Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců"

Transkript

1 Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

2 Srdečně Vás vítáme na dnešním semináři TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. pskytuje prfesinální služby v blasti vzdělávání dspělých d rku Ze dvu šklících center v Ostravě a Praze připravujeme vzdělávací akce pr klienty z celé České republiky. Naše aktivity jsu zaměřeny d blastí sbnstníh, pčítačvéh a jazykvéh vzdělávání. Naše splečnst je akreditvána Ministerstvem vnitra ČR. V blasti pčítačvých kurzů jsme akreditváni Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy. Jsme také testvacím střediskem ECDL. Jedním z hlavních cílů naší splečnsti je pdpra sbníh růstu jedntlivců i celých týmů. K naplnění těcht cílů nám také pmáhá splupráce s dalšími rganizacemi v rámci prjektů Evrpské unie. Tvrbu a realizací grantvých prjektů se zabýváme již d rku V sučasné dbě je velká část našich aktivit směrvána k rzvji lidských zdrjů prstřednictvím ESF v ČR ve splupráci s významnými zaměstnavateli v reginech celé České republiky. Splečnst TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. ve splupráci s realizačním týmem Vaší splečnsti připravila tent seminář, který je navržen dle vzdělávacích ptřeb účastníků cílvé skupiny. Vážíme si důvěry Vás všech.

3 Obsah Reklama... 3 Druhy reklamy... 3 Reklama pdle kategrie... 4 Reklama pdle účelu... 5 Cíle reklamy... 5 Vlastnsti efektivníh reklamníh slganu... 5 Metdy klamavé reklamy... 6 Reklama a její pr a prti... 6 Obhajba reklamy... 6 Kritika reklamy... 6 Reklama na internetu... 6 Situace na trhu... 7 Cena internetvé reklamy... 8 Frmáty... 8 SEM... 8 Sciální sítě... 9 Mbilní marketing... 9 Direct marketing Ostatní Efektivita Symblika barev Červená Černá Bílá Mdrá Růžvá Žlutá Oranžvá Hnědá Zelená Šedá

4 Nevhdné zapjení symblů Výzkum dsahu, frekvence a účinku prpagace Účinnst prpagace Světvý veletrh biprduktů Pznámky Dpručená literatura

5 Reklama Reklama je jakákliv placená i neplacená frma prpagace výrbku, služby, splečnsti, bchdní značky neb myšlenky mající za cíl především zvýšení prdeje. Reklama může být televizní, nvinvá, internetvá, rzhlasvá, plakátvá neb jiná. Reklama je také známá pd mderním pjmem marketingvá kampaň tent výraz se pužívá, když bchdník (becněji nabízející) využije něklik kmunikačních kanálů zárveň neb jejich kmbinaci. Například rzhlasvá reklama může vysvětlvat televizní spt apd. Slv reklama vznikl z latinskéh reklamare (znvu křičeti), cž dpvídal bchdní kmunikaci v dbě, kdy nebyl k dispzici rzhlas, televize neb dknce internet. Dnešní definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v rce 1995, říká, že reklamu se rzumí přesvědčvací prces, kterým jsu hledáni uživatelé zbží, služeb neb myšlenek prstřednictvím kmunikačních médií. Druhy reklamy ATL reklama BTL reklama Televizní reklama Tiskvá reklama (inzerát, akční leták) Rzhlasvé spty Spty v kinech OOH reklama (plakáty, billbardy, atypické reklamní plchy - štíty dmů, plty apd.) Sptřebitelské sutěže Direct mail Telemarketing Internetvá reklama (bannervá reklama, kntextvá reklama, SEO) Internetvu reklamu se rzumí přilákat na své webvé stránky c nejvíce návštěvníků, nejvíce pužívanu metdu, jak tht dcílit, je tzv. SEO (Search Engine Optimizatin). Tat metda je také nejvýuživanější hlavně prt, že je zdarma a nedá se vlivnit finančními prstředy. Prt záleží na každém, jak se d tét vědy pnří, a začne s n-page neb ff-page 3

