U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice"

Transkript

1 Příloha k zápisu 31. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne U S N E S E N Í 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 31/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu 2. Zásady tvorby a užití sociálního fondu MČ Brno Židenice pro uvolněné členy zastupitelstva městské části Brno Židenice na rok Zpráva o plnění povinného programu za 10-12/2007 společenského centra Dělnický dům 4. Zpráva o plnění plánovaného programu Dělnického domu 5. Přivítání prvního občánka Městské části Brno Židenice v roce Žádost o snížení kapacity Základní školy, Brno, Gajdošova 3, Mateřské školy, Brno, Kamenačky 28 a Mateřské školy, Brno, Šaumannova Marie Šafránková výpověď z nájmu bytu č. 23 v domě Svatoplukova 8. Pronájem bytu č. 3 v domě Petrůvky 1 v Brně 9. Pronájem bytu č. 7 v domě Strakatého 15 v Brně 10. Pronájem bytu č. 13 v domě Krokova 28 v Brně 11. Pronájem bytu č. 45 v domě Svatoplukova 73 v Brně 12. pronájem bytu č. 3 v domě Jílkova 201 v Brně oprava na vlastní náklady 13. Pronájem bytu č. 4 v domě Strakatého 9 v Brně oprava na vlastní náklady 14. Pronájem bytu č. 6 v domě Skopalíkova 13 v Brně oprava na vlastní náklady 15. Pronájem bytu č. 8 v domě Boettingrova 11 v Brně oprava na vlastní náklady 16. Záměr obce pronajmout byt č. 7 v domě Kamenačky 51 oprava na vlastní náklady 17. Výpověď z nájmu bytu č. 8 v domě Strakatého 3 v Brně Mgr. Háblová 18. Výpověď z nájmu bytu č. 31 v domě Krásného 15 v Brně manž. Novotní 19. Žádost o pronájem bytu č. 11 v domě Nezamyslova 20 v Brně Šárka Sedláková 20. Žádost o uzavření nové NS k bytu č. 8 v domě Táborská 104 v Brně Samolovi 21. Žádost o uzavření nové NS k bytu č. 6 v domě Kuldova 5 v Brně Horváthovi 22. Žádost o prodloužení NS na pronájem garáž u domu Zábrdovická 14 v Brně paní Přibáňová 23. Žádost o pronájem části dvora nájemce bytu č. 4 v domě Veleckého 30 v Brně Resner 24. Žádost o souhlas s rozšířením stanice mob. telefonů GSM na střeše domu Kosmákova 30 v Brně

2 2 25. Žádost o pronájem části střechy objektu domu Krásného 15 v Brně 26. Záměr obce pronajmout NP v domě M. Kudeříkové 4 v Brně 27. Záměr obce pronajmout nebytový prostor - garáž v domě Zábrdovická 20 v Brně 28. Pronájem části pozemku p. č. 4285/2 v k.ú. Židenice při ul. Krásného 29. Pronájem části pozemků p.č. 1091/10 a p.č. 1091/11 v k.ú. Židenice při ul. Jílkově 30. Pronájem pozemku p.č. 7832, zahrada, v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 31. Pronájem pozemku pod garáží p. č v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové 32. Pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 33. Pronájem pozemku p. č pod garáží v k.ú. Židenice při ul. Balbínově 34. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské jako zahrady a záměr pronájmu tohoto pozemku 35. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemků p.č. 7495/1 a p.č. 7495/19 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově 36. Odprodej části pozemku p.č. 4281/1 v k.ú. Židenice, Juliánovské nám. 37. Odprodej, pronájem užívaných částí pozemku p.č. 5116/12 v k.ú. Židenice při ul. Viniční 38. Odprodej pozemků p.č. 7853/2,.č. 7852/5 a p.č. 7852/10 v k.ú. Židenice při ul. Bělohorské 39. Odprodej části pozemku p.č. 3685/1 v k.ú. Židenice, Ondříčkovo nám. 40. Vyjádření k návrhu společnosti KLONA, s.r.o. 41. Pozemek p.č. 5808/1 v k.ú. Židenice při ZŠ Gajdošova 42. Provozování a správa koupaliště Juliánov zakázka malého rozsahu 43. Zahraniční pracovní cesta uvolněných členů Zastupitelstva do Hannoveru 44. INTER-STAV, spol. s r. o. narovnání 31/2008.1/ Schválení programu 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu schvaluje program 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenuje Ing. Aleše Vytopila ověřovatelem zápisu 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice. 31/2008.2/ Zásady tvorby a užití sociálního fondu MČ Brno Židenice pro uvolněné členy zastupitelstva městské části Brno Židenice na rok 2008 Rada městské části Brno Židenice 1. schvaluje Výsledek hospodaření sociálního fondu MČ Brno Židenice pro uvolněné členy zastupitelstva městské části Brno Židenice za rok 2007, který tvoří přílohu č. 1 originálu zápisu 2. schvaluje Zásady tvorby a užití sociálního fondu MČ Brno Židenice pro uvolněné členy zastupitelstva městské části Brno Židenice na rok 2008, které tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu 3. pověřuje starostu podpisem těchto zásad.

