EVIDENCE PASTVY A PASTEVNÍ DENÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVIDENCE PASTVY A PASTEVNÍ DENÍK"

Transkript

1 EVIDENCE PASTVY A PASTEVNÍ DENÍK

2 1. O programu Instalace a spuštění programu Doporučené systémové požadavky Instalační složky Licence Spuštění programu Instalace nových verzí programu Postup práce v programu Evidence pastvy Nastavení programu pro evidenci dle EAFRD Postup při přečíslování bloků Zadání pastvin Zadání zvířat Zařazení zvířat do stád Umístění stád na pastviny Převod dat z Evidence pastvy Číselníky Číselník stád Číselník VDJ/DJ Základy ovládání Datový navigátor Řazení, hledání Výběr viditelných sloupců Poznatky z praxe Stáda Popis formuláře Stáda Zápis pasení dosud nepasených pozemků Doplnění zvířat nezařazených do stáda Zvířata Popis formuláře Zvířata Import dat Import zvířat z webových služeb portálu farmáře Načtení aktuálního stavu zvířat dle ústřední evidence Aktualizace zvířat Rozdělení zvířat do stád Výběr záznamů, filtr Ruční výběr zvířat Výběr zvířat dle parametrů Funkce Zařazení vybraných zvířat do stáda Vyřazení vybraných zvířat ze stáda

3 Vybraná zvířata mimo pastvu Zápis plemene pro vybraná zvířata Export Bloky / díly Popis formuláře Bloky / díly Import dat Import bloků z webových služeb portálu farmáře Import bloků ze staženého souboru "DATA LPIS" z portálu farmáře Import bloků z programu Agronom Snížení výměry u vody z programu Agronom Aktualizace názvů produkčních bloků z programu Agronom Provedené aktualizace Kultury pro převod Managementy pro převod Výběr záznamů, filtr Ruční výběr bloků Výběr bloků dle parametrů Funkce Pasení stáda na vybraných pozemcích od - do Ukončení pasení stáda na vybraných pozemcích Zařazení do dotačního titulu Export Pásmo u vody Deník Pasení Mimo pastvu Zařazení do stáda Seče Funkce Hromadné zadání nových zvířat Zařazení zvířat do stáda Vyřazení všech zvířat ze stáda Zadání pasení stáda v pastevním areálu Ukončení pasení stáda na všech blocích Změna pasených pozemků pro stádo (ukončení původně zadaného umístění stáda na pastvě) Plány Plány na bloky Průměrné počty zvířat Vymazání plánu

4 11. Kontroly Sestavy Export produkce statkových hnojiv Nastavení Nastavení parametrů Nastavení spolupráce programů Nastavení vazeb Doplnění systémových tabulek Dávkové operace Zálohování a obnovení dat Zálohování dat Prosté zabalení Odeslání záložního souboru mailem Obnovení dat Denní zálohování Automatické zálohy

5 1. O programu ÚVODEM Program Evidence pastvy provádí výpočet produkce statkových hnojiv dle pastvy zvířat, tiskne evidenci hnojení (povinnost všech zemědělců) a dále kontroluje limity pro dotace dle AEO EAFRD, tiskne zákonné sestavy a podklady pro případné kontroly. Automaticky vypočítává kategorie zvířat dle stáří a eviduje pastvu zvířat. Program klade důraz na udržení souladu s údaji LPIS a využívá importovaných údajů o AEO EAFRD závazcích. Udržení souladu bloků a jejich výměr s LPIS je podmínka kontrol evidence hnojení. Přiřazení AEO závazků k blokům je pak nutné z důvodu výpočtu a kontrol limitů N kg/ha. DŮLEŽITÉ PRO DODRŽENÍ LEGISLATIVNÍCH PODMÍNEK Z hlediska dodržení zákonem stanovených podmínek je nezbytně nutné nastavit DJ dle skutečných průměrných vah chovaných zvířat (nastavení v číselníku VDJ/DJ). DOPORUČENÍ PRO AEO EAFRD Vzhledem k některým nejednoznačnostem ve výkladu legislativy, udržujte intenzitu zatížení pozemků N kg/ha pokud možno ve středu předepsaných hodnot. Tj.: MNOŽSTVÍ N kg/ha UDRŽUJTE V ROZUMNÉ VZDÁLENOSTI OD POVOLENÉHO MINIMA A MAXIMA. Na výpočet N kg/ha mají vliv DJ, výměra pozemku v dotačním titulu (managementu). Navíc existuje více algoritmů výpočtu. Získané výsledky se mohou mírně lišit. Z tohoto důvodu není vhodné vykazovat N kg/ha v krajních hodnotách. AKTUALIZACE BLOKŮ A ZÁVAZKŮ (MANAGEMENTŮ) AEO EAFRD Z PORTÁLU LPIS (INTERNET) Vzhledem k tomu, že kontrolní orgány vyžadují soulad údajů o blocích s údaji v LPIS, program využívá webové služby k aktualizaci údajů o blocích a závazcích AEO EAFRD. K aktualizaci je nutné připojení na internet. Program hlídá změny na portálu LPIS, informuje o nich a nabízí aktualizaci. Důležité upozornění: Data závazků (managementů) AEO EAFRD jsou v systému LPIS postupně aktualizována dle údajů SZIF dle podaných žádostí. Je tedy možné, že importované údaje AEO EAFRD nebudou v prvním okamžiku odpovídat realitě. Tyto údaje jsou průběžně aktualizovány. 5

6 Postup pro případ, že AEO závazky po importu neodpovídají skutečnosti: 1. Závazky se liší ve výměrách, tj. výměry bloku a součty výměr za dotační tituly nejsou v relaci. Prozatím chybu ignorujte, data by měla být srovnána v dalších importech. 2. Závazky AEO EAFRD nebyly vůbec importovány. Prozatímně zadejte v číselníku dotačních titulů minimum a maximum N kg/ha v nejméně příznivé variantě, která u Vás přichází v úvahu, a to pro titul X nezařazeno. Data by opět měla být srovnána při dalších importech z LPIS. PROGRAM VYCHÁZÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZÁKONŮ: AEO HRDP... NV č. 242/2004 Sb. AEO EAFRD... NV č. 79/2007 Sb. NITRÁTOVÁ SMĚRNICE... NV č. 103/2007 Sb. EVIDENCE HNOJENÍ... Zákon č. 156/1998 Sb. Program Evidence pastvy využívá všech dostupných datových zdrojů a je optimalizován tak, aby evidence pastvy minimálně zatěžovala zemědělce. Vede automaticky evidenci hnojení na pastvě a kontroluje nedodržení limitů N kg/ha dle AEO EAFRD. Součástí je i evidence sečí. Po importu dat je nutné zařadit zvířata do stád (při importu je možné automatické rozdělení dle stájí). Produkční bloky je možné spojit do pastevních areálů. Celá evidence pastvy pak spočívá v zadání stádo, blok (areál) a termín pastvy. Program z těchto údajů automaticky generuje evidenci hnojení na pastvě, kontroluje maxima a minima N kg/ha dle pravidel AEO EAFRD. Program je vybaven dvoustupňovým systémem kontrol. Již při zadávání je kontrolována správnost údajů (např. zda je v termínu povolená pastva, ). Při každém spuštění pak probíhají na pozadí detailní automatické kontroly. Program umožňuje spolupráci s programy: Hospodářský registr skotu WIN Stájový registr ovcí WIN Stájový registr koz WIN Evidence mléčného / masného skotu WIN Agronom 2. Instalace a spuštění programu Podrobný popis instalace je uveden v dokumentu Základy práce s programy WIN. Instalace se standardně provádí do složky C:\AGWIN (během instalace lze změnit). Databázový server FIREBIRD: Pro chod úlohy je nutná instalace SQL serveru FIREBIRD - verze 2.5. Starší verze programu Evidence pastvy pracovaly i pod nižší verzí Firebirdu, pro chod od verze pro rok 2013 je však již nezbytně nutný Firebird 2.5. Jeho instalace se nabídne během instalace programu Evidence pastvy. Při instalaci proto potvrďte dotaz: Pokud máte na počítači i starší verze programu Evidence pastvy, je potřeba před instalací nové verze Firebirdu prověřit jejich strukturu. Tento test lze spustit také během instalace programu Evidence pastvy potvrzením dotazu: 6

7 Microsoft dotnet Framework 2.0: Program pro některé své funkce využívá externí knihovny. Tyto knihovny pro svůj běh vyžadují nainstalovaný Microsoft dotnet Framework 2.0. V novějších verzích systému Windows bývá dotnet Framework 2.0 zpravidla již nainstalován. V případě, že při instalaci není tato součást systému dostupná, pokusí se ji instalátor nainstalovat. Pokud se tato instalace nezdaří, je nutné dotnet Framework 2.0 dodatečně nainstalovat z Windows Update. DŮLEŽITÉ Před přechodem na novou verzi provádějte vždy zálohu dat Doporučené systémové požadavky Požadavky pro provoz programu Evidence pastvy: operační systém Windows XP (nebo novější) s Internet explorerem alespoň verze 6, procesor Intel kompatibilní s taktem > 1GHz, monitor >17" s rozlišením 1024x768 v plných barvách, operační paměť >1GB. Program vyžaduje nainstalovaný a spuštěný databázový server Firebird verze 2.5 (je součástí instalace našeho programu). Pro provoz serveru je nutné otevření portu TCP Upozorňujeme, že firma Microsoft vyřadila systémy Windows 95 a 98 z technické podpory. Program již nepodporuje operační systém Windows Instalační složky V případě standardní instalace se server nainstaluje do složky "C:\Program files\firebird" a součásti klientského programu do složky C:\AGWIN. Složka C:\AGWIN obsahuje tyto podsložky: C:\AGWIN\PASW_14 C:\AGWIN\DATAS C:\AGWIN\SESTAVY\PASW_14 pro uložení programu a jeho nastavení s datovými soubory s definičními soubory tiskových sestav Pro uživatelské nastavení programu, zálohy, exporty dat apod. jsou používány složky: {společná složka všech implicitní složka pro zálohy dat (lze uživatelů}\dokumenty\aginfo_vsichniuzivatele\c_agwin\archiv změnit) \ {společná složka všech implicitní složka pro automatické zálohy uživatelů}\dokumenty\aginfo_vsichniuzivatele\c_agwin\archiv dat (lze změnit) \Automat\ {složka přihlášeného exporty dat uživatele}\dokumenty\aginfo\c_agwin\pastva_14\export\ UPOZORNĚNÍ: Datové soubory mají příponu FDB - s těmito soubory nikdy nepracujte přímo, spravuje je server. V případě přímého zásahu (kopírování, přesouvání ) by mohlo dojít k jejich trvalému poškození a ztrátě dat. K zálohování dat využijte volby klientského programu. Po instalaci verze 4.2.x.x pro rok 2014 zůstávají předchozí verze programu (pro předešlé roky) plně funkční. 7

8 2.3. Licence Při prvním spuštění programu budete vyzváni k zadání licenčních údajů. Licenční údaje můžete obdržet vytištěny na licenční kartě, elektronickou poštou nebo na instalačním CD. Dále lze licenční údaje stáhnout z nebo přímo z programu tlačítkem (viz obr). Licenční karta: Pokud máte údaje na licenční kartě, opište přesně všechny údaje do příslušných kolonek formuláře. Zatrhněte volby, které jsou na licenční kartě proškrtnuty [X]. Některé programy mohou v licenční kartě a formuláři mít doplňující volby. V tom případě správně nastavte i jejich hodnoty. Licenční soubor: V případě licence zaslané elektronickou poštou, uložte licenční soubor na pevný disk a proveďte načtení licence dle následujícího odstavce. Máte-li licenční soubor na CD, pevném disku nebo jiném médiu, klepněte ve formuláři pro zadání licence na tlačítko [Načti]. Otevře se vám dialog pro vyhledání souboru. Nalistujte příslušný licenční soubor, označte jej a zpracujte klepnutím na tlačítko otevřít. V případě že potřebujete licenční údaje změnit, vyžádejte si změnu licence v naší firmě. Po obdržení nové licence klikněte na tlačítko (případně v nabídce [Nástroje], volbě [O programu], klepněte na tlačítko [Správa licence], které vyvolá příslušný formulář). Po ověření či načtení licence musí být nad kolonkou pro licenční kód text Licenční kód je v pořádku". V opačném případě ověřte zadání licence a případně kontaktujte naši firmu pro vyřešení problému. 8

