TEPLA Z BIOMASY CIELE, MOŽNOSTI, OBMEDZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEPLA Z BIOMASY CIELE, MOŽNOSTI, OBMEDZENIA"

Transkript

1 Konferencia BIOMASA A JEJ VYUŽITIE PRI CENTRÁLNEJ DODÁVKE TEPLA 25. november 2010, Bardejov CENTRÁLNA DODÁVKA TEPLA Z BIOMASY CIELE, MOŽNOSTI, OBMEDZENIA Ing. Keher Karol Slovenská inovačná a energetická agentúra

2 Základné ciele Európskej únie v sektore energetiky Voľný trh Liberalizácia trhu trhu s s elektrinou elektrinou a plynom plynom Znižovanie emisií Klimaticko-energetický balíček Dostatočné množstvo energie na liberalizovanom trhu za prijateľnú cenu a zabezpečenie zníženia emisie skleníkových plynov Bezpečné dodávky energie Diverzifikácia dodávok

3 Klimaticko energetický balíček Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov Stanovenie národných cieľov pre podiel OZE do roku 2020 Vydávanie záruk o pôvode a obchodovanie s nimi Kritéria udržateľnosti pre biopalivá Ustanovenia tykajúce sa regulácie a prístupu do siete Obnoviteľné zdroje + 20 % oproti roku 2005 Stanovenie cieľov pre jednotlivé štáty do roku 2020 ciele pre jednotlivé štáty boli rozpočítané s akceptovaním skutočnosti využívania OZE v roku 2005 (neuvažovalo sa s reálnym potenciálom) Časť záväzku bola rozdelená rovnomerne pre každý štát + 5,5 % Časť záväzku bola rozdelená podľa HDP/obyvateľa pre každý štát - bohatšie štáty majú stanovené vyššie ciele

4 Klimaticko-energetický balíček ciele pre jednotlivé štáty SE LV 34,9% 39,8% 1,6% 4,7% FI 28,5% 4,0% AT 23,3% 5,2% PT 20,5% 5,0% DK 17,0% 7,5% SI 16,0% 3,5% EE 18,0% 1,5% RO 17,8% 0,5% LT 15,0% 2,5% FR 10,3% 7,2% ES 8,7% 5,8% EL 6,9% 5,6% DE 5,8% 6,7% IT 5,2% 6,3% BG 9,4% 1,1% IE 3,1% 7,4% UK PL 1,3% 7,2% 8,2% 2,3% Podiel OZE 2005 NL SK CZ 2,4% 6,7% 6,1% 6,1% 1,8% 1,5% 14 % Rovnomerné zvýšenie o 5% HU CY 4,3% 2,9% 3,2% 4,6% Zvýšenie podľa HDP/obyvateľ BE 2,2% 5,3% LU 0,9% 4,6% MT 4,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

5 Obnoviteľné zdroje energie v SR Súčasnosť (rok 2009) Záväzok SR 5,3 % podiel na hrubej domácej spotrebe 9,4 % podiel na hrubej konečnej energetickej spotrebe 18,29 % na celkovej výrobe elektriny 17,42 % na celkovej konečnej spotrebe elektriny 3,6 % podiel biopalív na spotrebe motorových palív Zdroj: MH SR, ÚRSO podiel OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe v roku % Podiel OZE v doprave v roku %

6 Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov Projekcia výroby elektriny z OZE Projekcia výroby tepla z OZE GWh vodná energia nad 10 MW fotovoltaika biomasa vodná energia do 10 MW veterná energia bioplyn PJ pevná biomasa geotermálna (beztč) OZE z tepelných čerpadiel bioplyn slnečná Štruktúra paliva na výrobu dodaného tepla v roku 2009 na Slovensku. Celková dodávka tepla (predaj) 60,84 PJ. Zdroj: podklady ÚRSO zemný plyn 62,78% hnedé uhlie 13,76% čierne uhlie 10,93% vykurovací olej 0,28% biomasa 12,24%

7 Centrálne zásobovanie teplom na Slovensku rozvinutý systém, ktorý zabezpečuje viac ako 58 % z celkovej potreby tepla, čo predstavuje výrobu cca TJ tepla prevažuje (cca 54 %) výroba tepla v teplárenských systémoch (využívanie výhod kombinovanej výroby elektriny a tepla), ostatná výroba je zabezpečovaná hlavne v lokálnych (okrskových) zdrojoch tepla (kotolne, výhrevne) prevládajúcim primárnym zdrojom energie v teplárenských systémoch sú pevné fosílne palivá, v ostatných zdrojoch viac ako 90 % palivovej základne tvorí zemný plyn prevažná časť zdrojov tepla a rozvodov tepla bola budovaná a rozvíjaná pred viac ako dvadsiatimi rokmi v období intenzívneho rozvoja mestských aglomerácií, najmä bytovo komunálnej výstavby

8 Centrálne zásobovanie teplom na Slovensku primárne zdroje energie dosiahli úroveň svetových cien, od roku 2003 prudký nárast výrobných nákladov (hlavne nákladov na palivové vstupy) Vývoj ceny zemného plynu pre kategóriu maloodberatelia a pre veľkoodberateľov (dodávatelia tepla pre domácnosti) Zdroj: cenníky SPP a ÚRSO 2010 od od od od od od od od od ,9 5,6 8,2 8,0 7,8 8,8 8,9 9,9 9,7 10,2 10,2 10,3 10,8 10,8 10,8 10,8 10,7 11,6 11,4 11,9 11,8 12,5 12,3 12,3 12,7 12,8 14,1 14,2 15,3 15,8 spotreba do m3 (maloodberatelia) spotreba nad m3 (veľkoodberatelia) Sk.m

