Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců"

Transkript

1 Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

2 Srdečně Vás vítáme na dnešním semináři TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. pskytuje prfesinální služby v blasti vzdělávání dspělých d rku Ze dvu šklících center v Ostravě a Praze připravujeme vzdělávací akce pr klienty z celé České republiky. Naše aktivity jsu zaměřeny d blastí sbnstníh, pčítačvéh a jazykvéh vzdělávání. Naše splečnst je akreditvána Ministerstvem vnitra ČR. V blasti pčítačvých kurzů jsme akreditváni Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy. Jsme také testvacím střediskem ECDL. Jedním z hlavních cílů naší splečnsti je pdpra sbníh růstu jedntlivců i celých týmů. K naplnění těcht cílů nám také pmáhá splupráce s dalšími rganizacemi v rámci prjektů Evrpské unie. Tvrbu a realizací grantvých prjektů se zabýváme již d rku V sučasné dbě je velká část našich aktivit směrvána k rzvji lidských zdrjů prstřednictvím ESF v ČR ve splupráci s významnými zaměstnavateli v reginech celé České republiky. Splečnst TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. ve splupráci s realizačním týmem Vaší splečnsti připravila tent seminář, který je navržen dle vzdělávacích ptřeb účastníků cílvé skupiny. Vážíme si důvěry Vás všech.

3 Obsah Reklama... 3 Druhy reklamy... 3 Reklama pdle kategrie... 4 Reklama pdle účelu... 5 Cíle reklamy... 5 Vlastnsti efektivníh reklamníh slganu... 5 Metdy klamavé reklamy... 6 Reklama a její pr a prti... 6 Obhajba reklamy... 6 Kritika reklamy... 6 Reklama na internetu... 6 Situace na trhu... 7 Cena internetvé reklamy... 8 Frmáty... 8 SEM... 8 Sciální sítě... 9 Mbilní marketing... 9 Direct marketing Ostatní Efektivita Symblika barev Červená Černá Bílá Mdrá Růžvá Žlutá Oranžvá Hnědá Zelená Šedá

4 Nevhdné zapjení symblů Výzkum dsahu, frekvence a účinku prpagace Účinnst prpagace Světvý veletrh biprduktů Pznámky Dpručená literatura

5 Reklama Reklama je jakákliv placená i neplacená frma prpagace výrbku, služby, splečnsti, bchdní značky neb myšlenky mající za cíl především zvýšení prdeje. Reklama může být televizní, nvinvá, internetvá, rzhlasvá, plakátvá neb jiná. Reklama je také známá pd mderním pjmem marketingvá kampaň tent výraz se pužívá, když bchdník (becněji nabízející) využije něklik kmunikačních kanálů zárveň neb jejich kmbinaci. Například rzhlasvá reklama může vysvětlvat televizní spt apd. Slv reklama vznikl z latinskéh reklamare (znvu křičeti), cž dpvídal bchdní kmunikaci v dbě, kdy nebyl k dispzici rzhlas, televize neb dknce internet. Dnešní definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v rce 1995, říká, že reklamu se rzumí přesvědčvací prces, kterým jsu hledáni uživatelé zbží, služeb neb myšlenek prstřednictvím kmunikačních médií. Druhy reklamy ATL reklama BTL reklama Televizní reklama Tiskvá reklama (inzerát, akční leták) Rzhlasvé spty Spty v kinech OOH reklama (plakáty, billbardy, atypické reklamní plchy - štíty dmů, plty apd.) Sptřebitelské sutěže Direct mail Telemarketing Internetvá reklama (bannervá reklama, kntextvá reklama, SEO) Internetvu reklamu se rzumí přilákat na své webvé stránky c nejvíce návštěvníků, nejvíce pužívanu metdu, jak tht dcílit, je tzv. SEO (Search Engine Optimizatin). Tat metda je také nejvýuživanější hlavně prt, že je zdarma a nedá se vlivnit finančními prstředy. Prt záleží na každém, jak se d tét vědy pnří, a začne s n-page neb ff-page 3

