1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem."

Transkript

1 Z á p i s č. 1/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Králův Dvůr Přítomni: Omluveni: Petr Vychodil, Josef Antoniv, Luboš Krbec, Mgr.Pavel Bokr, Jarmila Hrodková, Mgr.Tomáš Kasseckert, Jaroslav Cipra, ing. Martin Pošmourný, Jiří Oberfalzer, Jan Poláček, Mgr.Romana Vinšová, Radek Novák, ing.bc.michal Prokůpek, Mgr.Michaela Pantoflíčková se dostavila v h., Mgr.Libuše Suchantová, Pavel Zýt se dostavil v h. Bc.Jana Chlupová 1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem. b) Jmenování ověřovatelů, sčitatelů, způsob zápisu a diskuse, způsob hlasování P.Vychodil navrhl ověřovatele zápisu: p.krbec, p.poláček P.Vychodil předložil návrh usnesení: ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.poláčka. Výsledek hlasování: 15 pro návrh byl přijat Usnesení č. 2014/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu - p.krbce, p.poláčka. V hod. se dostavil na jednání p.zýt. P.Vychodil navrhl jmenování zapisovatelů: ing.hrabáka, Bc.Exnerovou Výsledek hlasování: 16 pro návrh byl přijat Usnesení č. 2014/1/2 - ZM schvaluje ing.hrabáka a Bc.Exnerovou jako zapisovatele. c) Program jednání P.Vychodil předložil návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program jednání ZM Výsledek hlasování: 16 pro usnesení bylo přijato Usnesení č. 2014/1/3 ZM schvaluje předložený program jednání ZM. 2. Výstavba pavilonu E v MŠ Pod Hájem P.Vychodil informoval ZM o schválení žádosti o poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Diskuze: Mgr.Bokr, p.vychodil, P.Vychodil předložil návrh usnesení: ZM v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši ,32 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši ,09 Kč, odpovídající spolufinancování projektu Výstavba pavilonu E v MŠ Pod Hájem, reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/ ZM schvaluje finanční částku 600 tis. Kč + DPH na nákup vybavení pro potřeby zajištění provozu ve školce vybudované v rámci akce Výstavba pavilonu E v MŠ Pod Hájem. 1

2 Výsledek hlasování: 16 pro usnesení bylo přijato Usnesení č. 2014/1/4 ZM v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši ,32 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši ,09 Kč, odpovídající spolufinancování projektu Výstavba pavilonu E v MŠ Pod Hájem, reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/ ZM schvaluje finanční částku 600 tis. Kč + DPH na nákup vybavení pro potřeby zajištění provozu ve školce vybudované v rámci akce Výstavba pavilonu E v MŠ Pod Hájem. 3. Různé a) Sportovní víceúčelové centrum P.Vychodil navrhl ZM vypracování projektové dokumentace Ing.Fořtem na akci Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr a podání žádosti o dotaci na ROP Střední Čechy, oblast 3.2. rozvoj měst, volnočasové aktivity, výzva č. 82. Diskuze: Mgr.Bokr, p.vychodil, p.krbec, p.antoniv, p.novák, ing.bc.prokůpek, Mgr.Vinšová, Mgr.Kasseckert, Ing.Pošmourný P.Vychodil předložil návrh usnesení: ZM schvaluje návrh starosty na vypracování projektové dokumentace Ing. Fořtem a zajištění potřebných povolení dle stavebního zákona na akci "Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr. ZM schvaluje finanční částku ,- Kč + DPH z rozpočtu města na rok 2014 na zpracování projektové dokumentace. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci "Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr na ROP Střední Čechy, oblast 3.2. rozvoj měst, volnočasové aktivity, výzva č. 82 a pověřuje starostu města zajištěním podání žádosti a jejím podpisem. ZM schvaluje uzavření dvou pracovních dohod se zpracovateli projektu, každou za cenu ,- Kč hrubého a případnou odměnu každému zpracovateli ve výši ,- Kč hrubého při úspěšném čerpání dotace a pověřuje starostu města podpisem smluv. ZM schvaluje spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu města Králův Dvůr. ZM pověřuje RM přípravou a schválením partnerských smluv a ZM pověřuje starostu města podpisem partnerských smluv souvisejících s žádostí o dotaci "Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr. V případě schválení projektu Úřadem Regionální Rady NUT III Střední Čechy, ZM schvaluje zajištění provozování akce "Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr z rozpočtu města Králův Dvůr. ZM schvaluje vypsání výběrového řízení a pověřuje starostu města vypsáním tohoto výběrového řízení. Výsledek hlasování: 15 pro, 1 se zdržel usnesení bylo přijato Usnesení č. 2014/1/5 ZM schvaluje návrh starosty na vypracování projektové dokumentace Ing. Fořtem a zajištění potřebných povolení dle stavebního zákona na akci "Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr. ZM schvaluje finanční částku ,- Kč + DPH z rozpočtu města na rok 2014 na zpracování projektové dokumentace. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci "Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr na ROP Střední Čechy, oblast 3.2. rozvoj měst, volnočasové aktivity, výzva č. 82 a pověřuje starostu města zajištěním podání žádosti a jejím podpisem. ZM schvaluje uzavření dvou pracovních dohod se zpracovateli projektu, každou za cenu ,- Kč hrubého a případnou odměnu každému 2

