My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami"

Transkript

1 My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

2 Obsah 1 Úvod My Book World Edition v síti základy O výrobku WD Obsah soupravy Volitelné doplňky Požadavky na systém Aktualizace operačního systému Zaznamenání informací o výrobku WD Registrace výrobku Bezplatná technická podpora Opatrnost při zacházení Začínáme Formát a konfigurace My Book World Edition přední a zadní náhled Vypínač Indikátory LED Indikátor LED napájení/aktivity Ukazatel kapacity Porty ze zadního náhledu Instalace hardwaru Instalace softwaru WD Anywhere Access Používání softwaru WD Anywhere Access Přihlášení Vzdálený přístup Pozvěte další ke sdílení OBSAH i

3 7 Výměna disku Odstraňování problémů Příloha A Shared Storage Manager Přístup na Shared Storage Manager Nastavení rozhraní Shared Storage Manager (WD Anywhere Access není instalován) Obecné nastavení Sdílení souborů Správa disků Příloha B Zákonné požadavky a záruka Soulad se zákonnými požadavky Informace o záruce Všeobecná veřejná licence ( GPL ) GNU Servis a podpora WD Rejstřík OBSAH ii

4 1 Úvod My Book World Edition v síti základy Blahopřejeme Vám k nákupu systému pro ukládádní dat se vzdáleným přístupem My Book World Edition. My Book World Edition od společnosti WD, určený uživatelům v domácnosti, tvořivým odborníkům, pracovním skupinám, malým kancelářím a všem, kteří potřebují sdílené úložiště, nabízí překvapivě jednoduchý a bezpečný způsob přístupu a sdílení dat, fotografií a hudby doma, v kanceláři a kdekoli na světě dokonce, i když je místní počítač vypnut. * Tato příručka obsahuje návod k vytvoření centrálního úložiště a jeho zpřístupnění místním a vzdáleným počítačům Připojte zařízení My Book World Edition k rozbočovači nebo směrovači. Nalezněte My Book World Edition na počítači pomocí softwaru WD Anywhere Access, který používá technologii MioNet. Jako správce přidělte bezpečnostní nastavení a založte, vytvořte a spravujte sdílené složky přístupné odkudkoli na světě. Poznámka: My Book World Edition II se dvěma jednotkami je pro maximální kapacitu předformátován jako jeden rozsáhlý rozložený svazek. Ke změně formátu na RAID 1 za účelem zvýšené ochrany, viz Správa disků na straně 42. Není-li software WD Anywhere Access v současnosti nainstalován, musíte napřed spustit Initial Setup Wizard (Průvodce úvodním nastavením) (viz Příloha A Shared Storage Manager na straně 24) před přístupem na Drive Management (Správa disků). Po ukončení konfigurace je možné buď začít ukládat soubory na zařízení nebo se vrátit na začátek příručky a nalézt pokyny k nastavení zařízení se softwarem WD Anywhere Access pro vzdálené sdílení a správu souborů. * Je možné, že některé formáty souborů jsou chráněny proti kopírování a nemohou být softwarem WD Anywhere Access sdíleny. Seznam těchto typů souborů naleznete v článku 1495 znalostní báze Knowledge Base na adrese support.wdc.com. ÚVOD 1

5 2 O výrobku WD Tato uživatelská příručka poskytuje postupné pokyny k instalaci a další důležité informace o výrobku WD. Nejnovější informace a zprávy o výrobcích společnosti WD naleznete na našich webových stránkách na adrese Obsah soupravy Systém pro ukládání dat se vzdáleným přístupem Příručka pro rychlou instalaci Síťový napájecí adaptér CD se softwarem Kabel Ethernet Volitelné doplňky Více informací o volitelných doplňcích pro tento výrobek naleznete na adrese store.westerndigital.com (pouze pro USA). Mimo USA navštivte support.wdc.com. Požadavky na systém K dispozici připojení 10/100/1000Base-T Ethernet (síťový adaptér, směrovač, přepínač nebo port rozbočovače) 500 MB volného prostoru na místním pevném disku Jednotka CD-ROM nebo DVD-ROM 512 MB RAM Procesor třídy Pentium III, 500 MHz nebo novější Windows 2000 nebo Windows XP Home/Pro Prohlížeč Web (Mozilla Firefox 1.0.3, Internet Explorer 6.0 nebo pozdější) Širokopásmové připojení k internetu Poznámka: Kompatibilita se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a operačním systému uživatele. Důležité! K dosažení nejvyšší výkonnosti a spolehlivosti doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizace a balíček service pack (SP). Přejděte na nabídku Start a zvolte Windows Update. O VÝROBKU WD 2

