2001 TICHÁ K. 2001: Biologická ochrana rostlin. Grada publishing, Praha, 88 str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2001 TICHÁ K. 2001: Biologická ochrana rostlin. Grada publishing, Praha, 88 str."

Transkript

1 Klára Bezděčková (dříve Tichá), seznam publikací k TICHÁ K. 1992: Monogynie Leptothorax nylanderi (Hymenoptera, Formicidae) u vzorku populací z ČSFR. Diplomová práce. Praha: Karlova Univerzita, 194 pp. TICHÁ K. 1992: Regulation of number of queen in Leptothorax nylanderi (Hymenoptera, Formicidae). Poster + abstract. In: Ethologische Gesellschaft e.v., 13.Ethologentreffen, Prag, Tschechoslowakei, 1.bis 7. September 1992, Karls Universitat zu Prag. Abstracts: TICHÁ K. 1993: Regulace počtu královen u Leptothorax nylanderi (Hymenoptera, Formicidae). Přednáška + abstrakt, 20. etologická konference ČSEtS, , Stará Lesná (SK). Zborník prednášok: TICHÁ K. 1994: Chování Leptothorax nylanderi (Hymenoptera, Formicidae) při regulaci počtu funkčních samic. Přednáška + abstrakt, 21. etologická konference ČSEtS, , Český Šternberk. Sborník přednášek: TICHÁ K. 1994: Strategie monogynie versus polygynie u sociálně žijících živočichů. Přednáška + abstrakt, 21. etologická konference ČSEtS, , Český Šternberk. Sborník přednášek: TICHÁ K. 1996: Svatební lety mravenců Leptothorax nylanderi (Hymenoptera, Formicidae). Přednáška + abstrakt, 23. etologická konference ČSEtS, , Seč. Program a abstrakty: TICHÁ K. 1997: Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) z vybraných lokalit CHKO Žďárské vrchy vzorky ze zemních pastí. Mscr., 11 pp. [Deponováno Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár n. Sázavou] TICHÁ K. 1998: Rozpoznávání příbuzných u sociálního hmyzu. Přednáška + abstrakt, 25. etologická konference ČSEtS, , Dolní Brusnice. Program a abstrakty: TICHÁ K. 2000: Etologické aspekty taxonomického hodnocení mravence Leptothorax nylanderi. Přednáška + abstrakt, 27. etologická konference ČaSEtS, , Brno- Nové Dvory. Program a abstrakty: 49. TICHÁ K. & TUČEK J. 2000: Na poli svádí boj chemie, genetika a biologie. Mladá fronta DNES. Věda a počítače, : TICHÁ K. 2001: Biologická ochrana rostlin. Grada publishing, Praha, 88 str TICHÁ K. 2002: Integrity of colonies in Leptothorax crassispinus (Hymenoptera: Formicidae). Disertační práce. Praha: Karlova Universita, 140 pp.

2 TICHÁ K. 2002: Nestmate discrimination in Leptothorax crassispinus (Hymenoptera: Formicidae). Acta Univ. Carol. Biol., 46: TICHÁ K. 2002: Hranice eusociality. Přednáška + abstrakt, 29. konference ČSEtS, , Seč. Program a abstrakta: 23. TICHÁ K. & ŠTYS P. 2002: Monogyny in Leptothorax slavonicus (Hymenoptera: Formicidae) Acta Soc. Zool. Bohem., 66: TICHÁ K. 2003: Samovolné odkřídlování panenských královen u Leptothorax crassispinus (Hymenoptera: Formicidae). Přednáška + abstrakt, 30. etologická konference ČaSEtS, , Jičín. Program a abstrakta: TICHÁ K. 2004: Odkřídlování panenských královen u Leptothorax crassispinus (Hymenoptera: Formicidae). Přednáška. Myrmekologické dny, , Jihlava. Program a abstrakty: 17. TICHÁ K. 2004: Inventarizační průzkum mravenců Národní přírodní památky Švařec. Mscr., 17 pp. [Deponováno AOPK ČR, Středisko Havlíčkův Brod]. TICHÁ K., KYJAKOVÁ P. & ŠOBOTNIK J. 2004: Interkoloniální diskriminace u Leptothorax crassispinus (Hymenoptera: Formicidae). Poster + abstrakt, 31. etologická konference ČaSEtS, , Poľana (SK). Program a abstrakty: TICHÁ K. 2005: Inventarizační průzkum mravenců (Hymenoptera: Formicidae) NPR Švařec. (A survey of ants (Hymenoptera: Formicidae) in the NNM Svařec (Czech Republic)) Acta Rerum Naturalium, 1: TICHÁ K. 2005: Record of Mantis religiosa (Mantodea: Mantidae) in NNM Švařec (Czech Republic, Bohemian-Moravian highlands). Acta Rerum Naturalium, 1: 155. TICHÁ 2005: Zvířena, pp In: Nekuda V. (ed.): Vlastivěda moravská. Dačicko, Slavonicko a Telčsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1070 pp. TICHÁ K. 2005: Black bog ant Formica picea Nylander, 1846 in the central part of Bohemian-Moravian Highlands. Poster, Central European workshop in myrmecology. České Budějovice, 24 25th April Proceedings of Central European workshop in myrmecology. TICHÁ K. 2005: Integrity of colonies in Leptothorax crassispinus (Hymenoptera: Formicidae). Poster, Central European workshop in myrmecology. České Budějovice, 24 25th April Proceedings of Central European workshop in myrmecology TICHÁ K. 2006: The first record of Garsaultia gigantonympha (Acari: Acaridae) on Temnothorax crassispinus (Hymenoptera: Formicidae). Acta Rerum Naturalium, 2: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka, 1: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2007: Schutz der Ameisen in der Tschechischen Republik. Přednáška + abstrakt. Mezinárodní odborné setkání na ochranu lesních mravenců v Německu, České republice a v Polsku. Akademie für Sachsischen Landesstiftung Natur und Umwelt, září 2007, Hochschule Zittau-Görlitz., Zittau. Abstrakty.