3 zpracovateli ve výši ,- Kč hrubého při úspěšném čerpání dotace a pověřuje starostu města podpisem smluv. ZM schvaluje spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu města Králův Dvůr. ZM pověřuje RM přípravou a schválením partnerských smluv a ZM pověřuje starostu města podpisem partnerských smluv souvisejících s žádostí o dotaci "Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr. V případě schválení projektu Úřadem Regionální Rady NUT III Střední Čechy, ZM schvaluje zajištění provozování akce "Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr z rozpočtu města Králův Dvůr. ZM schvaluje vypsání výběrového řízení a pověřuje starostu města vypsáním tohoto výběrového řízení. P.Vychodil předložil návrh usnesení: ZM schvaluje předloženou aktualizaci Strategického plánu města Králův Dvůr. Výsledek hlasování: 15 pro, 1 se zdržel usnesení bylo přijato Usnesení č. 2014/1/6 - ZM schvaluje předloženou aktualizaci Strategického plánu města Králův Dvůr. b) Chodníky Králův Dvůr komplexní řešení Starosta Králova Dvora navrhl komplexní řešení pro plánovanou výstavbu chodníků ve třech městských částech. Diskuze: Mgr.Bokr, p.vychodil, p.novák P.Vychodil předložil návrh usnesení: ZM schvaluje zahrnutí finanční částky ve výši max. 60 tis. Kč + DPH a 30 tis. + DPH na vytvoření studie a zaměření chodníku v městské části Levín podél ulice Plzeňská. ZM ukládá starostovi města předložit výsledek studie, zaměření, soupis vlastníků a geometrický plán nejpozději do a pověřuje ho podpisem objednávek. ZM ukládá zastupiteli p. Novákovi zajistit cenovou nabídku na studii řešení chodníků a dopravní situace v městské části Křižatky nejpozději do pro potřeby zahrnutí do rozpočtu města Králův Dvůr na rok ZM ukládá zastupiteli Mgr. Bokrovi zajistit cenovou nabídku na projektovou dokumentaci chodníku k územnímu a stavebnímu povolení v městské části Zahořany podél ulice Jungmannova (od zastávky směrem na Králův Dvůr) s ohledem na případné čerpání dotace (zejména ze SFDI) a napojení na plánovanou rekonstrukci komunikace Středočeským krajem nejpozději do pro potřeby zahrnutí do rozpočtu města Králův Dvůr na rok Výsledek hlasování: 16 pro usnesení bylo přijato Usnesení č. 2014/1/7 ZM schvaluje zahrnutí finanční částky ve výši max. 60 tis. Kč + DPH a 30 tis. + DPH na vytvoření studie a zaměření chodníku v městské části Levín podél ulice Plzeňská. ZM ukládá starostovi města předložit výsledek studie, zaměření, soupis vlastníků a geometrický plán nejpozději do a pověřuje ho podpisem objednávek. ZM ukládá zastupiteli p. Novákovi zajistit cenovou nabídku na studii řešení chodníků a dopravní situace v městské části Křižatky nejpozději do pro potřeby zahrnutí do rozpočtu města Králův Dvůr na rok ZM ukládá zastupiteli Mgr. Bokrovi zajistit cenovou nabídku na projektovou dokumentaci chodníku k územnímu a stavebnímu povolení v městské části Zahořany podél ulice Jungmannova (od zastávky směrem na Králův Dvůr) s 3

