Dominantní FL ječmene jarního

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dominantní FL ječmene jarního"

Transkript

1 Materová Zuzana SGS OU

2 Hlavní cíl prezentace Kvantitativní vyhodnocení vlivu dopadající radiace na obsah volných FL v listech ječmene jarního srovnání napříč experimenty KFY (-) Podmínka srovnatelnosti mg listů (f.w.), 4% metanol, 5 min v ultrazvukové lázni, centrifugace 3min 6ot./min, ml supernatantu naředěn na 5ml spektrofotometrická analýza Unicam UV55 (-75nm) Korekce spekter na rozptyl (R), objem extraktů (V, ml) a plochu listů (A, cm )

3 Absorbance (r.j.) Absorbance (r.j.) Dominantní FL ječmene jarního Lutonarin Saponarin Vlnová délka (nm) Absorpční spektrum flavonoidu Lutonarinu (4% metanol) Agilent (Agilent, USA) Vlnová délka (nm) Absorpční spektrum flavonoidu Saponarinu (4% metanol) Agilent (Agilent, USA)

4 Experimenty KFy (-) HI (FAR) LI (FAR) FAR + UVB ( W.m - ) FAR + UVA (8 W.m - ) FAR + UVB (,5 W.m - ) FAR + UVAB (UVA 3W.m - ; UVB,5 W.m - ) HI - µmol. m -. s - LI - 5 µmol. m -. s -

5 Průměrná absorbance (r.j.) Průměrná absorbance (r.j.) HI (FAR) LI (FAR)* Na syntézu FL má vliv i nadměrná ozářenost z oblasti FAR [] 7nm 335nm Divoký typ Divoký typ Mutant Clo f Mutant Clo f.den (HI).den 3.den 6.den 9.den.den (HI).den 3.den 6.den 9.den Den přenosu (HI LI) Den přenosu (HI LI) HI - µmol. m -. s - LI - 5 µmol. m -. s - 8.den vývoje den přenosu =.den. * Zpracoval Mgr.Jakub Nezval

6 Absorbance na 7 resp. 335 nm Absorbance na 7 resp. 335 nm FAR(HI, LI) + UVB ( W.m - )* 6 5,8,6 4,4, 3,8,6,4, HL - HL - HL - 3 HL - 6 LL - LL - LL - 3 LL - 6 Den aklimace Den aklimace 7 nm 7 nm kontroly 335 nm 335 nm kontroly HI - µmol. m -. s - LI - 5 µmol. m -. s - 8.den vývoje den vystavení rostlin UVB = den 7 nm 7 nm kontroly 335 nm 335 nm kontroly U HI var. (vlevo) nárůst v obsahu FL U LI var. (vpravo) nárůst, avšak LL-6 rostliny uhynuly * Zpracoval Mgr.Jakub Nezval

7 Absorbance (r.j.) Absorbance (r.j.) FAR + UVB (,5 W.m - )*[] Indukce (I) a Relaxace (R) Schéma experimentu [] R+ a I- = kontrola Var. R- beze změn Var. I+ výrazná kumulace FL 7nm 33nm,8,6,4,8,6,4,, R+ R- R+ R-,8 I+,8 I+,6 I-,6 I-,4,4,,.den.den 3.den 6.den.den.den 3.den 6.den Den po přenosu Den po přenosu * Experiment vznikl za podpory grantu SGS OU (SGS7/PřF/)

8 Absorbance na 7 resp. 335 nm Absorbance (r.j.) FAR + UVB ( W.m - ) X FAR + UVB (,5 W.m - ),8,6,8,6 7nm,4,4,,8,6,4,,,8,6,4, R+ R- I+ I- LL - LL - LL - 3 LL - 6 Den aklimace.den.den 3.den 6.den Den po přenosu 7 nm 7 nm kontroly 335 nm 335 nm kontroly Možnosti srovnání: Vlevo- modré sloupce Vlevo- sv.modré sloupce Vpravo- var. I+ Vpravo- var. I-

