T-Systems slouží vašemu zdraví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T-Systems slouží vašemu zdraví"

Transkript

1 Portfolio T-Systems T-Systems slouží vašemu zdraví

2 T-Systems Váš partner pro informační a komunikační technologie (ICT). T-Systems, dceřiná společnost Deutsche Telekom, nabízí svým zákazníkům ICT řešení ve více než 20 zemích. Přes zákazníků po celém světě využívá ojedinělé schopnosti poskytovat integrovaná informační a komunikační řešení z jednoho zdroje. Společnost T-Systems Czech Republic spojuje know-how telekomunikačního operátora a systémového integrátora je jedním z předních ICT integrátorů v České republice, který poskytuje komplexní řešení v celé šíři ICT. Soustřeďuje se na pět základních trhů - výroba, automobilový průmysl, veřejný sektor a zdravotnictví, finanční služby a telekomunikace. V roce 2007 společnost T-Systems Czech Republic dosáhla obratu téměř 2,7 mld. korun a v České republice zaměstnává přibližně 650 pracovníků.

3 2 3 T-Systems slouží vašemu zdraví Společnost T-Systems má dlouhou - více než dvacetiletou - historii spolupráce se zdravotnickým sektorem. Mezinárodní kompetenční centrum pro zdravotnictví umístěné v Rakousku je poskytovatelem informačních a telekomunikačních služeb a partner pro zákazníky - od řízení projektů, přes realizační a integrační služby, až po provoz a podporu aplikací. Mezi zákazníky, kteří využívají naše specializovaná řešení, patří nemocniční skupiny, zřizovatelé (města, obce) i nemocnice a jednotlivá odborná oddělení. Řízení projektu Implementace Integrace a migrace Provoz Podpora a školení kombinovaná řešení řešení pro nemocnice řešení pro specialisty Integrované zdravotní záznamy Business Intelligence... Nemocniční informační systém Rozšiřující moduly pro NIS Použití E-Card (elektronické karty) Rozhraní SAP Optimalizace dopravy a logistiky Integrace radiologických snímků... Přehled řešení a kompetence projektu

4 Naše služby Řešení z jednoho zdroje Řízení projektů a koučink Řízení projektu představuje ucelenou sadu úkolů, technik a nástrojů používaných během projektu (DIN 69901). Jistá cesta k úspěšnému projektu. Projekty ve zdravotnictví jsou stále složitější. Z tohoto důvodu jsou hlavním faktorem pro dosažení úspěchu projektů rozsáhlé znalosti klinických postupů. Společnost T-Systems působí jako poskytovatel služeb a systémový integrátor ve zdravotnictví v Evropě již od roku Naši zkušení a certifikovaní vedoucí projektů mají přehled o zdravotnictví jako celku. Za více než dvě desetiletí jsme úspěšně realizovali mnoho národních a zahraničních projektů, od řešení pro specialisty, přes integrovaná řešení pro nemocnice až po propojení zdravotnictví do regionální sítě. Naše know-how v oblasti zdravotnictví, pevně vybudované na osvědčených metodách řízení projektů, je nejlepším předpokladem pro úspěšnou realizaci i těch nejsložitějších projektů. Spolehněte se na T-Systems! Naše služby váš úspěch: Řízení projektu Vedení programu Koučink pro vedoucí projektů Řízení změn Řízení reklamací Projektový controling Audit projektů Podpora při nastavení projektů a programů Implementace Společnost T-Systems má jako poskytovatel ICT služeb mnohaleté zkušenosti s vývojem a implementací nových řešení.