4 ohledem na případné čerpání dotace (zejména ze SFDI) a napojení na plánovanou rekonstrukci komunikace Středočeským krajem nejpozději do pro potřeby zahrnutí do rozpočtu města Králův Dvůr na rok V hod. odešel z jednání ZM p. Oberfalzer c) Cyklostezka P.Vychodil informoval ZM o záměru vybudování cyklostezky a popřípadě cyklotrasy od Základní školy Králův Dvůr přes Višňovku směrem na Trubín. Diskuze: p.vychodil, Mgr.Bokr, Ing.Pošmourný V hod. odešel z jednání p. Poláček P.Vychodil předložil návrh usnesení: ZM schvaluje předložený záměr starosty města vybudovat cyklostezku od Základní školy Králův Dvůr přes Višňovku směrem na Trubín. ZM ukládá starostovi zajistit cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace do pro potřeby zahrnutí do rozpočtu města Králův Dvůr na rok Výsledek hlasování: 14 pro usnesení bylo přijato Usnesení č. 2014/1/8 ZM schvaluje předložený záměr starosty města vybudovat cyklostezku od Základní školy Králův Dvůr přes Višňovku směrem na Trubín. ZM ukládá starostovi zajistit cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace do pro potřeby zahrnutí do rozpočtu města Králův Dvůr na rok V hod. se vrátil na jednání p.poláček 4. Informace starosty a místostarostů a) P.Vychodil informoval ZM o výsledku výběrového řízení na akci Rekonstrukce radnice a o dalším postupu dle platného usnesení ZM. b) P.Vychodil informoval ZM o zastavení změn Územního plánu č. 03 v návaznosti na připomínky Středočeského kraje. c) P.Vychodil informoval ZM o průběhu výběrového řízení na akci Kanalizace Levín. d) P.Vychodil předložil ZM návrh dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. Tento návrh se týká měsíčních odměn starosty, neuvolněných místostarostů, členů RM, členů ZM, předsedů, členů komisí a výborů od (příloha č. 1). Diskuze: p.vychodil, Mgr.Bokr P.Vychodil předložil návrh usnesení: ZM schvaluje předložený návrh odměn neuvolněných místostarostů, členů RM, členů ZM, předsedů a členů komisí a výborů s platností od (příloha č. 1). ZM bere na vědomí odměnu starosty města. Výsledek hlasování: 14 pro, 1 se zdržel usnesení bylo přijato Usnesení č. 2014/1/9 ZM schvaluje předložený návrh odměn neuvolněných místostarostů, členů RM, členů ZM, předsedů a členů komisí a výborů s platností od (příloha č. 1). ZM bere na vědomí odměnu starosty města. 4

5 e) P.Vychodil informoval ZM o přípravách výběrových řízení Zeleň III. Etapa a Výstavba pavilonu E v MŠ Pod Hájem. f) P.Vychodil informoval ZM o termínu dokončení komunikace k zámku. g) P.Vychodil předložil ZM návrh na pověření RM zveřejňováním záměrů na pronájem nebytových prostor a uzavíráním smluv dle nejvýhodnější nabídky pro rok P.Vychodil předložil návrh usnesení: ZM pověřuje RM zveřejňováním záměrů na pronájem nebytových prostor a uzavíráním smluv dle nejvýhodnější nabídky pro rok ZM ukládá RM informovat členy ZM o probíhajících záměrech pronájmu nebytových prostor. Výsledek hlasování: 14 pro, 1 se zdržel usnesení bylo přijato Usnesení č. 2014/1/10 ZM pověřuje RM zveřejňováním záměrů na pronájem nebytových prostor a uzavíráním smluv dle nejvýhodnější nabídky pro rok ZM ukládá RM informovat členy ZM o probíhajících záměrech pronájmu nebytových prostor. h) P.Vychodil se dotázal Mgr.Bokra na jeho případnou aktivitu při řešení akce Účelová veřejná komunikace na pozemcích p.č. 103/2, 801/1, 801/2 v k.ú. Králův Dvůr. i) P.Antoniv informoval ZM o kauze BAU INPRO, a.s. Město Králův Dvůr bylo zařazeno do seznamu věřitelů. j) P.Antoniv a Mgr. Vinšová informovali ZM o vrácení částky ,- Kč společností BD Králův Dvůr, s.r.o. zpět na účet města. Tato částka byla použita na zřízení společnosti BD Králův Dvůr, s.r.o. Následně proběhla diskuze s občany - p.b. vznesl dotaz na termín dokončení chodníku v m.č. Zahořany odpověděl p.vychodil - p. K. vznesl dotaz na podmínky kandidatury do zastupitelstva města odpověděl p. Vychodil a ing.bc.prokůpek. Jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr bylo ukončeno v h. 5

