Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze"

Transkript

1 Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ Návod k montáži a obsluze EB CS Verze firmwaru 1.54 Vydání: únor 2012

2 Definice slov používaných v tomto návodu jako upozornění NEBEZPEČÍ! Označuje nebezpečnou situaci, která bude mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud jí nebude zabráněno. VAROVÁNÍ! Označuje nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud jí nebude zabráněno. UPOZORNĚNÍ Označuje zprávu, která upozorňuje na možnost škody na majetku. Poznámka: Doplňující vysvětlení, informace a tipy 2 EB CS

3 Obsah Obsah Strana 1 Důležité bezpečnostní pokyny Kód výrobku Konstrukce a princip činnosti Typ používání Doplňkové zařízení Konfigurace pomocí softwaru TROVIS-VIEW Technická data Upevnění na regulační ventil montážní díly a příslušenství Přímé upevnění Pohon typu Pohon typu Upevnění podle normy IEC (NAMUR) Upevnění na ventil s mikroprůtokem typu Upevnění na rotační pohony Verze pro náročný provoz Vratný zesilovač pro dvojčinné pohony Vratný zesilovač ( nebo ) Upevnění externího snímače polohy Montáž snímače polohy s přímým upevněním Montáž snímače polohy s upevněním podle normy IEC Montáž snímače polohy na mikroprůtokový ventil typu Montáž snímače polohy na rotační pohony Upevnění polohovadel s plášti z nerezové oceli Funkce čištění vzduchem u jednočinných pohonů Montážní díly a příslušenství Připojení Pneumatická připojení Tlakoměry signalizovaného tlaku Tlak na přívodu Signalizovaný tlak (výstup) Elektrická připojení Spínací zesilovače Ovládací prvky obsluhy a odečítané hodnoty Sériové rozhraní...50 EB CS 3

4 Obsah 7 Uvedení do provozu nastavení Definování zavřené polohy ventilu Nastavení omezení objemu Q Přizpůsobení displeje Omezování signalizovaného tlaku Kontrola provozního rozsahu polohovadla Inicializace MAX inicializace založená na maximálním rozsahu NOM inicializace založená na nominálním rozsahu MAN inicializace založená na manuálně zvoleném rozsahu Náhradní kalibrace Sub Nulová kalibrace Provádění nastavení pro otevřené/zavřené ventily Resetování na výchozí hodnoty Provoz Aktivace a volba parametrů Provozní režimy Automatický a manuální režim Poloha bezpečná proti selhání (SAFE) Výstraha v případě chybné funkce/údržby Potvrzování chybových hlášení Seřizování koncového spínače Dodatečná montáž indukčního koncového spínače Údržba Servis zařízení chráněných proti výbuchu Aktualizace firmwaru (sériové rozhraní) Údržba, kalibrace a práce na zařízení Seznam kódů Nastavení v softwaru TROVIS-VIEW Všeobecně Požadavky systému Instalace softwaru TROVIS-VIEW Spouštění TROVIS-VIEW a provádění základních nastavení Přenos dat Provoz off-line (nepřímý přenos dat) EB CS

5 Obsah Provoz on-line (přímý přenos dat) Nastavování parametrů Inicializace polohovacího zařízení Klasifikace stavů Rozměry v mm Úrovně pro upevnění podle normy VDI/VDE 3845 (září 2010) Volba charakteristiky ventilu Zkušební certifikáty Poznámka: Funkce diagnostiky ventilu EXPERTplus jsou popsány v návodu k montáži a obsluze EB 8389 EN EB CS 5

6 Úpravy firmwaru polohovacího zařízení Úpravy firmwaru polohovacího zařízení ve srovnání s předchozími verzemi Předchozí Nová Sériové rozhraní a adaptér sériového rozhraní umožňují používat a konfigurovat polohovací zařízení pomocí softwaru TROVIS-VIEW. Jsou realizována následující doplňující stavová hlášení: kód 76 žádný nouzový režim; kód 77 chyba zavádění programu. Zobrazuje se počet nulových kalibrací provedených od poslední inicializace. Pro inicializaci pohonů VZDUCH PRO ZAVÍRÁNÍ se směr působení (kód 7) automaticky nastaví na zvyšování/snižování. Kód 3, doba aktivace funkce povolené kalibrace se prodloužila na 120 s Elektronika vyměněna, nebyly doplněny žádné nové funkce Doplněny nové funkce diagnostiky EXPERTplus (kód 48). Polohovací zařízení ve verzi EXPERTplus s rozšířenými diagnostickými funkcemi. Běžící inicializaci lze zrušit stisknutím otočného tlačítka. Automaticky se rozeznává snímač polohy s vysílačem (kód 37) a elektromagnetický ventil (kód 45), které jsou k dispozici jako volitelné příslušenství V této verzi firmwaru a ve vyšších verzích lze využívat všechny funkce EXPERTplus. Kontakt výstražného chybového hlášení se aktivuje kondenzovaným stavem polohovacího zařízení. Je aktivní vždy, když kondenzovaný stav = výstraha údržby. Jestliže je kód 32 nastaven na Ano : aktivní také při kondenzovaném stavu kontrola funkce. Jestliže je kód 33 nastaven na Ano : aktivní také při kondenzovaném stavu požadována údržba/nutná údržba. Kondenzovaný stav Kontrola funkce je doplňkově nastavena pro test A1, A2, výstup chybového hlášení a snímač polohy. Min./max. hodnotu sledování teploty lze resetovat Interní úpravy Interní úpravy 6 EB CS

7 Úpravy firmwaru polohovacího zařízení Úpravy firmwaru polohovacího zařízení ve srovnání s předchozími verzemi Předchozí Nová Na polohovacím zařízení lze provádět nastavení, aby bylo možno určit, zda ventil má pracovat jako regulační ventil nebo jako ventil se stavy zapnuto/vypnuto (otevřeno/zavřeno)(viz kapitola 3.1). U polohovacího zařízení jsou k dispozici všechny diagnostické funkce EXPERTplus, aniž by je bylo třeba nejprve aktivovat (viz dokument EB 8389 EN týkající se diagnostiky ventilů EXPERTplus). Volitelný binární vstup s následujícími činnostmi (viz dokument EB 8389 EN týkající se diagnostiky ventilů EXPERTplus): - Nastavování ochrany proti zápisu pro místní provoz - Spuštění testu částečného zdvihu (PST) - Přechod na referenční proměnnou chráněnou proti selhání - Přepínání mezi režimy AUTO/MAN - Spuštění zařízení pro záznam dat - Resetování diagnostiky Mezní hodnota tlaku (kód 16) se již nadále během inicializace nenastavuje Interní úpravy EB CS 7

