T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů"

Transkript

1 Seznam dostupných oborů

2 Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny, brambory, zelenina, ovoce a ořechy Hospodářské produkty, produkty myslivosti a akvakultury Produkty lesnictví a těžby dřeva Ropné produkty, paliva, elektrická energie a ostatní zdroje energie Paliva Ropné a uhelné produkty a produkty z ropných frakcí Elektrická energie, vytápění, solární a jaderná energie Produkty těžebního průmyslu, kovové suroviny a související produkty Písky a jíly Suroviny pro chemický průmysl a výrobu hnojiv Sůl a čistý chlorid sodný Produkty těžby ostatních nerostných surovin j.n. Rudy kovů a slitiny Obecné kovy Různé nekovové minerální výrobky Recyklované druhotné suroviny Potraviny, nápoje, tabák a související produkty Živočišné produkty, maso a masné výrobky Přípravky a konzervy z ryb Ovoce, zelenina a podobné produkty Oleje a tuky živočišné a rostlinné Mléčné výrobky Mlýnské a škrobárenské výrobky Krmiva Různé potravinářské výrobky Nápoje, tabák a související produkty Zemědělské stroje

3 Zemědělské a lesnické stroje na přípravu nebo obdělávání půdy Žací stroje Rozstřikovací stroje pro zemědělství a zahradnictví Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy nebo návěsy pro zemědělské účely Speciální stroje pro zahradnictví a lesnictví Traktory Části zemědělských a lesnických strojů Oděvy, obuv, brašnářské výrobky a doplňky Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky Svrchní oděvy Prádlo a oděvní součásti Zvláštní oděvy a oděvní doplňky Zlatnické a šperkařské výrobky, hodinky a související výrobky Kožešiny a kožešinové výrobky Obuv Brašnářské výrobky, sedlářské výrobky, pytlíky a tašky Usně a textilie, plastové a pryžové materiály Usně Textilie a příbuzné zboží Textilní příze a nitě Kaučukové a plastové materiály Odpady kůží (usní), textilní, kaučukový a plastový odpad Syntetický kaučuk a syntetická vlákna Tiskařské výrobky a související produkty Tištěné knihy, brožury a letáky Noviny, odborné časopisy, periodika a magazíny Pohlednice, blahopřání a ostatní tiskoviny Poštovní známky, šekové tiskopisy, bankovky, akciové certifikáty, obchodní reklamní materiály, katalogy a příručky Tiskařské desky nebo válce nebo jiné pomůcky pro grafické účely Inkoust Rejstříky, účetní knihy, rychlovazače, formuláře a ostatní tištěné papírnické výrobky z papíru nebo lepenky Různé tištěné výrobky Chemické výrobky Plyny

4 Barviva a pigmenty Základní anorganické a organické chemické látky Hnojiva a dusíkaté sloučeniny Plasty v primárních formách Výbušniny Chemické výrobky vysoké jakosti a různé chemické výrobky Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů Kancelářské strojní zařízení a potřeby mimo počítače, tiskárny a nábytek Počítače Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení Elektromotory, generátory a transformátory Elektrické rozvodné a řídící zařízení Izolované kabely a vodiče Akumulátory, galvanické články a baterie Elektrické zdroje světla a svítidla Elektrické zařízení a přístroje Elektronická, elektromechanická a elektrotechnická zařízení Rozhlas, televize, komunikace, telekomunikace a související zařízení Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové a televizní vysílání Televizní a rozhlasové přijímače, zařízení pro nahrávání zvuku nebo videa nebo duplikační přístroje Sítě Telekomunikační přístroje na přenos dat Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči Zdravotnické přístroje Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky Prostředky pro osobní péči Zařízení a materiál používaný v pitevnách a márnicích Přepravní zařízení a pomocné výrobky pro přepravu Motorová vozidla Karoserie motorových vozidel, přívěsy a návěsy Díly a příslušenství k motorovým vozidlům a motorům Motocykly, jízdní kola a postranní vozíky Lodě a čluny Železniční a tramvajové lokomotivy a kolejová vozidla a jejich díly

