VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP"

Transkript

1 VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP Tento materiál popisuje veřejně dostupná rozhraní na serveru pomocí kterých je možno získat informace o jednotkách práce ve formátu XML. Jsou zde popsány jednotlivé webové služby a soubory ke stažení včetně struktury příslušných XML souborů s odkazy na XLM schémata ve formátu XSD. Všechny webové služby jsou dostupné na adrese Webové služby pro práci s jednotkami práce Název služby Popis Parametry SeznamJednotekPrace DetailJednotkyPrace Vrací základní identifikační údajů o jednotkách práce. Vrací detailní informace o jedné vybrané jednotce práce. Funkce má parametr ID, které specifikuje kód jednotky práce. ID: číselná položka typu LONG, např Soubor ke stažení - informace o všech jednotkách práce NSP umožňuje získat informace o všech jednotkách práce ve formátu XML. Vzhledem k rozsahu dat není tato funkce implementována jako webová služba, ale jako soubor ke stažení. Generování tohoto souboru probíhá automaticky každý den. Soubor je dostupný na adrese Webová služba SeznamJednotekPrace Obsahuje základní identifikační informace o všech jednotkách práce. XML schémata Schéma _zakladni-typy.xsd jednotka-prace.xsd seznam-jednotek-prace.xsd Popis Definice základních typů, které se využívají v dalších schématech. Základní informace o jednotce práce. Seznam základních informací o jednotkách práce. Struktura XML SeznamJednotekPrace JednotkaPrace Obsahuje všechny exportované jednotky práce Informace o jedné jednotce práce Typ Informace o typu jednotky práce. Položka z číselníku. Formát uzlu: Číselná položka Kod Kód jednotky práce. Číselná položka typu LONG. Nazev Název jednotky práce. Textový řetězec URL URL adresa. Textový řetězec DatumZverejneni Datum a čas, kdy byla jednotka práce zveřejněna (nastavuje operátor). Formát: dd.mm.rrrr hh:mm:ss

2 DatumZmeny SeznamNadrizenychJednotekPrace NadrizenaJednotkaPrace Datum a čas, kdy byla jednotka práce naposledy změněna (nastavuje systém). Seznam nadřízených jednotek práce, do kterých je tato jednotka práce zařazena. Formát: dd.mm.rrrr hh:mm:ss Obsahuje kód jedné jednotky práce. Formát uzlu: číselná položka typu LONG <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <SeznamJednotekPrace xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <JednotkaPrace> <Typ>TP</Typ> <Kod>30866</Kod> <Nazev>Bezpečnostní systémový analytik</nazev> <URL>http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30866&kod_sm1=6</URL> <DatumZverejneni> :00:00</DatumZverejneni> <DatumZmeny> :12:15</DatumZmeny> <SeznamNadrizenychJednotekPrace> <NadrizenaJednotkaPrace>5377</NadrizenaJednotkaPrace> </SeznamNadrizenychJednotekPrace> </JednotkaPrace> <JednotkaPrace> <Typ>TP</Typ> <Kod>30862</Kod> <Nazev>Detektiv specialista</nazev> <URL>http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30862&kod_sm1=6</URL> <DatumZverejneni> :00:00</DatumZverejneni> <DatumZmeny> :12:15</DatumZmeny> <SeznamNadrizenychJednotekPrace> <NadrizenaJednotkaPrace>5377</NadrizenaJednotkaPrace> </SeznamNadrizenychJednotekPrace> </JednotkaPrace> </SeznamJednotekPrace>

