U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I"

Transkript

1 Město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing. Milan Kunc předseda Mgr. Danuše Koluchová Ing. Jiří Stejskal Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo problematiku odprodeje bytové jednotky č. 1543/2 v objektu čp. 1542, 1543 ul. Želenická, Děčín VI a 1. revokaci usnesení č. ZM ze dne v plném znění a 2. přímý prodej bytové jednotky č. 1543/2 v objektu čp. 1542, 1543 ul. Želenická, Děčín VI vč. pozemku st. p. č. 2889/45 k.ú. Podmokly slečně Janě Pikrtové, za cenu Kč ,00. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Pavla Zoufalého o převod podílu pozemku do osobního vlastnictví a převod podílu ve výši 424/4069 na pozemku p. č. 129/2 v k.ú. Prostřední Žleb do osobního vlastnictví panu Pavlovi Zoufalému, za cenu nákladů spojených s převodem. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo problematiku prodeje objektu čp. 387 ul. Teplická 108, Děčín IV a výjimku z Doplňkových pravidel, tj. při každém dalším 3. zveřejnění prodeje objektu čp. 387 ul. Teplická 108, Děčín IV snížit nabídkovou cenu objektu včetně nákladů za opravy a vedlejších pozemků o 25 %. 1

2 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Veroniky Turtákové o výjimku z Doplňkových pravidel a výjimku z Doplňkových pravidel a prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy při prodeji b. j. č. 277/4 v objektu čp. 276, 277 ul. Na Pěšině, Děčín IX, paní Veronice Turtákové, do Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 392/2006/RKS/1318/3 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 1318/3 v budově čp ul. Dvořákova, Děčín II a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 746/30162 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 1250/11 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. kupující: TRADING INTERNATIONALE s. r. o., Březová 372/83, Děčín III za nabídnutou cenu: Kč ,00 Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky: po dobu 10ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV umožnění provozu a údržby přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není předmětem převodu umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize umožnění vlastnických práv pro vlastníka (společnost Siemens, s. r. o.) provozního zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonu - V souladu s Doplňkovými pravidly se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do KN. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 393/2006/RKS/243/17 o odprodeji bytu z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a 2

3 prodej bytové jednotky č. 243/17 v budově čp. 243 ul. Košická, Děčín IX a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 665/18178 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 746 v k.ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb. kupující: TRADING INTERNATIONALE s. r. o., Březová 372/83, Děčín III za nabídnutou cenu: Kč ,- Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky: po dobu 10ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV umožnění provozu a údržby přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není předmětem převodu umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize V souladu s Doplňkovými pravidly se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do KN. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na rozhodnutí ZM č. 394/2006/RKS/1334/24 o odprodeji bytové jednotky z majetku města Děčína dle Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech a prodej bytové jednotky č. 1334/24 v budově čp ul. Dvořákova, Děčín II a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 736/15890 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 1250/21 v k.ú. Děčín, dle zákona č. 72/1994 Sb. kupující: Ladislav Nistor, za nabídnutou cenu: Kč ,- Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky: po dobu 10ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV umožnění provozu a údržby přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není předmětem převodu umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize V souladu s Doplňkovými pravidly se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5% z nabídkové ceny v případě platby před vkladem do KN. 3

4 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost Dr. Jaroslava Žejdla, ředitele Výchovného ústavu, Dětského domova se školou a Střediska výchovné péče o výjimku ze Zásad a výjimku ze Zásad čl. VI, odst. 7), tj. prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy při prodeji objektu čp. 179 ul. Pivovarská 30, Děčín pro Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 do Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Dušana a Luďky Hrbkových, o schválení zřízení předkupního práva a zřízení předkupního práva jako práva věcného na nebytovou jednotku č. 136/301 v domě čp. 136 ul. Litoměřická 35, Děčín III pro vlastníka bytových jednotek domu čp. 136 ul. Litoměřická 35, Děčín III. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej objektu z majetku města a záměr města prodat garáž s pozemkem st. p. č. 691 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Prostřední Žleb. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na odprodej garáží a záměr města prodat: garáž s pozemkem st. p. č. 212/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Děčín Staré Město a garáž s pozemkem st. p. č. 212/5 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Děčín Staré Město. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej objektu z majetku města a 4

