Sazebník poplatků. Občané

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sazebník poplatků. Občané"

Transkript

1 Sazebník poplatků Občané Platné od

2 Menu 1 Běžné účty a depozita 2 Platební styk 3 Přímé bankovnictví 4 Platební karty 5 Úvěry 6 Investování 7 Ostatní bankovní služby Platné od Strana 1 z 32

3 1 Běžné účty a depozita 1.1 Běžné účty Běžný účet Založení účtu Vedení účtu (měsíčně) (1) 35, Zrušení účtu Výpis z účtu (za výpis) (2) převzetí na Infoterminálu elektronický výpis (evýpis) poštou po obratu 20, poštou týdně 20, poštou měsíčně 20, poštou čtvrtletně (3) 35, poštou ročně*** 100, Duplikát výpisu, duplikát Avíza o debetování/ kreditování účtu výpis za posledních 12 měsíců 50, výpis starší než 12 měsíců 150, Infoterminál (pouze výpis) Výpis z účtu SWIFT (měsíčně) 500, Vystavení potvrzení o zůstatku na účtu 1.000, Poplatek za depešový klíč (ročně) 400, Blokace účtu na žádost klienta 200, Poplatek za upomínku k uhrazení debetního zůstatku na účtu 200, Trvalý příkaz - tuzemský, SIPO, povolené inkaso na papírovém nosiči Platné od Strana 2 z 32

4 založení změna 30, zrušení 30, Trvalý příkaz - tuzemský, SIPO, povolené inkaso elektronicky založení změna zrušení Trvalý příkaz - tuzemský, SIPO, povolené inkaso prostřednictvím služby Phone banking založení změna zrušení Trvalý příkaz - zahraniční založení změna 100, zrušení 100, Infoterminál zapůjčení Infokarty ztráta zapůjčené Infokarty 200, (1) Poplatek se zúčtovává k poslednímu dni kalendářního měsíce. (2) Standardní způsob předání výpisu je přes Infoterminál. V případě účtů sjednaných před je standardní způsob sjednán ve smlouvě o účtu a výpis je poskytován (mimo termínované vklady). (3) Platí pro termínované vklady Jistotní účet Poplatek za jistotní účet 0,5 % z částky jistotního účtu, min , Platné od Strana 3 z 32

5 1.1.3 FIT konto Založení konta Vedení konta (měsíčně) (1) 39, Zrušení konta Změna ve struktuře konta ze strany klienta (1) Poplatek nahrazuje poplatky za vedení jednotlivých produktů, které jsou součástí konta. FIT konto zahrnuje tyto produkty a služby: vedení běžného účtu v CZK včetně kontokorentního úvěru (kontokorentní úvěr je poskytnut na základě vyhodnocení bonity klienta bankou) produkt pro účely spoření vedení platební karty (mezinárodní debetní osobní karta VISA Electron nebo Maestro) vyhotovení měsíčního výpisu z běžného účtu zapůjčení karty umožňující přebírání výpisů prostřednictvím Infoterminálu STYL konto Založení konta Vedení konta (měsíčně) (1) 89, Zrušení konta Změna ve struktuře konta ze strany klienta (1) Poplatek nahrazuje poplatky za vedení jednotlivých produktů, které jsou součástí konta. STYL konto zahrnuje tyto produkty a služby: vedení běžného účtu v CZK včetně kontokorentního úvěru (kontokorentní úvěr je poskytnut na základě vyhodnocení bonity klienta bankou) produkt pro účely spoření vedení platební karty včetně cestovního pojištění Standard (mezinárodní debetní osobní karta VISA Electron nebo Maestro nebo VISA Classic nebo MasterCard Standard) vedení druhé platební karty za 50% roční poplatek (mezinárodní debetní osobní karta VISA Electron nebo Maestro) vedení služby přímého bankovnictví (Internet banking nebo Phone banking) vyhotovení měsíčního výpisu z běžného účtu Platné od Strana 4 z 32

6 zapůjčení karty umožňující přebírání výpisů prostřednictvím Infoterminálu Program EXCLUSIVE Založení programu Vedení programu (měsíčně) (1) 199, Zrušení programu Změna ve struktuře programu ze strany klienta (1) Poplatek nahrazuje poplatky za vedení jednotlivých produktů, které jsou součástí programu. Program EXCLUSIVE zahrnuje tyto produkty a služby: vedení běžného účtu v CZK se zvýhodněným pásmovým úročením vedení běžného účtu v cizí měně vedení kontokorentního úvěru k jednomu běžnému účtu (kontokorentní úvěr je poskytnut na základě vyhodnocení bonity klienta bankou) vedení dvou platebních karet včetně cestovního pojištění Standard nebo Standard Family k jedné z platebních karet (mezinárodní debetní osobní karta VISA Classic nebo MasterCard Standard) vedení třetí platební karty za 50% roční poplatek (mezinárodní debetní osobní karta VISA Electron nebo Maestro) vedení služby přímého bankovnictví (Internet banking nebo Phone banking) uzavření smlouvy o správě cenných papírů a komisionářské smlouvy a vedení depotů pro držení cenných papírů vyhotovení měsíčních výpisů z každého běžného účtu zapůjčení karty umožňující přebírání výpisů prostřednictvím Infoterminálu FREE konto Založení konta Vedení konta (měsíčně) (1) Zrušení konta Změna ve struktuře konta ze strany klienta (1) Poplatek nahrazuje poplatky za vedení jednotlivých produktů, které jsou součástí konta. Platné od Strana 5 z 32

