NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1"

Transkript

1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R

2 1 ÚVOD ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE ZAPOTŘEBÍ? TECHNICKÉ POŽADAVKY JAK LZE PŘISTUPOVAT KE CLOUD STORAGE? UŽIVATELSKÉ PROFILY PC APLIKACE INSTALACE A PRVOTNÍ NASTAVENÍ Hardwarvé pžadavky Instalace PŘIHLÁŠENÍ KONFIGURACE PC APLIKACE NAHRÁNÍ A VYTVOŘENÍ SOUBORU / SLOŽKY VÝZNAM IKON SDÍLENÍ SOUBORŮ WEBOVÁ APLIKACE PŘÍSTUP HLAVNÍ NABÍDKA NABÍDKA SOUBORY Pdnabídka Subry Pdnabídka Mje sdílené subry MŮJ ÚČET Můj prfil Seznam transakcí vý účet Clud Strage Správa sbní kvóty (puze pr administrátry) SPRÁVA UŽIVATELŮ (POUZE PRO ADMINISTRÁTORY) Upravit uživatele Vytvřit nvéh uživatele SPRÁVA SKUPIN (POUZE PRO ADMINISTRÁTORY) Transakční histrie skupiny Správa kvóty skupiny IOS APLIKACE STAŽENÍ A INSTALACE PŘIHLÁŠENÍ KONFIGURACE SPRÁVA SOUBORŮ A SLOŽEK Sdílení subrů NAHRÁT SOUBORY ANDROID APLIKACE STAŽENÍ A INSTALACE Cpyright 2013 NEC Crpratin 2

3 6.2 PŘIHLÁŠENÍ KONFIGURACE SPRÁVA SOUBORŮ A SLOŽEK Sdílení subrů NAHRÁT SOUBORY Cpyright 2013 NEC Crpratin 3

4 Vylučení dpvědnsti Infrmace bsažené v tmt dkumentu mhu být změněny bez předchzíh upzrnění. Nepřebíráme žádnu dpvědnst za náhdné neb následné ztráty způsbené jakýmkli úknem neb pužitím ani za škdy vzniklé v důsledku kterékli z chyb vysvětlených v tmt dkumentu. Infrmace funkcích, způsbech knfigurace a způsbech řešení vysvětlené v tmt dkumentu platí pr mezené blasti a nevztahují se na všechna prstředí. Autrská práva NEC Clud Strage je chranná známka neb registrvaná chranná známka splečnsti NEC Crpratin. Ostatní názvy systémů, názvy splečnstí a názvy výrbků uvedené v tmt dkumentu jsu chrannými známkami neb registrvanými chrannými známkami jejich příslušných splečnstí. Pužití symblu a symblu TM je v tmt dkumentu vypuštěn. Cpyright 2013 NEC Crpratin 4

5 1 Úvd 1.1 Účel tht dkumentu Tent dkument ppisuje všechny prvky a mžnsti, které NEC Clud Strage nabízí, z hlediska kncvéh uživatele. Knečným uživatelem se rzumí zákazníci, kteří přistupují k NEC Clud Strage za účelem správy ulžených dat a firemních uživatelů. 1.2 Pjmy, akrnymy a zkratky Níže jsu ppsány definice a zkratky pužité v tmt dkumentu. Akrnymy a zkratky CS Úplný pravpis a definice NEC Clud Strage Cpyright 2013 NEC Crpratin 5

6 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE S NEC Clud Strage si vychutnáte sukrmý a sdílený úlžný prstr. Veškerá ulžená data budete mít k dispzici na svém lkálním zařízení i na cludu, takže k nim budete mci přistupvat z jakéhkli pčítače s internetvým připjením. Pskytuje síťvý úlžný prstr, k němuž lze přistupvat prstřednictvím mbilních zařízení, USB mdemů, PC neb přes webvé rzhraní. Budete mít k přístup k Vašemu vlastnímu úlžnému prstru a rvněž k skupinvému úlžnéh prstru sdílenému s uživateli dle Vašeh výběru. Tt řešení umžňuje sdílení infrmací nejen se zaměstnanci téže splečnsti, ale také se zákazníky, ddavateli neb partnery. Tt řešení umžňuje bezpečné sdílení dat, která jsu dstupná z různých míst, a mžnst snadnéh sdílení bez mezení, která má . Tent rychlý průvdce se zabývá hlavními funkcemi NEC Clud Strage a je určen uživatelům, kteří chtějí začít tut službu využívat. 2.1 C je pr pužívání Clud Strage zaptřebí? Chcete-li pužívat NEC Clud Strage, stačí Vám jen aplikace pr zařízení, které pužíváte, neb webvý prhlížeč. 2.2 Technické pžadavky Služba NEC Clud Strage pskytuje mnh přístupvých bdů: Aplikace pr Windws PC Windws XP SP3 (x86, x64) Cpyright 2013 NEC Crpratin 6

7 Windws Vista Windws 7 (32 bitů, 64 bitů) Aplikace pr chytré telefny a tablety se systémem Andrid Chytré telefny: Verze 2.3 neb nvější. Tablety: Verze 4.3 neb nvější. Aplikace pr chytré telefny (iphne) a tablety (ipad) se systémem ios Verze 4.3 neb nvější. Webvý přístup: Pmcí kteréhkli internetvéh prhlížeče: PC: Internet Explrer 7, 8 a 9, Firefx 17 a Ggle Chrme 23. Chytré telefny: Safari a 6 a Firefx 5. Tablety: Safari a 6 a Firefx 15. Není-li pužit webvý přístup, musí být d zařízení nainstalván zvláštní klient. Tyt klienty lze stáhnut přím z webvéh rzhraní. V případě mbilních zařízení je lze stáhnut bezplatně z App Stre resp. Ggle Play. U zařízení s Windws mhu mít subry Micrsft Office pužívané přím s Virtuálními disky jediněle nedstatky při ukládání subrů Office 2003 a starších. T se nestane u subrů Office 2007, 2010 a nvějších. 2.3 Jak lze přistupvat k Clud Strage? Přístup k NEC Clud Strage závisí na pužitém zařízení: Webvé stránky: Všichni uživatelé mhu přistupvat přím prstřednictvím URL NEC Clud Strage: Jste-li administrátrem Vaší splečnsti a zakupili jste aplikaci v Marketu Vašeh pskytvatele služeb, můžete přistupvat k NEC Clud Strage také z tht Marketu. Pamatujte prsím, že měníte-li údaje uživateli uvnitř NEC Clud Strage, musíte k NEC Clud Strage vždy přistupvat pmcí výše uvedené URL. PC: Přístup pmcí přístupvých údajů (uživatelské jmén/hesl) přím v PC klientvi. Chcete-li si stáhnut PC klienta, musíte přejít na webvé stránky ( a a kliknut na iknu PC klient v hrní části stránky. Cpyright 2013 NEC Crpratin 7

