VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21"

Transkript

1 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k perspektivním odvětvím zpracovatelského průmyslu ČR s dobrou environmentální výkonností. Výroba je založena na obnovitelných surovinách (dřevní hmota) a druhotných surovinách (sběrový papír), převážně tuzemského původu. Odvětví řadu let realizuje strategii trvale udržitelného rozvoje. Jeho výrobky nacházejí uplatnění ve všech ostatních odvětvích zpracovatelského průmyslu, především však v polygrafickém průmyslu. Výroba vlákniny a papíru probíhá v uzavřeném cyklu, je investičně značně náročná, a to i s využitím investičních pobídek. Vysoká spotřeba energie je z velké části kryta z obnovitelných zdrojů. Podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), která odpovídá mezinárodní klasifikaci NACE Rev. 1.1, se odvětví člení na dva obory: Výroba vlákniny, papíru a lepenky Výroba výrobků z papíru a lepenky. Podíly oborů OKEČ 21 na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb (VVaS) v běžných cenách v roce 2005 jsou zřejmé z grafu Výroba zboží z papíru a lepenky Výroba vlákniny, papíru a lepenky 47 Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 6.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2005 V roce 2005 se zastoupení oboru 21.2 Výroba zboží z papíru a lepenky na tržbách za prodej VVaS zvýšilo oproti roku 2004 o 1 a dosáhlo 53. Z dlouhodobého pohledu se podíly oborů v odvětví mění minimálně. 119

2 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 6.2. Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu V roce 2005 se odvětví OKEČ 21 podílelo na tržbách za prodej VVaS zpracovatelského průmyslu 2 obdobně jako v roce Podíl vytvořené přidané hodnoty v roce 2005 představoval 2,1 a z hlediska zaměstnanosti zastoupení odvětví na zpracovatelském průmyslu činilo 1,5. Je nutné konstatovat, že oproti roku 2004 se postavení odvětví ve zpracovatelském průmyslu neměnilo Struktura odvětví podle počtu zaměstnanců v organizacích Strukturu odvětví v roce 2004 podle velikostních skupin dokladuje tabulka 6.1 a graf 6.2. Tabulka 6.1 Produkční charakteristiky v roce 2004 podle velikostních skupin - OKEČ 21 (mil. Kč, osob) Více než 0 Tržby za prodej V a S v b.c. 776, , , ,9 0,0 Účetní přidaná hodnota v b.c. 213, , , ,2 0,0 Počet zaměstnaných osob více než 0 Tržby za prodej VV a S Účetní přidaná hodnota Počet zaměstnaných osob Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 6.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce 2004 V odvětví celulózopapírenského průmyslu, vzhledem k charakteru výroby, hrály v roce 2004 rozhodující úlohu velké společnosti ( zaměstnanců) s podílem 60 na tržbách za prodej VVaS a 50 podílem na počtu zaměstnanců v odvětví. V organizacích zařazených do střední velikostní skupiny ( zaměstnanců) bylo v tomtéž roce vytvořeno 31,5 tržeb za prodej VVaS z odvětví při podílu 31,4 na počtu zaměstnanců. Z celkového počtu 147 společností s 20 a více zaměstnanci je 35 subjektů pod zahraniční kontrolou (28,3 ). Nejvyšší podíl mají subjekty pod zahraniční kontrolou ve velkých společnostech, kde 11 společností představuje 52,4 organizací velikostní kategorie nad 250 zaměstnanců v odvětví.

