17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

2

3 ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců byl Jindřich VIII. - šest manželek, kvůli rozvodu s jednou z nich přestoupil k protestantismu a postavil se do čela církve v Anglii (anglikánská církev)

4 16. stol. ANGLIE alžbětinská doba - k velkému rozvoji země došlo za vlády Jindřichovy dcery Alžběty I. - bystrá královna, za její vlády se stala Anglie přední světovou mocností (a tuto roli pak země měla až do poloviny 20. století) - alžbětinská doba je Angličany považována za jedno z nejslavnějších období dějin země trailer k filmu Alžběta: Zlatý věk

5 17. stol. ANGLIE období republiky - v čele státu byli králové, část moci byla ale kontrolována parlamentem spory o podíl na moci - šlechtic Oliver Cromwell se postavil do čela vojska podřízeného parlamentu a královské oddíly utrpěly porážku - po dvou válkách byl král zajat a popraven - parlament r vyhlásil republiku, monarchie dočasně zanikla - Cromwell postupně oslabil moc parlamentu a nastolil vojenskou diktaturu - Anglie se v té době stala světovou námořní velmocí vyvrcholení a zároveň i konec alžbětinské doby Cromwellova socha před Westminsterským palácem (dnes budova britského parlamentu)

6 poč. 18. stol. ANGLIE vznik Velké Británie - došlo k rozdělení práv mezi krále a parlament: panovník směl jen se souhlasem parlamentu vydávat zákony, vypisovat daně a vydržovat vlastní vojsko; - v parlamentu začala vznikat uskupení podobná dnešním politickým stranám (konzervativní a liberální) - r vznikla Velká Británie: Anglie (včetně Walesu) se pevněji spojila se Skotskem a podmanila si Irsko (Spojené království Velké Británie) (Irsko se osamostatnilo až ve 20. století)

7 Wikipedia - Velká Británie Wikipedia - vlajka Spojeného království

8 17. stol. RUSKO car Petr I. Veliký - Rusko bylo zanedbanou zemí - car Petr I. nastolil tuhý absolutistický režim - rozšířil území Ruska (připojení Ukrajiny, zajistil přístup k Baltskému moři - založil zcela nové hlavní město Ruska Sankt Peterburg (Petrohrad) Jezdecká socha Petra Velikého v Petrohradu

9 RUSKO Území ruského carství v letech: 16. století, hranice Moskevského knížectví (žlutozelená); 17. století (zelená); 18. století (světle zelená).

10 BAROKO umělecký sloh - typické znaky: okázalost, bohatství forem, rozvlněnost, pohyb... - monumentální stavby a zahrady, oblé křivky, zdobné

11 BAROKO umělecký sloh - v sochařství: zachycení pohybu, výrazu tváře, bohatě zřasený oděv Matyáš Bernard Braun

12 BAROKO umělecký sloh - v malířství: světlo a stín, kypré tvary lidského těla, výraz tváře, detaily... Rubens Velázquez Rembrant

13 BAROKO umělecký sloh Rubens Velázquez

14 17. stol. ČESKÉ ZEMĚ rekatolizace - po skončení třicetileté války byla dovršena rekatolizace českých zemí - katolickou víru šířili misionáři a církevní řády (jezuité, františkáni, kapucíni apod.) - rozšířil se mariánský kult a uctívání Jana Nepomuckého Socha Jana Nepomuckého s atributy (svatozář s pěti hvězdami, v ruce drží kříž a též palmovou ratolest, někdy také knihu).

15 18. stol. ČESKÉ ZEMĚ Marie Terezie - v habsburské monarchii vládla od r zavedla mnohé reformy: jednotný systém státní správy (zemské a krajské úřady), zavedení nového katastru (soupisu nemovitostí), sjednotila míry a váhy, uzákonila povinnou školní docházku... Arcivévodkyně rakouská, královna uherská a česká. Byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůně. Císařovna Marie Terezie měla 16 dětí, na obrázku s rodinou.

16 18. stol. OSVÍCENSTVÍ věk rozumu - světový názor a životní styl - upřednostňování rozumu před pověrami a předsudky - víra v pokrok, ve vědecké poznání Encyklopedisté tvůrci Racionálního slovníku umění, věd a řemesel Carl Linné systematika rostlin A.L.Lavoisier chemik Voltaire filosof: Člověk jako rozumná bytost je schopen díky vědě, technice, kultuře a správnému společenskému řádu vést svůj osud k lepší budoucnosti. K poznání docházíme zkušeností. Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat. Rousseau žít v souladu s přírodou

17 18. stol. OSVÍCENSTVÍ občanské svobody - humanismus, tolerance - svoboda myšlení, svoboda slova, svoboda projevu - lidé jsou si rovni, odmítání posuzování člověka podle urozenosti - princip budování společnosti: tři složky moci (zákonodárná parlament, výkonná vláda, soudní) Tyto názory získávaly velkou odezvu mezi lidmi, vedlo to k řadě velkých revolucí.

18 ROKOKO umělecký sloh - typické znaky: zdrobnělá varianta baroka - hravost, uvolněnost smyslnost, bezstarostnost šlechtického života

19 KLASICISMUS umělecký sloh - typické znaky: pravidelnost, střízlivost, řád - odpovídá myšlenkám osvícenství (rozumovost), návrat k antice