Návod k použití Elektrokardiograf AsCARD Mr.Gold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití Elektrokardiograf AsCARD Mr.Gold"

Transkript

1 Návod k použití Elektrokardiograf AsCARD Mr.Gold Zabierzów, POLAND Červenec 2004 EDITION I

2 GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali elektrokardiograf AsCARD Mr.Gold společnosti ASPEL, čímž jste prokázali, že neuznáváte kompromisy a vyžadujete jen nejvyšší kvalitu. Společnost ASPEL s potěšením představuje elektrokardiograf AsCARD Mr.Gold jako výsledek mnohaletých expertíz a zkušeností získaných těsným kontaktem s našimi zákazníky. Zvolili jste dlouhou životnost a efektivnost, což jsou rysy elektrokardiografu AsCARD Mr.Gold. Pozorně čtěte návod k použití, neboť ten obsahuje směrnice pro bezpečnou instalaci a údržbu přístroje a taky několik praktických instrukcí pro jeho optimální provoz. Návod k použití si kvůli případnému nahlédnutí uschovejte. 2

3 1. POPIS ELEKTROKARDIOGRAFU Elektrokardiograf AsCARD Mr.Gold je 3-, 6- a 12 kanálový přístroj vysoké kvality, umožňující záznam a tisk elektrokardiogramu ze všech 12 svodů. Údržba přístroje je velice jednoduchá, k čemuž přispívá i moderní provedení klávesnice. Záznam probíhá v manuálním nebo automatickém režimu s možností analýzy a interpretace. Přístroj je napájen ze sítě V anebo z vestavěných akumulátorů, jejichž kapacita je dostatečná pro tisk asi 60 vyšetření v automatickém režimu. Přístroj je svými malými rozměry a nízkou hmotností snadno přenosný. Tímto EKG přístrojem je možné provádět elektrokardiografická i spirometrická vyšetření a záznamy zasílat internetem. EKG přístroj je konstruován tak, aby bylo možné provádět EKG vyšetření u pacienta doma i ve všech zdravotnických institucích. 1. Osoba obsluhující elektrokardiograf je před jeho spuštěním povinna pečlivě si přečíst návod k použití. 2. Návod k použití pomůže uživateli přístroj správně obsluhovat a udržovat. 3. Plnohodnotného využití přístroje dosáhne uživatel přesným dodržováním instrukcí popsaných v návodu k použití. 4. Zakazuje se použití přístroje s poškozeným pacientským kabelem. 5. Jakákoliv oprava přístroje smí být provedena jen autorizovanou servisní společností. 6. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením návodu k použití. 7. Chcete-li s přístrojem použít jiná zařízení, ujistěte se, že všechna propojení jsou v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami IEC všechna připojená zařízení jsou v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami IEC. Nedodržení těchto norem může vést k rizikům, za které výrobce nenese žádnou odpovědnost. 8. Použití elektrokardiografu spolu s kardiostimulátorem nebo jiným elektrickým stimulátorem nijak neohrozí bezpečnost pacienta ani uživatele. 9. Technická výkonnost přístroje a přídavných zařízení musí být pravidelně kontrolována (min. jednou ročně). Při zjištění jakékoliv chyby ve funkci přístroje je nutné kontaktovat autorizované servisní středisko. 10. Pro dlouhodobé archívování EKG záznamů je vhodné pořídit kopie. Termoaktivní papír je citlivý na změny prostředí a proto při dlouhodobějším skladování může dojít k nečitelnosti záznamu. 1.1 Popis přístroje. Přístroj je vyrobený na bázi moderní mikroprocesorové technologie a veškeré jeho součásti jsou produkty renomovaných mezinárodních společností. Jednotka obsahuje termotiskárnu s hlavou, umožňující tisk EKG svodů s vysokým rozlišením. Kryt vyrobený z plastu ABS a membránová klávesnice usnadňují čištění přístroje. Označení přístroje: 3

4 1.2 Obrázek přístroje. Obr.1: Vzhled EKG přístroje AsCARD Mr.Gold Obr.2: Pohled na zadní část EKG přístroje AsCARD Mr.Gold 1.3 Základní technické parametry. Rozměry: (dxšxv)mm 370x372x916 Hmotnost: cca (kg) 4,4 kg Napájení: střídavý proud V, 50 nebo 60 Hz Akumulátor 12V/1,2 Ah, akumulátor vyměnitelný pouze autorizovaným servisním střediskem. Kapacita akumulátoru umožňuje vykonat až 60 vyšetření. Příkon: max 60 VA Pracovní teplota: +10 C do+40 C Relativní vlhkost: < 95% bez kondenzace EKG signál: 12 standardních svodů I, II, III, avr, avl, avf, V1,V2, V3, V4, V5, V6 Citlivost: 2,5/5/10/20 mm/mv ± 5% Rychlost záznamu: 5/10/25/50 mm/s ± 5% Papír: termoaktivní, bezprašný, šířka 210 mm Vertikální vymezení záznamu: 8 pkt/mm Frekvenční rozsah: Hz Vzorkovací frekvence: 1000 Hz 4

5 Rozlišovací schopnost: 0,25 µv/bit Posun mezi kanály: 10 µs Digitální filtry: 50 Hz, 25 a 35 Hz, antidriftové filtry LCD displej: grafický 480x640 pkt, uhlopříčka 9 Bezpečnost použití: - třída bezpečnosti: I - stupeň bezpečnosti: CF(IEC 601-1) EKG vstup je chráněn proti defibrilačním impulsům. Po defibrilačním impulsu se průběh EKG objeví po čase max.10 s. Přístroj uchovává v paměti kolem 300 automatických vyšetření. Pojistky: Síťové napájení fázový vodič T3,15A/L/250V Síťové napájení nulový vodič T3,15A/L/250 obvod nabíjení akumulátoru B1 T6,3A/L/250V vyměnitelné pouze autorizovaným servisním střediskem 1.4. Výrobce a dodavatel. MANUFACTURER Zakłady Elektroniki Medycznej ASPEL s.c. Os. H. Sienkiewicza Zabierzów / POLAND tel / fax / AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR pro ČR a SR P.S. Printer Service s r.o. Martinkova 7, Brno tel fax

6 2. PROVOZNÍ PODMÍNKY - teplota prostředí + 10 až + 40 C - relativní vlhkost 25-95% (bez kondenzace) - atmosférický tlak kpa Skladovací podmínky: teplota prostředí 0-40 C relativní vlhkost 25-95% Atmosférický tlak kpa Vzduch nesmí být znečištěn korozivními složkami 3. INSTALACE ELEKTROKARDIOGRAFU Po vybalení aparátu z krabice, zkontrolujte zda obsahuje kompletní vybavení. V případě nedostatku kontaktujte prodejce nebo producenta. Po vybalení přístroje čekejte cca 1 hodinu, než se aklimatizuje na teplotu prostředí, v němž bude instalovaný. Přístroj musí být umístěný na stole, poblíž zdroje napětí Vac a frekvence 50 nebo 60 Hz. Z nároků na bezpečnostní zabezpečení lze přístroj zapojit jedině do zdroje elektrického vedení s uzemněním. Je nutné užívat pouze síťový kabel dodaný uživatelem. Přístroj není vhodný k práci v podmínkách, v kterých vystupují hořlavé plyny nebo páry těchto plynů. V případě připojení pacienta na více zařízení je nutné brát v úvahu veškerá rizika vyplývající ze součtu vlivu každého zařízení. Elektrokardiograf AsCARD Mr.Gold připojte síťovým kabelem do zásuvky v přístroji a druhým koncem do zdroje střídavého proudu V. Pozor! Elektrokardiograf AsCARD Mr.Gold jako elektrické zařízení patří do třídy A. Při použití v domácnosti může vyvolávat rádiovlné rušení. Proti účinkům možného rušení musí uživatel přijmout opatření, za která nese plnou odpovědnost. Elektrokardiograf se připojuje k jednofázovému elektrickému vedení se zemněním. 4. Charakteristické rysy 6