8 Mbilní zařízení (ios neb Andrid): Přístup pmcí přístupvých údajů (uživatelské jmén/hesl) přím v klientvi mbilníh zařízení. Předtím si budete muset zdarma stáhnut aplikaci z Ggle Play neb Apple Stre; jednduše nechte vyhledat NEC Clud Strage. 2.4 Uživatelské prfily Existují 2 různé typy uživatelů: Administrátr - uživatel Tent uživatel je veducím pracvníkem splečnsti neb administrátrem a také majitelem Skupinvéh účtu. Tent uživatel spravuje jak sbní prstr tak i sdílený prstr pr všechny uživatele v jeh skupině. Administrátr rvněž spravuje kvóty statních uživatelů. Standardní uživatel Standardní uživatelé mají stejná právnění jak administrátr, avšak nemhu vytvářet další uživatele a spravvat jejich kvóty ani prstr na disku. Standardní uživatelé mají přístup k sbní slžce i ke sdílené skupinvé slžce. Cpyright 2013 NEC Crpratin 8

9 3 PC APLIKACE Tat kapitla ppisuje funkci PC aplikace NEC Clud Strage pr Windws. 3.1 Instalace a prvtní nastavení Hardwarvé pžadavky Operační systém PC musí být Windws XP SP3 neb Windws 7, přičemž služba vyžaduje více než 1 GB RAM Instalace Pstup instalace je následující. Stáhněte si sftware z webvých stránek NEC Clud Strage ( Prveďte subr.exe a zvlte Spustit, načež se spustí instalátr. Instalátr autmaticky detekuje veškeré ptřebné kmpnenty pr běh NEC Clud Strage na knkrétním PC, takže jakmile kliknete na Instalvat, spustí se prces instalace. Cpyright 2013 NEC Crpratin 9

10 Až se bjeví brazvka s licenčním ujednáním, musíte akceptvat pdmínky pužívání a dále klikněte na Instalvat pr pkračvání v prcesu instalace. Cpyright 2013 NEC Crpratin 10

11 P dknčení instalace budete vyzváni k restartu PC. P restartu můžete začít PC aplikaci NEC Clud Strage pužívat. 3.2 Přihlášení Klikněte na PC aplikaci Clud Strage na Vašem PC a zadejte své přístupvé údaje Cpyright 2013 NEC Crpratin 11

12 Zpráva ve spdní části ukazuje správnu funkci Clud Strage: Otevřete-li Windws Explrer a zkntrlujete disky Vašeh PC, najdete dvě nvé jedntky, Persnal Strage (Z:) a Grup Strage (Y:), dpvídající Vašemu nvému virtuálnímu úlžnému prstru. Můžete k nim přistupvat a pužívat je jak kterýkli jiný disk Vašeh PC. 3.3 Knfigurace PC aplikace P přihlášení můžete kdykli vstupit d PC aplikace NEC Clud Strage tím, že kliknete na iknu, kteru najdete v znamvacím pli lišty úlh. Kliknete-li na iknu pravým tlačítkem myši, bjeví se následující mžnsti Knfigurvat NEC Clud Strage: Otevře se znvu přihlašvací aplikace Spustit/Zastavit: Umžní Vám spustit a zastavit PC aplikaci Cpyright 2013 NEC Crpratin 12

13 Prváděcí úlhy: Zbrazí se seznam běžících úlh Práce ffline/nline: Djde k dpjení/připjení Clud Strage d/ke Cludu Synchrnizvat nyní: vynutí si synchrnizaci s Cludem P kliknutí na Knfigurvat NEC Clud Strage se tevře PC aplikace se zbrazením následujících alternativ knfigurace: Přihlášení: Připjit neb uknčit PC aplikaci Pamatvat si přihlášení p spuštění aplikace Parametry: Maximální velikst pr nahrávání Spuštění NEC Clud Strage p spuštění Windws. Prxy: Uživatelská knfigurace prxy Internet Explrer [Dpručen] Naknfigurujte prxy manuálně. Cpyright 2013 NEC Crpratin 13

14 3.4 Nahrání a vytvření subru / slžky PC aplikace NEC Clud Strage vytváří na Vašem PC dva nvé disky. První má název Persnal Strage (Z:) a služí speciálně pr Vaše sbní infrmace a druhý je Grup Strage (Y:), kde se budu ulženy subry a slžky sdílené v rámci Vaší splečnsti K vytvření slžky na kterémkli z těcht virtuálních disků stačí tevřít disk a vytvřit na něm slžku stejně jakby jste t dělali v jakékli jiné slžce Windws. Chcete-li zkpírvat jeden subr neb slžku na disky Clud Strage, stačí pstupvat stejně jakby jste pracvali s jakukli jinu slžku Windws. P zkpírvání, jedná-li se subr, bude tent ulžen s mdru značku v jeh ikně, která zezelená, jakmile bude subr synchrnizván s Cludem. Jak dluh synchrnizace ptrvá závisí na veliksti subrů. Cpyright 2013 NEC Crpratin 14

15 3.5 Význam ikn Veškeré subry na discích Clud Strage jsu vytvářeny se zvláštními iknami, které vysvětlují status každéh subru z hlediska synchrnizace a dstupnsti. Existují 4 typy značek: Zelená Subry s tut značku jsu ukládány d lkální mezipaměti Vašeh PC a jsu již synchrnizvány pr ulžení na Cludu Žlutá Subry s tut značku byly synchrnizvány s Cludem, avšak nebyly ulženy v lkální mezipaměti a tudíž k nim nelze přistupvat v režimu ffline. Pr změnu tht stavu subr jednduše tevřete dvjím pklepáním a subr bude stažen d lkální mezipaměti, přičemž žluté značky zezelenají. Mdrá Subry s tut značku jsu zkpírvány d slžek Strage Clud na lkálním PC a čekají na synchrnizaci s Cludem. Jakmile se uživatel připjí k internetu, budu subry synchrnizvány s Cludem a značka zezelená. Cpyright 2013 NEC Crpratin 15

16 Červená Subry s tut značku byly synchrnizvány s Cludem, avšak nebyly ulženy v lkální mezipaměti. Je-li uživatel ffline, tat červená značka ukazuje, že subr není k dispzici pr pužití. 3.6 Sdílení subrů Z PC aplikace budete mci sdílet subry jednak s statními předplatiteli NEC Clud Strage, jakž i s sbami, které nejsu předplatiteli. Chcete-li sdílet subr, jednduše klikněte na subr pravým tlačítkem myši, zvlte mžnst NEC Clud Strage a pté klikněte na Sdílet Cpyright 2013 NEC Crpratin 16