6 ptimalizací svých webvých stránek. Jelikž se reklama na internetu každým dnem rzrůstá, a čím dál více předbíhá pdíl na trhu venkvních reklam (billbardy, reklamní tabule, aj.) má SEO velku váhu a může Vašemu pdnikání pravdu pmci. Pkud vlastníte kmeční webvé stránky, a nephybujete se v tét branži (tvrba www stránek, kódvání), dpručuji si nechat udělat nezávaznu kalkulaci na SEO Vašich webvých stránek pr Váš knkrétní br, např. u splečnstí, které se zabývají reklamní činnstí, jak tvrba webvých stránek, internetvu reklamu, aj. Investice d SEO se bvykle rychle vracejí, v pdbě zvýšení pčtu návštěvníků Vašich webvých stránek a tím i bjednávek služeb či prduktů. Velice účinné jsu také reklamní systémy d splečnstí Ggle a Seznam. Ggle nabízí reklamní systém Adwrds, Seznam pak Sklik. Tyt reklamní systémy jsu již placené, a platí se za kliknutí na Vaši reklamu (PPC = Pay Per Click), ne za zbrazení. S těmit systémy se dají vytvářet rzsáhlé reklamní kampaně navazující např. na venkvní reklamu, a tímt ji pdpřit i na internetu. Světelná reklama - Jedná se světlený reklamní panel, který má prpagační a infrmační funkci. Tat reklama se umísťuje před bchdní dmy, čerpací stanice, malé bchdy i administrativní budvy. Instaluje se na reklamní věže neb na střechy či stěny budv. Využívá se venku i ve vnitřních prstrách. Mbilní reklama (reklama na autech, dpravních prstředcích apd.) Alternativní média (chdící reklama, City Light vitríny, reklamy vlečené letadlem, městský mbiliář - lavičky, zastávky MHD, hdiny, digitální teplměry, atd.) Prpagační předměty (např. trička neb prpisky s nápisem neb lgem prpagvané firmy atd.) Reklama pdle kategrie Reklama rientvaná na sptřebitele - má za úkl získat nvé zákazníky a psílit "věrnst" stávajících uživatelů Reklama rientvaná na prdukt - snaží se zvýšit dbyt výrbků, ppř. znamuje zavedení nvéh prduktu na trh 4

7 Reklama rientvaná na trh - snaží se slvit určitu "cílvu skupinu" uživatelů Reklama rientvaná na vlastní pdnik - pkuší se změnit image firmy v čích veřejnsti Reklama pdle účelu Infrmativní reklama (infrmuje nvých prduktech, akcích,...) Přesvědčvací reklama (dává důraz na značku, pdněcuje zákazníky k rychlé kupi) Připmínací reklama (připmíná, kde si určitý výrbek mhu zákazníci kupit, neb d kdy si h mhu kupit) Reklama na důležité věci, jak např.na třídění dpadků Cíle reklamy tvrba zisku tvrba silné značky zvýšení pptávky psílení pzice na trhu zlepšvání pvěsti firmy pzitivní image mtivace vlastních pracvníků rzšíření distribuční sítě Vlastnsti efektivníh reklamníh slganu Reklamní slgan by měl být riginální, nápaditý, putavý a výstižný. Reklamní slgan by měl být stručný, krátký, srzumitelný a lehce zapamatvatelný. Reklamní slgan by měl sdělvat výhdy prduktu neb značky. Reklamní slgan by měl pskytvat sptřebiteli důležitý užitek neb řešení. Reklamní slgan by měl uputat pzrnst a vyvlat tuhu sptřebitele p ptřebě. Reklamní slgan by měl dát sptřebiteli pcit spkjensti se značku, prduktem či službu. Vaše paní neumí vařit? Nechte si ji dma pr ptěšení a k nám chďte na bědy. (vývěska v jedné chicagské restauraci) 5

8 Metdy klamavé reklamy Reklama navzuje, že bez kupě zbží můžete utrpět vážnu újmu vy, neb vaše děti. Reklama prklamuje vlastnsti, které výrbek nemá neb mít nemůže. Reálné slžení výrbku nedpvídá slžení uvedenému na balu. Vybrazení na balu výrbku naprst nedpvídá bsahu balení. Reklama a její pr a prti Obhajba reklamy má infrmativní pvahu - určuje ceny výrbků v prdeji, míst prdeje výrbku apd., čímž usnadňují rzhdvání zákazníka pdpruje sutěžení a psiluje knkurenci (firmy pak nemají tak velku tržní sílu) mžnst, jak může nvá firma přilákat zákazníky Kritika reklamy vlivňuje racinální chvání sptřebitele a jeh preference (má víc psychlgický, jak infrmativní charakter) z reklamy nelze rzpznat kvalitu výrbku navzuje u sptřebitelů klamné představy zabraňuje sutěžení - přesvědčuje, že prezentvaný výrbek se zásadně liší d těch knkurenčních, čímž u sptřebitele vytváří neelasticku pptávku Reklama na internetu Jinak také nazývaná n-line reklama, využívá tzv. bannerů. Výhdu umístění reklamy na internet je velice přesné cílení pr určitu skupinu. Bannery lze umístit puze na stránky se zaměřením na stejné prdukty neb k článkům se stejnu tématiku. Lze je také zbrazvat uživatelům, kteří splňují určitá kritéria (jak je například věk, míst bydliště neb zájmvé bry). Nevýhdu však je, že na internetu nedkážeme pstihnut skupinu, která nevyužívá internet. Ta je v dnešní dbě velmi malá. Stejně jak u televizní reklamy je mžné využívat širkéh spektra multimediálních prvků, jakými je text, zvuky, brázky neb třeba také 6

