INFORMÁTOR BŘEZEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR BŘEZEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic."

Transkript

1 INFORMÁTOR BŘEZEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště a Karviná Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1

2 OBSAH: I. Metodika řízení Posuzování hodin přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah v případě volna k samostudiu... 4 II. KVIC organizuje v březnu 2013 Hrou k poznání i zábavě... 4 Čtením a psaním ke kritickému myšlení... 5 Složitější beletristické a poetické texty v hodinách Čj... 5 Abeceda čtenářských strategií pro I. stupeň I... 5 Proč kooperativní učení a jak na něj... 6 Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti II dílna psaní... 6 Praktická ukázka práce se žáky s vývojovými poruchami učení... 6 Mentorské dovednosti učitelů... 6 III. KVIC připravuje Státní svátky nejsou jen prázdniny aneb oživíme Masaryka?... 7 Učíme se číst genetikou... 7 Slovní úlohy kořeněné životem II... 7 Jazyková výchova v MŠ... 8 Český jazyk - materiály a pomůcky pro individuální práci dětí... 8 Abeceda čtenářských strategií pro I. stupeň II přeloženo... 8 Jak dělat matematiku, která děti baví I. st. ZŠ... 9 Jak dělat matematiku, která děti baví MŠ... 9 Praktická ukázka práce se žáky s vývojovými poruchami chování... 9 Praktická ukázka práce se žáky s mentálním postižením... 9 Škola a ekonomika Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací v roce Pozvánka na úspěšné aktivity projektu Efektivní management škol - Blended learningové kurzy Ověřené systémy autoevaluace Finanční management Strategické plánování ve školství a ve škole Specifika školského personálního managementu Metodické poradny pro ředitelky/ředitele MŠ a vedoucí učitelky MŠ zřizovaných obcemi v MSK Metodické poradny pro ředitelky/ředitele ZŠ zřizovaných obcemi v MSK Škola pro život udržitelnost projektu Práce s problémovými skupinami žáků Estetickou výchovou napříč předměty Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výtvarný výraz jako součást estetické výchovy IV. Naše třída, práce s třídním kolektivem Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. a studia kvalifikační Přehled kvalifikačních studií Studium pedagogiky Studium pedagogiky pedagog volného času Studium pro ředitele škol a školských zařízení V. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT - počítač na vaší straně Specifické DVPP pro management škol Seminář Microsoft pro školství ECDL objektivně o ICT kompetencích ipady dobývají výuku Nový portál pro kluby moderních učitelů a online vzdělávání Pro správce školní sítě Online kurz Cloud z pohledu Microsoftu Videa pro serverová (a jiná) řešení Microsoft Seminář "Microsoft pro školství Kluby moderních učitelů Online nástroje pro učitele Spolupráce a vzdělávání učitelů v rámci Evropy

3 Tablet a chytrý telefon ve výuce Základy tvorby animovaného filmu Seminář "Microsoft pro školství EU peníze školám Výuka s interaktivní tabulí I Tvorba pracovních listů a testů s využitím ICT Akreditované kurzy Microsoft Dotyková zařízení ve výuce ipad účinná pomůcka ve výuce ibooks Author - vytvořme si vlastní učebnice Virtuální sborovna spolupráce v pedagogickém sboru Pokročilé prezentace pro interaktivní výuku Profesionální využití tabulkového kalkulátoru ve výuce Publikování na webu s nástroji Google Kurzy v rámci DVPP z oblasti ICT Výuka českého jazyka a literatury s podporou ICT Výuka zeměpisu s podporou ICT ICT camp Praktické využití e-learningového prostředí LMS Moodle ve škole ECDL testování pro učitele a žáky VI. Realizace projektů ESF Facility management v efektivní organizaci Elementarium Projekt Vím, co chci Vím, jak na to Progress Projekt Informatorium školy mateřské VII. Obrátili se na nás Informace KVIC odloučené pracoviště OSTRAVA A KARVINÁ Informace Nabídka vzdělávacích akcí - OP, OP Karviná na březen/duben Kontakty: Ing. Renata Kocurková, vedoucí odloučeného pracoviště, Mgr. Klára Šmalcová - odborná pracovnice DVPP pro oblast, Mgr. Zuzana Nevřelová odborná pracovnice DVPP pro oblast, Barbora Juřenová, DiS. (Novobilská), Eva Šafarčíková (Skrzypczaková) - referentky DVPP, Tel/fax: Děkujeme za vyvěšení výtisku tohoto zpravodaje ve sborovnách škol. 3

4 Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Posuzování hodin přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah v případě volna k samostudiu Dotaz: Jsem učitel základní školy. Když v jednom dni v týdnu čerpám volno na samostudium, přísluší mi příplatek v případě, že v dalším dni v týdnu odučím nadúvazkovou hodinu (v rozvrhu ji mám vyznačenou)? Odpověď: Závazné právní předpisy: - zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( 23, odst. 4) - nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb. - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů ( 132, 348) Zaměstnavatel musí rozlišovat, z jakého důvodu pedagogický pracovník nesplnil stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti (u učitele základní školy 22 hodin týdně). Když půjde o důvody uvedené v 348 zákoníku práce, kdy pracovník nepracuje (dovolená, náhradní volno a státní svátek) a předvídané právními předpisy (např. volno k samostudiu podle 24 zákona 563/2004 Sb.), pak se považuje takto neodpracovaná doba jako odpracovaná a případné přespočetné hodiny se proplatí, i když celkový počet odučených hodin v daném týdnu nepřesáhne určený rozsah přímé pedagogické činnosti rozumí se základní úvazek 22 hodin týdně u učitele ZŠ. Kdyby odpadla výuka jen z důvodu volna k samostudiu a ostatní hodiny by byly odučené a dále by byla odučená přespočetná hodina navíc, pak by učiteli náležel příplatek podle 132 ZP. Závěr: Volno k samostudiu je překážkou v práci a tudíž se posuzuje jako výkon práce (tj. jako výkon přímé pedagogické činnosti) podle 348 zákoníku práce. Mgr. Jarka Grosmanová tel.: II. Určeno: KVIC organizuje v březnu 2013 Hrou k poznání i zábavě vychovatelům domovů mládeže Mgr. Jitka Trýznová Prožitkový seminář vám nabízí metody práce s výchovnou skupinou, praktické ukázky ice breakingových aktivit a společenských her s cílem seznamovacím, poznání základních rysů osobnosti, aktivizace a motivace skupiny pro spolupráci. Osvojíte si techniky vhodné pro nastartování pozitivních sociálních procesů mezi dětmi a mládeží, aktivity směřující k adaptaci, k hodnotové orientaci, pozitivnímu hodnocení jiných a další. Procvičení témat formou prožitkových aktivit. Min. počet: 15 Úč. poplatek: 590 Kč Číslo Termín Místo konání od 08:30 do 12:00 h KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město 4

