Katalog vzdělávacích akcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog vzdělávacích akcí"

Transkript

1 Katalog vzdělávacích akcí Červenec 2015 leden 2016

2 Červenec 2015 Vážení a milí účetní profesionálové, Komora certifikovaných účetních (KCÚ) působí v České republice od roku 1999 jako profesní organizace sdružující především absolventy systému certifikace. Jednou z našich hlavních činností je organizování kvalitního profesního vzdělávání pro naše členy i pro odbornou veřejnost, zejména na účetní a daňová témata vč. souvisejících oblastí. Kontinuální profesní vzdělávání (pro absolventy systému certifikace povinné) je vnímáno jako záruka kvality a určité úrovně profesního účetního, který musí být připraven k řešení nejrůznějších situací a ekonomických transakcí v souladu s existující legislativou a ve prospěch svého zaměstnavatele či klienta DanĚ z příjmů podrobně Nemojany (Hotel Nemojanský mlýn) Ing. Jiří Klíma Podrobný rozbor zákona o daních z příjmů s důrazem na složitější ustanovení a v kontextu souvisejících právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o obchodních korporacích, zákon o DPH, atd.), judikatury, závěrů koordinačních výborů a interpretací NÚR. Kompletní nabídka našich jednodenních seminářů a vícedenních akcí má ambici přinést Vám veškeré potřebné informace pro výkon náročné profese a pojmout všechny podstatné změny a aktuality v daném roce. Komora spolupracuje výhradně se špičkovými lektory, kteří jsou vždy specialisty na dané téma. Semináře se konají v Praze, nově v Brně a ve spolupráci s partnery také v Ostravě a v Tachově. Vícedenní akce pořádáme po celé České republice. Cena školení pro členy pokrývá pouze nezbytné náklady, tudíž je výrazně nižší než u vzdělávacích agentur. Nově jsme pro Vás připravili tento přehledný katalog, v němž naleznete kompletní nabídku vzdělávacích akcí na období červenec 2015 leden Máte možnost si tak své semináře a školení vybrat a naplánovat s dostatečným předstihem. Nabídka akcí je letos výrazně širší než v minulosti. Bude-li však zájem a potřeba dalších témat, vzdělávací kurzy budou dále doplňovány podle Vašich podnětů. Přejeme si, aby pro Vás při hledání odborného školení byla nabídka KCÚ vždy na prvním místě. Kdo jiný Vám má tato školení nabídnout než Vaše profesní organizace. Všechny akce s uvedením bližších informací jsou zveřejněny na internetových stránkách KCÚ Katalog na období únor srpen 2016 bude vydán do konce letošního roku (ovšem na internetových stránkách budou akce publikovány průběžně). Přeji Vám krásné léto a těším se na setkání na některé z našich akcí. Libor Vašek předseda KCÚ Nemojanský Mlýn, Nemojany