5 4 5 Řízení projektu Implementace Integrace a migrace Provoz Podpora a školení Integrace a migrace dat Provoz Podpora Při zavádění nového software, například nemocničního informačního systému (NIS) jako je i.s.h.med, je důležitou součástí procesu integrace systémů třetích stran. Specifické funkce jako například archivace snímků, velkokapacitní datové úložiště a propojení laboratorních přístrojů není vhodné zahrnovat do NIS. Zákazníci zároveň také explicitně požadují, aby stávající systémy třetích stran byly integrovány do prostředí SAP Patient Management (IS-H) anebo i.s.h.med. Při zavádění nového nemocničního informačního systému je také zapotřebí migrovat stávající údaje o pacientech, případech a léčebných postupech, aby personál nemocnice mohl pokračovat v obvyklé práci i v novém systému. T-Systems vám pomáhá úspěšně realizovat integrační a migrační projekty. SAP Patient Management/i.s.h.med nálezy údaje o pacientovi a požadavky Komunikační server výkony Společnost T-Systems může rovněž provozovat řešení a aplikace pro zákazníky ve svých datových centrech. Datová centra T-Systems patří mezi největší a nejmodernější technologické prostory svého druhu v celé ČR a splňují současné nároky na fyzické zabezpečení, protipožární ochranu, zásobování elektrickou energií či chlazení. Veškerá infrastruktura je navržena s dostatečnou redundancí umožňující nepřetržitý provoz. Pro distribuované Mission Critical aplikace je možné využít i další podobné prostory umístěné ve vzdálených lokalitách. Provoz datového centra řídí dohledové centrum, které přijímá a řeší požadavky klientů 24 hodin denně po celý rok. Několik desítek společností z českého průmyslu i veřejných institucí využívá služeb datového centra T-Systems. Ta jsou v České republice umístěna v pěti různých lokalitách s celkovou rozlohu 2300 m 2. V datových centrech je v současné době uloženo 1250 serverů napojených na disková pole s kapacitou 210 TB. Dalších několik set zákazníků používá IT komponenty, infrastrukturu, optickou síť nebo dynamické služby společnosti T-Systems. Pohodlně se posaďte a odpočívejte T-Systems pracuje za vás. Náš tým kvalifikovaných odborníků může na požádání monitorovat provoz systémů, provádět úpravy dat a být prvním kontaktním bodem pro vaše požadavky a dotazy. Totéž platí pro podporu při zahájení reálného provozu a procesech migrace dat. Specialisté podpory aplikací provádějí testování, koordinaci a plánování instalací a upgrade přímo na systémech zákazníka. Podpora aplikací slouží navíc jako první kontaktní místo pro řešení chyb a hlášení problémů. Školení Společnost T-Systems nabízí školení pro všechny jí podporované informační systémy. To zahrnuje školení uživatelů až po workshopy systému SAP pro správu pacientů a certifikace i.s.h.med. Naši odborníci se podělí o své know-how týkající se nejrozmanitějších oblastí ICT ve speciálně sestavených školících kurzech a vzdělávacích programech, kombinujících teoretické zásady s praktickými cvičeními. My poskytujeme školení a vy získáte výhody! údaje o pacientovi a požadavky nálezy Systémy třetích stran výkony Integrovaná řešení díky T-Systems.

6 To správné řešení pro každého Kombinovaná řešení kombinovaná řešení Skupiny zdravotnických zařízení a jejich zřizovatelé stále častěji požadují řešení podporující elektronické zdravotní záznamy a také transparentní data potřebná pro řízení. T-Systems nabízí jasné odpovědi na všechny tyto požadavky. Business intelligence pro zdravotnictví Snižování nákladů bez snížení kvality zdravotnických služeb je otázka, která nabývá v oblasti zdravotnictví stále větší důležitosti. Abychom dosáhli tohoto cíle, musíme mít neustále k dispozici relevantní informace z mnoha různých systémových zdrojů ty nám poté poslouží k analýze řešení business intelligence. Společnost T-Systems vám pomáhá získávat a zpracovávat potřebné informace. Poskytujeme celé spektrum služeb od zavedení řešení business intelligence napříč celou firmou až po softwarové produkty určené pro výběr dat ze zdravotnických systémů. Jedním ze specifických požadavků našich zákazníků je opětovné používání již vytvořených datových modelů a analýz. Produkty a řešení založená na našich dlouholetých rozsáhlých zkušenostech v oblasti zdravotnictví mají tento požadavek zvlášť na zřeteli. health b.i. lkf Toto řešení (řešení b.i. lkf ) je původně cíleno na trh rakouského zdravotnictví. Důvodem jeho vzniku je výkonově orientované financování nemocnic (zkratka lkf je odvozena z německého označení Leistungsorientierte Krankenhausfinanzierung). Každé ošetření či výkon je nutné převést na katalogové položky (např. z katalogu ICD-10), kterým odpovídá určitý počet bodů. Tyto body se odesílají úředním orgánům kupříkladu zdravotním pojišťovnám - a jsou příslušně (finančně) ohodnoceny. Pomocí systému b.i. je pak možné body zpětně přiřadit až do původního nákladového střediska. To umožňuje nemocničním analytikům identifikovat náklady a tržby podle organizačních jednotek. Řešení b.i.lkf v českých podmínkách zjednoduší administrativně složitou proceduru kontroly vykazování poskytnutých výkonů v rámci zdravotní péče příslušné zdravotní pojišťovně. Toto zjednodušení se týká také kontroly správnosti dat poskytovaných zdravotní pojišťovně, a eliminuje tak případné požadavky na následné opravy. health b.i.med pmd Shromáždila vaše nemocnice za roky své práce velké množství parametrizovaných dokumentů v i.s.h.med? Chcete využít těchto cenných znalostí? Pomocí health b.i.med pmd budou vaše data převáděna do systému b.i. jako základ pro monitorování a zajištění kvality. health b.i.med ext health b.i.med ext je doplňkem systému i.s.h.med, který umožňuje výběr zdravotnických a administrativních dat.