8 Důležité bezpečnostní pokyny 1 Důležité bezpečnostní pokyny Kvůli vaší vlastní bezpečnosti dodržujte následující pokyny týkající se montáže polohovacího zařízení, jeho uvedení do provozu a obsluhy: Polohovací zařízení smějí instalovat, uvádět do provozu a obsluhovat pouze zaškolení a zkušení pracovníci, kteří jsou s výrobkem seznámeni. Zaškolený pracovník podle těchto pokynů k montáži a obsluze znamená takovou osobu, která díky svému specializovanému školení, svým znalostem a zkušenostem a své znalosti příslušných norem dokáže posuzovat práci, která jí je přidělena, a rozeznat případná nebezpečí. Verze tohoto polohovacího zařízení chráněné proti výbuchu smějí obsluhovat pouze osoby, které absolvovaly zvláštní školení nebo instruktáž nebo které jsou oprávněny pracovat na zařízeních chráněných proti výbuchu v nebezpečných prostorách. Viz kapitola 11. Pomocí příslušných opatření je třeba zabránit jakýmkoliv nebezpečím, která by mohla být způsobena pracovním médiem, provozním tlakem, signalizovaným tlakem nebo pohybujícími se částmi regulačního ventilu. Jestliže budou v důsledku vstupního tlaku v pneumatickém pohonu vyvolány nepřípustné pohyby nebo síly, musí se vstupní tlak omezit pomocí vhodné stanice pro snižování vstupního tlaku. Aby se zabránilo poškození jakéhokoliv zařízení, platí také následující: Nepoužívejte polohovací zařízení s jeho zadní stranou/odvzdušňovacím otvorem otočeným směrem vzhůru. Když se polohovací zařízení nainstaluje na místě, odvzdušňovací otvor se nesmí těsně uzavírat. Odvzdušňovací otvor Předpokládá se řádná přeprava a vhodné skladování. V blízkosti polohovadla neuzemňujte elektrická svařovací zařízení. Poznámka: Zařízení s označením CE splňuje požadavky směrnice 94/9/ES (ATEX) a 89/336/EES (elektromagnetická kompatibilita). Prohlášení o shodě je k dispozici na požádání. 8 EB CS

9 Kód výrobku 2 Kód výrobku Kód výrobku S LC displejem, automatické ladění Ochrana proti výbuchu Bez ATEX: II 2G Ex ia IIC T6, II 2D Ex tb IIIC T80 C IP 66 FM/CSA: Třída I, zóna 0 AEx ia IIC; třída I, II, III, div. 1, skupiny A-G; třída I, div. 2, skupiny A-D; třída II, div. 2, skupiny F, G/ Ex ia IIC T6, třída I zóna 0; třída I, II, skupiny A-G; třída I, zóna 2; třída I, II, div. 2, skupiny A-G JIS: Ex ia IIC T6 ATEX: II 3G Ex na II T6, II 3G Ex ic IIC T6, II 3D Ex tc IIIC T80 C IP 66 Volitelná příslušenství (doplňkové zařízení) Indukční koncový spínač Elektromagnetický ventil SIL 4 Analogový snímač polohy s vysílačem Externí snímač polohy Binární vstup Diagnostika EXPERTplus Bez S typem SJ2-SN S typem SJ2-S1N Bez 24 V DC Bez S Bez S Bez S Materiál pláště Hliník Nerezová osel Zvláštní aplikace Bez Kompatibilní s barvou Odsávání vzduchu pomocí přípojky 1/4 NPT, zadní část pláště utěsněna Zvláštní verze Bez IECEx: Ex ia IIC T4/T5/T6; IP 54 a IP 65 T 80 C GOST: 0Ex ia IIC T6 X EB CS 9

10 Konstrukce a princip činnosti 3 Konstrukce a princip činnosti Elektropneumatické polohovací zařízení se upevňuje na pneumatické regulační ventily. Používá se pro přiřazování polohy vřetena ventilu (regulovaná proměnná x) k regulačnímu signálu (referenční proměnná w). Vstupní signál přijímaný z řídicího systému je porovnáván s pohybem nebo úhlem pootočení regulačního ventilu a vytváří se pneumatický signalizovaný tlak (výstupní proměnná y). Polohovací zařízení se v podstatě skládá z elektrického systému pro snímání pohybu (2) a z analogového převodníku i/p (6) se zesilovačem pro zvyšování objemu vzduchu ve směru průtoku (7) a elektronické jednotky s mikroregulátorem (5). Standardní polohovací zařízení je vybaveno třemi binárními kontakty: výstup chybového výstražného hlášení signalizuje do řídicí stanice poruchu a dva konfigurovatelné softwarové koncové spínače se používají pro signalizaci koncových poloh ventilu. Poloha ventilu se přenáší jako lineární pohyb nebo uhel pootočení prostřednictvím snímací páky a snímače pohybu (2) do analogového regulátoru PD (3). Současně převodník A/D (4) vysílá polohu ventilu do mikro-regulátoru (5). Regulátor PD porovnává tuto skutečnou polohu po jejím převedení převodníkem A/D (4) s řídicím signálem 4 až 20 ma (referenční proměnnou). Sériové rozhraní 41 Regulační ventil 2 Snímač pohybu 3 Regulátor PD 4 Převodník A/D 5 Mikroregulátor 6 Převodník i/p 7 Zesilovač pro zvyšování objemu vzduchu 8 Regulátor tlaku 9 Regulátor průtoku 10 Omezení objemu 11* Indukční koncový spínač 12* Elektromagnetický ventil 13* Analogový snímač polohy s vysílačem 14 Softwarové koncové spínače Výstraha 1/2 15 Výstup chybového výstražného hlášení Výstraha 3 16 Displej 17* Ovládání elektromagnetického ventilu 18* Galvanická izolace 19 Převodník D/A 20 Komunikační rozhraní 21 Binární vstup BE* * Volitelné příslušenství Obr. 2 - Funkční schéma 10 EB CS

11 Konstrukce a princip činnosti V případě odchylky systému dojde buď k odvzdušnění pohonu, nebo k jeho naplnění dalším vzduchem. Přiváděný vzduch se dodává do zesilovače pro zvyšování objemu vzduchu (7) a regulátoru tlaku (8). Vložený regulátor průtoku (9) s pevnými nastaveními slouží pro čištění polohovacího zařízení a také zaručuje bezproblémový provoz zesilovače pro zvyšování objemu vzduchu. Výstupní signalizovaný tlak dodávaný zesilovačem lze omezit prostřednictvím softwaru. Omezení objemu Q (10) se používá pro optimalizaci činnosti polohovacího zařízení jeho přizpůsobováním velikosti pohonu. Do polohovacího zařízení je integrována rozšířená diagnostika EXPERTplus. Poskytuje informace o polohovacím zařízení a generuje diagnostická a stavová výstražná hlášení, která umožňují rychlou identifikaci závad. Polohovací zařízení je vhodné pro následující typy upevnění pomocí odpovídajícího příslušenství: Přímé upevnění na pohon SAMSON typu 3277: viz kapitola 4.1. Upevnění na pohony podle IEC (NAMUR): viz kapitola 4.2. Upevnění na mikro-průtokový ventil typu 3510: viz kapitola 4.3. Upevnění na otočné pohony podle VDI/VDE 3845: viz kapitola Typ používání K dispozici jsou dva typy používání ventilu: jako regulační ventil a jako ventil v poloze otevřeno/zavřeno (zapnuto/vypnuto). U obou typů používání lze zvolit manuální režim (MAN) a automatický režim (AUTO). Polohovací zařízení se v automatickém režimu (AUTO) chová různě podle typu používání: Regulační ventil Ventil otevřeno/zavřeno AUTO Polohovací zařízení Diskrétní analýza nepřetržitě sleduje referenční proměnné. referenční proměnnou. Na displeji se střídavě Poloha ventilu (aktuální zobrazuje poloha ventilu poloha) se na displeji v % a O/C zobrazuje v %. (otevřeno/zavřeno). MAN Polohovací zařízení sleduje referenční proměnnou danou prostřednictvím místního provozu. Typ používání je nastaven v kódu 49 - h (viz kapitola 7.8). Poznámka: - Určité diagnostické funkce nelze provádět nebo analyzovat v závislosti na typu používání. Pokud jde o diagnostiku ventilu EXPERTplus, viz dokument EB 8389 EN. - V manuálním režimu lze ventil typu zapnuto/vypnuto posunout za 100 % jmenovitého rozsahu (s uzavřenou polohou pro ATO) nebo pod 0 % jmenovitého rozsahu (s uzavřenou polohou pro ATC). Pokud jde o zavřenou polohu ventilu, viz kapitola 7.1. EB CS 11