3 Září ÚČtování v cizí měně 3 DPH příklady, příklady, příklady Olga Holubová Výklad problémových ustanovení legislativy DPH na konkrétních příkladech (předmět daně, místo plnění, základ daně a jeho opravy, osvobození od daně, režimy přenesené působnosti atd.). Vlastní příklady vítány. Tomáš Líbal Problematika cizí měny v účetnictví podnikatelských subjektů. Kurzy pro přepočet cizí měny v účetnictví, u DPH, dopad na daň z příjmů, kurzové rozdíly při úhradě závazků a inkasu pohledávky, zálohy v cizí měně, základní kapitál v cizí měně, opravné položky k pohledávkám, cestovní náhrady a přepočtové kurzy, závěrkové přepočty atd Osobnostní rozvoj Supetar, BraČ (Hotel Velaris) PhDr. Miloslav Hrubý Již tradiční školení v Chorvatsku bude tentokrát věnováno rozvoji prezentačních dovedností, motivaci a sebemotivaci osobnosti, metodám efektivní týmové spolupráce a komunikace a zvládání zátěžových situací. Součástí odborného programu bude i individuální koučink účastníků. DaŇové a nedaňové náklady u podnikatelských subjektů právnických osob v aktuální úpravě r Ing. Helena Ludvíková Výklad změn roku 2015 v daňových a nedaňových nákladech pro právnické osoby. Odpisy změny ve vazbě na odepisování a dlouhodobý majetek (odklon účetních postupů od daňových atd.), nové postupy v nákladových položkách a jejich daňové posouzení, judikáty atd. Podmínky výplaty podílu na zisku Brno Mgr. Tomáš Hrdina Určení výše podílu na zisku a vypořádacího podílu (určení výše, možnost jiného vymezení ve společenské smlouvě atd.), rozhodovací pravomoc nejvyššího a statutárního orgánu, test insolvence Konsolidace PodĚbrady (Hotel ZámeČek) Ing. Libor Vašek, Ph.D. Význam konsolidace a proces sestavování konsolidovaných účetních závěrek v koncepci IFRS a českých účetních předpisů. Výklad bude kombinovat požadavky a zvyklosti obou účetních systémů a zdůrazňovat existující rozdíly. Identifikace konsolidačního celku, řešení akvizice, konsolidační postupy a metody. Transakce se spojenými osobami převodní ceny Ing. Michal Jelínek, Ph.D. Finanční úřady se v rámci daňových kontrol stále častěji zaměřují na nastavení převodních cen. Nově mají daňoví poplatníci povinnost zveřejňovat informace o transakcích se spojenými osobami v příloze k daňovému přiznání. Legislativní rámec, využití transfer pricingových metod k převodním cenám, daňové kontroly a dokumentace, vybraná judikatura. Jak uzavírat obchodní smlouvy JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. Praktické otázky konstrukce smluv, proces uzavírání, vhodné smluvní doložky, smluvní optimalizace rozložení rizika. Nejrůznější metody zajištění a utvrzení závazku, preventivní i následné možnosti zabezpečení transakce, kontraktační doporučení a tipy pro maximalizaci výhod pro vlastní smluvní stranu. Prevence nejčastějších chyb. Chorvatsko, ostrov Brač

4 Říjen DaŇový a účetní pohled na smlouvy a smluvní vztahy RNDr. Ivan Brychta Obsah smlouvy pro správnou a bezproblémovou aplikaci daňových zákonů. Rozbor jednotlivých smluvních vztahů (nájemní, kupní, smlouva o dílo, příkazního typu atd.), úvěry a zápůjčky. Možnosti při zdanění smlouvy daní z příjmů ve speciálních případech, smlouvy z hlediska závislé činnosti atd. Neziskové organizace novinky a problematické oblasti pro veřejně prospěšné poplatníky Rychnov nad KnĚžnou (Hotel Studánka) Ing. Simona Pacáková Podmínky výplaty podílu na zisku Mgr. Tomáš Hrdina Určení výše podílu na zisku a vypořádacího podílu (určení výše, možnost jiného vymezení ve společenské smlouvě atd.), rozhodovací pravomoc nejvyššího a statutárního orgánu, test insolvence. DanĚ z příjmů pohledem FinanČní správy ČR Mgr. Ing. Radim Bláha Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská Aktuální novely zákona o daních z příjmů, problémové oblasti pohledem správce daně, nejčastější případy pochybení, výběr související judikatury. Daně rozdíly v dani z příjmů 2014 a 2015, bezúplatné příjmy, DPH vliv dotací na poměr a koeficient, účetnictví dotace, bezúplatné příjmy, judikáty atd. Novinky pro rok ProČ a jak být na sociálních sítích Eva Illésová, MA Správné a efektivní využití profilů na sociálních sítích (LinkedIn, Facebook, Twitter atd.) pro firemní a profesní propagaci. Vytváření a cílení obsahu stránek, jejich zabezpečení, příklady z praxe. Hotel Studánka u Rychnova nad Kněžnou

