Dostupnost business intelligence pro všechny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dostupnost business intelligence pro všechny"

Transkript

1 Dostupnost business intelligence pro všechny

2 Obsah 1. Úvod Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence Demokratizace business intelligence v praxi Poskytnutí obchodního přehledu zaměstnancům Výhody spravované samoobslužné analýzy Využití samoobslužného vytváření sestav Vytváření přizpůsobených řídicích panelů Vylepšení efektivity organizace Sdílení poznatků napříč celou organizací Efektivnější rozhodování díky spolupráci na datech Vyhledávání relevantního obsahu business intelligence Správa strukturovaného i nestrukturovaného obsahu Vytváření kontextových řídicích panelů Podpora efektivity oddělení IT a vývoje Snadná správa samoobslužného prostředí Snížení nákladů a složitosti díky využití stávajících investic do IT Zajištění kvality dat Škálování na podporu poskytování funkcí business intelligence všem uživatelům při nižších celkových nákladech na vlastnictví Zvýšení produktivity prostřednictvím známých a intuitivních nástrojů Důvěryhodné, integrované řešení: Microsoft Business Intelligence Dostupnost business intelligence pro všechny

3 1. Úvod Ať se jedná o členy správní rady nebo provozní vedoucí v přední linii, nejistá ekonomická situace zvýraznila nutnost a výhody kvalifikovaného rozhodování. Pro snížení nákladů, zjednodušení provozu a podporu stálého vylepšování procesů musí mít nástroje pro lepší rozhodování zaměstnanci na všech úrovních organizace. Všichni z nich musí mít přístup k nepostradatelným obchodním datům, aby mohli provádět svou vlastní analýzu a bez omezení sdílet poznatky s ostatními členy týmu. Pomocí přístupu k relevantním datům mohou zaměstnanci odhalit příležitosti ke zvýšení efektivity a růstu příjmů. Společnosti díky tomu mohou posílit bez ohledu na ekonomické klima. Společnost Microsoft poskytuje kompletní řešení pro oblast business intelligence pomocí známých nástrojů kancelářského softwaru systému Microsoft Office 2010 a technologií pro spolupráci a vyhledávání produktu Microsoft SharePoint Server Při využití řešení Microsoft Business Intelligence mohou zaměstnanci získat zásadní poznatky o podniku a pracovat přitom ve známém prostředí. Tyto poznatky pak mohou snadno sdílet napříč celou organizací. Organizace obvykle už vlastní značnou část řešení Microsoft Business Intelligence včetně systému Microsoft Office, produktu Microsoft SharePoint a systému Microsoft SQL Server což z tohoto řešení činí nákladově nejefektivnější volbu pro nasazení nástrojů business intelligence napříč celou organizací. Tato studie popisuje typické problémy implementace řešení business intelligence a přináší podrobnosti o tom, jak aplikace řešení Microsoft Business Intelligence tyto problémy překonávají a současně zaměstnancům poskytují obchodní přehledy, zvyšují efektivitu organizace a zajišťují efektivitu IT a vývoje. Dostupnost business intelligence pro všechny 3

4 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence Je-li na tom vaše organizace stejně jako většina ostatních, čelí při implementaci řešení business intelligence třem hlavním problémům: jak zůstat v mezích rozpočtu, vyhovět potřebám podnikání a efektivně udržovat řešení do budoucna. Nalézt nákladově efektivní řešení business intelligence a implementovat je v přijatelném časovém horizontu může být obtížné. Nejenže jsou mnohá řešení business intelligence drahá, ale jsou také náročná na prostředky, protože vyžadují údržbu více neintegrovaných systémů a nástrojů. Nákladově efektivní řešení, které vyhovuje rozpočtu organizace, musí umožňovat práci v rámci stávající technologické infrastruktury a minimalizovat počáteční náklady a náklady na implementaci. Druhý problém řešení business intelligence, se kterým se organizace obvykle potýkají, se týká splnění požadavků koncových uživatelů. Řešení business intelligence, která si dokáže osvojit pouze několik vysoce kvalifikovaných uživatelů, nepřinesou širokosáhlé poznatky ani lepší rozhodování. Je důležité zvolit si řešení business intelligence, které podporuje dovednosti organizace a které je pro všechny snadno přístupné. Řešení business intelligence obsahující známé nástroje a rozhraní zvyšují míru jejich osvojení uživateli a současně omezují čas potřebný na vyškolení a snižují náklady. Aby řešení business intelligence splnilo potřeby koncových uživatelů, musí také poskytovat relevantní informace tehdy, kdy je uživatelé potřebují. Dnešní obvyklé implementace řešení business intelligence jsou závislé na odděleních IT, která vyvíjejí sestavy pro koncové uživatele. Ve většině případů se oddělení IT pro zbytek společnosti stává úzkým hrdlem. Pokud specialisté IT musí věnovat čas na vytváření jednoúčelových sestav, zbývá jim méně času na to, aby se zaměřili na důležité projekty s vysokou hodnotou. Podstata třetího problému řešení business intelligence spočívá v údržbě a správě řešení business intelligence po jejich zavedení. Neflexibilní architektura a nekompatibilní systém business intelligence nutí uživatele k vytváření neefektivních náhradních postupů a poškozuje schopnost systému poskytovat včasná a přesná data. Pro organizace by mělo být snadné sledovat, jak jsou data a sestavy využívány, aby mohly přesunout prostředky IT do oblastí, které je nejvíce potřebují. Aby organizace mohly své řešení business intelligence škálovat za účelem splnění svých trvale rostoucích výkonnostních potřeb, musí být toto řešení flexibilní a umožňovat rozšíření pokrytí nebo přidání funkcí. Nejúčinnější a nákladově nejefektivnější jsou z hlediska údržby ta řešení, která umožňují centrální správu celopodnikových úloh, integraci se stávajícím prostředím IT a přizpůsobení měnícím se obchodním potřebám. 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi Řešení Microsoft Business Intelligence dokáže jedinečným způsobem překonat typické problémy řešení pro oblast business intelligence, mezi než patří náklady na jeho pořízení, zavádění ve velkém a údržba. Jedná se o nákladově nejefektivnější řešení, jaké je na trhu dostupné, protože staví na technologiích, které zákazníci obvykle už vlastní. Ale i zákazníci, kteří zatím do produktů společnosti Microsoft neinvestovali, získají funkce business intelligence spolu s kompletní databázovou platformou za zlomek ceny řešení business intelligence od jiných dodavatelů. A po implementaci jim řešení Microsoft Business Intelligence pomůže vylepšit výkonnost organizace díky tomu, že splňuje požadavky jednotlivců i organizace a požadavky oddělení IT na informace a analýzu. Konkrétně řešení Microsoft Business Intelligence spojuje tradiční nástroje business intelligence s nástroji pro produktivitu a spolupráci za účelem: 1. Poskytnutí obchodního přehledu zaměstnancům 2. Vylepšení efektivity organizace 3. Podpory efektivity IT a vývoje 4 Dostupnost business intelligence pro všechny