7 Elektrokardiograf AsCARD Mr.Gold umožňuje záznam z 12ti standardních EKG svodů. Možné jsou následující režimy : 3- kanálový ruční záznam - umožňuje záznam vybraného EKG svodu. Pro záznam je možné nastavit požadovanou rychlost, citlivost, filtry zapnutí / vypnutí: 50 Hz (poruchy napájení), 35 Hz (svalové třesy). Může se tisknout jeden ze 4 EKG svodů I-II-III, avr-avl-avf, V1-V2-V3, V4-V5-V6. 6- kanálový ruční záznam - umožňuje záznam vybrané skupiny svodů. Pro záznam je možné nastavit požadovanou rychlost, citlivost, filtry zapnutí / vypnutí: 50 Hz (poruchy napájení), 35 Hz (svalové třesy). Může se tisknout jedna ze dvou skupin svodů - končetinové: I-II-III-aVR-aVL-aVF a srdeční: V1-V2-V3-V4-V5-V kanálový ruční záznam - umožňuje záznam 12ti svodů I-II-III-aVR-aVL-aVF-V1-V2-V3-V4-V5-V6. Pro záznam je možné nastavit požadovanou rychlost, citlivost, filtry zapnutí / vypnutí: 50 Hz (poruchy napájení), 35 Hz (svalové třesy). automatický záznam - umožňuje záznam 10ti sekund EKG signálu ze všech 12ti svodů 3 nebo 6 kanálů. To pak umožňuje automatickou analýzu včetně časových intervalů, měření segmentové amplitudy a výpočet elektrických os. Výtisk celkové zprávy zahrnuje záznam EKG signálů, průměrné P- QRS-T komplexy, výsledky měření a výpočtů. Parametry záznamu jsou stejné jako u ručního režimu. Na jednu roli papíru šířky 210 mm lze vytisknout několik desítek vyšetření. 4.1 Způsob přípravy AsCARD Mr. Gold k provozu. Hlavním přívodním kabelem připojte AsCARD Mr.Gold k síti napájení V. (Pokud chcete použít síťové napájení). Přístroj se zapíná vypínačem umístěným na zadní straně jeho krytu(1). Po připojení do sítě a zapnutí hlavního vypínače se začne nabíjet vestavěný akumulátor. Stiskněte klávesu. (Uvádíte-li přístroj do provozu jen za použití vestavěného akumulátoru, dojde k jeho vypnutí po 3 minutách nečinnosti). 7

8 Na LCD displeji se objeví: 8

9 Signalizace stavu akumulátoru. Objevení se znaku na LCD displeji signalizuje napájení přístroje z akumulátoru, zatímco symbol označuje vybitý akumulátor. Je nutné akumulátor nabít. Doba nabíjení je 12 hodin. 4.2 Způsob vložení EKG papíru do přístroje. Pro vložení papíru do přístroje, otevřete kryt zásobníku papíru (obrázek str.4), pak zapněte přístroj hlavním vypínačem. Na displeji se objeví ve stavové řádce symbol Vložte roli nebo skládanku papíru do zásobníku a vsuňte papír do vodícího válce tak, aby si jej automaticky zavedl. Nakonec přiklopte kryt zásobníku papíru. Upozornění! Abyste zabránili znečištění lineární hlavy tiskárny a následnému zablokování přístroje, musíte používat pouze termoaktivní a bezprašný papír, který je vždy k dispozici u vašeho dodavatele. 9

10 Technická specifikace EKG papíru: Role R210 - Druh papíru termoaktivní, nevoskovaný - Druh a barva potisku milimetrová síť, oranžová barva papíru - Šířka papíru 210 mm +0/-2 mm - Průměr role papíru 62 mm ± 1 mm - Vnější průměr vodící role 16 mm ± 0,5 mm Skládanka S210 - Druh papíru termoaktivní, nevoskovaný - Druh a barva potisku milimetrová síť, oranžová barva papíru, značka černé barvy -Rozměry papíru(dxšxv) 210+/-0,2mmx140+/-0,2mmx17+/-0,5mm Výrobce elektrokardiografu neodpovídá za žádnou škodu, způsobenou použitím jiného druhu papíru. 4.3 Uspořádání kláves. 10