7 FREE konto zahrnuje tyto produkty a služby: vedení běžného účtu v CZK se zvýhodněným úročením včetně kontokorentního úvěru (kontokorentní úvěr je poskytnut na základě vyhodnocení bonity klienta bankou) vedení platební karty včetně cestovního pojištění Standard (mezinárodní debetní osobní karta VISA Electron nebo Maestro) vedení služby přímého bankovnictví (Internet banking nebo Phone banking) vyhotovení měsíčního výpisu z běžného účtu zapůjčení karty umožňující přebírání výpisů prostřednictvím Infoterminálu Konto RYBIČKA Založení konta Vedení konta (měsíčně) (1) Zrušení konta Změna ve struktuře konta ze strany klienta Poplatek za výběr v hotovosti z konta (2) 70, (1) Poplatek nahrazuje poplatky za vedení jednotlivých produktů, které jsou součástí konta. (2) K poplatku je dále přičítán případný příplatek za výběr hotovosti dle kapitoly 2.1 Hotovostní platební styk. Konto RYBIČKA zahrnuje tyto produkty a služby: vedení běžného účtu v CZK se zvýhodněným pásmovým úročením vedení platební karty (mezinárodní debetní osobní karta VISA Electron nebo Maestro) pro děti ve věku od 10 do 15 let vyhotovení měsíčního výpisu z běžného účtu zapůjčení karty umožňující přebírání výpisů prostřednictvím Infoterminálu 1.2 Spořicí účty Běžný spořicí účet Založení účtu Vedení účtu (měsíčně) Zrušení účtu Platné od Strana 6 z 32

8 Měsíční poplatek za užívání služby Internet banking (1) Vyšlá platba (2) pořízená prostřednictvím elektronického bankovnictví položka mimo banku (včetně položek na trvalém příkaze, plateb SIPO a akceptovaného inkasa) 18, na papírovém příkaze: položka na standardním papírovém platebním příkazu Volksbank CZ mimo banku položka na nestandardním papírovém platebním příkazu mimo banku 36, 75, (1) Uvedená výše poplatku je účtována v případě, že služba Internet banking je sjednána k Běžnému spořicímu účtu. (2) Uvedená výše poplatku je účtována v případě transakcí prováděných přes Běžný spořicí účet. Položky se zúčtovávají k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce. Ostatní poplatky zde neuvedené se řídí příslušnými kapitolami sazebníku. 1.3 Termínované vklady Založení termínovaného vkladu Obnovení revolvingového termínovaného vkladu Zrušení termínovaného vkladu 1.4 Vkladní knížky Založení vkladní knížky Zrušení vkladní knížky Vydání náhradní vkladní knížky 100, Zahájení umořovacího řízení 250, Zákaz výplaty z podnětu vkladatele 100, Vklad Výběr Platné od Strana 7 z 32

9 Předčasný výběr běžné vkladní knížky 0,5 % z vybrané částky za každý i započatý měsíc nedodržené výpovědní lhůty 1.5 Ostatní Vinkulace depozitních produktů 500, Platné od Strana 8 z 32

10 2 Platební styk 2.1 Hotovostní Vklad v hotovosti Příplatek za vklad v hotovosti nad CZK v průběhu jednoho dne 0,1 % z vložené částky, max , Vklad na účet u Českomoravské stavební spořitelny 25, Vklad na účet jiného peněžního ústavu 2 % min , Výběr v hotovosti (1) 45, Příplatek za výběr v hotovosti nad CZK v průběhu jednoho dne 0,1 % z vybrané částky, max , Neohlášení výběru nad CZK , Nevyzvednutí nahlášeného výběru nad CZK ,3 % min. 500, Přepočítávání mincí (nad 100 ks) 1 % min. 100, max , Poplatek za rozměnění hotovosti nebo manipulaci s hotovostí 100, (1) Položky se zúčtovávají k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce. 2.2 Bezhotovostní tuzemský Došlé platby Došlá platba v rámci banky Došlá platba z jiné banky Vyšlé platby Vyšlá platba pořízená prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo generovaná systémem (1) položka v rámci banky (včetně položek na trvalém příkazu a akceptovaného inkasa) Platné od Strana 9 z 32

11 položka mimo banku (včetně položek na trvalém příkazu, plateb SIPO a akceptovaného inkasa) 3, Vyšlá platba pořízená prostřednictvím telefonického bankovnictví Phone banking položka v rámci banky 6, položka mimo banku 6, Vyšlá platba na papírovém příkazu položka na standardním i nestandardním papírovém platebním příkazu Volksbank CZ v rámci banky položka na standardním papírovém platebním příkazu Volksbank CZ mimo banku položka na nestandardním papírovém platebním příkazu mimo banku 30, 55, (1) Platbou generovanou systémem se rozumí platba provedená na základě žádosti o založení trvalého příkazu, platby SIPO a akceptování inkasa předaných bance elektronicky, telefonicky nebo osobně na pobočce Ostatní Příplatek za spěšnou (prioritní) platbu 200, Odvolání platebního příkazu (položka) - po předchozí dohodě s bankou (1) před dnem splatnosti v den splatnosti 150, Prověření platby mimo banku na žádost klienta 250, Potvrzení provedení platby 100, Avízo o neprovedení platebního příkazu z důvodu nedostatečného krytí, chyby na příkazu nebo nečitelnosti (položka) 50, Změna splatnosti platebního příkazu 150, (1) Prostřednictvím telefonického bankovnictví Phone banking nelze provádět odvolání ani změny platebních příkazů. Platné od Strana 10 z 32

