VLIV PLEMENE A RŮZNÝCH KŘÍŽENCŮ JEHŇAT BERÁNKŮ NA JAKOST MASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV PLEMENE A RŮZNÝCH KŘÍŽENCŮ JEHŇAT BERÁNKŮ NA JAKOST MASA"

Transkript

1 ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 5 Čílo 4, 2007 VLIV PLEMENE A RŮZNÝCH KŘÍŽENCŮ JEHŇAT BERÁNKŮ NA JAKOST MASA J. Kuchtík, F. Horák Došlo 3. dubna 2007 Abtract KUCHTÍK, J., HORÁK, F.: Effect of breed and different crobreed of lamb male on meat quality. Acta univ. agric. et ilvic. Mendel. Brun., 2007, LV, No. 4, pp Effect of breed (German Long-wooled breed, GL, ) and different crobreed of lamb male of breed GL, Merino (M) and Oxford Down (OD) on meat quality wa evaluated on the bai of laboratory analye of mucle of right rack (muculu tricep brachii). Following crobreed of lamb were evaluated: OD 50 M 25 GL (), GL 50 OD (), OD 75 GL () and GL 75 OD (). Breed and crobreed had a highly ignificant effect (P 0.01) on content of intramucular fat (IMF) and ah. The factor of breed and crobreed had alo a highly ignificant effect (P 0.01) on water holding capacity and reflectance and a ignificant effect (P 0.05) on ph of meat in the period of 24 hour after laughter (ph 24). On the other hand the factor of breed and different crobreed had not ignificant effect on content of dry matter (DM), protein (P), myoglobin, hydroxyproline, collagen, elatin and connective tiue. Thi factor had not alo ignificant effect on energy value in the original matter. The highet value of DM (23.60 %) and IMF (3.56 %) were found in OD 50 M 25 GL. The highet value of ah (1.05 %) were foud in GL 100 and OD 75 GL. The highet value of connective tiue (2.23 mg in 100 g of mucle) wa found in OD 50 M 25 GL. On the other hand it lowet content (1.86 mg in 100 g of mucle) wa found in OD 75 GL. breed, crobreed, lamb, meat quality, muculu tricep brachii Jehněčí mao, dříve poměrně opomíjená komodita, e v poledním období tává tále populárnějším mezi čekými konzumenty, nicméně jeho popularita je tále výrazně nižší než je tomu u otatních druhů maa. Mezi hlavní faktory, jež negativně ovlivňují výraznější nárůt potřeby jehněčího maa mezi domácími konzumenty, především patří poměrně vyoká cena jehněčího maa, jeho poměrně dlouhá a náročná kuchyňká příprava a v nepolední řadě i mnohdy velmi rozdílná jakot maa. Jakot jehněčího maa je ovlivňována celou řadou faktorů, když mezi nejvýznamnější patří plemeno, výživa, zdravotní tav, chemické ložení maa, mikrobiální kontaminace a výživná hodnota (HORÁK et al., 1987). Obecně je možno kontatovat, že provádění jakotních analýz maa je ekonomicky poměrně nákladná záležitot, nicméně přeto e tyto rozbory, a to i u jehněčího maa, dotávají do popředí zájmu v rámci různých tudií. Rozdíly v kvalitě maa jehňat při aplikaci různých krmných dávek ledovali SUMMERS et al. (1978), GOEHLER (1985), ROWE et al. (1999) a URBANIAK et al. (2000) V našich podmínkách problematiku kvality maa jehňat ledovali z pohledu intenzivního výkrmu SLANÁ et al. (1980) a OCHODNICKÁ (1994) a z pohledu patevního odchovu FANTOVÁ a ČISLÍKOVSKÁ (1991) a KUCHTÍK et al. (1996). Cílem ledování e talo zhodnocení vlivu plemene (Německá dlouhovlnná ovce, ND 100, ) a různých kříženců jehňat beránků plemen ND, Merino (M) a Oxford Down (OD) na jakot maa, přičemž všechna hodnocená jehňata byla odchována v identických podmínkách na bázi patevní výkrmu přídavkem jádra. 37

2 38 J. Kuchtík, F. Horák MATERIÁL A METODIKA Vliv plemene (ND 100) a různých kříženců jehňat beránků plemen ND, M a OD (OD 50 ND 25 OD (), ND 50 OD (), OD 75 ND () a ND 75 OD) ) na jakot maa byla hodnocena na základě laboratorních analýz valoviny partie pravá plec, a to konkrétně na základě analýz valu muculu tricep brachii. Všechna ledovaná jehňata byla odchována v identických podmínkách na farmě ovcí v podniku AZ Holding Rovečné. Bahnění všech ledovaných jehňat probíhálo od poloviny dubna do konce první dekády v měíci květnu ve táji, přičemž patevní období započalo v polovině května. Krmná dávka jehňat do odtavu, jenž byl prováděn v cca 70 dnech věku, e kládala z mateřkého mléka (ad libitum), vojtěškového ena (ad libitum), a od poloviny května z oplůtkové patvy na vojtěško-travním porotu. Ve táří jehňat cca 30 dnů bylo započato příkrmem jadrné měi, když jeho průměrná denní potřeba na ku a den do odtavu činila 0,075 kg. V intervalu od odtavu do ukončení výkrmu (do cca 100 dnů věku) byla denní krmná dávka jehňat ložena z patvy na vojtěško-travním porotu (ad libitum) a jadrné měi (0,200 g). Složení jadrné měi bylo náledující: tritikale šrotované (41 %), mačkaný ječmen (31 %), ójový šrot tepelně upravený (23 %), řepkové pokrutiny (2 %), vitaminová minerální příada Mikro M 12 (2,5 %) a mletý vápenec (1,5 %). Jehňata měla po celé ledování neomezený přítup k vodě a minerálnímu lizu, přičemž všechna jehňata byla v průběhu celého ledování v dobrém zdravotním tavu. Po ukončení výkrmu byl od všech ledovaných kupin jehňat vybrán reprezentativní vzorek, v počtu 6 kuů ze kupiny, na kontrolní porážku, která byla provedena na jatkách v Olešnici. Průměrné živé hmotnoti jednotlivých kupin jehňat při porážce, průměrné hmotnoti tudeného JUT a průměrné hmotnoti pravé plece byly u všech kupin poměrně vyoce vyrovnané a bez tatitických průkaznotí viz tabulka I. I: Výledky základních ukazatelů jatečných analýz Ukazatel ND 100 (A) OD 50 M 25 ND (B) Živá hmotnot při porážce v kg. 27,91 0,982 28,35 0,737 Hmotnot JUT 11,97 12,42 v kg (tudeného) 0,424 0,457 Hmotnot pravé 1,140 1,100 plece (kg) 0,088 0,095 a, b, c, d, e - * - P 0,05, A, B, C, D, E - ** - P 0,01 Skupina ND 50 OD (C) 27,77 1,129 12,17 0,612 1,120 0,106 OD 75 ND (D) 28,87 0,699 12,80 0,558 1,180 0,116 ND 75 OD (E) 28,03 0,882 12,00 0,516 1,130 0,113 Celý oubor n = 30 28,19 0,381 12,27 0,227 1,140 0,045 F-tet 0,24 0,45 0,40 Zhodnocení jakoti maa jehňat bylo provedeno, z ekonomických důvodů, na základě analýzy valoviny tělené partie pravá plec, a to konkrétně na základě rozborů valu muculu tricep brachii. V ouviloti výše uvedeným je nicméně nutno doplnit, že v poledním období, z pohledu literárních zdrojů, patří partie pravá plec k nejčatějí využívaným těleným partiím pro jakotní analýzy. Tělená partie pravá plec byla zíkána v rámci kontrolní porážky jehňat, a to kruhovým řezem od povrchové valoviny blanité čáti hrudníku dle ON Po oddělení pravé plece byla tato parie převezena ve vychlazeném termoboxu na MZLU v Brně. Jednotlivé chemické a fyzikální analýzy byly prováděny podle jednocených metodik dle VRCHLABSKÝ a VESELÁ, (1985) ve pecializované laboratoři ÚCHŠZ na MZLU v Brně. V rámci hodnocení základních ukazatelů jakoti maa byly provedeny analýzy, které počívaly ve tanovení procentických obahů ušiny, intramukulárního tuku (IMT), bílkovin a popelovin. V rámci hodnocení základních ukazatelů maa byla zjišťována i energetická hodnota v původní hmotě (kj/ 100 g). V rámci hodnocení otatních vybraných ukazatelů jakoti maa byly hodnoceny náledující ukazatele: remie (v %), obah myoglobinu (mg v 1 g valu), ph maa v intervalu 24 hodin po porážce (ph 24) a vaznot (v %). V rámci hodnocení otatních vybraných ukazatelů jakoti maa byly taktéž zjišťovány obahy hydroxyprolinu, kolagenu, elatinu a vaziva (v mg ve 100 g valu). Principy jednotlivých analýz a vzorce použité pro výpočet jednotlivých ledovaných ukazatelů jou uvedeny ve jednocené metodice dle VRCH- LABSKÉHO a VESELÉ (1985). Stručná charakteritika námi prováděných analýz je náledující: Obah vody (ušina): 1 2 g maa e vyuší do kontantní hmotnoti. Vzorek je míchán vyu-

