Výměna peněz v členských zemích EU mimo eurozónu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výměna peněz v členských zemích EU mimo eurozónu"

Transkript

1 Evropské spotřebitelské centrum pro ČR při ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Provozované za finanční pomoci EU Výměna peněz v členských zemích EU mimo eurozónu (závěry z terénního šetření) Praha, duben 2006

2 PODĚKOVÁNÍ Evropské spotřebitelské centrum pro Českou republiku, jako organizátor tohoto projektu, děkuje touto cestou všem účastníkům za laskavost, ochotu a péči, se kterou se podíleli na poskytnutí podkladů a přispěli k realizaci tohoto projektu a zpracování této studie. Poděkování patří ESC Kypr ESC Dánsko ESC Estonsko OFE Maďarsko (National Association for Consumer Protection in Hungary) ESC Lotyšsko ESC Litva ESC Norsko ESC Polsko APC - Romania (Romanian Association for Consumer Protection) ESC Slovensko ESC Švédsko ESC Spojené království ESC Řecko 1

3

4 OBSAH 1. Organizace projektu 3 2. Hlavní cíle šetření 5 3. Směnárenství jako výraz odlišnosti trhů evropských zemí (Hlavní výsledky) Nejčastější formy porušování práv spotřebitele při výměně peněz Nabízené služby při výměně peněz Nabídka výhodnějšího směnného kursu Šíře nabídky směňovaných měn Úřední hodiny Další služby Kde vyměnit? Banky nebo směnárny? Doma či v zahraničí? Bankomaty Černý trh Přímá platba eurem 9 4. Doporučení turistům 10 Přílohy 11 1 Běžně nakupované měny členských států EU mimo eurozonu ve vybraných bankách těchto zemí dne Nákup v členských zemích EU mimo eurozónu dne Pracovní doba v bance (směnárně) s nejlepším nákupním kursem dne Výměna peněz doma či v cizině? (údaje ze dne ) 14 5 Webové stránky bank zahrnutých do šetření 15 6 Přehled podle zúčastněných zemí 16 3

5 1. ORGANIZACE PROJEKTU Projekt se uskutečnil v rámci plánovaných prací Evropského spotřebitelského centra pro Českou republiku na rok 2006 schválených grantovou smlouvou mezi Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu ČR. Projekt Výměna peněz v členských zemích EU mimo eurozónu připravilo a zorganizovalo Evropské spotřebitelské centrum pro Českou republiku při Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze a realizovalo v úzké spolupráci s partnerskými Evropskými spotřebitelskými centry na Kypru, v Dánsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Norsku, Polsku, Slovensku, Švédsku a Spojeném království a s přípravnými týmy pro zřízení těchto center v Maďarsku (OFE) a Rumunsku (APC). Vybrané údaje pro možná srovnání poskytlo Evropské spotřebitelské centrum v Aténách (Řecko jako zástupce eurozóny). Terénní šetření podle jednoduchého dotazníku se uskutečnilo dne S ohledem na omezený rozsah šetření nelze výsledky považovat za reprezentativní, ale pouze za signální informaci. Evropská komise není odpovědná za obsah této zprávy. 4

6 2. HLAVNÍ CÍLE ŠETŘENÍ Původním podnětem ke zorganizování mezinárodního šetření k problematice směnárenství byly četné stížnosti zahraničních turistů na směnárny v České republice a pozornost, kterou těmto stížnostem věnovala média. Hlavním cílem tohoto šetření bylo: - zjistit, existují-li obdobné problémy i v dalších členských zemích a odhalit jejich příčiny, - získat náměty, rady a doporučení pro turisty, ale i směnárny samotné, dozorové orgány, politiky v oblasti ochrany spotřebitele, cestovního ruchu či finančních služeb, - přispět k propagaci činnosti a výsledků sítě Evropských spotřebitelských center (ECCNet), především v nových členských zemích EU. Dílčím cílem šetření v každé ze zmiňovaných zemí bylo zjistit: - nejčastější formy porušování spotřebitelských práv při výměně peněz, nakolik jsou tyto problémy významné, - služby, pracovní doba, nabídka výhodnějšího kursu při vyšší směňované částce, nabídka směnárenských automatů (přístupných 24 hodin denně), - možnosti přímé platby eurem, - je-li pro zahraničního turistu v navštívené zemi výhodnější směna za domácí měnu v bance či nezávislé směnárně, popř. ve směnárnách v turisticky exponovaných místech či spíše ve vedlejších ulicích, - je-li výhodnější nakoupit měnu navštívené země raději předem doma či až na místě. 5