6 ptimalizací svých webvých stránek. Jelikž se reklama na internetu každým dnem rzrůstá, a čím dál více předbíhá pdíl na trhu venkvních reklam (billbardy, reklamní tabule, aj.) má SEO velku váhu a může Vašemu pdnikání pravdu pmci. Pkud vlastníte kmeční webvé stránky, a nephybujete se v tét branži (tvrba www stránek, kódvání), dpručuji si nechat udělat nezávaznu kalkulaci na SEO Vašich webvých stránek pr Váš knkrétní br, např. u splečnstí, které se zabývají reklamní činnstí, jak tvrba webvých stránek, internetvu reklamu, aj. Investice d SEO se bvykle rychle vracejí, v pdbě zvýšení pčtu návštěvníků Vašich webvých stránek a tím i bjednávek služeb či prduktů. Velice účinné jsu také reklamní systémy d splečnstí Ggle a Seznam. Ggle nabízí reklamní systém Adwrds, Seznam pak Sklik. Tyt reklamní systémy jsu již placené, a platí se za kliknutí na Vaši reklamu (PPC = Pay Per Click), ne za zbrazení. S těmit systémy se dají vytvářet rzsáhlé reklamní kampaně navazující např. na venkvní reklamu, a tímt ji pdpřit i na internetu. Světelná reklama - Jedná se světlený reklamní panel, který má prpagační a infrmační funkci. Tat reklama se umísťuje před bchdní dmy, čerpací stanice, malé bchdy i administrativní budvy. Instaluje se na reklamní věže neb na střechy či stěny budv. Využívá se venku i ve vnitřních prstrách. Mbilní reklama (reklama na autech, dpravních prstředcích apd.) Alternativní média (chdící reklama, City Light vitríny, reklamy vlečené letadlem, městský mbiliář - lavičky, zastávky MHD, hdiny, digitální teplměry, atd.) Prpagační předměty (např. trička neb prpisky s nápisem neb lgem prpagvané firmy atd.) Reklama pdle kategrie Reklama rientvaná na sptřebitele - má za úkl získat nvé zákazníky a psílit "věrnst" stávajících uživatelů Reklama rientvaná na prdukt - snaží se zvýšit dbyt výrbků, ppř. znamuje zavedení nvéh prduktu na trh 4

7 Reklama rientvaná na trh - snaží se slvit určitu "cílvu skupinu" uživatelů Reklama rientvaná na vlastní pdnik - pkuší se změnit image firmy v čích veřejnsti Reklama pdle účelu Infrmativní reklama (infrmuje nvých prduktech, akcích,...) Přesvědčvací reklama (dává důraz na značku, pdněcuje zákazníky k rychlé kupi) Připmínací reklama (připmíná, kde si určitý výrbek mhu zákazníci kupit, neb d kdy si h mhu kupit) Reklama na důležité věci, jak např.na třídění dpadků Cíle reklamy tvrba zisku tvrba silné značky zvýšení pptávky psílení pzice na trhu zlepšvání pvěsti firmy pzitivní image mtivace vlastních pracvníků rzšíření distribuční sítě Vlastnsti efektivníh reklamníh slganu Reklamní slgan by měl být riginální, nápaditý, putavý a výstižný. Reklamní slgan by měl být stručný, krátký, srzumitelný a lehce zapamatvatelný. Reklamní slgan by měl sdělvat výhdy prduktu neb značky. Reklamní slgan by měl pskytvat sptřebiteli důležitý užitek neb řešení. Reklamní slgan by měl uputat pzrnst a vyvlat tuhu sptřebitele p ptřebě. Reklamní slgan by měl dát sptřebiteli pcit spkjensti se značku, prduktem či službu. Vaše paní neumí vařit? Nechte si ji dma pr ptěšení a k nám chďte na bědy. (vývěska v jedné chicagské restauraci) 5

8 Metdy klamavé reklamy Reklama navzuje, že bez kupě zbží můžete utrpět vážnu újmu vy, neb vaše děti. Reklama prklamuje vlastnsti, které výrbek nemá neb mít nemůže. Reálné slžení výrbku nedpvídá slžení uvedenému na balu. Vybrazení na balu výrbku naprst nedpvídá bsahu balení. Reklama a její pr a prti Obhajba reklamy má infrmativní pvahu - určuje ceny výrbků v prdeji, míst prdeje výrbku apd., čímž usnadňují rzhdvání zákazníka pdpruje sutěžení a psiluje knkurenci (firmy pak nemají tak velku tržní sílu) mžnst, jak může nvá firma přilákat zákazníky Kritika reklamy vlivňuje racinální chvání sptřebitele a jeh preference (má víc psychlgický, jak infrmativní charakter) z reklamy nelze rzpznat kvalitu výrbku navzuje u sptřebitelů klamné představy zabraňuje sutěžení - přesvědčuje, že prezentvaný výrbek se zásadně liší d těch knkurenčních, čímž u sptřebitele vytváří neelasticku pptávku Reklama na internetu Jinak také nazývaná n-line reklama, využívá tzv. bannerů. Výhdu umístění reklamy na internet je velice přesné cílení pr určitu skupinu. Bannery lze umístit puze na stránky se zaměřením na stejné prdukty neb k článkům se stejnu tématiku. Lze je také zbrazvat uživatelům, kteří splňují určitá kritéria (jak je například věk, míst bydliště neb zájmvé bry). Nevýhdu však je, že na internetu nedkážeme pstihnut skupinu, která nevyužívá internet. Ta je v dnešní dbě velmi malá. Stejně jak u televizní reklamy je mžné využívat širkéh spektra multimediálních prvků, jakými je text, zvuky, brázky neb třeba také 6