11 Funkce kláves zastavení papíru citlivost záznamu filtr svalových třesů zapnutí napájení vypnutí napájení nabídka konfigurace rychlost záznamu filtr poruch napájení výběr režimu zaznamenávání spuštění ručního vyšetření výběr svodu (pro vyšetření v ručním modu) spuštění automatického vyšetření 11

12 4.4 Uspořádání elektrod. Elektrokardiograf AsCARD Mr.Gold je vybaven pacientským kabelem s 10-ti elektrodami. K získání 12 standardních svodů typu Einthoven, Goldberger a Wilson musí být elektrody přiloženy na tělo pacienta takto: Končetiny: R červená L - žlutá F - zelená N - černá - pravá paže - levá paže - levá noha - pravá noha Okolí srdce: C1 bílá-červená C2 bílá-žlutá C3 bílá-zelená C4 bílá.hnědá C5 bílá.černá C6 bílá-fialová - čtvrtý mezižeberní prostor pravé strany hrudního koše - čtvrtý mezižeberní prostor na levém boku hrudního koše - uprostřed mezi C2 a C4 - pátý mezižeberní prostor v levostřední klavikulární linii - přímou čárou z bodu C4, v bodě průsečíku s kolmicí na pomyslnou čáru vpředu vlevo - na úrovni C5, na pomyslné čáře vlevo ve středě. Způsob čištění elektrod. K čištění elektrod používejte prachovku navlhčenou mýdlovou vodou. Jestliže je pacient součastně připojen na několik přístrojů, prověřte všechna možná rizika vyplývající ze sečítání svodového proudu od každého z nich. V průběhu připojení elektrod dbejte, aby jejich vodivé části a pacientský kabel nebyly v kontaktu vzájemném nebo v kontaktu s jinými kovovými částmi (ani s uzemněním). Elektrokardiogram se objeví do 10 sekund od defibrilačního impulsu. 12

13 5. PROVEDENÍ VYŠETŘENÍ 5.1 Způsob provedení ručního vyšetření. Zapněte přístroj stisknutím klávesy. Na displeji se zobrazí (viz obrázek strana 10) Přístroj po zkontrolování kontaktů elektrod s tělem pacienta signalizuje špatný dotek pomocí INOP (mimo provoz). Při zobrazení INOP jsou EKG svody tištěné jako rovné čáry. Bez ohledu na to, která z elektrod má špatný dotek. Zkontrolujte proto kontakty jednotlivě u všech elektrod. Po provedení kontroly: Zvolte rychlost záznamu Zvolte citlivost záznamu Zvolte svod pro záznam Zvolte režim zápisu Stiskněte. Přístroj spustí zápis elektrokardiogramu na displeji se zobrazí zvolené EKG svody, rychlost, citlivost a filtry. Během zápisu elektrokardiogramu je možné měnit následující parametry: - EKG svody - rychlost záznamu - citlivost záznamu - filtry pro zapnutí a vypnutí - režim záznamu Změna parametru se automaticky zobrazí na displeji a zapíše v elektrokardiogramu. Zápis EKG probíhá až do stisknutí - čímž je zápis ukončen. Stisknutím přístroj odpojíte od napájení. Přístroj se vypíná automaticky. Přístroj opětovně spustíte stisknutím klávesy. Při napájení z vestavěného akumulátoru se přístroj vypne automaticky po 3 minutách nečinnosti (doba bez stisknutí některé klávesy nebo bez tisku). 13

