VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP"

Transkript

1 VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP Tento materiál popisuje veřejně dostupná rozhraní na serveru pomocí kterých je možno získat informace o jednotkách práce ve formátu XML. Jsou zde popsány jednotlivé webové služby a soubory ke stažení včetně struktury příslušných XML souborů s odkazy na XLM schémata ve formátu XSD. Všechny webové služby jsou dostupné na adrese Webové služby pro práci s jednotkami práce Název služby Popis Parametry SeznamJednotekPrace DetailJednotkyPrace Vrací základní identifikační údajů o jednotkách práce. Vrací detailní informace o jedné vybrané jednotce práce. Funkce má parametr ID, které specifikuje kód jednotky práce. ID: číselná položka typu LONG, např Soubor ke stažení - informace o všech jednotkách práce NSP umožňuje získat informace o všech jednotkách práce ve formátu XML. Vzhledem k rozsahu dat není tato funkce implementována jako webová služba, ale jako soubor ke stažení. Generování tohoto souboru probíhá automaticky každý den. Soubor je dostupný na adrese Webová služba SeznamJednotekPrace Obsahuje základní identifikační informace o všech jednotkách práce. XML schémata Schéma _zakladni-typy.xsd jednotka-prace.xsd seznam-jednotek-prace.xsd Popis Definice základních typů, které se využívají v dalších schématech. Základní informace o jednotce práce. Seznam základních informací o jednotkách práce. Struktura XML SeznamJednotekPrace JednotkaPrace Obsahuje všechny exportované jednotky práce Informace o jedné jednotce práce Typ Informace o typu jednotky práce. Položka z číselníku. Formát uzlu: Číselná položka Kod Kód jednotky práce. Číselná položka typu LONG. Nazev Název jednotky práce. Textový řetězec URL URL adresa. Textový řetězec DatumZverejneni Datum a čas, kdy byla jednotka práce zveřejněna (nastavuje operátor). Formát: dd.mm.rrrr hh:mm:ss

2 DatumZmeny SeznamNadrizenychJednotekPrace NadrizenaJednotkaPrace Datum a čas, kdy byla jednotka práce naposledy změněna (nastavuje systém). Seznam nadřízených jednotek práce, do kterých je tato jednotka práce zařazena. Formát: dd.mm.rrrr hh:mm:ss Obsahuje kód jedné jednotky práce. Formát uzlu: číselná položka typu LONG <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <SeznamJednotekPrace xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <JednotkaPrace> <Typ>TP</Typ> <Kod>30866</Kod> <Nazev>Bezpečnostní systémový analytik</nazev> <URL>http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30866&kod_sm1=6</URL> <DatumZverejneni> :00:00</DatumZverejneni> <DatumZmeny> :12:15</DatumZmeny> <SeznamNadrizenychJednotekPrace> <NadrizenaJednotkaPrace>5377</NadrizenaJednotkaPrace> </SeznamNadrizenychJednotekPrace> </JednotkaPrace> <JednotkaPrace> <Typ>TP</Typ> <Kod>30862</Kod> <Nazev>Detektiv specialista</nazev> <URL>http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30862&kod_sm1=6</URL> <DatumZverejneni> :00:00</DatumZverejneni> <DatumZmeny> :12:15</DatumZmeny> <SeznamNadrizenychJednotekPrace> <NadrizenaJednotkaPrace>5377</NadrizenaJednotkaPrace> </SeznamNadrizenychJednotekPrace> </JednotkaPrace> </SeznamJednotekPrace>

3 Webová služba DetailJednotkyPrace Obsahuje všechny dostupné informace o jedné jednotce práce. Stejná struktura XML DetailJednotkyPrace je použita i v případě souboru, který obsahuje všechny jednotky práce. XML schémata Schéma _zakladni-typy.xsd detail-jednotky-prace.xsd Popis Definice základních typů, které se využívají v dalších schématech. Detailní informace o jednotce práce. Základní struktura souboru DetailJednotkyPrace Identifikace SeznamAlternativnichNazvu Informace o jedné jednotce práce. Základní identifikační údaje. Seznam alternativních názvů. Charakteristika Charakteristika. Textový řetězec SeznamCZ-ISCO_Mzdy SeznamCinnosti SeznamPrikladuPraci SeznamPracovnichPodminek KvalifikacniPozadavky PripravaCertifikaty SeznamKompetenci SeznamZdravotnichPodminek Garance Obsaguje seznam CZ-ISCO včetně mzdových údajů. V případě, že se jedná o typ jednotky práce Povolání (viz element <Identifikace>), tak je tento element prázdný. Seznam činností. Seznam příkladů prací. V případě, že se jedná o typ jednotky práce Povolání (viz element <Identifikace>), tak je tento element prázdný. Seznam pracovních podmínek. V případě, že se jedná o povolání, tak je tento element prázdný. V případě, že se jedná o typ jednotky práce Povolání (viz element <Identifikace>), tak je tento element prázdný. Obsahuje informace o školním vzdělání, certifikátech a praxi. Obsahuje informace o kompetencích. Seznam zdravotních podmínek. V případě, že se jedná o typ jednotky práce Povolání (viz element <Identifikace>), tak je tento element prázdný. Obsahuje informace o koordinátorovo, garantovi a seznam dalších jednotek práce garanta <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <DetailJednotkyPrace xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <Identifikace>... </Identifikace> <SeznamAlternativnichNazvu>... </SeznamAlternativnichNazvu> <Charakteristika> Bezpečnostní systémový analytik je vysoce kvalifikovaný pracovník, který navrhuje bezpečnostní politiku organizace ve vztahu k aktivům (hodnotám) společnosti, tuto politiku provádí a navrhuje management rizik. </Charakteristika> <SeznamCZ-ISCO_Mzdy>... </SeznamCZ-ISCO_Mzdy> <SeznamCinnosti>... </SeznamCinnosti>

