Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2007. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2007"

Transkript

1 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Research Institute for Labour and Social Affairs Bulletin No 23 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě je pravidelně prováděna aktualizace čtvrtletních dat elektronicky na domovské adrese (zpravidla v termínech leden, květen, červenec a říjen). In addition to printed version of the Bulletin in annual periodicity updating of quarterly data is available in the electronic form at the Institute home page (usually in January, May, July and October). Praha, červen Prague, June 2008

2 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2008, 1. vydání, počet stran 59 Tisk: VÚPSV, v.v.i. ISBN

3 Zdroje dat: Sources: Statistické údaje převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje sestaveny z platných právních předpisů Statistical data based on publications of Czech Statistical Office, Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Finance or Czech National Bank, other indicators constructed on basis of legislative regulations Připravili: Prepared by: J. Kux, S. Höhne I. Baštýř, A. Šťastná Tel.: Fax:

4 OBSAH - CONTENTS Strana/page Souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů 7 Summary table of main economic indicators I. Vybrané ekonomické výsledky 11 Main economic results A. Výroba, produktivita 11 Production, productivity B. Zaměstnanost, nezaměstnanost 12 Employment, unemployment C. Ceny a mzdy 14 Prices and wages D. Zahraniční obchod, platební bilance 15 Foreign trade, balance of payments II. Vybrané sociální ukazatele 16 Selected social data III. Daně a pojistné 20 Taxes and insurance Poznámky Notes 21 Grafy Graphs 26 Přílohy Annexes Sociálně zdravotní systém, pojistné a daně 32 Social and health system, insurance and taxes A. Výdaje na základní složky sociálně zdravotního systému Social and health system expenditure B. Částky životního minima Subsistence levels C. Pojistné na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstnanosti 37 a všeobecné zdravotní pojištění Social, state employment policy and health insurance D. Daň z příjmu fyzických osob Income tax of physical persons Grafy Graphs 40

5 2. Demografické ukazatele Demographic indicators Odvětvová struktura zaměstnanosti Employment by industry Mezinárodní srovnání vybraných finančních ukazatelů v zemích EU v letech International comparison of selected financial indicators in EU Member Countries

6 Základní ukazatele hospodářského vývoje ČR - souhrnná tabulka Ukazatel Měrná jednotka Obyvatelstvo (stav koncem roku) *) tis. osob index (stejné obd.m.r.=100) 100,0 100,1 100,1 100,1 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9. 100,0 100,1 100,1 100,3 100,4 100,9 Hrubý domácí produkt ***) mld Kč, běžné ceny 626,2 753,8 842,6 1020,3 1182,8 1466,5 1683,3 1811,1 1996,5 2080,8 2189,2 2352,2 2464,4 2577,1 2814,8 2987,7 3231,6 3557,7 index (stejné obd.m.r.=100) 120,4 111,8 121,1 115,9. 114,8 107,6 110,2 104,2 105,2 107,4 104,8 104,6 109,2 106,1 108,2 110,1 Hrubý domácí produkt ***) mld Kč, srovnatelné ceny 1449,4 1281,1 1274,5 1275,3 1303,6 2033,7 2115,6 2100,1 2084,2 2112,1 2189,2 2242,9 2285,5 2367,8 2474,0 2631,7 2799,0 2979,8 index (stejné obd.m.r.=100) 88,4 99,5 100,1 102,2. 104,0 99,3 99,2 101,3 103,6 102,5 101,9 103,6 104,5 106,4 106,4 106,5 Průmyslová produkce a) index (stejné obd.m.r.=100) 96,5 78,4 92,1 94,7 102,3 109,2 102,0 104,5 101,9 96,9 101,5 106,7 101,9 105,5 109,6 106,7 111,2 108,2 Stavební produkce **) index (stejné obd.m.r.=100) 94,2 72,5 119,7 92,5 107,5 108,5 105,3 96,1 93,0 93,5 105,3 109,6 102,5 108,9 109,7 104,2 106,6 106,7 Zaměstnanost b) ***) tis. osob, průměr za rok index (stejné obd.m.r.=100) 99,1 94,5 97,4 98,4 100,8 102,6 100,6 98,1 98,7 97,5. 100,6 100,0 99,6 99,0 100,7 100,9 101,8 Produktivita/1 pracovníka ***) tis. Kč, srovnatelné ceny 270,9 253,2 258,7 263,1 266,9 405,8 419,4 424,5 426,8 443,7 454,0 462,3 471,1 490,2 517,6 546,8 576,4 602,6 index (stejné obd.m.r.=100) 93,5 102,2 101,7 101,4. 103,4 101,2 100,5 103,9. 101,9 101,9 104,0 105,6 105,7 105,5 104,6 Registrovaná nezaměstnanost tis. osob, průměr za rok index (stejné obd.m.r.=100) 361,5 115,6 95,1 111,0 90,7 103,2 136,6 141,8 142,2 106,0 94,4 107,6 109,2 103,0 95,7 92,3 82,7 Míra nezaměstnanosti - registrovaná %, průměr za rok 0,8 2,6 3,1 3,0 3,3 3,0 3,1 4,4 6,0 8,5 9,0 8,5 9,2 9,9 9,2 9,0 8,1 6,6 - dle VŠPS (met. ILO) 4,3 4,3 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 Spotřebitelské ceny (roční průměr) index (stejné obd.m.r.=100) 109,7 156,6 111,1 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 Průměrná měsíční nominální mzda ****) Kč index (stejné obd.m.r.=100) 103,7 115,4 122,5 125,3 118,5 118,5 118,4 110,5 109,4 108,3 106,6 108,7 107,2 106,7 106,7 105,2 106,6 107,3 Reálné mzdy index (stejné obd.m.r.=100) 94,5 73,7 110,3 103,7 107,7 108,6 108,8 101,9 98,8 106,1 102,6 103,8 105,3 106,6 103,8 103,2 104,0 104,4 *) od roku 2001 nově konstruované údaje na bázi výsledků sčítání lidu k (srovnatelný index 2001/2000 na bázi demografické statistiky = 100,0) **) indexy v letech na bázi stálých cen roku 1994, od roku 2001 na bázi stálých cen roku 2000 ***) revize časových řad ČSÚ; údaje ve srovnatelných cenách do r v cenách 1995, od r v cenách 2000 (srovnatelný index HDP 1995/1994 u běžných cen na bázi dřívějších časových řad = 116,8, u srovnatelných cen = 105,9; srovnatelný index zaměstnanosti 2000/1999 na bázi dřívějších časových řad = 99,8; srovnatelný index produktivity 1995/1994 na bázi dřívějších časových řad = 103,3 a srovnatelný index produktivity 2000/1999 nově 103,8); revize dat HDP za roky ****) z důvodů srovnatelnosti dlouhodobé časové řady nezahrnuty mzdy zaměstnanců Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra a) indexy v letech na bázi hodnoty průmyslové produkce ve stálých cenách, v letech na bázi výrobkové metody a od roku 2001 převážně na bázi tržeb za vlastní průmyslovou činnost ve stálých cenách b) vč. vedlejších pracovních poměrů; bez ozbrojených složek, žen na mateřské dovolené a učňů; roky 2005 až 2007 z důvodu srovnatelnosti dat napočteny indexem ze čtvrtletního výkaznictví