5 KVIC březen 2013 Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce: Určeno: učitelům všech aprobací základních a středních škol Při tvorbě školních vzdělávacích programů a jejich postupné realizaci ve výuce se stále více ukazuje potřeba naučit se pracovat novými metodami a formami práce, které směřují k aktivnímu učení žáka. Tuto potřebu může uspokojit nově otevíraný dlouhodobý 80-ti hodinový základní kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). A nejen to! Jeho účastníci si postupně, v průběhu osmi celodenních seminářů, osvojí filozofii a postupy pedagogického konstruktivismu použitelné ve většině vyučovacích předmětů na obou stupních základních škol i na všech typech škol středních. Celý kurz je veden tak, aby si jeho účastníci jednotlivé postupy, které sami prožijí, vyzkoušeli ihned ve své výuce a pak je společně s lektory analyzovali. Termín: 1. modul středa vždy 8:30 18:00 h termíny dalších modulů jsou vždy ve středu a budou upřesněny na 1. modulu kurzu Místo: KVIC OP, Na Hradbách 27 Lektoři: Cena: Přihlášky: Mgr. Alena Dvorská a Mgr. Bohumil Zmrzlík Kč - lze hradit z projektu EU peníze školám, účastníci obdrží dílčí osvědčení po absolvování každého modulu je nutno vyznačit na přihlášce. obratem - em na adresu Složitější beletristické a poetické texty v hodinách Čj Číslo akce: Určeno: učitelům českého jazyka II. st. ZŠ, střední školy Seminář se zabývá rozvojem specifických čtenářských dovedností v nejvyšších ročnících základní školy a počátečních ročnících školy střední. Zaměřuje se na práci se složitějšími beletristickými a poetickými texty. S použitím metody Literární kroužky II (BAR) účastníci získají zásobník univerzálnějších otázek, pomáhajících žákům promýšlet text z rozličných hledisek. Seminář umožní učitelům porovnat rozšířený faktografický přístup při výuce literární teorie s postupem rozvíjejícím metaforické myšlení žáků. Účastníci budou mít prostor pro sdílení vlastních nápadů a metod pro tvorbu básní. Následně si vyzkouší variantu propojování získávání literárních informací s vlastní tvorbou obraznějších básní. Termín: :30 18:00 h Místo: Krnov Lektoři: Mgr. Hana Košuličová Cena: 520 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: obratem - em na adresu Abeceda čtenářských strategií pro I. stupeň I Číslo akce: Určeno: učitelům I. st. základní školy Jak mám vychovat a vzdělat zdatného čtenáře? Jak můžu ve své praxi přiblížit dětem texty a práci s nimi? Naučí se porozumět čtenému textu sám od sebe v průběhu času? Několik otázek a tisíce odpovědí. Hledejte s námi odpovědi na semináři Abeceda čtenářských strategií pro 1. st. Nabídneme Vám konkrétní inspirace do výuky zaměřené na rozvoj čtenářství u žáků 1. stupně. Zaměříme se na výuku vybraných strategií vhodných pro žáky 1. st., které jim mohou pomoci s porozuměním při čtení různých textů. Vezměte si s sebou 1 dětskou knihu nebo zajímavý text, který využíváte ve výuce žáků. Termín: (upravený termín oproti Katalogu) 8:30 16:30 h Místo: ZŠ Třinec, Koperníkova 696 Lektoři: Mgr. Leona Mechúrová Cena: 850 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: obratem - em na adresu 5

6 KVIC březen 2013 Proč kooperativní učení a jak na něj NOVINKA Číslo akce: Určeno: učitelům I. a II. st. ZŠ Kurz je úvodem do kooperativního učení. Účastníci se seznámí s jeho znaky a posléze budou sledovat dvě vyučovací hodiny a rozebírat je z hlediska kooperativního učení. Nakonec si sami pod supervizí lektorů naplánují svou vyučovací jednotku s použitím kooperativních postupů. Termín: 1. modul modul vždy 8:30 15:00 h Místo: 1. modul KVIC OP, Na Hradbách modul ZŠ Mendelova, Karviná Lektoři: Mgr. Alena Dvorská a Mgr. Bohumil Zmrzlík Cena: Kč Přihlášky: obratem - em na adresu Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti II dílna psaní NOVINKA Číslo akce: Určeno: učitelům českého jazyka I. a II. st. základní školy Cílem pracovní dílny je nabídnout učitelům ČJ cílené činnosti formou dílny psaní. Jen málo našich žáků rádo píše, a ještě méně to dobře umí. Hlavní zábranou není jenom pracnost rukopisu nebo klávesnice, ale také obavy z chyb. Na samém prameni však sedí jiné žáby: odcizenost účelu psaní, bezradnost v hledání tématu, neujasnění adresáti žákova sdělování, nezkušenost v uspořádávání myšlenek, vět, odstavců a celého textu. Navíc jsou žáci z mluveného dorozumívání zvyklí, že žádná věta nemusí být hotová, výstižná, spolehlivá, protože se posluchač rovnou zeptá. Termín: :30 17:00 h Místo: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Lektoři: Mgr. Miloš Šlapal Cena: 510 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: obratem - em na adresu Praktická ukázka práce se žáky s vývojovými poruchami učení Číslo akce: Určeno: učitelům, speciálním pedagogům, školním psychologům, dalším zájemcům I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, speciální školy Praktická ukázka práce s žáky v 5. třídě ZŠ Čj, Aj. Přímo ve výuce budou předvedeny konkrétní metody výuky pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci získají inspiraci a nové náměty k zavádění změn ve své škole. Součástí akce bude úvodní prezentace ukázkových hodin, samotná realizace hodin ve třídě, reflexe hodin s žáky a diskuze, rozbor s účastníky, kazuistika žáka. Termín: :00-13:00 h, prezence od 7:30 h Místo: ZŠ Frýdek-Místek, Komenského 402 Lektoři: Mgr. Šárka Nahodilová, Mgr. Ivana Nohlová Rozsah: 5 h Cena: 490 Kč Přihlášky: do na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková Mentorské dovednosti učitelů NOVINKA Číslo akce: Určeno: učitelům středních škol Kurz je věnován tématu poskytování kolegiální podpory mezi učiteli středních škol. Cílem je podpořit učitele v jejich dovednostech poskytovat kolegiální podporu, resp. mentorské vedení kolegům i žákům. Kurz je teoreticky i prakticky zaměřen, předpokládá se aktivní práce účastníků na nácviku, 6

7 prohlubování zkušenosti na vlastním pracovišti. Dvoudenní kurz má výcvikový charakter, obsahuje krátké teoretické vstupy, týmovou práci, cca 60% času je věnováno nácviku ve skupinách i ukázkám v plénu. Je tedy třeba, aby účastníci aktivně přicházeli s případy z vlastní praxe (osobní pracovní problémy, nejistoty, dilemata, tématy k supervizi ). Termín: :30 18:00 h Místo: Střední pedagogická škola Krnov Lektoři: Doc. Bohumíra Lazarová Cena: Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: obratem - em na adresu III. KVIC připravuje Státní svátky nejsou jen prázdniny aneb oživíme Masaryka? NOVINKA Číslo akce: Určeno: učitelům I. st. základní školy Seminář nabízí možnosti, jak dětem přiblížit některé historické události, které vedly k zavedení státních svátků do kalendáře. Účastníci získají praktické náměty, které mohou použít přímo ve výuce a nejen o státních svátcích. Vyzkoušejí si plánování výuky dle učebních stylů žáků, některé metody KM, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti. Nabídneme texty vhodné pro žáky 1. stupně (např. časopis ABC, Mateřídouška, Dětské dějiny očima psa, Dějiny udatného českého národa apod.). Termín: :30 16:30 h Místo: KVIC OP, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Blanka Drozdková, Mgr. Beata Pukowiecová Cena: 920 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu Učíme se číst genetikou NOVINKA Číslo akce: Určeno: učitelům I. st. základní školy, zejména 1. a 2. ročníku Chcete učit čtení v 1. ročníku genetickou metodou, ale zatím nevíte, jak na to? Seminář Učíme se číst genetikou Vám nabídne náhled do metodiky výuky genetickou metodou, seznámí Vás s konkrétními průpravnými aktivitami před výukou čtení, se způsobem vyvozováním písmen i souběžnými aktivitami psaní tiskacím písmem. Získáte inspirace do výuky prostřednictvím vhodných učebnic, materiálů, pomůcek a zkušeností kolegů. Budeme se zabývat diagnostikou počátečního čtení, nabídneme možnosti individualizace výuky čtení podle různých úrovní zvládnuté techniky čtení u dětí. Ochutnáte možnosti rozvoje čtenářských dovedností u dětí - nečtenářů. Termín: :30 16:30 h Místo: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Lektoři: Mgr. Leona Mechúrová Cena: 800 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu Slovní úlohy kořeněné životem II Číslo akce: Určeno: učitelům matematiky na II. st. základní školy, absolventům předcházejícího semináře Absolvovali jste kurz RWCT, ale potřebujete si ujasnit jeho využití do hodin matematiky? RWCT neznáte, ale potřebujete do svých hodin nový impuls a změnu? Tento seminář je postaven na vybraných metodách a strategiích vycházejících z RWCT a jejich vhodném použití pro specifickou výuku matematiky. Hlavní náplní semináře je pak modelová lekce založená na výuce dle RWCT a rozdělená do fází Evokace, Uvědomění a Reflexe. Je představeno také začlenění Možnosti volby způsobu zpracování úkolu během učení, jako důležitého prvku pro aktivní učení žáků. Další část semináře je pak věnována analýze lekce a společnému sdílení zkušeností účastníků a lektorů. Každý 7