4 <SeznamPrikladuPraci>... </SeznamPrikladuPraci> <SeznamPracovnichPodminek>... </SeznamPracovnichPodminek> <KvalifikacniPozadavky> <PripravaCertifikaty>... </PripravaCertifikaty> <SeznamKompetenci>... </SeznamKompetenci> </KvalifikacniPozadavky> <SeznamZdravotnichPodminek>... </SeznamZdravotnichPodminek> <Garance>...</Garance> </DetailJednotkyPrace> 1.1. Identifikační údaje: element <Identifikace> Číselníky Typ jednotky práce Kvalifikační skupina EQF Odborné směry Typ Informace o typu jednotky práce. Může nabívat hodnot: Povolání, Typová pozice, Široké povolání, Průřezová typová pozice Položka z číselníku. Formát uzlu: Textový řetězec Atribut id: Textový řetězec Kod Kód jednotky práce. Číselná položka typu LONG. Nazev Název jednotky práce. Textový řetězec SektorovaRada Název Sektorové rady. Textový řetězec URL URL adresa. Textový řetězec KvalifikacniUroven DatumZverejneni DatumZmeny SeznamOdbornychSmeru OdbornySmer SeznamNadrizenychJednotekPrace NadrizenaJednotkaPrace SeznamPribuznychJednotekPrace PribuznaJednotkaPrace Kvalifikační úroveň jednotky práce. Datum a čas, kdy byla jednotka práce zveřejněna (nastavuje operátor). Datum a čas, kdy byla jednotka práce naposledy změněna (nastavuje systém). Seznam odborných směrů, do kterých je jednotka práce zařazena. Obsahuje kód a název jednoho odborného směru. Seznam nadřízených jednotek práce, do kterých je tato jednotka práce zařazena. Obsahuje kód a název jedné jednotky práce. Seznam příbuzných jednotek práce pro tuto jednotku práce. Obsahuje kód a název jedné jednotky práce. Položka z číselníku. Formát uzlu: Textový řetězec Atribut Kod: číselná položka Formát: dd.mm.rrrr hh:mm:ss Formát: dd.mm.rrrr hh:mm:ss Položka z číselníku. Formát uzlu: Textový řetězec Atribut Kod: číselná položka Formát uzlu: Textový řetězec Atribut Kod: číselná položka Formát uzlu: Textový řetězec Atribut Kod: číselná položka

5 <Identifikace> <Typ id="tp">typová pozice</typ> <Kod>30866</Kod> <Nazev>Bezpečnostní systémový analytik</nazev> <SektorovaRada> Sektorová rada pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce </SektorovaRada> <URL>http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30866&kod_sm1=6</URL> <KvalifikacniUroven Kod="6">Kvalifikační úroveň NSP 6</KvalifikacniUroven> <DatumZverejneni> :00:00</DatumZverejneni> <DatumZmeny> :12:15</DatumZmeny> <SeznamOdbornychSmeru> <OdbornySmer Kod="6">Bezpečnost práce, ochrana majetku a osob</odbornysmer> </SeznamOdbornychSmeru> <SeznamNadrizenychJednotekPrace> <NadrizenaJednotkaPrace Kod="5377">Samostatný bezpečnostní pracovník </NadrizenaJednotkaPrace> </SeznamNadrizenychJednotekPrace> <SeznamPribuznychJednotekPrace> <PribuznaJednotkaPrace Kod="30865">Detektivní technik</pribuznajednotkaprace> <PribuznaJednotkaPrace Kod="30863">Detektiv zpravodajský pracovník</pribuznajednotkaprace> <PribuznaJednotkaPrace Kod="30864">Detektiv vyšetřovatel</pribuznajednotkaprace> </SeznamPribuznychJednotekPrace> </Identifikace> 1.2. Seznam alternativních názvů: element <SeznamAlternativnichNazvu> SeznamAlternativnichNazvu Seznam alternativních názvů jednotky práce. AlternativniNazev Alternativní název. Textový řetězec <SeznamAlternativnichNazvu> <AlternativniNazev>Bezpečnostní konzultant</alternativninazev> <AlternativniNazev>Manažer projektu</alternativninazev> </SeznamAlternativnichNazvu> 1.3. CZ-ISCO a mzdové údaje: < SeznamCZ-ISCO-Mzdy> Číselníky CZ-ISCO Regiony SeznamCZ-ISCO-Mzdy CZ-ISCO Seznam CZ-ISCO (z číselníku) přiřazených k jednotce práce. V případě, že se jedná o typ jednotky práce Povolání (viz element <Identifikace>), tak je tento element prázdný. Položka CZ-ISCO, pro kterou jsou uvedeny mzdy. Kod Kod CZ-ISCO. Z číselníku CZ-ISCO Nazev Název CZ-ISCO Textový řetězec SeznamMzdyRegiony Obsahuje údaje o mzdě podle regionů pro dané CZ-ISCO Mzda Mzdové údaje pro daný region. Z číselníku Regiony Atribut Region: textová položka, povinná

