CLICK AND STUDY STUDY ABROAD MATERIÁLY PRO UČITELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CLICK AND STUDY STUDY ABROAD MATERIÁLY PRO UČITELE"

Transkript

1 CLICK AND STUDY STUDY ABROAD MATERIÁLY PRO UČITELE

2 My name is Dominik. I m 19 years old. We have launched a start-up which is called Click and Study. It is basically a website which provides the opportunity to apply to more than 100 universities in more than 10 countries. I think that s basically it. That s the biggest benefit of the website that you can actually apply from one place to many places on Earth. We also provide many services which you can order together with the application, such as personal statement consulting which may help you to increase your chances to actually get into university. Then, we also offer help with, I don t know, getting a student loan or some kind of a student funding. Or we will at least help you to get some kind of a useful information. We also connect you with people who study on the particular universities, so that may be a benefit for many students all over the world. You get to know the people who are actually applying to the same university, you can talk to them, you can, I don t know, rent an apartment with them, then get to know them. As I already said, we offer more than 100 universities. The biggest difference between them is obviously the tuition fee, that means that in Great Britain or in USA or in Australia the tuition fees are a bit higher than, for example, in Ireland or in Netherlands. Example given, that means that in US the tuition fee can be almost 50,000 dollars, in Australia it can be 30 or 40,000 dollars, in United Kingdom it increased from 3,300 to almost 10,000 pounds, which is the big change, so people from United Kingdom are looking for education somewhere else, or some of them, at least. That is for them, for example, Netherlands or Ireland, where the tuition fees are around 2,000 euros. So it s very interesting for them to suddenly see the big difference in the prices for education. So, if you decide to apply for university abroad, you should first of all think of the fact that most of the university are going to require a language certificate from you. So, I believe that as soon as possible, I think, you should pass some kind of a language certificates, such as Cambridge or Toefl. That might if you do that, then you will pass like the first requirement. Then I would really focus on my own or your studies to get the best grades possible. And then you can apply to the countries. It works in the way that you apply with your grades, you also apply with your certificates if you pass it, and then apply with a motivation letter in which you should convince the admission board that you are a suitable choice for them or that you are the perfect choice for them. And if they decide to give you an offer, then they will give you other requirements which you have to place in your high school leaving exam. That means that they will give you some average of grades that you have to get and if you actually fulfill this requirement, then you will get accepted. Our website or our project can help you in several ways. Before you decide to apply, we can help you to pick the right school for you. We call it higher education consulting and we can also help you with the application itself. As I already mentioned, you can apply to many countries from our website. Moreover, we can also help you with the personal statement. You can send it to us and we will give you some kind of a feedback. We will also send it to somebody who already studies at that university, so it may be very useful for you to get a feedback from somebody who already got in. And we will also try to help you on your way to actual country or to a university in the way that we will connect you with people who are going to study there as well, so that might be really helpful for you to, I don t know, to get to know them and to decide on how are you going to live in that country, such as, if you are going to rent an apartment with them or if you are going to live on a campus or just like to get to know other people from your course or from your studies. So we started our company a year ago. The determining factor to actually do it was that me and my brother, we were like struggling with applications and with different application procedures which are in different countries. So

3 we decided that we would like to help to our students on their way to abroad studies. So that we decided we are going to create this website, which might actually help them in some kind of way and we started working on it. Then we realized that we are working on a start-up, so we started to write our people for feedbacks and stuff you usually do in start-ups, such as like look around what is actually happening in your community, is anybody else also doing this and stuff like that. So the first primary aim was to help the students, secondary aim was to get some kind of experience from the start-up world and nowadays, we are working on different monetizations of the project and we would also like to launch a Facebook application and, I don t know, develop in some kind of a very known and popular start-up which helps people. That is what we want to do.