6 Aktualizace operačního systému Přejděte na nabídku Start a klepněte na Windows Update. Více informací o aktualizaci systému naleznete na adrese windowsupdate.microsoft.com. Zaznamenání informací o výrobku WD Do následující tabulky zapište sériové číslo a číslo modelu Vašeho nového výrobku WD, která naleznete na velké nálepce na zadním panelu zařízení. Tyto informace jsou nezbytné pro instalaci a technickou podporu. Rovněž si poznamenejte informace o účtu použitém při instalaci softwaru WD Anywhere Access. Sériové číslo: Číslo modelu: Datum nákupu: Poznámky o systému a softwaru: Informace o účtu WD Anywhere Access: Uživatelské jméno: Heslo: Název úložného zařízení: Registrace výrobku Registrace zařízení My Book umožňuje přístup ke službám společnosti WD jako např. zprávy o výrobku, tipy a aktualizace. Registrace je rychlá a snadná. Přejděte na adresu register.wdc.com a řiďte se předloženými pokyny. Bezplatná technická podpora Výrobek WD zahrnuje 30 dnů bezplatné technické podpory během záruční lhůty. Období 30 dnů začíná datem prvního telefonického kontaktu s technickou podporou WD. Opatrnost při zacházení Výrobky WD jsou přístroje jemné mechaniky a při rozbalování a instalaci se s nimi musí zacházet opatrně. Hrubým zacházením, šokem nebo vibrací může dojít k poškození disků. Při rozbalování a instalaci úložiště veďte v patrnosti následující opatření: Neupusťte zařízení a netřeste s ním. Nehýbejte se zařízením během jeho aktivity. Nepoužívejte My Book jako přenosné zařízení. Neblokujte větrací štěrbiny na spodní, horní či zadní části krytu. Nestavte na zařízení žádné objekty. O VÝROBKU WD 3

7 3 Začínáme Formát a konfigurace My Book World Edition je předformátován jako systém souborů Linux. My Book World Edition II se dvěma jednotkami je pro maximální kapacitu předformátován jako jeden rozsáhlý rozložený svazek. Pro další informace viz Správa disků na straně 42. My Book World Edition přední a zadní náhled A Indikátor LED ukazatele kapacity (vnitřní kruh) D Port USB (pouze pro rozšíření jednotky) B C Vypínač Indikátor LED napájení/aktivity (vnější kruh) E F Port Ethernet Napájecí port G H Tlačítko obnovení Slot pro zámek Kensington A B D C E F G H Vypínač Vypínač zapíná nebo vypíná zařízení. Zařízení se zapne stisknutím a držením vypínače, dokud jednou neblikne indikátor LED. Indikátory LED zůstanou během zapínání zařízení zhasnuté (až 30 sekund). Stisknutím a držením vypínače po čtyři sekundy se zařízení vypne. Důležité! Zařízení se automaticky zapne při úvodním připojení k napájení a tento proces může trvat až tři minuty. Indikátory LED Indikátory LED napájení/aktivity a ukazatele kapacity jsou dva soustředné kruhy na předním panelu disku. Vnější kruh je indikátorem napájení/aktivity a vnitřní kruh je ukazatelem kapacity. ZAČÍNÁME 4