3 6.4. Regionální struktura odvětví Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Regionální strukturu odvětví celulózopapírenského průmyslu v roce 2004, podle členění na 14 územně správních celků, naznačuje graf 6.3. Rozhodující společnosti v odvětví celulózopapírenského průmyslu jsou soustředěny v regionech s dlouholetou výrobní tradicí. Dominantní postavení má odvětví v Ústeckém kraji, kde bylo v roce 2004 z celkových hodnot v odvětví u dosažených tržeb za prodej VVaS realizováno 24,8 tržeb a 23,8 účetní přidané hodnoty. Podíl zaměstnanců v kraji činil 13,7 z celkové zaměstnanosti v odvětví. Následují kraje Jihočeský, Olomoucký a Moravskoslezský. Nejnižší zastoupení mají společnosti odvětví v kraji Karlovarském, Zlínském a v Hlavním městě Praha. Největší podíly odvětví na celkové zaměstnanosti v kraji byly v roce 2005 v krajích Olomouckém (1,6 ), Ústeckém (1,5 ) a Jihočeském (1,3 ). Tržby za VV a S Účetní přidaná hodnota Zaměstnanci Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Středočeský kraj Hlavní město Praha Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 6.3 Podíly krajů na produkčních charakteristikách v roce Hlavní ekonomické ukazatele Cenový vývoj Vývoj cenových indexů výrobků SKP 21 v letech uvádí tabulka 6.2. Tabulka 6.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech meziroční index () 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 SKP ,9 91,5 97,8 98,7 94,3 SKP 21.2,2 99,4 99,4 98,9 98,6 SKP 21 95,3 96,2 98,8 98,7 97,0 121

4 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU V období let docházelo k mírnému meziročnímu poklesu cen. Meziroční cenový index u výrobků SKP 21.1 Vláknina papír a lepenka klesl v roce 2005 o 5,7 procentního bodu. Český celulózopapírenský průmysl je plně integrován do globálních uskupení a obchoduje za světové ceny Základní produkční charakteristiky Vývoj základních produkčních charakteristik v odvětví celulózopapírenského průmyslu za období ilustrují tabulky 6.3, 6.4, 6.5 a graf 6.4. Tabulka 6.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. a ve s.c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , , ,5 OKEČ , , , , , ,4 OKEČ , ,0 46, , , ,9 meziroční index (b.c.) x 102,9 96,4 101,8 109,6 101,7 kumulovaný index (b.c.),0 102,9 99,1 101,0 110,6 112,5 (mil. Kč) s. c * OKEČ , , , , , ,9 OKEČ , , , , , ,9 OKEČ , , , , , ,8 meziroční index (s.c.) x 106,2 103,8 102,0 111,1 105,6 kumulovaný index (s.c.),0 106,2 110,2 112,4 124,8 131,8 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Tabulka 6.4 Účetní přidaná hodnota v b.c. a ve s.c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , , ,7 OKEČ , , , , , ,8 OKEČ , , , , , ,5 meziroční index (b.c.) x 102,1 86,4 105,7 113,9 103,3 kumulovaný index (b.c.),0 102,1 88,3 93,3 106,3 109,8 (mil. Kč) s. c * OKEČ , , , , , ,8 OKEČ , , , , , ,9 OKEČ , , , , , ,7 meziroční index (s.c.) x 112,4 97,3 103,5 118,6 113,4 kumulovaný index (s.c.),0 112,4 109,4 113,1 134,2 152,1 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Tabulka 6.5 Počet pracovníků v letech (osoby) * OKEČ OKEČ OKEČ meziroční index x 104,5,8 97,3 101,0 101,2 kumulovaný index,0 104,5 105,3 102,4 103,4 104,7 * předběžná hodnota