5 prodej objektu č. p. 120 vč. st. p. č. 590, části pozemku p. č. 805/10 a části pozemku p. č. 761/96 vše k. ú. Bynov, dle GP č /2005 objektu č. p. 120 vč. st. p. č. 590 o výměře 120 m² a pozemku p. č. 805/21 o výměře 440 m² vše k. ú. Bynov pro kupující: manžele Miroslava a Věru Pilařovy, za kupní cenu ve výši ,- Kč. V souladu se Zásadami se kupní cena sníží o 5% z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti a případné náklady na řešení oprav bude poskytnut příspěvek na opravu domu dle čl. VII odst.1) ve výši 20%, tj ,00 Kč. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej objektu z majetku města a záměr města prodat objekt bez čp. na pozemku p. č. 3717/3 zast. pl. vč. pozemku p. č. 3717/3 zast. pl. o výměře 155 m² a části pozemku p. č. 3717/1 o výměře stanovené dle GP vše v k. ú. Podmokly. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na výjimku z Koncepce prodeje nemovitostí z majetku města a výjimku z Koncepce prodeje nemovitostí z majetku a zveřejnění záměru města prodat objekt č.p. 51 včetně pozemku p.č. 544 zastavěná plocha a nádvoří o výměře celkem 985 m 2, pozemku p.č. 546 zahrada o výměře celkem 180 m 2 a části pozemku p.č. 547 ostatní plocha zeleň, výměra dle geometrického plánu, vše k.ú. Křešice u Děčína. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a n e záměr města prodat pozemek p.č. 964/1 o výměře 731 m 2 a p.č. 965/5 o výměře 1689 m 2 k.ú. Podmokly. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a 5

6 záměr města prodat pozemky p.č. 166/1 o výměře 157 m 2 p.č. 166/2 o vým. 166 m 2 a p.č. 166/3 o vým. 138 m 2 vše k.ú. Bělá u Děčína. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Bynov a záměr města prodat část pozemku p.č (dle GP č /2005 nově ozn. jako p.p.č. 1180/2) o výměře 7 m 2 v k.ú. Bynov. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Folknáře a záměr města prodat část pozemku p.č. 591/1 o výměře dle GP k.ú. Folknáře. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chrochvice a záměr města prodat část pozemku p.č. 332 o výměře dle GP v k.ú. Chrochvice. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a záměr města prodat pozemek p.č. 1025/1 o výměře 207 m 2 k.ú. Horní Oldřichov. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Boletice nad Labem a záměr města prodat pozemek p.č. 971/3 o vým. 254 m 2 v k.ú. Boletice nad Labem. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a záměr města prodat pozemek p.č. 863/25 o výměře 80 m 2 v k.ú. Horní Oldřichov. 6

7 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín Staré Město a záměr města prodat pozemek st. p. č. 518 o výměře 203 m 2, st. p. č. 520 o výměře 290 m 2 pozemek p. č. 519 o výměře 96 m 2 v k. ú. Děčín Staré Město. a Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a záměr města prodat pozemek p.č. 850 o výměře 206 m 2 v k.ú. Podmokly. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Dolní Žleb a záměr města prodat pozemek p.č. 243/1 o výměře 662 m 2 v k.ú. Dolní Žleb. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Velká Veleň a záměr města prodat pozemky p.č. 1266/2 o výměře 143 m 2 a p.č. 1271/4 o výměře 80 m 2, v k.ú. Velká Veleň. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a záměr města prodat pozemek p.č. 1532/11 o výměře 59 m 2 v k.ú. Horní Oldřichov. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Chlum u Děčína a 7

