Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Holata Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting (Bakalářská práce) 2012

2 Zadávací list 1

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne. Petr Holata 2

4 Poděkování Děkuji všem, co mi pomohli s vypracováním práce a nezlomili nade mnou hůl. 3

5 Název bakalářské práce Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting Abstrakt Cílem práce je vybrat vhodný zdarma dostupný nástroj pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting. V teoretické části se zaměřuji na obecnou rovinu problematiky groupware nástrojů. V praktické části pomocí matematické metody vícekriteriálního rozhodování vybírám vhodný nástroj a při té příležitosti každý z uvažovaných nástrojů představuji. Klíčová slova Groupware, Google, spolupráce, online, cloud, nástroj, , projekt 4

6 Title of the Bachelor s thesis Free tools for online cooperation in TopConsulting company. Abstract Goal of this thesis is to pick up suitable tool for online cooperation in TopConsulting company. In the theoretical part of the thesis I focus on general tendencies in groupware software. In practical part I use mathematical method of Weighted Sum Approach to find out which tool suits best, and during this occasion I briefly introduce all of the tools which I consider in the solution. Key words Groupware, Google, cooperation, online, cloud, tool, , project 5

7 Obsah Vysoká škola ekonomická v Praze... 0 Prohlášení... 2 Poděkování... 3 Název bakalářské práce... 4 Abstrakt... 4 Klíčová slova... 4 Title of the Bachelor s thesis... 5 Abstract... 5 Key words... 5 Obsah... 6 Úvod... 9 Teoretická část On-line spolupráce Nástroje pro off-line spolupráci Typy nástrojů pro on-line spolupráci Mailový klient Kalendářové nástroje To Do listy Nástroje projektového řízení Chaty a diskuze IM a voicecall Cloudová úložiště a e-disky Sociální sítě Shrnutí teoretické části

8 2.1 Busy Flow Praktická část Časoprostor praktické části Firma TopConsulting Firemní status-quo Zvolená kritéria výběru Jednotlivá kritéria a jejich popis Kalendář Todolist Mail Chat/IM Voicecall Sociální síť/projekty Datové sdílení Obecné Vybrané nástroje On-line spolupráce Google Gmail Google Calendar Google Drive Google Google Huddle and Hangouts Shrnutí produktu Google Seznam.cz The Deadline Podio Yammer Skype Dropbox Astrid Trello

9 6 Vytvořené kombinace nástrojů Metoda váženého součtu Vytvoření kriteriální matice Úprava kriteriální matice a hledání ideálních a bazálních hodnot Normalizace kriteriální matice (WSA) Metoda váženého součtu Výsledek WSA Shrnutí praktické části Závěr Citovaná literatura

10 Úvod Ve firmě TopConsulting pracuji již čtyři roky a za tu dobu jsme nedokázali vybrat a implementovat vhodný nástroj k týmové spolupráci, jak rozebírám ve druhé kapitole. Proto jsem se rozhodl zvolit svou bakalářskou práci na toto praktické téma a vyzkoušet metody, které jsem se naučil při studiu, na problematice z praxe. Před započetím práce jsem netušil, kolik svobodných nástrojů pro on-line spolupráci na internetu existuje, ani ke kolika kompromisům se budu muset kvůli zvolené matematické metodě nakonec uchýlit. Jsem si samozřejmě vědom toho, že ve své práci neporovnávám skutečné nástroje ale pouze jejich modely, které jsem se snažil vytvořit tak, aby co nejlépe reflektovaly realitu. V teoretické části se snažím přiblížit problematiku spolupráce v 21. Století a co je k ní potřeba. Rozebírám jednotlivé typy nástrojů, které by ji měli pracovníkům umožnit, případně ulehčit. V praktické části představuji jednotlivé nástroje, tvořím z nich kombinace, které potom porovnávám podle zvolené matematické metody, která je také v této části popsána a jsou představena její rizika i výhody. V závěru práce shrnuji výsledky a srovnávám navržené řešení s realitou o půl roku později. Prozradím jen to, že dopadla přesně podle mých očekávání. Petr Holata 9

11 Teoretická část V této části práce vysvětluji základní pojmy, stejně tak v krátkosti představuji zvolené nástroje online spolupráce a uvádím matematické metody, podle kterých jsem se rozhodl postupovat při hledání optimálního řešení. 1 On-line spolupráce Online spolupráce je fenomén, který zažil ohromný boom s nástupem webu 2.0, kdy začalo být uživatelsky možné nejenom konzumovat ale i tvořit obsah na internetu. Tento krok byl velice důležitý pro vývoj jednoduchých i složitých aplikací, které mají usnadnit jednotlivci i firmám fungování v síti. Pokud je tento nástroj používán ke spolupráci alespoň dvou lidí, lze jej nazvat Groupware, který definovala Ing. Renáta Kunstová, Ph.D. takto: Groupware je programové vybavení, které umožňuje dvěma a více lidem navzájem komunikovat, kooperovat na společném díle a koordinovat jejich aktivity, přičemž komunikace, kooperace a koordinace jsou tři formy spolupráce. Komunikací rozumíme výměnu zpráv, požadavků, instrukcí; kooperace je práce nad společnými dokumenty; koordinace znamená vzájemné sladění činností. (1) Z naší potřeby jsem z interview stanovil (kromě kritérií, která budu rozebírat v praktické části) i jednotlivé typy nástrojů pro on-line spolupráci. Tedy nástroje a programy na internetu, které umožňují, či zprostředkovávají jednu z následujících služeb, budou pro nás chápány jako nástroje pro on-line spolupráci. 1.1 Nástroje pro off-line spolupráci Abychom mohli správně pochopit, co jsou to nástroje pro on-line spolupráci, rád bych ukázal, že existuje různé chápání nástrojů, které se používají pro spolupráci mimo online prostředí, stejně tak, jako je tomu u využívání on-line programů, které původně nebyly zamýšleny jako Groupware. A zároveň, že on-line nástroje zastávají stejné funkce jako typově podobné nástroje pro spolupráci. Příkladem by mohla být třeba nástěnka, na kterou se umísťují vzkazy pro spolupracovníky, případně dokumenty z vedení firmy. Nástěnný kalendář, kam každý zaměstnanec zapisuje svou dovolenou, červeně jsou vyznačeny deadline jednotlivých 10

12 úkolů a modře se značí porady povinné pro všechny. Kartotéka zákazníků, poštovní schránka, kniha hostů, tabule, na kterou se zakresluje průběh projektu, to všechno jsou nástroje pro spolupráci a všechny z nich mají svůj paralelní život i ve světě on-line nástrojů. 1.2 Typy nástrojů pro on-line spolupráci V nástrojích pro on-line spolupráci najdeme typově stejné nástroje, jako jsem zmiňoval v předchozí podkapitole. Kartotéky a sklady dokumentů se nahrazují cloudovými úložišti, kam máte přístup odkudkoli. Nástěnka se nahrazuje internetovými boardy, kde vidíte přesně to, co vidět potřebujete a musíte to mít neustále na očích. Poštovní schránka je nahrazena mailovým klientem, kalendář na zdi sdíleným kalendářem všech zaměstnancům. Tabuli se zakresleným vývojem projektu nahradil nástroj, kde může každý uživatel přidělenou svoji úlohu a ostatní vidí, jak ji naplňuje/nenaplňuje. Mezi nástroje on-line spolupráce lze tedy řadit: - Mailové klienty - Kalendáře - To do listy - Nástroje projektového řízení - Chaty a diskuze - Internetová úložiště - Internetové aplikace - Sociální sítě Tyto typy nástrojů nyní představím jeden po druhém: Mailový klient S mailovým klientem se už setkal snad každý, kdo někdy pracoval s počítačem připojeným k internetu. Jedná se o nejjednodušší formu komunikace, kterou zprostředkovávají protokoly POP3 1 nebo IMAP 2, záleží na poskytovateli služby a nastavení uživatele. Buďto se dají používat přímo v prohlížeči (Seznam, Google, 1 Post Office Protocol stahuje celé zprávy a na server nechodí žádné informace, co se se zprávou dělo dál (jestli byla přečtená, bylo na ní odpovězeno) 2 Internet Message Access Protocol Stahuje pouze hlavičky zpráv a teprve ve chvíli, kdy si je uživatel jist, stáhne se celá. 11

