Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem"

Transkript

1 AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012

2

3 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Obsah 1 Úvd Analýza Zvýšení atraktivity města pr chdce a cyklisty Odstraňvání bariér a pdpra mbility Rzvj mbility chdců Zvýšení bezpečnsti phybu, zejména hržených a hendikepvaných účastníků dpravy Dstupnst významných cílů pěší dpravy Prpagace a výchva Splupráce Financvání a persnální zajištění Časvý harmngram SWOT analýza

4 1 Úvd Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem 1 Úvd Akční plán města Ústí nad Labem v blasti pdpry mbility a zlepšení dstupnsti si klade za cíl systematickými patřeními pdpřit rzvj udržitelné dpravy ve městě. Za tímt účelem je nutné efektivně zavádět patření pr zlepšení sučasnéh stavu. V EU žije ve městech více než 60 % byvatelstva a je v nich vytvářen téměř 85 % HDP. Prt jsu města významným centrem pracvních příležitstí a eknmiky. Pracvní příležitsti, šklní dcházka, nákupy, kultura a sciální služby vytvářejí významné vazby s klím města a ptřebu djížďky za těmit cíli. Města jsu centry bydlení, vzdělání, služeb a nákupních příležitstí, kde je nutné zachvat vysku kvalitu živta. Bez funkčníh a eknmickéh dpravníh systému bude mezen eknmický rzvj celé splečnsti. Účelem tht Akčníh plánu je vytvřit, splu s statními Akčními plány Generelu dpravy, ptimalizvané pdmínky pr všechny druhy dpravy tak, aby byla zaručena ptřebná mbilita, chráněn živtní prstředí a zachvány eknmické funkce města. 4

5 2 Analýza Výchdiska Výchdiskem pr Generel dpravy a tent Akční plán je schválená Strategie rzvje města Ústí nad Labem d rku 2015, definující vize a cíle rzvje města a adresný cíl Zlepšit pdmínky pr udržitelný rzvj dpravy na území města Ústi nad Labem. Pririty V rámci Akčníh plánu mbility jsu identifikvány následující pririty: Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pznámka: Rzvj cyklistické dpravy a pdpra VHD jsu předmětem samstatných Akčních plánů a prt nejsu v tmt Akčním plánu dále specifikvány. Charakteristika uživatelů Výchzí myšlenku zlepšvání mbility je mbilita pr každéh. Jedntliví uživatelé dpravníh prstru, byvatelé a návštěvníci města, i jedntlivé sciální skupiny mají různé specifické ptřeby uspkjení mbilitních nárků. Zejména je třeba se zaměřit na specifické skupiny takzvaných zranitelných účastníků dpravy, kam patří zejména: 2 Analýza Zlepšení mbility a dstupnsti Zlepšení pdmínek pr bezbariérvu dpravu Zlepšení pdmínek pr pěší a cyklisty Zvýšení bezpečnsti zranitelných účastníků Zvýšení infrmvansti Vytýčení hlavních cílů v blasti mbility a dstupnsti Rdiče (a prardiče) s dětmi Hendikepvaní lidé (se sníženu phyblivstí, s mezeními zrakvéh či sluchvéh vnímání, s mentálním mezením) Seniři Cyklisté (případně uživatelé lehkých mtcyklů) Pěší Děti různých věkvých kategrií Pr naplnění výše uvedených pririt byly definvány následující hlavní cíle: Zvýšení atraktivity města pr chdce a cyklisty Odstranění bariér a pdpra mbility Zvýšení bezpečnsti phybu zranitelných a hendikepvaných účastníků dpravy Zajištění dstupnsti významných cílů ve městě Rzvj pěší a cyklistické dpravy Pdpra VHD Zlepšení infrmvansti mžnstech městské mbility 5

6 3 Zvýšení atraktivity města pr chdce a cyklisty Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem 3 Zvýšení atraktivity města pr chdce a cyklisty Cíl 3.1. Zmapvání hlavních přístupvých tras k významným cílům návštěvnsti ve městě Cíl 3.2. Vytvření seznamu závažných bariér pr chdce s priritizací jejich dstranění Cíl 3.3. Zvýšení kapacity dpčinkvých míst a úkrytů před nephdu (lavičky, altány, přístřešky) zeleň a údržba Cíl 3.4. Vytvření webvéh prtálu věnvanéh bezbariérvým trasám a přístupům d veřejných budv Cíl 3.5. Prhlídka a pasprtizace hlavních pěších tras s identifikací nedstatků ve schůdnsti a rientaci Cíl 3.6. Vytvření prgramu zlepšvání veřejných prstranství a pěších tras Cíl 3.7. Zlepšení pdmínek pr využívání elektrických kl a dalších alternativních dpravních prstředků, např. Segways (dbíjení, uzamčení, dstavení, vypůjčení) Časvý harmngram Odpvědnst: Splupráce s: Měst Ústí nad Labem 6