9 animace. Na rzdíl d bsahu televizníh je ale internetvý bsah interaktivní. Kliknutím na banner se zájemci dstanu na webvé stránky. Pmcí reklamy na internetu dchází ke zvyšvání pvědmí uživatelů značce, psiluje celkvu image firmy, ale také zvyšuje celkvu návštěvnst stránek. Nevýhdu reklamy umístěné na internetu je tzv. bannervá slepta. Díky tmu, že internet je zahlcen reklamu. dchází u uživatelů internetu k jejich ignrvání a přehlížení. On-line reklamu můžeme rzdělit d dvu kategrií. Na bannery statické., tedy reklamu, která bsahuje puze jeden nephyblivý brázek a za druhé na flashvé bannery. Reklama je kncipvána buď jak krátký film neb krátká animace, u které se braz celkvě mění neb jeh části jsu phyblivé. Situace na trhu V České republice na internetu (z hlediska návštěvnsti) stále dminuje lkální prtál Seznam.cz a jeh služby (Nvinky.cz, Mapy.cz, .cz, Stream.cz atp.). Ostatní medailvé pzice již bsazují nejúspěšnější glbální hráči sciální síť Facebk a Ggle (splu s YuTube). Bhužel však tyt servery nejsu měřeny ficiální česku metdiku (NetMnitrem), takže se jejich přadí dá puze dhadvat. Následují pět lkální prjekty Centrum Hldings či idnes.cz. Jedntné měření webvých stránek zajišťuje již něklik let výzkum NetMnitr. V rce 2007 se zapčal s prjektem mnitringu n-line investic (AdMnitring) i kategrizací internetvých serverů. Všechny tyt aktivity (a mnhé další) spadají d aktivit Sdružení pr internetvu reklamu (SPIR), jehž členy jsu jak zástupci médií, zadavatelů, tak mediální a jiné agentury. Penetrace internetu v ČR již překnala 65 % (tedy již většina byvatel ČR). Průměrný uživatel tráví na internetu hdin měsíčně a průměrný pčet návštěvníků měsíčně se blíží k 6 milinům (uživatel z ČR). Za pstupně se zabydlující se paradigma sučasnéh nline marketingu lze zcela jistě značit výknnstní marketing. Jde kmplexní přístup k nline marketingu, kdy se řeší jak kvalita stránek zadavatele (efektivizace webu z hlediska knverzí, User Experience), tak ptimalizace všech zdrjů reklamy na přinášení c nejlepšíh (měřitelnéh!) výsledku. 7

10 Cena internetvé reklamy Ohledně cen internetvé reklamy je situace pdstatně slžitější než v jakémkliv jiném médiu. Důvdem jsu stvky serverů (s různými ceníky), desítky frmátů reklamy a v nepslední řadě i spusta frem, jakými lze reklamu na interentu pjmut. Obecně lze placení za reklamu rzdělit na placení za zbrazení reklamy (CPT), za časvé bdbí (většinu týden) a placení za prkliky (PPC). U některých prduktů je pak mžné, aby zadavatel platil za činnst, kteru uživatel vykná (p prkliku reklamy) na jeh stránkách. Obecně se tent způsb platby za reklamu nazývá PPA (pay per actin) a spadá d něj i např. áffiliate marketing, nicméně ve většině případů naráží na prblém, že ne všechny prdukty si člvěk kupuje přes internet (másl, zubní pasta, atd.). Technické prblémy či nechta médií také nejsu vyjímku. Frmáty Jak tradiční reklamní frmát jsu již dluh pužívány různé frmy bannerů. Bannery mhu bsahvat, krmě brázku, i animaci, flash, interaktivní flash či vide. Zvláště k videbannerům se brací pzrnst marketingvé kmunity (dle prvních testů jsu videbannery schpny budvat pvědmí levněji než televizní spty). SEM K blastem, které zrevlucinalizvali internetvý marketing patří bezespru Search Engine Marketing. Jedná se využití ptenciálu tzv. vyhledávačů (např. Ggle), přičemž SEM lze rzdělit na 2 základní metdy. Tu první je ptimalizace pr vyhledávače (tzv. SEO), kdy se snažíme vlivnit přirzené/rganické výsledky hledání. Du druhu jsu tzv. PPC systémy umžňující (na aukční bázi) kupvat reklamu na základě zadaných klíčvých slv. Pstupem času se tyt reklamní systémy napjené na vyhledávače díky své efektivitě rzrstly d všech částí internetu a dnes se již bavíme kmplexních reklamních sítích. Reklamy (u vyhledávačů textvé/ v reklamních sítích prakticky jakékliv) se zbrazují s velmi dbrým zacílením (dle hledaných klíčvých slv, dle tématu stránek, dle sc-dem, remarketingvě, atp.). 8