3 BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2007: Ochrana mravenců v České republice. Formica nova, Zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu mravenců, 10: 7 8. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny. Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) in the central part of Bohemian-Moravian Highlands. Acta Rerum Naturalium, 3: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2007: Forschung und Schutz der Ameisen Formica picea, Formica exsecta, Formica pressilabris und Formica foreli (Hymenoptera: Formicidae). Přednáška + abstrakt. Mezinárodní odborné setkání na ochranu lesních mravenců v Německu, České republice a v Polsku. Akademie für Sachsischen Landesstiftung Natur und Umwelt, září 2007, Hochschule Zittau-Görlitz., Zittau. Abstrakty. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2007: Výzkum a ochrana mravenců Formica picea, Formica exsecta, Formica pressilabris a Formica foreli (Hymenoptera: Formicidae). Formica nova, zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu mravenců, 10: BEZDĚČKOVÁ K., BEZDĚČKA P. & SKOUMALOVÁ I. 2007: Postavení mravence rašelinného Formica picea (Nylander, 1846) (Hymenoptera: Formicidae) v rašelinných myrmekocenózách. Poster + abstrakt, 34. konference ČaSEtS, , Nitra (SK). Program a abstrakty: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2008: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Českolipsku. Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska, 17: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2008: Současný stav populací mravenců podrodu Coptoformica v České republice. The present state of populations of Coptoformica ants in the Czech Republic. Acta Rerum Naturalium, 5: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2008: Myrmekocenózy rašelinných a slatinných ekosystémů. Poster + abstrakt, Zoologické dny 2008, , České Budějovice. Sborník abstraktů z konference: 28. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2008: Mravenci ve sbírkách českých, moravských a slezských muzeí. Přednáška + abstrakt, pp In: DVOŘÁK L., ROLLER L. & SMETANA V. (eds): Blanokřídlí v českých (sic) zemích a na Slovensku 4, zborník z konferencie, Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok, júna 2008, 34 pp. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2008: SOS Coptoformica. Přednáška + abstrakt, pp In: DVOŘÁK L., ROLLER L. & SMETANA V. (eds): Blanokřídlí v českých (sic) zemích a na Slovensku 4, zborník z konferencie, Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok, júna 2008, 34 pp. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2008: Mravenci Českomoravské vrchoviny. The ants of the Bohemian-Moravian Highlands. Acta Rerum Naturalium, 5: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2008: Otazníky kolem Formica picea. Přednáška + abstrakt, pp In: DVOŘÁK L., ROLLER L. & SMETANA V. (eds): Blanokřídlí v českých (sic) zemích a na Slovensku 4, zborník z konferencie, Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok, júna 2008, 34 pp. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2008: Hnízdění mravence rašelinného Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae). Poster + abstrakt, 35. konference ČaSEtS, , České Budějovice. Program a abstrakty: 45. DVOŘÁK L., BOGUSCH P., MALENOVSKÝ I., BEZDĚČKA P., BEZDĚČKOVÁ K., HOLÝ K., LIŠKA P., MACEK J., ROLLER L., ŘÍHA M., SMETANA V., STRAKA J. & ŠIMA P. 2008: Hymenoptera of Hády Hill, near the city of Brno (Czech Republic), collected during the Third Czech-Slovak Hymenoptera meeting. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno), 93:

4 HANÁK F., BEZDĚČKOVÁ K. & HUDEČEK J. J. 2008: Semrádova ornitologická sbírka v Muzeu Vysočiny Jihlava. Zprávy MOS, 65 66: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: The first finding of Tetramorium hungaricum (Hymenoptera: Formicidae) in the Czech Republic. První nález Tetramorium hungaricum (Hymenoptera: Formicidae) v České republice. Klapalekiana, 45: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Vzpomínka na myrmekologa Karla Samšiňáka. (To the memory of a myrmecologist Karel Samšiňák). Acta Rerum Naturalium, 6: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Současný stav mravenců podrodu Coptoformica v ČR. Poster + abstrakt, Zoologické dny 2009, , Brno. Sborník abstraktů z konference: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Mravenec Formica lugubris v České republice. Přednáška + abstrakt, p. 7. In: HOLUŠA J. & DVOŘÁK L. (eds): Blanokřídlí v českých (sic) zemích a na Slovensku. 5. sborník z konference, Frýdek-Místek, června 2009, 18 pp. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Mountain species of Formica ants in the Czech Republic. Poster + abstrakt, 3rd Central European workshop in myrmecology , Fraueninsel Chimsee. Abstracts: 43. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Mravenci Přibyslavi a okolí 2. Mravenec podhorní Formica lugubris. Přibyslavský čtvrtletník 8, 2: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Mravenci Přibyslavi a okolí 3. Mravenec pastvinný Formica exsecta. Přibyslavský čtvrtletník 8, 3: BEZDĚČKA P & BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Mravenci Přibyslavi a okolí 4. Mravenec pařezový Formica truncorum. Přibyslavský čtvrtletník, 4(2009): BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Funkce dealátních panenských samic v koloniích mravenců Temnothorax crassispinus. Poster + abstrakt, Zoologické dny 2009, , Brno. Sborník abstraktů z konference: BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Rašeliniště na Přibyslavsku. Přibyslavský čtvrtletník, 8, 1: BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Když táhnou motýli. Přibyslavský čtvrtletník, 8, 2: BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Přiletěl k vám kolibřík? Přibyslavský čtvrtletník, 8, 3: BEZDĚČKOVÁ K. 2009: Lasice hranostaj. Přibyslavský čtvrtletník, 8, 4: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Zemřel Zdeněk Šesták ( ). (Zdeněk Šesták died ( )). Acta Rerum Naturalium, 6: BEZDĚČKOVÁ K. BEZDĚČKA P. 2009: Největší polykalická kolonie Formica foreli (Hymenoptera: Formicidae) v České republice (The largest polycalic colony of Formica foreli (Hymenoptera: Formicidae) in the Czech Republic). Acta Rerum Naturalium, 7: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Mravenec rašelinný Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v České republice. Přednáška + abstrakt, Zoologické dny 2009, , Brno. Sborník abstraktů z konference: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Problematické popisy mravenců (Hymenoptera: Formicidae) publikované českými autory. Přednáška + abstrakt, p.9. In: HOLUŠA J. & DVOŘÁK L. (eds): Blanokřídlí v českých (sic) zemích a na Slovensku. 5. sborník z konference, Frýdek-Místek, června 2009, 18 str. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Research and protection of the most endangered Formica species (Hymenoptera: Formicidae) in the Czech Republic. Poster + abstrakt, 2nd European Congress of Conservation Biology, , Praha. Book of abstracts: 156.