7 3. SMĚNÁRENSTVÍ - VÝRAZ ODLIŠNOSTI TRHŮ EVROPSKÝCH ZEMÍ (HLAVNÍ VÝSLEDKY) V členských zemích EU mimo eurozónu dnes už výměna peněz nepatří k významným oblastem porušování spotřebitelských práv. Takový lze učinit hlavní závěr provedeného šetření. Přesto při troše zjednodušení lze z analýzy forem porušování spotřebitelských práv při výměně peněz poznat, že existují dvě skupiny zemí. Klasické problémy mají především turisté v České republice (složitější situace v důsledku dosud nevyjasněných kontrolních kompetencí), ale i na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Estonsku. Naopak problémy při výměně peněz nemají či je považují za bezvýznamné na Kypru, v Dánsku, Litvě, Norsku, Polsku, Švédsku, Spojeném království či Lotyšsku. Důvodů, proč tyto země problémy nemají, může být na prvý pohled více. V Norsku by to mohlo být přísnější zákonodárství, které účinně brání spotřebitelská práva porušovat, na Kypru či v Litvě skutečnost, že peníze směňují pouze banky a nezávislé směnárny tam vůbec neexistují. Rozsah klasické výměny peněz je však především determinovaný rozvojem moderních forem nakupování, rozsahem a úrovní bezhotovostního placení, stále rozšířenějším používáním platebních karet. Především tento faktor je výrazem odlišnosti úrovně trhu, úrovně směny, a tedy i existujících problémů. Např. ve Spojeném království mnohé banky výměnu peněz přes pult dnes už vůbec nenabízejí. Problémů s klasickou výměnou peněz pak ubývá či problémy mizí, nelze však přehlédnout, že se jinde objevují problémy nové, které zmiňuje např. švédské ESC (stížnosti na kursové rozdíly při platbě kartou), britské ESC (poplatky při přeshraničních platbách). Těmito problémy se uvedené šetření již nezabývalo Nejčastější formy porušování spotřebitelských práv při výměně peněz Odpovědi účastníků šetření ukázaly, že porušování práv spotřebitelů při výměně peněz není v zúčastněných zemích tak významným problémem, jak čeští organizátoři na základě svých zkušeností předpokládali, a to ani tam, kde je výskyt těchto přestupků či nekorektních praktik častější. Četnost stížností tohoto druhu, které obdržely ať již příslušné dozorové orgány trhu v dané zemi, spotřebitelské organizace či Evropské spotřebitelské centrum se ukázala jako překvapivě nízká. K nejčastějším formám porušení práv spotřebitele patří: - Zákazník není jasně informován o podmínkách směny, tj. o výši kursu, o výši provize či poplatků za směnu (ČR, Maďarsko, Rumunsko). Zákazník si nemůže předem spočítat, kolik za směnu dostane. V některých zemích je informován pouze ústně, musí se zeptat (Norsko). - Poskytnuté informace jsou zavádějící až klamavé. Týká se to především nezávislých směnáren, když např. zdůrazňují, že směňují bez provize, ale vztahuje se to pouze k prodeji (ČR), zviditelňují výhodnější kursy šeků než kursy pro výměnu hotovosti (Rumunsko), písemně uvádějí jinou výši kursu či provize než ve skutečnosti účtují (ČR, Estonsko, Spojené království). - Použití mimořádně nevýhodného kursu při přímé platbě eurem - tzv. problém dvojích cen v restauracích, hotelích, taxi, autopůjčovnách, obchodech (ČR, Maďarsko, Rumunsko). - Směna peněz přímo na ulici - nebezpečí krádeže peněz, obdržení falešných bankovek (ČR, Slovensko, Maďarsko). 6

8 3.2. Nabízené služby při výměně peněz Odlišností úrovně trhu je dán i druh a charakter nabízených směnárenských služeb v té které zemi. Mnohé britské banky (Clydesdale Bank, Abbey Bank, Halilfax, Bank of Scotland), švédské banky (Östgöta Enskilda Bank, většina poboček Nordea Bank) o směnu přes pult už nestojí a pole působnosti přepouštějí nezávislým směnárnám či bankovním automatům, protože tato činnost již pro ně postrádá atraktivnost. Řada bank v Polsku (ING Bank Šlaski S.A, Bank Millennium S.A, Bank BPH S.A, Bank Handlowy w Warszawie) či např. švédská Svenska Handelsbanken AB peníze nevymění, pokud zákazník nemá v bance účet. Tvrdé konkurenční prostředí, zejména v nových členských zemích, nutí banky, ale zejména směnárny, přicházet stále s novými konkurenčními výhodami při nabízení klasické směny peněz Nabídka výhodnějšího směnného kursu - při nákupu vyšší částky. Banky ve většině případů výši kursu nemění. Výjimkou jsou některé banky na Kypru, v Litvě, Slovensku a ve Spojeném království, nebo směnárny v Dánsku, kdy se však kurs mění až při velmi vysokých částkách. Nezávislé směnárny nabízejí tuto výhodu častěji - ČR a Slovensko (při výměně nad ), Polsko (nad 500 ), Rumunsko (nad ), nicméně zvýhodnění kursu není příliš významné. Směnárny ve Velké Británii stanoví výši provize v závislosti na výši směňované částky - čím nižší částka, tím vyšší provize. V některých směnárnách ve vedlejších ulicích Prahy je možno dohodnout lepší nákupní kurs než je deklarovaný, a to na jakoukoli vyměňovanou částku. - má-li zákazník v bance účet. Snížené poplatky za směnu a výhodnější kursy nabízejí některé banky v Dánsku (Alm. Brand Bank, Jyske Bank) svým klientům - majitelům účtů. Nižší poplatky za směnu platí rovněž klienti norských bank Nordea, DnBNOR. - mladým lidem. V dánské Nordea Bank neplatí žádné poplatky za směnu mladí klienti banky od let. - zpětný odkup valuty (buy back). Např. britská Barclays Bank či Lloyds Bank nabízejí bezplatně zpětný odkup libry, pokud zde zákazník libru kupoval a neutratil Šíře nabídky směňovaných měn Příloha č. 1 nabízí přehled běžně směňovaných měn šetřených zemí v bankách s největší sítí poboček v dané zemi. V Danske Bank v Dánsku vyměníte všechny měny členských států EU mimo eurozónu (12) kromě slovenské SKK, v estonské SEB Estonian Ühispank 10 měn (kromě CYP, ISK, MTL). Naproti tomu v Bank of Cyprus nabízejí k výměně jen 6 měn (GBP, SEK, NOK, DKK, MTL a SKK), stejně tak jako ve švédské Nordea Bank (CYP, CZK, DKK, ISK, NOK, GBP), v polské ING Bank Šlaski S.A nabízejí 7 měn z členských zemí mimo eurozónu (CZK, DKK, HUF, NOK, SKK, SEK, GBP). Zmíněnými bankami je tak v členských zemích mimo eurozónu všude nabízena pouze GBP, DKK, SEK a NOK. Naopak LVL, LTL, ISK a CYP nabízejí banky pouze ve třech ze šetřených zemí. Zatím žádná z bank ze zmiňovaných zemí běžně nenabízela výměnu rumunské měny (s výjimkou Slovenské sporitelny). K výměně ji nabízely některé směnárny v Estonsku. Zajímavé je, že nabídka měn ke směně se v bankách a směnárnách výrazněji neliší. Snad jen v Polsku mají některé směnárny výrazněji širší nabídku než mají banky. 7