11 Sciální sítě Fenménem psledních let jsu sciální sítě. V české republice stjí za zmínku především Facebk (na němž pčet českých prfilů překrčil 3,2 milinu). Úspěch Facebku spčívá především ve velmi prpracvaném systému virálně šířící jakékliv infrmace v rámci tét sciální sítě. V Americe ppulární Twitter v ČR pužívá jen malá skupina lidí (údajně tisíc) tedy se nejedná síť, jež by z marketingvéh hlediska stála v tut chvíli za velku pzrnst. Z statních (mezinárdně známých) hráčů stjí za zmínku ještě specializvaná sciální síť Linkedin (pr kariéru a byznys), která již celsvětvě překrčila 100 milinů uživatelů a v ČR se phybuje kl Sciální sítě umžňují budvat nefrmální vztah se zákazníky a pdprují tak image a PR brandů. Krm th se stávají nejen důležitým zdrjem návštěvnsti stránek, ale začíná se s nimi pmalu pčítat při vypčítávání přadí ve vyhledávačích (SEM), tudíž je kvalitní prezentace na sciálních sítích stále důležitější. Mbilní marketing Mbilní marketing je blast, která je v tut chvíli pvažvaná stále ještě za pdkategrii internetvéh marketingu (ačkliv se spíš jedná širší blast digitálních technlgií). Má hrmný ptenciál (penetrace 95 %), ale její reklamní využití je stále v začátcích. Hlavní důvd je ten, že mbilní perátři jsu velmi patrní, aby své klienty nerušili nevyžádanu reklamu. V sučasné dbě je tak mbilní marketing především vlání zdarma (vyslechne-li si vlající před hvrem reklamu), různých frmách reklamních SMS a MMS sutěží. Zkušební prvz zažívají i TV v mbilech (např. O2 TV). Další věci, které je mžné pužít pr mbilní marketing, jsu např. QR kódy (p něklika letech zažívající renesanci, ale jejich marketingvé využití je stále dsti nejisté) či BlueTth. Prtže přes mbily (a především nvější smartphny) je dnes mžné surfvat p internetu (nejenm na WAPvých stránkách), zaměřuje se nyní marketing/reklama na tut blast. Vznikají nvé mžnsti cílení na uživatele (dle aktuální plhy) a v rámci smart-phnů a tabletů (zjedndušeně přístrjů na bázi Andridu, iosu, atp.) také vzniká zcela nvá marketingvá blast aplikací. Krm her patří k blíbeným aplikacím LBS služby (služby pracující s aktuální plhu) ideálně v kmbinaci se sciálními sítěmi (Fursquare). 9

12 Direct marketing Jednu z nechvalně známých disciplín nline marketingu je direct marketing, jehž neserizní větev překypuje ve SPAM (který všichni tak mc dbře známe v pdbě serizních čínských firem výbrně mluvících česky). Bhužel SPAM kazí pvěst i dbře vyknávanému direkt marketingu (např. v pdbě kvalitníh využití CRM). I přes kvanta SPAMu rčně pslanéh je dbře vedený direct-marketing stále jedna z nejefektivnějších frem reklamy na internetu. Ostatní Internetvý marketing zahrnuje ještě mnh dalších rzličných technik, které zde nebudu zmiňvat. Hlavní prudy nline marketingu jsu zmíněny výše a pdrbnsti lze dhledat v rámci slvníku MediaGurua či na specializvaných serverech na internetu. Na závěr je třeba jen zdůraznit, že internet je pravdu velmi dynamický fenmén a neuplyne rk, kdyby se něc zasádníh neudál (něc nezanikl, nevznikl, překpal, atp.). Je tedy nutné sledvat trendy a kriticky na ně nahlížet (abyste nepdlehli spustě bublin, které mají na netu tendenci se vytvářet). Efektivita Pslední výzkumy GfK v blasti efektivity mediálních kampaní ukazují, že úspěšnst reklamy spčívá v její umírněnsti. Umírněnst reklamy suvisí se změnami na marketingvém trhu, kde se bchdníci snaží prdat své prdukty téměř za každu cenu. Vystření knkurenčníh bje někdy svádí k nadužívání superlativů, cž má z hlediska efektivity častěji negativní účinek. Klíčem k úspěšnému marketingu je dnes spíš užší prpjení s péčí zákazníky. Reklamy, které bsahují titulek slžený ze superlativů, mají 35 až 40 % nižší hdncení ve výknnstních parametrech než reklamy umírněné. Superlativy se dbře uplatňují puze tam, kde je pužití prduktu spjené s kamžitými a intenzivními emcemi. Napak reklamy bsahující přirzenu chválu prduktu půsbí seriózně a vzbuzují důvěru. Na českém marketingvém trhu becně platí, že čím větší značka, tím serióznější a nenucenější reklamu má. Vysku serióznst zákazníci čekávají d reklam týkajících se financí, energií a léků. 10