12 2.3 Bezhotovostní zahraniční Došlé platby Došlá platba typu BEN/SHA (poplatky Volksbank hradí příjemce) ze zahraničí v CM nebo v CZK 0,5 % min. 100, max. 750, z jiné tuzemské banky v CM 0,5 % min. 100, max. 750, z jiné tuzemské banky v CZK na CM-účet 0,5 % min. 100, max. 750, Došlá platba v rámci banky s výjimkou platby typu BEN Volksbank-platba (1) (1) Volksbank-platba je platba: (1) Volksbank-Transfer došlá i vyšlá platba v EUR z/do následujících bank: Österreichische Volksbanken AG a všech rakouských Volksbank, Investkreditbank Wien, Volksbank d.d. (Chorvatsko), Volksbank BH d.d. (Bosna a Hercegovina), Volksbank Romania (Rumunsko), Volksbank a.d. (Srbsko), Volksbank Malta Lt. (Malta), Volksbank Slovensko, Magyarorszagi Volksbank Rt. (Maďarsko), Volksbank - Ljudska Banka d.d. (Slovinsko), Electronbank (Ukrajina),Oberbank Linz (Rakousko); (2) Došlá i vyšlá platba v CZK z/do Volksbank Slovensko; (3) Došlá platba v EUR, CZK z Banca Popolare di Vicenza a z Banca Popolare dell Emilia Romagna Vyšlé platby Platba do zahraničí v CM nebo v CZK (+ výlohy cizí banky u plateb typu OUR) Platba do jiné tuzemské banky v CM (+ výlohy cizí banky u plateb typu OUR) Platba v rámci banky a platba v CZK z devizového účtu na účet u jiné tuzemské banky 1 % min. 300, max , 1 % min. 300, max , 0,5 % min. 50, max. 300, Volksbank-platba (1) 200, Příplatek za NON-STP platbu (2) 450, Příplatek za papírový příkaz (včetně převodů v rámci banky) 200, Platné od Strana 11 z 32

13 (1) Volksbank-platba je platba: (1) Volksbank-Transfer došlá i vyšlá platba v EUR z/do následujících bank: Österreichische Volksbanken AG a všech rakouských Volksbank, Investkreditbank Wien, Volksbank d.d. (Chorvatsko), Volksbank BH d.d. (Bosna a Hercegovina), Volksbank Romania (Rumunsko), Volksbank a.d. (Srbsko), Volksbank Malta Lt. (Malta), Volksbank Slovensko, Magyarorszagi Volksbank Rt. (Maďarsko), Volksbank - Ljudska Banka d.d. (Slovinsko), Electronbank (Ukrajina), Oberbank Linz (Rakousko)); (2) Došlá i vyšlá platba v CZK z/do Volksbank Slovensko; (3) Došlá platba v EUR, CZK z Banca Popolare di Vicenza a z Banca Popolare dell Emilia Romagna. (2) NON-STP platba = platba do zemí EHS (bez ohledu na měnu a v rámci ČR v cizí měně) bez uvedení BIC (s výjimkou SC pro platby v GBP do UK) a platného IBAN a dále všechny ostatní platby bez uvedení platného identifikačního kódu banky (BIC nebo směrový kód banky, např. FW). Příplatek bude zúčtován přímo v platbě Ostatní Odvolání nebo změna platebního příkazu (položka) (1) před dnem splatnosti v den splatnosti 200, zaúčtované platby 500, + event. popl. zahr. banky Příplatek za spěšnou (prioritní) platbu 500, Potvrzení o provedení platby (SWIFTová zpráva) 400, Prověření, změna instrukcí nebo zprostředkování vrácení zrealizované zahraniční platby Avízo o neprovedení platebního příkazu (z důvodu nedostatečného krytí, chyby na příkazu nebo nečitelnosti) Příplatek za manuální provedení trvalého příkazu (z důvodu nedostatečného krytí v den splatnosti) Příplatek za manuální opravu chybného údaje nebo doplnění chybějícího údaje na platebním příkazu nebo změna údajů uvedených v chybném poli Příplatek za provedení platby po termínu pro předložení platebního příkazu (po předchozí dohodě s bankou) (2) 500, + event. popl. zahr. banky 200, 200, 150, 500, (1) Odvolání platebního příkazu lze provést po předchozí dohodě s bankou. Prostřednictvím telefonického bankovnictví Phone banking nelze provádět odvolání ani změny platebních příkazů. (2) Viz leták Termíny v platebním styku. Platné od Strana 12 z 32