7 4 Odstraňvání bariér a pdpra mbility Cíl 4.1. Pstupné dstraňvání bariér v přístupnsti veřejných budv, služeb a veřejné dpravy Cíl 4.2. Zřizvání ramp, plšin a výtahů pr zpřístupnění veřejných budv a zařízení Cíl 4.3. Úprava všech přechdů a míst pr přecházení na bezbariérvé se standardními hmatnými prvky Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Cíl 4.4. Zpřístupnění všech zastávek a stanic veřejné hrmadné dpravy bez bariér a se standardními hmatnými prvky Cíl 4.5. Zavedení a rzšíření systému elektrnické slepecké kmunikace mezi slepeckým zařízením (hlí) a vzidlem, zastávku neb přechdem 4 Odstraňvání bariér a pdpra mbility Odstraňvání bariér a pdpra mbility Odpvědnst: Odbr dpravy Splupráce s: Městskými bvdy, Dpravním pdnikem 7

8 5 Rzvj mbility chdců Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem 5 Rzvj mbility chdců Cíl 5.1 Zlepšvání kvality pěších cest a pdmínek pr rzvj nemtristické dpravy ve městě, v napjení na hrmadnu dpravu Cíl 5.2 Zajištění bezbariérvsti přístupvých tras k významným cílům pěší dpravy ve městě Cíl 5.3 Omezvání mtrvé dpravy v centru města ve prspěch pěší, cyklistické a veřejné hrmadné dpravy Cíl 5.4 Zlepšvání veřejnéh prstranství pmcí zavádění zklidňujících prvků, zejména v centru města a v residenčních blastech Cíl 5.5 Pskytvání infrmací mžnstech a výhdách pěší dpravy, jejích cílech a bezbariérvých přístupvých cestách Rzvj mbility chdců Odpvědnst: Splupráce s: Odbr dpravy Městskými bvdy 8

9 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem 6 Zvýšení bezpečnsti phybu a pbytu zranitelných a hendikepvaných účastníků dpravy Cíl 6.1. Rzšiřvání kamervéh systému ve městě, vytváření bezpečných zón phybu pěších i ve večerních hdinách, dhled v prstředcích veřejné hrmadné dpravy a v přístupech k zastávkám Cíl 6.2. Bezpečná cesta dětí d/ze škl - zajištění přechdů v blízksti škl, přecházení a přístupu d zastávek veřejné dpravy Cíl 6.3. Využití speciálních šklních autbusů a mikrbusů k dpravě dětí d škl a k mimšklním hrmadným aktivitám Cíl 6.4. Využití zkušenstí prjektu CIVITAS Archimedes k realizaci aktivity Walking bus rganizace svépmcnéh dprvázení menších dětí d škly Cíl 6.5. Vytváření pdmínek pr využívání jízdních kl (a klběžek) pr djížďku d/ze škly Cíl 6.6. Vytváření pdmínek pr krátkdbé parkvání autmbilů rdičů pr dpravu dětí d škl a jejich vyzvednutí Kiss and Ride s časvým limitem d 20 minut Cíl 6.7. Zajištění bezpečné schůdnsti pěších tras v zimním bdbí a dstranění závažných nervnstí, výčnělků a jiných překážek, zvyšujících rizik úrazu Cíl 6.8. Zvýšená péče bezpečnst na kmunikacích v klí dmvů důchdců, šklních a zdravtnických zařízení Cíl 6.9. Pravidelné sledvání dpravně bezpečnstníh stavu stávající infrastruktury pěších i cyklistů Cíl Preventivní identifikace ptenciálně nebezpečných lkalit již d fáze prjektu Cíl Zajištění efektivní nápravy zjištěných nedstatků Cíl Psílení a udržení dhledu plicie nad phybem chdců (přechdy na rušných kmunikacích, u škl a dalších frekventvaných zařízení) 6 Zvýšení bezpečnsti phybu a pbytu zranitelných a hendikepvaných účastníků dpravy Zvýšení bezpečnsti phybu Odpvědnst: Splupráce s: Odbr dpravy Městskými bvdy, Dpravním pdnikem, Městsku plicií 9

10 7 Dstupnst významných cílů pěší dpravy Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem 7 Dstupnst významných cílů pěší dpravy Cíl 7.1. Systematická kntrla a zajištění bezbariérvé dstupnsti bjektů státní správy (úřady, plicie), a zajištění krátkdbéh parkvání návštěvníků bjektů Cíl 7.2. Systematická kntrla a zajištění bezbariérvé dstupnsti bjektů zdravtnických zařízení (rdinace, nemcnice, lékárny), včetně dstupnsti d zastávek veřejné hrmadné dpravy a zajištění krátkdbéh parkvání návštěvníků bjektů Cíl 7.3. Systematická kntrla a zajištění bezbariérvé dstupnsti bjektů vzdělávacích zařízení (šklky, škly, univerzity, knihvny), včetně dstupnsti d zastávek veřejné hrmadné dpravy a zajištění krátkdbéh parkvání návštěvníků bjektů Cíl 7.4. Systematická kntrla a zajištění bezbariérvé dstupnsti bjektů kulturních zařízení (divadla, kina, kncertní sály, výstavy), včetně dstupnsti d zastávek veřejné hrmadné dpravy a zajištění krátkdbéh parkvání návštěvníků bjektů Dstupnst významných cílů Odpvědnst: Splupráce s: Měst Ústí nad Labem Jedntlivými účastníky 10