8 Indikátor LED napájení/aktivity Vzhled Stabilní Vnější kruh indikátorů LED otáčející se po směru hodinových ručiček Střídavé blikání vnitřního a vnějšího kruhu indikátorů LED Otáčející se vnitřní kruh indikátorů LED, jejichž počet se zvyšuje s rostoucím procentem obnovení Současné blikání vnitřního i vnějšího kruhu indikátorů LED Popis Stav provozu nebo úsporného režimu Zařízení v provozu Režim degradace RAID. Pokyny k výměně disku naleznete v části 7. Režim obnovení RAID Zařízení se přehřívá. Vypněte zařízení My Book. Ukazatel kapacity Ukazatel kapacity (vnitřní kruh LED) tvoří šest zón osvětlovaných ve směru hodinových ručiček a označujících obsazený prostor na disku. Každá zóna představuje přibližně 1/6 (jednu šestinu) prostoru na disku. Protože je tento disk předformátován a obsahuje software a nástroje, je první zóna po instalaci osvětlena. Porty ze zadního náhledu Port Ethernet pro připojení k volnému směrovači, rozbočovači nebo portu síťového přepínače kabelem Ethernet. Port USB 2.0 pro připojení vnějšího pevného disku USB. Napájecí port pro připojení k dodanému napájecímu adaptéru a kabelu. Tlačítko obnovení Stisknutí tlačítka obnovení během zapínání zařízení znovunastaví uživatelské jméno správce a heslo na výchozí hodnoty bez vymazání sdílených složek a svazků. Tlačítko obnovení rovněž znovunastaví síťovou konfiguraci na DHCP. Upozornění: Výchozí uživatelské jméno je admin a výchozí heslo je Slot pro zámek Kensington Pro bezpečnost disku je toto zařízení My Book vybaveno slotem pro zámek Kensington, podporujícím standardní bezpečnostní kabel Kensington (prodáván zvlášť). Více informací o zámku Kensington a dostupných výrobcích naleznete na ZAČÍNÁME 5

9 4 Instalace hardwaru 1. Připojte jeden konec kabelu Ethernet do portu Ethernet na zadní straně jednotky. 2. Připojte druhý konec kabelu Ethernet přímo do směrovače nebo portu síťového přepínače. 3. Zapojte síťový napájecí adaptér do elektrické zásuvky. 4. Připojte druhý konec adaptéru do zdířky napájení stejnosměrným proudem na zadní straně jednotky. Jednotka se zapne automaticky přibližně po 30 sekundách, což je naznačeno rozsvícením indikátoru LED na vnějším kruhu. Důležité! Před instalací programu WD Anywhere Access počkejte, než disk ukončí zapnutí (přibližně tři minuty). Síťový napájecí adaptér Port Ethernet Port směrovače Kabel Ethernet Napájecí port INSTALACE HARDWARU 6

10 5 Instalace softwaru WD Anywhere Access Tato část obsahuje pokyny k co nejrychlejší instalaci a rozběhu zařízení My Book World Edition. K užívání zařízení My Book World Edition je nutné instalovat software WD Anywhere Access. Upozornění: WD Anywhere Access je verze softwaru MioNet na zakázku. Je-li již na systému nainstalována normální verze MioNet, musíte ji před instalací softwaru WD Anywhere Access odinstalovat. 1. Vložte CD se softwarem do jednotky CD-ROM. Program se automaticky spustí a zobrazí hlavní nabídku My Book World Edition. V kroku 1 klepněte na Install (Instalovat). Je-li funkce automatického spouštění AutoPlay na počítači vypnuta, musíte nástroje instalovat ručně. Klepněte na tlačítko Start a ukažte na Tento počítač. Poklepejte na ikonu WD Installer (Instalační program WD), složku WDAnywhereAccess a soubor Setup.exe. 2. Přečtěte si licenční smlouvu. Klepněte na zaškrtávací políčko I agree with the above terms and conditions (Souhlasím s výše uvedenými podmínkami), poté klepněte na tlačítko Next (Další). INSTALACE SOFTWARU WD ANYWHERE ACCESS 7

11 3. Klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). WD Anywhere Access (používající technologi MioNet) je inicializován. 4. WD Anywhere Access Registration Wizard (Průvodce registrací softwaru WD Anywhere Access) začíná. Začínáte-li s MioNet poprvé, klepněte na I am creating my new WD Anywhere Access account (Vytvářím nový účet WD Anywhere Access), poté klepněte na tlačítko Next (Další). Přidáváte-li počítač k existujícímu účtu, klepněte na I am adding this computer to my existing WD Anywhere Access account (Přidávám počítač k existujícímu účtu WD Anywhere Access), zadejte uživatelské jméno a heslo na další obrazovce, klepněte na tlačítko Next (Další) a přejděte ke kroku 6. INSTALACE SOFTWARU WD ANYWHERE ACCESS 8