13 Centrum ) nebo jsou zprostředkovány přes nějaký agregační systém (Outlook 3, Gmail, Thunderbird ). Agregačním systémem rozumím takový program, který shromažďuje a obstarává několik ových adres Kalendářové nástroje Kalendáře pomáhají organizovat vlastní nebo pracovní čas, případně oba. Na kalendáře dnešních dnů se klade o mnoho více nároku, než třeba na kalendáře před pěti lety. Kupříkladu dnes je těžko myslitelné, že by někdo používal kalendář, který se nedá synchronizovat s jinými zařízeními, neuměl připomínkovat, případně sdílet události s ostatními lidmi. Funkce a možnosti kalendářových nástrojů se rozrostly a je proto potřeba zjednodušit jejich používání a všechny nové funkce integrovat do jednoho kalendáře. Programy koncových zařízení toto většinou umí (android calendar 4 ). Paradoxně právě u freewarových aplikací případně u aplikací, které jsou vyvíjeny svobodně je daleko menší problém s komunikací s různými druhy kalendářů, naopak u software, kde si uživatel připlatí je politika taková, že program odmítá komunikovat s prvky jiných (většinou freewarových) aplikací 5. Pro platformu smartphonů postavených na systému Android existuje například již zmíněný Android Calendar, který dokáže zobrazit události z jiných kalendářových aplikací a v reálném čase se s nimi i synchronizovat. V tom si myslím, že vězí i tajemství úspěšných aplikací nejenom tlačit dopředu svoje formáty ale dávat možnost pracovat i s formáty souborů konkurence a zároveň nabídnout něco navíc. 6 Pokud nedokáže oboustranně synchronizovat (není možnost změnit záznamy z koncového zařízení, ale pouze události zobrazit), měl by umět je alespoň zobrazit a případně odkázat na původní aplikaci přímo formou odkazu. Takto pracuje například Android Calendar (který dokáže synchronizovat kontakty z Google Calendar 7, Outlooku i Facebooku 8 ). 3 Outlook/Outlook Express je nástroj sady MS Office, známý je především jako ový klient, ale stále mnoho lidí jej využívá i jako nástroj typu Kalendář. 4 Někde pod názvem Android Agenda Widget 5 Například aplikace ical od firmy Apple 6 MS Office 2007 SP2 začal podporovat formáty určené OpenOffice a LibreOffice, což do té doby neumožňoval. Na rozdíl od OpenOffice, které už od začátku dovolovaly s formáty MS OFFICE pracovat i je ukládat. Jediným problémem byly formáty docx(xlsx, pptx), které svobodné programy otevíraly jen v některých případech a pouze s novým patchem. Takže v jednu chvíli doopravdy existoval asituace, kde určité formáty bylo možné otevřít v jen a pouze mateřském editoru. A to se raději nebudu zmiňovat o editorech jako Pages a Numbers z vývojových studií Apple. 7 Google Calendar je aplikace z nabídky Google Aps. Je to ukázková aplikace typu Calendar. Dostupná je zdarma při registraci účtu na google.com 8 Facebook je nejslavnější sociální síť, založená v únoru 2004 Markem Zuckerbergem. V současné době má více než 900 miliónů aktivních uživatel ů a stále ještě je nejrychleji rostoucí sociální sítí na světě. 12

14 1.2.3 To Do listy To Do listy jsou v podstatě obdobou kalendářů, akorát nemají většinou nastavené datum, kdy se něco děje ale datum, do kdy to má být hotovo. To Do listy jsou vytvořeny za tím účelem, aby měl majitel účtu/listu přehled o tom, do kdy má nějakou aktivitu/nějaký úkol splnit. Nejjednodušší To Do listy jsou jen jednoduché seznamy, které nemají ani onu časovou osu. Jedná se jednoduše o seznam bodů, které může uživatel přidávat, případně vyškrtávat, nebo je označit jako splněné. Příkladem tohoto základního To Do listu může být ta-da list 9. O trošku složitější jsou potom To Do listy, které dokáží úkoly třídit podle zadaných kritérií prostoru a času. Můžu si tedy zvolit třeba úkoly, které mám udělat, když jsem doma nebo na nákupu, případně třeba ve škole. Nebo si můžu úkoly roztřídit podle toho, kdy mají být hotové a zobrazit si je jako úkoly na dnes, do příštího úterý, nebo třeba v tomto měsíci. Zástupcem To Do listů druhé generace je Todoist 10. To Do listy třetí generace trochu zasahují do další skupiny On-line nástrojů a to do Nástrojů projektového řízení. Oproti druhé generaci přibyla totiž možnost přidělování úkolů různým uživatelům, jejich značení podle hashtagů a diskuze u jednotlivých bodů. Můžete zvát nové uživatele mailem, třídit je do různých týmů nebo určovat hlavní zodpovědnou osobu. Lze zmínit třeba The Deadline 11, který je pro svou jednoduchost celkem oblíbený, nicméně ztrácí body právě na poli komunikace s ostatními nástroji a nelibostí komunikovat s běžnými kalendáři Nástroje projektového řízení Pokud jste někdy pracovali na nějakém rozsáhlejším projektu, případně pracovali na mnoha projektech zároveň, šikovný Project Management Tool by vám jistě usnadnil práci, pokud jste s ním již nepracovali. Bohužel drtivá většina těchto nástrojů má neplacenou verzi pouze time limited trial 12, což pro mojí práci není bohužel použitelné, jelikož by to nebylo dlouhodobé řešení problému. Rozumný program, který by byl zadarmo bez žádných omezení a v plné verzi k dostání není, a omezené verze jsou žalostně neuspokojivé pro větší objemy dat a projektů. Nicméně nic mi nebrání v tom, tyto nástroje popsat. Project management tools v sobě často kombinují většinu ostatních nástrojů pro on-line spolupráci. Najdeme v nich kalendář, datové úložiště, chaty a 9 Tadalist.com je to do list úplně nejlehčího designu i ovládání. Povoluje uživateli opravdu jen vytvářet/mazat úkoly a zaznamenávat jejich splnění. 10 Todoist.com jednoduchý To Do list, který má i mobilní aplikaci. Dokáže členit do podskupin, které si uživatel vytvoří. 11 The-deadline.appspot.com je jeden z prvních inteligentních To Do listů, který postavil dovčasnost do popředí. 12 Časově omezená plná verze programu. 13

15 diskuze, posílání soukromých i hromadných zpráv a to-do listy. Mezi nejpoužívanější placené patří BaseCamp 13 a Zoho Chaty a diskuze Chaty a diskuze mají jednu ohromnou výhodu oproti mailové komunikaci můžete založit téma, a dokud to daného člověka nezajímá, tak není nijak upozorňován na to, že by si měl daného tématu všímat. Na rozdíl od mailu, kde když chcete diskutovat nad určitou věcí, musíte vnořit všechny potenciální přispěvatele a neskutečným množstvím zpráv zahlcujete inboxy 15 všech zúčastněných. Přičemž se v sáhodlouhých mailových konverzacích velmi obtížně vyhledává konkrétní příspěvek obsahujíc například důležitý odkaz nebo soubor. Fungují na principu uživatelských účtů, možnosti otevírat nová témata a přidávat k nim příspěvky a komentáře. Každá diskuze je založené vlákno a příspěvky se hromadí přímo pod jeho hlavičkou. Při vkládání příspěvku můžete reagovat na téma v obecné rovině, navazovat na poslední příspěvek, či pomocí citace reagovat na jakýkoli jiný příspěvek ve vlákně. Rozdíl mezi chatem a diskuzí je v čase použití. Chatovým vláknům se běžně říká místnosti a uživatelé komunikují v reálném čase, kdežto v diskuzi je zcela běžná odezva v řádu několika hodin. V chatové místnosti není možné nějak rozumně reagovat na libovolný příspěvek, mnoho nově příchozích lidí se ve vlákně ztrácí. Chat se používá často jako doplněk k voicecallu, ať už hromadnému nebo 1:1, z toho důvodu, že voicecallem se obtížně předávají odkazy na stránky. Chat je hodně podobný Instant Messagingu IM a voicecall Instant messaging vznikl jako potřeba rychlejší, kratší a efektivnější komunikace, než umožňují mailové klienty. IM vznikly jako přirozená reakce na neustále se zrychlující dobu a tím pádem i potřebu okamžité reakce. IM, který jako velmi nenáročný program (co se týká velikosti datového toku) dokázal zadarmo a v reálném čase odeslat jinému uživateli zprávu, ba co víc, ukázal vám i jestli váš komunikační protějšek je on-line nebo má pro vás zrovna rozepsanou zprávu, se tak stal velmi populární, i když daleko více mezi teenagery, než ve firemní komunikaci. Vážnou roli v tom hrála i nízká úroveň zabezpečení jednotlivých konverzací. IM dokážou také sdílet rychle soubory z jednoho počítače na druhý. Příjemce pouze potvrdí přijmutí souboru a vybere cílovou složku. 13 Basecamp.com se chlubí více jak 8 miliony registrovaných dokončených projektů v jeho prostředí, zároveň nabízí rozhodně jedno z nejkvalitnějších groupware prostředí. 14 Zoho.com nabízí propojení s Google Docs a dalšími nástroji z nabídky Google Apps. Jako jedno z mála PMT je časově neomezené v limitované free verzi. 15 Doručenou poštu 14

