OSNOVY pre 8. ročník ZŠ konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy Musorgskij: Obrázky z výstavy /Hindemith, Grunevald/ -HUV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSNOVY pre 8. ročník ZŠ konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy Musorgskij: Obrázky z výstavy /Hindemith, Grunevald/ -HUV"

Transkript

1 cieľ a kľúčové kompetencie Orientačne poznať autorov svetového a slov. umenia Diskutovať o umeleckých dielach Verbálne vyjadriť emócie z počúvanej hudby výber hudby Výtvarne vyjadriť rôzne hudobné formy a vedieť narábať s výtvarnými nástrojmi Intonačne,kultivova ne zaspievať vybrané koledy tematický celok Zvuk a obraz jazyk umenia téma obsahový štandard Vytváranie hudby na vybrané vizuálne artefakty Hľadanie výtv. ekvivalentov k hudobnému jazyku, formám, druhom a štýlom Štylizačné variácie motívu, tvaru Štýl a výraz emócií v hudbestrihanie zvukov a filmových záberov, obrazovo zvuková koláž OSNOVY pre 8. ročník ZŠ konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy Musorgskij: Obrázky z výstavy /Hindemith, Grunevald/ - Suchoň: Obrázky zo Slovenska /Benka,Bazovský, Fulla/ -VYV Debussy: Faunovo popoludnie - /Renoir, Cézan, Gogh, Gaugin/ -VYV Bachove fúgy maľby Humoreska, kánon, jódlovanie, valčík, tango, rock and roll. -.. Ukážky štylizácie tvaru vo výtv. Umení /surrealizmus, kubizmus, impresionizmus/ -geometrizácia, kryštalizovanie,zahml ievanie, zmäkčenie, roztečenie.. - VYV Praktické názorné, výkladovo ilustratívne Kresba učebné zdroje príprava učiteľa M. C. Prette, A. Capaldo Tvorivosť tvar farba Galéria v škole- CD Dejiny umenia Pijoan Ukážky štylizácie tvaru vo výtvarnom umení Ukážky surrealizmu, imaginácie, Porovnávanie s kubizmom. poč. hod. odpor. 6 4 konkrétny výstup poznámka Rozvíjanie predstavivosti, fantázie hľadanie príbehu a obrazu v hudbe a kompozičné princípy v hudbe a vo výtvarnom umení Vyjadriť sa základnými technickými postupmi kresby, maľby, grafiky, fotografie, spevu, inštrumentácie Zvládnuť základy narábania s rôznymi výtvarnými a hudobnými nástrojmi výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti, hľadiska, hudob. motívu

2 Zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazov. Predmetu Vybrať časť skutočnosti za účelom zobrazenia Vytvárať formálne série z jedného motívu a jeho variácie Vyjadriť sa základnými technickými postupmi kresby, maľby, grafiky, fotografie, spevu, inštrumentácie Tvorivo používať výtv. techniky a tak vedieť vyjadriť vlastné nápady a koncepty Tradícia a Identita Vianočné koledy Vyjadrenie posvätného a transcedentna,. Rôznosť štýlov v hudbe- Mendelson- Bartholdy, Liszt, Čajkovskij, Prokofjev../sakrálne omše, chorály/. - Prokofjev sakrálne omše, chorály - Dialogické Slovné Metóda názornosti Fauvizmom, neodadaizmom Záber, fotografia, film ukážky - CD Vianočné koledy ukážky CD Sakrálne skladby- CD / omše, rekviem, chorály, pašie.../ Provnať spirituál a gospel Poznať fotografie, filmu Spracovať podnety z prostredia regiónu Zvládnuť základné výtvarné a hudobné nástroje Spracovať charakteristické podnety z prostredia obce, regiónu, svojho sociálneho prostredia Barok. architektúra Prostredie a situácia Prvky barokovej architektúry - VYV Prette, Capaldo Tvorivosť, tvar, farba Galéria v škole Vedieť poznať barokovú architektúru. Hudbu. Maliarstvo, sochárstvo

3 Vo svojom vyjadrovacom procese spracovávať podnety z iných predmetov Verbálne vyjadriť emócie z počúvanej hudby výber hudby Výtvarne vyjadriť rôzne hudobné formy a vedieť narábať s výtvarnými nástrojmi Zvládnuť základy narábania s rôznymi výtvarnými a hudob. nástrojmi farba, hmota, tón, gesto na úrovni gramotnosti Zvládnuť konštrukčno technické úkony s materiálmi, základné operácie na počitači Prieniky umení maliarstvo, sochárstvo Inštalácia in situ Mestské a vidiecke umenie Divadlo a tanec, človek medzi ľuďmi Spojenie hudby s dizajnom Bach, Handel, Mozart, bethoven, Verdi, Puccini, Honeger - Biblické motívy Krista, púte, kalvárie -VYV Čechomor, Hradišťan, Slovenský folk, garážová hudba - J.Cage hudba - Felix: Harlekýn, O bohatom Klavírne koncerty, husľové koncerty - Výkladové Sebahodnotenie Prezentácia Dialogické Štylizácia tvaru v dizajne CD Galéria v škole,- CD, Dejiny umenia Pijoan Ukážky Galéria v škole Ukážky-Tvorivosť, tvar, farba CD nahrávky Spracovať podnety z prostredia regiónu Zvládnuť základné výtvarné a hudobné nástroje Vedieť poznať barokovú architektúru, hudbu (sakrálna), maliarstvo, sochárstvo Umenie performance Vedieť vyjadriť vlastnú náldu prirodzeným pohybom Pokúsiť sa o vyjadrenie tvaru hudbou Interdisciplinárny projekt

4 Vnímať analyticky videnú skutočnosť Portrét spolužiaka Vedieť diskutovať o umeleckých dielach literárnych, výtvarných, hudobných Uvedomovať si možnosti hudobného i výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy, geometrie, matematiky Pokúšať sa o sebarealizáciu, o vyjadrenie svojich typických znakov Literárny opis Foto portrét Kresba hlavy Mentálny portrét Ukážky opisu osôb z literatúry Literárna výchova Ukážky fotografií Plicka, Kállay - VYV Maľby, sochy, portréty Dejiny umenia - VYV Ukážky hudobného stvárnenia osobnosti- CD - Individuálna práca Počúvanie CD Slovné, výkladové Literatúra pre 8. roč. ZŠ Ukážky z tvorby slov. realistov Dielo Plicka, Kállay Ukážky z diel svetových hudobníkov -CD Pokus o sebacharakteristiku o vyjdrovanie svojich typisckých znakov Fotografovanie portrétov ľudí rôznych vekových kategórií Počúvanie hudby Pokus o vyjarenie seba hudobným motívom

5

Tematický výchovno-vzdelávací plán VÝCHOVA UMENÍM pre 9. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán VÝCHOVA UMENÍM pre 9. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán VÝCHOVA UMENÍM pre 9. ročník Školský rok: 2012/2013 Vyučujúci: RNDr. Marta Megyesiová Vypracované podľa učebných osnov

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium - TERCIA

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium - TERCIA UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium - TERCIA Názov predmetu Výchova umením Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 0,5 0,5 1 Školský vzdelávací program SPOLU 0,5 0,5 1 Kód a

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Umenie a kultúra Výchova umením

Více

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU Učebné osnovy ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah Umenie a kultúra Výchova umením deviaty 1hod/týždenne, 33 hodín ročne 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet výchova umením, ktorý

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program VÝCHOVA UMENÍM 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet umením, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, nadväzuje na predmety hudobná a výtvarná v predchádzajúcich

Více

Školský vzdelávací program pre 8. ročník VÝCHOVA UMENÍM

Školský vzdelávací program pre 8. ročník VÝCHOVA UMENÍM ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191 / 8, 984 03 Lučenec Školský vzdelávací program pre 8. ročník VÝCHOVA UMENÍM Názov predmetu Časová dotácia ročne Časová dotácia - týždenne Ročník Vyučujúce Výchova

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Predmet: Výchova umením

Predmet: Výchova umením Predmet: Výchova umením Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Prehľad tematických celkov: 1. Zvuk a obraz

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z výtvarnej výchovy pre 3. ročník variant A

Tematický výchovno vzdelávací plán z výtvarnej výchovy pre 3. ročník variant A Tematický výchovno vzdelávací plán z výtvarnej výchovy pre 3. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

Predmet: Výchova umením pre 8. ročník. Časová dotácia Ročník Štátny vzdelávací program 0,5 0,5. Školský vzdelávací program 0,5 0,5

Predmet: Výchova umením pre 8. ročník. Časová dotácia Ročník Štátny vzdelávací program 0,5 0,5. Školský vzdelávací program 0,5 0,5 Predmet: Výchova umením pre 8. ročník Časová dotácia Ročník 8. 9. Štátny vzdelávací program 0,5 0,5 Školský vzdelávací program 0,5 0,5 Charakteristika predmetu Predmet umením, ktorý patrí do vzdelávacej

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z výtvarnej výchovy pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z výtvarnej výchovy pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z výtvarnej výchovy pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium. Výchova umením III.T

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium. Výchova umením III.T Školský vzdelávací program ISCED 3A - gymnázium Výchova umením III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z výchovy umením pre III.T je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu s dotáciou

Více

ŠkVP. Výchova umením 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Výchova umením 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Názov predmetu Výchova umením /oblasť Umenie

Více

Učebné osnovy: Výchova umením. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Výchova umením. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Výchova umením Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: ŠkVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

PREDMET : VÝCHOVA UMENÍM 8.ročník: Časová dotácia: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne

PREDMET : VÝCHOVA UMENÍM 8.ročník: Časová dotácia: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Umenie a kultúra Výchova umením ôsmy ZŠ Dunajská Lužná Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia 5 rokov denná

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

Stupeň vzdelania ISCED 2

Stupeň vzdelania ISCED 2 Výchova umením Názov predmetu Výchova umením Názov ŠVP Vyššie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia Denná Vyučovací jazyk Slovenský

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED Charakteristika predmetu. 2. Cieľ predmetu

UČEBNÉ OSNOVY ISCED Charakteristika predmetu. 2. Cieľ predmetu UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Umenie a kultúra Výtvarná výchova Druhý 2 hodiny/týždeň, 66 hodín/rok 1. Charakteristika predmetu Výtvarná výchova v

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

1. Charakteristika predmetu

1. Charakteristika predmetu Názov predmetu VÝCHOVA UMENÍM Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Názov ŠVP ISCED 2 Názov ŠkVP Moderná škola si ctí tradície Škola (názov, adresa)

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Primárna škola pre život Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v

Více

ŠkVP. Výtvarná výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Výtvarná výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Výtvarná výchova /oblasť Umenie a kultúra/ Štvrtý

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Ciele výtvarnej výchovy na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania (podľa ISCED 2): Kognitívne ciele

Ciele výtvarnej výchovy na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania (podľa ISCED 2): Kognitívne ciele Názov predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra Škola (názov, adresa) Základná škola s materskou školou, Makov 64 Ročník 5., 6., 7. Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Hodinová dotácia: Tematický celok: Človek a príroda Fyzika prvý 1 hodina týždenne Mechanická práca, energia Počet hodín v TC: 4 Obsahový štandard: rôznych foriem energie

Více

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Počet hodín týždenne: 3 Spolu hodín za rok: 99 Učebnica : Project 3 (Unit 1-6) 4. edícia Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický celok Unit

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Estetická výchova hudební (EVH) Náplň: Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Třída: Sekunda Počet hodin: 1 hodina týdně Pomůcky:, datavideoprojektor Lidová

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Vizualizácia, jej význam a funkcia v e-learningu. Príklad: vizualizácia násobenia

Vizualizácia, jej význam a funkcia v e-learningu. Príklad: vizualizácia násobenia Vizualizácia, jej význam a funkcia v e-learningu. Abstrakt: Príspevok vychádza zo skúseností pri tvorbe e-learningovej podpory kurzu Vizuálna komunikácia realizovaného v rámci projektu ESF na FHV UMB.

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU VÝCHOVA UMENÍM

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU VÝCHOVA UMENÍM UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU VÝCHOVA UMENÍM Názov predmetu: Výchova umením Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné Ročník: 8. 9. Časový rozsah výučby: 66 Poznámka: povinný predmet Vyučovací jazyk: slovenský

Více

Výtvarná výchova. 1. Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Umenie a kultúra. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Výtvarná výchova. 1. Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Umenie a kultúra. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Umenie a kultúra Výtvarná výchova Stupeň vzdelania ISCED Dátum poslednej zmeny UO 1. september 013 UO vypracoval Mgr. Iveta Gajdošíková, Bc.Gabriela Sartorisová 1. Časová

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.P

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.P Školský vzdelávací program ISCED 3A - gymnázium VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.P Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z výtvarnej výchovy pre I. ročník je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z výtvarnej výchovy pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z výtvarnej výchovy pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z výtvarnej výchovy pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VÁCLAVA MITÚCHA, HORNÉ SRNIE Rámcový učebný plán ISCED 1 šk.r. 2015/2016 platný pre 2. 4. ročník Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky JAZYK

Více

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P VÝCHOVA UMENÍM 8. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra Názov predmetu VÝCHOVA UMENÍM Ročník 8. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 1 hodina, spolu 33 v yučovacích hodín 0,5/0,5

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ

STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ CD Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ, vydavateľstvo INFRA Slovakia pre Vás pripravilo nové CD, na ktorom nájdete rozmanité

Více

ŠkVP. Výchova umením 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Výchova umením 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Názov predmetu Výchova umením /oblasť

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

7. ROČNÍK HUDOBNÁ VÝCHOVA

7. ROČNÍK HUDOBNÁ VÝCHOVA Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK HUDOBNÁ VÝCHOVA Vypracoval: Mgr. Katarína Borzová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky 1. 2. 3. 4. 5. Maturiitníí témata předmětu Estetiická výchova - hudebníí Periodizace dějin hudby - výchozí hlediska k periodizaci hudby - hudebně-imanentní periodizace dějin hudby Tóny a tónová soustava

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky

Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky Základná škola: Základná škola s materskou školou Centrum I, Centrum

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

Učebné osnovy. 33 hodín ročne Otvárame bránu do sveta poznania. Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30.

Učebné osnovy. 33 hodín ročne Otvárame bránu do sveta poznania. Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Názov ŠkVP Ročník Škola Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Náboženská výchova 1 hodina týždenne 33 hodín ročne Otvárame bránu do

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM VÝCHOVA UMENÍM (Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra) PRÍLOHA ISCED 2 Posúdila a schválila ÚPK pre výtvarnú výchovu, výchovu umením a umenie a kultúru

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové poţadavky a minimum studijního materiálu, který musí kaţdý ţák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

Informačný list predmetu

Informačný list predmetu H O-1-2 Hra na organe Odborné zameranie : 8229 7 04 Hudba, hra na organe Mgr. A. Solárik Vyučujúci: Mgr.art. P. Sochuľák, Rozsah výučby: týždenný: 3 hodiny - záverečné hodnotenie : polročná komisionálna

Více

Výchova umením. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Umenie a kultúra. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Výchova umením. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Umenie a kultúra. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Umenie a kultúra. Výchova umením Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2012 UO vypracoval Jitka Trebatická 1 Časová dotácia: Výchova umením 5.

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

Kognitívne ciele: poznávať jazyk vizuálnych médií, rozumieť im. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie umeleckých diel, svoj zážitok z nich.

Kognitívne ciele: poznávať jazyk vizuálnych médií, rozumieť im. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Obsah učebného predmetu Výtvarná výchova: Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra Časový rozsah vyučovania: 5. ročník 66 hodín ročne, hodiny týždenne (1+1) Charakteristika učebného predmetu 6. ročník 33 hodín

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova 6. 9. ročník Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících v jedné vyučovací hodině týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 1 Výtvarná výchova-1- TVVP ISCED 1

OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 1 Výtvarná výchova-1- TVVP ISCED 1 OBSAH VZDELÁVANIA Výtvarná -1- TVVP Názov predmetu : Výtvarná Skratka predmetu: VYV Týž deň Ročník: prvý 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Charakteristika predmetu: povinný predmet, časová dotácia

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové požadavky a minimum studijního materiálu, který musí každý žák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

Informačný list predmetu

Informačný list predmetu H O-1-1 Hra na organe Odborné zameranie : 8229 7 08 Hudba, cirkevná hudba PaedDr. M. Matisová Vyučujúci: Mgr.art. P. Sochuľák, Rozsah výučby: týždenný: 3 hodiny - záverečné hodnotenie : polročná komisionálna

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron Svet práce II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Takáčová, Baron SVET PRÁCE ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne Učebné osnovy Názov predmetu Výtvarná výchova Názov ŠVP Primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 1 Forma štúdia Denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 8. ročník Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová Vyučovací předmět hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Při

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Ročník: 6. - využívá svá individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

ŠkVP. Hudobná výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Hudobná výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Hudobná výchova /Umenie a kultúra / Ročník štvrtý Rozsah SVP 1

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED2 Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra Predmet: Hudobná výchova Školský rok: 2015/2016 Trieda:

Více

Inovovaný ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 na ZŠ Lehnice UO VYV 7 UČEBNÉ OSNOVY hod týždenne / 33 hodín ročne

Inovovaný ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 na ZŠ Lehnice UO VYV 7 UČEBNÉ OSNOVY hod týždenne / 33 hodín ročne UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Časový rozsah výučby podľa i-švp + i-škvp Ročník Škola Kód a názov i-švp Stupeň vzdelávania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Výtvarná výchova 1 + 0 hod týždenne /

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní.

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní. Kalaš o kol.: pre stredné školy. Machová: Práca s textom. Tematický zošit.. Lukáč, Šnajder: Práca s tabuľkami. Tematický zošit.. Salanci: Práca s grafikou. Tematický zošit.. Jašková, Šnajder, Baranovič:

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Učebné osnovy-anglický jazyk Ročník: siedmy - Septima

Učebné osnovy-anglický jazyk Ročník: siedmy - Septima Ročník: siedmy - Septima týždenne:4 Spolu za rok:132 Doma a mimo domova Domov Rodina Voľný čas Tradície Bývanie v zahraničí Obsahový Gramatika: Opakovanie prít. a min. časov Pasívne formy Vynechávanie

Více

Učebné osnovy: Výtvarná výchova. Ročník: 7., Počet hodín : 1+1 hodín týždenne, spolu 66 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Výtvarná výchova. Ročník: 7., Počet hodín : 1+1 hodín týždenne, spolu 66 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Výtvarná výchova Ročník: 7., Počet hodín : 1+1 hodín týždenne, spolu 66 hodín ročne ŠVP: ŠkVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 9. ročník Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z Náboženskej výchovy pre ročník Počet hodín: Plán bol vypracovaný podľa : Plán vypracoval/a: 1 hod. týždenne/ 33 ročne Rámcový vzdelávací program pre stupeň ZŠ ISCED1

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka Obsah Ročníkový cieľ Ročníková téma Ročníkový symbol Kompetencie žiaka Ročníkový cieľ Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu k Ježišovi

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

6. ROČNÍK HUDOBNÁ VÝCHOVA

6. ROČNÍK HUDOBNÁ VÝCHOVA Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 6. ROČNÍK HUDOBNÁ VÝCHOVA Vypracoval: Mgr. Katarína Borzová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Výtvarná výchova. ISCED I I.stupeň. Hrubšová

Výtvarná výchova. ISCED I I.stupeň. Hrubšová Výtvarná výchova ISCED I I.stupeň Hrubšová VÝTVARNÁ VÝCHOVA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 1 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Výtvarná výchova (ďalej VV) v primárnom vzdelávaní, je predmet, ktorý prostredníctvom autentických

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron Technika II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Baron TECHNIKA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie ţiakov

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART GLOBAL ENVIRONMENT GLOBAL ENVIRONMENT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART GLOBAL ENVIRONMENT GLOBAL ENVIRONMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR VIDEO STUDIO VIDEO GLOBAL ENVIRONMENT GLOBAL ENVIRONMENT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR' S THESIS

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Informačný list predmetu. Úlohy: - analýza a štúdium skladieb 20.stor. - praktické dirigovanie motet, častí omší, kantát a oratórií

Informačný list predmetu. Úlohy: - analýza a štúdium skladieb 20.stor. - praktické dirigovanie motet, častí omší, kantát a oratórií DZB-5-1 Dirigovanie zboru Odborné zameranie : 8229 7 08 Hudba, cirkevná hudba PaedDr. Miroslava Vyučujúci: PaedDr. Miroslava Rozsah výučby: týždenný:1 hodina Priebežné hodnotenie : minimálne 2-krát mesačne

Více

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 040 13 KOŠICE Tvorivé dielne Výroba knihy rodičia deťom Týždenný projekt určený na spoluprácu s rodičmi Spracovali: Mgr. Nika JAMNICKÁ Klára ŠEVČOVIČOVÁ 2014 Materská škola

Více

5. ROČNÍK ETICKÁ VÝCHOVA

5. ROČNÍK ETICKÁ VÝCHOVA Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK ETICKÁ VÝCHOVA Vypracoval: Mgr. Katarína Borzová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Učebné osnovy: Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra Názov predmetu: Výchova umením Stupeň vzdelania: ISCED 2

Učebné osnovy: Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra Názov predmetu: Výchova umením Stupeň vzdelania: ISCED 2 Učebné osnovy: Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra Názov predmetu: Výchova umením Stupeň vzdelania: ISCED 2 1. Časová dotácia: 9. Ročník 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 1. Charakteristika predmetu Predmet

Více