3 Webová služba DetailJednotkyPrace Obsahuje všechny dostupné informace o jedné jednotce práce. Stejná struktura XML DetailJednotkyPrace je použita i v případě souboru, který obsahuje všechny jednotky práce. XML schémata Schéma _zakladni-typy.xsd detail-jednotky-prace.xsd Popis Definice základních typů, které se využívají v dalších schématech. Detailní informace o jednotce práce. Základní struktura souboru DetailJednotkyPrace Identifikace SeznamAlternativnichNazvu Informace o jedné jednotce práce. Základní identifikační údaje. Seznam alternativních názvů. Charakteristika Charakteristika. Textový řetězec SeznamCZ-ISCO_Mzdy SeznamCinnosti SeznamPrikladuPraci SeznamPracovnichPodminek KvalifikacniPozadavky PripravaCertifikaty SeznamKompetenci SeznamZdravotnichPodminek Garance Obsaguje seznam CZ-ISCO včetně mzdových údajů. V případě, že se jedná o typ jednotky práce Povolání (viz element <Identifikace>), tak je tento element prázdný. Seznam činností. Seznam příkladů prací. V případě, že se jedná o typ jednotky práce Povolání (viz element <Identifikace>), tak je tento element prázdný. Seznam pracovních podmínek. V případě, že se jedná o povolání, tak je tento element prázdný. V případě, že se jedná o typ jednotky práce Povolání (viz element <Identifikace>), tak je tento element prázdný. Obsahuje informace o školním vzdělání, certifikátech a praxi. Obsahuje informace o kompetencích. Seznam zdravotních podmínek. V případě, že se jedná o typ jednotky práce Povolání (viz element <Identifikace>), tak je tento element prázdný. Obsahuje informace o koordinátorovo, garantovi a seznam dalších jednotek práce garanta <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <DetailJednotkyPrace xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <Identifikace>... </Identifikace> <SeznamAlternativnichNazvu>... </SeznamAlternativnichNazvu> <Charakteristika> Bezpečnostní systémový analytik je vysoce kvalifikovaný pracovník, který navrhuje bezpečnostní politiku organizace ve vztahu k aktivům (hodnotám) společnosti, tuto politiku provádí a navrhuje management rizik. </Charakteristika> <SeznamCZ-ISCO_Mzdy>... </SeznamCZ-ISCO_Mzdy> <SeznamCinnosti>... </SeznamCinnosti>

4 <SeznamPrikladuPraci>... </SeznamPrikladuPraci> <SeznamPracovnichPodminek>... </SeznamPracovnichPodminek> <KvalifikacniPozadavky> <PripravaCertifikaty>... </PripravaCertifikaty> <SeznamKompetenci>... </SeznamKompetenci> </KvalifikacniPozadavky> <SeznamZdravotnichPodminek>... </SeznamZdravotnichPodminek> <Garance>...</Garance> </DetailJednotkyPrace> 1.1. Identifikační údaje: element <Identifikace> Číselníky Typ jednotky práce Kvalifikační skupina EQF Odborné směry Typ Informace o typu jednotky práce. Může nabívat hodnot: Povolání, Typová pozice, Široké povolání, Průřezová typová pozice Položka z číselníku. Formát uzlu: Textový řetězec Atribut id: Textový řetězec Kod Kód jednotky práce. Číselná položka typu LONG. Nazev Název jednotky práce. Textový řetězec SektorovaRada Název Sektorové rady. Textový řetězec URL URL adresa. Textový řetězec KvalifikacniUroven DatumZverejneni DatumZmeny SeznamOdbornychSmeru OdbornySmer SeznamNadrizenychJednotekPrace NadrizenaJednotkaPrace SeznamPribuznychJednotekPrace PribuznaJednotkaPrace Kvalifikační úroveň jednotky práce. Datum a čas, kdy byla jednotka práce zveřejněna (nastavuje operátor). Datum a čas, kdy byla jednotka práce naposledy změněna (nastavuje systém). Seznam odborných směrů, do kterých je jednotka práce zařazena. Obsahuje kód a název jednoho odborného směru. Seznam nadřízených jednotek práce, do kterých je tato jednotka práce zařazena. Obsahuje kód a název jedné jednotky práce. Seznam příbuzných jednotek práce pro tuto jednotku práce. Obsahuje kód a název jedné jednotky práce. Položka z číselníku. Formát uzlu: Textový řetězec Atribut Kod: číselná položka Formát: dd.mm.rrrr hh:mm:ss Formát: dd.mm.rrrr hh:mm:ss Položka z číselníku. Formát uzlu: Textový řetězec Atribut Kod: číselná položka Formát uzlu: Textový řetězec Atribut Kod: číselná položka Formát uzlu: Textový řetězec Atribut Kod: číselná položka

