NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1"

Transkript

1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R

2 1 ÚVOD ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE ZAPOTŘEBÍ? TECHNICKÉ POŽADAVKY JAK LZE PŘISTUPOVAT KE CLOUD STORAGE? UŽIVATELSKÉ PROFILY PC APLIKACE INSTALACE A PRVOTNÍ NASTAVENÍ Hardwarvé pžadavky Instalace PŘIHLÁŠENÍ KONFIGURACE PC APLIKACE NAHRÁNÍ A VYTVOŘENÍ SOUBORU / SLOŽKY VÝZNAM IKON SDÍLENÍ SOUBORŮ WEBOVÁ APLIKACE PŘÍSTUP HLAVNÍ NABÍDKA NABÍDKA SOUBORY Pdnabídka Subry Pdnabídka Mje sdílené subry MŮJ ÚČET Můj prfil Seznam transakcí vý účet Clud Strage Správa sbní kvóty (puze pr administrátry) SPRÁVA UŽIVATELŮ (POUZE PRO ADMINISTRÁTORY) Upravit uživatele Vytvřit nvéh uživatele SPRÁVA SKUPIN (POUZE PRO ADMINISTRÁTORY) Transakční histrie skupiny Správa kvóty skupiny IOS APLIKACE STAŽENÍ A INSTALACE PŘIHLÁŠENÍ KONFIGURACE SPRÁVA SOUBORŮ A SLOŽEK Sdílení subrů NAHRÁT SOUBORY ANDROID APLIKACE STAŽENÍ A INSTALACE Cpyright 2013 NEC Crpratin 2

3 6.2 PŘIHLÁŠENÍ KONFIGURACE SPRÁVA SOUBORŮ A SLOŽEK Sdílení subrů NAHRÁT SOUBORY Cpyright 2013 NEC Crpratin 3

4 Vylučení dpvědnsti Infrmace bsažené v tmt dkumentu mhu být změněny bez předchzíh upzrnění. Nepřebíráme žádnu dpvědnst za náhdné neb následné ztráty způsbené jakýmkli úknem neb pužitím ani za škdy vzniklé v důsledku kterékli z chyb vysvětlených v tmt dkumentu. Infrmace funkcích, způsbech knfigurace a způsbech řešení vysvětlené v tmt dkumentu platí pr mezené blasti a nevztahují se na všechna prstředí. Autrská práva NEC Clud Strage je chranná známka neb registrvaná chranná známka splečnsti NEC Crpratin. Ostatní názvy systémů, názvy splečnstí a názvy výrbků uvedené v tmt dkumentu jsu chrannými známkami neb registrvanými chrannými známkami jejich příslušných splečnstí. Pužití symblu a symblu TM je v tmt dkumentu vypuštěn. Cpyright 2013 NEC Crpratin 4

5 1 Úvd 1.1 Účel tht dkumentu Tent dkument ppisuje všechny prvky a mžnsti, které NEC Clud Strage nabízí, z hlediska kncvéh uživatele. Knečným uživatelem se rzumí zákazníci, kteří přistupují k NEC Clud Strage za účelem správy ulžených dat a firemních uživatelů. 1.2 Pjmy, akrnymy a zkratky Níže jsu ppsány definice a zkratky pužité v tmt dkumentu. Akrnymy a zkratky CS Úplný pravpis a definice NEC Clud Strage Cpyright 2013 NEC Crpratin 5

6 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE S NEC Clud Strage si vychutnáte sukrmý a sdílený úlžný prstr. Veškerá ulžená data budete mít k dispzici na svém lkálním zařízení i na cludu, takže k nim budete mci přistupvat z jakéhkli pčítače s internetvým připjením. Pskytuje síťvý úlžný prstr, k němuž lze přistupvat prstřednictvím mbilních zařízení, USB mdemů, PC neb přes webvé rzhraní. Budete mít k přístup k Vašemu vlastnímu úlžnému prstru a rvněž k skupinvému úlžnéh prstru sdílenému s uživateli dle Vašeh výběru. Tt řešení umžňuje sdílení infrmací nejen se zaměstnanci téže splečnsti, ale také se zákazníky, ddavateli neb partnery. Tt řešení umžňuje bezpečné sdílení dat, která jsu dstupná z různých míst, a mžnst snadnéh sdílení bez mezení, která má . Tent rychlý průvdce se zabývá hlavními funkcemi NEC Clud Strage a je určen uživatelům, kteří chtějí začít tut službu využívat. 2.1 C je pr pužívání Clud Strage zaptřebí? Chcete-li pužívat NEC Clud Strage, stačí Vám jen aplikace pr zařízení, které pužíváte, neb webvý prhlížeč. 2.2 Technické pžadavky Služba NEC Clud Strage pskytuje mnh přístupvých bdů: Aplikace pr Windws PC Windws XP SP3 (x86, x64) Cpyright 2013 NEC Crpratin 6

7 Windws Vista Windws 7 (32 bitů, 64 bitů) Aplikace pr chytré telefny a tablety se systémem Andrid Chytré telefny: Verze 2.3 neb nvější. Tablety: Verze 4.3 neb nvější. Aplikace pr chytré telefny (iphne) a tablety (ipad) se systémem ios Verze 4.3 neb nvější. Webvý přístup: Pmcí kteréhkli internetvéh prhlížeče: PC: Internet Explrer 7, 8 a 9, Firefx 17 a Ggle Chrme 23. Chytré telefny: Safari a 6 a Firefx 5. Tablety: Safari a 6 a Firefx 15. Není-li pužit webvý přístup, musí být d zařízení nainstalván zvláštní klient. Tyt klienty lze stáhnut přím z webvéh rzhraní. V případě mbilních zařízení je lze stáhnut bezplatně z App Stre resp. Ggle Play. U zařízení s Windws mhu mít subry Micrsft Office pužívané přím s Virtuálními disky jediněle nedstatky při ukládání subrů Office 2003 a starších. T se nestane u subrů Office 2007, 2010 a nvějších. 2.3 Jak lze přistupvat k Clud Strage? Přístup k NEC Clud Strage závisí na pužitém zařízení: Webvé stránky: Všichni uživatelé mhu přistupvat přím prstřednictvím URL NEC Clud Strage: Jste-li administrátrem Vaší splečnsti a zakupili jste aplikaci v Marketu Vašeh pskytvatele služeb, můžete přistupvat k NEC Clud Strage také z tht Marketu. Pamatujte prsím, že měníte-li údaje uživateli uvnitř NEC Clud Strage, musíte k NEC Clud Strage vždy přistupvat pmcí výše uvedené URL. PC: Přístup pmcí přístupvých údajů (uživatelské jmén/hesl) přím v PC klientvi. Chcete-li si stáhnut PC klienta, musíte přejít na webvé stránky ( a a kliknut na iknu PC klient v hrní části stránky. Cpyright 2013 NEC Crpratin 7

8 Mbilní zařízení (ios neb Andrid): Přístup pmcí přístupvých údajů (uživatelské jmén/hesl) přím v klientvi mbilníh zařízení. Předtím si budete muset zdarma stáhnut aplikaci z Ggle Play neb Apple Stre; jednduše nechte vyhledat NEC Clud Strage. 2.4 Uživatelské prfily Existují 2 různé typy uživatelů: Administrátr - uživatel Tent uživatel je veducím pracvníkem splečnsti neb administrátrem a také majitelem Skupinvéh účtu. Tent uživatel spravuje jak sbní prstr tak i sdílený prstr pr všechny uživatele v jeh skupině. Administrátr rvněž spravuje kvóty statních uživatelů. Standardní uživatel Standardní uživatelé mají stejná právnění jak administrátr, avšak nemhu vytvářet další uživatele a spravvat jejich kvóty ani prstr na disku. Standardní uživatelé mají přístup k sbní slžce i ke sdílené skupinvé slžce. Cpyright 2013 NEC Crpratin 8

