LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře Datum: Datum: Platnost od: Celkový počet stránek: 24 Rozdělovník: MATRICE = řízený výtisk č.1 - vedoucí, MK laboratoře Aktuální platná verze - Verze: 01 Řízený výtisk č. 1

2 Strana/celkem 2/24 Schválil: Rozprimová OBSAH 1 Úvod 2 Informace o laboratoři 2.1 Identifikace laboratoře a důležité údaje 2.2 Kontakty 2.3 Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště 2.4 Organizace laboratoře (Provozní doba laboratoře) 2.5 Odběrová místa 2.6 Zdravotní pojišťovny, samoplátci 3 Spektrum nabízených služeb 3.1 Základní informace 3.2 Přehled laboratorních vyšetření 4 Preanalytické podmínky 4.1 Neovlivnitelné faktory preanalytické variability 4.2 Ovlivnitelné faktory preananalytické variability Stravovací návyky-dieta Kofein a kouření Alkohol a drogy Vliv léků Psychický stres Fyzická zátěž a tělesná aktivita Poloha při odběru 5 Návody pro pacienty před vyšetřením 5.1 Odběr na vyšetření metabolizmu tuků 5.2 Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera-dospělý pacient 5.3 Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera-dětský pacient 5.4 Průkaz okultního krvácení ve stolici 5.5 Sběr moče (za 24 hodin) 5.6 Sběr moče pro vyšetření mikroalbuminurie 6 Odběr vzorku 6.1 Požadavkové listy (žádanky) 6.2 Používaný odběrový systém 6.3 Příprava pacienta před vyšetřením, vlastní odběr vzorku 6.4 Požadovaný objem biologického materiálu pro vyšetření (objem vzorku) 6.5 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita 6.6 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky 7 Příjem materiálu 7.1 Příjem žádanek a vzorků 7.2 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku 7.3 Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření) 7.4 Požadavky na urgentní vyšetření Statim 8 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků 9 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky

3 Strana/celkem 3/24 Schválil: Rozprimová 10 Transport a separace odebraného materiálu 10.1 Hlavní zásady 10.2 Podmínky transportu pro jednotlivé druhy biologického materiálu 11 Podmínky skladování již vyšetřených vzorků 12 Vyšetřování jinými laboratořemi 12.1 Vyšetřování ve spolupracujících laboratořích 12.2 Vyšetřování ve smluvních laboratořích 13 Vydávání výsledků 13.1 Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv 13.2 Hlášení výsledků s kritickými hodnotami 13.3 Revize výsledků a nálezů 13.4 Časová dostupnost výsledků 14 Stížnosti a podněty od klientů 14.1 Příjem stížnosti 14.2 Vyřízení stížnosti 15 Ostatní služby poskytované laboratoří 15.1 Konzultační činnost 15.2 Zajištění spotřebního materiálu 16 Související dokumenty 17 Přílohy Příloha č.1 - Abecední seznam laboratorních vyšetření Příloha č.2 - Tabulky Příloha č.3 - Požadavkový list (žádanka) Příloha č.4 - Vzor výsledkového listu

4 Strana/celkem 4/24 Schválil: Rozprimová 1 Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, předkládáme Vám nabídku našich služeb, které poskytujeme v oblasti laboratorní medicíny. Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a klientům. Je připravena v souladu s normou ISO Prioritním cílem laboratoře je prospěch klienta, zvláště pak přispění ke správnému stanovení diagnózy, sledování účinku léčby a ke zvýšení kvality života. Tomuto cíli zcela podřizujeme své postupy a aktivity. 2 Informace o laboratoři 2.1 Identifikace laboratoře a důležité údaje Název laboratoře AGILAB group s.r.o. Identifikační údaje IČO , IČZ Registr NASKL (RLK/0286/802) Jednatelka společnosti a vedoucí laboratoře RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc. Adresa Velehradská 1652/23, Praha 3, Předmět činnosti Okruh působnosti laboratoře laboratorní diagnostika v odbornostech klinická biochemie, hematologie, imunologie a mikrobiologie služby pro ambulantní zdravotnická zařízení 2.2 Kontakty Vedoucí pracoviště Zástupce vedoucí Manažer kvality Pracovníci: Odborný garant: Vedoucí laborantka RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc. RNDr. Vlasta Chýlková, CSc. Mgr. Alena Šibravová RNDr. Markéta Ibrahimová, PhD. Ing. Jana Hřebačková Prof. MUDr. Miroslav Engliš, CSc. MUDr. Jan Vydra Naděžda Janovská

5 Strana/celkem 5/24 Schválil: Rozprimová Telefonní linky laboratoř Telefonní linka odběry (Krčská 58, Praha 4) Fax webové stránky Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště Laboratoř AGILAB group s.r.o. provádí biochemická, imunologická, hematologická a mikrobiologická vyšetření, včetně odběru biologického materiálu a konzultačních služeb. Laboratoř je vedena v registru klinických laboratoří pod č. RKL 0286/802 a splňuje základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru. 2.4 Organizace laboratoře Provozní doba laboratoře Po Pá 7:00 17:00 Příjem biologického materiálu Po Pá 7:00 15:00 Odběry biologického materiálu (Krčská 58, Praha 4) Po Pá 6:45 10:00 Odběry a vyšetření jsou prováděny i mimo uvedené hodiny po předchozí domluvě. 2.5 Odběrová místa AGILAB group s.r.o., Krčská poliklinika Krčská 1079/58, Praha 4 provozní doba: Vlastní odběrová místnost laboratoře Agilab group s.r.o. se nachází v 1NP Krčské polikliniky. Kvalifikovaný zdravotnický personál zde provádí odběry na požadovaná vyšetření dle žádanky. Je vypracován standardní operační postup pro odběr žilní a kapilární krve. Odběrové místo Adresa Provozní doba Agilab group s.r.o., Krčská poliklinika Krčská 1079/58, Praha 4 6:45 10:00 Medico s.r.o. Ke Stáčírně 607, Praha4 7:00 8:15 Hlasové a sluchové centrum s.r.o. Španělská 4, Praha 2 8:00 9:15