6 PlatovaSfera Medián platu pro platovou sféru. Formát uzlu: Double MzdovaSfera Medián mzdy pro podnikatelskou sféru. Formát uzlu: Double <SeznamCZ-ISCO-Mzdy> <CZ-ISCO> <Kod>33434</Kod> <Nazev>Odborní pracovníci útvaru obrany a ochrany</nazev> <SeznamMzdyRegiony> <Mzda Region="CZ064"> <PlatovaSfera> </PlatovaSfera> <MzdovaSfera> </MzdovaSfera> </Mzda> <Mzda Region="CZ010"> <PlatovaSfera> </PlatovaSfera> <MzdovaSfera> </MzdovaSfera> </Mzda> <Mzda Region="0"> <PlatovaSfera> </PlatovaSfera> <MzdovaSfera> </MzdovaSfera> </Mzda> </SeznamMzdyRegiony> </CZ-ISCO> <CZ-ISCO Kod="3343"> <Kod>3343</Kod> <Nazev>Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace</nazev> <SeznamMzdyRegiony> <Mzda Region="0"> <PlatovaSfera> </PlatovaSfera> <MzdovaSfera> </MzdovaSfera> </Mzda> </SeznamMzdyRegiony> </CZ-ISCO> </SeznamCZ-ISCO-Mzdy> 1.4. Seznam činností: element <SeznamCinnosti> SeznamCinnosti Seznam činností jednotky práce. Cinnost Činnost. Formát uzlu: Textový řetězec Atribut Poradi: číselná položka <SeznamCinnosti> <Cinnost Poradi="1">Navrhování koncepce pro bezpečnost lidských zdrojů, zabezpečení úniku informací, fyzickou bezpečnost a její jednotlivé prvky. </Cinnost> <Cinnost Poradi="2">Příprava postupů pro správu bezpečnostních technologií (poplachové, přístupové, kamerové a ostatní systémy) a protipožárních technologií. </Cinnost> <Cinnost Poradi="3">Navrhování plánu pro transport aktiv mezi objekty společnosti a/nebo do objektů jiné společnosti. </Cinnost> </SeznamCinnosti> 1.5. Seznam příkladů prací: element <SeznamPrikladuPraci> Číselníky Oblasti příkladů práce

7 SeznamPrikladuPraci Seznam příkladů práce. y práce mohou být dvojího typu podnikatelské a rozpočtové. V případě, že se jedná o typ jednotky práce Povolání (viz element <Identifikace>), tak je tento element prázdný. PrikladPrace Činnost. Formát uzlu: textový řetězec Atribut PlatovaTrida: textový řetězec, může být prázdné Atribut TarifniStupen: textový řetězec, může být prázdné Atribut Typ: číselná hodnota, může nabývat hodnot 1 (Podnikatelské) nebo 2 (Rozpočtové), povinný údaj <SeznamPrikladuPraci> <PrikladPrace PlatovaTrida="" TarifniStupen="" Typ="2">Souhrnné zajišťování připravenosti na mimořádné události a krizové stavy. </PrikladPrace> <PrikladPrace PlatovaTrida="" TarifniStupen="" Typ="2">Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací. </PrikladPrace> <PrikladPrace PlatovaTrida="" TarifniStupen="9" Typ="1">Navrhování bezpečnostních projektů, organizací, soukromých bezpečnostních služeb dodavatelů bezpečnostních služeb apod. </PrikladPrace> <PrikladPrace PlatovaTrida="" TarifniStupen="9" Typ="1">Navrhování komplexního bezpečnostního projektu organizace. </PrikladPrace> </SeznamPrikladuPraci> 1.6. Seznam pracovních podmínek: element <SeznamPracovnichPodminek> Číselníky Pracovní podmínky Úrovně pracovních podmínek SeznamPracovnichPodminek Seznam pracovních podmínek. Pracovní podmínky se vybírají z číselníku a každá může mít přiřazenou úroveň v určitém intervalu. V případě, že se jedná o typ jednotky práce Povolání (viz element <Identifikace>), tak je tento element prázdný. PracovniPodminka Pracovní podmínka Položka z číselníku. Formát uzlu: Textový řetězec, název pracovní podmínky z číselníku pracovních podmínek Atribut UrovenTextOd: Textový řetězec, název úrovně z číselníku úrovní pracovních podmínek Atribut UrovenOd: Číselná hodnota, hodnota úrovně z číselníku úrovní pracovních podmínek Atribut UrovenTextDo: Textový řetězec, název úrovně z číselníku úrovní pracovních podmínek Atribut UrovenDo: Číselná hodnota, hodnota úrovně z číselníku úrovní pracovních podmínek