3 3 31/2008.3/ Zpráva o plnění povinného programu za 10-12/2007 společenského centra Dělnický dům Rada městské části Brno-Židenice bere na vědomí Zprávu o plnění povinného programu Dělnického domu, která byla za měsíc říjen až prosinec 2007 předložena společností MON-EST BRNO, s.r.o. a je přílohou č. 3 originálu zápisu. 31/2008.4/ Zpráva o plnění plánovaného programu Dělnického domu Rada městské části Brno Židenice bere na vědomí Zprávu o plnění plánovaného programu Dělnického domu, která byla včetně výpočtu výše nájemného za měsíce říjen - prosinec 2007 předložena společností MON-EST BRNO, s.r.o. a je přílohou č. 3 originálu zápisu. 31/2008.5/ Přivítání prvního občánka Městské části Brno Židenice v roce 2008 Rada městské části Brno-Židenice schvaluje příspěvek pro prvního občánka Městské části Brno Židenice narozeného v roce 2008 ve výši 5 000,- Kč na poukázky pro nákup v obchodě s dětským sortimentem Baby Car. 31/2008.6/ Žádost o snížení kapacity Základní školy, Brno, Gajdošova 3, Mateřské školy, Brno, Kamenačky 28 a Mateřské školy, Brno, Šaumannova 20 souhlasí se změnou kapacity Základní školy, Brno Gajdošova 3 z 830 žáků na 720 žáků, se změnou kapacity Mateřské školy, Brno, Kamenáčky 28 z 90 dětí na 75 dětí a se změnou kapacity Mateřské školy, Brno. Šaumannova 20 z 90 dětí na 75 dětí jež tvoří přílohu č. 4, přílohu č. 5 a přílohu č. 6 originálu zápisu. 31/2008.7/ Marie Šafránková výpověď z nájmu bytu č. 23 v domě Svatooplukova 73 Rada městské části Brno Židenice 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s paní Marií Šafránkovou k bytu č. 23 o velikosti 1+1 v domě Svatoplukova 73 v Brně výpovědí z důvodu dle ust. 711 odst. 2) písmene c) občanského zákoníku 2. ukládá odboru správy majetku ve spolupráci se správcem připravit výpověď z nájmu bytu a předložit ji starostovi k podpisu.

4 4 31/2008.8/ Pronájem bytu č. 3 v domě Petrůvky 1v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v domě Petrůvky 1 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 58,33 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok /2008.9/ Pronájem bytu č. 7 v domě Strakatého 15 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7 v domě Strakatého 15 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 61,31 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok / / Pronájem bytu č. 13 v domě Krokova 28 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 13 v domě Krokova 28 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 52,23 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok / / Pronájem bytu č. 45 v domě Svatoplukova 73 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 45 v domě Svatoplukova 73 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 61,31 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb.