9 animace. Na rzdíl d bsahu televizníh je ale internetvý bsah interaktivní. Kliknutím na banner se zájemci dstanu na webvé stránky. Pmcí reklamy na internetu dchází ke zvyšvání pvědmí uživatelů značce, psiluje celkvu image firmy, ale také zvyšuje celkvu návštěvnst stránek. Nevýhdu reklamy umístěné na internetu je tzv. bannervá slepta. Díky tmu, že internet je zahlcen reklamu. dchází u uživatelů internetu k jejich ignrvání a přehlížení. On-line reklamu můžeme rzdělit d dvu kategrií. Na bannery statické., tedy reklamu, která bsahuje puze jeden nephyblivý brázek a za druhé na flashvé bannery. Reklama je kncipvána buď jak krátký film neb krátká animace, u které se braz celkvě mění neb jeh části jsu phyblivé. Situace na trhu V České republice na internetu (z hlediska návštěvnsti) stále dminuje lkální prtál Seznam.cz a jeh služby (Nvinky.cz, Mapy.cz, .cz, Stream.cz atp.). Ostatní medailvé pzice již bsazují nejúspěšnější glbální hráči sciální síť Facebk a Ggle (splu s YuTube). Bhužel však tyt servery nejsu měřeny ficiální česku metdiku (NetMnitrem), takže se jejich přadí dá puze dhadvat. Následují pět lkální prjekty Centrum Hldings či idnes.cz. Jedntné měření webvých stránek zajišťuje již něklik let výzkum NetMnitr. V rce 2007 se zapčal s prjektem mnitringu n-line investic (AdMnitring) i kategrizací internetvých serverů. Všechny tyt aktivity (a mnhé další) spadají d aktivit Sdružení pr internetvu reklamu (SPIR), jehž členy jsu jak zástupci médií, zadavatelů, tak mediální a jiné agentury. Penetrace internetu v ČR již překnala 65 % (tedy již většina byvatel ČR). Průměrný uživatel tráví na internetu hdin měsíčně a průměrný pčet návštěvníků měsíčně se blíží k 6 milinům (uživatel z ČR). Za pstupně se zabydlující se paradigma sučasnéh nline marketingu lze zcela jistě značit výknnstní marketing. Jde kmplexní přístup k nline marketingu, kdy se řeší jak kvalita stránek zadavatele (efektivizace webu z hlediska knverzí, User Experience), tak ptimalizace všech zdrjů reklamy na přinášení c nejlepšíh (měřitelnéh!) výsledku. 7

10 Cena internetvé reklamy Ohledně cen internetvé reklamy je situace pdstatně slžitější než v jakémkliv jiném médiu. Důvdem jsu stvky serverů (s různými ceníky), desítky frmátů reklamy a v nepslední řadě i spusta frem, jakými lze reklamu na interentu pjmut. Obecně lze placení za reklamu rzdělit na placení za zbrazení reklamy (CPT), za časvé bdbí (většinu týden) a placení za prkliky (PPC). U některých prduktů je pak mžné, aby zadavatel platil za činnst, kteru uživatel vykná (p prkliku reklamy) na jeh stránkách. Obecně se tent způsb platby za reklamu nazývá PPA (pay per actin) a spadá d něj i např. áffiliate marketing, nicméně ve většině případů naráží na prblém, že ne všechny prdukty si člvěk kupuje přes internet (másl, zubní pasta, atd.). Technické prblémy či nechta médií také nejsu vyjímku. Frmáty Jak tradiční reklamní frmát jsu již dluh pužívány různé frmy bannerů. Bannery mhu bsahvat, krmě brázku, i animaci, flash, interaktivní flash či vide. Zvláště k videbannerům se brací pzrnst marketingvé kmunity (dle prvních testů jsu videbannery schpny budvat pvědmí levněji než televizní spty). SEM K blastem, které zrevlucinalizvali internetvý marketing patří bezespru Search Engine Marketing. Jedná se využití ptenciálu tzv. vyhledávačů (např. Ggle), přičemž SEM lze rzdělit na 2 základní metdy. Tu první je ptimalizace pr vyhledávače (tzv. SEO), kdy se snažíme vlivnit přirzené/rganické výsledky hledání. Du druhu jsu tzv. PPC systémy umžňující (na aukční bázi) kupvat reklamu na základě zadaných klíčvých slv. Pstupem času se tyt reklamní systémy napjené na vyhledávače díky své efektivitě rzrstly d všech částí internetu a dnes se již bavíme kmplexních reklamních sítích. Reklamy (u vyhledávačů textvé/ v reklamních sítích prakticky jakékliv) se zbrazují s velmi dbrým zacílením (dle hledaných klíčvých slv, dle tématu stránek, dle sc-dem, remarketingvě, atp.). 8