7 Ukazatel Měrná jednotka Vývoz mld Kč, b.c ,7 458,8 566,2 601,7 709,3 834,2 908,8 1121,1 1269,6 1254,9 1370,9 1722,7 1868,6 2144,6 2476,4 index (stejné obd.m.r.=100) ,8 123,4 106,3 117,9 117,6 108,9 123,4 113,2 98,8 109,2 125,7 108,5 114,8 115,5 Dovoz mld Kč, b.c ,0 498,4 665,7 754,7 859,7 914,5 973,2 1241,9 1386,3 1325,7 1440,7 1749,1 1830,0 2104,8 2389,3 index (stejné obd.m.r.=100) ,0 133,6 113,4 113,9 106,4 106,4 127,6 111,6 95,6 108,7 121,4 104,6 115,0 113,5 Obchodní bilance (saldo) mld Kč, b.c ,3-39,6-99,5-153,0-150,4-80,3-64,4-120,8-116,7-70,8-69,8-26,4 38,6 39,8 87,1 Platební bilance - běžný účet ***) mil.usd, b.c (saldo) v % HDP... 1,3-1,9-2,5-6,6-6,2-2,0-2,4-4,8-5,3-5,5-6,2-5,2-1,6-3,1-2,5 Platební bilance - celkem f) ***) mil.usd, b.c (saldo) v % HDP... 8,4 6,3 12,4 0,1-4,3 2,7 2,7 2,0 2,0 8,6-0,1 0,6 3,7 0,4 1,0 Přímé zahraniční investice mld USD 0,1 0,7 0,9 0,7 0,9 2,6 1,4 1,3 3,7 6,3 5,0 5,6 8,5 2,0 5,0 11,6 6,1 9,3 index (stejné obd.m.r.=100) Státní rozpočet ***) saldo v mld Kč, b.c. x x x +1,1 +10,4 +7,2-1,6-15,7-29,3-29,6-46,1-67,7-45,7-109,1-93,7-56,3-97,6-66,4 saldo v % HDP x x x 0,1 0,9 0,5-0,1-0,9-1,5-1,4-2,1-2,9-1,9-4,2-3,3-1,9-3,0-1,9 výdaje v % HDP x x x 35,0 32,1 29,5 28,8 29,0 28,4 28,7 28,9 29,5 30,5 31,4 30,7 30,9 31,6 30,7 Vládní deficit mld Kč ,0-55,8-68,8-100,1-77,3-81,5-135,0-166,8-170,6-83,3-106,7-85,9-56,1 v % HDP ,4-3,3-3,8-5,0-3,7-3,7-5,7-6,8-6,6-3,0-3,6-2,7-1,6 Vládní dluh mld Kč ,4 209,9 236,7 299,8 340,5 405,4 591,5 702,3 775,0 855,1 888,6 951,5 1019,4 v % HDP ,6 12,5 13,1 15,0 16,4 18,5 25,1 28,5 30,1 30,4 29,7 29,4 28,7 Devizový kurz CZK/EUR x x x x x x x x x 36,88 35,61 34,08 30,81 31,84 31,90 29,78 28,34 27,76 (střed, průměr za rok) index (stejné obd.m.r.=100) x x x x x x x x x. 96,6 95,7 90,4 103,3 100,2 93,4 95,2 98,0 CZK/USD x x x 29,16 28,78 26,55 27,14 31,71 32,27 34,60 38,59 38,04 32,74 28,23 25,70 23,95 22,61 20,31 index (stejné obd.m.r.=100) x x x. 98,7 92,2 102,2 116,9 101,8 107,2 111,5 98,6 86,1 86,2 91,1 93,2 94,4 89,8 Daňová kvóta - jednoduchá c) ***) % x x x 25,5 24,0 22,2 21,1 20,1 19,2 20,0 19,8 19,7 19,9 20,0 19,7 21,1 19,9 20,3 - složená d) ***) % x x x 40,3 39,7 36,7 35,4 34,8 33,5 34,0 34,1 34,2 34,6 34,9 34,5 35,8 34,5 34,9 Sociální kvóta e) ***) % 17,9 19,8 19,2 19,8 20,0 18,6 18,1 18,8 18,7 19,1 19,5 19,8 20,4 20,6 19,4 19,3 19,0 18,5 ***) revize časových řad HDP dle ČSÚ, resp. údajů platební bilance ČNB c) podíl daní a poplatků na HDP d) podíl daní a poplatků, sociálního a zdravotního pojištění na HDP e) podíl výdajů na sociálně-zdravotní systém na HDP f) vč. kapitálového a finančního účtu

