Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m"

Transkript

1 Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis ředitelky ŠVP byl schválen na pedagogické radě dne:

2 Školní vzdělávací program školní rok 2013/14 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín Obsah: A B C D E 1 - Identifikační údaje o škole 2 - Charakteristika školy 3 - Charakteristika-filozofie- vzdělávacího programu s názvem POHODA Podmínky vzdělávání 1 - materiální 2 - psychosociální 3 - životospráva 4 - spolupráce s rodiči 5 - personální zajištění 6 - organizační chod a řízení MŠ Organizace vzdělávání 1 - režimy dne 2 - průběh dne 3 - Vzdělávací obsah-uspořádání učiva Doplňkové programy 1 - Seznamování s cizím jazykem 2 - Environmentální výchova 3 - Logopedická prevence 4 - Odklady školní docházky+ grafomotorika 5 - Dopravní výchova 6 - nabídka činností a aktivit školy Evaluace 1 - evaluační systém v MŠ 2 - autoevaluace- tabulka 3 - struktura vlastního hodnocení-tabulka

3 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace, Zlín Identifikační údaje o škole Naše trojtřídní Mateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace Statutárního města Zlín Datum vzniku příspěvkové organizace: Datum zápisu do rejstříku škol: Datum zahájení činnosti MŠ : MŠ je zařazena do sítě škol pod identifikačním číslem: Adresa: Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín Místo poskytovaného vzdělávání: Dětská Zlín Zřizovatel: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, Zlín IČ zřizovatele: Mateřská škola je samostatným právním subjektem. Statutárním orgánem právního subjektu je: ředitelka školy: Mgr.Scharfová Ivana kontakt: ulice Dětská třída - Skřivani třída - Vlaštovky / služební tel.-ředitelka / www. adresa MŠ: /

4 Školní vzdělávací program školní rok 2013 / 2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín Charakteristika školy Naše Mateřská škola je dvoutřídní, s celodenní péčí, bez zaměření Statutárním zástupcem příspěvkové organizace je ředitelka mateřské školy. Naše MŠ má jedno místo poskytovaného vzdělávání. Najdete nás na adrese: * ulice Dětská 4698, Zlín /centrum sídliště Jižní Svahy / Budova je jednopodlažní, atriového typu, školní kuchyní je propojena s budovou ZšŠ praktické a ZŠ speciální,středová Součástí MŠ je Školní jídelna s výdejnou K budově náleží oplocený pozemek, který slouží jako zahrada s brouzdalištěm, dvěma zastíněnými pískovišti, skluzavkou ve svahu, průlezkami, travnatým fotbalovým hřištěm, pevnou plochou pro jízdu na koloběžkách, od cesty je oddělena živým plotem, stromy a borovicovým lesíkem. K pobytům na čerstvém vzduchu využíváme také blízká sportoviště a nedaleký les Naše mateřská škola nabízí: celoroční činnosti -odpovídající požadavkům předškolního vzdělávání nadstandardní aktivity- jako např.:týdenní pobyt ve škole v přírodě, fotbalový turnaj mezi MŠ, hudebněliterární vystoupení, jízdu na kolech, tvořivá odpoledne s rodiči, vánoční besídky s posezením s rodiči, angličtinu, návštěvy koncertů, divadel a netradičních míst a pracovišť doplňkové programy Dopravní výchova Práce s dětmi s odkladem školní docházky-grafomotorika Logopedická prevence Enviromentální výchova Seznamování s cizím jazykem Provozní doba Mateřské školy: 6.3o o hodin Přijímáme děti zpravidla od 3 do 6 let dle kriterií, která stanoví na daný školní rok ředitelka MŠ Děti jsou rozděleny do 2 tříd dle věku: 1.třída-3-4 leté děti - s názvem SKŘIVANI - počet dětí : 28 2.třída-5-6 leté děti- s názvem VLAŠTOVKY - počet dětí : 28