9 3 PC APLIKACE Tat kapitla ppisuje funkci PC aplikace NEC Clud Strage pr Windws. 3.1 Instalace a prvtní nastavení Hardwarvé pžadavky Operační systém PC musí být Windws XP SP3 neb Windws 7, přičemž služba vyžaduje více než 1 GB RAM Instalace Pstup instalace je následující. Stáhněte si sftware z webvých stránek NEC Clud Strage ( Prveďte subr.exe a zvlte Spustit, načež se spustí instalátr. Instalátr autmaticky detekuje veškeré ptřebné kmpnenty pr běh NEC Clud Strage na knkrétním PC, takže jakmile kliknete na Instalvat, spustí se prces instalace. Cpyright 2013 NEC Crpratin 9

10 Až se bjeví brazvka s licenčním ujednáním, musíte akceptvat pdmínky pužívání a dále klikněte na Instalvat pr pkračvání v prcesu instalace. Cpyright 2013 NEC Crpratin 10

11 P dknčení instalace budete vyzváni k restartu PC. P restartu můžete začít PC aplikaci NEC Clud Strage pužívat. 3.2 Přihlášení Klikněte na PC aplikaci Clud Strage na Vašem PC a zadejte své přístupvé údaje Cpyright 2013 NEC Crpratin 11

12 Zpráva ve spdní části ukazuje správnu funkci Clud Strage: Otevřete-li Windws Explrer a zkntrlujete disky Vašeh PC, najdete dvě nvé jedntky, Persnal Strage (Z:) a Grup Strage (Y:), dpvídající Vašemu nvému virtuálnímu úlžnému prstru. Můžete k nim přistupvat a pužívat je jak kterýkli jiný disk Vašeh PC. 3.3 Knfigurace PC aplikace P přihlášení můžete kdykli vstupit d PC aplikace NEC Clud Strage tím, že kliknete na iknu, kteru najdete v znamvacím pli lišty úlh. Kliknete-li na iknu pravým tlačítkem myši, bjeví se následující mžnsti Knfigurvat NEC Clud Strage: Otevře se znvu přihlašvací aplikace Spustit/Zastavit: Umžní Vám spustit a zastavit PC aplikaci Cpyright 2013 NEC Crpratin 12

13 Prváděcí úlhy: Zbrazí se seznam běžících úlh Práce ffline/nline: Djde k dpjení/připjení Clud Strage d/ke Cludu Synchrnizvat nyní: vynutí si synchrnizaci s Cludem P kliknutí na Knfigurvat NEC Clud Strage se tevře PC aplikace se zbrazením následujících alternativ knfigurace: Přihlášení: Připjit neb uknčit PC aplikaci Pamatvat si přihlášení p spuštění aplikace Parametry: Maximální velikst pr nahrávání Spuštění NEC Clud Strage p spuštění Windws. Prxy: Uživatelská knfigurace prxy Internet Explrer [Dpručen] Naknfigurujte prxy manuálně. Cpyright 2013 NEC Crpratin 13

14 3.4 Nahrání a vytvření subru / slžky PC aplikace NEC Clud Strage vytváří na Vašem PC dva nvé disky. První má název Persnal Strage (Z:) a služí speciálně pr Vaše sbní infrmace a druhý je Grup Strage (Y:), kde se budu ulženy subry a slžky sdílené v rámci Vaší splečnsti K vytvření slžky na kterémkli z těcht virtuálních disků stačí tevřít disk a vytvřit na něm slžku stejně jakby jste t dělali v jakékli jiné slžce Windws. Chcete-li zkpírvat jeden subr neb slžku na disky Clud Strage, stačí pstupvat stejně jakby jste pracvali s jakukli jinu slžku Windws. P zkpírvání, jedná-li se subr, bude tent ulžen s mdru značku v jeh ikně, která zezelená, jakmile bude subr synchrnizván s Cludem. Jak dluh synchrnizace ptrvá závisí na veliksti subrů. Cpyright 2013 NEC Crpratin 14

15 3.5 Význam ikn Veškeré subry na discích Clud Strage jsu vytvářeny se zvláštními iknami, které vysvětlují status každéh subru z hlediska synchrnizace a dstupnsti. Existují 4 typy značek: Zelená Subry s tut značku jsu ukládány d lkální mezipaměti Vašeh PC a jsu již synchrnizvány pr ulžení na Cludu Žlutá Subry s tut značku byly synchrnizvány s Cludem, avšak nebyly ulženy v lkální mezipaměti a tudíž k nim nelze přistupvat v režimu ffline. Pr změnu tht stavu subr jednduše tevřete dvjím pklepáním a subr bude stažen d lkální mezipaměti, přičemž žluté značky zezelenají. Mdrá Subry s tut značku jsu zkpírvány d slžek Strage Clud na lkálním PC a čekají na synchrnizaci s Cludem. Jakmile se uživatel připjí k internetu, budu subry synchrnizvány s Cludem a značka zezelená. Cpyright 2013 NEC Crpratin 15

16 Červená Subry s tut značku byly synchrnizvány s Cludem, avšak nebyly ulženy v lkální mezipaměti. Je-li uživatel ffline, tat červená značka ukazuje, že subr není k dispzici pr pužití. 3.6 Sdílení subrů Z PC aplikace budete mci sdílet subry jednak s statními předplatiteli NEC Clud Strage, jakž i s sbami, které nejsu předplatiteli. Chcete-li sdílet subr, jednduše klikněte na subr pravým tlačítkem myši, zvlte mžnst NEC Clud Strage a pté klikněte na Sdílet Cpyright 2013 NEC Crpratin 16

17 V nabídce sdílení zvlte nejprve právnění. Subr můžete sdílet s právy Čtení/Zápis neb Puze čtení a můžete jej chránit nastavením hesla. Dále vyberte uživatele, s nimiž chcete subr sdílet. Subr můžete sdílet se stávajícími předplatiteli Clud Strage. Subr můžete sdílet s sbami, které nejsu předplatiteli Clud Strage, zadáním jejich vé adresy.. Nejsu-li údaje v plích správné, ať již z důvdu, že uživatel neexistuje, neb že mají vé adresy nesprávný frmát, zbrazí se chybvé hlášení. P vyplnění všech plí klikněte jednduše na Sdílet a subr bude deslán. Subr lze sdílet s více uživateli tím, že d seznamu uvedete tlik uživatelů, klik ptřebujete. Pr předplatitele Clud Strage je sdílený subr ulžen ve slžce s názvem Sdílen se mnu a nesptřebvává kvótu předplatitele. Sptřebvává kvótu uživatele, který subr půvdně sdílel. Je-li subr sdílen s externími uživateli, bude těmt uživatelům deslán em dkaz. Cpyright 2013 NEC Crpratin 17

18 4 WEBOVÁ APLIKACE 4.1 Přístup Chcete-li vstupit d webvé aplikaci NEC Clud Strage, zadejte d svéh internetvéh prhlížeče tent dkaz: Musíte zadat své přihlašvací údaje (uživatelské jmén a hesl) pskytnuté administrátrem Vaší rganizace a kliknut na Přihlásit se. V případě, že jste své přihlašvací údaje zapmněli, můžete pužít dkaz Zapmněli jste své hesl?, zadejte svji vu adresu a bude Vám deslán s jejich připmenutím. 4.2 Hlavní nabídka Hlavní nabídka webvé aplikace NEC Clud Strage nabízí něklik alternativ, mezi něž patří: mžnst stažení PC aplikace (kliknutím na iknu pčítače), přímý dkaz na aplikace Andrid a ios (kliknutím na ikny Andrid a ios) a stažení uživatelské příručky (kliknutím na pdf dkument na pravé straně mdré nabídky) Cpyright 2013 NEC Crpratin 18