5 Letadla a kosmické lodě Různé druhy dopravního zařízení a náhradní díly Bezpečnostní, hasičské, policejní a ochranné vybavení Nouzové a bezpečnostní zařízení Policejní vybavení Zbraně, munice a příbuzné součásti Vojenská vozidla a související části Válečné lodě a související části Vojenská letadla, rakety a kosmické lodě Vojenské elektronické systémy Individuální a pomocná výstroj Hudební nástroje, sportovní zboží, hry, hračky, materiál pro řemeslné a umělecké práce a příslušenství Hudební nástroje a jejich části Sportovní zboží a potřeby Hry a hračky; pouťové atrakce Potřeby pro řemeslné a umělecké práce Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) Navigační a meteorologické přístroje Geologické a geofyzikální přístroje Měřicí přístroje Nástroje pro kontrolu fyzických vlastností Kontrolní a zkušební přístroje Optické přístroje Časové kontrolní přístroje a podobné předměty; parkovací hodiny Zařízení pro řízení průmyslových procesů a pro dálková řízení Různé hodnotící a zkušební přístroje Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky Nábytek Zařízení interiéru Různé zařízení Textilní výrobky Domácí spotřebiče Čisticí a lešticí výrobky

6 Shromážděná a upravená voda Přírodní voda Průmyslové stroje Strojní zařízení pro výrobu a použití mechanické síly Stroje na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku a jejich díly Průmyslové a laboratorní pece, spalovny a zapékací pece Zdvihací a manipulační zařízení a jejich díly Chlazení a ventilace Strojní nářadí Stroje na výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků a usní Stroje na výrobu papíru a lepenky Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení Stroje pro hlubinné a povrchové dobývání a stavební stroje Důlní stroje Stroje pro přesun zeminy a výkopy a s nimi spojené části Stavební stroje a zařízení Stroje pro zpracovávání nerostů a výrobu licích forem Vozidla pro kladení kolejí Části strojů pro doly, lomy a stavebnictví Stroje pro hutnictví a příbuzné obory Zařízení výrobních závodů Stavební konstrukce a materiály; pomocné výrobky pro konstrukce (mimo elektrické přístroje) Stavební materiály a příbuzné prvky Konstrukční výrobky Kabely, dráty a příbuzné výrobky Různé zpracované výrobky a související díly Nástroje, zámky, klíče, závěsy, spojovací materiály, řetězy a pružiny Nádrže, zásobníky a podobné nádoby; radiátory a kotle pro ústřední topení Nátěrové barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely Kámen pro stavební účely, vápenec, sádrovec a břidlice Stavební práce Práce spojené s přípravou staveniště Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství Stavební montážní práce

7 Práce při dokončování budov Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou Balíky programů a informační systémy Balík programů určený pro specifické odvětví Balíky programů pro výstavbu sítí, internet a intranet Balík programů pro tvorbu dokumentů, kreslení, tvorbu obrázků, plánování a produktivitu Balík programů pro obchodní transakce a soukromé podnikání Balík programů pro komunikace a multimédia Balík databázových a operačních programů Nástroje pro balíky programů Informační systémy a servery Různé balíky programů a počítačové systémy Opravy a údržba Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby Opravy a údržba letadel, železničního a silničního vozového parku a lodí a související služby Opravy a údržba osobních počítačů, kancelářského, telekomunikačního a audiovizuálního zařízení a související služby Opravy a údržba zdravotnických a přesných přístrojů Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob a strojního zařízení Opravy a údržba bezpečnostních a obranných materiálů Opravy a údržba technických stavebních zařízení Různé opravy a údržba Instalační a montážní služby (mimo programového vybavení) Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení Instalace a montáž měřících, kontrolních, testovacích a navigačních přístrojů Instalace a montáž komunikačních zařízení Instalace a montáž zdravotnických vč chirurgických přístrojů Instalace a montáž strojů a přístrojů Instalace a montáž počítačů a kancelářských strojů Instalace a montáž zařízení pro požární ochranu Instalace a montáž kovových nádrží a nádob Instalace a montáž naváděcích a kontrolních systémů Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby Hotelové služby Ubytování v kempech a jiných místech mimo hotely