14 2.4 Směnárenské operace Nákup valut Prodej valut Nákup poškozených a prekluzních valut 8 % z kurzu valuta nákup 2.5 Poplatkové tarify Založení tarifu Změna tarifu Zrušení tarifu Tarif MEDIUM Vedení tarifu (měsíčně) (1) 9, (1) Poplatek za tarif nahrazuje poplatky za uvedený počet provedených transakcí, které jsou součástí tarifu. Transakce provedené během příslušného kalendářního měsíce nad rámec stanoveného počtu transakcí jsou zpoplatněny dle příslušných kapitol tohoto sazebníku. Tarif MEDIUM zahrnuje tyto transakce: 3 výběry z bankomatu Volksbank CZ nebo ČSOB 3 transakce provedené přes přímé bankovnictví Tarif PREMIUM Vedení tarifu (měsíčně) (1) 29, (1) Poplatek za tarif nahrazuje poplatky za uvedený počet provedených transakcí, které jsou součástí tarifu. Transakce provedené během příslušného kalendářního měsíce nad rámec stanoveného počtu transakcí jsou zpoplatněny dle příslušných kapitol tohoto sazebníku. Tarif PREMIUM zahrnuje tyto transakce: 10 transakcí provedených přes přímé bankovnictví Platné od Strana 13 z 32

15 2 výběry z bankomatu Volksbank CZ nebo ČSOB Tarif EXTRA Vedení tarifu (měsíčně) (1) 49, (1) Poplatek za tarif nahrazuje poplatky za uvedený počet provedených transakcí, které jsou součástí tarifu. Transakce provedené během příslušného kalendářního měsíce nad rámec stanoveného počtu transakcí jsou zpoplatněny dle příslušných kapitol tohoto sazebníku. Tarif EXTRA zahrnuje tyto transakce: 6 výběrů z bankomatu Volksbank CZ nebo ČSOB 14 transakcí provedených přes přímé bankovnictví Platné od Strana 14 z 32

16 3 Přímé bankovnictví 3.1 Elektronické bankovnictví Internet banking Poplatky zahrnují obsluhu libovolného počtu účtů jednoho klienta (jedné fyzické osoby) vedených u Volksbank CZ, a. s. Jednorázový poplatek za vydání bezpečnostního tokenu 250, Jednorázový poplatek za vydání bezpečnostních obálek Jednorázový poplatek za aktivaci Měsíční poplatek za užívání (1) 30, Zaslání u o zůstatku Zaslání SMS o zůstatku Zrušení služby Obnovení bezpečnostních údajů 100, Vydání nového tokenu z důvodu ztráty nebo odcizení 400, Vydání nového tokenu z důvodu jeho expirace (1) Poplatek je splatný od následujícího měsíce po účinnosti smlouvy. 3.2 Telefonické bankovnictví Phone banking Poplatky zahrnují obsluhu libovolného počtu účtů jednoho klienta (jedné fyzické osoby) vedených u Volksbank CZ, a.s. Jednorázový poplatek za aktivaci Měsíční poplatek za užívání (1) 39, Zrušení služby Obnovení bezpečnostních údajů 100, Platné od Strana 15 z 32

17 (1) Poplatek je splatný od následujícího měsíce po účinnosti smlouvy. Platné od Strana 16 z 32

18 4 Platební karty 4.1 Debetní karty Vedení debetní karty (měsíční poplatek) Osobní debetní karta (1) Maestro 20, MasterCard Standard 45, MasterCard Gold 350, VISA Electron 20, VISA Classic 45, VISA Gold 350, (1) Poplatek se zúčtovává k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce Transakce debetní kartou Výběr z bankomatu kartou Maestro/ MasterCard/ VISA z bankomatu Volksbank v ČR 3, z bankomatu ČSOB v ČR 6, z bankomatu jiné banky/ společnosti v ČR 30, z bankomatu v zahraničí 75, + 0,5 % z částky z bankomatu v zahraničí Holiday kartou (osobní) 29, Cash Advance ČR 1 % min. 50, zahraničí 180, + 1 % Bezhotovostní úhrada za zboží a služby Platné od Strana 17 z 32

19 4.1.3 Ostatní Vydání karty Zapomenutý PIN zaslání 200, Blokace karty při podezření na podvodné použití držitelem 2.000, Změna limitu na žádost klienta 60, Vydání náhradní hotovosti v zahraničí 3.000, Vydání náhradní karty v zahraničí 4.000, 4.2 Kreditní karty Vedení kreditní karty (měsíční poplatek) VISA Classic (1) 19, (1. rok ) (1) Poplatek se zúčtovává k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce Transakce kreditní kartou Výběr z bankomatu z bankomatu Volksbank v ČR 0,25 % z částky, min. 15, z bankomatu ČSOB v ČR 0,50 % z částky, min. 30, z bankomatu jiné banky/ společnosti v ČR 1,50 % z částky, min. 90, z bankomatu v zahraničí 1,75 % z částky, min. 120, Cash Advance ČR 1,75 % z částky, min. 120, zahraničí 1,75 % z částky, min. 120, Bezhotovostní úhrada za zboží a služby Platné od Strana 18 z 32