13 Objem nabídky v prmčních akcích se d rku 2008 zvedl 50 %. Sezónní výprdeje nahradila trvalá nabídka slev a cenvu náladu ppulace zvedly nvě vznikající slevvé prtály. V některých blastech se pak začala systematicky snižvat kvalita, a t v takvé míře, že si zákazníci nemhli nevšimnut. Marketing lze uklidnit nejen pmcí reklam, které budu u zákazníků vzbuzvat důvěru. Důležitá je i péče stávající zákazníky, která by měla seriózním způsbem d reklamy prnikat, přiblížil Martin Mravec, generální ředitel GfK Czech&Slvakia, na knferenci Marketing Management Z průzkumů splečnstí GfK Czech a GfK Slvakia dále vyplývá, že zákazníci nejčastěji přecházejí ke knkurenci z důvdu ceny (41 %), přístupu k zákazníkvi (26 %), kvality (22 %) a vlby jinéh prduktu (15 %). V České republice si nejvíce váží svých zákazníků bchdní řetězce (63 %), banky (40 %) a lékárny (39 %), cž dpvídá i jejich péči zákazníky, který byl zaznamenán u bchdních řetězců (45 %), bank (43 %) a u lékáren (36 %). Na Slvensku si nejvíce váží svých zákazníků bchdní řetězce (59 %), telekmunikační perátři (56 %) a banky (38 %). V případě péče jsu t telekmunikační perátři (53 %), bchdní řetězce (48 %) a banky (41 %). Symblika barev Tvůrcům reklam či internetvých aplikací je velmi dbře znám vliv barev na naše nálady, chvání a myšlení. U barev lze rzlišvat tón, sytst a světlst. Psychlg Max Lüscher pdal důkaz půsbení barev na lidsku psychiku. Barevné prvky jsu čast dkreslvány akustickými vjemy neb výstižnými slgany. Vnímání barev člvěkem závisí na mnha klnstech a pdmínkách. Mezi hlavní patří spektrální slžení dpadajícíh světla a směr jeh dpadu, směr phledu pzrvatele, vlastnsti pvrchu a vlastnsti pzrvatele například kvalita zraku, přizpůsbení klnímu světlu neb věk. Barvy půsbí na pdvědmí člvěka, vlivňují jeh chvání, city i nálady. ^5 Vnímání barev je úzce prvázán s emcemi a fyzilgickými změnami našeh rganismu. Například teplé barvy, mezi než patří část barevnéh spektra d žluté p červenu, zvyšují 11

14 aktivitu rganismu. Zapříčiňují zvýšení krevníh tlaku, stupá napětí ve svalech, zrychluje se nám puls. Teplé barvy také umcňují chuť k jídlu. Studené barvy, tedy dstíny zelené a mdré, rganismus utlumují a zklidňují. Je všebecně znám, že mdrá barva snižuje chuť k jídlu. Krmě těcht všebecně známých reakcí lidskéh těla na jedntlivé barvy, jsu ppsány další asciace, které v nás vyvlávají a jejich vliv na naše těl v tabulce uvedené níže. Jak si můžeme všimnut barvy půsbí jinak na mužsku a žensku ppulaci. Tabulka bsahuje čtyři slupečky pr lepší viditelnst účinků barev, a t: viditelnst, putavst, blíbenst a asciace, jež jsu s jedntlivými barvami spjeny. Červená Odpvídá živtní síle, pcitu vlastní hdnty a sebedůvěry ve vlastní talent a mžnsti. Dělá člvěka hvrnéh, snaživéh, vášnivéh a ddává mu aktivitu při zahálčivsti. ^6 Symblizuje též chuť d živta. Půsbí pvzbudivě, pdněcuje vědmé zážitky a city. Červená barva zrychluje pulz i dech. Její pužití pr naše vědmí nemůže zůstat bez pvšimnutí. Negativní stránku pužití červené barvy však může být její agresivita. Část ppulace ji vnímá jak negativní vliv. Především také ve spjení s násilím neb smrtí. Černá Je symblem smrti, něčeh tajemstvím předenéh. Vyjadřuje také vznešenst a důstjnst. V reklamním průmyslu se čast pužívá při prdeji luxusníh zbží. Nachází se na pačném pólu barevné škály něž bílá. Oprti bílé barvě je mnh výraznější a půsbí velice elegantním djmem. Její pužití zaručuje vysku míru prfesinálníh djmu. Bílá Tat barva navzuje pcit nevinnsti a vznešensti. Půsbí velmi čistě, prt je hjně využívána v reklamách prpagujících prací prstředky. Bílá evkuje v lidech pcit uzdravení. Má však naprst neutrální význam, jež v kmbinaci s jinu barvu může nabývat lehce pzitivníh nádechu. Mdrá Je barvu, která ddává pcit klidu, míru a vyrvnansti. Zlepšuje pcit vnímání. I přest, že 12

