PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2"

Transkript

1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2

2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti bývají chudí lidé trade ff = něc za něc dmácnst je schpna a chtna vynakládat na bydlení určité mnžství peněz; hledá ptimální lkalitu z hlediska nákladů na bydlení (nájem neb cena bytu + služby spjené s bydlením) na dpravu z bydliště d cílů (cena dpravy + ztráta času dpravu) 2

3 Terie trade ff NÁKLADY NA BYDLENÍ A DOPRAVU ZÁVISLOST NA DOSTUPNOSTI Z CENTRA 0 cíl djížďky d vzdálenst (dstupnst) centra dprava = náklady na djíždění bydlení = statní náklady spjené s bydlením OPTIMALIZACE POLOHY BYDLIŠTĚ Z HLEDISKA CELKOVÝCH NÁKLADU 0 cíl djížďky d vzdálenst (dstupnst centra OPT = ptimální plha vzhledem k pžadavkům dmácnsti na standard bydlení a finančním mžnstem dprava + bydlení = celkvé náklady spjené s bydlením včetně dpravy 3

4 Rzmístění pracvišť Výrba faktry: měrný zisk z 1m2 pzemku pměr mezi náklady na přepravu survin a htvých výrbků a jejich celkvá výše ve srvnání s jinými dvětvími velikst pdniku a míra standardizace jeh výrby velikst trhu, který pdnik zásbuje rychlst invace vyráběnéh srtimentu nárky na kvalifikaci a specializace pracvní síly stáří firmy Kancelářská pracviště Ředitelství a centrály velkých splečnstí, peněžních ústavů a pjišťven Rutinní administrativní a správní činnst Pracviště standardních administrativních neb prfesinálních služeb 4

5 5

6 6

7 Histrie umístění pracvišť ve městě 7

8 Lkalizace zpracvatelskéh průmyslu (1) Kč/kg zdrj surviny C C2 C1 vzdálenst [km] míst dbytiště (trh) C1 náklady na dpravu surviny C2 náklady na dpravu zpracvanéh výrbku C celkvé dpravní náklady pr jedntlivá místa p trase mezi zdrjem a dbytištěm 8

9 Lkalizace zpracvatelskéh průmyslu (2) vliv překladiště Kč/kg C C2 C1 míst překladiště C1 náklady na dpravu surviny C2 náklady na dpravu zpracvanéh výrbku C celkvé dpravní náklady pr jedntlivá místa p trase mezi zdrjem a dbytištěm zdrj surviny vzdálenst [km] [km] míst dbytiště (trh) 9

10 10

11 TEORIE PROSTOROVÉ ORGANIZACE MĚST 11

12 Aplikace principu knkurence funkcí (bid rent) - kncentrický mdel města (1) ROZMISŤOVÁNÍ FUNKČNÍHO VYUŽITÍ VE MĚSTĚ R renta (bid rent) l vzdálenst d centra C centrální zóna P průmyslvá výrbní zóna B bydlení V venkvské území 12

13 Aplikace principu knkurence funkcí (bid rent) - kncentrický mdel města (2) R renta (bid rent) l vzdálenst d centra C centrální zóna P průmyslvá výrbní zóna B bydlení V venkvské území 13

14 Aplikace principu knkurence funkcí (bid rent) - kncentrický mdel města (3) R renta (bid rent) l vzdálenst d centra C centrální zóna P průmyslvá výrbní zóna B bydlení V venkvské území x tzv. přechdná (tranzitivní)zóna, tj. území, které nebude dstatečně využíván (může p nějaku dbu pustnut, prtže pr něj nebude vhdné využití) 14

