Městská část Praha 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha 18"

Transkript

1 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Městská část Praha 18

2 Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok 21) členěno dle sektoru spotřeby a druhu paliva přepočteno na Skupentství paliv Druh Průmysl Zemědělství koks 47 47,1 černé uhlí tříděné 8 8, černé uhlí prachové hnědé uhlí tříděné ,4 brikety hnědouhelné 28 28,1 dřevo dřevní odpad jiná tuhá paliva zvláštní odpad Celkem 25 25,5 TTO střední topný olej lehký topný olej extralehký topný olej nízkosirnatý topný olej nafta vyjetý olej jiná kapalná paliva Celkem zemní plyn ,68 bioplyn ,27 propan-butan Celkem , , 73,7 17,6 8,7 1, SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Stav k roku 21

3 Primární spotřeba - Scénář I Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Varianta I.1 členěno dle sektoru spotřeby a druhu paliva přepočteno na Skupenství paliv Druh Průmysl Zemědělství koks černé uhlí prachové dřevo dřevní odpad jiná tuhá paliva zvláštní odpad Celkem TTO střední topný olej lehký topný olej extralehký topný olej nízkosirnatý topný olej nafta vyjetý olej jiná kapalná paliva Celkem zemní plyn ,82 bioplyn ,18 propan-butan Celkem , , 66,7 23, 1,3 1, Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Varianta I.2 členěno dle sektoru spotřeby a druhu paliva přepočteno na Skupenství paliv Druh Průmysl Zemědělství koks černé uhlí prachové hnědé uhlí tříděné dřevo dřevní odpad jiná tuhá paliva zvláštní odpad Celkem TTO střední topný olej lehký topný olej extralehký topný olej nízkosirnatý topný olej nafta vyjetý olej jiná kapalná paliva Celkem zemní plyn ,92 bioplyn ,8 propan-butan Celkem , , 44,1 39,2 16,7 1, SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Výhled po roce 22

4 Primární spotřeba - Scénář II Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Varianta II.1 členěno dle sektoru spotřeby a druhu paliva přepočteno na Skupenství paliv Druh Průmysl Zemědělství koks černé uhlí prachové dřevo dřevní odpad jiná tuhá paliva zvláštní odpad Celkem TTO střední topný olej lehký topný olej extralehký topný olej nízkosirnatý topný olej nafta vyjetý olej jiná kapalná paliva Celkem zemní plyn ,2 bioplyn ,98 propan-butan Celkem , , 63,7 22,5 13,8 1, Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Varianta II.2 členěno dle sektoru spotřeby a druhu paliva přepočteno na Skupenství paliv Druh Průmysl Zemědělství koks černé uhlí prachové hnědé uhlí tříděné dřevo dřevní odpad jiná tuhá paliva zvláštní odpad Celkem TTO střední topný olej lehký topný olej extralehký topný olej nízkosirnatý topný olej nafta vyjetý olej jiná kapalná paliva Celkem zemní plyn ,55 bioplyn ,45 propan-butan Celkem , , 44,7 4,6 14,7 1, SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Výhled po roce 22

5 Primární spotřeba - Scénář III Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Varianta III.1 členěno dle sektoru spotřeby a druhu paliva přepočteno na Skupenství paliv Druh Průmysl Zemědělství koks černé uhlí prachové dřevo dřevní odpad jiná tuhá paliva zvláštní odpad Celkem TTO střední topný olej lehký topný olej extralehký topný olej nízkosirnatý topný olej nafta vyjetý olej jiná kapalná paliva Celkem zemní plyn ,72 bioplyn ,28 propan-butan Celkem , , 64,8 23,5 11,7 1, Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Varianta III.2 členěno dle sektoru spotřeby a druhu paliva přepočteno na Skupenství paliv Druh Průmysl Zemědělství koks černé uhlí prachové hnědé uhlí tříděné dřevo dřevní odpad jiná tuhá paliva zvláštní odpad Celkem TTO střední topný olej lehký topný olej extralehký topný olej nízkosirnatý topný olej nafta vyjetý olej jiná kapalná paliva Celkem zemní plyn ,45 bioplyn ,55 propan-butan Celkem , , 45,5 37,3 17,2 1, SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Výhled po roce 22

