Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m"

Transkript

1 Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis ředitelky ŠVP byl schválen na pedagogické radě dne:

2 Školní vzdělávací program školní rok 2013/14 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín Obsah: A B C D E 1 - Identifikační údaje o škole 2 - Charakteristika školy 3 - Charakteristika-filozofie- vzdělávacího programu s názvem POHODA Podmínky vzdělávání 1 - materiální 2 - psychosociální 3 - životospráva 4 - spolupráce s rodiči 5 - personální zajištění 6 - organizační chod a řízení MŠ Organizace vzdělávání 1 - režimy dne 2 - průběh dne 3 - Vzdělávací obsah-uspořádání učiva Doplňkové programy 1 - Seznamování s cizím jazykem 2 - Environmentální výchova 3 - Logopedická prevence 4 - Odklady školní docházky+ grafomotorika 5 - Dopravní výchova 6 - nabídka činností a aktivit školy Evaluace 1 - evaluační systém v MŠ 2 - autoevaluace- tabulka 3 - struktura vlastního hodnocení-tabulka

3 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace, Zlín Identifikační údaje o škole Naše trojtřídní Mateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace Statutárního města Zlín Datum vzniku příspěvkové organizace: Datum zápisu do rejstříku škol: Datum zahájení činnosti MŠ : MŠ je zařazena do sítě škol pod identifikačním číslem: Adresa: Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín Místo poskytovaného vzdělávání: Dětská Zlín Zřizovatel: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, Zlín IČ zřizovatele: Mateřská škola je samostatným právním subjektem. Statutárním orgánem právního subjektu je: ředitelka školy: Mgr.Scharfová Ivana kontakt: ulice Dětská třída - Skřivani třída - Vlaštovky / služební tel.-ředitelka / www. adresa MŠ: /

4 Školní vzdělávací program školní rok 2013 / 2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín Charakteristika školy Naše Mateřská škola je dvoutřídní, s celodenní péčí, bez zaměření Statutárním zástupcem příspěvkové organizace je ředitelka mateřské školy. Naše MŠ má jedno místo poskytovaného vzdělávání. Najdete nás na adrese: * ulice Dětská 4698, Zlín /centrum sídliště Jižní Svahy / Budova je jednopodlažní, atriového typu, školní kuchyní je propojena s budovou ZšŠ praktické a ZŠ speciální,středová Součástí MŠ je Školní jídelna s výdejnou K budově náleží oplocený pozemek, který slouží jako zahrada s brouzdalištěm, dvěma zastíněnými pískovišti, skluzavkou ve svahu, průlezkami, travnatým fotbalovým hřištěm, pevnou plochou pro jízdu na koloběžkách, od cesty je oddělena živým plotem, stromy a borovicovým lesíkem. K pobytům na čerstvém vzduchu využíváme také blízká sportoviště a nedaleký les Naše mateřská škola nabízí: celoroční činnosti -odpovídající požadavkům předškolního vzdělávání nadstandardní aktivity- jako např.:týdenní pobyt ve škole v přírodě, fotbalový turnaj mezi MŠ, hudebněliterární vystoupení, jízdu na kolech, tvořivá odpoledne s rodiči, vánoční besídky s posezením s rodiči, angličtinu, návštěvy koncertů, divadel a netradičních míst a pracovišť doplňkové programy Dopravní výchova Práce s dětmi s odkladem školní docházky-grafomotorika Logopedická prevence Enviromentální výchova Seznamování s cizím jazykem Provozní doba Mateřské školy: 6.3o o hodin Přijímáme děti zpravidla od 3 do 6 let dle kriterií, která stanoví na daný školní rok ředitelka MŠ Děti jsou rozděleny do 2 tříd dle věku: 1.třída-3-4 leté děti - s názvem SKŘIVANI - počet dětí : 28 2.třída-5-6 leté děti- s názvem VLAŠTOVKY - počet dětí : 28