9 3.2.3 Úřední hodiny Nejkratší pracovní dobu mají banky ve Švédsku ( ), Norsku ( ), Dánsku ( ) a na Kypru ( ) ve všední dny, s jedním prodlouženým dnem v týdnu. Naproti tomu např. na Slovensku (Slovenská sporitelna) je možno peníze vyměnit denně od 9-21 hodin včetně soboty a v neděli od V sobotu mívají otevřeno i rumunské banky. Lotyšské banky, které se nacházejí poblíž významných turistických míst a dopravních terminálů, jakož i litevské banky, mívají otevřeno o sobotách i nedělích. Úřední hodiny bank s nejlepším nákupním kursem nabízí příloha č.3. Úřední hodiny nezávislých směnáren jsou podstatně delší než v bankách, zejména v ČR, Dánsku, Estonsku, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Slovensku, Rumunsku a Švédsku. Výjimkou nejsou služby o sobotách a nedělích či dokonce nonstop. Slovenské směnárny však mívají v neděli zavřeno. Peníze přes pult nevymění turista přes víkend v Norsku, zavřeno má i řetězec směnáren Forex Další služby Některé polské banky (PeKaO S.A, Bank Millennium S.A, Bank Zachodni WBK S.A, PKO BP) jsou schopny se se zákazníkem domluvit znakovou řečí Kde vyměnit? Banky nebo směnárny? - Kypr, Litva a Norsko (s výjimkou řetězce Forex) nemají nezávislé směnárny, peníze je možno vyměnit pouze v bankách. - Většina bank si účtuje za směnu peněz provize či poplatky - viz příloha č. 2. Bez poplatků směňují banky v Maďarsku, v Rumunsku (s výjimkou Bank Tiriac) a Spojeném království. Směnárny směňují bez poplatku v Estonsku (s výjimkou Monex), Maďarsku, Lotyšsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Švédsku (s výjimkou Forex). - Při nákupu v bankách členských zemí mimo eurozónu jsou rozdíly mezi kursy malé, rozpětí porovnávaných čistých směnných kursů (tj. po započtení provize, poplatku) u 5 bank činilo maximálně 2 %. Relativně největší rozdíly jsou mezi bankami v Lotyšsku (2,06 %), ČR (1,9 %), Slovensku (1,64 %) a Dánsku (1,51 %) - viz příloha č Při nákupu ve směnárnách jsou rozdíly mezi kursy velké, rozpětí porovnávaných čistých směnných kursů (tj. po započtení provize, poplatků) u 5 směnáren činilo až 25 %. Zajímavé je, že rozpětí bylo dáno především posunem spodní hranice kursu dolů. - Při nákupu ve směnárnách není rozdíl, zdali jsou na turisticky frekventovaných místech či ve vedlejších ulicích. Výjimkou jsou Praha a Varšava, kde směnárny ve vedlejších ulicích mívají pro turistu výhodnější kurs. Horší kurs bývá na letištích (např. v Londýně). - Při nákupu 300 v členských zemích mimo eurozónu byl nákup ve směnárně (s nejlepším kursem) lepší než v bance (s nejlepším kursem) v ČR (o 1,9 %), Dánsku ( o 0, 5 %), Maďarsku (o 1,3 %), Slovensku (o 1,1 %), Švédsku (o 1,4 %) a ve Spojeném království (o 1 %). Je zřejmé, že rozdíly jsou velmi malé. V Polsku a Rumunsku nebyly rozdíly mezi nejlepším kursem v bance a ve směnárně žádné, v Lotyšsku téměř žádný. V Estonsku byl kurs v bance lepší než ve směnárně. Podrobněji viz příloha č. 2. 8

10 3.3.2 Doma či v zahraničí? Nelze jednoznačně říci, je-li výhodnější směna doma či v zemi určení. V jednotlivých případech mohou být rozdíly poměrně významné. Ve srovnávaných zemích záleží nejen na kursech, ale především na vzájemné kombinaci použitých konkrétních provizí (v procentech) či poplatků (v absolutní výši). a) Pojede-li Řek (zástupce eurozóny) do členského státu mimo eurozónu (Použity čisté prodejní kursy řecké Alpha Bank, tj. po započtení poplatku, pro měny GBP, NOK, SEK, DKK, PLN, CZK, HUF, CYP, které banka ke směně nabízí. (Viz příloha č. 4.) - Pro turistu z eurozóny (Řecko) je výhodnější vyměnit si 300 až v zemi určení v případě Norska (zaplatí o 5,1 % méně), Polska (o 5 %), České republiky (o 3,1 %), Maďarska (o 4,3 %) a Kypru (o 0,8 %). Doma je výhodnější nakoupit si předem pouze GBP (o 4,2 %) a SEK (o 1,6 %). Na tom, kde si řecký turista vymění DKK, zdali doma či v Dánsku, nezáleží. b) Při cestě z členských zemí mimo eurozónu do Řecka (Použity nákupní čisté kursy řecké Alpha Bank a prodejní kursy banky s největším počtem poboček v zemi výchozí. Předpokládá se přitom, že provize a poplatky za prodej v zemi výchozí jsou v bankách stejné jako za nákup.) - Při cestě do Řecka se vyplatí vyměnit si 300 raději doma než v Řecku turistům z České republiky (zaplatí o 3,9 % méně), z Dánska (o 1,4 %), Maďarska (o 3,3 %), Polska (o 7 %) a Švédska (o 2,2 %). Pro norského a britského turistu je při této částce jedno, kde se euro vymění Bankomaty - Bankomaty na směnu cizích bankovek přístupné z ulice po 24 hodin denně se používají již jen výjimečně (např. na letištích v Larnace či Praze. - Využití bankovních automatů na karty, rozvoj jejich sítě a příslušných služeb, placení kartami, analýza poplatků - nebylo součástí tohoto průzkumu Černý trh - Ke směně peněz s nabídkou výhodného kursu může dojít přímo na ulici (černý trh). Existuje vysoké nebezpečí, že směnárník s penězi zmizí, že turistovi podstrčí falešné bankovky (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) Přímá platba eurem - Zákaz platit přímo eurem platí v Estonsku, Lotyšsku, a Rumunsku. - Umožnit zákazníkovi platbu v eurech se v ostatních členských zemích mimo eurozónu považuje za službu prodávajícího, kterou si samozřejmě nechá zaplatit podstatně méně výhodnějším kursem při přepočtu hrazené částky. Záleží na obchodníkovi, zdali přijme mince či ne, obvykle vrací v domácí měně. Nevýhodnost těchto kursů je však někdy zarážející (např. v ČR horší kurs až o 30 %). 9