8 účastník si ze semináře odnáší materiál se vzorovými lekcemi a také dalšími nápady a náměty do výuky. Termín: :30 12:30 h Místo: KVIC OP, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Tomáš otisk Cena: 550 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu Jazyková výchova v MŠ NOVINKA Číslo akce: Určeno: učitelům a učitelkám MŠ Specializovaný seminář Montessori pedagogiky zaměřený na vedení dětí ke čtení a psaní v předškolním období. Pedagogové budou po skončení semináře seznámeni s metodickou řadou pro rozvoj slovní zásoby, vedení dětí k psaní a čtení, základy pro práci se slovními druhy a stavbou věty. Seznámí se s principy a kritérii pro vlastní vytváření dalších materiálů a pomůcek. Účastníci budou během semináře aktivně zapojeni do práce s jednotlivými pomůckami a materiály pro český jazyk. (Systém práce podle Montessori metodiky se používá obdobně v Montessori MŠ na celém světě, může být tedy s úpravou jazykových specifik využit také pro další jazyky.) Termín: :30 16:30 h Místo: KVIC OP, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Kamila Randáková Cena: 910 Kč Přihlášky: do em na adresu Český jazyk - materiály a pomůcky pro individuální práci dětí NOVINKA Číslo akce: Určeno: učitelům I. stupně ZŠ Specializovaný seminář Montessori pedagogiky zaměřený na český jazyk. Učitelé budou po skončení semináře seznámeni s metodickou řadou pro psaní a čtení a principy pro seznámení žáků s mluvnickými pravidly s názornými ukázkami pomůcek a výukových materiálů. Seznámí se s principy a kritérii pro vlastní vytváření dalších materiálů a pomůcek. Účastníci budou během semináře aktivně zapojeni do práce s jednotlivými pomůckami a materiály pro český jazyk. Termín: :30 16:30 h Místo: KVIC OP, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Kamila Randáková Cena: 910 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu Abeceda čtenářských strategií pro I. stupeň II přeloženo NOVINKA Číslo akce: Určeno: učitelům I. st. základní školy Ještě pár kamínků zbývá do mozaiky čtenářských strategií použitelných ve výuce na 1. stupni. Chcete se dozvědět, jak naučit žáky strategie předvídání, sledování podstatných informací, usuzování, shrnování anebo hodnocení? Chcete pro svou výuku čtenářství získat náměty a některé nové metody práce se strategiemi? Inspirujte se s námi na semináři Abeceda čtenářských strategií pro 1. st./ii. Termín: nový termín: :30 16:30 h Místo: KVIC OP, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Leona Mechúrová Cena: 850 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu 8

9 KVIC březen 2013 Jak dělat matematiku, která děti baví I. st. ZŠ Číslo akce: Určeno: učitelům I. stupně ZŠ Specializovaný seminář Montessori pedagogiky zaměřený na zkvalitnění výuky matematiky na I. stupni ZŠ. V semináři bude představena metodická řada pomůcek, materiálů i postupů, které Vám následně pomohou vytvářet inkluzívní prostředí ve třídě a umožníte tak svým žákům při osvojování matematických dovednosti pracovat na základě jejich individuálních možností. Termín: :30 16:30 h Místo: KVIC OP, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Zdena Čížková Cena: 910 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu Jak dělat matematiku, která děti baví - MŠ Číslo akce: Určeno: učitelům mateřských škol Specializovaný seminář Montessori pedagogiky zaměřený na zkvalitnění matematických dovedností dětí předškolního věku. V semináři bude představena metodická řada pomůcek, materiálů i postupů, které Vám následně pomohou vytvářet inkluzívní prostředí ve třídě a umožníte tak svým dětem při osvojování matematických dovednosti pracovat na základě jejich individuálních možností. Termín: :30 16:30 h Místo: KVIC OP, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Zdena Čížková Cena: 910 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu Praktická ukázka práce se žáky s vývojovými poruchami chování Číslo akce: Určeno: učitelům, speciálním pedagogům, školním psychologům, dalším zájemcům I. st. ZŠ,II. st. ZŠ, speciální školy Praktická ukázka práce s žáky s ADHD na 1. st. a ukázka skupinové terapie se žáky 2. st. ZŠ. Přímo ve výuce budou předvedeny konkrétní metody výuky pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci získají inspiraci a nové náměty k zavádění změn ve své škole. Součástí akce bude úvodní prezentace ukázkových hodin, samotná realizace hodin ve třídě, reflexe hodin s žáky a diskuze, rozbor s účastníky, kazuistika žáka. Termín: :00-13:00 h, prezence od 7:30 h Místo: ZŠ při zdravotnickém zařízení Opava, Olomoucká 88 Lektoři: PaedDr. Karla Vítková, PhDr. Nora Gavendová Rozsah: 5 h Cena: 490 Kč Přihlášky: do na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková Praktická ukázka práce se žáky s mentálním postižením Číslo akce: Určeno: učitelům, speciálním pedagogům, školním psychologům, dalším zájemcům I. st. ZŠ,II. st. ZŠ, speciální školy Praktická ukázka práce s žáky s mentálním postižením ve 2. a 4. tř. ZŠ Přímo ve výuce budou předvedeny konkrétní metody výuky pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci získají inspiraci a nové náměty k zavádění změn ve své škole. Součástí akce bude úvodní prezentace ukázkových hodin, samotná realizace hodin ve třídách, reflexe hodin s žáky a diskuze, rozbor s účastníky, kazuistika žáka. Termín: :00-13:00 h, prezence od 7:30 h Místo: ZŠ Karviná Nové Město, Komenského 614 9

10 Lektoři: Mgr. Andrea Košutová, Mgr. Radomíra Štefková Rozsah: 5 h Cena: 490 Kč Přihlášky: do na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková Škola a ekonomika Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací v roce 2013 Číslo akce: Určeno: účetním, ekonomům všech druhů škol a školských zařízení Aktuality v účetnictví a v hospodaření příspěvkových organizací v roce Změny zákonů, zejména zákon o účetnictví č.563/1991 Sb. a daňové zákony, pokud jejich účinnosti bude od a ovlivňují hospodaření vybraných účetních jednotek. 2. Změny v zákoně 250/2000 Sb. rozpočtová pravidla ÚSC a další zákony, které se promítají do hospodaření PO s účinností od Změny ve vyhlášce 410/2009 Sb. od Novelizované ČUS: ČUS 701 Zásady účtování na účtech ČUS 704 Fondy ČUS 706 Opravné položky ČUS 707 Zásoby 5. Nové České účetní standardy ČUS 709 Vlastní zdroje ČUS 710 Dlouhodobý majetek 6. Úprava vnitřní směrnice účetní jednotky podle změn v legislativě. 7. Diskuse, dotazy mohou být zaslány předem. Termín: :30 11:45 h Místo: KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 Lektoři: Mgr. Olga Hanzlová Cena: 680 Kč Přihlášky: do em na adresu Pozvánka na úspěšné aktivity projektu Efektivní management škol Vážení kolegové, vážené kolegyně, v rámci projektu EMA Efektivní management škol jsme Vám od listopadu 2009 do června 2012 nabídli řadu vzdělávacích programů, které u Vás nacházely kladnou odezvu. Projekt byl určen pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení MSK. V rámci udržitelnosti tohoto projektu Vám nyní nabízíme úspěšné vzdělávací programy, které během projektu pilotně vznikly a staly se jeho výstupem. Doufáme, že využijete naší nabídku. Další vzdělávací akce vzniklé v rámci tohoto projektu pro Vás připravujeme (např. vzdělávací lídr, tuzemské stáže, zahraniční stáž, kulaté stoly atd.). O jejich realizaci vás opět budeme informovat. Blended learningové kurzy o o Úvodní 8 hodinový workshop vedený zkušenými manažery a konzultanty. E-learningová aplikace s připraveným poradenským a vzdělávacím programem s podporou tutora 10