9 2.4. Spuštění programu Otevřete nabídku Start Zvolte položku Programy AGinfo Spusťte Evidence pastvy Instalace nových verzí programu Nové verze programu lze získat: stažením přímo z programu po přihlášení na webových stránkách "velké" verze na CD (verze s velkým množstvím změn, cca 2x ročně) 3. Postup práce v programu Evidence pastvy Program Evidence pastvy a pastevní deník lze využít pro evidenci dle AEO EAFRD (dle nařízení vlády 79/2007 Sb.). Pořízení dat: Zadání pastvin Zadání zvířat Zařazení zvířat do stád Umístění stád na pastviny UPOZORNĚNÍ: Před zavedením vlastní evidence je třeba zkontrolovat DJ v číselníku VDJ/DJ, zda odpovídají průměrným vahám chovaných zvířat Nastavení programu pro evidenci dle EAFRD V menu Číselníky, D - číselník VDJ/DJ zkontrolujte a případně upravte DJ zvířat, tak aby odpovídaly průměrné váze Vámi chovaných zvířat. Vzhledem k využití údajů LPIS o zařazení bloků do managementů AEO EAFRD je nutné zajistit připojení počítače k internetu (minimálně pro první stažení dat). Pokud nemáte z počítače přístup na internet, doporučujeme provést instalaci na jiném (k internetu připojeném) počítači a po stažení dat přenést zálohu na počítač, kde bude vedena evidence. Ruční editace bloků a dotačních titulů může být pracná. Postup stažení údajů: V záložce "Aktualizace" zadejte údaje nutné pro stažení údajů z LPIS (jméno, heslo, SZR ID) Po zadání údajů počítač automaticky zjistí stav produkčních bloků na portálu LPIS. Proveďte stažení dat a aktualizaci bloků. Pokud se po stažení dat objeví drobné nesoulady výměr bloků a výměr jednotlivých managementů, není třeba je opravovat, měly by být odstraněny při aktualizacích v průběhu roku. Pokud jste v AEO EAFRD a managementy nebyly importovány (tj. u bloků v záložce dotační tituly je pouze titul X nezařazeno, pak provizorně doplňte v číselníku titulů horní a dolní limit N kg ha nejpřísnější variantu z Vašich dotačních titulů. Časem by se měla data aktualizovat dle platných údajů na SZIF. Zkontrolujte a případně opravte "evidovanou výměru" v číselníku dotačních titulů (zde zadaná výměra je celková výměra přihlášená na dotační titul). Zadejte seznam pasených zvířat: Nejsnazší postup je importovat zvířata z portálu farmáře (po zadání přihlašovacích údajů na LPIS se automaticky nabízí jak prvotní stažení zvířat, tak i následné aktualizace). Pokud používáte programy Evidence skotu nebo Stájový registr, lze importovat zvířata z těchto programů. Při převodu zařaďte zvířata do stád. 9

10 Pokud nemáte přístup k internetu ani nevyužíváte naše programy pro evidenci zvířat, pak si vyžádejte na ústřední evidenci zvířat soubor s aktuálním stavem a importujte jej do programu. Pokud soubor není k dispozici, pak zadejte zvířata ručně a zařaďte je do stád. Pokud máte více bloků spojených do jedné pastviny, pak zařaďte bloky do pastvin Postup při přečíslování bloků Pastva zvířat a problém minima a maxima N kg/ha k ( AGROENVI ) Nařízení vlády č.79/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů určuje povinnost dodržet limity minimálního přísunu N kg/ha blok a maximálního N kg/ha v průměru za všechny hospodářské bloky přihlášené do programu (managementu), a to dle stavu k Výpočet se tedy provádí až následně po pastvě. Z tohoto důvodu se jeví jako rozumné dodržení stanovení tolerance vzdálenosti od limitních hodnot, tj. udržení středních hodnot N kg/ha a průběžná kontrola těchto limitů. V období pastvy však dochází k těmto změnám, které mají vliv na výpočet : a) ukončení užívání bloku b) přečíslování bloku c) rozdělení bloku na více bloků d) spojení bloků Postup v těchto případech není zatím nikde zveřejněn a nevylučujeme různé výklady kontrolních orgánů. V dalším textu doporučujeme postup, který by měl minimalizovat případné problémy. UKONČENÍ UŽÍVÁNÍ BLOKU DO Pokud byl blok ukončen, je uváděn v evidenci hnojení po dobu platnosti. V sestavách je uváděn i přívod N kg/ha, ale tento blok by neměl podléhat kontrole. PŘEČÍSLOVÁNÍ BLOKU, ROZDĚLENÍ BLOKŮ NA VÍCE ČÁSTÍ, SPOJENÍ BLOKŮ VÝPOČET N kg/ha Vzhledem k rozhodné době může v nepříznivém případě dojít ke zdánlivému nedodržení limitu min N kg/ha. V tomto případě je nutné doložit historii bloku (viz. doporučené sestavy k archivaci), tak aby bylo zřejmé, že skutečný přísun N kg/ha splňuje minimální limit, a to se zahrnutím historie bloku. Postup ručního výpočtu N kg/ha při přečíslování, rozdělení a spojení bloků N kg/ha = (N kg/ha původního bloku) + (N kg/ha nového bloku) Pro tyto ruční výpočty byly pro letošní rok doplněny sestavy ukončených a nových bloků. Tento vzorec nelze použít při spojení bloků s významně rozdílnou výměrou a s předchozí významně rozdílným přísunem N kg/ha. Pro tento případ bychom doporučili výpočet : N kg/ha = (N kg/ha nového bloku) +(X+Y)/V (N kg/ha nového bloku) přísun N kg/ha na nově vytvořeném bloku X = (N kg/ha na bloku 1) x (výměra spojovaného bloku 1, tj. výměra bloku 1 v novém bloku) Y = (N kg/ha na bloku 2) x (výměra spojovaného bloku 2, tj. výměra bloku 2 v novém bloku) V = sloučená výměra bloku 1 a bloku 2, tj. výměra nového bloku Softwarové řešení této problematiky zatím není k dispozici. V současné verzi není řešena návaznost bloků. Upozornění k výpočtu : Navržený algoritmus je zjednodušený. Při změně výměr, spojení a rozdělení bloku lze udělat složitější úvahy a výpočty. Vzhledem k tomu, že celý výpočet N kg/ha vychází z průměrných koeficientů a odhadů, pak vidíme zjednodušený výpočet N kg/ha prostým součtem jako dostačující. Jedná se však výlučně o náš názor. Oficiální názor kontrolních orgánů není v této chvíli k dispozici. 10

11 DOPORUČENÍ Vzhledem k možným různým výkladům těchto nestandardních stavů ze strany kontrolních orgánů se jeví jako rozumné udržení limitů N kg/ha ve středních hodnotách. SESTAVY DOPORUČENÉ K ARCHIVACI PRO KONTROLNÍ ORGÁNY STAV K (tj. parametry pro tisk : od 1.1 do ) POVINNÉ 1. Evidence hnojiv příloha č.2 dle vyhlášky č.377/2013 Sb. (PDPA0032a nebo PDPA0032) DOPORUČENÉ 2. Produkce N kg/ha AEO EAFRD (jednu z variant: PDPA0002a, PDPA0002, PDPA0003, PDPA0031) 3. Přehled pasení (PDPA0026 nebo PDPA0027) 4. Sestava ukončených a nově vzniklých bloků v roce 5. Sestava sumář dle managementů (PDAPA0029) 3.3. Zadání pastvin Seznam bloků/dílů (záznam pozemků, na kterých se budou zvířata pást). Bloky je možné zadat více způsoby: importem z webových služeb portálu farmáře importem staženého souboru "DATA LPIS" z portálu farmáře importem z programu Agronom převodem ze starší verze programu Evidence pastvy ručně Pro ruční záznam bloků je třeba nejprve doplnit číselník čtverců volba Číselníky, 2 číselník čtverců (do kódu zapište číselný kód čtverce - například , do položky název je možné zadat libovolný text). Import bloků z ilpis (nabízený ve starších verzích programu) je od verze 3 zablokován, protože na portálu farmáře jsou tato data k dispozici pouze do konce roku Zadání zvířat Seznam pasených zvířat je možné zadat více způsoby: importem z webových služeb portálu farmáře (import včetně následných aktualizací stavů zvířat) importem aktuálního stavu zvířat ze souboru staženého z portálu farmáře převodem z některé z evidencí zvířat firmy AGinfo (Hospodářský registr skotu, Evidence skotu, ) převodem ze starší verze programu Evidence pastvy ručně (např. pomocí menu Funkce, 1 hromadné zadání nových zvířat) 3.5. Zařazení zvířat do stád Zvířata je nutné zařadit do stád, tj. začlenit do skupin společně se pasoucích zvířat. Jednotlivá stáda specifikujte nejdříve v číselníku stád. Rozdělení zvířat do stád je možné: ručně v menu Zvířata - u každého zvířete lze zadat v dolní části obrazovky v záložce "Zařazení do stád" termín od do a stádo, do kterého je zvíře začleněno. v menu Stáda - ručně nebo doplněním zvířat nezařazených do stáda hromadně pro více zvířat najednou, pomocí menu Funkce, 2 zařazení zvířat do stáda 11

12 Při dávkových importech zvířat je možné začlenit zvířata do stád automaticky (např. všechna zvířata do zvoleného stáda, rozdělení do stád podle umístění ve stáji, apod.). Doporučení: Při evidenci více druhů zvířat (skot, ovce, kozy,...) doporučujeme pro číslování stád zavést více číselných řad pro jednotlivé druhy zvířat. Například: skot stáj 31 stádo 11, skot stáj 42 stádo 12, skot stáj 53 stádo 13, ovce stáj 10 stádo 21, ovce stáj 14 stádo Umístění stád na pastviny Záznam o pasení se provádí za celé stádo, nikoli za jednotlivá zvířata. Velikostí stáda a délkou období pastvy lze korigovat zatížení pasených pozemků. Umístění stád na pastviny: ručně - zápisem o umístění stáda na každém bloku v menu Stáda - ručně nebo zápisem pasení dosud nepasených pozemků hromadně, pro více bloků/dílů najednou, pomocí tlačítka Funkce v menu Bloky/díly hromadně na pastevní areály 3.7. Převod dat z Evidence pastvy 2013 Menu: Nástroje, 9 - převod dat z Evidence pastvy 2013 Při převodu dat z Evidence pastvy 2013 lze převést: všechny údaje (zvířata i bloky/díly) pouze zvířata pouze bloky/díly Při převodu z Evidence pastvy 2013 budou převedeny i údaje zadané v tomto programu pro rok

13 3.8. Číselníky Číselník stád Menu: Číselníky, 1 - číselník stád Seznam společně se pasoucích skupin zvířat Číselník VDJ/DJ Menu: Číselníky, D - číselník VDJ/DJ Program umožňuje nastavení způsobu výpočtu VDJ a DJ. Standardně je výpočet nastaven dle obrázku. Jednotlivé způsoby výpočtu lze libovolně měnit a doplňovat. Pokud si předdefinujete více způsobů pro výpočet. Nastavením položky "Aktuální" na "A" zvolíte požadovaný typ výpočtu. Velikost DJ vychází z vyhlášky č.377/2013 Sb., přílohy č.1c. Výpočet DJ je dán vzorcem: 1 DJ = 500 kg živé hmotnosti. 13