7 6 7 Díky T-Systems budete stále ve spojení. Elektronické zdravotní záznamy Síťově orientované ICT řešení. Komplexní znalost pacienta je klíčem pro zvyšování kvality péče a snižování nákladů na léčení. Cílem je zpřístupnit informace pro všechna relevantní zařízení v oblasti zdravotní péče nezávisle na času a místě a v požadovaném rozsahu. Tohoto cíle lze dosáhnout pomocí elektronického zdravotního záznamu: ten propojuje údaje o pacientovi a jeho léčbě z různých zdravotnických zařízení, a umožňuje tak zdravotnickému personálu mnohem komplexnější pohled na pacienta. Rozhodujícím faktorem pro úspěšné zavedení elektronického záznamu pacienta je použití standardů. Tyto normy zajišťují, že investice se v dlouhodobém časovém horizontu neztratí. IHE (Integrating the Healthcare Enterprise vytváří pravidla pro integraci zdravotnických zařízení či záznamů tak, že definuje profily integrace a zkouší vzájemnou operabilitu různých druhů zdravotní péče. Řešení Tiani Spirit ehr od partnerské společnosti Tiani Spirit nabízí v rámci modulárního systému různé funkce elektronického záznamu pacienta - od propojení se systémy účastníka přes integraci údajů o pacientovi a zdravotních údajů až po prezentaci uživateli. Všechny složky Tiani Spirit ehr jsou založeny na integračních profilech IHE a mají integrační protokol IHE. T-Systems jako poskytovatel ICT služeb má dlouholeté zkušeností s vývojem, realizací a propojením systémů zdravotní péče, což tvoří základ znalostí potřebných pro vytvoření elektronických zdravotních záznamů. Rozsah a také obsah elektronických záznamů pacienta i nezbytné požadavky a opatření týkající se ochrany dat jsou navrženy podle požadavků daného projektu.

8 To správné řešení pro každého Řešení pro nemocnice řešení pro nemocnice Společnost T-Systems působí v oblasti zdravotnictví již více než 20 let. Během této doby společně se svými partnery vyvinula speciální řešení pro nemocnice - informační systém i.s.h.med. Ten zároveň s dalšími řešeními, např. s elektronickou kartou (E-Card) nebo rozhraním pro systém SAP, představuje unikátní integrované řešení, které nabízí T-Systems svým zákazníkům. Nemocniční informační systém (NIS) Flexibilní řešení IT v nemocnici. Kvalitní lékařská péče musí být v celé nemocnici zajištěna i bez ohledu na potřeby snižování nákladů. Účinným nástrojem k dosažení tohoto cíle nejenom nyní, ale také v budoucnosti jsou právě informační technologie. Klinický systém i.s.h.med je pružný a obsahuje ideální směs obecných nástrojů a specifických prostředků. Díky modulární stavbě lze i.s.h.med použít v malých nemocnicích provozovaných soukromými vlastníky, ve faktulních nemocnicích, zdravotních klinikách i v konsorciích nemocnic s více než lůžky. Systém i.s.h.med je plně integrovaný do platformy SAP. Všechna oddělení v nemocnici jsou plně integrována do NIS. Systém podporuje uživatele v nemocnicích a jejich individuální procesy. Nabízí množství funkcí od plánování, dokumentace, komunikace až po vyhodnocování informací. Řešení integrované s i.s.h.med představuje optimální využití synergií a účinnou podporu lékařských postupů. Přesvědčivé důvody pro použití i.s.h.med: využitelnost ve všech lékařských oborech, včetně mezioborové spolupráce plná integrace do prostředí SAP specializovaný soubor nástrojů pro odborné lékaře implementace ve více než 280 nemocnicích po celém světě transparentní plánování, kompletní dokumentace Rozšiřující komponenty nemocničního informačního systému Standardní software musí být často individuálně upraven podle interních procesů společnosti tak, aby mohl být používán v každodenní práci. Některé postupy jsou v různých nemocnicích uspořádány podobně. Pro takovéto postupy nabízí T-Systems šablony a doplňky umožňující zavedení komplexních postupů ve stávajícím NIS pouze s drobnými úpravami. Přehled některých šablon a doplňků Portfolio T-Systems zahrnuje vše od jednoduché integrace procesů a rozhraní pro různé poskytovatele softwaru až k individuálním dokumentům, jakými jsou např. lékařská zpráva, zdravotní nálezy, anamnéza apod. Notace a nákresy v i.s.h.med Tento soubor nástrojů nabízí jednoduchý způsob začlenění náčrtů do parametrizované dokumentace. V dokumentu lze přímo zakreslit symboly, čáry nebo kruhy. Po dokončení dokumentace je obrázek uložen do archivu a stává se plně integrovanou součástí schváleného dokumentu. Propojení návštěv lékaře vedených v i.s.h.med s externími systémy Toto rozhraní odesílá informace o návštěvách u lékaře zapsaných v i.s.h.med do vnějších systémů, např. MS Outlook nebo Lotus Notes. Praktický lékař tak může sladit své termíny v i.s.h.med s termíny pro pacienty, a tím optimalizovat čas vyšetření. Problémově orientovaná dokumentace Umožňuje lékařům zadat zdravotní dokumentaci pomocí obecného (bez odborných termínů) jazyka. Systém podporuje tento postup prostřednictvím automaticky generovaných návrhů na léčení. Takto vzniklá problémově orientovaná dokumentace je navíc přímo zaznamenána v systému i.s.h.med.