11 o během studia. KVIC březen 2013 Závěrečný 8 hodinový workshop k projednání a vyladění jednotlivých oblastí. Věříme, že moderní forma vzdělávání, vstřícná k samostudiu a k plánování času, uspokojí požadavky především zástupců ředitelů a ředitelů s kratší praxí. Ověřené systémy autoevaluace Číslo akce: Termín: (středa) a (úterý) vždy 8:30 15:30 h Jedná se o opakování kurzu, který proběhl na podzim letošního roku a byl účastníky kladně hodnocen. Kurz je zaměřen na základní procesy a aktuální systémy, které umožňují efektivní provádění vlastního hodnocení školy. Po jeho absolvování se budete orientovat v teorii evaluace, v právních normách, vyhláškách a dalších dokumentech souvisejících s řízením kvality a vlastním hodnocením školy i v mezinárodním kontextu. Pochopíte komplexnost autoevaluačního procesu. Naučíte se využívat diagnostické nástroje pro získávání relevantních dat, analyzovat získaná data a interpretovat výsledky v rámci zprávy o vlastním hodnocení školy. Seznámíte se s autoevalučními metodikami, které jsou v současné době realizovány v ČR. Forma: prezenční část 16 h a distanční část 16 h Lektoři: Mgr. Martin Rangl Cena: Kč OP KVIC, Moravská Finanční management Číslo akce: Termín: a (vždy čtvrtek 8:30 15:30 h) Osnova semináře: - Zřizovací listina - Vymezení povinností a odpovědností; Vztah se zřizovatelem; Majetkové vztahy) - Hospodaření podle zákona č. 250/2000 Sb. - Požadavek na stanovení příspěvku na provoz; Fondy příspěvkové organizace; Zpráva o hospodaření a výroční zpráva; Porušení rozpočtové kázně; Prostředky z rozpočtu EU; - Základy účetnictví -Majetek a inventarizace; Finanční operace, Účetní závěrka, Vnitřní směrnice, Daňová problematika - Finanční kontrola - Vnitřní kontrolní systém; Rizika - Poznatky z kontrol hospodaření, praktické příklady. Forma: prezenční část 16 h a distanční část 16 h Ing. Ivana Durczoková, Ing. Blanka Štefánková, odbor kontroly a interního auditu KÚ MSK Cena: Kč OP KVIC, Moravská Strategické plánování ve školství a ve škole Číslo akce: Termín: a (vždy pátek 8:30 15:30 h) Připomenete si znaky efektivní školy. Seznámíte se s definováním marketingu. Pochopíte podstatu aplikace marketingu ve škole a pro školu. Seznámíme se s nejnovější koncepcí marketingu a koncepcí tzv. školního marketingu. Budeme diskutovat možné omyly a mýty v uplatňování marketingu v oblasti školství. Forma: prezenční 16 h a distanční 16 h Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Cena: Kč OP KVIC, Moravská Specifika školského personálního managementu Číslo akce: Termín: a (vždy pátek 8:30 15:30 h) 11

12 Prostřednictvím kurzu se seznámíte s nejaktuálnějšími trendy v oblasti školského personálního managementu a rozpoznáte, pojmenujete strategickou schopnost školské organizace zajištěním kvalifikovaných, oddaných a dobře motivovaných pedagogických pracovníků. Forma: prezenční část 16 h a distanční část 16 h Lektoři: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková,Ph.D. Cena: Kč OP KVIC, Moravská Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání klasických přihlášek DVPP: Ing. Renata Kocurková, OP KVIC, Metodické poradny pro ředitelky/ředitele MŠ a vedoucí učitelky MŠ zřizovaných obcemi v MSK Téma: Rozsah: Úč. poplatek: Správní řízení v MŠ 1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. 2. Rozhodování ŘŠ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 3. Různé. Diskuse. 4 h 590 Kč Mgr. Jarka Grosmanová, konzultant pro metodiku a řízení škol KVIC Určeno pro Číslo akce Termín Doba konání Místo konání MŠ :30-12:00 h KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 MŠ :30-12:00 h KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 MŠ :30-12:00 h KVIC, Na Hradbách 27 MŠ :30-12:00 h KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 Metodické poradny pro ředitelky/ředitele MŠ a vedoucí učitelky MŠ zřizovaných obcemi v MSK Téma: Změny ve školských předpisech 2012/ Aktualizace právních předpisů ve školství 2. Zkušenosti OŠMS KÚ MSK z šetření stížností v roce Různé. Diskuse. Rozsah: 4 h Úč. poplatek: 590 Kč Mgr. Jarka Grosmanová, konzultant pro metodiku a řízení škol KVIC Mgr. Ivana Jírů, referent stížností OŠMS KÚ MSK Určeno pro MŠ Číslo akce Termín Doba konání Místo konání okresu Bruntál :30-12:00 h ZŠ Bruntál, Okružní okresu Frýdek -Místek :30-12:00 h KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 okresu Karviná :30-12:00 h ZŠ Karviná - Hranice, Einsteinova 2871/8 okresu Nový Jičín :30-12:00 h KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 okresu Opava :30-12:00 h KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 okresu :30-12:00 h KVIC, Na Hradbách 27 Metodické poradny pro ředitelky/ředitele ZŠ zřizovaných obcemi v MSK Téma: Změny ve školských předpisech 2012/ Aktualizace právních předpisů ve školství 2. Zkušenosti OŠMS KÚ MSK z šetření stížností v roce Různé. Diskuse. Rozsah: 4 h 12

13 Úč. poplatek: 590 Kč Mgr. Jarka Grosmanová, konzultant pro metodiku a řízení škol KVIC Mgr. Ivana Jírů, referent stížností OŠMS KÚ MSK Určeno pro ZŠ Číslo akce Termín Doba konání Místo konání okresu Bruntál :30-12:00 h ZŠ Bruntál, Okružní okresu Frýdek -Místek :30-12:00 h KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 okresu Karviná :30-12:00 h ZŠ Karviná Hranice, Einsteinova 2871/8 okresu Nový Jičín :30-12:00 h KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 okresu Opava :30-12:00 h KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 okresu :30-12:00 h KVIC, Na Hradbách 27 Přihlášky na metodické poradny zasílejte na jednotlivá pracoviště KVIC dle jejich místa konání: Nový Jičín Karviná Bruntál, Opava Frýdek-Místek Škola pro život udržitelnost projektu V rámci udržitelnosti projektu si Vám dovolujeme nabídnout tyto vzdělávací programy: Práce s problémovými skupinami žáků Číslo akce: Termíny konání: od 9:00 do 18:00 h a od 8:00 do 14:00 h Určeno: učitelům 1. a 2. st. ZŠ Dvoudenní seminář sestaven z údajů získaných desetiletým výzkumem vývoje kolektivu v podmínkách ČR bude zaměřen na deskripci stavu kolektivu, role jednotlivých členů a jejich vzájemné vazby. Naučíte se techniky jak vyhledávat ideály, satisfakce, operátory, stresory a destruktory skupiny, získáte informace o základních klimatech a práce s nimi, dozvíte se více o rolích učitele obecně vedoucího, jeho konstruktivní a destruktivní přínos a spoustu dalšího s ohledem na žáky ze sociokulturně méně podnětného až nepodnětného prostředí. Seminář se zaměří i na témata: Krizové situace výuky a jejich praktická řešení, motivace nemotivovaného žáka komunikace s agresivním rodičem, žákem, řízení dynamiky kolektivu třídy, klimata a možnosti jejich úprav vývojové vazby a jejich důsledky pro školní prostředí, osobní, osobnostní, partnerské a manželské krize učitele a jejich dopad na výuku. KVIC, Moravská Rozsah: 16 h (10 h + 6 h) Mgr. Karel Opravil Cena: Kč Estetickou výchovou napříč předměty Číslo akce: Termíny konání: od 9:00 do 16:00 h Určeno: učitelům 1. st. ZŠ Přijďte se seznámit s příklady zařazení estetické výchovy do výchovně vzdělávacího procesu s ohledem na žáky ze sociokulturně méně podnětného až nepodnětného prostředí. Seminář je doplněn konkrétní ukázkou výuky, seznámíte se s prací žáků a s konkrétními příklady zařazování estetické výchovy napříč předměty ve výuce. Získáte metodický materiál pro uplatňování estetické výchovy ve své výuce. KVIC, Moravská Rozsah: 8 h 13

