Stredná odborná škola Szakközépiskola, Štúrova 74, Ša a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stredná odborná škola Szakközépiskola, Štúrova 74, Ša a"

Transkript

1 Závere né skúšky Trieda: III.A ebný odbor: 4580 H chovate 02 chov koní a jazdectvo 6444 H ašník, servírka Zoznam žiakov u ebného odboru 4580 H chovate 02 chov koní a jazdectvo: 1. Diana Barbušínová 2. Timotej Haluza 3. Lukáš Neboška 4. Andrea Némethová Zoznam žiakov u ebného odboru 6444 H ašník, servírka: 1. Kristína Mikušová 2. Ivan Kulina 3. Miloš Ká er 4. Alfonz Flaška 5. Simona Biliková 6. Martin Havran 7. Martina Takácsová Trieda: III.B ebný odbor: 6445 H kuchár 6456 H kaderník Zoznam žiakov u ebného odboru 6445 H kuchár: 1. Kollerová Mária 2. Trnkócziová Karmen 3. ibrik Michal 4. Farkaš Miroslav 5. Kraj ovi Kristián 6. Kumai Vladimír 7. Oláh Kristián 8. Vencelová Kristína 9. Keszeli Milan 10. Babinová Dominika 11. Kurucz Dávid 12. Sipoš Alexander 13. Weissenstein Jakub 14. Vinczeová Monika 15. Zoltán Žúrek Zoznam žiakov u ebného odboru 6456 H kaderník: 1. Veronika Trš anská 2. Jaroslava Di érová 3. Michaela Porubská 4. Felícia Šiposová

2 Písomná as závere ných skúšok Dátum: Písomná as ZS bude prebieha od 7:30 do 8:15 hod. Rozdelenie žiakov na písomnú as závere nej skúšky: Miesto konania: u eb a IV.E TV-4 Zoznam žiakov u ebného odboru 4580 H chovate 02 chov koní a jazdectvo: 1. Diana Barbušínová 2. Timotej Haluza 3. Lukáš Neboška 4. Andrea Némethová Zoznam žiakov u ebného odboru 6456 H kaderník: 1. Veronika Trš anská 2. Jaroslava Di érová 3. Michaela Porubská 4. Felícia Šiposová Pedagogický dozor: Ing. Anikó Vágóová Miesto konania: u eb a I.P TV-4 Zoznam žiakov u ebného odboru 6444 H ašník, servírka: 1. Kristína Mikušová 2. Ivan Kulina 3. Miloš Ká er 4. Alfonz Flaška 5. Simona Biliková 6. Martin Havran 7. Martina Takácsová Pedagogický dozor: Mgr. Judita Slatinová Miesto konania: u eb a II.P TV-4 Zoznam žiakov u ebného odboru 6445 H kuchár: 1. Kollerová Mária 2. Trnkócziová Karmen 3. ibrik Michal 4. Farkaš Miroslav 5. Kraj ovi Kristián 6. Kumai Vladimír 7. Oláh Kristián 8. Vencelová Kristína 9. Keszeli Milan 10. Babinová Dominika 11. Kurucz Dávid 12. Sipoš Alexander 13. Weissenstein Jakub 14. Vinczeová Monika 15. Zoltán Žúrek Pedagogický dozor: Mgr. Zuzana Szarková

3 Oprava písomnej asti: 6445 H kuchár: Ing. Juraj Krkošek 6456 H kaderník: Ing. Linda Gondová Oprava písomnej asti: 4580 H chovate 02 chov koní a jazdectvo: Ing. Anikó Vágóová 6444 H ašník, servírka: Mgr. Beáta Ligártová

4 Praktická as závere ných skúšok Dátum: ( od 8:30 12:30 hod., od 12:30 hod. prezentácia prác) Trieda: III.A Predseda SK: RNDr. Eva Benešová Podpredseda SK: Ing. Lívia Szabóová Triedny u ite : Ing. Anikó Vágóová Ing. Viktor Mészáros delegovaný SPPK lenovia SK pre u ebný odbor 6444 H ašník, servírka: Mgr. Beáta Ligártová, Ing. Juraj Krkošek lenovia SK pre u ebný odbor 4580 H chovate 02 chov koní a jazdectvo: Mgr. Roman Mladý, Jana Majdlenová Miesto konania: ebný odbor 4580 H chovate 02 chov koní a jazdectvo - areál SOŠ Ša a ebný odbor 6444 H ašník, servírka odborná u eb a Zoznam žiakov u ebného odboru 6444 H ašník, servírka: 1. Kristína Mikušová 2. Ivan Kulina 3. Miloš Ká er 4. Alfonz Flaška Zoznam žiakov u ebného odboru 4580 H chovate 02 chov koní a jazdectvo 1. Diana Barbušínová 2. Timotej Haluza 3. Lukáš Neboška 4. Andrea Némethová

5 Praktická as závere ných skúšok Dátum: ( od 8:30 12:30 hod., od 12:30 hod. prezentácia prác) Trieda: III.B Predseda SK: Ing. Zita Bedecsová Podpredseda SK: Ing. Magdaléna Birnšteinová Triedny u ite : Mgr. Zuzana Szarková lenovia SK pre u ebný odbor 6456 H kaderník: Andrea Miková, Ing. Linda Gondová lenovia SK pre u ebný odbor 6445 H kuchár: Ing. Juraj Krkošek, Dušan Petrovský Miesto konania: ebný odbor 6445 H kuchár u eb a technológie, odborná u eb a TV-3 ebný odbor 6456 H kaderník odborná u eb a Zoznam žiakov u ebného odboru 6445 H kuchár: 1. Kollerová Mária 2. Trnkócziová Karmen 3. ibrik Michal 4. Farkaš Miroslav 5. Kraj ovi Kristián 6. Kumai Vladimír 7. Oláh Kristián Zoznam žiakov u ebného odboru 6456 H kaderník: 1. Veronika Trš anská 2. Jaroslava Di érová