6 Strana/celkem 6/24 Schválil: Rozprimová Online 24, s.r.o. Karlovo nám. 3, Praha 2 7:30 10: Zdravotní pojišťovny, samoplátci AGILAB group je smluvním partnerem : 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 201 Vojenská zdravotní pojišťovna 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 217 Zdravotní pojišťovna Metal Aliance 228 Média 333 Pojišťovna VZP, a.s. Bodové ohodnocení jednotlivých vyšetření je uvedeno na Laboratorní vyšetření pro samoplátce : Pacienti, kteří si vyšetření z jakéhokoli důvodu hradí sami, mají možnost úhrady platbou předem u lékaře. Na žádance musí být výrazně označeno SAMOPLÁTCE Nemá být vyplněná kolonka Pojišťovna a to i v případě, že se jedná o pojištěného pacienta, který pouze na vlastní žádost požaduje vyšetření bez zdravotní indikace (např. vyšetření HIV pro výjezd do zahraničí) Faktury za provedené výkony jsou předány indikujícímu lékaři k proplacení formou bezhotovostní nebo hotovostní platby. 3 Spektrum nabízených služeb 3.1 Základní informace Základní informace o jednotlivých vyšetřeních jsou uvedeny v příloze č.1 Abecední seznam laboratorních vyšetření. Informace a pokyny pro pacienty a pro odběrová oddělení jsou shrnuty v kapitole Návody pro pacienty před vyšetřením. Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) je uveden v kapitole Používaný odběrový systém, typ primárního vzorku a množství, které je třeba pro dané vyšetření odebrat uvádí kapitola Požadovaná množství biologického materiálu pro vyšetření (objem vzorku). Kapitola Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření) obsahuje instrukce pro dodatečné vyžádání analýz včetně časového limitu od data odebrání primárního vzorku. Laboratoř AGILAB group s.r.o. současně poskytuje: A) konzultační služby v oblasti klinické biochemie, imunologie, alergologie a serologie B) logistické služby související s laboratorním vyšetřením (svoz materiálu, doprava

7 Strana/celkem 7/24 Schválil: Rozprimová výsledkových listů, dodávky odběrového materiálu) C) komplexně zajištěný přístup k datům, jejich bezpečnou ochranu a vhodné zpracování v Otevřeném laboratorním informačním systému (Open LIMS) STAPRO 3.2 Přehled laboratorních vyšetření Laboratoř AGILAB group s.r.o. poskytuje: základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, další tělesné tekutiny a biologické materiály) základní hematologická vyšetření krve specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů a kostních metabolitů, proteinových frakcí v různých biologických materiálech) základní a specializovaná vyšetření pro diagnostiku poruch imunity; tato vyšetření jsou průběžně inovována vzhledem k rychlému rozvoji poznání v oblasti imunologie a alergologie průkaz specifických protilátek proti infekčním agens (virové hepatitidy, AIDS, lymské boreliózy, infekční mononukleózy, chlamydie a dalších) průkaz autoprotilátek (ANF, ANCA, ENA, AMA, specifické protilátky proti orgánovým antigenům a další) Základní mikrobiologická vyšetření laboratoř zajišťuje v laboratořích Cotraxim s.r.o., specializovaná mikrobiologická vyšetření v laboratořích společnosti Vidia Diagnostika s.r.o. a Státního zdravotního ústavu, specializovaná hematologická vyšetření v laboratořích VFN a 1. LF UK a v Transfúzní stanici FN Královské Vinohrady. 4 Preanalytické podmínky 4.1 Neovlivnitelné faktory preanalytické variability Pohlaví, věk Pohlaví a věk jsou zohledněny v referenčních mezích a hrají důležitou úlohu při interpretaci výsledků. Rasa Různé rasy mají odlišné některé metabolické cesty a množství svalové hmoty (např. afričané mají až dvojnásobnou aktivitu kreatinkinázy, asiaté vyšší aktivitu slinné amylázy). Příslušníci afrických etnických skupin mají významně menší počet granulocytů než běloši. Cyklické změny (denní,roční) Jsou to periodické jevy, které lze s určitou nejistotou predikovat. Koncentrace některých analytů se mění během dne či roku. Například koncentrace železa, draslíku a anorganického fosforu je nižší odpoledne než ráno. Naopak koncentrace kreatininu je ráno minimální a dosahuje maxima večer. Diurnální rytmus je známý u kortizolu, v měsíčním rytmu jsou vylučovány ženské pohlavní hormony. Gravidita Gravidita vede ke změnám koncentrací, aktivit nebo počtu komponent : zvýšení produkce vazebných proteinů a následné zvýšení

8 Strana/celkem 8/24 Schválil: Rozprimová koncentrace kortizolu a tyreoidálních hormonů, zvýšení plazmatického objemu, ovlivněny jsou proto plazmatické proteiny a dochází ke snížení koncentrace krevních elementů, zvýšení glomerulární filtrace (o 50% ), zvýšení objemu moče, zvýšení reaktantů akutní fáze, zvýšení sedimentace (až 5x ), pokles železa, transferinu, erytrocytů, přesun směrem k anabolismu (pokles urey), Biologický poločas stanovované látky Biologický poločas je nutné brát v úvahu u akutních nebo měnících se stavů. (např. u krátkou dobu trvajících stavů je nutné využít bílkovinu s krátkým biologickým poločasem, jako je transferin a zejména prealbumin) 4.2 Ovlivnitelné faktory preanalytické variability Stravovací návyky Při většině vyšetření se vyžaduje odběr krve nalačno, což znamená po 10-12ti hodinovém hladovění. Při nedodržení této podmínky dochází ke změnám koncentrace nebo aktivity prostřednictvím několika mechanizmů: - strava bohatá na cukry zvyšuje glukózu. Sekundární důsledky vyplavení inzulínu - způsobují pokles koncentrace kalia a fosfátů - strava bohatá na tuky zvýšení triacylglycerolů, vznik chylózního séra - strava bohatá na bílkoviny zvyšuje bílkovinu, kreatinin, ureu, kyselinu močovou, amoniak a fosfáty - prodloužení lačnění až hladovění zvyšuje kyselinu močovou, A, volné mastné kyseliny, snižuje koncentraci inzulínu, apolipoproteinů, triacylglycerolů, cholesterolu - nízkoproteinové diety vedou ke snížení prealbuminu, transferinu, ceruroplazminu, albuminu, prolaktinu - dehydratace ovlivňuje některé výsledky a ztěžuje odběr Kofein a kouření Kofein vyvolává zvýšení glukózy a neesterifikovaných mastných kyselin. Kouření působí změny jak okamžité tak trvalé. Kuřáci mívají vyšší hladinu fibrinogenu, hemoglobinu, železa, glukózy, cholesterolu a CEA. Kouření může ovlivnit i rychlost metabolizace léků(teofylin) Alkohol a drogy Pacient by neměl přijímat alkohol 24 hodin před vyšetřením, jinak můžeme pozorovat: vzestup koncentrace triacylglycerolů, uvolnění jaterních enzymů do krve, ovlivnění metabolismu glukózy (hypoglykémie), porucha renálního vylučování kyseliny močové (hyperurikémie). U dlouhodobé konzumace alkoholu dochází ke zvýšení GGT, ALT, AST, triacylglycerolů, cholesterolu a některých hormonů. Konzumace drog vede ke zvýšení amylázy, lipázy, AST, ALT, A, TSH a prolaktinu. Klesá