5 Listopad Elektronicky už navždycky Dr. Milan Vodička Legislativní rámec, komunikace se správcem daně (daňový portál, daňová informační schránka, použití datové schránky, elektronické podání atd.), orgány sociálního a zdravotního pojištění a s dalšími orgány veřejné správy, elektronické doklady, kybernetická bezpečnost. Novinky kontrolní hlášení, evidence tržeb atd. IFRS Update 19 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v kontextu daňové legislativy Mgr. Magdaléna Vyškovská Vztah smluv o zamezení dvojímu zdanění a zákona o daních z příjmů, určení daňového rezidentství fyzických a právnických osob, zdanění příjmů ze závislé činnosti, vznik stálé provozovny a její povinnosti v ČR a v zahraničí, zdanění dividend, licenčních poplatků a úroků, příjmy spojené s nemovitostmi, zamezení dvojímu zdanění. Konkrétní příklady. 13 Ing. Libor Vašek, Ph.D. Změny v IFRS přijaté nebo navržené s účinností od nebo pozdější (např. nový IFRS 15, IFRS 9). Přehled všech novelizací, které mohou v různém rozsahu ovlivnit budoucí účetní výkaznictví společností. Dobrá víra aneb jak plátce DPH k neštěstí snadno přišel Více témat BoŘetice (Hotel Kraví hora) Mgr. Ing. Radim Bláha Ing. Miloslava Halusková Ing. Miloslav Kopřiva Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská Školení bude zaměřeno především na novinky v účetní a daňové legislativě pro rok Ing. David Hubal Daňová správa velmi často neuznává plátcům nárok na odpočet DPH i přesto, že všechny zákonem stanovené podmínky jsou splněny. Odůvodnění daňové správy stojí na tom, že plátce pořídil zboží zasažené podvodem na DPH a nepořídil ho v dobré víře. Bohužel se často plátci DPH bez jakékoliv vědomosti o podvodu stávají nejprve obětí podvodníka a následně obětí státu... Cílem semináře je problematiku osvětlit a poskytnouti znalosti pro prevenci i případnou obranu v řízení. Krajina u Bořetic (vinařský mikroregion Modré hory)

6 Prosinec Cestovní náhrady 2016 Ing. Marie Hajšmanová 10 ZmĚny v účetnictví a daních pro rok 2016 Ing. Petr Kout, CSc.; Tomáš Líbal Podrobný rozbor nejdůležitějších změn v účetní a daňové legislativě pro rok 2016 (novela zákona o účetnictví a prováděcích předpisů, změny daňové legislativy). Změny v poskytování cestovních náhrad v roce 2016 ve vazbě na zákon o daních z příjmů. Příklady účtování cestovních náhrad tuzemských a zejména zahraničních pracovních cest. Problémové oblasti. 11 Novinky pro mzdové účetní 2016 PhDr. Dagmar Kučerová 4 DaŇové novinky pro rok 2016 Komplexní přehled nejdůležitějších změn týkajících se mzdového účetnictví pro rok RNDr. Ivan Brychta Přehledný souhrn nejdůležitějších změn daňové legislativy pro rok Problematická ustanovení účetní závěrky 7 DPH při dovozu a vývozu Marek Reinoha Ing. Helena Ludvíková Upozornění na úskalí při sestavování účetní závěrky, změny u inventarizací majetku a závazků, výkazy za rok 2015 změny a doplnění, účetní metody, změny související legislativy. Vývoz a dovoz zboží z pohledu celních předpisů a zákona o DPH. Celní hodnota zboží, základ daně, vznik povinnosti přiznat DPH, osvobození zboží od cla a DPH, daňové doklady, složitější případy vývozu i dovozu zboží, konkrétní případy obchodních transakcí atd. Novinky pro rok DPH v roce 2016 Olga Holubová 8 SpotŘební daně účetní a daňový pohled Ing. Ivo Šulc Principy uplatňování zákona o spotřebních a energetických (ekologických) daní, procesní povinnosti, oprávnění správce daně, vznik daňové povinnosti, vznik povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň, daňová přiznání, judikatura, zahraniční obchody ve vztahu ke spotřební dani, účetní souvislosti, změny pro rok Přehled změn v problematice DPH pro rok 2016 s důrazem na problémové oblasti (např. transakce s nemovitostmi, režimy přenesené daňové povinnosti, kontrolní hlášení atd.). Novinky v účetní legislativě pro rok 2016 Brno Ing. Miloslava Halusková Podrobné seznámení s rozsáhlou novelou zákona o účetnictví a novelizovanými prováděcími předpisy účinnými od 1. ledna 2016.