5 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Detailní rozbor základních produkčních charakteristik vývoje celulózopapírenského průmyslu naznačuje tyto hlavní tendence: tržby za prodej VVaS (ve s.c.) v odvětví OKEČ 21 se v roce 2005 oproti roku 2004 zvýšily o 5,6 na 52,4 mil. Kč a ve sledovaném období vykazují trvalý růst. Vyšší dynamiku růstu vykazuje obor 21.2; také ukazatel účetní přidaná hodnota (v b.c.) má s výjimkou roku 2002 vzestupný trend (meziroční index 2005/2004 cca 113,4 ); počet zaměstnaných osob se v roce 2005 zvýšil proti předchozímu roku o 234, což představuje meziroční nárůst o 1,2 ; zatímco zaměstnanost vzrostla v oboru výroby výrobků z papíru a lepenky o 4,6, v oboru výroby vlákniny a papíru poklesl o 5, * * Počet zaměstnaných osob OKEČ 21 Tržby za VV a S OKEČ 21 Počet zaměstnaných osob ZP Tržby za VV a S ZP * Účetní přidaná hodnota OKEČ 21 Účetní přidaná hodnota ZP * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Graf 6.4 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech Vývoj produkčních ukazatelů (náklady celkem a osobní náklady v b.c.) je zřejmý z tabulek 6.6 a 6.7. Tabulka 6.6 Náklady celkem v b.c. v letech (mil. Kč) b. c * 2005 OKEČ , , , , , ,8 OKEČ , , , , , ,6 OKEČ , , , , ,5 60,4 meziroční index (b.c.) x 99,0 99,2 96,3 115,6 104,0 kumulovaný index (b.c.),0 99,0 98,2 94,6 109,4 113,7 * předběžná hodnota 123

6 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Celkové náklady v běžných cenách v roce 2005 vzrostly proti roku 2004 o 4, přičemž se na tomto výsledku větší měrou podílel obor 21.2 (5,9 ). Tato skutečnost byla způsobena více faktory, především růstem cen energií, vstupních surovin a částečně i růstem osobních nákladů. Osobní náklady v odvětví OKEČ 21 se meziročně zvýšily o 1,6, a to výhradně zásluhou oboru 21.2 (3,7 ). V oboru 21.1 zaznamenal tento ukazatel naopak pokles o 2,2. Tabulka 6.7 Osobní náklady v b.c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , , ,4 OKEČ , , , , , ,6 OKEČ , , , , , ,0 meziroční index (b.c.) x 1 10,5 107,4 101,7 108,1 101,6 kumulovaný index (b.c.),0 110,5 118,7,8 130,6 132,6 * předběžná hodnota Produktivita práce a osobní náklady Vývoj podílových ukazatelů ve sledovaném období je zřejmý z tabulek 6.8, 6.9 a grafu 6.5. Produktivita práce z účetní přidané hodnoty (ve s.c.) roste s výkyvem v roce 2002, kdy vlivem živelné povodňové situace došlo k poklesu výroby. V roce 2005 vzrostla produktivita oproti roku 2004 o 12,1, přitom nadprůměrný růst byl zaznamenán v oboru 21.2 (o 22,2 ). Pro další růst tohoto ukazatele je důležitá špičková kvalita výrobků. Při zadávání zakázek proto dostávají přednost společnosti, které jsou držiteli ISO norem řízení a kvality. Příznivým jevem je pokles podílu osobních nákladů na přidané hodnotě od roku 2002 jako důsledek zavádění progresivních výrobních technologií a automatizace výrobních postupů. Tabulka 6.8 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b.c. a ve s.c. v letech (tis. Kč/zam.) b. c * OKEČ ,8 894,1 715,5 823,3 977,2 850,9 OKEČ ,9 495,7 483,8 505,0 551,0 643,8 OKEČ ,5 660,4 566,4 615,5 694,2 708,8 meziroční index (b.c.) x 97,8 85,8 108,7 112,8 102,1 kumulovaný index (b.c.),0 97,8 83,9 91,1 102,8 104,9 (tis. Kč/zam.) s. c * OKEČ , , , , , ,0 OKEČ ,9 513,3 500,1 505,9 572,1 699,2 OKEČ ,5 727,1 701,7 746,3 876,1 981,9 meziroční index (s.c.) x 107,6 96,5 106,4 117,4 112,1 kumulovaný index (s.c.),0 107,6 103,9 110,5 129,7 145,4 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Tabulka 6.9 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b.c. v letech ( ) * OKEČ ,223 0,289 0,392 0,352 0,319 0,379 OKEČ ,569 0,459 0,501 0,507 0,497 0,422 OKEČ 21 0,336 0,364 0,452 0,435 0,413 0,406 * předběžná hodnota 124

