Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů"

Transkript

1 Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. tel.: KSP UK

2 Možnosti organizačních a výukových úprav školního prostředí pro mimořádně nadané žáky založeno na principech individualizace a diferenciace základní možnosti: akcelerace a obohacování

3 Úpravy výuky v integrovaném m modelu vzdělávání = dodržení principů diferenciace a současné individualizace 1. Akcelerační model žáci/ studenti jsou seznámeni s novými poznatky dříve než ostatní žáci/ studenti pokryjí stejné množství poznatků v kratším časovém období 2. Model enrichmentu (obohacování) = rozšíření znalostí, pochopení, zájmů, a dovedností za hranici běžného učiva - musí se odehrávat na úrovni vývojových potřeb žáka/ studenta 2 základní typy: Rozšiřování učiva (předkládání nových témat výuky) Prohlubování učiva (hlubší informace v daném tématu)

4 Enrichment - obohacování = Rozšíření znalostí, pochopení, zájmů a dovedností za hranici běžného učiva PODMÍNKY ENRICHMENTU: Na úrovni vývojových potřeb žáka/ studenta Důležité pro znevýhodněné studenty (jazykově/ kulturně či socioekonomicky) Příklady: exkurze soutěže kluby odborníci využívání technologie Obohacování napomáhá studentům zlepšit dovednosti: kreativní myšlení řešení problémů kladení otázek samostatný výzkum

5 Akcelerace žáci/ studenti jsou seznámeni s novými poznatky dříve než ostatní žáci/ studenti pokryjí stejné množství poznatků v kratším časovém období příklady akcelerace: předčasný vstup do školy ranný vstup na vyšší stupeň školy přeskakování ročníků věkově heterogenní třídy celoroční školní docházka umístění do vyššího ročníku v některých předmětech skupinová akcelerace rychlíkové třídy

6 Segregace Speciální školy Speciální třídy enrichment (obohacování učiva) akcelerace (urychlování učiva) speciální třídy speciální školy Akcelerace Integrace Enrichment

7 Segregované formy Speciální školy pro nadané programy školy, učebny, personál soustředěny pouze na potřeby nadaných kontakt s intelektovými vrstevníky neprovázanost s běžnou populací - doporučováno pro extrémně nadané - vstupní testy - např. Buďánka; SR; NL

8 Přechodné formy Speciální (homogenní) třídy pro nadané v rámci běžné školy - výuka přizpůsobena potřebám nadaných - integrace do běžné populace - riziko rivality mezi nadanými a ostatními žáky Skupinové vyučování - seskupení nadaných jednoho ročníku školy, součástí běžné třídy - přínosné i pro ostatní děti ve třídě Skupinové vyučování s vynětím - nadané děti s několika tříd či škol se na několik hodin týdně scházejí se speciálními pedagogy - obohacený program, podnětné aktivity Vertikální seskupování Vertikální seskupování - věkově heterogenní třídy; mladší tak mohou spolupracovat se staršími.

9 Integrované vyučování Integrace do běžné třídy uspokojování vzdělávacích, psychických a emocionálních potřeb nadaného dítěte náročné pro učitele komunikace, pocity osamění

10 Paralelní studium žák základní školy může současně studovat některé předměty na střední škole apod. Celoroční školní docházka Korespondenční kurzy Speciální třídy sloučení idey obohacení i urychlení výuky např. Nizozemí či Singapur Rychlíkové třídy forma akcelerace hlavně na středních školách např. v Německu, USA, Číně poměrně oblíbené mezi odborníky odpůrci varují před sociálními problémy

11 Reformní školství Montessori,, jenský plán, daltonský plán atd. např. Nizozemí Individualizace výuky flexibilita personálu a vedení školy podpůrný materiál a možnosti nutná motivace styk s intelektuálními i věkovými vrstevníky příprava učitelů Místnost pomůcek Mentoři na menší část dne nadaní navštěvují tuto místnost práce na projektech speciálně připravený učitel práce s odborníkem v určité oblasti (možná třídní učitel nebo někdo zvenčí).

12 Pull-out programy projekty samostatné i skupinové e- learning Vrstevnické učení nadaný funguje ve třídě jako tutor nebezpečí, že přestane rozvíjet své schopnosti Speciální zájmové třídy uskupení dle určité zájmové oblasti dobrovolnické Speciální školy pro nadané Podpůrné skupiny lokální asociace, kluby nebo společenství, Soutěže které provozují aktivity pro děti i jejich rodiče.