11 Sciální sítě Fenménem psledních let jsu sciální sítě. V české republice stjí za zmínku především Facebk (na němž pčet českých prfilů překrčil 3,2 milinu). Úspěch Facebku spčívá především ve velmi prpracvaném systému virálně šířící jakékliv infrmace v rámci tét sciální sítě. V Americe ppulární Twitter v ČR pužívá jen malá skupina lidí (údajně tisíc) tedy se nejedná síť, jež by z marketingvéh hlediska stála v tut chvíli za velku pzrnst. Z statních (mezinárdně známých) hráčů stjí za zmínku ještě specializvaná sciální síť Linkedin (pr kariéru a byznys), která již celsvětvě překrčila 100 milinů uživatelů a v ČR se phybuje kl Sciální sítě umžňují budvat nefrmální vztah se zákazníky a pdprují tak image a PR brandů. Krm th se stávají nejen důležitým zdrjem návštěvnsti stránek, ale začíná se s nimi pmalu pčítat při vypčítávání přadí ve vyhledávačích (SEM), tudíž je kvalitní prezentace na sciálních sítích stále důležitější. Mbilní marketing Mbilní marketing je blast, která je v tut chvíli pvažvaná stále ještě za pdkategrii internetvéh marketingu (ačkliv se spíš jedná širší blast digitálních technlgií). Má hrmný ptenciál (penetrace 95 %), ale její reklamní využití je stále v začátcích. Hlavní důvd je ten, že mbilní perátři jsu velmi patrní, aby své klienty nerušili nevyžádanu reklamu. V sučasné dbě je tak mbilní marketing především vlání zdarma (vyslechne-li si vlající před hvrem reklamu), různých frmách reklamních SMS a MMS sutěží. Zkušební prvz zažívají i TV v mbilech (např. O2 TV). Další věci, které je mžné pužít pr mbilní marketing, jsu např. QR kódy (p něklika letech zažívající renesanci, ale jejich marketingvé využití je stále dsti nejisté) či BlueTth. Prtže přes mbily (a především nvější smartphny) je dnes mžné surfvat p internetu (nejenm na WAPvých stránkách), zaměřuje se nyní marketing/reklama na tut blast. Vznikají nvé mžnsti cílení na uživatele (dle aktuální plhy) a v rámci smart-phnů a tabletů (zjedndušeně přístrjů na bázi Andridu, iosu, atp.) také vzniká zcela nvá marketingvá blast aplikací. Krm her patří k blíbeným aplikacím LBS služby (služby pracující s aktuální plhu) ideálně v kmbinaci se sciálními sítěmi (Fursquare). 9

12 Direct marketing Jednu z nechvalně známých disciplín nline marketingu je direct marketing, jehž neserizní větev překypuje ve SPAM (který všichni tak mc dbře známe v pdbě serizních čínských firem výbrně mluvících česky). Bhužel SPAM kazí pvěst i dbře vyknávanému direkt marketingu (např. v pdbě kvalitníh využití CRM). I přes kvanta SPAMu rčně pslanéh je dbře vedený direct-marketing stále jedna z nejefektivnějších frem reklamy na internetu. Ostatní Internetvý marketing zahrnuje ještě mnh dalších rzličných technik, které zde nebudu zmiňvat. Hlavní prudy nline marketingu jsu zmíněny výše a pdrbnsti lze dhledat v rámci slvníku MediaGurua či na specializvaných serverech na internetu. Na závěr je třeba jen zdůraznit, že internet je pravdu velmi dynamický fenmén a neuplyne rk, kdyby se něc zasádníh neudál (něc nezanikl, nevznikl, překpal, atp.). Je tedy nutné sledvat trendy a kriticky na ně nahlížet (abyste nepdlehli spustě bublin, které mají na netu tendenci se vytvářet). Efektivita Pslední výzkumy GfK v blasti efektivity mediálních kampaní ukazují, že úspěšnst reklamy spčívá v její umírněnsti. Umírněnst reklamy suvisí se změnami na marketingvém trhu, kde se bchdníci snaží prdat své prdukty téměř za každu cenu. Vystření knkurenčníh bje někdy svádí k nadužívání superlativů, cž má z hlediska efektivity častěji negativní účinek. Klíčem k úspěšnému marketingu je dnes spíš užší prpjení s péčí zákazníky. Reklamy, které bsahují titulek slžený ze superlativů, mají 35 až 40 % nižší hdncení ve výknnstních parametrech než reklamy umírněné. Superlativy se dbře uplatňují puze tam, kde je pužití prduktu spjené s kamžitými a intenzivními emcemi. Napak reklamy bsahující přirzenu chválu prduktu půsbí seriózně a vzbuzují důvěru. Na českém marketingvém trhu becně platí, že čím větší značka, tím serióznější a nenucenější reklamu má. Vysku serióznst zákazníci čekávají d reklam týkajících se financí, energií a léků. 10