8 Basic Indicators of Economic Development of the CR - Summary Table Indicator Unit of measurement Population (end of period) *) thousands index (the same period of previous year=100) 100,0 100,1 100,1 100,1 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9. 100,0 100,1 100,1 100,3 100,4 100,9 Gross Domestic Product ***) bill.czk,current prices 626,2 753,8 842,6 1020,3 1182,8 1466,5 1683,3 1811,1 1996,5 2080,8 2189,2 2352,2 2464,4 2577,1 2814,8 2987,7 3231,6 3557,7 index (the same period of previous year=100) 120,4 111,8 121,1 115,9. 114,8 107,6 110,2 104,2 105,2 107,4 104,8 104,6 109,2 106,1 108,2 110,1 Gross Domestic Product ***) bill.czk, constant prices 1449,4 1281,1 1274,5 1275,3 1303,6 2033,7 2115,6 2100,1 2084,2 2112,1 2189,2 2242,9 2285,5 2367,8 2474,0 2631,7 2799,0 2979,8 index (the same period of previous year=100) 88,4 99,5 100,1 102,2. 104,0 99,3 99,2 101,3 103,6 102,5 101,9 103,6 104,5 106,4 106,4 106,5 Industrial production a) index (the same period of previous year=100) 96,5 78,4 92,1 94,7 102,3 109,2 102,0 104,5 101,9 96,9 101,5 106,7 101,9 105,5 109,6 106,7 111,2 108,2 Production of construction (gross) **) index (the same period of previous year=100) 94,2 72,5 119,7 92,5 107,5 108,5 105,3 96,1 93,0 93,5 105,3 109,6 102,5 108,9 109,7 104,2 106,6 106,7 Employment b) ***) thousands, average of year index (the same period of previous year=100) 99,1 94,5 97,4 98,4 100,8 102,6 100,6 98,1 98,7 97,5. 100,6 100,0 99,6 99,0 100,7 100,9 101,8 Productivity per worker ***) th.czk, constant prices 270,9 253,2 258,7 263,1 266,9 405,8 419,4 424,5 426,8 443,7 454,0 462,3 471,1 490,2 517,6 546,8 576,4 602,6 index (the same period of previous year=100) 93,5 102,2 101,7 101,4. 103,4 101,2 100,5 103,9. 101,9 101,9 104,0 105,6 105,7 105,5 104,6 Registered unemployment thousands, average of year index (the same period of previous year=100) 361,5 115,6 95,1 111,0 90,7 103,2 136,6 141,8 142,2 106,0 94,4 107,6 109,2 103,0 95,7 92,3 82,7 Unemployment rate - registered %, average of year 0,8 2,6 3,1 3,0 3,3 3,0 3,1 4,4 6,0 8,5 9,0 8,5 9,2 9,9 9,2 9,0 8,1 6,6 - LFS (meth. ILO) 4,3 4,3 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 Consumer prices (ann. average) index (the same period of previous year=100) 109,7 156,6 111,1 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 Average monthly earnings ****) CZK index (the same period of previous year=100) 103,7 115,4 122,5 125,3 118,5 118,5 118,4 110,5 109,4 108,3 106,6 108,7 107,2 106,7 106,7 105,2 106,6 107,3 Real wages index (the same period of previous year=100) 94,5 73,7 110,3 103,7 107,7 108,6 108,8 101,9 98,8 106,1 102,6 103,8 105,3 106,6 103,8 103,2 104,0 104,4 *) since 2001 newly constructed data based on Census of population (comparable index 2001/2000 based on demographic statistics = 100,0) **) indices in based on constant prices 1994, since 2001 based on constant prices 2000 ***) revision of time-series by CZSO; data in constant prices till 1994 in prices 1995, since 1995 in prices 2000 (comparable index of GDP 1995/1994 in current prices based on previous time-series = 116,8, in constant prices = 105,9; comparable index of employment 2000/1999 based on previous time-series = 99,8; comparable index of productivity 1995/1994 based on previous time-series = 103,3 and comparable index of productivity 2000/1999 newly 103,8); revision of GDP data ****) for comparability of time-series wages of employees of Ministry of Defence and Ministry of the Interior are excluded a) indices in based on industrial production in constant prices, in based on selected products and since 2001 based on sales of own production activities in constant prices b) incl. second jobs; excl. armed forces, women on maternity leave and apprentices; for comparability reasons data for 2005 till 2007 is calculated by employment index from quarterly surveys

9 Indicator Unit of measurement Export bill.czk, current prices ,7 458,8 566,2 601,7 709,3 834,2 908,8 1121,1 1269,6 1254,9 1370,9 1722,7 1868,6 2144,6 2476,4 index (the same period of previous year=100) ,8 123,4 106,3 117,9 117,6 108,9 123,4 113,2 98,8 109,2 125,7 108,5 114,8 115,5 Import bill.czk, current prices ,0 498,4 665,7 754,7 859,7 914,5 973,2 1241,9 1386,3 1325,7 1440,7 1749,1 1830,0 2104,8 2389,3 index (the same period of previous year=100) ,0 133,6 113,4 113,9 106,4 106,4 127,6 111,6 95,6 108,7 121,4 104,6 115,0 113,5 Trade balance (surplus, deficit) bill.czk, current prices... -4,3-39,6-99,5-153,0-150,4-80,3-64,4-120,8-116,7-70,8-69,8-26,4 38,6 39,8 87,1 Balance of payments - current account mill.usd, current prices (surplus, deficit) ***) in % of GDP... 1,3-1,9-2,5-6,6-6,2-2,0-2,4-4,8-5,3-5,5-6,2-5,2-1,6-3,1-2,5 Balance of payments - total f) ***) mill.usd, current prices (surplus, deficit) in % of GDP... 8,4 6,3 12,4 0,1-4,3 2,7 2,7 2,0 2,0 8,6-0,1 0,6 3,7 0,4 1,0 Direct foreign investment bill. USD 0,1 0,7 0,9 0,7 0,9 2,6 1,4 1,3 3,7 6,3 5,0 5,6 8,5 2,0 5,0 11,6 6,1 9,3 index (the same period of previous year=100) State budget ***) surplus, deficit in bill.czk, current prices x x x +1,1 +10,4 +7,2-1,6-15,7-29,3-29,6-46,1-67,7-45,7-109,1-93,7-56,3-97,6-66,4 surplus, deficit in % of GDP x x x 0,1 0,9 0,5-0,1-0,9-1,5-1,4-2,1-2,9-1,9-4,2-3,3-1,9-3,0-1,9 expenditure in % of GDP x x x 35,0 32,1 29,5 28,8 29,0 28,4 28,7 28,9 29,5 30,5 31,4 30,7 30,9 31,6 30,7 General government deficit bill.czk ,0-55,8-68,8-100,1-77,3-81,5-135,0-166,8-170,6-83,3-106,7-85,9-56,1 in % of GDP ,4-3,3-3,8-5,0-3,7-3,7-5,7-6,8-6,6-3,0-3,6-2,7-1,6 General government gross debt bill.czk ,4 209,9 236,7 299,8 340,5 405,4 591,5 702,3 775,0 855,1 888,6 951,5 1019,4 in % of GDP ,6 12,5 13,1 15,0 16,4 18,5 25,1 28,5 30,1 30,4 29,7 29,4 28,7 Exchange rate CZK/EUR x x x x x x x x x 36,88 35,61 34,08 30,81 31,84 31,90 29,78 28,34 27,76 (mean, average of year) index (the same period of previous year=100) x x x x x x x x x. 96,6 95,7 90,4 103,3 100,2 93,4 95,2 98,0 CZK/USD x x x 29,16 28,78 26,55 27,14 31,71 32,27 34,60 38,59 38,04 32,74 28,23 25,70 23,95 22,61 20,31 index (the same period of previous year=100) x x x. 98,7 92,2 102,2 116,9 101,8 107,2 111,5 98,6 86,1 86,2 91,1 93,2 94,4 89,8 Tax share - single c) ***) % x x x 25,5 24,0 22,2 21,1 20,1 19,2 20,0 19,8 19,7 19,9 20,0 19,7 21,1 19,9 20,3 - composed d) ***) % x x x 40,3 39,7 36,7 35,4 34,8 33,5 34,0 34,1 34,2 34,6 34,9 34,5 35,8 34,5 34,9 Social share e) ***) % 17,9 19,8 19,2 19,8 20,0 18,6 18,1 18,8 18,7 19,1 19,5 19,8 20,4 20,6 19,4 19,3 19,0 18,5 ***) revision of GDP time-series by CZSO, res. Balance of payments data by CNB c) share of taxes and related payments in % of GDP d) share of taxes, related payments and social insurance in % of GDP e) social and health system expenditures in % of GDP f) incl. capital and financial accounts