4 Dobře. Takže já se jmenuji Dominik a je mi 19 let. Spustili jsme začínající firmu jménem Click and Study. Je to v podstatě webová stránka, která se umožňuje přihlásit na více než 100 univerzit ve více než 10 zemích. To je podstatě všechno. Největší výhodou stránek je, že se z jednoho místa můžete přihlásit na spoustu míst na Zemi. Také poskytujeme mnoho služeb, které si můžete objednat jako aplikace, například konzultace v oblasti eseje k přihlášce, což může zvýšit vaše šance na přijetí na univerzitu. Potom také nabízíme pomoc při získávání studentské půjčky nebo nějaké studijní finanční podpory. Nebo vám alespoň pomůžeme získat užitečné informace. Také vás propojíme s lidmi, kteří na dané univerzitě studují, což může být pro mnoho studentů na celém světě výhoda. Seznámíte se s lidmi, kteří se hlásí na tu samou univerzitu, můžete si s nimi promluvit, pronajmout si spolu byt, poznat je. Jak už jsme řekl, nabízíme více než 100 univerzit. Největší rozdíl mezi nimi je samozřejmě školné. To znamená, že ve Velké Británii, USA nebo v Austrálii je školné trochu vyšší než v Irsku nebo Nizozemí. Například v USA je školné téměř 50,000 dolarů, v Austrálii to může být 30 nebo 40,000 dolarů a v Británii se školné zvýšilo ze 3,000 na 10,000 liber, což je velká změna a lidé z Británie, nebo alespoň někteří, hledají vzdělání jinde. To je pro ně zejména Nizozemí a Irsko, kde školné dělá kolem 2,000 euro. Takže je pro ně zajímavé najednou vidět ten velký rozdíl v cenách vzdělávání. Takže, když se rozhodnete přihlásit na zahraniční univerzitu, měli byste jak o první uvážit, že na většině univerzit budou chtít nějaký jazykový certifikát. Takže myslím, že byste nějaký certifikát, Cambridgeský nebo TOEFL, měli složit. To může být první požadavek pro přijetí. Potom bych se soustředil na samotné studium, na získání nejlepších známek. A potom se můžete přihlásit do zahraničí. Funguje to tak, že se přihlásíte se svými známkami, jazykovým certifikátem, když ho uděláte, a motivačním dopisem, ve kterém se snažíte přesvědčit přijímací komisi, že vy jste pro ně vhodná volba nebo spíš, že jste dokonalá volba. A když se rozhodnou vám udělat nabídku, dají vám další požadavky, které musíte odrazit v maturitní zkoušce. To znamená, že musíte splnit nějaký průměr známek a když tomuto požadavku dostojíte, budete přijati. Naše webová stránka nebo náš projekt vám může pomoci mnoha způsoby. Než se rozhodnete přihlásit se někam, pomůžeme vám vybrat tu pravou školu pro vás. Říkáme tomu konzultace ve vyšším vzdělávání a můžeme vám pomoct i s přihláškou. Jak už jsem zmínil, můžete se z naší stránky přihlásit do mnoha zemí. Navíc vám můžeme pomoct s esejem k přihlášce. Můžete nám ho poslat a my vám dáme zpětnou vazbu. Pošleme jej také někomu, kdo tu univerzitu už studuje, takže může být velmi užitečné mít zpětnou vazbu od někoho, kdo se tam už dostal. Také vám pomůžeme se samotnou cestou do té dané země tím, že vás spojíme s lidmi, kteří tam také budou studovat, což pro váz může být užitečné, abyste se s nimi seznámili a rozhodli se, jak v té zemi budete žít, jako například, jestli si s nimi pronajmete byt nebo budete bydlet v univerzitním areálu nebo jestli se jen tak chcete seznámit s lidmi ve vašem kurzu nebo z vašeho studia. Firmu jsme založili před rokem. Rozhodujícím faktorem bylo, že jsme s bratrem bojovali s přihláškami a různými přihlašovacími procedurami, které jsou v různých zemích. Takže jsme se rozhodli pomoci našim studentům na jejich cestě za zahraničním studiem. Takže jsem se rozhodli založit tyto stránky, které by jim nějak mohly pomoci, a začali jsme na nich pracovat. Pak jsme si uvědomili, že vlastně pracujeme na začínající firmě, takže jsme oslovovali naše lidi se žádostí o zpětnou vazbu a další věci, které se obvykle při zakládání firmy dělají. Například jsme dělali průzkum toho, co se v naší komunitě děje, jestli to samé dělá ještě někdo jiný apod. primárním cílem bylo pomoct studentům. Sekundární bylo získat zkušenosti ze světa začínajících firem a dnes pracujeme na finanční zhodnocení projektu a rádi bychom spustili facebookovou aplikaci a vyvinuli se v nějakou velmi známou a populární začínající firmu, která pomáhá lidem. Tak tohle chceme dělat.