5 Školní vzdělávací program školní rok 2013 / 2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín Charakteristika vzdělávacího programu - filozofie s názvem P O H O D A Smyslem výchovného snažení všech zaměstnanců naší školy je, aby se období, které dítě u nás stráví, vepsalo do jeho mysli pod pojmem P - přátelské O- osobní H- hezké O- odborné D- dětské A- aktivní Hlavní cíl vzdělání naší Mateřské školy získat všeobecné znalosti, dovednosti a schopnost učení přiměřené věku po stránce citové, rozumové a tělesné ovlivňovat povahové vlastnosti tak, aby se človíček mohl bez problémů začlenit do společnosti rozpoznat, respektovat a rozvíjet projevy osobnosti již v raném věku Naší snahou je, aby Mateřskou školu opouštěly: * děti připravené na plynulý vstup do ZŠ * děti zvládající hygienické a zdravotní návyky * děti mající představu o zdravé výživě a zdravém životním stylu * děti zvládající komunikaci, výslovnost * děti, které se umí vyjádřit pohybově, výtvarně, hudebně * děti, které umí základní práci s počítačem, mají konstruktivní schopnosti, představivost * děti, které jsou zdravě sebevědomé, aby zvládly životní situace a svoje chování v nich * děti, které mají rády přírodu, umí ji chránit, umí třídit odpad * děti, které umí jezdit na kole, pohybovat se bezpečně v dopravních situacích * děti, které se umí déle soustředit, zorganizovat si hru, dokončit činnost * děti, které umí rozlišit dobro a zlo * děti, které mají pojem o jiných kulturách, světech, lidech * děti, které navštívily mnoho zajímavých míst a pracovišť, jejichž poznání je obohatilo

6 Školní vzdělávací program školní rok Mateřská škola Zlín, Dětská 4698,příspěvková organizace Zlín... Celoroční cíle a kompetence výchovných oblastí ŠVP s názvem POHODA... 1.výchovná oblast: DT- dítě a jeho tělo- biologická oblast Cíl: Získat věku přiměřenou fyzickou zdatnost, rozvoj hrubé i jemné motoriky Rozvoj užívání všech smyslů Rozvoj poznatků o zdraví, těle a jeho vývoji, orgánech... Vytváření zdravých životních návyků Kompetence: dítě se správným držením těla, koordinací pohybu dítě ovládající dechové svalstvo a schopné sladit pohyb se zpěvem dítě s pozitivním vztahem k zásadám zdravé výživy a zdravého životního stylu dítě, které má přiměřené znalosti o svém těle, nebezpečích, ochraně dítě, které zvládá bezpečný pohyb v dopravě dítě, které zvládá jednoduchou sebeobsluhu, hygienické a zdravotní návyky dítě, které ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku 2. výchovná oblast: DP-dítě a jeho psychika - psychologická oblast A- Jazyk a řeč Cíl: Získat lásku k rodné řeči, knize, hudbě, filmu, divadlu rozvíjet receptivní a produktivní schopnosti/ vnímání, mluvní projev../ rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev v různých formách sdělení /výtvarné, hudební, pohybové, dramatické / odstraňovat jazykové nedostatky Kompetence: dítě jazykově vybavené na takové úrovni, aby bylo schopno přiměřeně komunikovat / dech, tempo, intonace / dítě, které umí smysluplně vyjádřit myšlenku, pocit.. dítě, které umí být plnohodnotným účastníkem hovoru / naslouchat, vyčkat, formulovat otázku.../ dítě, které umí sledovat zleva doprava, pozná význam piktogramů, orientačních dopravních značek dítě, které chápe slovní vtip a humor, umí vytvořit jednoduchý rým dítě, které je schopno se naučit zpaměti krátké texty / písničky, říkanky, pohádky, dramatickou úlohu,../ dítě, které rozliší začáteční a koncové slabiky a hlásky dítě, které pozná některá písmena, číslice, zkouší je napodobit dítě, které správně vyslovuje a