7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru * * Produktivita práce z účetní PH OKEČ 21 Produktivita práce z účetní PH ZP Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 21 Podíl osobních nákladů na účetní PH ZP Pozn.: produktivita práce z účetní PH ve s.c. roku 2000, podíl osobních nákladů na účetní PH v b.c. * předběžná hodnota Graf 6.5 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech V odvětví OKEČ 21 bylo v letech prohlášeno 20 konkursů a provedeno 24 likvidací společností se ztrátou pracovních míst. Podíl konkursů a likvidací v odvětví na zpracovatelském průmyslu je velmi nízký a představuje necelé 0,2. Příznivý stav je ovlivněn velikostní skladbou struktury společností Zahraniční obchod Vývoj zahraničního obchodu Vývoj zahraničního obchodu s výrobky SKP 21 (v b.c.) v letech dokumentuje tabulka Tabulka 6.10 Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b.c. v letech Vývoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , ,3 SKP , , , , , ,0 SKP , , , , , ,3 meziroční index x 102,4 98,5 105,4 108,5 109,4 Dovoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , ,3 SKP , , , , , ,3 SKP , , , , , ,6 meziroční index x 105,4 98,7 106,0 110,5 101,8 Saldo (mil. Kč) SKP SKP , , , , , ,0 SKP , ,3-609,2-333,8 128, ,7 SKP , , , , , ,3 Údaje k Pramen: ČSÚ 125

8 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Největší zastoupení na celkovém vývozu výrobků SKP 21 v roce 2005 měla skupina výrobků SKP Papír, karton a lepenka s 38,6, následovaná SKP Domácí potřeby, hygienické a toaletní potřeby z papíru s 19,9, u které byl zaznamenán i nejvyšší nárůst vývozu oproti roku 2004 (o 17,2 ). V zahraničním obchodě s výrobky SKP 21 převyšuje dovoz nad vývozem, zejména vlivem vysokého objemu dovozu speciálních druhů papírenských výrobků. Výrobky SKP se v roce 2005 podílely na celkovém dovozu výrobků SKP 21 cca 56,7. Oproti roku 2004 se dovoz v roce 2005 zvýšil o 1,8. Na snížení záporného salda zahraničního obchodu s vlákninou a papírenskými výrobky o téměř 2,2 mld. Kč se příznivě projevil předstih růstu vývozu nad dovozem Teritoriální struktura zahraničního obchodu Teritoriální strukturu zahraničního obchodu s výrobky celulózopapírenského průmyslu ukazuje graf 6.6. Vývozní teritoria v roce 2005 Polsko 12 Rakousko Itálie 5 8 Rusko 4 Francie 3 Maďarsko 3 Slovensko 13 Ostatní 29 Německo 22 Dovozní teritoria v roce 2005 Slovensko 8 Rakousko 9 Švédsko Polsko 5 8 Itálie 4 Finsko 4 Nizozemsko 4 Ostatní 24 Německo Graf 6.6 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu 2005 SKP 21 Teritoriální rozdělení obchodní výměny v odvětví je již řadu let téměř neměnné a v porovnání s předchozím rokem zaznamenalo minimální změny. Tato skutečnost potvrzuje dlouholeté obchodní vztahy partnerů. Rozhodujícím obchodním partnerem ČR ve vývozu je SRN s 22, jehož podíl v porovnání s předchozím rokem vzrostl o 1. Dalšími významnými partnery jsou Slovensko s 13 (- 2 ), Polsko s 12 (+ 2 ) a Itálie s 8. Také v dovozu zůstává SRN tradičně naším největším obchodním partnerem s 34 i přes pokles podílu v porovnání s předchozím rokem o 2. Následují Rakousko s 9 (+ 1 ), Slovensko s 8 (+ 1 ) a Polsko s 8 (+ 1 ). Z uvedeného grafu a výčtu je zřejmé, že pro naši obchodní výměnu jsou rozhodující vazby na státy Evropské unie. V roce 2005 připadalo téměř 80 z celkového vývozu na obchod se zeměmi EU a 90 v dovozu.