14 Cena: Ing. Božena Šmolková, Mgr. Martina Hrabovská 860 Kč Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Číslo akce: Termíny konání: duben 2013 (termín bude upřesněn) Určeno: učitelům 1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ, speciálních škol Hodnocení ovlivňuje celý vzdělávací proces a je významnou zpětnovazební informací pro žáka, učitele i pro rodiče. Prostřednictvím hodnocení je žák informován, jak se mu daří dosahovat dílčí výstupy ŠVP. Hodnocení žáka však nelze považovat za hodnocení školy, ale za výrazný motivační prvek v osobnostním rozvoji žáka. Pedagogové mohou zejména v praktické části kurzu načerpat nové náměty pro netradiční hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. KVIC, Moravská Rozsah: 6 h Mgr. Dagmar Horká, Mgr. Jana Gawronová Cena: 710 Kč Výtvarný výraz jako součást estetické výchovy Číslo akce: Termíny konání: květen 2013 (bude upřesněno) Určeno: učitelům 1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ, speciálních škol Seminář má informativně zážitkový charakter a je zaměřen k využití potenciálu výtvarné exprese a vybraných forem její reflexe v oblasti estetické výchovy dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Na základě aktivního experimentu otevírá možnost zážitku autentické výtvarné výpovědi a jejího dalšího rozpracování jakožto hledání postojů ke konkrétním životním tématům v rámci vzdělávacích, výchovných, sociálních, kulturních a dalších aktuálních kontextů. KVIC, Moravská Rozsah: 8 h Mgr. Jana Richterová Cena: Kč Naše třída, práce s třídním kolektivem Číslo akce: Termíny konání: květen 2013 (bude upřesněno) Určeno: učitelům 1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ, speciálních škol Seminář je podaný sebezkušenostní formou. Je určen pro kolektivy škol. Seminář je zaměřen na práci s dynamikou třídy. Pedagogové prochází v rámci týmu pedagogů jednotlivými programy uplatnitelnými v rámci třídnických hodin tak, aby se i u pedagogického sboru upevňovaly dobré komunikační návyky, zvýšila se soudržnost a vzájemně se podpořilo zvýšení funkční komunikace mezi dospělými. KVIC, Moravská Rozsah: 16 h PhDr. Helena Vrbková Cena: Kč Přihlášky, v případě Vašeho zájmu, zasílejte obratem na adresu popř. poštou na KVIC, odloučené pracoviště, Moravská. Kontaktní osoby: Mgr. Marie Apriasová, Mgr. Zuzana Nevřelová, Barbora Juřenová, DiS., (přihlášky)

15 IV. Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. a studia kvalifikační Přehled kvalifikačních studií Název kvalifikačního studia Termín zahájení Místo konání Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga Studium pro asistenty pedagoga podle 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. - DPS Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. pedagog volného času Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb Strukturu studií včetně závazných přihlášek naleznete na webových stránkách OP Opava obsazeno OP Opava 8 volných míst OP Opava volná místa OP Opava volná místa OP Opava Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Cíle studia: Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe. Kritéria výběru účastníků: V souladu s 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno: učitelům odborných předmětů středních škol, učitelům praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelům uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Poznámka: Odbornou kvalifikaci získají učitelé AJ na 2. st. ZŠ podle 8 odst. 1 písm. f) a učitelé AJ na SŠ podle 9 odst. 1 písm. e) tím, že splní předpoklady stanovené pro učitele jazykové školy v 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Struktura studia: Základy pedagogiky a didaktiky (obecná pedagogika, základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů, teorie výchovy, základy sociální pedagogiky) Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, vybraná témata z pedagogické psychologie, sociální interakce ve škole a sociálně psychologické dovednosti pedagoga) Hodinová dotace: 128 vyučovacích hodin. Ukončení studia: Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Číslo akce: Termín zahájení: Termíny následných cyklů budou upřesněny. Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Účastnický poplatek: Kč (mimoškolský pracovník Kč) Termín přihlášek: součástí přihlášky je kopie dokladu o dosaženém vzdělání 15

16 Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. pedagog volného času Cíle studia: Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času. Kritéria výběru účastníků: Studium pedagogiky v souladu s 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle 17 zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činnosti pedagoga volného času. Struktura studia: Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky) Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga) Témata pro pedagogy volného času (vybraná témata z pedagogiky volného času, základy sociální pedagogiky, vybraná témata z pedagogické psychologie) Rozsah studia: 103 hodin (85 vyučovacích hodin prezenční forma studia, 8 hodin stáž hodin a závěrečný seminář. v rozsahu 8 hodin). Ukončení studia: Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Číslo akce: Termíny: 1. cyklus vyučovacích hodin 2. cyklus vyučovacích hodin 3. cyklus vyučovacích hodin Další cykly říjen 2013 únor vyučovacích hodin Obhajoby duben 2014 Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Úč. poplatek: Kč (mimoškolský pracovník Kč) Termín přihlášek: součástí přihlášky je kopie dokladu o dosaženém vzdělání Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle 5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb. Studium je organizováno ve 4 modulech v souladu se standardy MŠMT ČR: Modul 1 Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství Modul 2 Pracovní právo Modul 3 Financování školy Modul 4 Organizace školy a pedagogického procesu Vzdělávací program zahrnuje 104 hodin přímé výuky, 8 hodin závěrečného semináře a odbornou stáž v rozsahu 24 hodin. Každý účastník obdrží studijní materiály, které zahrnují podrobný obsah jednotlivých modulů. Ukončení studia: Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která bude obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí. Číslo akce: cyklus: vyučovacích hodin 2. cyklus: vyučovacích hodin 16

17 3. cyklus: vyučovacích hodin 4. cyklus: vyučovacích hodin 5. cyklus: vyučovacích hodin Obhajoby: Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, kteří mají zájem se přihlásit do konkurzu na místo ředitele školy a školského zařízení Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí s garancí Mgr. M. Hanzelky KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Úč. poplatek: Kč (mimoškolský pracovník Kč) Termín přihlášek: Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: PhDr. Eva Cveková Marcela Urbanská , , V. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT - počítač na vaší straně Specifické DVPP pro management škol Seminář Microsoft pro školství Termín konání: od 9:00 h Střední škola technická a dopravní, Moravská 2, - Vítkovice Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma Seminář s tématem novinek a efektivních postupů v oblasti využití ICT ve školní praxi. Představíme Vám moderní technologie pro vzdělávání, jako jsou nové operační systémy, cloudová řešení a dotyková zařízení. Program bude doplněn o řadu zajímavostí ze světa vzdělávání. Navíc budete mít příležitost prohlédnout a vyzkoušet si nejmodernější hardwarové novinky v podobě tabletů, ultrabooků i mobilních telefonů. Program zahrnuje představení následujících technologií a jejich využití ve výuce 1) Cloudové služby Office 365 pro školy 2) Nový operační systém Windows 8 3) Microsoft Office 2013 a jeho využití ve školství 4) Vzdělávací aplikace pro Windows 8. Seminář je akreditován jako DVPP akce. Účastníci obdrží DVPP certifikát a flash disk s překvapením. Registrace probíhá na ECDL objektivně o ICT kompetencích Výroční zpráva ČŠI za 2011/2012 přináší v části závěrečných doporučení záměr zavést zkoušky ICT pro pedagogické pracovníky. Jako jednu z možností uvádí řidičák na počítač. Zde Vám můžeme nabídnout, v prvním sledu zřejmě pro učitele informatiky, testování na platformě Windows XP (resp. 7) a Office 2007 z těchto modulů (volba kombinace modulů záleží na testovaném): Základní pojmy informačních a komunikačních technologií Používání počítače a správa souborů Zpracování textu 17