7 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, Zlín Podmínky vzdělávání v MŠ Materiální podmínky: obě třídy naší MŠ jsou prostorné a dobře vyřešeny, takže máme ideální podmínky pro skupinové i individuální činnosti Třídy jsou vybaveny stolky, židličkami, světlým povrchem podlah, koberci na hraní Nábytek a police na hračky a pomůcky máme řešeny tak, aby na ně děti viděly, mohly si hračky samostatně brát a uložení hraček bylo přehledné hračky, pomůcky, materiály..jsou stále doplňovány, máme jich dostatek pro všechny v naší školce odpoledne odpočíváme, polštářky a deky máme z antialergického vlákna ve 2 třídách přiléhají ke třídě dva pokojíčky, které mají prosklené okno, takže na nás paní učitelka vidí, zde máme kuchyňku a obchod, nemocnici i kadeřnictví, počítačový koutek koupelny jsou zrekonstruovány a je zde dostatečný počet záchodků a umyvadel jsou zde věšáky na ručníky, poličky na kartáčky na zuby, sprcha, zrcadla v šatně máme každý svou skříňku se značkou a lavičky boty si necháváme v hale, do tříd chodíme již v přezuvkách se světlou podrážkou tělocvičnu, zatravněné atrium a zahradu máme společnou pro 2 třídy. Všechno nářadí a náčiní paní učitelky kontrolují, aby bylo bezpečné. V tělocvičně máme ribstoly, trampolínu, kladinu, cvičební bedny, padák, lavičku na zahradě máme: dlaždicový prostor na jízdu na trojkolkách a koloběžkách, skluzavku ve svahu, dvě zastíněná pískoviště, nový travnatý prostor s brankami na fotbal, pět průlezek, slunečníky, domeček na hračky, brouzdaliště s třemi sprchami, zahradní stolky a lavičky. Vzrostlé stromy nám dopřávají dostatek stínu a společně s živým plotem nás dělí od silnice ve všech třídách máme dostatek světla denního i umělého ve všech místnostech máme široké parapety, kam se nám vejde mnoho výrobků a výkresů aby se nám dobře dýchalo, paní školnice často větrá a vzduch nám zpříjemňuje zvlhčovači vzduchu trávíme společné chvíle v estetickém prostředí a všichni se snažíme jej dotvářet a chránit

8 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, Zlín Psychosociální podmínky jsou takové podmínky školy, které vytvářejí bezpečné, bezstarostné a spokojené zázemí, jak pro děti, tak pro pracovní kolektiv a rodiče Mezi dětmi nejsou nikdy vytvářeny žádné rozdíly, všem je věnována stejná péče a pozornost Pedagogické i nepedagogické pracovnice jsou vedeny k tomu, aby respektovaly všechny děti, jejich přání, ponechávaly jim možnost samostatného rozhodování, a aby při své práci co nejvíce dětem naslouchaly. Všechny pracovnice průběžně sledují vztahy mezi dětmi, snaží se tyto vztahy nenásilnou formou ovlivnit prosociálním směrem, a tím předcházet především šikaně a jiným sociálně patologickým jevům. Všechny pracovnice jsou si vědomy, že pracují s důvěrnými informacemi. s nově příchozími dětmi mohou rodiče do tříd a pomoci jim s adaptací umožňujeme novým rodičům návštěvy s dítětem ještě před zahájením docházky s tímto způsobem jsou rodiče seznámeni na informační schůzce snažíme se o harmonickou komunikaci mezi dětmi, učitelkami, personálem a rodiči, dospělí mohou nabídnout své zkušenosti a znalosti, děti svou kreativitu Ve všech třídách je s ohledem na věkové složení vytvořen takový denní režim, který zajišťuje dětem pravidelné střídání činností, aktivit a odpočinku. Uspořádání dne plně respektuje biorytmus dětí, kolísání denního výkonu, zachovává pravidelnost a rytmus, poskytuje dětem co nejvíce příležitostí k uplatnění spontánního pohybu a spontánní hře. v denním programu paní učitelky pracují na základě pedagogických zásad: Respektujeme rodinnou výchovu, doplňujeme ji, nabízíme poradenskou činnost, možnosti, jak rozvíjet dispozice a talent, nebo jak kompenzovat vývojová zpoždění. Snažíme se rodičům období, kdy svěřují dítě do naši MŠ, usnadnit, nekomplikovat Zaměstnancům je poskytována pravidelná mzda, pracovní pomůcky, kvalitní strava, umožňováno další vzdělávání. Pohybují se v bezpečném, estetickém a zdravém prostředí.

