Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic"

Transkript

1 Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic Členové projektového týmu Projektu 1: Monica Buga (CFR), Marius Borza (CFR), Vojtěch Kladívko (ČD), Giuseppe Acquaro (FS SpA), Olita Lipska (LDZ) Obsah: 1. Úvod k obecným ustanovením evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS Direktiva 91/440/ES o vývoji železnic ve Společenství Direktiva 95/18 EHS o poskytování licencí železničním podnikům - obecná ustanovení Direktiva Rady 95/19 EHS o přidělování kapacity železniční infrastruktury a účtování poplatků za infrastrukturu ZÁVĚRY PŘÍLOHA - Vliv direktiv v evropských zemích Aktuální národní legislativa. Aktuální obecné prostředí Oddělení infrastruktury od dopravních provozů Samostatnost managementu. Kontrola státu Přístup na infrastrukturu Právní koncepce infrastruktury Účtování poplatků za přístup Aspekty udělování licencí Přidělování - institucionální aspekty, postupy 6.2 Strukturální změny v železničních společnostech působících v každé zemi 6.3 Veřejné služby 6.4 Finanční aspekty 6.5 Perspektivy legislativních systémů, organizační struktury

2 1. Úvod k obecným ustanovením evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS Návrh/přijetí tohoto právního Evropského prostředí má svůj referenční přímý původ v souhrnném obecném rámci, který je vytvořen v Evropě a který usiluje o větší integraci v oblasti dopravy ve Společenství a o rostoucí efektivitu železničního systému, aby bylo možno tento systém integrovat do konkurenceschopného trhu. Ve srovnání s jinými druhy dopravy je vidět, že je třeba zvýšit konkurenceschopnost železniční dopravy. V celém světě proto dochází k předkládání řady návrhů a modelů usilujících o vývoj železničního systému. A. Nejradikálnější řešení: Každá železniční společnost musí být společností řízenou tržními mechanismy. To je model používaný ve Spojených státech, s výjimkou určitých činností v oblasti osobní dopravy, které mohou být částečně dotovány. Podíváme-li se však na obrovské vzdálenosti, které jsou pro tuto zemi typické, nebo hustotu obyvatelstva, zdá se téměř úplné vymizení tohoto druhu dopravy v sektoru osobní dopravy zcela přirozeným důsledkem. Vývoj aktivit v oblasti nákladní dopravy je rovněž skutečností. B. Privatizační přístup: Tento model představuje privatizaci v oblasti železnic, hospodářskou soutěž o přístup na trh působící v rámci regulací příslušných orgánů a klesající podíl dotací. Jedná se o britský model: infrastruktura je oddělena od dopravních činností a zprivatizována (Railtrack je soukromá akciová společnost); dopravní činnosti jsou podrozděleny do určitých kategorií; železniční podniky jsou v soukromém vlastnictví; vozidlový park rovněž patří soukromým podnikům, které jej pronajímají. Japonské řešení vede k rozdělení bývalé železniční společnosti do integrovaných nových společností podle geografických kritérií a tyto nové společnosti jsou pak privatizovány. C. Evropský přístup: Rámec tohoto přístupu je vytvořen v evropských direktivách 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS, které určují jeho strukturu, a podle nich pevně určuje úplné rozdělení mezi dopravními činnostmi a infrastrukturou a též postupný další rozvoj železnic. Výše uvedený model má určité specifické charakteristiky: jedná se o přístup s ekonomickými a sociálními rysy; v důsledku toho jsou zvýrazněny rozdíly mezi tímto modelem a prvním modelem: americký model je založen pouze na úplné privatizaci daného sektoru; přístup orientovaný na trh u tohoto modelu znamená různé provozovatele a konkurenci mezi nimi; liberalizační proces nerozvádí nutně privatizaci železničních podniků. 1

3 Přístup orientovaný na trh, i v případě železnic, byl inspirován několika zásadami: a) Konkurence znamená rozvoj u jakéhokoliv trhu (nabízené služby, zvyšování konkurenceschopnosti, efektivita); přístup orientovaný na trh prosazuje hospodářskou soutěž a v důsledku toho zvyšuje flexibilitu při nabídce služeb, vede k větší kvalitě komfortu požadované zákazníky, efektivnější organizaci produkčních činností, lepší promítnutí nákladů do cenových tarifů atd.; b) Celkový rozvoj a liberalizace na dopravním trhu (letecká, námořní nebo silniční doprava) povede k transformaci monopolního postavení a ochranného režimu pro železnice do určité "ochranné klece"; c) Je třeba, aby byly státní příspěvky používány efektivněji: sociální cíle - veškeré dotace a přidělování vyžadují nediskriminační základ; projekty pro investice do infrastruktury atd. Bez rozhodné společné akce evropských vlád nedojde nikdy k překonání stavu zákonného monopolu. Obecně řečeno to znamená, že Evropská unie chce zavést používání přijatého právního prostředí (včetně navrhovaných změn a doplňků), konkrétně se jedná o: rozvoj železnic ve Společenství definici nových tržních pravidel prostřednictvím "infrastrukturního balíku" koordinaci v politikách rozvoje infrastruktury (síť TEN) revizi politiky příspěvků státu Evropská rada ministrů dopravy rozhodla o termínu pro nový přístup v oblasti dopravního trhu v Evropské unii a stanovila jej na konec března 2000 (pokud jde o infrastrukturní balík), což usnadní tržně orientovaný přístup pro všechny provozovatele podle všech evropských právních zásad. To zahrnuje jako první krok plné otevření pro mezinárodní nákladní dopravu počínaje rokem Evropská legislativa sleduje vývoj v čase (např.): a) Opatření 69/ povolující státní podporu b) 91/440/EHS konstatuje, že železniční podniky mají dosáhnout finanční vyrovnanosti c) V nedávné době Evropská komise vypracovala určitý návrh za účelem stanovení omezení pro státní příspěvky. V každém případě tržně orientovaná politika znamená určité přehodnocení role státu ve vztahu k železnicím a je nyní na samotných podnicích, aby prosazovaly své činnosti v konkurenčních podmínkách. Studovat vliv evropských direktiv 91/440, 95/18, 95/19 na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic znamená studovat důsledky, změny a perspektivy pro každou předkládanou položku obsaženou v celkovém rámci, který je uveden v kapitole 2, konkrétně se jedná o: oddělení infrastruktury a dopravních provozů samostatnost managementu, kontrolu státu přístup na infrastrukturu, právní koncepci infrastruktury, účtování poplatků za přístup, aspekty poskytování licencí, aspekty a postupy v oblasti přidělování a institucionálního zázemí strukturální změny na železnicích - společnosti působící v každé zemi veřejné služby, finanční aspekty perspektivy v oblasti legislativních systémů, organizační struktury 2