10 I. VYBRANÉ EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SELECTED ECONOMIC RESULTS A. VÝROBA, PRODUKTIVITA PRODUCTION, PRODUCTIVITY Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst,pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs.fig. Increase,decrease in % 1) a b c 1 2 Hrubý domácí produkt **) mld Kč, srovnatelné ceny ,4 Gross domestic product **) do r s.c ,1-11,6 od r s.c ,5-0,5 bill.kč, constant prices ,3 0,1 till 1994 c.p ,6 2,2 since 1995 c.p , ,6 4, ,1-0, ,2-0, ,1 1, ,2 3, ,9 2, ,5 1, ,8 3, ,0 4, ,7 6, ,0 6, ,8 6,5 Průmyslová produkce 2) % 1990 x -3,5 Industrial production 2) % 1991 x -21, x -7, x -5, x 2, x 9, x 2, x 4, x 1, x -3, x 1, x 6, x 1, x 5, x 9, x 6, x 11, x 8,2 Stavební produkce *) % 1990 x -5,8 Production of construction (gross) *) % 1991 x -27, x 19, x -7, x 7, x 8, x 5, x -3, x -7, x -6, x 5, x 9, x 2, x 8, x 9, x 4, x 6, x 6,7 Produktivita práce (HDP na pracovníka) **) tis. Kč, srovnatelné ceny ,9 Productivity of labour (GDP per person empl.) **) do r s.c ,2-6,5 od r s.c ,7 2,2 th.kč, constant prices ,1 1,7 till 1994 c.p ,9 1,4 since 1995 c.p , ,4 3, ,5 1, ,8 0, ,7 3, , ,3 1, ,1 1, ,2 4, ,6 5, ,8 5, ,4 5, ,6 4,6 *) indexy v letech na bázi stálých cen roku 1994, od roku 2001 na bázi stálých cen roku 2000 *) indices in based on constant prices 1994, since 2001 based on constant prices 2000 **) revize časových řad ČSÚ (srovnatelný index 1995/1994 na bázi dřívějších nerevidovaných časových řad u HDP = 105,9, u produktivity = 103,3); revize časových řad počtu pracovníků od roku 2000 (srovnatelný index produktivity 2000/1999 = 103,8) **) revision of time-series by CZSO (comparable index 1995/1994 based on previous non-revised time-series in case of GDP = 105,9, in case of productivity = 103,3); revision of time-series of employed since 2000 (comparable index of productivity 2000/1999 = 103,8)

11 B. ZAMĚSTNANOST, NEZAMĚSTNANOST EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst,pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs.fig. Increase,decrease in % 1) a b c 1 2 Počet pracovníků (prům.stav) 3) *) tis. osob ,9 Employed (yearly average) 3) *) thousands , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Volná pracovní místa (prům.stav) tis Vacancies (average) thousands , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Registrovaní uchazeči o práci (prům.stav) tis. osob Registered job applicants (average) thousands , , , , , , , , , , , , ,3 v tom: muži tis. osob of which: males thousands , , , , , , , , , , , , , , , ,7 ženy tis. osob females thousands , , , , , , , , , , , , , , , ,1 *) revize časových řad od roku 2000 (srovnatelný index 2000/1999 na bázi dřívějších nerevidovaných časových řad = 99,8); roky 2005 až 2007 z důvodu srovnatelnosti dat napočteny indexem ze čtvrtletního výkaznictví *) revision of time-series of employed since 2000 (comparable index 2000/1999 based on previous non-revised time-series = 99,8); for comparability reasons data for 2005 till 2007 is calculated by employment index from quarterly surveys

12 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst,pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs.fig. Increase,decrease in % 1) a b c 1 2 Nezaměstnaní (podle výběrových soupisů tis. osob pracovních sil - prům.stav) *) ,5 Unemployed (based on labour force thousands ,9 sample survey - average) *) , , , , , , , , , , ,6 v tom: muži tis. osob of which: males thousands , , , , , , , , , , , , ,9 ženy tis. osob females thousands , , , , , , , , , , , , ,5 Míra nezaměstnanosti (prům.stav) *) % ,8. Unemployment rate (average) *) % , ,1. (ve sl.1 na základě registru uchazečů o práci, ve sl.2 na základě ,0 4,3 výběrových šetření pracovních sil) ,3 4,3 (in col.1 based on job applicants register, in col.2 based ,0 4,0 on labour force sample survey) ,1 3, ,4 4, ,0 6, ,5 8, ,0 8, ,5 8, ,2 7, ,9 7, ,2 8, ,0 7, ,1 7, ,6 5,3 v tom: muži % of which: male % , , ,4 3, ,6 3, ,3 3, ,4 3, ,3 3, ,8 5, ,3 7, ,9 7, ,5 6, ,1 5, ,7 6, ,0 7, ,6 6, ,8 5, ,4 4,2 ženy % female % , , ,5 5, ,1 5, ,8 4, ,8 4, ,5 5, ,6 8, ,1 10, ,4 10, ,9 9, ,5 9, ,4 9, ,8 9, ,7 9, ,8 8, ,2 6,7 *) od roku 2002 částečná změna metodiky VŠPS; od roku 2004 změna metodiky výpočtu míry registrované nezaměstnanosti *) since 2002 partial change of methodology in LFS; since 2004 change of methodology of calculation unemployment rate based on job applicants register

13 C. CENY A MZDY PRICES AND WAGES Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst,pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs.fig. Increase,decrease in % 1) a b c 1 2 Spotřebitelské ceny % 1990 x 9,7 Consumer prices % 1991 x 56, x 11, x 20, x 10, x 9, x 8, x 8, x 10, x 2, x 3, x 4, x 1, x 0, x 2, x 1, x 2, x 2,8 Průměrné měsíční nominální mzdy *) Kč ,7 Average monthly earnings *) Kč , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Reálné mzdy *) % 1990 x -5,5 Real wages *) % 1991 x -26, x 10, x x 7, x 8, x 8, x 1, x -1, x 6, x 2, x 3, x 5, x 6, x 3, x 3, x 3, x 4,4 *) na rozdíl od souhrnné tabulky jsou v této tabulce od roku 1993 uváděny údaje vč. zaměstnanců Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra - dříve nezahrnuto (růst průměrné měsíční nominální mzdy podle původní časové řady bez mezd zaměstnanců MO a MV 1993/1992 = 25,3 % a reálné mzdy = 3,7 %) *) contrary to the summary table data since 1993 in this table include employees of Ministry of Defence and Ministry of the Interior - previously not included (increase of average monthly earnings according to previous time-series without employees of MD and MI 1993/1992 = 25,3 % and real wages = 3,7 %)