9 8 9 S T-Systems k efektivnímu řešení. Řešení flexibilního rozhraní se SAP Problematika správy rozhraní ve zdravotnickém sektoru nabývá větší důležitosti. Požadavky na funkcionalitu rozhraní se v souvislosti s připojováním nových systémů, např. s radiologickým informačním systémem (RIS), laboratorním informačním systémem (LIS) či dokonce s dalším informačním systémem nemocnice (NIS), objevuje stále častěji. T-Systems zaručuje optimální integraci vašich systémů. Máme řešení: Se SAP Patient Management (IS-H) Connector nabízí T-Systems inteligentní rozhraní, jež splňuje všechny specifické požadavky projektů na rozhraní. SAP Patient Management Connector je realizován jako dvoustupňový model. V prvním kroku jsou pomocí SW nástrojů převedeny informace do normalizovaného formátu. Ve druhém kroku jsou tyto údaje zaznamenány v modulu SAP Patient Management prostřednictvím generického konektoru. Automatizace registrace v nemocnici Registrace na základě elektronické karty (pro SAP Patient Management). Toto řešení souvisí s Austrian E-Card, rakouskou elektronickou kartou zdravotního pojištění pro pacienty. Jednoduchá registrace pacienta, kratší čekací doby, přehledné informace pacienti získávají řadu výhod plynoucích z integrace elektronické karty do každodenního provozu nemocnice. Pacient přijde do nemocnice na kontrolní vyšetření. Na informačním terminálu nemocnice s ambulancí provede registraci pomocí své elektronické karty. Údaje uložené na kartě jsou automaticky přeneseny do informačního systému nemocnice, ve kterém proběhne vyhledání a identifikace pacienta. V dalším kroku se na dotykové obrazovce zobrazí plánovaná vyšetření daného pacienta. Ten potvrdí svoji návštěvu, což vede k jeho automatické registraci v nemocnici. Poté se pacientovi objeví na terminálu popis cesty na oddělení, ve kterém má být provedena kontrola. Řešení bylo optimalizováno pro zcela intuitivní a uživatelsky příjemné použití, například zobrazení je přizpůsobeno velikosti obrazovky, a proto nemusí koncový uživatel informace na obrazovce posunovat. Využijte ihned výhody elektronických karet s T-Systems!

10 To správné řešení pro každého Řešení pro specialisty řešení pro specialisty Požadavky odborných oddělení jsou specifičtější než požadavky celé nemocnice. Pro splnění všech těchto požadavků T-Systems neustále vyvíjí nová řešení a rozhraní, např. pro začlenění softwaru pro optimalizaci nemocniční dopravy a logistiky od společnosti hermeskim. Snadná integrace snímků Integrace nemocničního informačního systému (NIS), radiologického informačního systému (RIS) a systému archivace snímků a komunikace (PACS) zajišťuje účinný a rychlý přístup ke komplexním diagnostickým datům v rámci nemocnice. Úzká integrace postupů mezi těmito systémy snižuje riziko chybných zadání, a tím zvyšuje kvalitu zdravotních informací ve všech zapojených složkách. Provádíme integraci s NIS. Při použití rozhraní Basic Modality Worklist Management v kombinaci s radiologií i.s.h.med jsou implementovány všechny webové služby SOAP. Ty jsou nezbytné, protože komunikace Basic Modality Worklist Management se systémy NIS/RIS je realizována jejich prostřednictvím. Složky NIS/RIS jsou konfigurovány v rámci radiologie i.s.h.med. Pro konfiguraci Basic Modality Worklist Management slouží webový administrační nástroj. Máme řešení: Basic Modality Worklist Management tvoří spojení mezi systémy NIS/RIS a PACS nebo snímkovacími systémy. Toto rozhraní je založeno na formátu DICOM 3.0, a proto může být použito s jakýmikoli PACS nebo snímkovacími systémy. V závislosti na scénáři integrace lze navolit aktivaci transakcí DICOM. Basic Modality Worklist Management lze tak upravit podle širokého rozsahu systémových prostředí. S T-Systems jste vždy v obraze.