9 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Tuzemská spotřeba Tuzemská spotřeba výrobků Tuzemská spotřeba výrobků odvětví celulózopapírenského průmyslu v b.c. ve sledovaném období od roku 2000 do roku 2004 trvale rostla. V roce 2005 ve srovnání s předchozím rokem poklesla tuzemská spotřeba o 2 na hodnotu 61,3 mld. Kč. Tabulka 6.11 Tuzemská spotřeba v b.c. v letech (mil. Kč) b. c * SKP , , , , , ,0 SKP , , , , , ,1 SKP , , , , , ,1 meziroční index (b.c.) x 107,0 103,8 102,8 110,7 98,0 kumulovaný index (b.c.),0 107,0 111,0 114,2 126,3 123,8, pozn.: změna metodiky výpočtu 6.7. Investice Žádost o přiznání investiční pobídky předložily v roce 2005 dvě společnosti Přímé zahraniční investice Stav přímých zahraničních investic do odvětví celulózopapírenského průmyslu uvádí tabulka 6.12 a graf 6.7. Objem přímých zahraničních investic v odvětví celulózopapírenského průmyslu dosáhl v roce 2004 výše 22,5 mld. Kč, což je nárůst proti předchozímu roku o 10,7. Tabulka 6.12 Přímé zahraniční investice OKEČ 21 (v mil. CZK) k k k k k Zahr. investice v ČR , , , , ,6 Tuzem. investice v zahraničí 344,1 278,6 315,6 320,2 543,4 Pramen: ČNB Přímé zahraniční investice OKEČ 21 Tuzemské investice v zahraničí OKEČ 21 Přímé zahraniční investice ZP Tuzemské investice v zahraničí ZP Pramen: ČNB Graf 6.7 Tuzemské a zahraniční investice 127

10 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tuzemské investice v odvětví OKEČ 21 v zahraničí ve stejném roce dosáhly pouze 543,4 mil. Kč Mezinárodní srovnání a konkurenceschopnost Český papírenský průmysl se stal po vstupu ČR do EU nedílnou součástí celoevropského papírenského průmyslu. Došlo k tomu po dvanácti letech od jeho vyčlenění ze společného působení se Slovenskem v Československé republice. Tato skutečnost je poměrně důležitá, protože významně ovlivňuje současné výrobní možnosti (výstavba papírenských výrobních kapacit byla v minulosti koncipována pro celé Československo) a především krytí reálných potřeb z tuzemských zdrojů. Z těchto důvodů musí být větší část spotřeby papírů a lepenek uspokojována z dovozních zdrojů. Růst výroby papírů a lepenek v ČR pokračoval i v roce 2005, kdy bylo dosaženo úrovně 966 tis. tun. Oproti roku 2004 zaznamenala hmotná výroba nárůst téměř o 3. Okolo 65 produkce bylo určeno na vývoz. Úhrnná spotřeba papíru a lepenek v tuzemsku dosáhla v roce 2005 cca 1,3 mil. tun, z toho cca 1,0 mil. tun bylo zajištěno z dovozu. Tento stav je pro Evropu netypický. Devatenáct členských zemí CEPI vyvezlo mimo EU (zbytek Evropy, Amerika, Asie a ostatní) celkem 14,8 mil. tun papíru a lepenek a dovezlo z těchto regionů pouze 4,3 mil. tun. Český papírenský průmysl se vyznačuje nerovnoměrností ve vyráběném sortimentu a specializací výroby na balicí a obalové druhy papíru, které však představují nižší přidanou hodnotu a jsou převážně vyváženy. V zemích CEPI bylo z 99,3 mil tun vyrobených papírů a lepenek 50 grafických papírů a pouze 40 balících a obalových, v ČR pak z 990 tis. tun bylo jen 30 grafických a naopak 60 balících a obalových papírů a lepenek. Ještě více je rozdíl patrný při porovnání s Rakouskem, kde grafické papíry tvoří 60 a balící papíry 36 z celkové výroby. Statistiky Svazu průmyslu papíru a celulózy potvrzují celkově velmi progresivní rozvoj odvětví, což hlavně dokazuje údaj o tuzemské spotřebě papíru na jednoho obyvatele. Ta se v roce 2005 opět zvýšila oproti předcházejícímu roku o 3 (ze 129,7 kg na 133,3 kg), Jako klad je třeba ocenit rostoucí spotřebu sběrového papíru v zanášce papírenských vláknin z 448 tis. tun na 480 tis. tun. Při výrobě nových papírů a lepenek tak bylo dosaženo 48,5 podílu recyklovaných vláken v zanášce. Vývoj exportu výrobků SKP 21 ze zemí CEFTA do EU dokumentuje tabulka Tabulka 6.13 Vývoj exportu výrobků SKP 21 do zemí EU od roku 2000 před vstupem do EU (tis. EUR, EUR, ) k z CEFTA meziroční index x 129,1 106,8 104,5 98,8 z toho z ČR meziroční index x 112,5 109,1 107,8 103,1 Pramen: EUROSTAT Tabulka 6.14 Vývoj exportu výrobků SKP 21 na vnitřní trh EU z vybraných uskupení po vstupu do EU (tis. EUR) z ČR z nově přistoupivších zemí z vyspělých zemí EU (15) ze zemí OECD (mimo členy EU) Pramen: EUROSTAT Pozice ČR v rámci zemí CEFTA při vývozu výrobků SKP 21 do EU od roku 2001 roste. V roce 2004 před vstupem ČR do EU činil podíl českého vývozu této zbožové komodity na vývozu ze zemí CEFTA 23,1. Po vstupu ČR do EU podíl českého zboží pod SKP 21 představoval na dodávkách do EU (25) cca 1,4 a dodávkách do nově přistoupivších zemí 26,8. 128