5 BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Description of ants (Hymenoptera: Formicidae) published by Czech myrmecologists. Poster + abstrakt, 3rd Central European workshop in myrmecology, , Fraueninsel Chimsee. Abstracts: 43. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Pseudopolygynie u Temnothorax crassispinus (Hymenoptera: Formicidae). Poster + abstrakt, Feriancove dni, , Bratislava. Zborník abstraktov z konferencie 15. Feriancove dni: 15. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Mravenci Přibyslavi a okolí 1. Mravenec rašelinný Formica picea. Přibyslavský čtvrtletník, 8, 1: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Rašelinné oko Bejčina. Přibyslavský čtvrtletník, 8, 4: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2009: Mravenec rašelinný (Formica picea) v Českém lese. Český les, ZO ČSOP Kladská a SCHKO Český les, Přimda, 6: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: First record of Pyramica baudueri (Emery, 1875) (Hymenoptera: Formicidae) from Bulgaria. Myrmecol. News, 13: 1 2 [On-line earlier 2009]. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Faunistické zprávy ze západních Čech 1, Hymenoptera: Formicidae: Myrmica vandeli Bondroit, Západočeské entomologické listy 1: BEZDĚČKA P., BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Mravenci ve sbírkách Muzea Kroměřížska. Ants in the collections of the Museum of Kroměřížska district. Acta Rerum Naturalium, 8: BEZDĚČKA P., BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Mravenci ve sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci Ants in the collections of the Regional Museum in Olomouc. Acta Rerum Naturalium, 8: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Mravenci ve sbírkách Orlického muzea v Chocni. Acta rerum naturalium 9: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Formica pressilabris v České republice. Poster + abstrakt, Zoologické dny 2010, , Praha. Sborník abstraktů z konference: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: 150 let české myrmekologie se zvláštním zřetelem na faunistický výzkum ČR. Přednáška + abstrakt, pp In: DVOŘÁK L. & STRAKA J. (eds): Blanokřídlí v českých (sic) zemích a na Slovensku 6, sborník z konference, Mikulov, června 2010, 21 pp. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Mravenci (Formicidae) Bílých a Bielych Karpat (Ants (Formicidae) of the Moravian and Slovakian White Carpathian Mountains). Přednáška + abstrakt, pp In: TRÁVNÍČEK D. & ŠUŠOVOLÁ J. (eds): Západné Karpaty spoločná hranica, Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, VI Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 111 pp. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Ohrožené druhy mravenců rodu Formica Českomoravské vrchoviny. Přednáška + Abstrakt. Myrmekologický workshop, konference Biodiverzita Vysočiny 2010, Program semináře: 3 4. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Myrmekologická rezervace u Mohelna Přednáška + Abstrakt. Myrmekologický workshop, konference Biodiverzita Vysočiny 2010, Program semináře: 4. BEZDĚČKA P & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Mravenci Přibyslavi a okolí 6. Mravenec černolesklý Lasius fuliginosus. Přibyslavský čtvrtletník 9, 2:

6 BEZDĚČKA P & BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Mravenec podhorní (Formica lugubris) v Českém lese. Český les, ZO ČSOP Kladská a SCHKO Český les, Přimda, 7 8: BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Na svatého Řehoře. Přibyslavský čtvrtletník, 9, 1: BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Čáp černý. Přibyslavský čtvrtletník, 9, 2: BEZDĚČKOVÁ K. 2010: Moták pochop. Přibyslavský čtvrtletník, 9, 3: 27. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Mravenec rašelinný Formica picea Nylander, 1846 ve středních Čechách. Bohemia centralis, 30: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Formica pressilabris (Hymenoptera: Formicidae) confirmed occurrence in the Czech Republic. Acta Mus. Moraviae, Sci. biol., 95(2): BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Nové nálezy mravence rašelinného Formica picea na Českomoravské vrchovině. Acta Rerum Naturalium 9: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Je mravenec rašelinný glaciálním reliktem? Poster + abstrakt, Zoologické dny 2010, , Praha. Sborník abstraktů z konference: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Stanovištní nároky mravence rašelinného Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae). Přednáška + abstrakt, p. 3. In: DVOŘÁK L. & STRAKA J. (eds): Blanokřídlí v českých (sic) zemích a na Slovensku 6, sborník z konference, Mikulov, června 2010: 21 str. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010f: Nízká úroveň vnitrodruhové agrese u mravence rašelinného Formica picea Nylander, Přednáška + abstrakt, 38. konference ČSEtS, Smolenice, (SK), Program a abstrakty: 20. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Mravenci jako bioindikátory. Přednáška + Abstrakt. Myrmekologický workshop, konference Biodiverzita Vysočiny 2010, Program semináře: 4. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Mravenec rašelinný (Formica picea) na Českomoravské vrchovině. Přednáška + Abstrakt. Myrmekologický workshop, konference Biodiverzita Vysočiny 2010, Program semináře: 4. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Mravenci Přibyslavi a okolí 5. Mravenec luční Formica pratensis. Přibyslavský čtvrtletník, 9, 1: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2010: Mravenci Přibyslavi a okolí 7. Mravenec žlutý Lasius flavus. Přibyslavský čtvrtletník, 9, 3: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Mravenci Přibyslavska a okolí 10. Mravenec obrovský Camponotus herculeanus. Přibyslavský čtvrtletník 10, 2: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Mravenci Přibyslavi a okolí 12, Lesní mravenci (Formica rufa a Formica polyctena). Přibyslavský čtvrtletník 10, 4: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Leiobunum limbatum nový sekáč (Opiliones) pro Slovensko (Leiobunum limbatum a new harvestman (Opiliones) for Slovakia. Folia faunistica Slovaca 16 (1): BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2011: First record of the myrmecophilous fungus Rickia wasmannii (Ascomycetes: Laboulbeniales) in Slovakia. Folia Faunistica Slovaca, 16 (2): BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Potřebují mravenci management mokřadních lokalit? p. 88. In. Sborník referátů Mokřady a klimatická změna, Konference ke 40. výročí Ramsarské úmluvy. Blansko, února 2011, 127 pp. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. p. 35. In.: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds): Zoologické dny Brno 2011, Sborník abstraktů z konference února 2011, 282 pp.