5 5 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok / / Pronájem bytu č. 3 v domě Jílkova 201 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v domě Jílkova 201 v Brně s Janem Šmehlíkem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 61,31 Kč/m 2 měsíčně a prostředky ve výši cca ,- Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném. Do roku 2010 včetně bude nájemné z bytu jednou ročně jednostranně zvýšeno ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu v platném znění 31/ / Pronájem bytu č. 4 v domě Strakatého 9 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4 v domě Strakatého 9 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 61,31 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok 2007 a prostředky ve výši cca 138 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 31/ / Pronájem bytu č. 6 v domě Skopalíkova 13 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 v domě Skopalíkova 13 v Brně s Jitkou Tomíčkovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 61,31 Kč/m 2 měsíčně a prostředky ve výši cca ,- Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném. Do roku 2010 včetně bude nájemné z bytu jednou ročně jednostranně zvýšeno ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu v platném znění

6 6 31/ / Pronájem bytu č. 8 v domě Boettingrova 11v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 8 v domě Boettingrova 11 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 61,31 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 333/2006 Sb. pro rok 2007 a prostředky ve výši cca 105 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 31/ / Záměr obce pronajmout bt č. 7 v domě Kamenačky 51 oprava na vlastní náklady 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout volný byt č. 7 v domě Kamenačky 51 v Brně s opravami na vlastní náklady. Účelně vynaložené náklady ve výši cca ,- Kč budou umořeny v nájemném 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr obce pronajmout volný byt č. 7 v domě Kamenačky 51 v Brně s opravami na vlastní náklady. Účelně vynaložené náklady ve výši cca ,- Kč budou umořeny v nájemném. Text záměru obce tvoří přílohu č. 7 originálu zápisu. 31/ / Výpověď z nájmu bytu č. 8 v domě Strakatého 3 v Brně Mgr. Háblová 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s Mgr. Elenou Háblovou k bytu č. 8 o velikosti 1+1 v domě Strakatého 3 v Brně výpovědí z důvodu dle ust. 711 odst. 2) písmene c) občanského zákoníku 2. ukládá odboru správy majetku ve spolupráci se správcem připravit výpověď z nájmu bytu a předložit ji starostovi k podpisu. 31/ / Výpověď z nájmu bytu č. 31 v domě Krásného 15 v Brně manž. Novotní 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s manžely Jarmilou a Vladimírem Novotnými k bytu č. 31 o velikosti 3+1 v domě Krásného 15 v Brně výpovědí z důvodu dle ust. 711 odst. 2) písmene c) občanského zákoníku s tím, že účelně vynaložené náklady na opravy obecního bytu č. 31 v domě Krásného 15 jim budou vráceny do 3 měsíců po vyklizení a předání bytu

7 7 2. ukládá odboru správy majetku ve spolupráci se správcem připravit výpověď z nájmu bytu a předložit ji starostovi k podpisu. 31/ / Žádost o pronájem bytu č. 11 v domě Nezamyslova 20 v Brně Šárka Sedláková 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 2+1, snížená kvalita v domě Nezamyslova 20 v Brně s paní Šárkou Sedlákovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 50,02 Kč/m 2 měsíčně. Do roku 2010 včetně bude nájemné z bytu jednou ročně jednostranně zvýšeno ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu v platném znění 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č.110/2000 ze dne , dle čl. II, odst. 3, písm. A / / Žádost o uzavření nové NS k bytu č. 8 v domě Táborská 104 v Brně Samolovi 1. souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 8 o velikosti 1+1, - snížená kvalita - (dle dříve platných předpisů byt IV. kategorie) v domě Táborská 104 v Brně s manžely Samolovými. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 41,91 Kč/m 2 měsíčně. Do roku 2010 včetně bude nájemné z bytu jednou ročně jednostranně zvýšeno ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, v platném znění 31/ / Žádost o uzavření nové NS k bytu č. 6 v domě Kuldova 5 v Brně Horváthovi 1. souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 o velikosti 2+0, - standard - (dle dříve platných předpisů byt II. kategorie) v domě Kuldova 5 v Brně s manžely Horváthovými. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 52,23 Kč/m 2 měsíčně. Do roku 2010 včetně bude nájemné z bytu jednou ročně jednostranně zvýšeno ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu v platném znění