4 2. Direktiva 91/440/ES o vývoji železnic Společenství - obecná ustanovení K přijetí této evropské direktivy vedou některé velmi důležité prvky: 1) dopravní sektor je živou součástí každého vnitřního trhu a větší integrace dopravního sektoru Společenství je naprosto nezbytná; 2) na konkurenčním trhu se zlepšení efektivity stává podstatným faktorem; 3) železniční podnik potřebuje samostatnost managementu a nezávislý statut, aby mohl být integrován v rámci konkurenčního trhu; 4) budoucí rozvoj železničního systému by bylo možno snadněji naplnit, pokud by bylo provedeno určité rozlišení, oddělení mezi dopravními provozy a provozováním infrastruktury; 5) podpora/zvyšování hospodářské soutěže se staly neodmyslitelným jevem; 6) je třeba vytvořit určitý systém poplatků za používání infrastrukturní kapacity nebo stanovit obecná pravidla pro přidělování kapacit; 7) finanční situace každého veřejného železničního podniku musí být zdravá; 8) každá zákonně utvořená skupina železničních podniků (uskupení) by měla mít záruky na: přístupová práva tranzit přes síť jiných členských států; 9) bude se podporovat kombinovaná doprava. Se zřetelem na všechny tyto aspekty a s vědomím, že "usnadnění přizpůsobování železnic Společenství potřebám jednotného trhu" představuje hlavní cíl, přijal Evropský parlament direktivu 91/440. V roce 1999 byla navržena řada změn a doplňků k této direktivě. V důsledku toho je třeba pro usnadnění přizpůsobování železnic Společenství jednotnému trhu dodržovat určité aspekty: Je třeba oddělit dopravní provozy a management infrastruktury na úrovni účetnictví. Jestliže přijatá direktiva zachovává výběrové organizační či institucionální oddělení, pak dodatky, změny a doplňky navrhované Evropským parlamentem v roce 1999 se týkají následujících faktorů: právní oddělení, každý subjekt musí mít svou vlastní právní subjektivitu po určitém přechodném období (divize); oddělení účetnictví též mezi činnostmi v oblasti osobní dopravy a nákladní dopravy. Musí být zajištěna nezávislost managementu železničních podniků. Musí se zlepšit finanční struktura železničních podniků. Zajištění přístupu na mezinárodní síť členských států pro železniční podniky nebo pro uskupení železničních podniků je podstatným prvkem. Evropský parlament v roce 1999 navrhl otevřený přístup k mezinárodní nákladní dopravě na Transevropské síti železniční nákladní dopravy, včetně přístupu do hlavních terminálů a přístavů. 3

5 Daná direktiva definuje: KONCEPCE Podle 91/440 Podle změn a doplňků navržených k 91/440 v roce 1999 Železniční podnik Správce (manager) infrastruktury Mezinárodní uskupení Městská a příměstská doprava Regionální doprava Jakýkoliv soukromý nebo veřejný podnik, který poskytuje železniční dopravní služby pro přepravu zboží nebo cestujících s požadavkem, aby rovněž zajišťoval trakci. Jakýkoliv veřejný orgán nebo podnik odpovědný zejména za vytváření a údržbu železniční infrastruktury a rovněž za provozování kontrolních a zabezpečovacích systémů. - // - Jakýkoliv veřejný orgán nebo podnik odpovědný zejména za vytváření a údržbu železniční infrastruktury. To může zahrnovat provozování kontrolních a zabezpečovacích systémů. Jakékoliv sdružení alespoň dvou železničních podniků vytvořené v různých členských státech za účelem poskytování dopravních služeb mezi členskými státy. Dopravní služby provozované za účelem splnění dopravních potřeb nějakého městského centra v rámci aglomerace a též dopravních potřeb mezi takovým centrem a okolními oblastmi. Dopravní služby provozované za účelem splnění dopravních potřeb nějakého regionu. 2.1 Samostatnost managementu železničních podniků Samostatnost managementu podle názoru Evropského parlamentu: Každý členský stát musí zajišťovat určitý nezávislý statut pro železniční podniky, co se týče kontroly nad: administrativními záležitostmi hospodářskými záležitostmi účetními záležitostmi 1) Aktiva, rozpočty a účty jsou oddělené od státního rozpočtu pro každý železniční podnik. Na veřejné služby požadované státem se budou aplikovat komerční principy. 2) Aby každý železniční podnik dosáhl vyrovnanosti z technického, obchodního a finančního hlediska, měl by nalézt způsob pro realizaci a návrh určitého podnikatelského plánu. 3) (odkaz na investiční programy a programy financování) 4) Železniční podnik by měl mít volnost: utvářet mezinárodní uskupení s jiným podnikem/jinými podniky zvyšovat svůj tržní podíl přijímat rozhodnutí v oblasti pracovních sil, aktiv a obstarávání zakládat: svou vnitřní organizaci podle ustanovení 91/440 nové činnosti v oblasti související s železničním podnikáním vyvíjet nové technologie/služby/inovační postupy managementu 4