5 Školní vzdělávací program školní rok 2013 / 2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín Charakteristika vzdělávacího programu - filozofie s názvem P O H O D A Smyslem výchovného snažení všech zaměstnanců naší školy je, aby se období, které dítě u nás stráví, vepsalo do jeho mysli pod pojmem P - přátelské O- osobní H- hezké O- odborné D- dětské A- aktivní Hlavní cíl vzdělání naší Mateřské školy získat všeobecné znalosti, dovednosti a schopnost učení přiměřené věku po stránce citové, rozumové a tělesné ovlivňovat povahové vlastnosti tak, aby se človíček mohl bez problémů začlenit do společnosti rozpoznat, respektovat a rozvíjet projevy osobnosti již v raném věku Naší snahou je, aby Mateřskou školu opouštěly: * děti připravené na plynulý vstup do ZŠ * děti zvládající hygienické a zdravotní návyky * děti mající představu o zdravé výživě a zdravém životním stylu * děti zvládající komunikaci, výslovnost * děti, které se umí vyjádřit pohybově, výtvarně, hudebně * děti, které umí základní práci s počítačem, mají konstruktivní schopnosti, představivost * děti, které jsou zdravě sebevědomé, aby zvládly životní situace a svoje chování v nich * děti, které mají rády přírodu, umí ji chránit, umí třídit odpad * děti, které umí jezdit na kole, pohybovat se bezpečně v dopravních situacích * děti, které se umí déle soustředit, zorganizovat si hru, dokončit činnost * děti, které umí rozlišit dobro a zlo * děti, které mají pojem o jiných kulturách, světech, lidech * děti, které navštívily mnoho zajímavých míst a pracovišť, jejichž poznání je obohatilo

6 Školní vzdělávací program školní rok Mateřská škola Zlín, Dětská 4698,příspěvková organizace Zlín... Celoroční cíle a kompetence výchovných oblastí ŠVP s názvem POHODA... 1.výchovná oblast: DT- dítě a jeho tělo- biologická oblast Cíl: Získat věku přiměřenou fyzickou zdatnost, rozvoj hrubé i jemné motoriky Rozvoj užívání všech smyslů Rozvoj poznatků o zdraví, těle a jeho vývoji, orgánech... Vytváření zdravých životních návyků Kompetence: dítě se správným držením těla, koordinací pohybu dítě ovládající dechové svalstvo a schopné sladit pohyb se zpěvem dítě s pozitivním vztahem k zásadám zdravé výživy a zdravého životního stylu dítě, které má přiměřené znalosti o svém těle, nebezpečích, ochraně dítě, které zvládá bezpečný pohyb v dopravě dítě, které zvládá jednoduchou sebeobsluhu, hygienické a zdravotní návyky dítě, které ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku 2. výchovná oblast: DP-dítě a jeho psychika - psychologická oblast A- Jazyk a řeč Cíl: Získat lásku k rodné řeči, knize, hudbě, filmu, divadlu rozvíjet receptivní a produktivní schopnosti/ vnímání, mluvní projev../ rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev v různých formách sdělení /výtvarné, hudební, pohybové, dramatické / odstraňovat jazykové nedostatky Kompetence: dítě jazykově vybavené na takové úrovni, aby bylo schopno přiměřeně komunikovat / dech, tempo, intonace / dítě, které umí smysluplně vyjádřit myšlenku, pocit.. dítě, které umí být plnohodnotným účastníkem hovoru / naslouchat, vyčkat, formulovat otázku.../ dítě, které umí sledovat zleva doprava, pozná význam piktogramů, orientačních dopravních značek dítě, které chápe slovní vtip a humor, umí vytvořit jednoduchý rým dítě, které je schopno se naučit zpaměti krátké texty / písničky, říkanky, pohádky, dramatickou úlohu,../ dítě, které rozliší začáteční a koncové slabiky a hlásky dítě, které pozná některá písmena, číslice, zkouší je napodobit dítě, které správně vyslovuje a