13 Objem nabídky v prmčních akcích se d rku 2008 zvedl 50 %. Sezónní výprdeje nahradila trvalá nabídka slev a cenvu náladu ppulace zvedly nvě vznikající slevvé prtály. V některých blastech se pak začala systematicky snižvat kvalita, a t v takvé míře, že si zákazníci nemhli nevšimnut. Marketing lze uklidnit nejen pmcí reklam, které budu u zákazníků vzbuzvat důvěru. Důležitá je i péče stávající zákazníky, která by měla seriózním způsbem d reklamy prnikat, přiblížil Martin Mravec, generální ředitel GfK Czech&Slvakia, na knferenci Marketing Management Z průzkumů splečnstí GfK Czech a GfK Slvakia dále vyplývá, že zákazníci nejčastěji přecházejí ke knkurenci z důvdu ceny (41 %), přístupu k zákazníkvi (26 %), kvality (22 %) a vlby jinéh prduktu (15 %). V České republice si nejvíce váží svých zákazníků bchdní řetězce (63 %), banky (40 %) a lékárny (39 %), cž dpvídá i jejich péči zákazníky, který byl zaznamenán u bchdních řetězců (45 %), bank (43 %) a u lékáren (36 %). Na Slvensku si nejvíce váží svých zákazníků bchdní řetězce (59 %), telekmunikační perátři (56 %) a banky (38 %). V případě péče jsu t telekmunikační perátři (53 %), bchdní řetězce (48 %) a banky (41 %). Symblika barev Tvůrcům reklam či internetvých aplikací je velmi dbře znám vliv barev na naše nálady, chvání a myšlení. U barev lze rzlišvat tón, sytst a světlst. Psychlg Max Lüscher pdal důkaz půsbení barev na lidsku psychiku. Barevné prvky jsu čast dkreslvány akustickými vjemy neb výstižnými slgany. Vnímání barev člvěkem závisí na mnha klnstech a pdmínkách. Mezi hlavní patří spektrální slžení dpadajícíh světla a směr jeh dpadu, směr phledu pzrvatele, vlastnsti pvrchu a vlastnsti pzrvatele například kvalita zraku, přizpůsbení klnímu světlu neb věk. Barvy půsbí na pdvědmí člvěka, vlivňují jeh chvání, city i nálady. ^5 Vnímání barev je úzce prvázán s emcemi a fyzilgickými změnami našeh rganismu. Například teplé barvy, mezi než patří část barevnéh spektra d žluté p červenu, zvyšují 11

14 aktivitu rganismu. Zapříčiňují zvýšení krevníh tlaku, stupá napětí ve svalech, zrychluje se nám puls. Teplé barvy také umcňují chuť k jídlu. Studené barvy, tedy dstíny zelené a mdré, rganismus utlumují a zklidňují. Je všebecně znám, že mdrá barva snižuje chuť k jídlu. Krmě těcht všebecně známých reakcí lidskéh těla na jedntlivé barvy, jsu ppsány další asciace, které v nás vyvlávají a jejich vliv na naše těl v tabulce uvedené níže. Jak si můžeme všimnut barvy půsbí jinak na mužsku a žensku ppulaci. Tabulka bsahuje čtyři slupečky pr lepší viditelnst účinků barev, a t: viditelnst, putavst, blíbenst a asciace, jež jsu s jedntlivými barvami spjeny. Červená Odpvídá živtní síle, pcitu vlastní hdnty a sebedůvěry ve vlastní talent a mžnsti. Dělá člvěka hvrnéh, snaživéh, vášnivéh a ddává mu aktivitu při zahálčivsti. ^6 Symblizuje též chuť d živta. Půsbí pvzbudivě, pdněcuje vědmé zážitky a city. Červená barva zrychluje pulz i dech. Její pužití pr naše vědmí nemůže zůstat bez pvšimnutí. Negativní stránku pužití červené barvy však může být její agresivita. Část ppulace ji vnímá jak negativní vliv. Především také ve spjení s násilím neb smrtí. Černá Je symblem smrti, něčeh tajemstvím předenéh. Vyjadřuje také vznešenst a důstjnst. V reklamním průmyslu se čast pužívá při prdeji luxusníh zbží. Nachází se na pačném pólu barevné škály něž bílá. Oprti bílé barvě je mnh výraznější a půsbí velice elegantním djmem. Její pužití zaručuje vysku míru prfesinálníh djmu. Bílá Tat barva navzuje pcit nevinnsti a vznešensti. Půsbí velmi čistě, prt je hjně využívána v reklamách prpagujících prací prstředky. Bílá evkuje v lidech pcit uzdravení. Má však naprst neutrální význam, jež v kmbinaci s jinu barvu může nabývat lehce pzitivníh nádechu. Mdrá Je barvu, která ddává pcit klidu, míru a vyrvnansti. Zlepšuje pcit vnímání. I přest, že 12