5 <Identifikace> <Typ id="tp">typová pozice</typ> <Kod>30866</Kod> <Nazev>Bezpečnostní systémový analytik</nazev> <SektorovaRada> Sektorová rada pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce </SektorovaRada> <URL>http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30866&kod_sm1=6</URL> <KvalifikacniUroven Kod="6">Kvalifikační úroveň NSP 6</KvalifikacniUroven> <DatumZverejneni> :00:00</DatumZverejneni> <DatumZmeny> :12:15</DatumZmeny> <SeznamOdbornychSmeru> <OdbornySmer Kod="6">Bezpečnost práce, ochrana majetku a osob</odbornysmer> </SeznamOdbornychSmeru> <SeznamNadrizenychJednotekPrace> <NadrizenaJednotkaPrace Kod="5377">Samostatný bezpečnostní pracovník </NadrizenaJednotkaPrace> </SeznamNadrizenychJednotekPrace> <SeznamPribuznychJednotekPrace> <PribuznaJednotkaPrace Kod="30865">Detektivní technik</pribuznajednotkaprace> <PribuznaJednotkaPrace Kod="30863">Detektiv zpravodajský pracovník</pribuznajednotkaprace> <PribuznaJednotkaPrace Kod="30864">Detektiv vyšetřovatel</pribuznajednotkaprace> </SeznamPribuznychJednotekPrace> </Identifikace> 1.2. Seznam alternativních názvů: element <SeznamAlternativnichNazvu> SeznamAlternativnichNazvu Seznam alternativních názvů jednotky práce. AlternativniNazev Alternativní název. Textový řetězec <SeznamAlternativnichNazvu> <AlternativniNazev>Bezpečnostní konzultant</alternativninazev> <AlternativniNazev>Manažer projektu</alternativninazev> </SeznamAlternativnichNazvu> 1.3. CZ-ISCO a mzdové údaje: < SeznamCZ-ISCO-Mzdy> Číselníky CZ-ISCO Regiony SeznamCZ-ISCO-Mzdy CZ-ISCO Seznam CZ-ISCO (z číselníku) přiřazených k jednotce práce. V případě, že se jedná o typ jednotky práce Povolání (viz element <Identifikace>), tak je tento element prázdný. Položka CZ-ISCO, pro kterou jsou uvedeny mzdy. Kod Kod CZ-ISCO. Z číselníku CZ-ISCO Nazev Název CZ-ISCO Textový řetězec SeznamMzdyRegiony Obsahuje údaje o mzdě podle regionů pro dané CZ-ISCO Mzda Mzdové údaje pro daný region. Z číselníku Regiony Atribut Region: textová položka, povinná

6 PlatovaSfera Medián platu pro platovou sféru. Formát uzlu: Double MzdovaSfera Medián mzdy pro podnikatelskou sféru. Formát uzlu: Double <SeznamCZ-ISCO-Mzdy> <CZ-ISCO> <Kod>33434</Kod> <Nazev>Odborní pracovníci útvaru obrany a ochrany</nazev> <SeznamMzdyRegiony> <Mzda Region="CZ064"> <PlatovaSfera> </PlatovaSfera> <MzdovaSfera> </MzdovaSfera> </Mzda> <Mzda Region="CZ010"> <PlatovaSfera> </PlatovaSfera> <MzdovaSfera> </MzdovaSfera> </Mzda> <Mzda Region="0"> <PlatovaSfera> </PlatovaSfera> <MzdovaSfera> </MzdovaSfera> </Mzda> </SeznamMzdyRegiony> </CZ-ISCO> <CZ-ISCO Kod="3343"> <Kod>3343</Kod> <Nazev>Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace</nazev> <SeznamMzdyRegiony> <Mzda Region="0"> <PlatovaSfera> </PlatovaSfera> <MzdovaSfera> </MzdovaSfera> </Mzda> </SeznamMzdyRegiony> </CZ-ISCO> </SeznamCZ-ISCO-Mzdy> 1.4. Seznam činností: element <SeznamCinnosti> SeznamCinnosti Seznam činností jednotky práce. Cinnost Činnost. Formát uzlu: Textový řetězec Atribut Poradi: číselná položka <SeznamCinnosti> <Cinnost Poradi="1">Navrhování koncepce pro bezpečnost lidských zdrojů, zabezpečení úniku informací, fyzickou bezpečnost a její jednotlivé prvky. </Cinnost> <Cinnost Poradi="2">Příprava postupů pro správu bezpečnostních technologií (poplachové, přístupové, kamerové a ostatní systémy) a protipožárních technologií. </Cinnost> <Cinnost Poradi="3">Navrhování plánu pro transport aktiv mezi objekty společnosti a/nebo do objektů jiné společnosti. </Cinnost> </SeznamCinnosti> 1.5. Seznam příkladů prací: element <SeznamPrikladuPraci> Číselníky Oblasti příkladů práce