9 Školní vzdělávací program 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín školní rok ******************************************************************************** Životospráva s týdenním předstihem nám paní kuchařky připravují jídelníček za skladbu, technologickou přípravu jídla, dostatek stravy-odpovídá vedoucí školní jídelny v MŠ podáváme stravu 4x denně, co nemáme rádi, nemusíme jíst! máme dostatek tekutin, ve školce i na zahradě. Když jdeme na delší procházku, paní učitelka bere pití sebou každý den chodíme ven, skoro za každého počasí a když je kvalitní ovzduší. Co nejvíce pobýváme na čerstvém vzduchu. K pobytu venku nám slouží naše zahrada, přilehlé menší oplocené hřiště, velký atletický stadion s běžeckou dráhou, okolí a les, rodiče jsou seznámeni se Školním řádem, s pravidly průběhu dne a jejich dodržováním ve školce máme dostatek pohybu, denně cvičíme, hrajeme si, ale i odpočíváme. Dětem, které si již po obědě dostatečně odpočinuly, paní učitelka nabídne jinou klidnou činnost všichni zaměstnanci šetrně zachází se zařízením MŠ, šetří s jídlem, papírem, vodou, elektřinou...a jsou nám tím příkladem respektujeme návyky, na které jsou děti zvyklé z rodin, snažíme se propagovat zásady zdravého životního stylu

10 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace, Zlín Spolupráce s rodiči naše MŠ respektuje rodinnou výchovu, doplňuje ji, poskytuje rodičům, poradenský servis-nabízí možnosti, které rozvíjejí dispozice a talent, nebo kompenzují vývojová zpoždění. Učitelky respektují soukromí rodiny učitelky mohou s rodiči spolupracovat jen na základě oboustranné důvěry, diskrétnosti otevřenosti, porozumění a respektu, jsme partneři, ne konkurence učitelky, každý den informují rodiče o prospívání a chování jejich dítěte. Domlouvají se s rodiči na společném postupu při výchově prostřednictvím nástěnek a schůzek, jsou rodiče dostatečně a včas informováni o dění ve škole, změnách, novinkách, platbách, atd. od rodičů očekáváme spolupráci v oblasti výchovné i materiální, očekáváme účast na programech a akcích školy Rodiče mohou kontrolovat výsledky práce dětí na nástěnkách, při domluvené návštěvě třídy, individuálním rozhovorem s učitelkou /domluví si vždy rozhovor tak, aby nerušili učitelku při výchovné práci a ostatní děti při činnostech /, při besídkách, společných akcích školy, na třídních schůzkách...

11 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, Zlín Personální zajištění: V Mateřské škole Dětská 4698, pracuje zaměstnanců Zaměstnankyně mají požadovanou odbornou kvalifikaci 1 učitelka má středoškolské vzdělání, 3 učitelky mají vysokoškolské vzdělání dvě učitelky jsou logopedickými preventistkami 2 učitelky mají kurz: Zdravotník zotavovacích akcí všechny zaměstnankyně mají pozitivní podmínky pro další sebevzdělávání * všechny zaměstnankyně jsou zdravotně způsobilé vykonávat svoji profesi celý kolektiv pracuje jako tým, jednotně působí na děti setkáváme se každodenně, na provozních a pedagogických poradách, na akcích jako jsou besídky, veřejná vystoupení, Hravá odpoledne, na kterých se všechny podílíme každý je ve svém oboru profesionál, pracujeme na základě vzájemné úcty a spolupráce komunikace mezi všemi je přímá, srozumitelná odborné práce, ke kterým nejsou pracovnice kompetentní, jsou zajišťovány firmami a odborníky / lékaři, speciální pedagogové, logopedičtí asistenti, jazykoví lektoři, opravárenské firmy../ kromě výchovné a vzdělávací práce, poskytujeme poradenskou službu pro rodiče Jsme si vědomy, že pracujeme s důvěrnými informacemi a proto zachováváme maximální diskrétnost. Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014