8 8 31/ / Žádost o prodloužení NS na pronájem garáže u domu Zábrdovická 14 v Brně paní Přibáňová 1. souhlasí se zpětvzetím výpovědi nájemní smlouvy na pronájem garáže u domu Zábrdovická 14 v Brně a prodloužení NS s původním nájemcem paní Miroslavou Přibáňovou za podmínky, že se dodatkem k NS změní doba pronájmu na 1 rok 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 31/ / Žádost o pronájem části dvora - nájemce bytu č. 4 v domě Vele ckého 30 v Brně Resner 1. nesouhlasí s pronájmem části dvora parc. č o výměře 5 m 2 u domu Veleckého 30 v Brně panu Resnerovi za účelem vybudování oploceného kotce pro psa 2. ukládá odboru správy majetku poslat panu Resnerovi výstrahu, že v případě zabíraní dvora svými psy se dopouští hrubého porušování dobrých mravů v domě za které mu může být dána výpověď z nájmu bytu č. 4 o velikosti 2+1 v domě Veleckého 30 v Brně výpovědí z důvodu dle ust. 711 odst. 2) písmene a) občanského zákoníku. 31/ / Žádost o souhlas s rozšířením stanice mob. telefonů GSM na střeše domu Kosmákova 30 v Brně 1. souhlasí s ukončením stávající NS a s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájmem prostoru na střeše o výměře 7,5 m 2 na objektu Kosmákova 30 v Brně společnosti T- Mobile Czech Republic. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 15 let. Účelem nájmu bude výměna stávajících 3 antén a montáži nové technologické skříně a provozování telekomunikačního zařízení veřejné mobilní sítě. Nájemné bude stanoveno dohodou ve výši ,- Kč/ročně s každoroční úpravou o poměrnou část odpovídající míře inflace stanovené Českým statistickým úřadem 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 31/ / Žádost o pronájem části střechy objektu domu Krásného 15 v Brně 1. souhlasí s pronájmem prostoru na střeše o výměře 13 m 2 na objektu Krásného 15 v Brně společnosti MobilKom, a. s. Účelem nájmu bude umístění venkovního technologického zařízení (outdoor stojanu) a 3 antén a provozování telekomunikačního zařízení. Návrh smlouvy o nájmu tvoří přílohu č. 8 originálu zápisu

9 9 2. pověřuje starostu podpisem této nájemní smlouvy. 31/ / Záměr obce pronajmout NP v domě M. Kudeříkové 4 v Brně 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor o výměře 22 m 2 v domě M. Kudeříkové 4 v Brně 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor o výměře 22 m 2 v domě M. Kudeříkové 4 v Brně. Text záměru obce tvoří přílohu č. 9 originálu zápisu. 31/ / Záměr obce pronajmout nebytový prostor garáž v domě Zábrdovická 20 v Brně 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor garáž č. 1 - o výměře 13,50 m 2 v domě Zábrdovická 20 v Brně 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr obce pronajmout na dobu neurčitou volný nebytový prostor garáž č. 1 - o výměře 13,50 m 2 v domě Zábrdovická 20 v Brně. Text záměru obce tvoří přílohu č. 10 originálu zápisu. 31/ / Pronájem části pozemku p. č. 4285/2 v k.ú. Židenice při ul. Krásného 1. souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 4285/2, ostatní plocha a zeleň, o výměře 20 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Krásného manželům Dedkovým a se zněním nájemní smlouvy. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 11 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 31/ / Pronájem částí pozemků p.č. 1091/10 a p.č. 1091/11 v k.ú. Židenice při ul. Jílkově 1. revokuje usnesení Rady městské části Brno Židenice přijaté na 27. zasedání dne v části bodu 1., která zní: za cenu 50,- Kč/m 2 /rok 2. souhlasí s pronájmem celé užívané části pozemků p.č. 1091/10, zastavěná plocha a nádvoří, části o celkové výměře 350 m 2 a p.č. 1091/11, zastavěná plocha a nádvoří, část o výměře 386 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Jílkově za cenu 200,- Kč/m 2 /rok společnosti BENT HOLDING a.s.

10 10 3. ukládá odboru správy majetku předložit znění nájemní smlouvy na pronájem části výše uvedených pozemků. 31/ / Pronájem pozemku p. č. 7832, zahrada, v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 1. souhlasí se zněním nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 7832, zahrada, o výměře 624 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské, paní Janě Kameníkové. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 12 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 31/ / Pronájem pozemku pod garáží p. č v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové 1. souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 6545, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m 2 v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové vlastníku garáže na pozemku postavené paní RNDr. Jitce Bednářové a s uzavřením nájemní smlouvy ve znění vzorové nájemní smlouvy s novým nájemcem schváleném na 26. zasedání dne pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 31/ / Pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 1. souhlasí s pronájmem pozemků pod garážemi v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově, vlastníkům garáží postavených na těchto pozemcích a s uzavřením nájemních smluv ve znění vzorové nájemní smlouvy se stávajícím nájemcem schváleném na 26. zasedání dne Soupis nájemců a pronajímaných pozemků tvoří přílohu č. 13 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu těchto smluv. 31/ / Pronájem pozemku p. č pod garáží v k.ú. Židenice při ul. Balbínově 1. souhlasí s pronájmem pozemku p. č pod garáží v k.ú. Židenice při ul. Balbínově, vlastníku garáže na pozemku postavené panu Jiřímu Královi a s uzavřením nájemní smlouvy ve znění vzorové nájemní smlouvy se stávajícím nájemcem schváleném na 26. zasedání dne pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