11 6.9. Shrnutí a perspektivy odvětví Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru V příštích letech bude nezbytné zajistit důslednou nediskriminaci všech energetických zdrojů a vyvážený návrh systémových změn, aby se předešlo neefektivnímu zvyšování výrobních nákladů podniků, odrazování zahraničních investorů od podnikatelských aktivit v ČR. Jedná se zejména o ohrožení dostupnosti základní suroviny - dřevní hmoty pro papírenský průmysl, způsobené jejím možným odlivem do výroby energie z obnovitelných zdrojů oproti možnému efektivnějšímu zpracování do průmyslových výrobků. Zároveň je nutno zabránit snižování konkurenceschopnosti českých podniků na evropském trhu vytvářením nerovných podmínek zbytečným zvyšováním limitů EU, bez odpovídajícího prospěchu na straně životního prostředí. Environmentální cíle v papírenském průmyslu je třeba hodnotit s ohledem na jejich ekonomické a sociální dopady. Přitom musí být nalezena optimální opatření jak v ekonomice a zaměstnanosti, tak v oblasti životního prostředí. Tento přístup zohledňuje princip trvale udržitelného rozvoje, založeného na dynamické vyváženosti tří pilířů - ekonomického, sociálního a ekologického. Jakékoliv vychýlení jednoho z pilířů vnáší do systému rizika. Uvedený přístup hájí český papírenský průmysl společně se všemi 18 členskými zeměmi Konfederace evropských papírenských průmyslů (CEPI). Papírenský průmysl soustavně pečuje o snižování negativních vlivů své činnosti na životní prostředí. Všichni rozhodující výrobci uplatňují environmentální systémy řízení. Od roku 1992 tak došlo k výraznému poklesu všech druhů znečištění až o 90 (specifické emise na tunu výrobku klesly u SO 2 o86, NO x o 50 ). Podstatně se snížily specifické spotřeby energií na výrobu 1 tuny papíru (voda o 42, elektřina o 44 ) a vlastní výroba elektřiny z biomasy stoupla z 37 na 60 celkové spotřeby elektrické energie v papírenském průmyslu. Od roku 1992 se ztrojnásobila spotřeba sběrového papíru na výrobu nových papírů a v roce 2005 dosáhla téměř 480 tis. tun. Členské podniky SPPaC přijaly počátkem roku 2006 Pravidla k zabránění nelegální těžby dřeva a mají zájem tato pravidla rozšířit do celého dřevozpracujícího sektoru českého průmyslu. Přes dynamický růst spotřeby papírů a lepenek stále ještě ČR nedosahuje úrovně vyspělých zemí EU, dá se však předpokládat další vzestup tohoto ukazatele, až do výše spotřeby kolem 200 kg na obyvatele. To by odpovídalo celkové spotřebě v objemu zhruba 2 mil. tun za rok. Dosažení této hranice pouze absolutním nárůstem dovozu by bylo ekonomicky neefektivní a bude tedy nutné ji řešit investicemi většího rozsahu. Optimistické výhledy papírenského odvětví podtrhuje také skutečnost, že se jedná o odvětví surovinově založené na trvale obnovitelných zdrojích, využívajících možností snadné recyklace své produkce a obecně vnímaném jako environmentálně příznivé. Bohužel však nebylo dosaženo koncensu mezi požadavky ekologických hnutí a ekonomickým zájmem České republiky v oblasti využívání obnovitelné suroviny dřeva. Náměty na zlepšení pozice odvětví lze ve shodě s odvětvovým svazem shrnout do těchto bodů: posilování silných stránek, zbavování se slabin, omezování vlivu hrozeb a využívání příležitostí, pozitivní motivace podnikatelů i zaměstnanců a kultivace lidského faktoru ve smyslu jasného cíle, prosazování racionálních výsledků vědy, zejména aplikovaného výzkumu, účinná spolupráce a vytváření vzájemně prospěšných partnerství uvnitř země i v rámci EU, hledání nových projektů, představujících konkurenční výhodu při uplatnění převahy domácích zdrojů lidských, surovinových i energetických, přesvědčování partnerů o výhodnosti investic v ČR, zejména v případě mechanických vláknin, dřevitých i bezdřevých grafických papírů, rozšíření výroby materiálů na vlnité lepenky a výroby skládačkových lepenek. 129

