Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk"

Transkript

1 Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk

2 Nejvýznamnější škůdci hrachu listopasi rodu Sitona kyjatka hrachová (Acyrthosiphon pisum) třásněnka hrachová (Kakothrips robustus) obaleč hrachový (Cydia nigricana) zrnokaz hrachový (Bruchus pisorum)

3 Listopasi rodu Sitona přezimující dospělci žírem redukují asimilační plochu mladých rostlin larvy vyžírají bakteriální hlízky význam škůdce se zvyšuje, když : 1) pozdě zasetý porost pomalu vzchází(chladno) 2) stresovaný porost je dlouho zabržděn do r.f. BBCH význam : vliv na výnos výrazný (SL odrůdy!!); N látky nepotvrzeno

4 Hrách vliv listopasů rodu Sitona sp. na poškození listové plochy poškození kořenů spojený vliv dospělců a larev velmi těžko se vyjadřuje výnos semen a HTS podíl velkých semen počet lusků počet semen nasazenost (patra) rostliny

5

6

7 Pokus Postřelmov 2009; velké parcely

8 Pokus Postřelmov 2009; velké parcely 9 Prů. počet výkusů / 1 rostlinu (Sitona adults) patro; prům počet výkusů/1 rostlinu = Wafer y ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 x > 50 < 50 < 40 < 30 < 20

9 Pokus Postřelmov 2009; velké parcely 9 Průměrný počet vyžraných hlízek / 1 kořen y ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 x > 14 < 14 < 10

10 líhnutí nové generace imag listopasů Sitona spp. v průběhu léta v hrachu (data z roku 2007) kumulativní počet vylíhlých brouků / 0,25 m2 Kumulace přírůstků vylíhlých brouků rodu Sitona z plochy 0,25 m2 na var. neošetřené a var. insekticidně mořené Pozor : Z 1 ha neošetřeného hrachu v roce 2007 do zimovišť vypochodovalo 3,76 mil imag. Co se s nimi stává v zimě?

11 Kyjatka hrachová Nebezpečí časných náletů po teplých zimách Doba prvního výskytu na rostlinách z hlediska jejich růstové (vývojové) fáze dopad viróz (PEMV) Nálet: je slabý avšak kontinuální a dlouhodobý x silný krátkodobý O intenzitě napadení hrachu rozhoduje rychlost reprodukce samiček na hrachu (ovliv. fakt. teplota, srážky) Infekčnost (neznámo předem) Vliv podmínek na plodnost mšic velikost kolonií zaznamenatelnost na rostlinách Přímá škodlivost x nepřímá škodlivost přímý vliv : 1)ochranářsky nezvládnuté kolonie (přes 100 ind/1 r) v době květu a dokvétání následek : redukce počtu plodonosných pater + redukce počtu lusků / 1 r + redukce počtu semen / 1 r ochrana : zejména od počátku květu (3 5 ind./1 r) (insekticidy) vliv směsek?

12

13

14

15 Pokus Postřelmov 2009; velké parcely 9 DISTRIBUCE A. PISUM V POROSTU 1. hodnocení Postřelmov 2009 prům. počet ACYRON /1 vrchol (prům souřadnice Y DISTRIBUCE A. PISUM V POROSTU 2. hodnocení Postřelmov prům. počet ACYRON /1 vrchol (prům souřadnice X > 10 8< 10 < souřadnice Y souřadnice X > 40 < 40 < 35 < 30 < 25 < 20 < 15 < 10 < 5

16 Pokus Postřelmov 2009; velké parcely 9 DISTRIBUCE A. PISUM V POROSTU 3. hodnocení Postřelmov 2009 prům. počet ACYRON /1 vrchol (prům souřadnice Y souřadnice X > 45 < 45 < 40 < 35 < 30 < 25 < 20 < 15 < 10 < DISTRIBUCE A. PISUM V POROSTU 4. hodnocení Postřelmov 2009 prům. počet ACYRON /1 vrchol (prům 7 6 souřadnice Y souřadnice X > 45 < 45 < 40 < 35 < 30 < 25 < 20 < 15 < 10 < 5

17 Pokus Postřelmov 2009; velké parcely 9 Počet symptomatických rostlin (PEMV; PSbMV) / 10 hodnocených rostlin y x > 10 < 10 < 8 < 6 < 4 < 2

18 Pokus Postřelmov 2009; velké parcely 9 Počet lusků / 5 výhonů (Postřelmov, 2009) y x > 50 < 50 < 40 < 30 < 20 < 10 9 Počet semen / 1 výhon (rostlinu) y x > 35 < 35 < 30 < 25 < 20 < 15 < 10

19 Pokus Postřelmov 2009; velké parcely 9 Sušina semen / 5 rostlin (g) y x > 26 < 26 < 22 < 18 < 14 < 10 < 6 < 2

20 Pokus Vikýřovice 2009; malé parcely

21 Pokus Vikýřovice 2009; malé parcely 1,2 Terno x Sirael; Výskyt houbov ých + hmy zích mumií; ; maloparc.; Vikýřov ice Současný ef ekt: F(4, 295)=5,8601, p=,00015 Vertikální sloupce označují 0,95 interv aly spolehliv osti 1,0 prům. počet MH+AM / vrchol 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0, v arianta Výskyt houbových mumií (HM) a hmyzích mumií (AM) A. pisum na rostlinách v porostech srůzným podílem hrachu ; stav porostu: na I. II.(III.) nodu ploché zelené lusky, výše otevřené květy; popis variant Terno/Sirael: var. 1 = 100/0; var. 2 = 80/20; var. 3 = 60/40; var. 4 = 40/60; var. 5 = 20/80.