20 4.2.3 Účet ke kreditní kartě Založení účtu ke kreditní kartě Vedení účtu ke kreditní kartě (měsíčně) 25, Zaslání výpisu z účtu ke kreditní kartě (měsíčně) Zaslání duplikátu výpisu z účtu ke kreditní kartě 40, Ostatní Vydání kreditní karty Nepřevzetí kreditní karty 199, Zapomenutý PIN zaslání 200, Vydání náhradní hotovosti v zahraničí 3.000, Vydání náhradní karty v zahraničí 4.000, Změna limitu na žádost klienta 60, Poplatek za každé inkaso po neuhrazení povinné minimální splátky 50, Změna smluvních podmínek, nedodržení smluvních podmínek min. 100, Poplatky při nesplácení Upomínka 200, Sesplatnění 400, Sankční úrok 26 % p.a. 4.3 Pojištění k platebním kartám Pojištění pro cesty do zahraničí (roční poplatek) Platné od Strana 19 z 32

21 Standard 300, Standard Family 900, Exclusive 1200, Exclusive Family 2280, Gold (1) 1800, Gold Family 3000, Pojištění ztráty/ krádeže karty (roční poplatek) (2) Basic 180, Classic 480, Super 840, Premium 1080, Extra 1440, Pojištění právní ochrany D.A.S. pro řidiče motorového vozidla (roční poplatek) (3) 300, (1) Pojištění je automatickou součástí platebních karet MasterCard Gold a VISA Gold v ceně karty. (2) Pojištění nelze sjednat ke kartě Maestro. (3) Pojištění je automatickou součástí platebních karet Gold. 4.4 Platební karty Diners Club Poplatky za platební karty Diners Club se řídí aktuálním ceníkem společnosti Diners Club Czech, s.r.o., který je k dispozici na našich pobočkách. Platné od Strana 20 z 32

22 5 Úvěry 5.1 Kontokorentní úvěry Vedení účtu s kontokorentním úvěrem (měsíčně) 50, Změna výše kontokorentního úvěru Upozornění na nepovolený debet první výzva poštovné druhá a každá další výzva 100, 5.2 Spotřebitelské úvěry Zpracování úvěru 1 % z výše úvěru, min. 500, Vedení úvěrového účtu (měsíčně) 50, Zaslání výpisu z úvěrového účtu Změna podmínek ze strany klienta min. 500, Předčasná splátka "Zeleného úvěru" (do výše statní dotace v rámci programu Zelená úsporám) (1) (1) Jedna předčasná splátka, platí pro úvěry sjednané od Hypoteční úvěry Hypoteční úvěry a americké hypotéky Zpracování úvěru (poplatek splatný při podpisu smlouvy, a to i v případě nevyčerpání celé poskytnuté částky) do 5 milionů CZK nad 5 milionů CZK Konzultace 0,9 % z výše úvěru, min , max , individuálně Vedení úvěrového účtu (měsíčně) 150, Platné od Strana 21 z 32

23 Zaslání výpisu z úvěrového účtu Poplatek za čerpání úvěru v částce nižší než CZK 500, za jednotlivé čerpání Poplatek za čtvrté a další čerpání 600, Předčasné splacení Předčasná splátka "Zeleného úvěru" (do výše statní dotace v rámci programu Zelená úsporám) (1) Převzetí dluhu (hypotečního úvěru vč. nemovitosti) mimo období fixace Změna podmínek ze strany klienta Potvrzení o výši zaplacených úroků 0,25 % z předčasně splacené částky za každý předčasně splacený měsíc zbývající do konce fixace úrokové sazby 50 % z vypočtené výše poplatku "Předčasné splacení" 0,25 % z částky úvěru, min , max , Poplatek za pořízení výpisu z katastru nemovitostí min. 750, (1) Jedna předčasná splátka, platí pro hypoteční úvěry sjednané od Předhypoteční úvěr Zpracování úvěru (poplatek splatný při podpisu smlouvy, a to i v případě nevyčerpání celé poskytnuté částky) (1) Splácení předhypotečního úvěru z jiných prostředků než z hypotečního úvěru Volksbank CZ, a.s , 10 % z výše předhypotečního úvěru (1) Klient současně platí poplatek za zpracování žádosti o hypoteční úvěr. Ostatní poplatky jsou shodné s poplatky pro hypoteční úvěry dle kapitoly Refinancování hypotečních úvěrů Zpracování úvěru (poplatek splatný při podpisu smlouvy, a to i v případě nevyčerpání celé poskytnuté částky) (1) 0,35 % z výše úvěru, min , max , (1) Ostatní poplatky jsou shodné s poplatky pro hypoteční úvěry dle kapitoly Poplatky při nesplácení Platné od Strana 22 z 32

24 Poplatek za zaslání upomínky z důvodu nesplácení úvěru 1.000, Následná pokuta za neplnění podmínek smlouvy 2.000, Platné od Strana 23 z 32