19 Význam a účel každé mžnsti v nabídce je ppsán zde: Subry Jedná se dmvsku stránku, kde můžete prcházet své sbní a skupinvé slžky a subry. Subry a slžky jsu přístupné a lze je sdílet s statními lidmi z tét nabídky. Můj účet Tat nabídka bsahuje veškeré údaje týkající se Vašeh účtu: , telefn, kvóta, atd. Můžete měnit základní údaje a hesl. Jste-li administrátrem Vaší splečnsti, budete také mci spravvat velikst neb kvótu Vašeh disku neb se dknce ze služby dhlásit. Budete rvněž mci prcházet histrii všech Vašich transakcí v aplikaci. Správa uživatelů (puze pr Administrátry - uživatele) V tét části si může administrátr prhlížet seznam uživatelů patřících d splečnsti. Zde je mžné spravvat status a základní uživatelský prfil. Lze dsud rvněž spravvat nvé uživatele a jejich kvóty. Správa skupin (puze pr Administrátry - uživatele) Na tét straně může administrátr spravvat velikst kapacity sdílených slžek pr svji skupinu a prhlížet si transakční histrii všech uživatelů. 4.3 Nabídka Subry Hlavní část tét stránky je ústřední část, kde si můžete prhlížet a spravvat všechny Vaše subry, slžky a sdílení. V hrní části najdete rvněž grafiku zbrazující Vaše celkvé mnžství a již využité mnžství sbní kvóty. Cpyright 2013 NEC Crpratin 19

20 Nabídka Subry je rzdělena d 2 zálžek: Subry V tét zálžce můžete prcházet Vaše sbní a skupinvé slžky a rvněž všechny slžky a subry, které jsu s Vámi sdíleny. Odsud můžete subry a slžky stahvat, nahrávat, mazat, revidvat, přesuvat, kpírvat a sdílet. Mje sdílené subry V tét části nejdete všechny subry a slžky, které sdílíte s jinými lidmi. Odsud lze spravvat všechny sdílené subry, kntrlvat infrmace neb je případně měnit. Je mžné sdílet infrmace s dalšími uživateli NEC Clud Strage uvnitř Vaší splečnsti i mim ni a rvněž s lidmi mim Clud Strage prstřednictvím u Pdnabídka Subry V tét zálžce můžete bsluhvat téměř vše, c se týká Vašich dat. Cpyright 2013 NEC Crpratin 20

21 Stránka má tyt části. Panel Mžnsti. Nabídka na brázku níže Vám umžní prvádět následující úkny. Nahrát Nahrát jeden či něklik subrů d webvé aplikace NEC Clud Strage. Je rvněž mžné přetáhnut jeden či něklik subrů z PC d Centrálníh panelu, kde se všechny subry bjeví. Při nahrávání jednh či něklika subrů se na brazvce zbrazí veškeré infrmace týkající se nahrávání. Celkvý pčet nahrávaných subrů, celkvá velikst těcht subrů, celkvý nahraný bjem vyjádřený v prcentech, celkvá nahraná velikst, názvy subrů, velikst subrů, nahraný bjem jedntlivých subrů vyjádřený v prcentech, atd. Cpyright 2013 NEC Crpratin 21

22 Je kdykli mžné přidat d aktuálníh nahrávání další subry přetažením neb kliknutím na tlačítk Přidat subry. Můžete rvněž zrušit nahrávání jedntlivých subrů neb celkvé nahrávání pmcí tlačítka Zrušit. Obnvit Djde k bnvení Centrálníh panelu. Nastavení Umžňuje naknfigurvat způsb zbrazení subrů. Subry můžete třídit pdle názvu, data, veliksti neb přípny subru. U každéh subru je rvněž mžné zbrazit puze jeh název neb i datum, kdy byl nahrán neb změněn, a jeh velikst. Subry lze prhlížet jak seznam neb s miniaturami. Maximalizvat/Minimalizvat Zbrazí Centrální panel v plné veliksti a vrátí jej zpět d půvdní veliksti. Cpyright 2013 NEC Crpratin 22

23 Panel Slžky Na levé straně stránky je zbrazena struktura slžek. Stejně jak u jakékli jiné aplikace NEC Clud Strage jsu k dispzici tři hlavní slžky: Osbní, Skupina a Sdílen se mnu. Vyberete-li slžku, ve které chcete pracvat se subry neb tyt subry prhlížet, bude tat slžka značena růžvým pruhem. Zde jsu ppsány mžnsti, jaké každá slžka nabízí, kliknete-li na ně pravým tlačítkem myši: Slžka Dkumenty: - Sdílet: Budete sdílet všechny Vaše subry a slžky, které jsu pd ní. Cpyright 2013 NEC Crpratin 23

24 Slžka Osbní: - Sdílet: Budete sdílet všechny subry a slžky, které jsu pd ní. - Nvá pdslžka: Vytvří slžku pd slžku Osbní Slžka Skupina: - Sdílet: Budete sdílet všechny subry a slžky, které jsu pd ní. - Nvá pdslžka: Vytvří slžku pd slžku Osbní Pdslžky pd slžku Osbní neb Skupina: - Sdílet: Budete sdílet všechny Vaše subry a slžky, které jsu pd nimi - Nvá pdslžka: Vytvří slžku pd slžku, kteru jste zvlili - Přejmenvat: Změna názvu slžky. Název slžky nesmí bsahvat žádný z těcht znaků: \ / : *? " < > Název slžky nemůže knčit tečku (.) - Vymazat: Vymažete-li slžku, nelze ji již bnvit; před jejím vymazáním si prt musíte být jisti. Slžka Sdílen se mnu : - Sdílet: Budete sdílet všechny subry a slžky, které jsu pd ní. Pdslžky pd slžku Sdílen se mnu : - Sdílet: Budete sdílet všechny Vaše subry a slžky, které jsu pd nimi - Nvá pdslžka: Vytvří slžku pd slžku, kteru jste zvlili - Přejmenvat: Změna názvu slžky. Název slžky nesmí bsahvat žádný z těcht znaků: \ / : *? " < > Název slžky nemůže knčit tečku (.) - Vymazat: Vymažete-li slžku, nelze ji již bnvit; před jejím vymazáním si prt musíte být jisti. Centrální panel V Centrálním panel najdete všechny subry uvnitř slžky, kteru jste vybrali v panelu Slžky. V závislsti na knfiguraci, kteru jste nastavili v panelu mžnsti, budu Vaše subry zbrazeny dlišně (seznam, miniatury, s velikstí, s datem...). Kliknete-li na subr pravým tlačítkem myši, bjeví se následující mžnsti: Stáhnut: Stáhne subr d Vašeh zařízení Sdílet: Budete mci subr sdílet. Mžnsti sdílení jsu ppsány dále. - Přejmenvat: Změní název subru. Název slžky nesmí bsahvat žádný z těcht znaků: \ / : *? " < > Název subru nemůže knčit tečku (.) Cpyright 2013 NEC Crpratin 24