8 Provozování restaurací a podávání jídel Podávání nápojů Služby závodních jídelen a zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky Maloobchod Přepravní služby (mimo přepravu odpadů) Služby silniční dopravy Služby železniční dopravy Potrubní doprava Letecká doprava Vesmírná doprava Lodní doprava Pomocné a doplňkové dopravní služby; provozování cestovních agentur Manipulace s nákladem a skladování Služby cestovních agentur, tour operátorů a pomoc turistům Pomocné služby pro pozemní, vodní a leteckou dopravu Poštovní a telekomunikační služby Poštovní a kurýrní služby Telekomunikační služby Veřejné služby Rozvod vody a související služby Rozvod plynu a související služby Rozvod elektřiny a související služby Dodávky a rozvod jiných zdrojů energie Provádění odečtů vodoměrů, elektroměrů apod. Finanční a pojišťovací služby Bankovnictví a investiční služby Pojištění a důchodové zabezpečení Řízení rizik, hotovosti a likvidity Zajišťovací služby Realitní služby Realitní služby s vlastním majetkem Pronájem nebo leasing vlastního majetku

9 Služby realitních kanceláří za odměnu nebo na základě smlouvy Architektonické, stavební, technické a inspekční služby Architektonické a související služby Technicko-inženýrské služby Územní plánování a architektura krajiny Služby ve stavebnictví Technické testování, analýza a poradenství Monitorování a kontrola Poradenství v oblasti dodávek vody a odpadu Laboratorní služby Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora Poradenské služby v oblasti technického vybavení počítačů Programování programového vybavení a poradenské služby Datové služby Internetové služby Výpočetní služby Výpočetní podpora a poradenské služby Počítačové sítě Audity a testování počítačů Zálohování počítačů a zpracování počítačových katalogů Výzkum a vývoj a související služby Výzkum a experimentální vývoj Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje Návrh a realizace výzkumu a vývoje Výzkum a vývoj bezpečnostních a obranných materiálů Administrativa, ochrana a sociální zabezpečení Administrativní služby Zajišťování služeb pro veřejnost Povinné sociální zabezpečení Služby vztahující se k ropnému a plynárenskému průmyslu Odborné služby pro plynárenský průmysl Odborné služby pro ropný průmysl Vrtné práce

10 Umísťování vrtných souprav Služby na souši i na moři Inspekce potrubí Zemědělské, lesnické, zahradnické služby a služby v oblasti akvakultury a včelařství Zemědělské služby Služby v oblasti lesnictví Zahradnické služby Zoologické služby Chovatelské služby (kromě veterinárních) Služby v oblasti lovu Služby související s rybolovem Služby v oblasti akvakultury Služby v oblasti včelařství Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby Právní služby Účetní, revizní a peněžní služby Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby Pomocné kancelářské služby Nábor zaměstnanců Vyhledávací a bezpečnostní služby Tiskařské a související služby Různé provozní a s podnikáním související služby Vzdělávání a školení Základní vzdělávání Středoškolské vzdělávání Vyšší vzdělávání Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání Školení Školení v oblasti obranných a bezpečnostních materiálů Zdravotní a sociální péče Zdravotnické zabezpečení Veterinární služby Sociální péče a související služby

11 Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby Kanalizace Služby související s likvidací odpadů a odpady Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby Environmentální služby Čisticí a hygienické služby Rekreační, kulturní a sportovní služby Služby v oblasti filmu a videa Rozhlasové a televizní služby Zábavní vysílání Zpravodajské služby Knihovny, archivy, muzea a jiné kulturní služby Sportovní služby Internetové kavárny Jiné služby pro veřejnost, sociální služby a služby jednotlivcům Služby poskytované dobrovolnými organizacemi Poradenské služby v oblasti rovných příležitostí Různé služby Soukromé domácnosti se zaměstnanci Služby poskytované extra-teritoriálními organizacemi a institucemi