7 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, Zlín Podmínky vzdělávání v MŠ Materiální podmínky: obě třídy naší MŠ jsou prostorné a dobře vyřešeny, takže máme ideální podmínky pro skupinové i individuální činnosti Třídy jsou vybaveny stolky, židličkami, světlým povrchem podlah, koberci na hraní Nábytek a police na hračky a pomůcky máme řešeny tak, aby na ně děti viděly, mohly si hračky samostatně brát a uložení hraček bylo přehledné hračky, pomůcky, materiály..jsou stále doplňovány, máme jich dostatek pro všechny v naší školce odpoledne odpočíváme, polštářky a deky máme z antialergického vlákna ve 2 třídách přiléhají ke třídě dva pokojíčky, které mají prosklené okno, takže na nás paní učitelka vidí, zde máme kuchyňku a obchod, nemocnici i kadeřnictví, počítačový koutek koupelny jsou zrekonstruovány a je zde dostatečný počet záchodků a umyvadel jsou zde věšáky na ručníky, poličky na kartáčky na zuby, sprcha, zrcadla v šatně máme každý svou skříňku se značkou a lavičky boty si necháváme v hale, do tříd chodíme již v přezuvkách se světlou podrážkou tělocvičnu, zatravněné atrium a zahradu máme společnou pro 2 třídy. Všechno nářadí a náčiní paní učitelky kontrolují, aby bylo bezpečné. V tělocvičně máme ribstoly, trampolínu, kladinu, cvičební bedny, padák, lavičku na zahradě máme: dlaždicový prostor na jízdu na trojkolkách a koloběžkách, skluzavku ve svahu, dvě zastíněná pískoviště, nový travnatý prostor s brankami na fotbal, pět průlezek, slunečníky, domeček na hračky, brouzdaliště s třemi sprchami, zahradní stolky a lavičky. Vzrostlé stromy nám dopřávají dostatek stínu a společně s živým plotem nás dělí od silnice ve všech třídách máme dostatek světla denního i umělého ve všech místnostech máme široké parapety, kam se nám vejde mnoho výrobků a výkresů aby se nám dobře dýchalo, paní školnice často větrá a vzduch nám zpříjemňuje zvlhčovači vzduchu trávíme společné chvíle v estetickém prostředí a všichni se snažíme jej dotvářet a chránit

8 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, Zlín Psychosociální podmínky jsou takové podmínky školy, které vytvářejí bezpečné, bezstarostné a spokojené zázemí, jak pro děti, tak pro pracovní kolektiv a rodiče Mezi dětmi nejsou nikdy vytvářeny žádné rozdíly, všem je věnována stejná péče a pozornost Pedagogické i nepedagogické pracovnice jsou vedeny k tomu, aby respektovaly všechny děti, jejich přání, ponechávaly jim možnost samostatného rozhodování, a aby při své práci co nejvíce dětem naslouchaly. Všechny pracovnice průběžně sledují vztahy mezi dětmi, snaží se tyto vztahy nenásilnou formou ovlivnit prosociálním směrem, a tím předcházet především šikaně a jiným sociálně patologickým jevům. Všechny pracovnice jsou si vědomy, že pracují s důvěrnými informacemi. s nově příchozími dětmi mohou rodiče do tříd a pomoci jim s adaptací umožňujeme novým rodičům návštěvy s dítětem ještě před zahájením docházky s tímto způsobem jsou rodiče seznámeni na informační schůzce snažíme se o harmonickou komunikaci mezi dětmi, učitelkami, personálem a rodiči, dospělí mohou nabídnout své zkušenosti a znalosti, děti svou kreativitu Ve všech třídách je s ohledem na věkové složení vytvořen takový denní režim, který zajišťuje dětem pravidelné střídání činností, aktivit a odpočinku. Uspořádání dne plně respektuje biorytmus dětí, kolísání denního výkonu, zachovává pravidelnost a rytmus, poskytuje dětem co nejvíce příležitostí k uplatnění spontánního pohybu a spontánní hře. v denním programu paní učitelky pracují na základě pedagogických zásad: Respektujeme rodinnou výchovu, doplňujeme ji, nabízíme poradenskou činnost, možnosti, jak rozvíjet dispozice a talent, nebo jak kompenzovat vývojová zpoždění. Snažíme se rodičům období, kdy svěřují dítě do naši MŠ, usnadnit, nekomplikovat Zaměstnancům je poskytována pravidelná mzda, pracovní pomůcky, kvalitní strava, umožňováno další vzdělávání. Pohybují se v bezpečném, estetickém a zdravém prostředí.

9 Školní vzdělávací program 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín školní rok ******************************************************************************** Životospráva s týdenním předstihem nám paní kuchařky připravují jídelníček za skladbu, technologickou přípravu jídla, dostatek stravy-odpovídá vedoucí školní jídelny v MŠ podáváme stravu 4x denně, co nemáme rádi, nemusíme jíst! máme dostatek tekutin, ve školce i na zahradě. Když jdeme na delší procházku, paní učitelka bere pití sebou každý den chodíme ven, skoro za každého počasí a když je kvalitní ovzduší. Co nejvíce pobýváme na čerstvém vzduchu. K pobytu venku nám slouží naše zahrada, přilehlé menší oplocené hřiště, velký atletický stadion s běžeckou dráhou, okolí a les, rodiče jsou seznámeni se Školním řádem, s pravidly průběhu dne a jejich dodržováním ve školce máme dostatek pohybu, denně cvičíme, hrajeme si, ale i odpočíváme. Dětem, které si již po obědě dostatečně odpočinuly, paní učitelka nabídne jinou klidnou činnost všichni zaměstnanci šetrně zachází se zařízením MŠ, šetří s jídlem, papírem, vodou, elektřinou...a jsou nám tím příkladem respektujeme návyky, na které jsou děti zvyklé z rodin, snažíme se propagovat zásady zdravého životního stylu

10 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace, Zlín Spolupráce s rodiči naše MŠ respektuje rodinnou výchovu, doplňuje ji, poskytuje rodičům, poradenský servis-nabízí možnosti, které rozvíjejí dispozice a talent, nebo kompenzují vývojová zpoždění. Učitelky respektují soukromí rodiny učitelky mohou s rodiči spolupracovat jen na základě oboustranné důvěry, diskrétnosti otevřenosti, porozumění a respektu, jsme partneři, ne konkurence učitelky, každý den informují rodiče o prospívání a chování jejich dítěte. Domlouvají se s rodiči na společném postupu při výchově prostřednictvím nástěnek a schůzek, jsou rodiče dostatečně a včas informováni o dění ve škole, změnách, novinkách, platbách, atd. od rodičů očekáváme spolupráci v oblasti výchovné i materiální, očekáváme účast na programech a akcích školy Rodiče mohou kontrolovat výsledky práce dětí na nástěnkách, při domluvené návštěvě třídy, individuálním rozhovorem s učitelkou /domluví si vždy rozhovor tak, aby nerušili učitelku při výchovné práci a ostatní děti při činnostech /, při besídkách, společných akcích školy, na třídních schůzkách...

11 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, Zlín Personální zajištění: V Mateřské škole Dětská 4698, pracuje zaměstnanců Zaměstnankyně mají požadovanou odbornou kvalifikaci 1 učitelka má středoškolské vzdělání, 3 učitelky mají vysokoškolské vzdělání dvě učitelky jsou logopedickými preventistkami 2 učitelky mají kurz: Zdravotník zotavovacích akcí všechny zaměstnankyně mají pozitivní podmínky pro další sebevzdělávání * všechny zaměstnankyně jsou zdravotně způsobilé vykonávat svoji profesi celý kolektiv pracuje jako tým, jednotně působí na děti setkáváme se každodenně, na provozních a pedagogických poradách, na akcích jako jsou besídky, veřejná vystoupení, Hravá odpoledne, na kterých se všechny podílíme každý je ve svém oboru profesionál, pracujeme na základě vzájemné úcty a spolupráce komunikace mezi všemi je přímá, srozumitelná odborné práce, ke kterým nejsou pracovnice kompetentní, jsou zajišťovány firmami a odborníky / lékaři, speciální pedagogové, logopedičtí asistenti, jazykoví lektoři, opravárenské firmy../ kromě výchovné a vzdělávací práce, poskytujeme poradenskou službu pro rodiče Jsme si vědomy, že pracujeme s důvěrnými informacemi a proto zachováváme maximální diskrétnost. Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014

12 MŠ Zlín, Dětská 4698,příspěvková organizace Zlín ************************************************************************************* Organizační řád-chod a řízení MŠ 1. základní charakteristika organizace: Mateřská škola organizovaná obcí 2. název: Mateřská škola Zlín,Dětská 4698, příspěvková organizace 3. adresa: Mateřská škola Zlín,Dětská 4698, Zlín místo poskytovaného vzdělávání: Dětská Zlín 4. kapacita: 56 dětí 5.právní forma: příspěvková organizace 6. statutární orgán: v souladu se zřizovací listinou a rozhodnutím o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení - ředitelka mateřské školy 7. předmět činnosti organizace: poskytování předškolního vzdělávání 8. charakteristika skupin pracovníků: pedagogičtí = učitelky včetně ředitelky Nepedagogická mateřská škola: školnice, uklizečky nepedagogičtí školní jídelna: vedoucí školní jídelny, kuchařky 9. charakteristika poradních orgánů a partnerů: pedagogická rada V souladu se zněním 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., Školského zákona jeho pozdějšího znění. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci. 10. základní povinnosti a vzájemná zastupitelnost jednotlivých pracovníků, povinnosti vyplývající z organizačního schématu školy: všichni zaměstnanci jsou podřízeni ředitelce školy 11. členění školy na jednotlivé organizační součásti: mateřská škola s jedním místem poskytovaného vzdělávání: Dětská Zlín školní jídelna s výdejnou: školní jídelna: Dětská Zlín

13

14 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace, Zlín... Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Č.j. MSMT/16304/ Dne 27. dubna 2012 Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna Vyučování začne v pondělí 6. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září Ing. Ladislav Němec I. náměstek ministra, v.r. Organizace předškolního vzdělávání v MŠ K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány zpravidla děti od 3 do 6 let, jsou rozděleny do 2 tříd dle věku. Děti jsou přijímány dle kriterií, která stanoví na daný školní rok ředitelka MŠ. Pro MŠ je vypracován Školní vzdělávací program s názvem POHODA ŠVP obsahuje 11 částí- Integrovaných měsíčních bloků Každý Integrovaný blok stanovuje celoroční vzdělávací cíle a vzdělávací obsah-nabídku

15 Integrované bloky jsou společné a závazné pro obě třídy MŠ 1.třída- děti 3-4 leté SKŘIVANI s místem poskytovaného vzdělávání- Dětská třída- děti 5-6 leté VLAŠTOVKYs místem poskytovaného vzdělávání- Dětská 4698 učitelky si společně pro svoji třídu vypracují Třídní vzdělávací program s vlastním názvem který obsahuje 11témat s názvy dle vlastního výběru a zaměření: Názvy TVP pro školní rok 2013/ třída- Skřivani : POHÁDKOVÁ ŠKOLKA 2. třída- Vlaštovky: DVANÁCT JE MĚSÍCŮ Vzdělávací cíle TVP a obsah vzdělávací nabídky vychází ze vzdělávacích cílů a vzdělávacího obsahu Integrovaných bloků Školního vzdělávacího programu, který je v souladu s Rámcově vzdělávacím programem Učitelky si pro děti připravují vzdělávací nabídku a s tou s dětmi pracují Učitelky pracují ve třídě vždy dvě, střídají se v ranních a odpoledních službách Učitelky pracují s dostatečným množstvím pomůcek a s kvalitními materiály Učitelky mají požadované vzdělání Ve škole není překročen stanovený počet dětí ve třídě a při pobytu venku mimo zahradu mateřské školy, nepřesáhne počet dětí na jednu učitelku, počet 20. Provozní zaměstnanci vykonávají své činnosti tak, aby děti při činnostech nerušili. Všichni zaměstnanci vytváří dětem pocit bezpečí a soukromí, výchovné působení je jednotné a klidné, logopedickou prevenci provádí ve dvou třídách dvě učitelky, na Anglické chvilky dochází externí pracovnice Pro MŠ je vypracován Školní řád, který je závazný jak pro zaměstnance, tak pro rodiče Školní řád je samostatnou přílohou tohoto ŠVP, je na nástěnce, na www. stránkách Režim a průběh dne je platný pro obě třídy, ale je flexibilní a reaguje na změny potřeb dětí a provozu MŠ.

16 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín ** ********************************************************************************************* Režim dne 1.třída 3-4 leté děti Skřivani Dětská :3o - 9:15 hravé a pohybové aktivity 6.3o-7.oo-se děti schází v jedné třídě řízená činnost cvičební chvilky 7:3o začíná průběžná snídaně 9:15 přesnídávka 9:3o -11:3o pobyt venku 11:3o oběd, ukládání k odpolednímu lenošení* pohádka 14:oo -16:3o svačina, hry, rozvíjející činnosti, pobyt venku 2. třída 5-6 leté děti Vlaštovky Dětská :3o - 9:15 hravé a pohybové aktivity 6.3o-7.oo-se děti schází v jedné třídě řízená činnost cvičební chvilky 7:3o začíná průběžná snídaně 9:15 přesnídávka 9:3o -11:4o pobyt venku 11:4o oběd ukládání k odpolednímu lenošení* pohádka :3o svačina, hry, rozvíjející činnosti, pobyt venku režimy dne jsou flexibilní, pro učitelky je závazný pouze čas vydávání stravy Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014

17 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín ** ********************************************************************************************* Průběh dne v MŠ platný pro obě třídy MŠ Mateřská škola je otevřena od 6.3o do 16.3o hod.in Pracoviště Dětská-od 6.3o do 7.oo hod. se děti schází v jedné třídě V 7.oo hod. přichází druhá učitelka, převádí si děti do své třídy. Děti, které mají rozehranou hru, zůstávají až do té doby, dokud si hru v klidu nedokončí. V 7.3o je připravena snídaně, od výtahu ji učitelka převeze na pojízdném stolku do třídy, kde se dětem servíruje. Jídlo se vydává tak, aby byla zachována jeho předepsaná teplota. Učitelka pomáhá roznášet hrnečky/ skleničky/ s pitím. Dětem jídlo nenutíme, ale snažíme se je přesvědčit, aby ochutnaly vše. Dodržujeme dietní požadavky na stravu, které musí být podloženy lékařskou zprávou. Respektujeme, v rámci možností, požadavky rodičů. Do 7.45 hod., musí rodiče dítěti nahlásit změnu v docházce Po snídani děti průběžně přecházejí k započatým hrám. Od počátku roku učíme děti ohleduplnosti k okolí- nerušíme kamarády v jakékoliv činnosti, při jídle, při hře.. Učitelka má připravenu zásobu návrhů řízených činností pro děti, vždy na téma z Třídního vzdělávacího programu. Děti mohou zpívat, cvičit, malovat, kreslit, modelovat, hrát divadlo, soutěžit, hrát si v námětových koutcích - kuchyň, ordinace, kadeřnictví,obchod, čítárna, hrát na hudební nástroje, stavět, skládat z různých stavebnic, molitanových kostek, skládaček, přírodnin. Pokud děti nějaká nabízená činnost zaujme, pracují individuálně, ve skupinkách, nebo všichni najednou Učitelka připravuje materiál, pomáhá dětem, povídá si s nimi, nenásilně se zapojuje do činností, uklízí, obsluhuje děti..., dbá na jejich bezpečnost! Umění učitelky je, citlivě, nenásilně, směrovat činnost dětí tam, kde je její cíl. Aby činnost byla tvořivá, zapojily se všechny děti, byly respektovány věkové hranice a individuální vlastnosti, aby byla zachována maximální bezpečnost dětí, střídány klidné a rušné aktivity. V 9.15 mají děti připravenu přesnídávku-pití a ovoce, obsluhuje je služba s učitelkou Pomáháme si navzájem uklidit hračky, jdeme se oblékat na pobyt venku. V 9.45 přichází druhá paní učitelka na odpolední službu, společně děti připravují na pobyt venku. Ve třídě, kde je jen jedna učitelka, pomáhá s oblékáním školnice/uklízečka/ K pobytu venku nám slouží vybavená zahrada / skluzavka, dvě zastíněná pískoviště, brouzdaliště s třemi sprchami, dopravní park.../, přilehlá hřiště, kopec na lopatování před školkou, blízký les, okolní příroda, město, atletický stadion Oběd je vydáván v , u dětí je v oblibě služba = dvojice, která pomáhá s rozdáváním příborů, obsluhuje kamarády. Paní učitelka rozdává polévku, děti poděkují, u stolečku si popřejí a mohou jíst. Pro druhé jídlo si chodí průběžně k servírovacímu stolku, paní kuchařce řeknou, kolik chtějí, co nemají rády, atd. Paní kuchařka respektuje jejich přání. U jídla vyžadujeme slušné společenské chování, k němuž patří: bezpečné zacházení s lžící /popř. s příborem/, klidná tichá mluva, poděkování, požádání, správné sezení, sebeobsluha... Učitelky jí s dětmi, pomáhají obsluhovat, radí, přinášejí, odnášejí, dokrmují tak, aby mohla jedna zajistit bezpečnost v koupelně a na ložnici, kam děti po obědě průběžně přecházejí. Dohlíží na vydávání pasty, čištění zoubků, provádění hygieny, převlékání, ukládání do postelí. Kdo poobědvá, odnese použité nádobí na spodní příčku pojízdného stolku, zasune si židličku a jde do koupelny. Děti si přenesou židličku na koberec a u ní se převléknou do pyžamek, jdou do postýlek, v klidu si povídají, čekají na ostatní děti. Odpolední klid začíná pohádkou, potom děti klidně leží, je jim poskytnut dostatek času a klidu k vykonání toalety, k relaxaci.

18 Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program Na 14.00hod. je připravena svačina. Učitelka nalévá průběžně pití, aby neztratilo doporučenou teplotu, děti si přichází k přípravnému stolku pro svačinu, odnáší si ji samy ke stolu. Pití roznáší učitelka. Použité se odkládá na tácy, na spodní příčce servírovacího stolu. Odpolední čas probíhá v podstatě stejně jako dopoledne. Dětem jsou nabízeny různé činnosti, s obsahem, který děti rozvíjí po všech stránkách. Obsah vzdělávací nabídky je vystaven pro rodiče na nástěnkách Využíváme maximálně zahrady. Rodiče si děti průběžně vyzvedávají ve třídě nebo na zahradě tak, aby mohl být provoz mateřské školy ukončen v 16.3o hod. Učitelky jsou dětem v chování vždy příkladem Uspořádání programu dne je flexibilní, závazné jsou pouze časy vydávání stravy.

19 Školní vzdělávací program školní rok 2013 / 2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín Vzdělávací obsah-uspořádání učiva Vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka v jedenácti ucelených Blocích dle měsíců 1.třída-3-4leté děti 2.třída-5-6leté děti Skřivani Vlaštovky Dětská 4698 Dětská Zlín Zlín ******************************************************************************** Září -poznáváme sebe, kamarády, školu, okolí, zjišťujeme znalosti barev, slovní zásobu,znaky podzimu, dopravní prostředky, písně, hry, tanečky, knížka na pokračování... vzdělávací cíle: 1 - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - poznání a rozvoj poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí -seznamování se zdravými životními návyky 2 a- poznávání a rozvoj řečových schopností receptivních / vnímání, naslouchání, porozumění/ i receptivních / výslovnost, mluvní projev../ b- rozvoj smyslového vnímání, kultivace představivosti a fantazie c- poznávání vlastní identity, získávání zdravého sebevědomí 3 - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému,navazování vztahů k druhým lidem 4 - chápat pravidla činností v MŠ a při pobytu venku,chápání pravidel společného soužití 5 - seznamování s místem a rozmanitým prostředím školy a okolí a jeho proměnami vzdělávací nabídka: 1-lokomoční pohybové činnosti, změny postojů a poloh, sezónní činnosti, turistika, hra 2-a- rozhovory, vyprávění zážitku, komentování zážitků, vyřízení vzkazu b- pozorování objektů a jevů v okolí, rozhovor o viděném, záměrné pozorování-charakteristika materiálů, chuť, vůně, velikost../ c- vtipné hry a činnosti vyvolávající radost a pohodu, činnosti přiměřené silám dětí, v níž může být dítě úspěšné, hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 3- běžné komunikační aktivity,dítě-dítě, dítě -dospělý, společenské hry, nejrůznější společné aktivity, práce ve dvojicích, ve skupinách 4- jasná a smysluplná pravidla pro soužití ve třídě, hry vhodné pro přirozenou adaptaci,vzor učitele 5- orientace v budově, na zahradě, v blízkém okolí, vycházky, návštěvy obchodů,