11 4. DOPORUČENÍ TURISTŮM 1) Při výměně peněz v bance či ve směnárně se předem pečlivě informujte o směnném kursu a poplatcích za směnu. Chtějte znát čistý kurs a finální vyplacenou částku za směnu. 2) Jde-li o nákup či prodej valuty se posuzuje z hlediska směnárny, nikoli z hlediska Vašeho. Poplatky za směnu při nákupu a prodeji se mohou lišit. 3) Nikdy nevyměňujte peníze na ulici! 4) Vyhněte se, pokud možno, přímé platbě eurem! Směnný kurs je velmi nevýhodný. Proto se vždy předem informujte o směnném kursu. V některých členských zemích je platba eurem dokonce zakázána. 5) Velikost provize či poplatku za směnu je tím hlavním faktorem, který nejvýznamněji ovlivňuje rozhodnutí o tom, zda zahraniční měnu nakoupit doma či v cizině. Nelze jednoznačně říci, je-li výhodnější měnit peníze před cestou doma či až v zemi určení. Dne bylo pro turistu z eurozóny častěji výhodnější vyměnit až v členské zemi mimo eurozónu, pro turistu směřujícího do eurozóny bylo častěji výhodnější vyměnit si doma. 6) Výměna 300 v členských zemích mimo eurozónu byla dne častěji o něco málo (do 2 %) výhodnější ve směnárnách než v bankách. 7) Uvažte, kolik peněz potřebujete mít v zahraničí v hotovosti, co budete platit kreditní kartou, můžeteli v zahraničí k výběru peněz použít svou bankovní kartu. 10

12 PŘÍLOHY Příloha č. 1 Běžně nakupované měny členských států EU mimo eurozónu ve vybraných bankách těchto zemí dne měna CYP CZK DKK EEK HUF ISK LTL LVL MTL NOK PLN RON SKK SEK GBP země banka Česká republika Česká spořitelna ano ano ano ano ano ano ano Dánsko Danske Bank ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano Estonsko SEB Estonian Ühispank ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano Kypr Bank of Cyprus ano ano ano ano ano ano Litva AB Bankas SNORAS ano ano ano ano ano ano ano ano Lotyšsko Baltic Trust Bank ano ano ano ano ano ano ano ano Maďarsko CIB Hungary Bank ano ano ano ano ano ano ano Norsko DnBNOR ano ano ano ano ano ano ano ano ano Polsko ING Bank Šlaski S.A ano * ano * ano * ano * ano * ano * ano * Rumunsko ** BRD Groupe Société Générale ano ano ano ano ano ano ano Slovensko Tatra Banka ano ano ano ano ano ano ano Švédsko Nordea Bank ano *** ano *** ano *** ano *** ano *** ano *** Spojené království Abbey Bank Banka výměnu peněz přes pult neprovádí Řecko (pro srovnání) Alpha Bank ano ano ano ano ano ano ano ano Pozn.: ano * - zahraniční turista musí mít v bance účet, jinak mu přes pult peníze banka nevymění. Týká se i dalších tří bank v Polsku. Rumunsko ** - kandidátská země ano *** - výměnu peněz přes pult nabízejí jen některé pobočky, nabídka měn v této bance je omezená (na rozdíl od jiných švédských bank) Vyměňují-li tyto banky peníze přes pult, vyměňují rovněž euro. 11