6 Praktická as závere ných skúšok Dátum: ( od 8:00 hod. 12:00 hod., od 12:00 hod. prezentácia prác) Trieda: III.A Predseda SK: RNDr. Eva Benešová Podpredseda SK: Ing. Lívia Szabóová Triedny u ite : Ing. Anikó Vágóová lenovia SK pre u ebný odbor 6444 H ašník, servírka: Mgr. Beáta Ligártová, Ing. Juraj Krkošek Zoznam žiakov u ebného odboru 6444 H ašník, servírka: 1. Simona Biliková 2. Martin Havran 3. Martina Takácsová

7 Praktická as závere ných skúšok Dátum: ( od 8:00 hod. 12:00 hod., od 12:30 hod. prezentácia prác) Trieda: III.B Predseda SK: Ing. Zita Bedecsová Podpredseda SK: Ing. Magdaléna Birnšteinová Triedny u ite : Mgr. Zuzana Szarková lenovia SK pre u ebný odbor 6445 H kuchár: Ing. Juraj Krkošek, Dušan Petrovský lenovia SK pre u ebný odbor 6456 H kaderník Andrea Miková, Ing. Linda Gondová Miesto konania: ebný odbor 6445 H kuchár- odborná u eb a ebný odbor 6456 H kaderník odborná u eb a Zoznam žiakov u ebného odboru 6445 H kuchár: 1. Vencelová Kristína 2. Keszeli Milan 3. Babinová Dominika 4. Kurucz Dávid 5. Sipoš Alexander 6. Weissenstein Jakub 7. Vinczeová Monika 8. Žúrek Zoltán Zoznam žiakov u ebného odboru 6456 H kaderník: 1. Michaela Porubská 2. Felícia Šiposová

8 Ústna as závere ných skúšok Dátum: Miesto konania: u eb a I.E Trieda: III.A ebný odbor: 4580 H chovate 02 chov koní a jazdectvo Predseda SK: RNDr. Eva Benešová Podpredseda SK: Ing. Lívia Szabóová Triedny u ite : Ing. Anikó Vágóová lenovia SK pre u ebný odbor 4580 H chovate 02 chov koní a jazdectvo: Mgr. Roman Mladý, Ing. Anikó Vágóová Zoznam žiakov: P.. Priezvisko, meno Za iatok prípravy Za iatok odpovede Koniec odpovede ebný odbor: 4580 H 02 chovate chov koní a jazdectvo 1. Diana Barbušínová 8:00 8:15 8:30 2. Timotej Haluza 8:15 8:30 8:45 3. Lukáš Neboška 8:30 8:45 9:00 4. Andrea Némethová 8:45 9:00 9:15 9:25 hod. - Vyhodnotenie závere nej skúšky

9 Miesto konania: u eb a.3 Trieda: III.A ebný odbor: 6444 H ašník, servírka Predseda SK: RNDr. Eva Benešová Podpredseda SK: Ing. Lívia Szabóová Triedny u ite : Ing. Anikó Vágóová Ústna as závere ných skúšok Dátum: lenovia SK pre u ebný odbor 6444 H ašník, servírka: Mgr. Beáta Ligártová, Ing. Juraj Krkošek Zoznam žiakov: P.. Priezvisko, meno Za iatok prípravy Za iatok odpovede Koniec odpovede ebný odbor: 6444 H ašník, servírka 1. Kristína Mikušová 8:00 8:15 8:30 2. Ivan Kulina 8:15 8:30 8:45 3. Miloš Ká er 8:30 8:45 9:00 4. Alfonz Flaška 8:45 9:00 9:15 5. Simona Biliková 9:00 9:15 9:30 6. Martin Havran 9:15 9:30 9:45 7. Martina Takácsová 9:30 9:45 10:00 10:10 hod. - Vyhodnotenie závere nej skúšky

10 Miesto konania: u eb a.1 TV-3 Trieda: III.B ebný odbor: 6456 H kaderník Predseda SK: Ing. Zita Bedecsová Podpredseda SK: Ing. Magdaléna Birnšteinová Triedny u ite : Mgr. Zuzana Szarková Ústna as závere ných skúšok Dátum: lenovia SK pre u ebný odbor 6456 H kaderník Andrea Miková, Ing. Linda Gondová, Ing. Lívia Szabóová Zoznam žiakov: P. Priezvisko, meno. Za iatok prípravy Za iatok odpovede Koniec odpovede ebný odbor: 6456 H kaderník 1. Veronika Trš anská 8:00 8:15 8:30 2. Jaroslava Di érová 8:15 8:30 8:45 3. Michaela Porubská 8:30 8:45 9:00 4. Felícia Šiposová 8:45 9:00 9:15 Vyhodnotenie závere nej skúšky cca. 9:20 hod. lenovia SK pre u ebný odbor 6445 H kuchár: Mgr. Emília Devátová, Ing. Juraj Krkošek Zoznam žiakov: P. Priezvisko, meno. Za iatok prípravy Za iatok odpovede Koniec odpovede ebný odbor: 6445 H kuchár 1. Kollerová Mária 10:15 10:30 10:45 2. Trnkócziová Karmen 10:30 10:45 11:00 3. ibrik Michal 10:45 11:00 11:15 4. Farkaš Miroslav 11:00 11:15 11:30 5. Kraj ovi Kristián 11:15 11:30 11:45 6. Kumai Vladimír 11:30 11:45 12:00 7. Oláh Kristián 11:45 12:00 12:15 Obed ajšia prestávka 12:15 12:45 hod. 8. Vencelová Kristína 12:45 13:00 13:15 9. Keszeli Milan 13:00 13:15 13: Babinová Dominika 13:15 13:30 13: Kurucz Dávid 13:30 13:45 14: Sipoš Alexander 13:45 14:00 14: Weissenstein Jakub 14:00 14:15 14: Vinczeová Monika 14:15 14:30 14: Žúrek Zoltán 14:30 14:45 15:00 Vyhodnotenie závere nej skúšky cca 15:10 hod. Odovzdanie výu ných listov, vysved ení o ZS a dodatkov k VL je pondelok o 10:00 hod.