11 10 11 Na správné cestě s T-Systems. Spojení i.s.h.med s hermeskim Hermeskim je dopravní a logistické řešení pro nemocnice, které zajišťuje optimalizované a automatizované přidělování řidičů pro dopravu pacientů a materiálu. Toto standardizované propojení dopravního modulu i.s.h.med s hermeskim je založeno na síťové komunikaci. Rozhraní bylo vytvořeno T-Systems společně s partnerskou společností hermeskim, což zajišťuje optimální a úplné propojení. Úkoly jsou zadávány řidičům v i.s.h.med a potom jsou automaticky a syntakticky správně přenášeny do systému hermeskim. Opačný postup je také možný, tedy zadávání úkolů v hermeskim a jejich přenos do i.s.h.med.

12 Vydal T-Systems Czech Republic a.s. Na Pankráci 1685/ Praha 4 Kontakt Tel: Fax: rev. 01/2008 CZ

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury 18. října 2011 ehealth Days Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury Petr Siblík Rostoucí nároky na ICT Správa a bezpečnost IT Komplexnost IT Mobilita pacientů Požadavky

Více

OBSAH BTL CARDIOPOINT-NET 2 TECHNICKÉ PARAMERTY 10 BTL CARDIOPOINT 12 ŘEŠENÍ PRO ORDINACE 4 ŘEŠENÍ PRO KLINIKY 6 ŘEŠENÍ PRO NEMOCNICE.

OBSAH BTL CARDIOPOINT-NET 2 TECHNICKÉ PARAMERTY 10 BTL CARDIOPOINT 12 ŘEŠENÍ PRO ORDINACE 4 ŘEŠENÍ PRO KLINIKY 6 ŘEŠENÍ PRO NEMOCNICE. BTL CARDIOPOINT-NET OBSAH BTL CARDIOPOINT-NET 2 ŘEŠENÍ PRO ORDINACE 4 ŘEŠENÍ PRO KLINIKY 6 ŘEŠENÍ PRO NEMOCNICE. 8 TECHNICKÉ PARAMERTY 10 BTL CARDIOPOINT 12 BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova

Více

IHE Integrated Healthcare Enterprise

IHE Integrated Healthcare Enterprise IHE Integrated Healthcare Enterprise Konference ISSS 2009 Ing. Petr Tesař ICZ a.s. Agenda Co je IHE? Proč IHE Integrační Profily Standardy Benefity Co je IHE IHE = Integration of Healthcare Enterprise

Více

Informace. v ceně života

Informace. v ceně života Informace STAPRO s.r.o. Pernštýnské nám. 51 530 02 Pardubice v ceně života www.stapro.cz STAPRO s. r. o. Významný dodavatel a poskytovatel: - informačních systémů - zdravotnické techniky - služeb v oblasti

Více

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 České zdravotnictví mezinárodní srovnání v rámci OECD +37% akutních lůžek vůči průměru OECD Využití

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Konsolidace PACS a e-health v souladu s legislativou ve FNB

Konsolidace PACS a e-health v souladu s legislativou ve FNB Konsolidace PACS a e-health v souladu s legislativou ve FNB Ing. Miroslav Stejskal ICT ve zdravotnictví 21.9.2016, Praha Schéma PACS FNB v roce 2014 Stávající stav Důvody konsolidace PACS ve FN Brno nákladnost

Více

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU PACS = BEZFILMOVÝ PROVOZ PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATING SYSTEM SYSTÉM PRO ARCHIVACI A DISTRIBUCI OBRAZOVÝCH DAT DICOM (Digital

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

ehealth elektronické systémy pro nemocnice

ehealth elektronické systémy pro nemocnice ehealth elektronické systémy pro nemocnice T-Systems Czech Republic a.s. Konference ISSS 2008, 7. 8. 4. 2008 7.4.2008 1 O společnosti. T-Systems Vlastnická struktura Deutsche Telekom AG 100 % T-Systems

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

ICT pro veřejnou správu

ICT pro veřejnou správu ICT pro veřejnou správu Systémová integrace od T-Systems. Dr. Petr Fořt, T-Systems Czech Republic a.s. 1 Obsah T-Systems mezinárodní systémový integrátor procesů a systémů veřejné správy T-Systems Vize

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

ehealth aneb přišel čas skutečně elektronického zdravotnictví?

ehealth aneb přišel čas skutečně elektronického zdravotnictví? ehealth aneb přišel čas skutečně elektronického zdravotnictví? Miroslav Skokan Siemens IT Solutions and Services ISSS 2008 Strana 1 Duben 2008 Agenda Co je ehealth? Koho se ehealth týká? Bariéry ehealth

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s.