13 Příloha č. 2 Nákup euro v členských zemích EU mimo eurozónu dne země měna nákup v pěti bankách nákup v pěti nezávislých směnárnách rozpětí čistého kursu *** nákup za 300 poplatky rozpětí čistého kursu nákup za 300 poplatky v x/ v % (rozpětí) (rozpětí) v x/ v % (rozpětí) (rozpětí) Česká republika CZK 27,35-27,87 CZK/ 1, , CZK 2% 27,- - 28,4 CZK/ 5, CZK 0-10 % Dánsko DKK 7,1752-7,2836 DKK/ 1, ,6-2185,1 DKK * ,4981-7,3184 DKK/ 12, ,5 DKK DKK, DKK DKK* Estonsko EEK 15,638-15, 723 EEK/ 0, , ,9 EEK 15 EEK 15,518-15,699 EKK/ 1, , ,7 EKK žádný Kypr CYP 0,5504-0,5582 CYP/ 1,4 165,11-167,46 CYP 0,5-2 % nemá nezávislé směnárny Litva LTL 3,434-3,438 LTL/ 0, , ,66 LTL 1 LTL nemá nezávislé směnárny Lotyšsko LVL 0,68-0,694 LVL/ 2, ,2 LVL 0,3 LVL 0,6896-0,6945 LVL/ 0,7 206,88-208,35 LVL žádný Maďarsko HUF 247,97-250,77 HUF/ 1, HUF žádný HUF/ 25, HUF žádný Norsko NOK 8,1385-8,23 NOK/ 1, NOK ,175 NOK/ **** 2 452,5 NOK žádný NOK Polsko PLN 3,79-3,83 PLN/ PLN 0-2 % 3,46-3,83 PLN/ 10, PLN žádný Rumunsko ** RON 3,4551-3,48 RON/ 0, RON 0-1 % 2,98-3,48 RON/ 16, RON žádný Slovensko SKK 36,02-36,61 SKK/ 1, , SKK 0-2 % 36,9-37,1 SKK/ 0, SKK žádný Švédsko SEK 9,2043-9,224 SEK/ 0, , ,2 SEK ,275-9,3517 SEK/ 1, , ,5 SEK žádný SEK (Forex 20) SEK Spojené království GBP 0,643-0,6439 GBP/ 0,14 192,9-193,17 GBP žádný 0, ,65 GBP/ 10,7 178,61-195,01 GBP 0-3 % Pozn.: * pro zákazníky, kteří nemají v bance účet ** Rumunsko - kandidátská země *** čistý kurs - po započtení provize a poplatku. **** kurs řetězce Forex - Norsko nemá jiné nezávislé směnárny 12

14 Příloha č. 3 Pracovní doba v bance (směnárně) s nejlepším nákupním kursem země banka otvírací doba čistý kurs/ * směnárna otvírací doba čistý kurs/ Česká republika BAWAG Bank CZ Po - Pa ,87 CZK Change MIMAS Po - So ,40 CZK Dánsko Spar Bank Nord Po - Pa ,2836 DKK Forex (Central St.) Po - Pa ,3184 DKK Estonsko Nordea Bank Po - Pa ,723 EEK Eurex Po - Ne 4,45-1,15 15,699 EKK Kypr Alpha Bank Út - Pá , 0,5582 CYP nemá nezávislé směnárny Po , Litva AB Bankas Po - Pa ,438 LTL nemá nezávislé směnárny SNORAS Lotyšsko Parex Banka Po - Pa , So 9-20, 0,694 LVL SIA Toro (Main Po - Ne ,6945 LVL Ne 9-18 Railway St.) Maďarsko Erste Bank Po 8-18, Út - Čt 8-16, 250,77 HUF NO NAME Po - Pa HUF Pá 8-15 ( Déli railway St.) So 9-13 Norsko DnBNOR Po, Út, St, Pa , 8,23 NOK Forex Po - Pa ,18 NOK ČT 9-17 *** Polsko ING Bank Šlaski Po - Pa ,83 PLN Kantor - Central Po - Pa ,83 (Main Railway St.) So Rumunsko ** Rieffeisen Bank Po - Pa ,48 RON Romval Euroex SRL Po - Pa ,48 RON So 8-15 Slovensko Slovenská Po - So ,61 SKK PEKRAT Po - Pa , 37,10 SKK Sporitelna Ne So Švédsko Skandinaviska Po - Pa ,224 SEK Palm exchange Po - Pa 9-18, 9,3517 SEK Enskilda Bank So Spojené království Barclays Bank 0,6439 GBP Chequepoint 0,65 GBP Pozn.: * čistý kurs - po započtení provize a poplatku ** Rumunsko - kandidátská země ** *pobočka na letišti má prodlouženou pracovní dobu: Po - Pá , So 6-18, Ne

15 Příloha č. 4 Výměna peněz doma či v cizině? (na základě údajů z ) (při kursech ze dne ) Při cestě do Řecka Při cestě řeckého turisty prodej 300 prodej měny za 300 ze země zaplaceno v domácí zaplaceno doma* zaplaceno v Řecku do země dostane doma dostane v v bance bance (Alpha Bank) (Alpha Bank) navštívené zemi Česká republika Česká spořitelna 9 023,9 CZK 9 374,4 CZK Česká republika 8 112,24 CZK CZK Bawag Bank Dánsko Danske Bank DKK 2 337,4 DKK Dánsko 2 188,17 DKK 2 185,08 DKK Spar Bank Nord Estonsko nevyměňuje EKK Estonsko nevyměňuje EKK Kypr Bank of Cyprus 179,87 CYP 179,8 CYP Kypr 166,04 CYP 167,45 CYP Alpha Bank Litva nevyměňuje LTL Litva nevyměňuje LTL Lotyšsko nevyměňuje LVL Lotyšsko nevyměňuje LVL Maďarsko CIB Bank HUF ,9 HUF Maďarsko ,5 HUF HUF CIB Bank Norsko DnBNOR 2 518,7 NOK NOK Norsko 2 348,28 NOK NOK DnBNOR Polsko ING Bank Šlaski S.A ,3 PLN 1 264,8 PLN Polsko 1 094,09 PLN PLN ING Bank Šlaski Rumunsko** nevyměňuje RON Rumunsko** nevyměňuje RON Slovensko nevyměňuje SKK Slovensko nevyměňuje SKK Švédsko Nordea 2 906,3 SEK 2 969,8 SEK Švédsko 2 778,2 SEK 2 735,2 SEK Skandinaviska Enskilda Banken Spojené království Lloyds 215,78 GBP 215,11 GBP Spojené království 201,29 GBP 193,17 GBP Barclays Bank Pozn.: *Přepočet prováděn čistým kursem, tj. po započtení provize a poplatku. Předpokládá se, že výše provize a poplatku za prodej jsou stejné jako za nákup. ** Rumunsko - kandidátská země 14