6 2.2 Oddělení managementu infrastruktury a dopravních provozů Jestliže 91/440 uvádí oddělení účetnictví, pak změny a doplňky navrhované v roce 1999 uvádějí: "Členské státy musejí vytvořit samostatné subjekty se svou vlastní právní subjektivitou" pro poskytování dopravních služeb a pro management železniční infrastruktury. To bude samozřejmě znamenat určité přechodné období s různými divizemi pro každou činnost v rámci jednoho podniku. Dále: "Členské státy nemohou udělit odpovědnost za takové funkce, které jsou rozhodující pro spravedlivý a nediskriminační přístup na infrastrukturu, jako je: přidělování kapacity infrastruktury, stanovení a aplikace poplatkového režimu za její používání, vydávání bezpečnostních certifikátů a licencí, podnikům, které samy provozují dopravní služby." Systém poplatků za použití infrastruktury musí být definován a aplikován na každého provozovatele. Tento uživatelský poplatek by měl být definován a aplikován nějakým způsobem, který zajistí: 1) zabránění veškeré diskriminaci mezi provozovateli 2) respektování: složení vlaku zatížení na nápravu úroveň nebo dobu používání infrastruktury 2.3 Zlepšení finanční situace Aby bylo možno zajistit spravedlivou finanční situaci pro železniční podniky, měl by stát pomoci při snížení stávajících dluhů, a to i vytvořením nějaké samostatné jednotky pro umořování dluhů. Tato jednotka by byla pověřena správou půjček převzatých železničními podniky a vyplývajících z investičních činností nebo ze zajišťování provozních činností, dokud by nedošlo k jejich ukončení. Finance vyčleňované pro infrastrukturu by neměly být převáděny na železniční podniky, které poskytují dopravní služby. Podle změn a dodatků navržených v roce 1999 musejí být finanční prostředky placené za služby v oblasti osobní dopravy a za služby v oblasti nákladní dopravy vykazovány odděleně na příslušných účtech a nesmějí být převáděny mezi sebou. 2.4 Přístup na železniční infrastrukturu Podle 91/440, článek 10, bude přístup a tranzit poskytován: 1) Mezinárodním uskupením 2) Železničním podnikům vytvořeným nebo vytvářeným v nějakém členském státu (z tohoto procesu jsou vyčleněni poskytovatelé městské, příměstské a regionální dopravy); podle změn a doplňků navržených v roce 1999 musí být každému železničnímu podniku (jak je definován výše) poskytován přístup na TERFN (Transevropskou železniční síť nákladní dopravy) za spravedlivých podmínek. 3) Železniční podniky působící v mezinárodní kombinované nákladní přepravě nebo mezinárodní uskupení musejí uzavírat mezinárodní smlouvy s příslušnými managery infrastruktury, kteří jsou pověření administrativními, finančními a technickými aspekty regulace řízení dopravy a bezpečnostním otázkami, a to za nediskriminačních a transparentních podmínek. 5

7 3. Direktiva 95/18 EHS o poskytování licencí železničním podnikům Obecná ustanovení Podstatné prvky, které vedou k přijetí této direktivy: 1) Koncepce jednotného trhu, která znamená též volný pohyb zboží, osob, služeb, kapitálu; 2) Každý podnik by měl svobodně poskytovat služby a to se musí vztahovat též na železniční podniky; 3) Direktiva 91/440/ES uvádí přístupová práva; aby bylo možno poskytovat toto právo nediskriminačním způsobem a za jednotných podmínek, měla by být licence: poskytována pro nějaký členský stát uznávána za platnou v celém Evropském společenství - hlavní zásady určitého systému licencí budou stanoveny Společenstvím - odpovědnost za vydávání a správu licencí spadá na členské státy - každá procedura pro vydávání udržování úpravu odnímání licence musí být realizována za nediskriminačních a dobře známých podmínek; 4) Je třeba, aby byla zajištěna ochrana zákazníků jakožto třetích stan; 5) Každý železniční podnik by měl působit podle národních zákonů a podle zákonů Společenství. Hlavním cílem direktivy je stanovit podmínky pro vydávání, odnímání a úpravy licencí. Licence je povolení poskytované členským státem nějakému podniku/nějaké společnosti a jedná se o povolení, které dané společnosti uděluje statut železničního podniku. PODMÍNKY pro získání licence. 1. Vážnost/serióznost 2. Finanční způsobilost 1.1 Železniční podnik Železniční podnik by měl: (dále jen "RU") má trestní 6.1 Prokázat existenci bezúhonnost (ve smyslu dostupných finančních obchodního práva) zdrojů 1.2 RU se nenachází v konkurzním řízení 1.3 RU se nedopustil porušení přepravního zákona 1.4 RU se nedopustil porušení sociálního nebo pracovního práva 6.2 Předkládat informace o stálých aktivech (investičním majetku). 6.3 Totéž platí pro provozní kapitál 6.4 Poskytnout informace o nákladech (akvizice budov, zařízení a vozového parku, vozidel). 6.5 Předložit "Zprávu o situaci v oblasti závazků". 3. Odborná způsobilost 3.1 Železniční podnik by měl prokázat schopnost organizování operativní a spolehlivé kontroly a dozoru nad operacemi uvedenými v licenci. 3.2 Pracovníci by měli mít plnou kvalifikaci pro svou oblast činnosti (osobní odpovědnost za bezpečnost a odpovědnost strojvedoucích). 3.3 Pracovníci, vozidlový park a organizace by měli zajišťovat vysokou úroveň bezpečnosti pro poskytované služby. 4. Občanská odpovědnost Železniční podnik je dostatečně pojištěn (vzhledem k nákladu, cestujícím a nehodám). 6

8 DALŠÍ SPECIFIKACE: Licence je platná tak dlouho, jak dlouho daný železniční podnik splňuje výše uvedené podmínky. Úřad odpovídající za licence může kdykoliv prověřit platnost nějaké licence a může: pozastavit odejmout licenci vždy, když nebudou příslušné podmínky v plném rozsahu splněny. Rovněž platí, že pokud nějaký státní úřad, který odpovídá za licence, uváží, že právní podmínky pro získání licence nejsou splněny, měl by oznámit úřadu, který vydal danou licenci, své zjištění o takových podmínkách. Pokud není možno prokázat finanční způsobilost, je možno obdržet určitou dočasnou licenci (s platností 6 měsíců). Železniční podnik by měl požádat o novou licenci vždy, když: daná činnost byla přerušena po dobu 5 let nebyla zahájena činnost do 6 měsíců od data vydání licence dochází k převzetí kontroly nebo k fúzím předpokládá se, že dojde k úpravě spočívající v rozšíření oblasti činnosti železničního podniku. Všechny procedury aplikované při udělování licencí by měly být zveřejněny a Evropská komise by měla být informována. Jakékoliv odmítnutí vydání licence by mělo být zdůvodněno. Rozhodnutí učiněné výše uvedeným úřadem podléhá možnosti soudního přezkoumání. 7