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky Praktická realizácia a prevedenie komplexnej úlohy Miesto: uč.č.4 1.časť Prezentácia vylosovanej problémovej úlohy harmonogram členovia: Ing. Renata Lenková

Více

CHVÁLÍME Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová

CHVÁLÍME Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Dan Goliáš, Natálie Homolová, Nikola Kargerová, Kristýna Kolářová, Ondřej Masař, Hubert Matula, Jakub Mlčoch, Filip

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Najúspešnejší žiaci v školskom roku 2012/2013

Najúspešnejší žiaci v školskom roku 2012/2013 Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji Najúspešnejší žiaci v školskom roku 2012/2013 3. 5. 2013 Beh M. R. Štefánika - 5.-6. ročník dievčatá 1. miesto Alžbeta Pločicová, VI. A 2. miesto Darina

Více

Juříková Daniela 1.B PEL Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Spáčilová Valentina 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Víchová Adéla 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Černá

Více

Gym.štvorboj dievčatá - kat. A Regionálne kolo "7.apríl 2009 " TN - ZŠ Východná. ZŠ - Novomeského

Gym.štvorboj dievčatá - kat. A Regionálne kolo 7.apríl 2009  TN - ZŠ Východná. ZŠ - Novomeského Gym.štvorboj dievčatá - kat. A Regionálne kolo "7.apríl 2009 " TN - ZŠ Východná ZŠ - Novomeského Por. Meno Priezvisko Náradie Známka Por.nár. Spolu Poradie Najnižšia zn. 1 Dominika Kyselicová Preskok 9,50

Více

Zoznam kandidátov na mládeneckého richtára a richtárku vo Svätom Antone

Zoznam kandidátov na mládeneckého richtára a richtárku vo Svätom Antone Zoznam kandidátov na mládeneckého richtára a richtárku vo Svätom Antone Por. č. Priezvisko a meno Adresa 1. Angleta Martin Svätý Anton č. 347 2. Angleta Tomáš Svätý Anton č. 347 3. Arvaj Jakub Svätý Anton

Více

Výsledková listina XXXIX. ročníka Májového behu mieru 30. apríla Kategória rok narodenia dievčatá 150 m

Výsledková listina XXXIX. ročníka Májového behu mieru 30. apríla Kategória rok narodenia dievčatá 150 m Výsledková listina XXXIX. ročníka Májového behu mieru 30. apríla 2014 Kategória rok narodenia 2007 2006 dievčatá 150 m 1. Miška Racová Lorinčík 2. Maxima Driová Košice 3. Viktória Drábiková Rudník Kategória

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 1. 6. 2009 dopoledne Petra Zuzana Svobodová (4.A) Český jazyk a literatura 7:30 7:45 Mgr. Libuše Kovářová / Mgr. Andrea Zadinová / Anglický jazyk 8:30 8:45 Mgr. Silvie Průchová / Mgr. Diana

Více

TJ SPARTAK P erov oddíl dálkového a zimního plavání

TJ SPARTAK P erov oddíl dálkového a zimního plavání TJ SPARTAK P erov oddíl dálkového a zimního plavání Pod záštitou statutárního m sta P erov a obce Výkleky Po adatel: TJ Spartak P erov a 3R SPORT Datum: 21. ervna 2008 Místo: Lom Výkleky Okr. P erov editel

Více

MISTROVSTVÍ ČECH MAŽORETEK 2014

MISTROVSTVÍ ČECH MAŽORETEK 2014 MISTROVSTVÍ ČECH MAŽORETEK 2014 HRADEC KRÁLOVÉ 17.5.2014 STARTOVNÍ LISTINA SKUPINY PÓDIOVÉ SESTAVY DOPOLEDNÍ PROGRAM 9:00 POM-POM DĚTI 1 Kostelec nad Orlicí 2 Marlen I 2 Hradec Králové A-team minikadetky

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Gym.štvorboj dievčatá - kat. A Okresné kolo "31.marec 2009 " TN - ZŠ Východná. ZŠ - Východná

Gym.štvorboj dievčatá - kat. A Okresné kolo 31.marec 2009  TN - ZŠ Východná. ZŠ - Východná Gym.štvorboj dievčatá - kat. A Okresné kolo "31.marec 2009 " TN - ZŠ Východná 1 Kristína Pašková Preskok 9,90 1 Hrazda 10,70 7 Prostné 12,20 1 Lavička 11,80 9 44,600 3 2 Victória Gáliková Preskok 8,50

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600017320 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1.B Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

dětský BADMINTONOVÝ TURNAJ

dětský BADMINTONOVÝ TURNAJ chlapci - U9 Jméno a příjmení oddíl datum narození 1. Jan Hora TJ Bílá Hora Plzeň 27.02.2003 2. Adam Ehm TJ Polabiny Pardubice 2003 3. Ondřej Kalina TJ SOKOL Dobruška 2003 4. Tomáš Jurča TJ Lanškroun 15.10.2003

Více

Organizační zajištění ústních závěrečných zkoušek SOU Lázně Bělohrad ve šk. r. 2015/2016

Organizační zajištění ústních závěrečných zkoušek SOU Lázně Bělohrad ve šk. r. 2015/2016 Organizační zajištění ústních závěrečných zkoušek SOU Lázně Bělohrad ve šk. r. 2015/2016 1) Třídní učitelé zajistí stanovenou dokumentaci a přípravu zkušebních místností, zkoušející učitelé zajistí otázky

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Výsledky družstev po 5 disciplinách

Výsledky družstev po 5 disciplinách 1. ZŠ Jelínkova, Rýmařov roč. Medic b. Trojs b. Šviha b. Leh-s b. Dribl b. BODY 17 Ivana Hořínková 2004 9,20 423 5,20 471 296 896 64 550 215 405 2 745 18 Tereza Altmanová 2002 10,40 503 6,05 602 32 16

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Třída: 4.B - 7941K41 (rok nástupu 2012) Předseda: Mgr. Šárka Čecháčková Místopředseda: Mgr. Petra Friedecká Třídní: Mgr. Tomáš Pytlíček Místnost: Uč1D - Učebna 1.D - B24

Více

3. bodovací turnaj mládeže

3. bodovací turnaj mládeže . bodovací turnaj mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: 15.1.2017 Usporiadateľ: STK Nová Baňa/Podlužany Kategória: Hrací Typ pavúka systémdruhého stupňa: a16 Počet štartujúcich : 24 Počet klasifikovaných:

Více

VE SPOLUPRÁCI SE SDRUŽENOU KRAJSKOU KOMISÍ PLAVÁNÍ VÝSLEDKY SDRUŽENÝ PODZIMNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA 12 14 LET 24. 25. 11. 2012

VE SPOLUPRÁCI SE SDRUŽENOU KRAJSKOU KOMISÍ PLAVÁNÍ VÝSLEDKY SDRUŽENÝ PODZIMNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA 12 14 LET 24. 25. 11. 2012 VE SPOLUPRÁCI SE SDRUŽENOU KRAJSKOU KOMISÍ PLAVÁNÍ VÝSLEDKY SDRUŽENÝ PODZIMNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA 12 14 LET 24. 25. 11. 2012 bazén 25m, 6 drah, obrátkové stěny hladké, ruční měření; teplota vody: 26,5

Více

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna 25.6. Žáková Dominika 1.B Zážitková pedagogika s psychologií 105 Tichá Ester 2.C Zážitková pedagogika s psychologií Kirčevová Karolína 2.C Zážitková pedagogika

Více

DÍVKY - jednotlivci. Škola. Dosažené časy

DÍVKY - jednotlivci. Škola. Dosažené časy 1 Harásková Dominika 1991 Gymnázium Šumperk 2,85 2,64 3,02 3,09 3,28 5,49 2 Bajerová Soňa 1991 VPŠ a SPŠ MV Holešov 2,78 2,88 2,98 2,78 2,76 5,54 3 Skopalová Kateřina 1992 Gymnázium Šumperk 3,10 3,02 3,08

Více

Mistrovství!R družstev 2010 Olomouc 17. a 18. 04. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Mistrovství!R družstev 2010 Olomouc 17. a 18. 04. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ 1. Christovová Zuzana 92 Slovensko 0:20.14 827 25 2. Pohlová Barbora 92 Slovensko 0:21.34. 724 22 3. Veselková Karolína 91 N.Ji!ín 0:21.52 710 20 4. Mro!ková Monika 90 Praha

Více

Dozor. Poznámka. Mgr. Anna Poláčková. Mgr. Eva Mlakytová. RNDr. Monika Hustáková. PaedDr. Gabriela Jančigová. PaedDr. Anna Ďatková G Y M N Á Z I U M

Dozor. Poznámka. Mgr. Anna Poláčková. Mgr. Eva Mlakytová. RNDr. Monika Hustáková. PaedDr. Gabriela Jančigová. PaedDr. Anna Ďatková G Y M N Á Z I U M G Y M N Á Z I U M Prezenčná listina účastníkov č. 1 Krajské kolo Biologickej olympiády - kategória A - 8. 3. 2016 Gymnázium Varšavská cesta1 Teoreticko praktická časť A P. č. Meno a priezvisko Škola 1.

Více

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška Místnost: 21 - Učebna č. 21 ve 3. posch. Třída: 2PA - Podnikání (rok nástupu 2012) ZIKMUND LADISLAV VÝDUCHOVÁ PETRA VILÍMKOVÁ TEREZA VARGOVÁ NIKOLA TOMANOVÁ MICHAELA TODÁKOVÁ OLGA ŠTĚDRONSKÝ ROBIN ŠÍSTKOVÁ

Více

Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně

Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně V studijním programu Ekonomika a management, studijní obor Manažersko ekonomický, bakalářský stupeň, prezenční forma,

Více

ZŠ Novomeského, Trenčín

ZŠ Novomeského, Trenčín Gym.štvorboj dievčatá - kat. A Krajské kolo "21.apríl 2009 " TN - ZŠ Východná ZŠ Novomeského, Trenčín 1 Dominika Kyselicová Preskok 9,40 3 Hrazda 11,60 4 Prostné 10,70 12 10,7 Lavička 12,53 4 44,230 5

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

Individuálny výcvik. odbor: kuchár 6445 H odbor: kuchár 6445 K. párny týždeň P.č. Trieda Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Individuálny výcvik. odbor: kuchár 6445 H odbor: kuchár 6445 K. párny týždeň P.č. Trieda Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Pracovisko: Apollo odbor: kuchár 6445 H odbor: kuchár 6445 K 1. Chudý Adrián II.Akč Chudý Adrián Chudý Adrián Chudý Adrián Chudý Adrián Chudý Adrián 2. Chudý Kristán II.Akč Chudý Kristán Chudý Kristán

Více

Výsledky 25. ročníku závodů O pohár primátora 20. září 2016

Výsledky 25. ročníku závodů O pohár primátora 20. září 2016 Výsledky 25. ročníku závodů O pohár primátora 20. září 2016 60 m mladší žákyně 1. 8,90 Ševčíková Sára 30.9.2003 ZŠ Přerov Velká Dlážka 2. 8,98 Gondová Kateřina 30.9.2003 ZŠ Lipník Osecká 3. 9,13 Kučerová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, s.r.o. Třída: 4.AD (rok nástupu 2012) Třída: *4.AD (rok nástupu 2011) pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: Ing.

Více

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3.

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. E Veronika Cyprysová v Písku 4. E Klára Čejková v Praze

Více

Mikulášská laťka 2007

Mikulášská laťka 2007 Školní sportovní klub při ZŠ Žerotínova SVČ Domeček ve Valašském Meziříčí TJ Valašské Meziříčí - oddíl atletiky Město Valašské Meziříčí Mikulášská laťka 2007 1. Ročník chlapci poř. jméno, příjmení škola

Více

Třída: 2.A Počet celkem: 28 z toho chlapců: 4 dívek: 24

Třída: 2.A Počet celkem: 28 z toho chlapců: 4 dívek: 24 Třída: 2.A Počet celkem: 28 z toho chlapců: 4 dívek: 24 1. Bartková Kristýna 2. Blechová Tereza 3. Bouček Vojtěch 4. Černíková Aneta 5. Černovská Kristýna 6. Fryč Dominik 7. Grusová Aneta 8. Hai Jonatan

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín OP Horní náměstí 50 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Třída PN2 Obsah: 1. Zkušební komise 2. Praktická