16 Příloha č. 5 Webové stránky bank zahrnutých do šetření Česká republika Česká spořitelna a.s. (Erste Bank) Komerční banka a.s. (Société Générale Group) Živnostenská banka, a.s. Československá obchodní banka, a.s.(belgien KBC Bank) BAWAG Bank CZ, a.s.(100% owned by Austrian BAWAG) Dánsko Danske Bank Nordea JYSKE BANK SPAR NORD BANK Estonsko SEB Eesti Ühispank Hansapank Sampo Nordea Eesti Krediidipank Maďarsko CIB Hungary Bank VolksBank OTP Bank Budapest Bank ERSTE Bank Hungary Norsko DnB NOR NORDEA Handelsbanken Fokus Bank BNP PARIBAS Polsko ING Bank Śląski S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A.(PeKaO S.A.) I oddział w Warszawie Bank Millennium S.A. Bank Gospodarki Żywnościowej SA PKO BP. Slovensko Tatra banka Slovenská sporitelňa OTP banka Československá obchodná banka VÚB Švédsko Nordea Bank Svenska Handelsbanken AB English FöreningsSparbanken AB English Skandinaviska Enskilda Banken AB Östgöta Enskilda Bank 15

17 Příloha č. 6 Přehled podle zúčastněných zemí Česká republika - K porušování práv spotřebitele při výměně peněz dochází poměrně často a různými formami. Ke zlepšení by mělo dojít po vyjasnění kontrolních kompetencí v oblasti finančních služeb pro spotřebitele. 1. banky viditelně neinformují o výši provize či poplatku za směnu, třebaže je to jejich povinností, 2. ve směnárnách je zákazník informován nedostatečně (dozví se výši provize, nikoli však již výši dalšího poplatku) či klamavě (deklarace směny bez poplatku platí pouze pro prodej, deklarován je jiný kurs než je účtován), 3. nelegální prodej valut na ulici, 4. použití mimořádně nevýhodného kursu při přímé platbě eurem (až o 30 %), nevystavení potvrzení o platbě a účtovaném kursu. - V ČR lze hotové peníze směnit jak v bankách, tak v husté síti nezávislých směnáren (jedná se zřejmě o lukrativní obchod, neboť např. jen na Václavském náměstí a přilehlých pasážích v Praze existuje kromě hotelových směnáren, šesti bankovních směnáren, dalších 23 směnáren.) - Banky si účtují obvykle 2 % provizi (min. 50 CZK), směnárny pracují jak bez provize, tak některé až s 10 % provizí. Rozpětí čistých nákupních kursů v bankách činí 1,9 %, tj. rozdíl ve vyplacené částce mezi bankami již není zanedbatelný. Ve směnárnách je rozpětí větší a platí, že ve směnárnách, které si za směnu neúčtují poplatek, je směna výhodnější než v bankách (obzvláště ve vedlejších ulicích). - Nepatrně lepšího než deklarovaného směnného kursu lze dosáhnout v některých směnárnách při nákupu vyšší částky než V některých směnárnách ve vedlejších ulicích lze o kursu smlouvat. - Nabídka běžně směňovaných měn je přibližně stejná v bankách jako ve směnárnách, obchoduje se s měnami okolních a skandinávských států, Spojeného království, nikoli již Estonska, Lotyšska, Litvy, Kypru, Malty, Islandu, Rumunska. Česká měna není ze zúčastněných zemí běžně přijímána pouze na Kypru. - Pracovní doba v bankách patří v Evropě k těm delším, v pracovní dny obvykle od 9 do 18 hodin. Směnárny mají pracovní dobu delší, otevřeny jsou i o víkendu. - Automat na výměnu bankovek různých hodnot různých měn je instalován např. v příletové hale na letišti v Praze. - Přímá platba eurem je možná, v žádném případě ji však nelze doporučit. Kursy jsou velmi nevýhodné. - Pro českého turistu cestujícího do Řecka (eurozóna) je podstatně výhodnější nakoupit si už doma. Pro řeckého turistu je naopak výhodnější nakoupit koruny až u nás. Dánsko - S porušováním práv spotřebitele při výměně peněz nemají v Dánsku problémy. - Peníze směňují jak banky, tak nezávislé směnárny, a to s poplatkem. Rozdíly mezi prodejními kursy v bankách jsou malé, mezi nezávislými směnárnami velké, avšak jen v případě řetězce Forex je tento kurs pro turistu bez účtu v bance (7,3184 DKK/ ) o něco málo výhodnější než v bance (nejlepší ve Spar Bank Nord - 7,2836 DKK/ ). - Některé banky (např. Alm. Brand Bank, Jysle Bank) zvýhodňují směnným kursem i výší poplatku za směnu své zákazníky - majitele účtu. V Nordea bank neplatí za směnu vůbec žádné poplatky mladí lidé ve věku let. - Poplatky v bankách, které nedělají rozdíly mezi zákazníkem banky a turistou (např. Danske Bank, Nordea, Spar Bank Nord) se pohybují kolem 30 DKK, v bankách, které zvýhodňují majitele účtu, 16