12 Konstrukce a princip činnosti 3.2 Doplňkové zařízení Elektromagnetický ventil Jestliže dojde k selhání provozního napětí pro elektromagnetický ventil (12), lze přívodní tlak pro převodník i/p uvolnit do atmosféry. Polohovací zařízení již nemůže dále pracovat a regulační ventil se přesune do polohy zabezpečené proti selhání, která je určena pohonem nezávisle na referenční proměnné. POZNÁMKA V manuálním režimu (MAN) se také manuální nastavený bod resetuje na 0 %. Je třeba znovu zadat odlišný manuální nastavený bod (kód 1). Snímač polohy s vysílačem Snímač polohy s vysílačem (13) je snímačem s vysílačem se dvěma vodiči a vysílá signál snímače pohybu jako signál 4 až 20 ma zpracovaný mikroregulátorem. Protože tento signál je vysílán nezávisle na vstupním signálu polohovacího zařízení (min. proud 3,8 ma), je skutečný pohyb/úhel pootočení regulován v reálném čase. Snímač polohy s vysílačem navíc poskytuje možnost signalizace poruchy polohovacího zařízení prostřednictvím signalizovaného proudu <2,4 ma nebo >21,6 ma. Indukční koncový spínač Rotační hřídel polohovacího zařízení unáší nastavitelný štítek, který aktivuje nainstalovaný bezkontaktní spínač. Volitelný indukční koncový spínač (11) je připojen k A1, zatímco zbývající softwarový koncový spínač je připojen k A2. Externí snímač polohy V této verzi je na regulační ventil nainstalován pouze snímač. Polohovací zařízení je umístěno samostatně mimo ventil. Připojení signálů x a y k ventilu je provedeno pomocí kabelu a vzduchového potrubí (pouze bez indukčního koncového spínače). Binární vstup Polohovací zařízení má volitelný binární vstup. Prostřednictvím tohoto binárního vstupu lze provádět následující činnosti: Přenos stavu spínání (výchozí nastavení) Stav spínání binárního vstupu se zaznamenává. Nastavení ochrany proti zápisu pro místní provoz Jestliže je binární vstup aktivní, nelze nastavení na polohovacím zařízení změnit. Funkce aktivované konfigurace v kódu 3 není aktivní. Spuštění testu částečného zdvihu (PST) Polohovací zařízení spustí jednotlivý test částečného zdvihu. Tento test se provede podle nastavení v kódu 49 - d2 až 49 - d9 (pokud jde o diagnostiku ventilu EXPERTplus, viz dokument EB 8389 EN). Přechod na referenční hodnotu zabezpečení proti selhání Jestliže je polohovací zařízení v automatickém režimu (AUTO), ventil typu otevřeno/zavřeno se přesune na zadanou referenční hodnotu zabezpečení proti selhání. Jestliže je polohovací zařízení v manuálním režimu (MAN) nebo v poloze zabezpečené proti selhání (SAFE), nedojde k žádné činnosti. Přepnutí mezi AUTO/MAN Polohovací zařízení se přepne z automatického režimu (AUTO) do manuálního režimu (MAN) a naopak. 12 EB CS

13 Konstrukce a princip činnosti Jestliže je polohovací zařízení v poloze zabezpečené proti selhání (SAFE), nedojde k žádné činnosti. Spuštění zařízení pro záznam dat Jestliže je binární vstup aktivní, spustí se zařízení pro záznam dat (pokud jde o diagnostiku ventilu EXPERTplus, viz dokument EB 8389 EN). Resetování diagnostiky Provede se zrušení jakýchkoliv aktivních diagnostických funkcí ve Statistických informacích (monitorování během provozu) a Testech (diagnostika mimo provoz) a resetování diagnostických dat. 3.3 Konfigurace pomocí softwaru TROVIS- -VIEW Objednací čísla viz tabulka 5 na straně 42. Polohovací zařízení lze nakonfigurovat pomocí softwaru TROVIS-VIEW. Polohovací zařízení je pro tento účel vybaveno doplňkovým digitálním SÉRIOVÝM ROZHRANÍM, aby se umožnilo připojení počítače prostřednictvím pomocného kabelu z portu RS-232 nebo USB počítače k polohovacímu zařízení. Software TROVIS-VIEW umožňuje uživateli snadno nastavovat parametry v polohovacím zařízení a sledovat parametry procesu on-line. Snímač netěsností Nastaví se chybové hlášení External leakage soon to be expected (lze brzy očekávat externí netěsnost). Tato chyba se resetuje tehdy, když se kontrola okraje nastaví na VYPNUTO. Výstraha zůstane uložena v záznamech. Poznámka: Volitelný binární vstup lze nakonfigurovat pouze pomocí softwaru TROVIS-VIEW (pokud jde o diagnostiku ventilu EXPERTplus, viz dokument EB 8389 EN). Výchozí stav spínání je s rozepnutým spínačem. EB CS 13

14 Konstrukce a princip činnosti 3.4 Technická data Polohovací zařízení typu (pro zařízení chráněná proti výbuchu navíc platí technická data ve zkušebních certifikátech) Přímé upevnění na typ 3277: 3,6 až 30 mm Pohyb, nastavitelný Upevnění podle IEC : 3,6 až 200 mm Otočné pohony: 24 až 100 Nastavitelný v rámci inicializovaného pohybu/úhlu pootočení; rozsah pohybu lze Rozsah pohybu omezit maximálně na 1/5 Rozsah signálu 4 až 20 ma, jednotka se 2 vodiči, ochrana proti obrácené polaritě, Referenční proměnná w minimální rozpětí 4 ma, mezní hodnota statické destrukce 100 ma Minimální proud 3,6 ma pro displej, 3,8 ma pro provoz Verze bez ochrany proti výbuchu: 6 V (což odpovídá 300 Ω při 20 ma) Impedance zatížení Verze s ochranou proti výbuchu: 7 V (což odpovídá 350 Ω při 20 ma) Tlak přiváděného vzduchu od 1,4 do 7 barů (20 až 105 psi), jakost vzduchu podle ISO (2001): max. velikost částic a hustota: třída 4 Dodávaný vzduch Obsah oleje: třída 3, tlakový rosný bod: třída 3 nebo minimálně o 10 K nižší než nejnižší teplota prostředí, kterou lze očekávat 0 barů až kapacita tlaku přiváděného vzduchu; omezitelný na 1,4/2,4/3,7 ±0,2 baru Signalizovaný tlak (výstup) prostřednictvím softwaru Lineární/stejná hodnota v procentech/převrácená stejná hodnota v procentech, definovatelná uživatelem (prostřednictvím provozního softwaru) Zpětný ventil, otočný kuželový ventil, segmentovaný kulový ventil: lineární/stejná Charakteristika hodnota v procentech Odchylka od shody založené na terminálu 1 % Hystereze 0,3 % Citlivost 0,1 % Doba přechodu Samostatně nastavitelná až do 240 s pro přiváděný a odsávaný vzduch Směr působení Vratný Spotřeba vzduchu, stabilní stav Nezávislá na přiváděném vzduchu přibližně 110 l n /hod Výstupní kapacita pro vzduch Pohon v natlakovaném stavu Při p = 6 barů: 8,5 m 3 n /hod, při p = 1,4 baru: 3,0 m 3 n /hod K Vmax (20 C) = 0,09 Pohon v odvzdušněném stavu Při p = 6 barů: 14,0 m 3 n /hod, při p = 1,4 baru: 4,5 m 3 n /hod K Vmax (20 C) = 0,15-20 až +80 C pro všechny verze -45 až +80 C v případě kovové kabelové ucpávky Dovolená teplota prostředí -25 až +80 C s indukčními koncovými spínači (SJ2-S1N) a kovovou kabelovou ucpávkou Mezní hodnoty ve zkušebním certifikátu platí také pro zařízení chráněná proti výbuchu. Teplota: 0,15 %/10 K Přiváděný vzduch: žádný vliv Vlivy Vibrace: 0,25 % až do 2000 Hz a 4 g podle IEC 770 Splnění požadavků EN , EN , EN a doporučení NAMUR Elektromagnetická kompatibilita NE 21 Jedna kabelová ucpávka M20 x 1,5 pro rozsah uchycení 6 až 12 mm doplňkový druhý Elektrické přípojky závitový otvor M20 x 1,5 svorky se šrouby pro vodiče o průřezu 0,2 až 2,5 mm 2 Stupeň ochrany IP 66/NEMA 4X 14 EB CS