7 BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Nové, zapomenuté a málo užívané metody sběru mravenců. Pp. 3. In. Dvořák L., Hrček J. & Erhart J. (eds) Sborník z konference Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku, 7. setkání, České Budějovice června 2011, 15 pp. BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Rozšíření mravence Formica lugubris v České republice (Distribution of ant Formica lugubris in the Czech Republic). Formica 13: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K.: Mravenci ve sbírkách českých, moravských a slezských muzeí. Ants in the collections of Czech, Moravian and Silesian museums. Muzeum Vysočiny Jihlava, 147 pp. BEZDĚČKA P., BEZDĚČKOVÁ K., HOLEC M. & ROUŠAR A. 2011: Trogulus closanicus nový sekáč(arachnida: Opiliones) pro Českou republiku (Trogulus closanicus a new harvestmen (Arachnida: Opiliones) for the Czech Republic). Klapalekiana, 47: 1 3. BEZDĚČKA P., BEZDĚČKOVÁ K. & ŠIMURDA J. 2011: Vzpomínka na myrmekologa Petra Milese (In memory of myrmekologist Petr Miles). Formica 13: 1 5. BEZDĚČKA P., BEZDĚČKOVÁ K., VEPŘEK D. & PŘIDAL A. 2011: Žahadloví blanokřídlí vybraných lokalit Zdounské brázdy. Pp. 1. In. Dvořák L., Hrček J. & Erhart J. (eds) Sborník z konference Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku, 7. setkání, České Budějovice června 2011, 15 pp. BEZDĚČKOVÁ K. 2011:Netopýři na Přibyslavsku. Přibyslavský čtvrtletník 10, 1: BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Chřástal polní Crex crex. Přibyslavský čtvrtletník 10, 2: BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Biologická ochrana zahrádek. Přibyslavský čtvrtletník 10, 2: BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Vydra říční. Přibyslavský čtvrtletník 10, 3: BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Evropsky významná lokalita Šlapanka a Zlatý potok. Přibyslavský čtvrtletník 10, 3: BEZDĚČKOVÁ K. 2011: Rys ostrovid (Lynx lynx). Přibyslavský čtvrtletník 10, 4: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2011: Ochrana mravence rašelinného Formica picea Nylander, 1846 v České republice. p In. Sborník referátů Mokřady a klimatická změna, Konference ke 40. výročí Ramsarské úmluvy. Blansko, února 2011, 127 pp. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2011: Největší známé komplexy Formica rufa. p. 36. In.: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds): Zoologické dny Brno 2011, Sborník abstraktů z konference února 2011, 282 pp. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2011: Unikolonialita a superkolonialita u neinvazivních druhů mravenců. Pp. 2. In. Dvořák L., Hrček J. & Erhart J. (eds) Sborník z konference Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku, 7. setkání, České Budějovice června 2011, 15 pp. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2011: First records of the myrmecophilous fungus Rickia wasmannii (Ascomycetes: Laboulbeniales) in the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) (96) 1: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2011: Výzkum vzácných druhů mravenců rodu Formica. Museum factum, Muzeum Vysočiny Jihlava 2: 7. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2011: The two largest known aggregations of mound building wood ants Formica rufa (Hymenoptera: Formicidae) (Dvě největší známé agregace hnízd lesních mravenců Formica rufa (Hymenoptera: Formicidae). Acta Rerum Naturalium 11: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2011: Mravenci Přibyslavska a okolí 9. Otročící mravenci podrodu Serviformica. Přibyslavský čtvrtletník 10, 1: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2011: Mravenci Přibyslavska a okolí 11. Naši nejobyčejnější mravenci Lasius niger a Lasius platythorax. Přibyslavský čtvrtletník 10, 3:

8 BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2011: Ohrožené nelesní druhy mravenců rodu Formica. Formica picea, Formica exsecta, Formica foreli a Formica pressilabris. Endangered onforest Formica ants. Formica picea, Formica exsecta, Formica foreli and Formica pressilabris. Muzeum Vysočiny Jihlava, 161 pp Odborné: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2012: České populace mravenců podrodu Coptoformica (Hymenoptera: Formicidae). Czech populations of the ants subgenus Coptoformica (Hymenoptera: Formicidae). Formica 14: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2012: Bibliografie české a slovenské opilionologické literatury z let 2010 a Czech and Slovak harvestmen bibliography from 2010 to Západočeské entomologické listy 3: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2012: Myrmica vandeli (Hymenoptera: Formicidae) ve středních Čechách. Myrmica vandeli (Hymenoptera: Formicidae) in Central Bohemia. Západočeské entomologické listy 3: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2012: The ants of Poland with reference to the myrmecofauna of Europe. Formica 14: 22. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2012: Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) mokřadních biotopů na lokalitách Pístovské mokřady, Rančířovský Okrouhlík a Popický rybník. Acta Rerum Naturalium (in press). Ve sbornících: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2012: Aktualizovaný seznam mravenců České republiky. Updated list of the ants of the Czech Republic. Sborník abstraktů z konference Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 8. setkání, Chaloupky Třebíčsko , BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2012: Radostné počátky naší myrmekomykologie. Joyful beginnings of our myrmecomycology. Sborník abstraktů z konference Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 8. setkání, Chaloupky Třebíčsko , BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2012: Mravenci jako indikátory. Ants as indicators. Sborník abstraktů z konference Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 8. setkání, Chaloupky Třebíčsko , 15. BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2012: Návrh na změnu postavení mravenců podrodu Coptoformica v Červeném seznamu ČR. A proposal to change the status of Coptoformica ants in Red list of ants of the Czech Republic. Sborník abstraktů z konference Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 8. setkání, Chaloupky Třebíčsko , 16. Populárně naučné: BEZDĚČKA P. & BEZDĚČKOVÁ K. 2012: Mravenci Přibyslavi a okolí 13 Bodaví mravenci rodu Myrmica. Přibyslavský čtvrtletník 1: BEZDĚČKA P., BEZDĚČKOVÁ K., JUŘIČKA J., MALÝ K. & ZIMOLA D. 2012: Nejvýznamnější objevy a nálezy za rok Museum Factum 2 (4): 7. BEZDĚČKOVÁ K. 2012: Bobr evropský na Přibyslavsku. Přibyslavský čtvrtletník 1: BEZDĚČKOVÁ K. 2012: Plazi na Přibyslavsku. Přibyslavský čtvrtletník 2: BEZDĚČKOVÁ K. 2012: Vánoce s damanem aneb betlém trochu jinak. Přibyslavský čtvrtletník 3 4: BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2012: Mravenci Přibyslavi a okolí 14 Mravenci rodu Tetramorium. Přibyslavský čtvrtletník 2:

9 BEZDĚČKOVÁ K. & BEZDĚČKA P. 2012: Mravenci Přibyslavi a okolí 15 Mravenec farao (Monomoriun pharaonis). Přibyslavský čtvrtletník 3 4:

Klára Bezděčková (formerly Tichá) List of publications

Klára Bezděčková (formerly Tichá) List of publications Klára Bezděčková (formerly Tichá) List of publications TICHÁ K. 1992: Monogynie Leptothorax nylanderi (Hymenoptera, Formicidae) u vzorku populací z ČSFR. Diplomová práce. Praha: Karlova Univerzita, 194.

Více

2001 TICHÁ K. 2001: Biologická ochrana rostlin. Grada publishing, Praha, 88 str.

2001 TICHÁ K. 2001: Biologická ochrana rostlin. Grada publishing, Praha, 88 str. Klára Bezděčková (dříve Tichá), seznam publikací k 31.12.2011 1992 TICHÁ K. 1992: Monogynie Leptothorax nylanderi (Hymenoptera, Formicidae) u vzorku populací z ČSFR. Diplomová práce. Praha: Karlova Univerzita,

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

Pavel Bezděčka. Vybrané myrmekologické publikace

Pavel Bezděčka. Vybrané myrmekologické publikace Pavel Bezděčka Vybrané myrmekologické publikace BEZDĚČKA P. 1982: Lesní mravenci skupiny Formica rufa v ČSSR. Zprávy ČSE, Klíče k určování hmyzu: 139 144. BEZDĚČKA P. 1982: Biologie lesních mravenců a

Více

Pavel Bezděčka seznam publikací k 31. 12. 2012

Pavel Bezděčka seznam publikací k 31. 12. 2012 Pavel Bezděčka seznam publikací k 31. 12. 2012 1982 BEZDĚČKA P. 1982: Lesní mravenci skupiny Formica rufa v ČSSR. Zprávy ČSE, Klíče k určování hmyzu: 139 144. BEZDĚČKA P. 1982: Biologie lesních mravenců

Více

Pavel Bezděčka seznam publikací k

Pavel Bezděčka seznam publikací k Pavel Bezděčka seznam publikací k 31.12. 2011 1982 BEZDĚČKA P. 1982: Lesní mravenci skupiny Formica rufa v ČSSR. Zprávy ČSE, Klíče k určování hmyzu: 139 144. BEZDĚČKA P. 1982: Biologie lesních mravenců

Více

Pavel Bezděčka seznam publikací k 31.12. 2010

Pavel Bezděčka seznam publikací k 31.12. 2010 Pavel Bezděčka seznam publikací k 31.12. 2010 BEZDĚČKA P. 1982a: Lesní mravenci skupiny Formica rufa v ČSSR. Zprávy ČSE, Klíče k určování hmyzu: 139 144. BEZDĚČKA P. 1982b: Biologie lesních mravenců a

Více

MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 3 2. Základní odborné úkoly muzea 5 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 5 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 7 2.2.1.

Více

MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA, p. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA, p. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA, p. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 3 2. Základní odborné úkoly muzea 6 2.1 Vědeckovýzkumná činnost 6 2.2 Tvorba a správa sbírkového fondu 12

Více

Mravenci Českomoravské vrchoviny

Mravenci Českomoravské vrchoviny Acta rerum naturalium 5: 243 252, 2008 ISSN 1801-5972 Mravenci Českomoravské vrchoviny The ants of the Bohemian-Moravian Highlands KLÁRA BEZDĚČKOVÁ, PAVEL BEZDĚČKA Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám.