17 V nabídce sdílení zvlte nejprve právnění. Subr můžete sdílet s právy Čtení/Zápis neb Puze čtení a můžete jej chránit nastavením hesla. Dále vyberte uživatele, s nimiž chcete subr sdílet. Subr můžete sdílet se stávajícími předplatiteli Clud Strage. Subr můžete sdílet s sbami, které nejsu předplatiteli Clud Strage, zadáním jejich vé adresy.. Nejsu-li údaje v plích správné, ať již z důvdu, že uživatel neexistuje, neb že mají vé adresy nesprávný frmát, zbrazí se chybvé hlášení. P vyplnění všech plí klikněte jednduše na Sdílet a subr bude deslán. Subr lze sdílet s více uživateli tím, že d seznamu uvedete tlik uživatelů, klik ptřebujete. Pr předplatitele Clud Strage je sdílený subr ulžen ve slžce s názvem Sdílen se mnu a nesptřebvává kvótu předplatitele. Sptřebvává kvótu uživatele, který subr půvdně sdílel. Je-li subr sdílen s externími uživateli, bude těmt uživatelům deslán em dkaz. Cpyright 2013 NEC Crpratin 17

18 4 WEBOVÁ APLIKACE 4.1 Přístup Chcete-li vstupit d webvé aplikaci NEC Clud Strage, zadejte d svéh internetvéh prhlížeče tent dkaz: Musíte zadat své přihlašvací údaje (uživatelské jmén a hesl) pskytnuté administrátrem Vaší rganizace a kliknut na Přihlásit se. V případě, že jste své přihlašvací údaje zapmněli, můžete pužít dkaz Zapmněli jste své hesl?, zadejte svji vu adresu a bude Vám deslán s jejich připmenutím. 4.2 Hlavní nabídka Hlavní nabídka webvé aplikace NEC Clud Strage nabízí něklik alternativ, mezi něž patří: mžnst stažení PC aplikace (kliknutím na iknu pčítače), přímý dkaz na aplikace Andrid a ios (kliknutím na ikny Andrid a ios) a stažení uživatelské příručky (kliknutím na pdf dkument na pravé straně mdré nabídky) Cpyright 2013 NEC Crpratin 18

19 Význam a účel každé mžnsti v nabídce je ppsán zde: Subry Jedná se dmvsku stránku, kde můžete prcházet své sbní a skupinvé slžky a subry. Subry a slžky jsu přístupné a lze je sdílet s statními lidmi z tét nabídky. Můj účet Tat nabídka bsahuje veškeré údaje týkající se Vašeh účtu: , telefn, kvóta, atd. Můžete měnit základní údaje a hesl. Jste-li administrátrem Vaší splečnsti, budete také mci spravvat velikst neb kvótu Vašeh disku neb se dknce ze služby dhlásit. Budete rvněž mci prcházet histrii všech Vašich transakcí v aplikaci. Správa uživatelů (puze pr Administrátry - uživatele) V tét části si může administrátr prhlížet seznam uživatelů patřících d splečnsti. Zde je mžné spravvat status a základní uživatelský prfil. Lze dsud rvněž spravvat nvé uživatele a jejich kvóty. Správa skupin (puze pr Administrátry - uživatele) Na tét straně může administrátr spravvat velikst kapacity sdílených slžek pr svji skupinu a prhlížet si transakční histrii všech uživatelů. 4.3 Nabídka Subry Hlavní část tét stránky je ústřední část, kde si můžete prhlížet a spravvat všechny Vaše subry, slžky a sdílení. V hrní části najdete rvněž grafiku zbrazující Vaše celkvé mnžství a již využité mnžství sbní kvóty. Cpyright 2013 NEC Crpratin 19

20 Nabídka Subry je rzdělena d 2 zálžek: Subry V tét zálžce můžete prcházet Vaše sbní a skupinvé slžky a rvněž všechny slžky a subry, které jsu s Vámi sdíleny. Odsud můžete subry a slžky stahvat, nahrávat, mazat, revidvat, přesuvat, kpírvat a sdílet. Mje sdílené subry V tét části nejdete všechny subry a slžky, které sdílíte s jinými lidmi. Odsud lze spravvat všechny sdílené subry, kntrlvat infrmace neb je případně měnit. Je mžné sdílet infrmace s dalšími uživateli NEC Clud Strage uvnitř Vaší splečnsti i mim ni a rvněž s lidmi mim Clud Strage prstřednictvím u Pdnabídka Subry V tét zálžce můžete bsluhvat téměř vše, c se týká Vašich dat. Cpyright 2013 NEC Crpratin 20

21 Stránka má tyt části. Panel Mžnsti. Nabídka na brázku níže Vám umžní prvádět následující úkny. Nahrát Nahrát jeden či něklik subrů d webvé aplikace NEC Clud Strage. Je rvněž mžné přetáhnut jeden či něklik subrů z PC d Centrálníh panelu, kde se všechny subry bjeví. Při nahrávání jednh či něklika subrů se na brazvce zbrazí veškeré infrmace týkající se nahrávání. Celkvý pčet nahrávaných subrů, celkvá velikst těcht subrů, celkvý nahraný bjem vyjádřený v prcentech, celkvá nahraná velikst, názvy subrů, velikst subrů, nahraný bjem jedntlivých subrů vyjádřený v prcentech, atd. Cpyright 2013 NEC Crpratin 21

22 Je kdykli mžné přidat d aktuálníh nahrávání další subry přetažením neb kliknutím na tlačítk Přidat subry. Můžete rvněž zrušit nahrávání jedntlivých subrů neb celkvé nahrávání pmcí tlačítka Zrušit. Obnvit Djde k bnvení Centrálníh panelu. Nastavení Umžňuje naknfigurvat způsb zbrazení subrů. Subry můžete třídit pdle názvu, data, veliksti neb přípny subru. U každéh subru je rvněž mžné zbrazit puze jeh název neb i datum, kdy byl nahrán neb změněn, a jeh velikst. Subry lze prhlížet jak seznam neb s miniaturami. Maximalizvat/Minimalizvat Zbrazí Centrální panel v plné veliksti a vrátí jej zpět d půvdní veliksti. Cpyright 2013 NEC Crpratin 22

23 Panel Slžky Na levé straně stránky je zbrazena struktura slžek. Stejně jak u jakékli jiné aplikace NEC Clud Strage jsu k dispzici tři hlavní slžky: Osbní, Skupina a Sdílen se mnu. Vyberete-li slžku, ve které chcete pracvat se subry neb tyt subry prhlížet, bude tat slžka značena růžvým pruhem. Zde jsu ppsány mžnsti, jaké každá slžka nabízí, kliknete-li na ně pravým tlačítkem myši: Slžka Dkumenty: - Sdílet: Budete sdílet všechny Vaše subry a slžky, které jsu pd ní. Cpyright 2013 NEC Crpratin 23