14 Úprava číselníku VDJ/DJ podle vlastních průměrných hmotností chovaných zvířat Hodnota koeficientu DJ pro jednotlivé kategorie odpovídá přepočtu průměrné váhy zvířat dané kategorie na hodnotu DJ (dle vyhlášky č. 377/2013 Sb. v platném znění. je tato hodnota 500 kg). Příklad: Kategorie jalovice ve věku od 6 měsíců do 1 roku průměrná váha zvířat v této kategorii Kg. 265/500 = 0.53 DJ Kategorie jalovice ve věku od 1 roku do 2 let - průměrná váha zvířat v této kategorii Kg. 470/500 = 0.94 DJ Průměrné váhy zvířat v jednotlivých kategoriích jsou hodnotami, které se mohou na různých podnicích lišit (berte je jako základní nastavení naší firmy při jejich výpočtech jsme vycházeli z tabulkových hodnot, které nemusí obecně platit). Proto je na každém uživateli, aby zvážil průměrné hmotnosti vlastních zvířat a dle toho upravil koeficienty DJ v číselníku. Příklad: Kategorie jalovice ve věku od 6 měsíců do 1 roku na podniku je průměrná váha této kategorie 270 Kg. 270/500 = 0.54 DJ V číselníku v příslušné položce opravte hodnotu 0.53 na 0.54 DJ Úprava číselníku VDJ/DJ pro více plemen s odlišnou průměrnou hmotností Výpočet VDJ/DJ možné rozlišit pro jednotlivá plemena. Vzhledem k tomu, že sledování vážení všech zvířat je příliš složité a časově náročné, zjednodušuje program výpočet DJ podle věku zvířete. Pokud však chováte více plemen, může se průměrná hmotnost zvířat pro jednotlivé kategorie lišit. Z toho důvodu byl program rozšířen o evidenci plemen jednotlivých zvířat. To umožňuje seskupit zvířata podle plemen a každé skupině nastavit jiné parametry výpočtu DJ. Pokud chováte zvířata pouze jednoho plemene, není nutné u zvířat plemeno evidovat ani upravovat číselník pro výpočet. Postup práce (při chovu více plemen s odlišnou průměrnou hmotností): 1. Pro jednotlivá zvířata je nutné zadat plemeno. Pokud provádíte automatické aktualizace stavů zvířat z některého z programů evidence skotu (Hospodářský registr skotu WIN, Evidence skotu WIN, apod. ), doplní se plemena jednotlivých zvířat automaticky při dalším spuštění aktualizace. Při počátečním importu zvířat z aktuálního stavu dle ústřední evidence jsou plemena načtena automaticky. Plemeno lze u jednotlivých zvířat zadat ručně v menu Zvířata. Pro vybranou skupinu zvířat lze vyplnit plemeno hromadným zápisem v menu Zvířata, tlačítko, 4 - Zápis plemene pro vybraná zvířata. 14

15 2. Pro jednotlivá plemena je třeba nastavit způsob výpočtu DJ (menu: Číselníky, D - číselník VDJ/DJ) Pro jednotlivá plemena a aktuální způsob výpočtu nastavte parametry (věk, DJ) Základy ovládání Datový navigátor Datový navigátor umožňuje pohyb v zobrazených datech. Jedná se o blok několika tlačítek. Ne vždy jsou všechna tlačítka zobrazena a aktivní. Následující seznam popisuje jednotlivé funkce tlačítek. V závorce za popisem je klávesová zkratka a případné upřesnění: Přesun na první záznam (Ctrl + Home). Přesun na předchozí stránku (Page Up). Přesun na předchozí záznam (Šipka nahoru). Přesun na následující záznam (Šipka dolů). Přesun na následující stránku (Page Down). Přesun na poslední záznam (Ctrl + End). Přidat nový záznam (Insert). Odstranit aktuální záznam (Ctrl + Delete). Upravit aktuální záznamu (Enter). Uložit provedené změny (aktivní pouze v režimu úprav nebo vkládání). Zrušit provedené změny (aktivní pouze v režimu úprav nebo vkládání). Obnovit aktuální záznam. Aktuální záznam znovu načte z databáze. Uložit záložku. Přesun na uloženou záložku Řazení, hledání Řazení: Změnu řazení provedete klepnutím na záhlaví nadpis sloupce. Opětovným klepnutím na záhlaví téhož sloupce změníte směr řazení (vzestupně či sestupně). Směr řazení je indikován malou šipkou na pravé straně záhlaví. Na obrázku vpravo označeno červeným rámečkem. Pro řazení a hledání podle více údajů (sloupců) přidržte při výběru dalšího sloupce klávesu Shift. 15

16 Hledání: K vyhledání konkrétního záznamu dojde po vyplnění polí zobrazených nad datovou mřížkou. Pokud se posunete na jiný záznam a chcete opět vyhledat zadanou hodnotu, klepněte na tlačítko s vyobrazením dalekohledu Výběr viditelných sloupců V případě, že některé sloupce nevyužíváte a chcete je skrýt, klepněte na tlačítko v levém horním rohu mřížky. Rozvine se seznam sloupců s možností výběru. Zatržením nebo zrušením zatržení povolíte či zakážete zobrazení daného sloupce. 4. Poznatky z praxe Během konzultací se SZIF se nám podařilo získat několik informací ohledně vedení a správy pastevního deníku: 1. Jak zaznamenat pastvu stáda na bloku spásaném pásovou pastvou: při pásové pastvě na bloku (blok je fyzicky rozdělen na pásy) není nutné zaznamenávat jednotlivé termíny pasení na konkrétních pásech, ale pastva lze zaznamenat jednorázově (od - do na celém bloku). 2. Kontroly výměry: kontroly se provádějí za jednotlivé bloky. Srovnává se výměra bloků s výměrou nahlášenou do titulu a s LPIS. 5. Stáda 5.1. Popis formuláře Stáda Menu: Stáda Formulář slouží pro přehledné zobrazení období pasení, pasené výměry a velikosti stáda. Umožňuje prohlížet, editovat (přidávat / ubírat): zvířata ve stádě pastvu stáda na blocích 16

17 Editor "stáda" je rozdělen do více záložek. V záložkách jsou zobrazovány informace pro zvolené stádo. Pasení stáda: Pasení stáda přehledně zobrazuje umístění stáda na pastvinách. Jednotlivé záznamy pasení je možné editovat v horní části formuláře. V záložce "dny pastvy" je přehledně zobrazeno období pastvy stáda. Záložka "pasená výměra" dává rychlou informaci o pasené výměře pro stádo. V tomto formuláři lze snadno doplnit pastvu stáda výběrem z nepasených pozemků. Zvířata ve stádě: Záložka "zvířata ve stádě" obsahuje seznam zvířat a informaci o velikosti stáda v DJ/VDJ po dnech. Snadno lze stádo doplnit o dosud nezařazená zvířata. 17

18 5.2. Zápis pasení dosud nepasených pozemků Postup: Zvolte menu Stáda. V záložce "Pasení stáda" klikněte na tlačítko "Zobrazit nepasené pozemky". Zadejte období požadované pastvy. Kliknutím označte pozemky, na kterých chcete zadat pastvu. Tlačítkem proveďte zápis Doplnění zvířat nezařazených do stáda Postup: Zvolte menu Stáda. V záložce "Zvířata ve stádě" klikněte na tlačítko "Zobrazit nezařazená zvířata". Zadejte datum, ke kterému chcete rozšířit stádo. Kliknutím označte zvířata, která chcete do stáda přidat. Tlačítkem proveďte zápis. 18

19 6. Zvířata 6.1. Popis formuláře Zvířata Menu: Zvířata Formulář zvířat umožňuje editaci zvířat, zařazování do stáda, ukončení působnosti ve stádě a krátkodobé vyřazení mimo pastvu. Pro rychlý přehled o pasení je k dispozici kalendář pastvy. Tlačítkem lze vybrat i další položky u záznamů zvířat - např. věk, poznámku apod. 19

20 Popis položek: KódZ Kód země na ušní známce zvířete (KódZ, Ident. číslo,kodex a Druh tvoří jednoznačný klíč zvířete) Ident. číslo Identifikační číslo zvířete (KódZ, Ident. číslo, Kodex a Druh tvoří jednoznačný klíč zvířete) Kodex Kód (KódZ, Ident. číslo,kodex a Druh tvoří jednoznačný klíč zvířete) Druh Druh zvířete (skot, ovce,..), viz číselník. Pohlaví Pohlaví zvířete, viz číselník. Plemeno Plemeno zvířete, viz číselník. Dat. naroz. Datum narození zvířete musí být zadáno pro správný výpočet kategorie VDJ/DJ. LB Linie býka. RB Registr býka. Poznámka Libovolná poznámka. Kateg. Kategorie VDJ/DJ. Vypočítává se k aktuálnímu datu podle nastavení v číselníku VDJ/DJ. Vyřazeno Zvíře ve stavu A/N aktualizace dle pohybů spolupracujícího programu. Datum 1.porodu Pouze pro skot - datum prvního otelení kvůli rozlišení jalovice x kráva (pro výpočet DJ) Import dat Import zvířat z webových služeb portálu farmáře Program Evidence pastvy je nově doplněn o možnost aktualizace stavů zvířat z portálu farmáře pomocí veřejných webových služeb. Pokud máte na počítači s programem Evidence pastvy funkční internetové připojení, můžete díky těmto webovým službám aktualizovat stavy zvířat. Kromě toho program kontroluje, zda od posledního stažení dat nedošlo ke změnám, takže máte jistotu, že Vaše data jsou stále aktuální. Stažení i vlastní aktualizace dat mohou být časově náročnější operace (podle množství zvířat a délky aktualizovaného období). POZOR: Před převodem doporučujeme provést zálohu dat Stažení a aktualizace dat Pokud je na portálu farmáře změna ve stavech zvířat, program Vás upozorní a nabídne aktualizaci dat. Kontroly probíhají vždy po spuštění programu, lze je vyvolat i kliknutím na tlačítko Signalizují se změny od poslední provedené aktualizace. Stažení i vlastní aktualizace dat mohou být časově náročnější operace (podle množství zvířat a délky aktualizovaného období). 20

21 Postup: Klikněte na tlačítko. Program Evidence pastvy začne stahovat změny z portálu LPIS. Během stahování můžete pracovat, po dokončení Vás program upozorní: Zatím jsou aktualizace staženy pouze do pracovních tabulek. Aby se změny projevily i ve Vašich datech, klikněte na tlačítko. Je třeba specifikovat, jakým způsobem se mají zvířata zařadit do stád: začlenit všechna nová zvířata Všechna zvířata budou zařazena do jednoho zvoleného stáda. do jednoho stáda začlenit nová zvířata do stád dle Zvířata budou rozdělena do stád dle umístění ve stáji, program umístění nabídne převodní tabulku. Převáděna jsou pak pouze zvířata z těch stájí, u kterých je příznak Převést" nastaven na A". ručně (nově narozená zvířata k Program nabídne seznam nově doplněných zvířat s možností matkám) ručního zařazení do stáda. Pokud matka nového zvířete v programu Evidence pastvy již existuje, nabídne se pro tele stádo matky. Po dokončení se zobrazí seznam změn (pro tisk) Načtení aktuálního stavu zvířat dle ústřední evidence Program Evidence pastvy umožňuje pro zavedení počátečního stavu zvířat načtení souboru s aktuálním stavem dle ústřední evidence. Touto volbou se importují zvířata k datu stažení souboru s aktuálním stavem zvířat. Tj. jedná se o jednorázový import bez následných kontrol změn stavů zvířat. Pokud máte z počítače, na kterém zpracováváte evidenci pastvy, přístup na internet, doporučujeme raději využít import zvířat pomocí webových služeb (včetně aktualizací stavů zvířat během roku). 21