9 Strana/celkem 9/24 Schválil: Rozprimová hladina inzulínu, kreatininu, glukózy a kyseliny močové Vliv léků Podávání léků může ovlivnit vyšetření působením na metabolismus stanovované látky nebo ruší při vlastním stanovení. Jako léky se mohou podávat i stanovované látky( infúze roztoku glukózy, aminokyselin, iontů či tukových emulzí) Psychický stres Psychický stres doprovází závažnější onemocnění, lékařský výkon, ale i odběr krve -zejména u dětí. Projevuje se vyplavením hormonů kůry i dřeně nadledvin a jejich metabolickými účinky, např. hyperglykémií ap Fyzická zátěž a tělesná aktivita Fyzická aktivita vede k četným změnám: k přesunu tekutin z intravazálního do intersticiálního prostoru( hemokoncentrace),v séru stoupá koncentrace celkové bílkoviny, hemoglobinu a hematokritu uvolnění svalových bílkovin do krevního oběhu (stoupá aktivita CK, AST, LD) při anaerobní zátěži klesá ph a stoupá koncentrace laktátu v krvi) Poloha při odběru Poloha pacienta má svou úlohu při odběru i určitou dobu před ním. Je vhodné zajistit polohu v sedě. Vstoje dochází k přesunu tekutiny z intravazálního prostoru do intersticia, koncentrace např. hematokritu může stoupnout až o 10-15%. 5 Návody pro pacienty před vyšetřením 5.1 Odběr na vyšetření metabolizmu tuků Vážená paní, vážený pane, na radu Vašeho lékaře jste se rozhodli pro vyšetření některých látek metabolizmu tuků, které se mohou významně podílet na vývoji onemocnění srdce, cév a slinivky břišní. Jedním ze základních předpokladů spolehlivých výsledků vyšetření je i Vaše spolupráce, konkrétně: 1. Odběr malého objemu krve ze žíly bude proveden v předem dohodnutém dni v době od 7.00 do 9.00 hod. 2. Dvanáct hodin před odběrem, tj. zhruba od 19 hodin předchozího dne, již nepřijímejte žádnou potravu! 3. Večeři v den před odběrem volte chudší, neměla by obsahovat mléčné výrobky, vajíčka, tučná masa, sladkosti hodin před vyšetřením nepijte alkoholické nápoje (včetně piva!) 5. Bez omezení, a to i ráno v den odběru můžete pít podle potřeby vodu, neochucené minerální vody, neslazený čaj, černou kávu. 5.2 Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera- dospělý pacient Vážená paní, vážený pane, na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit přítomnost buněčných elementů v moči. Abychom mohli vyšetření provést,

10 Strana/celkem 10/24 Schválil: Rozprimová potřebujeme znát naprosto přesně objem moče vyloučené za určitou dobu. Řiďte se prosím důsledně následujícími pokyny: 1. Sběr začíná v určený den přesně v... hodin (čas zahájení sběru moče), kdy se naposledy důkladně vymočíte na záchodě MIMO sběrnou nádobu. Od této doby močíte veškerou moč do sběrné nádoby (zcela čisté a suché uzavíratelné sklenice). 2. Sběrné období trvá 3 hodiny. 3. Po třech hodinách sběru moče se vymočíte do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o jediné močení do sběrné nádoby. Nemůžete-li se vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí 2,5 až 3,5 hodiny. Na štítku musí být vždy uveden čas zahájení sběru moče a čas posledního močení do sběrné nádoby (tj. začátek a konec sběrného období). První a druhý čas uvádějte s přesností na minuty. 4. Močení do sběrné nádoby lze provést pouze po hygienické očistě genitálu, u žen zásadně po sedací koupeli. 5. Během pokusu můžete pít, dávka tekutin by se měla během sběrného období pohybovat okolo 300 ml. 6. Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být doručena do 60 minut po ukončení sběru do ordinace ošetřujícího lékaře. Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku. 5.3 Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera- dětský pacient Vážení rodiče, na žádost ošetřujícího lékaře budeme Vašemu dítěti provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit přítomnost buněčných elementů v moči. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně objem moče vyloučené za určitou dobu. Řiďte se prosím důsledně následujícími pokyny: 1. Sběr začíná v určený den... přesně v... hodin (čas zahájení sběru moče), kdy se dítě naposledy důkladně vymočí na záchodě MIMO sběrnou nádobu. Od této doby dítě močí veškerou moč do sběrné nádoby (zcela čisté a suché uzavíratelné sklenice). 2. Sběrné období trvá 3 hodiny. 3. Po třech hodinách sběru moče se dítě vymočí do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o jediné močení do sběrné nádoby. Nemůže-li se Vaše dítě vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí 2,5 až 3,5 hodiny. Na štítku musí být vždy uveden čas zahájení sběru moče a čas posledního močení do sběrné nádoby (tj. začátek a konec sběrného období). První a druhý čas uvádějte s přesností na minuty. 4. Močení do sběrné nádoby je vhodné provést po hygienické očistě genitálu, u děvčat po sedací koupeli. 5. Před pokusem nechte dítě pít tak, jak je zvyklé. Během pokusu by mělo dítě ve věku do 8 let vypít ml (1-2 dcl, ne více), děti osmileté a starší ml (2-3 dcl, ne více). 6. Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být doručena do 60 minut po ukončení sběru do ordinace ošetřujícího lékaře.