16 Voicecall přinesl k dimenzi textu také dimenzi mluveného slova a později i obrazu. Možnost takto telefonovat zadarmo byla samozřejmě ihned přijata velmi kladně jak mezi firmami, tak i v řadách nekomerčních uživatelů. Ještě znatelnější rozdíl v ceně byl pro firmy, které komunikují mezistátně. Se zrychlením připojení, zvětšení kapacity datových toků a s přechodem z vytáčeného připojení na kabelové byl umožněn hovor mezi několika uživateli zároveň a tedy možnost uspořádat videokonferenci byla zdarma poskytnuta každému, kdo měl počítač s mikrofonem, reproduktory a webkamerou. Z firemního prostředí méně známý program, přestože si jeho využití dokážu představit je TeamSpeak, který je využívám mezi hráči online počítačových her pro jeho nízké hardwarové nároky a velmi malý prostor, který zabere v operační paměti počítače (na rozdíl třeba od zmíněného programu Skype). Jak jsem zmínil již v předešlé kapitole, Voicecall není nejšťastnější řešení při sdílení něčeho jiného, než je mluvené slovo, proto drtivá většina Voicecallů umožňuje i posílání zpráv v chatovacím (messagingovém) okně a předávání souborů. Mezi nástroje Instant Messaging (IM) patří dobře známé ICQ, případně AOL 16 instant messenger od společnosti Microsoft, Jabber a do určité míry i Skype a Google Talk. Voicecallovým nástrojem byl jako první rozšířený Skype poté se začal objevovat i AIM 17 video chat. V dnešní době nabízí Voicecallové služby Google talk, ICQ i Facebook Cloudová úložiště a e-disky Moderním trendem je, mít přístup ke svým důležitým datům odkudkoli, z jakéhokoli počítače. Příležitostí pro využití je spousta. Potřebujete spustit prezentaci na jiném počítači, chcete většímu množství lidí poskytnout archiv fotek ze společné akce nebo třeba oceníte možnost pracovat na jednom souboru z několika různých zařízení. Případně chcete mít zálohu svých dat pro případ mechanického/softwarového poškození disku. V době nedávné tyto situace řešil člověk pomocí usb flashdisků (USB klíčenek), které poskytují solidně velký úložný prostor, vzhledem k jejich miniaturním rozměrům. Problém ovšem nastane ve chvíli, kdy nejsou volné USB porty, nemáte zrovna USB klíčenku, případně jste si ji mechanicky poškodili, či dokonce ztratili. Ke ztrácení jsou USB klíčenky zvlášť náchylné vzhledem k jejich, již oslavovaných, miniaturních rozměrů. E-disky a internetová úložiště dovolují nahrávat soubory na servery cizích stran, kde si je pomocí url adresy, která je nahranému souboru přidělena můžete stáhnout do jakéhokoli počítače. Bez poplatku je na většině serverů ale zpřístupněno 16 AOl America Online poskytovatel internetových služeb 17 AOL instant messenger 15

17 nahrávání s omezenou maximální velikostí souborů a také s různými omezeními při stahování (MB/hodina, rychlost, počet souběžných stahování). Tyto služby jsou ve výsledku používány hlavně ke kvazilegálnímu až ilegálnímu sdílení souborů. Cloudová úložiště jsou prostory na vzdáleném serveru, kde má uživatel pronajatou určitou diskovou kvótu a k ní se připojuje jako ke klasickému síťovému disku. Výhodou je, že přenos je rychlejší, chráněný a nikdo, kdo nemá přihlašovací údaje si obsah disku není schopný zobrazit a pracovat s ním. Jedním z nových přístupů je cloudové úložiště synchronizované v reálném čase s pevným diskem počítače. Jednoduše označíte složky na disku, které chcete synchronizovat, a automaticky se disk vždy updatuje. Takhle můžete soubory organizovat v několika počítačích, takže zároveň máte v určitém smyslu zálohu na několika pevných discích a ještě na cloudu. Ke cloudu se lze také připojit pomocí internetového prohlížeče odkudkoli. Tam potom nefunguje automatická synchronizace ale pouze ruční Sociální sítě Sociální síť, která je prospěšná práci? Proč ne. S facebookem se naučí rychle pracovat 13leté děcko, takže něco podobného by nemělo dělat problém žádnému příslušníkovi skupiny lidí v produktivním věku. Nicméně nevole části populace k tomu, založit si účet na sociální síti je pochopitelná, stejně jako strach o citlivé firemní informace, případně o jejich ztrátu. Z tohoto důvodu vznikly sociální sítě, s velmi podobným prostředím, ale na rozdíl od facebooku jsou uzavřené, například pouze pro uživatele, kteří disponují mailovou adresou v stejné doméně jako ostatní, tedy obsah naší sítě nemůže vidět nikdo jiný než ten, kdo se prokáže platnou ovou adresou. Sociální sítě jsou typově hodně podobné Nástrojům projektového řízení. Mají možnost posílat soukromé i hromadné zprávy, existuje zde velmi často datové úložiště a kalendář. Díky konceptu skupin je možné rozdělit zaměstnance podle jednotlivých oddělení a přiřazovat je k jednotlivým projektům. Zároveň přejímají firemní sociální sítě trendy klasických sociálních sítí, jako jsou mentions 18 a hashtag Mentions je zmínění jiného uživatele nebo místa v textu/zprávě, pomocí speciálního 19 Hashtag je filtrovací mechanismus, který se rozšířil díky Twitteru. Pomocí speciálního znaku # je možné přidat přímo do textu klíčové slovo, díky kterému pak záznamy filtrovat a vyhledávat. 16

18 2 Shrnutí teoretické části V teoretické části jsem se snažil vysvětlit, jak jsou dnes chápány a definovány nástroje podporující spolupráci, vysvětlil jsem cizí slova, která se začala v posledních letech používat, a celkově jsem osvětlil své téma. Překvapilo mě, že se tímto tématem zabývá mnoho nadšenců, ale velmi málo odborníků v akademických kruzích. Přičemž ze zkušenosti vím, že zrovna o tyto znalosti je ve firemní sféře ohromný zájem a absolventi, kteří by tyto znalosti měli a dokázali by je předávat dál, by se rozhodně neztratili a měli by i nespornou výhodu v rychlosti přizpůsobení se novým trendům, které se v prostředí internetu neustále mění. Problém jsem měl s nedostatkem literatury k zvolenému tématu, a proto jsem z větší části musel čerpat z internetových článků a vlastní zkušenosti, která naštěstí díky mému nadšení pro nové technologie a internet obecně není malá. V každém případě ale termíny a to, jak chápu nástroje pro spolupráci (ať už on-line tak i off-line), vše jsem musel vysvětlit a popsat, aby bylo možné přejít k praktické části. 2.1 Busy Flow Po implementaci nástroje podle praktické části, která následuje, jsem ale ještě před dopsáním práce narazil na program, který určuje celou novou rodinu spolupráce, a proto se o něm chci ještě zmínit. Busy flow je předzvěst toho, kam se budou nástroje pro spolupráci ubírat v budoucnu. Je to program, kde si můžete založit několik pracovních prostředí (hives úlů) a do každého prostředí pozvat kohokoli ze svých kontaktů a v každém úlu se můžete rozhodnout, co za nástroje budete používat (dropbox, google drive, trello, podio, yammer, ), takže nejste vázáni žádnou určující doktrínou a vyberete si rovnou to, co pro daný projekt potřebujete a přitom máte všechno pěkně zajištěno pod jednou střechou a přehledně roztříděné. Rozhodně doporučuji všem vyzkoušet. 17

19 Praktická část V této části práce představuji firmu TopConsulting a její specifika, se kterými se musím při zavádění nástrojů potýkat. Také zdůvodňuji rozhodnutí, proč jsem se rozhodl nehodnotit každý nástroj samostatně, ale vždy v kombinaci a tedy jako variant. Dále popisuji kritéria, která jsem sestavil na základě interview proběhlého s PhDr. Ing. Jaroslavou Novákovou, Ph.D. a přiřazuji jednotlivým variantám body v zadaných kritériích na základě osobní zkušenosti, dokumentace, recenzí nebo vyjádření z interview. V matematické části práce poté navržené varianty zkoumám pomocí vybrané metody vícekriteriálního rozhodování. Používám obecně známou Metodu váženého součtu (WSA). 3 Časoprostor praktické části 3.1 Firma TopConsulting Firma Topconsulting.cz s.r.o., je na trhu od roku Původně je sídlem z Teplic, nyní má kancelář v Praze, stejně jako školící prostory. Celá organizace je postavena kolem jedné vůdčí osoby PhDr. Ing. Jaroslavy Novákové Ph.D., která stojí za celým konceptem společnosti. Na stálých pracovních pozicích bývá pouze jeden další člověk, se zbytkem lidí spolupracuje jen na vybraných projektech, případně si je najímá jako specialisty, či lektory. Hlavní pracovní činností je školení zaměstnanců malých, středních i nadnárodních firem v celé škále manažerských softskills, komunikačních dovedností, ale zároveň také školení a workshopy v oblasti image a vizáže. Mezi další firemní aktivity patří také pořádání výjezdových akcí (outdoor, teambuilding) pro různorodé skupinky (odlišné jak kvantitativně, tak i kvalitativně). Při těchto příležitostech se najímají studenti, kteří jsou pomyslnou stálou součástí pracovního týmu, ale vzhledem k proměnlivé frekvenci výjezdů není možné je zaměstnat nastálo. Rozhodovací pravomoc a pověstné poslední slovo má ve všem majitelka a zároveň jednatelka PhDr. Ing. Jaroslava Nováková, Ph.D., takže veškeré změny v čemkoli, co se týká firmy nakonec stejně schvaluje ona. Firma začala jako jedna z prvních využívat při své práci techniku od firmy Apple, což firmu TopConsulting zviditelnilo mezi ostatními podobnými firmami, ale oslabilo možnosti komunikace s okolím, protože v předešlých letech ještě nebyla téměř žádná podpora pro Apple zde v České Republice. Spolupracovníci se každodenně potkávali s problémy při odesílání mailů, připojování k wi-fi sítím, zobrazování internetových stránek (díky prohlížeči Safari). Nyní je stav 18