25 6 Investování 6.1 Certifikáty Investiční certifikáty se stanoveným datem splatnosti (garantované, airbag/ bonus a jiné nepákové certifikáty) Emise Volksbank AG (OTC) nákup prodej splatnost (u certifikátů se splatností) dle podmínek stanovených pro jednotlivou emisi Emise obchodované na veřejných trzích nákup nebo prodej 1,25 % splatnost 0,3 % z objemu transakce, min. EUR 1,50, max. EUR 50, Investiční certifikáty bez data splatnosti (indexové certifikáty a jiné nepákové certifikáty) Nákup nebo prodej 1,25 %, min. EUR 38, 6.2 Dluhopisy Nákup nebo prodej 0,60 % Splatnost dluhopisů tuzemské zahraniční poplatky zahraničních správců (custodian) Výplata kupónů tuzemské 0,5% z objemu kupónu, max ,- zahraniční 0,5% z objemu kupónu, max ,- + poplatky zahraničních správců (custodian) Platné od Strana 24 z 32

26 6.3 Fondy Investiční program VB fondy (pouze pro fondy Volksbank Invest) Poplatek za nákup fondu v rámci investičního programu max. 5 % (v závislosti na konkrétním podílovém fondu; sdělí se na požádání) Investiční poplatek (roční) EUR 11, Poplatek za správu Mimořádný výpis, částečný prodej, ukončení smlouvy 0,1 % (včetně 20 % DPH) Podílové fondy Volksbank Invest, ING Investment Management, HSBC Nákup podílových listů Peněžní fondy až CZK 0,75 % až CZK 0,50 % CZK a více 0,35 % Obligační fondy (1) až CZK 2,00 % až CZK 1,75 % CZK a více 1,50 % Akciové fondy* až CZK (2) 3,75 % až CZK 3,00 % CZK a více 2,75 % Smíšené, garantované, indexové, click fondy až CZK 2,75 % až CZK 2,50 % CZK a více 2,25 % Platné od Strana 25 z 32

27 Prodej podílových listů Převod podílových listů v rámci jedné z výše uvedených investičních společností (výměna fondů) při výměně do cílového fondu s vyšším prodejním poplatkem při výměně do cílového fondu s nižším prodejním poplatkem rozdíl mezi vyšším a nižším poplatkem za nákup v daném objemovém pásmu (dle výše investovaných prostředků) (1) Minimální poplatek za nákup podílových fondů Volksbank Invest je EUR 10,. (2) Maximální poplatek za nákup akciových podílových fondů ING Investment denominovaných v EUR, USD a JPY je 3,00 % Zajištěné růstové fondy HSBC Nákup podílových listů Prodej podílových listů před splatností 1,50 % Přestup mezi zajištěnými růstovými fondy HSBC Splatnost podílových listů ETF (Exchange Traded Funds) Emise obchodované na veřejných trzích nákup nebo prodej 1,25 %, min. EUR 50, Ostatní podílové fondy Nákup podílových listů sdělí se na požádání dle konkrétního požadavku Prodej podílových listů EUR 16, Platné od Strana 26 z 32

28 6.4 Akcie Nákup nebo prodej Česká republika 1,25 %, min. CZK 100, EU EMU (Evropská měnová unie) Finsko, Francie, Nizozemsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko, Španělsko 1,25 %, min. EUR 38, Evropa ostatní země Dánsko 1,25 %, min. DKK 300, Maďarsko 1,25 %, min. HUF , Norsko 1,25 %, min. NOK 300, Polsko 1,25 %, min. PLN 330, Rusko 1,25 %, min. EUR 100, Řecko 1,25 %, min. EUR 150, Švédsko 1,25 %, min. SEK 350, Švýcarsko 1,25 %, min. CHF 60, Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina Velká Británie 1,50 %, min. EUR 100, 1,25 %, min. GBP 50, + 0,50 % Stamp duty při nákupu Další země Austrálie 1,25 %, min. AUD 200, Hong Kong 1,25 %, min. HKD 1.000, Kanada 1,25 %, min. CAD 100, USA 1,25 %, min. USD 50, ostatní země sdělí se na požádání Výplata dividend tuzemské 0,5% z objemu dividendy, max ,- zahraniční 0,5% z objemu dividendy, max ,- + poplatky zahraničních správců (custodian) Platné od Strana 27 z 32

29 Štěpení akcií (split), reverzní štěpení akcií (reverzní split), změna nominální hodnoty, snížení základního jmění 6.5 Ostatní Obchodování s cennými papíry Podání příkazu Změna parametrů příkazu Storno příkazu Správa cenných papírů Vedení depotu pro cenné papíry správa depotu ročně Roční výpis z depotu, mimořádný výpis z depotu 200, za depot (včetně 20 % DPH) Custody převody tuzemské převod do depotu převod z depotu CZK 1.000, / transakce + náklady třetích stran (sdělí se na požádání dle konkrétního požadavku) zahraniční převod do depotu převod z depotu Úpis nově emitovaných akcií Nákup/ prodej práv (předkupní právo stávajících akcionářů při zvýšení základního jmění) Devizové konverze související s nákupem/ prodejem CP EUR 25, / transakce + náklady třetích stran (sdělí se na požádání dle konkrétního požadavku) dle poplatku trhu, na kterém se upisovaný titul obchoduje dle poplatku trhu, na kterém se s právy obchoduje kurz deviza nákup/ prodej dle aktuálního kurzovního lístku Volksbank CZ platného k datu realizace obchodu Platné od Strana 28 z 32