6 Petr Vychodil starosta města určení ověřovatelé: Luboš Krbec... datum:... Jan Poláček... datum:... zapsal: Ing. Hrabák 6

7 Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne Usnesení č. 2014/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu - p.krbce, p. Poláčka. Usnesení č. 2014/1/2 - ZM schvaluje ing.hrabáka a Bc.Exnerovou jako zapisovatele. Usnesení č. 2014/1/3 ZM schvaluje předložený program jednání ZM. Usnesení č. 2014/1/4 ZM v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši ,32 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši ,09 Kč, odpovídající spolufinancování projektu Výstavba pavilonu E v MŠ Pod Hájem, reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/ ZM schvaluje finanční částku 600 tis. Kč + DPH na nákup vybavení pro potřeby zajištění provozu ve školce vybudované v rámci akce Výstavba pavilonu E v MŠ Pod Hájem. Usnesení č. 2014/1/5 ZM schvaluje návrh starosty na vypracování projektové dokumentace Ing. Fořtem a zajištění potřebných povolení dle stavebního zákona na akci "Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr. ZM schvaluje finanční částku ,- Kč + DPH z rozpočtu města na rok 2014 na zpracování projektové dokumentace. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci "Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr na ROP Střední Čechy, oblast 3.2. rozvoj měst, volnočasové aktivity, výzva č. 82 a pověřuje starostu města zajištěním podání žádosti a jejím podpisem. ZM schvaluje uzavření dvou pracovních dohod se zpracovateli projektu, každou za cenu ,- Kč hrubého a případnou odměnu každému zpracovateli ve výši ,- Kč hrubého při úspěšném čerpání dotace a pověřuje starostu města podpisem smluv. ZM schvaluje spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu města Králův Dvůr. ZM pověřuje RM přípravou a schválením partnerských smluv a ZM pověřuje starostu města podpisem partnerských smluv souvisejících s žádostí o dotaci "Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr. V případě schválení projektu Úřadem Regionální Rady NUT III Střední Čechy, ZM schvaluje zajištění provozování akce "Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr z rozpočtu města Králův Dvůr. ZM schvaluje vypsání výběrového řízení a pověřuje starostu města vypsáním tohoto výběrového řízení. Usnesení č. 2014/1/6 ZM schvaluje předloženou aktualizaci Strategického plánu města Králův Dvůr. 7

8 Usnesení č. 2014/1/7 ZM schvaluje zahrnutí finanční částky ve výši max. 60 tis. Kč + DPH a 30 tis. + DPH na vytvoření studie a zaměření chodníku v městské části Levín podél ulice Plzeňská. ZM ukládá starostovi města předložit výsledek studie, zaměření, soupis vlastníků a geometrický plán nejpozději do a pověřuje ho podpisem objednávek. ZM ukládá zastupiteli p. Novákovi zajistit cenovou nabídku na studii řešení chodníků a dopravní situace v městské části Křižatky nejpozději do pro potřeby zahrnutí do rozpočtu města Králův Dvůr na rok ZM ukládá zastupiteli Mgr. Bokrovi zajistit cenovou nabídku na projektovou dokumentaci chodníku k územnímu a stavebnímu povolení v městské části Zahořany podél ulice Jungmannova (od zastávky směrem na Králův Dvůr) s ohledem na případné čerpání dotace (zejména ze SFDI) a napojení na plánovanou rekonstrukci komunikace Středočeským krajem nejpozději do pro potřeby zahrnutí do rozpočtu města Králův Dvůr na rok Usnesení č. 2014/1/8 ZM schvaluje předložený záměr starosty města vybudovat cyklostezku od Základní školy Králův Dvůr přes Višňovku směrem na Trubín. ZM ukládá starostovi zajistit cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace do pro potřeby zahrnutí do rozpočtu města Králův Dvůr na rok Usnesení č. 2014/1/9 ZM schvaluje předložený návrh odměn neuvolněných místostarostů, členů RM, členů ZM, předsedů a členů komisí a výborů s platností od (příloha č. 1). ZM bere na vědomí odměnu starosty města. Usnesení č. 2014/1/10 ZM pověřuje RM zveřejňováním záměrů na pronájem nebytových prostor a uzavíráním smluv dle nejvýhodnější nabídky pro rok ZM ukládá RM informovat členy ZM o probíhajících záměrech pronájmu nebytových prostor. 8