8 Atribut Kod: Číselná hodnota, kód pracovní podmínky z číselníku pracovních podmínek <SeznamPracovnichPodminek> <PracovniPodminka UrovenTextOd="Minimální" UrovenOd="1" UrovenTextDo="Minimální" UrovenDo="1" Kod="1">Zátěž teplem</pracovnipodminka> <PracovniPodminka UrovenTextOd="Minimální" UrovenOd="1" UrovenTextDo="Minimální" UrovenDo="1" Kod="2">Zátěž chladem</pracovnipodminka> <PracovniPodminka UrovenTextOd="Minimální" UrovenOd="1" UrovenTextDo="Minimální" UrovenDo="1" Kod="3">Zátěž hlukem</pracovnipodminka> <PracovniPodminka UrovenTextOd="Minimální" UrovenOd="1" UrovenTextDo="Minimální" UrovenDo="1" Kod="4">Zátěž vibracemi</pracovnipodminka> <PracovniPodminka UrovenTextOd="Únosná míra" UrovenOd="2" UrovenTextDo="Únosná míra" UrovenDo="2" Kod="21">Zvýšené riziko obecného ohrožení</pracovnipodminka> <PracovniPodminka UrovenTextOd="Únosná míra" UrovenOd="2" UrovenTextDo="Únosná míra" UrovenDo="2" Kod="22">Pracovní doba, směnnost</pracovnipodminka> </SeznamPracovnichPodminek> 1.7. Kvalifikační požadavky/příprava a certifikáty: element <PripravaCertifikaty> Číselníky KKOV (doplněný o speciální kódy s x ) DDV (doplňkové další vzdělání) RVP Certifikáty, Praxe Délka praxe Profesní kvalifikace NSK PripravaCertifikaty SeznamSkolniPriprava Obsahuje seznam školní příprava, seznam certifikátů a praxi. Obsahuje seznam KKOV, které jsou přiřazeny k jednotce přáce. Může obsahovat 0 až N položek KKOV. KKOV Kmenový obor vzdělání (KKOV) Položka z číselníku. Atribut Kod: Textový řetězec, kód KKOV z číselníku KKOV Atribut Vhodnost: Číselná hodnota, může nabývat hodnot 1 (Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:) nebo 2 (Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:), povinný Nazev Název KKOV Formát uzlu: textový řetězec, název KKOV z číselníku KKOV SeznamDDV Seznam položek doplňkového dalšího vzdělání (DDV) Může obsahovat 0 až N položek DDV. DDV Položka DDV Položka z číselníku. Formát uzlu: textový řetězec, název DDV z číselníku DDV Atribut Kod: Textový řetězec, kód DDV z číselníku DDV SeznamRVP Seznam rámcových vzdělávacích programů (RVP) Může obsahovat 0 až N položek RVP. RVP Rámcový vzdělávací program Položka z číselníku. Formát uzlu: textový řetězec,

9 název RVP z číselníku RVP Atribut Kod: Textový řetězec, kód RVP z číselníku RVP SeznamCertifikatu Seznam certifikátů Může obsahovat 0 až N položek Certifikat. Certifikat Certifikát Položka z číselníku. Formát uzlu: textový řetězec, název certifikátu z číselníku certifikátů Atribut Kod: Textový řetězec, kód certifikátu Atribut Závaznost: Číselná položka, může nabývat hodnot 1 (Povinné) nebo 2 (Doporučené), povinný SeznamProfesnichKvalifikaci Seznam profesních kvalifikací ProfesniKvalifikace Profesni kvalifikace z Národní soustavy kvalifikací Může obsahovat 0 až N položek ProfesniKvalifikace. Formát uzlu: textový řetězec, název profesní kvalifikace (PK) Atribut Kod: Textový řetězec, kód PK Praxe Předepsaná praxe Může být obsažena max. 1 krát. Delka Délka praxe Položka z číselníku. Formát uzlu: textový řetězec Predpis Předpis Formát uzlu: textový řetězec <PripravaCertifikaty> <SeznamSkolniPriprava> <KKOV Kod="3908N" Vhodnost="1"> <Nazev>Vyšší odborné vzdělání v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost</nazev> <SeznamDDV> <DDV Kod=" ">Technika motorových vozidel ( inženýrství motorových vozidel)</ddv> <DDV Kod=" ">Ochrana osob a majetku</ddv> </SeznamDDV> <SeznamRVP> <RVP Kod="23-41-M/01">Strojírenství</RVP> <RVP Kod="26-41-M/01">Elektrotechnika</RVP> </SeznamRVP> </KKOV> <KKOV Kod="3941M" Vhodnost="1"> <Nazev>Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technický interdisciplinární</nazev> <SeznamDDV> <DDV Kod=" ">Technika motorových vozidel ( inženýrství motorových vozidel)</ddv> <DDV Kod=" ">Ochrana osob a majetku</ddv> </SeznamDDV> <SeznamRVP> <RVP Kod="23-41-M/01">Strojírenství (RVP)</RVP> <RVP Kod="26-41-M/01">Elektrotechnika (RVP)</RVP> </SeznamRVP> </KKOV> <KKOV Kod="2345L" Vhodnost="2"> <Nazev>Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení</nazev> <SeznamDDV> <DDV Kod=" ">Technika motorových vozidel ( inženýrství motorových vozidel) </DDV> <DDV Kod=" ">Ochrana osob a majetku</ddv> </SeznamDDV> <SeznamRVP> <RVP Kod="23-41-M/01">Strojírenství (RVP)</RVP> <RVP Kod="26-41-M/01">Elektrotechnika (RVP)</RVP> </SeznamRVP>

10 </KKOV> <KKOV Kod="23xxM" Vhodnost="2"> <Nazev>Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba</nazev> <SeznamDDV> <DDV Kod=" ">Technika motorových vozidel ( inženýrství motorových vozidel) </DDV> <DDV Kod=" ">Ochrana osob a majetku</ddv> </SeznamDDV> <SeznamRVP> <RVP Kod="23-xx-M/xx">Strojírenství a strojírenská výroba</rvp> </SeznamRVP> </KKOV> </SeznamSkolniPriprava> <SeznamCertifikatu> <Certifikat Kod="201" Zavaznost="1">Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B dle 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů</certifikat> <Certifikat Kod="202" Zavaznost="2">Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C dle 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů</certifikat> </SeznamCertifikatu> <SeznamProfesnichKvalifikaci> <ProfesniKvalifikace Kod=" M">Detektiv koncipient</profesnikvalifikace> </SeznamProfesnichKvalifikaci> <Praxe> <Delka>alespoň 5 let</delka> <Predpis> 7 odst. 1 písm. d) ve spojení s 7 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)</predpis> </Praxe> </PripravaCertifikaty> 1.8. Kvalifikační požadavky / Seznam kompetencí: element <SeznamKompetenci> Číselníky Kompetence Popisy úrovní SeznamKompetenci Seznam kompetencí jednotky práce. Obsahuje 0 až N položek z číselníků. Kompetence Jedná se o položku z číselníku kompetencí, který obsahuje tyto typy kompetencí: Měkké kompetence Obecné dovednosti Odborné znalosti Odborné dovednosti Typ kompetence je určen atributem Typ. Pro měkké a obecné kompetence jsou k dispozici popisy úrovní jednotlivých kompetencí. Odborné znalosti a odborné dovednosti tento popis nemají. Obsahují atribut Vhodnost, který blíže specifikuje vztah k jednotce práce. Položka z číselníků. Atribut Uroven: číselná hodnota, povinné Atribut id: Číselná položka Atribut Kod: Textový řetězec, kód kompetence z číselníku, povinné Atribut Typ: Textový řetězec, může nabývat hodnot MekkeKompetence, ObecneDovednosti, OdborneZnalosti nebo OdborneDovednosti povinný Atribut Vhodnost: číselná hodnota, může nabývat hodnot 2 (Nutné) nebo 1 (Výhodné), nepovinné Nazev Název kompetence Formát uzlu: textový řetězec PopisUrovne Popis úrovně kompetence Formát uzlu: víceřádkový text <SeznamKompetenci>