Více

České populace mravenců podrodu Coptoformica (Hymenoptera: Formicidae) Czech populations of the ants subgenus Coptoformica (Hymenoptera: Formicidae)

České populace mravenců podrodu Coptoformica (Hymenoptera: Formicidae) Czech populations of the ants subgenus Coptoformica (Hymenoptera: Formicidae) Formica (2012) 14: 1 12 ISSN 1805-1219, formica.lesnimravenci.cz 1 České populace mravenců podrodu Coptoformica (Hymenoptera: Formicidae) Czech populations of the ants subgenus Coptoformica (Hymenoptera:

Více

MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 3 2. Základní odborné úkoly muzea 6 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 6 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 8 2.2.1.

Více

Vzpomínka na myrmekologa Petra Milese In memory of myrmekologist Petr Miles

Vzpomínka na myrmekologa Petra Milese In memory of myrmekologist Petr Miles Formica ( 2011) 13: 1 5 ISSN 1805-1219, http://lesnimravenci.cz/ 1 Vzpomínka na myrmekologa Petra Milese In memory of myrmekologist Petr Miles Pavel Bezděčka 1), Klára Bezděčková 1), Jakub Šimurda 2) 1)

Více

Mravenec rašelinný (Formica picea) ve středních Čechách

Mravenec rašelinný (Formica picea) ve středních Čechách Bohemia centralis, Praha, 30: 115 120, 2010 Mravenec rašelinný (Formica picea) ve středních Čechách The black bog ant (Formica picea) in Central Bohemia Klára Bezděčková a Pavel Bezděčka Muzeum Vysočiny

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 3 2. Základní odborné úkoly muzea 4 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 4 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 6 2.2.1.

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

A contribution to the distribution and biology of Myrmica vandeli (Hymenoptera, Formicidae) in the Czech Republic

A contribution to the distribution and biology of Myrmica vandeli (Hymenoptera, Formicidae) in the Czech Republic Silva Gabreta vol. 18 (2) p. 95 99 Vimperk, 2012 A contribution to the distribution and biology of Myrmica vandeli (Hymenoptera, Formicidae) in the Czech Republic Pavel Pech Faculty of Science, University

Více

Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny

Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny Acta rerum naturalium 3: 23 28, 2007 ISSN 1803-1587 Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae)

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JIHLAVA. - základní organizace č. 59/11

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JIHLAVA. - základní organizace č. 59/11 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JIHLAVA - základní organizace č. 59/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Český svaz ochránců přírody Jihlava Český svaz ochránců přírody Jihlava (základní organizace ČSOP č. 59/11)

Více

Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině

Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus

Více

MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MUZEUM VYSOČINYJIHLAVA, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 3 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 3 2. Základní odborné úkoly muzea 5 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 5 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 6

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1. seminář (4. 6. dubna 1973) Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1.

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Průzkumy Vílanecké střelnice

Průzkumy Vílanecké střelnice Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Průzkumy Vílanecké střelnice Závěrečná zpráva projektu č. 131417 Foto: Jan Dvořák Jan Dvořák, Klára Bezděčková

Více

10. Vědecké společnosti, konference a sociální sítě (Scientific societies, meetings and networks)

10. Vědecké společnosti, konference a sociální sítě (Scientific societies, meetings and networks) Informační zdroje v zoologii Zoological resources of information 10. Vědecké společnosti, konference a sociální sítě (Scientific societies, meetings and networks) Igor Malenovský Ústav botaniky a zoologie,

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Inventarizační průzkum vybraných skupin blanokřídlého hmyzu

Inventarizační průzkum vybraných skupin blanokřídlého hmyzu Inventarizační průzkum vybraných skupin blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera: Formicidae, Apinae, Vespinae, Polistinae) VKP Salátův kopec a okolí 2010 Klára & Pavel Bezděčkovi 1. Úvod Informace o sloţení společenstev

Více

Současný stav populací mravenců podrodu Coptoformica v České republice

Současný stav populací mravenců podrodu Coptoformica v České republice Acta rerum naturalium 5: 253 258, 2008 ISSN 1801-5972 Současný stav populací mravenců podrodu Coptoformica v České republice The present state of populations of Coptoformica ants in the Czech Republic

Více

Inventarizační průzkum vybraných skupin blanokřídlého hmyzu. PP Pahorek u Vržanova

Inventarizační průzkum vybraných skupin blanokřídlého hmyzu. PP Pahorek u Vržanova Inventarizační průzkum vybraných skupin blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera: Formicidae, Apinae, Vespinae, Polistinae) PP Pahorek u Vržanova 2010 Klára & Pavel Bezděčkovi 1. Úvod Informace o sloţení společenstev

Více

EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH. Title: Forgotten role of fires in Central European forests: Critical importance

EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH. Title: Forgotten role of fires in Central European forests: Critical importance EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH Title: Forgotten role of fires in Central European forests: Critical importance of early post fire successional stages for bees and wasps (Hymenoptera: Aculeata) Authors:

Více

Projekt Bioregio Carpathians

Projekt Bioregio Carpathians Projekt Bioregio Carpathians Martin Strnad Sekce dokumentace přírody a krajiny, odbor pro evropskou spolupráci Setkání stakeholderů Karpatské úmluvy, Brumov-Bylnice 22.11.2012 http://www.bioregio-carpathians.eu/

Více

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Ing. Jan Vybíral Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Závěrečná prezentace výsledků projektu Vliv chráněných území na rozvoj

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Blaník Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky

Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky Elateridarium 3: 35-40, 21.5.2009 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky

Více

Factum. m u s e u m. Zamčeno? Odemčeno! Z konzervátorské. Z Pamíru. dílny Představujeme nové rubriky...10. Výstava fotografií z cest Tomáše Hruše...