14 5.2 Způsob provedení automatického vyšetření. Zapněte přístroj stisknutím klávesy. Na displeji se zobrazí průběh EKG záznamu Přístroj po zkontrolování kontaktů elektrod s tělem pacienta signalizuje špatný dotek pomocí INOP (mimo provoz). Při zobrazení INOP jsou EKG svody tištěné jako rovné čáry. Bez ohledu na to, která z elektrod má špatný dotek. Při zobrazení INOP na displeji se vyšetření v automatickém režimu neprovede. Zkontrolujte proto kontakty elektrod. Zvolte rychlost záznamu Zvolte citlivost záznamu Zvolte svod pro záznam Zvolte režim zápisu Stiskněte. Na displeji se zobrazí: Přístroj ve své paměti ukládá EKG souběžně ze všech 12 svodů. Po uložení 10s běhu začne přístroj tisknout EKG (dle nastavení před spuštěním vyšetření). Délka EKG svodů je popsána v konfiguraci přístroje. Vyšetření je možno přerušit stisknutím. Bylo-li nakonfigurováno vyšetření i s analýzou, přístroj začne s výpočtem EKG parametrů. Na displeji se zobrazí: PROSIM CEKEJTE *** ECG ANALYZA *** Přístroj začne po 20s tisknout zprávu včetně: - P-QRS-T komplexu 14

Návod k použití Spirometrický modul SPIRO 31

Návod k použití Spirometrický modul SPIRO 31 Návod k použití Spirometrický modul SPIRO 31 0197 EN ISO 9001 EN 46001 MDD EN ISO 14001 Zabierzów, POLAND 14 September, 1999 EDITION I GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali spirometrický modul SPIRO

Více

Návod k použití. Elektrokardiograf AsCARD B5 AsCARD B56

Návod k použití. Elektrokardiograf AsCARD B5 AsCARD B56 Návod k použití Elektrokardiograf AsCARD B5 AsCARD B56 0197 EN ISO 9001 EN 46001 MDD EN ISO 14001 Zabierzów, POLAND GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali elektrokardiograf AsCARD B5, AsCARD B56 společnosti

Více

Návod k použití. Elektrokardiograf AsCARD Mr.Silver

Návod k použití. Elektrokardiograf AsCARD Mr.Silver Návod k použití Elektrokardiograf AsCARD Mr.Silver 0197 EN ISO 9001 EN 46001 MDD EN ISO 14001 Zabierzów, POLAND Brno, Česká Republika Vydání I GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali elektrokardiograf

Více

Zabierzów, POLAND 20 January, 2001

Zabierzów, POLAND 20 January, 2001 R Návod k použití Ambulantní systém monitorování krevního tlaku HolCARD CR-06 0197 EN ISO 9001 EN 46001 MDD EN ISO 14001 Zabierzów, POLAND 20 January, 2001 EDITION I GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali

Více

HolCARD CR-06. Systém pro Ambulantní Monitorování Krevního Tlaku. Návod k používání. Zabierzów, POLAND December, 200 EDITION I

HolCARD CR-06. Systém pro Ambulantní Monitorování Krevního Tlaku. Návod k používání. Zabierzów, POLAND December, 200 EDITION I HolCARD CR-06 Systém pro Ambulantní Monitorování Krevního Tlaku Návod k používání Zabierzów, POLAND December, 200 EDITION I GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali záznamník HolCARD CR-06 společnosti

Více

Zabierzów, POLAND 20 January, 2001

Zabierzów, POLAND 20 January, 2001 R Návod k použití Ambulantní systém monitorování krevního tlaku HolCARD CR-07 0197 EN ISO 9001 EN 46001 MDD EN ISO 14001 Zabierzów, POLAND 20 January, 2001 EDITION I GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali

Více

HolCARD CR-07. Systém pro Ambulantní Monitorování Krevního Tlaku. Návod k používání. Zabierzów, POLAND Listopad 2003 Verze 2.

HolCARD CR-07. Systém pro Ambulantní Monitorování Krevního Tlaku. Návod k používání. Zabierzów, POLAND Listopad 2003 Verze 2. HolCARD CR-07 Systém pro Ambulantní Monitorování Krevního Tlaku Návod k používání Zabierzów, POLAND Listopad 2003 Verze 2.00 EDITION II GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali záznamník HolCARD CR-06

Více

Návod k obsluze. Archivačního a Databázového systému. CardioTEKA. Zabierzów, POLAND November, P.S. EDITION I

Návod k obsluze. Archivačního a Databázového systému. CardioTEKA. Zabierzów, POLAND November, P.S. EDITION I Návod k obsluze Archivačního a Databázového systému CardioTEKA Zabierzów, POLAND November, 2002. P.S. EDITION I GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali PROGRAM CardioTEKA Aspel sloužící k prohlížení

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Návod k použití Program Monitor AsPEKT 700

Návod k použití Program Monitor AsPEKT 700 R Návod k použití Program Monitor AsPEKT 700 ISO 9001 EN 46001 MDD 0197 Zabierzów, POLAND 30 September, 1999 EDITION I GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali digitální rekordér AsPEKT 700, který je

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Čtěte pozorně všechny instrukce Měřicí přístroje řady EV3M jsou digitální elektronické multimetry trms určené k zobrazování základních elektrických

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST!

VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST! Multifunkční elektronická váha CS6281 - Návod k použití VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST! Obsah CS6281... 1 NÁVOD K POUŽITÍ... 1 OBSAH... 2 ÚVOD... 2 VLOŽENÍ BATERIÍ... 3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM... 3 ZJIŠŤOVÁNÍ

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Dovozce : AFRISO spol. s r.o., Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4 Tel: 272 937 472-4, fax: 272 930 274 www. afriso.cz ; info@afriso.cz Stránka 1 z 5 ON/ OF tlačítko

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

Motorola VC5090 stručný návod k použití

Motorola VC5090 stručný návod k použití Motorola VC5090 stručný návod k použití Obecný popis Uchycení Rychlé volby Volitelná klávesnice Výstup na externí anténu Vstup zdroje Displej WLAN LED dioda Zap. / Vyp. LED dioda Tlačítko Zap. / Vyp. Tlačítko

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

MEDATRON, spol. s r.o.

MEDATRON, spol. s r.o. MEDATRON, spol. s r.o. MEDATRON, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 v Brně a je ryze českou společností. Od zahájení činnosti se intenzivně věnuje oblasti diabetologie a od roku 1998 i prodeji přístrojů

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-102

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-102 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-102 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

diogram III. II. Úvod: Elektrokardiografie elektrod) potenciálu mezi danou a svorkou Amplituda [mv] < 0,25 0,8 1,2 < 0,5 Elektrická

diogram III. II. Úvod: Elektrokardiografie elektrod) potenciálu mezi danou a svorkou Amplituda [mv] < 0,25 0,8 1,2 < 0,5 Elektrická Laboratorní úloha č.6: Elektrokardiogram a vektorkardv diogram Úvod: Elektrokardiografie je velmi jednoduché, neinvazivní vyšetření. Každý stahh srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ PROFI AUTONABÍJEČKA AUTO/MOTO BATERIÍ CZ Model: TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí

Více

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače Z25-3 Návod k obsluze LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 1 mm se znaménkem ± a dalšími symboly symbol stupňů pro úhlová odměřování napájení

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

HHP91. Uživatelský manuál MANOMETR

HHP91. Uživatelský manuál MANOMETR HHP91 Uživatelský manuál MANOMETR OBSAH 1. VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI. 2 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace. 3 2 2 Elektrická specifikace. 4 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3 1 Displej. 5 3 2 Tlačítko zap./vyp.

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Úvod. Kontrast a jas. Sériové porty

Úvod. Kontrast a jas. Sériové porty 1 Aktualizace grafického uživatelského rozhraní a komunikace Úvod Kontrast a jas Sériové porty Tento dodatek doplňuje Uživatelskou a technickou referenční příručku k plicnímu ventilátoru 840 a poskytuje

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC PowerWalker UPS PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tato příručka obsahuje

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX Návod k obsluze

PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX Návod k obsluze PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX-5002 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám za nákup pyrometru s teplotní sondou. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

Návod k obsluze SP-90ESD

Návod k obsluze SP-90ESD Návod k obsluze SP-90ESD Pozor! Před zahájením práce se seznamte s tímto návodem k obsluze. Technické údaje Pájecí stanice SP-90ESD Příkon 100 W Rozsah regulace teploty 200 C 450 C Teplotní stabilita ±

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Jednofázový elektroměr s možností VYNULOVÁNÍ (RESET) Návod k obsluze pro přístroj DDS-1Y (899)