15 Konstrukce a princip činnosti Polohovací zařízení typu (pro zařízení chráněná proti výbuchu navíc platí technická data ve zkušebních certifikátech) Používání v systémech vybavených přístroji pro zajištění bezpečnosti v souladu s IEC Ochrana proti výbuchu ATEX FM CSA JIS IECEx GOST Vhodné pro používání v bezpečnostních systémech až do SIL 2 (jediné zařízení) a SIL 3 (s redundantní konfigurací), bezpečnostní vypnutí při referenční proměnné 0 ma Typ : II 2G Ex ia IIC T6, II 2D Ex tb IIIC T80 C IP 66 Typ : II 3G Ex na II T6, II 3G Ex ic IIC T6, II 3D Ex tc IIIC T80 C IP 66 Typ : třída I, zóna 0 AEx ia IIC; třída I, II, III, div. 1, skupiny A-G; třída I, div. 2, skupiny A-D; třída II, div. 2, skupiny F, G Typ : Ex ia IIC T6, třída I, zóna 0; třída I, II, skupiny A-G; třída I, zóna 2; třída I, II, div. 2, skupiny A-G Typ : Ex ia IIC T6 Typ xxxx0xx0x00x012: Ex ia IIC T4/T5/T6; IP 54 a IP 65 T80 C Typ xxxx0xx0x00x014: 0Ex ia IIC T6 X Rozhraní SAMSON SSP a adaptér sériového rozhraní Komunikace (místní) Požadavky na software TROVIS-VIEW s modulem databáze Binární kontakty 2 softwarové koncové spínače, ochrana proti obrácené polaritě, plovoucí, konfigurovatelné charakteristiky spínání, výchozí nastavení podle tabulky Stav signálu: Bez odezvy: Odezva: 1 kontakt chybové výstrahy, plovoucí Stav signálu: Bez odezvy/bez výstrahy Odezva/chybová výstraha Pro připojení k Bez ochrany proti výbuchu: Nevodivé Vodivé (R = 348 Ω) Bez ochrany proti výbuchu: Vodivé (R = 348 Ω) Nevodivé - binárnímu vstupu PLC podle IEC , P max = 400 mw - spínacím zesilovačům NAMUR podle EN Verze s ochranou proti výbuchu: 1,2 ma 2,1 ma Verze s ochranou proti výbuchu: 2,1 ma 1,2 ma Spínací zesilovače NAMUR podle normy EN Materiály Hliník litý pod tlakem EN AC-AISi 12(Fe) (EN AC-44300) podle DIN EN 1706, Plášť pochromovaný a opatřený povrchovou úpravou práškovou barvou speciální verze: nerezová ocel Externí díly Nerezová ocel a Kabelová ucpávka M20x1,5, černý polyamid Hmotnost Přibližně 1,0 kg EB CS 15

16 Konstrukce a princip činnosti Volitelné příslušenství pro polohovací zařízení typu Elektromagnetický ventil schválení podle IEC 61508/SIL 24 V DC, ochrana proti obrácené polaritě, mezní hodnota statické destrukce 40 V; Vstup Spotřeba proudu (což odpovídá 4,8 ma při 24 V/114 mw) Signál "0" bez snímání 15 V Signál "1" bezpečné snímání >19 V Provozní životnost >5 x 10 6 spínacích cyklů Koeficient K v 0,15 Implementace do bezpečnostních systémů podle Stejně jako pneumatický systém polohovacího zařízení IEC 61508/SIL Analogový snímač polohy s vysílačem Snímač s vysílačem se dvěma vodiči Napájecí napětí 12 až 30 V DC, ochrana proti obrácené polaritě, mezní hodnota statické destrukce 40 V Výstupní signál 4 až 20 ma Směr působení Vratný Provozní rozsah -10 až +114 % Charakteristika Lineární Hystereze a vliv vysokých kmitočtů Stejně jako u polohovacího zařízení Další vlivy Stejně jako u polohovacího zařízení Signalizace závad Může být prováděna pomocí proudového signálu 2,4 ±0,1 ma nebo 21,6 ±0,1 ma Indukční koncový spínač Pro připojení ke spínacímu zesilovači podle EN Lze jej používat v kombinaci se softwarovým koncovým spínačem. Bezkontaktní spínač SJ2-SN Kontakt NC NAMUR Bezkontaktní spínač SJ2-S1N Kontakt NO NAMUR Externí snímač polohy Pohyb Stejně jako u polohovacího zařízení Délka 10 m s konektorem M12x1, navržen pro nepřetržité ohýbání, zhášecí vlastnosti Kabel podle VDE 0472, odolný vůči olejům, mazivům, chladivům i dalším médiím způsobujícím korozi Dovolená teplota prostředí -60 až +105 C pro zařízení chráněná proti výbuchu navíc platí mezní hodnoty stanovené v typovém zkušebním certifikátu ES Odolnost vůči vibracím Až 10 g v rozsahu od 10 do 2000 Hz Stupeň ochrany IP EB CS

17 Konstrukce a princip činnosti Binární vstup galvanicky izolovaný spínací chování konfigurováno prostřednictvím softwaru (například TROVIS-VIEW, DTM) Aktivní spínací chování (výchozí nastavení) Připojení Pro externí spínač (samostavitelný kontakt) nebo reléové kontakty Napětí otevřeného okruhu, když je kontakt rozepnutý: max. 10 V, impulzní Elektrická data stejnosměrný proud, špičková hodnota 100 ma a efektivní hodnota 0,01 ma, jestliže je kontakt sepnutý Sepnutý, R <20 Ω Spínací stav zapnuto (výchozí nastavení) Kontakt Rozepnutý, R >400 Ω Spínací stav vypnuto (výchozí nastavení) Pasivní spínací chování Připojení Pro externě přiváděné stejnosměrné napětí, ochrana proti obrácené polaritě Elektrická data 3 až 30 V, mezní hodnota destrukce 40 V, odběr proudu při 24 V 3,7 ma >6 V Spínací stav zapnuto (výchozí nastavení) Napětí <1 V Spínací stav vypnuto (výchozí nastavení) EB CS 17