11 Strana/celkem 11/24 Schválil: Rozprimová Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku. 5.4 Průkaz okultního krvácení ve stolici Vážená paní, vážený pane, tímto testem může být prokázáno skryté, tedy nepatrné množství krve ve stolici. K vyšetření jsou třeba vzorky ze tří po sobě následujících stolic, zpravidla tedy ze tří dnů. Tři dny před započetím testu se doporučuje jíst zbytkovou stravu, obsahující větší množství tepelně upravené zeleniny, potraviny bohaté na vlákninu (celozrnný chleba apod.). Je nutno se vyvarovat jídel obsahujících maso, játra a krevní výrobky (tlačenka, jelita apod.). Vzhledem k tomu, že test je ovlivněn i přítomností významného množství vitamínu C, neberte v tuto dobu tablety obsahující tento vitamín a nepijte ovocné šťávy. Při průjmu, krvácení hemeroidů nebo menstruaci by se test neměl provádět. Test naopak neovlivní lehké krvácení z dásní při čištění zubů. Provedení testu: a) Testovací karty uchovávejte chráněné před sluncem a přílišným teplem. 1. Do předtištěných kolonek vyplňte své jméno, rodné číslo a datum, kdy test provádíte. 2. Otevřete první testační políčko odklopením nahoru. Přiloženou papírovou špachtlí odeberte malý kousek stolice velikosti hrášku. 3. Tento kousek stolice naneste do prvního políčka tak, aby bylo políčko zcela zaplněno. Špachtli vyhoďte. 4. Opakujte tento postup vždy s novou špachtlí i pro další 2 políčka. Vzorek odeberte z jiného místa stolice. 5. Uzavřete testovací kartu, oddělte a vložte do obálky. 6. Druhý a třetí den postupujte stejně. Po skončení odběrů je odevzdejte svému ošetřujícímu lékaři. b) Odběr do zkumavky 1. Doporučuje se odebírat vzorky na toaletní papír nebo do vhodné nádoby (není součástí testu). 2. Odšroubujte vrch zkumavky a postupně ponořte špičku sondy do vzorku stolice na šesti různých místech. 3. Sondu vložte do zkumavky, dobře zašroubujte a potřepte. Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku. 5.5 Sběr moče za 24 hodin Vážená paní, vážený pane, na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování některých látek močí za 24 hodin. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát přesně objem moče vyloučené za 24 hodin. Postupujte přesně podle následujících pokynů: 1. Ráno v 6 hodin se vymočíte naposledy do záchodu (NIKOLI DO LÁHVE) a teprve od této doby budete veškerou další moč (i při stolici) sbírat do sběrné nádoby označené I. Po naplnění této nádoby můžete pokračovat ve sběru moče do nádoby označené II. Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 6 hodin, se do nádoby

12 Strana/celkem 12/24 Schválil: Rozprimová vymočíte naposledy. 2. Během vyšetření jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte cca 2 l tekutin za 24 hodin. Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem po dobu sběru moče vynechejte. 3. Sběrné nádoby s močí uchovávejte během sběru na chladném místě. 4. Po ukončení sběru odneste obě sběrné nádoby do ordinace ošetřujícího lékaře. Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku. 5.6 Sběr moče pro vyšetření mikroalbuminurie Vážená paní, vážený pane, na žádost ošetřujícího lékaře a pro přesnější posouzení vašeho zdravotního stavu provedeme vyšetření moče na mikroalbuminurii. Jedná se o speciální vyšetření, které přispívá ke zhodnocení funkce ledvin. Řiďte se prosím přesně následujícími pokyny: 1. Moč sbírejte v průběhu 8 hodin v klidovém stavu (t.j. v noci). 2. Ve 22:00 hodin před ulehnutím se naposledy vymočíte na toaletě MIMO sběrnou nádobu. Během noci (pokud budete močit) sbírejte veškerou moč do sběrné nádoby, která je k tomu účelu určena. 3. V 6 hodin ráno se do této nádoby vymočíte naposledy. 4. Nádobu po celou dobu uchovávejte na chladném místě. 5. Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být po ukončení sběru doručena do ordinace ošetřujícího lékaře. Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku. 6 Odběr vzorku 6.1 Požadavkové listy (žádanky) Základním požadavkovým listem je barevný formulář laboratoře AGILAB group s.r.o. formátu A4. Požadavkový list je určen pro současné dodání všech v laboratoři analyzovaných materiálů (tj. srážlivá a nesrážlivá krev, ranní a sbíraná moč, dialyzát, sliny, stolice) a obsahuje všechny informace nutné pro provedení požadovaných vyšetření (v souladu s vyhláškou č.195/2005 Sb) Na požadavkovém listu musí být povinně vyplněny základní identifikační znaky: číslo pojištěnce klienta(rodné číslo, číslo pojistky u cizinců), kód zdravotní pojišťovny pojištěnce (klienta), základní a další diagnózy klienta, příjmení a jméno klienta datum narození a pohlaví klienta v případě, že tato data nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce, datum a čas odběru, datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován programem OpenLIMS po přijetí žádanky),

13 Strana/celkem 13/24 Schválil: Rozprimová identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat jméno lékaře, název zdravotnického zařízení, IČP a odbornost lékaře), kontakt na objednavatele adresa, telefon, FAX, urgentnost dodání výsledků, identifikace osoby provádějící odběr (podpis), požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku, resp.vzorkům.) V případě samoplátce nemusí průvodní list (žádanka) obsahovat: kód pojišťovny jméno lékaře nebo jiné osoby legálně oprávněné požadovat vyšetření Laboratoř NESMÍ přijmout žádanku pacienta, je-li objednavatelem lůžkové oddělení, tj. lékař s odborností H nebo jednotka intenzivní péče (odbornost I). Tyto odbornosti podléhají zvláštnímu režimu evidence a zahrnují agregované výkony. Je nepřípustné používat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance. Laboratoř NESMÍ přijmout žádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost) u pacientů starších 19 let. Požadavek na vyšetření dítěte od lékaře jiné než pediatrické odbornosti může být přijat pouze tehdy, je-li věk pacienta vyšší než 10 let. Laboratoř NESMÍ přijmout žádanku pacienta muže s razítkem odbornosti 603 a 604 (gynekologie). Postup při odmítnutí vzorku viz kapitola Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků. Postup při nesprávné identifikaci viz kapitola Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. 6.2 Používaný odběrový systém Bezpečnostní systém odběrových nádobek slouží k odběru krve pro analýzu v laboratorní diagnostice. Jedná se o uzavřený vakuovaný systém, který obsahuje jehlu s dvojím zakončením s bezpečnostním ventilem, držák a zkumavku s přednastaveným vakuem. Biologický materiál Srážlivá žilní krev Typ odběrové nádobky Zkumavka s aktivátorem hemokoagulace (červené víčko) Zkumavka s dělícím gelem (žluté víčko) TYPY ODBĚROVÝCH ZKUMAVEK Skupiny metod dle žádanky Biochemie, ELFO bílkovin, Kardiální markery, Tumorové markery, Hormony, vitamíny, Vyšetření štítné žlázy, Autoprotilátky, Specifické bílkoviny, Ukazatelé zánětu, Imunoglobuliny, Bakteriální/parazitární agens, Virová agens Hepatitidy, Diagnostika autoimunitních onemocnění, Diagnostika alergických onemocnění Nesrážlivá žilní krev Zkumavka s K2EDTA Hematologie KO +5-popul.dif, retikulocyty, Imunofenotypizace,