14 D. ZAHRANIČNÍ OBCHOD, PLATEBNÍ BILANCE FOREIGN TRADE, BALANCE OF PAYMENTS Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst,pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs.fig. Increase,decrease in % 1) a b c 1 2 Vývoz mld Kč, b.c ,7. Export bill.kč, curr.pr ,8 8, ,2 23, ,7 6, ,3 17, ,2 17, ,8 8, ,1 23, ,6 13, ,9-1, ,9 9, ,7 25, ,6 8, ,6 14, ,4 15,5 Dovoz mld Kč, b.c ,0. Import bill.kč, curr.pr ,4 17, ,7 33, ,7 13, ,7 13, ,5 6, ,2 6, ,9 27, ,3 11, ,7-4, ,7 8, ,1 21, ,0 4, ,8 15, ,3 13,5 Obchodní bilance mld Kč, b.c ,3. Trade balance bill.kč, curr.pr , , , , , , , , , , , , , ,1 119 Platební bilance (běžný účet celkem) *) mil. USD Balance of payments (current account total) *) mill. USD , , , , , , , , , , , , ,2 *) revize údajů platební bilance ČNB *) revision of Balance of payments data by CNB

15 II. VYBRANÉ SOCIÁLNÍ UKAZATELE SELECTED SOCIAL INDICATORS Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst,pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs.fig. Increase,decrease in % 1) a b c 1 2 Minimální mzda (měsíční) Kč 1990 x x - stav koncem období x Minimum wages (monthly) Kč ,0 - end of period , , , , , , , , , , (1.1.) ,6 Minimální starobní důchod (měs.) 4) Kč ,0 - jednotlivec, stav koncem období ,3 Minimum pensions (monthly) 4) Kč ,0 - of individuals, end of period , , , , , , , , , , (1.1.) ,4 a 21,5 - dvojice Kč ,1 - of couples Kč , , , , , , , , , , , , (1.1.) ,8 a 14,2 Počet vyplacených starobních důchodů (vč. poměrných) tis ,4 No. of persons with pension benefit thousands , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Důchodový věk 5) roky věku Retirement age 5) years of age (ve sl. 1 muži, ve sl. 2 ženy) (in col.1 males, in col. 2 females) Průměrný vyplácený starobní důchod (měsíčně) Kč ,3 Average pensions (monthly) Kč , , , , , , , , , , , , , , , , ,9

16 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst,pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs.fig. Increase,decrease in % 1) a b c 1 2 Podíl minimální mzdy *) v % prům. hrubé mzdy 1990 x x Minimum wages ratio *) in % of gross av. earnings ,7 x ,4 x ,8 x ,9 x ,9 x ,8 x ,4 x ,7 x ,4 x ,4 x ,1 x ,3 x ,0 x ,5 x ,2 x ,7 x ,2 x Podíl min. důchodu jednotlivce *) v % prům. mzdy ,6 40,8 Minimum pensions ratio (of individuals) *) in % of av. earnings ,4 47, ,0 42,6 (ve sl.1 v % čisté mzdy, ve sl.2 v % hrubé mzdy) ,0 37,1 (in col.1 in % of net earnings, in col.2 in % of gross earnings) ,7 35, ,6 33, ,3 29, ,4 28, ,6 29, ,6 27, ,6 27, ,8 28, ,4 26, ,4 24, ,4 22, ,4 22, ,5 22, ,1-31,6 19,8-25,0 Podíl průměrného vypláceného důchodu *) v % prům. mzdy ,0 52,7 Average pensions ratio *) in % of av. earnings ,0 57, ,4 52,0 (ve sl.1 v % čisté mzdy, ve sl.2 v % hrubé mzdy) ,5 47,0 (in col.1 in % of net earnings, in col.2 in % of gross earnings) ,9 44, ,7 43, ,5 43, ,9 45, ,2 45, ,7 45, ,4 44, ,4 43, ,6 43, ,1 42, ,1 40, ,8 41, ,7 40, ,4 40,6 Životní minimum - stav koncem období 5a) Kč 1990 x x (měsíčně na domácnost) x Subsistence level - end of period 5a) Kč ,3 (monthly per household) , ,0 - jednočlenná domácnost ,4 - of individuals , , , , , , (1.1.) dvoučlenná domácnost Kč 1990 x x - of couples (without children) Kč x , , , , , , , , , , (1.1.) čtyřčlenná domácnost (2 dospělí, 2 děti od 10 do 15 let) Kč 1990 x x - of couples (with 2 children aged 10-15) Kč x , , , , , , , , , , (1.1.) *) z důvodu srovnatelnosti dlouhodobé časové řady počítáno z průměrných mezd bez zaměstnanců Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra *) for comparability of time-series calculated by average wages of employees without Ministry of Defence and Ministry of the Interior

17 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst,pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs.fig. Increase,decrease in % 1) a b c 1 2 Přídavky na děti (měsíčně) - stav koncem období 6) Kč x Child allowances (monthly) - end of period 6) Kč x x ,0-4, ,0-(-10,9) ,0-18, ,0-2, ,0-5, ,0-1, ,0-1, (1.1.) ,0-(-13,6) Nemocenské - stav koncem období 7) v % z denní mzdy (max. z Kč) (150) 0,0 Sickness benefit - end of period 7) in % of daily wage (max. of Kč) (180) 0,0 (20,0) (190) x (270) 0,0 (42,1) (468) 0,0 (73,3) (514) 0,0 ( 9,8) (550) 0,0 (7,0) (606) 0,0 (10,2) (606) 50-0,0 (0,0) (642) 0,0 (5,9) (694) 0,0 (8,1) 2008 (1.1.) 0-72 (639) 100-4,3 (-7,9) Peněžitá pomoc v mateřství (placená mateřská dovolená) v % z denní mzdy (max. z Kč) (150) 0,0 - stav koncem období 7a) (180) 0,0 (20,0) Maternity leave benefit in % of daily wage (max. of Kč) (190) x - end of period 7a) (270) 3,0 (42,1) (468) 0,0 (73,3) (514) 0,0 ( 9,8) (550) 0,0 (7,0) (606) 0,0 (10,2) (642) 0,0 (5,9) (1.1.) 69 (694) 0,0 (8,1) Rodičovský příspěvek (měsíčně) Kč ,0 - stav koncem období 8) ,3 Parental allowance (monthly) Kč ,3 - end of period 8) x , , , , , , , , , , (1.1.) ,9-50,4 Délka placené mateřské dovolené počet týdnů ,0 Maternity leave (paid) number of weeks Další volno k péči o dítě (s rodič. příspěvkem) 9) počet roků ,0 Additional child care leave number of years ,0-33,3 (unpaid, with parental allowance) 9) 2008 (1.1.) ,3-0,0 Obvyklá délka pracovního týdne 10) počet hodin ,5 0,0 Usual (normal) lenght of work. week 10) hours ,5-40,0. Délka dovolené 11) počet týdnů ,0 Annual leave 11) number of weeks ,0-25, ,3-0,0 Počet svátků počet dní ,0 Number of national holidays number of days ,0