24 Slžka Osbní: - Sdílet: Budete sdílet všechny subry a slžky, které jsu pd ní. - Nvá pdslžka: Vytvří slžku pd slžku Osbní Slžka Skupina: - Sdílet: Budete sdílet všechny subry a slžky, které jsu pd ní. - Nvá pdslžka: Vytvří slžku pd slžku Osbní Pdslžky pd slžku Osbní neb Skupina: - Sdílet: Budete sdílet všechny Vaše subry a slžky, které jsu pd nimi - Nvá pdslžka: Vytvří slžku pd slžku, kteru jste zvlili - Přejmenvat: Změna názvu slžky. Název slžky nesmí bsahvat žádný z těcht znaků: \ / : *? " < > Název slžky nemůže knčit tečku (.) - Vymazat: Vymažete-li slžku, nelze ji již bnvit; před jejím vymazáním si prt musíte být jisti. Slžka Sdílen se mnu : - Sdílet: Budete sdílet všechny subry a slžky, které jsu pd ní. Pdslžky pd slžku Sdílen se mnu : - Sdílet: Budete sdílet všechny Vaše subry a slžky, které jsu pd nimi - Nvá pdslžka: Vytvří slžku pd slžku, kteru jste zvlili - Přejmenvat: Změna názvu slžky. Název slžky nesmí bsahvat žádný z těcht znaků: \ / : *? " < > Název slžky nemůže knčit tečku (.) - Vymazat: Vymažete-li slžku, nelze ji již bnvit; před jejím vymazáním si prt musíte být jisti. Centrální panel V Centrálním panel najdete všechny subry uvnitř slžky, kteru jste vybrali v panelu Slžky. V závislsti na knfiguraci, kteru jste nastavili v panelu mžnsti, budu Vaše subry zbrazeny dlišně (seznam, miniatury, s velikstí, s datem...). Kliknete-li na subr pravým tlačítkem myši, bjeví se následující mžnsti: Stáhnut: Stáhne subr d Vašeh zařízení Sdílet: Budete mci subr sdílet. Mžnsti sdílení jsu ppsány dále. - Přejmenvat: Změní název subru. Název slžky nesmí bsahvat žádný z těcht znaků: \ / : *? " < > Název subru nemůže knčit tečku (.) Cpyright 2013 NEC Crpratin 24

25 Vymazat: Vymažete-li subr, nelze jej již bnvit z vlby Seznam transakcí v zálžce Můj účet. Přetáhnete-li jakýkli subr d Centrálníh panelu, bude tent subr autmaticky nahrán. Chcete-li přesunut neb zkpírvat jakýkli subr d jiné slžky, stačí jej přetáhnut z Centrálníh panelu d příslušné slžky v panelu Slžky Sdílení Chcete-li sdílet subr neb slžku, stačí na něj kliknut pravým tlačítkem myši, vybrat mžnst Sdílet a tevře se následující kn: Subr neb slžku lze sdílet s více uživateli sučasně a rvněž pakvaně s tím, že lze nastavit různá právnění a/neb hesla. Sdílíte-li subr neb slžku pprvé, můžete je chránit tím, že jim v kně Mžnsti zabezpečení nastavíte hesl a dbu jeh expirace. Hesl lze kdykli prhlížet a lze je rvněž deslat uživateli, se kterým sdílíte, přejdete-li d zálžky Mje sdílené subry. Sdílíte-li subr neb slžku, která již byla sdílena, najdete míst kna Mžnsti zabezpečení kn Sdílen s těmit uživateli, kde budete mci: Zkntrlvat, jaká právnění jste přidělili každému uživateli ( ) Zkntrlvat, jaké připmínky neb pznámky jste ke sdílení přidali ( ) Uknčit sdílení s knkrétním uživatelem ( ). Je-li tam puze jeden uživatel, nebudete mci s ním sdílení uknčit v tmt kně, ale budete muset přejít d Mje sdílené subry a sdílení tam vymazat. Cpyright 2013 NEC Crpratin 25

26 P nastavení mžnstí zabezpečení budete mci rzšířit sdílení na tlik uživatelů, klik budete chtít, v kně Přizvat splupracvníky. Sdílení můžete rzšířit na tyt uživatele: Uživatelé z Vaší rganizace se bjeví v seznamu ple Přidat uživatele neb . Můžete je všechny vybrat z mžnsti Všichni členvé skupiny. Uživatelé mim Vaši rganizaci budu přidáni v pli Přidat uživatele neb pmcí jejich ů. Chcete-li přidat něklik uživatelů, stačí jejich y ddělit středníky. Chcete-li přidat uživatele, stačí kliknut na tlačítk Přidat uživatele. Pr každéh knkrétníh uživatele neb pr seznam uživatelů můžete naknfigurvat: Pznámky: Své připmínky neb kmentáře napište d ple Pznámky (vlitelné). Oprávnění: Můžete naknfigurvat tat práva: Čtení: uživatelé si budu mci subr/slžku puze prhlédnut a stáhnut Zápis: uživatelé budu právněni si subr/slžku prhlédnut, stáhnut, přejmenvat a vymazat. Sdílíte-li subr, bude mci příjemce nahrát nvý subr se stejným názvem a nahradit tak subr, který jste sdíleli. Sdílíte-li slžku, bude mci příjemce nahrát d tét slžky nvé subry. Před uknčením sdílení budete mci znvu zkntrlvat Vámi nastavenu knfiguraci: Cpyright 2013 NEC Crpratin 26

27 Zkntrlvat, jaká právnění jste přidělili každému uživateli ( ) Zkntrlvat, jaké připmínky neb pznámky jste ke sdílení přidali ( ) Uknčit sdílení s knkrétním uživatelem ( ). Jakmile jsu všechna ple vyplněna, je třeba kliknut na tlačítk Sdílet, aby byl sdílení aktivní. V případě přidání uživatelů, kteří mají NEC Clud Strage, mhu mít tit uživatelé přístup ke sdíleným subrům ve slžce Sdílen se mnu. Je-li subr sdílen s uživateli, kteří nedispnují službu NEC Clud Strage, bude těmt uživatelům p nasdílení subru deslán em dkaz Pdnabídka Mje sdílené subry Přejdete-li d zálžky Mje sdílené subry, budete mci spravvat všechny subry a slžky, které jste již sdíleli. Sdílené plžky jsu seřazeny pdle dby zbývající d jejich expirace. Chcete-li vymazat jednu či něklik plžek, stačí kliknut na zaškrtávací plíčk na jejich levé straně a kliknut na Vymazat. Cpyright 2013 NEC Crpratin 27