Factum. m u s e u m. Zamčeno? Odemčeno! Z konzervátorské. Z Pamíru. dílny Představujeme nové rubriky...10. Výstava fotografií z cest Tomáše Hruše... m u s e u m Factum č t v r t l e t n í k M u z e a V y s o č i n y J i h l a v a číslo 3/2011 Zamčeno? Odemčeno! Podzimní období je v jihlavském Muzeu Vysočiny vyhrazeno výstavě s originálním názvem Zamčeno?

Více

Skleněné pohárky z dutého skla ČTVRTLETNÍK MUZEA VYSOČINY JIHLAVA 6. ROČNÍK, ČÍSLO 1/2016

Skleněné pohárky z dutého skla ČTVRTLETNÍK MUZEA VYSOČINY JIHLAVA 6. ROČNÍK, ČÍSLO 1/2016 6. ROČNÍK, ČÍSLO 1/2016 ČTVRTLETNÍK MUZEA VYSOČINY JIHLAVA Jedná se o stříbřité číše se zlaceným vnitřkem Skleněné pohárky z dutého skla V letošní nákupní komisi Muzea Vysočiny v Jihlavě byl do sbírek

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Závěrečná zpráva projektu Foto: Jaromír Maštera Tibor Neskromník,

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Škodlivé druhy mravenců v ČR a možnosti jejich hubení

Škodlivé druhy mravenců v ČR a možnosti jejich hubení Škodlivé druhy mravenců v ČR a možnosti jejich hubení Seminář: Škodlivé druhy mravenců RNDr. Václav Rupeš, CSc. Konzultant pro desinsekci a deratizaci Sdružení DDD 5. března, 2013 Popovičky Mravenci stručně

Více

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě OBSAH BILANCE TVŮRČÍ ČINNOSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FLKŘ za období posledních 2 let, tj. Ing. Martin Hart, Ph.D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SOUČASNÉ POZNÁNÍ BIOLOGIE A EKOLOGIE LESNÍCH MRAVENCŮ (HYMENOPTERA: FORMICIDAE)

SOUČASNÉ POZNÁNÍ BIOLOGIE A EKOLOGIE LESNÍCH MRAVENCŮ (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) Adam Véle, Katedra ekologie a životního prostředí, Přírodovědecká fakulta,univerzita Palackého Olomouc; Jaroslav Holuša, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., pracoviště Frýdek-Místek

Více

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v právních předpisech Evropské unie, VFU Brno 2001 http://www.mze.cz/

Více

Agency for Nature Conservation and Landscape of the Czech Republic (Czech national coordinator)

Agency for Nature Conservation and Landscape of the Czech Republic (Czech national coordinator) Czech Republic today Alois Pavlíčko, Butterflies Conservation Society Agency for Nature Conservation and Landscape of the Czech Republic (Czech national coordinator) Cooperation with NGOs (SOM / BCS -

Více

Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí

Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Grantová agentura České republiky Část ZC Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Jméno řešitele: Ladislav Satrapa Registrační číslo projektu: 103/02/0606 Název projektu: Riziková analýza vodohospodářských

Více

PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU PŘEDIVEK (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTINAE) NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ

PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU PŘEDIVEK (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTINAE) NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ Vč. sb. přír. - Práce a studie, 6 (1998): 123-128 ISBN: 80-86046-33-4 PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU PŘEDIVEK (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTINAE) NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ The contribution on the occurrence of ermine moths

Více

Odborná skupina termické analýzy: zpráva o činnosti II/2008-VI/2013

Odborná skupina termické analýzy: zpráva o činnosti II/2008-VI/2013 Odborná skupina termické analýzy: zpráva o činnosti II/2008-VI/2013 Petra Šulcová Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice Studentská 573, Pardubice, Česká republika předsednictvo od 19.2.2008:

Více

Príroda ˇ si (ne)poradí C4

Príroda ˇ si (ne)poradí C4 Príroda ˇ si (ne)poradí C4 Mezinárodní úmluvy Příloha 7 1 Úmluva o ochraně biodiverzity (přírodní rozmanitosti) Úmluva byla sjednána při světovém summitu v Rio de Janeiru v roce 1992, v ČR je platná od

Více

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Bulletin VYDRA, 15: 29-38 (2012) Sekce: Odborné články Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas

Více

Transfery obojživelníků u Svitáku 2015

Transfery obojživelníků u Svitáku 2015 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Transfery obojživelníků u Svitáku 2015 Závěrečná zpráva projektu Foto: Tibor Neskromník Tibor Neskromník,

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Ekologie a struktura kolonie Formica foreli. na lokalitě Štěměchy

Ekologie a struktura kolonie Formica foreli. na lokalitě Štěměchy Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ekologie a struktura kolonie Formica foreli na lokalitě Štěměchy Bakalářská práce 2012/2013 Autor: Kateřina Ošlejšková Vedoucí práce: prof. Ing.

Více

Sborník abstraktů z konference Book of abstracts

Sborník abstraktů z konference Book of abstracts Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 8. setkání Chaloupky Třebíčsko 1. 3. 6. 2012 Hymenoptera in the Czech lands and Slovakia 8 th meeting Chaloupky Třebíčsko 1 to 3 June 2012 Sborník abstraktů

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Biomonitoring proces při kterém sledujeme charakteristiku prostředí sledování zpětných vazeb v prostředí Hodnocení výsledků bývá obtížné Význam biologického monitorování živé zdroje jsou vyčerpávány č

Více

Mezinárodní noc pro netopýry 2013

Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry se koná již posedmnácté na přelomu srpna a září na řadě míst v Evropě odkud se díky oslavám Roku netopýra v roce 2012 rozšířila i na další

Více

Libor Dvořák, seznam publikací k

Libor Dvořák, seznam publikací k Libor Dvořák, seznam publikací k 31.12. 2011 DVOŘÁK L. 1996: Drobné zoologické zprávy. Arnika, 41: 8. DVOŘÁK L. 1996: Poznámka k hibernaci motýlů (Lepidoptera). Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracovala ZŠ Školská žáky 8. a