5 3. Poskytnutí obchodního přehledu zaměstnancům Zaměstnanci potřebují relevantní informace k lepšímu a strategičtějšímu rozhodování. Business inteligence rychleji zpřístupňuje správné informace správným lidem. Poskytnutí samoobslužného přístupu k funkcím business intelligence uživatelům umožňuje přistupovat k nepostradatelným obchodním informacím, provádět jejich analýzu a využívat je při spolupráci a díky tomu přijímat nejlepší možná rozhodnutí. Samoobslužný přístup k datům také snižuje závislost uživatelů na oddělení IT, urychluje přístup k datům a umožňuje uživatelům přijímat správná rozhodnutí ve správnou dobu. Současně oddělení IT umožňuje soustředit se na projekty s vyšší hodnotou. Díky samoobslužným funkcím například mohou pracovníci zákaznické podpory přímo využívat nástroje business intelligence k vyhodnocení informací, které jim pomáhají odhalit příležitosti pro prodej souvisejících produktů nebo produktů s větší množinou funkcí. Vedoucí oddělení prodeje získávají přehled o prodejním kanálu a mohou stanovit priority pro svou práci se zaměřením na nejziskovější zákazníky. Díky samoobslužnému přístupu k informacím shromážděným v reálném čase mohou zaměstnanci v přední linii rychle zanalyzovat, co se daný den ve firmě děje a přjmout rozhodnutí založená na informacích, které jsou aktuální a současně podstatné pro jejich roli což napomáhá vytváření vztahů se zákazníky a plánů do budoucna. Řešení Microsoft Business Intelligence uživatelům poskytuje data potřebná pro kvalifikovanější rozhodování s využitím samoobslužné analýzy, samoobslužného vytváření sestav a přizpůsobených řídicích panelů. 3.1 Výhody spravované samoobslužné analýzy Microsoft Excel je špičkový nástroj pro analýzu. Výkonné samoobslužné funkce analýzy v rámci aplikace Microsoft Excel slouží k odhalení trendů, provádění průřezů napříč velkými objemy dat a k rychlému získání odpovědí. Nástroje aplikace Microsoft Excel pro analýzu dat a vizualizaci pomáhají snadněji nacházet schémata, ilustrovat trendy a zvýrazňovat výjimky. Podmíněné formátování včetně datových pruhů, škály barev, tepelných map, minigrafů a ikon ukazatelů výkonu je například možné použít pro analýzu výkonnosti a získání poznatků, na které je možné ihned reagovat. Průřezy, nový nástroj pro samoobslužnou analýzu, který je k dispozici v aplikaci Microsoft Excel 2010, poskytují možnost procházet velkými objemy dat a rychle identifikovat trendy. Průřezy mohou například pomoci při sledování toho, kolik zákazníků zakoupilo produkty v průběhu předchozího měsíce nebo roku. Průřezy pomáhají zvýraznit jednu relevantní část dat nebo data rozdělit do několika částí, aby bylo možné porovnávat nejen procentní hodnoty, ale také trendy mezi roky nebo měsíci, nebo data dělit libovolným jiným způsobem. Kontingenční tabulky, další nástroj samoobslužné analýzy, umožňují interaktivně procházet data a vytvářet jejich souhrny v užitečných sestavách, jak vidíme na obrázku č. 2. Daty je například možné rychle procházet pomocí rotace řádků nebo záměny sloupců a získat tak více odpovědí s využitím stejné sady sad. Po přetažení záhlaví sloupců na jiné místo aplikace Microsoft Excel rychle provede výpočet a zaktualizuje data. To usnadňuje zobrazení více výsledků, například průměrů, celkových počtů, minim nebo maxim. Dostupnost business intelligence pro všechny 5