12 5. Vytváříte-li nový účet, vyplňte všechna pole a poté klepněte na tlačítko Next (Další). Upozornění: Zde zadané uživatelské jméno a heslo mění uživatelské jméno a heslo správce zařízení My Book World Edition. 6. Zadejte snadno zapamatovatelné názvy v polích Computer Name (Název počítače) (název, jímž WD Anywhere Access odkazuje na počítač) a Storage Device Name (Název úložného zařízení) (název zařízení My Book World Edition), poté klepněte na tlačítko Next (Další). Upozornění: Pole Storage Device Name (Název úložného zařízení) je předem vyplněno doporučeným výchozím názvem MyBookWorld. V případě potřeby změny tohoto pole si uvědomte, že Storage Device Name (Název úložného zařízení) je omezen na 15 alfanumerických znaků. Mezery a zvláštní znaky nejsou podporovány. INSTALACE SOFTWARU WD ANYWHERE ACCESS 9

13 7. Nastavení účtu WD Anywhere Access je dokončeno. Klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). 8. Nyní je možné instalovat EMC Retrospect Backup Software z obrazovky WD Installer (Instalační program WD) (klepněte na More Info (Více informací) pod spodním tlačítkem Install (Instalovat) ke shlédnutí podrobností o tomto softwaru). Klepněte na tlačítko Install (Instalovat) vedle loga EMC v kroku 2. Více informací o softwaru EMC Retrospect Express včetně uživatelské dokumentace naleznete na adrese 9. Vraťte se na obrazovku WD Installer (Instalační program WD) a klepněte na tlačítko Exit (Konec) v pravém dolním rohu. INSTALACE SOFTWARU WD ANYWHERE ACCESS 10

14 10. Klepněte na tlačítko Restart Now (Restartovat nyní). Blahopřejeme! Zařízení My Book World Edition je nainstalováno a mapováno na systému jako písmeno jednotky. Pokračujte k části 6 pro instalaci vzdáleného přístupu a sdílení My Book World Edition. INSTALACE SOFTWARU WD ANYWHERE ACCESS 11

15 6 Používání softwaru WD Anywhere Access Přihlášení 1. Po přestartování nebo při startování počítače se zobrazí uvítací obrazovka WD Anywhere Access. Klepněte na Sign In Now (Přihlásit se nyní). 2. Zadejte heslo WD Anywhere Access vytvořené v části 5 a klepněte na tlačítko OK. 3. Na požadavek ové verifikace odpovězte klepnutím na tlačítko OK. POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU WD ANYWHERE ACCESS 12

16 4. WD Anywhere Access zobrazuje všechny připojené systémy a složky přístupné pro ukládání a sdílení. Vzdálený přístup 1. Pro vzdálený přístup k souborům v zařízení My Book odjinud instalujte na používaném počítači klient WD Anywhere Access z disku CD se softwarem. Poznámka: My Book World Edition je dodáván s až pěti instalačními licencemi zdarma. Bezplatné licence je možné stáhnout z 2. Po vložení disku CD do jednotky CD-ROM se program automaticky spustí. Při pobídce přijměte licenční podmínky klepnutím na zaškrtávací políčko a poté klepněte na tlačítko Next (Další). Upozornění: Je-li funkce automatického spouštění AutoPlay na počítači vypnuta, musíte nástroje instalovat ručně. Přejděte na plochu. Poklepejte na Tento počítač, ikonu WD Installer (Instalační program WD), složku WDAnywhereAccess a soubor Setup.exe. POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU WD ANYWHERE ACCESS 13

17 3. Zadejte stejné uživatelské jméno a heslo Vámi přidělené při úvodním nastavení a instalaci zařízení My Book. 4. Klepněte na I am adding this computer to my existing WD Anywhere Access account (Přidávám počítač k existujícímu účtu WD Anywhere Access). POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU WD ANYWHERE ACCESS 14

18 5. Zadejte název pro nový počítač. 6. Objeví se obrazovka potvrzující přidaný počítač. Klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). 7. Hlavní obrazovka WD Anywhere Access se objeví s nově přidanými a přístupnými systémy a složkami. POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU WD ANYWHERE ACCESS 15