28 Chcete-li subr neb slžku sdílet přím, můžete získat URL kliknutím na iknu se následující kn. Objeví Kliknete-li na mžnst Kpírvat d schránky, budete mít dkaz ve své schránce (a stačí jej pzději jen vlžit). V závislsti na právněních, které chcete příjemci udělit, můžete získat Odkaz s právněním ke čtení neb Odkaz s právněním k zápisu. Chcete-li sdílení upravit, stačí kliknut na a zbrazí se následující kn: V kně Vlastnsti si budete mci prhlédnut, s kým subr neb slžku již sdílíte, a prvádět správu tht sdílení: Zkntrlvat hesl, které jste pr sdílení nastavili (puze v případě, že hesl existuje) Odeslat příjemci s připmenutím hesla (puze v případě, že hesl existuje) Uknčit sdílení s knkrétním uživatelem. Cpyright 2013 NEC Crpratin 28

29 4.4 Můj účet Ze zálžky Můj účet můžete zkntrlvat údaje svém účtu, změnit přístupvé hesl a spravvat svji kvótu (puze pr administrátry). Máte rvněž přístup d seznamu transakcí Můj prfil Při vstupu d zálžky Můj účet se zbrazí tyt infrmace: Jmén Příjmení Datum vytvření Hesl Telefnní čísl Ple dpvídá uživatelskému jménu pr přihlášení. Upravvat lze puze ple Jmén a Příjmení. Chcete-li je změnit, je třeba zadat pžadvané hdnty a kliknut na tlačítk Ulžit změny. Svůj status můžete zkntrlvat v kně Mje infrmace Tt znamená, že je Váš účet aktivní Cpyright 2013 NEC Crpratin 29

30 subry. Tt znamená, že Váš účet není aktivní a budete mci puze stahvat Změna hesla Hesl lze změnit rvněž z brazvky Můj účet. Chcete-li tak učinit, klikněte na Změnit hesl a zadejte dvakrát sučasné hesl a nvé hesl. Pté klikněte na Ulžit změny a hesl bude aktualizván. Tt nvé hesl bude d tét chvíle platit pr všechny aplikace: PC, webvé stránky a mbilní zařízení Seznam transakcí Na levé straně brazvky zbrazí kn Mžnsti dkaz pr přístup k seznamu transakcí uživatele. P vstupu d seznamu transakcí se bjeví nvá brazvka s těmit infrmacemi: Cpyright 2013 NEC Crpratin 30

31 Ikna: značuje, zda plžka, které se akce týká, je subr ( ) neb slžka ( ) URL subru neb slžky, které se akce týká Akce: Nvý: nahrán nvý subr Vymazán: subr vymazán Sdílen: subr sdílen Stažen: subr stažen Přesunut: subr přesunut z jedné slžky d druhé Změněn název: subr přejmenván Datum: datum, kdy byla akce dknčena Obnvit: Jedná-li se akci Vymazán a hvříme-li subru, bude mžné subr bnvit kliknutím na iknu bnvení ( ) vý účet Clud Strage Jakžt uživatel NEC Clud Strage máte mžnst vytvřit si zdarma vý účet uvnitř Clud Strage, který Vám umžní nahrávat subry d Vaší slžky Osbní jejich prstým připjením k u a desláním u na tent účet Clud Strage. Cpyright 2013 NEC Crpratin 31

32 vý účet Clud Strage je vytvřen autmaticky a Vy můžete kdykli: Vymazat svůj účet Vytvřit nvý účet: Djde ke změně názvu účtu Správa sbní kvóty (puze pr administrátry) Na pravé straně panelu Můj účet jsu numericky i graficky zbrazeny infrmace správě kvóty. Je zbrazena zakupená kvóta s uvedením pdrbnstí využitém mnžství a mnžství, které je stále k dispzici. P kliknutí na Správa kvóty získáme přístup k prcesu nákupu nvé kvóty a máme rvněž mžnst snížit kvótu. Cpyright 2013 NEC Crpratin 32

33 Opět můžeme vidět zbrazení aktuální kvóty (využité a vlné). Psuváním mdré lišty můžeme zvyšvat neb snižvat kvótu dle našeh uvážení. Pté stačí kliknut na tlačítk Aktualizvat a bjeví se ptvrzvací kn s výzvu k ptvrzení či zrušení prváděné akce. P prvedení akce se zbrazí předchzí brazvka, kde lze zkntrlvat aktualizvanu kvótu. 4.5 Správa uživatelů (puze pr administrátry) Správu uživatelů prvádí administrátr. V tét zálžce jsu k dispzici tyt mžnsti: Seznam uživatelů: Zkntrlvat stav a kvótu uživatelů Vytvřit uživatele: Vytvřit nvéh uživatele v rámci rganizace Cpyright 2013 NEC Crpratin 33

34 4.5.1 Upravit uživatele Jakmile administrátr vstupí d části Správa uživatelů, bjeví se seznam uživatelů zahrnující všechny uživatele v rganizaci. V seznamu je uveden jmén a příjmení uživatelů, jakž i lišta indikující prcentní vyjádření kvóty, kteru má každý uživatel k dispzici. V seznamu lze rvněž zkntrlvat status každéh uživatele. Je-li uživatel aktivní, bjeví se ve slupci Stav zelené klečk, není-li aktivní, zbrazí se červené klečk. Chcete-li upravit knkrétníh uživatele, stačí kliknut na iknu p jeh levé straně ( se zbrazí následující kn: ), načež Cpyright 2013 NEC Crpratin 34

35 Údaje uživateli V kně Údaje uživateli budu zbrazeny následující údaje: Jmén Příjmení Datum vytvření Telefnní čísl Ple dpvídá uživatelskému jménu pužitému pr přihlášení. Upravvat lze puze ple Jmén a Příjmení. Chcete-li je změnit, je třeba zadat pžadvané hdnty a kliknut na tlačítk Ulžit změny. Svůj status můžete zkntrlvat v kně Mje infrmace Tt znamená, že je uživatel aktivní subry. Tt znamená, že uživatel není aktivní a budete mci puze stahvat Seznam transakcí Na levé straně brazvky zbrazí kn Mžnsti dkaz pr přístup k seznamu transakcí uživatele. P vstupu d seznamu transakcí se bjeví nvá brazvka s těmit infrmacemi: Cpyright 2013 NEC Crpratin 35