14 Strana/celkem 14/24 Schválil: Rozprimová Nesrážlivá žilní krev Nesrážlivá žilní krev Nesrážlivá žilní krev Moč Sbíraná moč Stolice (fialové víčko) Zkumavka s Nacitrátem (modré víčko) Zkumavka s Li - heparinem (zelené víčko) Zkumavka s Na citrátem (černé víčko) Sterilní plastová zkumavka s modrým uzávěrem Plastová láhev bez konzervačního činidla Soupravy pro okultní krvácení glykovaný hemoglobin Quickův test - INR, APTT, fibrinogen, D-Dimery, koagulační faktory, vyšetření destičkových a plazmatických funkcí Fagocytóza (ingesce částic) HLA B27 Sedimentace erytrocytů Vyšetření moče chemicky, vyšetření močového sedimentu biochemická analýza moče (elektrolyty, kreatinin, močovina..) Okultní krvácení 6.3 Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku Příprava pacienta Odběr žilní krve je vhodné provést ráno mezi hodinou. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze, má pacient po konzultaci s lékařem vynechat léky 3 dny před odběrem. Jinak je nezbytné uvést seznam podávaných léků na žádance. Ráno před odběrem se doporučuje, aby pacient vypil 0,25 l vody, resp.čaje. Odběr žilní krve Při použití odběrového vakuového systému se vloží vhodná jehla do držáku, palcem se stabilizuje poloha žíly ve vzdálenosti 2 až 5 cm od místa vpichu. Po dezinfekci kůže se provede vpich a následně se do držáku vkládají odběrové nádobky. Nasazením vakuové nádobky před venepunkcí by došlo ke zrušení vakua v nádobce. Turniket lze odstranit bezprostředně po té, co začne krev vtékat do odběrové nádobky. Je-li v odběrové nádobce protisrážlivé činidlo, je nezbytné zabránit styku tohoto činidla s víkem nádobky a zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Nádobky obsahující protisrážlivá činidla je nutné bezprostředně po odběru důkladně a šetrně promíchat. V případě většího počtu odběrů z jednoho vpichu je doporučeno následující pořadí: 1. odběrová nádobka bez přísad 2. odběrové nádobky pro hemokoagulaci

15 Strana/celkem 15/24 Schválil: Rozprimová 3. odběrové nádobky s dalšími přísadami Odběr ranního vzorku moče Sběr moče Poučený pacient odebere střední proud ranní moče. Je nezbytné omýt zevní genitál, aby se zabránilo chemické a bakteriální kontaminaci. Pacient musí být před sběrem moče seznámen s technickým postupem sběru. Při sběru je nutné u dospělého dosáhnout objemu 1,5 2,0 l moče za 24 hodin. Proto by měl pacient v průběhu každých 6ti hodin sběru, s výjimkou noci, vypít asi 0,75 l vody nebo minerální vody. Při 24 hodinovém sběru moče se pacient ráno v den odběru vymočí mimo sběrnou nádobu. Od této doby 0 pak sbírá veškerou moč, včetně moče při stolici. Po uplynutí 24 hodin od zahájení sběru se vymočí do láhve naposledy. Uzavřenou, jménem a rodným číslem označenou, sběrnou láhev (lahve) s celým objemem moče doručí pacient k lékaři, který ji odešle do laboratoře. Sběr moče pro stanovení sedimentu dle Hamburgera Sběr moče je zahájen po předchozím vymočení mimo sběrnou nádobu a od tohoto okamžiku je sbírána veškerá moč do sběrné nádoby po dobu 3 hodin. Na žádance je třeba uvést čas zahájení sběru moče a čas posledního vymočení s přesností na minuty. Celý objem moče nutno odeslat do laboratoře. Stolice na okultní krvácení Tři dny před započetím testu se doporučuje jíst stravu obsahující větší množství tepelně upravené zeleniny a potraviny bohaté na vlákninu. Je nutno se vyvarovat jídel obsahující maso, játra a krevní výrobky. Test může být ovlivněn i přítomností významného množství vitaminu C a léků obsahujících železo, nesteroidními antirevmatiky, acetylsalicylovou kyselinu v kombinaci s alkoholem. Test by se neměl provádět při průjmu, krvácení hemeroidů nebo menstruaci, test naopak neovlivní lehké krvácení z dásní. Odběr vzorků se provádí 3 po sobě následující dny. 6.4 Požadovaný objem biologického materiálu pro vyšetření (objem vzorku) Stanovení základních biochemických testů (20 analytů), základních parametrů humorální imunity, stanovení specifických protilátek proti virům Stanovení speciálních analytů (hormonů, nádorových markrů, specifického IgE, autoprotilátek a protilátek proti infekčním agens) Krevní obraz Imunofenotypizace lymfocytů Vyšetření moče chemicky a vyšetření močového sedimentu 6 až 8 ml srážlivé krve vždy 1 ml srážlivé krve na každé 2 až 3 analyty 2 až 3 ml nesrážlivé krve (EDTA) 2 až 3 ml nesrážlivé krve (EDTA) 8 ml ranní moče

16 Strana/celkem 16/24 Schválil: Rozprimová Sběr moče pro stanovení odpadu iontů a bílkovin Stolice na okultní krvácení celý objem moče nasbírané za 24 hodin malý kousek stolice velikosti zrnka čočky 6.5 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení jménem a rodným číslem pacienta jsou odběrové nádobky skladovány při teplotě odběrové místnosti (cca 25 C), ne však na místě s přímým slunečním zářením. Tato doba nesmí být delší než 2 hodiny pro vyšetření analytů ze srážlivé krve. Vzorky krve odebrané pro stanovení krevního obrazu je možné v odběrových nádobkách (Vacuette a Vacutainer obsahujících K2EDTA) skladovat do druhého dne, ne však v lednici. Skladovat delší dobu než 6 hodin nelze vzorky srážlivé krve pro stanovení hladin glukózy a draslíku. 6.6 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Na základě směrnice (vyhláška MZ č. 440/2000 Sb) byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem. Kontaminace je důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky od pacientů s již diagnostikovaným přenosným virovým onemocněním mají být viditelně označeny. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. 7 Příjem materiálu 7.1 Příjem žádanek a vzorků Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena pouze jménem pacienta a chybí další povinné identifikační údaje, může ji laboratoř přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v