15 mdru barvu řadíme mezi barvy chladné, předává pcit důvěry a stability. Výzkumy zjistily, že tat barva je nejblíbenější u všech zkumaných skupin p celém světě. Snad prt, že je barvu harmnie a klidu. Je typická pr lidi rzmýšlející svá slva dříve něž je vyslví a bklpující se malým, leč stálým kruhem přátel. Jak jedna z mála barev půsbí velice dlišně na mužské a ženské phlaví. Ženy ji přikládají symbl nadřazensti, je pr ně čast předpkladem vůdčí sbnsti a symblem tvrdéh bchdu. Růžvá Tat barva vzniká kmbinací červené a bílé. Je tedy prpjením vášně, jež nese červená barva a bílé nevinnsti. Je spjena s rmantickými pcity, něžnstí, rafinvanstí či sladkstí. Lidé, kteří favrizují tut barvu nemají rádi zl, jsu tevření a přátelští. Mhl by se zdát, že růžvu barvu upřednstňují ženy. Výzkumy však ukázaly, že se již dstává d ppředí i citlivější částí mužské ppulace. Nevýhda při využití tét barvy spčívá v její jemnsti. Nedkáže v recipientech vyvlat silnější emce. Žlutá Žlutá je symblem sluneční záře, která vyvlává ptimismus a dbru náladu. Lidé, kteří preferují žlutu barvu při svém výběru, plývají vysku míru kreativity, riginality a velkým mnžstvím fantazie, která dsahuje až spiritistických výšin. Mají vůdčí schpnsti, nedkáží se smířit s pcitem, který je řadí mezi statní d řady. Pužití žluté na místech kam chdí prakticky zaměření lidé (zejména dbrné stránky) je velmi nežáducí, prtže u nich žlutá vyvlá pcity neprfesinálnsti a nemístné phdy. Kde je t napak žáducí, tak t jsu místa, kde p někm něc chcete - třeba, aby zaplatili za nákup v e-shpu apd. Budu mít dbru náladu a ta čísla vezmu určitě jinak, než kdyby byla stránka černá. Oranžvá Vzniká smícháním žluté a červené, tedy i její vlastnsti jsu kmbinací bu atributů. Oranžvá barva v lidech silně evkuje pdzim, zvyšuje dynamičnst a prbuzí pcit tepla. Pr lidi, jejíž blíbenu barvu je ranžvá, je charakteristická názrvá tvrdhlavst. Pevně si stjí za svými názry a mění je puze zřídka. Mají rádi dbrdružství a zábavu. V prvnáni s červenu barvu, není ranžvá natlik agresivní, cž však s sebu nese menší emcinální pržitek při jejím pužití. 13

16 Hnědá Hnědá je barva, kteru mnh lidí, spjuje se symbliku země. Stejně tak jak země symblizuje stabilitu, neměnnst a jisttu. Pr lidi upřednstňující hnědu barvu je typická usedlst a zdpvědnst. Nemají rádi kl sebe vzrušení a raději se phybují ve známém prstředí u rdinnéh krbu. Hnědá nepatří mezi nijak prvkativní barvy. Je zcela neutrální. Zelená Představuje symbl přírdy a zrzení. Leží na hranici mezi studenými a teplými barvami. Výbrně se tedy hdí jak dplněk k jiné barvě. Charakteristická jsu pr ni slva jak vytrvalst, peníze a humr. Tit lidé jsu štědří, rádi utrácejí peníze a milují zábavu. Při rzhdvání mezi dbrem a zlem mají vždy pevně jasn kam danu záležitst zařadit. Nejsu zastánci knzumu a neradi se vyskytují jak sučást davu. Při pužití zelené barvy samstatně, může vyvlávat negativní vjem. Je ttiž čast spjvána v lidské mysli s plazy, mimzemšťany, vdníky a v krajním případě i jedy. Tmut aspektu zabráníme zkmbinváním s jinu barvu. Šedá Půsbí velmi neutrálním djmem. Stejní jsu i lidé, pr něž je nejblíbenější barvu. Neklid a chas, který klem nich prbíhá na ně půsbí jak rušivý element. Jsu velice uzavření d sebe a své názry neradi ventilují na veřejnsti. Tat barva není blíbená mezi lidmi s jasným pstavením ve splečnsti, těmi kteří jsu cílevědmí a zaujímají jasný pstj. Čast v našem pdvědmí bývá spjvána s každdenní všednstí živta, která v sbě nese i nemci, chudbu a zufalství. Není vhdnu vlbu například pr e-shp. Nevhdné zapjení symblů Příliš velká vzdálenst mezi symblem a přisuzvaným významem, ve spjení s daným prduktem i ptenciálně velmi úspěšný symbl se může prjevit jak neúčinný Častá změna symblu, necitlivá změna symblu Nadužívání některých symblů a dtud plynucí ztráta schpnsti přenášet význam Využívání příliš prvplánvých (laciných) symblů Přílišná vykalkulvanst Nahdilý přístup, neprvěřvání Nevhdný pměr vizuál/prdukt 14

