Systém školství, periodizace vzdělání, typy škol, nejvýznamnější univerzity, studentské reálie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém školství, periodizace vzdělání, typy škol, nejvýznamnější univerzity, studentské reálie"

Transkript

1 Systém školství, periodizace vzdělání, typy škol, nejvýznamnější univerzity, studentské reálie

2 Podle úrovně vzdělanosti svého obyvatelstva Ukrajina nijak nevybočuje z evropského průměru Negramotnost zde byla prakticky zlikvidována ve 20. a 30. letech 20. století. Dnes má velká část Ukrajinců přístup k vysokoškolskému vzdělání.

3 Systém vzdělávání se však na Ukrajině značně liší od systému v České republice Základní principy vzdělávacího systému přejala Ukrajina od bývalého SSSR, proto je tento systém podobný jako v jiných státech SNS (zejména v Rusku)

4 Na Ukrajině nejsou (jako u nás) školy tak striktně rozlišeny na základní a střední. Nejčastějším typem je škola, ve které lze získat základní i střední vzdělání, tzv. všeobecně vzdělávací škola (загальноосвітній навчальний заклад) Druhým stupněm je pak vysoká škola (вищий навчальний заклад, ВНЗ)

5 Všeobecně vzdělávací školy mají poskytnout žákům všeobecné střední vzdělání. Nejčastějším typem těchto škol je tzv. střední všeobecně vzdělávací škola (середня загальноосвітня школа)

6 Podle zákona o středních školách (z roku 1999) je střední všeobecné vzdělání rozděleno do 3. stupňů: I. stupeň elementární (початкова школа) 4 roky II. stupeň základní (основна школа) 5 let III. stupeň vyšší, tzv. starší (старша школа) 3 roky obvykle již s nějakou profilací

7 Nejčastějším typem je tzv. všeobecně vzdělávací střední škola (Загальноосвітня середня школа) obsahující I., II. a III. stupeň Спеціалізована школа (школа-інтернат) škola s I., II. a III. stupněm, s rozšířenou výukou určitých předmětů (matematika, jazyky) Гімназій - škola s II. a III. stupněm s rozšířenou výukou určitých předmětů Ліцей - škola se III. stupněm s rozšířenou výukou úzce specializovaných předmětů

8 Kromě již zmiňovaných existuje celá řada jiných typů všeobecně vzdělávacích škol, např.: колегіум (III. stupeň se zaměřením na filozofii, jazyky a kulturu) професійно-технічний навчальний заклад (училище) střední technické školy (patří zde jak obory s maturitou, tak i úzce profilované učební obory)

9 Absolventi všech 3 stupňů všeobecně vzdělávacích středních škol musí složit maturitní zkoušku a obdrží obdobu našeho maturitního vysvědčení tzv. атестат зрілості Středních škol s neúplným nebo úzce profilovaným středním vzděláním je na Ukrajině mnoho druhů. Absolventi získávají různá osvědčení.

10 Ukrajina je zemí s poměrně rozvinutým systémem vysokoškolského vzdělávání, v každém větším městě najdeme vysokou školu nebo univerzitu.

11 Vysoké školy (ВНЗ) se na Ukrajině dělí podle stupně udělené akreditace (рівень акредитації) na: ВНЗ І.рів. акредитації - obdoba našich vyšších odborných škol, studenti získávají titul mladšího specialisty (молодший спеціаліст) ВНЗ ІІ.рів. акредитації studenti získávají tzv. základní vysokoško lské vzdělání (базова вища освіта) a titul bakaláře (бакалавр) ВНЗ ІІІ.рів. акредитації - studenti získávají tzv. úplné vysokoškolské vzdělání (повна вища освіта) a titul specialisty (спеціаліст) ВНЗ ІV.рів. акредитації - studenti získávají tzv. úplné vysokoškolské vzdělání (повна вища освіта) a titul magistra (магістр)

12

13 Univerzita (Університет): Nejprestižnější vysoká škola 4. a 5. stupně akreditace. Bývá jen v těch největších městech, je oblastním centre m vzdělanosti, má mnoho fakult, může zakládat pobočky v jiných městech, vlastní mnoho výzkumných ústavů, vydavatelství atd.

14 Akademie (Академія): Vysoká škola 4. a 5. stupně akreditace. Má většinou méně fakult než univerzita, ve výzkumu se většinou specializuje na jedno odvětví.

15 Konzervatoř (консерваторія, музична академія): Vysoká škola 3. a 4. stupně akreditace. Zaměřuje se na vzdělávání v oblasti umění (zejména hudby) Національна музична академія України імені Петра Чайковського

16 Коледж Vysoká škola 2. stupně akreditace. V mnoha případech bý vá součástí vysoké školy vyšší akreditace (např. univerzity) Zabezpečuje vzdělávání v jedné oblasti (pedagogika, ekonomika, lesnictví atd.) Шацький лісовий коледж ім. В. В. Сулька

17 Технікум (училище) Škola na pomezí střední a vysoké školy. Má akreditaci 1.stupně, lze zde získat titul mladšího specialisty. Zabezpečuje vzdělávání v jedné oblasti (pedagogika, ekonomika, lesnictví atd.) Київське вище професійне училище залізничного транспорту ім. В. І. Кудряшова

18 Po získání titulu magistra mohou studenti vysokých škol pokračovat v tzv. aspirantském studiu (аспірантура), obhájit tzv. kandidátskou disertaci (кандидатська дисертація) a stát se tzv. kandidátem věd (кандидат наук). V zemích západní Evropy v současné době neexistuje ekvivalent titulu kandidát věd, udělovaného v zemích SNS, což mnohdy způsobuje nemalé problémy při uznávání kvalifikace.