6 Sp. po přeměnách - Stáv. stav Bilance roční spotřeby paliv a energie po přeměnách (GJ) - Stávající stav (rok 21) členěno dle sektoru spotřeby a druhu paliva přepočteno na - výchozí rok 21 Skupenství paliv a energie Druh Průmysl Zemědělství velkoodběr koks 29 29, černé uhlí tříděné 5 5, černé uhlí prachové hnědé uhlí tříděné 12 12,1 brikety hnědouhelné 17 17, dřevo dřevní odpad jiná tuhá paliva zvláštní odpad Celkem ,2 TTO střední topný olej lehký topný olej extralehký topný olej nízkosirnatý topný olej nafta vyjetý olej jiná kapalná paliva Celkem zemní plyn ,1 bioplyn ,26 propan-butan Celkem ,36 CZT CZT ,27 CZT Celkem ,27 elektřina ,35 Celkem , , 52,8 7,5 14,1, 25,6 1, SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Stav k roku 21

7 Sp. po přeměnách - Scénář I Bilance roční spotřeby paliv a energie po přeměnách (GJ) - Varianta I.1 členěno dle sektoru spotřeby a skupenství paliva a energie přepočteno na Skupenství paliv Průmysl Zemědělství velkoodběr ,8 CZT , , , 4,6 4,4 32,1, 22,9 1, Bilance roční spotřeby paliv a energie po přeměnách (GJ) - Varianta I.2 členěno dle sektoru spotřeby a skupenství paliva a energie přepočteno na Skupenství paliv Průmysl Zemědělství velkoodběr ,7 CZT , , , 4,6 4,4 32,1, 22,9 1, SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Výhled po roce 22

8 Sp. po přeměnách - Scénář II Bilance roční spotřeby paliv a energie po přeměnách (GJ) - Varianta II.1 členěno dle sektoru spotřeby a skupenství paliva a energie přepočteno na Skupenství paliv Průmysl Zemědělství velkoodběr ,8 CZT , , , 38,9 5,2 31,5, 24,4 1, Bilance roční spotřeby paliv a energie po přeměnách (GJ) - Varianta II.2 členěno dle sektoru spotřeby a skupenství paliva a energie přepočteno na Skupenství paliv Průmysl Zemědělství velkoodběr , CZT , , , 38,9 5,2 31,5, 24,4 1, SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Výhled po roce 22

9 Sp. po přeměnách - Scénář III Bilance roční spotřeby paliv a energie po přeměnách (GJ) - Varianta III.1 členěno dle sektoru spotřeby a skupenství paliva a energie přepočteno na Skupenství paliv Průmysl Zemědělství velkoodběr ,3 CZT , , , 4,2 5,3 29,5, 25, 1, Bilance roční spotřeby paliv a energie po přeměnách (GJ) - Varianta III.2 členěno dle sektoru spotřeby a skupenství paliva a energie přepočteno na Skupenství paliv Průmysl Zemědělství velkoodběr ,2 CZT , , , 4,2 5,3 29,5, 25, 1, SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Výhled po roce 22