18 dosahuje poplatek za směnu pro turistu DKK. Poplatek ve směnárnách bývá kolem 20 DKK, v některých dosahuje až 11 %. - V bankách je kurs stabilní bez ohledu na směňovanou částku. Ve směnárnách se individuální kurs stanovuje až při směně nad S výjimkou slovenské koruny - SKK a rumunského RON směňovala Danske Bank všechny měny členských zemí mimo eurozónu. Dánskou korunu vymění bez problému všechny velké banky v členských zemích mimo eurozónu. - Otevírací doba dánských bank patří k těm kratším. Otevřeno mají ve všední dny obvykle od 9.30 do 16 hodin, ve čtvrtek do hodin. Na turisticky významných místech pracuje většina směnáren i o víkendu (7-21 hodin). - Eurem se platit v obchodem smí, záleží však na ochotě a rozhodnutí obchodníka, zdali platbu v euro přijme. Považuje se to za poskytnutí extra služby zákazníkovi. - Pro dánského turistu cestujícího do Řecka je výhodnější nakoupit si doma (Danske Bank), kde za 300 zaplatí DKK, než v Řecku, kde by za stejnou částku zaplatil 2 337,4 DKK. Pro řeckého turistu cestujícího do Dánska by bylo téměř jedno, kde si DKK vymění. Za 300 by v řecké Alpha Bank dostal 2 188,17 DKK, v dánské Spar Bank Nord 2 185,08 DKK. Estonsko - Estonsko má stanoven pevný kurs estonské koruny vůči euru ve výši 15,6466 EEK/, který se při prodeji a nákupu, mezi bankami, v čase, liší minimálně. Estonské banky se tak snaží deklarovat stabilitu EEK před brzkým přechodem země na (snad již v r. 2007). - Třebaže o podmínkách směny jsou zákazníci v bankách i směnárnách dobře informováni, dochází k tomu, že vyměněná částka neodpovídá deklarovanému kursu a provizi. - Nejvýhodnější byl nákup v bance Nordea (15,723 EEK/ ). Rozdíly mezi nákupem v bankách a směnárnách jsou však nevýznamné a jsou dány spíše velikostí provize za směnu, kterou si banky obvykle účtují (Nordea směňuje bez provize). Dne byly rozdíly mezi nákupními kursy v bankách minimální - rozpětí kursu činilo jen 0,59 % (15,638-15,723 EEK/ ). - Obvyklá provize za nákup činí v estonských bankách 15 EEK. Nezávislé směnárny nakupují bez provize s výjimkou Monex (50 EEK při nákupu 300 ). - Výše směňované částky nemá vliv na výši kursu ani poplatku. - V SEB Estonian Ühispank je nabídka směňovaných měn široká, běžně nejsou nabízeny jen CYP, MTL, ISK a RON. Všechny tyto měny lze však vyměnit v nezávislých směnárnách, kde je snad nejširší nabídka ze všech analyzovaných zemí. Naopak estonskou korunu v zahraničí běžně směníte jen v Dánsku, Norsku, Lotyšsku a Litvě. - Pobočky jedné banky mívají různé úřední hodiny podle toho, na jak turisticky exponovaném místě sídlí. SEB Estonian Ühispank mívá otevřeno i v sobotu, Hansapank dokonce i v neděli. Nordea Bank má otevřeno ve všední dny od 9 do 18 hodin. - V Estonsku se eurem platit nesmí. Kypr - S porušováním práv spotřebitele při výměně peněz nejsou problémy. Spotřebitel je o podmínkách směny řádně informován. - Peníze směňují pouze banky, kde turista může vyměnit své peníze bezpečně kdekoli. Na Kypru neexistují nezávislé směnárny. - Za směnu peněz si banky účtují provizi ve výši 0,5-2 %. Rozdíly mezi čistými směnnými kursy (po započtení provize) při nákupu v bankách jsou malé (rozpětí 1,4 %). Nejlepší kurs nákupu byl 17

19 zjištěn v Alpha Bank, která si účtovala provizi 0,5 %, minimálně 2 CYP. Lepšího směnného kursu je možno dosáhnout pouze při nákupu částky vyšší než , o výši kursu však nerozhoduje banka. - Nabídka běžně směňovaných měn členských států EU mimo eurozónu je v bankách úzká. Bank of Cyprus např. nabízí ke směně pouze DKK, MTL, NOK, SKK, SEK a GBP. Kyperská libra je v těchto zemích běžně nabízena rovněž velmi omezeně, a to v Dánsku, Norsku a Švédsku. - Pracovní doba v kyperských bankách patří k nejkratším v rámci analyzovaných zemí. - Kromě běžných peněžních automatů existují na letišti v Larnace a u Bank of Cyprus, 28th October 8A, v Nicosii automaty na směnu bankovek volně přístupné 24 hodin denně, avšak s omezenou nabídkou přijímaných měn. - Přímá platba eurem je možná, dochází k ní však spíš jen v obchodech se suvenýry. Litva - V Litvě lze měnit peníze pouze v bankách. Nezávislé směnárny zde neexistují. - Směna peněz nečiní žádné problémy. O kursu i poplatku je zákazník řádně informován. - Kursové rozdíly při směně jsou mezi bankami zanedbatelné či žádné (rozpětí 3,437-3,438 LTL/, tj. 0,1 %). Před zavedením (snad již od r. 2007) se banky snaží držet pevný, jednotný kurs po delší období. - Lepšího kursu lze dosáhnout při nákupu částky vyšší než v AB bankas SNORAS (kurs 3,448-3,45 LTL/ ) či částky v ostatních bankách. - Obvyklým poplatkem za směnu je 1 LTL, bez poplatku směňuje AB bankas NORD/LB. - V největší bance AB bankas SNORAS se směňují pouze měny okolních či nejbližších států - CZK, DKK, EEK, LVL, PLN, SEK a GBP. V AB Hansabankas se navíc směňují i CYP, HUF, SIT, SKK. LTL nabízejí naopak jen banky v Dánsku, Estonsku a Lotyšsku. - Banky jsou otevřeny ve všední dny obvykle Některé (AB NORD/LB, AB Hansabankas) i v sobotu dopoledne. - Přímo eurem je možno platit pouze v hotelích, některých restauracích, taxi a cestovních kancelářích, euro však nepřijímají v obchodech. Použitý kurs je však velmi nevýhodný. Lotyšsko - V bankách i nezávislých směnárnách je zákazník perfektně informován o směnných kursech i poplatcích za směnu. Směna peněz nepůsobí žádné problémy. Stížnosti kontrolním orgánům se objevily pouze na případy velmi nevýhodného kursu. - Nákupní kursy ve směnárnách (0,6896-0,6945 LVL/ ) a v bankách (0,68-0,694 LVL/ ) se prakticky neliší. Směnárny nejsou pro směnu výhodnější. - V bankách se za směnu obvykle platí poplatek 0,3 LVL. Směnárny pracují bez poplatku. Kurs se s výší vyměňované částky nemění ani v bankách ani směnárnách. - Baltic Trust Bank nabízí výměnu CZK, DKK, EEK, LTL, NOK, PLN, SEK a GBP. LVL v evropských bankách běžně příliš často nabízena není - jen v Dánsku, Estonsku a v Litvě. Lotyšští turisté do zemí eurozóny musí počítat s tím, že by si měli nakoupit raději ještě doma. - Největší banky s pobočkami poblíž hlavních turistických center mají ve všední dny otevřeno obvykle od 8 do 20 hodin, minimálně od 9 do 18 i o víkendech. Obdobně mají otevřeno i nezávislé směnárny. Všechny ostatní pobočky jsou obvykle otevřeny od 9 do 17 hodin ve všední dny a zavřeny o víkendech. - V Lotyšsku není dovoleno platit přímo eurem. 18

20 Maďarsko - Až na výjimky je zákazník bank či směnáren o podmínkách směny informován dobře, na těchto místech problémy obvykle nevznikají. - Do velkých problémů se může turista dostat, vyměňuje-li peníze přímo na ulici (černý trh). - Maďarské banky i nezávislé směnárny směňují peníze bez poplatku či provize. Rozdíl v nákupním kursu je mezi bankami malý (247,97-250,77 HUF/, tj. 1,13 % rozpětí), naopak ve směnárnách ve velký - rozpětí až 25 % ( HUF/, nejhorší na nádraží Nyugati). Směna v nezávislých směnárnách je o něco výhodnější. S výší směňované částky se kurs v bance ani směnárně nemění. - Nikdy neplaťte eurem v taxi! V Maďarsku je sice možné platit eurem, ale v taxi jsou kursy neodůvodněně nízké. Eurem lze platit např. v restauracích, ale i zde jsou nákupní kursy značně nevýhodné ( HUF/ ). - Okruh směňovaných měn v bankách i směnárnách není příliš široký (CZK, DKK, SKK, PLN, SEK, NOK, GBP). HUF lze směnit prakticky všude, kromě Lotyšska a Litvy. - Banky pracují pouze ve všední dny, obvykle od 8 do 17 hodin. Nezávislé směnárny pracují minimálně ještě v sobotu 9-13 hodin, některé (Northline Change) i v neděli. - Pojede-li maďarský turista do Řecka, je pro něho výhodnější koupit si v domácí CIB Bank, když za 300 zaplatí HUF než kdyby tuto částku kupoval až v Řecku (Alpha Bank) za ,9 HUF. I pro řeckého turistu, který hodlá navštívit Maďarsko, bude výhodnější směnit si 300 až v Maďarsku (CIB Bank) - dostane HUF, než doma (Alpha Bank), kde by dostal jen ,5 HUF. Norsko - V Norsku se peníze směňují prakticky pouze v bankách. Nově začal směnu nabízet řetězec nezávislých směnáren Forex, jehož počet poboček je zatím velmi omezený. Podmínky směny jsou legislativně velmi přísně upraveny. - Rozdíly v čistých nákupních kursech (po započtení poplatků) nejsou mezi bankami velké - rozpětí jen 1,4 % (8,1385-8,23 NOK/ ), neliší se ani kursy Forex. Existence Forex nenabízí turistovi ani žádné konkurenční výhody (otevírací dobou, šíří nabídky měn). - Se směňováním peněz nemají v Norsku problémy. - Informace o kursu ani bankovní provizi či poplatku v bance zveřejněny obvykle nejsou. Zákazník si je musí vyžádat. - Banky vybírají za směnu poplatky ve výši NOK, v některých bankách (DnBNOR, Nordea) v závislosti na tom, má-li u nich zájemce o směnu účet. V DnBNOR je pak poplatek poloviční - 50 NOK, v Nordea Bank místo 35 NOK žádný. Forex si žádnou provizi neúčtuje. - Velikost směňované částky neovlivňuje kurs ani v bankách ani ve směnárnách, kurs je vzhledem k částce neměnný. - Seznam nabízených měn v bankách je široký. Např. v DnBNOR nenabízejí pouze PLN, SKK, LVL, LTL. Norská koruna NOK nebyla nabízena pouze v Maďarsku. - Automat na směnu zahraničních bankovek, volně přístupný 24 hodin denně, je na letišti v Oslo. - Ve všední dny mají banky otevřeno od hodin, Forex 9-18 hodin. Nordea Bank má však otevřeno ve všední dny 7-18 hodin, v sobotu 9-15 hodin. - Přímé placení eurem je možné, nicméně velmi řídké. Obvyklejší bývá při nákupech suvenýrů. - Při cestě norského turisty do Řecka je o něco málo výhodnější vyměnit si až v Řecku (Alpha bank), kde za 300 turista zaplatí NOK, zatímco doma by zaplatil 2 518,7 NOK. Pro řeckého turistu cestujícího do Norska je výhodnější nakoupit si NOK za 300 až v Norsku (DnBNOR), kde dostane NOK. V řecké Alpha Bank by dostal jen 2 348,28 NOK. 19