17 Pžadavky na symbl a zásady práce se symbly Originalita, nezaměnitelnst Nábj Prpjení brazu a slva Vhdnst symblu pr cílvu skupinu Prmyšlený přístup je zásadní pdmínku Ptřebná je dstatečná zkušenst Pužívat takvu symbliku, která se dá v buducnu dbře mdifikvat Záleží na účelu pužití symblu: a) vysvětlvat vlastnsti výrbku, b) být mluvčím Frma a vizualizace musí dpvídat cílvé skupině Pečlivě vážený pměr vizuál/prdukt Zapjení symblu se dvzuje d strategických cílů a jejich dluhdbsti Výzkum dsahu, frekvence a účinku prpagace jde psuzení významu jedntlivých médií pr prpagaci danéh prduktu při dručení žádanéh pčtu djmů cílvým příjemcům, tj. pskytnutí infrmací c největšímu pčtu ptenciálních zákazníků ve vhdné dbě a při minimálních nákladech. Dsah (N) - pčet různých sb, resp. dmácnstí vystavených určitému prgramu média. - dsah je důležitější, jsu-li na trhu zaváděny nvé výrbky, neb když firma usiluje nvý cílvý trh Frekvence (F) klikrát je sba či dmácnst vystavena zprávě během určitéh časvéh úseku. - je důležitější při silné knkurenci, případně i u zbží, které se čast nakupuje. Účinek (U) - kvalitativní hdnta djmu prstřednictvím danéh média. Celkvý pčet djmů D = N F Vážený celkvý pčet djmů D = N F U 15

18 třeba rzhdnut, klik djmů ptřebuje příjemce k vlivnění jak minimální pčet djmů pr příjemce se uvádějí 3 djmy. výzkum se uskutečňuje na základě výběrvéh šetření byvatelstva, bvykle sbním, písemným neb telefnickým dtazváním. Účinnst prpagace vyjádření th, d jaké míry prpagace splnila plánvané cíle. účinek prpagace je mžn psuzvat jednak z phledu kmunikačníh, kačníh, jednak z phledu prdejníh (přikládána větší důležitst). a.) kmunikační účinek je ptenciální účinek na infrmvanst zákazníků, na jejich znalsti, pstje, preference, záměr nakupit. Přímé hdncení - sptřebitel hdntí reklamu bdvě. - prakticky se pstupuje tak, že je plžen něklik dílčích tázek zaměřených na nějaký prjev účinku a sptřebitelé bdují dpvědi něklikabdvu stupnicí. - sučet bdů pak kvantifikuje celkvý účinek reklamy. - Př. hdncení účinku reklamy při plžení 10 tázek, na každu maximálně 10 bdů: - kmunikační účinek lze vyhdncvat i některými testy (např. test změn). Prtfli test - sptřebitelé jsu p určitu dbu vystaveni prtfliu reklamy a pak dtazváni na všechny druhy reklamy a jejich bsah. - z dpvědí je zřejmé, jak ta která reklama zapůsbila. 16

19 Labratrní test - test je zalžen na měření fyzilgických reakcí (pulz, krevní tlak, pcení, rzšiřvání zrnic) pmcí přístrjů. - testuje se tak puze vyvlání pzrnsti, ne však názry a úmysly. b.) prdejní účinek měření účinku na prdej je btížnější než měření účinku kmunikačníh, nebť krmě prpagace vlivňuje prdej řada dalších faktrů, jak je cena, dstupnst, knkurence atd. testvání reklam je u dbrých reklamních agentur běžnu záležitstí. je však ke škdě, že jen málkdy na testvání naváže i zhdncení účinku reklamy, cž by měl být cílvý úkl. v případě, kdy jsu investvané finanční prstředky d prpagace vysce prduktivní, dpručuje se výdaje ještě zvýšit. Př. při prvnání účinnsti prpagace (reklamy) firem prdávajících stejný výrbek za zhruba stejnu cenu lze pužít výpčet: účinnst prpagace = % % pdíl firmy na trhu pdíl firmy na prpagaci velmi čast se testuje prpagace, především reklama, splečně s cenu prduktu. Např. testvání třech úrvní reklamy a dvu cenvých úrvní na něklika dílčích trzích: Reklama velká malá žádná velká malá žádná Cena nízká nízká nízká vyská vyská vyská 17