7 SeznamPrikladuPraci Seznam příkladů práce. y práce mohou být dvojího typu podnikatelské a rozpočtové. V případě, že se jedná o typ jednotky práce Povolání (viz element <Identifikace>), tak je tento element prázdný. PrikladPrace Činnost. Formát uzlu: textový řetězec Atribut PlatovaTrida: textový řetězec, může být prázdné Atribut TarifniStupen: textový řetězec, může být prázdné Atribut Typ: číselná hodnota, může nabývat hodnot 1 (Podnikatelské) nebo 2 (Rozpočtové), povinný údaj <SeznamPrikladuPraci> <PrikladPrace PlatovaTrida="" TarifniStupen="" Typ="2">Souhrnné zajišťování připravenosti na mimořádné události a krizové stavy. </PrikladPrace> <PrikladPrace PlatovaTrida="" TarifniStupen="" Typ="2">Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací. </PrikladPrace> <PrikladPrace PlatovaTrida="" TarifniStupen="9" Typ="1">Navrhování bezpečnostních projektů, organizací, soukromých bezpečnostních služeb dodavatelů bezpečnostních služeb apod. </PrikladPrace> <PrikladPrace PlatovaTrida="" TarifniStupen="9" Typ="1">Navrhování komplexního bezpečnostního projektu organizace. </PrikladPrace> </SeznamPrikladuPraci> 1.6. Seznam pracovních podmínek: element <SeznamPracovnichPodminek> Číselníky Pracovní podmínky Úrovně pracovních podmínek SeznamPracovnichPodminek Seznam pracovních podmínek. Pracovní podmínky se vybírají z číselníku a každá může mít přiřazenou úroveň v určitém intervalu. V případě, že se jedná o typ jednotky práce Povolání (viz element <Identifikace>), tak je tento element prázdný. PracovniPodminka Pracovní podmínka Položka z číselníku. Formát uzlu: Textový řetězec, název pracovní podmínky z číselníku pracovních podmínek Atribut UrovenTextOd: Textový řetězec, název úrovně z číselníku úrovní pracovních podmínek Atribut UrovenOd: Číselná hodnota, hodnota úrovně z číselníku úrovní pracovních podmínek Atribut UrovenTextDo: Textový řetězec, název úrovně z číselníku úrovní pracovních podmínek Atribut UrovenDo: Číselná hodnota, hodnota úrovně z číselníku úrovní pracovních podmínek

8 Atribut Kod: Číselná hodnota, kód pracovní podmínky z číselníku pracovních podmínek <SeznamPracovnichPodminek> <PracovniPodminka UrovenTextOd="Minimální" UrovenOd="1" UrovenTextDo="Minimální" UrovenDo="1" Kod="1">Zátěž teplem</pracovnipodminka> <PracovniPodminka UrovenTextOd="Minimální" UrovenOd="1" UrovenTextDo="Minimální" UrovenDo="1" Kod="2">Zátěž chladem</pracovnipodminka> <PracovniPodminka UrovenTextOd="Minimální" UrovenOd="1" UrovenTextDo="Minimální" UrovenDo="1" Kod="3">Zátěž hlukem</pracovnipodminka> <PracovniPodminka UrovenTextOd="Minimální" UrovenOd="1" UrovenTextDo="Minimální" UrovenDo="1" Kod="4">Zátěž vibracemi</pracovnipodminka> <PracovniPodminka UrovenTextOd="Únosná míra" UrovenOd="2" UrovenTextDo="Únosná míra" UrovenDo="2" Kod="21">Zvýšené riziko obecného ohrožení</pracovnipodminka> <PracovniPodminka UrovenTextOd="Únosná míra" UrovenOd="2" UrovenTextDo="Únosná míra" UrovenDo="2" Kod="22">Pracovní doba, směnnost</pracovnipodminka> </SeznamPracovnichPodminek> 1.7. Kvalifikační požadavky/příprava a certifikáty: element <PripravaCertifikaty> Číselníky KKOV (doplněný o speciální kódy s x ) DDV (doplňkové další vzdělání) RVP Certifikáty, Praxe Délka praxe Profesní kvalifikace NSK PripravaCertifikaty SeznamSkolniPriprava Obsahuje seznam školní příprava, seznam certifikátů a praxi. Obsahuje seznam KKOV, které jsou přiřazeny k jednotce přáce. Může obsahovat 0 až N položek KKOV. KKOV Kmenový obor vzdělání (KKOV) Položka z číselníku. Atribut Kod: Textový řetězec, kód KKOV z číselníku KKOV Atribut Vhodnost: Číselná hodnota, může nabývat hodnot 1 (Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:) nebo 2 (Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:), povinný Nazev Název KKOV Formát uzlu: textový řetězec, název KKOV z číselníku KKOV SeznamDDV Seznam položek doplňkového dalšího vzdělání (DDV) Může obsahovat 0 až N položek DDV. DDV Položka DDV Položka z číselníku. Formát uzlu: textový řetězec, název DDV z číselníku DDV Atribut Kod: Textový řetězec, kód DDV z číselníku DDV SeznamRVP Seznam rámcových vzdělávacích programů (RVP) Může obsahovat 0 až N položek RVP. RVP Rámcový vzdělávací program Položka z číselníku. Formát uzlu: textový řetězec,