3 Vliv plemene a různých kříženců jehňat beránků na jakot maa 39 šeným mořkým píkem, předběžně e předuší při 60 C po dobu dvou hodin, potom e uší při teplotě 103 C po dobu 5 7 hodin. Po vychladnutí e provádí vlatní zvážení. Obah IMT: ušina, která je zíkána výše uvedeným způobem, je extrahována etyléterem v extrakčním přítroji. Po extrakci je rozpouštědlo odpařeno, zbytek v baňce vyušen a po ochlazení zvážen. Obah bílkovin dle Kjeldahla: bílkovinami e označují duíkaté látky vypočtené ze tanoveného veškerého duíku náobené faktorem 6,25. Obah popelovin: tanovuje e pozvolným zahříváním vzorků a náledným pálením při teplotě C v elektrické peci. V rámci zjišťování obahu popelovin byla použita rozhodčí metoda, přičemž byla prováděna dvě paralelní tanovení. Energetická hodnota: provádí e na kalorimetru KL 5, kde e tanovuje palné teplo ve vzorku vyušeného maa liovaného do pelety o hmotnoti 1 g. Remie (tupeň větloti): tanovuje e pomocí přítroje SPECOL 11 a reminího nátavce na čertvém řezu, kolmo na měr vláken při vlnové délce 522 nm. Obah myoglobinu dle Horneey: okyeleným acetonem vodou e vyextrahují barevné pigmenty ve formě hematinu, jehož koncentrace e vyhodnocuje kolorimetricky při vlnové délce 640 nm. ph 24 hodin pot mortem: v intervalu 24 hod pot mortem e nepomletý vzorek maa (odleželý) nařízne kalpelem a do vzniklého otvoru e vloží elektroda. Volně vázaná voda (vaznot) upravená metoda dle Grau Hamma: vzorek o hmotnoti 2 g je liován mezi dvěma kleněnými detičkami po dobu 5 minut při zatížení 500 gramovým závažím. Obah hydroxyprolinu, elatinu, kolagenu a vaziva (v mg ve 100 g valoviny): pomletý vzorek je dehydratován a odtučněn a náledně je provedena hydrolýza. Poté je provedena neutralizace a ředění hydrolyzátu. Stanovení koncentrace hydroxyprolinu e provádí rovnáváním aborbce barevného roztoku e tandardem při vlnové délce 550 nm. Přepočet na kolagen je proveden pomocí faktoru 7,482; přepočet na elatin pomocí faktoru 1,405. Finální přepočet na celkový obah vazivových bílkovin je roven oučtu kolagen a elatin. Finální matematicko-tatitické vyhodnocení bylo realizováno formou výpočtu základních tatitických hodnot (průměr a měrodatná odchylka). Náledně byl tetován rozdíl tředních hodnot všech ledovaných ouborů dle Scheffeho metody. VÝSLEDKY A DISKUSE Zhodnocení výledků laboratorních analýz základních ukazatelů jakoti maa (obahu ušiny, IMT, duíku, bílkovin a popelovin, repektive energetické hodnoty v původní hmotě) je uvedeno v tabulce II. Z hodnocení obahů ušiny především vyplývá, že tyto byly u všech ledovaných kupin vyoce vyrovnané, přičemž ani v jednom případě nebyl zjištěn průkazný vliv kupiny kříženců, repektive plemene na tento ukazatel, což je v ouladu e závěrem, jež uvádějí SWARTVAGHEROVÁ at al. (1996). Konkrétně e obahy ušiny v případě našeho ledování pohybovaly v rozmezí od 23,52 % do 23,60 %, přičemž podobné hodnoty uvádějí ve vých tudiích SLANÁ et al. (1980) a OCHODNICKÁ (1993). Nicméně naproti tomu FANTOVÁ a ČISLÍKOVSKÁ (1991) uvádějí obahy ušiny u jimi ledovaných kupin jehňat na vyšších úrovních. Na rozdíl od obahu ušiny byl v případě obahu IMT zjištěn vyoce průkazný (P 0,01) vliv plemene a kříženců na tento ukazatel, když nejnižší obah IMT (2,54 %) byl zjištěn u čitokrevné kupiny jehňat (ND 100). Naproti tomu nejvyšší obah IMT (3,56 %) byl zjištěn u kříženců OD 50 M 25 ND. Námi zjištěný průměrný obah IMT za celý ledovaný oubor (3,04 %) je rovnatelný hodnotami, jež uvádějí FANTOVÁ a ČISLÍ- KOVSKÁ (1991) a URBANIAK et al. (2000). Nicméně MOMANI (1998) uvádí obahy IMT podtatně vyšší, když naproti tomu OCHODNICKÁ (1993) uvádí obahy IMT mírně nižší než v případě našeho ledování. Z hodnocení obahů bílkovin především vyplývá, že tyto byly u všech ledovaných kupin vyoce vyrovnané, přičemž ani v jednom případě nebyl zjištěn průkazný vliv kupiny kříženců, repektive plemene na tento ukazatel. Konkrétně e obahy bílkovin v případě našeho ledování pohybovaly v rozmezí od 18,62 % do 19,56 %, přičemž podobné hodnoty uvádějí ve vých tudiích CATANEO et al. (1979), KUCHTÍK et al. (1996) a MOMANI (1998). Naproti tomu SLANÁ et al. (1980), FANTOVÁ a ČISLÍKOVSKÁ (1991) a SWARTVAGHEROVÁ et al. (1996) uvádějí ve vých tudiích obahy bílkovin, u jimi ledovaných kupin jehňat, mírně vyšší. Z hodnocení obahů popelovin především vyplývá, tejně jako tomu bylo v případě IMT, vyoce průkazný (P 0,01) vliv kupiny jehňat na tento ukazatel, což je v ouladu e závěrem, jež uvádějí McCLIN- TON a CARSON (2000). Nicméně na druhou tranu je nutno kontatovat, že rozdíl mezi kupinami nejnižším a nejvyšším obahem popelovin činil pouhých 0,08 %, přičemž nejnižší obah popelovin (0,97 %) byl zjištěn u OD 50 M 25 ND, když naproti tomu nejvyšší obah (1,05 %) byl zjištěn u ND 100 a OD 75 ND. Ze zhodnocení vlivu plemene, repektive kupin kříženců na energetickou hodnotu v původní hmotě především vyplývá, že ani v jednom případě nebyl zaznamenán průkazný vliv konkrétní kupiny jehňat na tento ukazatel. Průměrné energetické hodnoty e pohybovaly v rozmezí od 507,01 do 549,47 kj/100 g, přičemž nejnižší, repektive nejvyšší energetická hodnota byla zjištěna u OD 75 ND, repektive u OD 50 M 25 ND.

4 40 J. Kuchtík, F. Horák II: Výledky analýz základních ukazatelů jakoti maa v m. tricep brachii Sušina Ukazatel Intramukulární tuk Bílkoviny Popeloviny Energ. hodnota v pův. hmotě (kj/100g) ND 100 (A) 23,52 0,313 2,54 b 0,233 19,39 0,233 1,05 b 0, ,85 9,714 OD 50 M 25 ND (B) 23,60 0,346 3,56 a 0,200 18,79 0,298 0,97 a d 0, ,47 11,833 a, b, c, d, e - * - P 0,05, A, B, C, D, E - ** - P 0,01 Skupina ND 50 OD (C) 23,52 0,442 3,24 0,209 18,96 0,706 0, ,05 15,709 OD 75 ND (D) 23,54 0,312 2,59 0,202 19,56 0,223 1,05 b 0, ,01 11,562 ND 75 OD (E) 23,55 0,402 3,29 0,213 18,62 0,397 0, ,37 8,929 Celý oubor n = 30 23,55 0,153 3,04 0,116 19,07 0,183 1,01 0, ,85 5,482 F-tet 0,15 4,64** 0,93 5,55** 1,97 Výledky zhodnocení otatních vybraných ukazatelů jakoti maa jehňat (remie, obah myoglobinu, ph maa v intervalu 24 hodin po porážce, vaznot, obahy hydroxyprolinu, kolagenu, elatinu a vaziva) jou uvedeny v tabulce III. Z této tabulky především vyplývá, že plemeno, repektive jednotlivé kupiny kříženců jehňat neměly průkazný vliv na obahy myoglobinu, hydroxyprolinu, kolagenu, elatinu a vaziva. Co e týká remie, tedy tupně větloti valoviny, tato byla vyoce průkazně (P 0,01) ovlivněna faktorem plemene, repektive kupinou kříženců, přičemž největlejší valovina byla zjištěna u ND 75 OD (7,77 %), repektive u ND 100 (7,68 %). Naproti tomu u dalších ledovaných kupin e hodnoty remie pohybovaly v rozmezí 6,82 % až 6,92 %. Nejvyšší, repektive nejnižší průměrný obah myoglobinu byl tanoven u ND 75 OD (1,61 mg v 1 g valoviny), repektive u ND 100 (1,33 mg v l g valoviny). Námi zjištěné hodnoty obahů myoglobinu jou však mírně nižší než uvádějí KUCHTÍK et al. (1996). ph maa v intervalu 24 hodin po porážce bylo průkazně (P 0,05) ovlivněno kupinou jehňat, přičemž nejvyšší ph 24 (6,13) bylo zjištěno u ND 100, když naproti tomu nejnižší jeho hodnota (5,78) byla zjištěna u ND 75 OD. Nicméně na druhou tranu je nutno kontatovat, že všechny námi zjištěné hodnoty ph 24 jou rovnatelné údaji, jež uvádějí YOUNG et al. (1993). Co e týká vaznoti, její hodnoty byly vyoce průkazně (P 0,01) ovlivněny faktorem plemene, repektive kupinou kříženců. Konkrétně pak u ND 50 OD, repektive ND 75 OD byly v obou případech zjištěny vyoce průkazně (P 0,01) vyšší vaznoti (5,42 %, repektive 5,35 %) oproti OD 50 M 25 ND. Námi zjištěné hodnoty tohoto ukazatele jou mírně nižší než uvádějí HORCADA et al. (1998) a VERGARA et al. (1999), nicméně na druhou tranu jou rovnatelné údaji, jež uvádějí KUCHTIK et al. (1996). Průměrné obahy hydroxyprolinu, jež jou v podtatě ukazatelem míry obahu vazivové tkáně v koterní valovině, nebyly průkazně ovlivněny konkrétní kupinou jehňat, přičemž u všech ledovaných kupin byly hodnoty tohoto ukazatele vyoce vyrovnané. Konkrétně e hodnoty hydroxyprolinu pohybovaly v rozmezí od 0,21 mg ve 100 g valu u OD 75 ND do 0,25 mg ve 100 g valu u OD 50 M 25 ND, což jou ve všech případech hodnoty mírně vyšší než uvádějí KUCH- TÍK et al. (1996). Výše uvedené hodnoty obahů hydroxyprolinu e náledně projevily z důvodu aplikace tandardních přepočtových koeficientů i v hodnotách, jež vyjadřují hmotnot kolagenu, hmotnot elatinu a hmotnot vaziva, když opětovně a zcela logicky nebyl zaznamenán tatiticky průkazný vliv ledovaných kupin jehňat na obahy výše citovaných látek.

5 Vliv plemene a různých kříženců jehňat beránků na jakot maa 41 III: Výledky otatních vybraných ukazatelů jakoti maa v m. tricep brachii Ukazatel Remie Obah myoglobinu (mg v 1 g valu) ph 24 Vaznot Hydroxyprolin (mg ve 100 g valu) Kolagen (mg ve 100 g valu) Elatin (mg ve 100 g valu) Vazivo (mg ve 100 g valu) ND 100 (A) 7,68 0,224 1,33 0,135 6,13 e 0,067 4,38 0,332 0,22 0,021 1,63 0,157 0,31 0,029 1,94 0,186 OD 50 M 25 ND (B) 6,90 0,269 1,5 0,129 6,03 0,080 3,55 CE 0,138 0,25 0,017 1,88 0,129 0,35 0,024 2,23 0,153 a, b, c, d, e - * - P 0,05, A, B, C, D, E - ** - P 0,01 Skupina ND 50 OD (C) 6,92 0,241 1,59 0,162 5,97 0,067 5,42 B 0,237 0,24 0,023 1,84 0,175 0,35 0,033 2,19 0,207 OD 75 ND (D) 6,82 0,202 1,36 0,077 5,85 0,062 4,57 0,259 0,21 0,016 1,56 0,118 0,29 0,022 1,86 0,141 ND 75 OD (E) 7,77 0,167 1,61 0,116 5,78 a 0,114 5,35 B 0,151 0,22 0,012 1,67 0,089 0,31 0,017 1,98 0,103 Celý oubor n = 30 7,22 0,121 1,48 0,057 5,95 0,041 4,65 0,161 0,23 0,009 1,72 0,062 0,32 0,011 2,04 0,073 F-tet 4,35** 1,05 3,06* 10,78** ZÁVĚR Z hodnocení vlivu plemene a různých kříženců jehňat beránků, odchovaných v identických podmínkách protředí a výživy na jakot maa především vyplývá, že tento faktor měl průkazný vliv na obahy intramukulárního tuku a popelovin. Dále měl tento faktor průkazný vliv na remii, ph 24 a vaznot maa. Naproti tomu faktor plemene a různých kříženců neměl průkazný vliv na obahy ušiny, bílkovin, myoglobinu, hydroxyprolinu a ním ouviející obahy kolagenu, elatinu a vaziva a taktéž na energetickou hodnotu v původní hmotě. SOUHRN Vliv plemene (Německá dlouhovlná ovce, ND 100, ) a různých kříženců jehňat beránků plemen ND, Merino (M) a Oxford down (OD) na jakot maa byl hodnocena na základě laboratorních analýz valoviny partie pravá plec, a to konkrétně na základě analýz valu muculu tricep brachii. Co e týká kříženců, do hodnocení byly zařazeny náledující kupiny jehňat: OD 50 M 25 ND (), ND 50 OD (), OD 75 ND () a ND 75 OD (). Ze zhodnocení vlivu plemene a různých kříženců jehňat beránků, odchovaných v identických podmínkách protředí a výživy, na jakot maa především vyplývá, že tento faktor měl průkazný vliv na obahy intramukulárního tuku (IMT) a popelovin (P). Dále měl tento faktor průkazný vliv na remie (R), ph 24 a vaznot maa (V). Naproti tomu faktor plemene a různých kříženců neměl průkazný vliv na obahy ušiny, bílkovin, myoglobinu, hydroxyprolinu a ním ouviející obahy kolagenu, elatinu a vaziva a taktéž na energetickou hodnotu v původní hmotě. Nejvyšší obahy S a IMT (23,60 % a 3,56 %) byly zjištěny u OD 50 M 25 ND. Naproti tomu jejich nejnižší obahy (23,52 % a 2,54 %) byly zjištěny u ND 100. Nejvyšší obahy B a P (19,56 % a 1,05 %) byly zjištěny u OD 75 ND. Nejvyšší energetická hodnota v původní hmotě byla zjištěna u OD 50 M 25 ND (549,47 kj/100 g), když naproti tomu její nejnižší hodnota (507,01 %) byla zaznamenána u OD 75 ND. Největlejší valovina byla zjištěna u ND 75 OD (7,77 %), repektive u ND 100 (7,68 %). Naproti tomu u dalších kupin e hodnoty remie pohybovaly v rozmezí 6,82 % až 6,92 %. Nejvyšší, repektive nejnižší průměrný obah myoglobinu byl tanoven u ND 75 OD (1,61 mg v 1 g valoviny), repektive u ND 100 (1,33 mg v l g valoviny). Nejvyšší ph 24 (6,13) bylo zjištěno u ND 100, naproti tomu

6 42 J. Kuchtík, F. Horák nejnižší jeho hodnota (5,78) byla zjištěna u ND 75 OD. Vaznot e pohybovala v rozmezí od 3,55 % do 5,42 % v závilot na konkrétné kupině, přičemž nejvyšší, repektive nejnižší její hodnota byla zjištěna u ND 50 OD, repektive u OD 50 M 25 ND. Hodnoty obahu hydroxyprolinu e pohybovaly v rozmezí od 0,21 mg ve 100 g valu u OD 75 ND do 0,25 mg ve 100 g valu u OD 50 M 25 ND. plemeno, kříženci, jehně, jakot maa, muculu tricep brachii Tento přípěvek vznikl podporou MSM LITERATURA CATANEO, P., BIANCHI, M. A., BERVETA, G., CANTONI, O.: Keeping characteritic of lamb and it nutritive value. Indutrie Alimentarri, Univ. Milano, 1979, 18: FANTOVÁ, M., ČISLÍKOVSKÁ, H.:Vliv plemenné přílušnoti na kvalitu maa jehňat odchovaných na polečné patvě pod matkami. Živoč. Výr., 1991, 36: GOEHLER, H.: Zu einigen Fragen der Fleichqualitaet beim Schaffleich. Tierzucht 39: 1985, HORÁK, F. et al.: Produkce jehněčího maa. SZN Praha. 1987, 187. HORCADA, A., BERIAIN, M., PURROY, A., LIZA- SO, G., CHASCO, J.: Effect of ex on meat quality of Spanih lamb breed. Snímal Science, 67, 1998, 3: KUCHTÍK, J., ŠUBRT, J., HORÁK, F.: Kvalitatívní analýza maa jatečných jehňat. Živoč. Výr., 1996, 41: McCLINTON, L., CARSON, A.: Growth and carca characteritic of three lamb genotype finihed on the ame level of feeding. Animal Science, 2000, 70, 1: MOMANI, S.: Analýza ukazatelů výkrmnoti a jatečné hodnoty beránků plemene Charollai. In: Sborník z přednášek mezinárodní konference: Chov ovcí a koz v oučaných podmínkách, TECHAG- RO BVV Brno: 1998, OCHODNICKÁ, K.: Jatočná hodnota a kvalita mäa jahniat a kozliat domácich plemien oviec a kôz. Kandidátká diertační práce. VÚO Trenčín: 1993, 85. ON Oborová norma. Baranie a kozie mao pre výek. MZVž ČSR. 1977, 21. ROWE, A., MACEDO, F., VISENTAINER, J., SOU- ZA, N., MATSUSHITA, M.: Mucle compoition and fatty acid profile in lamb fattened on pature. Meat Science, 1999, 51, 4: SLANÁ, O., SKŘIVAN, M., ŠTOLC, L.: Výledky analýzy valoviny beránků z intenzívního výkrmu. Živoč. Výr., 1980, 25: SUMMERS, R. L., KEMP, J. D., ELY, D. G., FOX, J. D.: Effect of rearing, feeding ytem and ex of lamb on carca characteritic and palatibility. Journal of Animal Science, 1978, 47: SWARTVAGHEROVÁ, K., OCHODNICKÝ, D., MARGETÍNOVÁ, J., PALANSKÁ, O., ČERE- ŠŇÁKOVÁ, Z.: Obah bielkovin a zatúpenie aminokyelin v M. longiimu dori jahniat rozných genotypov. Živočišná výroba, 1996, 41, 2: URBANIAK, M., FRANKIEWICZ, A., LYCZYN- SKI, A., SOBEK, Z., KULIL, M., ZAWADSKA, B.: Wplyw zywienia i may ubojowej na klad chemiczny may ciala netto tryczkow ray Meryno Polki. Roczniki Naukowe Zootechniki, 2000, Supplement z. 6.: VERGARA, H., MOLINA, A., GALLEGO, L.: Influence of ex and laughter weight on carca and meat quality in light and medium weight lamb produced in intenive ytem. Meat Science, 1999, 52, 2: VRCHLABSKÝ, J., VESELÁ, V.: Laboratorní metodiky. Rapotín, VÚCHS 1985, 43. YOUNG, O. A., REID, D. H., SCALES, G. H.: Effect of breed and ultimate ph on the odour and flavour of heep meat. N. Z. J. Agric. Re., 1993, 36: Adrea Doc. Dr. Ing. Jan Kuchtík, Prof. Ing. František Horák, CSc., Útav chovu a šlechtění zvířat, Mendelova zemědělká a lenická univerzita Brno, Zemědělká 1, Brno,

NKÁCH VÝKRMU. Jan Šubrt, Radek Filipčík, Marek Bjelka, Dračkov. ková E., Homola M.

NKÁCH VÝKRMU. Jan Šubrt, Radek Filipčík, Marek Bjelka, Dračkov. ková E., Homola M. KVALITA HOVĚZÍHO MASA V KOMERČNÍCH A EKOLOGICKÝCH PRODUKČNÍCH PODMÍNK NKÁCH VÝKRMU Quality of beef of different categorie cattle fattening on commercial and organic farm Jan Šubrt, Radek Filipčík, Marek

Více

INFLUENCE OF STAGE OF LACTATION ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF SHEEP MILK VLIV LAKTAČNÍ FÁZE NA CHEMICKÉ SLOŽENÍ OVČÍHO MLÉKA

INFLUENCE OF STAGE OF LACTATION ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF SHEEP MILK VLIV LAKTAČNÍ FÁZE NA CHEMICKÉ SLOŽENÍ OVČÍHO MLÉKA INFLUENCE OF STAGE OF LACTATION ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF SHEEP MILK VLIV LAKTAČNÍ FÁZE NA CHEMICKÉ SLOŽENÍ OVČÍHO MLÉKA Novotná L., Kuchtík J., Zajícová P., Útav chovu a šlechtění zvířat, Agronomická

Více

DYNAMIC OF BASIC PARAMETERS CHANGES OF SHEEP MILK DURING LACTATION DYNAMIKA ZMĚN ZÁKLADNÍCH SLOŽEK OVČÍHO MLÉKA V PRŮBĚHU LAKTACE

DYNAMIC OF BASIC PARAMETERS CHANGES OF SHEEP MILK DURING LACTATION DYNAMIKA ZMĚN ZÁKLADNÍCH SLOŽEK OVČÍHO MLÉKA V PRŮBĚHU LAKTACE DYNAMIC OF BASIC PARAMETERS CHANGES OF SHEEP MILK DURING LACTATION DYNAMIKA ZMĚN ZÁKLADNÍCH SLOŽEK OVČÍHO MLÉKA V PRŮBĚHU LAKTACE Zajícová P., Kuchtík J. Útav chovu hopodářkých zvířat, Agronomická fakulta,

Více

VLIV POHLAVÍ NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE VEPŘOVÉHO MASA

VLIV POHLAVÍ NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE VEPŘOVÉHO MASA VLIV POHLAVÍ NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE VEPŘOVÉHO MASA Okrouhlá, M., Čítek, J., Kluzáková, E. ČZU v Praze, Katedra speciální zootechniky Procesy hybridizace, hledání a šlechtění vhodných mateřských a otcovských

Více

Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc

Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc Výkrm býků do nižších porážkových hmotností Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc Ústav chovu a šlechtění zvířat AF Mendelu v Brně Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního

Více

EFFECT SEQUENCE LACTATION ON MILK YIELDS DAIRY COWS VLIV POŘADÍ LAKTACE NA MLÉČNOU UŽITKOVOST DOJNIC

EFFECT SEQUENCE LACTATION ON MILK YIELDS DAIRY COWS VLIV POŘADÍ LAKTACE NA MLÉČNOU UŽITKOVOST DOJNIC EFFECT SEQUENCE LACTATION ON MILK YIELDS DAIRY COWS VLIV POŘADÍ LAKTACE NA MLÉČNOU UŽITKOVOST DOJNIC Pyrochta V., Chládek G. Ústav chovu hospodářských zvířat, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská

Více

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO SLOŽENÍ KRAVSKÉHO MLEZIVA V PRŮBĚHU PRVNÍCH 72 HODIN PO PORODU

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO SLOŽENÍ KRAVSKÉHO MLEZIVA V PRŮBĚHU PRVNÍCH 72 HODIN PO PORODU ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 14 Číslo 2, 2004 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO SLOŽENÍ KRAVSKÉHO MLEZIVA V