9 Centrálne zásobovanie teplom na Slovensku cena tepla sa stala významnou položkou pri uplatnení sa na trhu s teplom tendencie odpájania sa odberateľov tepla od CZT v minulosti motivované hlave deformáciami v tarifách zemného plynu Priemerné cena tepla pre konečných spotrebiteľov v roku 2009 a jej štruktúra (dodávka tepla pre domácnosti) Zdroj: podklady ÚRSO ROK 2009 ( /kwh) ( /kw) (Sk/GJ) Variabilná zložka ceny tepla 0, ,09 Fixná zložka ceny tepla 126, ,81 Celkom Ostatné variabilné náklady 9% bez DPH 562,90 vrátane DPH 669,85 Regulované fixné náklady 11% Ostatné fixné náklady 19% Variabilné náklady 56% Zisk 5%

10 Centrálne zásobovanie teplom na Slovensku za posledných 10 rokov nastalo podstatné zníženie výroby a dodávky tepla v rozsahu 30 % až 40 % Hlavné dôvody: ukončenie odberu tepla priemyselných odberateľov tepla v mestách, kde sú rozvinuté teplárenské systémy CZT úspory tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody realizáciou racionalizačných opatrení na strane spotreby hydraulické vyregulovanie inštalácia termostatických ventilov a pomerových rozdeľovačov tepla výmena okien, zatepľovanie obvodových stavebných konštrukcií budov úspory realizáciou energeticky efektívnych opatrení v zariadeniach na výrobu tepla

11 Centrálne zásobovanie teplom na Slovensku Pokles dodávky tepla (na výstupe z primárnych rozvodov tepla) v najväčšej slovenskej sústave CZT v meste Košice, ktorý možno zovšeobecniť aj pre ostané sústavy CZT (GJ) % Zdroj: SIEA, Výr. správy TEKO a.s

12 Centrálne zásobovanie teplom na Slovensku z dôvodu poklesu dodávok tepla za posledné roky sa zdroje tepla (teplárne, výhrevne, kotolne) stali výkonovo predimenzované klesá prevádzkové využitie kotlov predimenzované sa stali aj rozvody tepla, vrátane dopravných zariadení nárast podielových tepelných strát a mernej čerpacej práce Dôsledky zvyšovanie podielu fixných nákladov dodávateľov tepla na celkovej cene tepla znižovanie konkurencieschopnosti, tendencie odpájania sa odberateľov od centrálnej dodávky tepla

13 Centrálne zásobovanie teplom na Slovensku znížením dodávok tepla vznikla v zdrojoch a rozvodoch tepla výkonová kapacita na potenciálne zabezpečenie dodávky tepla pre nových odberateľov v dosahu tepelných sietí Možnosti na základe výsledkov hodnotenia prevádzky sústav tepelných zariadení sú vytvorené predpoklady pre efektívny rozvoj hlavne z pohľadu hospodárneho využitia paliva a splnenia environmentálnych požiadaviek dobré podmienky pre diverzifikáciu palivovej základne s využitím miestnych lokálnych obnoviteľných zdrojov energie, a to hlavne lesnej a poľnohospodárskej biomasy možnosť eliminácie nárastu a stabilizácie ceny tepla

14 Rámcový návrh zdroja tepla na biomasu Základná charakteristika dodávateľa tepla dodávka tepla 15 okrskových kotolní palivo zemný plyn celkový inštalovaný výkon 66,98 MW súčasná ročná dodávka tepla MWh, ( GJ) Navrhované riešenie využitia biomasy vybudovanie zdroja tepla na spaľovanie drevnej štiepky (DŠ) v existujúcej plynovej kotolni a prepojenie s ďalšími troma kotolňami podiel DŠ na celkovej výrobe tepla v dotknutých tepelných okruhoch predstavuje cca 89 % a z celkovej dodávky tepla cca 32 %

15 Rámcový návrh zdroja tepla na biomasu Ukazovatele energetickej účinnosti ROČNÁ VÝROBA TEPLA Dodávka tepla na vykurovanie Straty v rozvodoch príprava teplej vody (GJ/m 3 ) rozvod tepla ( - ) výroba tepla - palivo Zemný plyn ( - ) výroba tepla - palivo Drev. štiepka ( - ) Dodávka tepla v teplej užitkovej vode SPOLU VÝKON Na vykurovanie (GJ/rok) (MWh/ rok) Q UK Q SR Q TUV Q C P UK P TUV P C (h/rok) (dni/rok) Na prípravu teplej vody 961 SPOLU PREVÁDZKOVÁ DOBA Vykurovania Zdroja tepla VSTUPNÉ ÚDAJE 0,32 0,94 0,88 0,84 (kw) h UK h Zdr

16 Rámcový návrh zdroja tepla na biomasu NÁVRHOVANÉ VÝKONY KOTLOV VÝKON Kotol na BIOMASU - palivo Drevná Štiepka Kotol na BIOMASU - palivo Drevná Štiepka K D1 K D2 K D (kw) SPOLU 5 300

17 Rámcový návrh zdroja tepla na biomasu Druh ZP DŠ PALIVO Výhrevnosť Cena (MJ/(m 3 ;t) (EUR/kWh ;t) 34,42 0,0368 9,500 43,2 VÝROBA TEPLA Kotly na BIOMASU - palivo Drevná štiepka Kotly - palivo Zemný plyn Podiel paliva na výrobe tepla rekonštruovaných kotolni Podiel paliva na celkovej výrobe tepla SPOTREBA DREVNEJ ŠTIEPKY Ročná Denná PRODUKCIA TUHÝCH ZBYTKOV PO HORENÍ Ročná maximálna pri menovitom výkone kotlov minimálna pri zabezpečovaní prípravy TÚV Denná maximálna minimálna (GJ/rok) (MWh) BIOMASA (%) 88,8% ZEMNÝ PLYN (%) 11,2% BIOMASA (%) 31,8% ZEMNÝ PLYN (%) 68,2% (t/rok) (kg/h) 2391 (t/deň) 57,4 (kg/h) 433 (t/deň) 6,9 (t/rok) 194,9 (t/deň) 1,15 (t/deň) 0,14