18 Upevnění na regulační ventil montážní díly a příslušenství 4 Upevnění na regulační ventil montážní díly a příslušenství VAROVÁNÍ! Při upevňování polohovacího zařízení dodržujte následující pořadí kroků: 1. Upevněte polohovací zařízení na regulační ventil. 2. Připojte přívod vzduchu. 3. Připojte elektrické napájení. 4. Proveďte nastavení pro uvedení do provozu. Polohovací zařízení je vhodné pro následující typy upevnění: Poloha páky a čepu Polohovací zařízení je přizpůsobeno pohonu a jmenovitému pohybu páky na zadní části polohovacího zařízení a čepu zasunutého do páky. Tabulky pohybu na straně 19 ukazují maximální rozsah nastavení polohovacího zařízení. Pohyb, který může být vyvozen na ventilu, je doplňkově omezen zvolenou polohou zabezpečenou proti selhání a požadovaným stlačením pružin pohonu. Polohovací zařízení je standardně vybaveno pákou M (poloha čepu 35). Přímé upevnění na pohon SAMSON typu 3277 Upevnění na pohony podle IEC (NAMUR) Upevnění na mikroprůtokový ventil typu 3510 Upevnění na otočné pohony UPOZORNĚNÍ Upevněte polohovací zařízení na regulační ventil, přitom dodržujte následující pokyny, abyste se vyhnuli jeho poškození. - Pro montáž polohovacího zařízení používejte pouze montážní díly/příslušenství uvedené v tabulkách 1 až 5 (strany 40 až 42). Dodržujte stanovený typ upevnění! - Dodržujte přiřazení mezi polohou páky a čepu (viz tabulky pohybu na straně 19)! Obr. 3 - Páka M s polohou čepu 35 Poznámka: Jestliže se provede výměna standardně nainstalované páky M (poloha čepu 35), nově nainstalovaná páka se musí jednou přesunout co nejdále v obou směrech, aby se přizpůsobila interní měřicí páce. 18 EB CS

19 Upevnění na regulační ventil montážní díly a příslušenství Tabulky pohybu Poznámka: Páka M je zahrnuta do rozsahu dodávky. Páky S, L, XL pro upevnění podle IEC (NAMUR) jsou k dispozici jako příslušenství (viz tabulka 3 na straně 41). Přímé upevnění na pohon typu a typu 3277 Velikost pohonu [cm 2 ] Jmenovitý pohyb [mm] Rozsah nastavení polohovacího zařízení min. pohyb max. Požadovaná páka Přiřazená poloha čepu 120 7,5 5,0 až 25,0 M /240/ ,0 až 35,0 M / ,0 až 50,0 M 50 Upevnění podle IEC (NAMUR) Ventily SAMSON/pohon typu 3271 Jiné ventily/pohony Velikost pohonu Jmenovitý pohyb Požadovaná páka Přiřazená poloha [cm 2 ] [mm] min. pohyb max. čepu 60 a 120 s ventilem 7,5 3,6 až 18,0 S 17 typu ,5 5,0 až 25,0 M /240/ ,0 až 35,0 M , a 30 10,0 až 50,0 M /1400/ ,0 až 70,0 L /1400/ ,0 až 100,0 L / ,0 až 200,0 XL 200 Upevnění na rotační pohony podle VDI/VDE 3845 Rotační pohony Požadovaná páka Přiřazená poloha min. úhel otevření max. čepu 24 až 100 M 90 EB CS 19

20 Upevnění na regulační ventil montážní díly a příslušenství 4.1 Přímé upevnění Pohon typu Požadované montážní díly a příslušenství viz tabulka 1 na straně 40. Pamatujte také na tabulku pohybů na straně 19! Pohon o ploše 120 cm 2 Signalizovaný tlak je veden buď vlevo, nebo vpravo od třmenu prostřednictvím vývrtu do membrány pohonu podle typu upevnění polohovacího zařízení. Nejprve je třeba na třmen pohonu upevnit přepínací desku (9) v závislosti na funkci zabezpečení proti selhání pohonu vřeteno pohonu se vysunuje nebo vřeteno pohonu se zasunuje (ventil se zavírá nebo otevírá, pokud dojde k selhání dodávky vzduchu). Vyrovnejte přepínací desku s příslušným symbolem pro levé nebo pravé upevnění podle označení (při pohledu na přepínací desku). 1. Nainstalujte spojovací desku (6) nebo konzolu tlakoměrů (7) s tlakoměry na polohovací zařízení, přitom dbejte na to, aby oba těsnicí kroužky (6.1) byly řádně usazeny. 2. Demontujte odvzdušňovací zátku (4) na zadní straně polohovacího zařízení a uzavřete výstup signalizovaného tlaku výstup 38 na spojovací desce (6) nebo na konzole tlakoměrů (7) pomocí zátky (5) zahrnuté do příslušenství. 3. Umístěte upínač dotykového hrotu (3) na vřeteno pohonu, vyrovnejte ho a pevně dotáhněte tak, aby upevňovací šroub byl umístěn v drážce vřetena pohonu. 4. Nainstalujte krycí desku (10) s úzkou stranou otvoru výřezu (obr. 4, vlevo) směřující k přípojce signalizovaného tlaku. Dbejte na to, aby lepené těsnění (14) směřovalo ke třmenu pohonu. 5. Rozsah pohybu 15 mm: Udržujte čep dotykového hrotu (2) na páce M (1) na zadní straně polohovacího zařízení v poloze čepu 35 (stav při dodání). Rozsah pohybu 7,5 mm: Demontujte čep dotykového hrotu (2) z polohy čepu 35, přemístěte ho do vývrtu pro polohu čepu 25 a pevně ho přišroubujte. 6. Vložte tvarované těsnění (15) do drážky pláště polohovacího zařízení. 7. Umístěte polohovací zařízení na krycí desku (10) tak, aby čep dotykového hrotu (2) spočíval na vrchu upínače dotykového hrotu (3). Seřiďte páku (1) příslušným způsobem a otevřete kryt polohovacího zařízení, aby bylo možné udržet hřídel polohovacího zařízení v poloze na víčku nebo spínači (obr. 19). Páka (1) musí spočívat na upínači dotykového hrotu pomocí síly pružiny. Nainstalujte polohovací zařízení na krycí desku (10) pomocí dvou upevňovacích šroubů. Během montáže dbejte na to, aby do vývrtu krycí desky byl vložen těsnicí kroužek (10.1). 8. Nainstalujte kryt (11) na druhou stranu. Při instalaci regulačního ventilu dbejte na to, aby odvzdušňovací zátka směřovala dolů, aby se umožnil odtok jakékoliv nashromážděné zkondenzované vody. 20 EB CS

Konstrukce 3730 Elektropneumatický polohový regulátor typ 3730-3 s komunikací HART

Konstrukce 3730 Elektropneumatický polohový regulátor typ 3730-3 s komunikací HART Konstrukce 3730 Elektropneumatický polohový regulátor typ 3730-3 s komunikací HART Použití Jednočinný nebo dvojčinný polohový regulátor pro montáž na pneumatické regulační ventily. Samovyvažující, automatická

Více

Elektromagnetické ventily typ 3963

Elektromagnetické ventily typ 3963 Návod k instalaci a obsluze Elektromagnetické ventily typ 3963 Obr. 1 Všeobecné pokyny Přístroje smí instalovat a uvádět do provozu pouze odborný personál, který je s instalací, uvedením do provozu provozem

Více

Polohovací systémy CMSX

Polohovací systémy CMSX hlavní údaje Funkce a použití Polohovací systém CMSX-P-S slouží k regualaci polohy dvojčinných pneumatických kyvných pohonů v systémech pro automatizaci procesní techniky. Určený je pro provoz s kyvnými

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

Sensorboxy SRBP, binární

Sensorboxy SRBP, binární hlavní údaje Všeobecné údaje Tyto sensorboxy slouží ke snímání koncových poloh kyvných pohonů v procesní technice, kde se jedná o přepravu, dávkování nebo plnění plynných či kašovitých hmot nebo sypkého

Více

Hydraulické válce V350CBR. Kompaktní hydraulické válce s průchozí oboustranou pístnicí 350 bar V350CBR