30 Platné od Strana 29 z 32

31 7 Ostatní bankovní služby 7.1 Šeky Nákup a prodej cestovních šeků 1 % min. 150, Příplatek za každý šek 10, Připsání šeku na účet 1 % min. 500, max , + výlohy cizích bank Vydání klientského šeku Volksbank CZ, a.s. 3, Proplacení klientského šeku Volksbank CZ, a.s. bezhotovostně vystaveného v CZK (s převodem na účet u cizí banky) 1 % min. 100, max , vystaveného v cizí měně (s převodem na účet u cizí banky) 1 % min. 500, max , vystaveného v cizí měně ve prospěch klienta Volksbank CZ (odúčtování částky šeku z účtu výstavce) připsání částky na účet klienta vedeného u Volksbank CZ 0,5 % min. 50, max. 300, Proplacení klientského šeku Volksbank CZ, a.s. v hotovosti do CZK nad CZK ,1 % z částky, max , Proplacení bankovního šeku korespondentských bank splatných u Volksbank 1 % min. 100, max , Proplacení starobního důchodu zasílaného opakovaně šekem 150, Neproplacení klientského šeku z důvodu nedostatečného krytí 2.000, při předložení na pokladně Volksbank CZ, a.s. Vydání bankovního šeku vystaveného Österreichische Volksbanken AG 0,5 % min. 500, max , příplatek za šek vydaný v USD 300, příplatek za urgentně vydaný šek 500, Vrácení neproplaceného šeku 500, + poplatky cizí banky Odvolání šeku 300, Platné od Strana 30 z 32

32 Stop payment 300, + telekomunikační náklady 7.2 Bankovní informace Poskytnutí bankovní informace o klientovi Volksbank CZ, a. s. na jeho vlastní žádost na jeho vlastní žádost pro účely auditu Obstarání bankovní informace o klientovi jiné banky - pro klienta Volksbank CZ, a. s , (+ 20 % DPH) 2.000, (+ 20 % DPH) úhrada skutečných nákladů , (+ 20 % DPH) za dotaz 7.3 Bezpečnostní schránky Jsou instalovány pouze v některých pobočkách. Poplatky (včetně 20 % DPH) za pronájem schránky jsou k dispozici na příslušné pobočce. Záloha za vydání dvou klíčů 1.000, Odeslání výzvy k zaplacení pronájmu 100, (+ 20 % DPH) 7.4 Denní a noční trezory Záloha za vydání úschovného pouzdra a klíčů 3.000, 7.5 Ostatní Poplatky za služby v sazebníku neuvedené Za služby, které nejsou uvedeny v sazebníku (1) Připsání úroků, odvod srážkové daně, zúčtování cen za služby 75, za každých i započatých 15 minut práce Platné od Strana 31 z 32

33 (1) V případě, že služby nejsou součástí finančních činností podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účtuje banka DPH ve výši 20 % Společná ustanovení Další poplatky neuvedené v tomto sazebníku Vám budou na požádání sděleny na pobočkách Volksbank CZ, a.s. Máte-li jakékoliv další dotazy, obraťte se, prosím, na Vašeho poradce ve Vaší pobočce. Kromě poplatků uvedených v sazebníku bude Volksbank CZ, a. s. účtovat k tíži klienta i případné náklady účtované zahraničními a tuzemskými bankami nebo jinými organizacemi, vzniklé v souvislosti s operací provedenou na žádost klienta, není-li v konkrétních případech dohodnuto jinak. Platné od Strana 32 z 32

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník poplatků. Občané

Sazebník poplatků. Občané Sazebník poplatků Občané Platné od 8. 4. 2013 Menu 1 Běžné účty a depozita 2 Platební styk 3 Přímé bankovnictví 4 Platební karty 5 Úvěry 6 Investování 7 Ostatní bankovní služby 8 Aktivně nenabízené produkty

Více

Sazebník poplatků. Občané

Sazebník poplatků. Občané Sazebník poplatků Občané Platné od 8. 4. 2013 Menu 1 Běžné účty a depozita 2 Platební styk 3 Přímé bankovnictví 4 Platební karty 5 Úvěry 6 Investování 7 Ostatní bankovní služby 8 Aktivně nenabízené produkty

Více

Sazebník poplatků za poskytování peněžních a obchodních služeb pro standardní pobočkovou síť

Sazebník poplatků za poskytování peněžních a obchodních služeb pro standardní pobočkovou síť Volksbank CZ, a. s. Lazarská 8, CZ 120 00 Praha 2 Sazebník poplatků za poskytování peněžních a obchodních služeb pro standardní pobočkovou síť (v CZK, u devizových účtů v protihodnotě) Platný od 07. 01.

Více

Sazebník poplatků OBČANÉ

Sazebník poplatků OBČANÉ Sazebník poplatků OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Jistotní účty 02 1.3 Bezhotovostní tuzemský platební styk 02 1.4 Bezhotovostní zahraniční platební

Více

Sazebník poplatků OBČANÉ

Sazebník poplatků OBČANÉ Sazebník poplatků OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní tuzemský platební styk 03 1.3 Hotovostní platební styk 04 1.4 Debetní karty 05 1.5

Více

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Jistotní účty 02 1.3 Profesní účty 02 1.4 Zvláštní běžný

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Sazebník poplatků. Podnikatelé a malé firmy (s obratem do 25 mil. CZK)

Sazebník poplatků. Podnikatelé a malé firmy (s obratem do 25 mil. CZK) Sazebník poplatků Podnikatelé a malé firmy (s obratem do 25 mil. Platné od 8. 4. 2013 Menu 1 Běžné účty a depozita 2 Platební styk 3 Přímé bankovnictví 4 Platební karty 5 Úvěry 6 Dokumentární platby 7

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

VELKÉ FIRMY A KORPORACE

VELKÉ FIRMY A KORPORACE Sazebník poplatků VELKÉ FIRMY A KORPORACE s obratem nad 1,2 mld. Kč FINANČNÍ INSTITUCE Účinný od 6. 7. 2015 Obsah 1. Běžné účty a depozita 03 1.1 Běžné účty 03 1.2 Speciální účty 03 1.3 Termínované vklady

Více

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 1. 7. 2014 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 03 1.1 Běžné účty 03 1.2 Účty pro pojišťovací poradce 04 1.3 Profesní účty 04 1.4

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 03 1.1 Běžné účty 03 1.2 Účty pro pojišťovací poradce 04 1.3 Profesní účty 04 1.4

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele platný od 01.12.2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 1. 7. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. platný od 1. 7. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele platný od 1. 7. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 SAZEBNÍK CEN ZA PENĚŽNÍ A OBCHODNÍ SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE A B C D E F G H I J Zřizování a

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele

Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele Sazebník bankovních poplatků a odměn pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele platný od 1.1.2014 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Firemní účet 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.1.2. Zřízení

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 1. 2015 I. Běžné, vkladové a úsporné účty

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 15. 10. 2014 I. Běžné, vkladové a úsporné účty,

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky v CZK A. IQkonto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu zdarma Vedení účtu zdarma Zrušení účtu zdarma Minimální zůstatek 500,- Produktový balíček IQkonto ZDARMA

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky A. IQ konto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu Vedení účtu Zrušení účtu v CZK Produktový balíček IQ konto ZDARMA obsahuje: Běžný účet v rámci balíčku LBBW

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 5. 2013 I. Běžné, vkladové a úsporné účty,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.05.2009

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.05.2009 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, se sídlem Hauptplatz 22, 3830 Waidhofen an der Thaya, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN279850 w, v České

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 5. 2013 I. Běžné, vkladové a úsporné účty,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.05.2013. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s.

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.05.2013. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Prémiové bankovnictví Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.05.2013 Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví se vztahuje na

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.01.2015

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.01.2015 Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.07.2015

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.07.2015 Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající

Více

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. Platí od 15. 10. 2010 SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2013 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.02.2010

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.02.2010 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, se sídlem Hauptplatz 22, 3830 Waidhofen an der Thaya, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN279850 w, v České

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2013 Druh Poplatku Splatnost Výše poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet, spořicí

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.09.2015

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.09.2015 Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn 1 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický

Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn 1 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický STANDARDNÍ CENÍK brokerjet České spořitelny, a.s. platný od 1.10.2015 01 k obchodu s investičními nástroji Česká republika Trh Objem obchodu za telefonický 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK XETRA Praha,

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet,

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby - Kompletkonto a produkty nabízené pouze do data 7. 7. 2008

Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby - Kompletkonto a produkty nabízené pouze do data 7. 7. 2008 Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby - a produkty nabízené pouze do data 7. 7. 2008 Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby - a produkty nabízené pouze do data 7. 7. 2008 OBSAH STRANA BĚŽNÉ ÚČTY

Více

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.12.2014. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s.

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.12.2014. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Prémiové bankovnictví Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.12.2014 Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví se vztahuje na

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy

Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 11. 5. 2015 I. Založení, vedení a zrušení

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 3. 9. 2015 I. Běžné, vkladové a úsporné účty

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.10.2010

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.10.2010 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, se sídlem Hauptplatz 22, 3830 Waidhofen an der Thaya, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 279850 w, v České

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 4. 2015 I. Běžné, vkladové a úsporné účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Platí od 1. 9. 2013 Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby

Více

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Platí od 1. 2. 2013 Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby

Více

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Platí od 1. 10. 2012 Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby

Více

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. Platí od 1. 4. 2012 SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Fyzické osoby 2 1.2. Fyzické osoby - podnikatelé 2 1.3. Účet úschovy (u advokáta, notáře..),

Více

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Platí od 1. 6. 2015 Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 4. 2014. Sazebník poplatků Poštovní spořitelny

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 4. 2014. Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny ze dne 1. 4. 2014 (pro klienty Poštovní spořitelny, pro vnitřní potřebu zaměstnanců pošt a finančních center) OBSAH RYCHLÝ PŘEHLED

Více

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 Strana 2 z 5 1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 2. Úvěrové produkty Základní sazby 04 Kontokorentní a krátkodobé úvěry

Více

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD ZDARMA A PLUS ZDARMA

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD ZDARMA A PLUS ZDARMA CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD ZDARMA A PLUS ZDARMA Ceník pro cenový program Základ a Plus OBSAH STRANA Cenový program Základ- a Plus- 4 Založení, správa a zrušení Osobního účtu 4 Nastavení služeb účtu

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více