lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT"

Transkript

1 Ideáln lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT

2 Ideáln lní medicína Nejkvalitnější Nejnovější poznatky vědy v v medicíně Nejdražší

3 Dostupná medicína Běžná medicína dostupná pro pacienta Její úroveň závisí na bohatství státu tu a na ochotě státu tu investovat do zdraví svých občan anů Jde krok za ideáln lní medicínou

4 Ideáln lní vs. dostupná medicína

5 VIP dostupná medicína

6 Cesta k ideáln lní medicíně

7 Cesta k ideáln lní medicíně není vždy protažena!!!

8 Příklad 1 Infarkt myokardu, zástava z srdce, zástava z cirkulace, bezvědom domí,, ulice

9 Dostupná medicína Přivolání RZP (rychlá zdravotnická pomoc) Neúsp spěšné defibrilace (snaha o nastolení fyziologického rytmu) Neúsp spěšná resuscitace (40 min) konstatování smrti resuscitace (snaha o obnovení zákl. životních funkcí)

10 Ideáln lní medicína Přivolání RZP Neúsp spěšné defibrilace Neúsp spěšná resuscitace Nasazení mechanické komprese hrudníku (Lucas( Lucas, AutoPulse) ) nebo ECMO (extrakorporální membranozní oxygenace a oxygenace vně pacienta) (CardioHelp) zajištění oběhu a okysličen ení krve Transport do kardiocentra Angioplastika nebo aortokoronárn rní bypass srdečním m svalu, obnovení funkce srdce jako čerpadla) Mechanická srdeční podpora (MSP) Transplantace srdce nebo MSP - destination therapy (mechanická srde oxygenace,, tj. podpora cirkulace bypass (obnova cirkulace krve v srdeční podpora do konce života)

11 Mechanická komprese hrudníku

12 ECMO

13 Mechanická srdeční podpora

14 standard To na co mám pacient právo ze VZP (všeobecn eobecné zdravotní pojištění),, to co můžm ůže e vyžadovat, to co musí dostat Zdravotní služba (diagnostický nebo léčebný zákrok), z lék, l zdravotnický prostředek V České republice občan není ochoten platit cokoliv navíc ve zdravotnictví proto potřeba definovat standard jako dostupná medicína

15 Nadstandard To co nad standardem Ty zdravotní výkony, u kterých nutnost doplatku (pacient si hradí sám m (komerční připojištění) ) nebo se o náklady n dělíd s VZP) Nechápejme nadstandard jenom to, že e mám pacient pokoj s TV a ledničkou

16 Příklad 1= standard Přivolání RZP Neúsp spěšné defibrilace Resuscitace (40 min) Nasazení mechanické komprese hrudníku (Lucas( Lucas, AutoPulse) ) nebo ECMO (CardioHelp( CardioHelp) zajištění cirkulace a okysličen ení krve Transport do kardiocentra Angioplastika nebo aortokoronárn rní bypass Mechanická srdeční podpora (MSP) Transplantace srdce nebo MSP (destination( therapy)

17 Cesta k ideáln lní medicíně Není vytvořen ená cesta k implantaci mechanické srdeční podpory jako termináln lní terapie

18 Příklad 2 Fibrilace síní arytmie, nepravidelnost srdečního rytmu ve stáří každý druhý občan (epidemie) nutnost ředění krve prevence nežádouc doucích ch účinků (tvorba sraženin v srdci a jejich vmetení do mozku)

19 Dostupná medicína Warfarin ředění krve Problém: Opakovaná kontrola naředění krve u praktika Při úrazu, hodně krvácíte Dietní regulace Velmi levné

20 VIP dostupná medicína Katetrizační ablace Výkon v levé síni Snaha o vypálení patologický drah vzruchu nebo ložisek a nastolení fyziologického sinusového rytmu (SR) Problém: Každý není vhodný kandidát Ne vždy v se to povede FS se po zákroku z často vrací Velmi drahé, čekací doby na výkon - měsíce

21 Příklad 2 = nadstandard Katetrizační ablace Výkon v levé síni Snaha o vypálení patologický drah vzruchu nebo ložisek a nastolení fyziologického sinusového rytmu (SR) Problém: Každý není vhodný kandidát Ne vždy v se to povede FS se po zákroku z často vrací Velmi drahé

22 Matematika milosrdenství Rozhodování komu dát d t drahou zdravotní péči i a komu ne Dnes je většinou v v rukou lékal kařů Tvorba klinických guidelines (protokolů), standardů cesta k většív spravedlnosti v solidárn rním m zdravotním m systému

23 Transplantace srdce matematika milosrdenství Počet potenciáln lních příjemcp jemců (t vysoce převap evažuje počet dárcd rců Proto kontraindikace (nevhodnost použit matematika milosrdenství í ) absolutní,, relativní Absolutní př. Malignita (rakovina) Chronická infekce (dlouhotrvající) Relativní př. Věk k nad 65 let!!!?? (těch, kdo by srdce měli m dostat) ití této to léčebnl ebné metody =

24 Výstupy Vysvětlovat principy ideáln lní a dostupné medicíny, matematiky milosrdenství Nutnost definice standardu Vysvětlovat občan anům m nutnost platby luxusních (nadstandardních výkonů) na některn které výkony systém m VZP peníze nemá a mít m t nebude, budou placeny pacientem nebo jeho komerčním připojištěním m!!!

25 Děkuji za pozornost