18 Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst,pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs.fig. Increase,decrease in % 1) a b c 1 2 Podíl registrovaných uchazečů o zaměstnání, v % z celk.počtu ,0 x pobírajících podporu v nezaměstnanosti registrovaných uchazečů ,6 x Registered job applicants ratio in % of total registered ,2 x receiving unemployment benefits job applicants ,5 x ,7 x ,0 x ,7 x ,8 x ,7 x ,5 x ,9 x ,3 x ,0 x ,5 x ,0 x ,1 x ,7 x Podíl průměrné měsíční podpory v nezaměstnanosti *) v % hrubé měsíční mzdy ,2 x Average monthly unemployment benefits ratio *) in % of gross av. earnings ,7 x ,5 x ,7 x ,9 x ,0 x ,6 x ,2 x ,1 x ,8 x ,9 x ,4 x ,4 x ,4 x Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti v měsících Duration of entitlement to unemployment benefits in months **) Výše podpory v nezaměstnanosti v % předchozí čisté mzdy a) x Rate of unemployment benefits in % of previous net wage b) x c) x d) x e) x *) z důvodu srovnatelnosti dlouhodobé časové řady počítáno z průměrných mezd bez zaměstnanců Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra **) u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku 6 měsíců, od 50 do 55 let věku 9 měsíců, nad 55 let věku 12 měsíců a) 60% za celé období; při organizačních změnách 90% za prvých 6 měsíců, pak 60%; dolní a horní limity b) 60% za prvých 6 měsíců, pak 50%; při organizačních změnách 65% za prvých 6 měsíců; při rekvalifikaci 70% po celou dobu rekvalifikace; dolní limit, žádný horní limit c) 60% za prvé 3 měsíce, pak 50%; při rekvalifikaci 70% po celou dobu rekvalifikace; žádné výjimky při organizačních změnách; žádný dolní limit, horní limit 1,5 násobek minimální mzdy, při rekvalifikaci 1,8 násobek. d) 50% za prvé tři měsíce, pak 40%; při rekvalifikaci 60%; v roce 1998 žádný dolní limit, horní limit 1,5 násobek životního minima, při rekvalifikaci 1,8 násobek; v roce 1999 horní limit zvýšen na 2,5 násobek životního minima, při rekvalifikaci na 2,8 násobek e) 50 % za prvé 3 měsíce, pak 45 %, při rekvalifikaci 60 %; nově lze podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci pobírat i v případě trvání pracovněprávního vztahu nebo výkonu jiných výdělečných činností, pokud jsou tyto činnosti vykonávány v rozsahu kratším než polovina stanovené týdenní pracovní doby a měsíční výdělek je nižší než polovina minimální mzdy, resp. od roku 2006 nepřesáhne polovinu minimální mzdy *) for comparability of time-series calculated by average wages of employees without Ministry of Defence and Ministry of the Interior **) job applicants until 50 years 6 months, from 50 to 55 years 9 months, above 55 years 12 months a) 60% for the whole period; if unemployed because of restructuring 90% for first 6 months, then 60%; lower and upper limits b) 60% for first 6 months, then 50%; in unemployed because of restructuring 65% for first 6 months; in case of retraining 70% for the whole period; lower limit, no upper c) 60% for first months, then 50%; in case of retraining 70% for limit the whole period; no exception for restructuring; no lower limit, upper limit 1,5 times minimum wage, in case of retraining 1,8 times d) 50% for first 3 months, then 40%; in case of retraining 60%; in 1998 no lower limit, upper limit 1,5 times subsistence level, in case of retraining 1,8 times; in 1999 upper limit increased to 2,5 times subsistence level, in case of retraining 2,8 times e) 50 % for first 3 months, then 45 %, in case of retraining 60 %; newly job applicants are eligible to unemployment benefits even in cases of employment shorter than half of normal length of working week and monthly earnings lower than half of minimum wage, res. since 2006 not exceed half of minimum wage

19 III. DANĚ A POJISTNÉ TAXES AND INSURANCE Ukazatel Měrná jednotka Rok Absolutně Růst,pokles v % 1) Variable Unit of measurement Year In abs.fig. Increase,decrease in % 1) a b c 1 2 Daň z příjmů fyzických osob: Income tax of individuals: - daň z příjmů ze závislé činnosti (mezd) % z daňového základu 12) x (základní sazby) x wage tax of employees % of taxation basis 12) x (basic rates) x x x x 2008 (1.1.) 15 x - daň z příjmů z podnikání a jiné výdělečné činnosti % z daňového základu 13) x income tax of self-employed (základní sazby) x % of taxation basis 13) x (basic rates) x x x x 2008 (1.1.) 15 x Daň z příjmů právnických osob (obchodních společností) % z daňového základu 14) x Income tax of business companies (základní sazby) x % of taxation basis 14) x (basic rates) x x x x x x x 2008 (1.1.) 21 x Souhrnné pojištění zaměstnance placené: 15) Total insurance of employees paid by: 15) - zaměstnancem % z dosažené mzdy *) ) x x employees % of wages (earnings) *) ,50 x ,25 x (1.1.) 12,50 x - zaměstnavatelem - fyzickou osobou % ze zúčtovaných mezd **) ) 25,00 x employers-unicorporated units % of total wage-bill **) ,00 x ,25 x (1.1.) 35,00 x - zaměstnavatelem - právnickou osobou % ze zúčtovaných mezd **) ) 50,00 x employers - business companies % of total wage-bill **) ,00 x ,25 x (1.1.) 35,00 x Souhrnné pojištění osob samostatně výdělečně činných % z vyměřovacího základu 19) ) 25,00 x Total insurance of self-employed % of insurance basis 19) ,50 x ) a) 43,70 x b) 48,50 x ) a) 43,10 x b) 47,50 x 2008 (1.1.) 20) a) 43,10 x b) 45,60 x *) od je maximálním vyměřovacím základem (výše zúčtované mzdy) částka ve výši 48násobku stanovené průměrné měsíční mzdy (nad tuto částku se pojistné neplatí) **) od se do vyměřovacího základu (souhrn zúštovaných mezd) nezahrnuje částka, která přesahuje maximální vyměřovací základ zaměstnance a z níž zaměstnanec neplatí pojistné; podle původního zákona bude v roce 2009 souhrnné pojistné činit 34,0 %, v roce ,1 % *) since maximum insurance basis is the 48 times amount of fixed average monthly wage (earning), insurance is not paid for amounts exceeding the maximum insurance basis **) since insurance basis (total wage-bill) does not include amounts exceeding the maximum insurance basis of employees for which the employees do not pay the insurance; according to initial law in 2009 total insurance will equal 34,0 %, in ,1 %