20 lepší a s nástupem IPhone na český trh se podpora produktů firmy Apple přiblížila celosvětovému standardu. 3.2 Firemní status-quo V současnosti je řešení firemní online spolupráce výsledkem několika faktorů a historických rozhodnutí, která za 20 let fungování firma udělala. Velkou váhu má záliba v designových věcech a moderních technologiích, které měly firmu v minulých letech odlišit od konkurence. V minulých letech píšu záměrně, jelikož poslední dva roky se firma zaměřila daleko víc na svou tradici a postavení na trhu, než na potřebu odlišovat se technologiemi, které se navíc mění tak rychle, že pokud by byla potřeba stíhat tempo růstu nedělala by firma nic jiného, než zaváděla nové technologie. (2) Vzájemně tedy ve firmě spolupracuje celkem zhruba 10 lidí, kteří si mezi sebou musí domlouvat schůzky, sdílet soubory a kontakty, mít přehled o stavu projektů a vytíženosti jednotlivých kolegů. To se doposavad řešilo maily a sdílením kalendářů, ale pouze mezi jednotlivými zaměstnanci (zpravidla ne více než dvěma). Tato situace ve firmě je dána podle mého názoru tím, že nikdy nebyla určena žádná definitivní koncepce sdílení a práce na společných projektech. Tím, že do spolupracujícího týmu přichází zhruba jednou za půl roku nový kolega, mění se i přístup k práci. Nový týmový přírůstek vidí, že spolupráce není optimální a snaží se implementovat novou metodu pro spolupráci na daném projektu, což ústí v to, že místo skutečné práce se ve firmě řeší, jak se bude pracovat, aniž by bylo cokoli uděláno. Příprava na spolupráci je důležitá, ale měla by být zvládnuta rychle a efektivně. Z projektů, na kterých jsem já ve firmě předtím pracoval, mnohdy sešlo právě z tohoto důvodu. Odnesl jsem si z toho mnoho ponaučení a jedno z nich rozhodně bylo, že pokud je deadline projektu za tři týdny, nemá smysl se týden dohadovat na systému, přes který budeme sdílet náš pokrok v různých fázích. To je také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl psát bakalářskou práci na toto téma. Věřím tomu, že matematicky dokázaná metoda spolupráce, společně s pokynem od vedení firmy by mohla současnou situaci změnit. 19

21 4 Zvolená kritéria výběru Kritéria, která jsem zvolil pro výběr nejlepší kombinace nástrojů jsou odvozena z interview s ředitelkou firmy PhDr. Ing. Jaroslavou Novákovou, Ph.D. Stejně tak jsem získal i váhu jednotlivých kritérií. Nároky na nástroje byly stanoveny tím, co je ve firmě potřeba používat, proto budu v praktické části rozhodování pomocí multikriteriální matematické metody, uvažovat jen a pouze ty varianty, které reprezentují všechny druhy nástrojů. Nástroje jsou tyto: - Kalendář - Todolist - Mail - Chat/IM - Voicecall - Sociální síť/projekty - Datové sdílení V Tabulce 1 obecná kritéria jsou vidět hodnoty vah jednotlivých kritérií. Nyní popíšu, co si pod každým jednotlivým kritériem představuji. Kalendář Todolist Mail Chat/IM Pracovní/osobní 0,015 Seznam 0,036 Hromadná korespondence 0,036 Hromadný chat 0,007 Busy zobrazení 0,022 Tisk listu 0,029 Třídění do složek 0,036 Zasílání souborů 0,004 Export 0,036 Special 0,018 Štítkování 0,022 Special 0,018 Import 0,036 Priority pošty 0,011 Special 0,018 Integrace několika adres 0,029 Special 0,018 Voicecall Sociální síť/projekty Datové sdílení Obecné Hromadné volání 0,029 Úkoly 0,033 Jednorázový přístup 0,018 Synchronizace 0,073 Čistota zvuku 0,036 Přehled aktivit 0,036 Velikost 0,029 Přehlednost 0,036 Zasílání souborů 0,004 Připomínky 0,022 Práce s dokumenty 0,026 Komunikace s telefony 0,036 Special 0,018 Delegování 0,029 Instant upload 0,015 Platformy 0,022 Jednorázový přístup 0,029 Special 0,018 Různá práva 0,029 Special 0,018 Kompatibilita 0,029 Special 0,018 Tabulka 1 - obecná kritéria 20

22 4.1 Jednotlivá kritéria a jejich popis Kalendář Pracovní/Osobní Znamená, že nástroj dokáže oddělit různé typy kalendářů. Minimem je oddělit pracovní a soukromé aktivity tak, aby kolegové viděli pouze aktivity, které jsou spojeny s prací, ale ne s domácností, nebo soukromým životem. Busy zobrazení V pracovním/projektovém kalendáři se zobrazují události z mého soukromého kalendáře, ale mají skryté detaily, včetně názvu. Je vidět pouze délka trvání, a že v tu dobu jsem nedostupný. Export Přesun jednotlivých událostí, nebo rovnou celého kalendáře do jiného nástroje pro správu kalendářů a událostí. Import Vložení událostí a celých kalendářů z jiných nástrojů správy kalendářů a událostí. Special Tímto jsem se rozhodl hodnotit to, co daný nástroj nabízí navíc oproti ostatním Todolist Seznam Hodnocení provedení seznamu úkolů. Jestli je možné si úkoly třídit, poznačovat nebo připojovat deadline. Tisk listu - Určuje, jestli je možné si vytisknout seznam úkolů, které je zapotřebí v nejbližší době splnit. Special - Tímto jsem se rozhodl hodnotit to, co daný nástroj nabízí navíc oproti ostatním Mail Hromadná korespondence Toto kritérium hodnotí, zdali je se dá určit skupina příjemců, skupina (konference), kam každý přispěvatel rozešle zprávu všem dalším účastníkům. Třídění do složek Možnost vytvoření třídícího mechanismu pomocí složek, tak jako to umí například Outlook. Štítkování Přiřazování štítků jako třídícího nástroje k jednotlivým příchozím zprávám. 21

23 Priority pošty Možnost určení hodnoty priority dané zprávy, tedy toho, jak je která zpráva důležitá a jak rychle potřebuje vyřídit. Integrace několika adres Některé mailové klienty podporují propojení s dalším ovým účtem pomocí POP3 nebo IMAP. Toto kritérium určuje, nakolik je to možné u daného nástroje. Special - Tímto jsem se rozhodl hodnotit to, co daný nástroj nabízí navíc oproti ostatním Chat/IM Hromadný chat Možnost přizvat k chatu více účastníků a umožnit tak vícečlennou diskuzi nad problémem. Zasílání souborů Zhodnocení podmínek pro přenos souborů (rychlost, maximální velikost souboru, možnost výběru uložení). Special - Tímto jsem se rozhodl hodnotit to, co daný nástroj nabízí navíc oproti ostatním Voicecall Hromadné volání Možnost přizvat k voicecallu více účastníků a umožnit tak vícečlennou diskuzi nad problémem. Čistota zvuku Kámen úrazu mnoha voicecallových služeb. Při větším počtu účastníků není dostatečná kapacita pro uchování kvality zvuku a vznikají vazby a deformace. Zasílání souborů Zhodnocení podmínek pro přenos souborů (rychlost, maximální velikost souboru, možnost výběru uložení). Special - Tímto jsem se rozhodl hodnotit to, co daný nástroj nabízí navíc oproti ostatním Sociální síť/projekty Úkoly Možnost vytvořit úkol, na kterém mám tým pracovat. Hodnotí se komplexnost jednotlivých úkolů, prostředí v jakém je lze vytvářet a přehlednost jejich organizace v aplikaci. Přehled aktivit Zobrazování jednotlivých členů v týmů a projektů, úkolů a procesů, do kterých jsou zapojeni. 22