19 Po úspěšném složení kandidátských zkoušek a obhájení kandidátské disertace mohou kandidáti věd pokračovat v doktorském studiu a získat titul doktor.

20 Pokoj na ukrajinských kolejích

21 Systém rozvržení přednášek a cvičení není zdaleka tak volná a adaptabilní jako u nás. Studenti mají stanovený pevný čas první, druhé a třetí dvouhodinov ky (1-ша, 2-га, 3-тя пари) jako na střední škole. Vyučování začíná obvykle v 8.00 a končí po 13. hodině. Přednáška nebo cvičení trvají 1,35 h, s pětiminutovou přestávkou. Přestávka bývá oznámena zvonkem.

22 Na ukrajinských univerzitách je více pozornosti přidělováno práci studentů na hodinách, zatímco v Česku je kladen důraz především na samostatnou práci studenta. Přísně se kontroluje přítomnost na hodinách, splněné domácí úkoly (včetně nahlížení do sešitů), což v mnohém připomíná naši střední školu.

23 Studenti, kteří dojíždějí ze vzdálenějších oblastí a měst (je jich větši na) bydlí na kolejích (гуртожитки). Koleje jsou na obecně nižší úrovni než u nás, ale tomu odpovídají i ceny (cca 100 UAH / měsíc - Kyjev) Budovy kolejí tvoří celá sídliště, tzv. студмістечка.

24

25 Ukrajinští studenti se mohou ve velkých městech stravovat jak přímo na univerzitě, tak i na kolejích v levných jídelnách (столові). Ceny ve studentských jídelnách nejsou vysoké, ale tomu odpovídá i výběr (často vystydlých) jídel a úroveň jídelny vůbec (fronty, nevrlá obsluha atd.)

26 Každý student 1. ročníku obdrží od státu obdrží stipendium. Dále jsou stipendia udělována v závislosti na výsledcích studenta. V současné době je základní výše měsíčního stipendia cca 750 UAH.

27 Nejvyšší prestiž má Ukrajinská národní univerzita Tarase Ševčenka. Avšak v každém oblastním městě najdeme univerzitu a jejich význam je obtížné porovnávat. Uvedeme jen některé z nich: 1.) Lvovská národní univerzita Ivana Franka 2.) Oděská národní univerzita I. I. Mečnikova 3.) Charkovská národní univerzita V. N. Karazina

28

29

30

31

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Jana Krejčíková Profese lékaře je tradiční profesí s historií sahající do nejstarších dob lidské civilizace, která měla prakticky vždy určité výsadní

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje)

Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje) Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje) Tato studie se zabývá odhadem vývoje středního školství v kraji Vysočina v období výrazné demografické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Vysoké školství ve Finsku

Vysoké školství ve Finsku Vysoké školství ve Finsku Jan Kovařovic a Jan Koucký Praha, prosinec 2011 ISBN 978 80 7290 529 4 2 Tato práce je první z řady připravovaných studií, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských

Více

Přehled. Pohled na školství v ukazatelích OECD. ročník 2003

Přehled. Pohled na školství v ukazatelích OECD. ročník 2003 Přehled Pohled na školství v ukazatelích OECD ročník 2003 Overview Education at a Glance: OECD Indicators 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Vývoj školství na našem území a současný školní systém. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Vývoj školství na našem území a současný školní systém. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Vývoj školství na našem území a současný školní systém Tereziánské reformy - počátky školského systému na našem území a jeho vývoj do r. 1869 hospodářský a politický vývoj ve 2. pol. 18. stol. (zakládání

Více

Předčasné odchody žáků ze středních škol

Předčasné odchody žáků ze středních škol Předčasné odchody žáků ze středních škol Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence Ing. Jana Trhlíková Praha 2013 OBSAH Úvod... 3 1. Východiska a cíle šetření... 4 1.1 Vymezení

Více

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Proměny územní struktury základního školství v Česku Silvie Kučerová Česká geografická společnost Praha 2012 Publikace vznikla

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

MOZAIKA. Norské fondy a fondy EHP: Podpora vzdělávání (nejen) ze severu Evropy SPECIÁL. Aktuality a zajímavosti. únor 2015

MOZAIKA. Norské fondy a fondy EHP: Podpora vzdělávání (nejen) ze severu Evropy SPECIÁL. Aktuality a zajímavosti. únor 2015 MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í Aktuality a zajímavosti Dům zahraniční spolupráce na Facebooku Staňte se našimi fanoušky na adrese www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Střední školy v zahraničí

Střední školy v zahraničí Střední školy v zahraničí Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.studyline.cz Obsah Strana Úvodem 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Obecné informace o programu High School 3 Typy středních škol 4 Státní x

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

Ing. Marek Semela 1. ÚVOD

Ing. Marek Semela 1. ÚVOD Ing. Marek Semela PROJEKT EVU QUERY Příspěvek je informací o projektu QUERY, zpracovaném EVU Evropskou společností pro výzkum a analýzu nehod. Shrnuje současný stav kvalifikace osob, a metodiky provádění

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více