Z á p i s č. 2/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne v ZŠ a MŠ Počaply, Tyršova 136 od 15.

Z á p i s č. 2/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne v ZŠ a MŠ Počaply, Tyršova 136 od 15. Z á p i s č. 2/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 25.3.2013 v ZŠ a MŠ Počaply, Tyršova 136 od 15.00 h Přítomni: Omluveni: Hosté: Petr Vychodil, Josef Antoniv, Jaroslav

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2014/4/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, Mgr.Vinšovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2014/4/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, Mgr.Vinšovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 8.9.2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p. Vychodilem.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p. Vychodilem. Z á p i s č. 6/2011 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 29.6.2011 v restauraci U Bělohlávků v Králově Dvoře Počaplech od 15.00 h Přítomni: Petr Vychodil, Josef Antoniv, Luboš

Více

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem.

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem. Z á p i s č. 1/2015 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.2.2015 od 16.00 hodin v jídelně ZŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292, Králův Dvůr Přítomni: Omluveni: Petr Vychodil,

Více

P.Vychodil předložil návrh usnesení: ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM doplněný o bod č. 24.

P.Vychodil předložil návrh usnesení: ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM doplněný o bod č. 24. Z á p i s č. 2/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 24.03.2014 od 14.30 hodin v jídelně ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292 Přítomni: Omluveni: Petr Vychodil, Josef Antoniv,

Více

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem.

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem. Z á p i s č. 5/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 23.9.2013 od 15.00 hodin v Restauraci U Bělohlávků, Králův Dvůr - Počaply Přítomni: Omluveni: Petr Vychodil, Josef

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem. Z á p i s č. 7/2011 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 5.9.2011 v restauraci Pod Lucperkem v Králově Dvoře Levíně od 15.00 h Přítomni: Omluveni: Petr Vychodil, Josef Antoniv,

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/3/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, p.nováka.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/3/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, p.nováka. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 11.5.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mgr.Tomáš Kasseckert, ing.martin Pošmourný, Mgr.Michaela Pantoflíčková, Jan Poláček

Mgr.Tomáš Kasseckert, ing.martin Pošmourný, Mgr.Michaela Pantoflíčková, Jan Poláček Z á p i s č. 1/2012 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 8.3.2012 v Restauraci U Bělohlávků v Králově Dvoře - Počaplech od 15.00 h Přítomni: Omluveni: Petr Vychodil, Josef

Více

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem.

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem. Z á p i s č. 7/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 8.9.2014 od 16.00 hodin v jídelně ZŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292, Králův Dvůr Přítomni: Omluveni: Petr Vychodil, Josef

Více

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p. Vychodilem.

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p. Vychodilem. Z á p i s č. 7/2015 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 14.12.2015 od 16.00 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu Králův Dvůr, náměstí Míru 139 Přítomni: Omluveni: Petr

Více

Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne

Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 2.5.2016 Usnesení č. 2016/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Krbce, p. Antoniva. Usnesení č. 2016/2/2 - ZM schvaluje

Více

Z á p i s č. 1/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne v ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292 od 14.