18 Rámcový návrh zdroja tepla na biomasu Merný investičný náklad 498 (EUR/kW) Celková investícia (EUR) Spôsob financovania investície Vlastné zdroje (EUR) 0 Štátna pomoc (EUR) 0 Úver (EUR) Predpokladané podmienky čerpania úveru Úroková miera (%) 5 Trvanie úverového vzťahu (rok) Počet splátok úveru ( - ) Spôsob financovania investície Splácanie úveru počas trvania úverového vzťahu (EUR) Roky Nový úver Existujúci úver úrok úrok istina istina Spolu

19 Rámcový návrh zdroja tepla na biomasu Odpisová skupina Vstupná cena HM (EUR) Predpokladané odpisy z novej investície ROKY celkom ODPISY (rovnomerne odpisovanie) Odpisová skupina Doba odpisovania Ročný odpis 1 4 roky 1/4 2 6 rokov 1/ rokov 1/ rokov 1/

20 Rámcový návrh zdroja tepla na biomasu KALKULÁCIA CENY Rok Dodávka tepla (MWh) Variabilné náklady (EUR) Zemný plyn Drevná štiepka Ostatné variabilné náklady Variabilné náklady spolu Variabilná zložka ceny tepla ( /kwh) 0,0499 0,0418 0,0423 0,0428 0,0434 0,0439 0,0444 0,0450 0,0455 0,0461 0,0467 ( /GJ) 13,87 11,61 11,75 11,90 12,04 12,19 12,34 12,50 12,65 12,81 12,97 Regulačný príkon (kw) Fixné náklady (EUR) Odpisy HIM pôvodné Odpisy HIM nové Úroky z invest. úveru pôvodné Úroky z investičného úveru nové Ostatné regul.a neregul. náklady Fixné náklady spolu Fixná zložka ceny tepla ( /kw) 95,04 129,17 128,77 128,37 127,97 119,86 119,44 113,34 112,91 112,47 112,04 ( /GJ) 4,98 6,77 6,75 6,73 6,71 6,28 6,26 5,94 5,92 5,89 5,87 Cena tepla bez DPH ( /GJ) 18,85 18,38 18,50 18,63 18,75 18,47 18,60 18,44 18,57 18,70 18,84 Cena tepla vrátane DPH ( /GJ) 22,44 21,87 22,02 22,16 22,31 21,98 22,14 21,94 22,09 22,25 22,42

21 Rámcový návrh zdroja tepla na biomasu tis. EUR Diskontovaná doba návratnosti 4,91 roka EUR Splácanie investičného úveru úrok istina Netto Cash flow Rok splácania úveru 25 /GJ Cena tepla VZ FZ DPH 20 3,58 3,49 3,52 3,54 3,56 3,51 3,53 3,50 3,53 3,55 3, ,98 6,77 6,75 6,73 6,71 6,28 6,26 5,94 5,92 5,89 5, ,87 11,61 11,75 11,90 12,04 12,19 12,34 12,50 12,65 12,81 12,

22 Štruktúra ceny, výpočet regulovaného nárastu fixných nákladov MFN t-1 = (EUR) RA t-2 = (EUR) RA t-1 = (EUR) JPI = 0,292 (%) X = 5 (%) Y1 = 0 (%) CV OZE = (EUR) CV P = (EUR) Y2 = 0,1655 ( - ) Pred rekonštrukciou Po rekonštrukcii MFN t = (EUR) REGULOVANÉ DPH Zisk Odpisy HIM Neregulovaná zložka fixných nákladov Regulovaná zložka fixných nákladov Variabilná zložka ceny tepla MFN t = (EUR) SKUTOČNÉ Nesplnená podmienka nárastu fixných nákladov

23 Centrálne zásobovanie teplom na Slovensku Obmedzenia pri využívaní OZE nedostatočné využívanie Koncepcií rozvoja miest v oblasti rozvoja tepelnej energetiky pre usmerňovanie rozvoja zásobovania teplom na území miest nekoordinovaná výstavba nových zdrojov tepla technicky a environmentálne neopodstatnených v dosahu existujúcich systémov CZT, nelogické odpájanie sa odberateľov tepla od centrálnej dodávky bariéry v existujúcom systéme regulácie ceny tepla zo zdrojov tepla využívajúcich OZE nedostatočné finančné nástroje na podporu výstavby, výmeny alebo rekonštrukcie rozvodov tepla, ktoré by podporovali rozvoj centrálnej dodávky tepla z OZE

24 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra Nové ekologické trendy v stavebníctve - biomasa, vodná, veterná a slnečná energia Stavebné fórum. sk OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE základné východiska a zámery, podpora OZE Košice 19. máj 2009 Ing. Keher

Více

MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT

MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA SPAĽOVAN OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT Ing. Radoslav Kňazúr, DATATHERM, spol. s r.o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom PRÍKLAD

Více

AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU

AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU Názov konferencie: Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska Autor: Alojz Bernát, Peter Bobuľa, AVEOZ Prednášajúci: Peter Bobuľa,

Více

Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice

Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice doc. Ing. Zuzana VRANAYOVÁ, PhD. Ing. František VRANAY, PhD. Ing. Anna Sedláková,