9 Absorbance (r.j.) Absorbance (r.j.) FAR (HI, LI) + UVA (8 W.m - ) 7nm 335nm HI (K) 4 HI (K) 3 HI+UVA LI (K) 3 HI+UVA LI (K) LI+UVA LI+UVA.den 3.den 6.den.den 3.den 6.den Den aklimace Den aklimace U var. HI+UVA nárůst již 3.den po přenosu (u 7 i 335nm)

10 Absorbance (r.j.) Absorbance (r.j.) FAR + UVAB Schéma experimentu [3] Výrazné rozdíly mezi var. UVAa UVA-UVAB 7nm 33nm,8,6,4,8,6,4,, UVA+ UVA+UVAB UVA+ UVA+UVAB,8 UVA-,8 UVA-,6 UVA-UVAB,6 UVA-UVAB,4,4,,.den 3.den 6.den.den 3.den 6.den Den přenosu Den přenosu

11 Absorbance (r.j.) Absorbance (r.j.) FAR + UVA (8W.m - ) X FAR + UVAB 7 nm 7nm,8,6,4,8,6,4,, LI (K) UVA+ UVA+UVAB,8 LI+UVA,8 UVA-,6,6 UVA-UVAB,4,4,,.den 3.den 6.den.den 3.den 6.den Den aklimace Den přenosu LI (K) = UVA- LI + UVA UVA 8W.m - UVA-UVAB (UVA 3W.m -, UVB,5 W.m - ) výraznější nárůst oproti LI+UVA

12 Absorbance (r.j.) Absorbance (r.j.) FAR + UVB (,5 W.m - ) X FAR + UVAB 7nm 7nm,8,6,4,8,6,4,, R+ R- UVA+ UVA+UVAB,8 I+,8 UVA-,6 I-,6 UVA-UVAB,4,4,,.den.den 3.den 6.den.den 3.den 6.den Den po přenosu Den přenosu Srovnání: var. I+ a var. UVA-UVAB Var. I+ a var. UVA+UVAB Vyšší nárůst u var. I+

13 Závěry plynoucí z experimentů FL nemají funkci jen jako látky absorbující záření v UV oblasti [4], ale také funkci antioxidační, která hraje roli při nadměrné ozářenosti z oblasti FAR, nebo již zmíněnému UV záření. Větší změny v obsahu volných FL v listech ječmene byly viditelné při vlnové délce absorpce 7nm (.max). Rostliny rostoucí při nízké intenzitě záření z oblasti FAR hůře snášely vysoké dávky UVB záření oproti rostlinám kultivovaným při HI podmínkách. Po přenosu rostlin z podmínek UV záření do podmínek bez UV nedocházelo ke změnám v obsahu FL. UVA záření v kombinaci s HI podmínkami také způsobuje syntézu FL, avšak pokud je UVA přítomno při vývoji rostlin a UVB záření jsou rostliny vystaveny až dodatečně, UVA záření snižuje míru jejich syntézy snižuje neg.vliv UVB.

14 [] Agati G, Biricolti S, Guidi L, Ferrini F, Fini A, Tattini M () The biosynthesis of flavonoids is enhanced similarly by UV radiation and root zone salinity in L.vulgare leaves. Journal of Plant Physiology [] Benešová H () Změny obsahu volných fenolických látek v listech ječmene jarního aklimovaného na rozdílné UVB radiační podmínky při nízké ozářenosti FAR. Studentská vědecká konference. ISBN [3] Materová Z () Využití fluorescence chlorofylu a při studiu změn UV stínění u vybraných druhů vyšších rostlin v důsledku rozdílných radiačních podmínek. Diplomová práce, Ostravská univerzita v Ostravě [4] Tattini M, Galardi C, Pinelli P, Massai R, Remorini D, Agati G (4) Differential accumulation of flavonoids and hydroxycinnamates in leaves of Ligustrum vulgare under excess light and drought stress. New phytologist