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. C SYSTEM CZ Společnost C SYSTEM CZ se zabývá komplexním řešením potřeb zákazníků v oblasti informačních

Více

emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec

emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec ehealth strategie Kraje Vysočina Projekty ehealth Vysočiny uskutečněné probíhající plánované SWLab e@mbulance ERP QI nový NIS MarkQ

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Desigo Control Point řešení pro ovládání a monitorování budov siemens.cz/desigo

Desigo Control Point řešení pro ovládání a monitorování budov siemens.cz/desigo Jedna budova. Různí uživatelé. Desigo Control Point řešení pro ovládání a monitorování budov siemens.cz/desigo Desigo Control Point navržen pro zjednodušení správy technologií budov Budovy nejsou jen pouhé

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Komplexní řešení automatizované laboratoře nabízené firmou Abbott

Komplexní řešení automatizované laboratoře nabízené firmou Abbott Komplexní řešení automatizované laboratoře nabízené firmou Abbott Abbott Diagnostics Europe Radek Sluka 25.října 2018 Olomouc LABAUTO ADD-25102018CZ_Sluka ALINITY Clinical Chemistry Immunoassay Hematology

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Ing. Eva Chmelová Agenda Představení skupiny nemocnic Projekt vývoje

Více

Živé ehealth projekty ICZ

Živé ehealth projekty ICZ Živé ehealth projekty ICZ Michal Opatřil, ICZ a. s. ICT ve zdravotnictví 2011, 22. 9. Praha Michal Opatřil ICZ a.s. 2011 www.i.cz 1 Živé ehealth... Co pro nás znamenají živé ehealth projekty: Regionální

Více

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR CGM s téměř 385.000 zákazníky ve 34 zemích světa Klíčové ukazatele 2011 Zákazníci cca 385,000 Obrat 397 M EBITDA 73 M Zaměstnanci ca. 3,500 Cíle Nejlepší

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

TELEMEDICÍNA. z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství

TELEMEDICÍNA. z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství TELEMEDICÍNA TELEMEDICÍNA z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství výraz poprvé použit v 70. letech 20. stol. (Thomas Birde): jedná se o takový způsob poskytování zdravotní péče,

Více

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz Projekt Nové SINPRO Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50 www.czechtrade.cz Úvod Prezentace projetu nové SINPRO Cíle projektu Rozdělení projektu do realizačních

Více

Nové trendy ehealth INSPO 2011. Filip Linhart

Nové trendy ehealth INSPO 2011. Filip Linhart Nové trendy ehealth INSPO 2011 Filip Linhart Obsah 1. Globální obraz Aktivity Telefónica O2 2. Dostupné služby Telemedicína TeleCare 3. Budoucí rozvoj Globální obraz Skupina Telefónica založena v roce

Více

STATUT. Úvodní ustanovení 11. Základní ustanovení. Ill. Předmět činnosti

STATUT. Úvodní ustanovení 11. Základní ustanovení. Ill. Předmět činnosti STATUT Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky I. Úvodní ustanovení Tento statut je vydán na základě zřizovací listiny Ústavu zdravotnických informací a statistiky české republiky

Více

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ ŘEŠENÍ UKLÁDÁNÍ V TC KRAJE KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ Roman Zemánek, Michal Opatřil 26.9.2012 www.i.cz 1 Východiska Technologická centra krajů ( Výzva 08 ) Hostovaná spisová služba KDS, KDR, KDÚ, KDJ,

Více

Chytřejší Moravskoslezský kraj Strategie pro roky Akční plán pro roky

Chytřejší Moravskoslezský kraj Strategie pro roky Akční plán pro roky Chytřejší Moravskoslezský kraj Strategie pro roky 2017 2023 Akční plán pro roky 2017 2019 Expertní týmy Zpracoval: Ing. Jakub Unucka, MBA Datum: Náměstek hejtmana kraje 17. 8. 2017 Program setkání expertních

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list On-line datový list Objednací informace A PRO MĚŘENÍ PLYNU TRAZVUKOVÝCH PLYNOMĚRŮ OD SPOB SICK C D Popis produktu E F Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se