22 Skot lze importovat z obou formátů souboru s aktuálním stavem zvířat starý (forma tiskové sestavy) i nový (datový soubor v rozhraní definovaném ústřední evidencí). Jedná se o soubory kvtt32.txt, resp. aktstav.txt. Aktuální stav ovcí či koz je načítán pouze z nového formátu (soubory vvtt32.txt, zvtt32.txt). Data lze získat: na vyžádání od pracovníků ústřední evidence (viz ručním stažením z Integrovaného zemědělského registru automatickým stažením z Integrovaného zemědělského registru - pouze zadáním přihlašovacích údajů Postup: 1. Připravte si soubor s aktuálním stavem zvířat nebo přihlašovací údaje na 2. V programu Evidence pastvy zvolte Nástroje, 7 - import zvířat, A - načtení aktuálního stavu z ústřední evidence. 3. Zvolte typ importu: načtení souboru uloženého na disku Načte se stav zvířat k datu, ke kterému byl stažení aktuálního stavu zvířat z Integrovaného zemědělského registru vygenerován soubor. Načte se stav zvířat ke zvolenému datu. 4. Klikněte na tlačítko Spustit". Pozor!!! Implicitně jsou zrušeny všechny záznamy zvířat a načten aktuální stav ze stavového souboru. Před převodem je zobrazen dotaz, zda "Zrušit současná data?". Pokud chcete Vaše záznamy zvířat pouze aktualizovat, odpovězte "Ne". Pak budou Vaše záznamy zachovány (přestože v datech ústřední evidence nemusí existovat!) a pouze se doplní chybějící. Tímto způsobem lze průběžně aktualizovat stav zvířat během roku (opakovaným vyžádáním si souboru s aktuálním stavem a jeho opakovaným načtením). Pro průběžnou aktualizaci stavů zvířat dle ústřední evidence ale doporučujeme využít import pomocí webových služeb (tj. záložka Aktualizace). 5. Program Evidence pastvy při evidenci pasení pracuje se stády, ne s konkrétními zvířaty. Již při importu máte možnost zvířata do stád rozdělit. Nabízí se tyto možnosti: 22

23 začlenit všechna nová zvířata do jednoho Všechna zvířata, která v programu Evidence pastvy stáda dosud chybí, budou zařazena do jednoho zvoleného stáda. začlenit nová zvířata do stád dle umístění Chybějící zvířata budou rozdělena do stád dle umístění ve stáji, program nabídne převodní tabulku. Převáděna jsou pak pouze zvířata z těch stájí, u kterých je vyplněno číslo stáda a příznak Převést" je A". ručně (nově narozená zvířata k matkám) Program nabídne seznam nově doplněných zvířat s možností ručního zařazení do stáda. Pokud matka nového zvířete v programu Evidence pastvy již existuje, nabídne se pro tele stádo matky. nezařadit do žádného stáda Zvířata je nutné dodatečně zařadit do stád ručně. Pro zařazení do stáda je nutné zadat datum od kdy patří zvířata do stád (zadejte datum začátku pastvy nebo dřívější) Aktualizace zvířat Pokud máte evidenci zvířat zpracovanou v jiném programu firmy AGinfo, lze podle této evidence údaje v programu Evidence pastvy průběžně aktualizovat. Aktualizaci zvířat lze provádět z programů: Hospodářský registr skotu WIN Stájový registr ovcí WIN Stájový registr koz WIN Evidence mléčného / masného skotu WIN Import zvířat lze provést: jednorázově při zavedení programu opakovanou aktualizací dat při každém spuštění programu (viz. Nastavení spolupráce programů) Postup: 1. V menu Nástroje, 7 - Import zvířat zvolte program, ze kterého chcete zvířata importovat (např. Hospodářský registr skotu WIN). 2. Zkontrolujte nastavení databáze, případně nalistujte příslušný soubor (pokud jste při instalaci všech programů zachovali nastavené složky pro instalaci, bude cesta k databázi již nastavena). Zadejte datum, ke kterému se budou zvířata importovat. Do databáze budou zařazena všechna zvířata z programu Hospodářský registr skotu WIN, která jsou k zadanému datu ve stavu (dle záznamů v pohybech). Převod spustíte kliknutím na tlačítko. 3. Zobrazí se dotaz: Pokud se jedná pouze o aktualizaci dat, zadejte Ne". Pokud byste zvolili Ano", vymazaly by se všechny současné záznamy o skotu včetně pastvy. 23

24 4. Zadejte parametry pro začlenění nových zvířat do stád: začlenit všechna nová zvířata Všechna zvířata, která v programu Evidence pastvy dosud chybí, do jednoho stáda budou zařazena do jednoho zvoleného stáda. začlenit nová zvířata do stád dle Chybějící zvířata budou rozdělena do stád dle umístění ve stáji, umístění program nabídne převodní tabulku. Převáděna jsou pak pouze zvířata z těch stájí, u kterých je vyplněno číslo stáda a příznak ručně (nově narozená zvířata k matkám) nezařadit do žádného stáda Převést" je A". Program nabídne seznam nově doplněných zvířat s možností ručního zařazení do stáda. Pokud matka nového zvířete v programu Evidence pastvy již existuje, nabídne se pro tele stádo matky. Zvířata je nutné dodatečně zařadit do stád ručně. Pokud program, ze kterého aktualizujete stavy zvířat, již obsahuje příznak "pastva" u jednotlivých zvířat, lze zaškrtnutím políčka "převod pouze zvířat s příznakem Pastva " převést pouze vybranou skupinu zvířat. Tato položka je prozatím doplněna v programu Evidence skotu WIN a Hospodářský registr skotu WIN, v ostatních programech se bude postupně doplňovat. 5. Po ukončení importu zvířat se zobrazí kontrolní opis změn (doplněná zvířata s číslem stáda, vyřazená zvířata, zrušená zvířata). Při opakovaných přesunech zvířat není možné jednoznačně určit datum opětovného zařazení (resp. vyřazení) do stáda. Vyřazení zvířat je vždy provedeno k datu posledního výdajového pohybu. Opakovaný přísun zvířete provede pouze nastavení N" v položce Vyřazeno", nové zařazení do stáda je nutné provést ručně Rozdělení zvířat do stád Začlenění všech nových zvířat do jednoho stáda Při importech zvířat je třeba specifikovat, do jakého stáda mají být zařazena zvířata, která dosud v databázi Evidence pastvy chybí. Všechna nová zvířata lze hromadně začlenit do jednoho zvoleného stáda (viz obrázek) Začlenění nových zvířat do stád dle umístění Pokud máte více stájí, lze přímo při importu zvířat rozdělit je do stád dle umístění ve stáji (resp. sekci - pouze z programu Evidence skotu). 24

25 Program nabídne převodní tabulku, ve které je třeba určit, která stáj se má převádět do kterého stáda. Zároveň lze příznakem "převést" určit, které stáje se nemají převádět vůbec. Po každé aktualizaci dat je provedena kontrola, zda zařazení zvířat ve stádě odpovídá jejich současnému umístění. Pro zvířata, jejichž stádo neodpovídá aktuálnímu umístění, lze provést hromadnou aktualizaci umístění. Program nejprve upozorní, že u vypsaných zvířat neodpovídá zařazení ve stádě jejich současnému umístění (kontrolní sestava) a nabídne Provést aktualizaci umístění ve stádech dle nastavení?. Pokud odpovíte Ano, zobrazí se formulář s nabídkou přesunů zvířat do nových stád. Pro každé přesunuté zvíře lze editovat nové stádo a datum přesunu. Tyto položky se nabízejí podle záznamů v Hospodářském registru skotu (případně jiném spolupracujícím programu). Aktualizována jsou pouze ta zvířata, u kterých je v položce Převést nastaveno A (nabízí se). Vlastní aktualizace zařazení ve stádech se provede až po kliknutí na tlačítko Zápis. Při opakovaných přesunech v jeden den není možné ukončit původní zařazení do stáda a vznikají duplicitní záznamy zvířete ve stádě, což může vést k chybnému výpočtu intenzity. Doporučujeme proto v těchto případech kontrolovat zařazení ve stádech pomocí sestavy PDPA0016 (Sestavy, 5 - kontrolní sestavy, 3 - zvířata zařazená ve více stádech k datu) Zařazení zvířat do stád ručně (nově narozená zvířata k matkám) Pokud máte jednu velkou stáj, kterou potřebujete rozdělit do více stád, lze při aktualizaci zvířat využít tuto volbu. Program nabídne při importu zvířat následující formulář, ve kterém zobrazí všechna nově doplněná zvířata. Pokud matka nově doplněného zvířete již existuje v datech Evidence pastvy, je automaticky předvyplněno stádo matky. U nakoupených zvířat je třeba vyplnit stádo ručně. 25

26 6.3. Výběr záznamů, filtr Program umožňuje provádět některé hromadné operace pro vybranou skupinu zvířat (např. zařazení do stáda, vyřazení ze stáda, krátkodobé vyloučení zvířat z pastvy, apod.). Pro využití těchto funkcí je nutné nejprve označit zvířata, pro která chcete danou operaci provést. ruční výběr zvířat výběr dle parametrů Ruční výběr zvířat Zvířata lze vybrat jednotlivě (ručně) zaškrtnutím položky "výběr" Výběr zvířat dle parametrů Pomocí filtru lze zobrazit pouze požadovanou skupinu zvířat podle přednastavených kritérií. Lze tak například nastavit, aby se zobrazila pouze zvířata zařazená do stáda 1" k (viz nastavení na obrázku). Postup: Je třeba mít zapnutý filtr (tlačítko, volba 1 - Zobrazit filtr). Zaškrtněte požadovaná kritéria: 26

27 Automaticky se zobrazí pouze ta zvířata, pro která platí všechny nastavené podmínky současně (logický AND). Pokud chcete s vybranou skupinou záznamů dále pracovat, je třeba je všechny označit jako vybrané. To lze snadno provést tlačítkem, volba 3 - Načíst zobrazené záznamy do výběru. Veškeré akce prováděné tlačítkem a pracují pouze s vybranými záznamy Funkce Menu: Zvířata, tlačítko zařazení vybraných zvířat do stáda vyřazení vybraných zvířat ze stáda vybraná zvířata mimo pastvu 27

28 zápis plemene pro vybraná zvířata Zařazení vybraných zvířat do stáda Postup: Vyberte požadovaná zvířata, která chcete zařadit do stáda (ručně nebo výběrem dle parametrů). V menu Zvířata, tlačítko, zvolte 1 - Zařazení vybraných zvířat do stáda. Vyplňte stádo a datum zařazení: Zobrazí se kontrolní opis zařazení do stád. Pokud je některé z vybraných zvířat v zadaném období již zařazeno do stáda (libovolného), objeví se v sestavě popis chyby a po ukončení sestavy se nabídne: zápis stád pouze pro zvířata dosud nezařazená do stáda zápis stád pro všechna vybraná zvířata s případným ukončením předchozí pastvy Potvrďte dotaz na provedení změn Vyřazení vybraných zvířat ze stáda Postup: Vyberte požadovaná zvířata, která chcete vyřadit ze stáda (ručně nebo výběrem dle parametrů). V menu Zvířata, tlačítko, zvolte 2 - Vyřazení vybraných zvířat ze stáda. Vyplňte datum vyřazení. Po zobrazení kontrolního opisu potvrďte dotaz na provedení změn Vybraná zvířata mimo pastvu Postup: Vyberte požadovaná zvířata (ručně nebo výběrem dle parametrů). V menu Zvířata, tlačítko, zvolte 3 - Vybraná zvířata mimo pastvu. Vyplňte období: Zobrazí se kontrolní opis. Pokud je některé z vybraných zvířat v zadaném období již mimo pastvu, objeví se v sestavě popis chyby a po ukončení sestavy se nabídne: zápis vyřazení z pastvy pouze pro zvířata dosud nevyřazená z pastvy zápis vyřazení z pastvy pro všechna vybraná zvířata s případným ukončením předchozího vyřazení z pastvy Potvrďte dotaz na provedení změn. 28