25 Vymazat: Vymažete-li subr, nelze jej již bnvit z vlby Seznam transakcí v zálžce Můj účet. Přetáhnete-li jakýkli subr d Centrálníh panelu, bude tent subr autmaticky nahrán. Chcete-li přesunut neb zkpírvat jakýkli subr d jiné slžky, stačí jej přetáhnut z Centrálníh panelu d příslušné slžky v panelu Slžky Sdílení Chcete-li sdílet subr neb slžku, stačí na něj kliknut pravým tlačítkem myši, vybrat mžnst Sdílet a tevře se následující kn: Subr neb slžku lze sdílet s více uživateli sučasně a rvněž pakvaně s tím, že lze nastavit různá právnění a/neb hesla. Sdílíte-li subr neb slžku pprvé, můžete je chránit tím, že jim v kně Mžnsti zabezpečení nastavíte hesl a dbu jeh expirace. Hesl lze kdykli prhlížet a lze je rvněž deslat uživateli, se kterým sdílíte, přejdete-li d zálžky Mje sdílené subry. Sdílíte-li subr neb slžku, která již byla sdílena, najdete míst kna Mžnsti zabezpečení kn Sdílen s těmit uživateli, kde budete mci: Zkntrlvat, jaká právnění jste přidělili každému uživateli ( ) Zkntrlvat, jaké připmínky neb pznámky jste ke sdílení přidali ( ) Uknčit sdílení s knkrétním uživatelem ( ). Je-li tam puze jeden uživatel, nebudete mci s ním sdílení uknčit v tmt kně, ale budete muset přejít d Mje sdílené subry a sdílení tam vymazat. Cpyright 2013 NEC Crpratin 25

26 P nastavení mžnstí zabezpečení budete mci rzšířit sdílení na tlik uživatelů, klik budete chtít, v kně Přizvat splupracvníky. Sdílení můžete rzšířit na tyt uživatele: Uživatelé z Vaší rganizace se bjeví v seznamu ple Přidat uživatele neb . Můžete je všechny vybrat z mžnsti Všichni členvé skupiny. Uživatelé mim Vaši rganizaci budu přidáni v pli Přidat uživatele neb pmcí jejich ů. Chcete-li přidat něklik uživatelů, stačí jejich y ddělit středníky. Chcete-li přidat uživatele, stačí kliknut na tlačítk Přidat uživatele. Pr každéh knkrétníh uživatele neb pr seznam uživatelů můžete naknfigurvat: Pznámky: Své připmínky neb kmentáře napište d ple Pznámky (vlitelné). Oprávnění: Můžete naknfigurvat tat práva: Čtení: uživatelé si budu mci subr/slžku puze prhlédnut a stáhnut Zápis: uživatelé budu právněni si subr/slžku prhlédnut, stáhnut, přejmenvat a vymazat. Sdílíte-li subr, bude mci příjemce nahrát nvý subr se stejným názvem a nahradit tak subr, který jste sdíleli. Sdílíte-li slžku, bude mci příjemce nahrát d tét slžky nvé subry. Před uknčením sdílení budete mci znvu zkntrlvat Vámi nastavenu knfiguraci: Cpyright 2013 NEC Crpratin 26

27 Zkntrlvat, jaká právnění jste přidělili každému uživateli ( ) Zkntrlvat, jaké připmínky neb pznámky jste ke sdílení přidali ( ) Uknčit sdílení s knkrétním uživatelem ( ). Jakmile jsu všechna ple vyplněna, je třeba kliknut na tlačítk Sdílet, aby byl sdílení aktivní. V případě přidání uživatelů, kteří mají NEC Clud Strage, mhu mít tit uživatelé přístup ke sdíleným subrům ve slžce Sdílen se mnu. Je-li subr sdílen s uživateli, kteří nedispnují službu NEC Clud Strage, bude těmt uživatelům p nasdílení subru deslán em dkaz Pdnabídka Mje sdílené subry Přejdete-li d zálžky Mje sdílené subry, budete mci spravvat všechny subry a slžky, které jste již sdíleli. Sdílené plžky jsu seřazeny pdle dby zbývající d jejich expirace. Chcete-li vymazat jednu či něklik plžek, stačí kliknut na zaškrtávací plíčk na jejich levé straně a kliknut na Vymazat. Cpyright 2013 NEC Crpratin 27

28 Chcete-li subr neb slžku sdílet přím, můžete získat URL kliknutím na iknu se následující kn. Objeví Kliknete-li na mžnst Kpírvat d schránky, budete mít dkaz ve své schránce (a stačí jej pzději jen vlžit). V závislsti na právněních, které chcete příjemci udělit, můžete získat Odkaz s právněním ke čtení neb Odkaz s právněním k zápisu. Chcete-li sdílení upravit, stačí kliknut na a zbrazí se následující kn: V kně Vlastnsti si budete mci prhlédnut, s kým subr neb slžku již sdílíte, a prvádět správu tht sdílení: Zkntrlvat hesl, které jste pr sdílení nastavili (puze v případě, že hesl existuje) Odeslat příjemci s připmenutím hesla (puze v případě, že hesl existuje) Uknčit sdílení s knkrétním uživatelem. Cpyright 2013 NEC Crpratin 28

29 4.4 Můj účet Ze zálžky Můj účet můžete zkntrlvat údaje svém účtu, změnit přístupvé hesl a spravvat svji kvótu (puze pr administrátry). Máte rvněž přístup d seznamu transakcí Můj prfil Při vstupu d zálžky Můj účet se zbrazí tyt infrmace: Jmén Příjmení Datum vytvření Hesl Telefnní čísl Ple dpvídá uživatelskému jménu pr přihlášení. Upravvat lze puze ple Jmén a Příjmení. Chcete-li je změnit, je třeba zadat pžadvané hdnty a kliknut na tlačítk Ulžit změny. Svůj status můžete zkntrlvat v kně Mje infrmace Tt znamená, že je Váš účet aktivní Cpyright 2013 NEC Crpratin 29

30 subry. Tt znamená, že Váš účet není aktivní a budete mci puze stahvat Změna hesla Hesl lze změnit rvněž z brazvky Můj účet. Chcete-li tak učinit, klikněte na Změnit hesl a zadejte dvakrát sučasné hesl a nvé hesl. Pté klikněte na Ulžit změny a hesl bude aktualizván. Tt nvé hesl bude d tét chvíle platit pr všechny aplikace: PC, webvé stránky a mbilní zařízení Seznam transakcí Na levé straně brazvky zbrazí kn Mžnsti dkaz pr přístup k seznamu transakcí uživatele. P vstupu d seznamu transakcí se bjeví nvá brazvka s těmit infrmacemi: Cpyright 2013 NEC Crpratin 30

31 Ikna: značuje, zda plžka, které se akce týká, je subr ( ) neb slžka ( ) URL subru neb slžky, které se akce týká Akce: Nvý: nahrán nvý subr Vymazán: subr vymazán Sdílen: subr sdílen Stažen: subr stažen Přesunut: subr přesunut z jedné slžky d druhé Změněn název: subr přejmenván Datum: datum, kdy byla akce dknčena Obnvit: Jedná-li se akci Vymazán a hvříme-li subru, bude mžné subr bnvit kliknutím na iknu bnvení ( ) vý účet Clud Strage Jakžt uživatel NEC Clud Strage máte mžnst vytvřit si zdarma vý účet uvnitř Clud Strage, který Vám umžní nahrávat subry d Vaší slžky Osbní jejich prstým připjením k u a desláním u na tent účet Clud Strage. Cpyright 2013 NEC Crpratin 31

32 vý účet Clud Strage je vytvřen autmaticky a Vy můžete kdykli: Vymazat svůj účet Vytvřit nvý účet: Djde ke změně názvu účtu Správa sbní kvóty (puze pr administrátry) Na pravé straně panelu Můj účet jsu numericky i graficky zbrazeny infrmace správě kvóty. Je zbrazena zakupená kvóta s uvedením pdrbnstí využitém mnžství a mnžství, které je stále k dispzici. P kliknutí na Správa kvóty získáme přístup k prcesu nákupu nvé kvóty a máme rvněž mžnst snížit kvótu. Cpyright 2013 NEC Crpratin 32

33 Opět můžeme vidět zbrazení aktuální kvóty (využité a vlné). Psuváním mdré lišty můžeme zvyšvat neb snižvat kvótu dle našeh uvážení. Pté stačí kliknut na tlačítk Aktualizvat a bjeví se ptvrzvací kn s výzvu k ptvrzení či zrušení prváděné akce. P prvedení akce se zbrazí předchzí brazvka, kde lze zkntrlvat aktualizvanu kvótu. 4.5 Správa uživatelů (puze pr administrátry) Správu uživatelů prvádí administrátr. V tét zálžce jsu k dispzici tyt mžnsti: Seznam uživatelů: Zkntrlvat stav a kvótu uživatelů Vytvřit uživatele: Vytvřit nvéh uživatele v rámci rganizace Cpyright 2013 NEC Crpratin 33

34 4.5.1 Upravit uživatele Jakmile administrátr vstupí d části Správa uživatelů, bjeví se seznam uživatelů zahrnující všechny uživatele v rganizaci. V seznamu je uveden jmén a příjmení uživatelů, jakž i lišta indikující prcentní vyjádření kvóty, kteru má každý uživatel k dispzici. V seznamu lze rvněž zkntrlvat status každéh uživatele. Je-li uživatel aktivní, bjeví se ve slupci Stav zelené klečk, není-li aktivní, zbrazí se červené klečk. Chcete-li upravit knkrétníh uživatele, stačí kliknut na iknu p jeh levé straně ( se zbrazí následující kn: ), načež Cpyright 2013 NEC Crpratin 34

35 Údaje uživateli V kně Údaje uživateli budu zbrazeny následující údaje: Jmén Příjmení Datum vytvření Telefnní čísl Ple dpvídá uživatelskému jménu pužitému pr přihlášení. Upravvat lze puze ple Jmén a Příjmení. Chcete-li je změnit, je třeba zadat pžadvané hdnty a kliknut na tlačítk Ulžit změny. Svůj status můžete zkntrlvat v kně Mje infrmace Tt znamená, že je uživatel aktivní subry. Tt znamená, že uživatel není aktivní a budete mci puze stahvat Seznam transakcí Na levé straně brazvky zbrazí kn Mžnsti dkaz pr přístup k seznamu transakcí uživatele. P vstupu d seznamu transakcí se bjeví nvá brazvka s těmit infrmacemi: Cpyright 2013 NEC Crpratin 35

36 Ikna: značuje, zda plžka, která byla sučástí akce, je subr ( ) neb slžka ( ) URL subru neb slžky, které se akce týká Akce: Nvý: nahrán nvý subr Vymazán: subr vymazán Sdílen: subr sdílen Stažen: subr stažen Přesunut: subr přesunut z jedné slžky d druhé Změněn název: subr přejmenván Datum: datum, kdy byla akce dknčena Obnvit: Jedná-li se akci Vymazán a hvříme-li subru, bude mžné subr bnvit kliknutím na iknu bnvení () Správa kvót uživatelů V panelu na pravé straně jsu numericky i graficky zbrazeny infrmace kvótě uživatele. Cpyright 2013 NEC Crpratin 36

37 P kliknutí na Správa kvóty získáme přístup k prcesu nákupu nvé kvóty a máme rvněž mžnst snížit kvótu. Opět můžeme vidět zbrazení aktuální kvóty (využité a vlné). Psuváním mdré lišty můžeme zvyšvat neb snižvat kvótu dle našeh uvážení. Pté stačí kliknut na tlačítk Aktualizvat a bjeví se ptvrzvací kn s výzvu k ptvrzení či zrušení prváděné akce. Cpyright 2013 NEC Crpratin 37

38 P prvedení akce se zbrazí předchzí brazvka, kde lze zkntrlvat aktualizvanu kvótu Vymazat uživatele Ve stejné zálžce Správa kvót jste rvněž právněni vymazat uživatele. Chcete-li tut akci prvést, stačí kliknut na tlačítk Odhlásit a ptvrdit dhlášení v následujícím kně. P vymazání nebude již uživatel právněn službu využívat. Je-li během dalších 30 dnů zakupena nvá kvóta, bude účet uživatele následně znvu aktivván. Během těcht 30 dnů bude mít uživatel přístup ke službě a bude mci stahvat subry, avšak nebude právněn nahrávat nvé infrmace, prtže jeh kvóta je nastavena na nulu. P Cpyright 2013 NEC Crpratin 38

39 uplynutí 30 dnů bude uživatel vymazán ze systému a nebude již mít přístup ke svému účtu Clud Strage na žádném zařízení (PC, web a mbilní zařízení). Nepřeje-li si administrátr, aby měl uživatel přístup ke službě během těcht 30 dnů, může uživatele definitivně vymazat kliknutím na plžku Vymazat uživatele v kně Údaje uživateli: Vytvřit nvéh uživatele Chcete-li přidat nvé uživatele ke službě NEC Clud Strage, musíte v kně Nvý uživatel kliknut na plžku Vytvřit standardníh uživatele. P kliknutí se bjeví následující frmulář: Cpyright 2013 NEC Crpratin 39

40 Pr vytvření nvéh uživatele je nutné vyplnit následující ple: Jmén Příjmení Hesl / Ptvrdit hesl: Musí být zadán dvakrát Telefnní čísl P kliknutí na Zaregistrvat budete muset vytvření ptvrdit. Pté je uživatel knečně vytvřen. Cpyright 2013 NEC Crpratin 40

41 4.6 Správa skupin (puze pr administrátry) Ze zálžky Správa skupin můžete, jste-li administrátr, prvádět tyt akce: Prhlížet seznamy transakcí všech uživatelů v knslidvaném zbrazení. Prhlížet si Skupinvu kvótu Spravvat Skupinvu kvótu Transakční histrie skupiny V tét nabídce mhu administrátři kntrlvat transakční histrii všech uživatelů. Cpyright 2013 NEC Crpratin 41

42 V seznamu transakcí lze nalézt tyt infrmace: Ikna: značuje, zda plžka, která byla sučástí akce, je subr ( ) neb slžka ( ) URL subru neb slžky, které se akce týká Akce: Nvý: nahrán nvý subr Vymazán: subr vymazán Sdílen: subr sdílen Stažen: subr stažen Přesunut: subr přesunut z jedné slžky d druhé Změněn název: subr přejmenván Jmén: Uživatel, který akci prvedl Datum: datum, kdy byla akce dknčena Cpyright 2013 NEC Crpratin 42

43 Obnvit: Jedná-li se akci Vymazán a hvříme-li subru, bude mžné subr bnvit kliknutím na iknu bnvení ( ) Správa skupinvé kvóty V panelu na pravé straně jsu numericky i graficky zbrazeny infrmace skupinvé kvótě. Je zbrazena zakupená kvóta s uvedením pdrbnstí využitém mnžství a mnžství, které je stále k dispzici. P kliknutí na Správa kvóty získáme přístup k prcesu nákupu nvé kvóty a máme rvněž mžnst snížit kvótu. Cpyright 2013 NEC Crpratin 43

44 Opět můžeme vidět zbrazení aktuální kvóty (využité a vlné). Psuváním mdré lišty můžeme zvyšvat neb snižvat kvótu dle našeh uvážení. Pté stačí kliknut na tlačítk Aktualizvat a bjeví se ptvrzvací kn s výzvu k ptvrzení či zrušení prváděné akce. P prvedení akce se zbrazí předchzí brazvka, kde lze zkntrlvat aktualizvanu kvótu. Cpyright 2013 NEC Crpratin 44