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný

Více

Súčasná situácia v centrálnom zásobovaní teplom na Slovensku

Súčasná situácia v centrálnom zásobovaní teplom na Slovensku Súčasná situácia v centrálnom zásobovaní teplom na Slovensku Ing. Karol Keher, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Regionálna pobočka Košice Slovensko je charakterizované rozvinutým systémom centralizovaného

Více

Bioenergy4Business podpora využívania pevnej biomasy na výrobu tepla

Bioenergy4Business podpora využívania pevnej biomasy na výrobu tepla Bioenergy4Business podpora využívania pevnej biomasy na výrobu tepla Michal Németh Apríl, 2016, CONECO Bratislava Bioenergy4Business Hlavné zameranie projektu Hlavným cieľom projektu je zvýšenie využív

Více

Lesná biomasa perspektívny zdroj energie

Lesná biomasa perspektívny zdroj energie Lesná biomasa perspektívny zdroj energie Využitie biomasy pre výrobu tepla a elektriny Energie pre región Autor : Ing. Július J Jankovský, generálny riaditeľ - Zvolenská teplárensk renská,, a.s. jankovsky@zvtp.sk

Více

Skúsenosti s výstavbou a prevádzkou zdrojov tepla na spaľovanie drevnej štiepky v mestách Malacky a Senica

Skúsenosti s výstavbou a prevádzkou zdrojov tepla na spaľovanie drevnej štiepky v mestách Malacky a Senica Skúsenosti s výstavbou a prevádzkou zdrojov tepla na spaľovanie drevnej štiepky v mestách Malacky a Senica Bardejovské kúpele 25. november 2010 Ing. František Sás Obsah prezentácie Bratislava (84 kotolní,

Více

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva EU a ciele roku 2020 pre OZE Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej

Více

Tomáš Malatinský v. r.

Tomáš Malatinský v. r. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2012 Z. z. z 26. októbra 2012, ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia

Více

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017 Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie 2017 10. októbra 2017 Žilinská teplárenská, a.s. Profil firmy: Žilinská teplárenská, akciová spoločnosť Žilina bola založená

Více

Zákon o energetickej efektívnosti a monitorovanie energetickej náročnosti budov

Zákon o energetickej efektívnosti a monitorovanie energetickej náročnosti budov Konferencia Energetická efektivita pre biznis a verejnú správu 29. apríl 2014, hotel Sorea, Bratislava Zákon o energetickej efektívnosti a monitorovanie energetickej náročnosti budov Dr. Ing. Kvetoslava

Více

VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA

VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA DEFINÍCIA VYSOKO ÚČINNÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA TECHNOLÓGIA A POTENCIÁL PRE VYSOKOÚČINNÚ KOMBINOVANÚ VÝROBU ELEKTRINY A TEPLA OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Více

KONFERENCIA: TEPLÁRENSTVO AKO ĎALEJ? PIEŠŤANY , Ing. Miroslav Obšivaný predseda predstavenstva Slovenský zväz výrobcov tepla

KONFERENCIA: TEPLÁRENSTVO AKO ĎALEJ? PIEŠŤANY , Ing. Miroslav Obšivaný predseda predstavenstva Slovenský zväz výrobcov tepla KONFERENCIA: TEPLÁRENSTVO AKO ĎALEJ? ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ V PRAXI PIEŠŤANY 2. 2. 2012, 20. 2. 2012 Ing. Miroslav Obšivaný predseda predstavenstva Slovenský zväz výrobcov tepla Základné otázky praxe:

Více

Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji

Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji Konferencia ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ, 24. - 25. mája 2012, Dudince Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji Pilotný projekt Energetická efektívnosť

Více

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy Príloha č. 4 k vyhláške č. /2012 Z. z. Vzor Správa k energetickému certifikátu budovy Správa k energetickému certifikátu obsahuje najmä tieto údaje: A. Výpočtové energetické hodnotenie a) identifikačné

Více

Ing. Juraj Novák MH SR

Ing. Juraj Novák MH SR Ing. Juraj Novák MH SR Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie zobnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe 10 % OZE v doprave Národný akčný plán pre energiu

Více

Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl

Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl Vyhodnotenie úvodného dotazníka pre študentov Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie SMAPUDE_LIFE - LIFE12 INF/SK/000165 1. Čo znamená slovo

Více

GEOTERMÁLNA ENERGIA. Ing. OTO HALÁS. Galanta

GEOTERMÁLNA ENERGIA. Ing. OTO HALÁS. Galanta GEOTERMÁLNA ENERGIA Perspektívne riešenie enie pre vybrané regióny Ing. OTO HALÁS Galanta 23.6.2010 1 Úvod Slovensko krajina s nadpriemernými geotermálnymi podmienkami Vysoký stupeň poznania a preskúmanosti

Více

European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s.

European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s. European Regional Development Fund WASTE TO ENERGY Roman Achimský, OLO a.s. Bratislava Regionálny seminár 3. máj 2012, Bratislava Pôvodná spaľovňa odpadu bola uvedená do prevádzky v roku 1977 v bez súčasnej

Více

Zásady energetického manažmentu v Trnavskom

Zásady energetického manažmentu v Trnavskom Zásady energetického manažmentu v Trnavskom samosprávnom kraji Rastislav Zovčák Dalkia a.s. 05/2012 Dudince Obsah: 1. Spolupráca TTSK a Dalkia a.s. na poli energetického manažmentu 2. EPC ďalšia z možností

Více

A. Variabilné náklady Madvu

A. Variabilné náklady Madvu A. Variabilné náklady Madvu 1. Vypočítané ročné náklady na spotrebovaný zemný plyn v PK : Spotreba Účinnosť Spaľ. teplo v ZP 2009 kwh PK kwh ÚK 355 270,00 0,97 406 106,57 ÚK roč. úspora zateplenie -71

Více

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 platný od 1. januára 2015 Tento cenník je určený odberateľom elektriny mimo domácností, ktorí spĺňajú podmienku podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Více

ENERGETICKÁ KONCEPCIA MESTA

ENERGETICKÁ KONCEPCIA MESTA František Urban Tel.: +421 2 5729 6494 E-mail: urban@kte.sjf.stuba.sk Ľubor Kučák Tel.: +421 2 5729 6491 E-mail: kucak@kte.sjf.stuba.sk Viktor Kabát Tel.: +421 2 5729 6410 E-mail: kabat@kte.sjf.stuba.sk

Více

Príklady rekonštrukcie verejného osvetlenia prostredníctvom garantovaných služieb

Príklady rekonštrukcie verejného osvetlenia prostredníctvom garantovaných služieb Príklady rekonštrukcie verejného osvetlenia prostredníctvom garantovaných služieb Úspory energie v obciach a mestách, máj 2015, Žilina Ing. Radovan Keklák Prečo aj výrobcovia elektrickej energie podporujú

Více

Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Vstúpila do platnosti Transpozícia do Nahradí a doplní Nahradí smernice 2004/8/ES a

Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Vstúpila do platnosti Transpozícia do Nahradí a doplní Nahradí smernice 2004/8/ES a Ministerstvo hospodárstva SR Návrh zákona o energetickej efektívnosti Miroslav Mariaš 26.3.2014, Bratislava Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Vstúpila do platnosti 5.12.2012 Transpozícia

Více

NOVÉ GEOTERMÁLNE PROJEKTY NA SLOVENSKU Nitriansky kraj a okolie

NOVÉ GEOTERMÁLNE PROJEKTY NA SLOVENSKU Nitriansky kraj a okolie NOVÉ GEOTERMÁLNE PROJEKTY NA SLOVENSKU Nitriansky kraj a okolie Ing. OTO HALÁS Győr 27.01.2010 Úvod Slovensko krajina s nadpriemernými geotermálnymi podmienkami Vysoký stupeň poznania a preskúmanosti geotermálnych

Více

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy Názov budovy: Rodinný dom JANTÁR 85/167 Parc. č.: Účel spracovania energetického certifikátu: Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný účel Celková podlahová plocha: 203,80 m 2 vydaný podľa zákona

Více

Energetická efektívnosť v praxi

Energetická efektívnosť v praxi Konferencia Energetická efektívnosť do roku 2020 9. 10. december 2014, Trnava Energetická efektívnosť v praxi Ing. Ivan Knapko Slovenská inovačná a energetická agentúra Energetické audity za obdobie roku

Více

Možnosti financovania využitia OZE

Možnosti financovania využitia OZE short term has no future Možnosti financovania využitia OZE ENEF 2008 - Energetická efektívnosť a zelená energia Ladislav Tolmáči 23. október 2008 Dexia banka Slovensko 1993 2000 2001 2003 2006 Člen Dexia

Více

Ekonomika projektu od jeho vzniku, prínosy projektu

Ekonomika projektu od jeho vzniku, prínosy projektu Ekonomika projektu od jeho vzniku, prínosy projektu Stratégia nízkej cenovej hladiny Stratégia pridanej hodnoty Centralizácia sústavy Obnoviteľné zdroje energie Centrálne chladenie Diaľkový monitoring

Více

Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje. Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje. (TJr/)

Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje. Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje. (TJr/) Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje (TJ/r) 7 6 5 4 3 2 1 malé zdroje střední zdroje velké zdroje Hradec Králové Rychnov nad Kn. Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje 3 2 5 (TJr/)

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Ako zúčtovať náklady po skončení regulačného obdobia Piešťany,

Ako zúčtovať náklady po skončení regulačného obdobia Piešťany, Ako zúčtovať náklady po skončení regulačného obdobia 2009-2011 Piešťany, 2. 2. 2012 1 REGULAČNÁ POLITIKA 2009 2011 Základné východiská: Stabilizovať cenu tepla => zaviesť metódy regulácie, ktoré zabezpečia

Více

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny Město Třebíč - kraj Vysočina Počet obyvatel: cca. 39.000 Vytápěné objekty: 9.800

Více

strednom Slovensku - skúsenosti senosti s výstavbou a prevádzkou Ing. Miroslav Mražík Intech Slovakia, s.r.o.

strednom Slovensku - skúsenosti senosti s výstavbou a prevádzkou Ing. Miroslav Mražík Intech Slovakia, s.r.o. Päť rokov využívania vania OZE na strednom Slovensku - skúsenosti senosti s výstavbou a prevádzkou Ing. Miroslav Mražík Intech Slovakia, s.r.o. Predstavenie ENERGETICKÁ SKUPINA Divízia BIOPALIVÁ NÁRODNÁ

Více

PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA

PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA doc. Ing. František Urban, CSc. Vedecká cukráreň Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR Bratislava

Více

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI METODICKÝ POKYN č. 6/2005 KVESTORA UMB HAVARIJNÝ PLÁN RIADENIA TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA NA UMB Gestor: PaedDr. Ján Kamoďa, PhD. kvestor UMB V Banskej Bystrici 12.

Více

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku. Peter Ševce, E.ON Slovensko

Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku. Peter Ševce, E.ON Slovensko Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku Peter Ševce, E.ON Slovensko Obsah Pozícia ZSE a stratégia spoločnosti E.ON Energie AG Výhody bioplynových staníc Pilotné projekty E.ON Slovensko

Více

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla Ing. Ladislav Truchlík KKH spol. s r.o. Bratislava Hlavné témy prednášky Efektívnosť plynových

Více

Progresívne systémy pre vykurovanie a chladenie Plynové tepelné čerpadlá

Progresívne systémy pre vykurovanie a chladenie Plynové tepelné čerpadlá Progresívne systémy pre vykurovanie a chladenie Plynové tepelné čerpadlá Možnosti uplatnenia PTČ V dôsledku zvyšujúcej sa energetickej záťaže a rastúcich cien energie rastie tlak na energeticky účinné

Více

Podpora fotovoltaických zdrojov na Slovensku, príklady z praxe

Podpora fotovoltaických zdrojov na Slovensku, príklady z praxe Podpora fotovoltaických zdrojov na Slovensku, príklady z praxe Ing. Ján Karaba, SolarEnergia, s.r.o. 1 Slnečné žiarenie na Slovensku Výrobu najviac ovplyvňuje intenzita slnečného žiarenia, lokálne osvitové

Více

Ako vybrať dodávateľa energie

Ako vybrať dodávateľa energie 25. 26. mája 2015, Žilina Ako vybrať dodávateľa energie Ing. Ivan Knapko Slovenská inovačná a energetická agentúra Prehľad aktuálnych zmluvných vzťahov v dodávke elektrickej energie Možnosti výpovede aktuálneho

Více

Ekonomika bioplynových staníc na Slovensku

Ekonomika bioplynových staníc na Slovensku STU Bratislava, 2.. 200 Ekonomika bioplynových staníc na Slovensku MIROSLAV KUŠNÍR QEL s.r.o. Mičkova 24, Bardejov, Slovak Republic e-mail: qel@qel.sk NÁKLADY VÝNOSY Z I S K ZISK CENA INVESTÍCIE N Á V

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 /

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k 30.9.2014 a z predpokladaných nákladov a výnosov do konca roka 2014. Na základe týchto

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL L POĽNOHOSPOD NOHOSPODÁRSKEJ. Ing. Štefan PEPICH, PhD. TSÚP Rovinka. Tel.:

ENERGETICKÝ POTENCIÁL L POĽNOHOSPOD NOHOSPODÁRSKEJ. Ing. Štefan PEPICH, PhD. TSÚP Rovinka. Tel.: ENERGETICKÝ POTENCIÁL L POĽNOHOSPOD NOHOSPODÁRSKEJ BIOMASY A EKONOMICKÉ EFEKTY JEJ VYUŽÍVANIA VANIA NA ENERGETICKÉ ÚČELY Ing. Štefan PEPICH, PhD. TSÚP Rovinka Tel.: 0907 158 005 E-mail: pepich@sktc-106.sk

Více

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 2 členských štátov Európskej únie Balík obsahuje výsledky za EÚ 2 a za Slovensko Návrh prieskumu

Více

Tepelné čerpadlo pre bytové domy MACH ZR-E (Ohrev TÚV mimo vykurovacej sezóny)

Tepelné čerpadlo pre bytové domy MACH ZR-E (Ohrev TÚV mimo vykurovacej sezóny) Tepelné čerpadlo pre bytové domy MACH ZR-E (Ohrev TÚV mimo vykurovacej sezóny) Základné informácie: Prevádzka min. 5 mesiacov v roku Elektrická sazba pre vykurovanie Elektrická sazba v nízkom tarife Zdrojom

Více

Technická univerzita vo Zvolene VNOSŤ A ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY VYKUROVANIA RODINNÝCH DOMOV PALIVOVÝM DREVOM. Ladislav DZURENDA

Technická univerzita vo Zvolene VNOSŤ A ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY VYKUROVANIA RODINNÝCH DOMOV PALIVOVÝM DREVOM. Ladislav DZURENDA EKONOMICKÁ EFEKTÍVNOS VNOSŤ A ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY VYKUROVANIA RODINNÝCH DOMOV PALIVOVÝM DREVOM Ladislav DZURENDA Abstrakt V príspevku je vykonaná analýza vplyvu používania nových stavebných hmôt a

Více

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. (obdobie január až december 2016)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. (obdobie január až december 2016) Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2016) Operačný program Kvalita životného prostredia Riadiaci orgán pre Operačný program

Více

Energetické audity a certifikácia

Energetické audity a certifikácia Energetické audity a certifikácia ako nástroj na zvyšovanie energetickej efektívnosti Ing. Bronislava Herdová, PhD. Energetický audítor LEGISLATÍVNY RÁMEC Smernica č. 2006/32/ES o Energetickej účinnosti

Více

AKTUÁLNE VÝZVY, KTORÝM ČELIA DISTRIBÚTORI PLYNU

AKTUÁLNE VÝZVY, KTORÝM ČELIA DISTRIBÚTORI PLYNU WOC 4 - DISTRIBÚCIA AKTUÁLNE VÝZVY, KTORÝM ČELIA DISTRIBÚTORI PLYNU P. Demeč, SPP - distribúcia, a.s. Jesenná konferencia SPNZ Horný Smokovec 7. október 2016 palivo budúcnosti... palivo budúcnosti... robí

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

využitia palivovej dendromasy Ing. Milan Oravec, CSc.

využitia palivovej dendromasy Ing. Milan Oravec, CSc. Možnosti energetického využitia palivovej dendromasy Ing. Milan Oravec, CSc. Faktory ovplyvňujúce vývoj využiteľného potenciálu dendromasy vlh zavedenie technológii umožňujúcich komplexné využitie ťaženej

Více

tepelné čerpadlá IVT cenník a prehľad výrobkov

tepelné čerpadlá IVT cenník a prehľad výrobkov IVT cenník a prehľad výrobkov IVT Greenline C, E Plus Tepelné čerpadlo IVT Greenline C, E Plus s výstupnou teplotou 65 C je určené pre odber nízkoteplotnej energie zo zeme alebo podzemnej vody. Súčasťou

Více

SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.

SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. HLAVNÁ ČINNOSŤ Prevádzka zdroja výroby elektrickej a tepelnej energie na báze paroplynového cyklu Dodávka elektrickej energie Dodávka tepla Kombinovaná výroba elektrickej energie

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Analýza možností zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu verejných financií. Radko Kuruc Manažér sekcie finančného trhu IHP

Analýza možností zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu verejných financií. Radko Kuruc Manažér sekcie finančného trhu IHP Analýza možností zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu verejných financií Radko Kuruc Manažér sekcie finančného trhu IHP Príjem VF z daní a odvodov ako % HDP DK BE SE FR AT IT FI EA-17 EU-27 DE NL SI LU

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Financovanie projektov efektívnej energie

Financovanie projektov efektívnej energie short term has no future Financovanie projektov efektívnej energie Dexia banka Slovensko a.s. Mgr. Ladislav Tolmáči Odbor projektového financovania a infraštruktúry Člen Dexia Group, založená 1993 #1 vo

Více

Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie

Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku 2012 Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie ENVI-PAK a.s. ENVI-PAK je oprávnená organizácia (zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch)

Více

Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe

Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe Medziročný vývoj základných ukazovateľov Zamestnanosť - priemyselná výroba +4,4% - tlač a reprodukcia

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA EU

ENERGETICKÁ POLITIKA EU ENERGETICKÁ POLITIKA EU struktura Myšlenky EU Energetika v ČR Obnovitelné zdroje energie Ochrana ŽP Evropa x ČR Trh s elektřinou a plynem Od roku 2007 trh otevřen všem zákazníkům, proveden právní unbundling

Více

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu Podpora OZE a její dopad do regulovaných cen XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady Josef Fiřt předseda ERÚ Podpora výroby elektřiny z OZE

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering Směrnice EU důležité pro koncepci zdrojů pro budovy 2010/31/EU

Více

Minimálny rozsah energetického auditu budov v správe ústavu

Minimálny rozsah energetického auditu budov v správe ústavu Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č..../2017 Minimálny rozsah energetického auditu budov v správe ústavu Vypracovanie písomnej správy z energetického auditu v rozsahu: 1. Identifikačné údaje Uvedú sa základné

Více

BIOMASA A HERZ spojenie, ktoré prináša komfort, kvalitu a úsporu

BIOMASA A HERZ spojenie, ktoré prináša komfort, kvalitu a úsporu BIOMASA A HERZ spojenie, ktoré prináša komfort, kvalitu a úsporu Prečo biomasa? Pri riešení otázok znižovania nákladov na energiu sa v poslednom období stále častejšie skloňuje výraz - obnoviteľné zdroje

Více

Štúdia výroby bioplynu a elektrickej energie z biomasy - Liptovský Mikuláš

Štúdia výroby bioplynu a elektrickej energie z biomasy - Liptovský Mikuláš Štúdia výroby bioplynu a elektrickej energie z biomasy - Liptovský Mikuláš Pavol Kubáň 14.3.2008 1.1. Oblas ť : Liptovský Mikuláš, Slovenská Republika 1.2. Popis projektu: Projekt uvažuje so spracovaním

Více

ITIEIE BIOMASY V SLOVENSKEJ EJ REPUBLIKE

ITIEIE BIOMASY V SLOVENSKEJ EJ REPUBLIKE ENERGETICKÉ VYUŽIT ITIEIE BIOMASY V SLOVENSKEJ EJ REPUBLIKE Marian Mikulík Žilinská univerzita v Žiline Seminár Vykurovanie biomasou Bojnice, 7. 8. októbra 2009 Slovensko je krajinou s veľmi obmeo medzenými

Více

Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti. Obnova bytovej budovy

Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti. Obnova bytovej budovy Otvorene o obnove bytových domov Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti Konferencia Piešťany 14. 15.4.2015 Postupovať v zmysle platnej legislatívy Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Více

Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Úvod budovy najväčší prispievateľ emisií CO2 v EÚ zníženie

Více

ENERGETICKÝ AUDIT VEREJNEJ BUDOVY

ENERGETICKÝ AUDIT VEREJNEJ BUDOVY ENERGETICKÝ AUDIT VEREJNEJ BUDOVY Energetický audit Školská jedáleň a školská družina Veľké Uherce 136, okres Partizánske SIEA vypracovala energetický audit v rámci projektu Podpora nástrojov na zavádzanie

Více

Budovy: audit alebo certifikát

Budovy: audit alebo certifikát Budovy: audit alebo certifikát Ing. Bronislava Herdová, PhD. En-Efekt, s r.o./energetické centrum Bratislava Konferencia Energetický audit v praxi II Martin, 9. marca 2012 Definícia pojmov Energetický

Více

EPC: predpoklady pre úspešnú realizáciu

EPC: predpoklady pre úspešnú realizáciu Rekonštrukcia tepelného hospodárstva prostredníctvom energetických služieb MUDr. Pavol Džodla, MBA PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SAMUELA BLUMA V PLEŠIVCI Patince, 18. február 2015 EPC: predpoklady pre úspešnú

Více

Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele

Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele ve výkazu 31, 32-CL a) Kontrolní hodnoty a ceny tepelné energie podle úrovně předání (budou vypočteny automaticky) V posledních sloupcích

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

SPOTŘEBA PALIV A ENERGIÍ V DOMÁCNOSTECH

SPOTŘEBA PALIV A ENERGIÍ V DOMÁCNOSTECH SPOTŘEBA PALIV A ENERGIÍ V DOMÁCNOSTECH Radek Matějka a Zbyněk Štech Tisková konference, 23. února 2017, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Struktura spotřeby paliv

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

februára 2012, februára 2012 Hotel MAGNÓLIA, Nálepkova 1, Piešťany

februára 2012, februára 2012 Hotel MAGNÓLIA, Nálepkova 1, Piešťany Teplárenstvo ako ďalej 2. - 3. februára 2012, 20. - 21. februára 2012 Hotel MAGNÓLIA, Nálepkova 1, Piešťany Aké sú náklady na výrobu tepla z malého zdroja Jednoduchá technická a ekonomická analýza výstavby

Více

Martinská teplárenská, a.s.

