Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H AM B1 Obj.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj."

Transkript

1 AM 18-8 B1 Obj. číslo H AM B1 Obj. číslo H AM B1 Obj. číslo H AM 22-8 B1 Obj. číslo H AM B1 Obj. číslo H AM B1 Obj. číslo H AM 30-8 B1 Obj. číslo H AM B1 Obj. číslo H AM B1 Obj. číslo H Návod na obsluhu a údržbu pro šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1 Říjen 2007

2 Děkujeme za Vaši důvěru, kterou věnujete našim výrobkům. Přečtěte si nejdříve pečlivě návod na obsluhu a údržbu, než začnete zařízení používat. Tento návod na obsluhu a údržbu obsahuje důležité rady a informace, které jsou nutné pro bezpečný a bezporuchový provoz Vašeho šroubového kompresoru stavební řady AM B1. Mějte proto vždy tento návod v blízkosti kompresoru. Všeobecná doporučení Používání návodu Význam symbolů Doporučujeme: kontroly, nastavení a údržbu by měly provádět vždy stejné osoby nebo jejich zástupci a o tomto vést záznamy v deníku údržby. Při dotazech vždy uvádějte: výrobní číslo, objednací číslo a typové označení kompresoru. Aby se s návodem mohlo pracovat rychle a racionálně, použili jsme pro důležité a praktické rady symboly. Tyto symboly jsou umístěny buď vedle textu (vztahují se tedy pouze na daný text), vedle obrázků (vztahují se k danému obrázku) nebo na začátku stránky (vztahují se na celou stránku). Pozor: Věnujte těmto symbolům zvláštní pozornost! Přečtěte si návod na obsluhu a údržbu! Provozovatel je povinnen dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu na obsluhu a údržbu. Pozor! Tento symbol označuje důležité popisy, nebezpečné podmínky, možnost nebezpečí úrazu atp. popř. bezpečnostní předpisy. Odborný personál! Každá činnost, která je označena tímto symbolem, smí být prováděna pouze odborným technikem. Zařízení vypnout: Každá činnost, která je označena tímto symbolem, smí být prováděna pouze pokud je šroubový kompresor vypnutý. Odpojit přívod el. proudu: Před každým zásahem je bezpodmínečně nutné, odpojit šroubový kompresor od zdroje elektrické energie. POZOR! Dbejte následujících pokynů: Elektrické jištění viz Technické údaje. Vzdálenost od zdí a stropu celého zařízení min. 50 cm. Je třeba zajistit dostatečný přívod vzduchu a odvětrání kompresoru. Při prvním uvedení do provozu bezpodmínečně zkontrolujte směr otáček ventilátoru. Během provozu nikdy nevytahujte el. zástrčku ze zásuvky. Před každým uvedením do provozu překontrolujte stav oleje. Šroubový kompresor nikdy neprovozujte bez vhodného vzdušníku. Dodržujte bezpečnostní předpisy. 2

3 Obsah 1. Rozsah dodávky Technické údaje Obrázek šroubového kompresoru stav. řada AM B Správné používání Bezpečnostní předpisy Popis funkcí Příklad kompresorové stanice Příprava na první uvedení do provozu Vybalení, zdvihnutí a transport Plánování odvětrávacího kanálu Připojení ke vzdušníku Kontrola stavu oleje Napnutí klínového řemene Elektrické připojení Popis ovládacího panelu Zapnutí a vypnutí kompresoru Údržba Příprava údržby Intervaly údržby Výměna oleje a olejového filtru Sací filtr Šroubované spoje Napnutí klínového řemenu Čištění chladiče Patrona odlučovače Ohebné hadice Ventil minimálního tlaku Řídící magnetický ventil Pojistný ventil Údržbový balíček Odstavení na delší dobu a konzervace Vyhledávání závad od A I Záruční podmínky Příslušenství

4 14. Likvidace Elektrické schéma Zápisy údržby Prohlášení o shodě Adresa dovozce

5 1. Rozsah dodávky 1 hadice na vypouštění oleje 1 návod na obsluhu a údržbu 1 záruční karta 2. Technické údaje typ AM 18 typ AM 22 jedn. Typ -8 B1-10 B1-13 B1-8 B1-10 B1-13 B1 Počet otáček hl. šroub ot./min Maximální přetlak bar Provozní tlak bar Objemový proud (při max. tlaku) l/min Objemový proud (při provoz. tlaku) l/min Pojist. ventil nastaven na bar Šroubový blok Enduro 6 Enduro 6 Množství oleje první náplň 10 Schneider Druckluft obj. číslo B Schneider Druckluft obj. čílslo B Tepelná energie odch.vzd. 14,5 14,5 11,0 17,4 17,4 14,5 kw Tepelná diference T C Zbytkový obsah oleje 1,8 2,7 1,8 2,7 mg/m³ Max. teplota kompresoru C Instalovaný výkon 18,5 22,0 kw E-Motor 2-pólový MEC 160 MEC 160 Typ Napětí 400 3/ /50 V Odběr proudu při rozběhu A Odběr proudu při plném zatížení A Nastavení tepel. relé A Max. startů za hodinu Izolační třída F F Ochranná třída IP Hladina hlučnosti ve vzdálenosti 1 m (podle DIN , díl 13) db(a) Teplota v místnosti + 5 až až + 35 C Rozměry: délka / šířka / výška 850 / 850 / / 850 / 1300 mm Hmotnost kg Připojení stl. vzduchu 1 1 " vnitřní l 5

6 2. Technické údaje typ AM 30 jedn. Typ -8 B1-10 B1-13 B1 Počet otáček hl. šroub ot./min Maximální přetlak bar Provozní tlak bar Objemový proud (při max. tlaku) l/min Objemový proud (při provoz. tlaku) l/min Pojist. ventil nastaven na bar Šroubový blok Enduro 12 Množství oleje první náplň 10 Schneider Druckluft obj. číslo B Tepelná energie odch.vzd. 23,3 23,3 17,4 kw Tepelná diference T C Zbytkový obsah oleje 1,8 2,7 mg/m³ Max. teplota kompresoru 110 C Instalovaný výkon 30,0 kw E-Motor 2-pólový MEC 180 Typ Napětí 400 3/50 V Odběr proudu při rozběhu 130 A Odběr proudu při plném zatížení 58 A Nastavení tepel. relé 34 A Max. startů za hodinu 10 Izolační třída Ochranná třída 55 IP Hladina hlučnosti ve vzdálenosti 1 m (podle DIN , díl 13) 76 db(a) Teplota v místnosti + 5 až + 35 C Rozměry: délka / šířka / výška 850 / 850 / 1300 mm Hmotnost 440 kg Připojení stl. vzduchu 1 1/4 " vnitřní F l 6