15 mdru barvu řadíme mezi barvy chladné, předává pcit důvěry a stability. Výzkumy zjistily, že tat barva je nejblíbenější u všech zkumaných skupin p celém světě. Snad prt, že je barvu harmnie a klidu. Je typická pr lidi rzmýšlející svá slva dříve něž je vyslví a bklpující se malým, leč stálým kruhem přátel. Jak jedna z mála barev půsbí velice dlišně na mužské a ženské phlaví. Ženy ji přikládají symbl nadřazensti, je pr ně čast předpkladem vůdčí sbnsti a symblem tvrdéh bchdu. Růžvá Tat barva vzniká kmbinací červené a bílé. Je tedy prpjením vášně, jež nese červená barva a bílé nevinnsti. Je spjena s rmantickými pcity, něžnstí, rafinvanstí či sladkstí. Lidé, kteří favrizují tut barvu nemají rádi zl, jsu tevření a přátelští. Mhl by se zdát, že růžvu barvu upřednstňují ženy. Výzkumy však ukázaly, že se již dstává d ppředí i citlivější částí mužské ppulace. Nevýhda při využití tét barvy spčívá v její jemnsti. Nedkáže v recipientech vyvlat silnější emce. Žlutá Žlutá je symblem sluneční záře, která vyvlává ptimismus a dbru náladu. Lidé, kteří preferují žlutu barvu při svém výběru, plývají vysku míru kreativity, riginality a velkým mnžstvím fantazie, která dsahuje až spiritistických výšin. Mají vůdčí schpnsti, nedkáží se smířit s pcitem, který je řadí mezi statní d řady. Pužití žluté na místech kam chdí prakticky zaměření lidé (zejména dbrné stránky) je velmi nežáducí, prtže u nich žlutá vyvlá pcity neprfesinálnsti a nemístné phdy. Kde je t napak žáducí, tak t jsu místa, kde p někm něc chcete - třeba, aby zaplatili za nákup v e-shpu apd. Budu mít dbru náladu a ta čísla vezmu určitě jinak, než kdyby byla stránka černá. Oranžvá Vzniká smícháním žluté a červené, tedy i její vlastnsti jsu kmbinací bu atributů. Oranžvá barva v lidech silně evkuje pdzim, zvyšuje dynamičnst a prbuzí pcit tepla. Pr lidi, jejíž blíbenu barvu je ranžvá, je charakteristická názrvá tvrdhlavst. Pevně si stjí za svými názry a mění je puze zřídka. Mají rádi dbrdružství a zábavu. V prvnáni s červenu barvu, není ranžvá natlik agresivní, cž však s sebu nese menší emcinální pržitek při jejím pužití. 13

16 Hnědá Hnědá je barva, kteru mnh lidí, spjuje se symbliku země. Stejně tak jak země symblizuje stabilitu, neměnnst a jisttu. Pr lidi upřednstňující hnědu barvu je typická usedlst a zdpvědnst. Nemají rádi kl sebe vzrušení a raději se phybují ve známém prstředí u rdinnéh krbu. Hnědá nepatří mezi nijak prvkativní barvy. Je zcela neutrální. Zelená Představuje symbl přírdy a zrzení. Leží na hranici mezi studenými a teplými barvami. Výbrně se tedy hdí jak dplněk k jiné barvě. Charakteristická jsu pr ni slva jak vytrvalst, peníze a humr. Tit lidé jsu štědří, rádi utrácejí peníze a milují zábavu. Při rzhdvání mezi dbrem a zlem mají vždy pevně jasn kam danu záležitst zařadit. Nejsu zastánci knzumu a neradi se vyskytují jak sučást davu. Při pužití zelené barvy samstatně, může vyvlávat negativní vjem. Je ttiž čast spjvána v lidské mysli s plazy, mimzemšťany, vdníky a v krajním případě i jedy. Tmut aspektu zabráníme zkmbinváním s jinu barvu. Šedá Půsbí velmi neutrálním djmem. Stejní jsu i lidé, pr něž je nejblíbenější barvu. Neklid a chas, který klem nich prbíhá na ně půsbí jak rušivý element. Jsu velice uzavření d sebe a své názry neradi ventilují na veřejnsti. Tat barva není blíbená mezi lidmi s jasným pstavením ve splečnsti, těmi kteří jsu cílevědmí a zaujímají jasný pstj. Čast v našem pdvědmí bývá spjvána s každdenní všednstí živta, která v sbě nese i nemci, chudbu a zufalství. Není vhdnu vlbu například pr e-shp. Nevhdné zapjení symblů Příliš velká vzdálenst mezi symblem a přisuzvaným významem, ve spjení s daným prduktem i ptenciálně velmi úspěšný symbl se může prjevit jak neúčinný Častá změna symblu, necitlivá změna symblu Nadužívání některých symblů a dtud plynucí ztráta schpnsti přenášet význam Využívání příliš prvplánvých (laciných) symblů Přílišná vykalkulvanst Nahdilý přístup, neprvěřvání Nevhdný pměr vizuál/prdukt 14

17 Pžadavky na symbl a zásady práce se symbly Originalita, nezaměnitelnst Nábj Prpjení brazu a slva Vhdnst symblu pr cílvu skupinu Prmyšlený přístup je zásadní pdmínku Ptřebná je dstatečná zkušenst Pužívat takvu symbliku, která se dá v buducnu dbře mdifikvat Záleží na účelu pužití symblu: a) vysvětlvat vlastnsti výrbku, b) být mluvčím Frma a vizualizace musí dpvídat cílvé skupině Pečlivě vážený pměr vizuál/prdukt Zapjení symblu se dvzuje d strategických cílů a jejich dluhdbsti Výzkum dsahu, frekvence a účinku prpagace jde psuzení významu jedntlivých médií pr prpagaci danéh prduktu při dručení žádanéh pčtu djmů cílvým příjemcům, tj. pskytnutí infrmací c největšímu pčtu ptenciálních zákazníků ve vhdné dbě a při minimálních nákladech. Dsah (N) - pčet různých sb, resp. dmácnstí vystavených určitému prgramu média. - dsah je důležitější, jsu-li na trhu zaváděny nvé výrbky, neb když firma usiluje nvý cílvý trh Frekvence (F) klikrát je sba či dmácnst vystavena zprávě během určitéh časvéh úseku. - je důležitější při silné knkurenci, případně i u zbží, které se čast nakupuje. Účinek (U) - kvalitativní hdnta djmu prstřednictvím danéh média. Celkvý pčet djmů D = N F Vážený celkvý pčet djmů D = N F U 15