29 Po zápisu: Zápis plemene pro vybraná zvířata Umožňuje hromadné vyplnění plemene pro vybraná zvířata. Postup: Vyberte požadovaná zvířata (ručně nebo výběrem dle parametrů). V menu Zvířata, tlačítko, zvolte 4 - Zápis plemene pro vybraná zvířata. Vyplňte plemeno. Po zobrazení kontrolního opisu potvrďte dotaz na provedení změn Export Menu: Zvířata, tlačítko Exportem lze vybrané záznamy zobrazit v jiném programu. Postup: Vyberte požadovaná zvířata (ručně nebo výběrem dle parametrů). V menu Zvířata, tlačítko, zvolte 1 - Export do programu a vyberte, do jakého programu má být seznam zvířat exportován (např. Evidence skotu). Vybraná zvířata budou zobrazena v programu Evidence skotu (musí být nainstalován!). 7. Bloky / díly 7.1. Popis formuláře Bloky / díly Menu: Bloky / díly 29

30 Tlačítkem lze vybrat i další položky u záznamů zvířat - např. vzdálenost od vody, poznámku apod. Popis položek: Blok Číslo bloku Díl Číslo dílu, může být prázdné Název Místní název bloku - pro snadnější orientaci. Čtverec Číslo čtverce, viz číselník. Výměra Výměra dílu [ha]. Platnost od/do Platnost bloku - viz časová osa platnosti bloku. Kultura Kód kultury dle číselníku. Areál Označení skupiny produkčních bloků, viz číselník. Umožňuje rychlý zápis pasení na více blocích současně. Titul Kód dotačního titulu - ruční změny je třeba provádět v záložce "Dotační tituly". Dnů pastvy Počet dnů pastvy do dnešního dne. Kód VDJ/ha Kód intenzity VDJ/ha, viz číselník. Min. VDJ/ha Minimální povolená intenzita VDJ/ha. Max. VDJ/ha Maximální povolená intenzita VDJ/ha. od vody m Minimální vzdálenost od vody (v metrech). Poznámka Libovolná poznámka Záložky: Pasení Seč Dotační tituly Záznamy o pasení stád na zvoleném bloku. Záznamy o seči na zvoleném bloku. Zařazení zvoleného bloku v managementech. Evidence výměry u vody. 30

31 Enviro Enviromentální údaje z LPIS. Pro evidenci pastvy nevyužito. Implicitně se nezobrazuje (viz nastavení parametrů). Krajinné prvky Výskyt krajinných prvků na zvoleném bloku Import dat Import bloků z webových služeb portálu farmáře Program Evidence pastvy umožňuje aktualizaci dat z portálu farmáře pomocí veřejných webových služeb. Pokud máte na počítači s programem Evidence pastvy funkční internetové připojení, můžete díky těmto webovým službám jedním kliknutím aktualizovat veškeré dostupné informace o blocích. Kromě toho program kontroluje, zda od posledního stažení dat nedošlo ke změnám, takže máte jistotu, že Vaše data jsou stále aktuální a v souladu s LPIS. Při jakékoliv změně na portálu LPIS (bloky a AEO EAFRD) je tato změna signalizována, nabízí se stažení a aktualizace dat. Na rozdíl od ručního stahování dat LPIS jsou kromě základních údajů (platnost bloku, výměra,...) k dispozici i další rozšiřující údaje, zejména zařazení bloků v managementech AEO. Zařazení v managementech je rozhodující pro veškeré chody kontrolující výpočet množství N/ha. POZOR: Před převodem doporučujeme provést zálohu dat Přihlašovací údaje Tak jako přístup na portál farmáře vyžaduje zadání přihlašovacích údajů, i pro využívání webových služeb je nutná autentizace uživatele. Hned po prvním spuštění programu Evidence pastvy 2014 máte možnost údaje pro přihlášení zadat (zobrazí se dotaz). Jedná se o: SZR ID identifikátor společného zemědělského registru (po přihlášení na portál farmáře je toto číslo uvedeno Jméno Heslo v informacích o přihlášeném uživateli - ikona "i" vpravo nahoře vedle jména přihlášeného subjektu) uživatelské jméno pro přihlášení na heslo pro přihlášení na Tyto údaje lze zadat i dodatečně: 31

32 Pokud webové služby nechcete využívat (nedoporučujeme), stačí tyto údaje nevyplňovat Stažení a aktualizace dat Pokud je na portálu LPIS změna (bloky nebo AEO EAFRD), program Vás upozorní a nabídne aktualizaci dat. Kontroly probíhají vždy po spuštění programu, lze je vyvolat i kliknutím na tlačítko. Signalizují se změny od poslední provedené aktualizace. Postup: Klikněte na tlačítko. Program Evidence pastvy začne stahovat změny z portálu LPIS. Během stahování můžete pracovat, po dokončení Vás program upozorní: 32

33 Zatím jsou aktualizace staženy pouze do pracovních tabulek. Aby se změny projevily i ve Vašich datech, klikněte na tlačítko. Po dokončení se zobrazí seznam změn (pro tisk). Pokud se jedná o počáteční import bloků, naplní se i položka "přihlášené ha" v číselníku titulů (+ kontrolní opis). Provedené změny jsou po dokončení v menu Bloky/díly. Seznam všech provedených aktualizací se archivuje v menu Nástroje, 8 - import produkčních bloků, A - provedené aktualizace Reset webových služeb Po provedení aktualizace se uloží datum poslední změny. Program pak signalizuje změny na portálu LPIS pouze po tomto datu. Pokud potřebujete změny stáhnout opakovaně (např. po ručním výmazu bloků), proveďte reset webových služeb v menu Nástroje, R - Reset webových služeb. Program "zapomene" datum poslední změny a nabídne opakovaný počáteční import Import bloků ze staženého souboru "DATA LPIS" z portálu farmáře Pokud nemáte z počítače s programem Evidence pastvy přístup na internet, je alternativou k stahování dat pomocí webových služeb import dat LPIS - souboru staženého z portálu LPIS např. na jiném počítači (s přístupem na internet). Na portálu farmáře lze stáhnout (případně na zemědělské agentuře vyžádat) aktuální stav produkčních bloků, a to včetně historie změn. Tento soubor však neobsahuje údaje AEO EAFRD, tj. zařazení v dotačních titulech. Proto pokud máte připojení na internet, doporučujeme aktualizovat produkční bloky pomocí webových služeb. Zařazení v dotačních titulech budete jinak muset zadat ručně. POZOR: Před převodem doporučujeme provést zálohu dat. Postup: 1. V internetovém prohlížeči otevřete stránku 2. Na této stránce je třeba se přihlásit (údaje pro přihlášení získáte na příslušné zemědělské agentuře). 3. Zvolte Registr půdy - LPIS, Spustit Registr půdy - LPIS (otevře se nové okno, viz obrázek). 33

34 4. Po kliknutí na tlačítko "Data LPIS" se začne generovat soubor ke stažení. Tato fáze může trvat různě dlouho - podle velikosti dat, rychlosti připojení a zatížení serveru. 5. Po dokončení stahování se zobrazí: 6. Zobrazí se dotaz: Zvolte "Uložit" a uložte soubor na libovolné místo na disk. 7. Spusťte program Evidence pastvy a zvolte menu Nástroje, 8 - import produkčních bloků, 1 - z "dat LPIS" stažených z portálu farmáře. Vyhledejte uložený soubor (viz předchozí bod). 8. Zvolte způsob evidence. Podle provedeného nastavení program naplní všechny potřebné položky, které není možné převzít z dat LPIS, pro korektní tisk sestav. Kliknutím na tlačítko "OK" zahájíte převod. Program provede automatickou zálohu dat. 34

35 9. Po dokončení se zobrazí seznam změn (pro tisk). Provedené změny jsou po dokončení v menu Bloky/díly. Seznam všech provedených aktualizací se archivuje v menu Nástroje, 8 - import produkčních bloků, A - provedené aktualizace Import bloků z programu Agronom Produkční bloky lze aktualizovat dle údajů z programu Agronom - podmínkou je verze nebo vyšší. Import bloků lze provést: jednorázově při zavedení programu opakovanou aktualizací dat při každém spuštění programu (viz. Nastavení spolupráce programů) POZOR: Před převodem doporučujeme provést zálohu dat. Postup: 1. Zvolte menu Nástroje, 8 - import produkčních bloků, 2 - z programu Agronom. 2. Zkontrolujte nastavení databáze, případně nalistujte příslušný soubor (pokud jste při instalaci všech programů zachovali nastavené složky pro instalaci, bude cesta k databázi již nastavena). Pokud máte v programu Agronom aktualizované hodnoty výměry u vody, lze tyto údaje rovněž převzít do programu Evidence pastvy (zaškrtnutím políčka "snížení výměry u vody"). Aktualizaci výměry u vody lze provést i dodatečně. Zvolte způsob evidence. Podle provedeného nastavení program naplní všechny potřebné položky, které není možné převzít z Agronoma, pro korektní tisk sestav. Kliknutím na tlačítko "OK" zahájíte převod. Program provede automatickou zálohu dat. 3. Po dokončení se zobrazí seznam změn (pro tisk). Provedené změny jsou po dokončení v menu Bloky/díly. Seznam všech provedených aktualizací se archivuje v menu Nástroje, 8 - import produkčních bloků, A - provedené aktualizace Snížení výměry u vody z programu Agronom Menu Nástroje, 8 - import produkčních bloků, 3 - snížení výměry u vody z programu Agronom Ať importujete produkční bloky do programu Evidence pastvy jakýmkoliv způsobem, lze je doplnit hodnotami "snížení výměry" z programu Agronom. Při této aktualizaci se zachovají veškeré údaje 35

36 produkčních bloků v programu Evidence pastvy (platnost, výměra, pasení,...), pouze se aktualizuje položka "pásmo u vody [ha]" v záložce "Dotační tituly" bloku. POZOR: Před převodem doporučujeme provést zálohu dat Aktualizace názvů produkčních bloků z programu Agronom Menu Nástroje, 8 - import produkčních bloků, 4 - aktualizace názvů produkčních bloků z programu Agronom Ať importujete produkční bloky do programu Evidence pastvy jakýmkoliv způsobem, lze k nim doplnit názvy z programu Agronom Provedené aktualizace Menu: Nástroje, 8 - import produkčních bloků, A - provedené aktualizace Seznam všech provedených aktualizací produkčních bloků. Je zde možné dohledat datum poslední aktualizace. Tlačítkem lze zobrazit kontrolní opis nebo sumář provedených změn Kultury pro převod Při všech importech produkčních bloků se převádějí pouze bloky s vybranou kulturou (je zbytečné do programu Evidence pastvy importovat bloky např. s ornou půdou). Standardní nastavení je uvedeno na obrázku - implicitně se převádějí pouze trvalé travní porosty. Pokud byste chtěli importovat i bloky s jinou kulturou, zadejte "A" v položce "import dat" v číselníku kultur Managementy pro převod Při importech produkčních bloků se standardně převádějí všechny bloky - bez ohledu na management. 36

37 Pokud ale bloky v některém managementu importovat nechcete (např. B1-L, pokud louky nepasete), lze je z importů vyloučit nastavením položky "Importovat bloky s titulem" v číselníku titulů Výběr záznamů, filtr Program umožňuje provádět některé hromadné operace pro vybranou skupinu bloků (např. pasení stáda, apod.). Pro využití těchto funkcí je nutné nejprve označit bloky, pro které chcete danou operaci provést. ruční výběr bloků výběr dle parametrů Ruční výběr bloků Produkční bloky lze vybrat jednotlivě (ručně) zaškrtnutím položky "výběr" Výběr bloků dle parametrů Pomocí filtru lze zobrazit pouze požadovanou skupinu bloků podle přednastavených kritérií. Lze tak například nastavit, aby se zobrazily pouze bloky, na kterých se pase stádo 1 (viz nastavení na obrázku). Postup: Je třeba mít zapnutý filtr (tlačítko, volba 1 - Zobrazit filtr). Zaškrtněte požadovaná kritéria: 37