7 3. Obrázek šroubového kompresoru stav. řada AM B1 Poz. Označení A Hlavní spínač 01 Přívod vzduchu 02 Odvod vzduchu (popř. olejový a vzduchový chladič) 03 Vývod stlačeného vzduchu 04 Šroubový blok 05 Klínový řemen 06 Elektromotor 07 Ochranný kryt řemene 08 Olejový filtr 09 Nádoba separátoru 10 Ukazatel stavu oleje 11 Manometr pro systémový tlak 12 Plnící šroub oleje 13 Vypouštěcí šroub oleje 14 Sací regulátor 15 Sací filtr 16 Patrona odlučovače 17 Tlakový spínač Obr. 1 Šroubový kompresor typ AM B1, obrázky jsou pouze ilustrativní 7

8 4. Správné používání Šroubové kompresory stavební řady AM B1 se hodí k výrobě stlačeného vzduchu. Maximální přetlak je 8 bar / 10 bar popř. 13 bar (viz kapitola 2 Technické údaje ). Tyto šroubové kompresory jsou určeny pro trvalý provoz. Díky tomu pracují při vysoké, relativně konstantní spotřebě vzduchu zvlášť hospodárně. 5. Bezpečnostní předpisy Chraňte sebe a své okolí dodržováním bezpečnostních předpisů před nebezpečím úrazu a ve vlastním zájmu dbejte na následující doporučení. - Kompresory smějí obsluhovat a udržovat pouze k tomu určené a proškolené osoby. - Provozovatel musí zajistit správný provoz kompresoru. - Pracovní místo chraňte před dětmi a domácími zvířaty. - Z výroby nastavený odpouštěcí tlak na pojistném ventilu je zajištěný plombou. Tato nesmí být ostraněna. - Během provozu zařízení musí být všechny krycí plechy nasazené a přišroubované. - Při všech údržbových pracech a při opravách platí: Před začátkem práce vždy přerušte dodávku el. proudu a kompresor celý odvzdušněte! (všechny manometry ukazují "NULU"). - Při odkrytování dejte pozor: vnitřní díly šroubového kompresoru mohou být horké. - Při výměně oleje dejte pozor: Pozor, nebezpečí popálení horkým olejem! - Používejte pouze originální náhradní díly. - Elektrické připojení nebo opravy může provádět pouze odborný elektropersonál. - Opravy smí provádět pouze vyškolený odborník. - Pozor, během provozu může docházet v bezprostřední blízkosti kompresoru ke komunikačním potížím (hluk). 8

9 6. Popis funkcí Šroubový kompresor je významový název. Srdcem kompresoru je šroubový blok s pohonnou hlavní šroubovicí (vlevo) a poháněnou vedlejší šroubovicí. Díky speciálnímu geometrickému tvaru šroubovic se při rotaci zmenšují meziprostory zde je vzduch stlačován. Olej, který je vstřikován do šroubového bloku (poz. 04; obr. 1), má za úkol kompresor ochladit a utěsnit šroubovice při rotaci. Stlačený vzduch proudí ze šroubového bloku do nádoby separátoru (poz. 09; obr. 1). Zde dochází k prvnímu odloučení oleje jeho vlastní tíhou. Následně se stl. vzduch vyčistí v odlučovacím filtru (poz. 16; obr. 1) až na 2 3 ppm. V olejovém a vzduchovém chladiči (poz. 02; obr. 1) se stl. vzduch, před tím, než je přes vývod stl. vzduchu (poz. 03; obr. 1) odveden do rozvodu stl. vzduchu, ochladí. Řízení: Pokud se dosáhne vypínacího tlaku 8, 10 popř. 13 bar, tlakový spínač (poz. 17; obr. 1) dá impuls. Kompresor se přepne do fáze volnoběhu, časový spínač nastartuje fázi doběhu. Nastavení tlakového spínače (poz. 17; obr.1): Na tlakovém spínači mohou být nastaveny tlakové hodnoty pro spínací a vypínací tlak (nastavení z výroby: viz kapitola 2 Technické údaje ). Nastavení spínacího popř. diferenčního tlaku je jednou z možností ovlivnit provozní teplotu kompresoru. Změna nastavení: Vyšroubujte šroub c a sejměte pojistný plech. Nyní můžete šroub a otočit k nastavení vypínacího tlaku. Nastavená hodnota se ukáže na levé stupnici. Šroubem b je možno nastavit diferenční tlak mezi vypínacím a spínacím tlakem. Příklad: Vypínací tlak 10 bar Diferenční tlak 1,5 bar Spínací tlak 8,5 bar. Obr. 3 Tlakový spínač Důležité! Maximální vypínací tlak pro všechny kompresory v provedení na 8 bar nesmí překročit 8 bar! Maximální vypínací tlak pro všechny kompresory v provedení na 10 bar nesmí překročit 10 bar! Maximální vypínací tlak pro všechny kompresory v provedení na 13 bar nesmí překročit 13 bar! 9

10 7. Příklad kompresorové stanice Poz. Označení 1 Šroubový kompresor AM B1 2 Vzdušník / dílenský kompresor na vzdušníku 3 Elektrický kulový kohout typ KHE 4 Předfiltr typ DV 5 Kondenzační sušička typ DK... 6 Mikrofiltr typ DF 7 Filtr s aktivním uhlím typ DA 8 Kulový kohout (přechod do rozvodu stl. vzduchu) 9 Odvaděč kondenzátu typ Ecomat 10 Sběrací vedení kondenzátu 11 Separátor olej-voda typ Öwatec 8. Příprava na první uvedení do provozu Obr. 4 Příklad kompresorové stanice Pozor: Uvedení do provozu a překontrolování smí provádět pouze specializovaný technik. Upozornění: Hadice na vypouštění oleje je ve skříni kompresoru. 8.1 Vybalení, zdvihnutí a transport Obr. 5 Transport šroubového kompresoru Kompresor se může zdvihat pouze pomocí paletového vozíku nebo podobného zařízení. Dodržujte následující body: Zkontrolujte obsah balení. Kompresor vybalte (dbejte pokynů na obalu). Zkontrolujte stav kompresoru (vně). Otevřete boční plechy a překontrolujte všechny vnitřní díly (pohledem). Ručně pohněte řemenicí elektromotoru (poz. 06; obr. 1), abyste se ujistili, že se kompresor volně otáčí Obal zlikvidujte podle platných předpisů. 10

11 8.1 Vybalení, zdvihnutí a transport 8.2 Plánování odvětrávacího kanálu Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte následující body: Místo ustavení Místnost pro montáž kompresoru musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům a splňovat následující podmínky: bezprašná, suchá místnost; dostatečné větrání; rovná, pevná podlaha; žádné teplo vyzařující přístroje nebo potrubí; vzdálenost od zdi min. 50 cm; teplota v místnosti mezi +5 C a +35 C; nesmí být nasávány žádné hořlavé plyny. V horní části kompresoru se odvádí teplý vzduchu. Pokud je větrání místnosti příliš malé, je nezbytná montáž větracího kanálu (nucené větrání a odvětrání). Vycházející vzduch z kompresoru je o ca. 25 až 30 C teplejší než okolní teplota. Přesvědčte se, zda by tato cenná tepelná energie nemohla být využita k temperování okolních prostorů. Rádi Vám poradíme. 8.3 Připojení ke vzdušníku Abyste mohli šroubový kompresor při údržbě odpojit od vzdušníku, doporučujeme do redukce našroubovat kulový kohout (není součástí dodávky). Šroubový kompresor musí být připojen k rozvodu stl. vzduchu popř. ke vhodnému vzdušníku pomocí elastické propojovací hadice (viz. kapitola 13. Příslušenství ). 8.4 Kontrola stavu oleje 8.5 Napnutí klínového řemene 8.6 Elektrické připojení Před prvním uvedením do provozu překontrolujte stav oleje, jak je to popsáno v kapitole 9.4. Před prvním uvedením do provozu překontrolujte napnutí klínového řemene, jak je to popsáno v kapitole 9.6. Porovnejte napětí v síti s údaji na typovém štítku. Pokud údaje nesouhlasí, spojte se s námi. Pozor! Práce na elektrickém zařízení smějí provádět pouze vyškolení elektroodborníci! Typ Min. průměr připoj. kabelu Elektrické jištění AM 18-B1 5 x 6 mm² 40 A AM 22-B1 5 x 6 mm² 50 A AM 30-B1 5 x 10 mm² 63 A 11