12 MŠ Zlín, Dětská 4698,příspěvková organizace Zlín ************************************************************************************* Organizační řád-chod a řízení MŠ 1. základní charakteristika organizace: Mateřská škola organizovaná obcí 2. název: Mateřská škola Zlín,Dětská 4698, příspěvková organizace 3. adresa: Mateřská škola Zlín,Dětská 4698, Zlín místo poskytovaného vzdělávání: Dětská Zlín 4. kapacita: 56 dětí 5.právní forma: příspěvková organizace 6. statutární orgán: v souladu se zřizovací listinou a rozhodnutím o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení - ředitelka mateřské školy 7. předmět činnosti organizace: poskytování předškolního vzdělávání 8. charakteristika skupin pracovníků: pedagogičtí = učitelky včetně ředitelky Nepedagogická mateřská škola: školnice, uklizečky nepedagogičtí školní jídelna: vedoucí školní jídelny, kuchařky 9. charakteristika poradních orgánů a partnerů: pedagogická rada V souladu se zněním 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., Školského zákona jeho pozdějšího znění. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci. 10. základní povinnosti a vzájemná zastupitelnost jednotlivých pracovníků, povinnosti vyplývající z organizačního schématu školy: všichni zaměstnanci jsou podřízeni ředitelce školy 11. členění školy na jednotlivé organizační součásti: mateřská škola s jedním místem poskytovaného vzdělávání: Dětská Zlín školní jídelna s výdejnou: školní jídelna: Dětská Zlín

13

14 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace, Zlín... Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Č.j. MSMT/16304/ Dne 27. dubna 2012 Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna Vyučování začne v pondělí 6. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září Ing. Ladislav Němec I. náměstek ministra, v.r. Organizace předškolního vzdělávání v MŠ K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány zpravidla děti od 3 do 6 let, jsou rozděleny do 2 tříd dle věku. Děti jsou přijímány dle kriterií, která stanoví na daný školní rok ředitelka MŠ. Pro MŠ je vypracován Školní vzdělávací program s názvem POHODA ŠVP obsahuje 11 částí- Integrovaných měsíčních bloků Každý Integrovaný blok stanovuje celoroční vzdělávací cíle a vzdělávací obsah-nabídku

15 Integrované bloky jsou společné a závazné pro obě třídy MŠ 1.třída- děti 3-4 leté SKŘIVANI s místem poskytovaného vzdělávání- Dětská třída- děti 5-6 leté VLAŠTOVKYs místem poskytovaného vzdělávání- Dětská 4698 učitelky si společně pro svoji třídu vypracují Třídní vzdělávací program s vlastním názvem který obsahuje 11témat s názvy dle vlastního výběru a zaměření: Názvy TVP pro školní rok 2013/ třída- Skřivani : POHÁDKOVÁ ŠKOLKA 2. třída- Vlaštovky: DVANÁCT JE MĚSÍCŮ Vzdělávací cíle TVP a obsah vzdělávací nabídky vychází ze vzdělávacích cílů a vzdělávacího obsahu Integrovaných bloků Školního vzdělávacího programu, který je v souladu s Rámcově vzdělávacím programem Učitelky si pro děti připravují vzdělávací nabídku a s tou s dětmi pracují Učitelky pracují ve třídě vždy dvě, střídají se v ranních a odpoledních službách Učitelky pracují s dostatečným množstvím pomůcek a s kvalitními materiály Učitelky mají požadované vzdělání Ve škole není překročen stanovený počet dětí ve třídě a při pobytu venku mimo zahradu mateřské školy, nepřesáhne počet dětí na jednu učitelku, počet 20. Provozní zaměstnanci vykonávají své činnosti tak, aby děti při činnostech nerušili. Všichni zaměstnanci vytváří dětem pocit bezpečí a soukromí, výchovné působení je jednotné a klidné, logopedickou prevenci provádí ve dvou třídách dvě učitelky, na Anglické chvilky dochází externí pracovnice Pro MŠ je vypracován Školní řád, který je závazný jak pro zaměstnance, tak pro rodiče Školní řád je samostatnou přílohou tohoto ŠVP, je na nástěnce, na www. stránkách Režim a průběh dne je platný pro obě třídy, ale je flexibilní a reaguje na změny potřeb dětí a provozu MŠ.

16 Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín ** ********************************************************************************************* Režim dne 1.třída 3-4 leté děti Skřivani Dětská :3o - 9:15 hravé a pohybové aktivity 6.3o-7.oo-se děti schází v jedné třídě řízená činnost cvičební chvilky 7:3o začíná průběžná snídaně 9:15 přesnídávka 9:3o -11:3o pobyt venku 11:3o oběd, ukládání k odpolednímu lenošení* pohádka 14:oo -16:3o svačina, hry, rozvíjející činnosti, pobyt venku 2. třída 5-6 leté děti Vlaštovky Dětská :3o - 9:15 hravé a pohybové aktivity 6.3o-7.oo-se děti schází v jedné třídě řízená činnost cvičební chvilky 7:3o začíná průběžná snídaně 9:15 přesnídávka 9:3o -11:4o pobyt venku 11:4o oběd ukládání k odpolednímu lenošení* pohádka :3o svačina, hry, rozvíjející činnosti, pobyt venku režimy dne jsou flexibilní, pro učitelky je závazný pouze čas vydávání stravy Školní vzdělávací program školní rok 2013/2014

17 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín ** ********************************************************************************************* Průběh dne v MŠ platný pro obě třídy MŠ Mateřská škola je otevřena od 6.3o do 16.3o hod.in Pracoviště Dětská-od 6.3o do 7.oo hod. se děti schází v jedné třídě V 7.oo hod. přichází druhá učitelka, převádí si děti do své třídy. Děti, které mají rozehranou hru, zůstávají až do té doby, dokud si hru v klidu nedokončí. V 7.3o je připravena snídaně, od výtahu ji učitelka převeze na pojízdném stolku do třídy, kde se dětem servíruje. Jídlo se vydává tak, aby byla zachována jeho předepsaná teplota. Učitelka pomáhá roznášet hrnečky/ skleničky/ s pitím. Dětem jídlo nenutíme, ale snažíme se je přesvědčit, aby ochutnaly vše. Dodržujeme dietní požadavky na stravu, které musí být podloženy lékařskou zprávou. Respektujeme, v rámci možností, požadavky rodičů. Do 7.45 hod., musí rodiče dítěti nahlásit změnu v docházce Po snídani děti průběžně přecházejí k započatým hrám. Od počátku roku učíme děti ohleduplnosti k okolí- nerušíme kamarády v jakékoliv činnosti, při jídle, při hře.. Učitelka má připravenu zásobu návrhů řízených činností pro děti, vždy na téma z Třídního vzdělávacího programu. Děti mohou zpívat, cvičit, malovat, kreslit, modelovat, hrát divadlo, soutěžit, hrát si v námětových koutcích - kuchyň, ordinace, kadeřnictví,obchod, čítárna, hrát na hudební nástroje, stavět, skládat z různých stavebnic, molitanových kostek, skládaček, přírodnin. Pokud děti nějaká nabízená činnost zaujme, pracují individuálně, ve skupinkách, nebo všichni najednou Učitelka připravuje materiál, pomáhá dětem, povídá si s nimi, nenásilně se zapojuje do činností, uklízí, obsluhuje děti..., dbá na jejich bezpečnost! Umění učitelky je, citlivě, nenásilně, směrovat činnost dětí tam, kde je její cíl. Aby činnost byla tvořivá, zapojily se všechny děti, byly respektovány věkové hranice a individuální vlastnosti, aby byla zachována maximální bezpečnost dětí, střídány klidné a rušné aktivity. V 9.15 mají děti připravenu přesnídávku-pití a ovoce, obsluhuje je služba s učitelkou Pomáháme si navzájem uklidit hračky, jdeme se oblékat na pobyt venku. V 9.45 přichází druhá paní učitelka na odpolední službu, společně děti připravují na pobyt venku. Ve třídě, kde je jen jedna učitelka, pomáhá s oblékáním školnice/uklízečka/ K pobytu venku nám slouží vybavená zahrada / skluzavka, dvě zastíněná pískoviště, brouzdaliště s třemi sprchami, dopravní park.../, přilehlá hřiště, kopec na lopatování před školkou, blízký les, okolní příroda, město, atletický stadion Oběd je vydáván v , u dětí je v oblibě služba = dvojice, která pomáhá s rozdáváním příborů, obsluhuje kamarády. Paní učitelka rozdává polévku, děti poděkují, u stolečku si popřejí a mohou jíst. Pro druhé jídlo si chodí průběžně k servírovacímu stolku, paní kuchařce řeknou, kolik chtějí, co nemají rády, atd. Paní kuchařka respektuje jejich přání. U jídla vyžadujeme slušné společenské chování, k němuž patří: bezpečné zacházení s lžící /popř. s příborem/, klidná tichá mluva, poděkování, požádání, správné sezení, sebeobsluha... Učitelky jí s dětmi, pomáhají obsluhovat, radí, přinášejí, odnášejí, dokrmují tak, aby mohla jedna zajistit bezpečnost v koupelně a na ložnici, kam děti po obědě průběžně přecházejí. Dohlíží na vydávání pasty, čištění zoubků, provádění hygieny, převlékání, ukládání do postelí. Kdo poobědvá, odnese použité nádobí na spodní příčku pojízdného stolku, zasune si židličku a jde do koupelny. Děti si přenesou židličku na koberec a u ní se převléknou do pyžamek, jdou do postýlek, v klidu si povídají, čekají na ostatní děti. Odpolední klid začíná pohádkou, potom děti klidně leží, je jim poskytnut dostatek času a klidu k vykonání toalety, k relaxaci.

18 Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program Na 14.00hod. je připravena svačina. Učitelka nalévá průběžně pití, aby neztratilo doporučenou teplotu, děti si přichází k přípravnému stolku pro svačinu, odnáší si ji samy ke stolu. Pití roznáší učitelka. Použité se odkládá na tácy, na spodní příčce servírovacího stolu. Odpolední čas probíhá v podstatě stejně jako dopoledne. Dětem jsou nabízeny různé činnosti, s obsahem, který děti rozvíjí po všech stránkách. Obsah vzdělávací nabídky je vystaven pro rodiče na nástěnkách Využíváme maximálně zahrady. Rodiče si děti průběžně vyzvedávají ve třídě nebo na zahradě tak, aby mohl být provoz mateřské školy ukončen v 16.3o hod. Učitelky jsou dětem v chování vždy příkladem Uspořádání programu dne je flexibilní, závazné jsou pouze časy vydávání stravy.

19 Školní vzdělávací program školní rok 2013 / 2014 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace Zlín Vzdělávací obsah-uspořádání učiva Vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka v jedenácti ucelených Blocích dle měsíců 1.třída-3-4leté děti 2.třída-5-6leté děti Skřivani Vlaštovky Dětská 4698 Dětská Zlín Zlín ******************************************************************************** Září -poznáváme sebe, kamarády, školu, okolí, zjišťujeme znalosti barev, slovní zásobu,znaky podzimu, dopravní prostředky, písně, hry, tanečky, knížka na pokračování... vzdělávací cíle: 1 - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - poznání a rozvoj poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí -seznamování se zdravými životními návyky 2 a- poznávání a rozvoj řečových schopností receptivních / vnímání, naslouchání, porozumění/ i receptivních / výslovnost, mluvní projev../ b- rozvoj smyslového vnímání, kultivace představivosti a fantazie c- poznávání vlastní identity, získávání zdravého sebevědomí 3 - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému,navazování vztahů k druhým lidem 4 - chápat pravidla činností v MŠ a při pobytu venku,chápání pravidel společného soužití 5 - seznamování s místem a rozmanitým prostředím školy a okolí a jeho proměnami vzdělávací nabídka: 1-lokomoční pohybové činnosti, změny postojů a poloh, sezónní činnosti, turistika, hra 2-a- rozhovory, vyprávění zážitku, komentování zážitků, vyřízení vzkazu b- pozorování objektů a jevů v okolí, rozhovor o viděném, záměrné pozorování-charakteristika materiálů, chuť, vůně, velikost../ c- vtipné hry a činnosti vyvolávající radost a pohodu, činnosti přiměřené silám dětí, v níž může být dítě úspěšné, hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 3- běžné komunikační aktivity,dítě-dítě, dítě -dospělý, společenské hry, nejrůznější společné aktivity, práce ve dvojicích, ve skupinách 4- jasná a smysluplná pravidla pro soužití ve třídě, hry vhodné pro přirozenou adaptaci,vzor učitele 5- orientace v budově, na zahradě, v blízkém okolí, vycházky, návštěvy obchodů,