45 5 ios aplikace Tat kapitla ppisuje funkci NEC Clud Strage pr mbilní zařízení Apple: iphne a ipad. 5.1 Stažení a instalace ios aplikace NEC Clud Strage je bezplatná a lze ji stáhnut z Apple Stre: 5.2 Přihlášení Chcete-li vstupit d ios aplikace NEC Clud Strage, musíte pužít stejné přihlašvací údaje jak pr webvu aplikaci neb PC aplikaci. Musíte zadat své přihlašvací údaje (uživatelské jmén a hesl) pskytnuté administrátrem Vaší rganizace a kliknut na Přihlásit se V případě, že jste své přihlašvací údaje zapmněli, můžete pužít dkaz Zapmněli jste své hesl?, zadejte svji vu adresu a bude Vám deslán s jejich připmenutím. Cpyright 2013 NEC Crpratin 45

46 5.3 Knfigurace Přejděte d zálžky Nastavení, kde si budete mci naknfigurvat své předvlby pr ios aplikaci NEC Clud Strage: Ulžit uživatelské jmén: Ulží se Vaše uživatelské jmén pr buducí připjení. Ulžit hesl: Ulží se Vaše hesl pr buducí připjení Autmatické přihlášení: Přihlásit autmaticky p spuštění aplikace Třídit: Způsb zbrazení subrů (pdle názvu, typu neb veliksti) 5.4 Správa subrů a slžek Přejděte d zálžky Subry, kde budete mít přístup ke svým subrům a slžkám a budete je mci spravvat. Cpyright 2013 NEC Crpratin 46

47 Na úvdní brazvce je něklik mžnstí, c prvádět se třemi křenvými slžkami (Osbní, Skupina a Sdílen se mnu): Pmcí ikny lupy můžete v aplikaci vyhledávat. Chcete-li aktualizvat subry a slžky, jednduše stáhněte brazvku dlů. Máte přehled celkvém pčtu plžek v každé slžce (Osbní, Skupina a Sdílen se mnu) P kliknutí na mžnsti) se zbrazí mžnsti slžky (k dispzici jsu puze zvýrazněné P kliknutí na slžku budete mít přístup k jejímu bsahu Cpyright 2013 NEC Crpratin 47

48 Při vstupu d slžky pd křenvými slžkami (Osbní, Skupina a Sdílen se mnu) se zbrazí seznam Vašich subrů a slžek P kliknutí na mžnsti) se zbrazí mžnsti slžky (k dispzici jsu puze zvýrazněné Stáhnut: Máte-li na svém zařízení aplikaci, která umí tevřít přípnu subru, který stahujete, bude tent autmaticky tevřen Přejmenvat: Umžní změnit název subru/slžky. Sdílet: Umžní sdílet subr s lidmi uvnitř Vaší rganizace i mim ni. Přesunut: Zkpíruje subr d schránky a pté musíte přejít d slžky a zvlit mžnst Vlžit. Vlžit: Jakmile zkpírujete subr d schránky, tut funkcí ji zkpírujete d slžky. Cpyright 2013 NEC Crpratin 48

49 Vymazat: Ptvrdíte-li vymazání, bude subr neb slžka deslány d kše. Z webvé aplikace budete mci subr v případě ptřeby bnvit (pr slžky není tat mžnst k dispzici). P kliknutí na slžku budete mít přístup k jejímu bsahu P kliknutí na subr budete vyzváni ke stažení d Vašeh zařízení. Máte-li na svém zařízení aplikaci, která umí tevřít přípnu subru, který stahujete, bude tent autmaticky tevřen Sdílení subrů Kliknete-li u jakéhkli subru na mžnst Sdílet, bjeví se následující brazvka: Kliknutím na iknu + si budete mci vybrat, se kterým uživatelem chcete subr sdílet: člen skupiny (bjeví se seznam členů Vaší rganizace, ze kteréh si budete mci vybrat), externí uživatel (zbrazí se kn pr zadání u danéh uživatele), telefnní kntakt (zbrazí se seznam Vašich kntaktů, ze kteréh si budete mci vybrat uživatele, s nímž chcete subr sdílet). Přidaní uživatelé budu uvedeni v seznamu v zálžce Uživatelé. Cpyright 2013 NEC Crpratin 49

50 Chcete-li nastavit hesl pr sdílení neb změnit právnění z Puze ke čtení na Zápis a napak, stačí přejít d zálžky Mžnsti a naknfigurvat je. Pr dknčení sdílení stačí naknec kliknut na Sdílet. 5.5 Nahrát subry Chcete-li nahrát subr, musíte nejprve zvlit, kam jej chcete ulžit. T se prvede tak, že přejdete d zálžky Subry d pžadvané slžky a jakmile jste v ní, zvlte tlačítk Nahrát subr, které se bjeví ve spdní nabídce. Cpyright 2013 NEC Crpratin 50

51 Zbrazí se tyt mžnsti: Přídit ftgrafii Spustí se kamera Vašeh zařízení P přízení ftgrafie bude tat autmaticky nahrána na NEC Clud Strage Nahrát brázek: Otevře se úlžiště subrů Vašeh zařízení (v případě Apple bvykle Vaše ftgrafie). Jakmile vyberete jeden brázek, budete vyzváni k jeh nahrání v půvdní veliksti neb říznutý. Pté bude subr nahrán. Cpyright 2013 NEC Crpratin 51

52 6 ANDROID APLIKACE Tat kapitla ppisuje funkci NEC Clud Strage pr mbilní zařízení Andrid: Chytré telefny a tablety. 6.1 Stažení a instalace ios (Andrid? - překl.) aplikace NEC Clud Strage je bezplatná a lze ji stáhnut z Ggle Play: 6.2 Přihlášení Chcete-li vstupit d Andrid aplikace NEC Clud Strage, musíte pužít stejné přihlašvací údaje jak pr webvu aplikaci neb PC aplikaci. Musíte zadat své přihlašvací údaje (uživatelské jmén a hesl) pskytnuté administrátrem Vaší rganizace a kliknut na Přihlásit se V případě, že jste své přihlašvací údaje zapmněli, můžete pužít dkaz Zapmněli jste své hesl?, zadejte svji vu adresu a bude Vám deslán s Vašimi přihlašvacími údaji. Cpyright 2013 NEC Crpratin 52

53 Zaškrtnete-li Ulžit přihlašvací údaje, budu tyt ulženy pr buducí přihlášení. 6.3 Knfigurace Jakmile vstupíte d aplikace, uvidíte hlavní slžku Clud Strage (Osbní, Skupina a Sdílen se mnu). Kliknutím na tlačítk Mžnsti Vašeh mbilníh zařízení (tt tlačítk se nebjeví v aplikaci Clud Strage, ale je sučástí Vašeh mbilníh zařízení) se zbrazí mžnsti Hledat a Nastavení. Přejděte d zálžky Nastavení, kde si budete mci naknfigurvat své předvlby pr Andrid aplikaci NEC Clud Strage: Cpyright 2013 NEC Crpratin 53

54 Ulžit uživatelské jmén: Ulží se Vaše uživatelské jmén pr buducí připjení. Ulžit hesl: Ulží se Vaše hesl pr buducí připjení Autmatické připjení: Přihlásit autmaticky p spuštění aplikace Druh třídění: Způsb zbrazení subrů (pdle názvu, typu neb veliksti) Cpyright 2013 NEC Crpratin 54