12 8.6 Elektrické připojení Šroubové kompresory typ AM B1 jsou vybaveny elektronickou kontrolou směru otáček. Ta znemožňuje rozběh kompresoru při špatném směru otáček. Kontrola směru otáček: Hlavní spínač (poz. A; obr. 6) do pozice ON (světelná dioda poz. J svítí). Zmačknout tlačítko ON (poz. B; obr. 6). Pokud je špatný směr otáček, rozsvítí se světelná dioda pro směr otáček (poz. I; obr. 6) červeně. Pojistka směru otáček zajistí to, že se kompresor nerozběhne (hlášení poruchy A04). Kompresor poté opět tlačítkem OFF (poz. C; obr. 6) vypněte. Nyní kompresor vypněte hlavním spínačem (poz. A; obr. 6). Změna směru otáček (přepólování): Zmačkněte tlačítko OFF (poz. C; obr. 6); Otočte hlavní spínač (poz. A; obr. 6) do pozice OFF ; Přerušte přívod el. proudu; Otevřete krycí plech spínací skříně; Přepojte svorky L1 a L2 (na přívodu ve spínací skříni; ne na elektromotoru); Spínací skříň opět zavřete; Obnovte přívod proudu (nastavte hlavní spínač na ON ); Zmačkněte tlačítko RESET (poz. D; obr. 6). U těchto zařízení je do spínacího panelu zabudován spínač ochrany motoru. Tento spínač je nastaven na jmenovitý proud každého kompresoru. 12

13 8.7 Popis ovládacího panelu Obr.6 Ovládací panel Poz. Popis 1 Na první řádku displeje se zobrazuje, v případě, že je kompresor v provozu, tlak a teplota. 2 Na druhém řádku displeje se zobrazují celkový počet provozních hodin a způsob provozu. Druhý řádek se take využívá pro zobrazení informací o vypnutí kompresoru díky závadě. 3 Na třetím řádku displeje se zobrazuje jeho stav. Na tomto řádku se mohou také zobrazovat dodatečné informace o vypnutí kompresoru díky závadě. 4 Na čtvrtém řádku displeje se zobrazují servisní varovná hlášení či hlášení o závadě bez zastavení stroje a provozní menu. 5 Tlačítkem RUN se kompresor zapne. 6 Tlačítko ENTER se používá k potvrzení servisních hlášení a k ukládání veškerých nastavení (může provádět pouze servisní technik). 7 Tlačítko STOP/RESET se používá k zastavení a odvzdušnění kompresoru. 8 Červená LED-dioda signalizuje závadu, díky které došlo k zastavení kompresoru. Druh závady se zobrazí na displeji. Pokud LEDka bliká, je závada aktivní. Pokud LEDka trvale svítí, není závada již aktivní, ale závada ještě nebyla potvrzena. Aby se závada potvrdila a kompresor se opět mohl uvést do provozu, zmačkněte tlačítko STOP/RESET na řídícím panelu. Tlačítko ale závadu nezruší, pokud je tato stále aktivní. Aby se kompresor opět rozběhl, musí být závada odstraněna. 9 Žlutá LED-dioda signalizuje nutnost servisní údržby na kompresoru. Druh servisní údržby se zobrazí na displeji. Pokud LEDka trvale svítí, nění již hlášení o údržbě aktivní, ale hlášení ještě nebylo potvrzeno. Pro potvrzení stiskněte tlačítko ENTER na řídícím panelu. Pokud se hlášení o údržbě Vaším potvrzením nesmazalo, objeví se za čas opět. 10 LED-dioda AUTOMATIC signalizuje, že se kompresor nachází v automatickém modu. 11 LED-dioda POWER signalizuje, že je kompresor zásobován elektrickým proudem. 13

14 8.8 Zapnutí a vypnutí kompresoru Uveďte kompresor do provozu teprve po přečtení návodu na obsluhu a zvláště bezpečnostních předpisů. Zapnutí kompresoru: 1. Přepněte hlavní spínač do postavení ON. 2. Zmačkněte tlačítko RUN (poz. 5, obr. 6). Zkontrolujte fukci kompresoru sledováním displeje řídícího panelu. Vypnutí kompresoru: 1. Zmačkněte tlačítko STOP/RESET (poz. 7, obr. 6). 2. Hlavní spínač přepněte do postavení OFF. Kontrola teploty v místnosti: Teplota v místnosti nesmí po 1-2 hodinách provozu překročit 35 C. Pokud je teplota vyšší, musí se místnost vybavit dodatečným větráním. 9. Údržba Dodržováním všech doporučení údržby, která jsou uvedená v tomto návodu zajistíte tomuto kvalitnímu výrobku dlouhou životnost a bezporuchový provoz. Pozor! Před každou údržbou popř. opravou bezpodmínečně vypněte na hlavním spínači přívod el. proudu a kompresor odvzdušněte! Dbejte následujících pokynů pro přípravu údržby. 9.1 Příprava údržby Šroubový kompresor vypněte tlačítkem OFF. Přerušte přívod el. proudu na hlavním spínači (zhasne světelná dioda poz. J, obr. 6). Zavřete kulový kohout na přívodu vzduchu do vzdušníku. Práce na elektrických zařízeních smějí provádět pouze vyškolení elektroodborníci! Pozor na nebezpečí popálení: i po vypnutín mohou být některé díly kompresoru horké (zvláště kompresorový olej)! Kompresor odvzdušněte (manometr poz. K, obr. 6 /ovládací panel/ a manometr poz. 11, obr. 1 /nádoba separátoru/ musí ukazovat nulu). Po skončení údržby namontujte zpět všechna ochranná zařízení (ochrannou mříž řemene, krycí plechy kompresoru atd.). Nejdříve otevřete kulový kohout na vzdušníku, pak teprve zapněte hlavní spínač a kompresor spusťte zmačknutím tlačítka ON. 14