24 Připomínky Kritérium hodnotí možnost komentovat jednotlivé aktivity účastníky procesu, přidávat relevantní odkazy a hodnocení. Delegování Možnost vytvořit úkol pro někoho jiného, případně pro víc členů týmu. Hodnocení je postaveno na tom, jak na jednotlivých delegovaných úkolech mohou ostatní participovat. Jednorázový přístup Zde je zhodnoceno, jak snadno jde vytvořit přístup pro nestálého člena týmu, případně skutečně pouze jednorázově delegovat úkol na někoho, kdo nemá normálně do sítě přístup. Special - Tímto jsem se rozhodl hodnotit to, co daný nástroj nabízí navíc oproti ostatním Datové sdílení Jednorázový přístup Kritérium hodnotí, jak bezpečně jde nasdílet pouze jeden soubor/složka s člověkem, který do úložiště nemá trvalý přístup. Velikost Velikost prostoru zdarma. Měřeno v GB. Práce s dokumenty Hodnocení možnosti dokumenty upravovat, prohlížet a dále s nimi pracovat. Instant Upload Hodnotí na jaké úrovni a zda vůbec je povolena okamžitá synchronizace z jiných zařízení. Special - Tímto jsem se rozhodl hodnotit to, co daný nástroj nabízí navíc oproti ostatním Obecné Synchronizace Z interview vyplynulo jako nejdůležitější to, že nástroje musí reflektovat realitu a její změny v co možná nejkratším čase. Nejenom, aby udržovaly up-to-date všechny uživatele, ale aby komunikovaly všechny nástroje mezi sebou a nebylo potřeba do nich vkládat redundantní záznamy. Komunikace s telefony Hodnotí úroveň spolupráce s různými typy chytrých telefonů (Android, WM 20, IPhone). 20 Windows Mobile smartphone fungující na operačním systému od firmy Microsoft 23

25 Platformy Kritérium, které dbá na to, aby byl nástroj použitelný na co nejvíc operačních systémech (Windows, ios, Android, Linux). Různá práva Možnost rozdělení uživatelů do různých skupin s různými oprávněními. Kompatibilita Hodnotí obecné předpoklady pro spolupráci s jinými nástroji a zařízeními. Special - Tímto jsem se rozhodl hodnotit to, co daný nástroj nabízí navíc oproti ostatním. 24

26 5 Vybrané nástroje On-line spolupráce Rozhodl jsem se pracovat s 9 nástroji, které jsem si vybral na internetu. Jde o vzorek nástrojů, z nichž jsem měl s většinou z nich osobní zkušenost. Dále jsem dělal průzkum přímo na internetu, kde jsem pomocí vyhledávačů hledal vhodné nástroje a podle uživatelských recenzí, případně podle prvního vyzkoušení zhodnotil, jestli je budu brát v úvahu do řešení. Pod každým nástrojem je jeho hodnotící tabulka. Minimálně může nástroj dosahovat 0 bodů a to v případě, že službu vůbec neposkytuje, nebo je na otřesné úrovni. Maximální hodnota, které může nástroj dosáhnout je pak 10, v případě že dané kritérium splňuje na 100%. 5.1 Google Produkty od společnosti Google si oblíbil stále větší počet lidí. Jejich jednoduchost a nativní prostředí je velmi podobné tomu, které může uživatel znát od společnosti Apple. Google jako jediný z recenzovaných nástrojů obsáhl všechna kritéria a ještě v nich dosáhl výborných výsledků. Proto mu budu věnovat větší prostor a popíšu jeho jednotlivé části Gmail Mailový klient společnosti Google dokázal, že je možné spojit ovou adresu zdarma poskytovanou na serveru (například na Seznam.cz, Centrum.cz, Hotmail.com) a mailového klienta (Outlook, Thunderbird) a přitom mít stále to nejlepší z obou. Gmail dokáže zaštítit několik účtů od jiných poskytovatelů pomocí POP3 a dokonce pomocí SMTP i jejich jménem posílat zprávy. Z mailových klientů si bere možnost třídit zprávy do složek, označovat je štítky, tvořit z jednotlivých konverzací vlákna a vytvářet filtry pro typově podobné zprávy. Stejně jako ové adresy ze serverů může být pomocí IMAP spravován i z jiného ového klienta, například z Outooku. Z přiloženého obrázku je vidět standardní rozložení po přihlášení do aplikace. Vlevo jsou jednotlivé složky, kterým dominuje inbox (doručená pošta), outbox (odeslaná pošta) a koncepty. Pod nimi je možnost třídit zprávy dle Kruhů (což je doplněk ze služby Google+, o kterém budu mluvit později), která zobrazí zprávy od kontaktů, které jsou uloženy v sociální síti uživatele lze tak tedy filtrovat zprávy od rodiny, přátel, spolužáků, nebo kolegů z práce. Pod složkami je vidět okénko s uživateli, kteří jsou 25

27 momentálně online. To navádí k úvaze, zda místo mailu raději nepoužít chatovací okno. To totiž zajistí rychlejší odezvu než . (3) Filtrování podobných zpráv je zajištěno pomocí inteligentních filtrů. Je možné vytvořit filtr například pro newslettery od obchodních společností, o kterých nechceme vědět v inboxu, aby zbytečně nerozptylovaly pozornost, nesnižovaly soustředění, ale jednou za čas (například při výběru nového počítače nebo televize) mohou být užitečné. To dovoluje přiblížit se Inbox Zero (4) a věnovat se skutečně jenom důležitým věcem. Obrázek 1 - Rozhraní služby Gmail Gmail nabízí: Štítkování, třídění do složek, filtrování, import kontaktů z jiných aplikací google, zasílání hromadných mailů, 7000GB velikou schránku, velikost přílohy až 25MB, úpravu pomocí Gmail Labs, jazykovou podporu a upozornění pro uživatele na mail, který odchází bez přílohy, přestože je v textu zmíněna Google Calendar Google Calendar stejně tak i jako Gmail, dokáže exportovat svoje události do jiných kalendářových systémů stejně lehce, jako dokáže importovat události z kalendářů jiných programů a aplikací sám do sebe. Google Calendar patří do rodiny služeb, které jsou poskytovány zdarma každému vlastníkovi účtu Google. Propojení s účtem google přináší automatické propojení se službou Gmail, a tedy možnost sdílení událostí prostřednictvím ové zprávy s jakýmkoli jiným uživatelem. Google calendar disponuje i vlastním Todo listem, do kterého lze importovat úkoly rovnou z e- 26

28 mailových zpráv. Je možnost si vytvořit neomezené množství různých kalendářů, sdílet pouze některé z nich a zobrazovat pouze určitý výběr. Některé kalendáře nabízí Google sám, jako třeba státní svátky a narozeniny kontaktů importovaných z jiných služeb spojených s účtem Google. Uživatelské prostředí je velmi přehledné a jednoduše se v něm orientuje. Umožněno je pět druhů zobrazení den, týden, měsíc, čtyři měsíce nebo agenda. Zobrazení agenda vytvoří list všech budoucích událostí v časovém sledu. Obrázek 2 - Google Calendar Google Drive Google drive je Produkt společnosti Google, který byl spuštěn teprve nedávno a plně převzal úlohy, které doposavad plnily Google Docs, tedy prohlížení a úpravu dokumentů přímo v prohlížeči. Google Drive umožňuje stažení a nainstalování klienta (stejně jako dropbox) (5), který vytvoří ve vašem počítači složku, jejíž veškerý obsah synchronizuje s cloudovým úložištěm. Nemusíte se tedy starat o to, abyste nezapomněli uploadovat nejnovější verzi souboru, na kterém právě pracujete, Google Drive to udělá sám. Zároveň poskytuje zdarma 5GB volného prostoru v neplacené verzi. Google drive dokáže přehrávat video a pomocí různých aplikací z Google Play 21 i video stříhat a vkládat titulky. Další velkou předností Google Drive je potenciál jeho dalšího vývoje 21 Nástupce Android Marketu, slouží k distribuci aplikací a dalšího software. 27

29 tak, jako je uživatel u produktů Google zvyklý, díky propojení s Aplikacemi (6) z již zmíněného Google Play. Další vlastností, kterou se Google Drive liší od ostatních nabízených úložišť, je možná práce více uživatelů na jednom dokumentu zároveň. Další uživatel může mít nastavena práva pouze přihlížet, nebo i upravovat části dokumentu. Jeho úpravy se potom odlišují jinak barevný políčkem či kurzorem. Změna od jednoho uživatele nezruší změny provedené jiným uživatelem, jak je tomu například u Dropboxu nebo jiném nástroji pro online sdílení. Na obrázku je vidět rozložení, které je pro Google typické (jak je zřejmé ze snímků z obrazovek jiných produktů). V levé části obrazovky je na výběr ze složek vytvořených v počítači a přemístěných na cloud, nebo vytvořených přímo v prohlížeči. Soubory lze třídit podle naposledy použitých, je možné kontrolovat starší verze pomocí historie a stejně jako všechny ostatní služby Google, je pomocí inteligentních algoritmů vyhledáván obsah. Algoritmus, který využívá drive, prý dokonce dokáže najít text v naskenovaných dokumentech a rozpoznat kontakty na fotografiích (5), tak jak to umí i webová alba Picassa (7). Podle ikonek, které znázorňují typy jednotlivých souborů, se uživatel může jednoduše orientovat ve svých složkách. V detailech o jednotlivých souborech jsou vidět tři sloupce. Title (název), Owner (vlastník administrátorských práv daného dokumentu) a Last Modified (poslední úprava dokumentu a kdo ji provedl), to jsou sloupce, které může uživatel znát z předchozích Google Docs. Obrázek 3 - Google Drive 28

30 5.1.4 Google+ Google+ je pokusem firmy Google o sociální síť, a přestože se na ní hodně dlouho čekalo, a má všechny předpoklady k tomu být nejpoužívanější sociální sítí světa (8), tak se mu nedaří přesvědčit uživatele Facebooku k migraci na Google+. Sám za sebe říkám, že je mi milejší Google+, ale vzhledem k tomu, že na této síti jsou především lidé, kteří jsou technicky nadšení pro svět kolem internetu, vývoj trochu stagnuje, protože se tam ve skutečnosti nic neděje. Pokud je na Google+ přidán nový příspěvek, už jej stejně většina uživatelů zná odjinud. Navíc tam není masa uživatelů, která by lákala k vytváření stránek sloužících k distribuci reklamy tak, jako je tomu právě na facebooku. Uživatelé nakonec budou vždy preferovat tu sociální síť, kde se vyskytují jejich přátelé a lidé, se kterými se prostřednictvím těchto sítí chtějí stýkat (8). Google přišel s novinkou, kterou později Facebook okopíroval v podobě seznam přátel. Google+ zařadil Circles (kruhy), do kterých si může majitel účtu Google přidávat svoje kontakty a sdílet s nimi tedy pouze určitý obsah (9). Zpětné zavedení tohoto u Facebooku nevyšlo podle představ, protože přidávat uživatele do seznamů je vhodné dělat od začátku a systematicky, než ve chvíli, kdy je možné mít v přátelích 1000 dalších uživatelů. Na Obrázku 4 je vidět levá lišta, kde uživatel přepíná mezi jednotlivými funkcemi Google+. Uprostřed je potom vidět live stream pro zvolený kruh (Rodina), na pravé straně je okénko s uživateli, kterým je možné zaslat zprávu, případně zahájit videohovor. Google Huddle a Hangouts (neboli setkání) jsou ale natolik jedinečným prvkem, že je rozeberu v samostatné kapitole. 29

31 Obrázek 4 - Google Google Huddle and Hangouts Funkce Google Huddle, nahrazuje IM pro skupinu lidí (určitý kruh lidí). Je to hromadný chat pro všechny členy kruhu, případně je možné pozvat i jednorázové účastníky k diskuzi. Tato funkce se hodí při komunikaci s celou firmou, případně i pouze v jednom oddělení. Google Hangout je ještě zajímavější. Jedná se o voicecall s možností videa, tak jak to je běžné i u programu Skype. Hangout ale má ale daleko větší potenciál co se týká šíře obsáhlých doplňkových aplikací. Tím, že je propojen se silným zázemím služeb účtu Google, mohou všichni účastníci Hangoutu společně tvořit dokumenty, prezentace, okamžitě zobrazovat jiné části svojí obrazovky a jiné otevřené programy. To může spoustě lidem pomoci při instalaci nového software, nebo při laické vzdálené podpoře, bez nutnosti neustále si posílat screenshoty obrazovky. Také je možné celý hangout nahrát přímo na youtube kanál, což považuji za skvělou možnost sebeprezentace různých start-up projektů. Na Obrázku 5 je vidět, ukázka z další funkce nástroje hangout. Díky tomu, že Google před 6 lety server Youtube (10), propojil účty a je nyní možné sledovat videa na youtube a k jejich sledování pozvat i přátele/kolegy ze služby Google+. U sledování se dá dělat téměř vše, co lze u filmu dělat v běžném životě. Uživatelé si mohou povídat, sdílet názory nebo koukat pomocí webkamery na reakce ostatních. 30

32 Obrázek 5 - Google Hangout Shrnutí produktu Google Nástroje, které se vážou k účtům Google jsou velmi rozsáhlé a neustále se vyvíjejí. Google jako jediný obsáhne vše, co jsem určil jako kritéria pro implementaci nástrojů pro online spolupráci. A navíc dosáhl i výborných výsledků více či méně ve všech oblastech. Jediné, kde pokulhává, jsou sociální sítě/ Projekty. To je dáno tím, že Google+ je skutečná sociální síť a ne nástroj pro správu práce na projektech. Kalendář Todolist Mail Chat/IM Pracovní/osobní 10 Seznam 6 Hromadná korespondence 10 Hromadný chat 10 Busy zobrazení 10 Tisk listu 10 Třídění do složek 10 Zasílání souborů 10 Export 8 Special 1 Štítkování 10 Special 0 Import 8 Priority pošty 3 Special 1 Integrace několika adres 8 Special 2 Voicecall Sociální síť/projekty Datové sdílení Obecné Hromadné volání 10 Úkoly 0 Jednorázový přístup 10 Synchronizace 8 Čistota zvuku 6 Přehled aktivit 0 Velikost 5 Přehlednost 8 Zasílání souborů 10 Připomínky 0 Práce s dokumenty 8 Komunikace s telefony 8 Special 10 Delegování 0 Instant upload 10 Platformy 8 Jednorázový přístup 0 Special 1 Různá práva 6 Special 0 Kompatibilita 6 Special 0 Tabulka 2 Produkty Google 31

33 5.2 Seznam.cz Seznam jsem vybral jako alternativu pro zřízení mailové schránky tak, aby nebyl jediným poskytovatelem mailu Google. Seznam mi přišel jako dobrý zástupce poskytovatelů základních ových služeb. Věřím tomu, že hodnocení by bylo stejné i pro Centrum.cz, Atlas.cz a podobně. Na Obrázku 6 je vidět, že Seznamový klient je velmi podobný tomu Gmailovému. Na levé straně je seznam složek, které můžeme libovolně tvořit a přesouvat, existuje zde automatický filtr na zprávy, které mají předpoklady k tomu býti spamem. Obrázek 6- Seznam.cz Kalendář Todolist Mail Chat/IM Pracovní/osobní 0 Seznam 0 Hromadná korespondence 3 Hromadný chat 0 Busy zobrazení 0 Tisk listu 0 Třídění do složek 10 Zasílání souborů 0 Export 0 Special 0 Štítkování 3 Special 0 Import 0 Priority pošty 3 Special 0 Integrace několika adres 0 Special 0 Voicecall Sociální síť/projekty Datové sdílení Obecné Hromadné volání 0 Úkoly 0 Jednorázový přístup 0 Synchronizace 8 Čistota zvuku 0 Přehled aktivit 0 Velikost 0 Přehlednost 8 Zasílání souborů 0 Připomínky 0 Práce s dokumenty 0 Komunikace s telefony 8 Special 0 Delegování 0 Instant upload 0 Platformy 8 Jednorázový přístup 0 Special 0 Různá práva 0 Special 0 Kompatibilita 6 Special 0 Tabulka 3 - Seznam.cz 32

34 K Seznamu si dovolím ještě jednu poznámku. Vzhledem k tomu, že nedokáže integrovat jiné ové adresy, není pro firmu TopConsulting.cz jako nástroj použitelný. 5.3 The Deadline Deadline je inteligentní ToDoList, který se umí připomínat, umí se v podobě url systému ical exportovat do Google Calendaru a dalších a zároveň využívá trendů poslední doby, jakou jsou mentions a hashtags. Díky mentions je možné přidělit úkol dalšímu člověku, případně skupině lidí. Program je nastavený tak, že první zmíněný je osoba zodpovědná za splnění úkolu, ostatní jsou jeho pomocníci, kteří mu mají v úkolu pomoci. Díky hashtagům je Deadline schopný třídit a organizovat neomezený počet osobních skupin úkolů. Uživateli je umožněno přiřadit každý jednotlivý úkol do libovolné kategorie, podle jeho vlastního uvážení. Obrázek 7- the Deadline 33