18 třeba rzhdnut, klik djmů ptřebuje příjemce k vlivnění jak minimální pčet djmů pr příjemce se uvádějí 3 djmy. výzkum se uskutečňuje na základě výběrvéh šetření byvatelstva, bvykle sbním, písemným neb telefnickým dtazváním. Účinnst prpagace vyjádření th, d jaké míry prpagace splnila plánvané cíle. účinek prpagace je mžn psuzvat jednak z phledu kmunikačníh, kačníh, jednak z phledu prdejníh (přikládána větší důležitst). a.) kmunikační účinek je ptenciální účinek na infrmvanst zákazníků, na jejich znalsti, pstje, preference, záměr nakupit. Přímé hdncení - sptřebitel hdntí reklamu bdvě. - prakticky se pstupuje tak, že je plžen něklik dílčích tázek zaměřených na nějaký prjev účinku a sptřebitelé bdují dpvědi něklikabdvu stupnicí. - sučet bdů pak kvantifikuje celkvý účinek reklamy. - Př. hdncení účinku reklamy při plžení 10 tázek, na každu maximálně 10 bdů: - kmunikační účinek lze vyhdncvat i některými testy (např. test změn). Prtfli test - sptřebitelé jsu p určitu dbu vystaveni prtfliu reklamy a pak dtazváni na všechny druhy reklamy a jejich bsah. - z dpvědí je zřejmé, jak ta která reklama zapůsbila. 16

19 Labratrní test - test je zalžen na měření fyzilgických reakcí (pulz, krevní tlak, pcení, rzšiřvání zrnic) pmcí přístrjů. - testuje se tak puze vyvlání pzrnsti, ne však názry a úmysly. b.) prdejní účinek měření účinku na prdej je btížnější než měření účinku kmunikačníh, nebť krmě prpagace vlivňuje prdej řada dalších faktrů, jak je cena, dstupnst, knkurence atd. testvání reklam je u dbrých reklamních agentur běžnu záležitstí. je však ke škdě, že jen málkdy na testvání naváže i zhdncení účinku reklamy, cž by měl být cílvý úkl. v případě, kdy jsu investvané finanční prstředky d prpagace vysce prduktivní, dpručuje se výdaje ještě zvýšit. Př. při prvnání účinnsti prpagace (reklamy) firem prdávajících stejný výrbek za zhruba stejnu cenu lze pužít výpčet: účinnst prpagace = % % pdíl firmy na trhu pdíl firmy na prpagaci velmi čast se testuje prpagace, především reklama, splečně s cenu prduktu. Např. testvání třech úrvní reklamy a dvu cenvých úrvní na něklika dílčích trzích: Reklama velká malá žádná velká malá žádná Cena nízká nízká nízká vyská vyská vyská 17

20 Světvý veletrh biprduktů Celsvětvě nejbsáhlejší přehlídku trendů a invací z bisektru najdu dbrní návštěvníci na světvém veletrhu biptravin v Nrimberku. K nejdůležitějším důvdům návštěvy veletrhu, kter ým se v únru zahajuje rk v bru, patří pr nákupčí vyhledávání nvinek pr vlastní srtiment. Během čtyř veletržních dnů se dbrná veřejnst může seznámit s ucelenu nabídku eklgickéh zemědělství d biptravin (surviny, vce, zelenina, lahůdky, pečiv, mas, mléčné výrbky, atd.) přes binápje (limnády, piv, vín) až p přírdní zbží (hračky, dárky, dplňky d dmácnsti). Bifach není puze veletrhem biptravin a biprduktů, je t také jedinečná akce s dbrnými semináři, přednáškami, ficiálními i neficiálními setkáními. Jedná se celsvětvě největší burzu pr výměnu vědmstí a infrmací. Dal by se říci, že v průběhu BiFachu, celé brvské výstaviště i celý Nrimberk, žije ve znamení BIO. Nikde jinde na světě neptkáte na jednm místě tlik důležitých lidí d plitiků, prfesrů, přes bchdníky až p ekzemědělce a bisptřebitele, kteří se zabývají neb mají zájem eklgické zemědělství, zdravý živtní styl a přírdní ksmetiku. Většina států světa je zde zastupena reprezentativní nárdní expzicí. Také Česká republika bude v rce 2012 zastupena nárdní expzicí, která je umístěna v hale 5, stánek Pd záštitu Ministerstva zemědělství se zde představí 9 českých firem, dalších pět se prezentuje na samstatných stáncích. Seznam všech vystavvatelů naleznete na 18