19 Pozvěte další ke sdílení MY BOOK WORLD EDITION 1. Z hlavní obrazovky WD Anywhere Access zvolte kartu Shared with Others (Sdíleno s dalšími) a klepněte na tlačítko Share with (Sdílet s). 2. Nemá-li osoba, s níž chcete sdílet soubory, v současnosti účet WD Anywhere Access, klepněte na Invite new person (Pozvat novou osobu). 3. Při pobídce zadejte ovou adresu této osoby. 4. Má-li již zvolená osoba účet WD Anywhere Access, klepněte na Invite Mionet user (Pozvat uživatele Mionet), aby software našel informace této osoby. Po nalezení klepněte na tlačítko OK. POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU WD ANYWHERE ACCESS 16

20 5. Z obrazovky Select Permissions (Zvolte oprávnění), nastavte úroveň oprávnění tohoto uživatele a klepněte na tlačítko OK. 6. Zobrazí se jméno zvolené osoby včetně jména složky sdíleného souboru a zařízení. 7. Po úspěšném nastavení obdrží existující uživatel Mionet upozornění. Osoba nemající účet Mionet obdrží s odkazem na sdílení. POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU WD ANYWHERE ACCESS 17

21 7 Výměna disku Poznámka: Tato část se vztahuje pouze na zařízení My Book World Edition II se dvěma jednotkami. My Book World Edition II je výrobek s omezenou možností opravy uživatelem, umožňující servis jednoho nebo obou zakrytých vnitřních pevných disků. Rozhodnete-li se v případě poruchy opravit zařízení sami, navštivte technickou podporu společnosti WD na adrese support.wdc.com a hledejte článek 8 v znalostní bázi Knowledge Base, obsahující podrobné pokyny k obdržení náhradního disku. Při kontaktu technické podpory mějte připraveny následující údaje: sériové číslo My Book, datum nákupu a sériové číslo vnitřního pevného disku(ů), který(é) je třeba vyměnit. Po obdržení náhradního disku(ů) se při provádění opravy zařízení My Book řiďte níže uvedenými kroky. Důležité! K zabránění problémů s výboji statické elektřiny (ESD) se před manipulací se zařízením uzemněte dotykem kovového rámu počítače. Jelikož části oblečení vytvářejí statickou elektřinu, nesmí přijít do přímého styku s pevným diskem nebo součástmi desek s obvody. Než začnete, vypněte jednotku a odpojte všechny kabely. 1. Na čistém stabilním povrchu opatrně otočte jednotku vypínačem dolů. 2. Křížovým šroubovákem z jednotky vyjměte všechny čtyři šrouby a dejte je stranou. 3. Zvedněte a sejměte kryt a dejte ho stranou. 4. Opatrně jednotku obraťte vzhůru nohama (logo WD vzhůru nohama). 5. Uvolněte šroub jistící závěr klece jednotky. 6. Odsuňte závěr klece ze šroubu, zvedněte ho a dejte stranou. 7. Opatrně odtahujte konektor kabelu rozhraní/napájení disku, dokud není odpojen od disku, a opatrně jej odtlačte z cesty. VÝMĚNA DISKU 18

22 8. Přitáhněte k sobě ouška držáku disku a opatrně vysunujte mechaniku držáku a disku nahoru a ven z jednotky. Poznámka: Každý disk je barevnou nálepkou označen A nebo B. Součásti (mechanika držáku, kabely, konektory) každého disku mají barvu nálepky. 9. Opatrně vsunujte náhradní mechaniku disku stranou s nálepkou nahoře do jednotky, dokud držáky nezapadnou. Důležité! Nerozdělávejte součásti mechaniky disku a výsuvného držáku. Vraťte celou neporušenou mechaniku společnosti WD. 10. Znovu připojte kabel rozhraní/napájení disku Vraťte na místo závěr klece a utáhněte šroub. 12. Opatrným zasunutím nasaďte kryt a zajistěte jej čtyřmi šrouby. POZOR! NEutahujte šrouby nadměrně. Při přetažení může dojít ke stržení závitů Připojte zpět kabely a zapněte jednotku. VÝMĚNA DISKU 19

23 14. Vraťte nahrazený disk dle pokynů v článku 8 znalostní báze Knowledge Base společnosti WD. Důležité! Nerozdělávejte součásti mechaniky disku a výsuvného držáku. Vraťte celou neporušenou mechaniku společnosti WD. 15.V příloze Příloha A Shared Storage Manager na straně 24 naleznete pokyny k nastavení nového disku(ů). Informace o obnovení zrcadleného (mirrored) pole RAID vyhledejte v článku 1496 znalostní báze Knowledge Base na support.wdc.com. VÝMĚNA DISKU 20