9 název RVP z číselníku RVP Atribut Kod: Textový řetězec, kód RVP z číselníku RVP SeznamCertifikatu Seznam certifikátů Může obsahovat 0 až N položek Certifikat. Certifikat Certifikát Položka z číselníku. Formát uzlu: textový řetězec, název certifikátu z číselníku certifikátů Atribut Kod: Textový řetězec, kód certifikátu Atribut Závaznost: Číselná položka, může nabývat hodnot 1 (Povinné) nebo 2 (Doporučené), povinný SeznamProfesnichKvalifikaci Seznam profesních kvalifikací ProfesniKvalifikace Profesni kvalifikace z Národní soustavy kvalifikací Může obsahovat 0 až N položek ProfesniKvalifikace. Formát uzlu: textový řetězec, název profesní kvalifikace (PK) Atribut Kod: Textový řetězec, kód PK Praxe Předepsaná praxe Může být obsažena max. 1 krát. Delka Délka praxe Položka z číselníku. Formát uzlu: textový řetězec Predpis Předpis Formát uzlu: textový řetězec <PripravaCertifikaty> <SeznamSkolniPriprava> <KKOV Kod="3908N" Vhodnost="1"> <Nazev>Vyšší odborné vzdělání v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost</nazev> <SeznamDDV> <DDV Kod=" ">Technika motorových vozidel ( inženýrství motorových vozidel)</ddv> <DDV Kod=" ">Ochrana osob a majetku</ddv> </SeznamDDV> <SeznamRVP> <RVP Kod="23-41-M/01">Strojírenství</RVP> <RVP Kod="26-41-M/01">Elektrotechnika</RVP> </SeznamRVP> </KKOV> <KKOV Kod="3941M" Vhodnost="1"> <Nazev>Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technický interdisciplinární</nazev> <SeznamDDV> <DDV Kod=" ">Technika motorových vozidel ( inženýrství motorových vozidel)</ddv> <DDV Kod=" ">Ochrana osob a majetku</ddv> </SeznamDDV> <SeznamRVP> <RVP Kod="23-41-M/01">Strojírenství (RVP)</RVP> <RVP Kod="26-41-M/01">Elektrotechnika (RVP)</RVP> </SeznamRVP> </KKOV> <KKOV Kod="2345L" Vhodnost="2"> <Nazev>Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení</nazev> <SeznamDDV> <DDV Kod=" ">Technika motorových vozidel ( inženýrství motorových vozidel) </DDV> <DDV Kod=" ">Ochrana osob a majetku</ddv> </SeznamDDV> <SeznamRVP> <RVP Kod="23-41-M/01">Strojírenství (RVP)</RVP> <RVP Kod="26-41-M/01">Elektrotechnika (RVP)</RVP> </SeznamRVP>

10 </KKOV> <KKOV Kod="23xxM" Vhodnost="2"> <Nazev>Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba</nazev> <SeznamDDV> <DDV Kod=" ">Technika motorových vozidel ( inženýrství motorových vozidel) </DDV> <DDV Kod=" ">Ochrana osob a majetku</ddv> </SeznamDDV> <SeznamRVP> <RVP Kod="23-xx-M/xx">Strojírenství a strojírenská výroba</rvp> </SeznamRVP> </KKOV> </SeznamSkolniPriprava> <SeznamCertifikatu> <Certifikat Kod="201" Zavaznost="1">Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B dle 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů</certifikat> <Certifikat Kod="202" Zavaznost="2">Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C dle 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů</certifikat> </SeznamCertifikatu> <SeznamProfesnichKvalifikaci> <ProfesniKvalifikace Kod=" M">Detektiv koncipient</profesnikvalifikace> </SeznamProfesnichKvalifikaci> <Praxe> <Delka>alespoň 5 let</delka> <Predpis> 7 odst. 1 písm. d) ve spojení s 7 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)</predpis> </Praxe> </PripravaCertifikaty> 1.8. Kvalifikační požadavky / Seznam kompetencí: element <SeznamKompetenci> Číselníky Kompetence Popisy úrovní SeznamKompetenci Seznam kompetencí jednotky práce. Obsahuje 0 až N položek z číselníků. Kompetence Jedná se o položku z číselníku kompetencí, který obsahuje tyto typy kompetencí: Měkké kompetence Obecné dovednosti Odborné znalosti Odborné dovednosti Typ kompetence je určen atributem Typ. Pro měkké a obecné kompetence jsou k dispozici popisy úrovní jednotlivých kompetencí. Odborné znalosti a odborné dovednosti tento popis nemají. Obsahují atribut Vhodnost, který blíže specifikuje vztah k jednotce práce. Položka z číselníků. Atribut Uroven: číselná hodnota, povinné Atribut id: Číselná položka Atribut Kod: Textový řetězec, kód kompetence z číselníku, povinné Atribut Typ: Textový řetězec, může nabývat hodnot MekkeKompetence, ObecneDovednosti, OdborneZnalosti nebo OdborneDovednosti povinný Atribut Vhodnost: číselná hodnota, může nabývat hodnot 2 (Nutné) nebo 1 (Výhodné), nepovinné Nazev Název kompetence Formát uzlu: textový řetězec PopisUrovne Popis úrovně kompetence Formát uzlu: víceřádkový text <SeznamKompetenci>

