝROBE

ZRÝCHLENIE EVIDENCIE VO VÝROBE ZRÝCHLENIE EVIDENCIE VO VÝROBE Riešenia na mieru s využitím čiarových kódov v logistike Ondrej Galko, SAP konzultant Agenda 1 Automatizovaná evidencia výroby evidencia výroby pomocou čítačiek čiarových

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec. PhDr. Eneke Hanzelová, PhD

Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec. PhDr. Eneke Hanzelová, PhD Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec PhDr. Eneke Hanzelová, PhD Politiky trhu práce Pasívna politika trhu práce súhrn programov zameraných na udržanie príjmu nezamestnaných

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne

Více

Informácia o situácii na trhu práce Poľskej a Slovenskej republiky k

Informácia o situácii na trhu práce Poľskej a Slovenskej republiky k Informácia o situácii na trhu práce Poľskej a Slovenskej republiky k 31.12.2013 Poľská republika Malopoľské vojvodstvo Slovenská republika Prešovský kraj Miera nezamestnanosti 13,4% 11,4% 13,5% 19,4% 1/

Více

VST OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA. Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č.

VST OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA. Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 22711 - VST Vestník č. 226/2015-16.11.2015 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 Druh postupu: Verejná súťaž Druh zákazky:

Více

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle IngA - Inžinier v automobilovom priemysle Katarína Petruľáková, Volkswagen Slovakia a.s. Naša vízia IngA- Inžinier v automobilovom priemysle I. 2007/2008 II. 2008/2009 III. 2009/2010 Trainee Program Štipendium

Více

PRIESKUM ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV

PRIESKUM ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV PRIESKUM ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV Termín realizácie: september 2016 Vypracoval: Martin Straka www.balancedhr.com info@balancedhr.com Úvod a metodika Platový prieskum BALANCED HR je účinný nástroj aktívneho

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom na UPSVR Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom na UPSVR Nové Mesto nad Váhom Evidované voľné pracovné miesta v okrese na UPSVR Údaje k 07.07.2013 Názov profesie Poč. VPM Zamestnávateľ Brúsič Adresa pracoviska Nové Mesto n/v, Piešťanská, 91528 Kontakt u zamestn. 0800 18 18 32 Požadované

Více

Názov kvalifikácie: Manažér reštaurácie. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Manažér reštaurácie. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Manažér reštaurácie Kód kvalifikácie U1412001-00705 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1412001 Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku Lucia Hrebeňárová, Zuzana Šimková Šachtičky, 25.apríl 2012 OBSAH PREZENTÁCIE Ďalšie vzdelávanie na ŽU Postavenie Univerzity

Více

Služba Expres kuriér

Služba Expres kuriér Cenová ponuka SP, a.s. č. 10 251 zo dňa 05.11.2014 pre spoločnosť BUGÁR, s.r.o. Služba Expres kuriér Expresné zásielky Pohodlné a rýchle zasielanie od dverí k dverám. Slúži na rýchle zasielanie dokumentov,

Více

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta na UPSVR Nové Mesto nad Váhom Názov profesie: Administratívny pracovník - sekretárka Názov organizácie: UNIGROUP INTERNATIONAL, spol. s.r.o. Bratislavská 185, Horná Streda, 91624 Ahmed El-Zein - konateľ - 0917 506 500, ahmad.zein@ugi.sk

Více

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Lučenec

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Lučenec Názov profesie: administratívny pracovník Názov organizácie: Bc. Patrik Šimko - KIKATHERM Počet miest: 1 Dátum nástupu: ihneď Adresa pracoviska: Maloveská 3, Lučenec, Vhodné pre: absolventa: Áno občana

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 3 Ťažba a úprava surovín a geológia

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 3 Ťažba a úprava surovín a geológia Názov kvalifikácie: Lamač Kód kvalifikácie U8111004-00184 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Ťažba a úprava surovín a geológia SK ISCO-08 8111004 Lámač SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA, 23 Výroba ostatných

Více

Strojnícka fakulta STU. Oddelenie telesnej výchovy a športu TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT, VÝSKUM NA UNIVERZITÁCH

Strojnícka fakulta STU. Oddelenie telesnej výchovy a športu TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT, VÝSKUM NA UNIVERZITÁCH Strojnícka fakulta STU Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied Oddelenie telesnej výchovy a športu Vás pozýva na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT, VÝSKUM NA

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA NORMY ISO 31000 SO ZAMERANÍM NA POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:201 [OHSAS 18001] 1. MARCA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN TERMÍNY A DEFINÍCIE

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo. Nastavovač CNC strojov

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Automobilový priemysel a strojárstvo. Nastavovač CNC strojov Názov kvalifikácie: Nastavovač CNC strojov Kód kvalifikácie U7223001-00829 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7223001 Nastavovač CNC strojov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ

Více

Programovanie CNC strojov

Programovanie CNC strojov Programovanie CNC strojov odtlačok pečiatky podpis štatutárneho zástupcu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Názov vzdelávacieho programu: Programovanie CNC strojov Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Rozvoj

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Pomocný pracovník v tiskárnách

Pomocný pracovník v tiskárnách Personální agentura Pomocný pracovník v tiskárnách Nástupný plat: 2,328 až 2,74 Pracovní poměr: Brigáda Místo výkonu práce: SR Možný nástup: ihned Typ pozice: Brigádnik Možnosť čerpania záloh: Odvětví:

Více

Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj

Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj Mgr. Kristína Čuboňová, vedúca Oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ Martin SocioFórum, workshop 24. júna 2008, Košice (IVVL)

Více

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM SVYDO. RS Alfa, spol. s r.o., Košice

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM SVYDO. RS Alfa, spol. s r.o., Košice DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM SVYDO RS Alfa, spol. s r.o., Košice Dochádzkový systém SVYDO umožňuje presné elektronické spracovanie dochádzkovej agendy akéhokoľvek typu organizácie. Distribuuje sa v plne sieťovej

Více

Komfortná správa rozvádzačov

Komfortná správa rozvádzačov Schrack Design 2.0 Komfortná správa rozvádzačov NOVINKA: PRIEBEŽNÝ VÝPOČET OTEPLENIA Čo je Schrack Design? NOVINKA: VENTILAČNÉ SYSTÉMY Schrack Design je softvérový nástroj, ktorý Vám pomôže ľahko a spoľahlivo

Více

Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva

Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva Centrum vedecko-technických informácií SR Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva Ing. Martin Smeja, PhD. EURAXESS, Piešťany 2014 Obsah CVTI SR Ochrana

Více

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 Komunálny odpad a drobný stavebný odpad Príjmy a sumarizácia príjmov a výdavkov 27. 5. 2016 2 Príjem z poplatku za komunálny odpad Údaje v skutočnosť 2013 skutočnosť 2014 skutočnosť 2015 skutočnosť výmer

Více

Evidencia hrobov. Inštalácia programu

Evidencia hrobov. Inštalácia programu Inštalácia programu copyright (c) 2012 KEO s.r.o. Ing. Tibor Čáky Aktualizované dňa 23.02.2012 Obsah Na úvod... 3 Charakteristika inštalovaného programu... 3 Základné podmienky pre úspešnú inštaláciu...

Více

Kontakt: Foxconn Slovakia, Dolné Hony 29 Nitra

Kontakt: Foxconn Slovakia, Dolné Hony 29 Nitra Kontakt: Foxconn Slovakia, Dolné Hony 29 Nitra 949 01 www.foxconnslovakia.sk Ak vás táto pozícia zaujala, neváhajte nám zaslať vaše CV: ja@foxconnslovakia.sk Benefity * trinásty plat * flexibilný pracovný

Více

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Myjava na UPSVR Nové Mesto nad Váhom

Evidované voľné pracovné miesta v okrese Myjava na UPSVR Nové Mesto nad Váhom Údaje k 01.08.2014 Vytvorené 04.08.2014 o 13:44 Názov profesie (počet miest Zamestnávateľ (adresa pracoviska Kontakt u zamestn. Mzda - forma (oddo Galvanizér (1 SLOVARM, a.s. (Dolná 1259/2, Evidované voľné

Více

ÚSPEŠNÁ SPOLUPRÁCA V SEGMENTE OTC PHOENIX SLOVAKIA

ÚSPEŠNÁ SPOLUPRÁCA V SEGMENTE OTC PHOENIX SLOVAKIA PHOENIX SLOVAKIA 2.6.2015 BEŽNÁ LEKÁREŇ Lekárnik čaká na pacienta a jeho recept Sústredí sa hlavne na predaj Rx OTC je vnímané bežnou lekáreňou za menej podstatné Nerobí žiadnu marketingovú aktivitu na

Více

Požadované vzdelanie. Požad. prax. za mesiac ( ) Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie. aspoň 2 roky.

Požadované vzdelanie. Požad. prax. za mesiac ( ) Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie. aspoň 2 roky. Asistent výrobného úseku Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s.(slovanská 1417/18, Váhom, Jaroslav Štěrba (tel.: 0903224125) druhého stupňa Dátum nástupu: Ihneď ; vyplnovanie výrobných príkazov v ukrajinskom

Více

Stroje, zariadenia a technologické systémy

Stroje, zariadenia a technologické systémy Stroje, zariadenia a technologické systémy ručné a stolové pracoviská montážne prípravky ochranné systémy, deliace steny a kabíny logistika materiálu testovacie stanice skrutkovacie stanice a pracoviská

Více

NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA. Kontakt:

NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA.  Kontakt: NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA Kontakt: inter@inlook.eu www.inlook.eu PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť založená v roku 1995 Zaoberá sa riadením firiem z organizačného, procesného

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Príloha k cenníku služieb INTERNET + TELEVÍZIA č. 1 platná od