18 Tabulkový procesor Použití databází Prezentace Práce s Internetem a komunikace Po podání přihlášky si lze zdarma vyzkoušet v našem testovacím středisku cvičný test v prostředí a v časovém limitu v jakém probíhá testování. Nabízíme rovněž bezplatnou konzultaci pro vhodnou volbu modulů a jejich pořadí. Pro zájemce máme přípravné kurzy, k samostudiu zapůjčíme literaturu. Bonus pro tento měsíc první dva zájemci o testování v únoru 2013 obdrží index zdarma. V průběhu letošního roku připravujeme pro pracovníky škol další vhodné moduly (např. Základy projektového plánování, Digitální fotografie) a vyšší testovací platformu Windows 8 a Microsoft Office Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do testování apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, mail: tel: ipady dobývají výuku Práce s tabletem se stále více prosazuje ve výuce základních a středních škol. Proto jsme pro Vás připravili dva kurzy ipad účinná pomůcka ve výuce a ibooks Author - vytvořme si vlastní učebnice (podrobné informace jsou dále v EU peníze školám), ve kterých se můžete seznámit s konkrétním využitím ve výuce a podle toho např. zvážit pořízení ipadu do Vaší školy. Nabízíme také učitelům kurz, ve kterém se naučí na ipadu vytvářet své výukové materiály. Dovolíme si uvést akci, kterou na toto téma pořádalo Wichterlovo gymnázium v Ostravě - Porubě. Konference Pracujeme s ipadem se konala Hlavní náplní konference byly série praktických workshopů vedených zkušenými učiteli, kteří ipady a Apple technologie využívají v každodenní praxi. Představení s aplikací pro ipad, které lze skutečně použít. Zvládnutí nástroje ibooks Author pro tvorbu interkativních materiálů. Více informací je na Nový portál pro kluby moderních učitelů a online vzdělávání Portál nabízí velké spektrum vzdělávacích aktivit, které jsou poskytovány pracovníkům škol zdarma. Na adrese jsou k dispozici jak prezenční, tak online kurzy, ze kterých lze aktuálně vybírat. Více podrobnějších informací o činnosti centra v Moravskoslezském kraji Vám nabízíme nahttp:// a další informace z realizovaných akcí jsou včetně výstupů umisťovány na Pro správce školní sítě Online kurz Cloud z pohledu Microsoftu Termín konání: (od 17:00 h) doma u počítače Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma, v případě zájmu pište na e- mail zašleme Vám link pro přístup. V nabídce online kurzů jsou další odborná témata. Sami můžete svou poptávkou ovlivnit, který z nich budeme v nejbližší době nabízet. Řekněte si o téma kurzu, prosím odpovězte v anketě na adrese Kurzy nabízíme podle toho, o které projevíte největší zájem. Tato nabídka je průběžně aktualizována na zde se již můžete do online kurzu přihlásit. 18

19 KVIC březen 2013 Videa pro serverová (a jiná) řešení Microsoft Na adrese naleznete záznamy online kurzů s poznatky, které můžete ve své každodenní praxi správy sítě využít (v současné době např. seriál Windows Server 2012). Pro sledování videí není nutná registrace, k dispozici jsou zdarma. Seminář "Microsoft pro školství Termín konání: (od 9:00 h) Střední škola technická a dopravní, Moravská 2, - Vítkovice Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma Seminář s tématem novinek a efektivních postupů v oblasti využití ICT ve školní praxi. Představíme Vám moderní technologie pro vzdělávání, jako jsou nové operační systémy, cloudová řešení a dotyková zařízení. Program bude doplněn o řadu zajímavostí ze světa vzdělávání. Navíc budete mít příležitost prohlédnout a vyzkoušet si nejmodernější hardwarové novinky v podobě tabletů, ultrabooků i mobilních telefonů. Registrace probíhá na Kluby moderních učitelů Dovolujeme si upozornit na akce Klubu moderních učitelů Moravskoslezsko (KMU), což jsou neformální setkávání k tématům, které aktuálně ve svých školách řešíte a pomohly by Vám např. příklady dobré praxe kolegů z dalších škol. Akce jsou pro učitele zdarma díky financování z programu Partners in Learning. V Novém Jičíně si navíc můžete vyzkoušet dotykovou interaktivní obrazovku, která je velmi zajímavým řešením do výuky. Nepotřebujete dataprojektor, můžete pracovat v multitouch režimu (např. 2 prsty roztáhnout obrazovku na větší velikost). Pro vyzkoušení dotykové interaktivní obrazovky si prosím v době mimo akcí KMU domluvte návštěvu, Online nástroje pro učitele Akci moderuje: Ing. Jiří Sumbal Termín konání: od 14:30 h KVIC Nový Jičín Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma. Spolupráce a vzdělávání učitelů v rámci Evropy V tomto klubu si prodiskutujeme téma Spolupráce a vzdělávání učitelů v rámci Evropy. Moderátorka akce Iveta Bulawová je připravena Vám představit aktuální nabídku grantů Comenius, Grundtvig, E-twinning, Přípravné návštěvy a Norské fondy vyhlášených v kalendářním roce Akci moderuje: Termín konání: Účastnický poplatek: Mgr. Iveta Bulawová od 15:00 h SPŠ stavební, Kollárova 2, Havířov - Podlesí pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma. Akci moderuje: Mgr. Iveta Bulawová Termín konání: od 15:00 h KVIC Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma. Tablet a chytrý telefon ve výuce Akci moderuje: Mgr. Martin Vonášek Termín konání: od 14:15 h Gymnázium Hladnov, Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma. 19

20 Základy tvorby animovaného filmu Akci moderuje: Mgr. Jiří Černohorský Termín konání: (od 15:00 h) Gymnázium, Český Těšín, Frýdecká Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma. Pokud máte zájem o přihlášení, další informace, napište na Další nabídku naleznete na Seminář "Microsoft pro školství Termín konání: (od 9:00 h) Střední škola technická a dopravní, Moravská 2, - Vítkovice Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma Seminář s tématem novinek a efektivních postupů v oblasti využití ICT ve školní praxi. Představíme Vám moderní technologie pro vzdělávání, jako jsou nové operační systémy, cloudová řešení a dotyková zařízení. Program bude doplněn o řadu zajímavostí ze světa vzdělávání. Navíc budete mít příležitost prohlédnout a vyzkoušet si nejmodernější hardwarové novinky v podobě tabletů, ultrabooků i mobilních telefonů. Seminář je akreditován jako DVPP akce. Účastníci obdrží DVPP certifikát a flash disk s překvapením. Registrace probíhá na: EU peníze školám Aby škola čerpala finanční podporu z tohoto dotačního programu správně, pak je v jejím zájmu ověřit si, zda je vzdělávací program akreditován v systému DVPP v databázi MŠMT. Toto ověření lze provést na adrese Na únor 2013 jsme pro vás připravili tyto akreditované kurzy z oblasti ICT: Výuka s interaktivní tabulí I (prezenčně 4 h+ 4 h e-learning) Termín konání: (od 14:30 h) ZŠ Hornická 7, Hlučín Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Termín konání: (od 14:45 h) Kraj. zař. DVPP a IC, Nový Jičín, p. o Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Seminář je zaměřen na využívání interaktivních tabulí a interaktivních systémů ve výuce, věnuje se funkčnímu propojení textu, mluveného slova a obrazu ve vyučovací hodině a začlenění ICT do výuky z hlediska didaktiky. Při práci jsou využity volně šiřitelné programy. Blended learningový kurz nabízí také velký přehled informačních zdrojů a poskytuje úvod do této problematiky - např. možnost vyzkoušení před rozhodnutím o pořízení konkrétního typu tabule. Pokud se chcete kurzu zúčastnit, kontaktujte paní Vyhlídalovou Tvorba pracovních listů a testů s využitím ICT Termíny: a (od 14:00 h) ZŠ Petra Bezruče, Frýdek-Místek Ing. Zdeněk Matúš Účastnický poplatek Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) 20