55 Kvóta účtu: Zbrazí se sbní a skupinvý prstr (využitý a vlný) Čísl verze: Verze Andrid aplikace NEC Clud Strage Nápvěda: Nasměruje Vás na Čast kladené dtazy (FAQ). 6.4 Správa subrů a slžek Na hlavní brazvce NEC Clud Strage máte tři křenvé slžky (Osbní, Skupina a Sdílen se mnu). Na tét brazvce je k dispzici něklik mžnstí, c prvádět s těmit třemi křenvými slžkami (Osbní, Skupina a Sdílen se mnu): Pmcí ikny lupy můžete v aplikaci vyhledávat. Máte přehled celkvém pčtu plžek v každé slžce (Osbní, Skupina a Sdílen se mnu) Stisknete-li a přidržíte p dbu jedné či dvu sekund kterukli slžku, zbrazí se všechny dstupné mžnsti. V tmt případě, kdy jsu zde křenvé slžky, d nich můžete puze kpírvat subry Cpyright 2013 NEC Crpratin 55

56 P kliknutí na slžku budete mít přístup k jejímu bsahu Při vstupu d slžky pd křenvými slžkami (Osbní, Skupina a Sdílen se mnu) se zbrazí seznam Vašich subrů a slžek Stisknete-li a přidržíte p dbu jedné či dvu sekund kterýkli subr či slžku, zbrazí se všechny dstupné mžnsti. Cpyright 2013 NEC Crpratin 56

57 Přejmenvat subr / slžku: Umžní změnit název subru/slžky. Sdílet subr: Umžní sdílet subr s lidmi uvnitř Vaší rganizace i mim ni. Přesunut (Vyjmut) subr / slžku: Zkpíruje subr d schránky a pté musíte přejít d slžky a zvlit mžnst Vlžit d slžky. Vlžit d slžky: Jakmile zkpírujete subr d schránky, tut funkcí ji zkpírujete d slžky. Vymazat subr / slžku: Ptvrdíte-li vymazání, bude subr neb slžka deslány d kše. Z webvé aplikace budete mci subr v případě ptřeby bnvit (pr slžky není tat mžnst k dispzici). P kliknutí na slžku budete mít přístup k jejímu bsahu P kliknutí na subr budete vyzváni ke stažení d Vašeh zařízení. Máte-li na svém zařízení aplikaci, která umí tevřít přípnu subru, který stahujete, bude tent autmaticky tevřen Kliknutím na tlačítk Mžnsti Vašeh mbilníh zařízení (tt tlačítk se nebjeví v aplikaci Clud Strage, ale je sučástí Vašeh mbilníh zařízení) se zbrazí mžnsti Obnvit a Nvá slžka. Cpyright 2013 NEC Crpratin 57

58 6.4.1 Sdílení subrů Stisknete-li a přidržíte p dbu jedné či dvu sekund kterýkli subr či slžku, zbrazí se všechny dstupné mžnsti, mim jiné i Sdílet subr. Zvlíte-li tut mžnst, bjeví se následující brazvka: Cpyright 2013 NEC Crpratin 58

59 Kliknutím na iknu Přidat nvý kntakt si budete mci vybrat, se kterým uživatelem chcete subr sdílet: člen skupiny (bjeví se seznam členů Vaší rganizace, ze kteréh si budete mci vybrat), externí uživatel neb zákazník (zbrazí se kn pr zadání u danéh uživatele), telefnní kntakt (zbrazí se seznam Vašich kntaktů, ze kteréh si budete mci vybrat uživatele, s nímž chcete subr sdílet). Přidaní uživatelé budu uvedeni v seznamu v zálžce Uživatelé. Cpyright 2013 NEC Crpratin 59

60 Chcete-li nastavit hesl pr sdílení neb změnit právnění z Puze ke čtení na Zápis a napak, stačí přejít d zálžky Nastavení a naknfigurvat je. Pr dknčení sdílení stačí naknec kliknut na Sdílet. 6.5 Nahrát subry Kliknutím na tlačítk Mžnsti ve slžce na Vašem mbilním zařízení (tt tlačítk se nebjeví v aplikaci Clud Strage, ale je sučástí Vašeh mbilníh zařízení) se zbrazí mžnst Nahrát subr. Cpyright 2013 NEC Crpratin 60

61 Zvlíte-li tlačítk Nahrát subr, které se bjeví ve spdní nabídce, zbrazí se tyt mžnsti: Ftgrafie z Galerie: Otevře se úlžiště brázků Vašeh zařízení Jakmile vyberete jeden brázek, budete vyzváni ke změně jeh názvu, budete-li si t přát, před jeh nahráním. Pté bude subr nahrán. Cpyright 2013 NEC Crpratin 61

62 Vide z Galerie: Otevře se úlžiště videí Vašeh zařízení Jakmile vyberete jedn vide, budete vyzváni ke změně jeh názvu, budete-li si t přát, před jeh nahráním. Pté bude subr nahrán. Subr z karty SD: Otevře se prhlížeč subrů na kartě SD Vašeh zařízení. Jakmile vyberete jeden subr, budete vyzváni ke změně jeh názvu, budete-li si t přát, před jeh nahráním. Pté bude subr nahrán. Cpyright 2013 NEC Crpratin 62

63 NEC Clud Strage Uživatelská příručka 2013, Verze r03.1 NEC Crpratin Je zakázán kpírvání neb pzměňvání bez suhlasu splečnsti NEC Crpratin. Cpyright 2013 NEC Crpratin 63

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

O2 Office Connector Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

O2 Office Connector Telefónica O2 Czech Republic, a.s. O2 Office Cnnectr Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Ppis služby a pdrbný návd pr Crprate Email Cnnectr Verze 1.5 Obsah 1. Úvd... 3 1.1. Účel dkumentu...3 1.2. Jak s tímt dkumentem pracvat...3 2. Základní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook Synchrnizace kntaktů z ESO9 d MS Outlk E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 5) Ppis... 3 Instalace a nastavení dplňku klienta... 3 Instalace... 3

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Upomínky a kontroly E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Upomínky a kontroly E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. Upmínky a kntrly E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 6) Upmínky... 3 Evidence a tisk upmínek (1.3.3.1)... 3 Kntrla phledávek a psílání

Více

Jak používat formulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařov

Jak používat formulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařov Jak pužívat frmulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařv - Musíte mít jakékli zařízení, které se umí připjit k internetu pčítač, mbil, tablet - Otevřete si jakýkli prhlížeč internetu. - D adresníh řádku

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

MS Word pro administrátory projektů Základy

MS Word pro administrátory projektů Základy MS Wrd pr administrátry prjektů Základy Knání kurzu financván z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační čísl: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu Eda Prces nákupu Tent dkument bsahuje ppis prcesu nákupu včetně ukázky typických krků d bjednávky až p fakturaci. Obsah: Struktura dat... 2 Zalžení bjednávky... 3 Základní údaje... 3 Text bjednávky...

Více

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál Desktp Security System Instalační manuál Desktp Security System Vážený uživateli,

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování Seznam frmulářů služeb Návd k vyplňvání frmulářů - vyúčtvání v P přihlášení d aplikace je třeba zvlit nabídku Finanční vypřádávání a VP a pté pdnabídku Seznam frmulářů. V hrní části kna se nabízí filtr,

Více

Odpisy a opravné položky pohledávek

Odpisy a opravné položky pohledávek Odpisy a pravné plžky phledávek E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 9) Ppis... 3 Účetní perace (1.1.1.2), vzr Odpisy a pravné plžky...