Príloha k cenníku služieb INTERNET + TELEVÍZIA č. 1 platná od Okresné stavebné bytové družstvo Gočárova 252, 022 47 Čadca, Tel. 041/433 33 89 (90), Fax 041/432 24 86, IČO 31 622 704, IČ SK 2020555471, Obchodný register OS Žilina, oddiel Dr, vložka č. 92/L., www.osbdcadca.sk

Více

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU Teraz originál normy STN EN ISO 9001:201 pre účastníkov ZDARMA! REVÍZIA NORMY ISO 9001:2015 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU STN EN ISO 9001:201 9. JÚNA 201 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN

Více

ITECNET ozvučovací a HSP systém pre najnáročnejšie aplikácie

ITECNET ozvučovací a HSP systém pre najnáročnejšie aplikácie ITECNET ozvučovací a HSP systém pre najnáročnejšie aplikácie Sieťový ozvučovací systém na báze ethernetu 64 digitálnych audio kanálov so štúdiovou kvalitou 48 khz/24 bit Prenos signálu v reálnom čase,

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Vstúpila do platnosti Transpozícia do Nahradí a doplní Nahradí smernice 2004/8/ES a

Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Vstúpila do platnosti Transpozícia do Nahradí a doplní Nahradí smernice 2004/8/ES a Ministerstvo hospodárstva SR Návrh zákona o energetickej efektívnosti Miroslav Mariaš 26.3.2014, Bratislava Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Vstúpila do platnosti 5.12.2012 Transpozícia

Více

Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Úvod budovy najväčší prispievateľ emisií CO2 v EÚ zníženie

Více

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT 1. Marketingové plánovanie 2. Proces marketingového riadenia - identifikácia marketingových environmentov - marketingové ciele a stratégia - tvorba marketingového mixu 3. Algoritmus vytvárania marketingového

Více

DIABETOLOGICKÉ DNI S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

DIABETOLOGICKÉ DNI S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU Slovenská diabetologická spoločnosť v spolupráci s Národným endokrinologickým a diabetologickým ústavom n.o. v Ľubochni DIABETOLOGICKÉ DNI S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 31.5. 2.6. 2018 Hotel Patria, Štrbské

Více

DIGITÁLNA TELEVÍZIA. Základný balík DIGI k analógovej TV

DIGITÁLNA TELEVÍZIA. Základný balík DIGI k analógovej TV Okresné stavebné bytové družstvo Gočárova 252, 022 47 Čadca, Tel. 041/433 33 89 (90), Fax 041/432 24 86, IČO 31 622 704, IČ DPH SK 2020555471, Obchodný register OS Žilina, oddiel Dr, vložka č. 92/L., www.osbdcadca.sk

Více

Predaj cez PC pokladňu

Predaj cez PC pokladňu Predaj cez PC pokladňu PC pokladňa je určená na predaj v hotovosti cez fiškálny modul, ale pracuje so skladom offline, t.j. pri predaji nie je možné zistiť aktuálny stav tovaru na sklade. Pri predaji cez

Více

IDEEX-Kalibračné laboratórium, s.r.o.

IDEEX-Kalibračné laboratórium, s.r.o. P.č. 1 1011 2 1012 3 1013 4 1021 5 1022 6 1023 7 1024 8 1025 9 1026 10 1027 11 1028 12 1031 13 1032 14 1041 15 1042 16 1043 17 1044 18 1045 19 1046 IDEEX-Kalibračné laboratórium, s.r.o. Mlynárska 15, 040

Více

Administrátor. ICS systems s.r.o. (Mýtna 558/10, Stará Turá, 91601) (1) Agronóm (1) (Považany 121, Považany, 91626) Velčice

Administrátor. ICS systems s.r.o. (Mýtna 558/10, Stará Turá, 91601) (1) Agronóm (1) (Považany 121, Považany, 91626) Velčice Administrátor ICS systems (Mýtna 558/10, Stará Turá, Evidované voľné pracovné miesta v okrese Nové Mesto nad Váhom Údaje k 26.09.2014 Vytvorené 29.09.2014 o 07:39 Názov profesie Zamestnávateľ Kontakt u

Více

Mobilná aplikácia pre zaznamenávanie údajov systému HACCP

Mobilná aplikácia pre zaznamenávanie údajov systému HACCP Mobilná aplikácia pre zaznamenávanie údajov systému HACCP Verejné stravovanie Verzia: 2017 Všetky práva vyhradené HACCP Consulting Súčasné požiadavky legislatívy Prevádzkovatelia sú povinný viesť záznamy

Více

Požadované vzdelanie. Požad. prax

Požadované vzdelanie. Požad. prax Administratívny pracovník (10) Europa Workintense s.r.o., organizačná zložka(beckov 361, Beckov, 91638) Natalia Jovna (tel.: +421948759660, e-mail: n.jovna@workintense.cz) Základné, Stredné Dátum nástupu:

Více