8 záměr města prodat pozemek p.č. 36/5 o výměře 154 m 2 a p.č. 36/6 o výměře 252 m 2 v k.ú. Chlum u Děčína. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec a zatížení věcným břemenem a záměr města prodat části pozemků p.č. 1529, p.č. 121/1, st.p.č. 40 a st.p.č. 41 o výměrách dle GP vše v k.ú. Krásný Studenec a zatížení částí pozemků p.č.1529, 121/1 a st.p.č. 40 věcným břemenem práva jízdy a chůze dle GP, který bude vyhotoven pro vlastníka pozemku p.č. 739/2 k.ú. Krásný Studenec za cenu dle "Zásad". Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Bynov a variantu č.1, tj. směnit části pozemků a to: do majetku města část pozemku p.č. 599/1 o výměře dle GP v k.ú. Bynov z majetku města část pozemku p.č. 599/2 o výměře dle GP v k.ú. Bynov. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Podmokly a záměr města směnit: z majetku města část pozemku p.č. 660 (dle GP č /2005 se jedná o p.č. 660/2 o výměře 1m 2 ) a část pozemku p.č. 724 (dle GP č /2005 se jedná o p.č. 724/2 o výměře 1m 2 ) v k.ú. Podmokly a do majetku města část pozemku p.č. 662 (dle GP č /2005 se jedná o p.č. 662/4 o výměře 2 m 2 v k.ú. Podmokly. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a n e 8

9 záměr města prodat pozemek p.č. 2833/2 o výměře 2457 m 2 v k.ú. Děčín. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a k.ú. Horní Oldřichov a n e záměr města prodat pozemek st.p.č. 582 o výměře 1541 m 2 v k.ú. Bělá u Děčína a st.p.č. 571 o výměře 253 m 2 v k.ú. Horní Oldřichov. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín Staré Město a n e záměr města prodat část pozemku p.č. 81 o výměře dle GP v k.ú. Děčín Staré Město. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín Staré Město a 1. prodej pozemku p.č. 297 a částí pozemků st.p.č. 299 a p.č.300, dle GP č /2005 nově ozn. jako p.p.č. 297 o vým m 2, k.ú. Děčín Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. Ivu Procházkovou, za cenu ,00 Kč + cena za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady a s podmínkou vrácení ceny za trvalé porosty dle ZP současným uživatelům pozemku (nájemcům) a to po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí a 2. prodej pozemku st.p.č. 299 a části pozemku p.č. 300, dle GP č /2005 nově ozn. jako p.p.č. 299 o vým m 2, k.ú. Děčín Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Alenu a Jiřího Bečkovy, za cenu ,00 Kč + cena za trvalé porosty dle ZP + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a prodej pozemku p.č. 855/3 o výměře 210 m 2, p.č. 837/19 o vým. 162 m 2 a částí pozemku p. č. 837/1, dle GP č /2005 ozn. jako díl a o výměře 133 m 2 a p.p.č. 837/74 o vým. 29 m 2, k.ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Jaroslavu Hammerlovou, za cenu ,00 Kč + cena za trvalé porosty dle znaleckého posudku + ostatní náklady - s podmínkou vrácení částky za trvalé porosty ve výši dle znaleckého posudku současným uživatelům pozemku (nájemcům) a to po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 9