22 Pokus Vikýřovice 2009; malé parcely

23 Pokus Vikýřovice 2009; malé parcely 1,6 Terno x Pribina; Výsky t houbov ých + hmy zích mumií; ; maloparc.; Vikýřov ice Současný ef ekt: F(4, 295)=4,2481, p=,00234 Vertikální sloupce označují 0,95 interv aly spolehliv osti 1,4 prům. počet MH+AM / vrchol 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0, v arianta Výskyt houbových mumií (HM) a hmyzích mumií (AM) A. pisum na rostlinách v porostech srůzným podílem hrachu ; stav porostu: na I. II.(III.) nodu ploché zelené lusky, výše otevřené květy; popis variant Terno/Pribina: var. 1 = 100/0; var. 2 = 80/20; var. 3 = 60/40; var. 4 = 40/60; var. 5 = 20/80.

24 Zrnokaz hrachový Vztah mezi výskytem vajíček na luscích na spodních dvou nodech a výsledným napadením semen V letech vpokusech v Šumperku (polní podmínky; přirozené napadení) samičky při kladení preferovaly lusky ze spodních dvou nodů. Právě na tyto lusky byl vykladen zásadní podíl vajíček zcelkovésnůšky

25

26 Pokus Vikýřovice 2009; malé parcely 1,4 ZRNOKAZ HRACHOVÝ napadení semen; LOS 1; Vikýřovice 09 Současný ef ekt: F(19, 220)=1,3501, p=,15454 Vertikální sloupce označují 0,95 interv aly spolehliv osti Počet semen napadených z 50 ZRNOKAZ 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0, v arianta 2,5 ZRNOKAZ HRACHOVÝ napadení semen; LOS 2; Vikýřovice 09 Současný ef ekt: F(19, 380)=4,7756, p=,00000 Vertikální sloupce označují 0,95 interv aly spolehliv osti Počet semen napadených z 50 ZRNOKAZ 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1, varianta

27 Pokus Postřelmov 2009; malé parcely Počet semen napadených z 50 - ZRNOKAZ 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6 ZRNOKAZ HRACHOVÝ napadení semen; LOS 1; Postřelmov 09 Současný ef ekt: F(19, 220)=4,5363, p=, v arianta 1,2 ZRNOKAZ HRACHOVÝ napadení semen; LOS 2; Postřelmov 09 Současný ef ekt: F(19, 300)=2,4816, p=,00068 Vertikální sloupce označují 0,95 interv aly spolehliv osti Počet semen napadených z 50 ZRNOKAZ 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0, v arianta

28 Obaleč hrachový (Cydia nigricana) motýl rozpětí křídel mm; jeho nálet do porostů ročníkově na jednotlivých lokalitách značně kolísá (v posledních letech spíše pokles) imaga od konce května do poloviny července housenky žlutobílé s černými bradavičkami poškozují semena v luscích (drť, trus, předivo) hibernuje housenka v zápředku v půdě (2 3 cm) snížení výnosu až o 30%, klíčivosti až o 48% poškozená semena hodnocena jako příměs ochrana : Na základě monitoringu náletu (feromon. lapáky); 7 14 dní od posledního dne L.A., kdy byla zaznamenána prahová hodnota (pyrethroid + neonikotinoid; pokud možno spojit s ochranou proti zrnokazovi a kyjatce hrachové, třásněnkám)

29 Pokus Vikýřovice 2009; malé parcely Počet semen napadených z 50 OBALEČ 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 OBALEČ HRACHOVÝ napadení semen; LOS 1; Vikýřovice 09 Současný ef ekt: F(19, 220)=2,1455, p=,00467 Vertikální sloupce označují 0,95 interv aly spolehliv osti varianta 4,0 OBALEČ HRACHOVÝ napadení semen; LOS 2; Vikýřovice 09 Současný ef ekt: F(19, 380)=4,9810, p=,00000 Vertikální sloupce označují 0,95 interv aly spolehliv osti Počet semen napadených z 50 OBALEČ 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1, v arianta

30 Pokus Postřelmov 2009; malé parcely 1,6 OBALEČ napadení semen; LOS 1; Postřelmov 09 Současný ef ekt: F(19, 220)=1,4242, p=,11711 Vertikální sloupce označují 0,95 interv aly spolehliv osti Počet semen napadených z 50 OBALEČ 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0, v arianta 0,7 OBALEČ HRACHOVÝ napadení semen; LOS 2; Postřelmov 09 Současný ef ekt: F(19, 300)=1,0361, p=,41897 Vertikální sloupce označují 0,95 interv aly spolehliv osti Počet semen napadených z 50 OBALEČ 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0, v arianta