7 Leden ZmĚny v účetnictví a daních pro rok 2016 Ing. Petr Kout, CSc.; Tomáš Líbal Podrobný rozbor nejdůležitějších změn v účetní a daňové legislativě pro rok 2016 (novela zákona o účetnictví a prováděcích předpisů, změny daňové legislativy). Mzdové účetnictví 2016 Vémyslice (Hotel Ryšavý) Neziskové organizace 2016 Ing. Simona Pacáková Přehled nejdůležitějších změn v účetní a daňové legislativě pro rok 2016 pro neziskový sektor. Novinky v účetní legislativě pro rok 2016 Ing. Antonín Daněk PhDr. Dagmar Kučerová Mgr. Magdaléna Vyškovská Komplexní přehled o nejdůležitějších změnách týkajících se mzdového účetnictví v roce Ing. Miloslava Halusková Podrobné seznámení s rozsáhlou novelou zákona o účetnictví a novelizovanými prováděcími předpisy účinnými od 1. ledna Podrobnější informace k problematice zdravotního pojištění (výpočty, specifika, složitější situace, upozornění na nejčastější chyby, příklady z praxe). Problematika zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání zaměstnanců do zahraničí, konkrétní daňové dopady z pohledu smluv o zamezení dvojího zdanění a daně z příjmů, sociální a zdravotní pojištění v EU, určení, do kterého systému má být za zaměstnavatele pojistné hrazeno, problémové okruhy, konkrétní příklady. 18 ZmĚny v daňové legislativě 2016 Brno Ing. Jiří Klíma Změny v oblasti daní z příjmů a DPH pro rok 2016.

8 Další informace Nevzdělávací akce Kontakty Bc. Lucie KošŤálová Jednodenní semináře tel.: Ing. Ladislav Zemánek Vícedenní školení tel.: Více informací Bližší informace, aktualizace, nové vzdělávací akce a semináře, pořádané partnerskými organizacemi v Ostravě a v Tachově naleznete na našich internetových stránkách v sekci Vzdělávání Semináře Komory. Jazykové vzdělávání Odborné jazykové vzdělávání (dvoudenní i několikaměsíční kurz) realizované ve spolupráci s KDP ČR. Podrobné informace na našich internetových stránkách v sekci Vzdělávání Akce partnerů. Dlouhodobý kurz IFRS VŠE Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE pořádá v období říjen listopad 2015 dlouhodobý kurz Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS). Více informací na našich internetových stránkách v sekci Vzdělávání Akce partnerů. 15. září 12. listopadu 16. prosince 4. listopadu 24. září 11. listopadu Sněm 19. října Klubové večery, Brno Témata a program chystaných tří podzimních klubových večerů pro členy připravujeme, dosavadní koncept zůstane zachován (seminář na zajímavé téma, gastronomická část). PŘedávání certifikátů Slavnostní odpoledne nejen pro všechny nové absolventy systému certifikace. SnídanĚ s Komorou Ranní setkání u kávy a snídaně se zajímavým hostem na odborná témata pro příjemný rozjezd dne. Bližší informace naleznete na internetových stránkách v sekci Pro členy Akce pro členy. XIX. SnĚm KCÚ

9 Hybernská 1009/24, , Tel.: