Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m"

Transkript

1 Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis ředitelky ŠVP byl schválen na pedagogické radě dne:

2 Školní vzdělávací program školní rok 2013/14 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín Obsah: A B C D E 1 - Identifikační údaje o škole 2 - Charakteristika školy 3 - Charakteristika-filozofie- vzdělávacího programu s názvem POHODA Podmínky vzdělávání 1 - materiální 2 - psychosociální 3 - životospráva 4 - spolupráce s rodiči 5 - personální zajištění 6 - organizační chod a řízení MŠ Organizace vzdělávání 1 - režimy dne 2 - průběh dne 3 - Vzdělávací obsah-uspořádání učiva Doplňkové programy 1 - Seznamování s cizím jazykem 2 - Environmentální výchova 3 - Logopedická prevence 4 - Odklady školní docházky+ grafomotorika 5 - Dopravní výchova 6 - nabídka činností a aktivit školy Evaluace 1 - evaluační systém v MŠ 2 - autoevaluace- tabulka 3 - struktura vlastního hodnocení-tabulka

3 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace, Zlín Identifikační údaje o škole Naše trojtřídní Mateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace Statutárního města Zlín Datum vzniku příspěvkové organizace: Datum zápisu do rejstříku škol: Datum zahájení činnosti MŠ : MŠ je zařazena do sítě škol pod identifikačním číslem: Adresa: Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín Místo poskytovaného vzdělávání: Dětská Zlín Zřizovatel: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, Zlín IČ zřizovatele: Mateřská škola je samostatným právním subjektem. Statutárním orgánem právního subjektu je: ředitelka školy: Mgr.Scharfová Ivana kontakt: ulice Dětská třída - Skřivani třída - Vlaštovky / služební tel.-ředitelka / www. adresa MŠ: /

4 Školní vzdělávací program školní rok 2013 / 2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín Charakteristika školy Naše Mateřská škola je dvoutřídní, s celodenní péčí, bez zaměření Statutárním zástupcem příspěvkové organizace je ředitelka mateřské školy. Naše MŠ má jedno místo poskytovaného vzdělávání. Najdete nás na adrese: * ulice Dětská 4698, Zlín /centrum sídliště Jižní Svahy / Budova je jednopodlažní, atriového typu, školní kuchyní je propojena s budovou ZšŠ praktické a ZŠ speciální,středová Součástí MŠ je Školní jídelna s výdejnou K budově náleží oplocený pozemek, který slouží jako zahrada s brouzdalištěm, dvěma zastíněnými pískovišti, skluzavkou ve svahu, průlezkami, travnatým fotbalovým hřištěm, pevnou plochou pro jízdu na koloběžkách, od cesty je oddělena živým plotem, stromy a borovicovým lesíkem. K pobytům na čerstvém vzduchu využíváme také blízká sportoviště a nedaleký les Naše mateřská škola nabízí: celoroční činnosti -odpovídající požadavkům předškolního vzdělávání nadstandardní aktivity- jako např.:týdenní pobyt ve škole v přírodě, fotbalový turnaj mezi MŠ, hudebněliterární vystoupení, jízdu na kolech, tvořivá odpoledne s rodiči, vánoční besídky s posezením s rodiči, angličtinu, návštěvy koncertů, divadel a netradičních míst a pracovišť doplňkové programy Dopravní výchova Práce s dětmi s odkladem školní docházky-grafomotorika Logopedická prevence Enviromentální výchova Seznamování s cizím jazykem Provozní doba Mateřské školy: 6.3o o hodin Přijímáme děti zpravidla od 3 do 6 let dle kriterií, která stanoví na daný školní rok ředitelka MŠ Děti jsou rozděleny do 2 tříd dle věku: 1.třída-3-4 leté děti - s názvem SKŘIVANI - počet dětí : 28 2.třída-5-6 leté děti- s názvem VLAŠTOVKY - počet dětí : 28

5 Školní vzdělávací program školní rok 2013 / 2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín Charakteristika vzdělávacího programu - filozofie s názvem P O H O D A Smyslem výchovného snažení všech zaměstnanců naší školy je, aby se období, které dítě u nás stráví, vepsalo do jeho mysli pod pojmem P - přátelské O- osobní H- hezké O- odborné D- dětské A- aktivní Hlavní cíl vzdělání naší Mateřské školy získat všeobecné znalosti, dovednosti a schopnost učení přiměřené věku po stránce citové, rozumové a tělesné ovlivňovat povahové vlastnosti tak, aby se človíček mohl bez problémů začlenit do společnosti rozpoznat, respektovat a rozvíjet projevy osobnosti již v raném věku Naší snahou je, aby Mateřskou školu opouštěly: * děti připravené na plynulý vstup do ZŠ * děti zvládající hygienické a zdravotní návyky * děti mající představu o zdravé výživě a zdravém životním stylu * děti zvládající komunikaci, výslovnost * děti, které se umí vyjádřit pohybově, výtvarně, hudebně * děti, které umí základní práci s počítačem, mají konstruktivní schopnosti, představivost * děti, které jsou zdravě sebevědomé, aby zvládly životní situace a svoje chování v nich * děti, které mají rády přírodu, umí ji chránit, umí třídit odpad * děti, které umí jezdit na kole, pohybovat se bezpečně v dopravních situacích * děti, které se umí déle soustředit, zorganizovat si hru, dokončit činnost * děti, které umí rozlišit dobro a zlo * děti, které mají pojem o jiných kulturách, světech, lidech * děti, které navštívily mnoho zajímavých míst a pracovišť, jejichž poznání je obohatilo

6 Školní vzdělávací program školní rok Mateřská škola Zlín, Dětská 4698,příspěvková organizace Zlín... Celoroční cíle a kompetence výchovných oblastí ŠVP s názvem POHODA... 1.výchovná oblast: DT- dítě a jeho tělo- biologická oblast Cíl: Získat věku přiměřenou fyzickou zdatnost, rozvoj hrubé i jemné motoriky Rozvoj užívání všech smyslů Rozvoj poznatků o zdraví, těle a jeho vývoji, orgánech... Vytváření zdravých životních návyků Kompetence: dítě se správným držením těla, koordinací pohybu dítě ovládající dechové svalstvo a schopné sladit pohyb se zpěvem dítě s pozitivním vztahem k zásadám zdravé výživy a zdravého životního stylu dítě, které má přiměřené znalosti o svém těle, nebezpečích, ochraně dítě, které zvládá bezpečný pohyb v dopravě dítě, které zvládá jednoduchou sebeobsluhu, hygienické a zdravotní návyky dítě, které ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku 2. výchovná oblast: DP-dítě a jeho psychika - psychologická oblast A- Jazyk a řeč Cíl: Získat lásku k rodné řeči, knize, hudbě, filmu, divadlu rozvíjet receptivní a produktivní schopnosti/ vnímání, mluvní projev../ rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev v různých formách sdělení /výtvarné, hudební, pohybové, dramatické / odstraňovat jazykové nedostatky Kompetence: dítě jazykově vybavené na takové úrovni, aby bylo schopno přiměřeně komunikovat / dech, tempo, intonace / dítě, které umí smysluplně vyjádřit myšlenku, pocit.. dítě, které umí být plnohodnotným účastníkem hovoru / naslouchat, vyčkat, formulovat otázku.../ dítě, které umí sledovat zleva doprava, pozná význam piktogramů, orientačních dopravních značek dítě, které chápe slovní vtip a humor, umí vytvořit jednoduchý rým dítě, které je schopno se naučit zpaměti krátké texty / písničky, říkanky, pohádky, dramatickou úlohu,../ dítě, které rozliší začáteční a koncové slabiky a hlásky dítě, které pozná některá písmena, číslice, zkouší je napodobit dítě, které správně vyslovuje a

7 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, Zlín Podmínky vzdělávání v MŠ Materiální podmínky: obě třídy naší MŠ jsou prostorné a dobře vyřešeny, takže máme ideální podmínky pro skupinové i individuální činnosti Třídy jsou vybaveny stolky, židličkami, světlým povrchem podlah, koberci na hraní Nábytek a police na hračky a pomůcky máme řešeny tak, aby na ně děti viděly, mohly si hračky samostatně brát a uložení hraček bylo přehledné hračky, pomůcky, materiály..jsou stále doplňovány, máme jich dostatek pro všechny v naší školce odpoledne odpočíváme, polštářky a deky máme z antialergického vlákna ve 2 třídách přiléhají ke třídě dva pokojíčky, které mají prosklené okno, takže na nás paní učitelka vidí, zde máme kuchyňku a obchod, nemocnici i kadeřnictví, počítačový koutek koupelny jsou zrekonstruovány a je zde dostatečný počet záchodků a umyvadel jsou zde věšáky na ručníky, poličky na kartáčky na zuby, sprcha, zrcadla v šatně máme každý svou skříňku se značkou a lavičky boty si necháváme v hale, do tříd chodíme již v přezuvkách se světlou podrážkou tělocvičnu, zatravněné atrium a zahradu máme společnou pro 2 třídy. Všechno nářadí a náčiní paní učitelky kontrolují, aby bylo bezpečné. V tělocvičně máme ribstoly, trampolínu, kladinu, cvičební bedny, padák, lavičku na zahradě máme: dlaždicový prostor na jízdu na trojkolkách a koloběžkách, skluzavku ve svahu, dvě zastíněná pískoviště, nový travnatý prostor s brankami na fotbal, pět průlezek, slunečníky, domeček na hračky, brouzdaliště s třemi sprchami, zahradní stolky a lavičky. Vzrostlé stromy nám dopřávají dostatek stínu a společně s živým plotem nás dělí od silnice ve všech třídách máme dostatek světla denního i umělého ve všech místnostech máme široké parapety, kam se nám vejde mnoho výrobků a výkresů aby se nám dobře dýchalo, paní školnice často větrá a vzduch nám zpříjemňuje zvlhčovači vzduchu trávíme společné chvíle v estetickém prostředí a všichni se snažíme jej dotvářet a chránit

8 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, Zlín Psychosociální podmínky jsou takové podmínky školy, které vytvářejí bezpečné, bezstarostné a spokojené zázemí, jak pro děti, tak pro pracovní kolektiv a rodiče Mezi dětmi nejsou nikdy vytvářeny žádné rozdíly, všem je věnována stejná péče a pozornost Pedagogické i nepedagogické pracovnice jsou vedeny k tomu, aby respektovaly všechny děti, jejich přání, ponechávaly jim možnost samostatného rozhodování, a aby při své práci co nejvíce dětem naslouchaly. Všechny pracovnice průběžně sledují vztahy mezi dětmi, snaží se tyto vztahy nenásilnou formou ovlivnit prosociálním směrem, a tím předcházet především šikaně a jiným sociálně patologickým jevům. Všechny pracovnice jsou si vědomy, že pracují s důvěrnými informacemi. s nově příchozími dětmi mohou rodiče do tříd a pomoci jim s adaptací umožňujeme novým rodičům návštěvy s dítětem ještě před zahájením docházky s tímto způsobem jsou rodiče seznámeni na informační schůzce snažíme se o harmonickou komunikaci mezi dětmi, učitelkami, personálem a rodiči, dospělí mohou nabídnout své zkušenosti a znalosti, děti svou kreativitu Ve všech třídách je s ohledem na věkové složení vytvořen takový denní režim, který zajišťuje dětem pravidelné střídání činností, aktivit a odpočinku. Uspořádání dne plně respektuje biorytmus dětí, kolísání denního výkonu, zachovává pravidelnost a rytmus, poskytuje dětem co nejvíce příležitostí k uplatnění spontánního pohybu a spontánní hře. v denním programu paní učitelky pracují na základě pedagogických zásad: Respektujeme rodinnou výchovu, doplňujeme ji, nabízíme poradenskou činnost, možnosti, jak rozvíjet dispozice a talent, nebo jak kompenzovat vývojová zpoždění. Snažíme se rodičům období, kdy svěřují dítě do naši MŠ, usnadnit, nekomplikovat Zaměstnancům je poskytována pravidelná mzda, pracovní pomůcky, kvalitní strava, umožňováno další vzdělávání. Pohybují se v bezpečném, estetickém a zdravém prostředí.

9 Školní vzdělávací program 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín školní rok ******************************************************************************** Životospráva s týdenním předstihem nám paní kuchařky připravují jídelníček za skladbu, technologickou přípravu jídla, dostatek stravy-odpovídá vedoucí školní jídelny v MŠ podáváme stravu 4x denně, co nemáme rádi, nemusíme jíst! máme dostatek tekutin, ve školce i na zahradě. Když jdeme na delší procházku, paní učitelka bere pití sebou každý den chodíme ven, skoro za každého počasí a když je kvalitní ovzduší. Co nejvíce pobýváme na čerstvém vzduchu. K pobytu venku nám slouží naše zahrada, přilehlé menší oplocené hřiště, velký atletický stadion s běžeckou dráhou, okolí a les, rodiče jsou seznámeni se Školním řádem, s pravidly průběhu dne a jejich dodržováním ve školce máme dostatek pohybu, denně cvičíme, hrajeme si, ale i odpočíváme. Dětem, které si již po obědě dostatečně odpočinuly, paní učitelka nabídne jinou klidnou činnost všichni zaměstnanci šetrně zachází se zařízením MŠ, šetří s jídlem, papírem, vodou, elektřinou...a jsou nám tím příkladem respektujeme návyky, na které jsou děti zvyklé z rodin, snažíme se propagovat zásady zdravého životního stylu

10 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace, Zlín Spolupráce s rodiči naše MŠ respektuje rodinnou výchovu, doplňuje ji, poskytuje rodičům, poradenský servis-nabízí možnosti, které rozvíjejí dispozice a talent, nebo kompenzují vývojová zpoždění. Učitelky respektují soukromí rodiny učitelky mohou s rodiči spolupracovat jen na základě oboustranné důvěry, diskrétnosti otevřenosti, porozumění a respektu, jsme partneři, ne konkurence učitelky, každý den informují rodiče o prospívání a chování jejich dítěte. Domlouvají se s rodiči na společném postupu při výchově prostřednictvím nástěnek a schůzek, jsou rodiče dostatečně a včas informováni o dění ve škole, změnách, novinkách, platbách, atd. od rodičů očekáváme spolupráci v oblasti výchovné i materiální, očekáváme účast na programech a akcích školy Rodiče mohou kontrolovat výsledky práce dětí na nástěnkách, při domluvené návštěvě třídy, individuálním rozhovorem s učitelkou /domluví si vždy rozhovor tak, aby nerušili učitelku při výchovné práci a ostatní děti při činnostech /, při besídkách, společných akcích školy, na třídních schůzkách...

11 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, Zlín Personální zajištění: V Mateřské škole Dětská 4698, pracuje zaměstnanců Zaměstnankyně mají požadovanou odbornou kvalifikaci 1 učitelka má středoškolské vzdělání, 3 učitelky mají vysokoškolské vzdělání dvě učitelky jsou logopedickými preventistkami 2 učitelky mají kurz: Zdravotník zotavovacích akcí všechny zaměstnankyně mají pozitivní podmínky pro další sebevzdělávání * všechny zaměstnankyně jsou zdravotně způsobilé vykonávat svoji profesi celý kolektiv pracuje jako tým, jednotně působí na děti setkáváme se každodenně, na provozních a pedagogických poradách, na akcích jako jsou besídky, veřejná vystoupení, Hravá odpoledne, na kterých se všechny podílíme každý je ve svém oboru profesionál, pracujeme na základě vzájemné úcty a spolupráce komunikace mezi všemi je přímá, srozumitelná odborné práce, ke kterým nejsou pracovnice kompetentní, jsou zajišťovány firmami a odborníky / lékaři, speciální pedagogové, logopedičtí asistenti, jazykoví lektoři, opravárenské firmy../ kromě výchovné a vzdělávací práce, poskytujeme poradenskou službu pro rodiče Jsme si vědomy, že pracujeme s důvěrnými informacemi a proto zachováváme maximální diskrétnost. Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014

12 MŠ Zlín, Dětská 4698,příspěvková organizace Zlín ************************************************************************************* Organizační řád-chod a řízení MŠ 1. základní charakteristika organizace: Mateřská škola organizovaná obcí 2. název: Mateřská škola Zlín,Dětská 4698, příspěvková organizace 3. adresa: Mateřská škola Zlín,Dětská 4698, Zlín místo poskytovaného vzdělávání: Dětská Zlín 4. kapacita: 56 dětí 5.právní forma: příspěvková organizace 6. statutární orgán: v souladu se zřizovací listinou a rozhodnutím o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení - ředitelka mateřské školy 7. předmět činnosti organizace: poskytování předškolního vzdělávání 8. charakteristika skupin pracovníků: pedagogičtí = učitelky včetně ředitelky Nepedagogická mateřská škola: školnice, uklizečky nepedagogičtí školní jídelna: vedoucí školní jídelny, kuchařky 9. charakteristika poradních orgánů a partnerů: pedagogická rada V souladu se zněním 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., Školského zákona jeho pozdějšího znění. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci. 10. základní povinnosti a vzájemná zastupitelnost jednotlivých pracovníků, povinnosti vyplývající z organizačního schématu školy: všichni zaměstnanci jsou podřízeni ředitelce školy 11. členění školy na jednotlivé organizační součásti: mateřská škola s jedním místem poskytovaného vzdělávání: Dětská Zlín školní jídelna s výdejnou: školní jídelna: Dětská Zlín

13

14 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace, Zlín... Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Č.j. MSMT/16304/ Dne 27. dubna 2012 Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna Vyučování začne v pondělí 6. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září Ing. Ladislav Němec I. náměstek ministra, v.r. Organizace předškolního vzdělávání v MŠ K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány zpravidla děti od 3 do 6 let, jsou rozděleny do 2 tříd dle věku. Děti jsou přijímány dle kriterií, která stanoví na daný školní rok ředitelka MŠ. Pro MŠ je vypracován Školní vzdělávací program s názvem POHODA ŠVP obsahuje 11 částí- Integrovaných měsíčních bloků Každý Integrovaný blok stanovuje celoroční vzdělávací cíle a vzdělávací obsah-nabídku

15 Integrované bloky jsou společné a závazné pro obě třídy MŠ 1.třída- děti 3-4 leté SKŘIVANI s místem poskytovaného vzdělávání- Dětská třída- děti 5-6 leté VLAŠTOVKYs místem poskytovaného vzdělávání- Dětská 4698 učitelky si společně pro svoji třídu vypracují Třídní vzdělávací program s vlastním názvem který obsahuje 11témat s názvy dle vlastního výběru a zaměření: Názvy TVP pro školní rok 2013/ třída- Skřivani : POHÁDKOVÁ ŠKOLKA 2. třída- Vlaštovky: DVANÁCT JE MĚSÍCŮ Vzdělávací cíle TVP a obsah vzdělávací nabídky vychází ze vzdělávacích cílů a vzdělávacího obsahu Integrovaných bloků Školního vzdělávacího programu, který je v souladu s Rámcově vzdělávacím programem Učitelky si pro děti připravují vzdělávací nabídku a s tou s dětmi pracují Učitelky pracují ve třídě vždy dvě, střídají se v ranních a odpoledních službách Učitelky pracují s dostatečným množstvím pomůcek a s kvalitními materiály Učitelky mají požadované vzdělání Ve škole není překročen stanovený počet dětí ve třídě a při pobytu venku mimo zahradu mateřské školy, nepřesáhne počet dětí na jednu učitelku, počet 20. Provozní zaměstnanci vykonávají své činnosti tak, aby děti při činnostech nerušili. Všichni zaměstnanci vytváří dětem pocit bezpečí a soukromí, výchovné působení je jednotné a klidné, logopedickou prevenci provádí ve dvou třídách dvě učitelky, na Anglické chvilky dochází externí pracovnice Pro MŠ je vypracován Školní řád, který je závazný jak pro zaměstnance, tak pro rodiče Školní řád je samostatnou přílohou tohoto ŠVP, je na nástěnce, na www. stránkách Režim a průběh dne je platný pro obě třídy, ale je flexibilní a reaguje na změny potřeb dětí a provozu MŠ.

16 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín ** ********************************************************************************************* Režim dne 1.třída 3-4 leté děti Skřivani Dětská :3o - 9:15 hravé a pohybové aktivity 6.3o-7.oo-se děti schází v jedné třídě řízená činnost cvičební chvilky 7:3o začíná průběžná snídaně 9:15 přesnídávka 9:3o -11:3o pobyt venku 11:3o oběd, ukládání k odpolednímu lenošení* pohádka 14:oo -16:3o svačina, hry, rozvíjející činnosti, pobyt venku 2. třída 5-6 leté děti Vlaštovky Dětská :3o - 9:15 hravé a pohybové aktivity 6.3o-7.oo-se děti schází v jedné třídě řízená činnost cvičební chvilky 7:3o začíná průběžná snídaně 9:15 přesnídávka 9:3o -11:4o pobyt venku 11:4o oběd ukládání k odpolednímu lenošení* pohádka :3o svačina, hry, rozvíjející činnosti, pobyt venku režimy dne jsou flexibilní, pro učitelky je závazný pouze čas vydávání stravy Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014

17 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín ** ********************************************************************************************* Průběh dne v MŠ platný pro obě třídy MŠ Mateřská škola je otevřena od 6.3o do 16.3o hod.in Pracoviště Dětská-od 6.3o do 7.oo hod. se děti schází v jedné třídě V 7.oo hod. přichází druhá učitelka, převádí si děti do své třídy. Děti, které mají rozehranou hru, zůstávají až do té doby, dokud si hru v klidu nedokončí. V 7.3o je připravena snídaně, od výtahu ji učitelka převeze na pojízdném stolku do třídy, kde se dětem servíruje. Jídlo se vydává tak, aby byla zachována jeho předepsaná teplota. Učitelka pomáhá roznášet hrnečky/ skleničky/ s pitím. Dětem jídlo nenutíme, ale snažíme se je přesvědčit, aby ochutnaly vše. Dodržujeme dietní požadavky na stravu, které musí být podloženy lékařskou zprávou. Respektujeme, v rámci možností, požadavky rodičů. Do 7.45 hod., musí rodiče dítěti nahlásit změnu v docházce Po snídani děti průběžně přecházejí k započatým hrám. Od počátku roku učíme děti ohleduplnosti k okolí- nerušíme kamarády v jakékoliv činnosti, při jídle, při hře.. Učitelka má připravenu zásobu návrhů řízených činností pro děti, vždy na téma z Třídního vzdělávacího programu. Děti mohou zpívat, cvičit, malovat, kreslit, modelovat, hrát divadlo, soutěžit, hrát si v námětových koutcích - kuchyň, ordinace, kadeřnictví,obchod, čítárna, hrát na hudební nástroje, stavět, skládat z různých stavebnic, molitanových kostek, skládaček, přírodnin. Pokud děti nějaká nabízená činnost zaujme, pracují individuálně, ve skupinkách, nebo všichni najednou Učitelka připravuje materiál, pomáhá dětem, povídá si s nimi, nenásilně se zapojuje do činností, uklízí, obsluhuje děti..., dbá na jejich bezpečnost! Umění učitelky je, citlivě, nenásilně, směrovat činnost dětí tam, kde je její cíl. Aby činnost byla tvořivá, zapojily se všechny děti, byly respektovány věkové hranice a individuální vlastnosti, aby byla zachována maximální bezpečnost dětí, střídány klidné a rušné aktivity. V 9.15 mají děti připravenu přesnídávku-pití a ovoce, obsluhuje je služba s učitelkou Pomáháme si navzájem uklidit hračky, jdeme se oblékat na pobyt venku. V 9.45 přichází druhá paní učitelka na odpolední službu, společně děti připravují na pobyt venku. Ve třídě, kde je jen jedna učitelka, pomáhá s oblékáním školnice/uklízečka/ K pobytu venku nám slouží vybavená zahrada / skluzavka, dvě zastíněná pískoviště, brouzdaliště s třemi sprchami, dopravní park.../, přilehlá hřiště, kopec na lopatování před školkou, blízký les, okolní příroda, město, atletický stadion Oběd je vydáván v , u dětí je v oblibě služba = dvojice, která pomáhá s rozdáváním příborů, obsluhuje kamarády. Paní učitelka rozdává polévku, děti poděkují, u stolečku si popřejí a mohou jíst. Pro druhé jídlo si chodí průběžně k servírovacímu stolku, paní kuchařce řeknou, kolik chtějí, co nemají rády, atd. Paní kuchařka respektuje jejich přání. U jídla vyžadujeme slušné společenské chování, k němuž patří: bezpečné zacházení s lžící /popř. s příborem/, klidná tichá mluva, poděkování, požádání, správné sezení, sebeobsluha... Učitelky jí s dětmi, pomáhají obsluhovat, radí, přinášejí, odnášejí, dokrmují tak, aby mohla jedna zajistit bezpečnost v koupelně a na ložnici, kam děti po obědě průběžně přecházejí. Dohlíží na vydávání pasty, čištění zoubků, provádění hygieny, převlékání, ukládání do postelí. Kdo poobědvá, odnese použité nádobí na spodní příčku pojízdného stolku, zasune si židličku a jde do koupelny. Děti si přenesou židličku na koberec a u ní se převléknou do pyžamek, jdou do postýlek, v klidu si povídají, čekají na ostatní děti. Odpolední klid začíná pohádkou, potom děti klidně leží, je jim poskytnut dostatek času a klidu k vykonání toalety, k relaxaci.

18 Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program Na 14.00hod. je připravena svačina. Učitelka nalévá průběžně pití, aby neztratilo doporučenou teplotu, děti si přichází k přípravnému stolku pro svačinu, odnáší si ji samy ke stolu. Pití roznáší učitelka. Použité se odkládá na tácy, na spodní příčce servírovacího stolu. Odpolední čas probíhá v podstatě stejně jako dopoledne. Dětem jsou nabízeny různé činnosti, s obsahem, který děti rozvíjí po všech stránkách. Obsah vzdělávací nabídky je vystaven pro rodiče na nástěnkách Využíváme maximálně zahrady. Rodiče si děti průběžně vyzvedávají ve třídě nebo na zahradě tak, aby mohl být provoz mateřské školy ukončen v 16.3o hod. Učitelky jsou dětem v chování vždy příkladem Uspořádání programu dne je flexibilní, závazné jsou pouze časy vydávání stravy.

19 Školní vzdělávací program školní rok 2013 / 2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín Vzdělávací obsah-uspořádání učiva Vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka v jedenácti ucelených Blocích dle měsíců 1.třída-3-4leté děti 2.třída-5-6leté děti Skřivani Vlaštovky Dětská 4698 Dětská Zlín Zlín ******************************************************************************** Září -poznáváme sebe, kamarády, školu, okolí, zjišťujeme znalosti barev, slovní zásobu,znaky podzimu, dopravní prostředky, písně, hry, tanečky, knížka na pokračování... vzdělávací cíle: 1 - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - poznání a rozvoj poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí -seznamování se zdravými životními návyky 2 a- poznávání a rozvoj řečových schopností receptivních / vnímání, naslouchání, porozumění/ i receptivních / výslovnost, mluvní projev../ b- rozvoj smyslového vnímání, kultivace představivosti a fantazie c- poznávání vlastní identity, získávání zdravého sebevědomí 3 - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému,navazování vztahů k druhým lidem 4 - chápat pravidla činností v MŠ a při pobytu venku,chápání pravidel společného soužití 5 - seznamování s místem a rozmanitým prostředím školy a okolí a jeho proměnami vzdělávací nabídka: 1-lokomoční pohybové činnosti, změny postojů a poloh, sezónní činnosti, turistika, hra 2-a- rozhovory, vyprávění zážitku, komentování zážitků, vyřízení vzkazu b- pozorování objektů a jevů v okolí, rozhovor o viděném, záměrné pozorování-charakteristika materiálů, chuť, vůně, velikost../ c- vtipné hry a činnosti vyvolávající radost a pohodu, činnosti přiměřené silám dětí, v níž může být dítě úspěšné, hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 3- běžné komunikační aktivity,dítě-dítě, dítě -dospělý, společenské hry, nejrůznější společné aktivity, práce ve dvojicích, ve skupinách 4- jasná a smysluplná pravidla pro soužití ve třídě, hry vhodné pro přirozenou adaptaci,vzor učitele 5- orientace v budově, na zahradě, v blízkém okolí, vycházky, návštěvy obchodů,

20 Říjen- co my doma?, rodiče ve školce, podzimní práce a plody,zpracování ovoce a zeleniny, pole, les-zvířata, draci, protiklady, říkadla, oblečení... vzdělávací cíle: 1 - rozvoj pohybových schopností v oblasti hrubé a jemné motoriky, dýchání 2 a- rozvoj řečových a jazykových dovedností / výslovnost, mluvní projev / b- rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů c- získání relativní citové samostatnosti 3 - vytváření prosociálních postojů- citlivost, tolerance, respekt 4 - rozvoj schopnosti žít ve společenství-porozumět odlišnostem mezi lidmi, spolupracovat, podílet se na vylepšení, vytvářet elementární podvědomí o širším světě, jiných kulturách vzdělávací nabídka: 1- hry a cvičení na koordinaci pohybu, manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty nástroje, náčiní, nůžky.. radost z pohybu-pobyty venku v dešti, rytmické pohybové hry se zpěvem, jízda na koloběžkách 2 -a-samostatný slovní projev na určité téma, poslech pohádek a příběhů, sledování kulturních představení b- spontánní hra, volná hra pokusy s různými materiály a předměty c- sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte, hry na téma rodina, přátelství 3- interaktivní hry, role v dramatizacích, HP hry, výtvarné činnosti 4- společné aktivity, dětské role ve skupině, slavnosti, tradice. 5- kamarád z jiné země, návštěva, film, angličtina, jak poznáš cizince?... Listopad- příroda se ukládá ke spánku, jak člověk pomáhá i škodí,jízda v dopravních prostředcích, komunikativní hry, materiály, dramatizace, orientace, matematické přestav, práce s technikou, výtvarná vyjádření, grafomotorická cvičení, utužování tělesné zdatnosti... vzdělávací cíle: 1 - rozvoj užívání všech smyslů, rozvoj fyzické zdatnosti, rovnováhy, odvahy 2 a- rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev, hudební, dramatické vyjádření b- posílení poznávacích citů- zvídavost, radost z poznání c- rozvíjet schopnost sebeovládání, rozvoj citových vztahů a prožitků 3 - osvojovat si schopnosti, důležité pro navazování a udržení si vztahů s druhými lidmi 4 - rozvoj schopnosti umožňující každodenní žití ve společnosti dětí, chápání změn prostředí 5 - vytváření pozitivního vztahu k místu a prostředí, ve kterém žijeme, chápat, že člověk může pomáhat, ale i ničit vzdělávací nabídka: 1 protahovací, uvolňovací, dechová cvičení, PV za každého počasí, 2 a- komentování zážitků, vzkazy, přednes, dramatizace, zpěv b- smyslové hry, řešení problémů, práce s knihou, obrázky c- vyjádření vlastních názorů, co je pravda a lež, rozvoj vůle 3- činnosti ve dvojicích i skupinách, společné akce, setkávání, naslouchání druhému.. 4- tvůrčí činnosti literární, dramatické, výtvarné, hudební, práce s technikou 5- jak chránit sebe, kamaráda, přírodu, kognitivní činnosti-hledání odpovědí na otázky Školní vzdělávací program školní rok