11 11 31/ / Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské jako zahrady a záměr pronájmu tohoto pozemku 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č ze dne na pronájem pozemku p. č. 7828, části o výměře 400 m 2, trvalý travní porost v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské uzavřené s paní Bohumilou Hajnovou dohodou ke dni Dohoda tvoří přílohu č. 14 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této dohody 3. souhlasí se záměrem pronájmu pozemku p. č. 7828, části o výměře 400 m 2, trvalý travní porost v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské paní Vladimíře Šťastné 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek p. č. 7828, části o výměře 400 m 2, trvalý travní porost v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské paní Vladimíře Šťastné. Záměr obce tvoří přílohu č. 15 originálu zápisu. 31/ / Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemků p.č. 7495/1 a p.č. 7495/19 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 147/2004 ze dne včetně dodatků č. I, II a III na pronájem části pozemku p.č. 7495/1 a p.č. 7495/19 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově uzavřené za účelem dočasného umístění reklamních panelů v počtu 20 kusů s panem Ing. Františkem Julínkem, a to dohodou ke dni Dohoda tvoří přílohu č. 16 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu výše uvedené dohody. 31/ / Odprodej části pozemku p.č. 4281/1 v k.ú. Židenice, Juliánovské nám. 1. doporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej skutečně zastavěné plochy pozemku p.č. 4281/1, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře m 2 pod budovou Juliánovské nám. č. p v k.ú. Židenice panu Eduardu Wojtowiczovi jako vlastníkovi stavby občanské vybavenosti Juliánovské nám. č. or. 2 postavené na tomto pozemku. Zákres skutečně zastavěné plochy výše uvedeného pozemku do snímku KM tvoří přílohu č. 17 originálu zápisu 2. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu na zbývající části výše uvedeného pozemku ve prospěch pana Eduarda Wojtowicze 3. trvá na pronájmu zbývající části výše uvedeného pozemku z úrovně městské části.

12 12 31/ / Odprodej, pronájem užívaných částí pozemku p.č. 5116/12 v k.ú. Židenice při ul. Viniční doporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej oddělených částí pozemku p.č. 5116/12, ostatní plocha o celkové výměře m 2 v k.ú. Židenice při ulici Viniční užívaných jako vjezdy, vstupy a předzahrádky, a to majitelům nemovitostí sousedících s výše uvedeným pozemkem. Snímek katastrální mapy s vyznačením nemovitostí sousedících s částmi pozemku p.č. 5116/12 v k.ú. Židenice doporučenými k prodeji tvoří přílohu č. 18 originálu zápisu. 31/ / Odprodej pozemků p.č. 7853/2, p.č. 7852/5 a p.č. 7852/10 v k.ú. Židenice při ul. Bělohorské 1. revokuje tato usnesení Rady městské části Brno Židenice: a) usnesení přijaté na 17. zasedání dne , bod č. 17/ /, které zní: Rada městské části Brno Židenice nedoporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej pozemku p.č. 7852/10, ovocné sady o výměře 468 m 2 v k.ú. Židenice při ulici Bělohorské společnosti salla 91, a.s. b) usnesení přijaté na 23. zasedání dne , bod č. 23/ /, které zní: Rada městské části Brno Židenice nedoporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej 51/120 pozemku p.č. 7853/2, orná půda o celkové výměře m 2 v k.ú. Židenice při ulici Bělohorské společnosti salla 91, a.s. c) usnesení přijaté na 28. zasedání dne , bod č. 28/ /, které zní: Rada městské části Brno Židenice nedoporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej 51/120 pozemku p.č. 7852/5, ovocné sady o celkové výměře m 2 v k.ú. Židenice při ulici Bělohorské společnosti salla 91, a.s. 2. doporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej 51/120 pozemku p.č. 7852/5, ovocné sady o celkové výměře m 2, 51/120 pozemku p.č. 7853/2, orná půda o celkové výměře m 2 a pozemku p.č. 7852/10, ovocné sady o výměře 468 m 2 vše v k.ú. Židenice při ulici Bělohorské společnosti salla 91, a.s. vyjma části pozemku p.č. 7852/10 v k.ú. Židenice o výměře cca 40 m 2 navazující na pozemky ve vlastnictví Dušana Vítka a Ing. Jiřího Vítka. 31/ / Odprodej části pozemku p.č. 3685/1 v k.ú. Židenice, Ondříčkovo nám. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej části pozemku p.č. 3685/1, ostatní plocha o výměře 4 m 2 v k.ú. Židenice, Ondříčkovo nám. (dle nezapsaného geometrického plánu č /2007 ze dne pozemek p.č. 3685/3).