36 Ikna: značuje, zda plžka, která byla sučástí akce, je subr ( ) neb slžka ( ) URL subru neb slžky, které se akce týká Akce: Nvý: nahrán nvý subr Vymazán: subr vymazán Sdílen: subr sdílen Stažen: subr stažen Přesunut: subr přesunut z jedné slžky d druhé Změněn název: subr přejmenván Datum: datum, kdy byla akce dknčena Obnvit: Jedná-li se akci Vymazán a hvříme-li subru, bude mžné subr bnvit kliknutím na iknu bnvení () Správa kvót uživatelů V panelu na pravé straně jsu numericky i graficky zbrazeny infrmace kvótě uživatele. Cpyright 2013 NEC Crpratin 36

37 P kliknutí na Správa kvóty získáme přístup k prcesu nákupu nvé kvóty a máme rvněž mžnst snížit kvótu. Opět můžeme vidět zbrazení aktuální kvóty (využité a vlné). Psuváním mdré lišty můžeme zvyšvat neb snižvat kvótu dle našeh uvážení. Pté stačí kliknut na tlačítk Aktualizvat a bjeví se ptvrzvací kn s výzvu k ptvrzení či zrušení prváděné akce. Cpyright 2013 NEC Crpratin 37

38 P prvedení akce se zbrazí předchzí brazvka, kde lze zkntrlvat aktualizvanu kvótu Vymazat uživatele Ve stejné zálžce Správa kvót jste rvněž právněni vymazat uživatele. Chcete-li tut akci prvést, stačí kliknut na tlačítk Odhlásit a ptvrdit dhlášení v následujícím kně. P vymazání nebude již uživatel právněn službu využívat. Je-li během dalších 30 dnů zakupena nvá kvóta, bude účet uživatele následně znvu aktivván. Během těcht 30 dnů bude mít uživatel přístup ke službě a bude mci stahvat subry, avšak nebude právněn nahrávat nvé infrmace, prtže jeh kvóta je nastavena na nulu. P Cpyright 2013 NEC Crpratin 38

39 uplynutí 30 dnů bude uživatel vymazán ze systému a nebude již mít přístup ke svému účtu Clud Strage na žádném zařízení (PC, web a mbilní zařízení). Nepřeje-li si administrátr, aby měl uživatel přístup ke službě během těcht 30 dnů, může uživatele definitivně vymazat kliknutím na plžku Vymazat uživatele v kně Údaje uživateli: Vytvřit nvéh uživatele Chcete-li přidat nvé uživatele ke službě NEC Clud Strage, musíte v kně Nvý uživatel kliknut na plžku Vytvřit standardníh uživatele. P kliknutí se bjeví následující frmulář: Cpyright 2013 NEC Crpratin 39

40 Pr vytvření nvéh uživatele je nutné vyplnit následující ple: Jmén Příjmení Hesl / Ptvrdit hesl: Musí být zadán dvakrát Telefnní čísl P kliknutí na Zaregistrvat budete muset vytvření ptvrdit. Pté je uživatel knečně vytvřen. Cpyright 2013 NEC Crpratin 40

41 4.6 Správa skupin (puze pr administrátry) Ze zálžky Správa skupin můžete, jste-li administrátr, prvádět tyt akce: Prhlížet seznamy transakcí všech uživatelů v knslidvaném zbrazení. Prhlížet si Skupinvu kvótu Spravvat Skupinvu kvótu Transakční histrie skupiny V tét nabídce mhu administrátři kntrlvat transakční histrii všech uživatelů. Cpyright 2013 NEC Crpratin 41

42 V seznamu transakcí lze nalézt tyt infrmace: Ikna: značuje, zda plžka, která byla sučástí akce, je subr ( ) neb slžka ( ) URL subru neb slžky, které se akce týká Akce: Nvý: nahrán nvý subr Vymazán: subr vymazán Sdílen: subr sdílen Stažen: subr stažen Přesunut: subr přesunut z jedné slžky d druhé Změněn název: subr přejmenván Jmén: Uživatel, který akci prvedl Datum: datum, kdy byla akce dknčena Cpyright 2013 NEC Crpratin 42

43 Obnvit: Jedná-li se akci Vymazán a hvříme-li subru, bude mžné subr bnvit kliknutím na iknu bnvení ( ) Správa skupinvé kvóty V panelu na pravé straně jsu numericky i graficky zbrazeny infrmace skupinvé kvótě. Je zbrazena zakupená kvóta s uvedením pdrbnstí využitém mnžství a mnžství, které je stále k dispzici. P kliknutí na Správa kvóty získáme přístup k prcesu nákupu nvé kvóty a máme rvněž mžnst snížit kvótu. Cpyright 2013 NEC Crpratin 43

44 Opět můžeme vidět zbrazení aktuální kvóty (využité a vlné). Psuváním mdré lišty můžeme zvyšvat neb snižvat kvótu dle našeh uvážení. Pté stačí kliknut na tlačítk Aktualizvat a bjeví se ptvrzvací kn s výzvu k ptvrzení či zrušení prváděné akce. P prvedení akce se zbrazí předchzí brazvka, kde lze zkntrlvat aktualizvanu kvótu. Cpyright 2013 NEC Crpratin 44

45 5 ios aplikace Tat kapitla ppisuje funkci NEC Clud Strage pr mbilní zařízení Apple: iphne a ipad. 5.1 Stažení a instalace ios aplikace NEC Clud Strage je bezplatná a lze ji stáhnut z Apple Stre: 5.2 Přihlášení Chcete-li vstupit d ios aplikace NEC Clud Strage, musíte pužít stejné přihlašvací údaje jak pr webvu aplikaci neb PC aplikaci. Musíte zadat své přihlašvací údaje (uživatelské jmén a hesl) pskytnuté administrátrem Vaší rganizace a kliknut na Přihlásit se V případě, že jste své přihlašvací údaje zapmněli, můžete pužít dkaz Zapmněli jste své hesl?, zadejte svji vu adresu a bude Vám deslán s jejich připmenutím. Cpyright 2013 NEC Crpratin 45

46 5.3 Knfigurace Přejděte d zálžky Nastavení, kde si budete mci naknfigurvat své předvlby pr ios aplikaci NEC Clud Strage: Ulžit uživatelské jmén: Ulží se Vaše uživatelské jmén pr buducí připjení. Ulžit hesl: Ulží se Vaše hesl pr buducí připjení Autmatické přihlášení: Přihlásit autmaticky p spuštění aplikace Třídit: Způsb zbrazení subrů (pdle názvu, typu neb veliksti) 5.4 Správa subrů a slžek Přejděte d zálžky Subry, kde budete mít přístup ke svým subrům a slžkám a budete je mci spravvat. Cpyright 2013 NEC Crpratin 46