24 8 Odstraňování problémů Prohledávat znalostní bázi Knowledge Base technické podpory WD a shlédnout úplný seznam nejčastějších dotazů o výrobku je možné navštívením webových stránek podpory na adrese support.wdc.com. Ot.: Proč nemůže WD Anywhere Access najít My Book World Edition? Odp.: Setkáte-li se s jednou z výše uvedených obrazovek, proveďte jednu nebo více následujících operací: Zkontrolujte indikátor LED napájení přesvědčte se, že My Book World Edition je zapnut a indikátor LED napájení (vnější kruh) svítí modře a nepřerušovaně. Zkontrolujte připojení přesvědčte se, že jste připojili kabel Ethernet z portu Ethernet My Book World Edition do síťového přepínače nebo volného portu na směrovači. Zkontrolujte adresu IP a nastavení směrovače přesvědčte se, že IP adresy počítače a My Book World Edition jsou ve stejné podsíti. Ot.: Proč se zařízení nezapne? Odp.: Přesvědčete se, že napájecí kabel a zdroj napájení jsou správně a bezpečně napojeny. Po připojení napájecího kabelu trvá zařízení přibližně 30 sekund roztočit se a nastartovat. Plocha kolem tlačítka se rozsvítí modře, když je disk připraven. Používáte-li prodlužovací kabel nebo UPS (nepřerušitelný zdroj napájení), odpojte napájecí kabel My Book World Edition a připojte jej přímo do elektrické zásuvky. Ot.: Proč není zařízení rozpoznáno pod My Computer (Tento počítač) nebo na ploše počítače? Odp.: Přesvědčte se, že software WD Anywhere Access je nainstalován a běží. Ot.: Co když jsem zapomněl nebo ztratil heslo? Odp.: Pro zařízení My Book World Edition užijte tlačítko obnovení k navrácení výchozího hesla. Viz Tlačítko obnovení na straně 5. Pro software WD Anywhere Access klepněte na odkaz Forgot username and password (Zapomněl jsem uživatelské jméno a heslo) na obrazovce přihlášení (viz Přihlášení na straně 12) a řiďte se předloženými pokyny. Ot.: Proč rozhraní hlásí poruchu disku i po výměně závadného disku? Odp.: Dokud není nový disk v zařízení naformátován, systém ho rozeznává jako závadný. Pokyny naleznete v oddílu Formátování nového vnitřního disku na straně 43. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 21

25 Ot.: Směrovač, rozbočovač nebo přepínač selhal či není dostupný. Jak se dostanu ke svým datům v My Book World Edition? Odp.: Proveďte následující kroky: 1. Připojte My Book World Edition přímo k portu Ethernet počítače. 2. Chcete-li se připojit ke sdílené složce v My Book World Edition, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Místa v síti nebo Okolní počítače na ploše, poté klepněte na Připojit síťovou jednotku... Zadejte jméno sdílené složky v My Book World Edition (např. \\mybook world\public). ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 22

26 Ot.: Jak se k zařízení připojí vnější disk USB? Odp.: Proveďte následující kroky: 1. Připojte a zapněte vnější disk USB. 2. Připojte jeden konec kabelu USB ke vnějšímu disku. 3. Připojte druhý konec kabelu USB k volnému portu USB na zařízení My Book World Edition. 4. My Book automaticky rozezná vnější disk USB. Informace o disku USB jsou zobrazeny pod System Summary (Souhrn informací o systému) v Shared Storage Manager. Viz Bezpečné odstranění zařízení na straně 43 pro pokyny k bezpečnému odpojení vnějšího disku. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 23

27 9 Příloha A Shared Storage Manager POZOR! Shared Storage Manager (Správce sdíleného úložiště) je webové rozhraní pro konfiguraci zařízení My Book World Edition, doporučené pouze pokročilým uživatelům. Shared Storage Manager je aplikace dostupná pouze přes místní síť (LAN), užívaná ke konfiguraci tohoto výrobku a ke správě místních souborů a dat. Pro většinu uživatelů je doporučenou aplikací pro sdílení souborů software WD Anywhere Access. Přístup na Shared Storage Manager WD Anywhere Access nainstalován 1. Otevřte prohlížeč a zadejte Storage Device Name (Název úložného zařízení), zvolený v části 5. Klepněte na tlačítko Go (Jdi). 2. Objeví se obrazovka rozhraní Shared Storage Manager, zobrazující v pravém horním rohu název zařízení, verzi firmware, stav jednotky a uživatelské jméno. Okno System Summary (Souhrn informací o systému) na pravé straně obrazovky ukazuje informace o úložišti (vnitřních a vnější discích) a síti. PŘÍLOHA A SHARED STORAGE MANAGER 24