11 8 Prpagace a výchva Cíl 8.1. Pskytvání infrmací bezbariérvě dstupných cílech a trasách frmu internetvéh mapvéh prtálu Cíl 8.2. Pskytvání turistických infrmací - mapky, směrvé ukazatele pr pěší a cyklisty, infrmační systém mžnstech parkvání, atd. Cíl 8.3. Pskytvání infrmací a prpagačních materiálů pěších a cyklistických trasách a příslušných zařízeních Cíl 8.4. Pskytvání infrmací veřejné hrmadné dpravě, taxislužbě, parkvání a dstavení vzidel a službách alternativní dpravy (např. dbíjecích stanicích elektrvzidel, plnicích stanicích CNG, pravnách a půjčvnách, atd.) Cíl 8.5. Výchva k bezpečnému a hleduplnému chvání uživatelů veřejných prstr navzájem, chvání v dpravním prudu, pužívání chranných a reflexních prvků (světel, helem, pásů, vest a dalších prvků) Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Cíl 8.6. Organizace výchvných a vzdělávacích kampaní pdprujících bezpečnu, hleduplnu a udržitelnu mbilitu s minimalizací negativních dpadů Cíl 8.7. Organizace kampaní na zvýšení pvědmí mžnstech městské mbility a dstupnsti významných cílů ve městě, s využitím různých frem prpagace, včetně klasické (letáky, bržury, plakáty, inzeráty, apd.) a mderní frmy (webvé stránky, sciální sítě, média, wrkshpy, apd.) 8 Prpagace a výchva Prpagace a výchva Odpvědnst: Splupráce s: Měst Ústí nad Labem Dpravním pdnikem 11

12 9 Splupráce Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem 9 Splupráce Jedntlivé blasti půsbnsti Akčníh plánu přesahují rámec mžnstí Odbru dpravy a k zajištění efektivní realizace navržených patření je nutná splupráce jedntlivých dbrů Magistrátu města Ústí nad Labem. Cíl 9.1. Rzvíjet úzku splupráci s krajským úřadem, dpravním pdnikem, bčanskými sdruženími, veřejně prspěšnými splečnstmi, knzultačními a inženýrskými rganizacemi a dbrnu veřejnstí. Cíl 9.2. Zaměřit snahu na integraci hrmadné dpravy, dpravníh pdniku i železniční dpravy na splupráci a pdpru různých frem dpravy, včetně vdní dpravy a lanvky Cíl 9.3. Rzvíjet splupráci s městy v České Republice i v zahraničí, využít zkušensti v blasti mbility Cíl 9.4. Aktivně vyhledávat a zapjvat se d jiných evrpských prjektů zabývajících se mbilitu a dstupnstí, využít zkušensti např. z prjektu CIVITAS ARCHIMEDES, kteréh je města Ústí nad Labem účastníkem Vnitrstátní a mezinárdní splupráce Odpvědnst: Splupráce s: Měst Ústí nad Labem Ústeckým krajem, Dpravním pdnikem, Českými drahami 12

13 10 Financvání a persnální zajištění K efektivnímu naplňvání navržených patření je nutné zajistit stabilní financvání. Základním zdrjem financvání jsu veřejné rzpčty s maximálním využitím fndů EU pr jedntlivé blasti půsbení Akčníh plánu. Cíl Zajistit persnální a finanční zabezpečení naplnění vytyčených cílů dluhdbě a systematicky Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Cíl Zajistit využití evrpských fndů a grantů, zabezpečit jejich průhledné a transparentní čerpání a úspěšnu certifikaci výdajů. Stabilizvat zdrje na splufinancvání. 10 Financvání a persnální zajištění Financvání a persnální zajištění Odpvědnst: Splupráce s: Měst Ústí nad Labem 13

14 11 Časvý harmngram Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem 11 Časvý harmngram Cíl Vytvřit dluhdbý časvý harmngram předpkládaných akcí za účelem splnění krátkdbých a dluhdbých cílů, kntrlvat jeh respektvání a dsažené výsledky Časvý harmngram Odpvědnst: Splupráce s: Měst Ústí nad Labem 14

15 12 SWOT analýza Cíl Vypracvat SWOT analýzu ptenciálu města Ústí nad Labem k rzvji mbilitě dstupné pr každéh Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem 12 SWOT analýza SWOT analýza Odpvědnst: Splupráce s: Odbr dpravy 15

16 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem 16

17 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem 17

18 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem 18

19 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem

20