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský

Více

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Z pozice světové, evropské i české výroby je toto průmyslové odvětví perspektivní. Obor zahrnuje

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Odvětví zahrnuje široký

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 16.1. Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristická velká diverzifikace a široká sortimentní nabídka výrobků, určených

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 Výroba elektrických strojů a zařízení 16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 16.1. Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristická velká diverzifikace a široká sortimentní nabídka

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Charakteristickým

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl, který zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve formě

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 16. - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH 16.1 Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba strojů a zařízení.

Více

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5. - RACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5.1 Charakteristika odvětví Výroba dřevěných a korkových výrobků, proutěného zboží a slaměných výrobků, kromě

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 10.1. Charakteristika odvětví Rozvoj globální ekonomiky je úzce spojen

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ - DL. 15. Výroba kancelářských strojů a počítačů - OKEČ 30

VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ - DL. 15. Výroba kancelářských strojů a počítačů - OKEČ 30 Výroba kancelářských strojů a počítačů VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ - DL 15. Výroba kancelářských strojů a počítačů - OKEČ 30 Transformace zpracovatelského průmyslu v České republice

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK Výroba a opravy strojů a zařízení 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin je odvětvím náročným na potřebu pracovních sil

Více

20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení - OKEČ 35

20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení - OKEČ 35 20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení - OKEČ 35 20.1. Charakteristika odvětví Odvětví ostatní dopravní prostředky a zařízení je charakteristické širokou nabídkou dopravních prostředků.