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

Bezpečnostní IP kamera

Bezpečnostní IP kamera Bezpečnstní IP kamera Návd k pužití Hlavní výhdy prduktu: Jednduché nastavení a vládání Aplikace pr Andrid i iphne Příznivý pměr výkn x cena www.spyshps.cz Stránka 1 1. Instalace prduktu Přišrubujte anténu

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

Účtování pojišťoven z Praktika

Účtování pojišťoven z Praktika Účtvání pjišťven z Praktika Níže bude ppsán pdrbně pstup, jak vyúčtvat pjišťvny přím z prgramu. Účtvání je tak pr Vás mnhem jednduší. Nemusíte se tak přihlašvat na jedntlivé prtály ZP. Pr tent druh účtvání

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka SMART Ntebk 10.8 Mac OS X sftware pr perační systémy Uživatelská příručka Oznámení chranných známkách SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchane, SMART Classrm Suite, DViT,

Více

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu 0 DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Rádiová odečtová jednotka RFU 40. a odečtová aplikace RADIO READER

Rádiová odečtová jednotka RFU 40. a odečtová aplikace RADIO READER Rádivá dečtvá jedntka RFU 40 a dečtvá aplikace RADIO READER Obsah 1. Odečtvá jedntka RFU 40...3 1.1. Význam symblů LED did na dečtvé jednce RFU 40:...3 1.2. Technické údaje...4 1.3. Pkyny pr pužívání...4

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu k dispzici u všech prplacených prjektů

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu ; Vizualizace TIN (trjúhelníkvá nepravidelná síť) v Marushka Designu 0 TIN v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1

Více

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie 0 Vykreslení brázku z databázvéh slupce na referenční bd gemetrie OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti Acrnis, Inc.

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2017 (datum pdání d 31.7.2018) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pvinnst elektrnicky evidvat tržby (dále EET) lze nastavit pr evidenci Pkladna v mdulu Evidence a pr prgram Kasa. Pkud je pvinnst nastavena,

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces prodejních kontraktů

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces prodejních kontraktů Evidence bchdních aktivit Eda Evidence bchdních aktivit Prces prdejních kntraktů Tent dkument bsahuje ppis prcesu prdejních kntraktů včetně ukázky typických krků d ptvrzené bjednávky až p fakturaci. Obsah:

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Možnosti a druhy párování

Možnosti a druhy párování Mžnsti a druhy párvání E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 9) Autmatické hrmadné párvání... 3 Imprt bankvních výpisů (1.2.1.5)... 3 Párvání

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Multimédia a interaktivní PDF

Multimédia a interaktivní PDF Multimédia a interaktivní PDF Iv Šnábl Web studi Institut bistatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst Prjekt Zvyšvání IT gramtnsti zaměstnanců vybraných fakult

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium.

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium. ZÁPISY 2010 Obsah: K zápisu přineste:...- 1 - Web adresa...- 2 - Přihlášení...- 2 - Čas...- 3 - Jak si zapsat vlitelné předměty?...- 4 - Vlba předmětů... 5 - Náhled na detailní infrmace předmětech...-

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL Kulturní kalendář Karlvarskéh kraje MANUÁL 1. ROLE UŽIVATELŮ Superadmin Superadmin je v každém kalendáři vždy jen jeden. Oprti administrátrvi má navíc mžnst vytvářet a spravvat další uživatele (administrátry),

Více

Mimořádná účetní uzávěrka

Mimořádná účetní uzávěrka Mimřádná účetní uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 6) Ppis... 3 Průběh mimřádné účetní uzávěrky... 3 Mimřádná účetní uzávěrka

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft VŠEM přístup k SW firmy Micrsft Základní infrmace Micrsft DreamSpark Premium (dříve MSDNAA nebli MSDN Academic Alliance) je licenční prgram, v rámci kteréh mhu studenti VŠEM bezplatně pužívat vybraný sftware

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Obsah cvicení procvicovane dovednosti

Obsah cvicení procvicovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvicení prcvicvane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

Záložka Obecné oddíl Členové kanceláře Záložka Obecné oddíl Strany Záložka Obecné Další pole Záložka Dokumenty...

Záložka Obecné oddíl Členové kanceláře Záložka Obecné oddíl Strany Záložka Obecné Další pole Záložka Dokumenty... Obsah Část 1 - Začínáme... 5 Instalace... 5 Nastavení dmvské brazvky... 8 Základní nastavení kanceláře... 10 První krky s Klesem... 12 Mje první kauza... 16 Část 2 Návd pr uživatele... 17 Představení.

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS101 a TDS57

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS101 a TDS57 Kmunikační prtkl MODBUS RTU v displejích TDS101 a TDS57 Kmpletní ppis prtklu 13. prsince 2018 w w w. p a p u c h. c m M O DBUS RTU v TDS Katalgvý list Vytvřen: 17.8.2018 Pslední aktualizace: 13.12 2018

Více

Dokumentace - Deliverable 3 elektronický prototyp

Dokumentace - Deliverable 3 elektronický prototyp SEN - Mbilní prstředí pr seniry ČVUT PRAHA Fakulta elektrtechnická Dkumentace - Deliverable 3 elektrnický prttyp Mbilní prstředí pr seniry A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Tým: SEN Tmáš Slavíček,

Více

Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie Zásady chrany sbních údajů a subrů ckie VŠEOBECNÉ INFORMACE Tyt Zásady chrany sbních údajů infrmují Uživatele tm, jaké sbní údaje mhu být shrmažďvány při pužívání webvých stránek www.sabaparking.cm (dále

Více

Dokumenty Činnosti Kalkulace Obecný Fakturace... 58

Dokumenty Činnosti Kalkulace Obecný Fakturace... 58 Obsah Část 4 - Odkazy... 5 Splečné prvky... 5 Dmvská stránka... 9 Kauzy... 10 Pkrčilé vyhledávání v kauzách... 11 Okn Kauzy... 13 Zálžka Obecné ddíl Obecných infrmací... 13 Zálžka Obecné ddíl Členvé kanceláře...

Více

SPARTAN DAIRY 3.0. Uživatelský manuál. Vytvořeno s podporou Interní vzdělávací agentury projekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO

SPARTAN DAIRY 3.0. Uživatelský manuál. Vytvořeno s podporou Interní vzdělávací agentury projekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO SPARTAN DAIRY 3.0 Uživatelský manuál Vytvřen s pdpru Interní vzdělávací agentury prjekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO - Prgram spustíte rzkliknutím zelené ikny S (Spartan Diary 3) PO SPUŠTĚNÍ: - Na brazvce

Více

Příručka e-learningového programu. JA Poznej svoje peníze

Příručka e-learningového programu. JA Poznej svoje peníze Příručka e-learningvéh prgramu JA Pznej svje peníze Vyvinut rganizací JA Czech, Česká republika STRUČNÁ HISTORIE Organizace JA Czech byla zalžena v rce 1919 v USA a je nejstarší a nejrychleji se vyvíjející

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003 Referenční příručka hp ipaq Pcket PC řady h1900 Dcument Part Number: 311757-003 červen 2003 2003 Hewlett-Packard Cmpany 2003 Hewlett-Packard Develpment Cmpany, L.P. HP, Hewlett Packard a lg Hewlett-Packard

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 Cvičení je zaměřené na práci v SQL, zejména dtazvání. Zadání je rzdělen d typvých úlh. Jedna úlha bsahuje základní dtaz a něklik alternativních dtazů ke stejné prblematice.

Více

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu ; Lkalizace suřadnic v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu

Více

Zadávání do VVVS. Petr Novák ( )

Zadávání do VVVS. Petr Novák ( ) Zadávání d VVVS Petr Nvák (publikace@labe.fek.cvut.cz) (10.03.2015) 1 Obsah 2 Vstup a přihlášení d VVVS... 2 3 Hledání (vlastních) záznamů... 3 4 Zadání příspěvku ve sbrníku... 3 4.1 Přidání příspěvku...

Více