15 9.2 Intervaly údržby Údržba Výměnné intervaly Provozní hodiny viz kapitola Kontrola stavu oleje (vždy zapsat doplňované množství) kontrola všech šroubových spojů výměna olejového filtru Kontrola / vyčištění vložky sacího filtru (popř. výměna) Další kontrola všech šroub. spojů Další výměna oleje a olejového filtru Výměna vložky sacího filtru Kontrola napnutí klínového řemenu Vyčištění chladiče Výměna vložky odlučovacího filtru Výměna tlakových hadic Výměna klínového řemenu Výměna ventilu minimálního tlaku Výměna řídícího magnetického ventilu Výměna pojistného ventilu Intervaly údržby jsou stanoveny pro "normální" provozní podmínky (okolní teplota, vlhkost vzduchu a zatížení), jakož i jednosměnný provoz. Při vytížení kompresoru nižším než 1500 prov. hodin ročně doporučujeme intervaly údržby zkrátit na polovinu. 9.3 Výměna oleje a olejového filtru Kontrola stavu oleje: Pro kontrolu stavu oleje odstraňte zadní plech. Stav oleje můžete přečíst na ukazateli hladiny oleje (poz. 10, obr. 1) na nádobě separátoru. Hladina oleje se musí pohybovat mezi značkou MIN a MAX. Zabraňte přeplnění. První náplň a množství náplně viz kapitola 2 Technické údaje. Výměna oleje: V zásadě by se měla výměna oleje provádět v provozem zahřátém a odvzdušněném stavu kompresoru. Postupujte následujícím způsobem: Proveďte přípravu k údržbě jak je popsáno v kapitole 9.1. Pozor: nebezpečí popálení horkým kompresorovým olejem. Odstraňte zátku na minikulovém kohoutu na spodku separátoru. Připojte na minikulový kohout ohebnou hadici na vypouštění oleje a vsuňte ji do vhodné nádoby. Otevřete pomalu minikulový kohout a počkejte, až olej zcela vyteče. Minikulový kohout poté opět zavřete, odstraňte hadici na vypouštění oleje a umístěte zpět zátku. Při každé výměně oleje musí být vždy vyměněn i olejový filtr. Tip: Plochu těsnění lehce naolejujte. 15

16 9.3 Výměna oleje a olejového filtru Naplňte nejdříve ca. 0,2 litru oleje přes sací filtr, poté zbytek oleje (viz kapitola 2 Technické údaje ) naplňte nalévacím hrdlem. Šroubový kompresor nechte cca. pět minut běžet, pak ho vypněte a vypusťte vzduch; počkejte tři minuty a zkontrolujte stav oleje, popř. ho doplňte. Při likvidaci oleje, jakož i olejového filtru dodržujte platné předpisy. 9.4 Sací filtr Kontrola sacího filtru: Vložku sacího filtru opatrně vyčistěte zevnitř ven pomocí stl. vzduchu. Proti světlu zkontrolujte, zda na něm nejsou trhliny. Pokud ano, filtrační vložku vyměňte. Vložku sacího filtru a celý kryt musíte demontovat opatrně, aby se do šroubového bloku nedostal prach. Vložku sacího filtru vyměňte vždy po třetím čištění. Obr. 10 Sací filtr 9.5 Šroubované spoje Kontrola šroubovaných spojů (zkontrolujte zvláště elektrické kontakty). Optická kontrola všech těsnění a připojení. 9.6 Napnutí klínového řemenu Klínový řemen (poz. 1) se časem prodlužuje. Toto prodloužení se musí kontrolovat (automatické napínání), popř. donapnout. Napnutí: Vzdálenost osy [elektromotoru a šroub. bloku] se zvětší pomocí obou nastavovacích šroubů (poz. 2 a 3). Napnutí je optimálně nastavené, když výkyv z (při normálním pohybu tam a zpět) je cca. 1,5 cm. Obr. 11 Napnutí klínového řemene Výměna klínového řemene: Klínový řemen vyměňte po každých provozních hodinách. Před montáží řemene si vyznačte propiskou na řemeni vzdálenost 200 mm. Řemen namontujte a začněte ho napínat. Když vyznačená vzdálenost dosáhne hodnoty x = 202 mm, je klínový řemen optimálně napnut. 16

17 Napínání klínových řemenů u kompresorů 11, 15, 18, 22 a 30 kw Napínání klínových řemenů je zajištěno horizontálním posouváním šroubovice po uvolnění upevňovacích šroubů na šroubovici. Správného napnutí klínových řemenů dosáhneme působením síly F (obr. 4) tak, aby bylo dosaženo správné hodnoty f (f 1 ). Po 0,5 Hhod. provozu je nutno napnutí řemenů překontrolovat. Správného napnutí je možno dosáhnout také následujícím způsobem: a) na řemenech si označíme dvě rysky ve vzdálenosti 200 mm ( obr. 6 ) b) řemeny nasadíme na řemenice motoru a šroubovice c) řemeny napínáme tak, aby se vzdálenost mezi dvěma ryskami rovnala hodnotě x 1 = 200 mm + Y ( obr. 6 + tabulka ) d) po napnutí zajistěte (utáhněte) napínací šrouby POZOR!!! Zkontrolujte správné vyrovnání řemenic a je-li to nutné, zajistěte jejich správné srovnání ( obr. 7 ) 17

18 Kontrola napnutí řemenů pomocí testovacího přístroje OPTIBELT Obr.10 Tento způsob kontroly se používá od začátku ledna 2001 na všech kompresorech vyráběných s originálními řemeny Optibelt. V tabulkách jsou uvedeny podle firmy Optibelt povolené hodnoty správného napnutí řemenů. Testovací přístroj dodávaný firmou Optibelt měří frekvenci vibrování řemene (obr. 10) Hodnota počátečního napínání nových řemenů je určena podle vyšší hodnoty porovnávané s konečnou hodnotou po 0,5 4 Mhod. provozu. Jestliže naměřené hodnoty nesouhlasí s hodnotami zadanými v tabulce, je nutné změnit napnutí řemenů. 18

19 Tabulka - napínání řemenů Optibelt Údaje vychází z kontroly správného napnutí řemenů např. pomocí testovacího přístroje Optibelt a platí pouze pro řemeny fy Optibelt. Obr. 4 Šroubovice bar 8 Výkon KW 5,5 7, ,5 Řemen N o - tipo 2 XPZ XPZ PJ XPA XPA 1432 Řemenice motoru ø mm Řemenice šroubovice ø mm F A f f 1 mm Obr. 6 Y mm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Obr. 10 frekvenční pole počátečního napínání frekvenční pole minimálního napínání Hz 97/74 99/76 126/96 102/78 77/63 Hz 83/74 85/76 108/96 87/78 69/62 Obr. 4 Šroubovice bar 10 Výkon KW 5,5 7, ,5 Řemen N o - tipo 2 XPZ XPZ PJ XPA XPA 1382 Řemenice motoru ø mm Řemenice šroubovice ø mm F A f f 1 mm Obr. 6 Y mm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Obr. 10 frekvenční pole počátečního napínání frekvenční pole minimálního napínání Hz 93/71 98/75 119/91 100/76 72/59 Hz 80/71 85/75 103/91 86/76 65/57 Obr. 4 Šroubovice bar 13 Výkon KW 5,5 7, ,5 Řemen N o - tipo 2 XPZ XPZ PJ XPA XPA 1382 Řemenice motoru ø mm Řemenice šroubovice ø mm F A f f 1 mm Obr. 6 Y mm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Obr. 10 frekvenční pole počátečního napínání frekvenční pole minimálního napínání Hz 94/71 104/80 106/81 97/74 70/58 Hz 81/71 91/80 91/81 84/74 63/56 19