Z á p i s č. 1/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne v ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292 od 14. Z á p i s č. 1/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 11.2.2013 v ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292 od 14.30 h Přítomni: Omluveni: Petr Vychodil, Josef Antoniv, Luboš

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2014/7/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, p.oberfalzera.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2014/7/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, p.oberfalzera. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 11.12.2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č /2016 a přijatá usnesení

Zápis č /2016 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 16-03/2016 a přijatá usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 30. 3. 2016, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 27. 1. 2016 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 15 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Vajdák, Zicha, Novotná,

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni: Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard, Říha Václav a Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného 12. 12. 2017 A) Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva. 2. Zapisovatele usnesení Tomáš Hes. 3. Ověřovatele usnesení Miroslav

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 58. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 2.12. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZO Malotice ze dne 12. 12. 2016 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: František Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Příbramě č. 6/2016 dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Příbramě č. 6/2016 dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Příbramě č. 6/2016 dne 13. 12. 2016 Č.j. 326 /2016/OU Lhota u Příbramě, 13. 12. 2016 Přítomni: Vladimír Drmla, Mgr. Jiří Kadlec, Ivan Lachnitt, Bc. David Hnízdil

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.2.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Konaného dne 22. února 2012 v 18,00 hodin na Obecním úřadě ve Vohančicích Přítomni: Milan Šejnoha, Roman Nejez, Pavla Poláčková, Babák Martin, Veronika Slámová

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 18. prosince 2014 od 17:00 do 19:40 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

OBEC BRATKOVICE. Hosté / přizvaní : Občané : p.švehla, p.bartůněk, p.komanec, p.hromádka. Program: 1. Žádost o dotaci z fondu FROM 2012

OBEC BRATKOVICE. Hosté / přizvaní : Občané : p.švehla, p.bartůněk, p.komanec, p.hromádka. Program: 1. Žádost o dotaci z fondu FROM 2012 OBEC BRATKOVICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZÁPIS č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce BRATKOVICE

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Čas: 19.05-21.10h Místo konání: kancelář starosty, budova OU Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol Přílohy: zastupitelé

Více

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 3.6.2015 v zasedací místnosti OÚ (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 29. 06. 2011 OD 15.00 HODIN

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 29. 06. 2011 OD 15.00 HODIN ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 29. 06. 2011 OD 15.00 HODIN ve velké zasedací místnosti MěÚ Košťany ve 2. patře budovy Přítomno 13 členů

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.hanzlík Ověřovatelé

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 2-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 12. 02. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 5/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 24.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 5/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 24.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 5/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 24.6.2008 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p.černý, p.linhartová neomluvena) Hosté: Ing.Arch.Vít, p.sekera Zahájení Starostka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

OBEC BULOVKA. Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 28/4/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

OBEC BULOVKA. Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 28/4/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 28/4/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Maryška, Arafa, Štecher, Dušek, Plaček,

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 8-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 01. 08. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: ,

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: , Obec Andělská Hora IČ: 00573175, Andělská Hora 18, 364 71, pošta Bochov tel.: 359807901, e-mail: podatelna@andelskahora.cz Zápis z 1. veřejného jednání Zastupitelstva obce Andělská Hora, které se uskutečnilo

Více

Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 PROGRAM JEDNÁNÍ

Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 PROGRAM JEDNÁNÍ Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Ing. Martin Rosenbaum, Lubomír LEŽOVIČ, Petr FORMAN, Michal KRAUSE,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19:02hodin. Přítomni: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 18.01.2016 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

5. Schválení záměru podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na II.etapu revitalizace zeleně

5. Schválení záměru podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na II.etapu revitalizace zeleně Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 2.5.2013 od 19.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý,

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 23. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 31.10.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 23. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 31.10.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 31.10.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 2. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Přítomni: Jana Vrbková, Jiří Veselý, Jiří Kroupa, Markéta Kaštylová, Tereza Doleželová, Petr Dvořák, Petr Pokorný, Josef Vrbka,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 19. 10. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Obec Těchobuz Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/01134/11 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 4/2011 konaného

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1.

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1. Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 07. 04. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 6 ze dne v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 6 ze dne v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 6 ze dne 14. 4. 2015 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO: , Tel.: , ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO: , Tel.: ,   ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/2014 ve Vysokém konaného dne

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 8- z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 3. 8. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing. Pavel

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁDÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec

ZÁPIS ZE ZASEDÁDÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec ZÁPIS ZE ZASEDÁDÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 15. 12. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec Přítomni: p. Pikart, p. Sláma, p. Bardoňová, p.kuba, p. Vondrášek, p.nytra, p. Bambousek Omluveni:

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více