47 Na úvdní brazvce je něklik mžnstí, c prvádět se třemi křenvými slžkami (Osbní, Skupina a Sdílen se mnu): Pmcí ikny lupy můžete v aplikaci vyhledávat. Chcete-li aktualizvat subry a slžky, jednduše stáhněte brazvku dlů. Máte přehled celkvém pčtu plžek v každé slžce (Osbní, Skupina a Sdílen se mnu) P kliknutí na mžnsti) se zbrazí mžnsti slžky (k dispzici jsu puze zvýrazněné P kliknutí na slžku budete mít přístup k jejímu bsahu Cpyright 2013 NEC Crpratin 47

48 Při vstupu d slžky pd křenvými slžkami (Osbní, Skupina a Sdílen se mnu) se zbrazí seznam Vašich subrů a slžek P kliknutí na mžnsti) se zbrazí mžnsti slžky (k dispzici jsu puze zvýrazněné Stáhnut: Máte-li na svém zařízení aplikaci, která umí tevřít přípnu subru, který stahujete, bude tent autmaticky tevřen Přejmenvat: Umžní změnit název subru/slžky. Sdílet: Umžní sdílet subr s lidmi uvnitř Vaší rganizace i mim ni. Přesunut: Zkpíruje subr d schránky a pté musíte přejít d slžky a zvlit mžnst Vlžit. Vlžit: Jakmile zkpírujete subr d schránky, tut funkcí ji zkpírujete d slžky. Cpyright 2013 NEC Crpratin 48

49 Vymazat: Ptvrdíte-li vymazání, bude subr neb slžka deslány d kše. Z webvé aplikace budete mci subr v případě ptřeby bnvit (pr slžky není tat mžnst k dispzici). P kliknutí na slžku budete mít přístup k jejímu bsahu P kliknutí na subr budete vyzváni ke stažení d Vašeh zařízení. Máte-li na svém zařízení aplikaci, která umí tevřít přípnu subru, který stahujete, bude tent autmaticky tevřen Sdílení subrů Kliknete-li u jakéhkli subru na mžnst Sdílet, bjeví se následující brazvka: Kliknutím na iknu + si budete mci vybrat, se kterým uživatelem chcete subr sdílet: člen skupiny (bjeví se seznam členů Vaší rganizace, ze kteréh si budete mci vybrat), externí uživatel (zbrazí se kn pr zadání u danéh uživatele), telefnní kntakt (zbrazí se seznam Vašich kntaktů, ze kteréh si budete mci vybrat uživatele, s nímž chcete subr sdílet). Přidaní uživatelé budu uvedeni v seznamu v zálžce Uživatelé. Cpyright 2013 NEC Crpratin 49

50 Chcete-li nastavit hesl pr sdílení neb změnit právnění z Puze ke čtení na Zápis a napak, stačí přejít d zálžky Mžnsti a naknfigurvat je. Pr dknčení sdílení stačí naknec kliknut na Sdílet. 5.5 Nahrát subry Chcete-li nahrát subr, musíte nejprve zvlit, kam jej chcete ulžit. T se prvede tak, že přejdete d zálžky Subry d pžadvané slžky a jakmile jste v ní, zvlte tlačítk Nahrát subr, které se bjeví ve spdní nabídce. Cpyright 2013 NEC Crpratin 50

51 Zbrazí se tyt mžnsti: Přídit ftgrafii Spustí se kamera Vašeh zařízení P přízení ftgrafie bude tat autmaticky nahrána na NEC Clud Strage Nahrát brázek: Otevře se úlžiště subrů Vašeh zařízení (v případě Apple bvykle Vaše ftgrafie). Jakmile vyberete jeden brázek, budete vyzváni k jeh nahrání v půvdní veliksti neb říznutý. Pté bude subr nahrán. Cpyright 2013 NEC Crpratin 51

52 6 ANDROID APLIKACE Tat kapitla ppisuje funkci NEC Clud Strage pr mbilní zařízení Andrid: Chytré telefny a tablety. 6.1 Stažení a instalace ios (Andrid? - překl.) aplikace NEC Clud Strage je bezplatná a lze ji stáhnut z Ggle Play: 6.2 Přihlášení Chcete-li vstupit d Andrid aplikace NEC Clud Strage, musíte pužít stejné přihlašvací údaje jak pr webvu aplikaci neb PC aplikaci. Musíte zadat své přihlašvací údaje (uživatelské jmén a hesl) pskytnuté administrátrem Vaší rganizace a kliknut na Přihlásit se V případě, že jste své přihlašvací údaje zapmněli, můžete pužít dkaz Zapmněli jste své hesl?, zadejte svji vu adresu a bude Vám deslán s Vašimi přihlašvacími údaji. Cpyright 2013 NEC Crpratin 52

53 Zaškrtnete-li Ulžit přihlašvací údaje, budu tyt ulženy pr buducí přihlášení. 6.3 Knfigurace Jakmile vstupíte d aplikace, uvidíte hlavní slžku Clud Strage (Osbní, Skupina a Sdílen se mnu). Kliknutím na tlačítk Mžnsti Vašeh mbilníh zařízení (tt tlačítk se nebjeví v aplikaci Clud Strage, ale je sučástí Vašeh mbilníh zařízení) se zbrazí mžnsti Hledat a Nastavení. Přejděte d zálžky Nastavení, kde si budete mci naknfigurvat své předvlby pr Andrid aplikaci NEC Clud Strage: Cpyright 2013 NEC Crpratin 53

54 Ulžit uživatelské jmén: Ulží se Vaše uživatelské jmén pr buducí připjení. Ulžit hesl: Ulží se Vaše hesl pr buducí připjení Autmatické připjení: Přihlásit autmaticky p spuštění aplikace Druh třídění: Způsb zbrazení subrů (pdle názvu, typu neb veliksti) Cpyright 2013 NEC Crpratin 54

55 Kvóta účtu: Zbrazí se sbní a skupinvý prstr (využitý a vlný) Čísl verze: Verze Andrid aplikace NEC Clud Strage Nápvěda: Nasměruje Vás na Čast kladené dtazy (FAQ). 6.4 Správa subrů a slžek Na hlavní brazvce NEC Clud Strage máte tři křenvé slžky (Osbní, Skupina a Sdílen se mnu). Na tét brazvce je k dispzici něklik mžnstí, c prvádět s těmit třemi křenvými slžkami (Osbní, Skupina a Sdílen se mnu): Pmcí ikny lupy můžete v aplikaci vyhledávat. Máte přehled celkvém pčtu plžek v každé slžce (Osbní, Skupina a Sdílen se mnu) Stisknete-li a přidržíte p dbu jedné či dvu sekund kterukli slžku, zbrazí se všechny dstupné mžnsti. V tmt případě, kdy jsu zde křenvé slžky, d nich můžete puze kpírvat subry Cpyright 2013 NEC Crpratin 55