5 write check discuss share match answer find info EXERCISE 1 Discuss and share your answers to the following questions: 1. Would you like to be a study-abroad student? Why or why not? 2. If you were considering studying abroad for post-secondary education, which country and/or university would you choose? What factors are important to you? Explain your choices. 3. Besides the program of study itself, what are some of the issues you would need to plan for and solve as a study-abroad student? 4. Are you interested in taking an international exam in English? If so, which one? Why do you think it might be good to have an English-language credential? 5. What do you think about the costs of university education? Do you think university education should be subsidized? What are the pros and cons of student-paid tuition fees?

6 EXERCISE 2 Are these statements TRUE or FALSE? 1. Click and Study offers a choice of 100 universities in more than 10 countries. 2. Click and Study can help you get a student loan. 3. Click and Study sends your personal statements to university teachers to get some feedback. 4. The tuition fee in Ireland is higher than in the UK. 5. Some foreign universities do not require any language certificates. 6. The purpose of the cover letter is to convince the admission board that you are a suitable candidate. 7. It doesn t matter what grades you get in the Czech schools if you want to be accepted to a university abroad. 8. Click and study was started by two friends were having difficulties filling in university application forms. EXERCISE 3 Listen and fill in the missing text. 1. O.K. So my name is Dominik. I m 19 years old. We have launched a start-up which is called Click and Study. It is basically a website which provides the opportunity to apply to more than universities in more than countries. 2. Then, we also offer help with, I don t know, getting a student loan or some kind of a student. 3. You get to know the people who are actually to the same university, you can talk to them, you can, I don t know, rent an apartment with them, then get to know them. 4. The biggest difference between them is obviously the tuition fee 5. So, if you decide to apply for university abroad, you should first of all think of the fact that most of the university are going to require a language certificate from you. So, I believe that as soon as possible, I think, you should pass some kind of a language certificates, such as Cambridge or Toefl. 6. Then I would really focus on my own or your studies to get the best grades possible. 7. and then apply with a in which you should convince the admission board that you are a suitable choice for them or that you are the perfect choice for them. And if they decide to give you an offer, then they will give you other requirements which you have to place in your high school leaving exam. 8. As I already mentioned, you can apply to many countries from our website. Moreover, we can also help you with the personal statement. You can send it to us and we will give you some kind of a feedback. 9. So we started our company a year ago. The determining factor to actually do it was that me and my brother, we were like struggling with applications and with different application procedures which are in different countries. 10. and nowadays, we are working on different monetizations of the project and we would also like to launch a Facebook application and

7 EXERCISE 4 Match the following English expressions with their Czech equivalent. 1. APPLY TO A) POTÝKAT SE 11. ADMISSION BOARD K) SEZNÁMIT SE S 2. LAUNCH B) VHODNÝ 12. SUITABLE L) ESEJ K PŘIHLÁŠCE 3. LOAN C) PŘESVĚDČIT 13. CONVINCE M) ZMÍNIT SE 4. GET TO KNOW D) PŘIHLÁSIT SE NA 14. SCHOOL LEAVING EXAM 5. RENT AN APARTMENT E) MATURITA 15. PERSONAL STATEMENT N) NAVÍC O) ŠKOLNÉ 6. TUITION FEE F) SPUSTIT 16. MENTION P) UDĚLAT ZKOUŠKU 7. REQUIRE G) PŘIJÍMACÍ KOMISE 17. MOREOVER Q) URČUJÍCÍ FAKTOR 8. PASS H) POŽADOVAT 18. DETERMINING FACTOR R) SOUSTŘEDIT SE NA 9. FOCUS ON I) PŮJČKA 19. STRUGGLE S) ZPENĚŽIT 10. GRADES J) PRONAJMOUT SI BYT 20. MONETIZE T) ZNÁMKY VE ŠKOLE PHRASE BOOK Use the vocabulary list to develop questions you could ask the Manager in a mock interview. With a partner, take turns being the Manager. Role play asking and answering your questions. APPLICATION CERTIFICATE The speaker is using two meanings for the same word; one meaning is a form which is used for determining candidacy in a university for student placement; the second meaning is a computer-based program which is designed by programmers with specific functions that interface with computer hardware to deliver its features. A recognized document that legally verifies knowledge and skills in a particular area of study.