28 3. Klepnutím na kteroukoli kartu konfigurace vyvoláte obrazovku Enter Network Password (Zadat síťové heslo). Zadejte uživatelské jméno a heslo, vytvořené v části 5 této příručky, poté klepněte na tlačítko OK. Nastavení rozhraní Shared Storage Manager (WD Anywhere Access není instalován) 1. Otevřte prohlížeč a zadejte mybookworld v poli Address (Adresa). Klepněte na tlačítko Go (Jdi). 2. Zobrazí se Initial Setup Wizard (Průvodce úvodním nastavením). Klepněte na tlačítko Next (Další). PŘÍLOHA A SHARED STORAGE MANAGER 25

29 3. Zadejte výchozí uživatelské jméno (admin) a heslo (123456) a klepněte na tlačítko OK. 4. Zobrazí se End User License Agreement (Licenční smlouva koncového uživatele). Posuňte se na spodek stránky a klepněte na I Accept (Přijímám). 5. Objeví se obrazovka Initial User & Password Setup (Úvodní nastavení uživatele a hesla). Klepněte na pole Admin username (Uživatelské jméno správce) a Password (Heslo) a zadejte nové uživatelské jméno a heslo. Zadejte heslo znovu v poli Confirm Password (Potvrdit heslo) a poté klepněte na Next (Další). Důležité! Společnost WD doporučuje nastavení polí uživatelského jména a hesla k ochraně neoprávněného přístupu na rozhraní Shared Storage Manager. Po nastavení je zaznamenejte v Zaznamenání informací o výrobku WD na straně 3. PŘÍLOHA A SHARED STORAGE MANAGER 26

30 6. Objeví se obrazovka Initial Date & Time Setup (Úvodní nastavení data a času). Klepnutím v seznamech vedle polí New Date (Nové datum), New Time (Nový čas) a Time Zone (Časová zóna) zvolte správné datum a čas. Potvrďte správnost nastavení data/času, poté klepněte na tlačítko Next (Další). PŘÍLOHA A SHARED STORAGE MANAGER 27

31 7. Objeví se obrazovka Initial Setup Wizard Finished (Dokončení průvodce úvodním nastavením), ukazující souhrn nastavení. Klepnutím na Update Settings (Aktualizovat nastavení) začněte Shared Storage Manager používat. Obecné nastavení 1. Klepněte na kartu General Setup (Obecné nastavení). Objeví se obrazovka General Setup (Obecné nastavení), ukazující následující možnosti. PŘÍLOHA A SHARED STORAGE MANAGER 28

32 Aktualizace uživatelského jména správce a hesla 1. Klepněte na Update Admin Username and Password (Aktualizovat uživatelské jméno správce a heslo). 2. Klepněte na pole Admin username (Uživatelské jméno správce) a Pasword (Heslo) a zadejte nové uživatelské jméno a heslo. Potvrďte heslo v poli Confirm Password (Potvrdit heslo), poté klepněte na tlačítko Update (Aktualizovat). 3. Klepnutím na kartu General Setup (Obecné nastavení) se vrátíte do nabídky konfigurace. 4. Objeví se obrazovka Enter Network Password (Zadat síťové heslo). Zadejte nové uživatelské jméno a heslo, poté klepněte na tlačítko OK. PŘÍLOHA A SHARED STORAGE MANAGER 29

33 Změna aktuálního data a času 1. Klepněte na Change Current Date and Time (Změna aktuálního data a času). 2. Klepnutím v seznamech vedle polí New Date (Nové datum), New Time (Nový čas) a Time Zone (Časová zóna) zvolte správné datum a čas. Potvrďte správnost nastavení data/času, poté klepněte na tlačítko Update (Aktualizovat). Aktualizace jmen zařízení/pracovní skupiny POZOR! Pole Device Name (Název zařízení) a Workgroup Name (Název pracovní skupiny) určují identifikaci zařízení My Book World Edition v síti. Měnit tato nastavení se doporučuje jen pokročilým uživatelům, vyžadujícím vlastní konfiguraci sítě. 1. Klepněte na Update Device/Workgroup Names (Aktualizovat názvy zařízení/ pracovní skupiny). 2. Klepnutím v polích Device Name (Název zařízení) a Workgroup Name (Název pracovní skupiny) zadejte nová jména. Po dokončení klepněte na tlačítko Update (Aktualizovat). PŘÍLOHA A SHARED STORAGE MANAGER 30

