Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic"

Transkript

1 Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner,

2 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních potenciálů (ERRAM) 2005: softwarový nástroj ERRAM se zaměřením na několikanásobné uplatnění v rozličných projektech, jako ERRAM Korutany (2006), IMONODE (2006), další rozvíjení rastrového napojení v monorizované individuální dopravě a veřejné dopravě pro aktualizované jízdní matice v Dolním Rakousku 2007: další vývoj modelu (m.j. integrace funkce hraničního příspěvku) pro E-LQ (model kvality života) 2009: vytvoření jednoduchého nástroje na strategie územního rozvoje východního regionu (SRO) 2010: rozšíření zkoumaného území ohledně vybavení hlavních regionů Dolního Rakouska

3 Výchozí situace Konkurence stanovišť při nedostatku zdrojů Dostupnost sociálních a hospodářských zařízení i pracovních sil zásadně ovlivňuje rozhodování o usídlení jak podniků tak obyvatel. Výrobní faktory jsou mobilnější a obyvatelé i podniky si coby poptávající mohou vybrat optimální region, přičemž nezohledňují správní hranice. Mění se poptávkové typy: podniky i obyvatelé mají vysoké a velmi diferencované požadavky na stanoviště. Podniky zaměřené na služby dbají na jiné faktory než výrobní jednotky. Starší lidé mají jiné požadavky než rodiny s malými dětmi.

4 Výchozí situace Hodnocení kvality vybavení stanoviště se již několik let zabývá možnostmi hodnocení stanovišť a kvantifikace kvality jejich vybavení. Eine GIS-Applikation zur Berechnung von Erreichbarkeiten und Potenzialen ist bereits länger im Einsatz und wurde mehrmals weiter entwickelt. Ebenfalls ein Excel- Tool zur Modellierung von Ausstattungsqualität. Anhand der so berechneten Grundlagen werden Eingriffsmöglichkeiten für die Raumordnung und Landesentwicklung geschaffen. Aber: Die Datengrundlagen und die Untersuchungsmöglichkeiten beschränken sich auf das Bundesland Niederösterreich.

5 Rastrový princip Obecní plochy podle správních hranic kvůli odlišné geometrii lze výpočty provádět pouze na základě správních hranic Obec A Obec B rozdělení obyvatelstva a sídel na ploše obce je velmi heterogenní a už se nekryje se správními hranicemi Rastrová data nezávislá na správních hranicích ohraničení podle věcných kritérií a znázornění ploch podle daného dotazu a detailních výpovědí o územní struktuře přesnější lokalizace obyvatelstva na ploše než v nejmenší správní jednotce, každá rastrová buňka obsahuje informace žádné změny hranic v určeném období

6 Rastrový princip AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG Bevölkerung auf Rasterbasis Bgl, W, NÖ Wohnbevölkerung 01 bis und mehr km Quelle: Statistik Austria Verwaltungsgrenzen: BEV, Gr. L, 1025 Wien, NÖGIS Bearbeitung: Mag. Hemetsberger, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik Datum: März 2009 Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Urhebers

7 Dostupnost ERRAM model rastrové analýzy dostupnosti území Rastrový základ: 1000 metrů (dostupnost) a 250 metrů (data) analýzy jsou nezávislé na správních hranicích zkoumané území je beze zbytku zobrazeno rastrovými buňkami Dostupnost je zobrazena dobou dojezdu jako základ slouží silniční grafy a dopravní síť modelování dojezdových dob podle zatížení sítě matice dojezdových dob z každé do každé rastrové buňky v minutách jízdy

8 Aplikační oblasti Městský region plus Potenciální plochy scénáře Strukturovaný městský region

9 Projektová struktura Budoucnost: přeshraniční aplikace Česká republika Více zemí, více perspektiv! Dolní Rakousko Vídeň Slovensko 3 projekty se shodnými základy! ERRAM CZ-AT Burgenland ERRAM HU-AT ERRAM SK-AT Maďarsko

10 ERRAM CB Die Umsetzung der Initiative erfolgt durch drei parallel laufende bilaterale Projekte gefördert durch die EU-Förderprogramme zur grenzüberschreitenden Kooperationen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung: Europäische Territoriale Zusammenarbeit : ERRAM HU-AT ERRAM CZ-AT ERRAM SK-AT

11 Aplikační oblasti Aplikační oblasti v Dolním Rakousku Územní plánování a regionální rozvoj Základní výzkum a tvorba plánovacích podkladů pro rozvojové koncepce a strategie, posudky evaluace, síťové a potenciální analýzy, např. maloregionální rámcová koncepce pro jižní Weinviertel v Dolním Rakousku Neposkytuje žádné hotové nařízené plány Veřejné orgány mají možnost znázorňovat a ovlivňovat základní občanskou vybavenost obyvatelstva pomocí (veřejných) zařízení Potenciální stanoviště škol, ohraničení spádových oblastí pečovatelských zařízení pro staré Ekonomika a rozvoj stanoviště Pomoc při rozhodování o usídlení, stanovištní marketing, location benchmarking, argumentační základy pro rozhodování o infrastruktuře Není to nástroj, který vyplivne vhodné stanoviště ve formě pozemku

12 Návazné body Strategické návazné body Městský region + Směrné regionální plánování Evropský region Dunaj - Vltava CENTROPE Koordinace územního rozvoje hl. m. Bratislavy a sousedících rakouských obcí BAUM... ERRAM CB jako konkrétní plánovací nástroj přeshraničního územního rozvoje!

13 Cíle V rámci projektů budou zkoumány souvislosti mezi dopravní infrastrukturou, dostupností a kvalitou stanovišť respektive kvalitou vybavenosti ve třech projektových regionech. Dále mají být vypracovány vhodné datové základy a nástroj GIS, což projektovým partnerům do budoucna umožní provádět vlastní výpočty a zapracovávat jejich výsledky do plánování, vždy z hlediska relevantních cílových skupin. Má být vypracován nástroj pro územní a rozvojové plánování, díky kterému budou projektoví partneři moci simulovat rozhodnutí o stanovištích a regulativně zasahovat.

14 Výsledky Výstupy projektu Přeshraniční rastrový model Harmonizovaný přeshraniční datový základ na úrovni regionálních statistických rastrů Přeshraniční matice dostupnosti pro více stavů sítě (stávající stav a rozšíření) Nástroj GIS pro samostatnou analýzu a modelování kvalit vybavenosti Každý modul s vlastní závěrečnou zprávou

15 Výsledky Přeshraniční rastrová současnost! A budoucnost?

16 Děkuji Vám za pozornost! Kontakt: Mag. Simon Ortner Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik 3109 St. Pölten