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů - OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů - OKEČ 15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů - OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2017

Více

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce Zahraniční obchod České republiky s vínem (XIV. listopad 29) V listopadu 29 bylo dovezeno do ČR 148 tis. hl vína (o 3 tisíc hl více než v říjnu) za 356 mil. Kč (o 97 mil. Kč více), z toho 71 tis. hl lahvového

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36

21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL DN Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36 21.1. Charakteristika odvětví V souladu s odvětvovou

Více

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Ostatní zpracovatelský průmysl 20.1 Charakteristika odvětví Obory odvětví CZ-NACE 32 jsou charakteristické vysokou materiálovou náročností, která představuje

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ

2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ 2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ Výroba textilií 2.1 Charakteristika odvětví Výroba textilií, včetně textilních výrobků se podle použité technologie a druhu zpracovávané suroviny dělí na výrobu bavlnářskou,

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13.1. Charakteristika odvětví Produkce odvětví kovových konstrukcí a kovodělných výrobků navazuje na tradiční sortiment, využívající tuzemské

Více

10. CZ-NACE 22 - VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

10. CZ-NACE 22 - VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 10. CZ-NACE 22 - VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ Výroba pryžových a plastových výrobků 10.1 Charakteristika odvětví Výroba pryžových a plastových výrobků CZ-NACE 22 patřila po řadu let k hlavním

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 únor 2011 Úvod Informace

Více

3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ

3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ 3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ Výroba oděvů 3.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů je vzhledem k vysokému podílu ruční práce na výrobku náročné na pracovní sílu. K základním požadavkům kladeným

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13.1. Charakteristika odvětví Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů

Více

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ 25

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ 25 10.1. Charakteristika odvětví Gumárenský a plastikářský průmysl v ČR dosáhl

Více

14.Výroba a opravy strojů a zařízení OKEČ 29

14.Výroba a opravy strojů a zařízení OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14.Výroba a opravy strojů a zařízení OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2005 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2005 vypracoval pod gescí odboru potravinářské výroby a legislativy MZe Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha Ministerstvo

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů OKEČ 34 Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2014 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21. - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21.1 Charakteristika odvětví Sdělením ve Sbírce zákonů byla k 1. lednu 2009 zavedena Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE). Odvětví s kódem vzniklo převážně

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2016 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2015 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI 2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI Ve výzkumu a vývoji (dále jen VaV) bylo v eské republice k 31. 12. 213 zaměstnáno celkem 92 714 fyzických osob (HC Head Count). Šlo o 5,9% nárůst oproti předchozímu roku.

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin je, vzhledem k vysokému podílu ruční práce na výrobku, odvětví náročné na

Více

Jihomoravský kraj v roce 2013 z pohledu regionálních účtů

Jihomoravský kraj v roce 2013 z pohledu regionálních účtů kraj v roce 213 z pohledu regionálních účtů Úvod V návaznosti na mimořádnou revizi národních účtů publikovanou v říjnu 214 a na předběžnou sestavu ročních národních účtů za rok 213 publikoval ČSÚ k 15.

Více

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů kraj z pohledu regionálních účtů Úvod V návaznosti na předběžnou sestavu ročních národních účtů zveřejněnou 3. června 216 publikoval ČSÚ k 15. prosinci 216 také předběžné údaje regionálních účtů za rok

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

14. CZ-NACE 26 - VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

14. CZ-NACE 26 - VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 14. CZ-NACE 26 - VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ 14.1 Charakteristika odvětví Elektrotechnický průmysl

Více

2.Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17

2.Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2.Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl je odvětvím s proexportním

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 leden 2011 Úvod Informace je

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. ANALYTICKÁ ČÁST Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle použité technologie

Více

Vývoz zboží Jihomoravského kraje v letech 2003 až 2007

Vývoz zboží Jihomoravského kraje v letech 2003 až 2007 Vývoz zboží Jihomoravského kraje v letech 2003 až 2007 Český statistický úřad v návaznosti na mezinárodní praxi některých států Evropské unie začal v roce 2003 sledovat zahraniční obchod zbožím podle jednotlivých

Více

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD 5. Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK)

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) 4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) V období 1995 2007 dosáhla v České republice tvorba hrubého fixního kapitálu objemu 7 963,4 mld. Kč. Na tomto objemu se hlavní měrou podílelo

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více