20 Obr. 4 Šroubovice bar 8 7,5 Výkon KW Řemen N o - tipo 3 XPA XPA SPA SPA XPB 1800 Řemenice motoru ø mm Řemenice šroubovice ø mm F A f f 1 mm Obr. 6 Y mm 1,5 1,5 1,5 1,5 Obr. 10 frekvenční pole počátečního napínání frekvenční pole minimálního napínání Hz 77/63 85/70 67/59 68/60 59/54 Hz 69/62 77/68 61/59 62/60 56/49 Obr. 4 Šroubovice bar 10 Výkon KW Řemen N o - tipo 3 XPA XPA SPA SPA XPB 1700 Řemenice motoru ø mm Řemenice šroubovice ø mm F A f f 1 mm Obr. 6 Y mm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Obr. 10 frekvenční pole počátečního napínání frekvenční pole minimálního napínání Hz 77/63 83/68 66/58 68/60 62/56 Hz 70/62 75/66 60/58 62/60 59/52 Obr. 4 Šroubovice bar 13 Výkon KW Řemen N o - tipo 3 XPA XPA SPA SPA XPB 1700 Řemenice motoru ø mm Řemenice šroubovice ø mm F A f f 1 mm Obr. 6 Y mm 1,5 1,5 1,5 1,5 Obr. 10 frekvenční pole počátečního napínání frekvenční pole minimálního napínání Hz 76/62 80/65 66/58 69/61 57,4/52 Hz 69/61 72/64 60/58 62/61 54/48 20

21 9.7 Čištění chladiče Vyčistěte chladič minimálně jednou ročně. Pokud by měl kompresor problémy s teplotou (častější vypínání kvůli přehřátí), může být příčinou i znečištění chladiče. V tom případě je nutné zkrátit intervaly mezi čištěním chladiče. odstraňte víko; pod chladič položte kus lepenky či umělohmotné desky; z venku směrem dovnitř chladič vystříkejte stříkací pistolí s čistícím prostředkem; zkontrolujte průchod vzduchu chladičem. 9.8 Patrona odlučovače Patrona odlučovače se mění každé 4000 prov. hodin. Dbejte při tom pokynů pro výměnu oleje. 9.9 Ohebné hadice Každých prov. hodin vyměňte ohebné hadice (vzduch a olej). Doporučujeme tuto činnost provést nejpozději při každé šesté výměně oleje. Dbejte při tom pokynů pro výměnu oleje Ventil minimálního tlaku 9.11 Řídící magnetický ventil Kompresor odpojte od zdroje el. proudu a odvzdušněte (viz kapitola 9.1 "Příprava údržby"). Vyměňte ventil minimálního tlaku. Kompresor odpojte od zdroje el. proudu a odvzdušněte (viz kapitola 9.1 "Příprava údržby"). Vyměňte řídící magnetický ventil na sacím regulátoru Pojistný ventil Kompresor odpojte od zdroje el. proudu a odvzdušněte (viz kapitola 9.1 "Příprava údržby"). Vyměňte pojistný ventil na nádobě separátoru Údržbový balíček Abychom usnadnili údržbu, která se musí provádět každých 3000 prov. hodin, sestavili jsme pro Váš šroubový kompresor údržbový balíček spotřebních dílů. Tento balíček pro šroubové kompresory stavební řady AM B1 se sestává z následujících dílů: vložka sacího filtru olejový filtr patrona odlučovače klínový řemen olej Označení Obj. číslo Obj. číslo šroub. kompresoru údržbového balíčku AM 18-8 B1 H G AM B1 H G AM B1 H G AM 22-8 B1 H G AM B1 H G AM22-13 B1 H G AM 30-8 B1 H G AM B1 H G AM B1 H G

22 9.13 Údržbový balíček Doporučujeme následující olej do šroubových kompresorů: Dodavatel Označení Obj. číslo Obsah Schneider Bohemia Speciální olej pro šroub. kompresory B ,0 l Při likvidaci starého oleje a olejových filtrů dodržujte platné předpisy. 10. Odstavení na delší dobu a konzervace Pokud má být šroubový kompresor na delší dobu (tři měsíce a déle) odstaven, je nutné provést jeho konzervaci. Toto platí také, pokud je kompresor nový a uvedení do provozu se plánuje až za delší dobu. Při konzervaci dodržujte následující body: kompresor nechte zahřát; kompletně vypusťte olej (viz výměna oleje); naplňte ochranný olej proti korozi (viskozita SAE 30) a kompresor nechte cca. 10 minut běžet; kompresor odvzdušněte; kondenzát a ochranný olej proti korozi zcela vypusťte; zavřete kulový kohout. Kompresor skladujte v suché místnosti, která není vystavena velkým teplotním rozdílům. Důležité a nezapomenout! Při znovuuvedení do provozu nezapomeňte opět naplnit kompresorový olej (dbejte také doporučení v kapitole 8 Příprava před prvním uvedením do provozu ). 22

23 11. Vyhledávání závad od A I Pozor: Bezpodmínečně dbejte bezpečnostních předpisů z kapitoly 9.1 Příprava údržby! Pokud se na displeji řídícího panelu objeví hlášení poruchy A 01 A14 či údržby S 01 S 06, viz kapitola 8.7 Popis ovládacího panelu. Vzniklá závada a možné příčiny Postup odstranění A. Kompresor se nerozběhne: - Chybí napájení el. proudem - překontrolujte el. síť, spínač, pojistky, popř. vyměňte nebo nechte opravit. - Vyhořelé nebo vypadlé pojistky - překontrolujte pojistky, popř. vyměňte - Vypnulo řídící jištění - překontrolujte, popř. závadu odstraňte B. Motor je přetížen. Vypnulo tepelné relé: - Pokles napětí - zkontrolujte napětí u kompresoru. Zmačkněte tlačítko ochrany motoru RESET - Znečištěný olejový filtr - vyměňte vložku filtru C. Vypnul hlídač teploty: - Okolní teplota je vyšší než C - zajistěte dostatečné větrání místnosti. - Hladina oleje je nízká - olej doplňte - Byl použit nesprávný olej - olej vyměňte - Zašpiněný olejový filtr - vyměňte olejový filtr - Zašpiněný chladič - chladič vyčistěte - Je vadný termostatický regulační ventil - Nejsou zavřená dvířka u kompresoru - vyměňte termostatický článek - dveře zavřete D. Kompresor se po vypnutí znovu nespustí: - Vadný tlakový spínač - tlakový spínač zkontrolujte, popř. nastavte nebo vyměňte E. Kompresor se po skončení fáze doběhu okamžitě zase zapne: - Je nastavená krátká doba doběhu - dobu doběhu na časovém spínači prodlužte F. Tlak v rozvodu překročil nastavenou hodnotu: - Je špatně nastavený tlakový spínač - tlakový spínač nastavte popř. vyměňte G. Při vypnutí vychází ze sacího ventilu olej: - Sací ventil je netěsný - sací ventil demontujte a zkontrolujte vložku, popř. ho vyměňte - Je příliš vysoká hladina oleje - hladinu oleje snižte mezi MIN a MAX 23