10 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chlum u Děčína a prodej části pozemku p.č. 1059/2, dle GP č /2006 nově ozn. jako p.p.č. 1059/5 o vým. 561 m 2, k.ú. Chlum u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. Jiřího Polesného, za cenu ,- Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Bynov a 1. prodej části pozemku p.č. 837/1, dle GP č /2005 ozn. jako p.p.č. 837/73 o vým. 181m 2, k.ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím manž. Evě a Janovi Zábranským, za cenu ,- Kč + ostatní náklady a 2. prodej části pozemku p.č. 837/1, dle GP č /2005 ozn. jako díl b o vým. 20 m 2, k.ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím manž. Danuši a Jiřímu Dleskovým, za cenu 1 000,- Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Bynov a 1. prodej pozemku p.č. 837/26 o vým. 67 m 2 a části pozemku p.č. 837/1, dle GP č /2005 nově ozn. jako p.p.č. 837/68 o vým. 714 m 2, k.ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím panu Vladimíru Zvěřinovi, za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. 2. prodej části pozemku p.č. 837/1, dle GP č /2005 nově ozn. jako p.p.č. 837/69 o vým. 508 m 2, k.ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Mgr. Janě a Pavlovi Křížkovým, za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. 3. prodej části pozemku p.č. 837/1, dle GP č /2005 nově ozn. jako p.p.č. 837/70 o vým. 590 m 2, k.ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím paní Monice Pachtové, za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. 4. prodej části pozemku p.č. 837/1, dle GP č /2005 nově ozn. jako p.p.č. 837/71 o vým. 621 m 2, k.ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Marcele a Jaroslavovi Váňovým, za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. 5. prodej části pozemku p.č. 837/1, dle GP č /2005 nově ozn. jako p.p.č. 837/72 o vým. 802 m 2, k.ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Zdeňce a Jiřímu Křepelovým, za cenu ,- Kč + ostatní náklady. 10

11 Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Bělá u Děčína a prodej pozemku p.č. 1490/21 o výměře 315 m 2 v k.ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Jaromíra Čecha a pana Miloše Suchého, za cenu ,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a 1. prodej části pozemku p.č. 645/1 (dle GP č /2005 o výměře 2656 m 2 ) v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Bohuslava Hrušku, za cenu ,- Kč + ostatní náklady a 2. prodej části pozemku p.č. 645/1 o výměře 23 m 2 (dle GP č /2005 díl a ) v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro Společenství vlastníků jednotek domu Pod Svahem čp. 34, Děčín, IČ , za cenu 3.450,- Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Dolní Žleb a prodej pozemku st.p.č. 188 o výměře 586 m 2 se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu ,- Kč + ostatní náklady, části st.p.č. 62 a části p.č. 290/3 o výměrách dle GP, který bude vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu 100,- Kč/m 2 + ostatní náklady, vše v k.ú. Dolní Žleb pro manžele Milana a Jiřinu Krauskopfovy, (tj. varianta č. 1). Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a 1. prodej části pozemku st.p.č. 98/1 o výměře 730 m 2 (dle GP č /2005 nově označená jako p.č. 1359) v k.ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro ČR - Ředitelství vodních cest, Praha 3, Soběslavská 44, IČ , za cenu ,00 Kč + částka za vedlejší stavby (opěrná zeď) dle ZP, který bude vyhotoven + ostatní náklady (tj. varianta č. 1) a 2. prodej části pozemku st.p.č. 98/1, dle GP č /2005 o výměře 105 m 2 v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Petra Bouzka, za cenu 11

12 15.750,00 Kč + 514,00 Kč za vedlejší stavby (opěrná zeď) dle ZP č. 1933/14/06 + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a prodej části pozemku p.č. 1865/1 (dle GP č /2006 p.č. 1865/26 o výměře 56 m 2 ), v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro paní Ing. Lucii Flegelovou, za cenu 8.400,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Nebočady a prodej části pozemku p.č. 732 (dle GP č /2006 p.č. 732/2 o výměře 8 m 2 ), v k.ú. Nebočady se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Hynka Skálu, za cenu 400,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a prodej pozemku p.č o výměře 743 m 2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím panu Otakaru Dohnalovi, za cenu ,00 Kč + ostatní náklady s tím, že zůstane zachována funkčnost hřiště i pro veřejnost, a to po dobu 10ti let; v případě, že dojde k nesplnění této podmínky, vrátí si smluvní strany svá plnění. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a prodej pozemku p.č. 3111/1 o výměře 367 m 2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Ivetě a Václavovi Sedláčkovým, za cenu ,- Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Podmokly a 12

13 1. prodej části pozemku p.č. 2833/1 (dle GP č /2005 se jedná o díl a o výměře 144 m 2 ) v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Zdeňkovi a Kataríně Benešovým, za cenu ,00 Kč + ostatní náklady, 2. prodej části pozemku p.č. 2833/1 (dle GP č /2005 se jedná o díl b o výměře 17 m 2 ) v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Jaroslavu a Olze Martínkovým, za cenu 850,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Vilsnice a 1. prodej části pozemku p.č. 355 o výměře dle geometrického plánu, v k.ú. Vilsnice, se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Václavu Kikalovi a Věře Kikalové, za cenu 200 m 2 á 300,00 Kč/m 2 + zbývající výměra á 150,00 Kč/m 2 + ostatní náklady, 2. prodej části pozemku p.č. 355 o výměře dle geometrického plánu, v k.ú. Vilsnice, se všemi součástmi a příslušenstvím paní Ing. Janě Šubrtové, za cenu 200 m 2 á 300,00 Kč/m 2 + zbývající výměra á 150,- Kč/m 2 + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a 1. prodej části pozemku p.č. 112 (dle GP č /2005 se jedná o p.č. 112/2 o výměře 219 m 2 v k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Renému Ranftnerovi a Libuši Ranftnerové, za cenu ,- Kč + ostatní náklady, 2. prodej části pozemku p.č. 112 (dle GP č /2005 se jedná o p.č. 112/1 o výměře 248 m 2 v k.ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Aleně a Janu Mlatečkovým, za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a prodej pozemku p.č. 243 o výměře 183 m 2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím paní Ivě Skřivanové, za cenu ,- Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemku v k.ú. Chrochvice a 13

14 1. prodej části pozemku p.č. 356/1 (dle GP č /2006 se jedná o p.p.č. 356/4 o výměře 758 m 2 ) v k.ú. Chrochvice se všemi součástmi a příslušenstvím společnosti ECS s.r.o., Masarykova 196/114, Ústí nad Labem za cenu ,00 Kč + ostatní náklady, 2. prodej části pozemku p.č. 356/1 (dle GP č /2006 se jedná o p.p.č. 356/5 o výměře 699 m 2 ) v k.ú. Chrochvice se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Jiřímu a Petře Malíkovým, za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a prodej pozemku p.č. 1330/1 o výměře 1086 m 2 v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Zdeňkovi a Evě Kalouskovým, za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM bod 3. ze dne týkající se změny částky za trvalé porosty z původního "9 325,00 Kč" na "6 994,00 Kč". Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení a prodej pozemku v k.ú. Děčín a revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne v plném znění a záměr města prodat pozemek p.č o výměře 286 m 2 v k.ú. Děčín s podmínkou zatížení části pozemku o výměře dle GP, který bude vyhotoven, věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníka pozemku st.p.č k.ú. Děčín a s podmínkou, že kupující se zaváže do 2 (dvou) let od převodu nemovitosti zajistit vydání pravomocného stavebního povolení na stavbu domu na pozemku p.č v k.ú. Děčín a do 5 (pěti) let od převodu nemovitostí zajistit vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na stavbu domu na pozemku p.č v k.ú. Děčín. Pokud tak neučiní, je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmět koupě, t.j. pozemek p.č v k.ú. Děčín a prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu. Toto ujednání se nepoužije, pokud nevydání pravomocného stavebního povolení bude způsobeno jinou osobou, stavebním úřadem nebo jinou institucí s tím, že investice, které kupující do té doby uložil do nemovitosti, nebudou uhrazeny. Usnesení č. ZM

15 Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a revokaci usnesení ZM č ze dne , týkající se odprodeje pozemku p. č. 842 a částí pozemků p.č. 847 a 845/1 v k.ú. Bynov v plném znění. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a n e částečnou revokaci usnesení ZM č bod 2. ze dne , týkající se odprodeje části pozemku p.č. 3453/78 v k.ú. Podmokly, ve smyslu změny textu z původního...prodej části pozemku p.č. 3453/78 o výměře dle geometrického plánu v k.ú. Podmokly za cenu 400,-Kč/m 2... na nový...prodej části pozemku p.č. 3453/78 o výměře dle geometrického plánu za cenu 200,- Kč/m Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Podmokly a bezúplatný převod pozemku p.č. 1238/2 o výměře 690 m 2 v k.ú. Podmokly z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, Praha 10, do majetku města Děčín. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod pozemků z ČR Pozemkového fondu a bezúplatný převod pozemků p.č. 1/1 o výměře 1369 m 2 v k.ú. Velká Veleň a p.č. 531/1 o výměře m 2 v k.ú. Folknáře, z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví města Děčín. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo Petici na zlepšení povrchu pozemku p.č. 316/1 k.ú. Děčín, dále stanoviska odboru rozvoje a odboru místního hospodářství a majetku města a další informace k této petici uvedené v důvodové zprávě a tyto b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. ZM