Více

Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku

Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku Zámecký rybník a ostrovy s kolonií volavek, kvakošů, kormoránů a čápů (foto Petr Macháček) Zámecký rybník v Lednici je součástí Národní přírodní rezervace

Více

Raný středověk, středověk a novověk

Raný středověk, středověk a novověk Raný středověk, středověk a novověk 1. HRUTOVSKÁ STRÁŇ Foto č. 31. Zlomky keramických nádob s bočními foty zlomků Foto č. 32. Zlomky keramických nádob Foto č. 33. Zlomky keramických nádob Foto č. 34. Zdobené

Více

Současné poznatky o rozšíření srpice rezavé (Panorpa cognata Rambur, 1842) v České republice

Současné poznatky o rozšíření srpice rezavé (Panorpa cognata Rambur, 1842) v České republice Západočeské entomologické listy (2012), 3: 44 48 ISSN 1804-3062 Současné poznatky o rozšíření srpice rezavé (Panorpa cognata Rambur, 1842) v České republice Libor Dvořák 1 & Pavel Bezděčka 2 1 Městské

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 (ESIF) Česká verze x=7a Česká verze - zkrácený text x=7a B A Česká Anglická verze verze - zkrácený x=7a text x=7a Česká verze x=7a EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Operační Životní

Více

Největší vědecký festival v ČR

Největší vědecký festival v ČR jihočeský kraj Dny otevřených dveří Největší vědecký festival v ČR Kraj Vysočina dny otevřených dveří výstavy přednášky workshopy science show dokumentární filmy vědecké kavárny POŘÁDÁ GENERÁLNÍ HLAVNÍ

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Přírodověda 3 Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Spustit celou výuku celkem 352 stran (výukových obrazovek) - spustí od začátku výuku všech 14 kapitol Rozmanitost života 26

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

OBNOVA KRAJINY PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN

OBNOVA KRAJINY PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN OBNOVA KRAJINY PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN Nepřírodní biotopy a jejich význam pro krajinu a biodiverzitu Mgr. Tomáš Gremlica Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Nepřírodní biotopy Jsou území významně narušená,

Více

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s.

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s. Encyklopedie: Riegrův slovník naučný, I-XI, Praha 1860-1874. Ottův slovník naučný, I-XXVII, Praha 1988-1909. Ottův slovník naučný nové doby, I-VI, Praha 1930-1943. Masarykův slovník naučný, I-VII, Praha

Více

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Mgr. Libuše Vlasáková národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu Ministerstvo životního prostředí Co je to Ramsarská

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. LIBEREC leží v severních Čechách protéká jím řeka Nisa je významným střediskem

Více

Členové výboru EKOENTO ČR sdružení aplikované ekologie o.s.

Členové výboru EKOENTO ČR sdružení aplikované ekologie o.s. Členové výboru EKOENTO ČR sdružení aplikované ekologie o.s. Mgr. Tomáš Kopecký biologie, chemie, ekologie, entomologie Ing. Filip Pavel ekologie a entomologie lesa Projekty, průzkumy, zprávy z průzkumů

Více

Factum. m u s e u m. Romantická zastavení. Představujeme mince z archeologických sbírek 12. Zveme vás na Muzejní noc 3. ROČNÍK

Factum. m u s e u m. Romantická zastavení. Představujeme mince z archeologických sbírek 12. Zveme vás na Muzejní noc 3. ROČNÍK m u s e u m Factum č t v r t l e t n í k M u z e a V y s o č i n y J i h l a v a 3. ROČNÍK číslo 1/2013 Romantická zastavení 12. dubna představil Klub panenek jihlavské veřejnosti svoji další výstavu s

Více

Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES. AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES. AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES CHKO BLANSKÝ LES - založena 1990, rozloha 212 km2 - nadmořská výška 420 1083 m - komplexy bukových a smíšených podhorských lesů, teplomilné trávníky na vápenci, hadcové

Více

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha Základní údaje Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha NP Thayatal Vyhlášen 2000 1330 ha Ptačí oblast Podyjí vyhlášena 2004 7666 ha EVL Podyjí vyhlášena 2005 6273 ha - 13 biotopů - 13 druhů Zásady a východiska

Více

Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV -

Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV - Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV - Předkládaný systém vzdělávání je tvořen okruhem témat,

Více

Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku

Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 9. setkání sborník z konference CHKO Labské pískovce a Českolipsko 13. - 16. června 2013 HOLÝ K. et BLAŽEJ L. (eds), 2013: Blanokřídlí v českých zemích a na

Více

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.20

Více

Vespoidea: Formicidae (mravencovití)

Vespoidea: Formicidae (mravencovití) ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE Published 16.xi.2007 Supplementum 11, pp. 133-164 ISSN 0231-8571 Vespoidea: Formicidae (mravencovití) Petr WERNER 1) & Michal WIEZIK 2) 1) Gabinova 823, CZ-152

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Doporučený postup citování bibliografických podkladů použitých při zpracovávání dokumentů SDO pro EVL autor: Ludvík Škapec datum: 14.2.2013

Více

Druhová ochrana v ČR. Přednáška KGG/UOZP

Druhová ochrana v ČR. Přednáška KGG/UOZP Druhová ochrana v ČR Přednáška KGG/UOZP Typy ochrany Územní Druhová Obecní Druhová ochrana zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů: druhy živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky nebo kulturně

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky PDP CZ02 Libuše Vlasáková Ministerstvo životního prostředí

Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky PDP CZ02 Libuše Vlasáková Ministerstvo životního prostředí Velký močál, Krušhohorská rašeliniště Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky PDP CZ02 Libuše Vlasáková Ministerstvo životního prostředí Základní informace o projektu Björdalen,

Více