56 P kliknutí na slžku budete mít přístup k jejímu bsahu Při vstupu d slžky pd křenvými slžkami (Osbní, Skupina a Sdílen se mnu) se zbrazí seznam Vašich subrů a slžek Stisknete-li a přidržíte p dbu jedné či dvu sekund kterýkli subr či slžku, zbrazí se všechny dstupné mžnsti. Cpyright 2013 NEC Crpratin 56

57 Přejmenvat subr / slžku: Umžní změnit název subru/slžky. Sdílet subr: Umžní sdílet subr s lidmi uvnitř Vaší rganizace i mim ni. Přesunut (Vyjmut) subr / slžku: Zkpíruje subr d schránky a pté musíte přejít d slžky a zvlit mžnst Vlžit d slžky. Vlžit d slžky: Jakmile zkpírujete subr d schránky, tut funkcí ji zkpírujete d slžky. Vymazat subr / slžku: Ptvrdíte-li vymazání, bude subr neb slžka deslány d kše. Z webvé aplikace budete mci subr v případě ptřeby bnvit (pr slžky není tat mžnst k dispzici). P kliknutí na slžku budete mít přístup k jejímu bsahu P kliknutí na subr budete vyzváni ke stažení d Vašeh zařízení. Máte-li na svém zařízení aplikaci, která umí tevřít přípnu subru, který stahujete, bude tent autmaticky tevřen Kliknutím na tlačítk Mžnsti Vašeh mbilníh zařízení (tt tlačítk se nebjeví v aplikaci Clud Strage, ale je sučástí Vašeh mbilníh zařízení) se zbrazí mžnsti Obnvit a Nvá slžka. Cpyright 2013 NEC Crpratin 57

58 6.4.1 Sdílení subrů Stisknete-li a přidržíte p dbu jedné či dvu sekund kterýkli subr či slžku, zbrazí se všechny dstupné mžnsti, mim jiné i Sdílet subr. Zvlíte-li tut mžnst, bjeví se následující brazvka: Cpyright 2013 NEC Crpratin 58

59 Kliknutím na iknu Přidat nvý kntakt si budete mci vybrat, se kterým uživatelem chcete subr sdílet: člen skupiny (bjeví se seznam členů Vaší rganizace, ze kteréh si budete mci vybrat), externí uživatel neb zákazník (zbrazí se kn pr zadání u danéh uživatele), telefnní kntakt (zbrazí se seznam Vašich kntaktů, ze kteréh si budete mci vybrat uživatele, s nímž chcete subr sdílet). Přidaní uživatelé budu uvedeni v seznamu v zálžce Uživatelé. Cpyright 2013 NEC Crpratin 59

60 Chcete-li nastavit hesl pr sdílení neb změnit právnění z Puze ke čtení na Zápis a napak, stačí přejít d zálžky Nastavení a naknfigurvat je. Pr dknčení sdílení stačí naknec kliknut na Sdílet. 6.5 Nahrát subry Kliknutím na tlačítk Mžnsti ve slžce na Vašem mbilním zařízení (tt tlačítk se nebjeví v aplikaci Clud Strage, ale je sučástí Vašeh mbilníh zařízení) se zbrazí mžnst Nahrát subr. Cpyright 2013 NEC Crpratin 60

61 Zvlíte-li tlačítk Nahrát subr, které se bjeví ve spdní nabídce, zbrazí se tyt mžnsti: Ftgrafie z Galerie: Otevře se úlžiště brázků Vašeh zařízení Jakmile vyberete jeden brázek, budete vyzváni ke změně jeh názvu, budete-li si t přát, před jeh nahráním. Pté bude subr nahrán. Cpyright 2013 NEC Crpratin 61

62 Vide z Galerie: Otevře se úlžiště videí Vašeh zařízení Jakmile vyberete jedn vide, budete vyzváni ke změně jeh názvu, budete-li si t přát, před jeh nahráním. Pté bude subr nahrán. Subr z karty SD: Otevře se prhlížeč subrů na kartě SD Vašeh zařízení. Jakmile vyberete jeden subr, budete vyzváni ke změně jeh názvu, budete-li si t přát, před jeh nahráním. Pté bude subr nahrán. Cpyright 2013 NEC Crpratin 62

63 NEC Clud Strage Uživatelská příručka 2013, Verze r03.1 NEC Crpratin Je zakázán kpírvání neb pzměňvání bez suhlasu splečnsti NEC Crpratin. Cpyright 2013 NEC Crpratin 63

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003 Referenční příručka hp ipaq Pcket PC řady h1900 Dcument Part Number: 311757-003 červen 2003 2003 Hewlett-Packard Cmpany 2003 Hewlett-Packard Develpment Cmpany, L.P. HP, Hewlett Packard a lg Hewlett-Packard

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft VŠEM přístup k SW firmy Micrsft Základní infrmace Micrsft DreamSpark Premium (dříve MSDNAA nebli MSDN Academic Alliance) je licenční prgram, v rámci kteréh mhu studenti VŠEM bezplatně pužívat vybraný sftware

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server SBS Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 Cvičení je zaměřené na práci v SQL, zejména dtazvání. Zadání je rzdělen d typvých úlh. Jedna úlha bsahuje základní dtaz a něklik alternativních dtazů ke stejné prblematice.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pr předkládání údajů Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI-00121 Helsinky, Finsk Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Více

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů Tiskvá zpráva Praha, 9. ledna 2009 Pr ty, kd t s hudbu myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcvým OLED displejem nabízí zábavu bez kmprmisů Unikátní WALKMAN řady W ve stylu sluchátek přináší svbzující

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 9. ledna 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

JOYCE R, s.r.o., WELL PTI-8111 Uživatelská p íru

JOYCE R, s.r.o., WELL PTI-8111 Uživatelská p íru JOYCE ČR, s.r.., Fakturační adresa: Matzenauerva 8, 616 00 Brn, ČR, Krespndenční adresa: Venhudva 6, 614 00 Brn, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka SMART Dcument Camera 450 Uživatelská příručka Registrace prduktu Jestliže si svůj prdukt SMART zaregistrujete, budeme vás upzrňvat na nvé funkce a upgrade sftwaru. Zaregistrujte se nline na adrese smarttech.cm/registratin.

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů na

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

E232, E240, E330, E332n

E232, E240, E330, E332n E232, E240, E330, E332n Uživatelská příručka Červen 2005 www.lexmark.cz Lexmark a Lexmark se symblem červenéh diamantu jsu chranné známky splečnsti Lexmark Inerntatinal, Inc. registrvané v USA a/neb statních

Více