10 Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) - Stávající stav (21) členěno dle druhu paliva přepočteno na Emise - Stáv. stav Skupenství paliv Palivo y dusíku Nox 2 koks,2,2,,7 5 černé uhlí,,,,2 1 hnědé uhlí a brikety,7,14,3,47 19 Celkem,9,16,3,56 24 zemní plyn,14,7 12,69 2, bioplyn,31,31 26,3 17,48 Celkem,45,37 38,72 19, Technologie Technologie,5 Technologie Celkem,5,59,54 38,75 2, Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) - Stávající stav (21) členěno dle kategorie zdroje přepočteno na Typ zdroje Kategorie zdroje y dusíku Nox 2 Ostatní zdroje REZZO 1,31,31 26,3 17,48 REZZO 2,5 Lokál obyvatelstvo,9,16,3,56 24 Zemní plyn Velkoodběr,11,5 1,81 1, Zemní plyn Maloodběr,,,3,6 359 Zemní plyn Obyvatelstvo,2,1 1,58, Ostatní zdroje Celkem,59,54 38,75 2, ,59,54 38,75 2, Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) - Stávající stav (21) členěno dle sektoru spotřeby a skupiny OKEČ přepočteno na Sektor spotřeby Typ spotřeby (skupina OKEČ) y dusíku Nox 2 Papírenský a polygrafický průmysl, Průmysl vydavatelské činnosti,,,1, 7 Výroba elektrických a optických přístrojů Výroba kovů a kovodělných výrobků Výroba dopravních prostředků,42,26 27,5 13, Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody,1,,81,14 86 Stavebnictví,,,1, 1 Ostatní průmysl Průmysl Celkem,43,27 27,88 13, , skladování, pošty a telekomunikace Veřejná správa, obrana, sociální pojištění,,,3,1 34 Školství,,,1, 12 Zdravotnictví,,,, 6 Ostatní tercier,4,1 8,88 5, Celkem,4,1 8,93 5,87 474, skladování, pošty a telekomunikace Celkem Obyvatelstvo,12,17 1,95, Celkem,12,17 1,95, ,59,54 38,75 2, SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Stav k roku 21

11 Emise - Scénář I Varianta I.1 Varianta I.2 Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) členěno dle skupenství paliva Skupenství paliv y 2 Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) členěno dle skupenství paliva Skupenství paliv y,56,47 43,34 25, ,5 1,8 117,55 54, Technologie,5 Technologie,5,61,47 43,34 25, ,55 1,8 117,55 54, Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) členěno dle kategorie zdroje Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) členěno dle kategorie zdroje Typ zdroje y 2 Typ zdroje y Zdroje CZT Zdroje CZT Ostatní zdroje,61,47 43,34 25, Ostatní zdroje 1,55 1,8 117,55 54, ,61,47 43,34 25, ,55 1,8 117,55 54, Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) členěno dle sektoru spotřeby Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) členěno dle sektoru spotřeby Sektor spotřeby y 2 Sektor spotřeby y Průmysl,55,38 34,1 2, Průmysl 1,2,85 8,57 44, Zemědělství Zemědělství,4,8 7,74 4,84 837,24,18 27,19 8,8 2 71,2,1 1,59, ,1,5 9,79 1, ,61,47 43,34 25, ,55 1,8 117,55 54, SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Výhled po roce 22

12 Emise - Scénář II Varianta II.1 Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) členěno dle skupenství paliva Varianta II.2 Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) členěno dle skupenství paliva Skupenství paliv y 2 Skupenství paliv y,38,32 29,59 17, ,,72 78,2 36, Technologie,5 Technologie,5,43,32 29,59 17, ,5,72 78,2 36, Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) členěno dle kategorie zdroje Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) členěno dle kategorie zdroje Typ zdroje y 2 Typ zdroje y Zdroje CZT Zdroje CZT Ostatní zdroje,43,32 29,59 17, Ostatní zdroje 1,5,72 78,2 36, ,43,32 29,59 17, ,5,72 78,2 36, Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) členěno dle sektoru spotřeby Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) členěno dle sektoru spotřeby Sektor spotřeby y 2 Sektor spotřeby y Průmysl,38,26 22,79 13, Průmysl,82,57 53,98 29, Zemědělství Zemědělství,3,6 5,3 3,31 573,17,12 18,63 5, ,2,1 1,5, ,6,3 5,59, ,43,32 29,59 17, ,5,72 78,2 36, SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Výhled po roce 22

13 Emise - Scénář III Varianta III.1 Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) členěno dle skupenství paliva Varianta III.2 Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) členěno dle skupenství paliva Skupenství paliv y 2 Skupenství paliv y,49,41 37,77 22, ,23,9 96,1 45, Technologie,5 Technologie,5,53,41 37,77 22, ,28,9 96,1 45, Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) členěno dle kategorie zdroje Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) členěno dle kategorie zdroje Typ zdroje y 2 Typ zdroje y Zdroje CZT Zdroje CZT Ostatní zdroje,53,41 37,77 22, Ostatní zdroje 1,28,9 96,1 45, ,53,41 37,77 22, ,28,9 96,1 45, Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) členěno dle sektoru spotřeby Emise základních škodlivin a 2 (tun/rok) členěno dle sektoru spotřeby Sektor spotřeby y 2 Sektor spotřeby y Průmysl,48,33 29,16 17, Průmysl 1,2,72 67,63 37, Zemědělství Zemědělství,4,7 7,2 4,43 668,18,14 2,64 6, ,2,1 1,59, ,8,4 7,74 1, ,53,41 37,77 22, ,28,9 96,1 45, SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Výhled po roce 22