11 <Kompetence Uroven="3" id="21505" Kod="a02" Typ="MekkeKompetence"> <Nazev>Kooperace (spolupráce)</nazev> <PopisUrovne> <![CDATA[ aktivně spolupracuje do činností skupiny se ochotně zapojuje a sehrává v ní pozitivní roli směřuje své aktivity ke skupinovému cíli sdílí a nabízí informace respektuje druhé a výsledky jejich úsilí]]> </PopisUrovne> <Kompetence Uroven="3" id="21504" Kod="a01" Typ="MekkeKompetence"> <Nazev>Efektivní komunikace</nazev> <PopisUrovne> <![CDATA[ jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky jak v mluvené, tak písemné podobě naslouchá ostatním reaguje asertivně na vzniklou situaci dokáže svým projevem zaujmout ostatní toleruje názory ostatních]]> </PopisUrovne> <Kompetence Uroven="3" id="28199" Kod="b03" Typ="ObecneDovednosti"> <Nazev>Numerická způsobilost</nazev> <PopisUrovne> <![CDATA[ provádí složitější aritmetické a geometrické výpočty a operace provádí převody mezi různými měrovými soustavami]]> </PopisUrovne> <Kompetence Uroven="3" id="28198" Kod="b02" Typ="ObecneDovednosti"> <Nazev>Způsobilost k řízení osobního automobilu</nazev> <PopisUrovne> <![CDATA[ má oprávnění k řízení osobního automobilu běžně se orientuje ve známém i neznámém prostředí řídí automobil i na delší vzdálenosti orientuje se v údržbě automobilu]]> </PopisUrovne> <Kompetence Uroven="3" id="21520" Kod="b01" Typ="ObecneDovednosti"> <Nazev>Počítačová způsobilost</nazev> <PopisUrovne> <![CDATA[ ovládá pokročilejší ovládání počítače (databáze, převody mezi kancelářskými aplikacemi, řešení jednodušších problémů) používá nové aplikace, uvědomuje si analogie ve funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací využívá funkcí jednotlivých aplikací (vzorce, formátování, grafická animace)]]> </PopisUrovne> <Kompetence Uroven="6" id="45667" Kod="l21._.0055" Typ="OdborneZnalosti" Vhodnost="1"> <Nazev>technické bezpečnostní systémy</nazev> <Kompetence Uroven="6" id="47834" Kod="l21._.0051" Typ="OdborneZnalosti" Vhodnost="1"> <Nazev>ochrana a ostraha objektů, osob a majetku</nazev> <Kompetence Uroven="6" id="43412" Kod="l21._.0054" Typ="OdborneZnalosti" Vhodnost="2"> <Nazev>projektování bezpečnostních systémů organizací</nazev> <Kompetence Uroven="6" id="44520" Kod="l21._.0042" Typ="OdborneZnalosti" Vhodnost="2"> <Nazev>technická, administrativní a informační bezpečnost orgánů a úřadů státní správy a samosprávy a jejich činnosti</nazev> <Kompetence Uroven="6" id="47720" Kod="l21.D.2548" Typ="OdborneDovednosti" Vhodnost="1"> <Nazev>Navrhování koncepcí a vypracovávání systémových projektů komplexní bezpečnosti organizací</nazev> <Kompetence Uroven="6" id="47980" Kod="l21.D.6541" Typ="OdborneDovednosti" Vhodnost="1"> <Nazev>Posuzování bezpečnostních projektů soukromých bezpečnostních služeb a jejich dodavatelů, vlastní ochrany organizací apod.</nazev> <Kompetence Uroven="6" id="49987" Kod="l21.D.2542" Typ="OdborneDovednosti" Vhodnost="2">

12 <Nazev>Příprava a implementace dílčích bezpečnostních projektů organizací</nazev> </SeznamKompetenci> 1.9. Zdravotní podmínky: element <SeznamZdravotnichPodminek> Číselníky Zdravotní podmínky Úrovně zdravotních požadavků SeznamZdravotnichPodminek Seznam zdravotních podmínek jednotky práce z číselníku. V případě, že se jedná o typ jednotky práce Povolání (viz element <Identifikace>), tak je tento element prázdný. ZdravotniPodminka Zdravotní podmínka Položka z číselníků. Atribut Typ: Textový řetězec, typ zdravotní podmínky, může nabývat hodnot R (relativní, omezující) nebo A (absolutní, vylučující), povinné Formát uzlu: textový řetězec, název zdravotní podmínky <SeznamZdravotnichPodminek> <ZdravotniPodminka Typ="R">Závažná endokrinní onemocnění.</zdravotnipodminka> <ZdravotniPodminka Typ="R">Poruchy vidění.</zdravotnipodminka> <ZdravotniPodminka Typ="R">Duševní poruchy.</zdravotnipodminka> <ZdravotniPodminka Typ="R">Závažná psychosomatická onemocnění.</zdravotnipodminka> <ZdravotniPodminka Typ="R">Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.</zdravotnipodminka> <ZdravotniPodminka Typ="A">Záchvatovité a kolapsové stavy.</zdravotnipodminka> <ZdravotniPodminka Typ="A">Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování. </ZdravotniPodminka> </SeznamZdravotnichPodminek> Garance: element <Garance> Garance Informace o garanci Koordinator Obsahuje informace o koordinátorovi NazevOrganizace Název organizace koordinárora Formát uzlu: textový řetězec KontaktniOsoba Kontaktní osoba za koordinátora Formát uzlu: textový řetězec Garant Obsahuje informace o garantovi (Sektorové radě) Subjekt Název subjektu (Sektorová rada) Formát uzlu: textový řetězec KontaktniOsoba Kontaktní osoba za garanta Formát uzlu: textový řetězec Garant na garanta Formát uzlu: textový řetězec <Garance> <Koordinator> <NazevOrganizace>Koordinační rada</nazevorganizace> <KontaktniOsoba>Bohumil Mužík, Ing.</KontaktniOsoba> </Koordinator> <Garant>

