Vliv kompostu na kvalitu půdy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv kompostu na kvalitu půdy"

Transkript

1 Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního prostřed edí (produkce skleníkových kových plynů,, výluhy do spodních a povrchových vod,.) Zdroj živin dusík, fosfor, draslík, vápnv pník, Zdroj organické hmoty Zdroj energie Specifické vlastnosti - pod 40 % sušiny nelze skladovat

2 Ochrana půdní organické hmoty je kritickým bodem hospodaření Půdní organická hmota se skládá z organické frakce půdy, která je tvořena zbytky rostlin a živočichů. Porušení rovnováhy mezi stavbou půdní organické hmoty a rychlostí rozkladu vede ke snižování obsahu humusu v půdě a tím i snížení obsahu uhlíku v půdě. Snížení C o 1% - sníží vododržnou kapacitu půdy o 0,5 až 0,6 % - objemovou pórovitost o 1 % - objemovou hmotnost (utužení) zvýší o 0,01 0,02 g/cm3 Vlivem nevhodného způsobu hospodaření v zemědělství obsah humusu v současné době neustále klesá a sním i úrodnost půd. 6 základních principů půdního managementu (Greenland 1975) 1. náhrada živin odebraných z půdy, 2. udržení fyzikálních poměrů v půdě, 3. konstantní obsah humusu, 4. půda nesmí být zdrojem nemocí, plevelů a škůdců, 5. ph a hladina toxických prvků nesmí stoupat 6. snížení vodní i větrné eroze

3 1. Udržení a obnova kvality půdy 2. Zvýšení půdní úrodnosti 3. Ochrana ŽP zabudováníuhlíku do půdy, ochrana vod 4. Náhrada průmyslových hnojiv

4 Zvýšení půdní úrodnosti Zvýšení rostlinné produkce pomocí dodání živin, zlepšení drobtovité struktury, provzdušnění, zlepšení akumulace vody Zvyšuje kolonizaci kořenů rostlin mykorhitickými houbami Zvyšuje kapacitu sorpčního komplexu Zvyšuje množství mikro a makroorganismů které stimulují enzymy a dochází k mineralizaci org. hmoty Úloha kompostu Zdroj živin dusík ( 0,7 1,5 % ) se uvolňuje postupně, vprvním roce 2,6 10,7 % fosfor ( 0,1 0,2 % ) pomocípřímého dodánído půdy, 40% fosforu je okamžitě přístupné pro plodiny. draslík( 0,5 1,3 % ) pro plodiny je přes 58% zcelkového množství draslíku přítomného v kompostu okamžitě dostupný, zbytek draslíku pak lehce zmineralizuje

5 Úprava kyselosti půdy Upravuje ph ( 7,3 8,5 ) půdy a může nahradit standardní vápnění půdy Množstvíoxidu vápenatého zcela nahrazuje vápněnípůdy Úloha kompostu Ochrana ŽP zabudováníuhlíku do půdy Hnojení kompostem podporuje ukládání uhlíku v půdě (sekvestraci uhlíku) a tím přispívákzmírněnískleníkového efektu.

6 Struktura půdy dlouhodobý nárůst stability půdních agregátů stabilita vůči degradaci deštěm, chránípůdu před erozía zhutněním zvýšení pórovitosti půdy. Poměr velkých a souvislých vertikálních pórů(> 50 µm) je rozhodujícím faktorem pro provzdušňovánía ohřívánípůdy, pro pronikánívody do půdy a tím i pro dosahování vyšších výnosůplodin. Úloha kompostu Ochrana podzemních vod Mineralizace dusíku zkompostu probíhárelativněpomalu a prakticky nejsou známy žádnézprávy o nekontrolovatelném vyluhování dusíku. Z tohoto důvodu nepředstavuje hnojení kvalitním kompostem žádné riziko eutrofizace podzemní vody.

7 Zlepšení vodních poměrů Zvýšení retence zadržovánífyziologicky využitelné vodypro rostliny Snížení infiltrace pronikání vody půdou, pokud bude z důvodu strukturálních vlastností půdy poměr pronikání vody do půdy nižší než poměr dešťových srážek, dojde ke ztrátě části vody z deště jejím odtečením Úloha kompostu Půda se špatnou infiltrační schopností Zdroj: VÚMOP Radim Vácha

8 Půda se správnou infiltrační schopností Zdroj: BFA Hartl W. Úloha kompostu Sníženírizika chorob a škůdcůrostlin Pravidelnéorganickéhnojení(kompostem) zvyšuje mikrobiální biomasu v půdě a stimuluje aktivitu enzymů, což vede ke zvýšené mineralizaci organické hmoty a zvýšené odolnosti rostlin proti škůdcům a chorobám. ( FUCHS 2002, RAVIV et al.,1998 )