38 Automaticky se zobrazí pouze ty bloky, pro které platí všechny nastavené podmínky současně (logický AND). Pokud chcete s vybranou skupinou záznamů dále pracovat, je třeba je všechny označit jako vybrané. To lze snadno provést tlačítkem, volba 3 - Načíst zobrazené záznamy do výběru. Veškeré akce prováděné tlačítkem a pracují pouze s vybranými záznamy Funkce Menu: Bloky/díly, tlačítko pasení stáda na vybraných pozemcích od-do ukončení pasení stáda na vybraných pozemcích zařazení do dotačního titulu Pasení stáda na vybraných pozemcích od - do Postup: 38

39 Vyberte požadované bloky, na které chcete umístit stádo (ručně nebo výběrem dle parametrů). V menu Bloky/díly, tlačítko, zvolte 1 - Pasení stáda na vybraných pozemcích od-do Vyplňte stádo a období pastvy: Zobrazí se kontrolní opis pasení. Potvrďte dotaz na provedení změn Ukončení pasení stáda na vybraných pozemcích Postup: Vyberte požadované bloky, na které chcete umístit stádo (ručně nebo výběrem dle parametrů). V menu Bloky/díly, tlačítko, zvolte 2 - Ukončení pasení stáda na vybraných pozemcích Vyplňte datum ukončení pastvy. Po zobrazení kontrolního opisu potvrďte dotaz na provedení změn Zařazení do dotačního titulu Tuto volbu využijete v případě, že nemáte možnost aktualizace AEO EAFRD pomocí webových služeb. Postup: Vyberte požadované bloky, na které chcete umístit stádo (ručně nebo výběrem dle parametrů). V menu Bloky/díly, tlačítko, zvolte 3 - Zařazení do dotačního titulu. Vyberte dotační titul: Zobrazí se kontrolní opis. Potvrďte dotaz na provedení změn. 39

40 7.5. Export Menu: Bloky/díly, tlačítko Exportem lze vybrané záznamy zobrazit v jiném programu (Agronom, Mapy,...). Postup: Vyberte požadované produkční bloky (ručně nebo výběrem dle parametrů). V menu Bloky/díly, tlačítko, zvolte 1 - Export do programu a vyberte, do jakého programu má být seznam bloků exportován (např. Agronom). Vybrané bloky budou zobrazeny v programu Agronom (musí být nainstalován!) Pásmo u vody Z nitrátové směrnice (nařízení vlády 103/2007 Sb.) a z pravidel AEO EAFRD (nařízení vlády 79/2007 Sb.) vyplývala povinnost zachovat 3-metrový ochranný pás u vody při hnojení a doporučovalo se vyjmout tuto plochu v evidenci hnojení i při pastvě zvířat. Podle současné právní úpravy se již tato výměra nevyjímá, tj. považuje se za hnojenou. Položku "pásmo u vody" jsme v programu zachovali, má však již jen informativní charakter. Výměru "u vody" lze převzít z programu Agronom. V případě, že tento program neužíváte, pak lze využít údaj "vzdálenost od vody". U všech pozemků se vzdáleností menší než 3 m doplňte výměru ochranného pásu, tj. pásmo u vody. Pokud evidujete výměru u vody a nějakým hromadným chodem jsou aktualizovány údaje v záložce "Dotační tituly", může nastat stav, že program nemůže zachovat původně vyplněnou hodnotu výměry u vody. Aby se tato hodnota neztratila úplně, zobrazí program původně vyplněnou hodnotu v záhlaví záložky "Dotační tituly" - viz obrázek. Tuto hodnotu je třeba uvést do tabulky pro příslušný management. 40

41 8. Deník Menu: Deník Tato volba je vhodná zejména pro opravy již pořízených údajů, doplnění některých záznamů a případnou kontrolu již zadaných dat. Pasení Mimo pastvu Zařazení do stáda 8.1. Pasení Menu: Deník, 1 - pasení Formulář Pasení obsahuje kompletní seznam záznamů o pastvě (tytéž záznamy jsou přístupné i z formuláře Bloky/díly, ale vždy pouze pro konkrétní blok/díl). Databázi pasení lze zobrazit buď kompletní (veškerá historie pasení) nebo pouze aktuální stav k zadanému datu Mimo pastvu Menu: Deník, 2 - mimo pastvu Formulář Zvířata mimo pastvu obsahuje kompletní seznam zvířat, která byla na určitou dobu vyřazena z pastvy (tytéž záznamy jsou přístupné i z formuláře Zvířata, ale vždy pouze pro konkrétní zvíře). Databázi lze zobrazit buď kompletní (veškeré záznamy zvířat mimo pastvu) nebo pouze aktuální stav k zadanému datu Zařazení do stáda Menu: Deník, 3 - zařazení do stáda Formulář Zařazení do stád obsahuje kompletní záznamy zařazení zvířat do stád (tytéž záznamy jsou přístupné i z formuláře Zvířata, ale vždy pouze pro konkrétní zvíře). 41

42 Databázi lze zobrazit buď kompletní (veškerá historie zařazení do stád) nebo pouze aktuální stav k zadanému datu Seče Menu: Deník, 4 - seče Formulář Seče obsahuje kompletní seznam záznamů o sečích (tytéž záznamy jsou přístupné i z formuláře Bloky/díly, ale vždy pouze pro konkrétní blok/díl). Odložená seč: Pokud je na bloku AEO titul s povinností provádět seče v určitém období a seč v daném termínu je možné provést až později, zadejte seč se skutečným datem provedení a do sloupce "odloženo (dny)" zadejte počet dní, o kolik byla seč odložena. 9. Funkce 9.1. Hromadné zadání nových zvířat Menu: Funkce, 1 - hromadné zadání nových zvířat Formulář slouží pro rychlé (ruční) pořízení nových zvířat. Nová zvířata lze přímo zařadit i do stád, pokud je vyplněno číslo stáda. Postup: Zadejte seznam nových zvířat (číslo zvířete, druh, pohlaví a datum narození). Pokud chcete zároveň zařadit zvířata do stád, zadejte u každého zvířete i číslo stáda a datum zařazení do stáda (datum od). Před uložením lze vytisknout kontrolní opis tlačítkem Tisk". Pro uložení nově zadaných zvířat stiskněte tlačítko Zápis". Po potvrzení zápisu jsou nová zvířata přidána do formuláře Zvířata. Příklad: nákup 3 ovcí 42

43 POZOR!!! Před stiskem tlačítka Zápis" jsou nově zadaná zvířata uložena pouze v pracovní tabulce, která se po ukončení formuláře vyprázdní. Pokud tedy neprovedete zápis a ukončíte formulář, budou pořízené záznamy nových zvířat zrušeny Zařazení zvířat do stáda Menu: Funkce, 2 - zařazení zvířat do stáda Formulář umožňuje hromadné zařazení zvířat do zvoleného stáda. Pokud je zvíře ve zvoleném období již ve stádě zařazeno, lze předchozí zařazení ve stádě ukončit. Tuto volbu lze využít např. při přemístění zvířat na jinou stáj a tím i pasení s jinou skupinou zvířat. Příklad: přesun 2 krav na jinou stáj Postup: Zadejte číslo stáda, do kterého chcete zvířata zařadit. Zadejte interval, od kdy (případně i do kdy) budou zvířata do nového stáda zařazena. Zadejte seznam zvířat. Před zápisem lze vytisknout kontrolní opis tlačítkem Tisk. Stiskněte tlačítko Zápis. Pokud jsou v zadaném intervalu některá ze zadaných zvířat do stáda zařazena, objeví se dotaz, zda provést zápis i těchto zvířat s ukončením předchozího pasení: pokud zvolíte A, bude předchozí pastva ukončena (podle nastavení na obr. k ) a od bude příslušné zvíře ve stádě 1. pokud zvolíte N, provede se zápis do stád bez těchto zvířat. POZOR!!! Před stiskem tlačítka Zápis jsou záznamy zvířat pro převod do nového stáda uloženy pouze v pracovní tabulce, která se po ukončení formuláře vyprázdní. Pokud tedy neprovedete zápis a ukončíte formulář, budou pořízené záznamy zrušeny. Pro dosud nezařazená zvířata doporučujeme použít volby ve formuláři Stáda. 43

44 9.3. Vyřazení všech zvířat ze stáda Menu: Funkce, 3 - vyřazení všech zvířat ze stáda Volba slouží pro ukončení zařazení všech zvířat ve zvoleném stádě k zadanému datu. Pro všechna zvířata, která jsou k zadanému datu ve zvoleném stádě, je v příslušném záznamu zařazení do stáda vyplněno Datum do". Po zápisu ve formuláři zvířat - záložka "Zařazení do stád": 9.4. Zadání pasení stáda v pastevním areálu Pro zjednodušení práce program Evidence pastvy umožňuje zrychlené zadávání stád na více bloků/dílů najednou, pomocí tzv. pastevních areálů (pastevním areálem rozumíme větší půdní celek, který se skládá z jednotlivých bloků/dílů). Pokud pasete stádo zároveň na více blocích, pak je výhodné vytvořit pastevní areály. Pastevní areály slouží ke spojení více bloků do jednoho celku. Pastvu stáda je pak možné zadávat na areál. Příprava pastevních areálů: Zadejte seznam pastevních areálů do číselníku - menu Číselníky, 3 - číselník pastevních areálů. Pro jednotlivé bloky v menu Bloky/díly vyplňte sloupec "Areál". Záznam pastvy stáda dle pastevních areálů Zvolte menu Funkce, 4 - zadání pasení stáda v pastevním areálu Zadejte areál, stádo a období pastvy. Po potvrzení tlačítkem "Zápis" je záznam o pastvě proveden ke všem blokům v areálu. Příklad: záznam pasení stáda postupně na dvě oddělené skupiny bloků (pastevní areály) Po zápisu ve formuláři Bloky/díly: 44

45 Pozor!!! V programu není uchovávána historie zařazení bloku/dílu do pastevního areálu. Pokud v průběhu roku změníte rozložení pastevních areálů, nelze tisknout zpětně sestavy podle areálů. Při zápisu nového pasení není automaticky ukončeno pasení stáda na jiných pozemcích. Pokud potřebujete stádo pouze přemístit, je třeba nejprve ukončit původní pasení stáda (např. pomocí Funkce, 5 ukončení pasení stáda na všech blocích) nebo místo této funkce použít volbu Funkce, 6 změna pasených pozemků pro stádo (ukončení původně zadaného umístění stáda na pastvě). Před stiskem tlačítka Zápis" jsou záznamy uloženy pouze v pracovní tabulce, která se po ukončení formuláře vyprázdní. Pokud tedy neprovedete zápis a ukončíte formulář, budou pořízené záznamy zrušeny Ukončení pasení stáda na všech blocích Menu: Funkce, 5 - ukončení pasení stáda na všech blocích Volba slouží pro ukončení pastvy zvoleného stáda na všech blocích/dílech k zadanému datu. Pro všechny bloky/díly, na kterých se k zadanému datu stádo pase, je v příslušném záznamu pastvy vyplněno Datum do". 45

46 9.6. Změna pasených pozemků pro stádo (ukončení původně zadaného umístění stáda na pastvě) Menu: Funkce, 6 - změna pasených pozemků pro stáda (ukončení původně zadaného umístění stáda na pastvě) Volba umožňuje hromadné zadání přesunu stáda na jiné bloky/díly. Předchozí pastva bude automaticky ukončena. Od zadaného data se zvolené stádo bude pást na jiných blocích/dílech, které lze označit pouhým kliknutím nové bloky/díly se zobrazí zelenou barvou. Příklad: přesun stáda "3" od se bude pást na blocích 0041/2, 0042/2 a 0043, předchozí pastva bude ukončena k Kontrolní opis před zápisem: Po zápisu ve formuláři Pasení: 46