17 Strana/celkem 17/24 Schválil: Rozprimová uzavřeném obalu a podobně). 7.2 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku V laboratoři jsou přijímány pouze řádně označené vzorky materiálů, které mají na štítku čitelně napsáno jméno a rodné číslo pacienta. Po kontrole přijatého materiálu a žádanky jsou identifikační znaky pacienta dle požadavkového listu zadány do laboratorního informačního systému (OpenLIMS). Každému přijatému materiálu je přiřazeno laboratorní číslo, které je operačním systémem zpracováno v jedinečný čárový kód. Tento je pak tiskárnou vytisknut a štítek nalepen na zkumavku. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a zkumavce s biologickým materiálem. Přiřazené laboratorní číslo je uvedeno na výsledkovém listu. 7.3 Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření) Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření lze dodatečně provést ze vzorků již do laboratoře dodaných při dodržení následujících pravidel: 1. Dodatečná vyšetření požadovaná akutně budou provedena neprodleně po telefonickém objednání a žádanka na tato vyšetření doručena do laboratoře nejpozději do druhého dne. 2. Dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně lze telefonicky přiobjednat, budou však provedena až po zaslání dodatečné žádanky. 3. Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provádět s určitým omezením, které je dáno stabilitou analytu v odebraném biologickém materiálu (viz kapitola Abecední seznam laboratorních vyšetření ). Laboratoř skladuje vzorky při +4 až +8 C po dobu až 14 dnů. Po uplynutí daného časového intervalu vyšetření nelze provést, biologický materiál je likvidován, a je nutný odběr nového vzorku. 7.4 Požadavky na urgentní vyšetření Statim Pokud vyšetřující lékař požaduje některá vyšetření urgentně, vyznačí tento požadavek viditelně na žádance(požadavek se vyznačí slovem STATIM ). Laboratoř pak provede tato vyšetření přednostně, mimo rutinní sérii stanovení a výsledek nahlásí vyšetřujícímu lékaři telefonicky, se záznamem, zpravidla do hodiny od doručení do laboratoře. 8 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Odmítnout lze: žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní

18 Strana/celkem 18/24 Schválil: Rozprimová údaje (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČP odesílajícího lékaře nebo pracoviště, kód diagnózy) žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie žádanku muže od subjektu s odborností gynekologie žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení žádanku dítěte pod 10 let věku od zdravotnického subjektu s jinou než pediatrickou specializací žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi neoznačenou nádobu s biologickým materiálem biologický materiál bez žádanky 9 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Postup laboratoře při nesprávné identifikaci biologického materiálu: Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. Odesílající subjekt obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu. Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance: Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál v laboratoři upraví pro skladování (centrifugace krve, odlití moče apod.) a uskladní s ohledem na požadované typy vyšetření. Krevní obraz se vyšetří. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, je možné telefonicky vyžádat kompletní žádanku nebo doplňující údaje. 10 Transport a separace odebraného materiálu 10.1 Hlavní zásady Doprava vzorků do laboratoře zajišťuje AGILAB group s.r.o. dle dohodnutého harmonogramu svozu biologického materiálu. V naléhavých případech je možné dopravu vzorků po předchozí telefonické žádosti zajistit i v době mimo tento harmonogram Podmínky transportu pro jednotlivé druhy biologického materiálu Na základě směrnice (vyhláška MZ č. 440/2000 Sb) byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční.

19 Strana/celkem 19/24 Schválil: Rozprimová Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky od pacientů s již diagnostikovaným přenosným virovým onemocněním mají být viditelně označeny. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Transport a separace biologického materiálu AGILAB group s.r.o. transportuje vzorky biologického materiálu v termoboxech. Teplota je sledována maximo-minimálním teploměrem umístěným v transportním boxu. Chyby při skladování vzorku biologického materiálu a při transportu do laboratoře Vzorky plné krve - příliš dlouhá doba mezi odběrem a doručením do laboratoře, respektive oddělením krevního koláče od séra nebo plazmy vede k hemolýze vzorku nebo ke změně koncentrace stanovované látky. Vzorky moče - časová prodleva mezi vymočením a dodáním do laboratoře, transport v teple způsobuje množení bakteriální flóry, rozpad elementů. Transport a skladování v teple a na světle (bez užití chladicího boxu) vede ke znehodnocení biologického materiálu a tím k nespolehlivým výsledkům se všemi důsledky pro pacienta. Příprava transportního vozidla: Pokud venkovní teplota je pod 25º C, přepravuje se biologický materiál v termoboxu. Pokud venkovní teplota je nad 25º C, přepravuje se biologický materiál v termoboxu do kterého se umístí chladící vložka. Do termoboxu se vždy umístí teploměr. Separace (oddělení krevních elementů) Pro oddělení krevních elementů od séra (plazmy) je vhodná centrifugace po dobu 15 minut při pokojové teplotě při otáčkách 2800/min. Delší doba centrifugace nebo zvýšení počtu otáček vede často k částečné či úplné hemolýze. Plazma nebo sérum by měly být odděleny od buněk co možná nejdříve, ale zcela určitě do 2 hodin od odběru (pro stanovení Glu, K do 1 hodiny). Předčasné oddělení séra od krevních elementů (dříve než za cca minut po odběru) však může vést k dodatečné tvorbě fibrinu a dochází tak k pocentrifugační koagulaci. 11 Podmínky skladovaní již vyšetřených vzorků Laboratoř skladuje vzorky při +4 až +8 C po dobu 14 dnů. Po uplynutí daného časového intervalu vyšetření nelze provést, biologický materiál je likvidován, a je nutný odběr nového vzorku.