Více

Oficiální výsledky Golem's Hand 2014, Brno

Oficiální výsledky Golem's Hand 2014, Brno Oficiální výsledky Golem's Hand 2014, Brno 1.2.2014 NOVICE MEN LEFT 65 KG 1. RON JIŘÍ. JEDNOTLIVCI 2. GAŽIK MAREK. AWK DOBRUŠKA 3. OPALECKÝ PETR. AWK INDOSS PLZEŇ 4. MALÍK JAKUB. AWK KOSTICE 5. CIPRYS

Více

MĚLNICKÁ JIZERSKÁ 50 Mělník - 20.06.2015

MĚLNICKÁ JIZERSKÁ 50 Mělník - 20.06.2015 MUŽI FINÁLE 1. 25 KVASNIČKA Aleš 1. M4 GEJŠA TOZZI 3 04:24,75 2. 31 RAMPICH Dan 1. M2 GEJŠA TOZZI 3 04:24,87 00:00,12 3. 32 RAMPICH Lukáš 1. M3 GEJŠA TOZZI 3 04:26,30 00:01,54 4. 30 PECINA Jakub 2. M3

Více

Výsledky 48. ročníka " BEHU OKOLO ĽUBORČE "

Výsledky 48. ročníka  BEHU OKOLO ĽUBORČE Výsledky 48. ročníka " BEHU OKOLO ĽUBORČE " konaného dňa 5.11.2016 Prípravka žiaci 1 Kučík Adam ŠG Trenčín 2:54 2 Chlebana Lukáš ZŠ Janka Palu Nemšová 2:55 3 Holý Peter ŠG Trenčín 2:58 4 Sabatka Michal

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Adéla Pírková (4.C) pr. - Dějiny výtvarné kultury 8:20 8:40 {Vkre} Mgr. Martin Dvořák / MgA. Lubomír Ančinec / pr. - Technologie 9:10 9:30 {knih} Jaromíra Slívová

Více

Ženy -48kg. Ženy -53kg. Ženy -58kg. Ženy -63kg :43

Ženy -48kg. Ženy -53kg. Ženy -58kg. Ženy -63kg :43 Ženy -48kg 1. KLIMPAROVÁ Petra / 1976 / 47,6 / 11 CZE - TJ Sokol M. Ostrava 50,0 60,0 110,0 181,6430 2. SUSZKOVÁ Iva / 1997 / 47,9 / 4 CZE - TJ Holešov 49,0 57,0 106,0 174,0732 Ženy -53kg 1. VĚŽNÍKOVÁ

Více

Výsledky majstrovstiev Bratislavského kraja dospelých. Bratislava, Majstri kraja:

Výsledky majstrovstiev Bratislavského kraja dospelých. Bratislava, Majstri kraja: Výsledky majstrovstiev Bratislavského kraja dospelých Bratislava, 13.1.2013 Majstri kraja: Dvojhra muži : Peter Turček Štvorhra muži: Peter Turček, Igor Prievozník Ostatné disciplíny sa pre malý počet

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600007383 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Matematika - didaktický test Učebna dle informačního systému: 213 Místo konání (místnost) určené ředitelem školy:

Více

ZDRAVOTNÍCTVO AMBULANCIE

ZDRAVOTNÍCTVO AMBULANCIE ZDRAVOTNÍCTVO AMBULANCIE Meno Ambulancia Tel. č. MUDr. Mária Cibuľová Praktický lekár J. G. Tajovského 5, PLK, 962 12 Detva 54 58 184 MUDr. Jozef Golian Praktický lekár J. G. Tajovského 5, PLK, 962 12

Více

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje PŘEDJÍZDA 1. 130 ŠODKOVÁ Eva 1984 LYKO KLUB PRACHATICE 01:35,75 00:47,38 00:48,36 2. 110 BRANDTNEROVÁ Míša 1990 Písek 01:35,91 00:47,41 00:48,50 00:00,17 3. 132 HAUPTOVÁ Karolína 2000 LYKO KLUB PRACHATICE

Více

Bikemaraton Drásal České spořitelny

Bikemaraton Drásal České spořitelny 1 Vrabčaci 1 2 6729 Jiří VRABEC 00:29:25.1 2 4 3063 Jiří VRABEC 00:31:53.4 2 Tabíci 1 10 6557 Štěpán TABULKA 00:33:56.4 2 11 3075 Michal TABULKA 00:33:58.9 3 Sádlík ohýbaný nábytek 1 14 6578 Tomáš RAFAJ

Více

Výsledky Pyšelského Pašáka po 4. turnaji. Krize středního věku Pyšelského Pašáka

Výsledky Pyšelského Pašáka po 4. turnaji. Krize středního věku Pyšelského Pašáka Výsledky Pyšelského Pašáka po 4. i Krize středního věku Pyšelského Pašáka Kategorie: A mix HCP 0-14 hodnocení 1. hodnocení 2. Braun Lukáš 15 8 23 Kopecký Jan 8 10 18 Tarcala Tomáš 1 10 11 Matějka Martin

Více

Velká cena města Znojma 2013 Znojmo 21.9.2013-22.9.2013 25/8

Velká cena města Znojma 2013 Znojmo 21.9.2013-22.9.2013 25/8 Velká cena města Znojma 2013 Znojmo 21.9.2013-22.9.2013 25/8 1 50 m Motýlek Muži 1. HAVLÍK Martin 1988 TJZn :25.84 2. VOBOŘIL Matěj 1993 KomBr :26.87 3. ČERMÁK Ondřej 1987 TJZn :27.02 4. VLČAN Luboš 1995

Více

Čtyřleté studium - Český jazyk

Čtyřleté studium - Český jazyk Čtyřleté studium - Český jazyk 4 C 1 4 C 2 učebna č. 9 - pondělí 15,00 učebna č. 9 - pondělí 17,00 Poř. Jméno 26.2. 5.3. 12.3. 19.3. 26.3. 2.4. Poř. Jméno 26.2. 5.3. 12.3. 19.3. 26.3. 2.4. 1. Černý Luboš

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Český jazyk a literatura - didaktický