8 EXERCISE 5 ROLE PLAY 1. Your task is to write a PERSONAL STATEMENT for an application to an undergraduate institution of study abroad. Develop three paragraphs that express why you are applying to the school, what program of study interests you; and why the experience will be beneficial for you. 2. Work in small groups of 3-4 students. Read your personal statement to the others and have each person in the group give you feedback what is good and what can be improved in your statement. Make necessary revisions to correct or improve the content and its presentation. 3. Select one person s personal statement in the group to prepare a role play with. Your task is to create a face-to-face interview with an Admissions Review Board. The student whose statement you selected, is to appear before the Board to answer some questions on behalf of the university. Members of the group will take the position of different administrators who are interested in the student s application and want to determine if the person will be accepted or not. Each group prepares and presents their role play to the rest of the groups. 4. Reflection and Debriefing: Which role plays were the strongest? Why? Did you notice any differences in the personal presentation styles for different kinds of programs and schools? What preparation do you need before a face-to-face interview as a prospective student? What questions do you have as a group about study abroad possibilities and programs? 5. As a whole group, identify the types of programs you are interested in studying (humanities, law, medical, business, etc.). What kinds of skills are needed for different kinds of programs? How well are you prepared for studying as an undergraduate student? Besides knowledge and skills in your subject areas, what other kinds of understanding do you need (i.e. self-care, organizational, communicational, self-motivation, teamwork, etc.) How can a company like Click and Study help you as a prospective student wanting to study abroad?

9 EXERCISE 6 GRAMMAR AND SYNTAX TEST 1. Look at the following sentence. It is possible for the users to apply to more than 100 universities. Which of the following sentences could best paraphrase the sentence above? A) The users are possible to apply to more than 100 universities. B) The users can apply to more than 100 universities. C) The users are allowed to apply to more than 100 universities. 2. Use the highlighted sentence in exercise 1 to put the following sentences in the correct order. A) grades/for/important/have/to/ students/is/good/it/the B) universities/usual/for/language/it/require/certificates/is/foreign/to C) no/you/need/tuition/high/there/for/to/fees/is/pay D) get/you/accepted/without/for/leaving/to/to/exam/impossible/university/ it/a/is/school 3. Rephrase the following sentences using the suggested beginnings. A) Students normally have to fill in an application form. It is normal. B) My brother made a mistake when he didn t accept an offer to live on the campus. It was a mistake for C) You shouldn t lie about your skills in the personal statement. It is not a good idea for D) The website can manage a student loan for you. You can ask for 4. Translate the following sentences using the structure FOR SB. TO DO ST. A) Není možné, aby každý vystudoval univerzitu. B) Není nutné, abyste si pronajímali byt. C) Je normální, že studenti platí školné. D) Byla by chyba, kdybyste nevyužili možnosti studovat v zahraničí. 5. Create sentences about the content of the video with the following vocabulary words: admission, application, review board, convince, determining factor, personal statement, moreover, suitable, get to know, and struggle.

10 EXERCISE 7 GRAMMAR AND SYNTAX TEST Proofread the follow text. Correct as many mistakes as possible so that it can be read outloud smoothly without mistakes. Explain the rules why the change is necessary. Check with your teacher to understand the rules behind any mistakes you did not correct. O.K. So my name is Dominik. I m 19 years old. We have launched a start-up which is called Click and Study. It is basically a website which provides the opportunity to apply to more than 100 universities in more than 10 countries. I think that s basically it. That s the biggest benefit of the website that you can actually apply from one place to many places on Earth. We also provide many services which you can order together with the application, such as personal statement consulting which may help you to increase your chances to actually get into university. Then, we also offer help with, I don t know, getting a student loan or some kind of a student funding. Or we will at least help you to get some kind of a useful information. We also connect you with people who study on the particular universities, so that may be a benefit for many students all over the world. You get to know the people who are actually applying to the same university, you can talk to them, you can, I don t know, rent an apartment with them, then get to know them. As I already said, we offer more than 100 universities. The biggest difference between them is obviously the tuition fee, that means that in Great Britain or in USA or in Australia the tuition fees are a bit higher than, for example, in Ireland or in Netherlands. Example given, that means that in US the tuition fee can be almost 50,000 dollars, in Australia it can be 30 or 40,000 dollars, in United Kingdom it increased from 3,300 to almost 10,000 pounds, which is the big change, so people from United Kingdom are looking for education somewhere else, or some of them, at least. That is for them, for example, Netherlands or Ireland, where the tuition fees are around 2,000 euros. So it s very interesting for them to suddenly see the big difference in the prices for education. So, if you decide to apply for university abroad, you should first of all think of the fact that most of the university are going to require a language certificate from you. So, I believe that as soon as possible, I think, you should pass some kind of a language certificates, such as Cambridge or Toefl. That might if you do that, then you will pass like the first requirement. Then I would really focus on my own or your studies to get the best grades possible. And then you can apply to the countries. It works in the way that you apply with your grades, you also apply with your certificates if you pass it, and then apply with a motivation letter in which you should convince the admission board that you are a suitable choice for them or that you are the perfect choice for them. And if they decide to give you an offer, then they will give you other requirements which you have to place in your high school leaving exam. That means that they will give you some average of grades that you have to get and if you actually fulfill this requirement, then you will get accepted. Our website or our project can help you in several ways. Before you decide to apply, we can help you to pick the right school for you. We call it higher education consulting and we can also help you with the application itself. As I already mentioned, you can apply to many countries from our website. Moreover, we can also help you with the personal statement. You can send it to us and we will give you some kind of a feedback. We will also send it to somebody who already studies at that university, so it may be very useful for you to get a feedback from somebody who already got in. And we will also try to help you on your way to actual country or to a university in the way that we will connect you with people who are going to study there as well, so that might be really helpful