Hydraulické válce V350CBR. Kompaktní hydraulické válce s průchozí oboustranou pístnicí 350 bar V350CBR Hydraulické válce Kompaktní hydraulické válce s průchozí oboustranou pístnicí 350 bar V350CBR V350CBR V350CBRcat.CZ01-2007 Kompaktní hydraulické válce s průc 1 Příslušenství: Uzaviratelný zpětný ventil

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

Regulátor tlaku přiváděného vzduchu typ 4708

Regulátor tlaku přiváděného vzduchu typ 4708 Regulátor tlaku přiváděného vzduchu typ 478 Použití Regulátor tlaku slouží pro napájení pneumatických měřicích, regulačních a řídicích zařízení konstantním tlakem přiváděného vzduchu Rozsahy požadované

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

HERION SÉRIE Nepřímo elektromagneticky ovládané

HERION SÉRIE Nepřímo elektromagneticky ovládané HERION SÉRIE Nepřímo elektromagneticky ovládané šoupátkové ventily pro jednočinné a dvojčinné pohony s připojením NAMUR /, /, /, NC/APB, G/, G/ Ventily pro zabezpečovací systémy do úrovně SIL (IEC 08)

Více

Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN Trojcestné kohouty PN6. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6

Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN Trojcestné kohouty PN6. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 4 241 Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN 65...150 Trojcestné kohouty PN6 VBF21.. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 Šedá litina EN-GJL-250 DN 40...150 k vs 25...820 m 3 /h Úhel otočení 90 Přírubové připojení

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Návod k montáži a ovládání EB Pneumatický servopohon Typ Typ Typ 3271 s ručním přestavením. Typ

Návod k montáži a ovládání EB Pneumatický servopohon Typ Typ Typ 3271 s ručním přestavením. Typ Pneumatický servopohon Typ 3271 Typ 3271 Typ 3271 s ručním přestavením Typ 3271-5 Typ 3271-52 Obr. 1 Servopohony 3271 Návod k montáži a ovládání EB 8310 Vydání květen 2002 Bezpečnostní pokyny Přístroj

Více

Elektrický nebo pneumatický koncový spínač typ 4746 SAMSON

Elektrický nebo pneumatický koncový spínač typ 4746 SAMSON Elektrický nebo pneumatický koncový spínač typ 4746 SAMSON Použití Koncový spínač s indukčními, elektrickými nebo pneumatickými spínači k připojení na pneumatické nebo elektrické regulační ventily k typu

Více

Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení

Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení Elektromechanické tlakoměry Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení Údajový list WIKA PV 27.05 Použití Řízení a regulování průmyslových procesů Hlídání

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

Bezkontaktní systém ustavování nástrojů NC4

Bezkontaktní systém ustavování nástrojů NC4 Katalogový list H-2000-2244-05-B Bezkontaktní systém ustavování nástrojů NC4 Změření nástroje a zjištění poškozeného nástroje kdekoli v dosahu paprsku Komponenty systému Systém ustavování nástrojů NC4

Více

ELEKTRONICKY PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR TLAKU SRE!

ELEKTRONICKY PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR TLAKU SRE! Vážený zákazníku! ELEKTRONICKY PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR TLAKU SRE! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci

Více

Nástavby s koncovými spínači. -V- novinka

Nástavby s koncovými spínači. -V- novinka Nástavby s koncovými spínači -V- novinka vysvětlení typového značení SRBF CA3 YR90 MW 22A C2M20 typ SRBF koncové spínače konstrukce C Sensorbox mechanické rozhraní A3 A4 A5 A6 montážní můstek, připojovací

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Převodník PROFIBUS-PA. Typ 3785 T8382

Převodník PROFIBUS-PA. Typ 3785 T8382 Převodník PROFIBUS-PA Typ 3785 Použití Jednočinný nebo dvojčinný polohovací regulátor pro montáž na pneumatické polohovací ventily se jmenovitým zdvihem od 7,5 do 120 mm úhel otáčení až do 120 ; přístroj

Více

AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100

AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100 Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 04 TI-P58- CH Vydání 5 AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN5

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 634 OpenAir T Servopohony vzduchotechnických klapek GDB...1 GLB...1 GSF 1 Rotační provedení, / AC 230 V Elektronické rotační servopohony s tříbodovým a spojitým řízením, jmenovitý krouticí moment 5 Nm

Více

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI , N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI TECHNICKÉ INFORMACE OBECNĚ Klapkové pohony zajišťují 2-polohovou a 3-bodovou regulaci pro: vzduchové klapky,

Více

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku Přehled Snímače tlaku SITRANS P, série Z pro relativní tlak (7MF156- ) Snímač tlaku SITRANS P, série Z (7MF156- ) měří relativní tlak agresivních a neagresivních plynů, kapalin a par. Výhody Vysoká přesnost

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro kohouty s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Trojcestné kohouty PN6

Trojcestné kohouty PN6 4 241 Série 02: 40 a 50 Série 01: 65... 150 Trojcestné kohouty PN6 VBF21... Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 Šedá litina GG-25 40... 150 k vs 25... 820 m 3 /h Úhel rotace 90 Přírubové připojení podle

Více

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit 4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit VBI31... Trojcestné kohouty, PN10, vnitřní závit Šedá litina EN-GJL-250 DN 20 40 k vs 6,3...25 m 3 /h Úhel natočení 90 Vnitřní připojovací závit, Rp

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

kovaz s.r.o. Směrový sedlový ventil Řada D4S

kovaz s.r.o. Směrový sedlový ventil Řada D4S Charakteristické znaky Sedlové y řady D4S jsou navrženy pro funkci směrového řízení. Celé spektrum sedlových ů, pružin a vík včetně přepínacích ů, omezovačů zdvihu, solenoidových ů (VV01) a snímání polohy

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

Přímočinné regulátory tlaku Přepouštěcí ventil Typ M 44-7 Obr. 1 Typ M 44-7 Přepouštěcí ventil, připojení G1, Kvs = 3.6 1. Konstrukce a funkční princip Tlakový regulační ventil, typ M 44-7, se skládá z

Více

RPEW4-06. Popis konstrukce a funkce HC 4035 10/2013. Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem 1/2 NPT 1/2 NPT. Nahrazuje HC 4035 5/2012

RPEW4-06. Popis konstrukce a funkce HC 4035 10/2013. Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem 1/2 NPT 1/2 NPT. Nahrazuje HC 4035 5/2012 Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem D n 06 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 RPEW4-06 HC 4035 10/2013 Nahrazuje HC 4035 5/2012 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce s ovládáním elektromagnety

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

SSB31... SSB81... SSB61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products

SSB31... SSB81... SSB61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products 4 891 SSB bez pomocného kontaktu SSB1 s pomocným kontaktem Elektrické pohony pro male ventily VVP45, VXP45, VMP45 (D 25, k VS 6,3 m 3 /h) SSB31 SSB81 SSB61 SSB31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí

Více

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením s bateriovým napájením nerezový senzor třída přesnosti 0,05 Rozsahy od 0 100 mbar do 0... 400 bar Přednosti modulární konstrukce datalogger grafický displej nerezové pouzdro Ø 100 mm rozhraní pro komunikaci:

Více

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02. Katalogová brožurka

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02. Katalogová brožurka Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02 Katalogová brožurka 2 Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02 Qn= 120 l/min Přípoj stlačeného vzduchu výstup:

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry 0102 Objednací název Komfortní řada 40 mm ne v jedné rovině Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR spínací kontakt

Více

Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily Typu EV220B 15 EV220B 50

Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily Typu EV220B 15 EV220B 50 Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily Typu EV220B 15 EV220B 50 EV 220B 15 EV220B 50 je univerzální 2/2cestný elektromagnetický ventil nepřímo ovládaný pomocí servopohonu. Tělo ventilu je

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Boční ruční přestavení Typ do jmenovitého zdvihu 30 mm. Návod k instalaci a obsluze EB CS

Boční ruční přestavení Typ do jmenovitého zdvihu 30 mm. Návod k instalaci a obsluze EB CS Boční ruční přestavení Typ 3273 do jmenovitého zdvihu 30 mm Návod k instalaci a obsluze EB 8312-2 CS Vydání říjen 2013 Význam pokynů v tomto návodu k instalaci a obsluze NEBEZPEČÍ! Varování před nebezpečnými

Více

Ovladače motorů CMMO-ST

Ovladače motorů CMMO-ST Všeobecné údaje Ovladač motoru CMMO-ST slouží pro řízení polohy a jako regulátor polohy. Silové napájení je oddělené od napájení elektroniky. Umožňuje bezpečnostní funkci bezpečné vypnutí točivého momentu

Více

Modulačně řízené servopohony AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 s bezpečnostní funkcí mající certifikaci DIN EN (pružina dolů)

Modulačně řízené servopohony AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 s bezpečnostní funkcí mající certifikaci DIN EN (pružina dolů) Datový list Modulačně řízené servopohony AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 s bezpečnostní funkcí mající certifikaci DIN EN 14597 (pružina dolů) Popis AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

Ventily se šikmým sedlem VZXA

Ventily se šikmým sedlem VZXA technické údaje Funkce jsou externě řízené ventily, které jsou aktivovány přímým přívodem stlačeného vzduchu a používají se k uzavírání plynných nebo kapalných médií v potrubních systémech. Přitom se pomocí

Více

N2024/N20230, N3424/N34230 KLAPKOVÉ POHONY 20/34 Nm PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI

N2024/N20230, N3424/N34230 KLAPKOVÉ POHONY 20/34 Nm PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI N2024/N20230, N3424/N34230 KLAPKOVÉ POHONY 20/34 Nm PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI Mechanické omezovače KATALOGOVÝ LIST Možnost dodatečné instalace pomocných spínačů Výběr směru rotace pomocí spínače

Více

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products OEM Elektrické pohony pro malé ventily typ VVP459, VXP459, VMP459 (k VS 6,3 m 3 /h) SSB319 SSB819 SSB319 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSB819 napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

RNEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC 4024 7/2015. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4024 12/2007

RNEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC 4024 7/2015. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4024 12/2007 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním D n 25 p max 320 bar Q max 600 dm 3 min -1 RNEH4-25 HC 4024 7/2015 Nahrazuje HC 4024 12/2007 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RNEH Rozváděče

Více

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Typ SRP a DAP Použití: Jedno- a dvojčinný pístový pohon pro regulační a uzavírací ventily s rotačním regulačním prvkem, zvláště pro vysoké provozní požadavky

Více

1) Výrobek: Servopohon, příložný snímač topné vody druhého topného okruhu

1) Výrobek: Servopohon, příložný snímač topné vody druhého topného okruhu 1) Výrobek: Servopohon, příložný snímač topné vody druhého topného okruhu 2) Typ: IVAR.AM PACK B 3) Instalace: Instalace a uvedení do provozu musí být prováděno výhradně kvalifikovaným personálem a v souladu

Více

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka Katalogová brožurka 2 Qn= 1300 l/min Elektr. přípoj: Přes připojení signálu Přípoj signálu: Vstup a výstup, Zástrčka, M12, - pólový 4 Qn= 1300 l/min 9 Příslušenství Samostatná základová deska, Norma: ISO

Více

NR-AMXCT. Konstantní (stálá hodnota)-regulace přívodní teploty Návod na instalaci a provoz

NR-AMXCT. Konstantní (stálá hodnota)-regulace přívodní teploty Návod na instalaci a provoz NR-AMXCT Konstantní (stálá hodnota)-regulace přívodní teploty Návod na instalaci a provoz NR-AMXCT je elektronická regulace pro konstantní teplotu přívodu pro podlahové topení, zařízení na pevná paliva

Více

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku

Proporcionální ventil pro regulaci tlaku Proporcionální ventil pro regulaci tlaku VP G /... G / Digitální řídicí elektronika Měnitelná regulace tlaku, Externí regulace tlaku na přání Možnost volby: sériové propojení s programem VP-Tool Volitelná

Více

Magnetický ovládací lineární senzor WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141

Magnetický ovládací lineární senzor WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141 ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1 ATEX kategorie II (2) D, Ex zóna 21 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže necitlivost vůči cizím magnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna 2drát, 14 30 VDC Analogový

Více

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY řady TZP s aktivním frekvenčním filtrem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 3 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8393 CS. Typ konstrukce 3755. Pneumatický zesilovač objemového průtoku Typ 3755

Návod k instalaci a obsluze EB 8393 CS. Typ konstrukce 3755. Pneumatický zesilovač objemového průtoku Typ 3755 Typ konstrukce 3755 Pneumatický zesilovač objemového průtoku Typ 3755 Obr. 1: Typ 3755-1, odvod vzduchu přes slinutou filtrační vložku z PE se sníženou hlučností Obr. 2: Typ 3755-2, přípojka pro odvod

Více

Elektromotorický pohon pro kohouty

Elektromotorický pohon pro kohouty s OEM ACVATIX Elektromotorický pohon pro kohouty pro ESBE kohouty Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel otáčení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž pohonu na kohout

Více

RPE4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4039 7/2009. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4039 09/2008

RPE4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4039 7/2009. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4039 09/2008 Elektromagneticky ovládané rozváděče RPE4-10 HC 4039 7/2009 D n 10 p max 350 bar Q max 140 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4039 09/2008 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce Elektromagnety nastavitelné do

Více

Měřicí převodník tlaku DMU 10 D provedení pro diferenční tlak

Měřicí převodník tlaku DMU 10 D provedení pro diferenční tlak Měřicí převodník tlaku DMU D provedení pro diferenční tlak DMU D Digitální ukazatel DA DMU D s nasazovacím ukazatelem DA Měřicí převodník tlaku DMU D P1 P2 Výměna filtru Filtr Použití Pro elektronické

Více

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Montáž i uvedení do provozu svěřte pouze odborníkům! Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1 Podle Zákona 22/1997 Sb.

Více

Datový list. Elektromagnetické ventily 2/2-cestné nepřímo ovládané Typ EV220A DN 6-50

Datový list. Elektromagnetické ventily 2/2-cestné nepřímo ovládané Typ EV220A DN 6-50 Datový list Elektromagnetické ventily 2/2-cestné nepřímo ovládané Typ DN 6-50 INDUSTRIAL AUTOMATION verze 06/2007 Technické údaje Elektromagnetické ventily 2/2-cestné nepřímo ovládané Typ 6-50 Vlastnosti

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Návod k obsluze Spínací zesilovač N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Návod k obsluze Spínací zesilovač N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Pokyny pro bezpečné použití v oblastech s nebezpečím výbuchu 1 Použití Zařízení, která jsou připojena na prověřený, zabezpečený proudový

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál 0

Více

Pneumatické regulační zařízení Typ a typ

Pneumatické regulační zařízení Typ a typ Pneumatické regulační zařízení Typ 3510-1 a typ 3510-7 Obrázek 1 Typ 3510 Obrázek 2 Typ 3510-7 se zabudovaným regulátorem Vydáno v květnu 1998 Návod k montáži a obsluze EB 8091 1. Montáž a funkční charakteristika

Více

Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí

Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí Popis Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss: - AMV 150

Více

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P Snímač tlaku SITRANS P200 Provozní instrukce SITRANS P Obecné a bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší osobní bezpečnosti a vyloučení věcných škod.