6 Obrázek č. 1: interaktivní kontingenční tabulka a vizuální průřezy zjednodušují navigaci. Pojmenované sady uživatelům usnadňují identifikaci pouze těch položek, které je zajímají, a jejich následné využití v kontingenčních tabulkách, kontingenčních grafech nebo funkcích pro práci s krychlemi. Uživatelé mohou například zjistit údaje o deseti nejlepších prodejcích nebo největších nákupech v oblasti středozápadu za poslední měsíc a poté tuto sadu dat opětovně použít v sestavách a výpočtech. Díky podpoře kombinace položek a jazyka MDX (Multidimensional Expression) v rámci pojmenovaných sad aplikace Excel umožňuje vytvořit prakticky libovolné kontingenční tabulky, včetně tabulek pro porovnání skutečných prodejů a předpovědí. Doplňky pro dolování dat systému Microsoft SQL Server 2008 uživatelům pomáhají analyzovat velké sady dat za účelem odhalení problémů nebo příležitostí, které organizací čekají. Tyto doplňky uživatelům pomáhají odvodit schémata a trendy skryté v komplexních datech, vizualizovat tyto trendy v grafech a interaktivních zobrazeních a vytvářet barevné souhrny s bohatými funkcemi, které lze použít pro prezentaci nebo analýzu. Nový doplněk PowerPivot for Excel uživatelům umožňuje rychle pracovat s velmi rozsáhlými množinami dat a sdílet analýzu se spolupracovníky s minimální pomocí oddělení IT nebo zcela samostatně. PowerPivot podporuje nesrovnatelný analytický výkon a snadnost použití aplikace Excel a současně uživatelům umožňuje připojení k libovolnému zdroji dat databázím, sestavám, datovým kanálům, webovým stránkám, souborům aplikace Excel a dalším. PowerPivot for Sharepoint umožňuje bezproblémovou integraci s produktem Microsoft SharePoint 2010 a přináší uživatelům jistotu při sdílení dat a vzájemné spolupráci. Členové týmu mohou snadno publikovat své analýzy v galerii PowerPivot v rámci webu SharePoint. Zbylí členové týmu díky tomu mohou využívat stejnou interaktivitu a funkce pro rychlé provádění dotazů při práci na sestavách v prostředí tenkého klienta. SQL Server 2008 R2 také zajistí podporu účelového použití nástrojů business intelligence v produktu SharePoint, včetně automatické aktualizace dat a stejně výkonného zpracování dat jako v aplikaci Excel. Oddělení IT také může využít spravovaných samoobslužných funkcí dostupných v rámci doplňku PowerPivot. Může sledovat využití aplikací PowerPivot prostřednictvím řídicího panelu pro správu doplňku PowerPivot, identifikovat nepostradatelné aplikace Excel a současně omezit čas potřebný na správu a úpravu jednorázových sestav. 6 Dostupnost business intelligence pro všechny

7 Obrázek č. 2: doplněk PowerPivot for Excel umožňuje provádět analýzu velmi rozsáhlých objemů dat. 3.2 Využití samoobslužného vytváření sestav Řešení Microsoft Business Intelligence také poskytuje funkce pro samoobslužné vytváření sestav. Nová knihovna komponent sestav usnadňuje návrh nových sestav a grafů prostřednictvím výkonných průvodců a úpravu stávajících sestav pomocí intuitivního rozhraní optimalizovaného pro prostředí systému Office. Knihovna komponent sestav v rámci systému Microsoft SQL Server umožňuje oddělení IT a pokročilým uživatelům vytvářet části sestav například dotazy, diagramy, grafy nebo loga a ukládat je ve sdílené galerii částí sestav pro opakované použití ostatními uživateli v organizaci. To umožňuje přístup vezmi a použij stávající části sestav je možné jednoduše použít jako stavební kameny při vytváření nových sestav. K vytvoření vlastní sestavy během pár minut uživatelům stačí projít si galerii a přetáhnout potřebné části sestavy na návrhovou plochu samostatně bez pomoci oddělení IT. V případě, že uživatelé najdou informace, které potřebují rozložit na více sestav, mohou knihovnu komponent sestav použít pro rozdělení stávajících sestav na menší komponenty v několika jednoduchých krocích. Po uložení výsledných částí sestav v galerii je uživatelé mohou znovu použít pro vytvoření nových, přizpůsobenějších sestav. Díky těmto funkcím mohou všichni od začátečníků až po pokročilé uživatele využít vytváření propracovanějších a pokročilejších sestav. Centrum Business Intelligence okamžitě použitelná šablona webu a knihovna dokumentů optimalizovaná pro přístup k sestavám a jejich správu usnadňuje konzistentní správu sestav, tabulek a datových připojení. Centrum sestav zahrnuje knihovnu sestav, knihovnu datových připojení a šablonu řídicího panelu business intelligence. Přístupem k centru Business Intelligence uživatelé získají sestavy, které mohou použít jako zdroje dat pro samoobslužnou analýzu v doplňku PowerPivot a aplikaci Excel. To oddělení IT poskytuje snadný a zabezpečený způsob zajištění včasného přístupu k informacím, které podnikoví uživatelé potřebují. Dostupnost business intelligence pro všechny 7

8 Obrázek č. 3: sešity doplňku PowerPivot v rámci produktu Sharepoint Vytváření přizpůsobených řídicích panelů Kromě toho, že nabízí funkce pro samoobslužnou analýzu a vytváření sestav, řešení Microsoft Business Intelligence také uživatelům usnadňuje vytváření, používání a sdílení přizpůsobených řídicích panelů pro zobrazování a procházení dat. Při využití produktu Microsoft SharePoint Server 2010 je možné rychle shromáždit informace z nejrůznějších zdrojů a zobrazit je na řídicích panelech business intelligence pomocí integrovaných webových částí. Webové části mohou zahrnovat klíčové indikátory výkonu, tabulky aplikace Microsoft Office Excel 2010, sestavy služby Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services a další komponenty. Řídicí panely na jedné obrazovce zobrazují informace potřebné pro sledování cílů, zodpovězení zásadních otázek a upozornění na případné problémy. Díky funkcím pro samoobslužnou analýzu, vytváření sestav a řídicí panely, poskytovaným známými nástroji řešení Microsoft Business Intelligence, je snadné zajistit uživatelům možnost přístupu k potřebným informacím bez vytvoření zátěže pro oddělení IT. 8 Dostupnost business intelligence pro všechny

9 4. Vylepšení efektivity organizace Efektivní nástroje business intelligence nejenže poskytují uživatelům bohaté možnosti, ale zlepšují také efektivitu organizace. Díky tomu celá společnost může pracovat efektivněji a strategičtěji. Pokud si organizace zvolí řešení Microsoft Business Intelligence, může nástroje business intelligence používat ve všech částech své podnikové infrastruktury. Zaměstnanci organizace mohou snadno vytvářet, spravovat a sdílet data a díky tomu jsou informace dosažitelnější a viditelnější. Protože poznatky jsou sdíleny napříč celou organizací, je rozhodování efektivnější a sladěnější s cíly organizace. Robustní řešení pro oblast business intelligence od společnosti Microsoft pomáhá zvýšit efektivitu organizace díky tomu, že jí umožňuje: Sdílet poznatky napříč celou organizací Přijímat rozhodnutí efektivněji díky spolupráci na datech Vyhledávat relevantní obsah business intelligence Spravovat strukturovaný i nestrukturovaný obsah Vytvářet kontextové řídicí panely 4.1 Sdílení poznatků napříč celou organizací Služba Excel Services, součást produktu Microsoft SharePoint Server 2010, usnadňuje sdílení obchodních poznatků, což všem zaměstnancům v celé organizaci umožňuje přijímat lepší obchodní rozhodnutí. Konkrétně služba Excel Services dynamicky vykresluje tabulky aplikace Microsoft Excel ve formátu HTML, a proto ostatní uživatelé mohou přistupovat k tabulkám uloženým na serveru Office SharePoint Server 2007 pomocí webového prohlížeče. Služba Excel Services také vylepšuje správu a zabezpečení tabulek a opakované použití modelu tabulek prostřednictvím škálovatelné serverové výpočtové služby a interaktivního webového uživatelského rozhraní. Služba Excel Services umožňuje: Rozšířit přístup k tabulkám a jejich dostupnost díky začlenění interaktivních tabulek do portálů, řídicích panelů a přehledů výkonnostních metrik business intelligence Zabezpečit a ochránit důvěrné informace a udržovat jejich jedinou pravdivou verzi prostřednictvím uzamčení přístupu na serveru Vytvářet a vyvíjet nové aplikace 4.2 Efektivnější rozhodování díky spolupráci na datech Microsoft SharePoint Server 2010 pomáhá spolupracovat s využitím poznatků získaných z dat pro efektivnější rozhodování, což umožňuje ještě více zvýšit efektivitu organizace. Microsoft Office SharePoint poskytuje funkce pro spolupráci, které zajišťují vytváření obsahu, přístup k němu a jeho sdílení v transparentním prostředí s jasně definovanou odpovědností. Vyhledání dokumentu lze například usnadnit jeho opatřením značkou. Je také možné vytvářet týmové weby, wikiweby, blogy, osobní weby a další prostředky usnadňující uživatelům bezproblémové sdílení informací. Produkt SharePoint pomáhá při sledování dokumentů a upozorňuje na aktualizace obsahu, které se týkají skupiny uživatele, centra spolupráce, týmového webu nebo webu projektu. Produkt SharePoint také podporuje pracovní postupy zjednodušující procesy schvalování a integrovanou správu verzí, která pomáhá při lepší správě obsahu a přístupu k datům. Dostupnost business intelligence pro všechny 9

10 4.3 Vyhledávání relevantního obsahu business intelligence Pokročilé funkce pro vyhledávání pomáhají odstranit přemíru informací business intelligence díky tomu, že umožňují rychlé nalezení relevantního obsahu. Je možné hledat osoby s určitými odbornými znalostmi a také dokumenty, sestavy nebo data obchodních aplikací. Díky inteligentnějšímu, vizuálnějšímu a hovorovějšímu vyhledávání na intranetu sahá záběr produktu SharePoint dál, než jen k dokumentům, co umožňuje plně využít informací business intelligence a efektivně vyhledávat osoby, dokumenty nebo data a poskytovat srozumitelné výsledky vyhledávání, se kterými lze dále pracovat, tak jak ukazuje obrázek č. 4. Je možné vytvářet vlastní scénáře vyhledávání a rychle poskytovat výsledky na základě konkrétních rolí a potřeb vycházejících z kontextu, což rozšiřuje možnosti využití poznatků business intelligence napříč celou organizací. Obrázek č. 4: vizuální výsledky vyhledávání, se kterými je možné dále pracovat 4.4 Správa strukturovaného i nestrukturovaného obsahu Aby nástroje business intelligence přinášely vysokou hodnotu, musí spojovat strukturovaný i nestrukturovaný obsah, včetně dokumentů, ových zpráv, videa, rychlých zpráv, blogů, wikiwebů a dalších zdrojů. Nestrukturovaný obsah se často vyskytuje ve formě neřízeného chaosu, což organizacím brání tyto cenné informace řádně využívat pro lepší sdílení znalostí, zlepšenou komunikaci se zákazníky a vyšší efektivitu procesů. Microsoft SharePoint Server 2010 obsahuje funkce pro správu podnikového obsahu (ECM), které pomáhají tyto problémy překonat. Produkt SharePoint je řešení postavené na plně integrované platformě a umožňuje snadno rozšířit správu dokumentů, záznamů, webového obsahu a formulářů na všechny informační pracovníky v organizaci díky integraci se známými nástroji, jako je systém Microsoft Office. S produktem SharePoint mohou všichni uživatelé ze svého obsahu vytěžit maximální hodnotu díky podpoře celého životního cyklu obsahu od vytvoření, spolupráce a správy, až po publikaci, opětovné použití, archivaci a vypršení jeho platnosti. 10 Dostupnost business intelligence pro všechny

11 4.5 Vytváření kontextových řídicích panelů Interaktivní řídicí panely s bohatými funkcemi umožňujícími shromažďovat a zobrazovat relevantní obchodní informace z nejrůznějších zdrojů posilují možnosti uživatelů a také vylepšují efektivitu organizace díky tomu, že poskytují přehledné snímky dat z více systémů. Službu Microsoft SharePoint PerformancePoint Services je možné použít pro sledování trendů a měření efektivity, jak ilustruje obrázek č. 5. Kontextové řídicí panely slučují data a umožňují uživatelům analyzovat je, přistupovat k nim a zobrazovat je jednoduše pomocí několika kliknutí myší pro zvýšení viditelnosti klíčových metrik týmu a organizace. Dalšího zvýšení výkonnosti v celé organizaci lze dosáhnout použitím nových typů grafů a filtrů, které umožňují průběžnou analýzu a iterativní rozhodování. Obrázek č. 5: použití kontextových řídicích panelů pro vylepšení přehledu o podnikání pomocí služby PerformancePoint Services Dostupnost business intelligence pro všechny 11

12 5. Podpora efektivity oddělení IT a vývoje Řešení Microsoft Business Intelligence umožňuje efektivnější fungování oddělení IT a účinnější poskytování služeb uživatelům. Integrované řešení pro oblast business intelligence od společnosti Microsoft pomáhá omezit náklady a složitost na minimum díky využití stávajících investic do IT. Řešení Microsoft Business Intelligence také zvyšuje produktivitu oddělení IT díky využití známých, intuitivních nástrojů pro vývoj a správu. Poskytnutím funkcí pro samoobslužnou analýzu a generování sestav uživatelé navíc získávají ty funkce business intelligence, které potřebují, a oddělení IT se může soustředit na jiné důležité úkoly. 5.1 Snadná správa samoobslužného prostředí Samoobslužné funkce jsou výborné pro koncové uživatele, ale oddělení IT přesto musí být schopné řídit přístup, zabezpečení a kvalitu. Rozšířené funkce správy jsou k dispozici na řídicím panelu pro správu doplňku PowerPivot v rámci produktu Microsoft SharePoint. Tento řídicí panel oddělení IT umožňuje monitorovat a řídit obsah vytvářený uživateli pomocí samoobslužných nástrojů. Zaměstnanci oddělení IT mohou sledovat a vyhodnocovat tisíce uživatelů a vytvářet o nich sestavy, což jim umožňuje stanovit, jaký obsah je používán, vyhodnotit sestavy, ke kterým uživatelé přistupují, a identifikovat další trendy týkající se přístupu a četnosti, tak jak ukazuje obrázek č. 6. Díky tomu mohou rychle přesunout prostředky a zajistit podporu pro ty oblasti, které ji nejvíce potřebují. Obrázek č. 6: seznam nejčastěji používaných sešitů 5.2 Snížení nákladů a složitosti díky využití stávajících investic do IT Organizace s velkou pravděpodobností už vlastní potřebné stavební kameny řešení business intelligence produkty Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint Server a Microsoft Office. Díky této široké škále nástrojů pro oblast business intelligence, produktivitu a spolupráci mohou organizace konsolidovat investice, ušetřit na nákladech a omezit složitost. 5.3 Zajištění kvality dat Služba Master Data Services (MDS) poskytuje rozcestník hlavních dat, který slouží nástrojům business intelligence i provozním požadavkům a vylepšuje kvalitu a efektivitu dat a procesů pro všechny systémy. Rozcestník hlavních dat 12 Dostupnost business intelligence pro všechny