20 Říjen- co my doma?, rodiče ve školce, podzimní práce a plody,zpracování ovoce a zeleniny, pole, les-zvířata, draci, protiklady, říkadla, oblečení... vzdělávací cíle: 1 - rozvoj pohybových schopností v oblasti hrubé a jemné motoriky, dýchání 2 a- rozvoj řečových a jazykových dovedností / výslovnost, mluvní projev / b- rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů c- získání relativní citové samostatnosti 3 - vytváření prosociálních postojů- citlivost, tolerance, respekt 4 - rozvoj schopnosti žít ve společenství-porozumět odlišnostem mezi lidmi, spolupracovat, podílet se na vylepšení, vytvářet elementární podvědomí o širším světě, jiných kulturách vzdělávací nabídka: 1- hry a cvičení na koordinaci pohybu, manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty nástroje, náčiní, nůžky.. radost z pohybu-pobyty venku v dešti, rytmické pohybové hry se zpěvem, jízda na koloběžkách 2 -a-samostatný slovní projev na určité téma, poslech pohádek a příběhů, sledování kulturních představení b- spontánní hra, volná hra pokusy s různými materiály a předměty c- sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte, hry na téma rodina, přátelství 3- interaktivní hry, role v dramatizacích, HP hry, výtvarné činnosti 4- společné aktivity, dětské role ve skupině, slavnosti, tradice. 5- kamarád z jiné země, návštěva, film, angličtina, jak poznáš cizince?... Listopad- příroda se ukládá ke spánku, jak člověk pomáhá i škodí,jízda v dopravních prostředcích, komunikativní hry, materiály, dramatizace, orientace, matematické přestav, práce s technikou, výtvarná vyjádření, grafomotorická cvičení, utužování tělesné zdatnosti... vzdělávací cíle: 1 - rozvoj užívání všech smyslů, rozvoj fyzické zdatnosti, rovnováhy, odvahy 2 a- rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev, hudební, dramatické vyjádření b- posílení poznávacích citů- zvídavost, radost z poznání c- rozvíjet schopnost sebeovládání, rozvoj citových vztahů a prožitků 3 - osvojovat si schopnosti, důležité pro navazování a udržení si vztahů s druhými lidmi 4 - rozvoj schopnosti umožňující každodenní žití ve společnosti dětí, chápání změn prostředí 5 - vytváření pozitivního vztahu k místu a prostředí, ve kterém žijeme, chápat, že člověk může pomáhat, ale i ničit vzdělávací nabídka: 1 protahovací, uvolňovací, dechová cvičení, PV za každého počasí, 2 a- komentování zážitků, vzkazy, přednes, dramatizace, zpěv b- smyslové hry, řešení problémů, práce s knihou, obrázky c- vyjádření vlastních názorů, co je pravda a lež, rozvoj vůle 3- činnosti ve dvojicích i skupinách, společné akce, setkávání, naslouchání druhému.. 4- tvůrčí činnosti literární, dramatické, výtvarné, hudební, práce s technikou 5- jak chránit sebe, kamaráda, přírodu, kognitivní činnosti-hledání odpovědí na otázky Školní vzdělávací program školní rok

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 TELEFON: +420 774 209 900 IČ: 48578916 ODPOVĚDNÁ OSOBA: TYP ZAŘÍZENÍ: Milada Kejřová soukromé

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Motto: Výchova může být účinná jen tehdy, je-li založena na důkladném poznání a hlubokém porozumění dítěte KONCEPCE VIZE

Motto: Výchova může být účinná jen tehdy, je-li založena na důkladném poznání a hlubokém porozumění dítěte KONCEPCE VIZE Motto: Výchova může být účinná jen tehdy, je-li založena na důkladném poznání a hlubokém porozumění dítěte KONCEPCE VIZE Cílem veškeré činnosti mateřské školy je stát se rodiči vyhledávaným zařízením pro

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut.

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut. Provozní řád MŠ Dětská 4698 zpracováno podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky 410/2005Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Komenského 312, Habartov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Č.j.: 51-21/2014/OŘ 21 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více