Více

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list On-line datový list A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 Pavel Smolík Senior Project Manager Benešov 5.5. 2009 2 Obsah prezentace Obsah Úvod Veřejná správa Architektura ISDS Parametry řešení Bezpečnost Doplňkové

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy HIP video interkomy a IP paging systémy společnosti 2N umožní zvýšit

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access a obchodního partnera vasepcambulance.czje nabídnout lékařům nejmodernější informační technologieaodbornoupomoc,

Více

ICZ to není jen spisová sluţba

ICZ to není jen spisová sluţba Skupina ICZ, aneb ICZ to není jen spisová sluţba Roman Zemánek, obchodní manaţer ICZ a.s., Seč, 31. října 2013 Dokument: Informační prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i.cz 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Společnost zaloţena

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek ehealth na Vysočině MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav v ČR jako velkou absenci reálných ehealth

Více

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Martin Pavlík

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Martin Pavlík Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health Martin Pavlík Růst nároků na IT Stárnoucí populace Rostoucí náklady Nedostatek pracovníků Větší nároky na IT Izolovaná datová sila Pacientská

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň Aktuální dotační výzvy pro ISP Kam kráčí telekomunikační sítě 15.9.2016, Plzeň Služby společnosti Equica, a.s. DOTAČNÍ PORADENSTVÍ BEZPEČNOST MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Definice produktů a

Více

ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty

ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Případová studie ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Jak jsme společnosti ČMSS dodali moderní řešení pro řízení vztahů s klienty ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Kvalitní poskytování

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

1. Název projektu: Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné

1. Název projektu: Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné 1. Název projektu: Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné 2. Operační program: Operační program Zaměstnanost 3. Specifický cíl projektu: Projekt zajistí podmínky pro přechod duševně nemocných

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU

Projekt edukační platforma I-COP EDU Projekt edukační platforma I-COP V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Lysý M., Pukyová J., Šulc D., Dušek L. Motivace projektu

Více

Tieto Future Office. Přehled. Země: Česká republika. Odvětví: Samospráva

Tieto Future Office. Přehled. Země: Česká republika. Odvětví: Samospráva Tieto Future Office Přehled Země: Česká republika Odvětví: Samospráva Profil zákazníka: Magistrát města Plzeň je orgánem města Plzně, který plní jeho úkoly v oblasti územní samosprávy i státní správy na

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

CompuGroup Medical Synchronizing Healthcare. 5.9.2011 CompuGroup Medical Česká republika s. r. o., Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 5

CompuGroup Medical Synchronizing Healthcare. 5.9.2011 CompuGroup Medical Česká republika s. r. o., Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 5 CompuGroup Medical Synchronizing Healthcare CompuGroup Medical Česká republika s. r. o., Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 5 1 CompuGroup Medical Česká republika s r.o. Řešení pro efektivní sdílení a výměnu

Více

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

PAVEZA & EVEZA. software pro správu veřejných zakázek PAVEZA & EVEZA

PAVEZA & EVEZA. software pro správu veřejných zakázek PAVEZA & EVEZA software pro správu veřejných zakázek 1 PAVEZA, PAVEZA LIGHT Efektivní elektronický nástroj pro podporu nákupních procesů a snadnou přípravu a administraci veřejných zakázek Intranetová aplikace PAVEZA

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR?

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Zdravotnická dokumentace a elektronický zdravotní záznam 11. 10. 2012 Lékařský dům Daniel Krsička 1 Agenda Aktuální cíle a požadavky na elektronické

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

A U T O M A T I Z O V A N Ý SKŘÍŇOVÝ SKLADOVÝ SYSTÉM LockerVend. leden 2015

A U T O M A T I Z O V A N Ý SKŘÍŇOVÝ SKLADOVÝ SYSTÉM LockerVend.   leden 2015 A U T O M A T I Z O V A N Ý SKŘÍŇOVÝ SKLADOVÝ SYSTÉM LockerVend www.macte.cz leden 2015 Automatizované skladové systémy - výrobce těchto zařízení SupplyPro působí na trhu více než 20let - instalace systémů

Více

Konference Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti

Konference Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti STANDARDIZACE AGEND S PODPOROU NÁSTROJŮ ATTIS Konference Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti Česká společnost pro systémovou integraci 4. prosince 2015, VŠE v Praze Představení

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Rozvoj ehealth a Telefónica O2

Rozvoj ehealth a Telefónica O2 Rozvoj ehealth a Telefónica O2 INSPO Praha, 13.března 2010 Filip Linhart ehealth Project Manager Telefónica O2, Czech Republic Představení skupiny Telefónica založena v roce 1924 v současné době má zhruba