34 Konfigurace nastavení sítě Tato část je určena pouze pokročilým uživatelům, vyžadujícím specifická nastavení My Book. Nejste-li obeznámeni s tímto polem nebo nejste-li si jisti, zda ho chcete změnit, ukončete činnost průvodce. Získání síťové adresy automaticky 1. Klepněte na Configure the Network Settings (Konfigurovat nastavení sítě). 2. Klepněte na Begin Wizard (Spustit průvodce). 3. Klepněte na Automatic (Automaticky) v seznamu Obtain Network Address (Získání síťové adresy), poté klepněte na tlačítko Next (Další). 4. Klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). 5. Přestartováním počítače se aktualizují nastavení sítě. PŘÍLOHA A SHARED STORAGE MANAGER 31

35 Ruční konfigurace síťové adresy My Book provádí automatické přiřazení adres TCP/IP klientem Dynamic host configuration protocol (DHCP). Tato přiřazení je možné ručně změnit pomocí průvodce Obtain Network Address (Získání síťové adresy). 1. Klepněte na Configure the Network Settings (Konfigurace nastavení sítě). 2. Víte-li, jak ručně konfigurovat síť, klepněte na Begin Wizard (Spustit průvodce). 3. Step 1 - Network Address Wizard (Krok 1 Průvodce síťovou adresou). Informace o adrese TCP/IP změníte klepnutím na Manual (Ručně) v seznamu Obtain Network Address (Získání síťové adresy), poté klepněte na tlačítko Next (Další). POZOR! Průvodce Obtain Network Address (Získání síťové adresy) umožňuje změnit nastavení sítě My Book World Edition na specifickou konfiguraci. Nejste-li si jisti, že chcete síť konfigurovat ručně, zrušte činnost tohoto průvodce. 4. Step 2 - Network Address and Subnet Settings (Krok 2 Síťová adresa a nastavení podsítě). Nastavte statickou adresu IP (jinou než adresy přiřazené počítačům na síťovém přepínači nebo rozbočovači) na této obrazovce provedením změn nastavení v polích Network Address (Síťová adresa) a Subnet (Podsíť). Klepněte na Proceed to Gateway Page (Přejděte na stránku Brána). PŘÍLOHA A SHARED STORAGE MANAGER 32

36 5. Step 3 - Gateway (Krok 3 Brána). Adresa brány je umístění směrovače. Změňte tuto hodnotu pouze tehdy, není-li adresou směrovače. Klepněte na tlačítko Next (Další). 6. Klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). 7. Přestartováním počítače se aktualizují nastavení sítě. PŘÍLOHA A SHARED STORAGE MANAGER 33

37 Aktualizace systémového firmwaru 1. Klepněte na Upgrade the System Firmware (Aktualizovat systémový firmware). 2. Je-li nový firmware dostupný, klepněte na Click to download and install (Klepněte pro stažení a instalaci). POZOR! Aktualizace firmwaru trvá přibližně 30 minut a nesmí být žádným způsobem přerušena. Během této doby NEpoužívejte prohlížeč a NEvypněte zařízení. Přerušením procesu aktualizace firmwaru dojde k úplné a nenávratné ztrátě dat a poškození zařízení My Book World Edition. 3. Přibližně po 30 minutách se zařízení automaticky odhlásí a přestartuje. Po rozsvícení všech indikátorů LED na zařízení vypněte otevřený prohlížeč. Aktualizovaný My Book World Edition je nyní připraven k používání. Nastavení softwaru WD Anywhere Access 1. Klepněte na WD Anywhere Access settings (Nastavení WD Anywhere Access). 2. Klepněte na Start, Stop (Ukončit) nebo Reset (Obnovit). Stav MioNet se zobrazí po každém výběru. PŘÍLOHA A SHARED STORAGE MANAGER 34