Více

I. Dobeš, J. Kuchtík

I. Dobeš, J. Kuchtík ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 4 Číslo 2, 2005 Vliv vybraných faktorů na růst jehňat kříženců

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,v.v.i Praha Uhříněves Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU KANEČKŮ

Více

D. Klecker, L. Zeman

D. Klecker, L. Zeman ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 21 Číslo 1, 2004 Vliv hustoty osazení na chování kura domácího

Více

Energetické hodnocení krmiv

Energetické hodnocení krmiv Energetické hodnocení krmiv Využití energie krmiv v (%) BE Brutto energie 100 SE Stravitelná energie En.tuhých výkalů 70 (50-80) 30 (20-50) ME Metabolizovatelná EP EM energie plynů moče 57 (35-71) (4-9)

Více

ZHODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI VÝKLADOVÉHO TEXTU SOUČASNÝCH ČESKÝCH UČEBNIC PŘÍRODOPISU PRO 6. AŽ 9. ROČNÍK ZŠ POMOCÍ DVOU METOD

ZHODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI VÝKLADOVÉHO TEXTU SOUČASNÝCH ČESKÝCH UČEBNIC PŘÍRODOPISU PRO 6. AŽ 9. ROČNÍK ZŠ POMOCÍ DVOU METOD ZHODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI VÝKLADOVÉHO TEXTU SOUČASNÝCH ČESKÝCH UČEBNIC PŘÍRODOPISU PRO 6. AŽ 9. ROČNÍK ZŠ POMOCÍ DVOU METOD Libuše Hrabí Katedra přírodopiu a pětiteltví PdF UP v Olomouci Abtrakt V tomto článku

Více

DYNAMIKA ZMĚN VYBRANÝCH SLOŽEK OVČÍHO MLÉKA V PRŮBĚHU LAKTACE

DYNAMIKA ZMĚN VYBRANÝCH SLOŽEK OVČÍHO MLÉKA V PRŮBĚHU LAKTACE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 12 Číslo 4, 2004 DYNAMIKA ZMĚN VYBRANÝCH SLOŽEK OVČÍHO MLÉKA

Více

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU

Více

VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ KŘIVKY SLEPIC

VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ KŘIVKY SLEPIC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 8 Číslo 4, 2005 VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ

Více

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO Václav Kudrna VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 2012 1 Otelení -> nízký příjem sušiny (energie) -> NEB Vypočítaná energetická bilance pro krávy v laktaci

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Programy Výživa zvířat

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Programy Výživa zvířat Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Programy Výživa zvířat Ing. František Mikyska Softwarové vybavení AgroKonzulty

Více

TEMPERATURE EFFECT IN THE STABLE ON MILK YIELD OF HOLSTEIN COWS ON 2 nd LACTATION

TEMPERATURE EFFECT IN THE STABLE ON MILK YIELD OF HOLSTEIN COWS ON 2 nd LACTATION TEMPERATURE EFFECT IN THE STABLE ON MILK YIELD OF HOLSTEIN COWS ON 2 nd LACTATION VLIV TEPLOTY VE STÁJI NA PRODUKCI MLÉKA HOLŠTÝNSKÝCH DOJNIC NA 2. LAKTACI Walterová L., Šarovská L., Chládek G. Ústav chovu

Více

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ANALYSIS OF DEVELOPMENT AND DIFFERENCES IN PRICES OF AGRICULTURAL COMMODITIES IN THE CZECH REPUBLIC AND SOME EUROPEAN

Více

CHANGES IN MILK YIELD AND BASIC PARAMETERS OF SHEEP MILK IN CROSSBREEDS WITH DOMINANT SHARE OF LACAUNE BREED DEPENDING ON THE STAGE LACTATION

CHANGES IN MILK YIELD AND BASIC PARAMETERS OF SHEEP MILK IN CROSSBREEDS WITH DOMINANT SHARE OF LACAUNE BREED DEPENDING ON THE STAGE LACTATION CHANGES IN MILK YIELD AND BASIC PARAMETERS OF SHEEP MILK IN CROSSBREEDS WITH DOMINANT SHARE OF LACAUNE BREED DEPENDING ON THE STAGE LACTATION Konečná L., Kuchtík J. Department of Animal Breeding, Faculty

Více

EVALUATION OF MEATNESS OF FINAL CARCASS PIGS PRODUCET ON BIOFARM HODNOCENÍ ZMASILOSTI FINÁLNÍCH JATEČNÝCH PRASAT POCHÁZEJÍCÍCH Z BIOPRODUKCE

EVALUATION OF MEATNESS OF FINAL CARCASS PIGS PRODUCET ON BIOFARM HODNOCENÍ ZMASILOSTI FINÁLNÍCH JATEČNÝCH PRASAT POCHÁZEJÍCÍCH Z BIOPRODUKCE EVALUATION OF MEATNESS OF FINAL CARCASS PIGS PRODUCET ON BIOFARM HODNOCENÍ ZMASILOSTI FINÁLNÍCH JATEČNÝCH PRASAT POCHÁZEJÍCÍCH Z BIOPRODUKCE Trčka P. Ústav chovu hospodářských zvířat, oddělení chovu a

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

INFLUENCE OF PARTICULAR TECHNOLOGICAL SYSTEMS ON SELECTED QUALITATIVE PARAMETERS OF EGGS

INFLUENCE OF PARTICULAR TECHNOLOGICAL SYSTEMS ON SELECTED QUALITATIVE PARAMETERS OF EGGS INFLUENCE OF PARTICULAR TECHNOLOGICAL SYSTEMS ON SELECTED QUALITATIVE PARAMETERS OF EGGS VLIV JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ NA VYBRANÉ KVALITATIVNÍ UKAZATELE VAJEC Pokludová M., Hrouz J., Klecker

Více

TAČR GAMA VÚŽV, v.v.i

TAČR GAMA VÚŽV, v.v.i TAČR GAMA VÚŽV, v.v.i Projekt TG01010082 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA DÍLČÍ PROJEKT TGP007/220300 Inovované krmné receptury a technika krmení pro faremní chov brojlerových králíků Doba řešení 1.10. 2015 30.9. 2017

Více

ANALYSIS OF INTRAVITAL ASSESSMENT RESULTS IN PUREBRED AND CROSSBRED BOARS

ANALYSIS OF INTRAVITAL ASSESSMENT RESULTS IN PUREBRED AND CROSSBRED BOARS ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 9 Čílo 4, 2005 ANALYSIS OF INTRAVITAL ASSESSMENT RESULTS IN

Více

Chemické složení rybího těla

Chemické složení rybího těla Chemické složení rybího těla Produkce ryb (2001) 24,7 tisíc tun (20,1 tis. t odchovaných, 4,6 tis. tun odlovených na udici) Spotřeba ryb v ČR 4,6-5,4 kg, sladkovodní ryby 0,9-1,1 kg Průměrná celosvětová

Více

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F.

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra speciální zootechniky Ukazatele kvality JUT nelze měřit přímo na živém

Více

Kvalita masa z pohledu konzumenta

Kvalita masa z pohledu konzumenta Kvalita masa z pohledu konzumenta Šubrt, J.; 1 Bjelka, M.; 2 Filipčík, R.; 1 Dračková, E.; 1 Dufek, A.; 3 Homola, M.; 3 Nováková, K. 1 1/ MZLU v Brně, Ústav chovu a šlechtění zvířat 2/ Chovatelské družstvo

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovnách plemenných býků

Více

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS VLIV RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ CHOVU NA VYBRANÉ UKAZATELE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NOSNIC Pavlík A. Ústav morfologie,

Více

THE EFFECT OF MEAT BONE MEAL SUBSTITUATION BY PLANT PROTEIN IN THE COMPLETE FEEDING MIXTURES ON ECONOMY IN HYBRID PIGS

THE EFFECT OF MEAT BONE MEAL SUBSTITUATION BY PLANT PROTEIN IN THE COMPLETE FEEDING MIXTURES ON ECONOMY IN HYBRID PIGS THE EFFECT OF MEAT BONE MEAL SUBSTITUATION BY PLANT PROTEIN IN THE COMPLETE FEEDING MIXTURES ON ECONOMY IN HYBRID PIGS Stupka R., Špryl M., Čítek J., Okrouhlá M., Kratochvílová H. Czech Univerity of Life

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Výživa zvířat a pícninářství í doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Pavel Veselý,

Více

Hodnocení energie a proteinu u dojnic

Hodnocení energie a proteinu u dojnic Hodnocení energie a proteinu u dojnic Třináctý, J., Richter, M. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., pracoviště Pohořelice, Oddělení fyziologie výživy zvířat Systémy v Evropě: Základy francouzského

Více

Pracovní list č. 3: Pracujeme s kategorizovanými daty

Pracovní list č. 3: Pracujeme s kategorizovanými daty Pracovní lt č. 3: Pracujeme kategorzovaným daty Cíl cvčení: Tento pracovní lt je určen pro cvčení ke 3. a. přednášce předmětu Kvanttatvní metody B (.1 Třídění tattckých dat a. Číelné charaktertky tattckých

Více

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Seznam příloh Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Příloha 2. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro smíšený hospodářský systém... 5 Příloha 3. Dotazník...