9 4. Direktiva Rady 95/19 EHS o přidělování kapacity železniční infrastruktury a účtování poplatků za infrastrukturu Obecné prostředí, které vede k přijetí direktiv: 1) Železnice jsou životně důležitou součástí jakéhokoliv vnitřního/vnějšího trhu a větší integrace tohoto sektoru se stala neodmyslitelnou; 2) Rovněž na tento sektor se musejí aplikovat veškeré zásady trhu, včetně svobody poskytování služeb; 3) Direktiva 91/440/EHS uvádí: - přístupová práva pro železniční podniky a mezinárodní uskupení - že vytvoření zásad a určitého systému pro přidělování kapacity a účtování poplatků je správné a naprosto nezbytné; 4) Každý členský stát by měl zajistit: - efektivitu při přidělování/využívání kapacity infrastruktury - postupování podle priorit za účelem veřejného zájmu - speciální práva pro umožnění financování nové infrastruktury nebo zajištění odpovídajících dopravních služeb; 5) Trh vyžaduje obecná kritéria pro zpoplatňování přístupu: - nediskriminačním způsobem - systém musí zajišťovat efektivní využívání infrastrukturní sítě - transparentnost bude přijímána jako obecná zásada; 6) Aby byla zajištěna bezpečnost dopravy, je třeba, aby železniční podnik: - měl bezpečnostní certifikaci - uzavřel smlouvy v technické, administrativní a finanční oblasti; 7) Je třeba poskytnout možnosti odvolání k nějakému nezávislému orgánu proti rozhodnutím učiněným úřady a kompetentními orgány ve věci přidělování, zpoplatňování nebo konfliktu zájmů v této oblasti. V roce 1999 Komise předložila návrh na změny a doplňky 95/19/ES a je bráno v úvahu mnoho faktorů pro přijetí těchto změn a doplňků a kromě toho též pro další kroky, které jdou za hranici výše uvedených prvků: Postupné otvírání pro železniční dopravní trh musí být doprovázeno řadou harmonizačních opatření, a to nejen z technického hlediska; Objednatel by mohl požádat o přímý přístup v procesu přidělování kapacit; Železniční podniky by měly dostávat signály pro programy na přidělování kapacit, které je povedou k racionálním tržním rozhodnutím. Programy pro přidělování kapacit nebo účtování poplatků by měly brát v úvahu určité aspekty: Činnosti osobní a nákladní dopravy by mohly vést k vzájemnému střetu zájmů (různá rychlost, dopravní síť pro cestující by mohla být nákladnější z hlediska vybudování nebo údržby, než je tomu v případě sítě, která je výhradně určena pro nákladní dopravu) a tak by programy pro přidělování kapacity nebo účtování poplatků měly brát v úvahu tyto aspekty; Různí uživatelé mohou mít různý vliv na kapacitu; Nedostatek kapacity nebo rostoucí nasycení kapacity; Správné vytvoření systému poplatků by mělo být založeno na jasném pochopení nákladových faktorů v provozu infrastruktury: Je žádoucí vzít v úvahu externí náklady; 8

10 Je žádoucí, aby každý program pro zpoplatňování infrastruktury umožňoval, aby doprava využívala železniční síť, která může přinejmenším zaplatit další náklady, které klade na společnost. Manager infrastruktury v každém případě potřebuje pobídky pro snižování nákladů a úroveň pokrytí nákladů bude ovlivňovat úroveň státních příspěvků; Aby byly zajištěny poctivé a nediskriminační podmínky pro přístup nebo zpoplatňování na mezinárodní dimenzi, bude třeba provést určitou koordinovanou nadnárodní akci, direktiva vytváří určité minimum požadované pro zajištění těchto cílů. 4.1 Přidělování kapacity železniční infrastruktury Každý členský stát musí navrhnout určitý přidělovací orgán, který: bude informován o dostupných vlakových cestách; bude zajišťovat přidělování nediskriminačním způsobem. Členský stát musí zajistit: 1) Nezbytná opatření pro poskytování priority: službám provozovaným v zájmu veřejnosti; v případech, kdy se jedná o specializovanou infrastrukturu, by měla být přikládána priorita vzhledem k rozsahu, pro který byla daná kapacita vybudována (specializované vysokorychlostní nebo nákladní tratě); 2) Kompenzace za veškeré ztráty vyvstávající v důsledku vyhrazení určité infrastrukturní kapacity. Změny a doplňky navržené v roce 1999 vytvářejí určitou ucelenou podrobnou strukturu pro přidělování kapacity během "Kapitoly III". Celý tento proces znamená mnoho aspektů: Práva na kapacitu, přidělování kapacity (spolupráce na přidělování kapacity na více než jedné síti - společná sdružení jsou vhodná dokonce i na mezinárodní úrovni; Komise musí být informována a přizvána k účasti na setkáních organizací jakožto pozorovatel). Příprava síťového výkazu o přidělování kapacit (se specifickými kritérii pro kapacitní požadavky, koordinační proces, požadavky, jimiž se řídí žadatelé, veškeré podmínky pro stanovení priorit pro přidělovací proces, jako jsou předchozí úrovně využívání kapacity, atd.). Zásady přidělování, rámcové dohody, harmonogram přidělovacího procesu, aspekty týkající se koordinačního procesu, zásady pro případ nedostačující kapacity, účelové požadavky, specializovaná infrastruktura, analýza kapacity, plán na zlepšování kapacity, používání vlakových cest, postupy pro rozhodčí řízení v případě potřeby. Jak uvádí 95/18 EHS, licence sama o sobě neposkytuje přístupová práva, je tedy třeba zajistit si bezpečnostní certifikát, který: Zajišťuje úplné splnění národních/mezinárodních předpisů v oblasti technických a provozních požadavků specifických pro železniční dopravu a bezpečnostních požadavků vztahujících se na pracovníky, vozový park a vnitřní organizaci podniku. Prokazuje, že pracovníci zaměstnávaní za účelem provozu nebo doprovázení vlaků mají nezbytný výcvik. Rovněž prokazuje, že vozidlový park tvořící dané vlaky byl schválen nějakým kompetentním úřadem a zkontrolován v souladu s provozními pravidly, která se vztahují na používanou infrastrukturu. 9

11 Bezpečnostní certifikát bude vydáván úřadem, který je jmenován členským státem, ve kterém se daná infrastruktura nachází. Členské státy mohou stanovit možnost, aby každý požadavek na kapacitu byl doprovázen určitým depozitem, přičemž pouze v případě, kdy daný žadatel nevyužije požadovanou kapacitu, budou veškeré ztráty, jež vyvstanou tímto způsobem, pokryty za využití tohoto depozita; jinak bude dané depozitum v plné výši vráceno. Procedura pro přidělování železniční infrastruktury Žadatel Požaduje kapacitu infrastruktury Přidělovací orgán (AB) Informuje Další zúčastněné AB Rozhodují Podle vlakové cesty Zamítnutí Může přímo kontaktovat jiné orgány s podmínkou informování prvního přidělovacího orgánu (jemuž adresoval danou žádost) Každé zamítnutí musí uvádět důvod zamítnutí Železniční podnik, jemuž je přidělena kapacita železniční infrastruktury, musí uzavřít administrativní technické finanční smlouvy s managerem infrastruktury. 4.2 Účtování poplatků za infrastrukturu Při určování a vybírání poplatků vystupuje řada důležitých aspektů: Potřeba rovnováhy mezi státními příspěvky plus poplatky za přístup na straně jedné a výdaji na infrastrukturu na straně druhé; "Na stejném trhu nesmí být žádná diskriminace v oblasti zpoplatňování služeb ekvivalentní povahy"; Členské státy musejí stanovit pravidla pro poplatky za infrastrukturu; Poplatek musí být stanoven se zřetelem na: - povahu služeb - situaci na trhu - typ a úroveň opotřebení dané infrastruktury; Poplatky se budou platit managerovi (správci) infrastruktury (dále uváděn jako IM); IM musí poskytovat všechny potřebné informace o daných poplatcích, aby byla zajištěna transparentnost, účtování nediskriminačním způsobem; rovněž pak musí informovat každého provozovatele o veškerých hlavních změnách v kvalitě nebo kapacitě příslušné infrastruktury. 10