47 10. Plány Plány na bloky Menu: Plány, 1 - plány na bloky Plánování pasení zvířat na blocích. Formulář slouží pro rychlé a přehledné plánování umístění pasených zvířat na bloky s důrazem na dodržení povinnosti vyplývající z vládního nařízení č. 79/2007 Sb., tj. dodržení minimálního množství N kg/ha na produkční blok a maximálního množství N kg/ha všech pastvin, zařazených do titulu. Před vlastním plánováním pasení je třeba provést několik kroků: zkontrolovat počty zvířat ve stádech zadat nebo importovat seznam pasených pozemků zkontrolovat (případně doplnit) zařazení bloků v dotačních titulech Seznam stád Tlačítko vygenerování pastvy pro stáda Seznam stád, do kterých jsou zvířata pro pastvu rozdělena. V položce "Celkem DJ" je vypočteno celkové množství DJ ve stádě. pro Tlačítko pro vyvolání nabídky plánu pasení. Program na základě vybraných údajů plánu (stáda na blocích) sestaví plán pasení - tj. počet dnů, po které je možné stádo nebo stáda na blocích pást, aby bylo dodrženo minimální množství N dle dotačního titulu. Doporučujeme nedržet se mezní hranice doporučeného minimálního počtu dní (např. kvůli změně skutečných stavů zvířat ve stádě) a dobu pasení stáda raději prodloužit. Zobrazení průměrných Tlačítko zobrazí průměrné počty zvířat dle jednotlivých kategorií ve stádech - s stavů zvířat ve stádech možností přepočítat stavy dle aktuálních údajů. Přepočítávání hodnoty N Standardně je zaškrtnuta volba "přepočítávat hodnoty N". Tím jsou hodnoty množství dusíku průběžně aktualizovány při jakékoliv změně údajů v plánu. Při 47

48 větším množství dat však průběžné přepočty zdržují - je proto možné je vypnout. Pak je ale nutné po zadání změn spustit přepočet množství dusíku ručně - tlačítkem. Množství N [kg/ha] za Průběžný výsledek množství dusíku za jednotlivé managementy (množství N je všechny bloky zařazené vypočítáváno za všechny bloky začleněné do konkrétního managementu. Toto do managementu množství nesmí přesáhnout hodnotu "Max.N/ha (celk.ha, pasením)" v číselníku titulů. Množství N [kg/ha] za blok Bloky, na kterých je stádo paseno Stáda, která jsou pasena na bloku Průběžný výsledek množství dusíku na konkrétní blok. Toto množství musí dosáhnout alespoň hodnoty "Min.N/ha (blok)" v číselníku titulů. Seznam všech bloků, na které je naplánováno pasení, a období pasení. Seznam pasených bloků je zobrazován pro zvolený rok v položce "Plán pro rok" v horní části obrazovky. Seznam stád, která plánujete umístit na blok. Seznam stád je zobrazován pro zvolený rok v položce "Plán pro rok" v horní části obrazovky. Postup práce: Zvolte volbu Plány, 1 - plány na bloku. V položce "Plán pro rok" zapište, pro jaký rok budete plánovat (2014). Vyberte stádo nebo stáda, která je třeba umístit na pastviny, například stádo "1" (výběr provedete kliknutím na řádek stáda, výběr zabarví řádek na zeleno). Vyberte blok nebo bloky, na kterých bude stádo umístěno (výběr provedete kliknutím na řádek bloku, výběr zabarví řádek na zeleno). o při větším počtu bloků je možné použít automatický výběr podle kritéria (například výběr všech bloků v pastevním areálu "1"). o pro výběr množiny bloků klikněte na tlačítko umístěné nad seznamem bloků (pravá strana formuláře) o zobrazí se tabulka pro výběr dle kritérií - pro výběr za areál zaškrtněte možnost "pastevní areál" a do políčka za položkou zapište "1". o potvrďte výběr tlačítkem "OK". o program sám vybere všechny bloky ve zvoleném pastevním areálu. Příklad: nastavení formuláře před výpočtem plánu pasení pro stádo "1" na blocích v pastevním areálu "1" 48

49 Klikněte na tlačítko. Program nabídne přehled plánu pasení sestavený ze zadaných a vypočítaných hodnot spolu s minimální dobou pasení, aby byla splněna podmínka množství dusíku za vybrané bloky. Uživatel si zvolí pouze "datum od" kdy se bude na blocích pást - "datum do" si program doplní sám. Jedná se pouze o návrh, který je možné nerespektovat a zadat si vlastní období (v takovém případě ale může dojít k nesplnění podmínek množství dusíku). Vypočítaná délka nabídnutého paseného období předpokládá 24-hodinovou pastvu. Pokud chcete stádo pást pouze část dne, zadejte příslušný počet hodin - "datum do" bude automaticky přepočítán. Doporučujeme nedržet se mezní hranice doporučeného minimálního počtu dní (např. kvůli změně skutečných stavů zvířat ve stádě) a dobu pasení stáda raději prodloužit. Příklad plánu pasení: Pro záznam zadaného termínu do plánu klikněte na tlačítko "Zápis". Vyplněný formulář plánu pasení stáda "1": 49

50 Naplánované období pasení lze převzít do skutečnosti: o kompletní plán za zvolený rok - menu Plány, 4 - načtení plánu do skutečnosti o plán pro jeden vybraný blok - ve formuláři Bloky/díly tlačítkem Průměrné počty zvířat Menu: Plány, 2 - průměrné počty zvířat Pro zjednodušení (a zrychlení) výpočtů v plánech se nepočítá se skutečnými stavy zvířat (pokud plánuji, skutečné stavy zvířat stejně dopředu neznám), ale vychází se z průměrných počtů zvířat v jednotlivých kategoriích. Tyto průměrné stavy lze: zadat ručně - odhadem počtu chovaných zvířat vygenerováním podle skutečnosti ke zvolenému datu Postup přepočítání počtu zvířat k zadanému datu: Volba Plány, 2 - průměrné počty zvířat. Klikněte na tlačítko "Vygenerovat prům. počty zvířat". Zadejte datum, ke kterému mají být počty zvířat generovány. Po vygenerování dojde ke změně průměrných počtů zvířat (případě i doplnění nových kategorií) za všechna stáda. Průměrné stavy zvířat jsou za každé stádo zobrazeny v dolní části formuláře (po kategoriích). Pokud chováte více plemen zvířat s odlišnou průměrnou hmotností (a tím i DJ), jsou průměrné počty zvířat evidovány odděleně podle jednotlivých plemen (viz číselník VDJ/DJ) Vymazání plánu Funkce pro výmaz chybně zadaného plánu pasení. V případě, že chovatel potřebuje vymazat údaje v plánu (volba Plán, 1 - plány na bloky), není nutné procházet všechny údaje a postupně je vymazávat. Lze použít volbu Plány, 3 - Vymazání plánu a tím vymazat celý plán najednou (je nutné zvážit, zda chci opravdu vymazat všechny záznamy v plánu nebo pouze některé údaje). 50

51 11. Kontroly Program je vybaven dvoustupňovým systémem kontrol. Již při zadávání je kontrolována správnost údajů (např. zda je v termínu povolená pastva, ). Při každém spuštění pak probíhají na pozadí detailní automatické kontroly. Pro výpočet minim a maxim N kg/ha je rozhodující výměra k Tato výměra není v momentě sestavování evidence pastvy známá a výpočty tak probíhají k poslednímu dni zadaného intervalu. Pro správný výpočet je nutné provést aktualizaci bloků k a kontrolní sestavy vytisknout v rozmezí Kontrolují se předepsané limity N kg/ha a zároveň probíhají i kontroly logiky zadaných údajů (např. přihlášené ha na management a sumář výměr bloků za management). Kontroly chyb probíhají na pozadí, tj. není blokována činnost programu. Do záložky "Kontroly" jsou postupně doplňována chybová hlášení. O jednotlivých kontrolách jsou poskytnuty detailní výpisy. Standardně probíhají kontroly pouze po spuštění programu a po dávkových importech dat, aby neustále nezatěžovaly chod programu. Pokud podle signalizovaných chyb provedete opravy v datech, upozornění se automaticky neaktualizují. Chcete-li zobrazit dopad Vašich oprav, spusťte kontroly ručně tlačítkem. Některé kontroly (zejména na limity N kg/ha) mohou být na větších datech časově náročnější. Lze je tlačítkem vypnout a kontrolní sestavy spouštět ručně v menu Sestavy, 5 - Kontrolní sestavy. UPOZORNĚNÍ Pokud dojde k blokování úlohy vlivem provádění kontrol, pak vypněte nejprve kontroly na min a max N kg/ha. Pokud by blokování pokračovalo, pak vypněte i ostatní kontroly. 12. Sestavy Menu: Sestavy 51

52 Program Evidence pastvy obsahuje řadu sestav a rozborů. Základem jsou sestavy vycházející z legislativy. Sestavy jsou pro lepší orientaci uspořádány do stromů - větví dle témat. Větve stromů se otevírají kliknutím na "+" ("-" se zavírají). Sestavu lze vytisknout dvojkliknutím na názvu sestavy nebo kliknutím na sestavě a tlačítkem "Tisk". Menu umožňuje označovat sestavy jako "oblíbené", tzn. sestavy nejčastěji používané. Pokud chcete sestavu označit jako oblíbenou, klikněte na název sestavy a poté na tlačítko. Zatržením políčka "jen oblíbené" jsou v menu zobrazeny pouze tyto oblíbené sestavy. Upozornění: U jednotlivých zvířat nejsou sledována data zařazení a vyřazení z evidence (k tomu slouží například program Hospodářský registr skotu, Evidence skotu,...). V programu Evidence pastvy je sledováno pouze aktuální zařazení zvířete do stavu (položka Vyřazeno A/N"). Kromě aktuálního zařazení zvířete do evidence se ještě eviduje začlenění zvířete do stáda. Zde se eviduje jak datum zařazení, tak i vyřazení zvířete ze stáda. 13. Export produkce statkových hnojiv Menu: Nástroje, P - Export produkce statk. hnojiv do programu Agronom Program Evidence pastvy umožňuje uložit vypočítané hodnoty produkce statkových hnojiv pro zvolené období do souboru Produkce.DBF. Tento soubor lze použít pro import do programu Agronom (nutná verze x nebo vyšší). Pokud je program Agronom nainstalován na stejném počítači, uveďte instalační složku programu Agronom v políčku "cesta k programu Agronom". Po zadání požadovaného období a kliknutí na tlačítko OK se spustí program Agronom a nabídne načtení produkce. Pokud je program Agronom nainstalován na jiném počítači, zvolte volbu "uložení souboru na disk". Zadejte, do jaké složky se má export produkce provést (např. USB flash disk) - standardně je generován do složky {složka přihlášeného uživatele}\dokumenty\aginfo\c_agwin\pastva_14\export\. Poté lze tento soubor ručně načíst v programu Agronom, menu Nástroje, 5 - Převody dat, 1 - Převod statkových hnojiv z Pastevního deníku. 52

53 14. Nastavení Nastavení parametrů Menu: Nástroje, 5 - Nastavení parametrů Záložka "Kontroly": Možnost ručního vypnutí některých kontrol. Lze využít např. pro vypnutí kontrol limitů N kg/ha, které mohou být časově náročnější. Záložka "Složky": Soubory vytvářené programem již nejsou implicitně ukládány do složky s programem. Z důvodu různých přístupových práv různých uživatelů jsou soubory ukládány do uživatelských složek. Implicitní nastavení lze změnit pouze pro zálohy dat. 53