Více

1. kolo ČEZ ligy žen a juniorek

1. kolo ČEZ ligy žen a juniorek 1. kolo ČEZ ligy žen a juniorek 23. 3. 2013 Ředitel soutěže: Petr Věžník 1. skupina Vážil Technický rozhodčí Zápis Časomíra Hlavní rozhodčí Jaromír Jílek Martin Šimek Radim Háva Václav Zázvorka Oldřich

Více

MATURITA Menné zoznamy žiakov Slovenský jazyk a literatúra. a písomná forma internej časti MS Slovenský jazyk a literatúra Kód školy:

MATURITA Menné zoznamy žiakov Slovenský jazyk a literatúra. a písomná forma internej časti MS Slovenský jazyk a literatúra Kód školy: Kód skupiny: 05 1. Balážová Martina IV.ACR 2. Baloghová Angela IV.ACR 3. Bernátová Monika IV.ACR 4. Birnsteinová Eva IV.ACR 5. Gašková Miroslava IV.ACR 6. Golhová Lucia IV.ACR 7. Halušková Martina IV.ACR

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

TRAFO MTB BIATLON 2017

TRAFO MTB BIATLON 2017 TRAFO MTB BIATLON 2017 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - mini dívky 1. Berbrová Michaela 2012 0:01:27 15 0:01:42 2. Křížová Elen 2015 0:02:51 0 0:02:51 3. Bechová Emma 2015 0:02:57 0 0:02:57 4. Čejková Kristýna 2013

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Petr Lukáš sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:40 {knih} Mgr. Simona Kukučová / Mgr. Lenka Ochránková / pr. - Dějiny výtvarné kultury 9:10 9:35 {Vkre} PhDr. Jarmila

Více

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, 072 04 Trhovište 121 Základným školám v územnej pôsobnosti SOcÚ - ŠÚ v Trhovišti Váš list/ zo dňa Naše číslo Vybavuje Trhovište 2008/0050

Více

Vnútorná smernica o vyhotovení, evidovaní, používaní a likvidovaní úradných pe iatok.

Vnútorná smernica o vyhotovení, evidovaní, používaní a likvidovaní úradných pe iatok. Základná škola Ulica pionierov 1, 048 01 Rož ava Vnútorná smernica o vyhotovení, evidovaní, používaní a likvidovaní úradných pe iatok. Rož ava 1.9.2010 PaedDr. Erika Mihalovi ová riadite ka školy l. 1

Více

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků Časy: Program Pondělí 24. 1. 2011 Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ Kinosál VARIA 8:00 9:30 Registrace účastníků 9:30 10:00 Slavnostní zahájení konference 10:00 10:45 Zvaná přednáška:

Více

GK Vítkovice BABY GYM CUP 13. ročník

GK Vítkovice BABY GYM CUP 13. ročník I. kategorie 2010 a ml. 25.10.2015 Por. Jmeno nar TJ trener D E pen lavička D E pen prostná CELKEM 1 Mazochová Vanessa 2010 TJ Frenštát pod Radhoštěm Válková, Mazochová 2.5 8.900 0.0 11.400 2.5 9.300 0.0

Více

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012.

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje: Jan Pertl 1. místo s postupem 3. Ladislav Bilan do ústředního

Více

Závody Aliance dětského plavání 29. a 30. března 2014. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 29. a 30. března 2014. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 29. a 30. března 2014 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 30. 3. 2014 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m 1 Karla Škopová Motýlek

Více

dívky - hod míčem Škola pokus1 pokus2 pokus3 Body Pořadí

dívky - hod míčem Škola pokus1 pokus2 pokus3 Body Pořadí dívky - hod míčem Škola pokus1 pokus2 pokus3 Body Pořadí Jandačová Petra 1995 Gymnázium Benešov 9,9 0,0 9,9 69 1 Hrivnáková Ivana 1993 Gymnázium Šumperk 8,6 8,7 8,4 57 2 Skopalová Kateřina 1992 Gymnázium

Více

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015 příjmení jméno zastoupen kým počet PM poznámka ADOLT Augustin OPTIKA PRAHA s.r.o. ADOLTOVÁ Pavlína OPTIKA PRAHA s.r.o. AGLAJA s.r.o. Helena Bernatová ALBERTOVÁ Ivana 1 ANDĚLOVÁ Petra Jana Horká ANTONÍN

Více

VÝSLEDKY Majstrovstvá VsAZ družstiev starších žiakov a starších žiačok 2.kolo Košice,

VÝSLEDKY Majstrovstvá VsAZ družstiev starších žiakov a starších žiačok 2.kolo Košice, VÝSLEDKY Majstrovstvá VsAZ družstiev starších žiakov a starších žiačok 2.kolo Košice, 11.5.2013 60 m finále A 1 Parlagi Samuel 980831 Akademik TU Košice 7,90 11 2 Paľo Peter 981127 ŠK Comenium pri IV.

Více

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTB - oktáva B (rok nástupu 2008) Předseda: Mgr. Eva Zahutová Místopředseda: Mgr. Jaroslava Kaňková Třídní:

Více

Memoriál Karola Noskoviča

Memoriál Karola Noskoviča Śpotrová hala Viničné, 8-- KRAVÁČEK Daniel JÁNOŠÍK Ondrej BAV LKB 9 8 9 8 OL Muži Kraváček D. Herceg M. 8 9 9 8 8 9 HERCEG Miroslav 8 MAJERČÍK Peter PET UVL 8 9 9 5 Kraváček D. Duchoň M. 9 9 5 HANZLÍK

Více

Výsledky Pyšelského Pašáka po 5. turnaji. Turnaj Pyšelského Pašáka seniora - finále

Výsledky Pyšelského Pašáka po 5. turnaji. Turnaj Pyšelského Pašáka seniora - finále Výsledky Pyšelského Pašáka po 5. i Turnaj Pyšelského Pašáka seniora - finále Kategorie: A mix HCP 0-14 hodnocení 1. hodnocení 2. hodnocení 3. hodnocení 4. hodnocení 5. Braun Lukáš 15 8 23 Kopecký Jan 8

Více

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013)