12 Změny a doplňky předložené do diskuse v roce 1999 zdůrazňují: Aspekty vytváření, určování a vybírání poplatků: je nutno respektovat manažerskou nezávislost IM; vybírání těchto poplatků bude provádět IM nebo nějaký zpoplatňovací orgán nezávislý z hlediska právní a organizační formy na nějakém železničním podniku; je možno vytvářet společné organizace na mezinárodní úrovni za účelem řízení efektivního provozu vlakových spojů, které přejíždějí přes více než jednu síť; připojuje se zásada zachovávání důvěrného charakteru informací poskytovaných žadateli; Náklady na infrastrukturu a účetní aspekty: každý IM by měl mít pobídky ke snižování nákladů (v důsledku toho též úrovně poplatků za přístup); IM by měl stanovit určitou metodiku pro rozdělování nákladů mezi různé druhy vozidlového parku a různé druhy provozu; určitá státní pomoc by měla být poskytována IM v případě, že neexistuje rovnováha mezi náklady, nutně vynakládanými výdaji a poplatky plus přebytkem z jiných obchodních činností, prostřednictvím nějaké smlouvy pokrývající období alespoň tří let nebo prostřednictvím vytvoření nějakého odpovídajícího regulačního programu s příslušnými pravomocemi; Výkaz poplatků a účtovacích programů, který se bude odvolávat na: podrobnosti o programu poplatků, změnu v poplatcích za období pěti let; nějaký program slev, podrobnosti o rezervačním poplatku; podrobné informace o poplatcích používaných pro vozidlový park, druhy služeb, které nejsou pokryty ve zveřejňovaných informacích; Zásady účtování poplatků; připojují se určité prvky: poplatky za minimální přístupový balík a přístup k službám musí být stanoven v těch nákladových relacích, které přímo vyvstávají v důsledku provozu vlaku; úroveň poplatků by se mohla měnit vzhledem k: - nákladům spojeným s ekologickými vlivy - přetíženosti sítě nebo nedostatku kapacity poplatek (za povinné nebo pomocné služby) se počítá se zřetelem na vyvstávající náklady a na skutečnou úroveň využití; v každém případě platí, že "systém poplatků nesmí plně kompenzovat zvyšování produktivity, jehož bude dosahováno železničními podniky"; vyšší poplatek je možno stanovit prostřednictvím: - jednotlivých tržních segmentů - individuálně vyjednávaných smluv - určitého systému variabilních a pevných poplatků - pro udržující investiční projekty, které po svém dokončení povedou ke zvýšení efektivity. slevy nemají překračovat úspory nákladů IM a mohou se vztahovat pouze k poplatkům na daném úseku infrastruktury. Program plnění je doplněn o cíl zlepšování výkonových parametrů na železniční síti a obsahuje penalizace za kroky a akce, které narušují provoz sítě; pobídky za efektivní využívání kapacity budou zajišťovat rezervační poplatek (poplatek za kapacitu, která byla požadována, avšak nebyla využita). 11

13 5. ZÁVĚRY I když všechny evropské země učinily formální kroky za účelem aplikace filozofie evropských direktiv 440/91, 18-19/95, můžeme konstatovat určitý pomalý postup při realizaci, což je přímým důsledkem následujících faktorů: určitý vlažný přístup evropských států, které se více starají o zlepšování postavení/situace národních železničních podniků než o konfrontaci s konkurenčním prostředím s větším počtem provozovatelů; prudérní přístup EU, která si je vědoma vlažného postupu evropských zemí vzhledem k úplné realizaci direktiv; existence určitých mezí při prosazování ustanovení direktiv: meze v oblasti interoperability, pokud jde o vozový park a zařízení; vysoké náklady na akvizici vozidlového parku a dalších podstatných položek; rovněž neexistuje žádný sekundární trh pro snížení takových nákladů v případě opuštění tohoto dopravního trhu; asymetrické prvky pro technické nebo obchodní informace; hlavní provozovatelé jsou často dotováni (ceny se často nacházejí pod úrovní registrovaných jednotkových nákladů); hlavní provozovatelé jsou obvykle ve veřejném vlastnictví atd. Všechny tyto výše uvedené aspekty vysvětlují pomalý způsob při realizaci obecného procesu liberalizace v souvislosti s rozvojem železnic ve Společenství. Stát má velmi důležité postavení ve vztahu k železnicím, zejména tehdy, když se stát nachází v postavení vlastníka nebo akcionáře. Povinnosti státu vůči železnicím je možno soustředit na tři hlavní směry: Stát - rozhodovatel Stát - vlastník nebo stát - akcionář Stát - zákazník Role státu a jeho vliv se v Evropě velmi mění, především s nástupem procesu reorganizace a privatizace železnic. Samostatnost managementu pro jakýkoliv železniční podnik je velmi důležitým bodem všude v Evropě a v důsledku toho bude každý manager posuzován podle svých výsledků. Příloha 1: Představuje schématicky vztahy mezi státem a železnicemi a vlivy státu při realizaci evropských direktiv 91/440, 95/18, 95/19 s podrobnostmi v následujících oblastech: Příloha 2: "Oddělení managementu infrastruktury a dopravních provozů" Příloha 3: "Samostatnost managementu", vlivy státu na rozhodování, určování tarifů, veřejné služby, finanční aspekty Příloha 4: "Přístup na infrastrukturu - vlivy státu". 12