13 13 31/ / Vyjádření k návrhu společnosti KLONA, s.r.o. doporučuje statutárnímu městu Brnu uzavřít dohodu o odstoupení od smlouvy o budoucí směnné smlouvě ze dne , jejímž předmětem je směna pozemků p.č. 5858, zahrada o výměře 279 m 2 a p.č. 5859, zahrada o výměře 275 m 2 ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p.č. 5857/1, zastavěná plocha a nádvoří, část o výměře 554 m 2 ve vlastnictví společnosti KLONA, s.r.o. vše v k.ú. Židenice při ul Koperníkově. Snímek katastrální mapy se zákresem pozemků navržených ke směně tvoří přílohu č. 19 originálu zápisu. 31/ / Pozemek p.č. 5808/1 v k.ú. Židenice při ZŠ Gajdošova 1. bere na vědomí dopis předsedy Školské rady Základní školy, Brno, Gajdošova 3, ze dne , který je přílohou č. 20 originálu zápisu, a usnesení Školské rady Základní školy, Brno, Gajdošova 3, ze dne , bod č. 5 písm. b). Zápis ze schůze školské rady je přílohou č. 21 originálu zápisu 2. doporučuje Základní škole, Brno, Gajdošova 3 uzavřít nájemní smlouvu se společností STAVBA, k.s., na pronájem pozemku PK 2035 o výměře 1230 m2 v k.ú. Židenice 3. schvaluje text odpovědi předsedovi Školské rady Základní školy, Brno, Gajdošova 3, který je přílohou č. 22 originálu zápisu, a pověřuje starostu jeho podpisem 4. doporučuje statutárnímu městu Brnu, aby při řešení problematiky pozemků ve vlastnictví STAVBA, k.s. na území MČ Brno-Židenice prioritně usilovalo o nabytí pozemku PK 2035 o výměře 1230 m2 v k.ú. Židenice, který je využívaný v rámci výuky Základní školou, Brno, Gajdošova 3. 31/ / Provozování a správa koupaliště Juliánov zakázka malého rozsahu 1. bere na vědomí informace týkající se veřejné zakázky malého rozsahu Provozování a správa koupaliště Juliánov předložené účelovou komisí, které tvoří přílohu č. 23 originálu zápisu 2. schvaluje návrh smlouvy na prozování a správu koupaliště Juliánov, který tvoří přílohu č. 24 originálu zápisu 3. ukládá starostovi, aby v souladu s Pravidly pro zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek v MČ Brno-Židenice na poradě vedení zadal zakázku malého rozsahu Provozování a správa koupaliště Juliánov 4. schvaluje záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 4260/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, označenou dle dosud nezapsaného GP č /2005 jako pozemek p.č. 4260/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 98 m 2 v k.ú. Židenice provozovateli

14 14 letního koupaliště Juliánov 5. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 4260/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, označenou dle dosud nezapsaného GP č /2005 jako pozemek p.č. 4260/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 98 m 2 v k.ú. Židenice provozovateli letního koupaliště Juliánov. Záměr obce tvoří přílohu č. 25 originálu zápisu. 31/ / Zahraniční pracovní cesta uvolněných členů Zastupitelstva do Hannoveru schvaluje zahraniční pracovní cestu starosty a místostarosty do Hannoveru v rámci programu Silní bez násilí. 31/ / INTER-STAV, spol. s r. o. narovnání 1. schvaluje Dohodu o narovnání se společností INTER-STAV, spol. s r.o., která je přílohou č. 26 originálu zápisu 2. pověřuje starostu podpisem této Dohody o narovnání. Za správnost: E. Bočková Ing. Roman VAŠINA starosta V Brně dne