Jednofázový elektroměr s možností VYNULOVÁNÍ (RESET) Návod k obsluze pro přístroj DDS-1Y (899) Jednofázový elektroměr s možností VYNULOVÁNÍ (RESET) Návod k obsluze pro přístroj DDS-1Y (899) 1. Úvod 2. Vlastnosti a technické parametry 3. Popis 4. Displej 5. Schéma zapojení 6. Rozměry elektroměru

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. EN CZ Příloha Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj 1 Český jazyk 2 Návod k obsluze AEG Protect Alpha Napájecí zdroj Obsah 1. Bezpečnost upozornění 2. Úvod 3. Odstraňování závad 4. Popis systému 4.1. Kontrola 4.2. Napájení 4.3. Umístění 4.4. Připojení 4.5.

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

F-DV680P. Miniaturní videorekordér F-DV680P Miniaturní videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

PG Compact Návod na montáž, obsluhu a zapojení Zdroj PG Compact PG Compact

PG Compact Návod na montáž, obsluhu a zapojení Zdroj PG Compact PG Compact www.regulus.cz PG Compact Návod na montáž, obsluhu a zapojení Zdroj PG Compact CZ PG Compact OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Obecný popis... 3 2 INSTALACE A PROVOZ... 4 2.1 Popis UPS... 4 2.2 Umístění

Více

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D MANUÁL MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D OBSAH 1. OBECNÝ POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. ŘÍZENÍ A POPIS KLÁVES 3.1. Přední panel 3.2. Zadní panel 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. Napájecí zdroj a výměna baterie 4.2.

Více

Vyhřívané vložky do bot HSP-75D. Návod k použití

Vyhřívané vložky do bot HSP-75D. Návod k použití Vyhřívané vložky do bot HSP-75D - Návod k použití Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 2 POPIS PRODUKTU... 3 MOŽNOSTI POUŽITÍ... 3 PRINCIP POUŽÍVÁNÍ VYHŘÍVANÝCH VLOŽEK... 3 OBSAH BALENÍ... 3 NABÍJENÍ BATERIÍ... 4

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 Kompaktní nabíječka olověných akumulátorů (autobaterií) s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V s nastavitelným nabíjecím proudem do 30 A (2 polohy přepínače)

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE/ PREVENCE NEHOD - Přečtěte návod k obsluze úplně a opatrně a dbejte na jejich obsah - Zkontrolujte přívodní vedení a konektor

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Vstupní panely LITHOS

Vstupní panely LITHOS PROGRAMOVACÍ MANUÁL Vstupní panely LITHOS Likvidace Ujistěte se, že obalový materiál nebude volně zanechán v prostředí, ale že dojde k jeho likvidaci v souladu s právními předpisy platnými v zemi použití

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

DIACOM PLAZMOTRONIC MANUÁL

DIACOM PLAZMOTRONIC MANUÁL DIACOM PLAZMOTRONIC MANUÁL Přístroj «DIACOM PLASMOTRONIC» je konstrukčně nový výrobek řady DIACOM. Obchodní název PLASMOTRONIC Přepravní obal kufřík ( se zámkem ) POPIS PŘÍSTROJE: 1 Hlavní ovládací panel

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí Návod k obsluze Přenosná počítačka EURO mincí 1 Legenda k tlačítkům a prvkům 1. Obslužné pole 2. Displej 3. Tlačítko START/STOP 4. Tlačítko pro smazání C 5. Tlačítko pro zprávu REPORT 6. Tlačítko pro volbu

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 235 364 157. obchod@btl.cz www.btl.

BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 235 364 157. obchod@btl.cz www.btl. BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 235 364 157 obchod@btl.cz www.btl.cz Všechna práva vyhrazena. 2007 BTL zdravotnická technika,

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Termostatická vodní lázeň

Termostatická vodní lázeň Termostatická vodní lázeň TVL 004 D Návod k obsluze Výrobce: INGOS s.r.o. K Nouzovu 2090 143 00 Praha 4 Modřany e-mail: pristroje@ingos.cz www: ingos.cz - 1 - Obsah 0. Úvod... 2 1. Technický popis... 2

Více