14 Reformy, reorganizace a změny jsou přímým důsledkem pevné vůle mezinárodních finančních institucí EU, členských států EU a evropských železnic směřující k urychlení rozvoje železnic v Evropě. Evropská unie vytváří určitý právní rámec, ale též je možno předpokládat určité akce na podporu států v jejich restrukturalizačním úsilí (zejména pro země střední a východní Evropy). Evropské direktivy mají zastřešovat vertikální rozdělení vlakových provozů a infrastruktury, což znamená mezi řadou mnoha jiných aspektů též vybírání poplatků za používání infrastruktury. Zavedení uživatelských poplatků za železniční infrastrukturu je nutno považovat za účinný nástroj pro modernizaci železnic. Úroveň a struktura takových poplatků by měly sloužit k: - zlepšování při využívání kapacit; - orientaci investičních rozhodnutí; - podpoření produktivity a efektivního využití dostupných zdrojů; - optimalizaci managementu sítě atd. V Evropě existuje mnoho rozdílů v systémech poplatků a tedy jakékoliv úsilí o harmonizaci na úrovni Evropy bude zcela jistě velmi obtížné. Úroveň nebo struktura takových poplatků se široce mění mezi jednotlivými zeměmi, a tudíž je velmi obtížné hovořit o jednotě, když víme, že různé železniční reformy vedou k různým cenovým politikám. Jako příklad uveďme Railtrack, zprivatizovaný subjekt odpovědný za infrastrukturu ve Velké Británii, který používá poplatky na takové úrovni, aby vytvářely návratnost aktiv této společnosti. Cenová pravidla jsou svázána s tím, jak probíhá organizace železniční reformy a se strategickými cíli, které jsou s touto reformou spojeny. Zásady pro určování cen je třeba harmonizovat u různých druhů dopravy a je třeba, aby tyto zásady zahrnovaly externality, a alternativní náklady služeb musejí být transparentní pro každého provozovatele. Podle kulatého stolu bylo shledáno za nemožné provést harmonizaci celé železniční sítě, ale na druhé straně bylo konstatováno, že je možno dosáhnout stanovení takových priorit, jako je stejná cenová struktura, kterou by bylo možno přijmout pro mezinárodní nákladní koridory. Způsob určování poplatků by měl být jednoduchý, stabilní, transparentní a nediskriminační. Cenová úroveň bude rovněž založena na dlouhodobých sociálních marginálních nákladech plus sociálních nákladech, které nejsou přímo internalizovány. Podle toho, jak to bude praktické, mohou se podrobné poplatky skládat ze dvou až tří komponent: variabilní poplatek - založen na marginálních nákladech; jeden nebo více pevných poplatků pro pokrytí společných nákladů. Kulatý stůl rovněž konstatoval, že by měly existovat nižší poplatky pro příležitostné uživatele, nemělo by docházet k žádné diskriminaci vůči malým podnikům a že by bylo lépe, kdyby byly účtovány penalizační poplatky pro ty provozovatele, kteří budou nést odpovědnost za narušení systému a za způsobení zpoždění. Dále by měl být zaveden zvláštní poplatek za infrastrukturu v hustém provozu, aby nebylo podporováno další zvyšování dopravy v době špičky. V každém případě by měl cíl spočívající v uživatelských poplatcích znamenat racionální využívání infrastruktury, podporu při jejím využití a při jejím přizpůsobení na požadavky dopravního provozu. Závěr kulatého stolu 107 v souvislosti s "uživatelskými poplatky za železniční infrastrukturu" vyslovený během Evropské konference ministrů dopravy zaměřené na základní zásady při účtování poplatků je, že "by bylo lépe snažit se umožnit poskytovateli infrastruktury krýt 13

15 režijní náklady (tím je zde myšleno, aby nevykazoval ani zisk ani ztrátu). To znamená stanovení dvousložkových tarifů, přičemž první složka by sloužila k zajištění toho, aby poskytovatel infrastruktury neutrpěl ztrátu." Ve skutečnosti daný kulatý stůl konstatoval, že by bylo lépe pomoci provozovateli vlakové dopravy (vzhledem k možnostem výběru mezi financováním poskytovatele infrastruktury nebo provozovatele vlakové dopravy), aby dotoval konečného uživatele a vytvořil takový cenový systém, který bude odrážet skutečné náklady, což se považuje za správné řešení. Toto řešení by mohlo být zdrojem diskriminace mezi provozovateli. To je pravděpodobně důvodem, proč evropské direktivy nevzaly toto řešení v úvahu. Obecně řečeno znamená realizace evropských direktiv reformu a reorganizaci v rámci evropských železnic. 14

16 Příloha 1 VZTAHY MEZI STÁTEM A ŽELEZNICÍ Dopravní politika Oddělení managementu infrastruktury a dopravních provozů ROZHODOVATEL Samostatnost managementu Aspekty přístupu na infrastrukturu Právní koncepce Účtování poplatků Udělování licencí, bezpečnostní certifikát Přidělování STÁT VLASTNÍK / AKCIONÁŘ Dotace, pokrytí dluhů, finanční aspekty Strategické výběrové možnosti pro železnice, perspektivy ZÁKAZNÍK Veřejné služby (Smlouvy, dohody, kompenzace) Vlivy státu se u každé uvedené položky v Evropě široce liší. 0

17 Příloha 2 Oddělení managementu infrastruktury a dopravních provozů Vliv evropských direktiv na vnitřní strukturu evropských železnic Struktura železničních společností odráží legislativní systém: Země ODDĚLENÍ Účetní Organizační Úplné Rakousko Belgie Bulharsko Česká republika (divize) Chorvatsko Předpokládané institucionální oddělení Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Samostatné divize Maďarsko Itálie (s holdingovou strukturou) Lotyšsko Litva Lucembursko Nizozemí Norsko Polsko předpokládá se Portugalsko Rumunsko Slovensko (divize) Slovinsko Španělsko Švédsko Švýcarsko (samostatné divize) Velká Británie Jugoslávie 16

18 Samostatnost managementu Příloha 3 Země Rakousko Belgie Bulharsko Česká republika Chorvatsko Vliv státu na rozhodování Zástupce státu zasedá ve správně SNCB MoTT, odbor železniční dopravy, odbor drážní inspekce jsou odpověděnými subjekty za bezpečnost a technické operace MoF kontrolujte vynakládání zdrojů poskytovaných státem Správní rada je jmenována a odvolávána vládou na návrh MoTT Klíčová rozhodnutí jsou prováděna vládou HŽ jsou vlastněny státem. V dozorčí radě je šest z devíti členů jmenováno MoT. Veřejné služby Smlouva, kompenzace Smlouva se spolkovou vládou Smlouva (pětiletá) se státem Smluvní základ: BDŽ má smlouvu s MoTT a MoF Je možno uzavírat smlouvy s regionálními orgány V současné době není uzavřena žádná smlouva o veřejné službě mezi státem a ČD. Jízdní tarify pro dopravní a provozní divizi jsou regulovány státem. Smlouvy s městskými orgány Záhřebu pro městskou a příměstskou dopravu v rámci veřejné služby. Státní vliv na stanovení tarifů Kontrola tarifů pro vnitrostátní osobní dopravu Železnice nemá právo zvyšovat jízdné v osobní dopravě bez povolení státu Stát reguluje výši tarifů. HŽ má volnost při určování tarifů. Dotace, dluhové krytí, finanční aspekty Po vládě se požaduje, aby poskytla ÖBB dostatečný kapitál na rozvoj infrastruktury, na umožnění vytvoření řádné finanční situace pro tuto společnost Zvláštní finanční ujednání pro vysokorychlostní trať Stát je povinen financovat infrastrukturu, dotovat jízdné Půjčky na základě smluvního vztahu s EBRD Smlouvy v rámci Phare se státními zárukami Zdroje ČD: 1) Jejich vlastní zdroje 2) Rozpočtové prostředky 3) Úvěry se státní garancí 4) Podpůrné programy (Phare) Základní ekonomické zásady schvaluje MoTT Dluhové financování, bez umořování 17