54 Záložka "Ostatní": Enviro: Enviromentální údaje jsou automaticky přebírány z LPIS při aktualizaci dat z webových služeb. Pokud je chcete zobrazovat (proveďte zaškrtnutím této položky), jsou pak k dispozici ve formuláři Bloky/díly - záložka Enviro. Zobrazovat bublinkovou nápovědu ve formulářích - standardně zapnuto Nastavení spolupráce programů Menu: Nástroje, 6 - nastavení spolupráce programů Nastavením spolupráce s jednotlivými programy je možné zajistit pravidelnou aktualizaci stavů zvířat a bloků/dílů v programu Evidence pastvy. Spolupráci je možné nastavit jak pro jeden, tak i pro více programů najednou. Nastavení spolupráce je možné s programy: Hospodářský registr skotu WIN Stájový registr ovcí WIN Stájový registr koz WIN Evidence mléčného / masného skotu WIN Agronom Postup nastavení spolupráce: 1. V menu Nástroje, 6 - nastavení spolupráce programů, zvolte program, se kterým chcete nastavit spolupráci, zaškrtnutím políčka. Příklad nastavení pro spolupráci s programem Hospodářský registr skotu WIN: 54

55 2. Při každém dalším spuštění programu Evidence pastvy bude nabídnuta kontrola stavů zvířat oproti Hospodářskému registru skotu. Tato kontrola bude spuštěna po dotazu 3. Jako primární je brán stav zvířat v Hospodářském registru skotu. 4. Pokud kontrola narazí na případné změny, bude Vás informovat v kontrolní sestavě. Zároveň bude provedena úprava záznamů v programu Evidence pastvy tak, aby odpovídaly záznamům v Hospodářském registru skotu. Pro orientaci uvádíme tabulku možných změn: Přísun nového zvířete do Hosp. reg skotu (30, 11, 12, 27, 28, 21, 22) zvíře bude doplněno do Evidence pastvy a zároveň mu bude nastaveno umístění ve stádě (podrobný popis v kapitole Aktualizace zvířat) s datem přísunu zvířete do Hospodářského registru skotu (v případě narození zvířete s datem narození). Odsun zvířete z Hospodářského reg. skotu (70, 80, 60, 50, 40) zvíře bude vyřazeno ze stavu i v programu Evidence pastvy (bude označeno jako Vyřazené A" a zároveň bude ukončeno jeho umístění ve stádě. Storna pohybů (93, 94, 95, 97, 99) storna a opakované přesuny zvířat je třeba kontrolovat jednotlivě a individuálně opravovat umístění zvířat. Přes to, že jsme se snažili tyto situace ošetřit (například, pokud bude provedeno storno narození zvířete v Hosp. reg., po aktualizaci bude toto zvíře vymazáno i z Evidence pastvy), bohužel ne všechny stavy se dají předpokládat. Proto v těchto případech doporučujeme ještě podrobnou kontrolu takovýchto zvířat (například jednou vyřazené zvíře není po stornu vyřazovacího pohybu automaticky vráceno do stáda to je nutné provést ručně). 5. Pokud je nastavena spolupráce pro více programů, bude provedena výše popsaná kontrola pro každý program zvlášť Nastavení vazeb Pro export do spolupracujícího programu je nutné mít správně nastavené parametry v menu Export, 2 - Nastavení (ve formuláři Bloky/díly nebo Zvířata). Při standardní instalaci všech programů (pokud nebudete měnit cesty) není třeba implicitní nastavení měnit. Pro spolupráci ostatních programů (Agronom, Mapy, Evidence skotu,...) s programem Evidence pastvy je nutné zkontrolovat nastavení v příslušném programu v menu Nástroje, Nastavení vazeb, Programy a akce. Obrázek: nastavení vazeb v programu Agronom (resp. Mapy, Evidence skotu,...) 55

56 Obrázek: nastavení vazeb v programu Evidence pastvy Doplnění systémových tabulek Menu: Nástroje, 0 - doplnění systémových tabulek Volba "doplnění systémových tabulek" umožňuje opakované načtení dodávaných číselníků a systémových souborů. Načtení probíhá ze složky C:\AGWIN\PASW_14\DBF. Do této složky jsou při upgrade programu instalovány aktualizované verze číselníků a systémových tabulek. Při první instalaci programu jsou číselníky a systémové tabulky naplněny. 15. Dávkové operace Menu: Nástroje, D - dávkové operace V případě, že provedete hromadné zadání (hromadné zařazení/vyřazení zvířat do/z stáda, hromadný záznam pastvy, ) a ihned zjistíte, že to byl chybně provedený krok, je možné ho ještě před případnými dalšími záznamy vymazat. To provedete volbou Nástroje, D - dávkové operace. Zde najděte dávku s chybně provedenými záznamy (pravděpodobně ta poslední - pro kontrolu je ještě u každé dávky datum vzniku, případně v dolní části formuláře je možné najít v jednotlivých záložkách konkrétní záznamy). Vymazání provedete smazáním vybrané dávky (tlačítkem "-" v ovládacích panelech). Vymazáním dávky jsou zrušeny všechny nově vygenerované záznamy. Pokud byly hromadně změněny pouze některé položky v již pořízených datech, nelze je hromadně vrátit do původního stavu. 56

57 16. Zálohování a obnovení dat Zálohování dat Menu: Nástroje, 1 - vytvoření zálohy dat Volbou Nástroje, 1 - vytvoření zálohy dat spustíte zálohování dat. Nejprve se zobrazí dialog na výběr souboru se zálohou. V případě vytváření nové zálohy zadejte název zálohy do kolonky "Název souboru:". Záložní soubor má koncovku FBK, pokud ji sami nezadáte, doplní se automaticky. Záložní soubor lze dále balit, kopírovat a archivovat obvyklými způsoby. Při vytváření záložního souboru je ke jménu generovaného souboru doplněna koncovka pasw_14.fbk". Tato koncovka je pak vyžadována při obnovení souborů. Je tak zajištěno obnovení dat pouze z odpovídajícího programu a z odpovídající verze, což jinak vede ke kolizím programu. Pokud provozujete program v síťovém provozu, zálohování ani obnovení nelze provádět na síťové stanici, tyto operace se provádějí na serveru. Po vytvoření záložního souboru Vám bude nabídnuta možnost dalšího zpracování záložního souboru. prosté zabalení odeslání záložního souboru em Pokud chcete některou z nabízených možností využít, zvolte "Ano". UPOZORNĚNÍ: Pamatujte, že pokud zálohujete pouze na pevný disk, pak v případě následného poškození disku nebo zcizení počítače přijdete i o provedené zálohy. Doporučujeme proto záložní soubor překopírovat na jiné medium (např. síťový disk, CD-RW nebo na flash-disk). 57

58 Prosté zabalení Postup: 1. Zatrhněte možnost "Prosté zabalení" a stiskněte "OK". 2. Program provede zkomprimování zálohy do *.zip souboru. Po ukončení "prostého zabalení" budete informování o cestě k "zabalenému" souboru Odeslání záložního souboru mailem Postup: 1. Zatrhněte možnost "Odeslání em". 2. Do okénka zapište ovou adresu (případně je možné použít číselník již zadaných ů kliknutím na tlačítko v pravé části položky pro ovou adresu) a do "komentáře" je možné připojit popis problému. Po vyplnění klikněte na tlačítko "OK". 3. Následuje zobrazení u, včetně zabaleného souboru zálohy jako přílohy a komentáře. Pro odeslání klikněte na tlačítko "Odeslat". Pokud posíláte zálohu k nám, vždy uveďte přesnou verzi programu, přesnou verzi operačního systému, kontaktní osobu, telefon a podrobný popis problému. Nespoléhejte se na telefonické sdělení potíží, problém může dostat k vyřešení jiný pracovník než ten, se kterým jste mluvili. 58

59 16.2. Obnovení dat Menu: Nástroje, 2 - obnovení ze zálohy Pokud chcete provést obnovení dat, stačí zadat soubor se zálohou. Před obnovováním zálohy je nutné ukončit všechny programy, které s databázemi pracují, včetně síťových připojení z jiných počítačů. Při obnovení dat se zobrazí dialogové okno, ve kterém jsou vidět soubory se zálohami. Vyberte soubor se zálohou a potvrďte tlačítkem "Otevřít". Proces obnovování musí proběhnout bez chybových hlášení, jinak není zaručeno, že jsou obnovená data v pořádku. Pokud při obnovování dojde k chybě, kontaktujte technickou podporu naší firmy Denní zálohování Program Evidence pastvy obsahuje funkci denního zálohování. Při každém ukončení programu je kontrolováno, kdy proběhla poslední denní záloha. Pokud daný den ještě neproběhla, spustí se automaticky při ukončování programu. Denní zálohy jsou standardně ukládány do složky {společná složka všech uživatelů}\dokumenty\aginfo_vsichniuzivatele\c_agwin\archiv\automat\ a jsou pojmenovány podle dnů v týdnu (např. pastva_14_pondeli.zip, pastva_14_utery.zip, ). Při spuštění programu následující týden jsou tedy zálohy automaticky přepsány novou denní zálohou. Proto nespoléhejte pouze na automatické denní zálohy a archivujte klíčové stavy Vašich dat i v menu Nástroje, 1 vytvoření zálohy dat Automatické zálohy Před některými dávkovými operacemi (např. importy bloků z webových služeb, import zvířat z Hospodářského registru skotu,...) je programem automaticky vytvořena záloha dat. Tyto zálohy jsou ukládány do složky {společná složka všech uživatelů}\dokumenty\aginfo_vsichniuzivatele\c_agwin\archiv\automat\, odkud lze data v případě potřeby obnovit. Nespoléhejte na vytvoření automatické zálohy a archivujte klíčové stavy Vašich dat! 59

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

ZELENÁ NAFTA. Windows verze 11.0.0.0

ZELENÁ NAFTA. Windows verze 11.0.0.0 ZELENÁ NAFTA Windows verze 11.0.0.0 1. O programu... 5 2. Instalace a spuštění programu... 6 2.1. Doporučené systémové požadavky... 6 2.2. Instalační složky... 7 2.3. Spuštění programu... 7 3. První spuštění

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle www.money.cz 2 Money S4 Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Instalace Money S4 Instalace produktu Money S4 je velmi snadná a intuitivní, instalační program uskuteční

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Návod na instalaci demoverze nebo ostré verze ekonomického systému Harmonik

Návod na instalaci demoverze nebo ostré verze ekonomického systému Harmonik Návod na instalaci demoverze nebo ostré verze ekonomického systému Harmonik Ing. Martin Klinger 11.6.2015 Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o náš ekonomický a informační software Harmonik a věříme,

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

1. Předmluva. 2. Požadavky na software a hardware

1. Předmluva. 2. Požadavky na software a hardware 1. Předmluva Program Školní elektronická pokladna (dále jen Program) je softwarový produkt, který má, po implementaci do organizační struktury školských zařízení, funkci databázové aplikace evidující finanční

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem 1/10 Mozilla Firefox víc než pouhý prohlížeč Prohlížeč Mozilla Firefox je známý svou spolehlivostí, rychlostí, ochranou soukromí uživatelů a příjemným uživatelským prostředím. Přestože je určen především

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Příručka k užívání služby ČP INVEST online-verze poradce (dále jen Manuál pro poradce )

Příručka k užívání služby ČP INVEST online-verze poradce (dále jen Manuál pro poradce ) Příručka k užívání služby ČP INVEST online-verze poradce (dále jen Manuál pro poradce ) 1 Úvod Účelem tohoto Manuálu je seznámit Vás se službou ČP INVEST online-verze poradce, zejména Vám poskytnout návod

Více

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu verze 1.0 (20. 4. 2010) ÚVOD Vyhláška č. 57/2010 Sb. ze dne 12. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000

multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000 multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000 Legislativa a aktualizace 6.5.1. (2015) Změny legislativy: Od 1. 1. 2015 je účinná novela nařízení vlády č. 303/2014 Sb., která mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Více

Jazz Obaly Příručka uživatele JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Obaly Příručka uživatele JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 2002-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Obaly (SQL) pro Windows ve verzi 6.0 Příručka popisuje funkčnost

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více