20 Strana/celkem 20/24 Schválil: Rozprimová 12 Vyšetřování jinými laboratořemi 12.1 Vyšetřování ve spolupracujících laboratořích Doprava vzorků biologického materiálu, který je analyzován ve spolupracujících laboratořích, je zajištěna laboratoří AGILAB group s.r.o. Vzorky jsou svezeny z ordinací současně s materiálem určeným pro analýzu v laboratořích AGILAB group s.r.o. Výsledkové listy vyšetření provedených v těchto zařízeních jsou v původní formě předány do ordinace objednavatele následujícího dne při svozu biologického materiálu. V případě akutních vyšetření je nutné, aby si objednávající lékař telefonicky vyžádal výsledek vyšetření v dané spolupracující laboratoři. Seznam spolupracujících laboratoří Pořadové Název spolupracující laboratoře číslo 1 Centrální laboratoř -ÚKBLD VFN, U nemocnice 2, Praha 2, Cotraxim Mikrobiologická laboratoř, Pivovarská 7/626, Praha 5, FN Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10, Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF a VFN, Na Bojišti 3, Praha 2, ÚHKT, U nemocnice 2, Praha 2 (budova B), VIDIA-Diagnostika, spol. s.r.o., Generála Janouška 902, Praha 9 ČM, Vyšetřování ve smluvních laboratořích Smluvní laboratoř externí laboratoř, do níž se zasílá vzorek k doplňujícímu nebo potvrzujícímu vyšetření a vypracování výsledkové zprávy. Laboratoř využívá služeb smluvní laboratoře pro konfirmační vyšetření syfilis, HIV a virových hepatitid. Ve výsledkové zprávě je při pozitivním výsledku některého z testů (TPHA, RPR, HIV, HBsAg) uvedeno NRL a lékař je telefonicky informován. Název smluvní laboratoře Státní zdravotní ústav Laboratoře Odboru mikrobiologických laboratoří Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis Šrobárova 48, Praha 10 Státní zdravotní ústav Laboratoře Odboru mikrobiologických laboratoří Parametr Konfirmace syfilis Konfirmace HIV

21 Strana/celkem 21/24 Schválil: Rozprimová Národní referenční laboratoř pro AIDS Šrobárova 48, Praha 10 Státní zdravotní ústav Laboratoře Odboru mikrobiologických laboratoří Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy Šrobárova 48, Praha 10 Konfirmace HBV 13 Vydávání výsledků 13.1 Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv Laboratorní výsledky se vydávají v tištěné formě (běžný je kumulativní nález), výsledkové listy jsou dopraveny na pracoviště objednavatele v následující den. Na vyžádání je možné zaslat výsledky v den odběru vzorku FAXem. Po předchozí dohodě je možné provést instalaci počítačového programu MISE a vedle klasické cesty (papírová forma výsledků) zasílat výsledky elektronickou cestou. Pacientům se jejich výsledkové listy vydávají, pokud jsou splněny tyto podmínky: na požadavkovém listu je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient, pacient podpisem stvrdí převzetí výsledku pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže průkazem totožnosti, je proveden zápis a převzata plná moc Telefonicky se pacientům výsledky nesdělují. Všechny výsledky jsou v laboratoři dostupné v elektronické i tištěné formě, v elektronické formě jsou výsledky také archivovány Hlášení výsledků s kritickými hodnotami Výsledky vyšetření STATIM se hlásí telefonicky vždy! Kritické výsledky je nutné v co nejkratší době nahlásit osobě, která poskytuje zdravotní péči pacientovi (zdravotní sestra, ošetřující lékař). Jedná se o hodnoty, významně přesahující referenční intervaly a/nebo rozhodovací limity, jejichž opožděné sdělení může ohrozit zdraví pacienta Hlášení výrazně patologických výsledků je provedeno telefonicky, bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu, s následným zasláním výsledkového listu FAXem na pracoviště objednavatele. Informace o ohlášení provede pracovník laboratoře do knihy, kde je uveden datum a čas hlášení, identifikace pacienta, parametr, identifikace zadavatele a identifikace příslušného pracovníka laboratoře.

22 Strana/celkem 22/24 Schválil: Rozprimová Vyšetření pod VÝSLEDEK nad Jednotka Poznámka Glukóza 3,0 13,0 mmol/l CK 5,0 μkat/l CRP 50 mg/l u dětí nad 30 mg/l Kalium 3,0 6,5 mmol/l Bilirubin 50,0 μmol/l ALT 3,0 μkat/l AST 3,0 μkat/l GMT 3,0 μkat/l A 5,0 μkat/l Urea 1,5 15,0 mmol/l Kreatinin μmol/l AMS v séru 5,0 μkat/l AMS v moči 20,0 μkat/l Leukocyty 3,0 10, /l Erytrocyty 2,9 7, /l Hemoglobin g/l Trombocyty /l INR Dle léčby 4,5 APTT 45 s HIV Hepatitidy pozitivita Informace o zaslání vzorku do NRL

23 Strana/celkem 23/24 Schválil: Rozprimová 13.3 Revize výsledků a nálezů Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem OpenLIMS STAPRO lze provádět pro: identifikační část výsledkovou část Oprava identifikační části: Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů před odesláním protokolu (výsledkového listu). Oprava se také týká všech změn příjmení (vdané ženy apod.). Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků nebo v rámci oprav databáze. Oprava pojišťovny se provádí po odmítnutí vyúčtování původně uvedenou zdravotní pojišťovnou. Oprava výsledkové části: Opravu výsledkové části laboratoř neprovádí, pouze doplňuje (komentář, výsledek opakovaného vyšetření) Časová dostupnost výsledků Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Podrobné časové údaje jsou uvedeny u každého analytu v kapitole Abecední seznam laboratorních vyšetření. 14 Stížnosti a podněty od klientů Kromě drobných připomínek k práci laboratoře, které přijímá, okamžitě řeší a následně informuje svého nadřízeného kterýkoli pracovník laboratoře, je vyřizování stížností věcí vedoucího laboratoře Příjem stížnosti: Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci. Jinak předává stížnost vedení laboratoře. Při zjevně neoprávněné stížnosti pracovník předává stížnost k řešení vedení laboratoře Vyřízení stížnosti Laboratoř reaguje na všechny stížnosti ať již podané písemně (ve formě listinné, nebo elektronické) nebo ústně (osobně, či telefonicky). Stížnosti, které jsou anonymní, považujeme také za podněty pro kontrolu. Všechny (písemné i ústní) stížnosti jsou evidovány K-L-16 Kniha stížností. Pracovník, který přijal stížnost je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucí laboratoře. Stížnosti v listinné formě jsou přikládány ke K-L-16 Kniha stížností.