21 Kurz učitelům umožní naučit se, popř. zdokonalit při vytváření pracovních listů, testů, prezentací i dalších materiálů používaných ve výuce a při ověřování dosažených výsledků, využívat freewarové programy, popř. efektivně zakoupené softwarové nástroje školou. Přehled témat výuky prezenční části: 1. Využití textového editoru jako nástroje tvorby pracovních listů 2. Tabulkový kalkulátor a prezenční program při přípravách na vyučovací hodinu a ve výuce 3. Freewarové programy pro tvorbu on-line testů, převody testů do textového editoru a následná úprava, využití multimedií při přípravách na výuku 4. Využití programů interaktivní tabule Akreditované kurzy Microsoft V nabídce vzdělávání je sada akreditovaných kurzů, které jsou zaměřeny na učiteli hojně využívané aplikace pro tvorbu DUMů (viz tabulka, možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám resp. EU peníze středním školám). V kurzu obdrží každý z účastníků aktuální příručku pro práci s danou aplikací z nakladatelství Computer Media. Z našich vzdělávacích akcí si učitelé odnášejí hotové výstupy pro inovace ve výuce. Tyto kurzy jsou akreditovány Jednotou školských informatiků, se kterou máme uzavřenu dohodu o jejich realizaci. Cena/účastník Rozsah 7 h s e-learningovou podporou Microsoft PowerPoint 2010 profesionální prezentace v pedagogické praxi Microsoft Excel 2010 využití tabulkového kalkulátoru v pedagogické praxi Microsoft Word 2010 využití textového editoru v pedagogické praxi Kč Kč Kč Dotyková zařízení ve výuce (prezenčně 4 h) NOVINKA Tento seminář účastníky provede dotykovými zařízeními, která se postupně objevují ve školách a jsou pro žáky velmi atraktivní při nasazení do výuky (dotyková tabule resp. obrazovka, tablet nebo chytrý telefon). Při vyzkoušení si práce s těmito pomůckami si projdou také online zdroje na internetu a seznámí se s příklady dobré praxe z českých škol (např. model výuky 1:1 apod.). Cena kurzu je: 870 Kč/os. ipad účinná pomůcka ve výuce (12 h prezenčně + 4 h e-learning) NOVINKA Kurz je určen pro všechny zájemce o nové a moderní technologie. Nabídne seznámení s ipadem zejména jako s účinným nástrojem učitele pro efektivnější vedení hodiny. Naučí se využívat existující vzdělávací obsah vytvořený speciálně pro ipad a také základní postupy, jak ipad naplnit vlastním výukovým materiálem a jak jej využít při práci se žáky. Po technické stránce se dozví vše potřebné pro integraci ipadu do stávající školní infrastruktury. Cena kurzu je: Kč/os. ibooks Author - vytvořme si vlastní učebnice (8 h prezenčně + 4 h e-learning) NOVINKA Vytvořit poutavý učební text již nemůže být jednodušší. Díky nástroji ibooks Author dokáže každý velmi jednoduše sestavit učební materiál obsahující obrázky, prezentace, videa či kontrolní testy. Vytvořené materiály jsou určeny pro ipad, žák si může vytvořený text opatřit poznámkami nebo se vracet k testovým otázkám. Vytvořený učební text však lze efektivně použít jako pomůcku učitele při výkladu učiva. Cena kurzu je: Kč/os. Virtuální sborovna spolupráce v pedagogickém sboru (16 h prezenčně + 4 h e-learning) NOVINKA Šíře současných poznatků v jednotlivých oblastech je tak různorodá, že jedinec není schopen postihnout jednotlivé metodické možnosti, i natož je realizovat v praxi. Je proto nutné budovat komunitu učitelů, kteří budou svým 21

22 aktivním přístupem v síti sdílet své zkušenosti a vzájemně tak ovlivňovat vzdělávací proces. Tvorba virtuální sborovny představuje první krok, následuje vytváření obsahů a jejich aktualizace s ohledem na trendy v oblasti vzdělávání. To vše, tedy praktickou i teoretickou základnu, získává účastník v rámci vzdělávací aktivity formou workshopů a diskuzí. Cílem těchto workshopů je definování funkce školního knihovníka, který bude schopen motivovat ostatní kolegy ve své škole svým příkladem k zapojení se. Konečným produktem je tedy vytvoření vlastní virtuální sborovny ve škole účastníka, motivace kolegů a systematické budování dovedností a schopností jak kolegům poradit tj. na co/koho je odkázat, kde je možné získat další informace a jak budovat své osobní vzdělávací prostředí. Cena kurzu je: Kč/os. Pokročilé prezentace pro interaktivní výuku (6 h prezenčně + 2 h e-learning) Kurz motivuje učitele k rozvíjení kompetencí využitím ICT ve všech činnostech spojených se vzdělávacím procesem na ZŠ a SŠ. Po absolvování akce by měl být uchazeč schopen pracovat s prezentacemi na vysoké úrovni, vkládat a upravovat videa a zvuky. Vytvářet z prezentace zajímavé tištěné výstupy pro práci žáků ve výuce i mimo ni. Cena kurzu je: Kč/os. Profesionální využití tabulkového kalkulátoru ve výuce (7 h prezenčně + 1 h e- learning) Kurz představuje učitelům pokročilé používání tabulkového kalkulátoru zejména v oblasti výpočtů, analyzování dat a úvod do práce s databází. Dále seznámí účastníky kurzu s různými typy analýz, které je možné využívat při tvorbě digitálních učebních materiálů. Kurz nabízí významnou podporu učitele v e-learningové části. Cena kurzu je: Kč/os. Publikování na webu s nástroji Google (8 h prezenčně + 4 h e-learning) Online nástroje se výrazně prosazují i ve školním prostředí a dnešní žáci berou internet jako součást běžného života. Vzdělávací akce se zaměří na tvorbou vlastního výukového webu v prostředí, které je zdarma. Účastnící se seznámí s nástroji vhodnými pro využití ve školní praxi, prakticky si je vyzkoušejí a budou mít možnost zatraktivnit a zefektivnit výuku. Web mohou využívat pro komunikaci se svými žáky, ale rovněž pro komunikaci s jejich rodiči. Lektoři tohoto kurzu jsou spoluautory příručky Začínáme ve škole s aplikacemi od Google Cena kurzu je: Kč/os. Zadejte svůj požadavek na adrese přes odkaz Chci se zúčastnit a při naplnění kurzu (min. 8 zájemců) Vás budeme kontaktovat. V rámci DVPP z oblasti ICT Vám dále nabízíme tyto kurzy: V projektech Perspektiva 2010 a Elektronická školička jsme pro Vás připravili a pilotně ověřili kurzy, které Vám nyní můžeme nabídnout jako hotové produkty. Jedná se o kurzy výrazně podpořené e-learningovou částí. Učitel, který v kurzu pracuje v LMS Moodle se tak individuálně seznámí také s tímto prostředím a dokáže je uplatnit při výuce žáků ve své škole. Výuka českého jazyka a literatury s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Účastníci kurzu se seznámí s výukovým softwarem, který můžou v hodinách českého jazyka a literatury využít. Mohou si osvojit různé možnosti využití Českého národního korpusu. Seznámí se s různými typy informačních zdrojů pro výuku českého jazyka a literatury na internetu. Cena kurzu je: Kč/os. Výuka zeměpisu s podporou ICT (24 h prezenčně + 16 h e-learning) Jádrem kurzu je praktické seznámení a práce v oblasti geografie s reprezentanty jednotlivých tříd software: s programy typu Office a jejich využitím v zeměpise, seznámení s geografickými informačními systémy, programy typu ArcGis nebo InfoMapa a programy vhodnými pro výuku zeměpisu rozšířenými na našem trhu nebo volně 22