13 přináší centralizovaný přístup k definování, nasazení a správě hlavních dat a zajišťuje tak konzistentní generování sestav napříč systémy a rychlejší poskytování přesnějších výsledků v celém podniku. Kromě pouhého ukládání aktuálního autoritativního zdroje služba MDS oddělením IT poskytuje funkci sledování verzí hlavních dat, což jim umožňuje poskytovat odpovědi na otázky týkající se dat v konkrétním okamžiku v minulosti. 5.4 Škálování na podporu poskytování funkcí business intelligence všem uživatelům při nižších celkových nákladech na vlastnictví Je nezbytné, aby oddělení IT dokázalo vyhovět informačním potřebám rostoucí nebo měnící se organizace. Datové sklady systému Microsoft SQL Server oddělení IT umožňují vytvářet a spravovat škálovatelné, vysoce výkonné datové sklady a datová tržiště podporující poskytování funkcí business intelligence všem uživatelům při nejnižších možných celkových nákladech na vlastnictví, jak je patrné z obrázku č. 7. Obrázek č. 7: srovnání nákladů na licencování a podporu v období tří let Datové sklady systému Microsoft SQL Server využívají osvědčené technologie systému správy relačních databází (RDBMS). Systém Microsoft SQL Server poskytuje silnou nabídku datových skladů založenou na snadno škálovatelné architektuře. Systém Microsoft SQL Server 2008 Enterprise s datovým skladem Fast Track Data Warehouse například zákazníkům umožňuje škálovat jejich datové sklady na jednoduchých serverech pomocí architektury pro vertikální škálování. Díky novým funkcím mohou navíc zákazníci nasazovat velmi rozsáhlé datové sklady o velikosti až 1 petabajtu. Je přitom využita technologie masivního paralelního zpracování (MPP) a architektura shared nothing ( nic nesdíleno ). Cenově dostupného škálování datových skladů je možné docílit přidáním dalšího běžného hardwaru bez nutnosti kupovat drahé hardwarové servery. 5.5 Zvýšení produktivity prostřednictvím známých a intuitivních nástrojů Společnost Microsoft dále napomáhá zvýšení produktivity oddělení IT tím, že poskytuje známé a intuitivní nástroje pro vývoj a správu. Díky poskytnutí funkcí business intelligence formou prostředí pro návrh, jako je například prostředí SBI Development Studio pro sadu Visual Studio a program SharePoint Designer, mohou vývojáři rychle začít pracovat, aniž by si museli osvojovat nové dovednosti. Použití stejného prostředí pro více funkcí navíc vývojářům umožňuje snadněji integrovat funkce business intelligence do návrhu svých aplikací. Dostupnost business intelligence pro všechny 13

14 6. Důvěryhodné, integrované řešení: Microsoft Business Intelligence Pro dosažení efektivity musí být řešení pro oblast business intelligence postavené na důvěryhodné platformě a poskytovat přehledná zjištění uživatelům v celé organizaci, kteří tato zjištění následně využijí pro podporu vyšší výkonnosti. Díky nástrojům a aplikacím, jejichž dynamika vyhovuje požadavkům obchodních uživatelů i oddělení IT, poskytuje řešení Microsoft Business Intelligence podporu lepšího rozhodování v celé organizaci. Organizace mohou využít již provedených investic do technologií společnosti Microsoft. Robustní a nákladově efektivní řešení pro oblast business intelligence mohou vystavět na špičkové platformě SQL Server a začlenit do něj nástroje kancelářského softwaru systému Microsoft Office a funkce pro spolupráci produktu Microsoft SharePoint Server. To jim umožňuje přistupovat k datům business intelligence, provádět jejich analýzu a integraci bez ohledu na to, kde se nacházejí, v jaké formě nebo jaký nástroj či aplikaci organizace potřebují pro zajištění efektivního provozu. Řešení Microsoft Business Intelligence organizacím nabízí následující přesvědčivé výhody: Nižší celkové náklady. Využití investic do produktů Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SharePoint Server 2010 a Microsoft Office 2010 podporuje osvojení koncovými uživateli, omezuje náklady na školení, radikálně snižuje náklady na uživatele a vytváří nebývalou hodnotu. Poskytnutí možností zaměstnancům pro lepší rozhodování. Díky tomu, že informační pracovníci získají samoobslužný přístup k informacím, mohou analýzu provádět s minimální podporou oddělení IT a rychle přijímat správná rozhodnutí. Vylepšení efektivity organizace. Nástroje business intelligence je možné začlenit do podnikové kancelářské infrastruktury a zjištění snadno sdílet s ostatními členy týmy a spolupracovat na přijímání rozhodnutí. Efektivita oddělení IT, rychlé nasazení a dosažení výhod v kratší době. Intuitivní a přitom výkonné funkce business intelligence začleněné do každodenních nástrojů kancelářského softwaru, které zaměstnanci již používají, podporují široké přijetí tohoto řešení a z něj plynoucí výhody. Další informace naleznete na webu na adrese 14 Dostupnost business intelligence pro všechny