24 Strana/celkem 24/24 Schválil: Rozprimová V případě ústních stížností, je pracovník přijímající stížnost, povinen pořídit záznam o dané skutečnosti do K-L-16 Kniha stížností. Vedoucí laboratoře, jakožto i manažer kvality odpovídá za řešení stížnosti. V případě, že je z jakéhokoli důvodu zjevné, že stížnost nebude vyřízena do 30 dnů po jejím doručení, je osoba pověřená řešením stížnosti odpovědná za informování stěžovatele o přijetí a řešení jeho stížnosti. Toto informování provede do 5 dnů po doručení stížnosti.vedoucí laboratoře je povinen stížnost vyřídit do 30 dnů od data doručení. Výsledek řešení stížnosti je vždy písemně vyhotoven ve 2 výtiscích jeden je odeslán stěžovateli, druhý je uložen u vedoucího laboratoře. 15 Ostatní služby poskytované laboratoří 15.1 Konzultační činnost laboratoře, vydávání potřeb laboratoří Konzultační činnost laboratoře je prováděna denně telefonicky a na seminářích pořádaných laboratoří AGILAB group s.r.o Zajištění spotřebního materiálu Na vyžádání laboratoř poskytuje všechny typy odběrových nádobek, jehel a požadavkové listy. Při přebírání vzorků k vyšetření řidiči převezmou od zdravotnických pracovníků spolupracujících ordinací nebo zdravotnických zařízení vyplněnou žádanku na objednávku odběrového materiálu. Při převzetí je řidič povinen zkontrolovat zda je objednávka vyplněna čitelně a srozumitelně, zda je potvrzena razítkem a podpisem lékaře žádajícího dodání odběrového materiálu. Případné nejasnosti upřesní řidič na místě při přebírání objednávky. Objednávku předá řidič neprodleně pověřeným pracovníkům příjmu. Vedoucí laborantka zajišťuje přípravu objednaného materiálu a jeho evidenci. Při následné cestě do stejného zdravotnického zařízení, vyzvedne řidič na určeném místě připravený a zabalený odběrový materiál, který předá v ordinaci kompetentnímu zdravotnickému pracovníkovi. Kromě odběrového materiálu dováží řidiči na vyžádání i tiskopisy Požadavkové listy (žádanky) a Žádanky na odběrový materiál. 16 Související dokumenty 17 Přílohy Příloha č.1 Abecední seznam laboratorních vyšetření Příloha č.2 - Tabulky Příloha č.3 - Požadavkový list (žádanka) Příloha č.4 - Vzor výsledkového listu

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/26 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Bendová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta Pokyny pro pacienty (dle Příručky kvality OKBH MNMK) Seznam pokynů pro pacienty Pokyny: příprava před odběrem žilní krve (pacient) Pokyny: odběr vzorku moče na vyšetření močového sedimentu (pacient) Pokyny:

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 3 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK02 Zpracoval: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře, podpis Dne: Schválil: Mgr. Magdaléna Čajková, manažer kvality, podpis Dne: Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 02 Platnost od:

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř Hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř Hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie 3 Stránka 1 z 24 Vydání č.: 1 Revize č.: 0 Číslo/počet výtisku: 1/E Soubor: PC Laboratoř biochemie Laboratoř Hematologie Laboratoř lékařské mikrobiologie Laboratoř imunologie a sérologie Jméno Funkce Datum

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/68 Verze: 6.00 Platné od: 2.1.2013 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Martin Bureš MUDr. B. Višňovská 2/68 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak doufáme,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 1.5.2013 A Úvod Vážené kolegyně, vážení

Více

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek Schválil: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek

Více

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod PK 02 Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Poliklinika Železný Brod Jarní 53 Železný Brod Zpracoval, schválil: RNDr. Pavel Škrabálek, MK a vedoucí laboratoře Přezkoumal: MUDr.

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 BIOCHEMICKÁ A HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ AXIS-CZ Hradec Králové, s.r.o. Zpracoval: Petra Šrůtková, DiS. Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Schválil: Ing. Mgr. Simona

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. Fügnerova 50, Vrchlabí Pracoviště OKBH Skupina: Směrnice Označení: LP 2015 Verze: 01/2015 Exemplář 1 Počet stran: 57 Platí od: 1. 1. 2015 Revize: 1x ročně

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/55 Verze: 6.20 Platné od: 26.5.2015 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Libuše Švorcová MUDr. B. Višňovská 2/55 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/1 Laboratorní příručka Nemocnice Tišnov Zpracoval: MUDr. Eva Králová, vedoucí Datum tisku: 1.5.2015 Schválil: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Výtisk č. 1 Strana 2/65 Předmluva Laboratorní

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana :1 z 28 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu THO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty. Rozdělovník Funkce

Více

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Platnost dokumentu: 20.10. 2014 Datum vypracování: 16.10.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrické nemocnice Schválil: MUDr. Vladislav Žižka, ředitel strana 1 z 36 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 97) Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Brno tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Jméno a podpis: Vypracoval: 7.7.2014 RNDr. Pavel Breinek Schválil: 7.7.2014

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE NEMOCNICE OSTROV Zpracoval(a): Bc. Veronika Ryvolová Manažer kvality (vrchní laborantka) Kontrola: MUDr. Petr Herzik Vedoucí OKB Schválil(a):

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/003/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.4.2014 Revize: 1x za 1 rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Po vytištění

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 78) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Úrazová nemocnice v Brně Ponávka 6, 662 50 Brno pošt. přihr. 107 tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Zpracoval: 6.1.2014 Účinnost: 6.1.2014 Schválil: Revize

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 04 Datum vydání: 01.11.2013 Platnost od: 15.11.2013 Počet stran: 152 Název dokumentu:

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV ŘÍJEN 2013 LP str. 1/90 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní medicíny. Laboratorní příručka je určena

Více

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Příloha č. 1 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Způsoby ověření průkazu kvality práce v laboratoři Jednotlivé

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE OKH účinnost od: 28.1.2010 výtisk č.: 1 vydání: 3 strana: 1 /30 A - Úvod A-01 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 JMÉNO, PŘÍJMENÍ Rodné číslo Pojišťovna Adresa Telefon Doporučující

Více

LP_ Laboratorní příručka Verze 08

LP_ Laboratorní příručka Verze 08 Klinické laboratoře Verze 08 Identifikační znak dokumentu Výtisk 1 LP Celkový počet stran 115 Platnost od: 16.4.2015 Laboratorní příručka Upozornění Tento dokument včetně příloh je vlastnictvím Klinických

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA-Biovrana s.r.o PK 02 Zpracoval/podpis: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře Dne: 24.8.2009 Schválil/podpis Mgr. Sylvia Plánková, manažer kvality Dne: 24.8.2009

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více