35 Kalendář Todolist Mail Chat/IM Pracovní/osobní 0 Seznam 10 Hromadná korespondence 0 Hromadný chat 0 Busy zobrazení 0 Tisk listu 10 Třídění do složek 0 Zasílání souborů 0 Export 0 Special 10 Štítkování 0 Special 0 Import 0 Priority pošty 0 Special 0 Integrace několika adres 0 Special 0 Voicecall Sociální síť/projekty Datové sdílení Obecné Hromadné volání 0 Úkoly 5 Jednorázový přístup 0 Synchronizace 8 Čistota zvuku 0 Přehled aktivit 8 Velikost 0 Přehlednost 8 Zasílání souborů 0 Připomínky 8 Práce s dokumenty 0 Komunikace s telefony 8 Special 0 Delegování 8 Instant upload 0 Platformy 8 Jednorázový přístup 5 Special 0 Různá práva 0 Special 2 Kompatibilita 6 Special 0 Tabulka 4- the Deadline 5.4 Podio Podio je řešení pro organizaci firmy libovolné velikosti. Zdarma dokáže sice obsáhnout jen omezený počet účtů, aplikace je ale vždy připravena na rozšíření pro větší počet uživatelů. Organizace firmy pomocí služby Podio je velmi jednoduchá. Pro zvolené projekty nebo oddělení firmy si nejprve vytvoříte Workspace pozvete do nich kolegy/zaměstnance, kterých se ten který projekt týká a jednoduše si workspace přizpůsobíte na míru potřebám oddělení pomocí zdarma dostupných aplikací. Každý workspace tedy potom může vypadat jinak, protože bude individualizován díky aplikacím, jako je třeba sdílení kontaktů, kalendáře, výsledky dotazníků, žadatelé o práci atd. (11) Podio má velkou výhodu v tom, že je kompatibilní se službami Google Docs (čeká se na přechod na Google Drive) a Dropbox. 34

36 Obrázek 8 Podio Kalendář Todolist Mail Chat/IM Pracovní/osobní 0 Seznam 4 Hromadná korespondence 0 Hromadný chat 0 Busy zobrazení 0 Tisk listu 3 Třídění do složek 0 Zasílání souborů 0 Export 0 Special 6 Štítkování 0 Special 0 Import 0 Priority pošty 0 Special 0 Integrace několika adres 0 Special 0 Voicecall Sociální síť/projekty Datové sdílení Obecné Hromadné volání 0 Úkoly 10 Jednorázový přístup 0 Synchronizace 8 Čistota zvuku 0 Přehled aktivit 8 Velikost 0 Přehlednost 8 Zasílání souborů 0 Připomínky 10 Práce s dokumenty 0 Komunikace s telefony 8 Special 0 Delegování 9 Instant upload 0 Platformy 8 Jednorázový přístup 4 Special 0 Různá práva 4 Special 0 Kompatibilita 6 Special 0 Tabulka 5 - Podio 5.5 Yammer Yammer je hodně podobný zmiňovanému Podiu. Jedná se o vnitrofiremní sociální síť. Yammer stejně jako the Deadline používá hashtagy a mentions pro komunikaci s ostatními kolegy. Na Obrázku 9 - Yammer je vidět rozložení hlavní stránky. V levém 35

37 panelu je možné vybírat z nabídky skupin, do kterých patříme. Uprostřed je news feed, kde se zobrazuje aktivita lidí, které sledujeme. Pravý panel se proměňuje a vždy slouží ke správě aktuální skupiny nahrávání dokumentů, vytváření událostí a přidělování úkolů. (12) Pozván do této vnitrofiremní sociální sítě může být kdokoli, kdo má e- mailovou adresu se správnou koncovkou, pro nás je to Obrázek 9 - Yammer Kalendář Todolist Mail Chat/IM Pracovní/osobní 0 Seznam 5 Hromadná korespondence 0 Hromadný chat 0 Busy zobrazení 0 Tisk listu 2 Třídění do složek 0 Zasílání souborů 0 Export 0 Special 0 Štítkování 0 Special 0 Import 0 Priority pošty 0 Special 0 Integrace několika adres 0 Special 0 Voicecall Sociální síť/projekty Datové sdílení Obecné Hromadné volání 0 Úkoly 9 Jednorázový přístup 0 Synchronizace 6 Čistota zvuku 0 Přehled aktivit 8 Velikost 0 Přehlednost 8 Zasílání souborů 0 Připomínky 8 Práce s dokumenty 0 Komunikace s telefony 8 Special 0 Delegování 10 Instant upload 0 Platformy 8 Jednorázový přístup 5 Special 0 Různá práva 6 Special 3 Kompatibilita 6 Special 1 Tabulka 6 Yammer 36

38 5.6 Skype Skype je nejběžnější voicacallový program. Umožňuje zdarma komunikovat mezi vlastníky Skype účtu, případně nabízí i možnost nakoupit kredit a volat na pevné linky i čísla mobilních telefonů. Obrázek 10 - Skype Kalendář Todolist Mail Chat/IM Pracovní/osobní 0 Seznam 0 Hromadná korespondence 0 Hromadný chat 8 Busy zobrazení 0 Tisk listu 0 Třídění do složek 0 Zasílání souborů 9 Export 0 Special 0 Štítkování 0 Special 8 Import 0 Priority pošty 0 Special 0 Integrace několika adres 0 Special 0 Voicecall Sociální síť/projekty Datové sdílení Obecné Hromadné volání 8 Úkoly 0 Jednorázový přístup 0 Synchronizace 6 Čistota zvuku 8 Přehled aktivit 0 Velikost 0 Přehlednost 10 Zasílání souborů 9 Připomínky 0 Práce s dokumenty 0 Komunikace s telefony 8 Special 8 Delegování 0 Instant upload 0 Platformy 8 Jednorázový přístup 0 Special 0 Různá práva 0 Special 0 Kompatibilita 6 Special 0 Tabulka 7 Skype 37

39 5.7 Dropbox Dropbox je datové úložiště, které jako první přivedlo na svět inteligentního uploadovacího klienta. (13) Uploadovací klient je program, který se nainstaluje do libovolného počítače, označí si složky, které chce uživatel sdílet na cloudu a už jen nechá uploader pěkně pracovat. Jakákoli změna se projeví jak na domovském počítači, tak na cloudu. Obrázek 11 - Dropbox Kalendář Todolist Mail Chat/IM Pracovní/osobní 0 Seznam 0 Hromadná korespondence 0 Hromadný chat 0 Busy zobrazení 0 Tisk listu 0 Třídění do složek 0 Zasílání souborů 0 Export 0 Special 0 Štítkování 0 Special 0 Import 0 Priority pošty 0 Special 0 Integrace několika adres 0 Special 0 Voicecall Sociální síť/projekty Datové sdílení Obecné Hromadné volání 0 Úkoly 0 Jednorázový přístup 10 Synchronizace 10 Čistota zvuku 0 Přehled aktivit 0 Velikost 2 Přehlednost 10 Zasílání souborů 0 Připomínky 0 Práce s dokumenty 3 Komunikace s telefony 10 Special 0 Delegování 0 Instant upload 10 Platformy 10 Jednorázový přístup 0 Special 3 Různá práva 5 Special 0 Kompatibilita 10 Special 0 Tabulka 8 - Dropbox 38

40 5.8 Astrid Astrid je inteligentní ToDoList, který dovoluje sdílet úkoly s dalšími uživateli, nebo je delegovat. Zadavatel úkolu má ale stále nad delegovaným úkolem dozor, může jej komentovat, přidávat k němu komentáře a soubory. (14) Obrázek 12 - Astrid Kalendář Todolist Mail Chat/IM Pracovní/osobní 0 Seznam 10 Hromadná korespondence 0 Hromadný chat 0 Busy zobrazení 0 Tisk listu 10 Třídění do složek 0 Zasílání souborů 0 Export 0 Special 0 Štítkování 0 Special 0 Import 0 Priority pošty 0 Special 0 Integrace několika adres 0 Special 0 Voicecall Sociální síť/projekty Datové sdílení Obecné Hromadné volání 0 Úkoly 7 Jednorázový přístup 0 Synchronizace 7 Čistota zvuku 0 Přehled aktivit 6 Velikost 0 Přehlednost 9 Zasílání souborů 0 Připomínky 7 Práce s dokumenty 0 Komunikace s telefony 10 Special 0 Delegování 8 Instant upload 0 Platformy 10 Jednorázový přístup 4 Special 0 Různá práva 0 Special 0 Kompatibilita 8 Special 0 Tabulka 9 Astrid 39

41 5.9 Trello Trello je aplikace pro řízení projektů, která vypadá jako jedna velká nástěnka. Uživatelé mohou přidávat a přesouvat štítky, štítky mohou obsahovat úkoly, data schůzek, zajímavá videa, diskuze nebo přiložené soubory. (15) Obrázek 13 - Trello Kalendář Todolist Mail Chat/IM Pracovní/osobní 0 Seznam 9 Hromadná korespondence 0 Hromadný chat 0 Busy zobrazení 0 Tisk listu 8 Třídění do složek 0 Zasílání souborů 0 Export 0 Special 10 Štítkování 0 Special 0 Import 0 Priority pošty 0 Special 0 Integrace několika adres 0 Special 0 Voicecall Sociální síť/projekty Datové sdílení Obecné Hromadné volání 0 Úkoly 10 Jednorázový přístup 0 Synchronizace 10 Čistota zvuku 0 Přehled aktivit 8 Velikost 0 Přehlednost 9 Zasílání souborů 0 Připomínky 8 Práce s dokumenty 0 Komunikace s telefony 9 Special 0 Delegování 8 Instant upload 0 Platformy 10 Jednorázový přístup 5 Special 0 Různá práva 0 Special 2 Kompatibilita 8 Special 0 Tabulka 10 - Trello 40

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací)

11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací) 11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací) - Vysvětlit pojem hypertext, - umět pracovat s prohlížečem webu (načíst stránku, používat odkazy, vracet se

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Třetí kapitola Elektronická komunikace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Elektronická komunikace Co je elektronická komunikace Co je elektronická komunikace a jakou hraje roli v lidské komunikaci vůbec?