Martinská teplárenská, a.s. Martinská teplárenská, a.s. CENNÍK elektrickej energie pre oprávnených odberateľov kategória C Platný od 1.1.2015 Ing. Jaroslav Mihál generálny riaditeľ spoločnosti predseda predstavenstva Vážený zákazník,

Více

PRE MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MARTINE

PRE MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MARTINE Číslo: PRE MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MARTINE konané dňa: 25.06.2016 K bodu : Vyhodnotenie vykurovacieho obdobia za rok 2015 Materiál : plánovaný Spracoval : kolektív STEFE Martin, a.s. K materiálu sú prizvaní

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

HEP. od kw. (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/m 3 ) (euro/1 000 m 3 )

HEP. od kw. (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/mwh) (euro/m 3 ) (euro/1 000 m 3 ) Príloha č. 1 Údaje potrebné na výpočet cien za využívanie hydroenergetického potenciálu, za odber povrchovej vody a za odber energetickej vody Rok t Rok t-1 Rok t-2 PRHP Vážený HEP priemer T 1 T 2 T 3

Více

Legislatívny rámec hodnotenia globálneho ukazovateľa minimálnej energetickej hospodárnosti budov.

Legislatívny rámec hodnotenia globálneho ukazovateľa minimálnej energetickej hospodárnosti budov. Legislatívny rámec hodnotenia globálneho ukazovateľa minimálnej energetickej hospodárnosti budov. 1. Globálny ukazovateľ - primárna energia, konverzný faktor primárnej energie. Pri vypracovaní koncepcií

Více

Čo nám môže priniesť smart metering: Implementácia IMS na Slovensku

Čo nám môže priniesť smart metering: Implementácia IMS na Slovensku Čo nám môže priniesť smart metering: Implementácia IMS na Slovensku Andrej JURIS Západoslovenská distribučná, a.s. Smart metering 2013 21.11.2013 Bratislava Legislatíva SR súčasný stav 1. Dňa 3.7.2013

Více

Provokačná myšlienka: Vieme ovplyvniť využitie zdrojov v našom živote?

Provokačná myšlienka: Vieme ovplyvniť využitie zdrojov v našom živote? Aktivita: OD ZDROJA K TEPLU Autor: Mgr. Hana Chlebanová, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina Cesta na kurikulum: Biológia PREDMET ROČNÍK TEMATICKÝ CELOK 4. ročník SŠ Usadené horniny Organické usadené

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

1) Popis tvorby certifikátu na samostatnou část budovy bude uveden v samostatném článku

1) Popis tvorby certifikátu na samostatnou část budovy bude uveden v samostatném článku Změna vyhlášky o energetickej hospodárnosti budov na SR (324/2016) 3. 1. 2017 Autor: Ing. Martin Varga Od 1.1.2017 počala platit změna vyhlášky MDVRR SR o energetické certifikaci budov na Slovensku - vyhláška

Více

ENERGETIKA S E R E 0

ENERGETIKA S E R E 0 / ENERGETIKA S E R E 0 MESTSKÝ ÚRAD SER E Ď Dátum: o -03-. 7 Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10 926 01 Sereď Pod:tcie /'.é1 J;" ~ r 1()14 i~lu Čl\I

Více

SKÚSENOSTI Z PREVÁDZKY TRIGENERÁCIE V SPP

SKÚSENOSTI Z PREVÁDZKY TRIGENERÁCIE V SPP Konferencia ENEF 2012 Banská Bystrica SKÚSENOSTI Z PREVÁDZKY TRIGENERÁCIE V SPP dátum: 17.10. 2012 autor: Ing. Alena HOLBOJOVÁ e-mail: alena.holbojova@spp.sk Obsah prezentácie: Kogenerácia a trigenerácia

Více

POISTNÝ BEZPEČNOSTNÝ PRÍPOJNÝ PRETLAK PRETLAK ROZMER (MPA) (KPA) 0,05 0,4 2 ± 0,3 6/20 3,0 max 5,0 max 2,6 G 5/4 Výkonová charakteristika regulátora

POISTNÝ BEZPEČNOSTNÝ PRÍPOJNÝ PRETLAK PRETLAK ROZMER (MPA) (KPA) 0,05 0,4 2 ± 0,3 6/20 3,0 max 5,0 max 2,6 G 5/4 Výkonová charakteristika regulátora Sídlo spoločnosti: MAHRLO s.r.o., Halalovka 2329/24, 91101 Trenčín 1 Regulátor tlaku plynu KHS-2-5-AA Regulátor tlaku plynu KHS-2-5AA je určený na automatické znižovanie vstupného pretlaku plynu a zabezpečovať

Více

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 19.09.2014 Názov Správa o hospodárení spoločnosti Thermospol s.r.o. ku 30.6.2014 Obsah dôvodová správa Na základe programu rokovania Obecného zastupiteľstva

Více

Cielene pestovaná biomasa na poľnohospodárskej pôde Rýchlorastúce dreviny a miscanthus stabilný zdroj biomasy

Cielene pestovaná biomasa na poľnohospodárskej pôde Rýchlorastúce dreviny a miscanthus stabilný zdroj biomasy Cielene pestovaná biomasa na poľnohospodárskej pôde Rýchlorastúce dreviny a miscanthus stabilný zdroj biomasy 18/10/2012, Banská Bystrica Konferencia ENEF Konferencia ENEF je podporovaná Programom Inteligentná

Více