15 Dostupnost business intelligence pro všechny 15

16 Microsoft, s.r.o. Vyskočilova 1461/2a, Praha 4 Tel: ,

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Analýza a prezentace dat

Analýza a prezentace dat 2015 Analýza a prezentace dat rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Analýza a prezentace dat Formátování buněk Nastavení vhodného formátu čísla Vytváření vlastních formátovacích

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Technologie Sharepoint

Technologie Sharepoint Jan Salajka 25. 3. 2010 ČVUT FEL Technologie Sharepoint Letem světem Sharepoint - Co to je??? Je to technologie Slouží především k řízené tvorbě a správě informací ve webovém prostředí Slouží jako podklad

Více

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu Oracle Sales Cloud moderní řízení obchodu Úvod Oracle Sales Cloud je nástroj moderního obchodování, který lze snadno nasadit a rychle užívat. Je to zcela mobilní řešení s analytickou výbavou, stavěné pro

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Práce s firemními informacemi Správa firemních dokumentů Jak zaznamenávat, organizovat a sdílet Vaše informace Sharpdesk je jedním z nejoblíbenějších

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ČÁST II. ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ KURZY Název kurzu Délka trvání (předpokládaný) Počet účastníků Mezinárodní účetní standardy (US GAAP, IFRS) 16 10 2 Počet skupin/

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Infor Performance management. Jakub Urbášek

Infor Performance management. Jakub Urbášek Infor Performance management Jakub Urbášek Agenda prezentace Stručně o produktu Infor PM 10 Komponenty Infor PM - PM OLAP a PM Office Plus Reporting Analýza Plánování / operativní plánování Infor Performance

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI Každá doba sebou přináší příležitosti a hrozby, ti úspěšní se s nimi dokážou vyrovnat. Nástroje pro Competitive Intelligence (CI) pomáhají identifikovat

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU

SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM HOVORU A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOV ÁLEŽÍ HOVORU ORU NCP500 NOVÉ FIREMNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY Nové komunikační systémy NCP500 Express jsou navrženy s cílem zajistit rychlé a

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Integrované řešení pro správu informací - Microsoft

Integrované řešení pro správu informací - Microsoft Integrované řešení pro správu informací - Microsoft Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 18.11.2008 Měnící se svět kolem nás Trendy Jediný svět byznysu Požadavek

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace Excel (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (2007).

Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace Excel (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (2007). Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace - (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (). otevřených sešitů a systémovými prostředky a systémovými prostředky a systémovými

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Co je nového v aplikaci PaperPort 12?

Co je nového v aplikaci PaperPort 12? Vítejte! Aplikace PaperPort společnosti Nuance je softwarový balíček pro správu dokumentů pracovní plochy, který vám usnadní skenování, uspořádání, sdílení, správu a přístup k papírovým a digitálním dokumentům

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

QAD Business Intelligence

QAD Business Intelligence QAD Business Intelligence Vladimír Bartoš, Pavel Němec Konzultanti 13.6.2012 Komponenty QAD BI Analytické tabule pro podporu rozhodování Spolupráce uživatelů nad analyzovanými daty Reporty Generátor analytických

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Business intelligence Datový sklad On-line Analytical Processing (OLAP) Kontingenční tabulky v MS Excelu jako příklad OLAP Dolování

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12

Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12 Obsah Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12 Úvod do Microsoft SharePoint Foundation 2010 13 Základní pojmy používané v této knize

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

TERMIS VÁM DÁVÁ PLNOU KONTROLU!

TERMIS VÁM DÁVÁ PLNOU KONTROLU! ADMINISTRACE TEPELNÉ SÍTĚ Dohled v reálném čase a preventivní opatření SPOLEHLIVÉ DODÁVKY TEPLA PRO MILIONY DOMÁCNOSTÍ TERMIS VÁM DÁVÁ PLNOU KONTROLU! Výzvy budoucnosti - již dnes! Zde jsou požadavky,

Více

Implementace MS SharePoint 2010

Implementace MS SharePoint 2010 7 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace MS SharePoint 2010 Růstová strategie Škoda Auto potřebuje v oblasti servisního businessu nová řešení a platformy pro globální komunikaci

Více

Software pro analýzu dat VERZE 8 NOVINKY. Buďte lepším auditorem. Vy máte znalosti. My máme nástroje.