Více

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Specifikace předmětu plnění Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Název položky: Název nabízeného zařízení * : Dotykový tablet Požadovaná

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 21 Název materiálu: Možnosti komunikace a synchronizace Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

3.8 Elektronická pošta

3.8 Elektronická pošta Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

CLOUDOVÉ NÁSTROJE PRO VNITROFIREMNÍ KOMUNIKACI: POROVNÁNÍ NEJZNÁMĚJŠÍCH PRODUKTŮ

CLOUDOVÉ NÁSTROJE PRO VNITROFIREMNÍ KOMUNIKACI: POROVNÁNÍ NEJZNÁMĚJŠÍCH PRODUKTŮ CLOUDOVÉ NÁSTROJE PRO VNITROFIREMNÍ KOMUNIKACI: POROVNÁNÍ NEJZNÁMĚJŠÍCH PRODUKTŮ Ivana Topolová Úvod Pro efektivní fungování každé firmy je třeba mít nejen kvalitní zaměstnance, ale také nástroje pro efektivní

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Variace. E-mailový klient

Variace. E-mailový klient Variace 1 E-mailový klient Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jkaékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. E-mailový klient V této kapitole

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

PARTNER ČESKÝCH APLIKACÍ. (Výroba)

PARTNER ČESKÝCH APLIKACÍ. (Výroba) PARTNER ČESKÝCH APLIKACÍ (Výroba) Warehouse Pro Phone Nezbytná pomůcka pro všechny operátory výroby s Windows Phone. Jedním kliknutím můžete řešit prodej, dodávku, revize, spravovat sériová čísla a mnoho

Více

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter Služby Internetu Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs)

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs) On-line textové editory Google Dokumenty (Google Docs) ÚVOD K psaní textů můžeme používat: a) software nainstalovaný na počítači Mezi nejznámější pokročilejší textové editory patří například: MS Word (součást

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Stránka 1 z 21 Obsah 1. Co je systém HELPdesk?... 2 2. Možnosti využití systému HELPdesk:... 2 3.

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Průvodce Mobilní agendou

Průvodce Mobilní agendou Průvodce Mobilní agendou DATUM VYTVOŘENÍ: 18.11.2014 AUTOR: Mgr. Jiří Brusenbauch VERZE DOKUMENTU: 1.0 Advokátní agenda v novém kabátě! Vaše online kancelář všude s vámi. Naše jedinečná aplikace Advokátní

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o.

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o. Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti Via Aurea, s.r.o. Aktualizováno: 31.10.2013 Obsah NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ EMAILOVÝCH SLUŽEB NA SERVERU SPOLEČNOSTI...1 VIA AUREA, S.R.O....1

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Využití Google nástrojů pro základní aprobace na ZŠ

Využití Google nástrojů pro základní aprobace na ZŠ Využití Google nástrojů pro základní aprobace na ZŠ Mgr. Martin Lána, Mgr. Radek Špáta Děčín, 27. listopadu 2013 ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, Děčín 1 Google Apps úvod Google Apps představují

Více

ELEKTRONICKÁ POŠTA OBSAH

ELEKTRONICKÁ POŠTA OBSAH ELEKTRONICKÁ POŠTA OBSAH ÚVOD... 3 Popis služby... 3 Mailová schránka... 3 Mailová adresa... 3 Obsluha... 3 OUTLOOK... 4 Definice a použití... 4 Popis základního prostředí... 4 Modul POŠTA... 5 Zprovoznění

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Microsoft Apps - Uživatelská příručka

Microsoft Apps - Uživatelská příručka Microsoft Apps - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Aplikace Microsoft Aplikace Microsoft Sada Aplikace Microsoft obsahuje kancelářské aplikace Microsoft pro telefon Nokia se softwarem verze 111.030.0609.

Více

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Komunikace a přenosy dat Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Komunikace po síti Elektronická pošta IRC internet relay chat (odvozen webchat) Instant Messagement

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Synchronizace osobního PC

Synchronizace osobního PC Synchronizace osobního PC Bc. Jan Gemrich Obsah 1. Úvod... 3 2. Možnosti... 3 2.i. E mail... 3 2.ii. Kalendář... 3 2.iii. Dokumenty... 4 3. Nevýhody... 5 4. Budoucnost... 5 5. Závěr... 5 6. Zdroje... 6

Více

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player Obsah 1 Přihlášení do aplikace Online Operátor... 3 2 Nastavení pro Adobe Flash Player... 3 3 Ukázka virtuální místnosti Online Operátor... 4 4 Funkce a vlastnosti aplikace Online Operátor... 5 4.1 Klientské

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah Google Apps chat Obsah Obsah... Úvod... Co všechno chat dokáže... Popis prostředí... Nastavení chatu... Nastavení stavu... Chatování... 7 Skupinový chat... 8 Historie chatu... 9 Úvod V dnešní době chce

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Nastavení pošty v Outlook Express pod Windows XP :

Nastavení pošty v Outlook Express pod Windows XP : Nastavení pošty v Outlook Express pod Windows XP : Při nastavování e-mailového klienta Microsoft Outlook Express pod Windows XP budeme postupovat přesně podle následujících obrázků.(podobně to bude i u

Více

Nastavení e-mailové schránky

Nastavení e-mailové schránky Windows Live Essentials lze zdarma nainstalovat na operační systémy Windows XP, Vista a samozřejmě i Windows 7. V OS Windows 7 nenajdete defaultní e-mailovou aplikaci. Kromě práce s elektronickou poštou

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

NAS 269 Seznámení s Mail Serverem A S U S T O R C O L L E G E

NAS 269 Seznámení s Mail Serverem A S U S T O R C O L L E G E NAS 269 Seznámení s Mail Serverem Nastavení Mail Serveru na ASUSTOR NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU Po absolvování kurzu budete: 1. Posílat a přijímat email přes Mail Server na ASUSTOR NAS PŘEDPOKLADY

Více

www.circletech.net Aplikace pro ochranu mobilní komunikace před odposlechem a zneužitím citlivých informací.

www.circletech.net Aplikace pro ochranu mobilní komunikace před odposlechem a zneužitím citlivých informací. www.circletech.net Aplikace pro ochranu mobilní komunikace před odposlechem a zneužitím citlivých informací. Radim Rindler Obchodní ředitel CircleTech s.r.o. 2013 CircleTech s.r.o. Společnost CircleTech,

Více

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365 SPECIFICKÉ IT KURZY Specifické IT kurzy jsou určeny uživatelům, kteří jsou z nejrůznějších důvodů (výměna počítače, změna firemní politiky) nuceni přejít na odlišný software, než s jakým byli dosud zvyklí

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

IceWarp Mail Server { Revoluce v komunikaci }

IceWarp Mail Server { Revoluce v komunikaci } ICEWARP MAIL SERVER VERZE 10 Novinky v modulu Mail server Služba AutoDiscover Služba určená pro automatickou konfiguraci klientských aplikací, která je založena na zadání e-mailové adresy a hesla. V produktu

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

AKS TechDoc. on-line dokumentace profilového systému JANSEN

AKS TechDoc. on-line dokumentace profilového systému JANSEN AKS TechDoc on-line dokumentace profilového systému JANSEN Co je to AKS TechDoc? Technická podpora pro mobilní zařízení nebo klasické PC počítače a notebooky. AKS TechDoc využijete při celé řadě každodenních

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic.

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic. ENDNOTE BASIC Bibliografické, nazývané také citační nebo referenční, manažery jsou užitečné nástroje sloužící k vytváření osobních bibliografií, a to především pomocí jednoduchého stažení vybraných záznamů

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Email Ing. Zelinka

Více

Jak nastavit poštu v síti SPKFree

Jak nastavit poštu v síti SPKFree Jak nastavit poštu v síti SPKFree V poslední době se množí dotazy kolem pošty. Ti, kteří je kladou jsou bohužel ztraceni a vůbec nechápou základní věci. Ti, kteří odpovídají šílí, jak někdo může nevědět

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více