Více

Specifikace softwarového projektu

Specifikace softwarového projektu Specifikace softwarového projektu Objednávkový systém pro lékařská zařízení Jméno projektu: KaNIS (Kliniky a Nemocnice Informační Systém) Předpokládaný vedoucí: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. Předpokládaný

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

KATALOG ŘEŠENÍ ELVAC SOLUTIONS

KATALOG ŘEŠENÍ ELVAC SOLUTIONS SOFTWARE Produkt Optimalizace Proces údržby Řešení Řídicí a monitorovací systémy Řízení a plánování výroby - MES Vizualizace dat, DIGITAL SIGNAGE Řízení a plánování údržby, CMMS/EAM Vývoj software na klíč

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Michal Andrejčák, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, Možnosti monitorování a ovládání Zpracování dat z rozvoden

Michal Andrejčák, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, Možnosti monitorování a ovládání Zpracování dat z rozvoden Michal Andrejčák, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, 20.-21.9.2016 Možnosti monitorování a ovládání Zpracování dat z rozvoden September 15, 2016 Slide 1 Zpracování dat z rozvoden

Více

EWM Xnet. Řízení kvality pro celý proces svařování. Balíček EN 1090 WPQR Nyní zdarma!

EWM Xnet. Řízení kvality pro celý proces svařování. Balíček EN 1090 WPQR Nyní zdarma! EWM Xnet Řízení kvality pro celý proces svařování Balíček EN 1090 WPQR Nyní zdarma! ewm Xnet Procesy svařování podporované sítí Analýza, kontrola a správa Využijte potenciál inovativních procesů svařování

Více

Přehled produktových řad. Lector63x Inteligentní. Flexibilní. Intuitivní. KAMEROVÉ ČTEČKY KÓDŮ

Přehled produktových řad. Lector63x Inteligentní. Flexibilní. Intuitivní. KAMEROVÉ ČTEČKY KÓDŮ Přehled produktových řad Lector63x Inteligentní. Flexibilní. Intuitivní. Výhody A TNÍ. FLEXIBILNÍ. INTUITIVNÍ. B C D E F Lector63x nabízí optimální kombinaci výkonu a flexibility v kompaktním pouzdru.

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

4.4.1 Ustavení vztahu, zpracování Projektu

4.4.1 Ustavení vztahu, zpracování Projektu Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Zajištění bezproblémového provozu, dostupnosti, rozvoje a optimalizace portálu ČPZP Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění

Více

Centralizace aplikací ve VZP 9.11.2011

Centralizace aplikací ve VZP 9.11.2011 Centralizace aplikací ve VZP 9.11.2011 Jiří Holubec, Solution Architect jiri.holubec@gemsystem.cz GEM System a. s. All rights reserved HEWLETT-PACKARD celosvětová technologická společnost IT leader na

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Electricity Meters Residential Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Rozšiřitelnost pro budoucí funkce Rozšiřitelnost pro budoucí komunikační

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

DATOVÁ ARCHIVACE. Principy datové archivace a její výhody při migraci na SAP HANA. Štěpán Bouda Business Consultant

DATOVÁ ARCHIVACE. Principy datové archivace a její výhody při migraci na SAP HANA. Štěpán Bouda Business Consultant DATOVÁ ARCHIVACE Principy datové archivace a její výhody při migraci na SAP HANA Štěpán Bouda Business Consultant stepan.bouda@sabris.com KVÍZ Kdo uvažuje o migraci ERP na Suite on SAP HANA? Kdo uvažuje

Více

Kontrolní váhy Kontrolní váhy řady C Globální řešení Přizpůsobená Vašim potřebám Nadčasová investice

Kontrolní váhy Kontrolní váhy řady C Globální řešení Přizpůsobená Vašim potřebám Nadčasová investice Kontrolní váhy Kontrolní váhy řady C Globální řešení Přizpůsobená Vašim potřebám Nadčasová investice Řada C Vysoce výkonné řešení pro kontrolní vážení Kontrolní váhy Kontrolní váhy řady C Vaše podnikání

Více

SDÍLENÍ - VÝMĚNA -ARCHIVACE. Petr Siblík

SDÍLENÍ - VÝMĚNA -ARCHIVACE. Petr Siblík SDÍLENÍ - VÝMĚNA -ARCHIVACE Petr Siblík RZIS HISTORIE 2001 První představení vize RZIS na konferenci INMED 2001 2010 Komerční a nekomerční systémy výměny dat 2010 První regionální projekt z iniciativy

Více

Clevit Systems s.r.o.

Clevit Systems s.r.o. Clevit Systems s.r.o. ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy představuje hodnotitelský modul pro systém MONIT7+ Agenda Představení společnosti Clevit Systems s.r.o. Úvod do Evropských

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více