Návod na obsluhu a údržbu pro šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1

Návod na obsluhu a údržbu pro šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1 AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508 AM 18-10 B1 Obj. číslo H 417 510 AM 18-13 B1 Obj. číslo H 417 513 AM 22-8 B1 Obj. číslo H 417 608 AM 22-10 B1 Obj. číslo H 417 610 AM 22-13 B1 Obj. číslo H 417 613 AM 30-8

Více

Návod na obsluhu a údržbu odvaděče kondenzátu. Ecomat typ 20000. Obj. č. D 605 030

Návod na obsluhu a údržbu odvaděče kondenzátu. Ecomat typ 20000. Obj. č. D 605 030 Návod na obsluhu a údržbu odvaděče kondenzátu Ecomat typ 20000 Obj. č. D 605 030 Říjen 2003 Vážený zákazníku, velmi Vám děkujeme za Vámi projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s odvaděčem

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Návod na obsluhu a údržbu kompresoru UNM-STH 460-10-90 Obj. č. H 112 013 UNM-STH 650-10-90 Obj. č. H 200 099 Duben 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s

Více

Návod na obsluhu a údržbu. tryskací pistole. Obj. č. D PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

Návod na obsluhu a údržbu. tryskací pistole. Obj. č. D PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory Návod na obsluhu a údržbu tryskací pistole Obj. č. D 030 034 Listopad 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Obj. č. D 322 311 Duben 2006 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Nitrogenius NG 13-50 Obj. č. H 500 000 Návod na obsluhu a údržbu Nitrogenius NG 33-300 Obj. č. H 500 001 Nitrogenius NG 52-300 Obj. č. H 500 002 Nitrogenius NG 52-500 Obj. č. H 500 003 Nitrogenius NG 262-300

Více

Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II. Obj. č. D 040 083

Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II. Obj. č. D 040 083 Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II Obj. č. D 040 083 Duben 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000

Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000 Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000 Obj.-č. D 040 052 Stav k 06/00 G 880 355 Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám a našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete s

Více

Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UniMaster STV

Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UniMaster STV Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UniMaster STV UNM-STV 460-10-270 Obj. č. H 112 001 UNM-STV 650-10-270 Obj. č. H 112 003 UNM-STV 460-10-270 PT Obj. č. H 111 114 UNM-STV 650-10-270 PT Obj.

Více

Návod na obsluhu a údržbu přístroje na huštění pneumatik RM. Obj. č. D 040 011

Návod na obsluhu a údržbu přístroje na huštění pneumatik RM. Obj. č. D 040 011 Návod na obsluhu a údržbu přístroje na huštění Obj. č. D 040 011 Květen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s přístrojem na huštění pneumatik pracovat,

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro Farbboy. Obj. č. D 040 061

Návod na obsluhu a údržbu pro Farbboy. Obj. č. D 040 061 Návod na obsluhu a údržbu pro Farbboy Obj. č. D 040 061 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete s Farbboyem pracovat.

Více

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314 Návod na obsluhu a údržbu pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru Obj. č. D 322 314 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod na obsluhu a údržbu. excentrické brusky typ HW 148. Obj. č. D 322 702

Návod na obsluhu a údržbu. excentrické brusky typ HW 148. Obj. č. D 322 702 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 148 Obj. č. D 322 702 Říjen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Návod na obsluhu a údržbu. Zásobníku na barvu typ FDB 2. Obj. č. D 040 056

Návod na obsluhu a údržbu. Zásobníku na barvu typ FDB 2. Obj. č. D 040 056 Návod na obsluhu a údržbu Zásobníku na barvu typ FDB 2 Obj. č. D 040 056 Červen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru Obj. č. D 322 678 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

Návod na obsluhu a údržbu pistole na kartuše typ KPA 310 DR

Návod na obsluhu a údržbu pistole na kartuše typ KPA 310 DR Návod na obsluhu a údržbu pistole na kartuše typ KPA 310 DR Obj. č. D 040 118 typ KPA 310 Alu na umělohmotné a hliníkové karutše stejně jako náplně se silikonem Obj. č. D 040 138 Květen 2002 Vážený zákazníku,

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 603 Stav k 11/99 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu předfiltru typ DVP 6 až typ DVP 160 mikrofiltru typ DFP 6 až typ DFP 160 filtru s aktivním uhlím typ DAP 6 až typ DAP 160 Stav k 11/07 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou

Více

Návod na obsluhu a údržbu agregátu kompresoru typ MK 4

Návod na obsluhu a údržbu agregátu kompresoru typ MK 4 Návod na obsluhu a údržbu agregátu kompresoru typ MK 4 (všeobecně) Obj. č. G 005 104 Prosinec 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete zakoupený agregát

Více

Návod na obsluhu a údržbu. vibrační brusky typ HW 220. Obj. č. D 322 707. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.

Návod na obsluhu a údržbu. vibrační brusky typ HW 220. Obj. č. D 322 707. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint. Návod na obsluhu a údržbu vibrační brusky typ HW 220 Obj. č. D 322 707 Březen 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí

Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí Typ FZ 1 - obj.-č. D 070 004 0,4 až 1,0 kg Typ FZ 2 - obj.-č. D 070 005 1,0 až 2,0 kg Typ FZ 3 - obj.-č. D 070 006 2,0 až 3,0 kg Typ FZ 4 - obj.-č. D 070

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu tryskací zařízení typ DSG (hadice 5 m) Obj. č. D 040 062 a tryskací zařízení typ DSG (hadice 10 m) Obj. č. D 040 096 Stav k 09/00 G 880 183 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou

Více

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152 Návod na obsluhu a údržbu přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG Obj. č. D 040 152 Leden 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům.

Více

Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ Kfz v kufru. Obj. č. D 322 256

Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ Kfz v kufru. Obj. č. D 322 256 Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ Kfz v kufru Obj. č. D 322 256 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5 Obj. č. D 322 703 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Návod na obsuhu a údržbu. úpravných jednotek série Industrie. Redukční ventil Odlučovač vody s filtrem. Redukční ventil s filtrem.