13 <Subjekt>Sektorová rada pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce</subjekt> <KontaktniOsoba>Václav Nepraš, Ing.</KontaktniOsoba> </Garant> </Garance> Soubor ke stažení - informace o všech jednotkách práce XML schémata Schéma _zakladni-typy.xsd detail-jednotky-prace.xsd vsechny-jednotky-prace.xsd Popis Definice základních typů, které se využívají v dalších schématech. Detailní informace o jednotce práce. Seznam detailních informací o jednotkách práce. Základní struktura souboru VsechnyJednotkyPrace DetailJednotkyPrace Obsahuje všechny exportované jednotky práce Detailní informace o jedné jednotce práce. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <VsechnyJednotkyPrace xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <DetailJednotkyPrace>... </DetailJednotkyPrace> <DetailJednotkyPrace>... </DetailJednotkyPrace> <DetailJednotkyPrace>... </DetailJednotkyPrace>... </VsechnyJednotkyPrace>

14 Webové služby pro práci s číselníky Název služby Popis Parametry SeznamCiselniku Vrací seznam dostupných číselníků. Ciselnik Vrací položky vybraného číselníku. Kód číselníku: textová položka Webová služba SeznamCiselniku XML schémata Schéma seznam-ciselniku.xsd Popis Seznam základní identifikačních údajů o číselnících. Struktura XML SeznamCiselniku Ciselnik Obsahuje seznam všech dostupných číselníků Základní identifikační údaje o číselníku. Atribut ID slouží pro jednoznačnou identifikaci číselníku a jeho plný název číselníku je v uzlu tohoto elementu. Formát uzlu: Textový řetězec Atribut ID: Textový řetězec, maximální délka 50 znaků <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <SeznamCiselniku xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance">... <Ciselnik ID="Cis_KvalSkupinaEQF">Kvalifikační skupina EQF</Ciselnik> <Ciselnik ID="Cis_OdbornySmerS1">Odborné směry S1</Ciselnik> <Ciselnik ID="Cis_KKOV">KKOV</Ciselnik>... </SeznamCiselniku> Webová služba Ciselnik XML schémata dostupných číselníků Kód číselníku Název XML Cis_Certifikat Certifikáty cis-certifikat.xsd Cis_HodnotyKKOV Hodnoty KKOV cis-vhodnost-kkov.xsd Cis_ISCO ISCO cis-isco.xsd Cis_KKOV KKOV cis-kkov.xsd Cis_KvalSkupinaEQF Kvalifikační skupina EQF cis-kvalifikacni-uroven.xsd Cis_NarocnostCertifikatu Náročnosti certifikátu cis-narocnost-certifikatu.xsd Cis_OblastPriklPrace Oblasti příkladů práce cis-typ-prikladu-prace.xsd Cis_OdbornySmerS1 Odborné směry S1 cis-odborny-smer.xsd Cis_PracovniPodminka Pracovní podmínky cis-pracovni-podminky.xsd Cis_Praxe Praxe cis-praxe.xsd Cis_PredpisPraxe Předpisy praxe cis-praxe-predpis.xsd Cis_SkupinaCertifikatu Skupiny certifikátů cis-skupina-certifikatu.xsd

15 Cis_TypJP Typ jednotky práce cis-typ-jednotky-prace.xsd Cis_UrovenPracovniPodminky Úrovně pracovních podmínek cis-uroven-pracovni-podminky.xsd Cis_UrovenZdravPozadavku Úrovně zdravotních požadavků cis-typ-zdravotni-podminky.xsd Cis_ZavaznostCertifikatu Závaznosti certifikátů cis-zavaznost-certifikatu.xsd Cis_ZdravotniPozadavek Zdravatní požadavky cis-zdravotni-podminky.xsd DatCis_KurzyNSP6 Další doplňkové vzdělání cis-ddv.xsd Vip_CisKraje Regiony cis-regiony.xsd Cis_Nsk_Kvalifikace Profesní kvalifikace NSK cis-profesni-kvalifikace.xsd Cis_RVP Rámcové vzdělávací programy (RVP) cis-rvp.xsd Cis_Kopetence Kompetence cis-kompetence.xsd

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Profese knihovník v národní soustavě povolání

Profese knihovník v národní soustavě povolání Profese knihovník v národní soustavě povolání Komise pro služby Moravská zemská knihovna v Brně: 3. listopadu 2011 Vybráno z prezentací Zlaty Houškov kové Hanuš Hemola Národní soustava povolání http://www.nsp.cz/

Více

Informace týkající se konkrétního zaměstnání

Informace týkající se konkrétního zaměstnání Informace týkající se konkrétního zaměstnání Zvolené zaměstnání: Mzdová účetní 1) Popis povolání Mzdová účetní se zabývá činnostmi, které jsou spojeny s výpočtem mezd či platů zaměstnanců, vede mzdovou

Více

Knihovnické profese v NSP

Knihovnické profese v NSP Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Knihovnické profese v NSP České Budějovice, 3. 11. 2014 Zlata Houšková Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci Obsah: 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 3 2. POPIS SLUŽBY... 4 2.1 Forma a struktura rozhraní... 4 2.2 Dostupnost služby...