11 <Kompetence Uroven="3" id="21505" Kod="a02" Typ="MekkeKompetence"> <Nazev>Kooperace (spolupráce)</nazev> <PopisUrovne> <![CDATA[ aktivně spolupracuje do činností skupiny se ochotně zapojuje a sehrává v ní pozitivní roli směřuje své aktivity ke skupinovému cíli sdílí a nabízí informace respektuje druhé a výsledky jejich úsilí]]> </PopisUrovne> <Kompetence Uroven="3" id="21504" Kod="a01" Typ="MekkeKompetence"> <Nazev>Efektivní komunikace</nazev> <PopisUrovne> <![CDATA[ jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky jak v mluvené, tak písemné podobě naslouchá ostatním reaguje asertivně na vzniklou situaci dokáže svým projevem zaujmout ostatní toleruje názory ostatních]]> </PopisUrovne> <Kompetence Uroven="3" id="28199" Kod="b03" Typ="ObecneDovednosti"> <Nazev>Numerická způsobilost</nazev> <PopisUrovne> <![CDATA[ provádí složitější aritmetické a geometrické výpočty a operace provádí převody mezi různými měrovými soustavami]]> </PopisUrovne> <Kompetence Uroven="3" id="28198" Kod="b02" Typ="ObecneDovednosti"> <Nazev>Způsobilost k řízení osobního automobilu</nazev> <PopisUrovne> <![CDATA[ má oprávnění k řízení osobního automobilu běžně se orientuje ve známém i neznámém prostředí řídí automobil i na delší vzdálenosti orientuje se v údržbě automobilu]]> </PopisUrovne> <Kompetence Uroven="3" id="21520" Kod="b01" Typ="ObecneDovednosti"> <Nazev>Počítačová způsobilost</nazev> <PopisUrovne> <![CDATA[ ovládá pokročilejší ovládání počítače (databáze, převody mezi kancelářskými aplikacemi, řešení jednodušších problémů) používá nové aplikace, uvědomuje si analogie ve funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací využívá funkcí jednotlivých aplikací (vzorce, formátování, grafická animace)]]> </PopisUrovne> <Kompetence Uroven="6" id="45667" Kod="l21._.0055" Typ="OdborneZnalosti" Vhodnost="1"> <Nazev>technické bezpečnostní systémy</nazev> <Kompetence Uroven="6" id="47834" Kod="l21._.0051" Typ="OdborneZnalosti" Vhodnost="1"> <Nazev>ochrana a ostraha objektů, osob a majetku</nazev> <Kompetence Uroven="6" id="43412" Kod="l21._.0054" Typ="OdborneZnalosti" Vhodnost="2"> <Nazev>projektování bezpečnostních systémů organizací</nazev> <Kompetence Uroven="6" id="44520" Kod="l21._.0042" Typ="OdborneZnalosti" Vhodnost="2"> <Nazev>technická, administrativní a informační bezpečnost orgánů a úřadů státní správy a samosprávy a jejich činnosti</nazev> <Kompetence Uroven="6" id="47720" Kod="l21.D.2548" Typ="OdborneDovednosti" Vhodnost="1"> <Nazev>Navrhování koncepcí a vypracovávání systémových projektů komplexní bezpečnosti organizací</nazev> <Kompetence Uroven="6" id="47980" Kod="l21.D.6541" Typ="OdborneDovednosti" Vhodnost="1"> <Nazev>Posuzování bezpečnostních projektů soukromých bezpečnostních služeb a jejich dodavatelů, vlastní ochrany organizací apod.</nazev> <Kompetence Uroven="6" id="49987" Kod="l21.D.2542" Typ="OdborneDovednosti" Vhodnost="2">

12 <Nazev>Příprava a implementace dílčích bezpečnostních projektů organizací</nazev> </SeznamKompetenci> 1.9. Zdravotní podmínky: element <SeznamZdravotnichPodminek> Číselníky Zdravotní podmínky Úrovně zdravotních požadavků SeznamZdravotnichPodminek Seznam zdravotních podmínek jednotky práce z číselníku. V případě, že se jedná o typ jednotky práce Povolání (viz element <Identifikace>), tak je tento element prázdný. ZdravotniPodminka Zdravotní podmínka Položka z číselníků. Atribut Typ: Textový řetězec, typ zdravotní podmínky, může nabývat hodnot R (relativní, omezující) nebo A (absolutní, vylučující), povinné Formát uzlu: textový řetězec, název zdravotní podmínky <SeznamZdravotnichPodminek> <ZdravotniPodminka Typ="R">Závažná endokrinní onemocnění.</zdravotnipodminka> <ZdravotniPodminka Typ="R">Poruchy vidění.</zdravotnipodminka> <ZdravotniPodminka Typ="R">Duševní poruchy.</zdravotnipodminka> <ZdravotniPodminka Typ="R">Závažná psychosomatická onemocnění.</zdravotnipodminka> <ZdravotniPodminka Typ="R">Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.</zdravotnipodminka> <ZdravotniPodminka Typ="A">Záchvatovité a kolapsové stavy.</zdravotnipodminka> <ZdravotniPodminka Typ="A">Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování. </ZdravotniPodminka> </SeznamZdravotnichPodminek> Garance: element <Garance> Garance Informace o garanci Koordinator Obsahuje informace o koordinátorovi NazevOrganizace Název organizace koordinárora Formát uzlu: textový řetězec KontaktniOsoba Kontaktní osoba za koordinátora Formát uzlu: textový řetězec Garant Obsahuje informace o garantovi (Sektorové radě) Subjekt Název subjektu (Sektorová rada) Formát uzlu: textový řetězec KontaktniOsoba Kontaktní osoba za garanta Formát uzlu: textový řetězec Garant na garanta Formát uzlu: textový řetězec <Garance> <Koordinator> <NazevOrganizace>Koordinační rada</nazevorganizace> <KontaktniOsoba>Bohumil Mužík, Ing.</KontaktniOsoba> </Koordinator> <Garant>

13 <Subjekt>Sektorová rada pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce</subjekt> <KontaktniOsoba>Václav Nepraš, Ing.</KontaktniOsoba> </Garant> </Garance> Soubor ke stažení - informace o všech jednotkách práce XML schémata Schéma _zakladni-typy.xsd detail-jednotky-prace.xsd vsechny-jednotky-prace.xsd Popis Definice základních typů, které se využívají v dalších schématech. Detailní informace o jednotce práce. Seznam detailních informací o jednotkách práce. Základní struktura souboru VsechnyJednotkyPrace DetailJednotkyPrace Obsahuje všechny exportované jednotky práce Detailní informace o jedné jednotce práce. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <VsechnyJednotkyPrace xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <DetailJednotkyPrace>... </DetailJednotkyPrace> <DetailJednotkyPrace>... </DetailJednotkyPrace> <DetailJednotkyPrace>... </DetailJednotkyPrace>... </VsechnyJednotkyPrace>

14 Webové služby pro práci s číselníky Název služby Popis Parametry SeznamCiselniku Vrací seznam dostupných číselníků. Ciselnik Vrací položky vybraného číselníku. Kód číselníku: textová položka Webová služba SeznamCiselniku XML schémata Schéma seznam-ciselniku.xsd Popis Seznam základní identifikačních údajů o číselnících. Struktura XML SeznamCiselniku Ciselnik Obsahuje seznam všech dostupných číselníků Základní identifikační údaje o číselníku. Atribut ID slouží pro jednoznačnou identifikaci číselníku a jeho plný název číselníku je v uzlu tohoto elementu. Formát uzlu: Textový řetězec Atribut ID: Textový řetězec, maximální délka 50 znaků <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <SeznamCiselniku xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance">... <Ciselnik ID="Cis_KvalSkupinaEQF">Kvalifikační skupina EQF</Ciselnik> <Ciselnik ID="Cis_OdbornySmerS1">Odborné směry S1</Ciselnik> <Ciselnik ID="Cis_KKOV">KKOV</Ciselnik>... </SeznamCiselniku> Webová služba Ciselnik XML schémata dostupných číselníků Kód číselníku Název XML Cis_Certifikat Certifikáty cis-certifikat.xsd Cis_HodnotyKKOV Hodnoty KKOV cis-vhodnost-kkov.xsd Cis_ISCO ISCO cis-isco.xsd Cis_KKOV KKOV cis-kkov.xsd Cis_KvalSkupinaEQF Kvalifikační skupina EQF cis-kvalifikacni-uroven.xsd Cis_NarocnostCertifikatu Náročnosti certifikátu cis-narocnost-certifikatu.xsd Cis_OblastPriklPrace Oblasti příkladů práce cis-typ-prikladu-prace.xsd Cis_OdbornySmerS1 Odborné směry S1 cis-odborny-smer.xsd Cis_PracovniPodminka Pracovní podmínky cis-pracovni-podminky.xsd Cis_Praxe Praxe cis-praxe.xsd Cis_PredpisPraxe Předpisy praxe cis-praxe-predpis.xsd Cis_SkupinaCertifikatu Skupiny certifikátů cis-skupina-certifikatu.xsd