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013) Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013) 60 m - Žáci (Běh) Běh 1 () Vítr: -1.8 m/s 1 Luboš Kemr 980907 3. ZŠ Most 08.35 462 2 Jiří Angermayer 96 7. ZŠ Most 08.44 439 3 Daniel Kořán

Více

Základná škola, Konštantínova ul., Stropkov. Výsledková listina. Mestskej plaveckej ligy 3.kolo

Základná škola, Konštantínova ul., Stropkov. Výsledková listina. Mestskej plaveckej ligy 3.kolo Dátum: 19.4.2010 Miesto: ZŠ Konštantínova Stropkov Kategória: 3.-4.ročník Základná škola, Konštantínova ul., Stropkov Výsledková listina Mestskej plaveckej ligy 3.kolo Disciplína: 25 m v.s. 1.Filip Vašš

Více

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Výsledková listina okrskového kola Poháru rozhlasu

Výsledková listina okrskového kola Poháru rozhlasu Výsledková listina okrskového kola Poháru rozhlasu Kategorie: mladší žáci Stadion Za kasárnami Valašské Meziříčí 10.5.2012 1. ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí 4 246 2. ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí 3 470

Více

Výsledková listina 56. ročníku Běhu Černou Horou konaného 8.5.2014

Výsledková listina 56. ročníku Běhu Černou Horou konaného 8.5.2014 Výsledková listina 56. ročníku Běhu Černou Horou konaného 8.5.2014 Starší žáci 1999-2000 start.čís. čas 2 300m 1 KOTYZA Daniel VSK Univerzita Brno 1 8:27 2 PRÁŠEK Štefan VSK Univerzita Brno 6 8:54 3 HLADKÝ

Více

Oficiální výsledková listina XII. Suchý slalom Jalovec U8 Myšáci 2009 a mladší

Oficiální výsledková listina XII. Suchý slalom Jalovec U8 Myšáci 2009 a mladší U8 Myšáci 2009 a mladší Příjmení Jméno roč. Klub 1.kolo 1 1 Kremláčková Anna 2009 SK SKI Třebíč 40,92 2 4 Pantůčková Antonie 2010 SKI klub Junior Brno 44,23 3 2 Policarová Anna 2009 HB SKI Team 50,50 4

Více

Dějepisná olympiáda, kategorie ZŠ

Dějepisná olympiáda, kategorie ZŠ Dějepisná olympiáda, kategorie ZŠ Výsledková listina Brno venkov termín konání: 26.01.2010 Místo konání: Gymnázium Tišnov, Na Hrádku 20 pořadí: jméno: škola: rok narození: bodů: 1 Jakub Kříž Základní škola

Více

Výsledková listina Malá Kralovická 2016

Výsledková listina Malá Kralovická 2016 Výsledková listina Malá Kralovická 2016 Kategorie: Supermini dívky 2012 a ml. 1 74 Valentová Ela 2012 Kralovice 01:00,0 00:00,0 01:00,0 2 60 Ševčíková Viktorie 2012 Chříč 02:00,0 00:00,0 02:00,0 3 50 Křížová

Více

Mistrovství R AVZO TS R ZS

Mistrovství R AVZO TS R ZS stránka 1 10 Název sout že: Daum /místo konání: Po adatel:: Druh sout že: Disciplina(y) Kategorie 2071 2057 2096 2081 2072 2076 / název Položky 1 2 3 4 5 6 Sumární položky 29 Wiesner Roman 40045 / P OVANY

Více

Ženy - celkově, 4 kola Pořadí Jméno Team Ročník Čas 1 Špalková Miroslava Cyklosport Cheb 1963 0,38:40

Ženy - celkově, 4 kola Pořadí Jméno Team Ročník Čas 1 Špalková Miroslava Cyklosport Cheb 1963 0,38:40 Ženy - celkově, 4 kola 1 Špalková Miroslava Cyklosport Cheb 1963 0,38:40 2 Lacinová Kateřina Ašští bajkeři 1998 0,39:36 3 Kabilová Martina Tri Cheb 1969 0,41:59 4 Oubrechtová Petra Bishop Cheb 1989 0,44:10

Více

É č É Í Ř Á Ě ž š č č š š šť Ť Ý č č Ť Ť Ť č Ť č šť Í č č č š š ď ž Ť Á č Í Ó š Ž š Č Ť č Ť č Ť ď č š Č Ď ž ž š č č č Ú Š š Ť Č š ž š š č Ú š č š É Š š šš š Ť č č č č š č š Ť č č ž š č Ť č š Ť š č š č

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

VIII. memoriál Miroslava Šianského 7. května 2015 Louny 203 závodníků z 20 klubů

VIII. memoriál Miroslava Šianského 7. května 2015 Louny 203 závodníků z 20 klubů KATA VIII. memoriál Miroslava Šianského 7. května 205 Louny 20 závodníků z 20 klubů žáci do 9 let - 8.+7.kyu. Stránský Jan 2. Pečenka Antonín. Zítko Petr. Vacek Karel 5. Lang Lukáš 5. Burian Jakub 7. Šmíd

Více

OS - Přípravka Hoši. Stránka 1

OS - Přípravka Hoši. Stránka 1 OS - Přípravka Hoši 1 KROUPA Štěpán 2003 M-PR Skiklub Písek - - 15 5 7 12 39 2 DOSTÁL Václav 2003 M-PR Lyko Klub Prachatice 8 8 8 9 33 3 SVÍTIL Michal 2002 M-PR Skiklub Železná Ruda 2 15 15 32 4 MATĚJOVIČ

Více

III. kolo Pražského poháru

III. kolo Pražského poháru 1 29 Veselý Výlet STF -+- -+- -+- -+- 0+0 1:24:25,3 +0,0 29-1 Tryznová Zuzana -+- -+- -+- -+- 0+0 14:47,7 2 +25,7 14:47,7 2 +25,7 29-2 Tryznová Zuzana -+- -+- -+- -+- 0+0 15:33,6 3 +46,4 30:21,3 1 +0,0

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

Třída Rok Jméno 60m (s) Třída rok Jméno míček (m) Třída Rok Jméno dálka (cm)