21 Pznámky 19

22 Dpručená literatura Křížek, Z., Crha, I. Živt s reklamu. Grada, Praha 2002, 1. vyd., 168 s., ISBN Svbda, V. Crprate Identity. Skripta UTB ve Zlíně. Zlín 2003, 1. vyd., 67 s., ISBN Chmel, Z. Prpagace, Public relatins, Media. Ante Brn, Brn 1997, 1. vyd., 80 s., ISBN

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků MasterCard Obchdník rku 2015 pravidla hdncení bchdníků 1. POŘADATEL A GENERÁLNÍ PARTNER Generálním partnerem sutěže MasterCard Obchdník rku 2015 (dále jen sutěž) je splečnst MasterCard Eurpe sprl, rganizační

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů Tiskvá zpráva Praha, 9. ledna 2009 Pr ty, kd t s hudbu myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcvým OLED displejem nabízí zábavu bez kmprmisů Unikátní WALKMAN řady W ve stylu sluchátek přináší svbzující

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem Tiskvá zpráva Praha, duben 2008 Vyrben pr váš televizr BRAVIA : nvé flexibilní DVD rekrdéry s pevným diskem Mžnst připjení HDD videkamery pr přímé digitální kpírvání* Funkce X-Pict Stry pr vytváření pkrčilých

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky Marketingvá strategie rzvje CR v reginu Jeseníky Mgr. Taťána Karáskv skvá Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě XIII. I. Mezinárdn rdní klkvium regináln lních vědách, v Břetice

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury Manuál Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury S s = 62 370 mm 2 210 mm A4 Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

10 oblastí práce se sociálními sítěmi str

10 oblastí práce se sociálními sítěmi str DIPLOMOVA PRÁCE Ondřej Fejfar Pdpra RunCzech běžecké ligy s využitím sciálních sítích 10 blastí práce se sciálními sítěmi str. 32 41 Metdika se vyváženě věnuje třem aspektům práce se sciálními sítěmi:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

BEZPEČNOST ÚDRŽBA ELEKTŘINA

BEZPEČNOST ÚDRŽBA ELEKTŘINA BEZPEČNOST ÚDRŽBA ELEKTŘINA 1. téma: Bezpečnst práce při údržbě a pravárenství 2. téma: Bezpečná práce s elektrickým zařízením Výtvarná sutěž pr žáky základních škl a nižších stupňů víceletých gymnázií

Více

INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY

INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY Tent manuál shrnuje základní infrmace třináctém rčníku cenění MasterCard Obchdník rku a přináší něklik tipů pr bchdníky, jak pdpřit hlasvání veřejnsti a získat vítězství

Více

Skvělý HD obraz pro každého Elegantní nová řada BRAVIA S4000

Skvělý HD obraz pro každého Elegantní nová řada BRAVIA S4000 Tiskvá zpráva Praha, červen 2008 Skvělý HD braz pr každéh Elegantní nvá řada BRAVIA S4000 Čtyři rzměry brazvky úhlpříčka až 40 palců Nvý design sft-line vycházející z knceptu draw the LINE 1080p Full HD*

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Nové video MP3 přehrávače WALKMAN Bluetooth řady NWZ-A820 s technologií Bluetooth stereo - velký displej a dlouhá výdrž akumulátoru-

Nové video MP3 přehrávače WALKMAN Bluetooth řady NWZ-A820 s technologií Bluetooth stereo - velký displej a dlouhá výdrž akumulátoru- Tiskvá zpráva 21. únra 2008 Nvé vide MP3 přehrávače WALKMAN Bluetth řady NWZ-A820 s technlgií Bluetth stere - velký displej a dluhá výdrž akumulátru- Jasný a čistý braz na 2,4palcvém displeji s rzlišením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Všeobecné podmínky na rok 2015

Všeobecné podmínky na rok 2015 Všebecné pdmínky na rk 2015 2. ledna 2015 Svbdný mnitr s.r.. www.svbdnymnitr.cz Pbřežní 18/16, Karlín, 186 00 Praha 8; T: +420 734 605 611; denik@svbdnymnitr.cz; inzerce@svbdnymnitr.cz IČ: 030 40 682;

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015 Návrh rámcvéh pstupu a knceptu implementace standardů taxi MODRÝ ANDĚl s.r.., srpen 2015 Obsah Prhlášení a mtivace k návrhům standardů 3 Návrh rámcvéh knceptu zavedení standardů 4 Pdrbnější rzpad realizačních

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

svět wi- fi bez hesel

svět wi- fi bez hesel svět wi- fi bez hesel Úvdní infrmace Příklad HW řešení pr stadiny SW pr stadiny c MIIA umžňuje Jak s wi- fi htspty mim stadiny MIIA představení Jak t funguje MneLzace ISP klik s MIIA zvednut Závěr Obsah

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více