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 23. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.9.2007 U S N E S E N Í 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 23/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 29.3.2010 U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 81/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.7.2007 U S N E S E N Í 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 19/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 102. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.10.2006 U S N E S E N Í 102. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 102/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 13.2.2006 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 86/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 17. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.5.2007 U S N E S E N Í 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 17/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 28.06.2010 V Brně dne 30.06.2010 USNESENÍ 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 88/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 18. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 18.6.2007 U S N E S E N Í 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 18/2006 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 95. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.6.2006 U S N E S E N Í 95. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 95/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 28. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.11.2007 U S N E S E N Í 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 28/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 64. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 4.4.2005 U S N E S E N Í 64. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 64/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 92. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 15.5.2006 U S N E S E N Í 92. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 92/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 7.12.2009 U S N E S E N Í 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 73/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.4.2010 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 82/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 26.9.1996 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Odejmutí a prodej věci svěřené městské části bytový dům Táborská č.

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne 1.12.2008 777/37/R/2008 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.386/21/r/2008, 547/26/R/2008, 667/32/R/2008, 698/34/R/2008, 710/35/R/2008,

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 205 rozpočtové opatření č. 2/2011/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 10. schůze rady městského obvodu konané dne 25.02.2019 čís. 0215/RMOb-Vit/M1822/10-0232/RMOb-Vit/M1822/10 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady městského

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 01/2019 doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří 1. schválit a) podání žádosti o poskytnutí

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Rada městské části Brno-sever bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od do

Rada městské části Brno-sever bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od do Nění rozpočt ně V Brně dne 9. ledna 2019 USNESENÍ z 8/, která se konala 9. ledna 2019 od 14:30, v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno 1. Kontrola plnění usnesení Rady městské

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 12.6.2000 ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Ing.arch. Milan Pospíchal, Ing. Petr

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. října 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. října 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. října 2013 č. 293 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2013 rozpočtové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 19.05.2008 Usnesení č. 490 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 12.05.2008. Usnesení č. 491 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.01.2012 Přítomni: Omluven: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 11.04.2019 1/2/ZM/2019 Zahájení, schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 2/2019 a volba ověřovatelů zápisu I. Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 29.11.2010 795/40/RM/2010 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.740/35/rm/2010, 786/39/RM/2010, 789/39/RM/2010. 796/40/RM/2010

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.12.2005 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 82/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Kojetína, konané dne 2. prosince 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 864 / /05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 864 / /05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 28. jednání Rady Města Žatce konané dne 4.10.2005 Usnesení č. 864 /05-903 /05 864/05 Schválení programu 865/05 Kontrola usnesení 866/05 Bytové otázky 867/05 Pronájem bytu 868/05

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 34. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 3.3.2008 U S N E S E N Í 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 34/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.2.2016 Projednané návrhy: 1. Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

1. Program jednání rady města. 2019/12/200 Rada města schvaluje program 12. jednání rady města. Zajistí: starosta Termín:

1. Program jednání rady města. 2019/12/200 Rada města schvaluje program 12. jednání rady města. Zajistí: starosta Termín: U S N E S E N Í z 12. schůze rady města Žacléř, konané dne 15. dubna 2019 od 16:00 hodin v kanceláři starosty města Program: 1. Program jednání rady města. 2. Městská policie. 3. Záměr prodeje části pozemku

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února 2017 02/2017/RM I. RM bere na vědomí 02.2017/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Z á p i s z 41. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne

Z á p i s z 41. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne Z á p i s z 41. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 24. 8. 2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg Nepřítomen: Mgr.

Více

ZÁPIS z 55/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 55/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 55/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 11.12.2000 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A)

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A) U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Kojetína, ze dne 24. června 2008 v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Pronájem nebytových prostor parkovací místa

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 10 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Hostinné, konané dne 21.11.2018 16/2/RM/2018 Schválení programu 2. schůze RM program 2. schůze: 1. Schválení programu 2.

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více