19 Země Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Maďarsko Itálie Lotyšsko Litva Vliv státu na rozhodování EVR byly v roce 1997 společností z veřejného sektoru, která odpovídá MoT; EVR jsou státním podnikem Stát vykonává práva jako akcionář (RU). RHK (IM) je podřízen MoTC Stát kontroluje organizační a investiční rozhodnutí. DB - vlastněny státem. Rozhodnutí jsou prováděna v zákonném rámci společnosti. MoT vystupuje v rozhodnutích o investicích do infrastruktury MÁV, veřejná akciová společnost vlastněná státem. FS: veřejná akciová společnost LDz se již těší větší autonomii Státní zástupci vystupují na valných hromadách akcionářů LG: státní podnik Smlouvy mezi státem a LG určují povinnosti každé strany Veřejné služby Smlouva, kompenzace Smluvní základ s vládou, místní a regionální osobní doprava bude předmětem výběrových řízení Státní vliv na stanovení tarifů Dotace, dluhové krytí, finanční aspekty Smluvní Stát financuje infrastrukturu Smluvní Služby jsou poskytovány smluvně. Regionální orgány odpovídají za regionální osobní dopravu. Smluvní ujednání se státem Udržovány státem Smluvní Zákon č. 70 z roku 2000 definuje cenový rámec pro veřejné služby Kontrola tarifů pro osobní dopravu Tarify místní a regionální veřejné osobní dopravy podléhají schválení regionálními dopravními úřady Ceny za vnitrostátní osobní dopravu upravuje MoT Upraveno prostřednictvím zákona č. 70 z roku 2000 Tarify za veřejné služby jsou schvalovány valnými hromadami akcionářů LDz Smlouva se státem, včetně finanční kompenzace LG mají volnost při určování nákladních tarifů FRR (IM) převzal bývalý dluh SNCF Dluhy byly v roce 1994 převedeny do Spolkového železničního fondu. Strategie pro zlepšování finanční situace Dluh byl převeden na stát Dluhová situace se silně zlepšila Stát má investovat do infrastruktury (smlouva na program pro léta 2001 až 2005) Bez dluhů Úvěry se státními zárukami Fondy pro infrastrukturu Kompenzace za osobní dopravu Stát kompenzuje rozdíly mezi standardním a dotovaným jízdným LG jsou bez dluhů - křížové dotace mezi os. a nákl. dopravou 18

20 Země Vliv státu na rozhodování Veřejné služby Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko NS: veřejná akciová společnost NSB BA je zvláštní třídou státního podniku s obchodní volností Důležité záležitosti jsou předkládány valné hromadě (MoT) PKP jsou státním podnikem, režim státní údržby silně ovlivňuje management PKP. Stát kontroluje investiční rozhodnutí. Stát je jediným akcionářem a vykonává svá práva přes MoT Správní rada je jmenována ministrem dopravy, pošt a telekomunikací Stát kontroluje: veřejnou železniční infrastrukturu vnitrostátní osobní dopravu (rozhodnutí o investicích) Stále politický rámec, na cestě k výběrovým řízením NSB mají smlouvu s vládou, podrobnosti se projednávají každoročně s MoT Smlouva není operativní Zákonná povinnost poskytování veřejných služeb Kompenzace od státu Každým rokem je uzavírána smlouva se státem Roční smlouva Státní vliv na stanovení tarifů Volnost při určování tarifů Maximální zvýšení jízdného je stanoveno dohodou s vládou Stát udržuje nízkou úroveň jízdného Stát kontroluje tarify pro osobní dopravu (až do 50 km) Stát omezuje zvyšování jízdného Stát kryje dotované jízdné Dotace, dluhové krytí, finanční aspekty Stát udržuje infrastrukturu Stát podporoval společnost přes reorganizaci NSB též dostávají grant po založení "nové" NSB Stát má finanční kontrolu u pouze několika parametrů (dividendy) Špatná finanční situace Infrastruktura, dotace jízdného Umořování dluhů předpokládáno zákonem Dluhy týkající se minulých investic do infrastruktury jsou převedeny na REFER. Dluhy převedeny na SNCFR v roce 1998 Po reorganizaci v roce 1998 neměla dluhy žádná společnost Stát udržuje údržbu a modernizaci infrastruktury, veřejné služby Stát poskytuje dotace na investice do infrastruktury Stát kryje ztrátu z osobní dopravy Dluhy budou sníženy během transformace ŽSR Stát převzal závazky za Slovinské železnice 19

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007.

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007. Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007 Marek Stavinoha KONFERENCE DOHLED NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR Brno, 6. října

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Bezpečnostní certifikace na železnici

Bezpečnostní certifikace na železnici Tatiana Molková 1 Bezpečnostní certifikace na železnici Klíčová slova: železniční doprava, bezpečnost, certifikace, EU Železniční doprava patří k nejbezpečnějším druhům dopravy. Aby tomu tak bylo i nadále,

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více

Stanovisko Výboru regionů:

Stanovisko Výboru regionů: Stanovisko Výboru regionů: ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě posilování kvalitních služeb v přístavech Společenství: jeden z klíčů pro evropskou dopravu a Návrh na směrnici Evropského parlamentu

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

SMĚRNICE KOMISE 2000/52/ES. ze dne 26. července 2000,

SMĚRNICE KOMISE 2000/52/ES. ze dne 26. července 2000, SMĚRNICE KOMISE 2000/52/ES ze dne 26. července 2000, pozměňující směrnici 80/723/EHS o transparentnosti finančních vztahů mezi členskými státy a orgány veřejné moci KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.6.2010 KOM(2010)264 v konečném znění PŘÍLOHA k dokumentu oposition Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech

Více

SMĚRNICE RADY 91/440/EHS Z 29. ČERVENCE 1991 O ROZVOJI ŽELEZNIC SPOLEČENSTVÍ

SMĚRNICE RADY 91/440/EHS Z 29. ČERVENCE 1991 O ROZVOJI ŽELEZNIC SPOLEČENSTVÍ Rada ES - se zřetelem na: SMĚRNICE RADY 91/440/EHS Z 29. ČERVENCE 1991 O ROZVOJI ŽELEZNIC SPOLEČENSTVÍ - - Smlouvu o ustavení EHS, zejména čl. 75, - - návrh Komise; - - názor Evropského parlamentu; - -

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Příprava nové právní úpravy v drážní dopravě. odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Příprava nové právní úpravy v drážní dopravě. odbor drah, železniční a kombinované dopravy Příprava nové právní úpravy v drážní dopravě odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází z uspořádání drážního sektoru

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

SMĚRNICE RADY 95/18/ES Z 19. ČERVNA 1995 O POSKYTOVÁNÍ LICENCÍ ŽELEZNIČNÍM PODNIKŮM

SMĚRNICE RADY 95/18/ES Z 19. ČERVNA 1995 O POSKYTOVÁNÍ LICENCÍ ŽELEZNIČNÍM PODNIKŮM Rada EU se zřetelem na SMĚRNICE RADY 95/18/ES Z 19. ČERVNA 1995 O POSKYTOVÁNÍ LICENCÍ ŽELEZNIČNÍM PODNIKŮM - Smlouvu o ustavení ES, zejména čl. 75 1), - návrh Komise, - názor Hospodářského a sociálního

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Návrh na nařízení Evropského parlamentu a Rady o organizaci a využití vzdušného prostoru na jednotném evropském nebi

Návrh na nařízení Evropského parlamentu a Rady o organizaci a využití vzdušného prostoru na jednotném evropském nebi Návrh na nařízení Evropského parlamentu a Rady o organizaci a využití vzdušného prostoru na jednotném evropském nebi (2002/C 25 E/10) (Text s významem pro EHP) KOM(2001) 564 v konečném znění 2001/0236(COD)

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

VŠFS - KS ZS 2006/07

VŠFS - KS ZS 2006/07 VŠFS - KS ZS 2006/07 mezinárodní ekonomická integrace Dodatky k měnové unii 4. 11. 2006 1 CÍL - OSNOVA Připravenost nových ČZ na konvergenci do oblasti EURO (Konvergenční zpráva EK 1x za 2 roky) 2 Připravenost

Více

Parlament České republiky SENÁT

Parlament České republiky SENÁT Parlament České republiky SENÁT 2010 1221 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých

Více

Metodický pokyn pro vydávání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy a osvědčení dopravce I. Úvod

Metodický pokyn pro vydávání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy a osvědčení dopravce I. Úvod Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady DUCR-64341/12/Kj *crdux0053139* CRDUX0053139 Metodický pokyn pro vydávání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy a osvědčení dopravce I. Úvod 1.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.07.2005 KOM(2005) 353 v konečném znění 2005/0141 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskem

Více

Prosím zvolte svůj jazyk

Prosím zvolte svůj jazyk Page 1 sur 10 Prosím zvolte svůj jazyk Czech PRŮZKUM SOULADU S INICIATIVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2016 Vítejte na webu pro on-line průzkumy společnosti Dedicated. Forma průzkumu prostřednictvím webových

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2013 COM(2013) 26 final 2013/0013 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final. Rada Evropské unie Brusel 3. února 2017 (OR. en) 5908/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 1. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 37 final Předmět: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné povinnosti

Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné povinnosti 5. regionální seminář agentury ERA zaměřený na technické specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystému Využití telematiky v nákladní dopravě (TAF TSI) Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Priority rozvoje transevropské, národní a regionální dopravní sítě ve světle kohezní politiky Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Východiska rozvoje dopravního sektoru Strategie Evropa

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Hospodářská soutěž obecně a na železnici v pojetí Evropské unie.

Hospodářská soutěž obecně a na železnici v pojetí Evropské unie. Hospodářská soutěž obecně a na železnici v pojetí Evropské unie. Několik poznámek k aktuálním informacím Doc. Ing et Ing Antonín Peltrám CSc Technická spolupráce: Věra Šmejkalová Seminář MU Telč 11.-12.11.2010

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání 5.1.2009 08:22 Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně

Více

INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ

INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ Květoslava ČADSKÁ JUDr. Květoslava ČADSKÁ, vedoucí oddělení odboru drah,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Česká republika a Evropská unie

Česká republika a Evropská unie Česká republika a Evropská unie Zahájení procesu přípravy na vstup do EU v regionu SVE 17. 12. 2005 VŠFS KS MEI ZS 2005-06 1 OSNOVA Úvod 1. Podmínky pro získání plného členství v EU pro KZ 2. Příprava

Více

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Obsah Úvod, představení organizace Železniční tratě ČR zařazené do evropské

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno,

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno, Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem provozovatele distribuční soustavy (Program opatření) E.ON Distribuce, a.s. Brno,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

Informace o aktuálním stavu změn v drážní legislativě

Informace o aktuálním stavu změn v drážní legislativě Informace o aktuálním stavu změn v drážní legislativě Danuše Marusičová ACRI Akademie seminář Technické normy pro tramvajovou dopravu Praha, 14.1.2015 Stav změn v drážní legislativě Legislativa ČR Legislativa

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Projekt Transparense Projekt Transparense Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Transparense Zvýšení transparentnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie Otázka: Evropská unie Předmět: Ekonomie Přidal(a): lucka.sisi Evropská unie Je ekonomické a politické uskupení 27 států Evropy čítající 498 miliónů lidí Původním cílem partnerství evropských zemí po druhé

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. 16.10.2015 L 271/25 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik?

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Železniční společnosti ve vstupujících zemích na pozadí politiky

Železniční společnosti ve vstupujících zemích na pozadí politiky Železniční společnosti ve vstupujících zemích na pozadí politiky Wolfgang Roth, viceprezident Evropské investiční banky, Luxembourg Od r. 1990 Evropská investiční banka financuje železniční projekty ve

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s.

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Transformace

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU

VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI DO ČESKÝCH PODMÍNEK VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU Sdělení EK z 11/2010 Energie 2020 strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou

Více

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1034 S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Článek 1 Úvodní ustanovení Postavení Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen Fond"),

Více