14 Stávající stav v grafech Skladba primární spotřeby paliv () - výchozí rok 21 Skladba spotřeby paliv a energie po přeměnách () - výchozí rok CZT Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) členěno dle sektoru spotřeby - výchozí rok 21 Bilance roční spotřeby po přeměnách (GJ) členěno dle sektoru spotřeby - výchozí rok 21 Spotřeba [GJ] Průmysl Zemědělství Spotřeba [GJ] Průmysl Zemědělství velkoodběr CZT SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Stav k roku 21

15 Stávající stav v grafech Emise základních škodlivin (tun/rok) členěno dle druhu paliva - výchozí rok 21 Emise základních škodlivin (tun/rok) členěno dle sektoru spotřeby - výchozí rok 21 Emise [tun/rok] y dusíku Nox Technologie Emise [tun/rok] y dusíku Nox Zemědělství Průmysl Emise základních škodlivin (tun/rok) členěno dle kategorie zdroje - výchozí rok 21 Emise [tun/rok] y Zemní plyn Obyvatelstvo Zemní plyn Maloodběr Zemní plyn Velkoodběr Lokál obyvatelstvo REZZO 3 REZZO 2 REZZO 1 SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Stav k roku 21

16 Stávající stav vs Scénář I Skladba spotřeby paliv v území (GJ) porovnání stávajícího stavu a variantního výhledu Spotřeba energie po přeměnách (GJ) členěno dle druhu paliva a energie porovnání stávajícího stavu a variantního výhledu (GJ) (GJ) CZT Stav 1998 Stav 21 Varianta I.1 Varianta I.2 Stav 1998 Stav 21 Varianta I.1 Varianta I.2 SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Stávající stav a výhled po roce 22

17 Stávající stav vs Scénář I Emise základních škodlivin (tun/rok) porovnání stávajícího stavu a variantního výhledu (tun/rok) 6 4 NOx 2 Stav 1998 Stav 21 Varianta I.1 Varianta I.2 SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Stávající stav a výhled po roce 22

18 Stávající stav vs Scénář II Skladba spotřeby paliv v území (GJ) porovnání stávajícího stavu a variantního výhledu Spotřeba energie po přeměnách (GJ) členěno dle druhu paliva a energie porovnání stávajícího stavu a variantního výhledu 1 2 (GJ) (GJ) CZT Stav 1998 Stav 21 Varianta II.1 Varianta II.2 Stav 1998 Stav 21 Varianta II.1 Varianta II.2 SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Stávající stav a výhled po roce 22

19 Stávající stav vs Scénář II Emise základních škodlivin (tun/rok) porovnání stávajícího stavu a variantního výhledu (tun/rok) NOx 1 Stav 1998 Stav 21 Varianta II.1 Varianta II.2 SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Stávající stav a výhled po roce 22

20 Stávající stav vs Scénář III Skladba spotřeby paliv v území (GJ) porovnání stávajícího stavu a variantního výhledu Spotřeba energie po přeměnách (GJ) členěno dle druhu paliva a energie porovnání stávajícího stavu a variantního výhledu 1 4 (GJ) (GJ) CZT Stav 1998 Stav 21 Varianta III.1 Varianta III.2 Stav 1998 Stav 21 Varianta III.1 Varianta III.2 SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Stávající stav a výhled po roce 22

21 Stávající stav vs Scénář III Emise základních škodlivin (tun/rok) porovnání stávajícího stavu a variantního výhledu (tun/rok) NOx 1 Stav 1998 Stav 21 Varianta III.1 Varianta III.2 SEVEn, o.p.s., Ing. O.Hrubý Stávající stav a výhled po roce 22