9 Imobilizace těžkých kovů Riziko akumulace těžkých kovůvpůděje velmi nízké. Jestliže aplikování kompostu obvykle vede ke zvýšení organickésložky vpůděa tím i zlepšenísorpčníkapacity půdy, pohyblivější frakce těžkých kovů zůstávají ve většině případů na stejných hodnotách nebo dokonce často dochází k jejich imobilizaci. Dlouhodobá úloha kompostu Využití kompostu je rozpoznatelný až po několika letech - kompost je organické hnojivo pomalu působící více jak 90 % je vázáno v organických vazbách, % celkového N je přítomno v huminových kyselinách, až mineralizací dochází k jeho postupnému uvolnění - využijí ho především plodiny s delší vegetační dobou - obiloviny srovnatelný vliv jak efekt průmyslových hnojiv ( kompost z komunálního odpadu ) - brambory srovnatelný výnos jako s dávkou 200 kg N x 80 t/ ha kompostu - kukuřice pravidelné hnojení ( 27t/ha) efekt až3 rok - zelenina lilkovité a košťálové plodiny

10 Hnojení kompostem Dávka - cca 6 7 tun kompostu v sušině na ha za rok (stačí k udržení stabilního obsahu humusu v půdě) Aplikace rozmetadlo statkových hnojiv Zapravení co nejrychleji po aplikaci mělce zapravit 1. Nehnojená kontrola 4. Digestát BS Lípa 5. Digestát BS Telč 6. CMC Kompost

11 N-NO 3 - snadno dostupný kořenům mobilní hromadí se v rostl. aniž by je poškodily N-NH 4 + fixovaný v jílových minerálech pouze 10-30% využitelných rostlinami obsah N-NO3 v kg.ha-1 obsah N-NH4 v kg.ha ,3 44,1 102,9 47,5 52,8 11,2 18,5 5,5 11,6 11,9 13,7 6.CMC 1.Nehnojeno 2.LAV 3.Kejda z Lípy 4.DG BPS Lípa 5.DG BPS Telč kompost H1: 0-30 cm 39,3 44,1 102,9 47,5 52,8 63,3 H2: cm 11,2 5,5 18,5 11,6 11,9 13,7 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Frakce půdního dusíku po sklizni 1,52 1,49 1,54 1.Nehnojeno 2.LAV 3.Kejda z Lípy 4.DG BPS Lípa 5.DG BPS Telč 63,3 1,52 1,52 1,54 0,76 0,77 0,77 0,72 0,76 0,76 6.CMC kompost H1: 0-30 cm 1,52 1,49 1,54 1,52 1,52 1,54 H2: cm 0,76 0,77 0,77 0,72 0,76 0, Obsah živin v ornici 0-30 cm Stav půdy p po sklizni brambor obsah živin mg.kg-1 obsah živin mg.kg před založením 1.Nehnojen o 2.LAV 3.Kejda z Lípy 4.DG BPS Lípa 5.DG BPS Telč 6.CMC kompost ph/cacl2 5,6 5,7 5,3 5,7 5,3 6 5,8 P K Ca Mg před založením Obsah živin v podorničí cm 1.Nehnojen o 2.LAV 3.Kejda z Lípy 4.DG BPS Lípa 5.DG BPS Telč 6.CMC kompost ph/cacl2 5,2 6,1 5,8 6,4 5,8 6,5 6,3 P K Ca Mg

12 Zvýšení půdní úrodnosti Výsledky pokusu variant hnojení kompostem ( am Versuch STIKO von BioForschung Austria in Wien) Účinnosti průmyslových hnojivse kombinaci skompostem zvyšuje. Shrnutí 1. Udržení a obnova kvality půdy zpracovatelnost půdy ( spotřeba nafty ) odolnost proti erozi zvýšení množství organické hmoty úprava kyselosti imobilizace těžkých kovů 2. Zvýšení půdní úrodnosti výnosová stabilita vyšší produkce dodání živin (náhrada průmyslových hnojiv) snížení rizika chorob a škůdců rostlin 3. Ochrana ŽP zabudování uhlíku do půdy, ochrana vod zabudování uhlíku do půdy ochrana vod proti eutrofizaci zlepšení retence a snížení infiltrace (ochrana před suchem)

13 ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura o.s. Děkuji za pozornost Ing. Lucie Valentová Ing. Květu tuše e Hejátkov tková Tel : Tel , fax