Třída Rok Jméno 60m (s) Třída rok Jméno míček (m) Třída Rok Jméno dálka (cm) Třída Rok Jméno 60m (s) Třída rok Jméno míček (m) Třída Rok Jméno dálka (cm) Dívky 0. třída 30m 2009 Krahulíková Tereza 6,51 Dívky 0. třída 2007 Sisková Anna 22,5 Dívky 0. třída 2010 Sisková Kateřina 265

Více

Šumavský pohárek. 3. Superp ípravka dívky. Po adíjméno závodníka ro ník Sportovní oddíl 1.kolo 2.kolo Sou et Odstup

Šumavský pohárek. 3. Superp ípravka dívky. Po adíjméno závodníka ro ník Sportovní oddíl 1.kolo 2.kolo Sou et Odstup Superp ípravka dívky 1 Lebová Kristina 2007 SA Špi ák 34,88 33,25 1:08,13 0,00 15 2 Hojáková Sylvie 2007 Ski klub Železná Ruda 35,57 34,79 1:10,36 2,23 12 3 Kadlecová Tereza 2007 TJ Slavoj Plze 37,75 38,91

Více

Šumavský pohárek č. 2 Belveder 1.2.2014 Superpřípravka dívky

Šumavský pohárek č. 2 Belveder 1.2.2014 Superpřípravka dívky Superpřípravka dívky 1 Lebová Kristina 2007 SA Špičák 32,73 32,05 1:04,78 0,00 15 2 Hojáková Sylvie 2007 Ski klub Železná Ruda 33,89 34,87 1:08,76 3,98 12 3 Tatíčková Laura 2007 neuveden 34,84 36,19 1:11,03

Více

Učitelka Biravská Zuzana

Učitelka Biravská Zuzana Učitelka Biravská Zuzana :0 - :0 : - :00 : - : : - :00 : - : :0 - :0 :00 - : : - :0 :0 - : o Nj 0 Nj 0 Nj 0 Nj Nj Nj 0 Nj 0 / Nj Nj 0 Nj 0 Nj 0 Nj 0 Nj Nj Nj á Učitelka Blaudeová Hana :0 - :0 : - :00 :

Více

OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA VELKÁ CENA Lomnice n. P.- I. Část MČR, lyžařský areál "V Popelkách" 11.-12.8. 2012

OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA VELKÁ CENA Lomnice n. P.- I. Část MČR, lyžařský areál V Popelkách 11.-12.8. 2012 VELKÁ CENA Lomnice n. P.- I. Část MČR, lyžařský areál "V Popelkách" 11.-12.8. 2012 ROZHODČÍ U Źáci 13 a 14 - roč. 1999 a ml. 1. 10 Szymeczeck Robert 99 65,0 16,5 16,5 18,0 17,0 19,0 49,0 51,5 100,5 1.

Více

XV. ROČNÍK POTEČ TOUR 5. 7. 2014 Výsledková listina

XV. ROČNÍK POTEČ TOUR 5. 7. 2014 Výsledková listina XV. ROČNÍK POTEČ TOUR 5. 7. 2014 Výsledká listina M1 (Muži 18 až 39 let - ročník 1996 až 1975) 8 Ivan Rehák Dubnica n.v. 0:59:16 1 28 Matěj Rubeš Pozděch 1:02:00 2 40 Jiří Kalousek Val.Klobouky 1:02:11

Více

Lyžařský pohár Vysočiny Alpský pohár Vysočiny

Lyžařský pohár Vysočiny Alpský pohár Vysočiny Suchý slalom - Jednokolově ROZHODČÍ ASISTENT ROZHODČÍHO Milan Obršlík Eva Cenková POČASÍ : oblačno TEPLOTA S : 0 C : 15 Poz. StC. Jméno a příjmenní Rok Klub Čas Dif Asociace : Myšáci dívky 1 2 Urbánková

Více

POHÁR ROZHLASU okresní kolo

POHÁR ROZHLASU okresní kolo Běh - 60m Chlapci mladší 1. Šiliř Jan ZŠ Husova Podbořany 8,1 466 2. Záhoř Jakub ZŠ Postoloprty 8,3 414 3. Němec Petr ZŠ Postoloprty 8,3 414 4. Oulický Lukáš ZŠ Přemyslovců LN 8,3 414 5. Hřích Jan ZŠ P.

Více

KPSP Kometa Brno. PK Koupaliště Hustopeče. Přijatí závodníci. Cena města Blanska Strana 1 z 10

KPSP Kometa Brno. PK Koupaliště Hustopeče. Přijatí závodníci. Cena města Blanska Strana 1 z 10 Cena města Blanska Strana 1 z 10 KPSP Kometa Brno Hegerová Barbora,1995 10 100 VZ ženy 01:09.75 5/3 12 100 P ženy 01:30.02 5/1 4 50 VZ ženy 30.98 7/2 Jedounková Sandra,2001 6 100 Z ženy 01:21.60 4/3 12

Více

7. mítink pro 2. kolo extraligy mužů a žen-pardubický atletický mítink (25.8.2013)

7. mítink pro 2. kolo extraligy mužů a žen-pardubický atletický mítink (25.8.2013) 7. mítink pro 2. kolo extraligy mužů a žen-pardubický atletický mítink (25.8.2013) Informace o závodě Datum konání: 25.8.2013 Místo konání: Pardubice Pořadatel: Hvězda SKP Pardubice Výsledky zpracoval:

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Školní rok 2015/2016 Třída Obor 4. VE 4. OA

Více

Absolventi akreditovaného vzdělávacího programu My Backpack

Absolventi akreditovaného vzdělávacího programu My Backpack Absolventi akreditovaného vzdělávacího programu My Backpack Příjmení Jméno Organizace Telefon Email 1. Bártková, Mgr.,DiS Pavlína MěÚ Vsetín 606 153 925 pavlina.bartkova@mestovsetin.cz 2. Babicová, Bc.

Více

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11 Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11 I. kategorie (4-8 let; do 3. třídy) Umístění Jméno Adresa školy Název Jméno Galerie Paletka To jsem já MgA. Darina Hejlová Vojtěch Benhard Štěpánka

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více