Návod na obsuhu a údržbu. úpravných jednotek série Industrie. Redukční ventil Odlučovač vody s filtrem. Redukční ventil s filtrem. Návod na obsuhu a údržbu úpravných jednotek série Industrie Redukční ventil Odlučovač vody s filtrem Redukční ventil s filtrem Mlhový přimazávač Údržbová jednotka 2-jitá Údržbová jednotka 3- jitá Říjen

Více

Návod na obsluhu a údržbu šroubového kompresoru

Návod na obsluhu a údržbu šroubového kompresoru Návod na obsluhu a údržbu šroubového kompresoru AM 11-8 F2 Óbj. č. H 411 608 AM 11-10 F2 Obj. č. H 411 610 AM 11-13 F2 Obj. č. H 411 613 Říjen 2008 Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru, kterou věnujete

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2 Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200 Obj. č. D 030 405 1,2 Květen 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé

Více

Návod na obsluhu a údržbu. stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP. Obj. č. D 030 063. Vážený zákazníku,

Návod na obsluhu a údržbu. stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP. Obj. č. D 030 063. Vážený zákazníku, Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP Obj. č. D 030 063 Vážený zákazníku, Listopad 2004 děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného

Více

Návod na obsluhu a údržbu vrtačky typ 3/8" HW 525 L

Návod na obsluhu a údržbu vrtačky typ 3/8 HW 525 L Návod na obsluhu a údržbu vrtačky typ 3/8" HW 525 L Obj. č. D 322 642 Prosinec 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu zásobníku obsah 10 l Obj. č. D 040 055 Duben 2001 2 Schneider Bohemia Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 668 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se šroubovákem pracovat

Více

Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ SMH 55/C 17. Obj. č. D

Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ SMH 55/C 17. Obj. č. D Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ SMH 55/C 17 Obj. č. D 323 015 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro

Návod na obsluhu a údržbu pro Návod na obsluhu a údržbu pro Příklepový Obj. č. D 327 340 Příklepový v sadě Obj. č. D 327 347 Kombi-sada příklepový a ráčnový Obj. č. D 327 348 Ráčnový Obj. č. D 322 266 Ráčnový - v sadě Obj. č. D 322

Více

Návod na obsluhu a údržbu karosářské pilky typ KS 9

Návod na obsluhu a údržbu karosářské pilky typ KS 9 Návod na obsluhu a údržbu karosářské pilky typ KS 9 Obj. č. D 322 306 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s karosářskou pilkou pracovat si pozorně přečtěte

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro. Spritzboy. Spritzboy V 4 A, 40 l. Obj. č. D 040 063. Obj. č. D 040 086

Návod na obsluhu a údržbu pro. Spritzboy. Spritzboy V 4 A, 40 l. Obj. č. D 040 063. Obj. č. D 040 086 Návod na obsluhu a údržbu pro Spritzboy Obj. č. D 040 063 Spritzboy V 4 A, 40 l Obj. č. D 040 086 Říjen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte

Více

Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L

Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L Obj. č. D 322 288 Červen 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Návod na údržbu a obsluhu tlakové maznice typ FP-M (manuální) Obj. č. D 040 025

Návod na údržbu a obsluhu tlakové maznice typ FP-M (manuální) Obj. č. D 040 025 Návod na údržbu a obsluhu tlakové maznice typ FP-M (manuální) Obj. č. D 040 025 Červen 2006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4 typ HW 760 A-L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L Obj. č. D 322 590 Leden 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Obj. č. D 322 658 Leden 2005 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte

Více

Návod na obsluhu a údržbu. příklepového utahováku SGS 1/2" HW 141. Art.-Nr. D 327 400

Návod na obsluhu a údržbu. příklepového utahováku SGS 1/2 HW 141. Art.-Nr. D 327 400 Návod na obsluhu a údržbu příklepového utahováku SGS 1/2" HW 141 Art.-Nr. D 327 400 Březen 2006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Šroubové kompresory. www.inaircom.cz. Duben 2014 Aktualizované vydání srpen 2014. Ideální stroje pro trvalý provoz. Spolehliví pomocníci.

Šroubové kompresory. www.inaircom.cz. Duben 2014 Aktualizované vydání srpen 2014. Ideální stroje pro trvalý provoz. Spolehliví pomocníci. Šroubové kompresory Ideální stroje pro trvalý provoz Spolehliví pomocníci. Výkonné šroubové kompresory s velmi tichým provozem, elektronickým řízením, kontrolou bezpečného chodu, snadnou údržbou díky dobře

Více

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor BaseMaster 250-10-50 W

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor BaseMaster 250-10-50 W Návod k obsluze a údržbě pro kompresor BaseMaster 250-10-50 W Obj. č. A 111 003 Červen 2006 Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento

Více

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresor SUPER CLASSIC 4 7,5kW

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresor SUPER CLASSIC 4 7,5kW Návod na obsluhu Pístové řemenem hnané kompresor UPER CLAIC 4 7,5kW PRE-HAMMER s.r.o. 5.května 8 (Veselá), 295 01 Mnichovo Hradiště, Česká republika Tel./fax: +420 326 782 088 E-mail: info@press-hammer.cz

Více

Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček

Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček DK 500 VIA Obj. č. H 609 050 DK 3000 VIA Obj. č. H 609 300 DK 000 VIA Obj. č. H 609 00 DK 4000 VIA Obj. č. H 609 400 DK 600 VIA Obj. č. H 609 60

Více

Návod na obsluhu a údržbu vrtačky Typ HW 753 L

Návod na obsluhu a údržbu vrtačky Typ HW 753 L Návod na obsluhu a údržbu vrtačky Typ HW 753 L Obj. č. D 322 647 Duben 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Návod na používání stříkací pistole Optimal 2000 M - HVLP

Návod na používání stříkací pistole Optimal 2000 M - HVLP Návod na používání stříkací pistole Optimal 2000 M - HVLP Obj:-č. D 030 185 Stav k 1/99 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevený zájem o náš výrobek. Před tím, než začnete se zakoupenou stříkací pistolí

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Návod na obsluhu a údržbu kompresoru UniMaster 650-10-50 D Obj. č. A 777 999 UniMaster 650-10-90 D Obj. č. A 777 007 Květen 2006 Děkujeme za důvěru, kterou jste věnovali nám a našemu výrobku. Nejdříve

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

Typový list. Technická specifikace:

Typový list. Technická specifikace: Albert E. 170 Výkonnost max. (1) 2,9 m 3 /min 2,7 m 3 /min 2,4 m 3 /min Minimální pracovní přetlak 5 bar Maximální pracovní přetlak 8 bar 10 bar 13 bar El. napětí / frekvence 400 / 50 V / Hz Šroubový blok

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1 POTŘEBA JAKOST TLAKOVÉHO VZDUCHU:...2 1.1 Technické parametry stlačeného vzduchu:...2 1.2 Místa spotřeby tlakového vzduchu:...2 2 KOMPRESOROVÁ STANICE:...2 2.1 Komponenty kompresorové stanice:...2

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubového kompresoru AMD 90 7,5 B1. Obj.č. H 801 907

Návod na obsluhu a údržbu. šroubového kompresoru AMD 90 7,5 B1. Obj.č. H 801 907 Návod na obsluhu a údržbu šroubového kompresoru AMD 90 7,5 B1 Obj.č. H 801 907 Červen 2005 Děkujeme za Vaši důvěru, kterou věnujete našim výrobkům. Přečtěte si nejdříve pečlivě návod na obsluhu a údržbu,

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

POJÍZDNÉ KOMPRESORY P ENOSNÉ A POJÍZDNÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY

POJÍZDNÉ KOMPRESORY P ENOSNÉ A POJÍZDNÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY P ENOSNÉ A POJÍZDNÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY âerven 2003 P ÍSLU ENSTVÍ ROZVODY STLAâENÉHO VZDUCHU SPOMKOVAâKY A H EBÍKOVAâE ST ÍKACÍ TECHNIKA PNEUMATICKÉ NÁ ADÍ ÚPRAVA VZDUCHU STACIONÁRNÍ KOMPRESORY Rozdûlení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

Návod na údržbu a obsluhu tlakové maznice typ FP-M (manuální) Obj. č. D 040 025

Návod na údržbu a obsluhu tlakové maznice typ FP-M (manuální) Obj. č. D 040 025 Návod na údržbu a obsluhu tlakové maznice typ FP-M (manuální) Obj. č. D 040 025 Prosinec 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

stříkací pistole Mini Vario HVLP

stříkací pistole Mini Vario HVLP Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole Mini Vario HVLP Obj. č. D 030 091 Stav k 11/99 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za projevený zájem o náš výrobek. Před tím, než začnete se zakoupenou stříkací pistolí

Více

Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UNM-STH 385-10-90. Obj.-č. H 112 012

Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UNM-STH 385-10-90. Obj.-č. H 112 012 Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UNM-STH 385-10-90 Obj.-č. H 112 012 Duben 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Typový list. Technická specifikace:

Typový list. Technická specifikace: Albert E. 95 Výkonnost max. (1) 1,6 m 3 /min Minimální pracovní přetlak 5 bar Maximální pracovní přetlak 9 bar El. napětí / frekvence 400 / 50 V / Hz Šroubový blok ATMOS B 100 Hlučnost (2) 67 db(a) Mikroprocesorové

Více

AM 5-8/13 E1 AM 4/5/7-10 E1 AM 4/5/7-10 E1 180 AM 4/5/7-10 E1 270 AM 4/5/7-10 E1 180 DK 600/985 AM 4/5/7-10 E1 270 DK 600/985.

AM 5-8/13 E1 AM 4/5/7-10 E1 AM 4/5/7-10 E1 180 AM 4/5/7-10 E1 270 AM 4/5/7-10 E1 180 DK 600/985 AM 4/5/7-10 E1 270 DK 600/985. Jak používat 1 AM 5-8/13 E1 H415570/H415580 AM 4/5/7-10 E1 H415460/H415560/H415660 AM 4/5/7-10 E1 180 H415463/H415563/H415663 AM 4/5/7-10 E1 270 H415461/H415561/H415661 AM 4/5/7-10 E1 180 DK 600/985 H415464/H415564/H415664

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Husova 456 530 03

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. SilentMaster 50-8-9 W. Obj. č. A 333 004

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. SilentMaster 50-8-9 W. Obj. č. A 333 004 Návod k obsluze a údržbě pro kompresor SilentMaster 50-8-9 W Obj. č. A 333 004 Červenec 2006 2 Schneider Bohemia Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 200-8-12 W-bezolejový. Obj. č. A 222 007

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 200-8-12 W-bezolejový. Obj. č. A 222 007 Návod k obsluze a údržbě pro kompresor CompactMaster 200-8-12 W-bezolejový Obj. č. A 222 007 Červen 2006 Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si

Více

STACIONÁRNÍ KOMPRESORY

STACIONÁRNÍ KOMPRESORY STACIONÁRNÍ KOMPRESORY âervenec 2003 KOMPRESORY P ÍSLU ENSTVÍ ROZVODY STLAâENÉHO VZDUCHU SPONKOVAâKY A H EBÍKOVAâE ST ÍKACÍ TECHNIKA PNEUMATICKÉ NÁ ADÍ ÚPRAVA VZDUCHU STACIONÁRNÍ KOMPRESORY POJÍZDNÉ KOMPRESORY

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Sakařova 113 530 03

Více

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom.

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. První mobilní kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu přináší pohyb do každodenní práce v

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Mobilní filtrační stanice

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Mobilní filtrační stanice NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Mobilní filtrační stanice TYP: Z022743; 7A-CHV-CZ VÝROBNÍ ČÍSLO: A-162/2010 ÚVOD A TECHNICKÉ ÚDAJE Úvod Hydraulická mobilní filtrační stanice Z022743 je určena k vysoce kvalitní

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko pracovišť. Hlavními částmi

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

RMB & RMB IVR kw

RMB & RMB IVR kw RMB & RMB IVR 22-37 kw Přímý pohon / Převodovka Olejem mazané šroubové kompresory s pevnou nebo proměnnou rychlostí Robustní, spolehlivé, efektivní RMB 22-37 Pohon pomocí převodovky RMB 22-37 IVR Přímý

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Typový list. Technická specifikace:

Typový list. Technická specifikace: Albert E.50 V Výkonnost max. (1) 0,8 m 3 /min Minimální pracovní přetlak 5 bar Maximální pracovní přetlak 9 bar El. napětí / frekvence 400 / 50 V / Hz Šroubový blok ATMOS B 100 Hlučnost (2) 64* 69 db(a)

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu.

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX 400-84000 Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX Uživatelské benefity Jednoduchá instalace - lehký a kompaktní design

Více

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček DK 5200 PT DK 17500 PT

Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček DK 5200 PT DK 17500 PT Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček DK 5200 PT DK 17500 PT Březen 2007 Legenda 1 Vstup stlačeného vzduchu 2 Výstup stl. vzduchu 3 Výstup kondenzátu 4 Síťové připojení, síťový kabel

Více

Úprava vzduchu sušení

Úprava vzduchu sušení Úprava vzduchu sušení Zařízení pro vysokou úroveň úpravy stlačeného vzduchu. Úprava vzduchu pro všechny provozy. Naše sušičky spolehlivě odstraní kondenzát a v kombinaci s námi dodávanou filtrací zajistí

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více

PB teplovzdušná mobilní topidla P80, PX80, P140, PX140 Návod k použití

PB teplovzdušná mobilní topidla P80, PX80, P140, PX140 Návod k použití P80, PX80, P140, PX140 PB teplovzdušná mobilní topidla P80, PX80, P140, PX140 Návod k použití Výhradní zastoupení firmy KROLL v ČR. EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190

Více

Typový list. Technická specifikace:

Typový list. Technická specifikace: Albert E.50 V Výkonnost max. (1) 0,87 m 3 /min Minimální pracovní přetlak 5 bar Maximální pracovní přetlak 9 bar El. napětí / frekvence 400 / 50 V / Hz Šroubový blok ATMOS B 100 Hlučnost (2) 64* 69 db(a)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ MiniDry 160 NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

kompresory AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor

kompresory AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor AIR CENTER Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody BOBBY Výkonné pístové kompresory s určením pro řemeslníky a kutily Společné parametry řady

Více

piãkové vybavení stojaté nebo leïaté Stavební fiada UniMaster ST

piãkové vybavení stojaté nebo leïaté Stavební fiada UniMaster ST KOMPRESORY STACIONÁRNÍ piãkové vybavení stojaté nebo leïaté Stavební fiada UniMaster ST Neomezená rozmanitost Zde naleznete vždy vhodný kompresor pro Vaše potřeby: na stojatém vzdušníku (STV), na ležatém

Více