23 šiřitelnými na internetu. Účastník získá také informace o moderních softwarových produktech obecného i aplikačního charakteru vhodných pro výuku zeměpisu. Zajímavým prvkem je geocasching, se kterým se účastníci aktivně seznámí na zeměpisné procházce s GPS. Cena kurzu je: Kč/os. ICT camp (30 h prezenčně + 22 h e-learning) Intenzivní vícedenní akce (zpravidla pobytová) je určena všem, kdo mají hlubší zájem o novinky z oblasti ICT vhodné pro dnešní moderní školy, resp. hledají nový směr rozvoje. V kurzech zaměřených na různá témata z oblasti ICT si účastníci doplní a zvýší svou digitální gramotnost a naváží spolupráci s kolegy, kteří také hledají nové cesty aplikování ICT ve výuce. Kurz plánujeme na konec srpna Cena kurzu je: Kč/os. Praktické využití e-learningového prostředí LMS Moodle ve škole (30 h prezenčně + 10 h e-learning) Účastníci kurzu se naučí aktivně pracovat s uživatelským prostředím LMS Moodle ve vztahu ke své vzdělávací oblasti. Naučí se v tomto prostředí vytvářet studijní kurzy k podpoře výuky svých žáků, k individualizaci výuky se zohledněním specifických potřeb jednotlivých žáků s možností práce z jejich domácího prostředí. Absolvent umí vkládat různé druhy studijních materiálů a doporučených internetových výukových zdrojů, naučí se vytvořit zpětnovazebné činnosti pro žáky ve formě odevzdávání a elektronického vyhodnocení úkolů a odesílat příspěvky do diskusních fór. Důraz v kurzu je kladen na tvorbu, nastavení a vyhodnocení testů jako evaluačního nástroje výsledků vzdělávání žáků. Každý proškolený učitel obdrží školicí materiál a certifikát o absolvování školení. Cena kurzu je: Kč/os. Při individuálním vzdělávání se účastníci hlásí přes poptávkový systém a jsou zařazováni do skupin na školení v našich smluvních učebnách (spádové ICeMSK). V rámci sborovny mohou kurzy proběhnout přímo ve vaší škole včetně zvýhodněné kalkulace ceny. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, tel ECDL testování pro učitele a žáky Testování (formou placené služby) nabízíme pedagogickým pracovníkům, ale také i žákům středních škol. Pro zjednodušení nástupu na vysokou školu - na vybraných vysokých školách je studentům uznán Certifikát ECDL formou kreditů. Více informací o cenách a testovaných modulech se dozvíte na webové stránce V roce 2013 Vám budeme nově nabízet modul pro testování na software pro řízení projektů. Prozatím je v přípravě, budeme zde průběžně informovat. Termín konání: (od 14:00 h) Místo konání. KVIC Nový Jičín (PC učebna 1. patro) Účastnický poplatek: 348 Kč/modul Bonus do nového roku první dva zájemci o testování v březnu 2013 obdrží index zdarma. Při testování čtyř modulů v jednom testovacím dni 1 modul ZDARMA. Po podání přihlášky si lze zdarma vyzkoušet v našem testovacím středisku cvičný test v prostředí a v časovém limitu v jakém probíhá testování. Nabízíme rovněž bezplatnou konzultaci pro vhodnou volbu modulů a jejich pořadí. Pro zájemce máme přípravné kurzy, k samostudiu zapůjčíme literaturu. 23

24 Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů (testování) apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, tel V. Realizace projektů ESF Žadatelem i realizátorem níže uvedených projektů je KVIC Nový Jičín. Facility management v efektivní organizaci Od jsme zahájili vzdělávání pracovníků škol a školských organizací, ve kterém se budou postupně připravovat na práci s evidencí investičního majetku organizace. V první fázi jsme vzdělávání zaměřili na práci na počítači. Skupina třiceti účastníků se ve dvoudenním kurzu Efektivní a bezpečná práce na počítači s aplikacemi podporujícími facility management zdokonalí v postupech práce s texty, tabulkami, seznámí se s novými zdroji ekonomických informací na internetu atd. V tomto kurzu jsou zároveň pilotně ověřovány výukové materiály, které poskytneme všem zájemcům ve finální podobě na Na tomto webu také přinášíme zajímavosti a aktuální informace z oblasti facility managementu, zejména z pohledu příspěvkových organizací. Další školení, tentokrát již specificky orientované na facility management pro vedoucí pracovníky, plánujeme v červnu resp. září t. r., opět pro skupinu třiceti účastníků. Informace bude v dostatečném předstihu publikována na a v Informátoru KVIC. Elementarium Projekt je určen učitelům posledního ročníku MŠ a 1. stupně ZŠ v Moravskoslezském kraji. Cílové skupině bude v rámci jeho trvání projektu bezplatně nabídnuto postupně 79 vzdělávacích aktivit ve 30 vzdělávacích programech. Cílem projektu je napomoci pedagogickým pracovníkům škol při výuce dětí a žáků od posledního ročníku MŠ do prvního nezávazného kurikulárního výstupu dle RVP, čímž přispěje ke zkvalitnění výuky. Připravené vzdělávací programy a další informace o projektu jsou průběžně zveřejněny na našich webových stránkách ( Aktuální nabídka zveřejněných vzdělávacích programů, na které je možné se ještě přihlásit: Určeno: Školní hodnocení aneb profesní mistrovství učitelům 1. st. ZŠ Mgr. Leona Mechúrová Chcete, aby hodnocení bylo pro žáka konkrétní, umožňovalo jemu (i učiteli) sledovat pokroky a míru žákova rozvoje? Přemýšlíte o tom, jak hodnocení objektivizovat? Řešením může být využití kritérií hodnocení nebo sebehodnocení s ohledem na stanovené cíle výuky. Pokud si zatím nevíte rady, jak taková kritéria vytvořit nebo je vyvodit společně se žáky, jak je pak ve výuce propojit s cílem výukové jednotky nebo produktu, neváhejte a přijďte se inspirovat. Pokusíme se Vám nabídnout konkrétní postupy a náměty pro přípravu kritérií a inspirace pro práci s kritérii přímo ve výuce. Pracovní dílna je vystavěna na principech EUR s využitím metod kritického myšlení, která seznamuje a procvičuje s účastníky témata pro školní hodnocení. 24

INFORMÁTOR DUBEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR DUBEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR DUBEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 061, 595 538 063 Krajské zařízení pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Rodičovský příspěvek a pobyt dítěte v mateřské škole Dotaz: Ještě stále platí, že dítě může pobývat v mateřské škole pouze 4 hodiny denně

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Projekt Perspektiva grantový projekt z Moravskoslezského krajevpraxi Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum,

Více

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů projekt Elementarium

Aktuální nabídka vzdělávacích programů projekt Elementarium Aktuální nabídka vzdělávacích programů projekt Elementarium Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/01.0054 Projekt je určen učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je napomoci

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INFORMÁTOR KVĚTEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR KVĚTEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR KVĚTEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště a Karviná e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín,

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti pedagogického pracovníka Dotaz: Ve škole dojde od 1. září 2013 k úbytku žáků a tím

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

INFORMÁTOR. z á ř í 2 0 1 5. společné informace pro všechny regiony MSK

INFORMÁTOR. z á ř í 2 0 1 5. společné informace pro všechny regiony MSK INFORMÁTOR z á ř í 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 01 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 061, 595

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. KVIC sděluje K lepšímu vyhledávání vzdělávacích programů na www.kvic.cz jsme pro Vás připravili jednoduchý návod, který je přílohou tohoto Informátoru.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR ČERVEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR INFORMÁTOR květen 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. KVIC sděluje H MAT aneb výuka matematiky dle profesora Hejného. Od března 2014 připravujeme sérii odpoledních seminářů pro učitele I. stupně ZŠ, a to

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Průvodce programem Digitální škola dneška krajská konference o kreativním prostředí Moravskoslezských škol a soutěžní přehlídka TOPík

Průvodce programem Digitální škola dneška krajská konference o kreativním prostředí Moravskoslezských škol a soutěžní přehlídka TOPík KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-023,

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 11 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Český jazyk. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC březen 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

INFORMÁTOR. z á ř í 2 0 1 5

INFORMÁTOR. z á ř í 2 0 1 5 INFORMÁTOR z á ř í 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č.

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město PŘEDSTAVENÍ REKVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Zbyněk Rybka, Opava Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka působí

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009)

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků Základní školy Marie Curie-Sklodowské Jáchymov, okres Karlovy Vary školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Preambule : Pedagogický pracovník je povinen

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Informátor KVIC květen 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC květen 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR KVĚTEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více