20 Říjen- co my doma?, rodiče ve školce, podzimní práce a plody,zpracování ovoce a zeleniny, pole, les-zvířata, draci, protiklady, říkadla, oblečení... vzdělávací cíle: 1 - rozvoj pohybových schopností v oblasti hrubé a jemné motoriky, dýchání 2 a- rozvoj řečových a jazykových dovedností / výslovnost, mluvní projev / b- rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů c- získání relativní citové samostatnosti 3 - vytváření prosociálních postojů- citlivost, tolerance, respekt 4 - rozvoj schopnosti žít ve společenství-porozumět odlišnostem mezi lidmi, spolupracovat, podílet se na vylepšení, vytvářet elementární podvědomí o širším světě, jiných kulturách vzdělávací nabídka: 1- hry a cvičení na koordinaci pohybu, manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty nástroje, náčiní, nůžky.. radost z pohybu-pobyty venku v dešti, rytmické pohybové hry se zpěvem, jízda na koloběžkách 2 -a-samostatný slovní projev na určité téma, poslech pohádek a příběhů, sledování kulturních představení b- spontánní hra, volná hra pokusy s různými materiály a předměty c- sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte, hry na téma rodina, přátelství 3- interaktivní hry, role v dramatizacích, HP hry, výtvarné činnosti 4- společné aktivity, dětské role ve skupině, slavnosti, tradice. 5- kamarád z jiné země, návštěva, film, angličtina, jak poznáš cizince?... Listopad- příroda se ukládá ke spánku, jak člověk pomáhá i škodí,jízda v dopravních prostředcích, komunikativní hry, materiály, dramatizace, orientace, matematické přestav, práce s technikou, výtvarná vyjádření, grafomotorická cvičení, utužování tělesné zdatnosti... vzdělávací cíle: 1 - rozvoj užívání všech smyslů, rozvoj fyzické zdatnosti, rovnováhy, odvahy 2 a- rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev, hudební, dramatické vyjádření b- posílení poznávacích citů- zvídavost, radost z poznání c- rozvíjet schopnost sebeovládání, rozvoj citových vztahů a prožitků 3 - osvojovat si schopnosti, důležité pro navazování a udržení si vztahů s druhými lidmi 4 - rozvoj schopnosti umožňující každodenní žití ve společnosti dětí, chápání změn prostředí 5 - vytváření pozitivního vztahu k místu a prostředí, ve kterém žijeme, chápat, že člověk může pomáhat, ale i ničit vzdělávací nabídka: 1 protahovací, uvolňovací, dechová cvičení, PV za každého počasí, 2 a- komentování zážitků, vzkazy, přednes, dramatizace, zpěv b- smyslové hry, řešení problémů, práce s knihou, obrázky c- vyjádření vlastních názorů, co je pravda a lež, rozvoj vůle 3- činnosti ve dvojicích i skupinách, společné akce, setkávání, naslouchání druhému.. 4- tvůrčí činnosti literární, dramatické, výtvarné, hudební, práce s technikou 5- jak chránit sebe, kamaráda, přírodu, kognitivní činnosti-hledání odpovědí na otázky Školní vzdělávací program školní rok

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

II. Režimové požadavky

II. Režimové požadavky PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Režimová opatření MŠ od 1. 9. 2015 7 odst. 2 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů I. Údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlásilo dne 31.5.2013 v souladu s 171 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více