15 Cis_TypJP Typ jednotky práce cis-typ-jednotky-prace.xsd Cis_UrovenPracovniPodminky Úrovně pracovních podmínek cis-uroven-pracovni-podminky.xsd Cis_UrovenZdravPozadavku Úrovně zdravotních požadavků cis-typ-zdravotni-podminky.xsd Cis_ZavaznostCertifikatu Závaznosti certifikátů cis-zavaznost-certifikatu.xsd Cis_ZdravotniPozadavek Zdravatní požadavky cis-zdravotni-podminky.xsd DatCis_KurzyNSP6 Další doplňkové vzdělání cis-ddv.xsd Vip_CisKraje Regiony cis-regiony.xsd Cis_Nsk_Kvalifikace Profesní kvalifikace NSK cis-profesni-kvalifikace.xsd Cis_RVP Rámcové vzdělávací programy (RVP) cis-rvp.xsd Cis_Kopetence Kompetence cis-kompetence.xsd

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Informace týkající se konkrétního zaměstnání

Informace týkající se konkrétního zaměstnání Informace týkající se konkrétního zaměstnání Zvolené zaměstnání: Mzdová účetní 1) Popis povolání Mzdová účetní se zabývá činnostmi, které jsou spojeny s výpočtem mezd či platů zaměstnanců, vede mzdovou

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Profese knihovník v národní soustavě povolání

Profese knihovník v národní soustavě povolání Profese knihovník v národní soustavě povolání Komise pro služby Moravská zemská knihovna v Brně: 3. listopadu 2011 Vybráno z prezentací Zlaty Houškov kové Hanuš Hemola Národní soustava povolání http://www.nsp.cz/

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Knihovnické profese v NSP

Knihovnické profese v NSP Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Knihovnické profese v NSP České Budějovice, 3. 11. 2014 Zlata Houšková Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY Zakázka:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ)

ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ) SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ) Zakázka:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Technik prodeje osobních automobilů (kód: M)

Technik prodeje osobních automobilů (kód: M) Technik prodeje osobních automobilů (kód: 23-122-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Prodejce motorových

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci Obsah: 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 3 2. POPIS SLUŽBY... 4 2.1 Forma a struktura rozhraní... 4 2.2 Dostupnost služby...

Více

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Příloha 09 Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní 1. Počítačová způsobilost Obecné dovednosti práce s PC a se základním SW vybavením potřebným pro běžnou administrativní

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Datové soubory Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.1 2013 MVČR Obsah Datové soubory s údaji držitelů datových schránek 1 Úvod...3 1.1

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ

JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ žádostí o grant Jednotka výsledků učení (JVU) Co je jednotka výsledků učení? - část kvalifikace - ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí - jednotlivé JVU lze kombinovat,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M)

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M) Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: 23-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Technik jakosti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text, který je

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci OKsystem a.s. 2015 Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 POPIS SLUŽBY... 3 2.1 Forma a struktura rozhraní... 3 2.2 Dostupnost služby...

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů (kód: H)

Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů (kód: H) Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-092-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU TEXTILNICTVÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU TEXTILNICTVÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU TEXTILNICTVÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního řešení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

ROZVOJ A IMPLEMENTACE NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ N S K II.

ROZVOJ A IMPLEMENTACE NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ N S K II. ROZVOJ A IMPLEMENTACE NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ N S K II. Proč vytvářet Národní soustavu kvalifikací? Co je to Národní soustava kvalifikací? Na co chceme navázat? Čeho chceme docílit? S kým to chceme

Více