Software pro analýzu dat VERZE 8 NOVINKY. Buďte lepším auditorem. Vy máte znalosti. My máme nástroje. Software pro analýzu dat VERZE 8 NOVINKY Buďte lepším auditorem. Vy máte znalosti. My máme nástroje. O softwaru IDEA Zlepšete svůj výkon a rozšiřte svoje kapacity. Se softwarem IDEA můžete snížit náklady

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl Laboratorní software Laboratorní software LabX Flexibilita pracovních postupů Transparentní provoz Široké možnosti bezproblémového připojení Bezpečnost procesů LabX Výkon na Váš stůl Software LabX Jednoduše

Více

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) 2. a 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká: 2. soustředění 16.1.2009

Více

SyMAP. systém majetkoprávní přípravy staveb

SyMAP. systém majetkoprávní přípravy staveb SyMAP systém majetkoprávní přípravy staveb SyMAP 2 SyMAP efektivně řídí přípravu dopravních staveb Výrazně snižuje byrokratickou zátěž Identifikuje potenciální rizika Systém majetkoprávní přípravy staveb

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9 Obsah Úvod 9 Kapitola 1 Business Intelligence, datové sklady 11 Přechod od transakčních databází k analytickým..................... 13 Kvalita údajů pro analýzy................................................

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Klasické plánovací metody a jejich omezení MRP, MRPII, CRP Rychlost Delší plánovací cyklus Omezená reakce na změny Omezené možnosti simulace Funkčnost Nedokonalé zohlednění

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Business Intelligence Standard Edition One

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Business Intelligence Standard Edition One Pro organizace střední velikost Stručný přehled produktu Oracle Edition One PROČ VAŠE ORGANIZACE POTŘEBUJE ŘEŠENÍ BUSINESS INTELLIGENCE (BI) Přísun nových cenných dat je obrovský a nadále vzrůstá v jakém

Více

FORMÁTOVÁNÍ 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 3 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO Petr Štos ECM Business Consultant CO JE TO APLIKACE TreeINFO Sada komponent Komponenty rozšiřující sloupce Komponenty rozšiřující pohledy na data Aplikační části Využití jednotlivě

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

WebWalker www.webwalker.cz

WebWalker www.webwalker.cz WebWalker www.webwalker.cz Efektivní nástroj pro automatické testy webových aplikací Tester k vašim službám: WebWalker WebWalker je nástroj určený pro automatizované testování webových aplikací, který

Více

Kontingenční tabulky v MS Excel 2010

Kontingenční tabulky v MS Excel 2010 Kontingenční tabulky v MS Excel 2010 Autor: RNDr. Milan Myšák e-mail: milan.mysak@konero.cz Obsah 1 Vytvoření KT... 3 1.1 Data pro KT... 3 1.2 Tvorba KT... 3 2 Tvorba KT z dalších zdrojů dat... 5 2.1 Data

Více

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph)

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Minulé soustředění úvod

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access formuláře a sestavy - vytváření Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access formuláře a sestavy - vytváření Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access formuláře

Více

Informační systémy 2006/2007

Informační systémy 2006/2007 13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení Informační systémy 2006/2007 Ivan Kedroň 1 Obsah Analytické nástroje SQL serveru. OLAP analýza

Více

Možnosti reportingu v produktech řady EPM

Možnosti reportingu v produktech řady EPM Možnosti reportingu v produktech řady EPM Martin Répal Senior konzultant/manager EPM MCITP, MCP, MOS, MCTS, vtsp, Prince II martin.repal@autocont.cz 1 Jak je to s reportingem? Má SW produkt reporty? Tak

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů ABBYY Automatizované zpracování dokumentů tradiční řešení OCR versus Cloud Jiří Dvořák ECM konzultant Světový leader v produktech pro zpracování dokumentů Individulání uživatelé Malé a střední společnosti

Více

MMHK & Dynamica, a.s. Eliška Dimovová & Boris Bělousov

MMHK & Dynamica, a.s. Eliška Dimovová & Boris Bělousov MMHK & Dynamica, a.s. Eliška Dimovová & Boris Bělousov Komunikační centrum Agenda Proč komunikační centrum? Intranet na SharePointu již 4 roky Úprava vzhledu SharePointu Úprava vyhledávání Životní situace

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES!

DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES! DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES! www.cleerio.cz PŘIHLÁŠENÍ DO MAPOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Mapová aplikace je přístupná na vašem počítači i tabletu. Stačí být připojen

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Na co se můžete s Oracle BI těšit

<Insert Picture Here> Na co se můžete s Oracle BI těšit Na co se můžete s Oracle BI těšit Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Oracle BI Ukázka Oracle BI Možnosti platformy Oracle Business

Více

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Pátek 30. září Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Nástroje grafu (objeví se při označeném grafu) - 3 záložky návrh, rozložení,

Více

CA Protection Suites. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

CA Protection Suites. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com CA Protection Suites - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je třeba řešit u SMB - Bezpečnostní hrozby přibývají jak co do počtu tak i bezpečnosti - Spyware a adware - Viry, červy, trójské

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Automobilový výrobce společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure. Nahrazením původního řešení

Více

1.13 ACCESS popis programu

1.13 ACCESS popis programu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

V praxi se může jednat například o procesní instrukce, pracovní instrukce a podobný druh dokumentace.

V praxi se může jednat například o procesní instrukce, pracovní instrukce a podobný druh dokumentace. Aplikace pro správu dokumentace malého rozsahu Řešení pro správu dokumentace malého rozsahu je vhodné pro správu dokumentace v rozsahu desítek až stovek dokumentů. Je vhodné pro pracovní skupiny, které

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management Enterprise Mobility Management Množství různých typů a celkové počty mobilních zařízení, pomocí kterých jsou dostupná firemní data, se neustále zvyšují. To na jedné straně zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více