20 Světvý veletrh biprduktů Celsvětvě nejbsáhlejší přehlídku trendů a invací z bisektru najdu dbrní návštěvníci na světvém veletrhu biptravin v Nrimberku. K nejdůležitějším důvdům návštěvy veletrhu, kter ým se v únru zahajuje rk v bru, patří pr nákupčí vyhledávání nvinek pr vlastní srtiment. Během čtyř veletržních dnů se dbrná veřejnst může seznámit s ucelenu nabídku eklgickéh zemědělství d biptravin (surviny, vce, zelenina, lahůdky, pečiv, mas, mléčné výrbky, atd.) přes binápje (limnády, piv, vín) až p přírdní zbží (hračky, dárky, dplňky d dmácnsti). Bifach není puze veletrhem biptravin a biprduktů, je t také jedinečná akce s dbrnými semináři, přednáškami, ficiálními i neficiálními setkáními. Jedná se celsvětvě největší burzu pr výměnu vědmstí a infrmací. Dal by se říci, že v průběhu BiFachu, celé brvské výstaviště i celý Nrimberk, žije ve znamení BIO. Nikde jinde na světě neptkáte na jednm místě tlik důležitých lidí d plitiků, prfesrů, přes bchdníky až p ekzemědělce a bisptřebitele, kteří se zabývají neb mají zájem eklgické zemědělství, zdravý živtní styl a přírdní ksmetiku. Většina států světa je zde zastupena reprezentativní nárdní expzicí. Také Česká republika bude v rce 2012 zastupena nárdní expzicí, která je umístěna v hale 5, stánek Pd záštitu Ministerstva zemědělství se zde představí 9 českých firem, dalších pět se prezentuje na samstatných stáncích. Seznam všech vystavvatelů naleznete na 18

21 Pznámky 19

22 Dpručená literatura Křížek, Z., Crha, I. Živt s reklamu. Grada, Praha 2002, 1. vyd., 168 s., ISBN Svbda, V. Crprate Identity. Skripta UTB ve Zlíně. Zlín 2003, 1. vyd., 67 s., ISBN Chmel, Z. Prpagace, Public relatins, Media. Ante Brn, Brn 1997, 1. vyd., 80 s., ISBN

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů Tiskvá zpráva Praha, 9. ledna 2009 Pr ty, kd t s hudbu myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcvým OLED displejem nabízí zábavu bez kmprmisů Unikátní WALKMAN řady W ve stylu sluchátek přináší svbzující

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY

INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY Tent manuál shrnuje základní infrmace dvanáctém rčníku cenění MasterCard Obchdník rku a přináší něklik tipů pr bchdníky, jak pdpřit hlasvání veřejnsti a získat vítězství

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

svět wi- fi bez hesel

svět wi- fi bez hesel svět wi- fi bez hesel Úvdní infrmace Příklad HW řešení pr stadiny SW pr stadiny c MIIA umžňuje Jak s wi- fi htspty mim stadiny MIIA představení Jak t funguje MneLzace ISP klik s MIIA zvednut Závěr Obsah

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Sportujeme s ENERVITEM

Sportujeme s ENERVITEM Sprtujeme s ENERVITEM 1. Stravvání u vytrvalstních výknů Během jakéhkliv vytrvalstníh výknu čerpají svaly energii především ze tří zdrjů: - glykgen (především svalvý glykgen), - endgenní (vnitřní) tuky

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH Jednání EMF s kmisařem G. Verheugenem k prblematice autmbilvéh průmyslu 24. 11. 2008 Brusel TUH Účast: Jsef Středula Přípravné jednání P.Scherrer pděkval všem za t, že jsme přijeli d Bruselu připravili

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO DUBEN DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO aneb představuje se Nárdní divadl Mravskslezské Operetní subr ptěšil svu návštěvu především ty z klientů, kteří nemhu navštěvvat divadelní představení.tentkrát jsme si prstřednictvím

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta eknmick-správní Zpracvání návrhu pdpry prdeje prduktů v pdmínkách ČSOB pjišťvny Práškvá Gabriela Bakalářská práce 2009 Prhlašuji: Prhlášení: Tut práci jsem vypracvala samstatně.

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

6. Formy komerčních komunikací uplatňované v retailingu

6. Formy komerčních komunikací uplatňované v retailingu 6. Frmy kmerčních kmunikací uplatňvané v retailingu 6.1. Reklama a její uplatnění v retailingu Televizní reklama - nejsilnější kmunikační a reklamní zásah - hrké, masvé médium - přens brazu i zvuku Frmy

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o.

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o. SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2009 Řešení chrany dat ve splečnsti TART, s.r.. Klient Organizace : TART s.r..

Více

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK Kapitla 9 MĚNOVÝ KURZ Měnvý kurz vlivňuje mezinárdní směnu statků a služeb a přesuny kapitálu mezi jedntlivými státy Faktry vlivňující měnvý kurz Vývj mezinárdníh bchdu Vývj hspdářskéh cyklu Vývj reálných

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více