16 Zastupitelstvo města projednalo znění smlouvy o poskytnutí dotace p. Liboru Maškovi a r o z h o d l o o uzavření smlouvy na rok 2006 o poskytnutí dotace p. Liboru Maškovi v předloženém znění. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost Sportovního klubu Děčín o finanční dotaci na ohrazení atletické dráhy a r o z h o d l o 1. poskytnout dotaci ve výši ,00 Kč Sportovnímu klubu Děčín na úhradu závazku z roku 2003, za provedenou rekonstrukci atletického stadionu po povodních, z rozpočtové rezervy 2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo žádost o prominutí úroku z prodlení a prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného z nebytových prostor Smetanovo nábřeží 1088/1, Děčín I panu Petru Košikovi ve výši dle důvodové zprávy. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o poskytnutí mimořádné finanční dotace občanskému sdružení Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených ve výši ,00 Kč dle důvodové zprávy a tento. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo nabídku na postoupení pohledávky města Děčín za společností Union banka, a.s., v likvidaci a r o z h o d l o nepostoupit pohledávku města Děčín za společností Union banka, a.s., v likvidaci dle důvodové zprávy. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města 16

17 podání žádostí o dotaci v rámci vyhlášených programů MF ČR pro rok 2007: 1. Odbahnění Zámeckého rybníka v Děčíně. 2. Sportovní hala ul. Práce, Děčín V. 3. Oprava půdních prostor v objektu ZŠ Máchovo náměstí, Děčín IV, část B. Usnesení č. ZM Zastupitelstvo města projednalo návrh na přijetí ohnivzdorné skříně na ochranu magnetických médií typu S 100, kterou městu Děčín nabízí jako dar firma Medis info security, s. r. o. Hlučín a přijetí tohoto daru b e r e n a v ě d o m í. Ověřovatelé zápisu: JUDr. Otakar Pazdziora Ing. Jiří Šťastný Předseda návrhové komise: Ing. Milan Kunc Ing. Vladislav R a š k a, v. r. Pavel J e ř á b e k, v. r. starosta města místostarosta 17

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Článek I Statutární město Děčín zřizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými právními předpisy věcná

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.5. 2007 Bod pořadu jednání: Věc: Řešení soudního sporu : RS PLUS SYSTÉM, s.r.o. Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová,

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Soubor usnesení - 4/ZM/2012

Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Konáno dne: 25.4.2012 Řádné zastupitelstvo města 4/120/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Dlouhý, p. Milan

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 18. 2. 2014 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 25 ze dne 24. září 2014 Usnesení: ZM 1/25/2014 určuje hlasováním jako zapisovatele 25. zasedání paní Renátu Valáškovou

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů 506/12 DDM Cvikováček Cvikov rada souhlasí s přijetím darů v celkové hodnotě 9210,- Kč na akci

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 1. prodej částí pozemku parc. č. 1 v obci Štětí, k.ú. Hněvice Petr Ďabolko, Hněvice 33 Dne 11.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ Č. 36/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VIII.: I. Prodej budov po jednotlivých

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Předmět úpravy Tato metodika stanoví smluvní ceny a způsoby zjištění cen a smluvních cen pro oceňování pozemků z majetku Města Nejdek pro pronájem a prodej. I Vymezení pojmů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 18.8. 2004 od 9.00 do 13.15 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 105/04 Oprava usnesení

Více