20 P o z n á m k y : 1) ve srovnání se stejným obdobím m.r. (u údajů legislativního rázu ve srovnání s předchozím platným stavem) 2) indexy v letech na bázi hodnoty průmyslové produkce ve stálých cenách, v letech na bázi výrobkové metody a od roku 2001 převážně na bázi tržeb za vlastní průmyslovou činnost ve stálých cenách 3) vč. vedlejších pracovních poměrů; bez ozbrojených složek, žen na mateřské dovolené a učňů 4) do roku 1995 minimální starobní důchod stanoven zákony o důchodovém pojištění; pokud úroveň důchodu stanovená podle zákonných podmínek je nižší než životní minimum, pak v letech byl roven životnímu minimu a od roven součtu hodnot životního minima (u jednotlivce 3126 Kč, u dvojice 5480 Kč) a příspěvku na bydlení (příspěvek na bydlení je vymezen zákonem o státní sociální podpoře, jeho výše závisí na nákladech na bydlení, počtu osob v rodině, velikosti obce a právní formě bytu); uvedené částky představují minimální a maximální součet životního minima a příspěvku na bydlení za podmínek, že prokázané náklady na bydlení nejsou nižší než jejich normativní úroveň (výpočet VÚPSV podle uvedeného zákona) 5) u žen podle počtu vychovaných dětí; od roku 1996 se důchodový věk prodlužuje v každém roce u mužů o 2 měsíce, u žen o 4 měsíce s cílem dosáhnout od důchodového věku u mužů 63 let, u žen let 5a) od nový obsah a konstrukce životního minima; kryje jen částky k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb; zajištění úhrady nezbytných nákladů na bydlení (dříve "částka životního minima k zajištění nezbytných nákladů na domácnost") stanoví předpisy o státní sociální podpoře a o pomoci v hmotné nouzi (podrobněji viz poznámka 4.) 6) do roku 1992 podle počtu nezaopatřených dětí (1-4 děti, na každé další dítě 350 Kč); od roku 1993 do roku 1995 na každé dítě podle dosaženého věku; od roku 1996 podle dosaženého věku dítěte a v závislosti na výši příjmu rodiny vyjádřeného v násobcích částek životního minima ve formě koeficientu částek životního minima maximálně do jeho trojnásobku (do roku 2006), do jeho čtyřnásobku (v roce 2007), do jeho 2,4násoku od roku ) do roku 1992 z čisté denní mzdy, poskytováno za pracovní dny; od roku 1993 z hrubé denní mzdy, poskytováno za kalendářní dny (stejná sazba platí i pro osoby samostatně výdělečně činné, z vyměřovacího základu pojistného); do roku 2007 za prvé tři dny pracovní neschopnosti platí nižší z uvedených sazeb; v roce 2008 prvé 3 dny neplacené, 4. až 30. den se vyplácí 60 %, 31. až 60. den 66 %, od 61. dne trvání pracovní neschopnosti 72 % z hrubé denní mzdy; od roku 2009 prvé 3 dny neplacené, do 14. dne pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy (za pracovní dny), nemocenské se vyplácí až od 15. do 30. dne pracovní neschopnosti ve výši 60 % z hrubé denní mzdy, 31. až 60. den 66 %, od 61. dne 72 %; od budou na základě rozhodnutí Ústavního soudu i prvé 3 dny nemoci placené; úprava dalšího postupu se připravuje 7a) do roku 1992 z čisté denní mzdy, poskytováno za pracovní dny; od roku 1993 z hrubé denní mzdy, poskytováno za kalendářní dny (stejná sazba platí i pro osoby samostatně výdělečně činné, z vyměřovacího základu pojistného); od roku 2009 ve výši 70 % z hrubé denní mzdy 8) od roku 1994 rodičovský příspěvek zahrnuje též dříve vyplácený státní vyrovnávací příspěvek; do roku 2003 se vyplácel tomu z rodičů, který z důvodu péče o dítě nepracoval, od roku 2004 tomu z rodičů, který o dítě pečuje (nově se umožňuje pracovat 21

21 bez omezení výše příjmu), vyplácí se pevná částka bez ohledu na počet dětí, o které pečuje do roku 2006 ve vazbě na životní minimum pečujícího rodiče, v roce 2007 ve vazbě na průměrnou měsíční mzdu v nepodnikatelském sektoru, od roku 2008 ve zvýšené výměře Kč do 2 let věku nejmladšího dítěte, v základní výměře 7600 Kč do 3 let věku nejmladšího dítěte nebo ve snížené výměře 3800 Kč do 4 let věku nejmladšího dítěte, podle podmínek stanovených zákonem č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů 9) délka nároku na další volno k péči o dítě (rodičovská dovolená) je do 3 let věku dítěte; délka možného poskytování rodičovského příspěvku se od 4.Q 1995 prodlužuje do 4 let věku dítěte, od roku 2008 je možné zkrácení i do 2 let věku dítěte (ve vazbě na výši rodičovského příspěvku uvedeného v poznámce 8) 10) stanoveno v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním podnikovém předpise: v letech v jednosměnném provozu obvykle 42,5 hod., v dvousměnném 41,25 hod., třísměnném 40 hod. týdně, v provozech se zvlášť obtížnými a zdraví škodlivými pracemi obvykle 36 hodin (včetně přestávek na jídlo v délce 30 min. denně); od obvykle 40, 38,75 a 37,5 hod. (bez přestávek na jídlo); event. další zkrácení pracovní doby lze stanovit nebo dohodnout ve shora uvedených předpisech 11) v letech při odpracování méně než 15 let - 3 týdny, při odpracování 15 a více let - 4 týdny; v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním podnikovém předpise lze nárok na dovolenou prodloužit o další týdny (obvykle na 4 až 5 týdnů); od minimální délka dovolené 4 týdny bez ohledu na počet odpracovaných let 12) daňovým základem byla do roku 1992 dosažená mzda, od roku 1993 do roku 2007 dosažená mzda po odpočtu povinného pojistného a nezdanitelných částek; od roku 2008 dosažená mzda zvýšená o částku pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění hrazené za zaměstnance zaměstnavatelem (v roce 2008 ve výši 35 % z dosažené mzdy); v roce 2009 bude sazba daně podle původního zákona činit 12,5 % 13) daňovým základem jsou příjmy podléhající dani po odpočtu výdajů na jejich dosažení a nezdanitelných částek; při souběhu příjmů ze závislé činnosti a příjmů z podnikání a jiné výdělečné činnosti se od roku 1993 daňové základy sčítají; od roku 2004 do roku 2007 je daňovým základem minimálně 50 % průměrné mzdy v národním hospodářství, pokud zákon nestanoví jinak; v roce 2009 bude sazba daně podle původního zákona činit 12,5 % 14) daňovým základem byl do roku 1992 účetně vykázaný zisk, od roku 1993 příjmy podléhající dani po odpočtu výdajů (nákladů) vynaložených na jejich dosažení; v roce 2009 bude sazba daně činit 20 %, v roce % 15) součet sazeb povinného pojistného na nemocenské pojištění, důchodové zabezpečení, státní politiku zaměstnanosti a všeobecného zdravotního pojištění 16) zahrnuto do daně ze mzdy 17) bez pojistného na státní politiku zaměstnanosti a zdravotního pojištění (v tomto období nebylo pro tuto skupinu plátců předepsáno) 18) převažující sazba odvodů (daně) z objemu mezd (nahrazující v té době sazby povinného pojistného stanoveného od roku 1993) 19) vyměřovací základ si stanoví samostatně výdělečně činná osoba sama, minimálně však v letech ve výši 400 Kč měsíčně, v roce Kč měsíčně, v letech %, v roce %, v roce % a od roku % příjmů po odpočtu výdajů; maximální výše vyměřovacího základu může činit Kč do roku 2007 a od roku 2008 částku ve výši 4násobku průměrné mzdy za každý měsíc pojištění (tj. při celoročním působení ve výši 48násobku průměrné mzdy). Od roku 2004 je současně stanovena absolutní úroveň v Kč, pod kterou nesmí vyměřovací základ klesnout, a to: 22

22 - u pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost 20 % v roce 2004, 22,5 % v roce 2005, 25 % od roku 2006, pro vedlejší samostatnou výdělečnou činnost po celé uvedené období 10 % stanovené průměrné měsíční mzdy - u pojistného na všeobecné zdravotní pojištění po celé uvedené období 50 % stanovené průměrné měsíční mzdy 20) a) bez fakultativní sazby pojistného na nemocenské pojištění b) včetně fakultativní sazby pojistného na nemocenské pojištění N o t e s : 1) as compared with same period of previous year (in case of legislative data as compared with the previous situation) 2) indices in based on industrial production in constant prices, in based on selected products and since 2001 based on sales of own production activities in constant prices 3) incl. second jobs; excl. armed forces, women on maternity leave and apprentices 4) till 1995 minimum pension was provided by pension insurance legislation; if minimum pension is lower than subsistence level then in minimum pension will equal subsistence level and since it will equal sum of subsistence level (3126 Kč of individual, 5480 Kč of couple) plus housing allowance (housing allowance is defined by State social support legislation, its value depends on housing expenditures, number of people in household, size of municipality and legal ownership of dwelling); indicated values of pension represent minimum and maximum sum of subsistence level and housing allowance on condition that real housing expenditures are not lower than their normative value (calculated by RILSA according to mentioned legislation) 5) in case of women depending on number of children reared; since 1996 retirement age being prolonged each year by two months in case of men and four months in case of women in order to achieve 63 years (for men) and years (for women) beginning a) since a new contents and construction of subsistence level; covering only sum for providing nourishment and other essential requirements of primary importance; providing necessary housing expenditures (previously "Sum of providing necessary household expenditures") is given by State social support and Help in material poverty legislation (in detail see note 4.) 6) till 1992 according to number of children (1-4 children, for each additional child 350 Kč); since 1993 till 1995 for each child according to his/her age; since 1996 according to age of a child and according to income of the family, expressed maxim. in a form of coefficients of the subsistence level: as a 3 times equivalent of the subsistence level (till 2006), 4 times (in 2007), 2,4 times since ) till 1992 based on net daily wage, remunerated for working days lost; beginning 1993 based on gross daily wage, remunerated for calendar days of illness (the same rates are valid also self-employed, based on insurance basis for sickness benefits); till 2007 for first three days of illness the lower rates indicated; in 2008 first 3 days are unpaid, 4th to 30th 23

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010 Bulletin No 26 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011 Bulletin No 27 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Bulletin No 30 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010. Health service as a part of national economy 2010

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010. Health service as a part of national economy 2010 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2010 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Tématicky členěný slovníček pojmů

Tématicky členěný slovníček pojmů Tématicky členěný slovníček pojmů Employment zaměstnanost, zaměstnání active labour market policy aktivní politika zaměstnanosti Prime age workers pracovníci v plném produktivním věku laid off, dismissed

Více

České daně před volbami: Kdo a kolik platí?

České daně před volbami: Kdo a kolik platí? České daně před volbami: Kdo a kolik platí? Libor Dušek Klára Kalíšková Daniel Münich 8. října 2013 Prezentované výsledky vznikly v rámci výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR (TD010033)

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2003. Trend of macroeconomic and health indicators till 2003

Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2003. Trend of macroeconomic and health indicators till 2003 Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví do roku 2003 Trend of macroeconomic and health indicators till 2003 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Klíčová slova Reforma veřejných financí, daň z příjmů fyzických osob, závislá činnost, mzda, slevy na dani Abstrakt Rok 2008 v souvislosti s reformou

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

1- Základní informace o důchodovém systému

1- Základní informace o důchodovém systému 1- Základní informace o důchodovém systému Počet všech důchodů (březen 2014) 3 569 000 důchodců 2 859 000 starobních důchodců 2 332 000 z toho krácených pro předčasnost 549 000 z toho před věkovou hranicí

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně Iveta Ratmanová

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

VYDÁNÍ A SPOTŘEBA DOMÁCNOSTÍ STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2010

VYDÁNÍ A SPOTŘEBA DOMÁCNOSTÍ STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2010 LIDÉ A SPOLEČNOST PEOPLE AND SOCIETY Ročník / Volume 2011 Životní úroveň V Praze dne 23. června 2011 Living standard Prague, 23 June 2011 Č.j. / Ref. no: 539/2011-62 Kód publikace / Publication code: 3001-11

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2012 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM S OHLEDEM NA VÝŠI ZÁKLADU PRO VÝPOČET DŮCHODU

ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM S OHLEDEM NA VÝŠI ZÁKLADU PRO VÝPOČET DŮCHODU ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 33 Číslo 6, 2010 ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM S OHLEDEM NA VÝŠI ZÁKLADU PRO VÝPOČET DŮCHODU M.

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Jan Pavel MF, oddělení koordinace hospodářských politik Nízká flexibilita trhu práce v ČR míra dlouhodobé nezaměstnanosti (strukturální

Více

Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1.

Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1. Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1. Abstrakt Srovnání podílu osobní důchodové daně ve srovnání s průměrem států EU i OECD je zajímavé, neboť podíl osobní důchodové daně je malý a má i poměrně malý

Více

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Jana Janoušková Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra účetnictví Abstrakt: Veřejné výdaje na sociální zabezpečení

Více

Stát. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova18 materiálu Vypracoval,

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 8. - 9. září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 21-21 Iveta

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010

Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 8. 2011 41 Souhrn Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005 2010 An estimate of average

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice

Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice Iveta Ratmanová 1 Abstrakt S účinností od 1. 1. 25 došlo v oblasti daně z příjmů fyzických osob

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Rada seniorů České republiky, o.s.

Rada seniorů České republiky, o.s. Rada seniorů České republiky, o.s. Návrh na přijetí zákona o minimálním starobním důchodu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o důchodovém

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC.

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC. HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC Josef Březina Anotace: Příspěvek se zabývá připravovanými změnami v zákoně o

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Problematika bonusů. Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz. Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz

Problematika bonusů. Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz. Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz Problematika bonusů Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz Karolína Neuvirtová (karolina.neuvirtova@interexpert.cz) - 1 - HORIZONT 2020 Personnel

Více

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 1, Praha Další pokles cen zemědělských a průmyslových výrobců Indexy cen výrobců únor 15.3. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských i průmyslových výrobců

Více

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více