15 Sektrální terie města 15

16 Prstrvé uspřádání sudbéh středevrpskéh města Prstrvé uspřádání sudbéh středevrpskéh města histrické jádr centrum ( turisté a kanceláře) histrická předměstí pravidelná kmpaktní blkvá zástavba rzšířené centrum dělnické, imigrantské čtvrti vilvá předměstí rzvlněná zástavba, přizpůsbení terénu, snaha malebnst, náměstíčka, zeleň průmyslvé areály a zóny na návětrné straně napjené na železnici další specializvané areály nemcnice, VŠ kampusy, kasárna, letiště, věznice sídliště aglmervané bce prstrvě ddělené, ale funkčně spjené suburban family husing districts cmpact city - perimeter blck residential develpment histrical cre industrial estates multi-family husing estates 16

17 Vliv rzvje dpravy a technické infrastruktury na utváření měst 17

18 Vývj prstrvéh uspřádání měst měst průmyslvé epchy průmysl = hlavní znečišťvatel prstředí ddělvání funkčních zón zlepšení pdmínek bydlení nutnst dpravy mezi bydlišti, pracvišti a místy rekreace hrmadná dprava nutnst kncentrace individuální dprava suburbanizace bydlení urban sprawl měst pst-průmyslvé dprava = hlavní znečišťvatel prstředí smíšené zóny prstrvá sciální segregace suburbanizace pracvišť dezurbanizace? transfrmace center re-urbanizace? 18

19 Eknmika uspřádání reginů terie centrálních míst (W. Christaller, 1933) 19

20 Eknmika uspřádání reginů aglmerační výhdy úspra dpravních / časvých nákladů sdílení infrastruktury a služeb variabilita pracvních příležitstí aglmerační nevýhdy rganizační slžitst aglmerací prvzní přetíženst infrastruktur rizika při selhání klíčvých infrastruktur bezpečnstní rizika zhršení živtníh prstředí 20

21 Pst-industriální mdel města? dezurbanizace urban sprawl? metrplizace plycentrické měst? 21

22 Dysfunkce eknmiky v území a trhu nemvitstí Externality a nedstatečná internalizace pzitivní negativní Nadměrná intenzita využívání atraktivních území znehdncení nadměrnu intenzitu Zhrucení trhu s neelasticku mezenu nabídku Spekulace a setrvačnst Lkální mnpl blkvání územníh rzvje jedntlivými majiteli Subjektivní hdnta nemvitsti P Q D S cena mnžství pptávka nabídka 22

23 Externality a internalizace externality pzitivní negativní internalizace přenesení důsledků činnsti na půvdce kmpatibilní s tržním prstředí dává mžnst vlby flexibilní pstihuje úměrně míře negativníh půsbení kmpenzace změny hdnty nemvitsti externími efekty (plánvací) zhdncení (plánvací) znehdncení 23

24 Vnější zásahy d trhu nemvitstí a územníh rzvje trh v území je velmi nedknalý nabídka a pptávka nejsu bvykle v rvnváze trh znevýhdňuje až vylučuje sciální služby (škly, nemcnice), veřejně ptřebné funkce (zeleň) mnplní pstavení některých subjektů územníh rzvje ( územní mnpl ) regulace narvnání tržních pdmínek přím mcenskými zásahy d využívání území veřejnými investicemi nepřím přerzdělením výnsů (daně, dávky) 24

25 Územní plánvání / vliv na hdntu nemvitstí 0 centrum města d vzdálenst (dstupnst) centra R(C) bid rent administrativy R(P) bid rent průmyslvé výrby R(B) bid rent bydlení C zóna kmerční administrativy P zóna průmyslvé výrby B zóna bydlení 25

26 Pdpra investic P cena Q mnžství D(1) půvdní pptávka D(2) pptávka v případě zavedení půjček a dtací na investice D(3) pptávka v případě zhršení pdmínek investvání S nabídka (uvažvána neměnná) 26

27 27

28 Eknmické prvnání bydlení Praha - Kladn Praha Kč Nájem Kladn Kč Djížďka jedna cesta 15 minut MHD / autem vzdálenst 3 km 60 minut autem vzdálenst 25 km sptřeba benzínu 8l/100km amrtizace auta 0,40Kč/km ztráta času 33% čisté mzdy sptřeba benzínu 6l/100km 28