Více

Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem

Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem 4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem VBI31... Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem Šedá litina GG-25 DN20... DN40 mm k vs 6,3... 25 m 3 /h Natočení 90 Vnitřní připojovací závit,

Více

Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily EV220B 6 - EV220B 22

Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily EV220B 6 - EV220B 22 Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily EV220B 6 - EV220B 22 EV220B 6 EV220B 22 je přímo ovládaný 2/2cestný elektromagnetický ventil se servopohonem a připojením od 1/4 do 1. Tato řada je

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ M E T R O Elektromechanický podzemní pohon pro jednokřídlé nebo dvoukřídlé brány MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tento manuál je určen pouze pro montážní firmy - 1- Typy pohonů a jejich charakteristika

Více

Polohovací regulátor FOUNDATION Fieldbus. Typ 3787 T8383

Polohovací regulátor FOUNDATION Fieldbus. Typ 3787 T8383 Polohovací regulátor FOUNDATION Fieldbus Typ 3787 Použití Polohovací regulátor pro montáž na pneumatické polohovací ventily se jmenovitým zdvihem od 7,5 do 120 mm úhel otáčení až do 120. Zařízení Fieldbus

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Hloubka ponoření (na boční straně) typ. 6 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Hloubka ponoření (na boční straně) typ. 6 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 2 mm Světlá šířka drážky Poużitelné do SIL 2 dle IEC 61508 Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Světlá šířka drážky/výřezu

Více

Elektrické pohony pro malé ventily

Elektrické pohony pro malé ventily 4 895 SSC81, SSC61... Elektrické pohony pro malé ventily Jmenovitý zdvih 5.5 mm SSC31 SSC81 SSC61... SSC31 SSC81 Provozní napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SSC61 Provozní napětí AC 24 V, řízení signálem

Více

Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES

Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES různé rozsahy tlaku zvláštní nastavení pro individuální rozsah tlaku ovládací signál napěťový nebo proudový podle volby modul požadované hodnoty připojovací

Více

Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení

Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení 4 136 ACVATIX Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení těsně uzavírající VKF46 Tělo klapky z šedé litiny EN-GJL-250 (do DN 300) Tělo klapky z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (od DN 350) DN 40 600

Více

Typu EV220B 15 EV220B 50

Typu EV220B 15 EV220B 50 Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily Typu EV220B 15 EV220B 50 EV 220B 15 EV220B 50 je univerzální 2/2cestný elektromagnetický ventil nepřímo ovládaný pomocí servopohonu. Tělo ventilu je

Více

Protimrazový termostat

Protimrazový termostat 1 285 Protimrazový termostat pro sledování teploty vzduchu QAF653 Robustní plastové pouzdro Aktivní snímací délka kapiláry cca 300 mm Malá spínací diference Vysoká reprodukovatelnost Rozsah nastavení :

Více

D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon

D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon Funkční princip: Otáčení hnací hřídele proti směru hodinových ručiček je dosaženo přivedením tlakového vzduchu do OTVORU A, což způsobí pohyb pístů směrem

Více

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa Diferenční snímač tlaku pro technologické procesy Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do 0 200 kpa Popis Typ DMD 333H je inteligentní snímač tlaku s vynikající dlouhodobou

Více

Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem

Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem 4 233 Série 02 Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem VBG31... Trojcestné kohouty, PN10, s vnějším závitem Materiál : litina GG-20 / GG-25 Závitové šroubení pro DN20 DN40 mm K vs 6.3... 25 m 3 /h Natočení

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

-V- novinka. -N- připojovací závit -M- průtok Kv 5,9 535 m 3 /h. Kulové kohouty s pohonem VZPR hlavní údaje 2.3 7 / 2.2-14. kulové kohouty s pohonem

-V- novinka. -N- připojovací závit -M- průtok Kv 5,9 535 m 3 /h. Kulové kohouty s pohonem VZPR hlavní údaje 2.3 7 / 2.2-14. kulové kohouty s pohonem hlavní údaje VZPR VZPR- -R -N- připojovací závit Rp2 -M- průtok Kv 5,9 535 m 3 /h zmosazi VZPR- zušlechtiléoceli VZPR- -R kombinace pneumatického kyvného pohonu a kulového kohoutu průtok lze v obou směrech

Více

Tlakové spínače PEV, mechanické

Tlakové spínače PEV, mechanické mechanické s nastavitelným bodem sepnutí provedení s nastavitelnou hysterezí 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 4/-1 přehled dodávek funkce konstrukce typ připojení p pneumatiky napájecí napětí elektrické

Více

Zvláštní ventily G1/8, G1/4

Zvláštní ventily G1/8, G1/4 Zvláštní ventily G/8, G/ Seznam Provedení Ovládání Připojení Strana Rozměry Údaje pro objednávku Přehled typů /, / až / cestné ventily elektricky G/8 98, 99 00-0 0 podle NAMUR, konstrukční řada S9 G/ /

Více

Návod k údržbě a montáži

Návod k údržbě a montáži Návod k údržbě a montáži Redukční ventily Typ 481/481 HP/481 LP 482/482 HP/482 LP 681 682/682 HP/682 LP CZ 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Redukční ventil používejte jen: - v souladu s určením, - v

Více

SSA31... SSA81... SSA61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products ... Pro radiátorové ventily VDN..., VEN..., VUN..., VPD..., VPE...

SSA31... SSA81... SSA61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products ... Pro radiátorové ventily VDN..., VEN..., VUN..., VPD..., VPE... 4 893 SSA bez pomocného kontaktu SSA1 s pomocným kontaktem Elektrické pohony Pro radiátorové ventily VD, VE, VU, VPD, VPE SSA31 SSA81 SSA61 SSA31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSA81

Více

Kyvné pohony DFPB hlavní údaje

Kyvné pohony DFPB hlavní údaje Kyvné pohony DFPB Kyvné pohony DFPB hlavní údaje Všeobecné údaje Kyvný pohon DFPB je konstruován jako ozubený hřeben s pastorkem. Tím se převádí přímočarý pohyb pístu na kyvný pohyb hřídele. Kyvné pohony,

Více

Proporcionální průtokové ventily MPYE

Proporcionální průtokové ventily MPYE vysoká dynamika regulační člen pro regulační obvod 5/3 funkce 5/3 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní údaje Všeobecné údaje Přímo ovládaný proporcionální ventil obsahuje polohovací šoupátko.

Více

Technická brožura 2/2cestné elektromagnetické ventily ovládané servopohonem typu EV220B 15-50

Technická brožura 2/2cestné elektromagnetické ventily ovládané servopohonem typu EV220B 15-50 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technická brožura 2/2cestné elektromagnetické ventily ovládané servopohonem typu EV220B 15-50 EV 220B 15-50 je univerzální 2/2cestný elektromagnetický ventil nepřímo ovládaný

Více

1000 l/min. Vstup požadované hodnoty

1000 l/min. Vstup požadované hodnoty 1 Druh konstrukce Sedlový ventil Řízení Analogový Certifikáty CE Prohlášení o shodě Teplota okolí min./max. +0 C / +70 C Teplota média min./max. +0 C / +70 C Médium Stlačený vzduch Max. velikost částic

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ (MPD) je určené pro jedno a dvojkolejnicové systémy. Mikromazání je navrženo k mazání ložisek rolen dopravníků během jejich provozu, kdy jsou dodávány přesné dávky maziva

Více