11 for you to, I don t know, to get to know them and to decide on how are you going to live in that country, such as, if you are going to rent an apartment with them or if you are going to live on a campus or just like to get to know other people from your course or from your studies. So we started our company a year ago. The determining factor to actually do it was that me and my brother, we were like struggling with applications and with different application procedures which are in different countries. So we decided that we would like to help to our students on their way to abroad studies. So that we decided we are going to create this website, which might actually help them in some kind of way and we started working on it. Then we realized that we are working on a start-up, so we started to write our people for feedbacks and stuff you usually do in start-ups, such as like look around what is actually happening in your community, is anybody else also doing this and stuff like that. So the first primary aim was to help the students, secondary aim was to get some kind of experience from the start-up world and nowadays, we are working on different monetizations of the project and we would also like to launch a Facebook application and, I don t know, develop in some kind of a very known and popular start-up which helps people. That is what we want to do.

12 WHILE YOU WATCH EXERCISE 2 1. TRUE, 2. TRUE, 3. FALSE, 4. FALSE, 5. FALSE, 6. TRUE, 7. FALSE, 8. FALSE EXERCISE 3 1. O.K. So my name is Dominik. I m 19 years old. We have launched a start-up which is called Click and Study. It is basically a website which provides the opportunity to apply to more than 100 universities in more than 10 countries. 2. Then, we also offer help with, I don t know, getting a student loan or some kind of a student funding. 3. You get to know the people who are actually applying to the same university, you can talk to them, you can, I don t know, rent an apartment with them, then get to know them. 4. The biggest difference between them is obviously the tuition fee 5. So, if you decide to apply for university abroad, you should first of all think of the fact that most of the university are going to require a language certificate from you. So, I believe that as soon as possible, I think, you should pass some kind of a language certificates, such as Cambridge or Toefl. 6. Then I would really focus on my own or your studies to get the best grades possible. 7. and then apply with a motivation letter in which you should convince the admission board that you are a suitable choice for them or that you are the perfect choice for them. And if they decide to give you an offer, then they will give you other requirements which you have to place in your high school leaving exam. 8. As I already mentioned, you can apply to many countries from our website. Moreover, we can also help you with the personal statement. You can send it to us and we will give you some kind of a feedback. 9. So we started our company a year ago. The determining factor to actually do it was that me and my brother, we were like struggling with applications and with different application procedures which are in different countries. 10. and nowadays, we are working on different monetizations of the project and we would also like to launch a Facebook application and AFTER YOU WATCH EXERCISE 4 1D, 2F, 3I, 4K, 5J, 6O, 7H, 8P, 9R, 10T, 11G, 12B, 13C, 14E, 15L, 16M, 17N, 18Q, 19A, 20S

13 AFTER YOU WATCH EXERCISE 6 1. B 2. A) It is important for the students to have good grades. B) It is usual for foreign universities to require language certificates. C) There is no need for you to pay high tuition fees. D) It is impossible for you to get accepted to university without a school leaving exam. 3. A) It is normal for students to fill in an application form. B) It was a mistake for my brother not to accept an offer to live on the campus. C) It is not a good idea for you to lie about your skills in the personal statement. D) You can ask for a student loan to be managed for you. 4. A) It is impossible for everyone to study at a university. B) There is no need for you to rent a flat. C) It is normal for students to pay a tuition fee. D) It would be a mistake for you not to use the opportunity to study abroad. 5. The website helps students prepare for admission to universities in 10 countries. Preparing an application for college or university study is quite involved. Each college or university has a review board that determines whether or not a student is accepted for study, based on the content of their application. Because of the high demand for a limited number of places in some universities, students must convince a review board why they should be chosen for a place of study. It is sometimes hard to identify what is the determining factor for acceptance into a particular university. A strong personal statement is necessary for an undergraduate application. Moreover, once you visit a school in person, you may find that it is not suitable for you. You need to get to know as many practical factors as possible before you make a decision where to study or to accept an offer to study from a university. Many students struggle with the application process.

14 AFTER YOU WATCH EXERCISE 6 O.K. So My name is Dominik. I m 19 years old. We have launched a start-up which is called Click and Study. Basically, it is basically a website which provides the opportunity to apply to more than 100 universities in more than 10 countries. I think that s basically it. That s The biggest benefit of the website is that you can actually apply from one place to many places on Earth. We also provide many services which you can order to???? application, such as personal statement consulting, which may help you to increase your chances to actually get into a university. Then, we also offer help with, I don t know, getting a student loan or some kind of a student funding. Or We will at least help you to get some kind of a useful information. We also connect you with people who study on at the particular universities, so that may be a benefit for many students all over the world. You get to know the people who are actually applying to the same university, you can talk to them, you can, I don t know, could rent an apartment with them, then and get to know them. As I already said, we offer more than 100 universities. The biggest difference between among them is obviously the tuition fee, that means that in Great Britain or in the USA or in Australia the tuition fees are a bit higher than, for example, in Ireland or in the Netherlands. For example given, that means that in the US the tuition fee can be almost 50,000 dollars, in Australia it can be 30 or 40,000 dollars, and in the United Kingdom it increased from 3,300 to almost 10,000 pounds, which is the a big change, so people from the United Kingdom are looking for education somewhere else, or at least some of them. at least. That is for them, for example, the Netherlands or Ireland, where the tuition fees are around 2,000 euros. So it s very interesting for them to suddenly see the big difference in the prices for of education. So, If you decide to apply for to a university abroad, you should first of all think of about the fact that most of the universities are going to require a language certificate from you. So, I believe that as soon as possible, I think, you should pass achieve some kind of a language certificate, such as Cambridge or TOEFL. That might If you do that, then you will pass like the first requirement. Then I would really focus on my own or your studies to get the best grades possible. And then you can apply to the countries. It works in the way that you apply with your grades, you also apply and with your certificates. If you pass it, and then apply with a motivation letter in which you should convince the admission board that you are a suitable choice for them or that you are the perfect choice for them. And if they decide to give you an offer, then they will may give you other requirements which you have to place in your high school leaving exam. That means that they will give you some grade average of grades that you have to get have and if you actually fulfill this requirement, then you will get accepted. Our website or our project can help you in several ways. Before you decide to apply, we can help you to pick the right school for you. We call it higher education consulting and we can also help you with the application itself. As I already mentioned, you can apply to many countries from our website. Moreover, we can also help you with the personal statement. You can send it to us and we will give you some kind of a feedback. We will also send it to somebody who already studies at that university, so it may be very useful for you to get a feedback from somebody who already got in. And we will also try to help you on your way to the actual country or to a university in the way that we will connect you with the people who are going to study there as well, so that might be really helpful for you to, I don t know, to get to know them and to decide on how are you are going to live in that country, such as, if you are going to rent an apartment with them or if you are going to live on a campus or just like to get to know other people from your course or from your studies. So we started our company a year ago. The determining

15 factor to actually do it so was that me and my brother, we were like struggling with applications and with different application procedures which are in different countries. So we decided that we would like to help to our students on their way to abroad studies. So that we decided we are were going to create this website, which might actually help them in some kind of way and we started working on it. Then we realized that we are were working on a start-up, so we started to write to our people for feedbacks and stuff you usually do in start-ups, such as like look around what is actually happening in your community, is anybody else also doing this and stuff like that. So the first primary aim was to help the students, the secondary aim was to get some kind of experience from the start-up world and nowadays, we are working on different monetizations of the project and we would also like to launch a Facebook application and, I don t know, develop into some kind of a very known and popular start-up which helps people. That is what we want to do. 1.APPLY TO A) PŘIHLÁSIT SE NA 11.ADMISSION BOARD K) PŘIJÍMACÍ KOMISE 2.LAUNCH B) SPUSTIT 12.SUITABLE L) VHODNÝ 3.LOAN C) PŮJČKA 13.CONVINCE M) PŘESVĚDČIT 4.GET TO KNOW D) SEZNÁMIT SE S 14.SCHOOL LEAVING EXAM N) MATURITA 5.RENT AN APARTMENT E) PRONAJMOUT SI BYT 15.PERSONAL STATEMENT O) ESEJ K PŘIHLÁŠCE 6.TUITION FEE F) ŠKOLNÉ 16.MENTION P) ZMÍNIT SE 7.REQUIRE G) POŽADOVAT 17.MOREOVER Q) NAVÍC 8.PASS H) UDĚLAT ZKOUŠKU 18.DETERMINING FACTOR R) URČUJÍCÍ FAKTOR 9.FOCUS ON I) SOUSTŘEDIT SE NA 19.STRUGGLE S) POTÝKAT SE 10.GRADES J) ZNÁMKY VE ŠKOLE 20.MONETIZE T) ZPENĚŽIT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE Hi guys! My name is Ondra Novák and I am the managing director of Bright Element fresh, full of energy and we do believe that very successful in future project

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE

JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE O.K., so, my name is Josef Müller. I am the executive director of Junior Achievement, Czech Republic. Junior achievement is a non-profit

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE So our company working with clients which are typically small and middle companies, sometimes large corporation and we provide them all, you know, the

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

MOŘE FINANCÍ SAILING THE SEA OF FINANCE MATERIÁLY PRO UČITELE

MOŘE FINANCÍ SAILING THE SEA OF FINANCE MATERIÁLY PRO UČITELE MOŘE FINANCÍ SAILING THE SEA OF FINANCE MATERIÁLY PRO UČITELE So my name is Martin Solnička and I started the project website Moře financí.cz which is in Czech means Sea of finance, in English it looks

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ET NETERA NO BOSS, NO LOSS MATERIÁLY PRO UČITELE

ET NETERA NO BOSS, NO LOSS MATERIÁLY PRO UČITELE ET NETERA NO BOSS, NO LOSS MATERIÁLY PRO UČITELE Et Netera is a Prague-based company. We started like 15 years ago at originally, it was two-men show, two guys at the university, they realized they wanted

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZECH CREDIT BUREAU NEITHER A BORROWER NOR A LENDER BE! MATERIÁLY PRO UČITELE

CZECH CREDIT BUREAU NEITHER A BORROWER NOR A LENDER BE! MATERIÁLY PRO UČITELE CZECH CREDIT BUREAU NEITHER A BORROWER NOR A LENDER BE! MATERIÁLY PRO UČITELE My name is Peter Kučera. I m the managing director of the Czech Credit Bureau. We are basically operator of two major credit

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Y SOFT MY TEACHER TOLD ME MATERIÁLY PRO UČITELE

Y SOFT MY TEACHER TOLD ME MATERIÁLY PRO UČITELE Y SOFT MY TEACHER TOLD ME MATERIÁLY PRO UČITELE I hated the school. It was really nothing what I wanted to do. I remember a story when my teacher told me: Muchna, do you really believe that typing to keyboard

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

LET S MEET FOR BUSINESS

LET S MEET FOR BUSINESS LET S MEET FOR BUSINESS FINDING THE PERFECT PLACE MATERIÁLY PRO UČITELE Hi, Howard! This is Larry Backbee calling from Stormware. Aha I m calling about the conference that want to have in London. We re

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz Foto: Jan Šilar 1) What is the strongest memory, that comes up, when you think of Sicily? Well, Sicily is the place where I was

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE L: Hello, boss! B: Hello Larry! Any news on the conference centre front? L: I ve been I ve sent you a couple of e-mails about it. Did you

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_AJ649 Jméno autora: Mgr. Petr Kubík Třída/ročník:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE

GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE Gameful is a partly student project established with six students or employees and we simply started with an idea. We all had experience in game

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více