Více

THE EFFECT OF FEEDING PEA ADDITION TO FEEDING MIXTURE ON MACROELEMENTS CONTENT IN BLOOD

THE EFFECT OF FEEDING PEA ADDITION TO FEEDING MIXTURE ON MACROELEMENTS CONTENT IN BLOOD THE EFFECT OF FEEDING PEA ADDITION TO FEEDING MIXTURE ON MACROELEMENTS CONTENT IN BLOOD VLIV ZAŘAZENÍ KRMNÉHO HRACHU DO KRMNÝCH SMĚSÍ NA OBSAH MAKROPRVKŮ V KRVI P. Mareš, J. Vavrečka, Z. Havlíček, L. Zeman

Více

vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Testování a posuzování vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Dojený skot: Testování a posuzování užitkových vlastností Mléčná užitkovost Dojitelnost Plodnost Průběh porodů Růstová

Více

THE EFFECT OF LOWERED LEVEL OF MANGANESE AND ZINC IN ORGANIC AND INORGANIC FORM ON CHICKEN GROWTH

THE EFFECT OF LOWERED LEVEL OF MANGANESE AND ZINC IN ORGANIC AND INORGANIC FORM ON CHICKEN GROWTH THE EFFECT OF LOWERED LEVEL OF MANGANESE AND ZINC IN ORGANIC AND INORGANIC FORM ON CHICKEN GROWTH VLIV SNÍŽENÉ DÁVKY ORGANICKY A ANORGANICY VÁZANÝCH MIKROPRVKŮ Zn A Mn NA RŮST KUŘAT Bubancová I., Lichovníkvá

Více

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat Ivo Vyskočil B 21-75 Obsah Obsah...1 1 Zadání...2 2 Obrat stáda...2 3 Zimní krmné dávky...3 3.1 Dojnice...3

Více

Celonerezové tlakoměry trubicové

Celonerezové tlakoměry trubicové PreureGauge8 cz2kor1 13.2.212 21:16 Stránka 9 Celonerezové tlakoměry trubicové podle EN 837 1 pro průmylové aplikace měření kontrola analýza Pouzdro: 63 mm, 1 mm, 16 mm (volitelně 8 mm) Připojení: G 1

Více

P. Verner, V. Chrást

P. Verner, V. Chrást ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 2, 2005 Chování konverzních vrstev v laboratorních

Více

THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ

THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ Mamica O., Máchal L., Křivánek I. Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění masného skotu v ČR Testování a posuzování užitkových vlastností krav bez tržní produkce mléka KUMP Kontrola užitkovosti masných plemen KUMP zajišťují

Více

Vyhodnocování impulsních m ěř m ení kvalita vysokonap ěťových měř m ení

Vyhodnocování impulsních m ěř m ení kvalita vysokonap ěťových měř m ení Vyhodnocování impulních měření a kvalita vyokonapěťových měření 1 Měření impulních napětí Metody pro tanovení 50 konvenční (po hladinách) 3 Pravděpodobnotní papír 4 Výpočet 50 a pomocí metody nejmenších

Více

Kvalita porostů a kvalita krmiv produkovaných na TTP. Ing. Jan Pozdíšek, CSc

Kvalita porostů a kvalita krmiv produkovaných na TTP. Ing. Jan Pozdíšek, CSc Kvalita porostů a kvalita krmiv produkovaných na TTP Ing. Jan Pozdíšek, CSc Část I. Výsledky zjišťování ukazatelů výživné hodnoty u vybraných travních siláží. Nutriční hodnota byla zjišťována v bilančních

Více

EVALUATION INFLUENCE STRESS SENSIBILITIES BOARS BREEDING PIETRAIN TO FRAGMENTARY INDICES CARCASS VALUES CROSSBREED PIGS

EVALUATION INFLUENCE STRESS SENSIBILITIES BOARS BREEDING PIETRAIN TO FRAGMENTARY INDICES CARCASS VALUES CROSSBREED PIGS EVALUATION INFLUENCE STRESS SENSIBILITIES BOARS BREEDING PIETRAIN TO FRAGMENTARY INDICES CARCASS VALUES CROSSBREED PIGS VYHODNOCENÍ VLIVU STRESCITLIVOSTI KANCŮ PLEMENE PIETRAIN NA DÍLČÍ UKAZATELE JATEČNÉ

Více

MODERNÍ STRATEGIE VÝŽIVY SELAT A BĚHOUNŮ

MODERNÍ STRATEGIE VÝŽIVY SELAT A BĚHOUNŮ MODERNÍ STRATEGIE VÝŽIVY SELAT A BĚHOUNŮ Zeman, L., Vavrečka, J., Mareš, P. a Sikora, M. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Je celá řada oblastí, které mají vliv na užitkovost a rentabilitu

Více

Pastevní výkrm s remonty bez kukuřice a jadrného krmiva na trvalých travních porostech. Eric Meili, MSc Agr ETH / SIA

Pastevní výkrm s remonty bez kukuřice a jadrného krmiva na trvalých travních porostech. Eric Meili, MSc Agr ETH / SIA Pastevní výkrm s remonty bez kukuřice a jadrného krmiva na trvalých travních porostech Eric Meili, MSc Agr ETH / SIA Meilibeef chov remontů remonti jsou kříženci mléčných plemen x Limousine nebo Angus

Více

QUALITY CHARACTERISTICS OF PORK IN PIETRAIN PIGS KVALITATIVNÍ ZNAKY JAKOSTI VEPŘOVÉHO MASA U PLEMENE PIETRAIN

QUALITY CHARACTERISTICS OF PORK IN PIETRAIN PIGS KVALITATIVNÍ ZNAKY JAKOSTI VEPŘOVÉHO MASA U PLEMENE PIETRAIN QUALITY CHARACTERISTICS OF PORK IN PIETRAIN PIGS KVALITATIVNÍ ZNAKY JAKOSTI VEPŘOVÉHO MASA U PLEMENE PIETRAIN Jůzl M., Jandásek J., Odehnal J., Ingr I. Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta,

Více

Možné přínosy mléka z konvenčního a ekologického zemědělství zdravé humánní výživě

Možné přínosy mléka z konvenčního a ekologického zemědělství zdravé humánní výživě Možné přínosy mléka z konvenčního a ekologického zemědělství zdravé humánní výživě Hanuš, O.- Genčurová, V.- Špička, J.- Vyletělová, M.- Samková, E. et al. Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín Jihočeská

Více

THE EFFECT OF DAILY FEEDING RATE ON RETENTION SUSTENANCE AND ENERGY AND CONSTITUTION WEAVING OF JUVENILE NASE (CHONDROSTOMA NASUS L.

THE EFFECT OF DAILY FEEDING RATE ON RETENTION SUSTENANCE AND ENERGY AND CONSTITUTION WEAVING OF JUVENILE NASE (CHONDROSTOMA NASUS L. THE EFFECT OF DAILY FEEDING RATE ON RETENTION SUSTENANCE AND ENERGY AND CONSTITUTION WEAVING OF JUVENILE NASE (CHONDROSTOMA NASUS L.) VLIV VELIKOSTI DENNÍ KRMNÉ DÁVKY NA RETENCI ŽIVIN A ENERGIE A SLOŽENÍ

Více

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ Marcela Mašková, Jaroslav Rožnovský Ústav krajinné ekologie, Vysoká škola zemědělská Brno ÚVOD Základem existence a produkční aktivity rostlin

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovných zařízeních plemenných

Více

MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, a cév.

MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, a cév. Masná užitkovost MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, chrupavek, vaziva, šlach, tuku, nervové tkáně a cév. VÝKRMNOST-schopnost produkovat svalovinu

Více

THE EFFECTS OF ADDING AMARANTH TO FODDER MIXTURE ON SELECTED QUALITIES OF CHICKEN MEATENGLISH TITLE

THE EFFECTS OF ADDING AMARANTH TO FODDER MIXTURE ON SELECTED QUALITIES OF CHICKEN MEATENGLISH TITLE THE EFFECTS OF ADDING AMARANTH TO FODDER MIXTURE ON SELECTED QUALITIES OF CHICKEN MEATENGLISH TITLE VLIV PŘÍDAVKU AMARANTU DO KS NA VYBRANÉ VLASTNOSTI KUŘECÍHO MASA Matoušová Z., Nedomová Š., Pisaříková

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_12 Název materiálu: Mléko a druhy mléka Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák rozumí

Více

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera Selekční indexy v praxi Josef Kučera Selekce Cílem selekce je výběr zvířat k produkci potomstva pro obměnu stáda nebo v celé populaci k produkci další generace zvířat na všech úrovních šlechdtelského programu

Více

[K kg mol 1 ] T v = K E m 2. T t = K K m 2. 1 p1. 2 v1 M1 H. 2 t1 M1 H 3/ 2 2

[K kg mol 1 ] T v = K E m 2. T t = K K m 2. 1 p1. 2 v1 M1 H. 2 t1 M1 H 3/ 2 2 13. KOLIGATIVNÍ VLASTNOSTI 01 Snížení tlaku páry nad roztokem... 0 Snížení tlaku páry nad roztokem, výpočet molární hmotnoti... 03 Snížení tlaku páry nad roztokem, výpočet molární hmotnoti rozpouštědla...

Více

DYNAMIC OF CHANGES OF DAILY MILK YIELD AND BASIC MILK COMPONENTS IN EAST FRIESIAN EWES DURING LACTATION

DYNAMIC OF CHANGES OF DAILY MILK YIELD AND BASIC MILK COMPONENTS IN EAST FRIESIAN EWES DURING LACTATION DYNAMIC OF CHANGES OF DAILY MILK YIELD AND BASIC MILK COMPONENTS IN EAST FRIESIAN EWES DURING LACTATION Pokorná M., Kuchtík J. Department of Animal Breeding, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture

Více

Vzorový protokol pro předmět Zpracování experimentu. Tento protokol by měl sloužit jako vzor pro tvorbu vašich vlastních protokolů.

Vzorový protokol pro předmět Zpracování experimentu. Tento protokol by měl sloužit jako vzor pro tvorbu vašich vlastních protokolů. Vzorový protokol pro předmět Zpracování experimentu. Tento protokol by měl loužit jako vzor pro tvorbu vašich vlatních protokolů. Na příkladech je zde ukázán právný zápi výledků i formát tabulek a grafů.

Více

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TÜV Süddeutschland Holding AG TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TÜV Süddeutschland Holding AG TECHNICKÁ ZPRÁVA TÜV Süddeutchland Holding AG Lihovarká 12, 180 68 Praha 9 www.uvmv.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Metodika pro hodnocení vozidel v jízdních manévrech na základě počítačových imulací a jízdních zkoušek. Simulační

Více

9.3 ODCHOV JALOVIC. březost po 1. inseminaci = % zmetání méně jak 3 % stavu. věk při prvním otelení měsíců

9.3 ODCHOV JALOVIC. březost po 1. inseminaci = % zmetání méně jak 3 % stavu. věk při prvním otelení měsíců 9.3 ODCHOV JALOVIC - od půl roku stáří (150kg ž.h.) do prvního otelení (500kg ž.h.) Cíl: zajistit dobrý zdravotní stav optimální růst a vývin včas zapustit požadovaná hmotnost+věk při telení reprodukční

Více

6.1 ÚPRAVY KRMIV. paření brambory při výkrmu prasat (malochovy) řezání píce při silážování, při tvorbě směsné KD

6.1 ÚPRAVY KRMIV. paření brambory při výkrmu prasat (malochovy) řezání píce při silážování, při tvorbě směsné KD 6.1 ÚPRAVY KRMIV = soubor technologických postupů, kterými se zlepšuje příjem krmiva, jeho stravitelnost, výživná hodnota nebo se odstraňují účinky nežádoucích látek v krmivech a)fyzikální praní okopaniny

Více

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability Pracovní lt č. 3 Charaktertky varablty 1. Př zjšťování počtu nezletlých dětí ve třcet vybraných rodnách byly zíkány tyto výledky: 1, 1, 0,, 3, 4,,, 3, 0, 1,,, 4, 3, 3, 0, 1, 1, 1,,, 0,, 1, 1,, 3, 3,. Upořádejte

Více

DYNAMIC VISCOSITY OF THE STALLION EJAKULATE

DYNAMIC VISCOSITY OF THE STALLION EJAKULATE DYNAMIC VISCOSITY OF THE STALLION EJAKULATE DYNAMICKÁ VISKOSITA EJAKULÁTU HŘEBCŮ Mamica O., Máchal L., Severa L. Ústav chovu a šlechtění zvířat, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

THE EFFECT OF DIFFERENT PROTEINOUS COMPONENTS IN FEEDING MIXTURES ON GROWTH OF THE MODEL ANIMALS

THE EFFECT OF DIFFERENT PROTEINOUS COMPONENTS IN FEEDING MIXTURES ON GROWTH OF THE MODEL ANIMALS THE EFFECT OF DIFFERENT PROTEINOUS COMPONENTS IN FEEDING MIXTURES ON GROWTH OF THE MODEL ANIMALS EFEKT RŮZNÝCH BÍLKOVINNÝCH KOMPONENTŮ V KRMNÝCH SMĚSÍCH NA RŮST MODELOVÝCH ZVÍŘAT Vavrečka J., Procházková

Více

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ Pipalová S., Procházková J., Ehrenbergerová J. Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, Agronomická

Více

DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ Z POHLEDU NOVÝCH TEPELNĚ TECHNICKÝCH NOREM. Petr Slanina

DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ Z POHLEDU NOVÝCH TEPELNĚ TECHNICKÝCH NOREM. Petr Slanina DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ Z POHLEDU NOVÝCH TEPELNĚ TECHNICKÝCH NOREM Petr Slanina DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ Z POHLEDU NOVÝCH TEPELNĚ TECHNICKÝCH NOREM Ing. Petr Slanina FSv, ČVUT v Praze, Thákurova

Více

THE DYNAMICS OF OCCURRENCE OF SPERMATOZOA WITH PATHOLOGIC CHANGES AND EJACULATE QUALITY INDICATORS IN COCKEREL

THE DYNAMICS OF OCCURRENCE OF SPERMATOZOA WITH PATHOLOGIC CHANGES AND EJACULATE QUALITY INDICATORS IN COCKEREL THE DYNAMICS OF OCCURRENCE OF SPERMATOZOA WITH PATHOLOGIC CHANGES AND EJACULATE QUALITY INDICATORS IN COCKEREL Švábová L. 1, Máchal L. 1, Severa L. 2, Mamica O. 1 1 Department of Animal Breeding, Faculty

Více

Produkční schopnosti TTP v LFA oblastech ČR Ing. Jan Pozdíšek, CSc, Ing. Alois Kohoutek, CSc.

Produkční schopnosti TTP v LFA oblastech ČR Ing. Jan Pozdíšek, CSc, Ing. Alois Kohoutek, CSc. Produkční schopnosti TTP v LFA oblastech ČR Ing. Jan Pozdíšek, CSc, Ing. Alois Kohoutek, CSc. Etapa V001 Vyhodnotit vliv různých režimů obhospodařování na: produkci píce kvalitu píce botanickou skladbu

Více

Jakost Bio Weide-Beef

Jakost Bio Weide-Beef Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau Institut de recherche de l agriculture biologique Jakost Bio Weide-Beef Eric Meili, MSc Agriculture, ETH/SIA, eric.meili@fibl.org,

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou 31. 10. 2013 Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou Zemědělství 3. čtvrtletí 2013 Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 112 995 tun masa (meziročně +0,4 %), z toho 15 815 tun hovězího (+1,4 %),

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo.

Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo. Pro nosnice výroba a prodej krmení, krmné směsi, granule, krmivo. Kompletní krmná směs pro užitkové nosnice KomNosnice Pšenice, sojový extrahovaný šrot toustovaný, ječmen setý, kukuřice, uhličitan vápenatý,

Více

I. Dobeš, J. Kuchtík, R. Petr, R. Filipčík

I. Dobeš, J. Kuchtík, R. Petr, R. Filipčík CT UNIVERSITTIS GRICULTURE ET SILVICULTURE MENDELINE RUNENSIS SORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ LESNICKÉ UNIVERZITY V RNĚ Ročník LV 4 Číslo 2, 2007 Vliv vybraných faktorů na růstovou schopnost jehňat kříženců

Více

Klíčová slova: český strakatý skot; kombinovaný skot; výkrm býků; masná užitkovost; relativní plemenné hodnoty

Klíčová slova: český strakatý skot; kombinovaný skot; výkrm býků; masná užitkovost; relativní plemenné hodnoty ORIGINAL ARTICLE EVALUATION OF MEAT PRODUCTION OF CZECH PIED BULLS IN FATTENING CONTROL STATIONS WITH REFERENCE TO RELATIVE BREEDING VALUES OF MILK AND MEAT PRODUCTION OF SIRES VYHODNOCENÍ MASNÉ UŽITKOVOSTI

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

Konference: POTRAVINY, ZDRAVÍ A VÝŽIVA Podtitul: BÍLKOVINY

Konference: POTRAVINY, ZDRAVÍ A VÝŽIVA Podtitul: BÍLKOVINY Konference: POTRAVINY, ZDRAVÍ A VÝŽIVA Podtitul: BÍLKOVINY Vývoj vlastní produkce hlavních zdrojů bílkovin v ČR 25.4.2018 Ing. Jan Záhorka Jatečná zvířata Mléko Vejce Živočišná produkce Rostlinná výroba

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

Výpočet obsahu fosforu

Výpočet obsahu fosforu Výpočet obsahu fosforu a. f. 100 P (%) = ------------------ n a- hmotnost sraženiny molybdenátofosforečnanu amonného v g f ekvivalent fosforu, molybdenátofosforečnanu amonného 0,01438 g n alikvotní podíl

Více

HODNOCENÍ STROJŮ PRO DEFOLIACI VINIC S OHLEDEM NA KVALITU PRODUKCE

HODNOCENÍ STROJŮ PRO DEFOLIACI VINIC S OHLEDEM NA KVALITU PRODUKCE ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LVI 5 Čílo 2, 2008 HODNOCENÍ STROJŮ PRO DEFOLIACI VINIC S OHLEDEM

Více

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006 Komparace zatížení pracovních příjmů reprezentativních typů domácnotí zamětnanců v Čeké a Slovenké republice oobní důchodovou daní a přípěvky na ociální zabezpečení David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2 VÚPSV

Více

RELATIONSHIP BETWEEN TEMPERATURE IN STABLE, MILK COMPOSITION AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF HOLSTEIN DAIRY COWS

RELATIONSHIP BETWEEN TEMPERATURE IN STABLE, MILK COMPOSITION AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF HOLSTEIN DAIRY COWS RELATIONSHIP BETWEEN TEMPERATURE IN STABLE, MILK COMPOSITION AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF HOLSTEIN DAIRY COWS VZTAH MEZI TEPLOTOU VE STÁJI, SLOŽENÍM A TECHNOLOGICKÝMI VLASTNOSTMI MLÉKA U HOLŠTÝNSKÉHO

Více

AgriNIR přenosná laboratoř krmiv. Rev A3.1 Page 1

AgriNIR přenosná laboratoř krmiv. Rev A3.1 Page 1 AgriNIR přenosná laboratoř krmiv Rev A3.1 Page 1 Rev A3.1 Page 2 Krmení na mléčné farmě Krmná dávka umožňuje skvělou příležitost ke zkvalitnění mléčných farem: - Je nevyhnutelné dojnicím dodat potřebné

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

THE EFFECT OF AGE AND INTENSITY OF GROWTH UPON RETENTION OF CALCIUM IN BODY OF CHICKENS

THE EFFECT OF AGE AND INTENSITY OF GROWTH UPON RETENTION OF CALCIUM IN BODY OF CHICKENS THE EFFECT OF AGE AND INTENSITY OF GROWTH UPON RETENTION OF CALCIUM IN BODY OF CHICKENS Houserová J., Zelenka J. Department of Animal Nutrition and Forage Production, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU

CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU Autoři Ing. Martin Vítek, Ph.D. doc. Ing. Jan Pulkrábek, CSc. Ing. Libor

Více

INFLUENCE OF LEVEL OF FABA BEAN (VICIA FABA) IN EXPERIMENTAL FEED MIXTURES FOR CHICKENS

INFLUENCE OF LEVEL OF FABA BEAN (VICIA FABA) IN EXPERIMENTAL FEED MIXTURES FOR CHICKENS INFLUENCE OF LEVEL OF FABA BEAN (VICIA FABA) IN EXPERIMENTAL FEED MIXTURES FOR CHICKENS VLIV OBSAHU BOBU KOŇSKÉHO V POKUSNÝCH KRMNÝCH SMĚSÍCH PRO KUŘATA Vašátková A., Kratochvílová P., Sikora M., Zeman

Více

POSOUZENÍ OBTÍŽNOSTI VÝKLADOVÉHO TEXTU UČEBNIC PŘÍRODOPISU PRO 9. ROČNÍK ZŠ POMOCÍ DVOU METOD

POSOUZENÍ OBTÍŽNOSTI VÝKLADOVÉHO TEXTU UČEBNIC PŘÍRODOPISU PRO 9. ROČNÍK ZŠ POMOCÍ DVOU METOD POSOUZEÍ OBTÍŽOSTI VÝKLADOVÉHO TEXTU UČEBIC PŘÍRODOPISU PRO 9. ROČÍK ZŠ POMOCÍ DVOU METOD Libuše Hrabí Katedra přírodopiu a pětiteltví PdF UP Souhrn V článku jou obaženy poznatky o porovnání náročnoti

Více

Genetická diverzita masného skotu v ČR

Genetická diverzita masného skotu v ČR Genetická diverzita masného skotu v ČR Mgr. Jan Říha Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Ing. Irena Vrtková 26. listopadu 2009 Genetická diverzita skotu pojem diverzity Genom skotu 30 chromozomu, genetická

Více

=10 =80 - =

=10 =80 - = Protokol č. DĚDIČNOST KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ ) Jednorozměrné rozdělení fenotypové charakteristiky (hodnoty) populace ) Vícerozměrné rozdělení korelační a regresní počet pro dvě sledované vlastnosti

Více

VYHODNOCENÍ PRODUKČNÍCH UKAZATELŮ U VYBRANÝCH HYBRIDNÍCH KOMBINACÍ JATEČNÝCH PRASAT V PODMÍNKÁCH TESTAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

VYHODNOCENÍ PRODUKČNÍCH UKAZATELŮ U VYBRANÝCH HYBRIDNÍCH KOMBINACÍ JATEČNÝCH PRASAT V PODMÍNKÁCH TESTAČNÍHO ZAŘÍZENÍ VYHODNOCENÍ PRODUKČNÍCH UKAZATELŮ U VYBRANÝCH HYBRIDNÍCH KOMBINACÍ JATEČNÝCH PRASAT V PODMÍNKÁCH TESTAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Stupka R., Čítek J., Šprysl M., Trnka M. ČZU Praha, Katedra speciální zootechniky Česká

Více

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM Partnerské sítě mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky chovu skotu CZ.1.07/2.4.00/31.0037 CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM 1. Historie chovu masného skotu v

Více

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT 30. 7. 2013 NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT Zemědělství 2. čtvrtletí 2013 Celková výroba masa ve 2. čtvrtletí 2013 dosáhla 111 968 tun a byla meziročně nižší u všech druhů, u hovězího

Více

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ 3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ Aktualizovaný klasifikační systém zemědělských podniků EU přináší nový pohled na strukturu českého zemědělství. Základní informaci

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Optimalizace směsí, Optimalizace krmivové základny

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Optimalizace směsí, Optimalizace krmivové základny Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Optimalizace směsí, Optimalizace krmivové základny Ing. František Mikyska

Více