Více

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Příloha 09 Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní 1. Počítačová způsobilost Obecné dovednosti práce s PC a se základním SW vybavením potřebným pro běžnou administrativní

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Datové soubory Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.1 2013 MVČR Obsah Datové soubory s údaji držitelů datových schránek 1 Úvod...3 1.1

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ

JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ žádostí o grant Jednotka výsledků učení (JVU) Co je jednotka výsledků učení? - část kvalifikace - ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí - jednotlivé JVU lze kombinovat,

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci OKsystem a.s. 2015 Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 POPIS SLUŽBY... 3 2.1 Forma a struktura rozhraní... 3 2.2 Dostupnost služby...

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Výhybkář (kód: 37-007-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Knihovnické profese v NSP

Knihovnické profese v NSP Knihovnické profese v NSP Zlata Houšková Regionální funkce knihoven Plzeň 12.10.2011 Koncepce rozvoje knihoven 2011-2014 Změnit platové předpisy (mysleli jsme mimo jiné ZVÝŠIT platy ) Zpracovat koncepci

Více

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Kompetence a legislativa Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Výchozí modelový diagram Národní soustava povolání V rámci působnosti MPSV dle 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti. o obnovu oprávnění k činnosti

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti. o obnovu oprávnění k činnosti NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o obnovu oprávnění k činnosti Obsah Popis struktury XML rozhraní... 1 pro elektronické podání hromadné

Více

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Tel.: 541 649 193 fax: 541 649 229 E-mail: posta@sspbrno.cz www.sspbrno.cz 75-41-M/01 Sociální činnost Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Zaměření: Sociálněsprávní činnost Určeno pro:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM)

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM) NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM) Obsah Popis struktury XML rozhraní... 1 pro hromadné

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, agenty (PA) a makléři (PM)

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, agenty (PA) a makléři (PM) Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, agenty (PA) a makléři (PM) Pro potřeby České národní banky vypracoval řešitel systému ISPOZ společnost AQUASOFT, spol. s r.o. Autor:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory Mgr. Zuzana Válková V České republice vzniká Národní soustava kvalifikací (NSK), která přehledně popíše jednotlivé kvalifikace tak,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 19. Dílčí kvalifikace dřevařské obory Mgr. Zuzana Válková

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

Kompetenční model. zástupce pro ekonomickou činnost střediska volného času nebo ekonoma nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží

Kompetenční model. zástupce pro ekonomickou činnost střediska volného času nebo ekonoma nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží Kompetenční model zástupce pro ekonomickou činnost střediska volného času nebo ekonoma nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží Březen 2012 Kompetenční model zástupce pro ekonomickou činnost

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

MANUÁL PRO TVORBU KATALOGU NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ

MANUÁL PRO TVORBU KATALOGU NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ MANUÁL PRO TVORBU KATALOGU NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ určeno pro členy sektorových rad, expertních týmů a pracovních skupin (zpracováno v návaznosti na metodiku Pravidla tvorby katalogu NSP) ŘÍJEN 2012

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M)

Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M) Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

STAVEBNÍ VÝROBA. Stavební práce (cena) potřebné materiály pracovníci pro práci potřebné stroje ostatní potřeby. Zjednodušený datový model:

STAVEBNÍ VÝROBA. Stavební práce (cena) potřebné materiály pracovníci pro práci potřebné stroje ostatní potřeby. Zjednodušený datový model: STAVEBNÍ VÝROBA podpora všech procesů stavební činnosti od marketingových aktivit po vyhodnocení hospodaření zakázky a organizačních jednotek komplexní podpora řízení stavební výroby Základní pojmy systému:

Více

Vlastní deskriptory EQF. Obory vzdělá ní. NSP 1 Rozlišovat pracovní prostředky, suroviny základní vzdělání

Vlastní deskriptory EQF. Obory vzdělá ní. NSP 1 Rozlišovat pracovní prostředky, suroviny základní vzdělání Vlastní deskriptory EQF NSK Charakteristika kompetencí Stupně vzdělání NSP 1 Rozlišovat pracovní prostředky, suroviny základní vzdělání apod. Vykonávat práce podle jednoduchých zadaných neměnných postupů

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Katalog egon služeb verze: 0.01

Katalog egon služeb verze: 0.01 Katalog egon služeb verze: 0.01 Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu OBSAH 1 Úvod... 5 1.1 Členění dokumentu... 5 1.2 Třídy služeb... 5 1.3 SLA služeb... 6 1.3.1 SLA-01...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E)

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Manuál pro členy pracovních skupin sektorové rady k vytváření profesních kvalifikací

Manuál pro členy pracovních skupin sektorové rady k vytváření profesních kvalifikací Manuál pro členy pracovních skupin sektorové rady k vytváření profesních kvalifikací (manuál slouží jako doplňující metodika naplňování NSK) Části: I. Základní kroky tvorby hodnoticího standardu profesní

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových IČO: 69797111 Sídlo/místo podnikání:

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu STROJAŘ Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Poštovní. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru, autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více